Merging upstream version 0.7.0 (Closes: #493243, #510888, #567617, #699414, #709777...
[debian/lxpanel.git] / po / bg.po
index f3485af..525ee95 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -7,63 +7,67 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lxpanel\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-23 15:11+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-30 08:53+0200\n"
-"Last-Translator: Радослав <reckku@gmail.com>\n"
-"Language-Team: MIME-Version: 1.0\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-03-27 08:58+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-08-12 00:54+0000\n"
+"Last-Translator: Радослав Иванов <reckku@gmail.com>\n"
 "Language: bg\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
-"X-Poedit-Language: Bulgarian\n"
-"X-Poedit-Country: BULGARIA\n"
+"X-Generator: Pootle 2.6.0-rc1\n"
+"X-POOTLE-MTIME: 1407804851.000000\n"
 
-#: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:360
+#. { "configure", N_("Preferences"), configure },
+#: ../src/configurator.c:55 ../src/gtk-run.c:361 ../src/plugins/menu.c:770
 msgid "Run"
 msgstr "Стартирай..."
 
-#: ../src/configurator.c:56
+#: ../src/configurator.c:57 ../src/plugins/menu.c:771
 msgid "Restart"
 msgstr "Рестартирай"
 
-#: ../src/configurator.c:57
+#: ../src/configurator.c:58 ../src/plugins/menu.c:772
 msgid "Logout"
 msgstr "Излез"
 
-#: ../src/configurator.c:481
+#: ../src/configurator.c:549
 msgid "Currently loaded plugins"
 msgstr "Заредени приставки"
 
-#: ../src/configurator.c:490
+#: ../src/configurator.c:558
 msgid "Stretch"
 msgstr "Разтягане"
 
-#: ../src/configurator.c:609
+#: ../src/configurator.c:680
 msgid "Add plugin to panel"
 msgstr "Добави приставка в панела"
 
-#: ../src/configurator.c:637
+#: ../src/configurator.c:708
 msgid "Available plugins"
 msgstr "Налични приставки"
 
-#: ../src/configurator.c:1221
+#: ../src/configurator.c:1244
 msgid "Logout command is not set"
 msgstr "Не е зададена команда за изход"
 
-#: ../src/configurator.c:1274
+#: ../src/configurator.c:1312
 msgid "Select a directory"
 msgstr "Изберете директория"
 
-#: ../src/configurator.c:1274 ../src/configurator.c:1365
+#: ../src/configurator.c:1312 ../src/configurator.c:1419
 msgid "Select a file"
 msgstr "Изберете файл"
 
-#: ../src/configurator.c:1392
+#: ../src/configurator.c:1446
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Разгледай"
 
-#: ../src/panel.c:658
+#: ../src/panel.c:660
+msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
+msgstr "Няма място за друг панел. Всички ъгли са заети."
+
+#: ../src/panel.c:687
 msgid ""
 "Really delete this panel?\n"
 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
@@ -71,133 +75,133 @@ msgstr ""
 "Наистина ли искате да изтриете този панел?\n"
 "<b>Внимание: Не може да бъде възстановено!</b>"
 
-#: ../src/panel.c:660
+#: ../src/panel.c:689
 msgid "Confirm"
 msgstr "Потвърди"
 
 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
-#: ../src/panel.c:693
+#: ../src/panel.c:721
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Радослав Иванов"
 
-#: ../src/panel.c:698
+#: ../src/panel.c:726
 msgid "LXPanel"
 msgstr "LXPanel"
 
-#: ../src/panel.c:716
-msgid "Copyright (C) 2008-2011"
-msgstr "Copyright © 2008-2011"
+#: ../src/panel.c:744
+msgid "Copyright (C) 2008-2013"
+msgstr "Авторски права © 2008-2013"
 
-#: ../src/panel.c:717
+#: ../src/panel.c:745
 msgid "Desktop panel for LXDE project"
 msgstr "LXDE панел"
 
-#: ../src/panel.c:754
+#: ../src/panel.c:782
 msgid "Add / Remove Panel Items"
 msgstr "Добави/Премахни панелни елементи"
 
-#: ../src/panel.c:762
+#: ../src/panel.c:791
 #, c-format
 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
 msgstr "Премахни '%s' от панела"
 
-#: ../src/panel.c:774
+#: ../src/panel.c:803
 msgid "Panel Settings"
 msgstr "Настройки на панела"
 
-#: ../src/panel.c:780
+#: ../src/panel.c:809
 msgid "Create New Panel"
 msgstr "Създай нов панел"
 
-#: ../src/panel.c:791
+#: ../src/panel.c:815
 msgid "Delete This Panel"
 msgstr "Премахни панела"
 
-#: ../src/panel.c:802
+#: ../src/panel.c:826
 msgid "About"
 msgstr "Относно"
 
-#: ../src/panel.c:810
+#: ../src/panel.c:834
 msgid "Panel"
 msgstr "Системен панел"
 
-#: ../src/panel.c:823
+#: ../src/panel.c:847
 #, c-format
 msgid "\"%s\" Settings"
 msgstr "'%s' Настройки"
 
-#: ../src/panel.c:1079 ../src/panel.c:1087 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
+#: ../src/panel.c:1109 ../src/panel.c:1117 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
 msgid "Height:"
 msgstr "Височина:"
 
-#: ../src/panel.c:1080 ../src/panel.c:1086 ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
+#: ../src/panel.c:1110 ../src/panel.c:1116 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
 msgid "Width:"
 msgstr "Ширина:"
 
-#: ../src/panel.c:1081 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
+#: ../src/panel.c:1111 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
 msgid "Left"
 msgstr "Ляво"
 
-#: ../src/panel.c:1082 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
+#: ../src/panel.c:1112 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
 msgid "Right"
 msgstr "Дясно"
 
-#: ../src/panel.c:1088 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
+#: ../src/panel.c:1118 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
 msgid "Top"
 msgstr "Горе"
 
-#: ../src/panel.c:1089 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
+#: ../src/panel.c:1119 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
 msgid "Bottom"
 msgstr "Долу"
 
-#: ../src/panel.c:1501
+#: ../src/panel.c:1428
 #, c-format
 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
 msgstr "lxpanel %s - GTK2+ панел за UNIX работен плот\n"
 
-#: ../src/panel.c:1502
+#: ../src/panel.c:1429
 #, c-format
 msgid "Command line options:\n"
 msgstr "Опции на команди:\n"
 
-#: ../src/panel.c:1503
+#: ../src/panel.c:1430
 #, c-format
 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
 msgstr " --help     -- извежда помощ и излиза\n"
 
-#: ../src/panel.c:1504
+#: ../src/panel.c:1431
 #, c-format
 msgid " --version   -- print version and exit\n"
 msgstr " --version   -- изписва версията и излиза\n"
 
-#: ../src/panel.c:1505
+#: ../src/panel.c:1432
 #, c-format
 msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
-msgstr " --log <номер> -- задава ниво на отчет 0-5. (0 - без, 5 - подробно)\n"
+msgstr " --log <number> -- задава ниво на отчет 0-5. (0 - без, 5 - подробно)\n"
 
 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
-#: ../src/panel.c:1507
+#: ../src/panel.c:1434
 #, c-format
 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
 msgstr " --profile name -- използва съществуващ профил\n"
 
-#: ../src/panel.c:1509
+#: ../src/panel.c:1436
 #, c-format
 msgid " -h  -- same as --help\n"
 msgstr " -h  -- същото като --help\n"
 
-#: ../src/panel.c:1510
+#: ../src/panel.c:1437
 #, c-format
 msgid " -p  -- same as --profile\n"
 msgstr " -p  -- същото като --profile\n"
 
-#: ../src/panel.c:1511
+#: ../src/panel.c:1438
 #, c-format
 msgid " -v  -- same as --version\n"
 msgstr " -v  -- същото като --version\n"
 
 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
-#: ../src/panel.c:1513
+#: ../src/panel.c:1440
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -205,17 +209,89 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"За повече информация посетете\n"
-"http://lxde.org/ \n"
+"За повече информация посетете http://lxde.org/ \n"
 "\n"
 
-#: ../src/gtk-run.c:373
+#: ../src/plugin.c:370
+msgid "No file manager is configured."
+msgstr "Няма настроен файлов мениджър."
+
+#: ../src/gtk-run.c:374
 msgid "Enter the command you want to execute:"
 msgstr "Въведете командата, която искате да изпълните:"
 
-#: ../data/ui/launchbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchbar.c:912
-msgid "Application Launch Bar"
-msgstr "Панел с програми"
+#. vim: set sw=4 et sts=4 ts=4 :
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchtaskbar.c:3414
+msgid "Application Launch and Task Bar"
+msgstr "Стартиране на програми и лента със задачи"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:2
+msgid "<b>Mode:</b>"
+msgstr "<b>Режим:</b>"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
+msgid "Launchers"
+msgstr "Стартери"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
+msgid "<b>Launchbar</b>"
+msgstr "<b>Поле за стартери</b>"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
+msgid "Show tooltips"
+msgstr "Показване на подсказки"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
+msgid "Icons only"
+msgstr "Само икони"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
+msgid "Flat buttons"
+msgstr "Плоски бутони"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
+msgid "Show windows from all desktops"
+msgstr "Показване на прозорците от всички среди"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
+msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
+msgstr "Показвай само прозорци от същия монитор като лентата със задачи"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
+msgid "Use mouse wheel"
+msgstr "Изпозвай колелцето на мишката"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
+msgid "Flash when there is any window requiring attention"
+msgstr "Примигване на прозорец при ново събитие"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
+msgid "Combine multiple application windows into a single button"
+msgstr "Комбинирай няколко прозореца в един-единствен бутон"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
+msgid "Maximum width of task button"
+msgstr "Максимална ширина на бутон за задачи"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
+msgid "Spacing"
+msgstr "Разредка"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
+msgid "<b>Taskbar</b>"
+msgstr "<b>Лента със задачи</b>"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
+msgid "Only Application Launch Bar"
+msgstr "Само Лента със стартери"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
+msgid "Only Task Bar (Window List)"
+msgstr "Само Лента със задачи (Лист с прозорци)"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
+msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
+msgstr "Вградени Стартер на програми и Лента със задачи"
 
 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
 msgid "<b>Connection</b>"
@@ -353,426 +429,433 @@ msgid "Margin:"
 msgstr "Граница:"
 
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
+msgid "Monitor:"
+msgstr "Монитор:"
+
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
 msgid "<b>Position</b>"
 msgstr "<b>Позиция</b>"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
 msgid "Icon size:"
 msgstr "Размер на иконата:"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
 msgid "<b>Size</b>"
 msgstr "<b>Размер</b>"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
 msgid "Geometry"
 msgstr "Геометрия"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
 msgid "System theme"
 msgstr "Системна тема"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
 msgid "Solid color (with opacity)"
 msgstr "Монолитен цвят (с плътност)"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1253
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1479
 msgid "Image"
 msgstr "Изображение"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
 msgid "Select an image file"
 msgstr "Избери изображение"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
 msgid "<b>Background</b>"
 msgstr "<b>Фон</b>"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
 msgid "Custom color"
 msgstr "Потребителски цвят"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31 ../src/plugins/space.c:125
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:564
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../src/plugins/space.c:93
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:632
 msgid "Size"
 msgstr "Размер"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
 msgid "<b>Font</b>"
 msgstr "<b>Шрифт</b>"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
 msgid "Appearance"
 msgstr "Изглед"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
 msgid "Panel Applets"
 msgstr "Аплети"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
 msgid "Logout Command:"
 msgstr "Команда за изход:"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
 msgid "Terminal Emulator:"
 msgstr "Терминален емулатор:"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
 msgid "File Manager:"
 msgstr "Файлов мениджър:"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
 msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
 msgstr "<b>Задайте предпочитани програми</b>"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
 msgstr "Задай заглавните ленти в панела като док"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
 msgstr "Не покривай от увеличените прозорци"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
 msgid "<b>Properties</b>"
-msgstr "<b>СвойÑ\81Ñ\82ва</b>"
+msgstr "<b>Ð\9dаÑ\81Ñ\82Ñ\80ойки</b>"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
 msgid "Minimize panel when not in use"
 msgstr "Минимизирай панела, когато не се използва"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
 msgid "Size when minimized"
 msgstr "Размер на минимизиран прозорец"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
 msgid "pixels"
 msgstr "пиксели"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
 msgid "<b>Automatic hiding</b>"
 msgstr "<b>Автоматично скриванe</b>"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
 msgid "Log level"
 msgstr "Ниво на отчета"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
 msgid "<b>Log level</b>"
 msgstr "<b>Ниво на отчета</b>"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
 msgid "Advanced"
 msgstr "Допълнителни"
 
-#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:277
+#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:276
 msgid "CPU Usage Monitor"
 msgstr "Мониторинг на процесора"
 
-#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:279 ../src/plugins/monitors/monitors.c:711
+#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:277 ../src/plugins/monitors/monitors.c:713
 msgid "Display CPU usage"
-msgstr "Ð\9dаÑ\82оваÑ\80ване на процесора"
+msgstr "Ð\9fоказване Ð½Ð°Ñ\82оваÑ\80ванеÑ\82о на процесора"
 
-#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:207 ../src/plugins/dclock.c:440
+#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:180 ../src/plugins/deskno/deskno.c:200
+msgid "Desktop Number / Workspace Name"
+msgstr "Плот № / Име на среда"
+
+#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:182 ../src/plugins/dclock.c:429
 msgid "Bold font"
 msgstr "Удебелен шрифт"
 
-#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:208
+#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:183
 msgid "Display desktop names"
 msgstr "Показвай името на десктопа"
 
-#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:235
-msgid "Desktop Number / Workspace Name"
-msgstr "Плот № / Име на среда"
-
-#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:237
+#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:201
 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
-msgstr "Ð\9fоказване Ð½Ð° Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ\80 Ð½Ð° Ñ\80абоÑ\82ен Ð¿Ð»Ð¾Ñ\82"
+msgstr "Ð\9fоказване Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ\80 Ð½Ð° Ñ\80абоÑ\82ен Ð¿Ð»Ð¾Ñ\82, Ð¾Ñ\82 cmeury@users.sf.net"
 
 #: ../src/plugins/image.c:161
 msgid "Display Image and Tooltip"
 msgstr "Показвай картина и подсказка"
 
-#: ../src/plugins/launchbar.c:914
-msgid "Bar with buttons to launch application"
-msgstr "Бар за стартиране на програми"
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:2450
+msgid "_Close all windows"
+msgstr "_Затвори всички прозорци"
 
 #. Add Raise menu item.
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1714
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3243
 msgid "_Raise"
 msgstr "_Увеличаване"
 
 #. Add Restore menu item.
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1719
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3248
 msgid "R_estore"
 msgstr "_Възстановяване"
 
 #. Add Maximize menu item.
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1724
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3253
 msgid "Ma_ximize"
 msgstr "_Максимизиране"
 
 #. Add Iconify menu item.
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1729
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3258
 msgid "Ico_nify"
 msgstr "_Намаляване"
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1748
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3277
 #, c-format
 msgid "Workspace _%d"
 msgstr "Работна среда _%d"
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1753
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3282
 #, c-format
 msgid "Workspace %d"
 msgstr "Работна среда %d"
 
 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1767
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3298
 msgid "_All workspaces"
 msgstr "_Всички работни среди"
 
 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1773
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3304
 msgid "_Move to Workspace"
 msgstr "_Премести на друга работна среда"
 
 #. Add Close menu item.  By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1779
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3310
 msgid "_Close Window"
 msgstr "_Затваряне"
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1986
-msgid "Show tooltips"
-msgstr "Показване на подсказки"
-
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1987
-msgid "Icons only"
-msgstr "Само икони"
-
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1988
-msgid "Flat buttons"
-msgstr "Плоски бутони"
-
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1989
-msgid "Show windows from all desktops"
-msgstr "Показване на прозорците от всички среди"
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3312
+msgid "A_dd to Launcher"
+msgstr "До_бави към Стартера"
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1990
-msgid "Use mouse wheel"
-msgstr "Ð\98зпозвай ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ»Ñ\86еÑ\82о Ð½Ð° Ð¼Ð¸Ñ\88каÑ\82а"
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3313
+msgid "Rem_ove from Launcher"
+msgstr "Ð\9fÑ\80е_маÑ\85ни Ð¾Ñ\82 Ð¡Ñ\82аÑ\80Ñ\82еÑ\80а"
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1991
-msgid "Flash when there is any window requiring attention"
-msgstr "Примигване на прозорец при ново събитие"
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3314
+msgid "_New Instance"
+msgstr "_Нова истанция"
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1992
-msgid "Combine multiple application windows into a single button"
-msgstr "Комбинирай няколко прозореца в един-единствен бутон"
-
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1993
-msgid "Maximum width of task button"
-msgstr "Максимална ширина на бутон за задачи"
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3384
+msgid "Application Launch Bar"
+msgstr "Панел с програми"
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:1994
-msgid "Spacing"
-msgstr "РазÑ\80едка"
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3385
+msgid "Bar with buttons to launch application"
+msgstr "Ð\91аÑ\80 Ð·Ð° Ñ\81Ñ\82аÑ\80Ñ\82иÑ\80ане Ð½Ð° Ð¿Ñ\80огÑ\80ами"
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:2047
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3395
 msgid "Task Bar (Window List)"
 msgstr "Лента със задачи (Лист прозорци)"
 
-#: ../src/plugins/taskbar.c:2049
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3396
 msgid ""
 "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
 "focus"
 msgstr ""
-"Лентата със задачи показва отворените прозорци и позволява:\n"
-" намаляване, скриване или фокусиране"
+"Лентата със задачи показва отворените прозорци и позволява: намаляване, "
+"скриване или фокусиране"
 
-#: ../src/plugins/dclock.c:436
+#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3415
+msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
+msgstr ""
+"Лента с бутони за стартиране на програма и/или показване на всички отворени "
+"прозорци"
+
+#: ../src/plugins/dclock.c:423 ../src/plugins/dclock.c:443
+msgid "Digital Clock"
+msgstr "Цифров часовник"
+
+#: ../src/plugins/dclock.c:425
 msgid "Clock Format"
 msgstr "Формат на часа"
 
-#: ../src/plugins/dclock.c:437
+#: ../src/plugins/dclock.c:426
 msgid "Tooltip Format"
 msgstr "Формат на подсказките"
 
-#: ../src/plugins/dclock.c:438
-msgid "Format codes: man 3 strftime; \\n for line break"
-msgstr "Формат кодове: man 3 strftime; \\n за нов ред"
+#: ../src/plugins/dclock.c:427
+#, c-format
+msgid "Format codes: man 3 strftime; \\%n for line break"
+msgstr "Формат на кодовете: man 3 strftime; \\%n за нов ред"
 
-#: ../src/plugins/dclock.c:439
+#: ../src/plugins/dclock.c:428
 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
 msgstr "Действие при клик (по подразбиране: показвай календар)"
 
-#: ../src/plugins/dclock.c:441
+#: ../src/plugins/dclock.c:430
 msgid "Tooltip only"
 msgstr "Само подсказки"
 
-#: ../src/plugins/dclock.c:442
+#: ../src/plugins/dclock.c:431
 msgid "Center text"
 msgstr "Центрирано"
 
-#: ../src/plugins/dclock.c:471
-msgid "Digital Clock"
-msgstr "Цифров часовник"
-
-#: ../src/plugins/dclock.c:473
+#: ../src/plugins/dclock.c:444
 msgid "Display digital clock and tooltip"
 msgstr "Показвай цифров часовник и подсказка"
 
-#: ../src/plugins/menu.c:426
+#: ../src/plugins/menu.c:421
 msgid "Add to desktop"
 msgstr "Добави към Плота"
 
-#: ../src/plugins/menu.c:436
+#: ../src/plugins/menu.c:428
 msgid "Properties"
 msgstr "Свойства"
 
-#: ../src/plugins/menu.c:1084 ../src/plugins/dirmenu.c:413
-msgid "Icon"
-msgstr "Икона"
-
-#: ../src/plugins/menu.c:1101
+#: ../src/plugins/menu.c:1041 ../src/plugins/menu.c:1054
 msgid "Menu"
 msgstr "Меню"
 
-#: ../src/plugins/menu.c:1103
+#: ../src/plugins/menu.c:1042 ../src/plugins/dirmenu.c:365
+msgid "Icon"
+msgstr "Икона"
+
+#: ../src/plugins/menu.c:1055
 msgid "Application Menu"
 msgstr "Главно меню"
 
-#: ../src/plugins/separator.c:102
+#: ../src/plugins/separator.c:72
 msgid "Separator"
 msgstr "Разделител"
 
-#: ../src/plugins/separator.c:104
+#: ../src/plugins/separator.c:73
 msgid "Add a separator to the panel"
 msgstr "Добави разделител в панела"
 
-#: ../src/plugins/pager.c:842
+#: ../src/plugins/pager.c:84 ../src/plugins/pager.c:98
 msgid "Desktop Pager"
 msgstr "Преглед на средите"
 
-#: ../src/plugins/pager.c:844
+#: ../src/plugins/pager.c:85 ../src/plugins/pager.c:99
 msgid "Simple pager plugin"
 msgstr "Добавка прост преглед"
 
-#: ../src/plugins/space.c:143
+#: ../src/plugins/space.c:91 ../src/plugins/space.c:100
 msgid "Spacer"
 msgstr "Отстояние"
 
-#: ../src/plugins/space.c:145
+#: ../src/plugins/space.c:101
 msgid "Allocate space"
 msgstr "Разпредели местата"
 
-#: ../src/plugins/tray.c:757
+#: ../src/plugins/tray.c:709
 msgid "System Tray"
 msgstr "Системна Табла"
 
-#: ../src/plugins/tray.c:759
+#: ../src/plugins/tray.c:710
 msgid "System tray"
 msgstr "Системна табла"
 
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:451
+msgid "New session is required for this option to take effect"
+msgstr "Нужна е нова сесия за да влезе в сила тази опция"
+
 #. dialog
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:513
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:628
 msgid "Select Keyboard Model"
 msgstr "Изберете модела на клавиатурата"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:536
-msgid "Model"
-msgstr "Модел"
-
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:540 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:629
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:780
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:651 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:778
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:954
 msgid "Description"
 msgstr "Описание"
 
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:656 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:785
+msgid "Id"
+msgstr ""
+
 #. dialog
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:602
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
 msgid "Select Layout Change Type"
 msgstr "Промяна на клавиатурната подредба"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:625
-msgid "Change Type"
-msgstr "Начин на промяна"
-
 #. dialog
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:747
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
 msgid "Add Keyboard Layout"
 msgstr "Добавяне на клавиатурна подредба"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:770 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1136
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:944 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1327
 msgid "Flag"
 msgstr "Национално знаме"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:775 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1140
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:949 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1331
 msgid "Layout"
 msgstr "Подредба"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1053 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1359
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1238 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1587
 msgid "Keyboard Layout Handler"
 msgstr "Мениджър на клавиатурната подредба"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1070
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1260
 msgid "Keyboard Model"
 msgstr "Модел на клавиатурата"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1090
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1281
 msgid "Keyboard Layouts"
 msgstr "Клавиатурни подредби"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1144
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1335
 msgid "Variant"
 msgstr "Вариант"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1152
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1344
 msgid "Change Layout Option"
 msgstr "Промяна на опциите на подредбата"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1172
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1364
+msgid "Advanced setxkbmap Options"
+msgstr "Допълнителни опции за setxkbmap"
+
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1384
+msgid "Do _not reset existing options"
+msgstr "Не _нулирайте съществуващите опции"
+
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1389
+msgid "Keep _system layouts"
+msgstr "Запазване на _системните подредби"
+
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1398
 msgid "Per Window Settings"
 msgstr "Настройки за прозорец"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1184
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1410
 msgid "_Remember layout for each window"
 msgstr "_Запомни клавиатурната подребда за всеки прозорец"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1193
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1419
 msgid "Show Layout as"
 msgstr "Показвай подредбата като"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1254
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1480
 msgid "Custom Image"
 msgstr "Предпочитана снимка"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1255
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1481
 msgid "Text"
 msgstr "Текст"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1281
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1507
 msgid "Panel Icon Size"
 msgstr "Размер на иконата на панела"
 
-#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1361
+#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1589
 msgid "Handle keyboard layouts"
 msgstr "Управление на клавиатурните подредби"
 
-#: ../src/plugins/wincmd.c:209
+#: ../src/plugins/wincmd.c:193
 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
 msgstr ""
 "Клик с ляв бутон за намаляване на всички прозорци. Клик със среден бутон за "
 "скриване."
 
-#: ../src/plugins/wincmd.c:237
-msgid "Alternately iconify/shade and raise"
-msgstr "Изборно намаляване/скриване и увеличаване"
-
-#: ../src/plugins/wincmd.c:266
+#: ../src/plugins/wincmd.c:227 ../src/plugins/wincmd.c:245
 msgid "Minimize All Windows"
 msgstr "Минимизирай всички прозорци"
 
-#: ../src/plugins/wincmd.c:268
+#: ../src/plugins/wincmd.c:229
+msgid "Alternately iconify/shade and raise"
+msgstr "Изборно намаляване/скриване и увеличаване"
+
+#: ../src/plugins/wincmd.c:246
 msgid ""
 "Sends commands to all desktop windows.\n"
 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
@@ -780,91 +863,109 @@ msgstr ""
 "Използвай командите за всички прозорци.\n"
 "Поддържанити команди са 1) намаляване и 2) скриване"
 
-#: ../src/plugins/dirmenu.c:246
+#: ../src/plugins/dirmenu.c:208
 msgid "Open in _Terminal"
 msgstr "_Стартиране в терминал"
 
-#: ../src/plugins/dirmenu.c:411
+#: ../src/plugins/dirmenu.c:361 ../src/plugins/dirmenu.c:377
+msgid "Directory Menu"
+msgstr "Меню на директориите"
+
+#: ../src/plugins/dirmenu.c:363
 msgid "Directory"
 msgstr "Директория"
 
-#: ../src/plugins/dirmenu.c:412
+#: ../src/plugins/dirmenu.c:364
 msgid "Label"
 msgstr "Етикет"
 
-#: ../src/plugins/dirmenu.c:443
-msgid "Directory Menu"
-msgstr "Меню на директориите"
-
-#: ../src/plugins/dirmenu.c:445
-msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
-msgstr "Търси в дървесна структура чрез менюто"
+#: ../src/plugins/dirmenu.c:378
+msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
+msgstr "Търсене в дървесна структура чрез меню (Автор: PCMan)"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:474
+#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:480
 msgid "Normal"
 msgstr "Нормално"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:475
+#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:481
 msgid "Warning1"
 msgstr "Внимание1"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:476
+#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:482
 msgid "Warning2"
 msgstr "Внимание2"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:477
+#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:483
 msgid "Automatic sensor location"
 msgstr "Автоматично локализиране на сензор"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:478
+#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:484
 msgid "Sensor"
 msgstr "Сензор"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:479
+#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:485
 msgid "Automatic temperature levels"
 msgstr "Автоматични нива на температура"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:480
+#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:486
 msgid "Warning1 Temperature"
 msgstr "Внимание1 Температура"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:481
+#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:487
 msgid "Warning2 Temperature"
 msgstr "Внимание2 Температура"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:525
+#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:531
 msgid "Temperature Monitor"
 msgstr "Наблюдение на температура"
 
-#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:527
+#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:533
 msgid "Display system temperature"
 msgstr "Екран на системната температура"
 
+#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:329
+#, c-format
+msgid ""
+"Frequency: %d MHz\n"
+"Governor: %s"
+msgstr ""
+"Честота: %d МХц\n"
+"Стабилизатор: %s"
+
+#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:421
+msgid "CPUFreq frontend"
+msgstr "Оформление за CPUFreq"
+
+#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:422
+msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
+msgstr ""
+"Извеждай честотата на ЦПУ и позволявай промяна на стабилизацията и честотата"
+
 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
 #. Display current level in tooltip.
 #: ../src/plugins/volume/volume.c:300
-#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:362
-#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:544
+#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:363
+#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:545
 msgid "Volume control"
 msgstr "Контрол на Звука"
 
 #: ../src/plugins/volume/volume.c:312
-#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:665
+#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:666
 msgid "Volume Control"
 msgstr "Настройки на Звука"
 
 #. Create a frame as the child of the viewport.
 #: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
-#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:502
+#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:503
 msgid "Volume"
 msgstr "Сила на звука"
 
 #. Create a check button as the child of the vertical box.
-#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:521
+#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:522
 msgid "Mute"
 msgstr "Заглушаване"
 
-#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:638
+#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:639
 msgid ""
 "Error, you need to install an application to configure the sound "
 "(pavucontol, alsamixer ...)"
@@ -872,6 +973,10 @@ msgstr ""
 "Грешка, трябва да инсталирате програма за регулиране на звука (pavucontrol, "
 "alsamixer...)"
 
+#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:668
+msgid "Display and control volume for ALSA"
+msgstr "Наблюдаване и контролиране на силата на звука за ALSA"
+
 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:180
 msgid "<Hidden Access Point>"
 msgstr "<Скрит достъп>"
@@ -888,7 +993,7 @@ msgstr "Поправяне"
 #. interface down
 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:252
 msgid "Disable"
-msgstr "Ð\97абÑ\80ана"
+msgstr "Ð\94еакÑ\82ивиÑ\80ай"
 
 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:342
 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
@@ -954,11 +1059,11 @@ msgstr "Протокол:"
 msgid "HW Address:"
 msgstr "HW адрес :"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:513
+#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:515
 msgid "Manage Networks"
 msgstr "Управление на мрежи"
 
-#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:515
+#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:517
 msgid "Monitor and Manage networks"
 msgstr "Наблюдение и управление на мрежи"
 
@@ -1040,39 +1145,39 @@ msgstr "Мрежова връзка:%s"
 msgid "Network Connection"
 msgstr "Мрежова връзка"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:842
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:814
 msgid "Interface"
 msgstr "Интерфейс"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:843
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:815
 msgid "The current interface the icon is monitoring."
 msgstr "Текущия интерфейс на иконата се показва"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:850
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:822
 msgid "Orientation"
 msgstr "Ориентация"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:851
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:823
 msgid "The orientation of the tray."
 msgstr "Ориентация на таблата."
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:859
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:831
 msgid "Tooltips Enabled"
 msgstr "Подсказките са активирани"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:860
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:832
 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
 msgstr "Независимо от това дали подсказките на иконите са активирани."
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:867
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
 msgid "Show Signal"
 msgstr "Покажи сигнала"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:868
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:840
 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
 msgstr "Независимо от това дали силата на сигнала трябва да бъде показана."
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:985
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:949
 #, c-format
 msgid ""
 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
@@ -1092,6 +1197,7 @@ msgid "The interface name"
 msgstr "Име на интерфейса"
 
 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2036
 msgid "State"
 msgstr "Състояние"
 
@@ -1128,129 +1234,129 @@ msgstr "Грешка"
 msgid "The current error condition"
 msgstr "Текущо състояние на грешката"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1206
 #, c-format
 msgid "Unable to open socket: %s"
 msgstr "Не може да се отвори гнездото: %s"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1232
 #, c-format
 msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
 msgstr "SIOCGIFFLAGS грешка: %s"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
 msgid "AMPR NET/ROM"
 msgstr "AMPR NET/ROM"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
 msgid "Ethernet"
 msgstr "Локална мрежа (Ethernet)"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
 msgid "AMPR AX.25"
 msgstr "AMPR AX.25"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
 msgstr "16/4 МБ в сек. сигнален звън"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
 msgid "ARCnet"
 msgstr "ARCnet"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
 msgid "Frame Relay DLCI"
 msgstr "Трансформиране на рамката (DLCI)"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
 msgid "Metricom Starmode IP"
 msgstr "Метрически, стартов режим IP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
 msgid "Serial Line IP"
 msgstr "Серийно IP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
 msgid "VJ Serial Line IP"
 msgstr "VJ Серийно IP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
 msgid "6-bit Serial Line IP"
 msgstr "6-битово Серийно IP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
 msgstr "VJ 6-битово Серийно IP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
 msgid "Adaptive Serial Line IP"
 msgstr "Адаптивно, Серийно IP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
 msgid "AMPR ROSE"
-msgstr "AMPR Роза"
+msgstr "AMPR ROSE"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
 msgid "Generic X.25"
 msgstr "Общо X.25"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
 msgid "Point-to-Point Protocol"
 msgstr "Протокол 'От точка до точка' (PPPoE)"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
 msgid "(Cisco)-HDLC"
 msgstr "(Cisco)-HDLC"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
 msgid "LAPB"
 msgstr "LAPB"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
 msgid "IPIP Tunnel"
 msgstr "Порт на тунела IPIP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
 msgid "Frame Relay Access Device"
 msgstr "Трансформиране на рамката за достъп до устройството"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
 msgid "Local Loopback"
 msgstr "Локални примки"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
 msgstr "Разпределение през Оптични кабели (FDDI)"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
 msgid "IPv6-in-IPv4"
 msgstr "IPv6 в IPv4"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
 msgid "HIPPI"
 msgstr "HIPPI"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
 msgid "Ash"
 msgstr "Ash"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
 msgid "Econet"
 msgstr "Econet"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
 msgid "IrLAP"
 msgstr "IrLAP"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1164
 #, c-format
 msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
 msgstr "SIOCGIFCONF грешка: %s"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1257
 #, c-format
 msgid "No network devices found"
 msgstr "Не са намерени вх/изх. устройства."
@@ -1260,18 +1366,22 @@ msgstr "Не са намерени вх/изх. устройства."
 msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
 msgstr "Не може да се отвори /proc/net/dev: %s"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
+msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
+msgstr "Неуспешен разбор на /proc/net/dev. Няма данни."
+
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
 msgstr "Неуспешен анализ на /proc/net/dev. Непознат формат."
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
 #, c-format
 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
 msgstr "Неуспешен анализ на интерфейс името от %s'"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
@@ -1280,34 +1390,38 @@ msgstr ""
 "Неуспешен анализ на статистиката от '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
+msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
+msgstr "Неуспешен разбор на /proc/net/wireless. Няма данни."
+
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
 msgstr "Неуспешен анализ на /proc/net/wireless. Непознат формат."
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
 #, c-format
 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
 msgstr ""
 "Неуспешен анализ на детайли за безжичната мрежа от '%s'. link_idx = %d;"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
 #, c-format
 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
 msgstr "Неуспешно осъществена връзка към сървър, '%s'"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
 #, c-format
 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
 msgstr "Неуспешна ioctl заявка до интерфейса, '%s'"
 
 # fuzzy
 # sgstr "Грешка при анализ на скрипта. Ред: %1"
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
 #, c-format
 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
 msgstr "Неуспешно анализиране на командата '%s': %s"
 
-#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
+#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
 msgstr "Неуспешен анализ на резултата от 'netstat'. Неизвестен формат"
 
@@ -1331,86 +1445,171 @@ msgstr "Получаване"
 msgid "Sending/Receiving"
 msgstr "Изпращане/Получаване"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:133
-msgid "No batteries found"
-msgstr "Няма открити батерии"
-
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:179
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:151
 #, c-format
 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
 msgstr "Батерия: %d%% заредена, %d:%02d, докато се зареди"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:190
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:162
 #, c-format
 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
 msgstr "Батерия: %d%% заредена, остават: %d:%02d"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:196
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:168
 #, c-format
 msgid "Battery: %d%% charged"
 msgstr "Батерия: %d%% заредена"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:554
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:178
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
+msgstr ""
+"\n"
+"%sПроектна енергия:\t\t%5d мВтч"
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:180
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
+msgstr ""
+"\n"
+"%sПълна енергия:\t\t\t%5d мВтч"
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:182
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
+msgstr ""
+"\n"
+"%sТекуща енергия:\t\t\t%5d мВтч"
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:184
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sPower now:\t\t\t%5d mW"
+msgstr ""
+"\n"
+"%sТекуща мощност:\t\t\t%5d мВт"
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:187
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sCharge full design:\t%5d mAh"
+msgstr ""
+"\n"
+"%sПроектиран заряд:\t%5d мАч"
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:189
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
+msgstr ""
+"\n"
+"%sПълен заряд:\t\t\t%5d мАч"
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:191
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
+msgstr ""
+"\n"
+"%sТекущ заряд:\t\t\t%5d мАч"
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:193
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
+msgstr ""
+"\n"
+"%sТекущ ток:\t\t\t%5d мА"
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:196
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
+msgstr ""
+"\n"
+"%sТекущо напрежение:\t\t%.3lf В"
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:234
+msgid "No batteries found"
+msgstr "Няма открити батерии"
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:619 ../src/plugins/batt/batt.c:642
+msgid "Battery Monitor"
+msgstr "Датчик за батерията"
+
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:622
 msgid "Hide if there is no battery"
 msgstr "Скрий ако няма батерия"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:556
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:624
 msgid "Alarm command"
 msgstr "Команда за сигнализиране"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:557
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:625
 msgid "Alarm time (minutes left)"
 msgstr "Време за сигнализиране (оставащи минути)"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:558
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:626
 msgid "Background color"
 msgstr "Цвят на фона"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:559
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:627
 msgid "Charging color 1"
 msgstr "Цвят при зареждане 1"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:560
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:628
 msgid "Charging color 2"
 msgstr "Цвят при зареждане 2"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:561
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:629
 msgid "Discharging color 1"
 msgstr "Цвят при разреждане 1"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:562
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:630
 msgid "Discharging color 2"
 msgstr "Цвят при разреждане 2"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:563
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:631
 msgid "Border width"
 msgstr "Ширина на рамка"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:593
-msgid "Battery Monitor"
-msgstr "Ð\94аÑ\82Ñ\87ик Ð·Ð° Ð±Ð°Ñ\82еÑ\80иÑ\8fÑ\82а"
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:633
+msgid "Show Extended Information"
+msgstr "Ð\9fокажи Ñ\80азÑ\88иÑ\80ена Ð¸Ð½Ñ\84оÑ\80маÑ\86иÑ\8f"
 
-#: ../src/plugins/batt/batt.c:595
+#: ../src/plugins/batt/batt.c:643
 msgid "Display battery status using ACPI"
 msgstr "Показва статуса на батерията ползвайки ACPI"
 
-#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:258
+#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:257
 msgid "Show CapsLock"
 msgstr "Показвай CapsLock"
 
-#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:259
+#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:258
 msgid "Show NumLock"
 msgstr "Показвай NumLock"
 
-#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:260
+#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:259
 msgid "Show ScrollLock"
 msgstr "Показвай ScrollLock"
 
-#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:295
+#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:293
 msgid "Keyboard LED"
-msgstr "Клавиатурен индикатор"
+msgstr "Клавиатурен светодиод"
 
-#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:297
+#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:295
 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
 msgstr "Индикатори за CapsLock, NumLock и ScrollLock клавиши"
 
@@ -1461,37 +1660,242 @@ msgstr "Товар на Централния процесор: %.2f%%"
 msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
 msgstr "Използване на Оперативна памет: %.1fMB (%.2f%%)"
 
-#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:712
+#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:714
 msgid "CPU color"
 msgstr "Цвят за скалата на Процесора"
 
-#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:713
+#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:715
 msgid "Display RAM usage"
 msgstr "Извеждане на използваната Оперативна памет"
 
-#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:714
+#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:716
 msgid "RAM color"
 msgstr "Цвят за скалата на Оперативната памет"
 
-#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:715
+#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:717
 msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
 msgstr "Действие при клик (по подразбиране: Мениджър на задачи)"
 
-#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:808
+#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:810
 msgid "Resource monitors"
 msgstr "Използване на ресурсите"
 
-#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:810
+#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:812
 msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
 msgstr "Показване на използването на ресурсите (процесор, оперативна памет)"
 
-#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:720
-msgid "WNCKPager"
-msgstr "WNCKPager"
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:50
+msgid "[N/A]"
+msgstr "[Няма]"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:784
+msgid "Enter New Location"
+msgstr "Въведи ново местоположение"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:798
+msgid "_New Location:"
+msgstr "_Ново местоположение:"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:809
+msgid ""
+"Enter the:\n"
+"- city, or\n"
+"- city and state/country, or\n"
+"- postal code\n"
+"for which to retrieve the weather forecast."
+msgstr ""
+"Веведете:\n"
+"- град или\n"
+"- град и държава, или\n"
+"- пощенски код,\n"
+"за които да се получи прогноза за времето."
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:846
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:979
+msgid "You must specify a location."
+msgstr "Трябва да зададете местоположение."
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:893
+#, c-format
+msgid "Location '%s' not found!"
+msgstr "Местоположението '%s' не е намерено!"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1051
+msgid "Preferences"
+msgstr "Предпочитания"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1057
+msgid "Refresh"
+msgstr "Опресняване"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1063
+msgid "Quit"
+msgstr "Изход"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1160
+msgid "Weather Preferences"
+msgstr "Настройки на прогнозата"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1174
+msgid "Current Location"
+msgstr "Текущо местоположение"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1178
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1475
+msgid "None configured"
+msgstr "Няма зададено"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1180
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1472
+msgid "_Set"
+msgstr "_Задай"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1201
+msgid "Display"
+msgstr "Екран"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1205
+msgid "Name:"
+msgstr "Име:"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1209
+msgid "Units:"
+msgstr "Eдиници:"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1213
+msgid "_Metric (°C)"
+msgstr "_Мерни (°C)"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1215
+msgid "_English (°F)"
+msgstr "_Английски (°F)"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1250
+msgid "Forecast"
+msgstr "Прогноза"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1254
+msgid "Updates:"
+msgstr "Обновяване:"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1258
+msgid "Ma_nual"
+msgstr "Ръчн_о"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1262
+msgid "_Automatic, every"
+msgstr "Ав_томатично, на всеки"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1278
+msgid "minutes"
+msgstr "минути"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1287
+msgid "Source:"
+msgstr "Източник:"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1428
+msgid "C_hange"
+msgstr "Пром_яна"
+
+#. Both are available
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1519
+#, c-format
+msgid "Current Conditions for %s"
+msgstr "Текущи условия за %s"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1543
+msgid "Location:"
+msgstr "Местоположение:"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1566
+msgid "Last updated:"
+msgstr "Последно обновено:"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1593
+msgid "Feels like:"
+msgstr "Усеща се като:"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1618
+msgid "Humidity:"
+msgstr "Влажност:"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1645
+msgid "Pressure:"
+msgstr "Налягане:"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1672
+msgid "Visibility:"
+msgstr "Видимост:"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1700
+msgid "Wind:"
+msgstr "Вятър:"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1723
+msgid "Sunrise:"
+msgstr "Изгрев:"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1746
+msgid "Sunset:"
+msgstr "Залез:"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1854
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2190
+#, c-format
+msgid "Forecast for %s unavailable."
+msgstr "Няма налична прогноза за %s."
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1863
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2195
+#, c-format
+msgid "Location not set."
+msgstr "Не е зададено местоположение."
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1880
+#, c-format
+msgid "Searching for '%s'..."
+msgstr "Търсене за '%s'..."
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2006
+#, c-format
+msgid "Location matches for '%s'"
+msgstr "Мястото съвпадна с '%s'"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2026
+msgid "City"
+msgstr "Град"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2046
+msgid "Country"
+msgstr "Държава"
+
+#. make it nice and pretty
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2177
+msgid "Currently in "
+msgstr "В момента за"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2179
+msgid "Today: "
+msgstr "Днес:"
+
+#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2180
+msgid "Tomorrow: "
+msgstr "Утре:"
+
+#: ../src/plugins/weather/weather.c:285
+msgid "Weather Plugin"
+msgstr "Приставка за климата"
+
+#: ../src/plugins/weather/weather.c:287
+msgid "Show weather conditions for a location."
+msgstr "Показвай климатичните условия за местоположение."
+
+#~ msgid "Model"
+#~ msgstr "Модел"
 
-#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:722
-msgid "WNCKpager plugin"
-msgstr "Добавка WNCKPager"
+#~ msgid "WNCKPager"
+#~ msgstr "WNCKPager"
 
 #~ msgid "<b>Icon</b>"
 #~ msgstr "<b>Икона</b>"