Adding upstream version 0.9.0.
[debian/lxpanel.git] / po / cs.po
index 35894a4..9c47e93 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1,68 +1,72 @@
 # Czech translations for lxpanel package.
 # Copyright (C) 2009 THE lxpanel'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
-# Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2009.
 #
+# Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2009.
+# Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2016.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lxpanel 0.3.99\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-01-04 15:41+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-29 22:58+0200\n"
-"Last-Translator: <miko.vaji@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Czech\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-11-01 00:50+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-11-01 00:05+0100\n"
+"Last-Translator: Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
 "Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
+"X-POOTLE-MTIME: 1427405508.000000\n"
+"X-Pootle-Path: /cs/lxpanel/po/cs.po\n"
+"X-Pootle-Revision: 134\n"
 
-#: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:319
-msgid "Run"
-msgstr "Spustit"
-
-#: ../src/configurator.c:56
-msgid "Restart"
-msgstr "Restartovat"
-
-#: ../src/configurator.c:57
-msgid "Logout"
-msgstr "Odhlásit se"
+#: ../src/configurator.c:148
+msgid ""
+"Space reservation is not available for this panel because there is another "
+"monitor beyond this edge and reservation would cover it if enabled."
+msgstr ""
+"Zamluvení místa není pro tento panel dostupné, protože za tímto okrajem je "
+"další obrazovka a zamluvení místa by ji, kdyby bylo povoleno, překrylo."
 
-#: ../src/configurator.c:468
+#: ../src/configurator.c:632
 msgid "Currently loaded plugins"
 msgstr "Právě zavedené zásuvné moduly"
 
-#: ../src/configurator.c:477
+#: ../src/configurator.c:641
 msgid "Stretch"
 msgstr "Natáhnout"
 
-#: ../src/configurator.c:596
+#: ../src/configurator.c:779
 msgid "Add plugin to panel"
 msgstr "Přidat zásuvný modul na panel"
 
-#: ../src/configurator.c:624
+#: ../src/configurator.c:807
 msgid "Available plugins"
 msgstr "Dostupné zásuvné moduly"
 
-#: ../src/configurator.c:1202
+#: ../src/configurator.c:1428
 msgid "Logout command is not set"
 msgstr "Příkaz pro ohlášení není nastaven"
 
-#: ../src/configurator.c:1255
+#: ../src/configurator.c:1496
 msgid "Select a directory"
 msgstr "Vyberte adresář"
 
-#: ../src/configurator.c:1255 ../src/configurator.c:1346
+#: ../src/configurator.c:1496 ../src/configurator.c:1608
 msgid "Select a file"
 msgstr "Vyberte soubor"
 
-#: ../src/configurator.c:1373
+#: ../src/configurator.c:1641
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Procházet"
 
-#: ../src/panel.c:651
+#: ../src/panel.c:1283
+msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
+msgstr "Není tu místo pro další panel. Všechny strany jsou zabrané."
+
+#: ../src/panel.c:1309
 msgid ""
 "Really delete this panel?\n"
 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
@@ -70,136 +74,151 @@ msgstr ""
 "Opravdu chcete smazat tento panel?\n"
 "<b>Varování: Tuto akci nelze vzít zpět.</b>"
 
-#: ../src/panel.c:653
+#: ../src/panel.c:1311
 msgid "Confirm"
 msgstr "Potvrdit"
 
 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
-#: ../src/panel.c:686
+#: ../src/panel.c:1346
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>"
+msgstr "Michal Várady, Alois Nešpor"
 
-#: ../src/panel.c:691
+#: ../src/panel.c:1351
 msgid "LXPanel"
 msgstr "LXPanel"
 
-#: ../src/panel.c:693
-msgid "Copyright (C) 2008-2011"
-msgstr "Copyright (C) 2008-2011"
+#: ../src/panel.c:1369
+msgid "Copyright (C) 2008-2016"
+msgstr "Copyright (C) 2008-2016"
 
-#: ../src/panel.c:694
+#: ../src/panel.c:1370
 msgid "Desktop panel for LXDE project"
 msgstr "Panel pracovní plochy projektu LXDE"
 
-#: ../src/panel.c:717
+#: ../src/panel.c:1412
+#, c-format
+msgid "\"%s\" Settings"
+msgstr "Nastavení \"%s\""
+
+#: ../src/panel.c:1433
 msgid "Add / Remove Panel Items"
-msgstr "Přidat nebo odebrat položky panelu"
+msgstr "Přidat / odebrat položky panelu"
 
-#: ../src/panel.c:725
+#: ../src/panel.c:1441
 #, c-format
 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
 msgstr "Odebrat \"%s\" z panelu"
 
-#: ../src/panel.c:737
+#: ../src/panel.c:1453
 msgid "Panel Settings"
 msgstr "Nastavení panelu"
 
-#: ../src/panel.c:743
+#: ../src/panel.c:1459
 msgid "Create New Panel"
 msgstr "Vytvořit nový panel"
 
-#: ../src/panel.c:754
+#: ../src/panel.c:1465
 msgid "Delete This Panel"
 msgstr "Smazat tento panel"
 
-#: ../src/panel.c:765
+#: ../src/panel.c:1476
 msgid "About"
 msgstr "O aplikaci"
 
-#: ../src/panel.c:773
+#: ../src/panel.c:1483
 msgid "Panel"
 msgstr "Panel"
 
-#: ../src/panel.c:786
-#, c-format
-msgid "\"%s\" Settings"
-msgstr "Nastavení \"%s\""
-
-#: ../src/panel.c:1042 ../src/panel.c:1050 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
+#: ../src/panel.c:1698 ../src/panel.c:1706 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
 msgid "Height:"
 msgstr "Výška:"
 
-#: ../src/panel.c:1043 ../src/panel.c:1049 ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
+#: ../src/panel.c:1699 ../src/panel.c:1705 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
 msgid "Width:"
 msgstr "Šířka:"
 
-#: ../src/panel.c:1044 ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
+#: ../src/panel.c:1700 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
 msgid "Left"
 msgstr "Vlevo"
 
-#: ../src/panel.c:1045 ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
+#: ../src/panel.c:1701 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
-#: ../src/panel.c:1051 ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
+#: ../src/panel.c:1707 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
 msgid "Top"
 msgstr "Nahoře"
 
-#: ../src/panel.c:1052 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
+#: ../src/panel.c:1708 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dole"
 
-#: ../src/panel.c:1460
+#: ../src/plugin.c:348
+msgid "No file manager is configured."
+msgstr "Není nastaven žádný správce souborů."
+
+#. { "configure", N_("Preferences"), configure },
+#: ../src/gtk-run.c:398 ../src/main.c:69 ../plugins/menu.c:718
+msgid "Run"
+msgstr "Spustit"
+
+#: ../src/gtk-run.c:412
+msgid "Enter the command you want to execute:"
+msgstr "Zadejte příkaz ke spuštění:"
+
+#: ../src/main.c:70 ../plugins/menu.c:719
+msgid "Restart"
+msgstr "Restartovat"
+
+#: ../src/main.c:71 ../plugins/menu.c:720
+msgid "Logout"
+msgstr "Odhlásit se"
+
+#: ../src/main.c:323
 #, c-format
 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
 msgstr ""
 "lxpanel %s - odlehčený panel napsaný v GTK2+ pro UNIXová pracovní prostředí\n"
 
-#: ../src/panel.c:1461
+#: ../src/main.c:324
 #, c-format
 msgid "Command line options:\n"
 msgstr "Volby příkazové řádky:\n"
 
-#: ../src/panel.c:1462
+#: ../src/main.c:325
 #, c-format
 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
 msgstr " --help      -- zobrazí tuto nápovědu a ukončí se\n"
 
-#: ../src/panel.c:1463
+#: ../src/main.c:326
 #, c-format
 msgid " --version   -- print version and exit\n"
 msgstr " --version   -- zobrazí informace o verzi a ukončí se\n"
 
-#: ../src/panel.c:1464
-#, c-format
-msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
-msgstr ""
-" --log <číslo>  -- nastaví úroveň protokolování na 0-5. 0 - žádné 5 - "
-"podrobné\n"
-
+#. g_print(_(" --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"));
 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
-#: ../src/panel.c:1466
+#: ../src/main.c:329
 #, c-format
 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
 msgstr " --profile název -- použije zadaný profil\n"
 
-#: ../src/panel.c:1468
+#: ../src/main.c:331
 #, c-format
 msgid " -h  -- same as --help\n"
 msgstr " -h  -- stejné jako --help\n"
 
-#: ../src/panel.c:1469
+#: ../src/main.c:332
 #, c-format
 msgid " -p  -- same as --profile\n"
 msgstr " -p  -- stejné jako --profile\n"
 
-#: ../src/panel.c:1470
+#: ../src/main.c:333
 #, c-format
 msgid " -v  -- same as --version\n"
 msgstr " -v  -- stejné jako --version\n"
 
 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
-#: ../src/panel.c:1472
+#: ../src/main.c:335
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -207,520 +226,692 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Podrobnosti naleznete na webové stránce http://lxde.org/\n"
+"Podrobnosti naleznete na webové stránce http://lxde.org/.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/gtk-run.c:332
-msgid "Enter the command you want to execute:"
-msgstr "Zadejte příkaz ke spuštění:"
+#: ../src/input-button.c:145
+msgid "LeftBtn"
+msgstr "Levé tlačítko"
 
-#: ../data/ui/launchbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchbar.c:912
-msgid "Application Launch Bar"
-msgstr "Spouštěcí panel aplikací"
+#: ../src/input-button.c:148
+msgid "MiddleBtn"
+msgstr "Prostřední tlačítko"
+
+#: ../src/input-button.c:151
+msgid "RightBtn"
+msgstr "Pravé tlačítko"
+
+#: ../src/input-button.c:154
+#, c-format
+msgid "Btn%s"
+msgstr "Tlačítko %s"
+
+#: ../src/input-button.c:215
+#, c-format
+msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry."
+msgstr ""
+"Spojení kláves '%s' nelze použít jako celkovou klávesovou zkratku. Promiňte."
+
+#: ../src/input-button.c:218 ../src/input-button.c:401
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
+msgid "Error"
+msgstr "Chyba"
+
+#. GtkRadioButton "None"
+#: ../src/input-button.c:315 ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
+msgid "None"
+msgstr "Žádný"
+
+#: ../src/input-button.c:322
+msgid "Custom:"
+msgstr "Vlastní:"
+
+#: ../src/input-button.c:399
+#, c-format
+msgid "Cannot assign '%s' as a global hotkey: it is already bound."
+msgstr "'%s' nelze přiřadit jako obecnou klávesovou zkratku: Již se používá."
+
+#: ../src/space.c:394 ../src/space.c:403
+msgid "Spacer"
+msgstr "Prostor"
+
+#: ../src/space.c:396 ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
+#: ../plugins/batt/batt.c:702
+msgid "Size"
+msgstr "Velikost"
+
+#: ../src/space.c:404
+msgid "Allocate space"
+msgstr "Rezervovat prostor"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../plugins/launchtaskbar.c:2417
+msgid "Application Launch and Task Bar"
+msgstr "Panel úloh a spouštění aplikací"
+
+#. Launchtaskbar mode: launchbar, taskbar, or combined
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
+msgid "<b>Mode:</b>"
+msgstr "<b>Režim</b>"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
+msgid "Launchers"
+msgstr "Spouštěče"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
+msgid "<b>Launchbar</b>"
+msgstr "<b>Panel spouštění</b>"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
+msgid "Show tooltips"
+msgstr "Zobrazovat tipy"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
+msgid "Icons only"
+msgstr "Pouze ikony"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
+msgid "Flat buttons"
+msgstr "Rovná tlačítka"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
+msgid "Show windows from all desktops"
+msgstr "Zobrazit okna všech pracovních ploch"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
+msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
+msgstr "Zobrazovat okna pouze na tom samém monitoru jako lištu úloh"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
+msgid "Use mouse wheel"
+msgstr "Používat kolečko myši"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
+msgid "Flash when there is any window requiring attention"
+msgstr "Blikat při žádosti okna"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
+msgid "Combine multiple application windows into a single button"
+msgstr "Kombinovat více oken aplikací do jediného tlačítka"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
+msgid "Disable enlargement for small task icons"
+msgstr "Vypnout zvětšení pro malé ikony"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
+msgid "Show task icons smaller than rest of panel icons"
+msgstr "Ukázat ikony úloh menší než zbytek ikon v panelu"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
+msgid "Maximum width of task button"
+msgstr "Maximální šířka tlačítka úlohy"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
+msgid "Spacing"
+msgstr "Rozestupy"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
+msgid "<b>Taskbar</b>"
+msgstr "<b>Panel úloh</b>"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:19
+msgid "Only Application Launch Bar"
+msgstr "Pouze panel spouštění aplikací"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:20
+msgid "Only Task Bar (Window List)"
+msgstr "Pouze panel úloh (Seznam oken)"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:21
+msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
+msgstr "Integrovaný panel spouštění aplikací a panel úloh"
+
+#: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
+msgid "<b>Connection</b>"
+msgstr "<b>Připojení</b>"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
-#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:2
-#, no-c-format
-msgid "0%"
-msgstr "0%"
+msgid "Status:"
+msgstr "Stav:"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
-#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:3
-msgid "<b>Activity</b>"
-msgstr "<b>Aktivita</b>"
+msgid "_Name:"
+msgstr "_Název:"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
-#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:4
-msgid "<b>Connection</b>"
-msgstr "<b>Připojení</b>"
+msgid "<b>Activity</b>"
+msgstr "<b>Aktivita</b>"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
-#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:5
-msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
-msgstr "<b>Internetový protokol (IPv4)</b>"
+msgid "Received:"
+msgstr "Přijato:"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
-#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:6
-msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
-msgstr "<b>Internetový protokol (IPv6)</b>"
+msgid "Sent:"
+msgstr "Odesláno:"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
-#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:7
-msgid "<b>Network Device</b>"
-msgstr "<b>Síťové zařízení</b>"
-
-#: ../data/ui/netstatus.glade.h:8
-#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:8
 msgid "<b>Signal Strength</b>"
 msgstr "<b>Síla signálu</b>"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
-#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:9
-msgid "Address:"
-msgstr "Adresa:"
+#, no-c-format
+msgid "0%"
+msgstr "0%"
 
-#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10 ../src/plugins/netstat/netstat.c:319
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:330
-#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:10
-msgid "Broadcast:"
-msgstr "Broadcast:"
+#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
+msgid "General"
+msgstr "Obecné"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
-#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:11
-msgid "Con_figure"
-msgstr "Kon_figurovat"
+msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
+msgstr "<b>Internetový protokol (IPv4)</b>"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
-#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:12
-msgid "Destination:"
-msgstr "Cíl:"
+msgid "Address:"
+msgstr "Adresa:"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
-#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:13
-msgid "General"
-msgstr "Obecné"
+msgid "Destination:"
+msgstr "Cíl:"
 
-#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14
-#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:14
-msgid "Received:"
-msgstr "Přijato:"
+#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../plugins/netstat/netstat.c:372
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:383
+msgid "Broadcast:"
+msgstr "Broadcast:"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
-#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:15
-msgid "Scope:"
-msgstr "Rozsah:"
+msgid "Subnet Mask:"
+msgstr "Maska podsítě:"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
-#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:16
-msgid "Sent:"
-msgstr "Odesláno:"
+msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
+msgstr "<b>Internetový protokol (IPv6)</b>"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
-#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:17
-msgid "Status:"
-msgstr "Stav:"
+msgid "Scope:"
+msgstr "Rozsah:"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
-#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:18
-msgid "Subnet Mask:"
-msgstr "Maska podsítě:"
+msgid "<b>Network Device</b>"
+msgstr "<b>Síťové zařízení</b>"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
-#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:19
-msgid "Support"
-msgstr "Podpora"
-
-#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
-#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:20
 msgid "Type:"
 msgstr "Typ:"
 
+#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
+msgid "Support"
+msgstr "Podpora"
+
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
-#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:21
-msgid "_Name:"
-msgstr "_Název:"
+msgid "Con_figure"
+msgstr "Kon_figurovat"
+
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
+msgid "Dynamic"
+msgstr "Dynamické"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
+msgid "Pixels"
+msgstr "Pixely"
+
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
 #, no-c-format
 msgid "% Percent"
 msgstr "% procent"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:3
-msgid "<b>Automatic hiding</b>"
-msgstr "<b>Automaticky skrývat</b>"
-
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
-msgid "<b>Background</b>"
-msgstr "<b>Pozadí</b>"
-
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
-msgid "<b>Font</b>"
-msgstr "<b>Písmo</b>"
-
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
-msgid "<b>Icon</b>"
-msgstr "<b>Ikona</b>"
+msgid "Err"
+msgstr "Chyba"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
-msgid "<b>Position</b>"
-msgstr "<b>Pozice</b>"
+msgid "Warn"
+msgstr "Varování"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
-msgid "<b>Properties</b>"
-msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
+msgid "Info"
+msgstr "Informace"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
-msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
-msgstr "<b>Nastavit upřednostňované aplikace</b>"
+msgid "All"
+msgstr "Vše"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
-msgid "<b>Size</b>"
-msgstr "<b>Velikost</b>"
-
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
-msgid "Advanced"
-msgstr "Pokročilé"
-
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
-msgid "Alignment:"
-msgstr "Zarovnání:"
-
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
-msgid "Appearance"
-msgstr "Vzhled"
+msgid "Panel Preferences"
+msgstr "Předvolby panelu"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
+msgid "Edge:"
+msgstr "Roh:"
+
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1291
 msgid "Center"
 msgstr "Uprostřed"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
-msgid "Custom color"
-msgstr "Vlastní barva"
-
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
-msgid "Dynamic"
-msgstr "Dynamické"
+msgid "Alignment:"
+msgstr "Zarovnání:"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
-msgid "Edge:"
-msgstr "Roh:"
+msgid "Margin:"
+msgstr "Okraj:"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
-msgid "File Manager:"
-msgstr "Správce souborů:"
+msgid "Monitor:"
+msgstr "Monitor:"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
-msgid "Geometry"
-msgstr "Geometrie"
+msgid "<b>Position</b>"
+msgstr "<b>Pozice</b>"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
-msgid "Image"
-msgstr "Obrázek"
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
+msgid "Icon size:"
+msgstr "Velikost ikon:"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
-msgid "Logout Command:"
-msgstr "Příkaz pro odhlášení:"
+msgid "<b>Size</b>"
+msgstr "<b>Velikost</b>"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
-msgid "Make window managers treat the panel as dock"
-msgstr "Správce oken bude považovat panel za dok"
+msgid "Geometry"
+msgstr "Geometrie"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
-msgid "Margin:"
-msgstr "Okraj:"
+msgid "System theme"
+msgstr "Systémový motiv"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
-msgid "Minimize panel when not in use"
-msgstr "Minimalizovat panel, pokud se nepoužívá"
+msgid "Solid color (with opacity)"
+msgstr "Jediná barva (s neprůhledností)"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
-msgid "Panel Applets"
-msgstr "Aplety panelu"
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1455
+msgid "Image"
+msgstr "Obrázek"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
-msgid "Panel Preferences"
-msgstr "Předvolby panelu"
+msgid "Select an image file"
+msgstr "Vyberte soubor s obrázkem"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
-msgid "Pixels"
-msgstr "Pixely"
+msgid "<b>Background</b>"
+msgstr "<b>Pozadí</b>"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
-msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
-msgstr "Rezervovat prostor, nezakrývat maximalizovanými okny"
+msgid "Custom color"
+msgstr "Vlastní barva"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
-msgid "Select an image file"
-msgstr "Vyberte soubor s obrázkem"
+msgid "<b>Font</b>"
+msgstr "<b>Písmo</b>"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34 ../src/plugins/space.c:125
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:583
-msgid "Size"
-msgstr "Velikost"
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
+msgid "Appearance"
+msgstr "Vzhled"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
-msgid "Size when minimized"
-msgstr "Velikost při minimalizaci"
+msgid "Panel Applets"
+msgstr "Aplety panelu"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
-msgid "Solid color (with opacity)"
-msgstr "Jediná barva (s neprůhledností)"
+msgid "Logout Command:"
+msgstr "Příkaz pro odhlášení:"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
-msgid "System theme"
-msgstr "Systémový motiv"
-
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
 msgid "Terminal Emulator:"
 msgstr "Emulátor terminálu:"
 
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
+msgid "File Manager:"
+msgstr "Správce souborů:"
+
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
+msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
+msgstr "<b>Nastavit upřednostňované aplikace</b>"
+
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
+msgid "Make window managers treat the panel as dock"
+msgstr "Správce oken bude považovat panel za dok"
+
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
+msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
+msgstr "Rezervovat prostor, nezakrývat maximalizovanými okny"
+
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
+msgid "<b>Properties</b>"
+msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
+
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
+msgid "Minimize panel when not in use"
+msgstr "Minimalizovat panel, pokud se nepoužívá"
+
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
+msgid "Size when minimized"
+msgstr "Velikost při minimalizaci"
+
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
 msgid "pixels"
 msgstr "pixely"
 
-#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:268
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
+msgid "<b>Automatic hiding</b>"
+msgstr "<b>Automaticky skrývat</b>"
+
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
+msgid "Log level"
+msgstr "Úroveň logování"
+
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
+msgid "<b>Log level</b>"
+msgstr "<b>Úroveň logování</b>"
+
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
+msgid "Advanced"
+msgstr "Pokročilé"
+
+#: ../plugins/cpu/cpu.c:308
 msgid "CPU Usage Monitor"
 msgstr "Sledování využití procesoru"
 
-#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:270 ../src/plugins/monitors/monitors.c:653
+#: ../plugins/cpu/cpu.c:309 ../plugins/monitors/monitors.c:725
 msgid "Display CPU usage"
 msgstr "Zobrazuje využití procesoru"
 
-#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:207 ../src/plugins/dclock.c:438
+#: ../plugins/deskno/deskno.c:208 ../plugins/deskno/deskno.c:228
+msgid "Desktop Number / Workspace Name"
+msgstr "Číslo pracovní plochy / Název pracovní plochy"
+
+#: ../plugins/deskno/deskno.c:210 ../plugins/dclock.c:437
 msgid "Bold font"
 msgstr "Tučné písmo"
 
-#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:208
+#: ../plugins/deskno/deskno.c:211
 msgid "Display desktop names"
 msgstr "Zobrazovat názvy pracovních ploch"
 
-#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:235
-msgid "Desktop Number / Workspace Name"
-msgstr "Číslo pracovní plochy / Název pracovní plochy"
-
-#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:237
+#: ../plugins/deskno/deskno.c:229
 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
 msgstr "Zobrazuje číslo pracovní plochy, od cmeury@users.sf.net"
 
-#: ../src/plugins/image.c:177
-msgid "Display Image and Tooltip"
-msgstr "Zobrazovat obrázek a tip"
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:1781 ../plugins/launchtaskbar.c:2387
+msgid "Application Launch Bar"
+msgstr "Spouštěcí panel aplikací"
+
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:1784 ../plugins/launchtaskbar.c:2397
+msgid "Task Bar (Window List)"
+msgstr "Panel úloh (Seznam oken)"
+
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:1935
+msgid "A_dd to Launcher"
+msgstr "P_řidat do spouštěče"
+
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:1937
+msgid "Rem_ove from Launcher"
+msgstr "Ode_brat ze spouštěče"
+
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:1939
+msgid "_New Instance"
+msgstr "_Nová instance"
 
-#: ../src/plugins/launchbar.c:914
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:2388
 msgid "Bar with buttons to launch application"
 msgstr "Panel s tlačítko pro spouštění aplikací"
 
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:2398
+msgid ""
+"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
+"focus"
+msgstr ""
+"Panel úloh zobrazuje všechna otevřená okna a umožňuje je minimalizovat, "
+"skrýt nebo aktivovat"
+
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:2418
+msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
+msgstr ""
+"Panel s tlačítky pro spouštění aplikací a/nebo zobrazení všech otevřených "
+"oken"
+
 #. Add Raise menu item.
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1714
+#: ../plugins/task-button.c:338
 msgid "_Raise"
 msgstr "_Obnovit"
 
 #. Add Restore menu item.
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1719
+#: ../plugins/task-button.c:343
 msgid "R_estore"
 msgstr "O_bnovit"
 
 #. Add Maximize menu item.
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1724
+#: ../plugins/task-button.c:348
 msgid "Ma_ximize"
 msgstr "Ma_ximalizovat"
 
 #. Add Iconify menu item.
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1729
+#: ../plugins/task-button.c:353
 msgid "Ico_nify"
 msgstr "Mi_nimalizovat"
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1748
+#: ../plugins/task-button.c:374
 #, c-format
 msgid "Workspace _%d"
-msgstr "Pra_covní plocha %d"
+msgstr "Pracovní plocha _%d"
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1753
+#: ../plugins/task-button.c:379
 #, c-format
 msgid "Workspace %d"
 msgstr "Pracovní plocha %d"
 
 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1767
+#: ../plugins/task-button.c:396
 msgid "_All workspaces"
 msgstr "_Všechny pracovní plochy"
 
+#. FIXME: add "Current workspace" item, active if not on a current
 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1773
+#: ../plugins/task-button.c:404
 msgid "_Move to Workspace"
 msgstr "_Přesunout na pracovní plochu"
 
-#. Add Close menu item.  By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1779
+#: ../plugins/task-button.c:419
 msgid "_Close Window"
 msgstr "_Zavřít okno"
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1986
-msgid "Show tooltips"
-msgstr "Zobrazovat tipy"
-
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1987
-msgid "Icons only"
-msgstr "Pouze ikony"
-
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1988
-msgid "Flat buttons"
-msgstr "Rovná tlačítka"
-
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1989
-msgid "Show windows from all desktops"
-msgstr "Zobrazit okna všech pracovních ploch"
-
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1990
-msgid "Use mouse wheel"
-msgstr "Používat kolečko myši"
-
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1991
-msgid "Flash when there is any window requiring attention"
-msgstr "Blikat při žádosti okna"
-
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1992
-msgid "Combine multiple application windows into a single button"
-msgstr "Kombinovat více oken aplikací do jediného tlačítka"
-
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1993
-msgid "Maximum width of task button"
-msgstr "Maximální šířka tlačítka úlohy"
-
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1994
-msgid "Spacing"
-msgstr "Rozestupy"
-
-#: ../src/plugins/taskbar.c:2047
-msgid "Task Bar (Window List)"
-msgstr "Panel úloh (Seznam oken)"
+#: ../plugins/task-button.c:1235
+msgid "_Close all windows"
+msgstr "_Zavřít všechna okna"
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:2049
-msgid ""
-"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
-"focus"
-msgstr ""
-"Panel úloh zobrazuje všechna otevřená okna a umožňuje je minimalizovat, "
-"skrýt nebo aktivovat"
+#: ../plugins/dclock.c:431 ../plugins/dclock.c:445
+msgid "Digital Clock"
+msgstr "Digitální hodiny"
 
-#: ../src/plugins/dclock.c:434
+#: ../plugins/dclock.c:433
 msgid "Clock Format"
 msgstr "Formát hodin"
 
-#: ../src/plugins/dclock.c:435
+#: ../plugins/dclock.c:434
 msgid "Tooltip Format"
 msgstr "Formát tipů"
 
-#: ../src/plugins/dclock.c:436
-msgid "Format codes: man 3 strftime; \\n for line break"
-msgstr "Kódy formátu: man 3 strftime; \\n pro zalomení řádku"
+#: ../plugins/dclock.c:435
+#, c-format
+msgid "Format codes: man 3 strftime; %n for line break"
+msgstr "Formátovací kódy: man 3 strftime; %n pro zalomení řádku"
 
-#: ../src/plugins/dclock.c:437
+#: ../plugins/dclock.c:436
 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
 msgstr "Akce při kliknutí (výchozí: zobrazit kalendář)"
 
-#: ../src/plugins/dclock.c:439
+#: ../plugins/dclock.c:438
 msgid "Tooltip only"
 msgstr "Pouze tip"
 
-#: ../src/plugins/dclock.c:440
-#, fuzzy
+#: ../plugins/dclock.c:439
 msgid "Center text"
-msgstr "Uprostřed"
+msgstr "Vycentrovat text"
 
-#: ../src/plugins/dclock.c:469
-msgid "Digital Clock"
-msgstr "Digitální hodiny"
-
-#: ../src/plugins/dclock.c:471
+#: ../plugins/dclock.c:446
 msgid "Display digital clock and tooltip"
 msgstr "Zobrazovat digitální hodiny a tipy"
 
-#: ../src/plugins/menu.c:426
+#: ../plugins/menu.c:360
 msgid "Add to desktop"
 msgstr "Přidat na pracovní plochu"
 
-#: ../src/plugins/menu.c:436
+#: ../plugins/menu.c:367
 msgid "Properties"
 msgstr "Vlastnosti"
 
-#: ../src/plugins/menu.c:1085 ../src/plugins/dirmenu.c:413
-msgid "Icon"
-msgstr "Ikona"
-
-#: ../src/plugins/menu.c:1102
+#: ../plugins/menu.c:989 ../plugins/menu.c:997
 msgid "Menu"
 msgstr "Nabídka"
 
-#: ../src/plugins/menu.c:1104
+#: ../plugins/menu.c:990 ../plugins/dirmenu.c:359
+msgid "Icon"
+msgstr "Ikona"
+
+#: ../plugins/menu.c:998
 msgid "Application Menu"
 msgstr "Nabídka aplikací"
 
-#: ../src/plugins/separator.c:102
+#: ../plugins/separator.c:73
 msgid "Separator"
 msgstr "Oddělovač"
 
-#: ../src/plugins/separator.c:104
+#: ../plugins/separator.c:74
 msgid "Add a separator to the panel"
 msgstr "Přidá na panel oddělovač"
 
-#: ../src/plugins/pager.c:837
+#: ../plugins/pager.c:114
+msgid "Sorry, there was no window manager configuration program found."
+msgstr "Promiňte, nebyl nalezen žádný program na nastavení správce oken."
+
+#: ../plugins/pager.c:166 ../plugins/pager.c:182
 msgid "Desktop Pager"
 msgstr "Přepínač ploch"
 
-#: ../src/plugins/pager.c:839
+#: ../plugins/pager.c:167 ../plugins/pager.c:183
 msgid "Simple pager plugin"
 msgstr "Jednoduchý zásuvný modul pro přepínání pracovních ploch"
 
-#: ../src/plugins/space.c:143
-msgid "Spacer"
-msgstr "Prostor"
-
-#: ../src/plugins/space.c:145
-msgid "Allocate space"
-msgstr "Rezervovat prostor"
-
-#: ../src/plugins/tray.c:737
+#: ../plugins/tray.c:691
 msgid "System Tray"
 msgstr "Systémová oblast"
 
-#: ../src/plugins/tray.c:739
+#: ../plugins/tray.c:692
 msgid "System tray"
 msgstr "Systémová oblast"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:291
-msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
-msgstr "Konfigurovat přepínač rozvržení klávesnice"
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:409
+msgid "New session is required for this option to take effect"
+msgstr "Je potřeba nové sezení, aby tato volba začala účinkovat"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:306
-msgid "Show layout as"
-msgstr "Zobrazovat rozvržení jako"
+#. dialog
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:590
+msgid "Select Keyboard Model"
+msgstr "Vybrat model klávesnice"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:321
-msgid "image"
-msgstr "obrázek"
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:614 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:743
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
+msgid "Description"
+msgstr "Popis"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:322
-msgid "text"
-msgstr "text"
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:619 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
+msgid "Id"
+msgstr "ID"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:329
-msgid "Per application settings"
-msgstr "Nastavení jednotlivých aplikací"
+#. dialog
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:714
+msgid "Select Layout Change Type"
+msgstr "Vybrat typ  rozvržení klávesnice"
 
-#. Create a check button as the child of the vertical box.
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:344
-msgid "_Remember layout for each application"
-msgstr "_Zapamatovat si rozvržení každé aplikace"
+#. dialog
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:887
+msgid "Add Keyboard Layout"
+msgstr "Přidat rozvržení klávesnice"
 
-#. Create a label as the child of the horizontal box.
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:354
-msgid "Default layout:"
-msgstr "Výchozí rozvržení:"
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:911 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1302
+msgid "Flag"
+msgstr "Vlajka"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:405
-msgid "Keyboard Layout Switcher"
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:916 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1306
+msgid "Layout"
+msgstr "Rozvržení"
+
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1212 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1544
+msgid "Keyboard Layout Handler"
 msgstr "Přepínač rozvržení klávesnice"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:407
-msgid "Switch between available keyboard layouts"
-msgstr "Přepnout mezi dostupnými rozvrženími klávesnic"
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1235
+msgid "Keyboard Model"
+msgstr "Model klávesnice"
+
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1256
+msgid "Keyboard Layouts"
+msgstr "Rozvržení klávesnice"
+
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1310
+msgid "Variant"
+msgstr "Varianta"
+
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1319
+msgid "Change Layout Option"
+msgstr "Volby změny rozvržení"
 
-#: ../src/plugins/wincmd.c:209
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1339
+msgid "Advanced setxkbmap Options"
+msgstr "Pokročilé volby pro setxkbmap"
+
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1360
+msgid "Do _not reset existing options"
+msgstr "_Nevracet nastavení stávajících voleb zpátky"
+
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1365
+msgid "Keep _system layouts"
+msgstr "Zachovat _systémové rozvržení"
+
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1374
+msgid "Per Window Settings"
+msgstr "Nastavení okna"
+
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1386
+msgid "_Remember layout for each window"
+msgstr "_Zapamatovat si rozvržení pro každé okno"
+
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1395
+msgid "Show Layout as"
+msgstr "Zobrazovat rozvržení jako"
+
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1456
+msgid "Custom Image"
+msgstr "Vlastní obrázek"
+
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1457
+msgid "Text"
+msgstr "Text"
+
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1483
+msgid "Panel Icon Size"
+msgstr "Velikost ikon panelu"
+
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1545
+msgid "Handle keyboard layouts"
+msgstr "Přepnout mezi rozvrženími klávesnic"
+
+#: ../plugins/wincmd.c:205
 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
 msgstr ""
-"Kliknutím levého tlačítka minimalizujete všechna okna. Kliknutím prostředním "
-"tlačítka je skryjete."
-
-#: ../src/plugins/wincmd.c:237
-msgid "Alternately iconify/shade and raise"
-msgstr "Alternativní minimalizace, skrytí a obnovení"
+"Kliknutím levého tlačítka minimalizujete všechna okna.  Kliknutím "
+"prostředním tlačítka je skryjete."
 
-#: ../src/plugins/wincmd.c:266
+#: ../plugins/wincmd.c:243 ../plugins/wincmd.c:253
 msgid "Minimize All Windows"
 msgstr "Minimalizovat všechna okna"
 
-#: ../src/plugins/wincmd.c:268
+#: ../plugins/wincmd.c:245
+msgid "Alternately iconify/shade and raise"
+msgstr "Alternativní minimalizace, skrytí a obnovení"
+
+#: ../plugins/wincmd.c:254
 msgid ""
 "Sends commands to all desktop windows.\n"
 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
@@ -728,193 +919,301 @@ msgstr ""
 "Posílá příkazy všem oknům pracovního prostředí.\n"
 "Podporované příkazy jsou 1) minimalizovat a 2) skrýt"
 
-#: ../src/plugins/dirmenu.c:246
+#: ../plugins/dirmenu.c:213
 msgid "Open in _Terminal"
 msgstr "Otevřít v _terminálu"
 
-#: ../src/plugins/dirmenu.c:411
+#: ../plugins/dirmenu.c:355 ../plugins/dirmenu.c:365
+msgid "Directory Menu"
+msgstr "Nabídka adresářů"
+
+#: ../plugins/dirmenu.c:357
 msgid "Directory"
 msgstr "Adresář"
 
-#: ../src/plugins/dirmenu.c:412
+#: ../plugins/dirmenu.c:358
 msgid "Label"
 msgstr "Popisek"
 
-#: ../src/plugins/dirmenu.c:443
-msgid "Directory Menu"
-msgstr "Nabídka adresářů"
+#: ../plugins/dirmenu.c:366
+msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
+msgstr "Procházet adresářový strom přes nabídku (Autor = PCMan)"
 
-#: ../src/plugins/dirmenu.c:445
-msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
-msgstr "Procházení adresářové struktury v nabídce (Autor: PCMan)"
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:564 ../plugins/thermal/thermal.c:582
+msgid "Temperature Monitor"
+msgstr "Sledování teploty"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:396
-msgid "Normal"
-msgstr "Běžný"
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:566
+msgid "Normal color"
+msgstr "Vlastní barva"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:397
-msgid "Warning1"
-msgstr "varování1"
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:567
+msgid "Warning1 color"
+msgstr "Barva nabíjení 1"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:398
-msgid "Warning2"
-msgstr "Varování2"
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:568
+msgid "Warning2 color"
+msgstr "Barva nabíjení 1"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:399
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:569
 msgid "Automatic sensor location"
 msgstr "Automatické senzo umístění"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:400
+#. FIXME: if off, disable next one
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:570
 msgid "Sensor"
 msgstr "Senzor"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:401
+#. FIXME: create a list to select instead
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:571
 msgid "Automatic temperature levels"
 msgstr "Automatické úrovně teploty"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:402
-msgid "Warning1 Temperature"
+#. FIXME: if off, disable two below
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:572
+msgid "Warning1 temperature"
 msgstr "Teplota Varování1"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:403
-msgid "Warning2 Temperature"
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:573
+msgid "Warning2 temperature"
 msgstr "Teplota Varování2"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:445
-msgid "Temperature Monitor"
-msgstr "Sledování teploty"
-
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:447
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:583
 msgid "Display system temperature"
 msgstr "Zobrazovat teplotu systému"
 
-#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
+#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:325
+#, c-format
+msgid ""
+"Frequency: %d MHz\n"
+"Governor: %s"
+msgstr ""
+"Kmitočet: %d MHz\n"
+"Ovladač: %s"
+
+#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:401
+msgid "CPUFreq frontend"
+msgstr "CPUFreq frontend"
+
+#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:402
+msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
+msgstr "Zobrazit frekvenci CPU a povolit změnu regulátorů a frekvence"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:245
+msgid "ALSA (or pulseaudio) had a problem. Please check the lxpanel logs."
+msgstr ""
+"ALSA (nebo pulseaudio) měla potíže. Zkontrolujte, prosím, záznamy pro "
+"lxpanel."
+
 #. Display current level in tooltip.
-#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
-#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:279
-#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:449
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:597
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:952
 msgid "Volume control"
 msgstr "Ovládání hlasitosti"
 
-#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
-#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:571
-msgid "Volume Control"
-msgstr "Ovládání hlasitosti"
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:680
+msgid ""
+"Error, you need to install an application to configure the sound "
+"(pavucontrol, alsamixer ...)"
+msgstr ""
+"Chyba, musíte nainstalovat program k nastavení zvuku (pavucontol, "
+"alsamixer ...)"
 
 #. Create a frame as the child of the viewport.
-#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
-#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:407
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:874
 msgid "Volume"
 msgstr "Hlasitost"
 
 #. Create a check button as the child of the vertical box.
-#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:426
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:893
 msgid "Mute"
 msgstr "Ztlumit"
 
-#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:544
-msgid ""
-"Error, you need to install a application to configure the sound (pavucontol, "
-"alsamixer ...)"
-msgstr ""
+#. Just to have these translated
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1291
+msgid "Line"
+msgstr "Vstupní síla zvuku"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1291
+msgid "LineOut"
+msgstr "Výstupní síla zvuku"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1291
+msgid "Front"
+msgstr "Přední"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:168
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1291
+msgid "Surround"
+msgstr "Okolní"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1291
+msgid "Speaker+LO"
+msgstr "Reproduktor+LO"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1330
+msgid "default"
+msgstr "Výchozí"
+
+#. desc, index
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1390
+msgid "Master"
+msgstr "Hlavní"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1394
+msgid "PCM"
+msgstr "PCM"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1398
+msgid "Headphone"
+msgstr "Sluchátka"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1420
+msgid "Click for Volume Slider"
+msgstr "Klepnout pro posuvník hlasitosti"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1424
+msgid "Click for Toggle Mute"
+msgstr "Klepnout pro přepnutí ztlumení"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1428
+msgid "Click for Open Mixer"
+msgstr "Klepnout pro otevření směšovače"
+
+#. setup hotkeys
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1432
+msgid "Hotkey for Volume Up"
+msgstr "Klávesová zkratka pro zvýšení hlasitosti"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1434
+msgid "Hotkey for Volume Down"
+msgstr "Klávesová zkratka pro snížení hlasitosti"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1436
+msgid "Hotkey for Volume Mute"
+msgstr "Klávesová zkratka pro ztlumení hlasitosti"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1492
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1531
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1552
+msgid "Volume Control"
+msgstr "Ovládání hlasitosti"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1494
+msgid "Audio Card"
+msgstr "Zvuková karta"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1497
+msgid "Channel to Operate"
+msgstr "Kanál k obsluhování"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1505
+msgid "Command to Open Mixer"
+msgstr "Příkaz pro otevření směšovače"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1520
+msgid "Launch Mixer"
+msgstr "Spustit směšovač"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1532
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1553
+msgid "Display and control volume"
+msgstr "Zobrazit a ovládat hlasitost"
+
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:183
 msgid "<Hidden Access Point>"
 msgstr "<Skrytý přístupový bod>"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:201
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:220
 msgid "Wireless Networks not found in range"
 msgstr "V dosahu nebyly nalezeny žádné bezdrátové sítě"
 
 #. Repair
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:235
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:256
 msgid "Repair"
 msgstr "Opravit"
 
 #. interface down
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:240
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:261
 msgid "Disable"
 msgstr "Zakázat"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:299
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:352
 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
 msgstr "Bezdrátové připojení nemá konektivitu"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:301
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:354
 msgid "Network cable is plugged out"
 msgstr "Síťový kabel byl odpojen"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:303
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:356
 msgid "Connection has limited or no connectivity"
 msgstr "Omezené nebo žádné připojení"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:307 ../src/plugins/netstat/netstat.c:318
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:329
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:360 ../plugins/netstat/netstat.c:371
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:382
 msgid "IP Address:"
 msgstr "Adresa IP:"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:361
 msgid "Remote IP:"
 msgstr "Vzdálená adresa IP:"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:309 ../src/plugins/netstat/netstat.c:320
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:331
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:362 ../plugins/netstat/netstat.c:373
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:384
 msgid "Netmask:"
 msgstr "Síťová maska:"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
 msgid "Activity"
 msgstr "Aktivita"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
 msgid "Sent"
 msgstr "Odesláno"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
 msgid "Received"
 msgstr "Přijato"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:311 ../src/plugins/netstat/netstat.c:323
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:334
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:364 ../plugins/netstat/netstat.c:376
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:387
 msgid "bytes"
 msgstr "bajtů"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:312 ../src/plugins/netstat/netstat.c:324
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:335
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:365 ../plugins/netstat/netstat.c:377
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:388
 msgid "packets"
 msgstr "paketů"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:315
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:368 ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
 msgid "Wireless"
 msgstr "Bezdrátová síť"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:317
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:370
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protokol:"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:321 ../src/plugins/netstat/netstat.c:332
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:374 ../plugins/netstat/netstat.c:385
 msgid "HW Address:"
 msgstr "Hardwarová adresa:"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:470
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:505
 msgid "Manage Networks"
 msgstr "Správovat sítě"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:472
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:506
 msgid "Monitor and Manage networks"
 msgstr "Sleduje a spravuje sítě"
 
 #. create dialog
-#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:84
+#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:90
 msgid "Setting Encryption Key"
 msgstr "Nastavení šifrovacího klíče"
 
-#. messages
-#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:94
+#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:101
 msgid ""
 "This wireless network was encrypted.\n"
 "You must have the encryption key."
@@ -922,41 +1221,41 @@ msgstr ""
 "Bezdrátová síť je zašifrována.\n"
 "Je nutné mít šifrovací klíč."
 
-#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:99
+#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:106
 msgid "Encryption Key:"
 msgstr "Šifrovací klíč:"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
+#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:154 ../plugins/netstatus/netstatus.c:166
+msgid "Network Status Monitor"
+msgstr "Sledování stavu sítě"
+
+#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:156
 msgid "Interface to monitor"
 msgstr "Sledované zařízení"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
+#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:157
 msgid "Config tool"
 msgstr "Konfigurační nástroj"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
-msgid "Network Status Monitor"
-msgstr "Sledování stavu sítě"
-
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
+#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:167
 msgid "Monitor network status"
 msgstr "Sleduje stav sítě"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:52
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:316
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámý"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:117
 msgid "Connection Properties"
 msgstr "Vlastnosti připojení"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:123
 #, c-format
 msgid "Connection Properties: %s"
 msgstr "Vlastnosti připojení: %s"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:136
 #, c-format
 msgid "%lu packet"
 msgid_plural "%lu packets"
@@ -964,7 +1263,7 @@ msgstr[0] "%lu paket"
 msgstr[1] "%lu pakety"
 msgstr[2] "%lu paketů"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:400
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error displaying help:\n"
@@ -973,53 +1272,48 @@ msgstr ""
 "Při zobrazování nápovědy došlo k chybě:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
-#, c-format
-msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
-msgstr "Nepodařio se spustit nástroj pro nastavení času: %s"
-
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:381
 #, c-format
 msgid "Network Connection: %s"
 msgstr "Síťové připojení: %s"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:386
 msgid "Network Connection"
 msgstr "Síťové připojení"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:838
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
 msgid "Interface"
 msgstr "Zařízení"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:848
 msgid "The current interface the icon is monitoring."
 msgstr "Zařízení sledované ikonou."
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:846
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
 msgid "Orientation"
 msgstr "Orientace"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
 msgid "The orientation of the tray."
-msgstr "Orientace systémové oblasti"
+msgstr "Orientace systémové oblasti."
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
 msgid "Tooltips Enabled"
 msgstr "Tipy povoleny"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:865
 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
 msgstr "Povolit zobrazování nebo nezobrazování tipů ikon."
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:863
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:872
 msgid "Show Signal"
 msgstr "Zobrazit signál"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:873
 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
 msgstr "Zobrazovat nebo nezobrazovat sílu signálu."
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:977
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:982
 #, c-format
 msgid ""
 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
@@ -1030,195 +1324,195 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
 msgid "Name"
 msgstr "Název"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
 msgid "The interface name"
 msgstr "Název rozhraní"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2080
 msgid "State"
 msgstr "Stav"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
 msgid "The interface state"
 msgstr "Stav rozhraní"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
 msgid "Stats"
 msgstr "Statistiky"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
 msgid "The interface packets/bytes statistics"
 msgstr "Statistika paketů a bajtů rozhraní"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
 msgid "Whether the interface is a wireless interface"
 msgstr "Určuje, zda se rozhraní bezdrátové"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
 msgid "Signal"
 msgstr "Signál"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
 msgid "Wireless signal strength percentage"
 msgstr "Procentuální vyjádření síly signálu bezdrátového zařízení"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
-msgid "Error"
-msgstr "Chyba"
-
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
 msgid "The current error condition"
 msgstr "Současný stav chyb"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1205
 #, c-format
 msgid "Unable to open socket: %s"
 msgstr "Nelze otevřít soket: %s"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1231
 #, c-format
 msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
 msgstr "Chyba SIOCGIFFLAGS: %s"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
 msgid "AMPR NET/ROM"
 msgstr "AMPR NET/ROM"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
 msgid "Ethernet"
 msgstr "Ethernet"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
 msgid "AMPR AX.25"
 msgstr "AMPR AX.25"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
 msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
 msgid "ARCnet"
 msgstr "ARCnet"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
 msgid "Frame Relay DLCI"
 msgstr "Frame Relay DLCI"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
 msgid "Metricom Starmode IP"
 msgstr "Metricom Starmode IP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
 msgid "Serial Line IP"
 msgstr "Sériová linka IP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
 msgid "VJ Serial Line IP"
 msgstr "VJ Sériová linka IP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
 msgid "6-bit Serial Line IP"
 msgstr "6bitová sériová linka IP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
 msgstr "VJ 6bitová sériová linka IP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
 msgid "Adaptive Serial Line IP"
 msgstr "Adaptivní sériová linka IP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
 msgid "AMPR ROSE"
 msgstr "AMPR ROSE"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
 msgid "Generic X.25"
 msgstr "Obecné X.25"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
 msgid "Point-to-Point Protocol"
 msgstr "Point-to-Point Protocol"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
 msgid "(Cisco)-HDLC"
 msgstr "(Cisco)-HDLC"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
 msgid "LAPB"
 msgstr "LAPB"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
 msgid "IPIP Tunnel"
 msgstr "Tunel IPIP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
 msgid "Frame Relay Access Device"
 msgstr "Zařízení protokolu Frame Relay Access"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
 msgid "Local Loopback"
 msgstr "Místní smyčka"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
 msgstr "Rozhraní Fiber Distributed Data"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
 msgid "IPv6-in-IPv4"
 msgstr "IPv6-in-IPv4"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
 msgid "HIPPI"
 msgstr "HIPPI"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
 msgid "Ash"
 msgstr "Ash"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
 msgid "Econet"
 msgstr "Econet"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
 msgid "IrLAP"
 msgstr "IrLAP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1163
 #, c-format
 msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
 msgstr "Chyba SIOCGIFCONF: %s"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1256
 #, c-format
 msgid "No network devices found"
 msgstr "Nenalezena žádná síťová zařízení"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
 #, c-format
 msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
 msgstr "Nelze otevřít /proc/net/dev: %s"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
+msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
+msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/dev. Žádná data."
+
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
 msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/dev. Neznámý formát."
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
 #, c-format
 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
 msgstr "Nelze zpracovat název rozhraní z '%s'"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
@@ -1227,211 +1521,556 @@ msgstr ""
 "Nelze zpracovat statistiku rozhraní z '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
+msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
+msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/wireless. Žádná data."
+
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
 msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/wireless. Neznámý formát."
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
 #, c-format
 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
 msgstr ""
 "Nelze zpracovat podrobnosti o bezdrátovém zařízení z '%s'. link_idx = %d;"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
 #, c-format
 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
 msgstr "Nelze se připojit k rozhraní, '%s'"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
 #, c-format
 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
 msgstr "Nelze poslat data ioctl zařízení, '%s'"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
 #, c-format
 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
 msgstr "Nelze zpracovat příkazový řádek '%s': %s"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
 msgstr "Nelze zpracovat výstup aplikace 'netstat'. Neznámý formát"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Odpojeno"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
 msgid "Idle"
 msgstr "Nečinný"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
 msgid "Sending"
 msgstr "Odesílání"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
 msgid "Receiving"
 msgstr "Přijímání"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
 msgid "Sending/Receiving"
 msgstr "Odesílání a přijímání"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:132
-msgid "No batteries found"
-msgstr "Nenalezeny žádné baterie"
+#: ../plugins/batt/batt.c:154
+#, c-format
+msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d until full"
+msgstr "Baterie %d: %d%% nabito, %d:%02d do plného nabití"
+
+#: ../plugins/batt/batt.c:165
+#, c-format
+msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d left"
+msgstr "Baterie %d: %d%% nabito, %d:%02d zbývá"
+
+#: ../plugins/batt/batt.c:171
+#, c-format
+msgid "Battery %d: %d%% charged"
+msgstr "Baterie %d: %d%% nabito"
+
+#: ../plugins/batt/batt.c:181
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
+msgstr ""
+"\n"
+"%sEnergie plná, návrh:\t\t%5d mWh"
+
+#: ../plugins/batt/batt.c:183
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
+msgstr ""
+"\n"
+"%sEnergie plná:\t\t\t%5d mWh"
+
+#: ../plugins/batt/batt.c:185
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
+msgstr ""
+"\n"
+"%sEnergie nyní:\t\t\t%5d mWh"
+
+#: ../plugins/batt/batt.c:187
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sPower now:\t\t\t%5d mW"
+msgstr ""
+"\n"
+"%sVýkon nyní:\t\t\t%5d mW"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:176
+#: ../plugins/batt/batt.c:190
 #, c-format
-msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
-msgstr "Baterie: %d%% nabito, %d:%02d do nabití"
+msgid ""
+"\n"
+"%sCharge full design:\t%5d mAh"
+msgstr ""
+"\n"
+"%sPlné nabití, návrh:\t%5d mAh"
+
+#: ../plugins/batt/batt.c:192
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
+msgstr ""
+"\n"
+"%sPlné nabití:\t\t\t%5d mAh"
+
+#: ../plugins/batt/batt.c:194
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
+msgstr ""
+"\n"
+"%sNabití nyní:\t\t\t%5d mAh"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:187
+#: ../plugins/batt/batt.c:196
 #, c-format
-msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
-msgstr "Baterie: %d%% nabito, %d:%02d zbývá"
+msgid ""
+"\n"
+"%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
+msgstr ""
+"\n"
+"%sSíla proudu nyní:\t\t\t%5d mA"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:193
+#: ../plugins/batt/batt.c:199
 #, c-format
-msgid "Battery: %d%% charged"
-msgstr "Baterie: %d%% zbývá"
+msgid ""
+"\n"
+"%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
+msgstr ""
+"\n"
+"%sNapětí:\t\t%.3lf V"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:573
+#: ../plugins/batt/batt.c:237
+msgid "No batteries found"
+msgstr "Nenalezeny žádné baterie"
+
+#: ../plugins/batt/batt.c:534 ../plugins/batt/batt.c:667
+msgid "Battery low"
+msgstr "Prázdná baterie"
+
+#: ../plugins/batt/batt.c:690 ../plugins/batt/batt.c:714
+msgid "Battery Monitor"
+msgstr "Sledování baterie"
+
+#: ../plugins/batt/batt.c:692
 msgid "Hide if there is no battery"
 msgstr "Skrýt v nepřítomnosti baterie"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:575
+#: ../plugins/batt/batt.c:693
 msgid "Alarm command"
 msgstr "Příkaz výstrahy"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:576
+#: ../plugins/batt/batt.c:694
 msgid "Alarm time (minutes left)"
 msgstr "Čas výstrahy (zbývající minuty)"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:577
+#: ../plugins/batt/batt.c:695
 msgid "Background color"
 msgstr "Barva pozadí"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:578
+#: ../plugins/batt/batt.c:696
 msgid "Charging color 1"
 msgstr "Barva nabíjení 1"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:579
+#: ../plugins/batt/batt.c:697
 msgid "Charging color 2"
 msgstr "Barva nabíjení 2"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:580
+#: ../plugins/batt/batt.c:698
 msgid "Discharging color 1"
 msgstr "Barva vybíjení 1"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:581
+#: ../plugins/batt/batt.c:699
 msgid "Discharging color 2"
 msgstr "Barva vybíjení 2"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:582
+#: ../plugins/batt/batt.c:700
 msgid "Border width"
 msgstr "Šířka okraje"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:612
-msgid "Battery Monitor"
-msgstr "Sledování baterie"
+#: ../plugins/batt/batt.c:704
+msgid "Show Extended Information"
+msgstr "Ukázat rozšířené informace"
+
+#: ../plugins/batt/batt.c:705
+msgid "Number of battery to monitor"
+msgstr "Počet baterií ke sledování"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:614
+#: ../plugins/batt/batt.c:715
 msgid "Display battery status using ACPI"
 msgstr "Zobrazuje stav baterie pomocí rozhraní ACPI"
 
-#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:230
+#: ../plugins/kbled/kbled.c:203 ../plugins/kbled/kbled.c:234
+msgid "Keyboard LED"
+msgstr "Diody LED na klávesnici"
+
+#: ../plugins/kbled/kbled.c:205
 msgid "Show CapsLock"
 msgstr "Zobrazit CapsLock"
 
-#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:231
+#: ../plugins/kbled/kbled.c:206
 msgid "Show NumLock"
 msgstr "Zobrazit NumLock"
 
-#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:232
+#: ../plugins/kbled/kbled.c:207
 msgid "Show ScrollLock"
 msgstr "Zobrazit ScrollLock"
 
-#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:267
-msgid "Keyboard LED"
-msgstr "Diody LED na klávesnici"
-
-#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:269
+#: ../plugins/kbled/kbled.c:235
 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
 msgstr "Indikátory přepínačů CapsLock, NumLock a ScrollLock"
 
 #. A label to allow for click through
-#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:561
+#: ../plugins/indicator/indicator.c:694
 msgid "No Indicators"
-msgstr ""
+msgstr "Źádný indikátor"
+
+#: ../plugins/indicator/indicator.c:863 ../plugins/indicator/indicator.c:881
+msgid "Indicator applets"
+msgstr "Ukazatel appletů"
 
-#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:751
-#, fuzzy
+#: ../plugins/indicator/indicator.c:865
 msgid "Indicator Applications"
-msgstr "Aplikace"
+msgstr "Indikátor aplikace"
 
-#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:752
+#: ../plugins/indicator/indicator.c:866
 msgid "Clock Indicator"
-msgstr ""
+msgstr "Ukazatel hodin"
 
-#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:753
+#: ../plugins/indicator/indicator.c:867
 msgid "Messaging Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Zprávy"
 
-#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:754
-#, fuzzy
+#: ../plugins/indicator/indicator.c:868
 msgid "Network Menu"
-msgstr "Nabídka adresářů"
+msgstr "Síť"
 
-#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:755
+#: ../plugins/indicator/indicator.c:869
 msgid "Session Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Relace"
 
-#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:756
-#, fuzzy
+#: ../plugins/indicator/indicator.c:870
 msgid "Sound Menu"
-msgstr "Poskytovat nabídku"
-
-#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:780
-msgid "Indicator applets"
-msgstr ""
+msgstr "Zvuk"
 
-#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:782
-#, fuzzy
+#: ../plugins/indicator/indicator.c:882
 msgid "Add indicator applets to the panel"
-msgstr "Přidá na panel oddělovač"
+msgstr "Přidat indikátor appletů na panel"
+
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:281
+#, c-format
+msgid "CPU usage: %.2f%%"
+msgstr "využití CPU: %.2f%%"
+
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:377
+#, c-format
+msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
+msgstr "využití RAM: %.1fMB (%.2f%%)"
+
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:723 ../plugins/monitors/monitors.c:808
+msgid "Resource monitors"
+msgstr "Zdroj monitorů"
 
-#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:654
-#, fuzzy
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:726
 msgid "CPU color"
-msgstr "Vlastní barva"
+msgstr "barva CPU"
 
-#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:655
-#, fuzzy
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:727
 msgid "Display RAM usage"
-msgstr "Zobrazuje využití procesoru"
+msgstr "Zobrazení využití RAM"
 
-#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:656
-#, fuzzy
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:728
 msgid "RAM color"
-msgstr "Barva ostínu:"
+msgstr "barva RAM"
 
-#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:753
-#, fuzzy
-msgid "Resource monitors"
-msgstr "Sledované zařízení"
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:729
+msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
+msgstr "Akce při kliknutí (výchozí: lxtask)"
 
-#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:755
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:809
 msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit monitory (CPU,RAM)"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:52
+msgid "[N/A]"
+msgstr "[N/A]"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:792
+msgid "Enter New Location"
+msgstr "Zadejte nové umístění"
 
-#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:721
-msgid "WNCKPager"
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:806
+msgid "_New Location:"
+msgstr "_Nové umístění"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:817
+msgid ""
+"Enter the:\n"
+"- city, or\n"
+"- city and state/country, or\n"
+"- postal code\n"
+"for which to retrieve the weather forecast."
 msgstr ""
+"Zadejte:\n"
+"- město, nebo\n"
+"- město a stát/zemi, nebo\n"
+"- poštovní směrovací číslo\n"
+"pro které se má získávat předpověď počasí."
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:854
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:987
+msgid "You must specify a location."
+msgstr "Musíte zadat polohu stanoviště."
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:901
+#, c-format
+msgid "Location '%s' not found!"
+msgstr "Stanoviště '%s' nenalezeno!"
 
-#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:723
-#, fuzzy
-msgid "WNCKpager plugin"
-msgstr "Jednoduchý zásuvný modul pro přepínání pracovních ploch"
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1060
+msgid "Preferences"
+msgstr "Předvolby"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1066
+msgid "Refresh"
+msgstr "Aktualizovat"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1072
+msgid "Quit"
+msgstr "Ukončit"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1229
+msgid "Weather Preferences"
+msgstr "Předvolby počasí"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1243
+msgid "Current Location"
+msgstr "Nynější poloha"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1247
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1524
+msgid "None configured"
+msgstr "Nic nenastaveno"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1249
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1521
+msgid "_Set"
+msgstr "_Nastavit"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1270
+msgid "Display"
+msgstr "Zobrazení"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1274
+msgid "Name:"
+msgstr "Název:"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1278
+msgid "Units:"
+msgstr "Jednotky:"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1282
+msgid "_Metric (°C)"
+msgstr "_Metrické (°C)"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1284
+msgid "_English (°F)"
+msgstr "_Anglické (°F)"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1319
+msgid "Forecast"
+msgstr "Předpověď počasí"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1323
+msgid "Updates:"
+msgstr "Aktualizace:"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1327
+msgid "Ma_nual"
+msgstr "_Ručně"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1331
+msgid "_Automatic, every"
+msgstr "_Automaticky, každých"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1352
+msgid "minutes"
+msgstr "minut"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1361
+msgid "Source:"
+msgstr "Zdroj:"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1477
+msgid "C_hange"
+msgstr "_Změnit"
+
+#. Both are available
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1565
+#, c-format
+msgid "Current Conditions for %s"
+msgstr "Nynější podmínky pro %s"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1589
+msgid "Location:"
+msgstr "Umístění:"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1612
+msgid "Last updated:"
+msgstr "Poslední aktualizace:"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1639
+msgid "Feels like:"
+msgstr "Připadá jako:"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1664
+msgid "Humidity:"
+msgstr "Vlhkost:"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1691
+msgid "Pressure:"
+msgstr "Tlak:"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1718
+msgid "Visibility:"
+msgstr "Viditelnost:"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1746
+msgid "Wind:"
+msgstr "Vítr:"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1769
+msgid "Sunrise:"
+msgstr "Východ Slunce:"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1792
+msgid "Sunset:"
+msgstr "Západ Slunce:"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1898
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2234
+#, c-format
+msgid "Forecast for %s unavailable."
+msgstr "Předpověď pro %s není dostupná."
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1907
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2239
+#, c-format
+msgid "Location not set."
+msgstr "Poloha nebyla zadána."
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1924
+#, c-format
+msgid "Searching for '%s'..."
+msgstr "Hledá se '%s'..."
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2050
+#, c-format
+msgid "Location matches for '%s'"
+msgstr "Stanoviště odpovídá '%s'"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2070
+msgid "City"
+msgstr "Město"
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2090
+msgid "Country"
+msgstr "Země"
+
+#. make it nice and pretty
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2221
+msgid "Currently in "
+msgstr "Nyní v "
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2223
+msgid "Today: "
+msgstr "Dnes: "
+
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2224
+msgid "Tomorrow: "
+msgstr "Zítra: "
+
+#: ../plugins/weather/weather.c:332
+msgid "Weather Plugin"
+msgstr "Modul Počasí"
+
+#: ../plugins/weather/weather.c:333
+msgid "Show weather conditions for a location."
+msgstr "Zobrazit počasí pro dané umístění."
+
+#~ msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
+#~ msgstr ""
+#~ " --log <number>  -- nastaví úroveň protokolování na 0-5. 0 - žádné 5 - "
+#~ "podrobné\n"
+
+#~ msgid "Display Image and Tooltip"
+#~ msgstr "Zobrazovat obrázek a tip"
+
+#~ msgid "Normal"
+#~ msgstr "Běžný"
+
+#~ msgid "Warning1"
+#~ msgstr "Varování1"
+
+#~ msgid "Warning2"
+#~ msgstr "Varování2"
+
+#~ msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
+#~ msgstr "Nepodařio se spustit nástroj pro nastavení času: %s"
+
+#~ msgid "Model"
+#~ msgstr "Model"
+
+#~ msgid "WNCKPager"
+#~ msgstr "WNCKPager"
+
+#~ msgid "<b>Icon</b>"
+#~ msgstr "<b>Ikona</b>"
+
+#~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
+#~ msgstr "Konfigurovat přepínač rozvržení klávesnice"
+
+#~ msgid "image"
+#~ msgstr "obrázek"
+
+#~ msgid "text"
+#~ msgstr "text"
+
+#~ msgid "Per application settings"
+#~ msgstr "Nastavení jednotlivých aplikací"
+
+#~ msgid "Default layout:"
+#~ msgstr "Výchozí rozvržení:"
 
 #~ msgid "Available Applications"
 #~ msgstr "Dostupné aplikace"
@@ -1439,9 +2078,6 @@ msgstr "Jednoduchý zásuvný modul pro přepínání pracovních ploch"
 #~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
 #~ msgstr "Zobrazuje teplotu systému, od kesler.daniel@gmail.com"
 
-#~ msgid "Keyboard Led"
-#~ msgstr "LED diody na klávesnici"
-
 #~ msgid "Left\t"
 #~ msgstr "Vlevo\t"
 
@@ -1484,9 +2120,6 @@ msgstr "Jednoduchý zásuvný modul pro přepínání pracovních ploch"
 #~ msgid "Show mapped windows"
 #~ msgstr "Zobrazit mapovaná okna"
 
-#~ msgid "Action"
-#~ msgstr "Akce"
-
 #~ msgid "Where to put the panel?"
 #~ msgstr "Kam chcete umístit panel?"