Adding upstream version 0.1.2.
[debian/lxrandr.git] / po / nn.po
CommitLineData
e70c902e
DB
1# Translation of lxrandr to Norwegian Nynorsk
2# Copyright © 2009 Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
3# This file is distributed under the same license as the lxrandr package.
4# Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2009.
e96a0ec2 5#
e96a0ec2
DB
6msgid ""
7msgstr ""
e70c902e 8"Project-Id-Version: lxrandr\n"
e96a0ec2 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
e70c902e
DB
10"POT-Creation-Date: 2011-07-22 21:45+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2009-12-31 00:13+0100\n"
12"Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
13"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
14"Language: nn\n"
e96a0ec2 15"MIME-Version: 1.0\n"
d5f1e565 16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
e96a0ec2 17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
d5f1e565 18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
e70c902e 19"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
e96a0ec2 20
e70c902e 21#: ../src/lxrandr.c:69
e96a0ec2 22msgid "Laptop LCD Monitor"
e70c902e 23msgstr "LCD-skjerm på berbar"
e96a0ec2 24
e70c902e 25#: ../src/lxrandr.c:71
e96a0ec2 26msgid "External VGA Monitor"
e70c902e 27msgstr "Ekstern VGA-skjerm"
e96a0ec2 28
e70c902e 29#: ../src/lxrandr.c:73
e96a0ec2 30msgid "External DVI Monitor"
e70c902e 31msgstr "Ekstern DVI-skjerm"
e96a0ec2 32
e70c902e 33#: ../src/lxrandr.c:75
e96a0ec2 34msgid "TV"
e70c902e 35msgstr "Fjernsyn"
e96a0ec2 36
e70c902e 37#: ../src/lxrandr.c:77
e96a0ec2 38msgid "Default Monitor"
e70c902e 39msgstr "Standardskjerm"
e96a0ec2 40
e70c902e
DB
41#: ../src/lxrandr.c:188 ../src/lxrandr.c:199 ../src/lxrandr.c:581
42#: ../src/lxrandr.c:583
e96a0ec2 43msgid "Auto"
e70c902e 44msgstr "Auto"
e96a0ec2
DB
45
46#. TRANSLATORS: Replace mw string with your names, one name per line.
e70c902e 47#: ../src/lxrandr.c:227
e96a0ec2 48msgid "translator-credits"
e70c902e 49msgstr "Karl Ove Hufthammer"
e96a0ec2 50
e70c902e 51#: ../src/lxrandr.c:235
e96a0ec2 52msgid "LXRandR"
e70c902e 53msgstr "LXRandR"
e96a0ec2
DB
54
55#. gtk_about_dialog_set_logo( (GtkAboutDialog*)about_dlg, gdk_pixbuf_new_from_file( PACKAGE_DATA_DIR"/pixmaps/lxrandr.png", NULL ) );
e70c902e
DB
56#: ../src/lxrandr.c:237
57msgid "Copyright (C) 2008-2011"
58msgstr "Copyright © 2008-2011"
e96a0ec2 59
e70c902e 60#: ../src/lxrandr.c:238
e96a0ec2 61msgid "Monitor configuration tool for LXDE"
e70c902e
DB
62msgstr "LXDE-oppsettverktøy for skjermar"
63
64#: ../src/lxrandr.c:331
65msgid "LXRandR autostart"
e96a0ec2
DB
66msgstr ""
67
e70c902e
DB
68#: ../src/lxrandr.c:332
69msgid "Start xrandr with settings done in LXRandR"
70msgstr ""
71
72#: ../src/lxrandr.c:422
e96a0ec2
DB
73msgid ""
74"You cannot turn off all monitors. Otherwise, you will not be able to turn "
e70c902e 75"them on again since this tool is not accessable without monitor."
e96a0ec2 76msgstr ""
e70c902e
DB
77"Du kan ikkje slå av alle skjermane. (Då ville du ikkje kunna slå dei på att, "
78"då dette verktøyet ikkje er tilgjengeleg utan ein skjerm.)"
e96a0ec2 79
e70c902e
DB
80#: ../src/lxrandr.c:439
81msgid "Configuration Saved"
e96a0ec2
DB
82msgstr ""
83
e70c902e
DB
84#: ../src/lxrandr.c:464
85msgid "Unable to get monitor information!"
86msgstr "Klarte ikkje henta skjerminformasjon"
87
88#: ../src/lxrandr.c:470
e96a0ec2 89msgid "Display Settings"
e70c902e 90msgstr "Skjerminnstillingar"
e96a0ec2 91
e70c902e 92#: ../src/lxrandr.c:505
e96a0ec2 93msgid "Show the same screen on both laptop LCD and external monitor"
e70c902e 94msgstr "Vis same skjermbiletet på den innebygde og den eksterne skjermen"
e96a0ec2 95
e70c902e 96#: ../src/lxrandr.c:509
e96a0ec2 97msgid "Turn off laptop LCD and use external monitor only"
e70c902e 98msgstr "Slå av den innebygde skjermen, og berre bruk den eksterne"
e96a0ec2 99
e70c902e 100#: ../src/lxrandr.c:513
e96a0ec2 101msgid "Turn off external monitor and use laptop LCD only"
e70c902e 102msgstr "Slå av den eksterne skjermen, og berre bruk den innebygde"
e96a0ec2 103
e70c902e 104#: ../src/lxrandr.c:517
e96a0ec2 105msgid "Quick Options"
e70c902e 106msgstr "Snøggval"
e96a0ec2 107
e70c902e 108#: ../src/lxrandr.c:526
e96a0ec2 109msgid "Advanced"
e70c902e 110msgstr "Avansert"
e96a0ec2 111
e70c902e 112#: ../src/lxrandr.c:530
e96a0ec2
DB
113msgid "The following monitor is detected:"
114msgid_plural "The following monitors are detected:"
e70c902e
DB
115msgstr[0] "Fann denne skjermen:"
116msgstr[1] "Fann desse skjermane:"
e96a0ec2 117
e70c902e 118#: ../src/lxrandr.c:548
e96a0ec2 119msgid "Turn On"
e70c902e 120msgstr "Slå på"
e96a0ec2 121
e70c902e 122#: ../src/lxrandr.c:559
e96a0ec2 123msgid "Resolution:"
e70c902e 124msgstr "Oppløysing:"
e96a0ec2 125
e70c902e 126#: ../src/lxrandr.c:570
e96a0ec2 127msgid "Refresh Rate:"
e70c902e
DB
128msgstr "Oppfriskingsrate:"
129
130#: ../data/lxrandr.desktop.in.h:1
131msgid "Change screen resolution and configure external monitors"
132msgstr "Byt skjermoppløysing og set opp eksterne skjermar"
133
134#: ../data/lxrandr.desktop.in.h:2
135msgid "Monitor Settings"
136msgstr "Skjermoppsett"