Merging upstream version 0.7.0 (Closes: #493243, #510888, #567617, #699414, #709777...
[debian/lxpanel.git] / po / ca.po
index e945485..c0492e2 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -7,10 +7,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-23 15:11+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-03-27 08:58+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-09-13 22:33+0200\n"
 "Last-Translator: Josep Sanchez <papapep@gmail.com>\n"
-"Language-Team: CATALAN <none>\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -18,51 +17,56 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
 
-#: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:360
+#. { "configure", N_("Preferences"), configure },
+#: ../src/configurator.c:55 ../src/gtk-run.c:361 ../src/plugins/menu.c:770
 msgid "Run"
 msgstr "Executa"
 
-#: ../src/configurator.c:56
+#: ../src/configurator.c:57 ../src/plugins/menu.c:771
 msgid "Restart"
 msgstr "Reinicia"
 
-#: ../src/configurator.c:57
+#: ../src/configurator.c:58 ../src/plugins/menu.c:772
 msgid "Logout"
 msgstr "Surt"
 
-#: ../src/configurator.c:481
+#: ../src/configurator.c:549
 msgid "Currently loaded plugins"
 msgstr "Connectors actualment carregats"
 
-#: ../src/configurator.c:490
+#: ../src/configurator.c:558
 msgid "Stretch"
 msgstr "Amplia"
 
-#: ../src/configurator.c:609
+#: ../src/configurator.c:680
 msgid "Add plugin to panel"
 msgstr "Afegeix el connector al quadre"
 
-#: ../src/configurator.c:637
+#: ../src/configurator.c:708
 msgid "Available plugins"
 msgstr "Connectors disponibles"
 
-#: ../src/configurator.c:1221
+#: ../src/configurator.c:1244
 msgid "Logout command is not set"
 msgstr "No s'ha definit l'ordre de sortida"
 
-#: ../src/configurator.c:1274
+#: ../src/configurator.c:1312
 msgid "Select a directory"
 msgstr "Trieu un directori"
 
-#: ../src/configurator.c:1274 ../src/configurator.c:1365
+#: ../src/configurator.c:1312 ../src/configurator.c:1419
 msgid "Select a file"
 msgstr "Treieu un fitxer"
 
-#: ../src/configurator.c:1392
+#: ../src/configurator.c:1446
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Navega"
 
-#: ../src/panel.c:658
+#: ../src/panel.c:660
+msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
+msgstr ""
+
+#: ../src/panel.c:687
 msgid ""
 "Really delete this panel?\n"
 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
@@ -70,134 +74,135 @@ msgstr ""
 "<Realment voleu esborrar aquest quadre?\n"
 "<b>Atenció: aquesta acció no es podrà desfer.</b>"
 
-#: ../src/panel.c:660
+#: ../src/panel.c:689
 msgid "Confirm"
 msgstr "Confirma"
 
 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
-#: ../src/panel.c:693
+#: ../src/panel.c:721
 msgid "translator-credits"
 msgstr "crèdits del traductor"
 
-#: ../src/panel.c:698
+#: ../src/panel.c:726
 msgid "LXPanel"
 msgstr "LXPanel"
 
-#: ../src/panel.c:716
-msgid "Copyright (C) 2008-2011"
+#: ../src/panel.c:744
+#, fuzzy
+msgid "Copyright (C) 2008-2013"
 msgstr "Copyright (C) 2008-2011"
 
-#: ../src/panel.c:717
+#: ../src/panel.c:745
 msgid "Desktop panel for LXDE project"
 msgstr "Quadre d'escriptori del projecte LXDE"
 
-#: ../src/panel.c:754
+#: ../src/panel.c:782
 msgid "Add / Remove Panel Items"
 msgstr "Afegeix / Elimina elements del quadre"
 
-#: ../src/panel.c:762
+#: ../src/panel.c:791
 #, c-format
 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
 msgstr "Elimina \"%s\" del quadre"
 
-#: ../src/panel.c:774
+#: ../src/panel.c:803
 msgid "Panel Settings"
 msgstr "Preferències del quadre"
 
-#: ../src/panel.c:780
+#: ../src/panel.c:809
 msgid "Create New Panel"
 msgstr "Crea un nou quadre"
 
-#: ../src/panel.c:791
+#: ../src/panel.c:815
 msgid "Delete This Panel"
 msgstr "Elimina aquest quadre"
 
-#: ../src/panel.c:802
+#: ../src/panel.c:826
 msgid "About"
 msgstr "Quant a"
 
-#: ../src/panel.c:810
+#: ../src/panel.c:834
 msgid "Panel"
 msgstr "Quadre"
 
-#: ../src/panel.c:823
+#: ../src/panel.c:847
 #, c-format
 msgid "\"%s\" Settings"
 msgstr "\"%s\" Preferències"
 
-#: ../src/panel.c:1079 ../src/panel.c:1087 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
+#: ../src/panel.c:1109 ../src/panel.c:1117 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
 msgid "Height:"
 msgstr "Alçada:"
 
-#: ../src/panel.c:1080 ../src/panel.c:1086 ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
+#: ../src/panel.c:1110 ../src/panel.c:1116 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
 msgid "Width:"
 msgstr "Amplada"
 
-#: ../src/panel.c:1081 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
+#: ../src/panel.c:1111 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
 msgid "Left"
 msgstr "Esquerra"
 
-#: ../src/panel.c:1082 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
+#: ../src/panel.c:1112 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
 msgid "Right"
 msgstr "Dreta"
 
-#: ../src/panel.c:1088 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
+#: ../src/panel.c:1118 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
 msgid "Top"
 msgstr "Superior"
 
-#: ../src/panel.c:1089 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
+#: ../src/panel.c:1119 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
 msgid "Bottom"
 msgstr "Inferior"
 
-#: ../src/panel.c:1501
+#: ../src/panel.c:1428
 #, c-format
 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
 msgstr "lxpanel %s - Quadre lleuger en GTK2+ per a escriptoris UNIX\n"
 
-#: ../src/panel.c:1502
+#: ../src/panel.c:1429
 #, c-format
 msgid "Command line options:\n"
 msgstr "Opcions de l'intèrpret d'ordres:\n"
 
-#: ../src/panel.c:1503
+#: ../src/panel.c:1430
 #, c-format
 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
 msgstr " --help      -- imprimir aquesta ajuda i sortir\n"
 
-#: ../src/panel.c:1504
+#: ../src/panel.c:1431
 #, c-format
 msgid " --version   -- print version and exit\n"
 msgstr " --version   -- imprimir la versió i sortir\n"
 
-#: ../src/panel.c:1505
+#: ../src/panel.c:1432
 #, c-format
 msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
 msgstr ""
 " --log <nombre> -- defineix el nivell de registre 0-5. 0 - cap 5 - xerraire\n"
 
 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
-#: ../src/panel.c:1507
+#: ../src/panel.c:1434
 #, c-format
 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
 msgstr "  --profile nom -- empra el perfil especificat\n"
 
-#: ../src/panel.c:1509
+#: ../src/panel.c:1436
 #, c-format
 msgid " -h  -- same as --help\n"
 msgstr " -h  -- el mateix que amb --help\n"
 
-#: ../src/panel.c:1510
+#: ../src/panel.c:1437
 #, c-format
 msgid " -p  -- same as --profile\n"
 msgstr " -p  -- el mateix que amb --profile\n"
 
-#: ../src/panel.c:1511
+#: ../src/panel.c:1438
 #, c-format
 msgid " -v  -- same as --version\n"
 msgstr " -v  -- el mateix que amb --version\n"
 
 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
-#: ../src/panel.c:1513
+#: ../src/panel.c:1440
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -207,12 +212,92 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Visiteu http://lxde.org/ per a més informació.\n"
 
-#: ../src/gtk-run.c:373
+#: ../src/plugin.c:370
+msgid "No file manager is configured."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gtk-run.c:374
 msgid "Enter the command you want to execute:"
 msgstr "Entreu la ordre que voleu executar:"
 
-#: ../data/ui/launchbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchbar.c:912
-msgid "Application Launch Bar"
+#. vim: set sw=4 et sts=4 ts=4 :
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchtaskbar.c:3414
+#, fuzzy
+msgid "Application Launch and Task Bar"
+msgstr "Barra de llençament d'aplicacions"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:2
+#, fuzzy
+msgid "<b>Mode:</b>"
+msgstr "<b>Mida</b>"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
+msgid "Launchers"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
+#, fuzzy
+msgid "<b>Launchbar</b>"
+msgstr "<b>Fons</b>"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
+msgid "Show tooltips"
+msgstr "Mostra els consells"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
+msgid "Icons only"
+msgstr "Només les icones"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
+msgid "Flat buttons"
+msgstr "Botons plans"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
+msgid "Show windows from all desktops"
+msgstr "Mostra les finestres de tots els escriptoris"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
+msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
+msgid "Use mouse wheel"
+msgstr "Empra la roda del ratolí"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
+msgid "Flash when there is any window requiring attention"
+msgstr "Parpalleja quan alguna finestra requereixi atenció"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
+msgid "Combine multiple application windows into a single button"
+msgstr "Combina múltiples finestres d'una aplicació en un sol botó"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
+msgid "Maximum width of task button"
+msgstr "Amplada màxima del botó de tasques"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
+msgid "Spacing"
+msgstr "Espaiat"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
+#, fuzzy
+msgid "<b>Taskbar</b>"
+msgstr "<b>Fons</b>"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
+#, fuzzy
+msgid "Only Application Launch Bar"
+msgstr "Barra de llençament d'aplicacions"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
+#, fuzzy
+msgid "Only Task Bar (Window List)"
+msgstr "Barra de tasques (llistat de finestres)"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
+#, fuzzy
+msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
 msgstr "Barra de llençament d'aplicacions"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
@@ -353,140 +438,145 @@ msgid "Margin:"
 msgstr "Marge:"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
+#, fuzzy
+msgid "Monitor:"
+msgstr "Monitor de bateria"
+
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
 msgid "<b>Position</b>"
 msgstr "<b>Posició</b>"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
 msgid "Icon size:"
 msgstr ""
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
 msgid "<b>Size</b>"
 msgstr "<b>Mida</b>"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
 msgid "Geometry"
 msgstr "Geometria"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
 msgid "System theme"
 msgstr "Tema del sistema"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
 msgid "Solid color (with opacity)"
 msgstr "Color sòlid (opac)"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1253
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1479
 msgid "Image"
 msgstr "Imatge"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
 msgid "Select an image file"
 msgstr "Seleccioneu un fitxer d'imatge"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
 msgid "<b>Background</b>"
 msgstr "<b>Fons</b>"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
 msgid "Custom color"
 msgstr "Color personalitzat"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31 ../src/plugins/space.c:125
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:564
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../src/plugins/space.c:93
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:632
 msgid "Size"
 msgstr "Mida"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
 msgid "<b>Font</b>"
 msgstr "<b>Tipus de lletra</b>"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
 msgid "Appearance"
 msgstr "Aspecte"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
 msgid "Panel Applets"
 msgstr "Miniaplicacions del quadre"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
 msgid "Logout Command:"
 msgstr "Ordre de sortida:"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
 msgid "Terminal Emulator:"
 msgstr "Emulador de terminal"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
 msgid "File Manager:"
 msgstr "Gestor de fitxers:"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
 msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
 msgstr "<b>Definir les aplicacions preferides</b>"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
 msgstr "Fer que els gestors de finestres tractin el quadre com a acoblat"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
 msgstr "Reserva espai, i sense ser tapat per finestres maximitzades"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
 msgid "<b>Properties</b>"
 msgstr "<b>Propietats</b>"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
 msgid "Minimize panel when not in use"
 msgstr "Minimitza el quadre quan no s'usi"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
 msgid "Size when minimized"
 msgstr "Mida en minimitzar"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
 msgid "pixels"
 msgstr "píxels"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
 msgid "<b>Automatic hiding</b>"
 msgstr "<b>Ocultació automàtica</b>"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
 msgid "Log level"
 msgstr ""
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
 #, fuzzy
 msgid "<b>Log level</b>"
 msgstr "<b>Dispositiu de xarxa</b>"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avançat"
 
-#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:277
+#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:276
 msgid "CPU Usage Monitor"
 msgstr "Monitor d'utilització de la CPU"
 
-#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:279 ../src/plugins/monitors/monitors.c:711
+#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:277 ../src/plugins/monitors/monitors.c:713
 msgid "Display CPU usage"
 msgstr "Mostra la utilització de CPU"
 
-#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:207 ../src/plugins/dclock.c:440
+#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:180 ../src/plugins/deskno/deskno.c:200
+msgid "Desktop Number / Workspace Name"
+msgstr "Nombre d'escriptori / Nom de l'espai de treball"
+
+#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:182 ../src/plugins/dclock.c:429
 msgid "Bold font"
 msgstr "Lletra en negreta"
 
-#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:208
+#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:183
 msgid "Display desktop names"
 msgstr "Mostra els noms d'escriptori"
 
-#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:235
-msgid "Desktop Number / Workspace Name"
-msgstr "Nombre d'escriptori / Nom de l'espai de treball"
-
-#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:237
+#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:201
 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
 msgstr "Mostra el nombre d'espai de treball, per cmeury@users.sf.net"
 
@@ -494,96 +584,82 @@ msgstr "Mostra el nombre d'espai de treball, per cmeury@users.sf.net"
 msgid "Display Image and Tooltip"
 msgstr "Mostra imatge i funció"
 
-#: ../src/plugins/launchbar.c:914
-msgid "Bar with buttons to launch application"
-msgstr "Barra amb botons per a llençar aplicacions"
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:2450
+#, fuzzy
+msgid "_Close all windows"
+msgstr "Tan_ca la finestra"
 
 #. Add Raise menu item.
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1714
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3243
 msgid "_Raise"
 msgstr "_Puja"
 
 #. Add Restore menu item.
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1719
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3248
 msgid "R_estore"
 msgstr "R_estaura"
 
 #. Add Maximize menu item.
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1724
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3253
 msgid "Ma_ximize"
 msgstr "Ma_ximitza"
 
 #. Add Iconify menu item.
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1729
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3258
 msgid "Ico_nify"
 msgstr "Ico_nifica"
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1748
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3277
 #, c-format
 msgid "Workspace _%d"
 msgstr "Espai de treball _%d"
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1753
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3282
 #, c-format
 msgid "Workspace %d"
 msgstr "Espai de treball %d"
 
 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1767
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3298
 msgid "_All workspaces"
 msgstr "Tots els esp_ais de treball"
 
 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1773
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3304
 msgid "_Move to Workspace"
 msgstr "_Moure a espai de treball"
 
 #. Add Close menu item.  By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1779
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3310
 msgid "_Close Window"
 msgstr "Tan_ca la finestra"
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1986
-msgid "Show tooltips"
-msgstr "Mostra els consells"
-
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1987
-msgid "Icons only"
-msgstr "Només les icones"
-
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1988
-msgid "Flat buttons"
-msgstr "Botons plans"
-
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1989
-msgid "Show windows from all desktops"
-msgstr "Mostra les finestres de tots els escriptoris"
-
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1990
-msgid "Use mouse wheel"
-msgstr "Empra la roda del ratolí"
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3312
+msgid "A_dd to Launcher"
+msgstr ""
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1991
-msgid "Flash when there is any window requiring attention"
-msgstr "Parpalleja quan alguna finestra requereixi atenció"
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3313
+#, fuzzy
+msgid "Rem_ove from Launcher"
+msgstr "Elimina \"%s\" del quadre"
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1992
-msgid "Combine multiple application windows into a single button"
-msgstr "Combina múltiples finestres d'una aplicació en un sol botó"
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3314
+msgid "_New Instance"
+msgstr ""
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1993
-msgid "Maximum width of task button"
-msgstr "Amplada màxima del botó de tasques"
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3384
+msgid "Application Launch Bar"
+msgstr "Barra de llençament d'aplicacions"
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1994
-msgid "Spacing"
-msgstr "Espaiat"
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3385
+msgid "Bar with buttons to launch application"
+msgstr "Barra amb botons per a llençar aplicacions"
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:2047
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3395
 msgid "Task Bar (Window List)"
 msgstr "Barra de tasques (llistat de finestres)"
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:2049
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3396
 msgid ""
 "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
 "focus"
@@ -591,201 +667,220 @@ msgstr ""
 "La barra de tasques mostra totes les finestres obertes i permet iconificar-"
 "les, ombrejar-les o tenir-ne el focus"
 
-#: ../src/plugins/dclock.c:436
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3415
+#, fuzzy
+msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
+msgstr "Barra amb botons per a llençar aplicacions"
+
+#: ../src/plugins/dclock.c:423 ../src/plugins/dclock.c:443
+msgid "Digital Clock"
+msgstr "Rellotge digital"
+
+#: ../src/plugins/dclock.c:425
 msgid "Clock Format"
 msgstr "Format del rellotge"
 
-#: ../src/plugins/dclock.c:437
+#: ../src/plugins/dclock.c:426
 msgid "Tooltip Format"
 msgstr "Format dels consells"
 
-#: ../src/plugins/dclock.c:438
-msgid "Format codes: man 3 strftime; \\n for line break"
+#: ../src/plugins/dclock.c:427
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Format codes: man 3 strftime; \\%n for line break"
 msgstr "Codis de format: man 3 strftime; \\n per trencament de línia"
 
-#: ../src/plugins/dclock.c:439
+#: ../src/plugins/dclock.c:428
 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
 msgstr "Acció en fer clic (predeterminada: mostrar calendari)"
 
-#: ../src/plugins/dclock.c:441
+#: ../src/plugins/dclock.c:430
 msgid "Tooltip only"
 msgstr "S'han habilitat els consells"
 
-#: ../src/plugins/dclock.c:442
+#: ../src/plugins/dclock.c:431
 #, fuzzy
 msgid "Center text"
 msgstr "Centre"
 
-#: ../src/plugins/dclock.c:471
-msgid "Digital Clock"
-msgstr "Rellotge digital"
-
-#: ../src/plugins/dclock.c:473
+#: ../src/plugins/dclock.c:444
 msgid "Display digital clock and tooltip"
 msgstr "Mostra rellotge digital i consells"
 
-#: ../src/plugins/menu.c:426
+#: ../src/plugins/menu.c:421
 msgid "Add to desktop"
 msgstr "Afegeix a l'escriptori"
 
-#: ../src/plugins/menu.c:436
+#: ../src/plugins/menu.c:428
 msgid "Properties"
 msgstr "Propietats"
 
-#: ../src/plugins/menu.c:1084 ../src/plugins/dirmenu.c:413
-msgid "Icon"
-msgstr "Icones"
-
-#: ../src/plugins/menu.c:1101
+#: ../src/plugins/menu.c:1041 ../src/plugins/menu.c:1054
 msgid "Menu"
 msgstr "Menú"
 
-#: ../src/plugins/menu.c:1103
+#: ../src/plugins/menu.c:1042 ../src/plugins/dirmenu.c:365
+msgid "Icon"
+msgstr "Icones"
+
+#: ../src/plugins/menu.c:1055
 msgid "Application Menu"
 msgstr "Menú d'aplicacions"
 
-#: ../src/plugins/separator.c:102
+#: ../src/plugins/separator.c:72
 msgid "Separator"
 msgstr "Separador"
 
-#: ../src/plugins/separator.c:104
+#: ../src/plugins/separator.c:73
 msgid "Add a separator to the panel"
 msgstr "Afegeix un separador al quadre"
 
-#: ../src/plugins/pager.c:842
+#: ../src/plugins/pager.c:84 ../src/plugins/pager.c:98
 msgid "Desktop Pager"
 msgstr "Paginador d'escriptoris"
 
-#: ../src/plugins/pager.c:844
+#: ../src/plugins/pager.c:85 ../src/plugins/pager.c:99
 msgid "Simple pager plugin"
 msgstr "Connector de paginador simple"
 
-#: ../src/plugins/space.c:143
+#: ../src/plugins/space.c:91 ../src/plugins/space.c:100
 msgid "Spacer"
 msgstr "Espaiador"
 
-#: ../src/plugins/space.c:145
+#: ../src/plugins/space.c:101
 msgid "Allocate space"
 msgstr "Reparteix espai"
 
-#: ../src/plugins/tray.c:757
+#: ../src/plugins/tray.c:709
 msgid "System Tray"
 msgstr "Safata del sistema"
 
-#: ../src/plugins/tray.c:759
+#: ../src/plugins/tray.c:710
 msgid "System tray"
 msgstr "Safata del sistema"
 
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:451
+msgid "New session is required for this option to take effect"
+msgstr ""
+
 #. dialog
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:513
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:628
 #, fuzzy
 msgid "Select Keyboard Model"
 msgstr "Led del teclat"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:536
-msgid "Model"
-msgstr ""
-
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:540 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:629
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:780
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:651 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:778
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:954
 #, fuzzy
 msgid "Description"
 msgstr "Destí:"
 
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:656 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:785
+#, fuzzy
+msgid "Id"
+msgstr "Inactiu"
+
 #. dialog
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:602
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
 #, fuzzy
 msgid "Select Layout Change Type"
 msgstr "Seleccioneu un fitxer d'imatge"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:625
-msgid "Change Type"
-msgstr ""
-
 #. dialog
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:747
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
 #, fuzzy
 msgid "Add Keyboard Layout"
 msgstr "Commutador de disposició de teclat"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:770 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1136
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:944 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1327
 msgid "Flag"
 msgstr ""
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:775 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1140
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:949 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1331
 msgid "Layout"
 msgstr ""
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1053 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1359
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1238 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1587
 #, fuzzy
 msgid "Keyboard Layout Handler"
 msgstr "Commutador de disposició de teclat"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1070
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1260
 #, fuzzy
 msgid "Keyboard Model"
 msgstr "Led del teclat"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1090
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1281
 #, fuzzy
 msgid "Keyboard Layouts"
 msgstr "Commutador de disposició de teclat"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1144
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1335
 msgid "Variant"
 msgstr ""
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1152
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1344
 msgid "Change Layout Option"
 msgstr ""
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1172
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1364
+msgid "Advanced setxkbmap Options"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1384
+msgid "Do _not reset existing options"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1389
+msgid "Keep _system layouts"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1398
 #, fuzzy
 msgid "Per Window Settings"
 msgstr "Preferències del quadre"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1184
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1410
 #, fuzzy
 msgid "_Remember layout for each window"
 msgstr "_Recorda la disposició per a cada aplicació"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1193
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1419
 #, fuzzy
 msgid "Show Layout as"
 msgstr "Mostra la disposició com a"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1254
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1480
 msgid "Custom Image"
 msgstr ""
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1255
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1481
 msgid "Text"
 msgstr ""
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1281
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1507
 msgid "Panel Icon Size"
 msgstr ""
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1361
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1589
 #, fuzzy
 msgid "Handle keyboard layouts"
 msgstr "Commuta entre diferents disposicions de teclat disponibles"
 
-#: ../src/plugins/wincmd.c:209
+#: ../src/plugins/wincmd.c:193
 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
 msgstr ""
 "Feu clic amb el botó alternatiu per a iconificat totes les finestres. Amb el "
 "boto del mig per ombrejar-les."
 
-#: ../src/plugins/wincmd.c:237
-msgid "Alternately iconify/shade and raise"
-msgstr "Alternativament iconifica/ombreja i aixeca"
-
-#: ../src/plugins/wincmd.c:266
+#: ../src/plugins/wincmd.c:227 ../src/plugins/wincmd.c:245
 msgid "Minimize All Windows"
 msgstr "Minimitza totes les finestres"
 
-#: ../src/plugins/wincmd.c:268
+#: ../src/plugins/wincmd.c:229
+msgid "Alternately iconify/shade and raise"
+msgstr "Alternativament iconifica/ombreja i aixeca"
+
+#: ../src/plugins/wincmd.c:246
 msgid ""
 "Sends commands to all desktop windows.\n"
 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
@@ -793,96 +888,116 @@ msgstr ""
 "Envia ordres a les finestres de tots els escriptoris.\n"
 "Les ordres disponibles són 1) iconificar i 2) ombrejar"
 
-#: ../src/plugins/dirmenu.c:246
+#: ../src/plugins/dirmenu.c:208
 msgid "Open in _Terminal"
 msgstr "Obre en un _Terminal"
 
-#: ../src/plugins/dirmenu.c:411
+#: ../src/plugins/dirmenu.c:361 ../src/plugins/dirmenu.c:377
+msgid "Directory Menu"
+msgstr "Menú del directori"
+
+#: ../src/plugins/dirmenu.c:363
 msgid "Directory"
 msgstr "Directori"
 
-#: ../src/plugins/dirmenu.c:412
+#: ../src/plugins/dirmenu.c:364
 msgid "Label"
 msgstr "Etiqueta"
 
-#: ../src/plugins/dirmenu.c:443
-msgid "Directory Menu"
-msgstr "Menú del directori"
-
-#: ../src/plugins/dirmenu.c:445
-msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
+#: ../src/plugins/dirmenu.c:378
+#, fuzzy
+msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
 msgstr "Navegar per l'arbre de directoris amb el menú (Autor: PCMan)"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:474
+#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:480
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:475
+#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:481
 msgid "Warning1"
 msgstr "Avís 1"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:476
+#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:482
 msgid "Warning2"
 msgstr "Avís 2"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:477
+#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:483
 msgid "Automatic sensor location"
 msgstr "Ubicació del sensor automàtic"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:478
+#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:484
 msgid "Sensor"
 msgstr "Sensor"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:479
+#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:485
 msgid "Automatic temperature levels"
 msgstr "Nivells automàtics de temperatura"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:480
+#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:486
 msgid "Warning1 Temperature"
 msgstr "Temperatura de l'avís 1"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:481
+#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:487
 msgid "Warning2 Temperature"
 msgstr "Temperatura de l'avís 2"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:525
+#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:531
 msgid "Temperature Monitor"
 msgstr "Monitor de temperatura"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:527
+#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:533
 msgid "Display system temperature"
 msgstr "Mostra la temperatura del sistema"
 
+#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:329
+#, c-format
+msgid ""
+"Frequency: %d MHz\n"
+"Governor: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:421
+msgid "CPUFreq frontend"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:422
+msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
+msgstr ""
+
 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
 #. Display current level in tooltip.
 #: ../src/plugins/volume/volume.c:300
-#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:362
-#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:544
+#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:363
+#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:545
 msgid "Volume control"
 msgstr "Control del volum"
 
 #: ../src/plugins/volume/volume.c:312
-#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:665
+#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:666
 msgid "Volume Control"
 msgstr "Control del volum"
 
 #. Create a frame as the child of the viewport.
 #: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
-#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:502
+#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:503
 msgid "Volume"
 msgstr "Volum"
 
 #. Create a check button as the child of the vertical box.
-#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:521
+#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:522
 msgid "Mute"
 msgstr "Emmudeix"
 
-#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:638
+#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:639
 msgid ""
 "Error, you need to install an application to configure the sound "
 "(pavucontol, alsamixer ...)"
 msgstr ""
 
+#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:668
+msgid "Display and control volume for ALSA"
+msgstr ""
+
 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:180
 msgid "<Hidden Access Point>"
 msgstr "<Punt d'accés ocult>"
@@ -965,11 +1080,11 @@ msgstr "Protocol:"
 msgid "HW Address:"
 msgstr "Adreça hardware"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:513
+#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:515
 msgid "Manage Networks"
 msgstr "Gestiona xarxes"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:515
+#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:517
 msgid "Monitor and Manage networks"
 msgstr "Monitoritza i gestiona xarxes"
 
@@ -1051,39 +1166,39 @@ msgstr "Connexió de xarxa: %s"
 msgid "Network Connection"
 msgstr "Connexió de xarxa"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:842
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:814
 msgid "Interface"
 msgstr "Interfície"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:843
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:815
 msgid "The current interface the icon is monitoring."
 msgstr "L'interfície actual que està monitoritzant l'icona"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:850
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:822
 msgid "Orientation"
 msgstr "Orientació"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:851
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:823
 msgid "The orientation of the tray."
 msgstr "La orientació de la safata"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:859
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:831
 msgid "Tooltips Enabled"
 msgstr "S'han habilitat els consells"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:860
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:832
 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
 msgstr "Si són habilitats o no els consells d'icona"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:867
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
 msgid "Show Signal"
 msgstr "Mostra el senyal"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:868
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:840
 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
 msgstr "Si s'ha de mostrar, o no, la força del senyal."
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:985
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:949
 #, c-format
 msgid ""
 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
@@ -1104,6 +1219,7 @@ msgid "The interface name"
 msgstr "Nom de l'interfície"
 
 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2036
 msgid "State"
 msgstr "Estat"
 
@@ -1140,129 +1256,129 @@ msgstr "Error"
 msgid "The current error condition"
 msgstr "L'actual condició d'error"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1206
 #, c-format
 msgid "Unable to open socket: %s"
 msgstr "No s'ha pogut obrir un socket: %s"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1232
 #, c-format
 msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
 msgstr "Error SIOCGIFFLAGS: %s"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
 msgid "AMPR NET/ROM"
 msgstr "AMPR NET/ROM"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
 msgid "Ethernet"
 msgstr "Ethernet"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
 msgid "AMPR AX.25"
 msgstr "AMPR AX.25"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
 msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
 msgid "ARCnet"
 msgstr "ARCnet"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
 msgid "Frame Relay DLCI"
 msgstr "Frame Relay DLCI"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
 msgid "Metricom Starmode IP"
 msgstr "Metricom Starmode IP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
 msgid "Serial Line IP"
 msgstr "Serial Line IP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
 msgid "VJ Serial Line IP"
 msgstr "VJ Serial Line IP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
 msgid "6-bit Serial Line IP"
 msgstr "6-bit Serial Line IP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
 msgstr "VJ 6-bit Serial Line IP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
 msgid "Adaptive Serial Line IP"
 msgstr "Adaptive Serial Line IP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
 msgid "AMPR ROSE"
 msgstr "AMPR ROSE"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
 msgid "Generic X.25"
 msgstr "X.25 genèric"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
 msgid "Point-to-Point Protocol"
 msgstr "Protocol Punt-a-punt"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
 msgid "(Cisco)-HDLC"
 msgstr "(Cisco)-HDLC"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
 msgid "LAPB"
 msgstr "LAPB"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
 msgid "IPIP Tunnel"
 msgstr "Tunnel IPIP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
 msgid "Frame Relay Access Device"
 msgstr "Dispositiu d'accés Frame Relay"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
 msgid "Local Loopback"
 msgstr "Loopback local"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
 msgstr "Interfície de fibra de dades distribuïdes"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
 msgid "IPv6-in-IPv4"
 msgstr "IPv6-in-IPv4"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
 msgid "HIPPI"
 msgstr "HIPPI"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
 msgid "Ash"
 msgstr "Ash"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
 msgid "Econet"
 msgstr "Econet"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
 msgid "IrLAP"
 msgstr "IrLAP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1164
 #, c-format
 msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
 msgstr "Error SIOCGIFCONF: %s"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1257
 #, c-format
 msgid "No network devices found"
 msgstr "No s'han trobat dispositius de xarxa"
@@ -1272,18 +1388,23 @@ msgstr "No s'han trobat dispositius de xarxa"
 msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
 msgstr "No s'ha pogut obrir /proc/net/dev: %s"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
+#, fuzzy
+msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
+msgstr "No s'ha pogut analitzar /proc/net/dev. Format desconegut."
+
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
 msgstr "No s'ha pogut analitzar /proc/net/dev. Format desconegut."
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
 #, c-format
 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
 msgstr "No s'ha pogut analizar el nom de l'interfície de '%s'"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
@@ -1292,32 +1413,37 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut analitzar l'estadística de l'interfície de '%s'. prx_idx = %d; "
 "ptx_idx = %d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
+#, fuzzy
+msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
+msgstr "No s'ha pogut analitzar /proc/net/wireless. Format desconegut."
+
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
 msgstr "No s'ha pogut analitzar /proc/net/wireless. Format desconegut."
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
 #, c-format
 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
 msgstr ""
 "No s'ha pogut analitzar els detalls inalàmbrics de '%s'. link_idx = %d;"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
 #, c-format
 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
 msgstr "No s'ha pogut connectar a l'interfície, '%s'"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
 #, c-format
 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
 msgstr "No s'ha pogut enviar ioctl a l'interfície, '%s'"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
 #, c-format
 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
 msgstr "No s'ha pogut analitzar l'intérpret d'ordres '%s': %s"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
 msgstr "No s'ha pogut analitzar la sortida de 'netstat'. Format desconegut"
 
@@ -1341,86 +1467,153 @@ msgstr "Rebent"
 msgid "Sending/Receiving"
 msgstr "Enviant/Rebent"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:133
-msgid "No batteries found"
-msgstr "No s'ha trobat bateria"
-
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:179
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:151
 #, c-format
 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
 msgstr "Bateria: carregada al %d%%, %d:%02d fins càrrega total"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:190
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:162
 #, c-format
 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
 msgstr "Bateria: carregada al %d%%, falta %d:%02d"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:196
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:168
 #, c-format
 msgid "Battery: %d%% charged"
 msgstr "Batteria: carregada al %d%%"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:554
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:178
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:180
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:182
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:184
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sPower now:\t\t\t%5d mW"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:187
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sCharge full design:\t%5d mAh"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:189
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:191
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:193
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:196
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:234
+msgid "No batteries found"
+msgstr "No s'ha trobat bateria"
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:619 ../src/plugins/batt/batt.c:642
+msgid "Battery Monitor"
+msgstr "Monitor de bateria"
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:622
 msgid "Hide if there is no battery"
 msgstr "Amaga si no hi ha bateria"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:556
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:624
 msgid "Alarm command"
 msgstr "Ordre d'alarma"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:557
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:625
 msgid "Alarm time (minutes left)"
 msgstr "Temps d'alarma (minuts restants)"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:558
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:626
 msgid "Background color"
 msgstr "Color de fons"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:559
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:627
 msgid "Charging color 1"
 msgstr "Color de càrrega 1"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:560
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:628
 msgid "Charging color 2"
 msgstr "Color de càrrega 2"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:561
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:629
 msgid "Discharging color 1"
 msgstr "Color de descàrrega 1"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:562
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:630
 msgid "Discharging color 2"
 msgstr "Color de descàrrega 2"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:563
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:631
 msgid "Border width"
 msgstr "Amplada de la vora"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:593
-msgid "Battery Monitor"
-msgstr "Monitor de bateria"
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:633
+msgid "Show Extended Information"
+msgstr ""
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:595
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:643
 msgid "Display battery status using ACPI"
 msgstr "Mostra l'estat de la bateria emprant l'ACPI"
 
-#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:258
+#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:257
 msgid "Show CapsLock"
 msgstr "Mostra la tecla de fixació de majúscules"
 
-#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:259
+#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:258
 msgid "Show NumLock"
 msgstr "Mostra tecla BloqNum"
 
-#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:260
+#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:259
 msgid "Show ScrollLock"
 msgstr "Mostra BlocDespl"
 
-#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:295
+#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:293
 msgid "Keyboard LED"
 msgstr "LED del teclat"
 
-#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:297
+#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:295
 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
 msgstr "Indicadors de les tecles de fixació de majúscules, NumLock i BlocDespl"
 
@@ -1474,43 +1667,245 @@ msgstr ""
 msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:712
+#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:714
 #, fuzzy
 msgid "CPU color"
 msgstr "Color personalitzat"
 
-#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:713
+#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:715
 #, fuzzy
 msgid "Display RAM usage"
 msgstr "Mostra la utilització de CPU"
 
-#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:714
+#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:716
 msgid "RAM color"
 msgstr ""
 
-#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:715
+#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:717
 #, fuzzy
 msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
 msgstr "Acció en fer clic (predeterminada: mostrar calendari)"
 
-#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:808
+#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:810
 #, fuzzy
 msgid "Resource monitors"
 msgstr "Interfície a monitoritzar"
 
-#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:810
+#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:812
 msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:720
-msgid "WNCKPager"
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:50
+msgid "[N/A]"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:784
+msgid "Enter New Location"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:798
+#, fuzzy
+msgid "_New Location:"
+msgstr "Connexió de xarxa"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:809
+msgid ""
+"Enter the:\n"
+"- city, or\n"
+"- city and state/country, or\n"
+"- postal code\n"
+"for which to retrieve the weather forecast."
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:846
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:979
+msgid "You must specify a location."
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:893
+#, c-format
+msgid "Location '%s' not found!"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1051
+#, fuzzy
+msgid "Preferences"
+msgstr "Preferències del quadre"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1057
+msgid "Refresh"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1063
+msgid "Quit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1160
+#, fuzzy
+msgid "Weather Preferences"
+msgstr "Preferències del quadre"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1174
+#, fuzzy
+msgid "Current Location"
+msgstr "Orientació"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1178
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1475
+#, fuzzy
+msgid "None configured"
+msgstr "Con_figura"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1180
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1472
+msgid "_Set"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1201
+msgid "Display"
 msgstr ""
 
-#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:722
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1205
 #, fuzzy
-msgid "WNCKpager plugin"
+msgid "Name:"
+msgstr "_Nom:"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1209
+msgid "Units:"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1213
+msgid "_Metric (°C)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1215
+msgid "_English (°F)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1250
+msgid "Forecast"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1254
+msgid "Updates:"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1258
+msgid "Ma_nual"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1262
+msgid "_Automatic, every"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1278
+msgid "minutes"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1287
+msgid "Source:"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1428
+msgid "C_hange"
+msgstr ""
+
+#. Both are available
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1519
+#, c-format
+msgid "Current Conditions for %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1543
+msgid "Location:"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1566
+msgid "Last updated:"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1593
+msgid "Feels like:"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1618
+msgid "Humidity:"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1645
+#, fuzzy
+msgid "Pressure:"
+msgstr "Adreça IP:"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1672
+msgid "Visibility:"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1700
+msgid "Wind:"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1723
+msgid "Sunrise:"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1746
+msgid "Sunset:"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1854
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2190
+#, c-format
+msgid "Forecast for %s unavailable."
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1863
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2195
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Location not set."
+msgstr "No s'ha definit l'ordre de sortida"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1880
+#, c-format
+msgid "Searching for '%s'..."
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2006
+#, c-format
+msgid "Location matches for '%s'"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2026
+msgid "City"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2046
+msgid "Country"
+msgstr ""
+
+#. make it nice and pretty
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2177
+#, fuzzy
+msgid "Currently in "
+msgstr "Connectors actualment carregats"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2179
+msgid "Today: "
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2180
+msgid "Tomorrow: "
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/weather/weather.c:285
+#, fuzzy
+msgid "Weather Plugin"
 msgstr "Connector de paginador simple"
 
+#: ../src/plugins/weather/weather.c:287
+msgid "Show weather conditions for a location."
+msgstr ""
+
 #~ msgid "<b>Icon</b>"
 #~ msgstr "<b>Icona</b>"