Merging upstream version 0.7.0 (Closes: #493243, #510888, #567617, #699414, #709777...
[debian/lxpanel.git] / po / sk.po
1 # Slovak translation of lxpanel
2 # Copyright (C) 2006 lxde team
3 # This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
4 # Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009, 2010.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: lxpanel\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-03-27 08:58+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-08-08 11:30+0100\n"
12 "Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14 "Language: sk\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
19 "%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20
21 #. { "configure", N_("Preferences"), configure },
22 #: ../src/configurator.c:55 ../src/gtk-run.c:361 ../src/plugins/menu.c:770
23 msgid "Run"
24 msgstr "Spustiť"
25
26 #: ../src/configurator.c:57 ../src/plugins/menu.c:771
27 msgid "Restart"
28 msgstr "Reštartovať"
29
30 #: ../src/configurator.c:58 ../src/plugins/menu.c:772
31 msgid "Logout"
32 msgstr "Odhlásiť"
33
34 #: ../src/configurator.c:549
35 msgid "Currently loaded plugins"
36 msgstr "Momentálne načítané moduly"
37
38 #: ../src/configurator.c:558
39 msgid "Stretch"
40 msgstr "Natiahnuť"
41
42 #: ../src/configurator.c:680
43 msgid "Add plugin to panel"
44 msgstr "Pridať modul do panela"
45
46 #: ../src/configurator.c:708
47 msgid "Available plugins"
48 msgstr "Dostupné moduly"
49
50 #: ../src/configurator.c:1244
51 msgid "Logout command is not set"
52 msgstr "Príkaz na odhlásenie nie je nastavený"
53
54 #: ../src/configurator.c:1312
55 msgid "Select a directory"
56 msgstr "Vyberte adresár"
57
58 #: ../src/configurator.c:1312 ../src/configurator.c:1419
59 msgid "Select a file"
60 msgstr "Vyberte súbor"
61
62 #: ../src/configurator.c:1446
63 msgid "_Browse"
64 msgstr "_Prechádzať"
65
66 #: ../src/panel.c:660
67 msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
68 msgstr ""
69
70 #: ../src/panel.c:687
71 msgid ""
72 "Really delete this panel?\n"
73 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
74 msgstr ""
75 "Skutočne chcete zmazať tento panel?\n"
76 "<b>Upozornenie: Túto operáciu nemožno vrátiť.</b>"
77
78 #: ../src/panel.c:689
79 msgid "Confirm"
80 msgstr "Potvrdiť"
81
82 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
83 #: ../src/panel.c:721
84 msgid "translator-credits"
85 msgstr "Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009."
86
87 #: ../src/panel.c:726
88 msgid "LXPanel"
89 msgstr "LXPanel"
90
91 #: ../src/panel.c:744
92 #, fuzzy
93 msgid "Copyright (C) 2008-2013"
94 msgstr "Copyright (C) 2008-2011"
95
96 #: ../src/panel.c:745
97 msgid "Desktop panel for LXDE project"
98 msgstr "Panel plochy projektu LXDE"
99
100 #: ../src/panel.c:782
101 msgid "Add / Remove Panel Items"
102 msgstr "Pridať / odstrániť položky panela"
103
104 #: ../src/panel.c:791
105 #, c-format
106 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
107 msgstr "Odstrániť „%s“ z panela"
108
109 #: ../src/panel.c:803
110 msgid "Panel Settings"
111 msgstr "Nastavenia panela"
112
113 #: ../src/panel.c:809
114 msgid "Create New Panel"
115 msgstr "Vytvoriť nový panel"
116
117 #: ../src/panel.c:815
118 msgid "Delete This Panel"
119 msgstr "Zmazať tento panel"
120
121 #: ../src/panel.c:826
122 msgid "About"
123 msgstr "O aplikácii"
124
125 #: ../src/panel.c:834
126 msgid "Panel"
127 msgstr "Panel"
128
129 #: ../src/panel.c:847
130 #, c-format
131 msgid "\"%s\" Settings"
132 msgstr "Nastavenia „%s“"
133
134 #: ../src/panel.c:1109 ../src/panel.c:1117 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
135 msgid "Height:"
136 msgstr "Výška:"
137
138 #: ../src/panel.c:1110 ../src/panel.c:1116 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
139 msgid "Width:"
140 msgstr "Šírka:"
141
142 #: ../src/panel.c:1111 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
143 msgid "Left"
144 msgstr "Vľavo"
145
146 #: ../src/panel.c:1112 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
147 msgid "Right"
148 msgstr "Vpravo"
149
150 #: ../src/panel.c:1118 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
151 msgid "Top"
152 msgstr "Hore"
153
154 #: ../src/panel.c:1119 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
155 msgid "Bottom"
156 msgstr "Dolu"
157
158 #: ../src/panel.c:1428
159 #, c-format
160 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
161 msgstr "lxpanel %s - odľahčený GTK2+ panel pre unixové pracovné prostredia\n"
162
163 #: ../src/panel.c:1429
164 #, c-format
165 msgid "Command line options:\n"
166 msgstr "Voľby príkazového riadka:\n"
167
168 #: ../src/panel.c:1430
169 #, c-format
170 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
171 msgstr " --help      -- vypísať tohto pomocníka a skončiť\n"
172
173 #: ../src/panel.c:1431
174 #, c-format
175 msgid " --version   -- print version and exit\n"
176 msgstr " --version   -- vypísať verziu a skončiť\n"
177
178 #: ../src/panel.c:1432
179 #, c-format
180 msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
181 msgstr ""
182 " --log <číslo>  -- nastaviť podrobnosti záznamu 0-5. 0 - žiadny 5 - "
183 "podrobný\n"
184
185 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
186 #: ../src/panel.c:1434
187 #, c-format
188 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
189 msgstr " --profile meno -- použiť uvedený profil\n"
190
191 #: ../src/panel.c:1436
192 #, c-format
193 msgid " -h  -- same as --help\n"
194 msgstr " -h  -- ekvivalent --help\n"
195
196 #: ../src/panel.c:1437
197 #, c-format
198 msgid " -p  -- same as --profile\n"
199 msgstr " -p  -- ekvivalent --profile\n"
200
201 #: ../src/panel.c:1438
202 #, c-format
203 msgid " -v  -- same as --version\n"
204 msgstr " -v  -- ekvivalent --version\n"
205
206 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
207 #: ../src/panel.c:1440
208 #, c-format
209 msgid ""
210 "\n"
211 "Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
212 "\n"
213 msgstr ""
214 "\n"
215 "Podrobnosti nájdete na http://lxde.org/\n"
216 "\n"
217
218 #: ../src/plugin.c:370
219 msgid "No file manager is configured."
220 msgstr ""
221
222 #: ../src/gtk-run.c:374
223 msgid "Enter the command you want to execute:"
224 msgstr "Zadajte príkaz, ktorý chcete vykonať:"
225
226 #. vim: set sw=4 et sts=4 ts=4 :
227 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchtaskbar.c:3414
228 #, fuzzy
229 msgid "Application Launch and Task Bar"
230 msgstr "Spúšťací panel"
231
232 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:2
233 #, fuzzy
234 msgid "<b>Mode:</b>"
235 msgstr "<b>Veľkosť</b>"
236
237 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
238 msgid "Launchers"
239 msgstr ""
240
241 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
242 #, fuzzy
243 msgid "<b>Launchbar</b>"
244 msgstr "<b>Priesvitnosť</b>"
245
246 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
247 msgid "Show tooltips"
248 msgstr "Zobraziť bublinové tipy"
249
250 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
251 msgid "Icons only"
252 msgstr "Iba ikony"
253
254 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
255 msgid "Flat buttons"
256 msgstr "Ploché tlačidlá"
257
258 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
259 msgid "Show windows from all desktops"
260 msgstr "Zobraziť okná zo všetkých plôch"
261
262 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
263 msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
264 msgstr ""
265
266 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
267 msgid "Use mouse wheel"
268 msgstr "Používať koliesko myši"
269
270 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
271 msgid "Flash when there is any window requiring attention"
272 msgstr "Blikať, keď niektoré okno vyžaduje pozornosť"
273
274 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
275 msgid "Combine multiple application windows into a single button"
276 msgstr "Zoskupovať okná viacerých aplikácií do jedného tlačidla"
277
278 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
279 msgid "Maximum width of task button"
280 msgstr "Maximálna šírka tlačidla úlohy"
281
282 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
283 msgid "Spacing"
284 msgstr "Rozostupy"
285
286 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
287 #, fuzzy
288 msgid "<b>Taskbar</b>"
289 msgstr "<b>Priesvitnosť</b>"
290
291 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
292 #, fuzzy
293 msgid "Only Application Launch Bar"
294 msgstr "Spúšťací panel"
295
296 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
297 #, fuzzy
298 msgid "Only Task Bar (Window List)"
299 msgstr "Panel úloh (Zoznam okien)"
300
301 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
302 #, fuzzy
303 msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
304 msgstr "Spúšťací panel"
305
306 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
307 msgid "<b>Connection</b>"
308 msgstr "<b>Pripojenie</b>"
309
310 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
311 msgid "Status:"
312 msgstr "Stav:"
313
314 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
315 msgid "_Name:"
316 msgstr "_Názov:"
317
318 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
319 msgid "<b>Activity</b>"
320 msgstr "<b>Aktivita</b>"
321
322 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
323 msgid "Received:"
324 msgstr "Prijaté:"
325
326 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
327 msgid "Sent:"
328 msgstr "Poslané:"
329
330 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
331 msgid "<b>Signal Strength</b>"
332 msgstr "<b>Sila signálu</b>"
333
334 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
335 #, no-c-format
336 msgid "0%"
337 msgstr "0 %"
338
339 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
340 msgid "General"
341 msgstr "Všeobecné"
342
343 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
344 msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
345 msgstr "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
346
347 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
348 msgid "Address:"
349 msgstr "Adresa:"
350
351 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
352 msgid "Destination:"
353 msgstr "Cieľ:"
354
355 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../src/plugins/netstat/netstat.c:362
356 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:373
357 msgid "Broadcast:"
358 msgstr "Broadcast:"
359
360 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
361 msgid "Subnet Mask:"
362 msgstr "Maska podsiete:"
363
364 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
365 msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
366 msgstr "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
367
368 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
369 msgid "Scope:"
370 msgstr "Rozsah:"
371
372 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
373 msgid "<b>Network Device</b>"
374 msgstr "<b>Sieťové zariadenie</b>"
375
376 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
377 msgid "Type:"
378 msgstr "Typ:"
379
380 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
381 msgid "Support"
382 msgstr "Podpora"
383
384 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
385 msgid "Con_figure"
386 msgstr "Kon_figurácia"
387
388 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
389 msgid "Dynamic"
390 msgstr "Dynamická"
391
392 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
393 msgid "Pixels"
394 msgstr "Pixelov"
395
396 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
397 #, no-c-format
398 msgid "% Percent"
399 msgstr "% percent"
400
401 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
402 msgid "None"
403 msgstr ""
404
405 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
406 #, fuzzy
407 msgid "Err"
408 msgstr "Chyba"
409
410 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
411 #, fuzzy
412 msgid "Warn"
413 msgstr "Upozornenie1"
414
415 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
416 msgid "Info"
417 msgstr ""
418
419 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
420 msgid "All"
421 msgstr ""
422
423 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
424 msgid "Panel Preferences"
425 msgstr "Nastavenia panelu"
426
427 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
428 msgid "Edge:"
429 msgstr "Okraj:"
430
431 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
432 msgid "Center"
433 msgstr "Stred"
434
435 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
436 msgid "Alignment:"
437 msgstr "Zarovnanie:"
438
439 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
440 msgid "Margin:"
441 msgstr "Okraj:"
442
443 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
444 #, fuzzy
445 msgid "Monitor:"
446 msgstr "Monitor batérie"
447
448 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
449 msgid "<b>Position</b>"
450 msgstr "<b>Poloha</b>"
451
452 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
453 msgid "Icon size:"
454 msgstr ""
455
456 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
457 msgid "<b>Size</b>"
458 msgstr "<b>Veľkosť</b>"
459
460 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
461 msgid "Geometry"
462 msgstr "Geometria"
463
464 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
465 msgid "System theme"
466 msgstr "Vzhľad systému"
467
468 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
469 msgid "Solid color (with opacity)"
470 msgstr "Súvislá farba (s krytím)"
471
472 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1479
473 msgid "Image"
474 msgstr "Obrázok"
475
476 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
477 msgid "Select an image file"
478 msgstr "Vyberte súbor obrázka"
479
480 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
481 msgid "<b>Background</b>"
482 msgstr "<b>Pozadie</b>"
483
484 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
485 msgid "Custom color"
486 msgstr "Vlastná farba"
487
488 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../src/plugins/space.c:93
489 #: ../src/plugins/batt/batt.c:632
490 msgid "Size"
491 msgstr "Veľkosť"
492
493 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
494 msgid "<b>Font</b>"
495 msgstr "<b>Písmo</b>"
496
497 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
498 msgid "Appearance"
499 msgstr "Vzhľad"
500
501 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
502 msgid "Panel Applets"
503 msgstr "Aplety v paneli"
504
505 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
506 msgid "Logout Command:"
507 msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
508
509 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
510 msgid "Terminal Emulator:"
511 msgstr "Emulátor terminálu:"
512
513 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
514 msgid "File Manager:"
515 msgstr "Správca súborov:"
516
517 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
518 msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
519 msgstr "<b>Nastaviť preferované aplikácie</b>"
520
521 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
522 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
523 msgstr "Správcovia okien majú ukotvovať panel"
524
525 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
526 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
527 msgstr "Rezervovať miesto, nezakrývať maximalizovanými oknami"
528
529 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
530 msgid "<b>Properties</b>"
531 msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
532
533 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
534 msgid "Minimize panel when not in use"
535 msgstr "Minimalizovať panel, keď sa napoužíva"
536
537 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
538 msgid "Size when minimized"
539 msgstr "Veľkosť keď je minimalizovaný"
540
541 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
542 msgid "pixels"
543 msgstr "pixely"
544
545 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
546 msgid "<b>Automatic hiding</b>"
547 msgstr "<b>Automatické skrývanie</b>"
548
549 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
550 msgid "Log level"
551 msgstr ""
552
553 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
554 #, fuzzy
555 msgid "<b>Log level</b>"
556 msgstr "<b>Sieťové zariadenie</b>"
557
558 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
559 msgid "Advanced"
560 msgstr "Pokročilé"
561
562 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:276
563 msgid "CPU Usage Monitor"
564 msgstr "Monitor využitia CPU"
565
566 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:277 ../src/plugins/monitors/monitors.c:713
567 msgid "Display CPU usage"
568 msgstr "Zobraziť využitie CPU"
569
570 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:180 ../src/plugins/deskno/deskno.c:200
571 msgid "Desktop Number / Workspace Name"
572 msgstr "Číslo plochy / Názov plochy"
573
574 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:182 ../src/plugins/dclock.c:429
575 msgid "Bold font"
576 msgstr "Hrubé písmo"
577
578 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:183
579 msgid "Display desktop names"
580 msgstr "Zobraziť názvy plôch"
581
582 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:201
583 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
584 msgstr "Zobrazenie čísla plochy, cmeury@users.sf.net"
585
586 #: ../src/plugins/image.c:161
587 msgid "Display Image and Tooltip"
588 msgstr "Zobraziť obrázok a bublinový tip"
589
590 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:2450
591 #, fuzzy
592 msgid "_Close all windows"
593 msgstr "_Zatvoriť okno"
594
595 #. Add Raise menu item.
596 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3243
597 msgid "_Raise"
598 msgstr "_Zdvihnúť"
599
600 #. Add Restore menu item.
601 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3248
602 msgid "R_estore"
603 msgstr "_Obnoviť"
604
605 #. Add Maximize menu item.
606 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3253
607 msgid "Ma_ximize"
608 msgstr "Ma_ximalizovať"
609
610 #. Add Iconify menu item.
611 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3258
612 msgid "Ico_nify"
613 msgstr "Iko_nifikovať"
614
615 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3277
616 #, c-format
617 msgid "Workspace _%d"
618 msgstr "Pracovná plocha _%d"
619
620 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3282
621 #, c-format
622 msgid "Workspace %d"
623 msgstr "Pracovná plocha %d"
624
625 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
626 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3298
627 msgid "_All workspaces"
628 msgstr "Všetky pr_acovné plochy"
629
630 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
631 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3304
632 msgid "_Move to Workspace"
633 msgstr "_Presunúť na plochu"
634
635 #. Add Close menu item.  By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
636 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3310
637 msgid "_Close Window"
638 msgstr "_Zatvoriť okno"
639
640 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3312
641 msgid "A_dd to Launcher"
642 msgstr ""
643
644 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3313
645 #, fuzzy
646 msgid "Rem_ove from Launcher"
647 msgstr "Odstrániť „%s“ z panela"
648
649 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3314
650 msgid "_New Instance"
651 msgstr ""
652
653 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3384
654 msgid "Application Launch Bar"
655 msgstr "Spúšťací panel"
656
657 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3385
658 msgid "Bar with buttons to launch application"
659 msgstr "Panel s tlačidlami pre spúšťanie aplikácií"
660
661 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3395
662 msgid "Task Bar (Window List)"
663 msgstr "Panel úloh (Zoznam okien)"
664
665 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3396
666 msgid ""
667 "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
668 "focus"
669 msgstr ""
670 "Panel úloh zobrazuje všetky otvorené okná a umožňuje ich ikonifikovať, "
671 "zatieniť alebo aktivovať"
672
673 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3415
674 #, fuzzy
675 msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
676 msgstr "Panel s tlačidlami pre spúšťanie aplikácií"
677
678 #: ../src/plugins/dclock.c:423 ../src/plugins/dclock.c:443
679 msgid "Digital Clock"
680 msgstr "Digitálne hodiny"
681
682 #: ../src/plugins/dclock.c:425
683 msgid "Clock Format"
684 msgstr "Formát hodín"
685
686 #: ../src/plugins/dclock.c:426
687 msgid "Tooltip Format"
688 msgstr "Formát bublinových tipov"
689
690 #: ../src/plugins/dclock.c:427
691 #, fuzzy, c-format
692 msgid "Format codes: man 3 strftime; \\%n for line break"
693 msgstr "Formátovacie kódy: man 3 strftime; \\n znamená nový riadok"
694
695 #: ../src/plugins/dclock.c:428
696 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
697 msgstr "Operácia po kliknutí (predvolená: zobraziť kalendár)"
698
699 #: ../src/plugins/dclock.c:430
700 msgid "Tooltip only"
701 msgstr "Iba bublinové tipy"
702
703 #: ../src/plugins/dclock.c:431
704 #, fuzzy
705 msgid "Center text"
706 msgstr "Stred"
707
708 #: ../src/plugins/dclock.c:444
709 msgid "Display digital clock and tooltip"
710 msgstr "Zobraziť digitálne hodiny a bublinové tipy"
711
712 #: ../src/plugins/menu.c:421
713 msgid "Add to desktop"
714 msgstr "Pridať na plochu"
715
716 #: ../src/plugins/menu.c:428
717 msgid "Properties"
718 msgstr "Vlastnosti"
719
720 #: ../src/plugins/menu.c:1041 ../src/plugins/menu.c:1054
721 msgid "Menu"
722 msgstr "Ponuka"
723
724 #: ../src/plugins/menu.c:1042 ../src/plugins/dirmenu.c:365
725 msgid "Icon"
726 msgstr "Ikona"
727
728 #: ../src/plugins/menu.c:1055
729 msgid "Application Menu"
730 msgstr "Aplikačné menu"
731
732 #: ../src/plugins/separator.c:72
733 msgid "Separator"
734 msgstr "Oddeľovač"
735
736 #: ../src/plugins/separator.c:73
737 msgid "Add a separator to the panel"
738 msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
739
740 #: ../src/plugins/pager.c:84 ../src/plugins/pager.c:98
741 msgid "Desktop Pager"
742 msgstr "Stránkovač plôch"
743
744 #: ../src/plugins/pager.c:85 ../src/plugins/pager.c:99
745 msgid "Simple pager plugin"
746 msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
747
748 #: ../src/plugins/space.c:91 ../src/plugins/space.c:100
749 msgid "Spacer"
750 msgstr "Rozostup"
751
752 #: ../src/plugins/space.c:101
753 msgid "Allocate space"
754 msgstr "Vyhradiť miesto"
755
756 #: ../src/plugins/tray.c:709
757 msgid "System Tray"
758 msgstr "Oznamovacia oblasť"
759
760 #: ../src/plugins/tray.c:710
761 msgid "System tray"
762 msgstr "Oznamovacia oblasť"
763
764 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:451
765 msgid "New session is required for this option to take effect"
766 msgstr ""
767
768 #. dialog
769 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:628
770 #, fuzzy
771 msgid "Select Keyboard Model"
772 msgstr "LED klávesnice"
773
774 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:651 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:778
775 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:954
776 #, fuzzy
777 msgid "Description"
778 msgstr "Cieľ:"
779
780 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:656 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:785
781 #, fuzzy
782 msgid "Id"
783 msgstr "Nečinné"
784
785 #. dialog
786 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
787 #, fuzzy
788 msgid "Select Layout Change Type"
789 msgstr "Vyberte súbor obrázka"
790
791 #. dialog
792 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
793 #, fuzzy
794 msgid "Add Keyboard Layout"
795 msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
796
797 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:944 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1327
798 msgid "Flag"
799 msgstr ""
800
801 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:949 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1331
802 msgid "Layout"
803 msgstr ""
804
805 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1238 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1587
806 #, fuzzy
807 msgid "Keyboard Layout Handler"
808 msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
809
810 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1260
811 #, fuzzy
812 msgid "Keyboard Model"
813 msgstr "LED klávesnice"
814
815 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1281
816 #, fuzzy
817 msgid "Keyboard Layouts"
818 msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
819
820 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1335
821 msgid "Variant"
822 msgstr ""
823
824 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1344
825 #, fuzzy
826 msgid "Change Layout Option"
827 msgstr "Zmeniť ikony okna"
828
829 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1364
830 msgid "Advanced setxkbmap Options"
831 msgstr ""
832
833 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1384
834 msgid "Do _not reset existing options"
835 msgstr ""
836
837 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1389
838 msgid "Keep _system layouts"
839 msgstr ""
840
841 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1398
842 #, fuzzy
843 msgid "Per Window Settings"
844 msgstr "Nastavenia panela"
845
846 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1410
847 #, fuzzy
848 msgid "_Remember layout for each window"
849 msgstr "_Pamätať si rozloženie pre každú aplikáciu samostatne"
850
851 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1419
852 #, fuzzy
853 msgid "Show Layout as"
854 msgstr "Zobraziť rozloženie ako"
855
856 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1480
857 msgid "Custom Image"
858 msgstr ""
859
860 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1481
861 msgid "Text"
862 msgstr ""
863
864 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1507
865 msgid "Panel Icon Size"
866 msgstr ""
867
868 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1589
869 #, fuzzy
870 msgid "Handle keyboard layouts"
871 msgstr "Prepínať medzi dostupnými rozloženiami klávesnice"
872
873 #: ../src/plugins/wincmd.c:193
874 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
875 msgstr ""
876 "Po kliknutí ľavým tlačidlom zmeniť všetky okná na ikony. Stredným tlačidlom "
877 "ich tieňovať."
878
879 #: ../src/plugins/wincmd.c:227 ../src/plugins/wincmd.c:245
880 msgid "Minimize All Windows"
881 msgstr "Minimalizovať všetky okná"
882
883 #: ../src/plugins/wincmd.c:229
884 msgid "Alternately iconify/shade and raise"
885 msgstr "Alternatívna ikonifikácia/tieňovanie a zdvihnutie"
886
887 #: ../src/plugins/wincmd.c:246
888 msgid ""
889 "Sends commands to all desktop windows.\n"
890 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
891 msgstr ""
892 "Posiela príkazy všetkým oknám plochy.\n"
893 "Podporované príkazy sú 1) ikonifikovať a 2) tieňovať"
894
895 #: ../src/plugins/dirmenu.c:208
896 msgid "Open in _Terminal"
897 msgstr "Otvoriť v _termináli"
898
899 #: ../src/plugins/dirmenu.c:361 ../src/plugins/dirmenu.c:377
900 msgid "Directory Menu"
901 msgstr "Menu adresára"
902
903 #: ../src/plugins/dirmenu.c:363
904 msgid "Directory"
905 msgstr "Adresár"
906
907 #: ../src/plugins/dirmenu.c:364
908 msgid "Label"
909 msgstr "Označenie"
910
911 #: ../src/plugins/dirmenu.c:378
912 #, fuzzy
913 msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
914 msgstr "Prechádzať strom adresárov pomocou menu (autor: PCMan)"
915
916 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:480
917 msgid "Normal"
918 msgstr "Normálne"
919
920 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:481
921 msgid "Warning1"
922 msgstr "Upozornenie1"
923
924 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:482
925 msgid "Warning2"
926 msgstr "Upozornenie2"
927
928 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:483
929 msgid "Automatic sensor location"
930 msgstr "Automatické umiestnenie snímača"
931
932 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:484
933 msgid "Sensor"
934 msgstr "Snímač"
935
936 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:485
937 msgid "Automatic temperature levels"
938 msgstr "Automatické teplotné hladiny"
939
940 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:486
941 msgid "Warning1 Temperature"
942 msgstr "Upozornenie1 Teplota"
943
944 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:487
945 msgid "Warning2 Temperature"
946 msgstr "Upozornenie2 Teplota"
947
948 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:531
949 msgid "Temperature Monitor"
950 msgstr "Monitor teploty"
951
952 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:533
953 msgid "Display system temperature"
954 msgstr "Zobrazovanie teploty systému"
955
956 #: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:329
957 #, c-format
958 msgid ""
959 "Frequency: %d MHz\n"
960 "Governor: %s"
961 msgstr ""
962
963 #: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:421
964 msgid "CPUFreq frontend"
965 msgstr ""
966
967 #: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:422
968 msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
969 msgstr ""
970
971 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
972 #. Display current level in tooltip.
973 #: ../src/plugins/volume/volume.c:300
974 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:363
975 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:545
976 msgid "Volume control"
977 msgstr "Ovládanie hlasitosti"
978
979 #: ../src/plugins/volume/volume.c:312
980 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:666
981 msgid "Volume Control"
982 msgstr "Ovládanie hlasitosti"
983
984 #. Create a frame as the child of the viewport.
985 #: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
986 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:503
987 msgid "Volume"
988 msgstr "Hlasitosť"
989
990 #. Create a check button as the child of the vertical box.
991 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:522
992 msgid "Mute"
993 msgstr "Stlmiť"
994
995 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:639
996 msgid ""
997 "Error, you need to install an application to configure the sound "
998 "(pavucontol, alsamixer ...)"
999 msgstr ""
1000
1001 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:668
1002 msgid "Display and control volume for ALSA"
1003 msgstr ""
1004
1005 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:180
1006 msgid "<Hidden Access Point>"
1007 msgstr "<Skrytý prístupový bod>"
1008
1009 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:213
1010 msgid "Wireless Networks not found in range"
1011 msgstr "V dosahu neboli nájdené bezdrôtové siete"
1012
1013 #. Repair
1014 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:247
1015 msgid "Repair"
1016 msgstr "Opraviť"
1017
1018 #. interface down
1019 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:252
1020 msgid "Disable"
1021 msgstr "Vypnúť"
1022
1023 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:342
1024 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1025 msgstr "Bezdrôtové pripojenie nie je pripojené"
1026
1027 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:344
1028 msgid "Network cable is plugged out"
1029 msgstr "Sieťový kábel je odpojený"
1030
1031 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:346
1032 msgid "Connection has limited or no connectivity"
1033 msgstr "Pripojenie je obmedzené alebo nepripojené"
1034
1035 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:350 ../src/plugins/netstat/netstat.c:361
1036 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:372
1037 msgid "IP Address:"
1038 msgstr "IP adresa:"
1039
1040 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:351
1041 msgid "Remote IP:"
1042 msgstr "Vzdialená IP:"
1043
1044 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:352 ../src/plugins/netstat/netstat.c:363
1045 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:374
1046 msgid "Netmask:"
1047 msgstr "Maska siete:"
1048
1049 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1050 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
1051 msgid "Activity"
1052 msgstr "Aktivita"
1053
1054 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1055 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
1056 msgid "Sent"
1057 msgstr "Poslané"
1058
1059 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1060 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
1061 msgid "Received"
1062 msgstr "Prijaté"
1063
1064 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:354 ../src/plugins/netstat/netstat.c:366
1065 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:377
1066 msgid "bytes"
1067 msgstr "bajtov"
1068
1069 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:355 ../src/plugins/netstat/netstat.c:367
1070 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:378
1071 msgid "packets"
1072 msgstr "paketov"
1073
1074 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:358
1075 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
1076 msgid "Wireless"
1077 msgstr "Bezdrôtové"
1078
1079 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:360
1080 msgid "Protocol:"
1081 msgstr "Protokol:"
1082
1083 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:364 ../src/plugins/netstat/netstat.c:375
1084 msgid "HW Address:"
1085 msgstr "HW adresa:"
1086
1087 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:515
1088 msgid "Manage Networks"
1089 msgstr "Spravovať siete"
1090
1091 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:517
1092 msgid "Monitor and Manage networks"
1093 msgstr "Monitorovať a spravovať siete"
1094
1095 #. create dialog
1096 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:86
1097 msgid "Setting Encryption Key"
1098 msgstr "Nastavenie šifrovacieho kľúča"
1099
1100 #. messages
1101 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:96
1102 msgid ""
1103 "This wireless network was encrypted.\n"
1104 "You must have the encryption key."
1105 msgstr ""
1106 "Táto bezdrôtová sieť je šifrovaná.\n"
1107 "Musíte mať šifrovací kľúč."
1108
1109 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:101
1110 msgid "Encryption Key:"
1111 msgstr "Šifrovací kľúč:"
1112
1113 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
1114 msgid "Interface to monitor"
1115 msgstr "Monitorovať rozhranie"
1116
1117 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
1118 msgid "Config tool"
1119 msgstr "Konfiguračný nástroj"
1120
1121 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
1122 msgid "Network Status Monitor"
1123 msgstr "Monitor stavu siete"
1124
1125 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
1126 msgid "Monitor network status"
1127 msgstr "Monitorovať stav siete"
1128
1129 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
1130 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
1131 msgid "Unknown"
1132 msgstr "Neznáme"
1133
1134 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
1135 msgid "Connection Properties"
1136 msgstr "Vlastnosti pripojenia"
1137
1138 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
1139 #, c-format
1140 msgid "Connection Properties: %s"
1141 msgstr "Vlastnosti pripojenia: %s"
1142
1143 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
1144 #, c-format
1145 msgid "%lu packet"
1146 msgid_plural "%lu packets"
1147 msgstr[0] "%lu paket"
1148 msgstr[1] "%lu pakety"
1149 msgstr[2] "%lu paketov"
1150
1151 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
1152 #, c-format
1153 msgid ""
1154 "There was an error displaying help:\n"
1155 "%s"
1156 msgstr ""
1157 "Pri zobrazovaní pomocníka nastala chyba:\n"
1158 "%s"
1159
1160 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
1161 #, c-format
1162 msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
1163 msgstr "Nepodarilo sa spustiť nástroj na nastavenie času: %s"
1164
1165 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
1166 #, c-format
1167 msgid "Network Connection: %s"
1168 msgstr "Sieťové pripojenie: %s"
1169
1170 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
1171 msgid "Network Connection"
1172 msgstr "Sieťové pripojenie"
1173
1174 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:814
1175 msgid "Interface"
1176 msgstr "Rozhranie"
1177
1178 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:815
1179 msgid "The current interface the icon is monitoring."
1180 msgstr "Aktuálne rozhranie, ktoré táto ikona monitoruje."
1181
1182 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:822
1183 msgid "Orientation"
1184 msgstr "Orientácia"
1185
1186 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:823
1187 msgid "The orientation of the tray."
1188 msgstr "Orientácia oznamovacej oblasti."
1189
1190 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:831
1191 msgid "Tooltips Enabled"
1192 msgstr "Bublinové tipy zapnuté"
1193
1194 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:832
1195 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1196 msgstr "Či sú alebo nie sú zapnuté bublinové tipy."
1197
1198 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
1199 msgid "Show Signal"
1200 msgstr "Zobrazovať signál"
1201
1202 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:840
1203 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1204 msgstr "Či sa má alebo nemá zobrazovať sila signálu."
1205
1206 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:949
1207 #, c-format
1208 msgid ""
1209 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1210 "\n"
1211 "%s"
1212 msgstr ""
1213 "Prosím, kontaktujte správcu svojho systému, aby vyriešil nasledovný "
1214 "problém:\n"
1215 "\n"
1216 "%s"
1217
1218 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1219 msgid "Name"
1220 msgstr "Názov"
1221
1222 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1223 msgid "The interface name"
1224 msgstr "Názov rozhrania"
1225
1226 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1227 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2036
1228 msgid "State"
1229 msgstr "Stav"
1230
1231 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1232 msgid "The interface state"
1233 msgstr "Stav rozhrania"
1234
1235 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1236 msgid "Stats"
1237 msgstr "Štatistiky"
1238
1239 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1240 msgid "The interface packets/bytes statistics"
1241 msgstr "Štatistika bajtov/paketov rozhrania"
1242
1243 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1244 msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1245 msgstr "Či je rozhranie bezdrôtové"
1246
1247 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1248 msgid "Signal"
1249 msgstr "Signál"
1250
1251 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1252 msgid "Wireless signal strength percentage"
1253 msgstr "Percentá sily bezdrôtového signálu"
1254
1255 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1256 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1257 msgid "Error"
1258 msgstr "Chyba"
1259
1260 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1261 msgid "The current error condition"
1262 msgstr "Aktuálny chybový stav"
1263
1264 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1265 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1206
1266 #, c-format
1267 msgid "Unable to open socket: %s"
1268 msgstr "Nie je možné otvoriť socket: %s"
1269
1270 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1271 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1232
1272 #, c-format
1273 msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1274 msgstr "Chyba SIOCGIFFLAGS: %s"
1275
1276 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1277 msgid "AMPR NET/ROM"
1278 msgstr "AMPR NET/ROM"
1279
1280 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
1281 msgid "Ethernet"
1282 msgstr "Ethernet"
1283
1284 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1285 msgid "AMPR AX.25"
1286 msgstr "AMPR AX.25"
1287
1288 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1289 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
1290 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1291 msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1292
1293 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
1294 msgid "ARCnet"
1295 msgstr "ARCnet"
1296
1297 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1298 msgid "Frame Relay DLCI"
1299 msgstr "Frame Relay DLCI"
1300
1301 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1302 msgid "Metricom Starmode IP"
1303 msgstr "Metricom Starmode IP"
1304
1305 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1306 msgid "Serial Line IP"
1307 msgstr "IP na sériovej linke"
1308
1309 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
1310 msgid "VJ Serial Line IP"
1311 msgstr "IP na VJ sériovej linke"
1312
1313 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1314 msgid "6-bit Serial Line IP"
1315 msgstr "IP na 6-bitovej sériovej linke"
1316
1317 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1318 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1319 msgstr "IP na VJ 6-bitovej sériovej linke"
1320
1321 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1322 msgid "Adaptive Serial Line IP"
1323 msgstr "IP na adaptívnej sériovej linke"
1324
1325 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
1326 msgid "AMPR ROSE"
1327 msgstr "AMPR ROSE"
1328
1329 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1330 msgid "Generic X.25"
1331 msgstr "Všeobecný X.25"
1332
1333 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1334 msgid "Point-to-Point Protocol"
1335 msgstr "Point-to-Point Protocol"
1336
1337 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
1338 msgid "(Cisco)-HDLC"
1339 msgstr "(Cisco)-HDLC"
1340
1341 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1342 msgid "LAPB"
1343 msgstr "LAPB"
1344
1345 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
1346 msgid "IPIP Tunnel"
1347 msgstr "IPIP tunel"
1348
1349 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
1350 msgid "Frame Relay Access Device"
1351 msgstr "Prístupové zariadenie Frame Relay"
1352
1353 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
1354 msgid "Local Loopback"
1355 msgstr "Lokálne rozhranie (loopback)"
1356
1357 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
1358 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1359 msgstr "Fiber Distributed Data Interface"
1360
1361 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
1362 msgid "IPv6-in-IPv4"
1363 msgstr "IPv6-in-IPv4"
1364
1365 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1366 msgid "HIPPI"
1367 msgstr "HIPPI"
1368
1369 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
1370 msgid "Ash"
1371 msgstr "Ash"
1372
1373 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
1374 msgid "Econet"
1375 msgstr "Econet"
1376
1377 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
1378 msgid "IrLAP"
1379 msgstr "IrLAP"
1380
1381 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1164
1382 #, c-format
1383 msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1384 msgstr "Chyba SIOCGIFCONF: %s"
1385
1386 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1257
1387 #, c-format
1388 msgid "No network devices found"
1389 msgstr "Neboli nájdené žiadne sieťové zariadenia"
1390
1391 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1392 #, c-format
1393 msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1394 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť /proc/net/dev: %s"
1395
1396 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
1397 #, fuzzy
1398 msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1399 msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/dev. Neznámy formát."
1400
1401 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
1402 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1403 msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/dev. Neznámy formát."
1404
1405 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1406 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
1407 #, c-format
1408 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1409 msgstr "Nepodarilo sa zistiť názov rozhrania z „%s“"
1410
1411 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1412 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
1413 #, c-format
1414 msgid ""
1415 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1416 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1417 msgstr ""
1418 "Nepodarili sa zistiť štatistiky rozhrania z „%s“. prx_idx = %d; ptx_idx = "
1419 "%d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1420
1421 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
1422 #, fuzzy
1423 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1424 msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/wireless. Neznámy formát."
1425
1426 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
1427 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1428 msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/wireless. Neznámy formát."
1429
1430 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
1431 #, c-format
1432 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1433 msgstr ""
1434 "Nepodarili sa zistiť podrobnosti bezdrôtového pripojenia z „%s“. link_idx = "
1435 "%d;"
1436
1437 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
1438 #, c-format
1439 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1440 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k rozhraniu, „%s“"
1441
1442 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
1443 #, c-format
1444 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1445 msgstr "Nepodarilo sa poslať ioctl rozhraniu, „%s“"
1446
1447 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
1448 #, c-format
1449 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1450 msgstr "Nepodarilo sa analyzovať príkazový riadok „%s“: %s"
1451
1452 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
1453 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1454 msgstr "Nepodarilo sa prečítať výstup „netstat“. Neznámy formát."
1455
1456 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1457 msgid "Disconnected"
1458 msgstr "Odpojené"
1459
1460 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1461 msgid "Idle"
1462 msgstr "Nečinné"
1463
1464 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1465 msgid "Sending"
1466 msgstr "Posiela sa"
1467
1468 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1469 msgid "Receiving"
1470 msgstr "Prijíma"
1471
1472 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1473 msgid "Sending/Receiving"
1474 msgstr "Odosiela/prijíma"
1475
1476 #: ../src/plugins/batt/batt.c:151
1477 #, c-format
1478 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1479 msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %d:%02d do plného nabitia"
1480
1481 #: ../src/plugins/batt/batt.c:162
1482 #, c-format
1483 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1484 msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, zostáva %d:%02d"
1485
1486 #: ../src/plugins/batt/batt.c:168
1487 #, c-format
1488 msgid "Battery: %d%% charged"
1489 msgstr "Batéria: nabitá na %d %%"
1490
1491 #: ../src/plugins/batt/batt.c:178
1492 #, c-format
1493 msgid ""
1494 "\n"
1495 "%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1496 msgstr ""
1497
1498 #: ../src/plugins/batt/batt.c:180
1499 #, c-format
1500 msgid ""
1501 "\n"
1502 "%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1503 msgstr ""
1504
1505 #: ../src/plugins/batt/batt.c:182
1506 #, c-format
1507 msgid ""
1508 "\n"
1509 "%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1510 msgstr ""
1511
1512 #: ../src/plugins/batt/batt.c:184
1513 #, c-format
1514 msgid ""
1515 "\n"
1516 "%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1517 msgstr ""
1518
1519 #: ../src/plugins/batt/batt.c:187
1520 #, c-format
1521 msgid ""
1522 "\n"
1523 "%sCharge full design:\t%5d mAh"
1524 msgstr ""
1525
1526 #: ../src/plugins/batt/batt.c:189
1527 #, c-format
1528 msgid ""
1529 "\n"
1530 "%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1531 msgstr ""
1532
1533 #: ../src/plugins/batt/batt.c:191
1534 #, c-format
1535 msgid ""
1536 "\n"
1537 "%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1538 msgstr ""
1539
1540 #: ../src/plugins/batt/batt.c:193
1541 #, c-format
1542 msgid ""
1543 "\n"
1544 "%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1545 msgstr ""
1546
1547 #: ../src/plugins/batt/batt.c:196
1548 #, c-format
1549 msgid ""
1550 "\n"
1551 "%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1552 msgstr ""
1553
1554 #: ../src/plugins/batt/batt.c:234
1555 msgid "No batteries found"
1556 msgstr "Neboli nájdené batérie"
1557
1558 #: ../src/plugins/batt/batt.c:619 ../src/plugins/batt/batt.c:642
1559 msgid "Battery Monitor"
1560 msgstr "Monitor batérie"
1561
1562 #: ../src/plugins/batt/batt.c:622
1563 msgid "Hide if there is no battery"
1564 msgstr "Skryť ak neexistujú batérie"
1565
1566 #: ../src/plugins/batt/batt.c:624
1567 msgid "Alarm command"
1568 msgstr "Príkaz budíka"
1569
1570 #: ../src/plugins/batt/batt.c:625
1571 msgid "Alarm time (minutes left)"
1572 msgstr "Čas budíka (zostáva minút)"
1573
1574 #: ../src/plugins/batt/batt.c:626
1575 msgid "Background color"
1576 msgstr "Farba pozadia"
1577
1578 #: ../src/plugins/batt/batt.c:627
1579 msgid "Charging color 1"
1580 msgstr "Farba nabíjania 1"
1581
1582 #: ../src/plugins/batt/batt.c:628
1583 msgid "Charging color 2"
1584 msgstr "Farba nabíjania 2"
1585
1586 #: ../src/plugins/batt/batt.c:629
1587 msgid "Discharging color 1"
1588 msgstr "Farba vybíjania 1"
1589
1590 #: ../src/plugins/batt/batt.c:630
1591 msgid "Discharging color 2"
1592 msgstr "Farba vybíjania 2"
1593
1594 #: ../src/plugins/batt/batt.c:631
1595 msgid "Border width"
1596 msgstr "Šírka okraja"
1597
1598 #: ../src/plugins/batt/batt.c:633
1599 msgid "Show Extended Information"
1600 msgstr ""
1601
1602 #: ../src/plugins/batt/batt.c:643
1603 msgid "Display battery status using ACPI"
1604 msgstr "Zobrazovať stav batérie pomocou ACPI"
1605
1606 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:257
1607 msgid "Show CapsLock"
1608 msgstr "Zobrazovať CapsLock"
1609
1610 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:258
1611 msgid "Show NumLock"
1612 msgstr "Zobrazovať NumLock"
1613
1614 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:259
1615 msgid "Show ScrollLock"
1616 msgstr "Zobrazovať ScrollLock"
1617
1618 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:293
1619 msgid "Keyboard LED"
1620 msgstr "LED klávesnice"
1621
1622 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:295
1623 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1624 msgstr "Indikátory stavu klávesov CapsLock, NumLock a ScrollLock"
1625
1626 #. A label to allow for click through
1627 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:698
1628 msgid "No Indicators"
1629 msgstr ""
1630
1631 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:897
1632 #, fuzzy
1633 msgid "Indicator Applications"
1634 msgstr "Aplikácie"
1635
1636 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:898
1637 msgid "Clock Indicator"
1638 msgstr ""
1639
1640 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:899
1641 msgid "Messaging Menu"
1642 msgstr ""
1643
1644 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:900
1645 #, fuzzy
1646 msgid "Network Menu"
1647 msgstr "Menu adresára"
1648
1649 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:901
1650 msgid "Session Menu"
1651 msgstr ""
1652
1653 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:902
1654 #, fuzzy
1655 msgid "Sound Menu"
1656 msgstr "Poskytnúť ponuku"
1657
1658 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:928
1659 msgid "Indicator applets"
1660 msgstr ""
1661
1662 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:930
1663 #, fuzzy
1664 msgid "Add indicator applets to the panel"
1665 msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
1666
1667 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:277
1668 #, c-format
1669 msgid "CPU usage: %.2f%%"
1670 msgstr ""
1671
1672 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:360
1673 #, c-format
1674 msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
1675 msgstr ""
1676
1677 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:714
1678 #, fuzzy
1679 msgid "CPU color"
1680 msgstr "Vlastná farba"
1681
1682 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:715
1683 #, fuzzy
1684 msgid "Display RAM usage"
1685 msgstr "Zobraziť využitie CPU"
1686
1687 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:716
1688 #, fuzzy
1689 msgid "RAM color"
1690 msgstr "Zafarbenie:"
1691
1692 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:717
1693 #, fuzzy
1694 msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
1695 msgstr "Operácia po kliknutí (predvolená: zobraziť kalendár)"
1696
1697 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:810
1698 #, fuzzy
1699 msgid "Resource monitors"
1700 msgstr "Monitorovať rozhranie"
1701
1702 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:812
1703 msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1704 msgstr ""
1705
1706 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:50
1707 msgid "[N/A]"
1708 msgstr ""
1709
1710 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:784
1711 msgid "Enter New Location"
1712 msgstr ""
1713
1714 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:798
1715 #, fuzzy
1716 msgid "_New Location:"
1717 msgstr "Sieťové pripojenie"
1718
1719 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:809
1720 msgid ""
1721 "Enter the:\n"
1722 "- city, or\n"
1723 "- city and state/country, or\n"
1724 "- postal code\n"
1725 "for which to retrieve the weather forecast."
1726 msgstr ""
1727
1728 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:846
1729 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:979
1730 msgid "You must specify a location."
1731 msgstr ""
1732
1733 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:893
1734 #, c-format
1735 msgid "Location '%s' not found!"
1736 msgstr ""
1737
1738 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1051
1739 #, fuzzy
1740 msgid "Preferences"
1741 msgstr "Nastavenia panelu"
1742
1743 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1057
1744 msgid "Refresh"
1745 msgstr ""
1746
1747 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1063
1748 msgid "Quit"
1749 msgstr ""
1750
1751 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1160
1752 #, fuzzy
1753 msgid "Weather Preferences"
1754 msgstr "Nastavenia panelu"
1755
1756 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1174
1757 #, fuzzy
1758 msgid "Current Location"
1759 msgstr "Orientácia"
1760
1761 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1178
1762 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1475
1763 #, fuzzy
1764 msgid "None configured"
1765 msgstr "Kon_figurácia"
1766
1767 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1180
1768 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1472
1769 msgid "_Set"
1770 msgstr ""
1771
1772 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1201
1773 msgid "Display"
1774 msgstr ""
1775
1776 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1205
1777 #, fuzzy
1778 msgid "Name:"
1779 msgstr "_Názov:"
1780
1781 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1209
1782 msgid "Units:"
1783 msgstr ""
1784
1785 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1213
1786 msgid "_Metric (°C)"
1787 msgstr ""
1788
1789 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1215
1790 msgid "_English (°F)"
1791 msgstr ""
1792
1793 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1250
1794 msgid "Forecast"
1795 msgstr ""
1796
1797 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1254
1798 msgid "Updates:"
1799 msgstr ""
1800
1801 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1258
1802 msgid "Ma_nual"
1803 msgstr ""
1804
1805 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1262
1806 msgid "_Automatic, every"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1278
1810 msgid "minutes"
1811 msgstr ""
1812
1813 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1287
1814 msgid "Source:"
1815 msgstr ""
1816
1817 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1428
1818 msgid "C_hange"
1819 msgstr ""
1820
1821 #. Both are available
1822 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1519
1823 #, c-format
1824 msgid "Current Conditions for %s"
1825 msgstr ""
1826
1827 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1543
1828 #, fuzzy
1829 msgid "Location:"
1830 msgstr "Výučba"
1831
1832 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1566
1833 msgid "Last updated:"
1834 msgstr ""
1835
1836 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1593
1837 msgid "Feels like:"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1618
1841 msgid "Humidity:"
1842 msgstr ""
1843
1844 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1645
1845 #, fuzzy
1846 msgid "Pressure:"
1847 msgstr "IP adresa:"
1848
1849 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1672
1850 msgid "Visibility:"
1851 msgstr ""
1852
1853 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1700
1854 msgid "Wind:"
1855 msgstr ""
1856
1857 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1723
1858 msgid "Sunrise:"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1746
1862 msgid "Sunset:"
1863 msgstr ""
1864
1865 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1854
1866 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2190
1867 #, c-format
1868 msgid "Forecast for %s unavailable."
1869 msgstr ""
1870
1871 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1863
1872 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2195
1873 #, fuzzy, c-format
1874 msgid "Location not set."
1875 msgstr "Príkaz na odhlásenie nie je nastavený"
1876
1877 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1880
1878 #, c-format
1879 msgid "Searching for '%s'..."
1880 msgstr ""
1881
1882 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2006
1883 #, c-format
1884 msgid "Location matches for '%s'"
1885 msgstr ""
1886
1887 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2026
1888 msgid "City"
1889 msgstr ""
1890
1891 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2046
1892 msgid "Country"
1893 msgstr ""
1894
1895 #. make it nice and pretty
1896 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2177
1897 #, fuzzy
1898 msgid "Currently in "
1899 msgstr "Momentálne načítané moduly"
1900
1901 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2179
1902 msgid "Today: "
1903 msgstr ""
1904
1905 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2180
1906 msgid "Tomorrow: "
1907 msgstr ""
1908
1909 #: ../src/plugins/weather/weather.c:285
1910 #, fuzzy
1911 msgid "Weather Plugin"
1912 msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
1913
1914 #: ../src/plugins/weather/weather.c:287
1915 msgid "Show weather conditions for a location."
1916 msgstr ""
1917
1918 #~ msgid "<b>Icon</b>"
1919 #~ msgstr "<b>Ikona</b>"
1920
1921 #~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
1922 #~ msgstr "Nastaviť Prepínanie rozloženia klávesnice"
1923
1924 #~ msgid "image"
1925 #~ msgstr "obrázok"
1926
1927 #~ msgid "text"
1928 #~ msgstr "text"
1929
1930 #~ msgid "Per application settings"
1931 #~ msgstr "Podľa nastavenia aplikácie"
1932
1933 #~ msgid "Default layout:"
1934 #~ msgstr "Štandardné rozloženie:"
1935
1936 #~ msgid "Available Applications"
1937 #~ msgstr "Dostupné aplikácie"
1938
1939 #~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
1940 #~ msgstr "Zobrazenie teploty systému, kesler.daniel@gmail.com"
1941
1942 #~ msgid "Left\t"
1943 #~ msgstr "Vľavo\t"
1944
1945 #~ msgid "Top\t"
1946 #~ msgstr "Hore\t"
1947
1948 #~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
1949 #~ msgstr "Nebol nájdený súbor pixmap: %s"
1950
1951 #~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
1952 #~ msgstr "Č. plochy / Názov plochy"
1953
1954 #~ msgid ""
1955 #~ "Allows you to switch the keyboard layout and\n"
1956 #~ "displays the currently selected layout."
1957 #~ msgstr ""
1958 #~ "Umožňuje vám prepínať rozloženie klávesnice\n"
1959 #~ "zobrazuje práve vybrané rozloženie."
1960
1961 #~ msgid "Other plugins available here"
1962 #~ msgstr "Ostatné zásuvné moduly sú dostupné tu"
1963
1964 #~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
1965 #~ msgstr "Stará oznamovacia oblasť KDE/GNOME"
1966
1967 #~ msgid "Enable Image:"
1968 #~ msgstr "Zapnúť obrázok:"
1969
1970 #~ msgid "Enable Transparency"
1971 #~ msgstr "Zapnúť priesvitnosť"
1972
1973 #~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
1974 #~ msgstr " --configure -- spustiť konfiguračný nástroj\n"
1975
1976 #~ msgid " -C  -- same as --configure\n"
1977 #~ msgstr " -C  -- ekvivalent --configure\n"
1978
1979 #~ msgid "Add Button"
1980 #~ msgstr "Pridať tlačidlo"
1981
1982 #~ msgid "Button Properties"
1983 #~ msgstr "Vlastnosti tlačidla"
1984
1985 #~ msgid "Remove Button"
1986 #~ msgstr "Odstrániť tlačidlo"
1987
1988 #~ msgid "Buttons"
1989 #~ msgstr "Tlačidlá"
1990
1991 #~ msgid "Accept SkipPager"
1992 #~ msgstr "Prijať SkipPager"
1993
1994 #~ msgid "Show Iconified windows"
1995 #~ msgstr "Zobraziť ikonifikované okná"
1996
1997 #~ msgid "Show mapped windows"
1998 #~ msgstr "Zobraziť mapované okná"
1999
2000 #~ msgid "Action"
2001 #~ msgstr "Činnosť"
2002
2003 #~ msgid "Kayboard Layout switcher"
2004 #~ msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
2005
2006 #~ msgid ""
2007 #~ "Dynamic\n"
2008 #~ "Pixels\n"
2009 #~ "% Percent"
2010 #~ msgstr ""
2011 #~ "Dynamicky\n"
2012 #~ "Pixelov\n"
2013 #~ "% percent"
2014
2015 #~ msgid ""
2016 #~ "Left\n"
2017 #~ "Center\n"
2018 #~ "Right"
2019 #~ msgstr ""
2020 #~ "Vľavo\n"
2021 #~ "Na stred\n"
2022 #~ "Vpravo"
2023
2024 #~ msgid ""
2025 #~ "Left\n"
2026 #~ "Right\n"
2027 #~ "Top\n"
2028 #~ "Bottom"
2029 #~ msgstr ""
2030 #~ "Vľavo\n"
2031 #~ "Vpravo\n"
2032 #~ "Hore\n"
2033 #~ "Dolu"
2034
2035 #~ msgid "Where to put the panel?"
2036 #~ msgstr "Kam umiestniť panel?"
2037
2038 #~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
2039 #~ msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %s"
2040
2041 #~ msgid "charging finished"
2042 #~ msgstr "nabíjanie dokončené"
2043
2044 #~ msgid "charging"
2045 #~ msgstr "nabíja sa"
2046
2047 #, fuzzy
2048 #~ msgid "Add to desktop panel"
2049 #~ msgstr "Pridať modul do panela"
2050
2051 #~ msgid "Development"
2052 #~ msgstr "Vývoj"
2053
2054 #~ msgid "Audio & Video"
2055 #~ msgstr "Zvuk a video"
2056
2057 #~ msgid "Graphics"
2058 #~ msgstr "Grafika"
2059
2060 #~ msgid "System Tools"
2061 #~ msgstr "Systémové nástroje"
2062
2063 #~ msgid "Office"
2064 #~ msgstr "Kancelária"
2065
2066 #~ msgid "Accessories"
2067 #~ msgstr "Príslušenstvo"
2068
2069 #~ msgid "% of edge"
2070 #~ msgstr "% okraja"
2071
2072 #~ msgid "Plugins"
2073 #~ msgstr "Moduly"
2074
2075 #, fuzzy
2076 #~ msgid "Logout Command"
2077 #~ msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
2078
2079 #~ msgid "lxpanel configurator"
2080 #~ msgstr "Konfigurátor lxpanel"
2081
2082 #~ msgid "Set Dock Type"
2083 #~ msgstr "Dokk típus beállítása"
2084
2085 #~ msgid "_Add"
2086 #~ msgstr "新增(_A)"
2087
2088 #~ msgid "_Remove"
2089 #~ msgstr "移除(_R)"
2090
2091 #~ msgid "Right-click to get context menu. Drag & Drop to change order."
2092 #~ msgstr "可以按右鍵使用選單,用拖曳改變順序"
2093
2094 #~ msgid "Plugins..."
2095 #~ msgstr "外掛..."