Adding upstream version 0.9.0.
[debian/lxpanel.git] / po / sk.po
1 # Slovak translation of lxpanel
2 # Copyright (C) 2006 lxde team
3 # This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
4 # Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009, 2010.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: lxpanel\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2016-10-24 21:15+0300\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-08-08 11:30+0100\n"
12 "Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14 "Language: sk\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
19 "%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Pootle-Path: /sk/lxpanel/po/sk.po\n"
21 "X-Pootle-Revision: 0\n"
22
23 #: ../src/configurator.c:148
24 msgid ""
25 "Space reservation is not available for this panel because there is another "
26 "monitor beyond this edge and reservation would cover it if enabled."
27 msgstr ""
28
29 #: ../src/configurator.c:632
30 msgid "Currently loaded plugins"
31 msgstr "Momentálne načítané moduly"
32
33 #: ../src/configurator.c:641
34 msgid "Stretch"
35 msgstr "Natiahnuť"
36
37 #: ../src/configurator.c:778
38 msgid "Add plugin to panel"
39 msgstr "Pridať modul do panela"
40
41 #: ../src/configurator.c:806
42 msgid "Available plugins"
43 msgstr "Dostupné moduly"
44
45 #: ../src/configurator.c:1427
46 msgid "Logout command is not set"
47 msgstr "Príkaz na odhlásenie nie je nastavený"
48
49 #: ../src/configurator.c:1495
50 msgid "Select a directory"
51 msgstr "Vyberte adresár"
52
53 #: ../src/configurator.c:1495 ../src/configurator.c:1607
54 msgid "Select a file"
55 msgstr "Vyberte súbor"
56
57 #: ../src/configurator.c:1640
58 msgid "_Browse"
59 msgstr "_Prechádzať"
60
61 #: ../src/panel.c:1283
62 msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
63 msgstr ""
64
65 #: ../src/panel.c:1309
66 msgid ""
67 "Really delete this panel?\n"
68 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
69 msgstr ""
70 "Skutočne chcete zmazať tento panel?\n"
71 "<b>Upozornenie: Túto operáciu nemožno vrátiť.</b>"
72
73 #: ../src/panel.c:1311
74 msgid "Confirm"
75 msgstr "Potvrdiť"
76
77 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
78 #: ../src/panel.c:1346
79 msgid "translator-credits"
80 msgstr "Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009."
81
82 #: ../src/panel.c:1351
83 msgid "LXPanel"
84 msgstr "LXPanel"
85
86 #: ../src/panel.c:1369
87 #, fuzzy
88 msgid "Copyright (C) 2008-2016"
89 msgstr "Copyright (C) 2008-2011"
90
91 #: ../src/panel.c:1370
92 msgid "Desktop panel for LXDE project"
93 msgstr "Panel plochy projektu LXDE"
94
95 #: ../src/panel.c:1412
96 #, c-format
97 msgid "\"%s\" Settings"
98 msgstr "Nastavenia „%s“"
99
100 #: ../src/panel.c:1433
101 msgid "Add / Remove Panel Items"
102 msgstr "Pridať / odstrániť položky panela"
103
104 #: ../src/panel.c:1441
105 #, c-format
106 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
107 msgstr "Odstrániť „%s“ z panela"
108
109 #: ../src/panel.c:1453
110 msgid "Panel Settings"
111 msgstr "Nastavenia panela"
112
113 #: ../src/panel.c:1459
114 msgid "Create New Panel"
115 msgstr "Vytvoriť nový panel"
116
117 #: ../src/panel.c:1465
118 msgid "Delete This Panel"
119 msgstr "Zmazať tento panel"
120
121 #: ../src/panel.c:1476
122 msgid "About"
123 msgstr "O aplikácii"
124
125 #: ../src/panel.c:1483
126 msgid "Panel"
127 msgstr "Panel"
128
129 #: ../src/panel.c:1698 ../src/panel.c:1706 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
130 msgid "Height:"
131 msgstr "Výška:"
132
133 #: ../src/panel.c:1699 ../src/panel.c:1705 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
134 msgid "Width:"
135 msgstr "Šírka:"
136
137 #: ../src/panel.c:1700 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
138 msgid "Left"
139 msgstr "Vľavo"
140
141 #: ../src/panel.c:1701 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
142 msgid "Right"
143 msgstr "Vpravo"
144
145 #: ../src/panel.c:1707 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
146 msgid "Top"
147 msgstr "Hore"
148
149 #: ../src/panel.c:1708 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
150 msgid "Bottom"
151 msgstr "Dolu"
152
153 #: ../src/plugin.c:348
154 msgid "No file manager is configured."
155 msgstr ""
156
157 #. { "configure", N_("Preferences"), configure },
158 #: ../src/gtk-run.c:398 ../src/main.c:69 ../plugins/menu.c:718
159 msgid "Run"
160 msgstr "Spustiť"
161
162 #: ../src/gtk-run.c:412
163 msgid "Enter the command you want to execute:"
164 msgstr "Zadajte príkaz, ktorý chcete vykonať:"
165
166 #: ../src/main.c:70 ../plugins/menu.c:719
167 msgid "Restart"
168 msgstr "Reštartovať"
169
170 #: ../src/main.c:71 ../plugins/menu.c:720
171 msgid "Logout"
172 msgstr "Odhlásiť"
173
174 #: ../src/main.c:323
175 #, c-format
176 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
177 msgstr "lxpanel %s - odľahčený GTK2+ panel pre unixové pracovné prostredia\n"
178
179 #: ../src/main.c:324
180 #, c-format
181 msgid "Command line options:\n"
182 msgstr "Voľby príkazového riadka:\n"
183
184 #: ../src/main.c:325
185 #, c-format
186 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
187 msgstr " --help      -- vypísať tohto pomocníka a skončiť\n"
188
189 #: ../src/main.c:326
190 #, c-format
191 msgid " --version   -- print version and exit\n"
192 msgstr " --version   -- vypísať verziu a skončiť\n"
193
194 #. g_print(_(" --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"));
195 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
196 #: ../src/main.c:329
197 #, c-format
198 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
199 msgstr " --profile meno -- použiť uvedený profil\n"
200
201 #: ../src/main.c:331
202 #, c-format
203 msgid " -h  -- same as --help\n"
204 msgstr " -h  -- ekvivalent --help\n"
205
206 #: ../src/main.c:332
207 #, c-format
208 msgid " -p  -- same as --profile\n"
209 msgstr " -p  -- ekvivalent --profile\n"
210
211 #: ../src/main.c:333
212 #, c-format
213 msgid " -v  -- same as --version\n"
214 msgstr " -v  -- ekvivalent --version\n"
215
216 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
217 #: ../src/main.c:335
218 #, c-format
219 msgid ""
220 "\n"
221 "Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
222 "\n"
223 msgstr ""
224 "\n"
225 "Podrobnosti nájdete na http://lxde.org/\n"
226 "\n"
227
228 #: ../src/input-button.c:145
229 #, fuzzy
230 msgid "LeftBtn"
231 msgstr "Vľavo"
232
233 #: ../src/input-button.c:148
234 msgid "MiddleBtn"
235 msgstr ""
236
237 #: ../src/input-button.c:151
238 #, fuzzy
239 msgid "RightBtn"
240 msgstr "Vpravo"
241
242 #: ../src/input-button.c:154
243 #, c-format
244 msgid "Btn%s"
245 msgstr ""
246
247 #: ../src/input-button.c:215
248 #, c-format
249 msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry."
250 msgstr ""
251
252 #: ../src/input-button.c:218 ../src/input-button.c:401
253 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
254 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
255 msgid "Error"
256 msgstr "Chyba"
257
258 #. GtkRadioButton "None"
259 #: ../src/input-button.c:315 ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
260 msgid "None"
261 msgstr ""
262
263 #: ../src/input-button.c:322
264 #, fuzzy
265 msgid "Custom:"
266 msgstr "Vlastná farba"
267
268 #: ../src/input-button.c:399
269 #, c-format
270 msgid "Cannot assign '%s' as a global hotkey: it is already bound."
271 msgstr ""
272
273 #: ../src/space.c:394 ../src/space.c:403
274 msgid "Spacer"
275 msgstr "Rozostup"
276
277 #: ../src/space.c:396 ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
278 #: ../plugins/batt/batt.c:702
279 msgid "Size"
280 msgstr "Veľkosť"
281
282 #: ../src/space.c:404
283 msgid "Allocate space"
284 msgstr "Vyhradiť miesto"
285
286 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../plugins/launchtaskbar.c:2401
287 #, fuzzy
288 msgid "Application Launch and Task Bar"
289 msgstr "Spúšťací panel"
290
291 #. Launchtaskbar mode: launchbar, taskbar, or combined
292 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
293 #, fuzzy
294 msgid "<b>Mode:</b>"
295 msgstr "<b>Veľkosť</b>"
296
297 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
298 msgid "Launchers"
299 msgstr ""
300
301 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
302 #, fuzzy
303 msgid "<b>Launchbar</b>"
304 msgstr "<b>Priesvitnosť</b>"
305
306 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
307 msgid "Show tooltips"
308 msgstr "Zobraziť bublinové tipy"
309
310 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
311 msgid "Icons only"
312 msgstr "Iba ikony"
313
314 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
315 msgid "Flat buttons"
316 msgstr "Ploché tlačidlá"
317
318 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
319 msgid "Show windows from all desktops"
320 msgstr "Zobraziť okná zo všetkých plôch"
321
322 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
323 msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
324 msgstr ""
325
326 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
327 msgid "Use mouse wheel"
328 msgstr "Používať koliesko myši"
329
330 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
331 msgid "Flash when there is any window requiring attention"
332 msgstr "Blikať, keď niektoré okno vyžaduje pozornosť"
333
334 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
335 msgid "Combine multiple application windows into a single button"
336 msgstr "Zoskupovať okná viacerých aplikácií do jedného tlačidla"
337
338 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
339 msgid "Disable enlargement for small task icons"
340 msgstr ""
341
342 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
343 msgid "Maximum width of task button"
344 msgstr "Maximálna šírka tlačidla úlohy"
345
346 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
347 msgid "Spacing"
348 msgstr "Rozostupy"
349
350 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
351 #, fuzzy
352 msgid "<b>Taskbar</b>"
353 msgstr "<b>Priesvitnosť</b>"
354
355 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
356 #, fuzzy
357 msgid "Only Application Launch Bar"
358 msgstr "Spúšťací panel"
359
360 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:19
361 #, fuzzy
362 msgid "Only Task Bar (Window List)"
363 msgstr "Panel úloh (Zoznam okien)"
364
365 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:20
366 #, fuzzy
367 msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
368 msgstr "Spúšťací panel"
369
370 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
371 msgid "<b>Connection</b>"
372 msgstr "<b>Pripojenie</b>"
373
374 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
375 msgid "Status:"
376 msgstr "Stav:"
377
378 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
379 msgid "_Name:"
380 msgstr "_Názov:"
381
382 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
383 msgid "<b>Activity</b>"
384 msgstr "<b>Aktivita</b>"
385
386 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
387 msgid "Received:"
388 msgstr "Prijaté:"
389
390 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
391 msgid "Sent:"
392 msgstr "Poslané:"
393
394 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
395 msgid "<b>Signal Strength</b>"
396 msgstr "<b>Sila signálu</b>"
397
398 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
399 #, no-c-format
400 msgid "0%"
401 msgstr "0 %"
402
403 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
404 msgid "General"
405 msgstr "Všeobecné"
406
407 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
408 msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
409 msgstr "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
410
411 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
412 msgid "Address:"
413 msgstr "Adresa:"
414
415 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
416 msgid "Destination:"
417 msgstr "Cieľ:"
418
419 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../plugins/netstat/netstat.c:372
420 #: ../plugins/netstat/netstat.c:383
421 msgid "Broadcast:"
422 msgstr "Broadcast:"
423
424 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
425 msgid "Subnet Mask:"
426 msgstr "Maska podsiete:"
427
428 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
429 msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
430 msgstr "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
431
432 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
433 msgid "Scope:"
434 msgstr "Rozsah:"
435
436 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
437 msgid "<b>Network Device</b>"
438 msgstr "<b>Sieťové zariadenie</b>"
439
440 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
441 msgid "Type:"
442 msgstr "Typ:"
443
444 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
445 msgid "Support"
446 msgstr "Podpora"
447
448 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
449 msgid "Con_figure"
450 msgstr "Kon_figurácia"
451
452 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
453 msgid "Dynamic"
454 msgstr "Dynamická"
455
456 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
457 msgid "Pixels"
458 msgstr "Pixelov"
459
460 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
461 #, no-c-format
462 msgid "% Percent"
463 msgstr "% percent"
464
465 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
466 #, fuzzy
467 msgid "Err"
468 msgstr "Chyba"
469
470 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
471 #, fuzzy
472 msgid "Warn"
473 msgstr "Upozornenie1"
474
475 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
476 msgid "Info"
477 msgstr ""
478
479 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
480 msgid "All"
481 msgstr ""
482
483 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
484 msgid "Panel Preferences"
485 msgstr "Nastavenia panelu"
486
487 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
488 msgid "Edge:"
489 msgstr "Okraj:"
490
491 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
492 msgid "Center"
493 msgstr "Stred"
494
495 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
496 msgid "Alignment:"
497 msgstr "Zarovnanie:"
498
499 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
500 msgid "Margin:"
501 msgstr "Okraj:"
502
503 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
504 #, fuzzy
505 msgid "Monitor:"
506 msgstr "Monitor batérie"
507
508 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
509 msgid "<b>Position</b>"
510 msgstr "<b>Poloha</b>"
511
512 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
513 msgid "Icon size:"
514 msgstr ""
515
516 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
517 msgid "<b>Size</b>"
518 msgstr "<b>Veľkosť</b>"
519
520 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
521 msgid "Geometry"
522 msgstr "Geometria"
523
524 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
525 msgid "System theme"
526 msgstr "Vzhľad systému"
527
528 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
529 msgid "Solid color (with opacity)"
530 msgstr "Súvislá farba (s krytím)"
531
532 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1455
533 msgid "Image"
534 msgstr "Obrázok"
535
536 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
537 msgid "Select an image file"
538 msgstr "Vyberte súbor obrázka"
539
540 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
541 msgid "<b>Background</b>"
542 msgstr "<b>Pozadie</b>"
543
544 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
545 msgid "Custom color"
546 msgstr "Vlastná farba"
547
548 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
549 msgid "<b>Font</b>"
550 msgstr "<b>Písmo</b>"
551
552 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
553 msgid "Appearance"
554 msgstr "Vzhľad"
555
556 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
557 msgid "Panel Applets"
558 msgstr "Aplety v paneli"
559
560 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
561 msgid "Logout Command:"
562 msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
563
564 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
565 msgid "Terminal Emulator:"
566 msgstr "Emulátor terminálu:"
567
568 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
569 msgid "File Manager:"
570 msgstr "Správca súborov:"
571
572 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
573 msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
574 msgstr "<b>Nastaviť preferované aplikácie</b>"
575
576 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
577 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
578 msgstr "Správcovia okien majú ukotvovať panel"
579
580 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
581 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
582 msgstr "Rezervovať miesto, nezakrývať maximalizovanými oknami"
583
584 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
585 msgid "<b>Properties</b>"
586 msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
587
588 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
589 msgid "Minimize panel when not in use"
590 msgstr "Minimalizovať panel, keď sa napoužíva"
591
592 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
593 msgid "Size when minimized"
594 msgstr "Veľkosť keď je minimalizovaný"
595
596 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
597 msgid "pixels"
598 msgstr "pixely"
599
600 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
601 msgid "<b>Automatic hiding</b>"
602 msgstr "<b>Automatické skrývanie</b>"
603
604 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
605 msgid "Log level"
606 msgstr ""
607
608 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
609 #, fuzzy
610 msgid "<b>Log level</b>"
611 msgstr "<b>Sieťové zariadenie</b>"
612
613 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
614 msgid "Advanced"
615 msgstr "Pokročilé"
616
617 #: ../plugins/cpu/cpu.c:308
618 msgid "CPU Usage Monitor"
619 msgstr "Monitor využitia CPU"
620
621 #: ../plugins/cpu/cpu.c:309 ../plugins/monitors/monitors.c:725
622 msgid "Display CPU usage"
623 msgstr "Zobraziť využitie CPU"
624
625 #: ../plugins/deskno/deskno.c:208 ../plugins/deskno/deskno.c:228
626 msgid "Desktop Number / Workspace Name"
627 msgstr "Číslo plochy / Názov plochy"
628
629 #: ../plugins/deskno/deskno.c:210 ../plugins/dclock.c:437
630 msgid "Bold font"
631 msgstr "Hrubé písmo"
632
633 #: ../plugins/deskno/deskno.c:211
634 msgid "Display desktop names"
635 msgstr "Zobraziť názvy plôch"
636
637 #: ../plugins/deskno/deskno.c:229
638 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
639 msgstr "Zobrazenie čísla plochy, cmeury@users.sf.net"
640
641 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1768 ../plugins/launchtaskbar.c:2371
642 msgid "Application Launch Bar"
643 msgstr "Spúšťací panel"
644
645 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1771 ../plugins/launchtaskbar.c:2381
646 msgid "Task Bar (Window List)"
647 msgstr "Panel úloh (Zoznam okien)"
648
649 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1919
650 msgid "A_dd to Launcher"
651 msgstr ""
652
653 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1921
654 #, fuzzy
655 msgid "Rem_ove from Launcher"
656 msgstr "Odstrániť „%s“ z panela"
657
658 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1923
659 msgid "_New Instance"
660 msgstr ""
661
662 #: ../plugins/launchtaskbar.c:2372
663 msgid "Bar with buttons to launch application"
664 msgstr "Panel s tlačidlami pre spúšťanie aplikácií"
665
666 #: ../plugins/launchtaskbar.c:2382
667 msgid ""
668 "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
669 "focus"
670 msgstr ""
671 "Panel úloh zobrazuje všetky otvorené okná a umožňuje ich ikonifikovať, "
672 "zatieniť alebo aktivovať"
673
674 #: ../plugins/launchtaskbar.c:2402
675 #, fuzzy
676 msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
677 msgstr "Panel s tlačidlami pre spúšťanie aplikácií"
678
679 #. Add Raise menu item.
680 #: ../plugins/task-button.c:339
681 msgid "_Raise"
682 msgstr "_Zdvihnúť"
683
684 #. Add Restore menu item.
685 #: ../plugins/task-button.c:344
686 msgid "R_estore"
687 msgstr "_Obnoviť"
688
689 #. Add Maximize menu item.
690 #: ../plugins/task-button.c:349
691 msgid "Ma_ximize"
692 msgstr "Ma_ximalizovať"
693
694 #. Add Iconify menu item.
695 #: ../plugins/task-button.c:354
696 msgid "Ico_nify"
697 msgstr "Iko_nifikovať"
698
699 #: ../plugins/task-button.c:375
700 #, c-format
701 msgid "Workspace _%d"
702 msgstr "Pracovná plocha _%d"
703
704 #: ../plugins/task-button.c:380
705 #, c-format
706 msgid "Workspace %d"
707 msgstr "Pracovná plocha %d"
708
709 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
710 #: ../plugins/task-button.c:397
711 msgid "_All workspaces"
712 msgstr "Všetky pr_acovné plochy"
713
714 #. FIXME: add "Current workspace" item, active if not on a current
715 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
716 #: ../plugins/task-button.c:405
717 msgid "_Move to Workspace"
718 msgstr "_Presunúť na plochu"
719
720 #: ../plugins/task-button.c:420
721 msgid "_Close Window"
722 msgstr "_Zatvoriť okno"
723
724 #: ../plugins/task-button.c:1238
725 #, fuzzy
726 msgid "_Close all windows"
727 msgstr "_Zatvoriť okno"
728
729 #: ../plugins/dclock.c:431 ../plugins/dclock.c:445
730 msgid "Digital Clock"
731 msgstr "Digitálne hodiny"
732
733 #: ../plugins/dclock.c:433
734 msgid "Clock Format"
735 msgstr "Formát hodín"
736
737 #: ../plugins/dclock.c:434
738 msgid "Tooltip Format"
739 msgstr "Formát bublinových tipov"
740
741 #: ../plugins/dclock.c:435
742 #, fuzzy, c-format
743 msgid "Format codes: man 3 strftime; %n for line break"
744 msgstr "Formátovacie kódy: man 3 strftime; \\n znamená nový riadok"
745
746 #: ../plugins/dclock.c:436
747 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
748 msgstr "Operácia po kliknutí (predvolená: zobraziť kalendár)"
749
750 #: ../plugins/dclock.c:438
751 msgid "Tooltip only"
752 msgstr "Iba bublinové tipy"
753
754 #: ../plugins/dclock.c:439
755 #, fuzzy
756 msgid "Center text"
757 msgstr "Stred"
758
759 #: ../plugins/dclock.c:446
760 msgid "Display digital clock and tooltip"
761 msgstr "Zobraziť digitálne hodiny a bublinové tipy"
762
763 #: ../plugins/menu.c:360
764 msgid "Add to desktop"
765 msgstr "Pridať na plochu"
766
767 #: ../plugins/menu.c:367
768 msgid "Properties"
769 msgstr "Vlastnosti"
770
771 #: ../plugins/menu.c:989 ../plugins/menu.c:997
772 msgid "Menu"
773 msgstr "Ponuka"
774
775 #: ../plugins/menu.c:990 ../plugins/dirmenu.c:359
776 msgid "Icon"
777 msgstr "Ikona"
778
779 #: ../plugins/menu.c:998
780 msgid "Application Menu"
781 msgstr "Aplikačné menu"
782
783 #: ../plugins/separator.c:73
784 msgid "Separator"
785 msgstr "Oddeľovač"
786
787 #: ../plugins/separator.c:74
788 msgid "Add a separator to the panel"
789 msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
790
791 #: ../plugins/pager.c:114
792 msgid "Sorry, there was no window manager configuration program found."
793 msgstr ""
794
795 #: ../plugins/pager.c:166 ../plugins/pager.c:182
796 msgid "Desktop Pager"
797 msgstr "Stránkovač plôch"
798
799 #: ../plugins/pager.c:167 ../plugins/pager.c:183
800 msgid "Simple pager plugin"
801 msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
802
803 #: ../plugins/tray.c:691
804 msgid "System Tray"
805 msgstr "Oznamovacia oblasť"
806
807 #: ../plugins/tray.c:692
808 msgid "System tray"
809 msgstr "Oznamovacia oblasť"
810
811 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:409
812 msgid "New session is required for this option to take effect"
813 msgstr ""
814
815 #. dialog
816 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:590
817 #, fuzzy
818 msgid "Select Keyboard Model"
819 msgstr "LED klávesnice"
820
821 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:614 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:743
822 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
823 #, fuzzy
824 msgid "Description"
825 msgstr "Cieľ:"
826
827 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:619 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
828 #, fuzzy
829 msgid "Id"
830 msgstr "Nečinné"
831
832 #. dialog
833 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:714
834 #, fuzzy
835 msgid "Select Layout Change Type"
836 msgstr "Vyberte súbor obrázka"
837
838 #. dialog
839 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:887
840 #, fuzzy
841 msgid "Add Keyboard Layout"
842 msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
843
844 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:911 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1302
845 msgid "Flag"
846 msgstr ""
847
848 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:916 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1306
849 msgid "Layout"
850 msgstr ""
851
852 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1212 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1544
853 #, fuzzy
854 msgid "Keyboard Layout Handler"
855 msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
856
857 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1235
858 #, fuzzy
859 msgid "Keyboard Model"
860 msgstr "LED klávesnice"
861
862 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1256
863 #, fuzzy
864 msgid "Keyboard Layouts"
865 msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
866
867 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1310
868 msgid "Variant"
869 msgstr ""
870
871 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1319
872 #, fuzzy
873 msgid "Change Layout Option"
874 msgstr "Zmeniť ikony okna"
875
876 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1339
877 msgid "Advanced setxkbmap Options"
878 msgstr ""
879
880 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1360
881 msgid "Do _not reset existing options"
882 msgstr ""
883
884 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1365
885 msgid "Keep _system layouts"
886 msgstr ""
887
888 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1374
889 #, fuzzy
890 msgid "Per Window Settings"
891 msgstr "Nastavenia panela"
892
893 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1386
894 #, fuzzy
895 msgid "_Remember layout for each window"
896 msgstr "_Pamätať si rozloženie pre každú aplikáciu samostatne"
897
898 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1395
899 #, fuzzy
900 msgid "Show Layout as"
901 msgstr "Zobraziť rozloženie ako"
902
903 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1456
904 msgid "Custom Image"
905 msgstr ""
906
907 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1457
908 msgid "Text"
909 msgstr ""
910
911 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1483
912 msgid "Panel Icon Size"
913 msgstr ""
914
915 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1545
916 #, fuzzy
917 msgid "Handle keyboard layouts"
918 msgstr "Prepínať medzi dostupnými rozloženiami klávesnice"
919
920 #: ../plugins/wincmd.c:205
921 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
922 msgstr ""
923 "Po kliknutí ľavým tlačidlom zmeniť všetky okná na ikony. Stredným tlačidlom "
924 "ich tieňovať."
925
926 #: ../plugins/wincmd.c:243 ../plugins/wincmd.c:253
927 msgid "Minimize All Windows"
928 msgstr "Minimalizovať všetky okná"
929
930 #: ../plugins/wincmd.c:245
931 msgid "Alternately iconify/shade and raise"
932 msgstr "Alternatívna ikonifikácia/tieňovanie a zdvihnutie"
933
934 #: ../plugins/wincmd.c:254
935 msgid ""
936 "Sends commands to all desktop windows.\n"
937 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
938 msgstr ""
939 "Posiela príkazy všetkým oknám plochy.\n"
940 "Podporované príkazy sú 1) ikonifikovať a 2) tieňovať"
941
942 #: ../plugins/dirmenu.c:213
943 msgid "Open in _Terminal"
944 msgstr "Otvoriť v _termináli"
945
946 #: ../plugins/dirmenu.c:355 ../plugins/dirmenu.c:365
947 msgid "Directory Menu"
948 msgstr "Menu adresára"
949
950 #: ../plugins/dirmenu.c:357
951 msgid "Directory"
952 msgstr "Adresár"
953
954 #: ../plugins/dirmenu.c:358
955 msgid "Label"
956 msgstr "Označenie"
957
958 #: ../plugins/dirmenu.c:366
959 #, fuzzy
960 msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
961 msgstr "Prechádzať strom adresárov pomocou menu (autor: PCMan)"
962
963 #: ../plugins/thermal/thermal.c:564 ../plugins/thermal/thermal.c:582
964 msgid "Temperature Monitor"
965 msgstr "Monitor teploty"
966
967 #: ../plugins/thermal/thermal.c:566
968 #, fuzzy
969 msgid "Normal color"
970 msgstr "Vlastná farba"
971
972 #: ../plugins/thermal/thermal.c:567
973 #, fuzzy
974 msgid "Warning1 color"
975 msgstr "Farba nabíjania 1"
976
977 #: ../plugins/thermal/thermal.c:568
978 #, fuzzy
979 msgid "Warning2 color"
980 msgstr "Farba nabíjania 1"
981
982 #: ../plugins/thermal/thermal.c:569
983 msgid "Automatic sensor location"
984 msgstr "Automatické umiestnenie snímača"
985
986 #. FIXME: if off, disable next one
987 #: ../plugins/thermal/thermal.c:570
988 msgid "Sensor"
989 msgstr "Snímač"
990
991 #. FIXME: create a list to select instead
992 #: ../plugins/thermal/thermal.c:571
993 msgid "Automatic temperature levels"
994 msgstr "Automatické teplotné hladiny"
995
996 #. FIXME: if off, disable two below
997 #: ../plugins/thermal/thermal.c:572
998 #, fuzzy
999 msgid "Warning1 temperature"
1000 msgstr "Upozornenie1 Teplota"
1001
1002 #: ../plugins/thermal/thermal.c:573
1003 #, fuzzy
1004 msgid "Warning2 temperature"
1005 msgstr "Upozornenie2 Teplota"
1006
1007 #: ../plugins/thermal/thermal.c:583
1008 msgid "Display system temperature"
1009 msgstr "Zobrazovanie teploty systému"
1010
1011 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:325
1012 #, c-format
1013 msgid ""
1014 "Frequency: %d MHz\n"
1015 "Governor: %s"
1016 msgstr ""
1017
1018 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:401
1019 msgid "CPUFreq frontend"
1020 msgstr ""
1021
1022 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:402
1023 msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
1024 msgstr ""
1025
1026 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
1027 #. Display current level in tooltip.
1028 #: ../plugins/volume/volume.c:282 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:597
1029 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:955
1030 msgid "Volume control"
1031 msgstr "Ovládanie hlasitosti"
1032
1033 #: ../plugins/volume/volume.c:290 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1491
1034 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1530
1035 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1551
1036 msgid "Volume Control"
1037 msgstr "Ovládanie hlasitosti"
1038
1039 #. Create a frame as the child of the viewport.
1040 #: ../plugins/volume/volume-impl.c:115 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:874
1041 msgid "Volume"
1042 msgstr "Hlasitosť"
1043
1044 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:245
1045 msgid "ALSA (or pulseaudio) had a problem. Please check the lxpanel logs."
1046 msgstr ""
1047
1048 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:680
1049 msgid ""
1050 "Error, you need to install an application to configure the sound "
1051 "(pavucontrol, alsamixer ...)"
1052 msgstr ""
1053
1054 #. Create a check button as the child of the vertical box.
1055 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:893
1056 msgid "Mute"
1057 msgstr "Stlmiť"
1058
1059 #. Just to have these translated
1060 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
1061 msgid "Line"
1062 msgstr ""
1063
1064 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
1065 msgid "LineOut"
1066 msgstr ""
1067
1068 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
1069 msgid "Front"
1070 msgstr ""
1071
1072 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
1073 msgid "Surround"
1074 msgstr ""
1075
1076 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
1077 msgid "Speaker+LO"
1078 msgstr ""
1079
1080 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1332
1081 msgid "default"
1082 msgstr ""
1083
1084 #. desc, index
1085 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1391
1086 msgid "Master"
1087 msgstr ""
1088
1089 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1395
1090 msgid "PCM"
1091 msgstr ""
1092
1093 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1399
1094 msgid "Headphone"
1095 msgstr ""
1096
1097 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1420
1098 msgid "Click for Volume Slider"
1099 msgstr ""
1100
1101 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1424
1102 msgid "Click for Toggle Mute"
1103 msgstr ""
1104
1105 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1428
1106 msgid "Click for Open Mixer"
1107 msgstr ""
1108
1109 #. setup hotkeys
1110 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1432
1111 msgid "Hotkey for Volume Up"
1112 msgstr ""
1113
1114 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1434
1115 msgid "Hotkey for Volume Down"
1116 msgstr ""
1117
1118 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1436
1119 msgid "Hotkey for Volume Mute"
1120 msgstr ""
1121
1122 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1493
1123 #, fuzzy
1124 msgid "Audio Card"
1125 msgstr "Zvuk a video"
1126
1127 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1496
1128 msgid "Channel to Operate"
1129 msgstr ""
1130
1131 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1504
1132 msgid "Command to Open Mixer"
1133 msgstr ""
1134
1135 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1519
1136 msgid "Launch Mixer"
1137 msgstr ""
1138
1139 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1531
1140 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1552
1141 msgid "Display and control volume"
1142 msgstr ""
1143
1144 #: ../plugins/netstat/netstat.c:183
1145 msgid "<Hidden Access Point>"
1146 msgstr "<Skrytý prístupový bod>"
1147
1148 #: ../plugins/netstat/netstat.c:220
1149 msgid "Wireless Networks not found in range"
1150 msgstr "V dosahu neboli nájdené bezdrôtové siete"
1151
1152 #. Repair
1153 #: ../plugins/netstat/netstat.c:256
1154 msgid "Repair"
1155 msgstr "Opraviť"
1156
1157 #. interface down
1158 #: ../plugins/netstat/netstat.c:261
1159 msgid "Disable"
1160 msgstr "Vypnúť"
1161
1162 #: ../plugins/netstat/netstat.c:352
1163 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1164 msgstr "Bezdrôtové pripojenie nie je pripojené"
1165
1166 #: ../plugins/netstat/netstat.c:354
1167 msgid "Network cable is plugged out"
1168 msgstr "Sieťový kábel je odpojený"
1169
1170 #: ../plugins/netstat/netstat.c:356
1171 msgid "Connection has limited or no connectivity"
1172 msgstr "Pripojenie je obmedzené alebo nepripojené"
1173
1174 #: ../plugins/netstat/netstat.c:360 ../plugins/netstat/netstat.c:371
1175 #: ../plugins/netstat/netstat.c:382
1176 msgid "IP Address:"
1177 msgstr "IP adresa:"
1178
1179 #: ../plugins/netstat/netstat.c:361
1180 msgid "Remote IP:"
1181 msgstr "Vzdialená IP:"
1182
1183 #: ../plugins/netstat/netstat.c:362 ../plugins/netstat/netstat.c:373
1184 #: ../plugins/netstat/netstat.c:384
1185 msgid "Netmask:"
1186 msgstr "Maska siete:"
1187
1188 #: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1189 #: ../plugins/netstat/netstat.c:386
1190 msgid "Activity"
1191 msgstr "Aktivita"
1192
1193 #: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1194 #: ../plugins/netstat/netstat.c:386
1195 msgid "Sent"
1196 msgstr "Poslané"
1197
1198 #: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1199 #: ../plugins/netstat/netstat.c:386
1200 msgid "Received"
1201 msgstr "Prijaté"
1202
1203 #: ../plugins/netstat/netstat.c:364 ../plugins/netstat/netstat.c:376
1204 #: ../plugins/netstat/netstat.c:387
1205 msgid "bytes"
1206 msgstr "bajtov"
1207
1208 #: ../plugins/netstat/netstat.c:365 ../plugins/netstat/netstat.c:377
1209 #: ../plugins/netstat/netstat.c:388
1210 msgid "packets"
1211 msgstr "paketov"
1212
1213 #: ../plugins/netstat/netstat.c:368 ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
1214 msgid "Wireless"
1215 msgstr "Bezdrôtové"
1216
1217 #: ../plugins/netstat/netstat.c:370
1218 msgid "Protocol:"
1219 msgstr "Protokol:"
1220
1221 #: ../plugins/netstat/netstat.c:374 ../plugins/netstat/netstat.c:385
1222 msgid "HW Address:"
1223 msgstr "HW adresa:"
1224
1225 #: ../plugins/netstat/netstat.c:505
1226 msgid "Manage Networks"
1227 msgstr "Spravovať siete"
1228
1229 #: ../plugins/netstat/netstat.c:506
1230 msgid "Monitor and Manage networks"
1231 msgstr "Monitorovať a spravovať siete"
1232
1233 #. create dialog
1234 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:90
1235 msgid "Setting Encryption Key"
1236 msgstr "Nastavenie šifrovacieho kľúča"
1237
1238 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:101
1239 msgid ""
1240 "This wireless network was encrypted.\n"
1241 "You must have the encryption key."
1242 msgstr ""
1243 "Táto bezdrôtová sieť je šifrovaná.\n"
1244 "Musíte mať šifrovací kľúč."
1245
1246 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:106
1247 msgid "Encryption Key:"
1248 msgstr "Šifrovací kľúč:"
1249
1250 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:154 ../plugins/netstatus/netstatus.c:166
1251 msgid "Network Status Monitor"
1252 msgstr "Monitor stavu siete"
1253
1254 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:156
1255 msgid "Interface to monitor"
1256 msgstr "Monitorovať rozhranie"
1257
1258 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:157
1259 msgid "Config tool"
1260 msgstr "Konfiguračný nástroj"
1261
1262 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:167
1263 msgid "Monitor network status"
1264 msgstr "Monitorovať stav siete"
1265
1266 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:52
1267 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:316
1268 msgid "Unknown"
1269 msgstr "Neznáme"
1270
1271 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:117
1272 msgid "Connection Properties"
1273 msgstr "Vlastnosti pripojenia"
1274
1275 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:123
1276 #, c-format
1277 msgid "Connection Properties: %s"
1278 msgstr "Vlastnosti pripojenia: %s"
1279
1280 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:136
1281 #, c-format
1282 msgid "%lu packet"
1283 msgid_plural "%lu packets"
1284 msgstr[0] "%lu paket"
1285 msgstr[1] "%lu pakety"
1286 msgstr[2] "%lu paketov"
1287
1288 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:400
1289 #, c-format
1290 msgid ""
1291 "There was an error displaying help:\n"
1292 "%s"
1293 msgstr ""
1294 "Pri zobrazovaní pomocníka nastala chyba:\n"
1295 "%s"
1296
1297 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:381
1298 #, c-format
1299 msgid "Network Connection: %s"
1300 msgstr "Sieťové pripojenie: %s"
1301
1302 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:386
1303 msgid "Network Connection"
1304 msgstr "Sieťové pripojenie"
1305
1306 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
1307 msgid "Interface"
1308 msgstr "Rozhranie"
1309
1310 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:848
1311 msgid "The current interface the icon is monitoring."
1312 msgstr "Aktuálne rozhranie, ktoré táto ikona monitoruje."
1313
1314 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
1315 msgid "Orientation"
1316 msgstr "Orientácia"
1317
1318 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
1319 msgid "The orientation of the tray."
1320 msgstr "Orientácia oznamovacej oblasti."
1321
1322 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
1323 msgid "Tooltips Enabled"
1324 msgstr "Bublinové tipy zapnuté"
1325
1326 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:865
1327 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1328 msgstr "Či sú alebo nie sú zapnuté bublinové tipy."
1329
1330 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:872
1331 msgid "Show Signal"
1332 msgstr "Zobrazovať signál"
1333
1334 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:873
1335 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1336 msgstr "Či sa má alebo nemá zobrazovať sila signálu."
1337
1338 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:982
1339 #, c-format
1340 msgid ""
1341 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1342 "\n"
1343 "%s"
1344 msgstr ""
1345 "Prosím, kontaktujte správcu svojho systému, aby vyriešil nasledovný "
1346 "problém:\n"
1347 "\n"
1348 "%s"
1349
1350 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1351 msgid "Name"
1352 msgstr "Názov"
1353
1354 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1355 msgid "The interface name"
1356 msgstr "Názov rozhrania"
1357
1358 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1359 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2080
1360 msgid "State"
1361 msgstr "Stav"
1362
1363 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1364 msgid "The interface state"
1365 msgstr "Stav rozhrania"
1366
1367 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1368 msgid "Stats"
1369 msgstr "Štatistiky"
1370
1371 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1372 msgid "The interface packets/bytes statistics"
1373 msgstr "Štatistika bajtov/paketov rozhrania"
1374
1375 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1376 msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1377 msgstr "Či je rozhranie bezdrôtové"
1378
1379 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1380 msgid "Signal"
1381 msgstr "Signál"
1382
1383 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1384 msgid "Wireless signal strength percentage"
1385 msgstr "Percentá sily bezdrôtového signálu"
1386
1387 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1388 msgid "The current error condition"
1389 msgstr "Aktuálny chybový stav"
1390
1391 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1392 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1205
1393 #, c-format
1394 msgid "Unable to open socket: %s"
1395 msgstr "Nie je možné otvoriť socket: %s"
1396
1397 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1398 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1231
1399 #, c-format
1400 msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1401 msgstr "Chyba SIOCGIFFLAGS: %s"
1402
1403 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1404 msgid "AMPR NET/ROM"
1405 msgstr "AMPR NET/ROM"
1406
1407 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
1408 msgid "Ethernet"
1409 msgstr "Ethernet"
1410
1411 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1412 msgid "AMPR AX.25"
1413 msgstr "AMPR AX.25"
1414
1415 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1416 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
1417 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1418 msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1419
1420 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
1421 msgid "ARCnet"
1422 msgstr "ARCnet"
1423
1424 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1425 msgid "Frame Relay DLCI"
1426 msgstr "Frame Relay DLCI"
1427
1428 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1429 msgid "Metricom Starmode IP"
1430 msgstr "Metricom Starmode IP"
1431
1432 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1433 msgid "Serial Line IP"
1434 msgstr "IP na sériovej linke"
1435
1436 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
1437 msgid "VJ Serial Line IP"
1438 msgstr "IP na VJ sériovej linke"
1439
1440 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1441 msgid "6-bit Serial Line IP"
1442 msgstr "IP na 6-bitovej sériovej linke"
1443
1444 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1445 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1446 msgstr "IP na VJ 6-bitovej sériovej linke"
1447
1448 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1449 msgid "Adaptive Serial Line IP"
1450 msgstr "IP na adaptívnej sériovej linke"
1451
1452 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
1453 msgid "AMPR ROSE"
1454 msgstr "AMPR ROSE"
1455
1456 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1457 msgid "Generic X.25"
1458 msgstr "Všeobecný X.25"
1459
1460 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1461 msgid "Point-to-Point Protocol"
1462 msgstr "Point-to-Point Protocol"
1463
1464 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
1465 msgid "(Cisco)-HDLC"
1466 msgstr "(Cisco)-HDLC"
1467
1468 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1469 msgid "LAPB"
1470 msgstr "LAPB"
1471
1472 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
1473 msgid "IPIP Tunnel"
1474 msgstr "IPIP tunel"
1475
1476 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
1477 msgid "Frame Relay Access Device"
1478 msgstr "Prístupové zariadenie Frame Relay"
1479
1480 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
1481 msgid "Local Loopback"
1482 msgstr "Lokálne rozhranie (loopback)"
1483
1484 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
1485 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1486 msgstr "Fiber Distributed Data Interface"
1487
1488 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
1489 msgid "IPv6-in-IPv4"
1490 msgstr "IPv6-in-IPv4"
1491
1492 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1493 msgid "HIPPI"
1494 msgstr "HIPPI"
1495
1496 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
1497 msgid "Ash"
1498 msgstr "Ash"
1499
1500 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
1501 msgid "Econet"
1502 msgstr "Econet"
1503
1504 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
1505 msgid "IrLAP"
1506 msgstr "IrLAP"
1507
1508 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1163
1509 #, c-format
1510 msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1511 msgstr "Chyba SIOCGIFCONF: %s"
1512
1513 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1256
1514 #, c-format
1515 msgid "No network devices found"
1516 msgstr "Neboli nájdené žiadne sieťové zariadenia"
1517
1518 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1519 #, c-format
1520 msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1521 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť /proc/net/dev: %s"
1522
1523 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
1524 #, fuzzy
1525 msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1526 msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/dev. Neznámy formát."
1527
1528 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
1529 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1530 msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/dev. Neznámy formát."
1531
1532 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1533 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
1534 #, c-format
1535 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1536 msgstr "Nepodarilo sa zistiť názov rozhrania z „%s“"
1537
1538 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1539 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
1540 #, c-format
1541 msgid ""
1542 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1543 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1544 msgstr ""
1545 "Nepodarili sa zistiť štatistiky rozhrania z „%s“. prx_idx = %d; ptx_idx = "
1546 "%d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1547
1548 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
1549 #, fuzzy
1550 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1551 msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/wireless. Neznámy formát."
1552
1553 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
1554 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1555 msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/wireless. Neznámy formát."
1556
1557 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
1558 #, c-format
1559 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1560 msgstr ""
1561 "Nepodarili sa zistiť podrobnosti bezdrôtového pripojenia z „%s“. link_idx = "
1562 "%d;"
1563
1564 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
1565 #, c-format
1566 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1567 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k rozhraniu, „%s“"
1568
1569 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
1570 #, c-format
1571 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1572 msgstr "Nepodarilo sa poslať ioctl rozhraniu, „%s“"
1573
1574 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
1575 #, c-format
1576 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1577 msgstr "Nepodarilo sa analyzovať príkazový riadok „%s“: %s"
1578
1579 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
1580 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1581 msgstr "Nepodarilo sa prečítať výstup „netstat“. Neznámy formát."
1582
1583 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1584 msgid "Disconnected"
1585 msgstr "Odpojené"
1586
1587 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1588 msgid "Idle"
1589 msgstr "Nečinné"
1590
1591 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1592 msgid "Sending"
1593 msgstr "Posiela sa"
1594
1595 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1596 msgid "Receiving"
1597 msgstr "Prijíma"
1598
1599 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1600 msgid "Sending/Receiving"
1601 msgstr "Odosiela/prijíma"
1602
1603 #: ../plugins/batt/batt.c:154
1604 #, fuzzy, c-format
1605 msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d until full"
1606 msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %d:%02d do plného nabitia"
1607
1608 #: ../plugins/batt/batt.c:165
1609 #, fuzzy, c-format
1610 msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d left"
1611 msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, zostáva %d:%02d"
1612
1613 #: ../plugins/batt/batt.c:171
1614 #, fuzzy, c-format
1615 msgid "Battery %d: %d%% charged"
1616 msgstr "Batéria: nabitá na %d %%"
1617
1618 #: ../plugins/batt/batt.c:181
1619 #, c-format
1620 msgid ""
1621 "\n"
1622 "%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1623 msgstr ""
1624
1625 #: ../plugins/batt/batt.c:183
1626 #, c-format
1627 msgid ""
1628 "\n"
1629 "%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1630 msgstr ""
1631
1632 #: ../plugins/batt/batt.c:185
1633 #, c-format
1634 msgid ""
1635 "\n"
1636 "%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1637 msgstr ""
1638
1639 #: ../plugins/batt/batt.c:187
1640 #, c-format
1641 msgid ""
1642 "\n"
1643 "%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1644 msgstr ""
1645
1646 #: ../plugins/batt/batt.c:190
1647 #, c-format
1648 msgid ""
1649 "\n"
1650 "%sCharge full design:\t%5d mAh"
1651 msgstr ""
1652
1653 #: ../plugins/batt/batt.c:192
1654 #, c-format
1655 msgid ""
1656 "\n"
1657 "%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1658 msgstr ""
1659
1660 #: ../plugins/batt/batt.c:194
1661 #, c-format
1662 msgid ""
1663 "\n"
1664 "%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1665 msgstr ""
1666
1667 #: ../plugins/batt/batt.c:196
1668 #, c-format
1669 msgid ""
1670 "\n"
1671 "%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1672 msgstr ""
1673
1674 #: ../plugins/batt/batt.c:199
1675 #, c-format
1676 msgid ""
1677 "\n"
1678 "%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1679 msgstr ""
1680
1681 #: ../plugins/batt/batt.c:237
1682 msgid "No batteries found"
1683 msgstr "Neboli nájdené batérie"
1684
1685 #: ../plugins/batt/batt.c:534 ../plugins/batt/batt.c:667
1686 #, fuzzy
1687 msgid "Battery low"
1688 msgstr "Monitor batérie"
1689
1690 #: ../plugins/batt/batt.c:690 ../plugins/batt/batt.c:714
1691 msgid "Battery Monitor"
1692 msgstr "Monitor batérie"
1693
1694 #: ../plugins/batt/batt.c:692
1695 msgid "Hide if there is no battery"
1696 msgstr "Skryť ak neexistujú batérie"
1697
1698 #: ../plugins/batt/batt.c:693
1699 msgid "Alarm command"
1700 msgstr "Príkaz budíka"
1701
1702 #: ../plugins/batt/batt.c:694
1703 msgid "Alarm time (minutes left)"
1704 msgstr "Čas budíka (zostáva minút)"
1705
1706 #: ../plugins/batt/batt.c:695
1707 msgid "Background color"
1708 msgstr "Farba pozadia"
1709
1710 #: ../plugins/batt/batt.c:696
1711 msgid "Charging color 1"
1712 msgstr "Farba nabíjania 1"
1713
1714 #: ../plugins/batt/batt.c:697
1715 msgid "Charging color 2"
1716 msgstr "Farba nabíjania 2"
1717
1718 #: ../plugins/batt/batt.c:698
1719 msgid "Discharging color 1"
1720 msgstr "Farba vybíjania 1"
1721
1722 #: ../plugins/batt/batt.c:699
1723 msgid "Discharging color 2"
1724 msgstr "Farba vybíjania 2"
1725
1726 #: ../plugins/batt/batt.c:700
1727 msgid "Border width"
1728 msgstr "Šírka okraja"
1729
1730 #: ../plugins/batt/batt.c:704
1731 msgid "Show Extended Information"
1732 msgstr ""
1733
1734 #: ../plugins/batt/batt.c:705
1735 #, fuzzy
1736 msgid "Number of battery to monitor"
1737 msgstr "Monitorovať rozhranie"
1738
1739 #: ../plugins/batt/batt.c:715
1740 msgid "Display battery status using ACPI"
1741 msgstr "Zobrazovať stav batérie pomocou ACPI"
1742
1743 #: ../plugins/kbled/kbled.c:203 ../plugins/kbled/kbled.c:234
1744 msgid "Keyboard LED"
1745 msgstr "LED klávesnice"
1746
1747 #: ../plugins/kbled/kbled.c:205
1748 msgid "Show CapsLock"
1749 msgstr "Zobrazovať CapsLock"
1750
1751 #: ../plugins/kbled/kbled.c:206
1752 msgid "Show NumLock"
1753 msgstr "Zobrazovať NumLock"
1754
1755 #: ../plugins/kbled/kbled.c:207
1756 msgid "Show ScrollLock"
1757 msgstr "Zobrazovať ScrollLock"
1758
1759 #: ../plugins/kbled/kbled.c:235
1760 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1761 msgstr "Indikátory stavu klávesov CapsLock, NumLock a ScrollLock"
1762
1763 #. A label to allow for click through
1764 #: ../plugins/indicator/indicator.c:694
1765 msgid "No Indicators"
1766 msgstr ""
1767
1768 #: ../plugins/indicator/indicator.c:863 ../plugins/indicator/indicator.c:881
1769 msgid "Indicator applets"
1770 msgstr ""
1771
1772 #: ../plugins/indicator/indicator.c:865
1773 #, fuzzy
1774 msgid "Indicator Applications"
1775 msgstr "Aplikácie"
1776
1777 #: ../plugins/indicator/indicator.c:866
1778 msgid "Clock Indicator"
1779 msgstr ""
1780
1781 #: ../plugins/indicator/indicator.c:867
1782 msgid "Messaging Menu"
1783 msgstr ""
1784
1785 #: ../plugins/indicator/indicator.c:868
1786 #, fuzzy
1787 msgid "Network Menu"
1788 msgstr "Menu adresára"
1789
1790 #: ../plugins/indicator/indicator.c:869
1791 msgid "Session Menu"
1792 msgstr ""
1793
1794 #: ../plugins/indicator/indicator.c:870
1795 #, fuzzy
1796 msgid "Sound Menu"
1797 msgstr "Poskytnúť ponuku"
1798
1799 #: ../plugins/indicator/indicator.c:882
1800 #, fuzzy
1801 msgid "Add indicator applets to the panel"
1802 msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
1803
1804 #: ../plugins/monitors/monitors.c:281
1805 #, c-format
1806 msgid "CPU usage: %.2f%%"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: ../plugins/monitors/monitors.c:377
1810 #, c-format
1811 msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
1812 msgstr ""
1813
1814 #: ../plugins/monitors/monitors.c:723 ../plugins/monitors/monitors.c:808
1815 #, fuzzy
1816 msgid "Resource monitors"
1817 msgstr "Monitorovať rozhranie"
1818
1819 #: ../plugins/monitors/monitors.c:726
1820 #, fuzzy
1821 msgid "CPU color"
1822 msgstr "Vlastná farba"
1823
1824 #: ../plugins/monitors/monitors.c:727
1825 #, fuzzy
1826 msgid "Display RAM usage"
1827 msgstr "Zobraziť využitie CPU"
1828
1829 #: ../plugins/monitors/monitors.c:728
1830 #, fuzzy
1831 msgid "RAM color"
1832 msgstr "Zafarbenie:"
1833
1834 #: ../plugins/monitors/monitors.c:729
1835 #, fuzzy
1836 msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
1837 msgstr "Operácia po kliknutí (predvolená: zobraziť kalendár)"
1838
1839 #: ../plugins/monitors/monitors.c:809
1840 msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1841 msgstr ""
1842
1843 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:52
1844 msgid "[N/A]"
1845 msgstr ""
1846
1847 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:792
1848 msgid "Enter New Location"
1849 msgstr ""
1850
1851 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:806
1852 #, fuzzy
1853 msgid "_New Location:"
1854 msgstr "Sieťové pripojenie"
1855
1856 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:817
1857 msgid ""
1858 "Enter the:\n"
1859 "- city, or\n"
1860 "- city and state/country, or\n"
1861 "- postal code\n"
1862 "for which to retrieve the weather forecast."
1863 msgstr ""
1864
1865 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:854
1866 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:987
1867 msgid "You must specify a location."
1868 msgstr ""
1869
1870 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:901
1871 #, c-format
1872 msgid "Location '%s' not found!"
1873 msgstr ""
1874
1875 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1060
1876 #, fuzzy
1877 msgid "Preferences"
1878 msgstr "Nastavenia panelu"
1879
1880 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1066
1881 msgid "Refresh"
1882 msgstr ""
1883
1884 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1072
1885 msgid "Quit"
1886 msgstr ""
1887
1888 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1229
1889 #, fuzzy
1890 msgid "Weather Preferences"
1891 msgstr "Nastavenia panelu"
1892
1893 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1243
1894 #, fuzzy
1895 msgid "Current Location"
1896 msgstr "Orientácia"
1897
1898 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1247
1899 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1524
1900 #, fuzzy
1901 msgid "None configured"
1902 msgstr "Kon_figurácia"
1903
1904 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1249
1905 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1521
1906 msgid "_Set"
1907 msgstr ""
1908
1909 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1270
1910 msgid "Display"
1911 msgstr ""
1912
1913 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1274
1914 #, fuzzy
1915 msgid "Name:"
1916 msgstr "_Názov:"
1917
1918 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1278
1919 msgid "Units:"
1920 msgstr ""
1921
1922 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1282
1923 msgid "_Metric (°C)"
1924 msgstr ""
1925
1926 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1284
1927 msgid "_English (°F)"
1928 msgstr ""
1929
1930 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1319
1931 msgid "Forecast"
1932 msgstr ""
1933
1934 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1323
1935 msgid "Updates:"
1936 msgstr ""
1937
1938 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1327
1939 msgid "Ma_nual"
1940 msgstr ""
1941
1942 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1331
1943 msgid "_Automatic, every"
1944 msgstr ""
1945
1946 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1352
1947 msgid "minutes"
1948 msgstr ""
1949
1950 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1361
1951 msgid "Source:"
1952 msgstr ""
1953
1954 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1477
1955 msgid "C_hange"
1956 msgstr ""
1957
1958 #. Both are available
1959 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1565
1960 #, c-format
1961 msgid "Current Conditions for %s"
1962 msgstr ""
1963
1964 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1589
1965 #, fuzzy
1966 msgid "Location:"
1967 msgstr "Výučba"
1968
1969 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1612
1970 msgid "Last updated:"
1971 msgstr ""
1972
1973 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1639
1974 msgid "Feels like:"
1975 msgstr ""
1976
1977 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1664
1978 msgid "Humidity:"
1979 msgstr ""
1980
1981 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1691
1982 #, fuzzy
1983 msgid "Pressure:"
1984 msgstr "IP adresa:"
1985
1986 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1718
1987 msgid "Visibility:"
1988 msgstr ""
1989
1990 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1746
1991 msgid "Wind:"
1992 msgstr ""
1993
1994 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1769
1995 msgid "Sunrise:"
1996 msgstr ""
1997
1998 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1792
1999 msgid "Sunset:"
2000 msgstr ""
2001
2002 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1898
2003 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2234
2004 #, c-format
2005 msgid "Forecast for %s unavailable."
2006 msgstr ""
2007
2008 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1907
2009 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2239
2010 #, fuzzy, c-format
2011 msgid "Location not set."
2012 msgstr "Príkaz na odhlásenie nie je nastavený"
2013
2014 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1924
2015 #, c-format
2016 msgid "Searching for '%s'..."
2017 msgstr ""
2018
2019 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2050
2020 #, c-format
2021 msgid "Location matches for '%s'"
2022 msgstr ""
2023
2024 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2070
2025 msgid "City"
2026 msgstr ""
2027
2028 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2090
2029 msgid "Country"
2030 msgstr ""
2031
2032 #. make it nice and pretty
2033 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2221
2034 #, fuzzy
2035 msgid "Currently in "
2036 msgstr "Momentálne načítané moduly"
2037
2038 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2223
2039 msgid "Today: "
2040 msgstr ""
2041
2042 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2224
2043 msgid "Tomorrow: "
2044 msgstr ""
2045
2046 #: ../plugins/weather/weather.c:332
2047 #, fuzzy
2048 msgid "Weather Plugin"
2049 msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
2050
2051 #: ../plugins/weather/weather.c:333
2052 msgid "Show weather conditions for a location."
2053 msgstr ""
2054
2055 #~ msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
2056 #~ msgstr ""
2057 #~ " --log <číslo>  -- nastaviť podrobnosti záznamu 0-5. 0 - žiadny 5 - "
2058 #~ "podrobný\n"
2059
2060 #~ msgid "Display Image and Tooltip"
2061 #~ msgstr "Zobraziť obrázok a bublinový tip"
2062
2063 #~ msgid "Normal"
2064 #~ msgstr "Normálne"
2065
2066 #~ msgid "Warning1"
2067 #~ msgstr "Upozornenie1"
2068
2069 #~ msgid "Warning2"
2070 #~ msgstr "Upozornenie2"
2071
2072 #~ msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
2073 #~ msgstr "Nepodarilo sa spustiť nástroj na nastavenie času: %s"
2074
2075 #~ msgid "<b>Icon</b>"
2076 #~ msgstr "<b>Ikona</b>"
2077
2078 #~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
2079 #~ msgstr "Nastaviť Prepínanie rozloženia klávesnice"
2080
2081 #~ msgid "image"
2082 #~ msgstr "obrázok"
2083
2084 #~ msgid "text"
2085 #~ msgstr "text"
2086
2087 #~ msgid "Per application settings"
2088 #~ msgstr "Podľa nastavenia aplikácie"
2089
2090 #~ msgid "Default layout:"
2091 #~ msgstr "Štandardné rozloženie:"
2092
2093 #~ msgid "Available Applications"
2094 #~ msgstr "Dostupné aplikácie"
2095
2096 #~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
2097 #~ msgstr "Zobrazenie teploty systému, kesler.daniel@gmail.com"
2098
2099 #~ msgid "Left\t"
2100 #~ msgstr "Vľavo\t"
2101
2102 #~ msgid "Top\t"
2103 #~ msgstr "Hore\t"
2104
2105 #~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
2106 #~ msgstr "Nebol nájdený súbor pixmap: %s"
2107
2108 #~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
2109 #~ msgstr "Č. plochy / Názov plochy"
2110
2111 #~ msgid ""
2112 #~ "Allows you to switch the keyboard layout and\n"
2113 #~ "displays the currently selected layout."
2114 #~ msgstr ""
2115 #~ "Umožňuje vám prepínať rozloženie klávesnice\n"
2116 #~ "zobrazuje práve vybrané rozloženie."
2117
2118 #~ msgid "Other plugins available here"
2119 #~ msgstr "Ostatné zásuvné moduly sú dostupné tu"
2120
2121 #~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
2122 #~ msgstr "Stará oznamovacia oblasť KDE/GNOME"
2123
2124 #~ msgid "Enable Image:"
2125 #~ msgstr "Zapnúť obrázok:"
2126
2127 #~ msgid "Enable Transparency"
2128 #~ msgstr "Zapnúť priesvitnosť"
2129
2130 #~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
2131 #~ msgstr " --configure -- spustiť konfiguračný nástroj\n"
2132
2133 #~ msgid " -C  -- same as --configure\n"
2134 #~ msgstr " -C  -- ekvivalent --configure\n"
2135
2136 #~ msgid "Add Button"
2137 #~ msgstr "Pridať tlačidlo"
2138
2139 #~ msgid "Button Properties"
2140 #~ msgstr "Vlastnosti tlačidla"
2141
2142 #~ msgid "Remove Button"
2143 #~ msgstr "Odstrániť tlačidlo"
2144
2145 #~ msgid "Buttons"
2146 #~ msgstr "Tlačidlá"
2147
2148 #~ msgid "Accept SkipPager"
2149 #~ msgstr "Prijať SkipPager"
2150
2151 #~ msgid "Show Iconified windows"
2152 #~ msgstr "Zobraziť ikonifikované okná"
2153
2154 #~ msgid "Show mapped windows"
2155 #~ msgstr "Zobraziť mapované okná"
2156
2157 #~ msgid "Action"
2158 #~ msgstr "Činnosť"
2159
2160 #~ msgid "Kayboard Layout switcher"
2161 #~ msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
2162
2163 #~ msgid ""
2164 #~ "Dynamic\n"
2165 #~ "Pixels\n"
2166 #~ "% Percent"
2167 #~ msgstr ""
2168 #~ "Dynamicky\n"
2169 #~ "Pixelov\n"
2170 #~ "% percent"
2171
2172 #~ msgid ""
2173 #~ "Left\n"
2174 #~ "Center\n"
2175 #~ "Right"
2176 #~ msgstr ""
2177 #~ "Vľavo\n"
2178 #~ "Na stred\n"
2179 #~ "Vpravo"
2180
2181 #~ msgid ""
2182 #~ "Left\n"
2183 #~ "Right\n"
2184 #~ "Top\n"
2185 #~ "Bottom"
2186 #~ msgstr ""
2187 #~ "Vľavo\n"
2188 #~ "Vpravo\n"
2189 #~ "Hore\n"
2190 #~ "Dolu"
2191
2192 #~ msgid "Where to put the panel?"
2193 #~ msgstr "Kam umiestniť panel?"
2194
2195 #~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
2196 #~ msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %s"
2197
2198 #~ msgid "charging finished"
2199 #~ msgstr "nabíjanie dokončené"
2200
2201 #~ msgid "charging"
2202 #~ msgstr "nabíja sa"
2203
2204 #, fuzzy
2205 #~ msgid "Add to desktop panel"
2206 #~ msgstr "Pridať modul do panela"
2207
2208 #~ msgid "Development"
2209 #~ msgstr "Vývoj"
2210
2211 #~ msgid "Graphics"
2212 #~ msgstr "Grafika"
2213
2214 #~ msgid "System Tools"
2215 #~ msgstr "Systémové nástroje"
2216
2217 #~ msgid "Office"
2218 #~ msgstr "Kancelária"
2219
2220 #~ msgid "Accessories"
2221 #~ msgstr "Príslušenstvo"
2222
2223 #~ msgid "% of edge"
2224 #~ msgstr "% okraja"
2225
2226 #~ msgid "Plugins"
2227 #~ msgstr "Moduly"
2228
2229 #, fuzzy
2230 #~ msgid "Logout Command"
2231 #~ msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
2232
2233 #~ msgid "lxpanel configurator"
2234 #~ msgstr "Konfigurátor lxpanel"
2235
2236 #~ msgid "Set Dock Type"
2237 #~ msgstr "Dokk típus beállítása"
2238
2239 #~ msgid "_Add"
2240 #~ msgstr "新增(_A)"
2241
2242 #~ msgid "_Remove"
2243 #~ msgstr "移除(_R)"
2244
2245 #~ msgid "Right-click to get context menu. Drag & Drop to change order."
2246 #~ msgstr "可以按右鍵使用選單,用拖曳改變順序"
2247
2248 #~ msgid "Plugins..."
2249 #~ msgstr "外掛..."