Adding upstream version 0.9.0.
[debian/lxpanel.git] / po / ca.po
index c2a52b9..59db554 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: LXPanel\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-11-21 21:13+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-09-13 22:33+0200\n"
-"Last-Translator: Josep Sanchez <papapep@gmail.com>\n"
-"Language: \n"
+"POT-Creation-Date: 2016-10-24 21:15+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-11-04 09:38+0100\n"
+"Last-Translator: David Medina <rbndavid@gmail.com>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
+"X-Generator: Poedit 1.6.11\n"
 "X-Pootle-Path: /ca/lxpanel/po/ca.po\n"
 "X-Pootle-Revision: 0\n"
+"Language-Team: David Medina <rbndavid@gmail.com>\n"
 
-#: ../src/configurator.c:135
+#: ../src/configurator.c:148
 msgid ""
 "Space reservation is not available for this panel because there is another "
 "monitor beyond this edge and reservation would cover it if enabled."
 msgstr ""
+"La reserva d'espai no està disponible per a aquest plafó perquè hi ha una "
+"altra pantalla més enllà d'aquest marge i la reserva la taparia si "
+"s'habilités."
 
-#: ../src/configurator.c:605
+#: ../src/configurator.c:632
 msgid "Currently loaded plugins"
-msgstr "Connectors actualment carregats"
+msgstr "Connectors carregats actualment "
 
-#: ../src/configurator.c:614
+#: ../src/configurator.c:641
 msgid "Stretch"
-msgstr "Amplia"
+msgstr "Estira"
 
-#: ../src/configurator.c:749
+#: ../src/configurator.c:778
 msgid "Add plugin to panel"
-msgstr "Afegeix el connector al quadre"
+msgstr "Afegeix el connector al plafó"
 
-#: ../src/configurator.c:777
+#: ../src/configurator.c:806
 msgid "Available plugins"
 msgstr "Connectors disponibles"
 
-#: ../src/configurator.c:1357
+#: ../src/configurator.c:1427
 msgid "Logout command is not set"
-msgstr "No s'ha definit l'ordre de sortida"
+msgstr "No s'ha establert l'ordre de sortida"
 
-#: ../src/configurator.c:1425
+#: ../src/configurator.c:1495
 msgid "Select a directory"
 msgstr "Trieu un directori"
 
-#: ../src/configurator.c:1425 ../src/configurator.c:1540
+#: ../src/configurator.c:1495 ../src/configurator.c:1607
 msgid "Select a file"
 msgstr "Treieu un fitxer"
 
-#: ../src/configurator.c:1573
+#: ../src/configurator.c:1640
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Navega"
 
-#: ../src/panel.c:981
+#: ../src/panel.c:1283
 msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
-msgstr ""
+msgstr "No hi ha lloc per a un altre plafó. Tots els marges estan ocupats."
 
-#: ../src/panel.c:1007
+#: ../src/panel.c:1309
 msgid ""
 "Really delete this panel?\n"
 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
 msgstr ""
-"<Realment voleu esborrar aquest quadre?\n"
+"<Realment voleu esborrar aquest plafó?\n"
 "<b>Atenció: aquesta acció no es podrà desfer.</b>"
 
-#: ../src/panel.c:1009
+#: ../src/panel.c:1311
 msgid "Confirm"
-msgstr "Confirma"
+msgstr "Confirmeu-ho"
 
 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
-#: ../src/panel.c:1044
+#: ../src/panel.c:1346
 msgid "translator-credits"
-msgstr "crèdits del traductor"
+msgstr ""
+"Josep Sanchez <papapep@gmail.com>\n"
+"David Medina <rbndavid@gmail.com>"
 
-#: ../src/panel.c:1049
+#: ../src/panel.c:1351
 msgid "LXPanel"
-msgstr "LXPanel"
+msgstr "PlafóLX"
 
-#: ../src/panel.c:1067
-#, fuzzy
-msgid "Copyright (C) 2008-2014"
-msgstr "Copyright (C) 2008-2011"
+#: ../src/panel.c:1369
+msgid "Copyright (C) 2008-2016"
+msgstr "Copyright (C) 2008-2016"
 
-#: ../src/panel.c:1068
+#: ../src/panel.c:1370
 msgid "Desktop panel for LXDE project"
-msgstr "Quadre d'escriptori del projecte LXDE"
+msgstr "Plafó d'escriptori per al projecte LXDE"
 
-#: ../src/panel.c:1110
+#: ../src/panel.c:1412
 #, c-format
 msgid "\"%s\" Settings"
 msgstr "\"%s\" Preferències"
 
-#: ../src/panel.c:1130
+#: ../src/panel.c:1433
 msgid "Add / Remove Panel Items"
-msgstr "Afegeix / Elimina elements del quadre"
+msgstr "Afegeix / elimina elements del plafó"
 
-#: ../src/panel.c:1138
+#: ../src/panel.c:1441
 #, c-format
 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
-msgstr "Elimina \"%s\" del quadre"
+msgstr "Elimina \"%s\" del plafó"
 
-#: ../src/panel.c:1150
+#: ../src/panel.c:1453
 msgid "Panel Settings"
-msgstr "Preferències del quadre"
+msgstr "Preferències del plafó"
 
-#: ../src/panel.c:1156
+#: ../src/panel.c:1459
 msgid "Create New Panel"
-msgstr "Crea un nou quadre"
+msgstr "Crea un plafó nou"
 
-#: ../src/panel.c:1162
+#: ../src/panel.c:1465
 msgid "Delete This Panel"
-msgstr "Elimina aquest quadre"
+msgstr "Elimina aquest plafó"
 
-#: ../src/panel.c:1173
+#: ../src/panel.c:1476
 msgid "About"
-msgstr "Quant a"
+msgstr "Quant a..."
 
-#: ../src/panel.c:1180
+#: ../src/panel.c:1483
 msgid "Panel"
-msgstr "Quadre"
+msgstr "Plafó"
 
-#: ../src/panel.c:1391 ../src/panel.c:1399 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
+#: ../src/panel.c:1698 ../src/panel.c:1706 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
 msgid "Height:"
 msgstr "Alçada:"
 
-#: ../src/panel.c:1392 ../src/panel.c:1398 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
+#: ../src/panel.c:1699 ../src/panel.c:1705 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
 msgid "Width:"
-msgstr "Amplada"
+msgstr "Amplada:"
 
-#: ../src/panel.c:1393 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
+#: ../src/panel.c:1700 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
 msgid "Left"
 msgstr "Esquerra"
 
-#: ../src/panel.c:1394 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
+#: ../src/panel.c:1701 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
 msgid "Right"
 msgstr "Dreta"
 
-#: ../src/panel.c:1400 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
+#: ../src/panel.c:1707 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
 msgid "Top"
 msgstr "Superior"
 
-#: ../src/panel.c:1401 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
+#: ../src/panel.c:1708 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
 msgid "Bottom"
 msgstr "Inferior"
 
-#: ../src/plugin.c:340
+#: ../src/plugin.c:348
 msgid "No file manager is configured."
-msgstr ""
+msgstr "No hi ha cap gestor de fitxers configurat."
 
 #. { "configure", N_("Preferences"), configure },
-#: ../src/gtk-run.c:377 ../src/main.c:52 ../plugins/menu.c:741
+#: ../src/gtk-run.c:398 ../src/main.c:69 ../plugins/menu.c:718
 msgid "Run"
 msgstr "Executa"
 
-#: ../src/gtk-run.c:391
+#: ../src/gtk-run.c:412
 msgid "Enter the command you want to execute:"
-msgstr "Entreu la ordre que voleu executar:"
+msgstr "Escriviu l'ordre que voleu executar:"
 
-#: ../src/main.c:53 ../plugins/menu.c:742
+#: ../src/main.c:70 ../plugins/menu.c:719
 msgid "Restart"
 msgstr "Reinicia"
 
-#: ../src/main.c:54 ../plugins/menu.c:743
+#: ../src/main.c:71 ../plugins/menu.c:720
 msgid "Logout"
 msgstr "Surt"
 
-#: ../src/main.c:252
+#: ../src/main.c:323
 #, c-format
 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
-msgstr "lxpanel %s - Quadre lleuger en GTK2+ per a escriptoris UNIX\n"
+msgstr "lxpanel %s - Plafó lleuger en GTK2+ per a escriptoris UNIX\n"
 
-#: ../src/main.c:253
+#: ../src/main.c:324
 #, c-format
 msgid "Command line options:\n"
 msgstr "Opcions de l'intèrpret d'ordres:\n"
 
-#: ../src/main.c:254
+#: ../src/main.c:325
 #, c-format
 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
-msgstr " --help      -- imprimir aquesta ajuda i sortir\n"
+msgstr " --help      -- imprimeix aquesta ajuda i surt\n"
 
-#: ../src/main.c:255
+#: ../src/main.c:326
 #, c-format
 msgid " --version   -- print version and exit\n"
-msgstr " --version   -- imprimir la versió i sortir\n"
+msgstr " --version   -- imprimeix-ne la versió i surt\n"
 
 #. g_print(_(" --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"));
 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
-#: ../src/main.c:258
+#: ../src/main.c:329
 #, c-format
 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
 msgstr "  --profile nom -- empra el perfil especificat\n"
 
-#: ../src/main.c:260
+#: ../src/main.c:331
 #, c-format
 msgid " -h  -- same as --help\n"
 msgstr " -h  -- el mateix que amb --help\n"
 
-#: ../src/main.c:261
+#: ../src/main.c:332
 #, c-format
 msgid " -p  -- same as --profile\n"
 msgstr " -p  -- el mateix que amb --profile\n"
 
-#: ../src/main.c:262
+#: ../src/main.c:333
 #, c-format
 msgid " -v  -- same as --version\n"
 msgstr " -v  -- el mateix que amb --version\n"
 
 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
-#: ../src/main.c:264
+#: ../src/main.c:335
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -223,70 +228,78 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Visiteu http://lxde.org/ per a més informació.\n"
 
-#: ../src/input-button.c:129
-#, c-format
-msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry."
-msgstr ""
-
-#: ../src/input-button.c:132 ../src/input-button.c:331
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
-msgid "Error"
-msgstr "Error"
-
-#: ../src/input-button.c:161
-#, fuzzy
+#: ../src/input-button.c:145
 msgid "LeftBtn"
-msgstr "Esquerra"
+msgstr "Botó de l'esquerra"
 
-#: ../src/input-button.c:164
+#: ../src/input-button.c:148
 msgid "MiddleBtn"
-msgstr ""
+msgstr "Botó del mig"
 
-#: ../src/input-button.c:167
-#, fuzzy
+#: ../src/input-button.c:151
 msgid "RightBtn"
-msgstr "Dreta"
+msgstr "Botó de la dreta"
 
-#: ../src/input-button.c:170
+#: ../src/input-button.c:154
 #, c-format
 msgid "Btn%s"
+msgstr "Botó %s"
+
+#: ../src/input-button.c:215
+#, c-format
+msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry."
 msgstr ""
+"La combinació de tecles \"%s\" no es pot usar com a drecera global, perdoneu."
+
+#: ../src/input-button.c:218 ../src/input-button.c:401
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
+msgid "Error"
+msgstr "Error"
 
 #. GtkRadioButton "None"
-#: ../src/input-button.c:250 ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
+#: ../src/input-button.c:315 ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
 msgid "None"
-msgstr ""
+msgstr "Cap"
 
-#: ../src/input-button.c:257
-#, fuzzy
+#: ../src/input-button.c:322
 msgid "Custom:"
-msgstr "Color personalitzat"
+msgstr "Personalitzat:"
 
-#: ../src/input-button.c:329
+#: ../src/input-button.c:399
 #, c-format
 msgid "Cannot assign '%s' as a global hotkey: it is already bound."
-msgstr ""
+msgstr "No es pot assignar \"%s\" com a drecera global, ja té una assignació."
+
+#: ../src/space.c:394 ../src/space.c:403
+msgid "Spacer"
+msgstr "Espaiador"
 
-#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../plugins/launchtaskbar.c:3553
-#, fuzzy
+#: ../src/space.c:396 ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
+#: ../plugins/batt/batt.c:702
+msgid "Size"
+msgstr "Mida"
+
+#: ../src/space.c:404
+msgid "Allocate space"
+msgstr "Assigna l'espai"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../plugins/launchtaskbar.c:2401
 msgid "Application Launch and Task Bar"
-msgstr "Barra de llençament d'aplicacions"
+msgstr "Barra de llançament d'aplicacions i barra de tasques"
 
 #. Launchtaskbar mode: launchbar, taskbar, or combined
 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
-#, fuzzy
 msgid "<b>Mode:</b>"
-msgstr "<b>Mida</b>"
+msgstr "<b>Mode:</b>"
 
 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
 msgid "Launchers"
-msgstr ""
+msgstr "Llançadors"
 
 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
-#, fuzzy
 msgid "<b>Launchbar</b>"
-msgstr "<b>Fons</b>"
+msgstr "<b>Barra de llançament</b>"
 
 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
 msgid "Show tooltips"
@@ -307,6 +320,7 @@ msgstr "Mostra les finestres de tots els escriptoris"
 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
 msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
 msgstr ""
+"Mostra només les finestres a la mateixa pantalla de la barra de tasques"
 
 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
 msgid "Use mouse wheel"
@@ -314,7 +328,7 @@ msgstr "Empra la roda del ratolí"
 
 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
 msgid "Flash when there is any window requiring attention"
-msgstr "Parpalleja quan alguna finestra requereixi atenció"
+msgstr "Parpelleja quan alguna finestra requereixi atenció"
 
 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
 msgid "Combine multiple application windows into a single button"
@@ -322,7 +336,7 @@ msgstr "Combina múltiples finestres d'una aplicació en un sol botó"
 
 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
 msgid "Disable enlargement for small task icons"
-msgstr ""
+msgstr "Inhabilita l'engrandiment per a icones de tasques petites"
 
 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
 msgid "Maximum width of task button"
@@ -333,24 +347,20 @@ msgid "Spacing"
 msgstr "Espaiat"
 
 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
-#, fuzzy
 msgid "<b>Taskbar</b>"
-msgstr "<b>Fons</b>"
+msgstr "<b>Barra de tasques</b>"
 
 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
-#, fuzzy
 msgid "Only Application Launch Bar"
-msgstr "Barra de llençament d'aplicacions"
+msgstr "Només la barra de llançament d'aplicacions"
 
 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:19
-#, fuzzy
 msgid "Only Task Bar (Window List)"
-msgstr "Barra de tasques (llistat de finestres)"
+msgstr "Només la barra de tasques (llista de finestres)"
 
 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:20
-#, fuzzy
 msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
-msgstr "Barra de llençament d'aplicacions"
+msgstr "Barra de llançament d'aplicacions i barra de tasques integrades"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
 msgid "<b>Connection</b>"
@@ -391,7 +401,7 @@ msgstr "General"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
 msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
-msgstr "<b>Protocol d'inernet (IPv4)</b>"
+msgstr "<b>Protocol d'Internet (IPv4)</b>"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
 msgid "Address:"
@@ -399,10 +409,10 @@ msgstr "Adreça:"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
 msgid "Destination:"
-msgstr "Destí:"
+msgstr "Destinació:"
 
-#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../plugins/netstat/netstat.c:364
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:375
+#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../plugins/netstat/netstat.c:372
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:383
 msgid "Broadcast:"
 msgstr "Difusió:"
 
@@ -412,7 +422,7 @@ msgstr "Màscara de subxarxa:"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
 msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
-msgstr "<b>Protocol d'inernet (IPv6)</b>"
+msgstr "<b>Protocol d'Internet (IPv6)</b>"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
 msgid "Scope:"
@@ -445,37 +455,35 @@ msgstr "Píxels"
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
 #, no-c-format
 msgid "% Percent"
-msgstr "% Percentatge"
+msgstr "Percentatge en %"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
-#, fuzzy
 msgid "Err"
 msgstr "Error"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
-#, fuzzy
 msgid "Warn"
-msgstr "Avís 1"
+msgstr "Avís"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
 msgid "Info"
-msgstr ""
+msgstr "Informació"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
 msgid "All"
-msgstr ""
+msgstr "Tot"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
 msgid "Panel Preferences"
-msgstr "Preferències del quadre"
+msgstr "Preferències del plafó"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
 msgid "Edge:"
 msgstr "Vora:"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
 msgid "Center"
-msgstr "Centre"
+msgstr "Centra"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
 msgid "Alignment:"
@@ -486,9 +494,8 @@ msgid "Margin:"
 msgstr "Marge:"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
-#, fuzzy
 msgid "Monitor:"
-msgstr "Monitor de bateria"
+msgstr "Monitor:"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
 msgid "<b>Position</b>"
@@ -496,7 +503,7 @@ msgstr "<b>Posició</b>"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
 msgid "Icon size:"
-msgstr ""
+msgstr "Mida de la icona:"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
 msgid "<b>Size</b>"
@@ -512,9 +519,9 @@ msgstr "Tema del sistema"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
 msgid "Solid color (with opacity)"
-msgstr "Color sòlid (opac)"
+msgstr "Color sòlid (amb opacitat)"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1447
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1455
 msgid "Image"
 msgstr "Imatge"
 
@@ -530,11 +537,6 @@ msgstr "<b>Fons</b>"
 msgid "Custom color"
 msgstr "Color personalitzat"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../plugins/space.c:88
-#: ../plugins/batt/batt.c:675
-msgid "Size"
-msgstr "Mida"
-
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
 msgid "<b>Font</b>"
 msgstr "<b>Tipus de lletra</b>"
@@ -545,7 +547,7 @@ msgstr "Aspecte"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
 msgid "Panel Applets"
-msgstr "Miniaplicacions del quadre"
+msgstr "Miniaplicacions del plafó"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
 msgid "Logout Command:"
@@ -553,7 +555,7 @@ msgstr "Ordre de sortida:"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
 msgid "Terminal Emulator:"
-msgstr "Emulador de terminal"
+msgstr "Emulador de terminal:"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
 msgid "File Manager:"
@@ -565,11 +567,11 @@ msgstr "<b>Definir les aplicacions preferides</b>"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
-msgstr "Fer que els gestors de finestres tractin el quadre com a acoblat"
+msgstr "Fes que els gestors de finestres tractin el plafó com un acoblador"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
-msgstr "Reserva espai, i sense ser tapat per finestres maximitzades"
+msgstr "Reserva l'espai, sense estar tapat per finestres maximitzades"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
 msgid "<b>Properties</b>"
@@ -577,11 +579,11 @@ msgstr "<b>Propietats</b>"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
 msgid "Minimize panel when not in use"
-msgstr "Minimitza el quadre quan no s'usi"
+msgstr "Minimitza el plafó quan no s'usi"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
 msgid "Size when minimized"
-msgstr "Mida en minimitzar"
+msgstr "Mida de minimització"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
 msgid "pixels"
@@ -593,583 +595,652 @@ msgstr "<b>Ocultació automàtica</b>"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
 msgid "Log level"
-msgstr ""
+msgstr "Nivell de registre"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
-#, fuzzy
 msgid "<b>Log level</b>"
-msgstr "<b>Dispositiu de xarxa</b>"
+msgstr "<b>Nivell de registre</b>"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avançat"
 
-#: ../plugins/cpu/cpu.c:281
+#: ../plugins/cpu/cpu.c:308
 msgid "CPU Usage Monitor"
-msgstr "Monitor d'utilització de la CPU"
+msgstr "Monitor d'ús de la CPU"
 
-#: ../plugins/cpu/cpu.c:282 ../plugins/monitors/monitors.c:699
+#: ../plugins/cpu/cpu.c:309 ../plugins/monitors/monitors.c:725
 msgid "Display CPU usage"
-msgstr "Mostra la utilització de CPU"
+msgstr "Mostra l'ús de la CPU"
 
-#: ../plugins/deskno/deskno.c:174 ../plugins/deskno/deskno.c:194
+#: ../plugins/deskno/deskno.c:208 ../plugins/deskno/deskno.c:228
 msgid "Desktop Number / Workspace Name"
-msgstr "Nombre d'escriptori / Nom de l'espai de treball"
+msgstr "Número d'escriptori / Nom de l'espai de treball"
 
-#: ../plugins/deskno/deskno.c:176 ../plugins/dclock.c:424
+#: ../plugins/deskno/deskno.c:210 ../plugins/dclock.c:437
 msgid "Bold font"
 msgstr "Lletra en negreta"
 
-#: ../plugins/deskno/deskno.c:177
+#: ../plugins/deskno/deskno.c:211
 msgid "Display desktop names"
-msgstr "Mostra els noms d'escriptori"
+msgstr "Mostra els noms dels escriptoris"
 
-#: ../plugins/deskno/deskno.c:195
+#: ../plugins/deskno/deskno.c:229
 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
-msgstr "Mostra el nombre d'espai de treball, per cmeury@users.sf.net"
+msgstr "Mostra el número de l'espai de treball, per cmeury@users.sf.net"
 
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:1443 ../plugins/launchtaskbar.c:3525
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:1768 ../plugins/launchtaskbar.c:2371
 msgid "Application Launch Bar"
-msgstr "Barra de llençament d'aplicacions"
+msgstr "Barra de llançament d'aplicacions"
 
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:1446 ../plugins/launchtaskbar.c:3534
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:1771 ../plugins/launchtaskbar.c:2381
 msgid "Task Bar (Window List)"
-msgstr "Barra de tasques (llistat de finestres)"
+msgstr "Barra de tasques (llista de finestres)"
 
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:2507
-#, fuzzy
-msgid "_Close all windows"
-msgstr "Tan_ca la finestra"
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:1919
+msgid "A_dd to Launcher"
+msgstr "Afegeix al llança_dor"
+
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:1921
+msgid "Rem_ove from Launcher"
+msgstr "Elimina del llançad_or"
+
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:1923
+msgid "_New Instance"
+msgstr "Instància _nova"
+
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:2372
+msgid "Bar with buttons to launch application"
+msgstr "Barra amb botons per llançar aplicacions"
+
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:2382
+msgid ""
+"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
+"focus"
+msgstr ""
+"La barra de tasques mostra totes les finestres obertes i permet iconificar-"
+"les, ombrejar-les o obtenir el focus"
+
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:2402
+msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
+msgstr ""
+"Barra amb botons per llançar aplicacions i/o mostrar totes les finestres "
+"obertes"
 
 #. Add Raise menu item.
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3380
+#: ../plugins/task-button.c:339
 msgid "_Raise"
-msgstr "_Puja"
+msgstr "Ai_xeca"
 
 #. Add Restore menu item.
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3385
+#: ../plugins/task-button.c:344
 msgid "R_estore"
 msgstr "R_estaura"
 
 #. Add Maximize menu item.
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3390
+#: ../plugins/task-button.c:349
 msgid "Ma_ximize"
 msgstr "Ma_ximitza"
 
 #. Add Iconify menu item.
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3395
+#: ../plugins/task-button.c:354
 msgid "Ico_nify"
 msgstr "Ico_nifica"
 
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3416
+#: ../plugins/task-button.c:375
 #, c-format
 msgid "Workspace _%d"
 msgstr "Espai de treball _%d"
 
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3421
+#: ../plugins/task-button.c:380
 #, c-format
 msgid "Workspace %d"
 msgstr "Espai de treball %d"
 
 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3437
+#: ../plugins/task-button.c:397
 msgid "_All workspaces"
 msgstr "Tots els esp_ais de treball"
 
 #. FIXME: add "Current workspace" item, active if not on a current
 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3445
+#: ../plugins/task-button.c:405
 msgid "_Move to Workspace"
-msgstr "_Moure a espai de treball"
+msgstr "_Mou a l'espai de treball"
 
-#. Add Close menu item.  By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3451
+#: ../plugins/task-button.c:420
 msgid "_Close Window"
 msgstr "Tan_ca la finestra"
 
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3453
-msgid "A_dd to Launcher"
-msgstr ""
-
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3454
-#, fuzzy
-msgid "Rem_ove from Launcher"
-msgstr "Elimina \"%s\" del quadre"
-
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3455
-msgid "_New Instance"
-msgstr ""
-
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3526
-msgid "Bar with buttons to launch application"
-msgstr "Barra amb botons per a llençar aplicacions"
-
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3535
-msgid ""
-"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
-"focus"
-msgstr ""
-"La barra de tasques mostra totes les finestres obertes i permet iconificar-"
-"les, ombrejar-les o tenir-ne el focus"
-
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3554
-#, fuzzy
-msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
-msgstr "Barra amb botons per a llençar aplicacions"
+#: ../plugins/task-button.c:1238
+msgid "_Close all windows"
+msgstr "Tan_ca totes les finestres"
 
-#: ../plugins/dclock.c:418 ../plugins/dclock.c:438
+#: ../plugins/dclock.c:431 ../plugins/dclock.c:445
 msgid "Digital Clock"
 msgstr "Rellotge digital"
 
-#: ../plugins/dclock.c:420
+#: ../plugins/dclock.c:433
 msgid "Clock Format"
 msgstr "Format del rellotge"
 
-#: ../plugins/dclock.c:421
+#: ../plugins/dclock.c:434
 msgid "Tooltip Format"
 msgstr "Format dels consells"
 
-#: ../plugins/dclock.c:422
-#, fuzzy, c-format
+#: ../plugins/dclock.c:435
+#, c-format
 msgid "Format codes: man 3 strftime; %n for line break"
-msgstr "Codis de format: man 3 strftime; \\n per trencament de línia"
+msgstr "Codis de format: man 3 strftime; %n per al trencament de línia"
 
-#: ../plugins/dclock.c:423
+#: ../plugins/dclock.c:436
 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
-msgstr "Acció en fer clic (predeterminada: mostrar calendari)"
+msgstr "Acció en fer-hi clic (predeterminada: mostrar el calendari)"
 
-#: ../plugins/dclock.c:425
+#: ../plugins/dclock.c:438
 msgid "Tooltip only"
-msgstr "S'han habilitat els consells"
+msgstr "Només consells"
 
-#: ../plugins/dclock.c:426
-#, fuzzy
+#: ../plugins/dclock.c:439
 msgid "Center text"
-msgstr "Centre"
+msgstr "Centra el text"
 
-#: ../plugins/dclock.c:439
+#: ../plugins/dclock.c:446
 msgid "Display digital clock and tooltip"
-msgstr "Mostra rellotge digital i consells"
+msgstr "Mostra el rellotge digital i els consells"
 
-#: ../plugins/menu.c:382
+#: ../plugins/menu.c:360
 msgid "Add to desktop"
 msgstr "Afegeix a l'escriptori"
 
-#: ../plugins/menu.c:389
+#: ../plugins/menu.c:367
 msgid "Properties"
 msgstr "Propietats"
 
-#: ../plugins/menu.c:1013 ../plugins/menu.c:1027
+#: ../plugins/menu.c:989 ../plugins/menu.c:997
 msgid "Menu"
 msgstr "Menú"
 
-#: ../plugins/menu.c:1014 ../plugins/dirmenu.c:357
+#: ../plugins/menu.c:990 ../plugins/dirmenu.c:359
 msgid "Icon"
-msgstr "Icones"
+msgstr "Icona"
 
-#: ../plugins/menu.c:1028
+#: ../plugins/menu.c:998
 msgid "Application Menu"
 msgstr "Menú d'aplicacions"
 
-#: ../plugins/separator.c:68
+#: ../plugins/separator.c:73
 msgid "Separator"
 msgstr "Separador"
 
-#: ../plugins/separator.c:69
+#: ../plugins/separator.c:74
 msgid "Add a separator to the panel"
-msgstr "Afegeix un separador al quadre"
+msgstr "Afegeix un separador al plafó"
 
-#: ../plugins/pager.c:92
+#: ../plugins/pager.c:114
 msgid "Sorry, there was no window manager configuration program found."
 msgstr ""
+"Perdoneu, no s'ha trobat cap programa de configuració del gestor de "
+"finestres."
 
-#: ../plugins/pager.c:144 ../plugins/pager.c:160
+#: ../plugins/pager.c:166 ../plugins/pager.c:182
 msgid "Desktop Pager"
-msgstr "Paginador d'escriptoris"
+msgstr "Paginador d'escriptori"
 
-#: ../plugins/pager.c:145 ../plugins/pager.c:161
+#: ../plugins/pager.c:167 ../plugins/pager.c:183
 msgid "Simple pager plugin"
 msgstr "Connector de paginador simple"
 
-#: ../plugins/space.c:86 ../plugins/space.c:95
-msgid "Spacer"
-msgstr "Espaiador"
-
-#: ../plugins/space.c:96
-msgid "Allocate space"
-msgstr "Reparteix espai"
-
-#: ../plugins/tray.c:682
+#: ../plugins/tray.c:691
 msgid "System Tray"
 msgstr "Safata del sistema"
 
-#: ../plugins/tray.c:683
+#: ../plugins/tray.c:692
 msgid "System tray"
 msgstr "Safata del sistema"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:401
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:409
 msgid "New session is required for this option to take effect"
-msgstr ""
+msgstr "Cal tornar a entrar a la sessió perquè aquesta opció tingui efecte"
 
 #. dialog
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:582
-#, fuzzy
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:590
 msgid "Select Keyboard Model"
-msgstr "Led del teclat"
+msgstr "Seleccioneu el model del teclat"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:606 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:735
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:913
-#, fuzzy
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:614 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:743
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
 msgid "Description"
-msgstr "Destí:"
+msgstr "Descripció"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:611 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:742
-#, fuzzy
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:619 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
 msgid "Id"
-msgstr "Inactiu"
+msgstr "Id"
 
 #. dialog
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:706
-#, fuzzy
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:714
 msgid "Select Layout Change Type"
-msgstr "Seleccioneu un fitxer d'imatge"
+msgstr "Seleccioneu un tipus de canvi de disposició"
 
 #. dialog
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:879
-#, fuzzy
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:887
 msgid "Add Keyboard Layout"
-msgstr "Commutador de disposició de teclat"
+msgstr "Afegeix una disposició de teclat"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:903 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1294
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:911 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1302
 msgid "Flag"
-msgstr ""
+msgstr "Bandera"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:908 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1298
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:916 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1306
 msgid "Layout"
-msgstr ""
+msgstr "Disposició"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1204 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1536
-#, fuzzy
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1212 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1544
 msgid "Keyboard Layout Handler"
-msgstr "Commutador de disposició de teclat"
+msgstr "Gestor de la disposició de teclat"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1227
-#, fuzzy
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1235
 msgid "Keyboard Model"
-msgstr "Led del teclat"
+msgstr "Model del teclat"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1248
-#, fuzzy
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1256
 msgid "Keyboard Layouts"
-msgstr "Commutador de disposició de teclat"
+msgstr "Disposicions de teclat"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1302
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1310
 msgid "Variant"
-msgstr ""
+msgstr "Variant"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1311
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1319
 msgid "Change Layout Option"
-msgstr ""
+msgstr "Canvia l'opció de disposició"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1331
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1339
 msgid "Advanced setxkbmap Options"
-msgstr ""
+msgstr "Opcions de la disposició del teclat avançades"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1352
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1360
 msgid "Do _not reset existing options"
-msgstr ""
+msgstr "_No restableixis les opcions existents"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1357
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1365
 msgid "Keep _system layouts"
-msgstr ""
+msgstr "Mantén les disposicions del _sistema"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1366
-#, fuzzy
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1374
 msgid "Per Window Settings"
-msgstr "Preferències del quadre"
+msgstr "Per preferències de la finestra"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1378
-#, fuzzy
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1386
 msgid "_Remember layout for each window"
-msgstr "_Recorda la disposició per a cada aplicació"
+msgstr "_Recorda la disposició per a cada finestra"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1387
-#, fuzzy
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1395
 msgid "Show Layout as"
 msgstr "Mostra la disposició com a"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1448
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1456
 msgid "Custom Image"
-msgstr ""
+msgstr "Imatge personalitzada"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1449
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1457
 msgid "Text"
-msgstr ""
+msgstr "Text"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1475
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1483
 msgid "Panel Icon Size"
-msgstr ""
+msgstr "Mida de les icones del plafó"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1537
-#, fuzzy
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1545
 msgid "Handle keyboard layouts"
-msgstr "Commuta entre diferents disposicions de teclat disponibles"
+msgstr "Gestiona les disposicions de teclat"
 
-#: ../plugins/wincmd.c:189
+#: ../plugins/wincmd.c:205
 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
 msgstr ""
-"Feu clic amb el botó alternatiu per a iconificat totes les finestres. Amb el "
-"boto del mig per ombrejar-les."
+"Feu clic amb el botó contrari per iconificar totes les finestres. Amb el "
+"botó del mig, per ombrejar-les."
 
-#: ../plugins/wincmd.c:224 ../plugins/wincmd.c:234
+#: ../plugins/wincmd.c:243 ../plugins/wincmd.c:253
 msgid "Minimize All Windows"
 msgstr "Minimitza totes les finestres"
 
-#: ../plugins/wincmd.c:226
+#: ../plugins/wincmd.c:245
 msgid "Alternately iconify/shade and raise"
 msgstr "Alternativament iconifica/ombreja i aixeca"
 
-#: ../plugins/wincmd.c:235
+#: ../plugins/wincmd.c:254
 msgid ""
 "Sends commands to all desktop windows.\n"
 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
 msgstr ""
 "Envia ordres a les finestres de tots els escriptoris.\n"
-"Les ordres disponibles són 1) iconificar i 2) ombrejar"
+"Les ordres disponibles són 1) iconifica i 2) ombreja"
 
-#: ../plugins/dirmenu.c:205
+#: ../plugins/dirmenu.c:213
 msgid "Open in _Terminal"
-msgstr "Obre en un _Terminal"
+msgstr "Obre al _terminal"
 
-#: ../plugins/dirmenu.c:353 ../plugins/dirmenu.c:369
+#: ../plugins/dirmenu.c:355 ../plugins/dirmenu.c:365
 msgid "Directory Menu"
 msgstr "Menú del directori"
 
-#: ../plugins/dirmenu.c:355
+#: ../plugins/dirmenu.c:357
 msgid "Directory"
 msgstr "Directori"
 
-#: ../plugins/dirmenu.c:356
+#: ../plugins/dirmenu.c:358
 msgid "Label"
 msgstr "Etiqueta"
 
-#: ../plugins/dirmenu.c:370
-#, fuzzy
+#: ../plugins/dirmenu.c:366
 msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
-msgstr "Navegar per l'arbre de directoris amb el menú (Autor: PCMan)"
+msgstr "Navegueu per l'arbre de directoris amb el menú (Autor: PCMan)"
 
-#: ../plugins/thermal/thermal.c:558 ../plugins/thermal/thermal.c:576
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:564 ../plugins/thermal/thermal.c:582
 msgid "Temperature Monitor"
 msgstr "Monitor de temperatura"
 
-#: ../plugins/thermal/thermal.c:560
-#, fuzzy
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:566
 msgid "Normal color"
-msgstr "Color personalitzat"
+msgstr "Color normal"
 
-#: ../plugins/thermal/thermal.c:561
-#, fuzzy
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:567
 msgid "Warning1 color"
-msgstr "Color de càrrega 1"
+msgstr "Color d'avís 1"
 
-#: ../plugins/thermal/thermal.c:562
-#, fuzzy
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:568
 msgid "Warning2 color"
-msgstr "Color de càrrega 1"
+msgstr "Color d'avís 2"
 
-#: ../plugins/thermal/thermal.c:563
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:569
 msgid "Automatic sensor location"
 msgstr "Ubicació del sensor automàtic"
 
-#: ../plugins/thermal/thermal.c:564
+#. FIXME: if off, disable next one
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:570
 msgid "Sensor"
 msgstr "Sensor"
 
-#: ../plugins/thermal/thermal.c:565
+#. FIXME: create a list to select instead
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:571
 msgid "Automatic temperature levels"
 msgstr "Nivells automàtics de temperatura"
 
-#: ../plugins/thermal/thermal.c:566
-#, fuzzy
+#. FIXME: if off, disable two below
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:572
 msgid "Warning1 temperature"
 msgstr "Temperatura de l'avís 1"
 
-#: ../plugins/thermal/thermal.c:567
-#, fuzzy
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:573
 msgid "Warning2 temperature"
 msgstr "Temperatura de l'avís 2"
 
-#: ../plugins/thermal/thermal.c:577
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:583
 msgid "Display system temperature"
 msgstr "Mostra la temperatura del sistema"
 
-#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:326
+#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:325
 #, c-format
 msgid ""
 "Frequency: %d MHz\n"
 "Governor: %s"
 msgstr ""
+"Freqüència: %d MHz\n"
+"Governador: %s"
 
-#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:409
+#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:401
 msgid "CPUFreq frontend"
-msgstr ""
+msgstr "Frontal de freq. de CPU"
 
-#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:410
+#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:402
 msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
 msgstr ""
+"Mostra la freqüència de la CPU i permet canviar-ne els governadors i la "
+"freqüència"
 
 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
 #. Display current level in tooltip.
-#: ../plugins/volume/volume.c:278 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:350
-#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:524
+#: ../plugins/volume/volume.c:282 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:597
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:955
 msgid "Volume control"
 msgstr "Control del volum"
 
-#: ../plugins/volume/volume.c:286 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:637
+#: ../plugins/volume/volume.c:290 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1491
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1530
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1551
 msgid "Volume Control"
 msgstr "Control del volum"
 
 #. Create a frame as the child of the viewport.
-#: ../plugins/volume/volume-impl.c:109 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:477
+#: ../plugins/volume/volume-impl.c:115 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:874
 msgid "Volume"
 msgstr "Volum"
 
-#. Create a check button as the child of the vertical box.
-#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:496
-msgid "Mute"
-msgstr "Emmudeix"
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:245
+msgid "ALSA (or pulseaudio) had a problem. Please check the lxpanel logs."
+msgstr ""
+"ALSA (o pulseaudio) ha tingut un problema. Si us plau, comproveu els "
+"registres de lxpanel."
 
-#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:619
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:680
 msgid ""
 "Error, you need to install an application to configure the sound "
 "(pavucontrol, alsamixer ...)"
 msgstr ""
+"Error. Heu d'instal·lar una aplicació per configurar el so (pavucontrol, "
+"alsamixer...)"
 
-#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:638
-msgid "Display and control volume for ALSA"
-msgstr ""
+#. Create a check button as the child of the vertical box.
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:893
+msgid "Mute"
+msgstr "Emmudeix"
+
+#. Just to have these translated
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
+msgid "Line"
+msgstr "Línia"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
+msgid "LineOut"
+msgstr "Línia de sortida"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
+msgid "Front"
+msgstr "Frontal"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
+msgid "Surround"
+msgstr "Envoltant"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
+msgid "Speaker+LO"
+msgstr "Altaveu+LS"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1332
+msgid "default"
+msgstr "per defecte"
+
+#. desc, index
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1391
+msgid "Master"
+msgstr "Mestre"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:179
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1395
+msgid "PCM"
+msgstr "PCM"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1399
+msgid "Headphone"
+msgstr "Auriculars"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1420
+msgid "Click for Volume Slider"
+msgstr "Cliqueu per al botó lliscant del volum"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1424
+msgid "Click for Toggle Mute"
+msgstr "Cliqueu per commutar l'emmudiment"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1428
+msgid "Click for Open Mixer"
+msgstr "Cliqueu per obrir el mesclador"
+
+#. setup hotkeys
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1432
+msgid "Hotkey for Volume Up"
+msgstr "Drecera per apujar el volum"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1434
+msgid "Hotkey for Volume Down"
+msgstr "Drecera per abaixar el volum"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1436
+msgid "Hotkey for Volume Mute"
+msgstr "Drecera per emmudir el volum"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1493
+msgid "Audio Card"
+msgstr "Targeta d'àudio"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1496
+msgid "Channel to Operate"
+msgstr "Canal per operar"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1504
+msgid "Command to Open Mixer"
+msgstr "Ordre per obrir el mesclador"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1519
+msgid "Launch Mixer"
+msgstr "Obre el mesclador"
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1531
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1552
+msgid "Display and control volume"
+msgstr "Mostra i controla el volum"
+
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:183
 msgid "<Hidden Access Point>"
 msgstr "<Punt d'accés ocult>"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:212
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:220
 msgid "Wireless Networks not found in range"
-msgstr "No s'han trobat xarxes inalàmbriques"
+msgstr "No s'han trobat xarxes sense fil a l'abast"
 
 #. Repair
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:248
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:256
 msgid "Repair"
 msgstr "Repara"
 
 #. interface down
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:253
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:261
 msgid "Disable"
 msgstr "Inhabilita"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:344
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:352
 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
-msgstr "La connexió inalàmbrica no té connectivitat"
+msgstr "La connexió sense fil no té connectivitat"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:346
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:354
 msgid "Network cable is plugged out"
 msgstr "S'ha desconnectat el cable de xarxa"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:348
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:356
 msgid "Connection has limited or no connectivity"
 msgstr "La connexió té poca o nul·la connectivitat"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:352 ../plugins/netstat/netstat.c:363
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:374
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:360 ../plugins/netstat/netstat.c:371
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:382
 msgid "IP Address:"
 msgstr "Adreça IP:"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:353
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:361
 msgid "Remote IP:"
 msgstr "IP remota:"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:354 ../plugins/netstat/netstat.c:365
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:376
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:362 ../plugins/netstat/netstat.c:373
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:384
 msgid "Netmask:"
 msgstr "Màscara de xarxa:"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:355 ../plugins/netstat/netstat.c:367
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:378
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
 msgid "Activity"
 msgstr "Activitat"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:355 ../plugins/netstat/netstat.c:367
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:378
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
 msgid "Sent"
 msgstr "Enviat"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:355 ../plugins/netstat/netstat.c:367
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:378
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
 msgid "Received"
 msgstr "Rebut"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:356 ../plugins/netstat/netstat.c:368
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:379
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:364 ../plugins/netstat/netstat.c:376
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:387
 msgid "bytes"
 msgstr "bytes"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:357 ../plugins/netstat/netstat.c:369
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:380
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:365 ../plugins/netstat/netstat.c:377
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:388
 msgid "packets"
 msgstr "paquets"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:360 ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:368 ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
 msgid "Wireless"
-msgstr "Inalàmbric"
+msgstr "Sense fil"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:362
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:370
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Protocol:"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:366 ../plugins/netstat/netstat.c:377
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:374 ../plugins/netstat/netstat.c:385
 msgid "HW Address:"
-msgstr "Adreça hardware"
+msgstr "Adreça de maquinari:"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:497
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:505
 msgid "Manage Networks"
-msgstr "Gestiona xarxes"
+msgstr "Gestiona les xarxes"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:498
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:506
 msgid "Monitor and Manage networks"
-msgstr "Monitoritza i gestiona xarxes"
+msgstr "Monitora i gestiona les xarxes"
 
 #. create dialog
-#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:87
+#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:90
 msgid "Setting Encryption Key"
-msgstr "Preparant la clau d'encriptació"
+msgstr "Establiment de la clau d'encriptació"
 
-#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:98
+#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:101
 msgid ""
 "This wireless network was encrypted.\n"
 "You must have the encryption key."
 msgstr ""
-"Aquesta xarxa inalàmbrica és encriptada.\n"
-"Necessiteu la clau d'encriptació."
+"Aquesta xarxa sense fil està encriptada.\n"
+"En necessiteu la clau d'encriptació."
 
-#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:103
+#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:106
 msgid "Encryption Key:"
 msgstr "Clau d'encriptació"
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:152 ../plugins/netstatus/netstatus.c:164
+#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:154 ../plugins/netstatus/netstatus.c:166
 msgid "Network Status Monitor"
-msgstr "Monitor de l'estat de xarxa"
+msgstr "Monitor de l'estat de la xarxa"
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:154
+#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:156
 msgid "Interface to monitor"
-msgstr "Interfície a monitoritzar"
+msgstr "Interfície per monitorar"
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:155
+#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:157
 msgid "Config tool"
 msgstr "Eina de configuració"
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:165
+#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:167
 msgid "Monitor network status"
-msgstr "Monitoritza l'estat de la xarxa"
+msgstr "Monitora l'estat de la xarxa"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:52
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:316
@@ -1178,7 +1249,7 @@ msgstr "Desconegut"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:117
 msgid "Connection Properties"
-msgstr "Propietats de les connexions"
+msgstr "Propietats de la connexió"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:123
 #, c-format
@@ -1198,7 +1269,7 @@ msgid ""
 "There was an error displaying help:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"S'ha produit un error en mostrar l'ajuda:\n"
+"S'ha produït un error en mostrar l'ajuda:\n"
 "%s"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:381
@@ -1210,47 +1281,46 @@ msgstr "Connexió de xarxa: %s"
 msgid "Network Connection"
 msgstr "Connexió de xarxa"
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:822
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
 msgid "Interface"
 msgstr "Interfície"
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:823
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:848
 msgid "The current interface the icon is monitoring."
-msgstr "L'interfície actual que està monitoritzant l'icona"
+msgstr "La interfície actual que la icona està monitorant."
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:830
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
 msgid "Orientation"
 msgstr "Orientació"
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:831
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
 msgid "The orientation of the tray."
-msgstr "La orientació de la safata"
+msgstr "L'orientació de la safata."
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
 msgid "Tooltips Enabled"
 msgstr "S'han habilitat els consells"
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:840
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:865
 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
-msgstr "Si són habilitats o no els consells d'icona"
+msgstr "Si estan habilitats o no els consells de la icona."
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:872
 msgid "Show Signal"
 msgstr "Mostra el senyal"
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:848
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:873
 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
 msgstr "Si s'ha de mostrar, o no, la força del senyal."
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:957
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:982
 #, c-format
 msgid ""
 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Contacteu el vostre administrador de sistemes per a resoldre el següent "
-"problema:\n"
+"Contacteu amb l'administrador del sistema per resoldre el problema següent:\n"
 "\n"
 "%s"
 
@@ -1260,7 +1330,7 @@ msgstr "Nom"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
 msgid "The interface name"
-msgstr "Nom de l'interfície"
+msgstr "Nom de linterfície"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2080
@@ -1269,7 +1339,7 @@ msgstr "Estat"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
 msgid "The interface state"
-msgstr "Estat de l'interfície"
+msgstr "Estat de linterfície"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
 msgid "Stats"
@@ -1277,11 +1347,11 @@ msgstr "Estadístiques"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
 msgid "The interface packets/bytes statistics"
-msgstr "Estadístiques de paquets/bytes de l'interfície"
+msgstr "Estadístiques de paquets/bytes de linterfície"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
 msgid "Whether the interface is a wireless interface"
-msgstr "Si la interfície és inalàmbrica"
+msgstr "Si la interfície és una interfície sense fil"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
 msgid "Signal"
@@ -1289,17 +1359,17 @@ msgstr "Senyal"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
 msgid "Wireless signal strength percentage"
-msgstr "Percentatge d'intensitat de senyal inalàmbrica"
+msgstr "Percentatge d'intensitat del senyal sense fil"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
 msgid "The current error condition"
-msgstr "L'actual condició d'error"
+msgstr "La condició d'error actual"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1205
 #, c-format
 msgid "Unable to open socket: %s"
-msgstr "No s'ha pogut obrir un socket: %s"
+msgstr "No s'ha pogut obrir un sòcol: %s"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1231
@@ -1322,7 +1392,7 @@ msgstr "AMPR AX.25"
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
-msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
+msgstr "Anell de testimoni de 16/4 Mbps "
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
 msgid "ARCnet"
@@ -1330,7 +1400,7 @@ msgstr "ARCnet"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
 msgid "Frame Relay DLCI"
-msgstr "Frame Relay DLCI"
+msgstr "Relé de trama DLCI"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
 msgid "Metricom Starmode IP"
@@ -1338,23 +1408,23 @@ msgstr "Metricom Starmode IP"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
 msgid "Serial Line IP"
-msgstr "Serial Line IP"
+msgstr "IP de línia de sèrie"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
 msgid "VJ Serial Line IP"
-msgstr "VJ Serial Line IP"
+msgstr "IP de línia de sèrie VJ"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
 msgid "6-bit Serial Line IP"
-msgstr "6-bit Serial Line IP"
+msgstr "IP de línia de sèrie de 6 bits"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
-msgstr "VJ 6-bit Serial Line IP"
+msgstr "IP de línia de sèrie de 6 bits VJ"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
 msgid "Adaptive Serial Line IP"
-msgstr "Adaptive Serial Line IP"
+msgstr "IP de línia de sèrie adaptativa"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
 msgid "AMPR ROSE"
@@ -1378,11 +1448,11 @@ msgstr "LAPB"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
 msgid "IPIP Tunnel"
-msgstr "Tunnel IPIP"
+msgstr "Túnel IPIP"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
 msgid "Frame Relay Access Device"
-msgstr "Dispositiu d'accés Frame Relay"
+msgstr "Dispositiu d'accés de relé de trama"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
 msgid "Local Loopback"
@@ -1390,11 +1460,11 @@ msgstr "Loopback local"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
-msgstr "Interfície de fibra de dades distribuïdes"
+msgstr "Interfície de dades distribuïdes per fibra"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
 msgid "IPv6-in-IPv4"
-msgstr "IPv6-in-IPv4"
+msgstr "IPv6-en-IPv4"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
 msgid "HIPPI"
@@ -1420,7 +1490,7 @@ msgstr "Error SIOCGIFCONF: %s"
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1256
 #, c-format
 msgid "No network devices found"
-msgstr "No s'han trobat dispositius de xarxa"
+msgstr "No s'ha trobat cap dispositiu de xarxa"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
 #, c-format
@@ -1428,9 +1498,8 @@ msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
 msgstr "No s'ha pogut obrir /proc/net/dev: %s"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
-#, fuzzy
 msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
-msgstr "No s'ha pogut analitzar /proc/net/dev. Format desconegut."
+msgstr "No s'ha pogut analitzar /proc/net/dev. Sense dades."
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
@@ -1440,7 +1509,7 @@ msgstr "No s'ha pogut analitzar /proc/net/dev. Format desconegut."
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
 #, c-format
 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
-msgstr "No s'ha pogut analizar el nom de l'interfície de '%s'"
+msgstr "No s'ha pogut analitzar el nom de la interfície de \"%s\""
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
@@ -1449,13 +1518,12 @@ msgid ""
 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
 msgstr ""
-"No s'ha pogut analitzar l'estadística de l'interfície de '%s'. prx_idx = %d; "
-"ptx_idx = %d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
+"No s'ha pogut analitzar l'estadística de la interfície de \"%s\". prx_idx = "
+"%d; ptx_idx = %d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
-#, fuzzy
 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
-msgstr "No s'ha pogut analitzar /proc/net/wireless. Format desconegut."
+msgstr "No s'ha pogut analitzar /proc/net/wireless. Sense dades."
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
@@ -1465,26 +1533,26 @@ msgstr "No s'ha pogut analitzar /proc/net/wireless. Format desconegut."
 #, c-format
 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
 msgstr ""
-"No s'ha pogut analitzar els detalls inalàmbrics de '%s'. link_idx = %d;"
+"No s'ha pogut analitzar els detalls sense fil de \"%s\". link_idx = %d;"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
 #, c-format
 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
-msgstr "No s'ha pogut connectar a l'interfície, '%s'"
+msgstr "No s'ha pogut connectar a la interfície, \"%s\""
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
 #, c-format
 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
-msgstr "No s'ha pogut enviar ioctl a l'interfície, '%s'"
+msgstr "No s'ha pogut enviar ioctl a la interfície, \"%s\""
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
 #, c-format
 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
-msgstr "No s'ha pogut analitzar l'intérpret d'ordres '%s': %s"
+msgstr "No s'ha pogut analitzar l'intèrpret d'ordres \"%s\": %s"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
-msgstr "No s'ha pogut analitzar la sortida de 'netstat'. Format desconegut"
+msgstr "No s'ha pogut analitzar la sortida de \"netstat\". Format desconegut"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
 msgid "Disconnected"
@@ -1506,251 +1574,265 @@ msgstr "Rebent"
 msgid "Sending/Receiving"
 msgstr "Enviant/Rebent"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:152
+#: ../plugins/batt/batt.c:154
 #, c-format
-msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
-msgstr "Bateria: carregada al %d%%, %d:%02d fins càrrega total"
+msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d until full"
+msgstr "Bateria %d: carregada al %d%%, %d:%02d fins a la càrrega total"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:163
+#: ../plugins/batt/batt.c:165
 #, c-format
-msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
-msgstr "Bateria: carregada al %d%%, falta %d:%02d"
+msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d left"
+msgstr "Bateria %d: carregada al %d%%, falten %d:%02d"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:169
+#: ../plugins/batt/batt.c:171
 #, c-format
-msgid "Battery: %d%% charged"
-msgstr "Batteria: carregada al %d%%"
+msgid "Battery %d: %d%% charged"
+msgstr "Batteria %d: carregada al %d%%"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:179
+#: ../plugins/batt/batt.c:181
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
 msgstr ""
+"\n"
+"%sDisseny d'energia plena:\t\t%5d mWh"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:181
+#: ../plugins/batt/batt.c:183
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
 msgstr ""
+"\n"
+"%sEnergia plena:\t\t\t%5d mWh"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:183
+#: ../plugins/batt/batt.c:185
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
 msgstr ""
+"\n"
+"%sEnergia actual:\t\t\t%5d mWh"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:185
+#: ../plugins/batt/batt.c:187
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sPower now:\t\t\t%5d mW"
 msgstr ""
+"\n"
+"%sPotència actual:\t\t\t%5d mW"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:188
+#: ../plugins/batt/batt.c:190
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sCharge full design:\t%5d mAh"
 msgstr ""
+"\n"
+"%sDisseny de càrrega plena:\t%5d mAh"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:190
+#: ../plugins/batt/batt.c:192
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
 msgstr ""
+"\n"
+"%sCàrrega plena:\t\t\t%5d mAh"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:192
+#: ../plugins/batt/batt.c:194
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
 msgstr ""
+"\n"
+"%sCàrrega actual:\t\t\t%5d mAh"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:194
+#: ../plugins/batt/batt.c:196
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
 msgstr ""
+"\n"
+"%sCorrent actual:\t\t\t%5d mA"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:197
+#: ../plugins/batt/batt.c:199
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
 msgstr ""
+"\n"
+"%sVoltatge del corrent:\t\t%.3lf V"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:235
+#: ../plugins/batt/batt.c:237
 msgid "No batteries found"
-msgstr "No s'ha trobat bateria"
+msgstr "No s'ha trobat cap bateria"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:515 ../plugins/batt/batt.c:644
-#, fuzzy
+#: ../plugins/batt/batt.c:534 ../plugins/batt/batt.c:667
 msgid "Battery low"
-msgstr "Monitor de bateria"
+msgstr "Bateria baixa"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:664 ../plugins/batt/batt.c:685
+#: ../plugins/batt/batt.c:690 ../plugins/batt/batt.c:714
 msgid "Battery Monitor"
 msgstr "Monitor de bateria"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:666
+#: ../plugins/batt/batt.c:692
 msgid "Hide if there is no battery"
-msgstr "Amaga si no hi ha bateria"
+msgstr "Amaga-ho si no hi ha bateria"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:667
+#: ../plugins/batt/batt.c:693
 msgid "Alarm command"
 msgstr "Ordre d'alarma"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:668
+#: ../plugins/batt/batt.c:694
 msgid "Alarm time (minutes left)"
 msgstr "Temps d'alarma (minuts restants)"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:669
+#: ../plugins/batt/batt.c:695
 msgid "Background color"
 msgstr "Color de fons"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:670
+#: ../plugins/batt/batt.c:696
 msgid "Charging color 1"
 msgstr "Color de càrrega 1"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:671
+#: ../plugins/batt/batt.c:697
 msgid "Charging color 2"
 msgstr "Color de càrrega 2"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:672
+#: ../plugins/batt/batt.c:698
 msgid "Discharging color 1"
 msgstr "Color de descàrrega 1"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:673
+#: ../plugins/batt/batt.c:699
 msgid "Discharging color 2"
 msgstr "Color de descàrrega 2"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:674
+#: ../plugins/batt/batt.c:700
 msgid "Border width"
 msgstr "Amplada de la vora"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:676
+#: ../plugins/batt/batt.c:704
 msgid "Show Extended Information"
-msgstr ""
+msgstr "Mostra la informació ampliada"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:686
+#: ../plugins/batt/batt.c:705
+msgid "Number of battery to monitor"
+msgstr "Número de la bateria per monitorar"
+
+#: ../plugins/batt/batt.c:715
 msgid "Display battery status using ACPI"
-msgstr "Mostra l'estat de la bateria emprant l'ACPI"
+msgstr "Mostra l'estat de la bateria usant l'ACPI"
 
-#: ../plugins/kbled/kbled.c:197 ../plugins/kbled/kbled.c:228
+#: ../plugins/kbled/kbled.c:203 ../plugins/kbled/kbled.c:234
 msgid "Keyboard LED"
 msgstr "LED del teclat"
 
-#: ../plugins/kbled/kbled.c:199
+#: ../plugins/kbled/kbled.c:205
 msgid "Show CapsLock"
 msgstr "Mostra la tecla de fixació de majúscules"
 
-#: ../plugins/kbled/kbled.c:200
+#: ../plugins/kbled/kbled.c:206
 msgid "Show NumLock"
 msgstr "Mostra tecla BloqNum"
 
-#: ../plugins/kbled/kbled.c:201
+#: ../plugins/kbled/kbled.c:207
 msgid "Show ScrollLock"
 msgstr "Mostra BlocDespl"
 
-#: ../plugins/kbled/kbled.c:229
+#: ../plugins/kbled/kbled.c:235
 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
-msgstr "Indicadors de les tecles de fixació de majúscules, NumLock i BlocDespl"
+msgstr ""
+"Indicadors per a les tecles de fixació de majúscules, NumLock i BlocDespl"
 
 #. A label to allow for click through
-#: ../plugins/indicator/indicator.c:689
+#: ../plugins/indicator/indicator.c:694
 msgid "No Indicators"
-msgstr ""
+msgstr "Sense indicadors"
 
 #: ../plugins/indicator/indicator.c:863 ../plugins/indicator/indicator.c:881
 msgid "Indicator applets"
-msgstr ""
+msgstr "Indicadors de miniaplicacions"
 
 #: ../plugins/indicator/indicator.c:865
-#, fuzzy
 msgid "Indicator Applications"
-msgstr "Aplicacions"
+msgstr "Indicador d'aplicacions"
 
 #: ../plugins/indicator/indicator.c:866
 msgid "Clock Indicator"
-msgstr ""
+msgstr "Indicador del rellotge"
 
 #: ../plugins/indicator/indicator.c:867
 msgid "Messaging Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Menú de missatges"
 
 #: ../plugins/indicator/indicator.c:868
-#, fuzzy
 msgid "Network Menu"
-msgstr "Menú del directori"
+msgstr "Menú de la xarxa"
 
 #: ../plugins/indicator/indicator.c:869
 msgid "Session Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Menú de sessions"
 
 #: ../plugins/indicator/indicator.c:870
 msgid "Sound Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Menú del so"
 
 #: ../plugins/indicator/indicator.c:882
-#, fuzzy
 msgid "Add indicator applets to the panel"
-msgstr "Afegeix un separador al quadre"
+msgstr "Afegeix indicadors de miniaplicacions al plafó"
 
-#: ../plugins/monitors/monitors.c:269
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:281
 #, c-format
 msgid "CPU usage: %.2f%%"
-msgstr ""
+msgstr "Ús de la CPU: %.2f%%"
 
-#: ../plugins/monitors/monitors.c:365
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:377
 #, c-format
 msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
-msgstr ""
+msgstr "Ús de la RAM: %.1fMB (%.2f%%)"
 
-#: ../plugins/monitors/monitors.c:697 ../plugins/monitors/monitors.c:782
-#, fuzzy
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:723 ../plugins/monitors/monitors.c:808
 msgid "Resource monitors"
-msgstr "Interfície a monitoritzar"
+msgstr "Monitors de recursos"
 
-#: ../plugins/monitors/monitors.c:700
-#, fuzzy
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:726
 msgid "CPU color"
-msgstr "Color personalitzat"
+msgstr "Color de la CPU"
 
-#: ../plugins/monitors/monitors.c:701
-#, fuzzy
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:727
 msgid "Display RAM usage"
-msgstr "Mostra la utilització de CPU"
+msgstr "Mostra l'ús de la RAM"
 
-#: ../plugins/monitors/monitors.c:702
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:728
 msgid "RAM color"
-msgstr ""
+msgstr "Color de la RAM"
 
-#: ../plugins/monitors/monitors.c:703
-#, fuzzy
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:729
 msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
-msgstr "Acció en fer clic (predeterminada: mostrar calendari)"
+msgstr "Acció en fer-hi clic (predeterminada: lxtask)"
 
-#: ../plugins/monitors/monitors.c:783
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:809
 msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
-msgstr ""
+msgstr "Mostra els monitors (CPU, RAM)"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:52
 msgid "[N/A]"
-msgstr ""
+msgstr "[N/A]"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:792
 msgid "Enter New Location"
-msgstr ""
+msgstr "Escriviu una ubicació nova"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:806
-#, fuzzy
 msgid "_New Location:"
-msgstr "Connexió de xarxa"
+msgstr "Ubicació _nova:"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:817
 msgid ""
@@ -1760,195 +1842,192 @@ msgid ""
 "- postal code\n"
 "for which to retrieve the weather forecast."
 msgstr ""
+"Escriviu una d'aquestes dades\n"
+"per rebre'n la previsió meteorològica:\n"
+"- ciutat\n"
+"- ciutat i estat/país\n"
+"- codi postal"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:854
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:987
 msgid "You must specify a location."
-msgstr ""
+msgstr "Heu d'especificar una ubicació."
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:901
 #, c-format
 msgid "Location '%s' not found!"
-msgstr ""
+msgstr "La ubicació \"%s\" no s'ha trobat!"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1060
-#, fuzzy
 msgid "Preferences"
-msgstr "Preferències del quadre"
+msgstr "Preferències"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1066
 msgid "Refresh"
-msgstr ""
+msgstr "Refresca"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1072
 msgid "Quit"
-msgstr ""
+msgstr "Surt"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1229
-#, fuzzy
 msgid "Weather Preferences"
-msgstr "Preferències del quadre"
+msgstr "Preferències del temps"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1243
-#, fuzzy
 msgid "Current Location"
-msgstr "Orientació"
+msgstr "Ubicació actual"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1247
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1524
-#, fuzzy
 msgid "None configured"
-msgstr "Con_figura"
+msgstr "Cap de configurada"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1249
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1521
 msgid "_Set"
-msgstr ""
+msgstr "E_stableix"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1270
 msgid "Display"
-msgstr ""
+msgstr "Visualització"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1274
-#, fuzzy
 msgid "Name:"
-msgstr "_Nom:"
+msgstr "Nom:"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1278
 msgid "Units:"
-msgstr ""
+msgstr "Unitats:"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1282
 msgid "_Metric (°C)"
-msgstr ""
+msgstr "_Mètric (°C)"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1284
 msgid "_English (°F)"
-msgstr ""
+msgstr "_Anglès (°F)"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1319
 msgid "Forecast"
-msgstr ""
+msgstr "Previsió"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1323
 msgid "Updates:"
-msgstr ""
+msgstr "Actualitzacions:"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1327
 msgid "Ma_nual"
-msgstr ""
+msgstr "Ma_nual"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1331
 msgid "_Automatic, every"
-msgstr ""
+msgstr "_Automàtic, cada"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1352
 msgid "minutes"
-msgstr ""
+msgstr "minuts"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1361
 msgid "Source:"
-msgstr ""
+msgstr "Font:"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1477
 msgid "C_hange"
-msgstr ""
+msgstr "Canv_ia"
 
 #. Both are available
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1565
 #, c-format
 msgid "Current Conditions for %s"
-msgstr ""
+msgstr "Condicions actuals per a %s"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1589
 msgid "Location:"
-msgstr ""
+msgstr "Ubicació:"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1612
 msgid "Last updated:"
-msgstr ""
+msgstr "Darrera actualització:"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1639
 msgid "Feels like:"
-msgstr ""
+msgstr "Percepció:"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1664
 msgid "Humidity:"
-msgstr ""
+msgstr "Humitat:"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1691
-#, fuzzy
 msgid "Pressure:"
-msgstr "Adreça IP:"
+msgstr "Pressió:"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1718
 msgid "Visibility:"
-msgstr ""
+msgstr "Visibilitat:"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1746
 msgid "Wind:"
-msgstr ""
+msgstr "Vent:"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1769
 msgid "Sunrise:"
-msgstr ""
+msgstr "Sortida del sol:"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1792
 msgid "Sunset:"
-msgstr ""
+msgstr "Posta del sol:"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1898
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2234
 #, c-format
 msgid "Forecast for %s unavailable."
-msgstr ""
+msgstr "La previsió per a %s no està disponible."
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1907
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2239
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Location not set."
-msgstr "No s'ha definit l'ordre de sortida"
+msgstr "Ubicació no establerta."
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1924
 #, c-format
 msgid "Searching for '%s'..."
-msgstr ""
+msgstr "Es cerca \"%s\"..."
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2050
 #, c-format
 msgid "Location matches for '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Coincidències per a la ubicació \"%s\""
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2070
 msgid "City"
-msgstr ""
+msgstr "Ciutat"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2090
 msgid "Country"
-msgstr ""
+msgstr "País"
 
 #. make it nice and pretty
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2221
-#, fuzzy
 msgid "Currently in "
-msgstr "Connectors actualment carregats"
+msgstr "Ara a"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2223
 msgid "Today: "
-msgstr ""
+msgstr "Avui:"
 
 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2224
 msgid "Tomorrow: "
-msgstr ""
+msgstr "Demà:"
 
-#: ../plugins/weather/weather.c:312
-#, fuzzy
+#: ../plugins/weather/weather.c:332
 msgid "Weather Plugin"
-msgstr "Connector de paginador simple"
+msgstr "Connector del temps"
 
-#: ../plugins/weather/weather.c:313
+#: ../plugins/weather/weather.c:333
 msgid "Show weather conditions for a location."
-msgstr ""
+msgstr "Mostra les condicions meteorològiques per a una ubicació."
 
 #~ msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
 #~ msgstr ""