Merging upstream version 0.8.1.
[debian/lxpanel.git] / po / sk.po
1 # Slovak translation of lxpanel
2 # Copyright (C) 2006 lxde team
3 # This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
4 # Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009, 2010.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: lxpanel\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-11-21 21:13+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-08-08 11:30+0100\n"
12 "Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14 "Language: sk\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && "
19 "n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Pootle-Path: /sk/lxpanel/po/sk.po\n"
21 "X-Pootle-Revision: 0\n"
22
23 #: ../src/configurator.c:135
24 msgid ""
25 "Space reservation is not available for this panel because there is another "
26 "monitor beyond this edge and reservation would cover it if enabled."
27 msgstr ""
28
29 #: ../src/configurator.c:605
30 msgid "Currently loaded plugins"
31 msgstr "Momentálne načítané moduly"
32
33 #: ../src/configurator.c:614
34 msgid "Stretch"
35 msgstr "Natiahnuť"
36
37 #: ../src/configurator.c:749
38 msgid "Add plugin to panel"
39 msgstr "Pridať modul do panela"
40
41 #: ../src/configurator.c:777
42 msgid "Available plugins"
43 msgstr "Dostupné moduly"
44
45 #: ../src/configurator.c:1357
46 msgid "Logout command is not set"
47 msgstr "Príkaz na odhlásenie nie je nastavený"
48
49 #: ../src/configurator.c:1425
50 msgid "Select a directory"
51 msgstr "Vyberte adresár"
52
53 #: ../src/configurator.c:1425 ../src/configurator.c:1540
54 msgid "Select a file"
55 msgstr "Vyberte súbor"
56
57 #: ../src/configurator.c:1573
58 msgid "_Browse"
59 msgstr "_Prechádzať"
60
61 #: ../src/panel.c:981
62 msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
63 msgstr ""
64
65 #: ../src/panel.c:1007
66 msgid ""
67 "Really delete this panel?\n"
68 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
69 msgstr ""
70 "Skutočne chcete zmazať tento panel?\n"
71 "<b>Upozornenie: Túto operáciu nemožno vrátiť.</b>"
72
73 #: ../src/panel.c:1009
74 msgid "Confirm"
75 msgstr "Potvrdiť"
76
77 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
78 #: ../src/panel.c:1044
79 msgid "translator-credits"
80 msgstr "Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009."
81
82 #: ../src/panel.c:1049
83 msgid "LXPanel"
84 msgstr "LXPanel"
85
86 #: ../src/panel.c:1067
87 #, fuzzy
88 msgid "Copyright (C) 2008-2014"
89 msgstr "Copyright (C) 2008-2011"
90
91 #: ../src/panel.c:1068
92 msgid "Desktop panel for LXDE project"
93 msgstr "Panel plochy projektu LXDE"
94
95 #: ../src/panel.c:1110
96 #, c-format
97 msgid "\"%s\" Settings"
98 msgstr "Nastavenia „%s“"
99
100 #: ../src/panel.c:1130
101 msgid "Add / Remove Panel Items"
102 msgstr "Pridať / odstrániť položky panela"
103
104 #: ../src/panel.c:1138
105 #, c-format
106 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
107 msgstr "Odstrániť „%s“ z panela"
108
109 #: ../src/panel.c:1150
110 msgid "Panel Settings"
111 msgstr "Nastavenia panela"
112
113 #: ../src/panel.c:1156
114 msgid "Create New Panel"
115 msgstr "Vytvoriť nový panel"
116
117 #: ../src/panel.c:1162
118 msgid "Delete This Panel"
119 msgstr "Zmazať tento panel"
120
121 #: ../src/panel.c:1173
122 msgid "About"
123 msgstr "O aplikácii"
124
125 #: ../src/panel.c:1180
126 msgid "Panel"
127 msgstr "Panel"
128
129 #: ../src/panel.c:1391 ../src/panel.c:1399 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
130 msgid "Height:"
131 msgstr "Výška:"
132
133 #: ../src/panel.c:1392 ../src/panel.c:1398 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
134 msgid "Width:"
135 msgstr "Šírka:"
136
137 #: ../src/panel.c:1393 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
138 msgid "Left"
139 msgstr "Vľavo"
140
141 #: ../src/panel.c:1394 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
142 msgid "Right"
143 msgstr "Vpravo"
144
145 #: ../src/panel.c:1400 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
146 msgid "Top"
147 msgstr "Hore"
148
149 #: ../src/panel.c:1401 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
150 msgid "Bottom"
151 msgstr "Dolu"
152
153 #: ../src/plugin.c:340
154 msgid "No file manager is configured."
155 msgstr ""
156
157 #. { "configure", N_("Preferences"), configure },
158 #: ../src/gtk-run.c:377 ../src/main.c:52 ../plugins/menu.c:741
159 msgid "Run"
160 msgstr "Spustiť"
161
162 #: ../src/gtk-run.c:391
163 msgid "Enter the command you want to execute:"
164 msgstr "Zadajte príkaz, ktorý chcete vykonať:"
165
166 #: ../src/main.c:53 ../plugins/menu.c:742
167 msgid "Restart"
168 msgstr "Reštartovať"
169
170 #: ../src/main.c:54 ../plugins/menu.c:743
171 msgid "Logout"
172 msgstr "Odhlásiť"
173
174 #: ../src/main.c:252
175 #, c-format
176 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
177 msgstr "lxpanel %s - odľahčený GTK2+ panel pre unixové pracovné prostredia\n"
178
179 #: ../src/main.c:253
180 #, c-format
181 msgid "Command line options:\n"
182 msgstr "Voľby príkazového riadka:\n"
183
184 #: ../src/main.c:254
185 #, c-format
186 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
187 msgstr " --help      -- vypísať tohto pomocníka a skončiť\n"
188
189 #: ../src/main.c:255
190 #, c-format
191 msgid " --version   -- print version and exit\n"
192 msgstr " --version   -- vypísať verziu a skončiť\n"
193
194 #. g_print(_(" --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"));
195 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
196 #: ../src/main.c:258
197 #, c-format
198 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
199 msgstr " --profile meno -- použiť uvedený profil\n"
200
201 #: ../src/main.c:260
202 #, c-format
203 msgid " -h  -- same as --help\n"
204 msgstr " -h  -- ekvivalent --help\n"
205
206 #: ../src/main.c:261
207 #, c-format
208 msgid " -p  -- same as --profile\n"
209 msgstr " -p  -- ekvivalent --profile\n"
210
211 #: ../src/main.c:262
212 #, c-format
213 msgid " -v  -- same as --version\n"
214 msgstr " -v  -- ekvivalent --version\n"
215
216 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
217 #: ../src/main.c:264
218 #, c-format
219 msgid ""
220 "\n"
221 "Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
222 "\n"
223 msgstr ""
224 "\n"
225 "Podrobnosti nájdete na http://lxde.org/\n"
226 "\n"
227
228 #: ../src/input-button.c:129
229 #, c-format
230 msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry."
231 msgstr ""
232
233 #: ../src/input-button.c:132 ../src/input-button.c:331
234 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
235 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
236 msgid "Error"
237 msgstr "Chyba"
238
239 #: ../src/input-button.c:161
240 #, fuzzy
241 msgid "LeftBtn"
242 msgstr "Vľavo"
243
244 #: ../src/input-button.c:164
245 msgid "MiddleBtn"
246 msgstr ""
247
248 #: ../src/input-button.c:167
249 #, fuzzy
250 msgid "RightBtn"
251 msgstr "Vpravo"
252
253 #: ../src/input-button.c:170
254 #, c-format
255 msgid "Btn%s"
256 msgstr ""
257
258 #. GtkRadioButton "None"
259 #: ../src/input-button.c:250 ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
260 msgid "None"
261 msgstr ""
262
263 #: ../src/input-button.c:257
264 #, fuzzy
265 msgid "Custom:"
266 msgstr "Vlastná farba"
267
268 #: ../src/input-button.c:329
269 #, c-format
270 msgid "Cannot assign '%s' as a global hotkey: it is already bound."
271 msgstr ""
272
273 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../plugins/launchtaskbar.c:3553
274 #, fuzzy
275 msgid "Application Launch and Task Bar"
276 msgstr "Spúšťací panel"
277
278 #. Launchtaskbar mode: launchbar, taskbar, or combined
279 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
280 #, fuzzy
281 msgid "<b>Mode:</b>"
282 msgstr "<b>Veľkosť</b>"
283
284 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
285 msgid "Launchers"
286 msgstr ""
287
288 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
289 #, fuzzy
290 msgid "<b>Launchbar</b>"
291 msgstr "<b>Priesvitnosť</b>"
292
293 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
294 msgid "Show tooltips"
295 msgstr "Zobraziť bublinové tipy"
296
297 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
298 msgid "Icons only"
299 msgstr "Iba ikony"
300
301 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
302 msgid "Flat buttons"
303 msgstr "Ploché tlačidlá"
304
305 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
306 msgid "Show windows from all desktops"
307 msgstr "Zobraziť okná zo všetkých plôch"
308
309 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
310 msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
311 msgstr ""
312
313 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
314 msgid "Use mouse wheel"
315 msgstr "Používať koliesko myši"
316
317 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
318 msgid "Flash when there is any window requiring attention"
319 msgstr "Blikať, keď niektoré okno vyžaduje pozornosť"
320
321 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
322 msgid "Combine multiple application windows into a single button"
323 msgstr "Zoskupovať okná viacerých aplikácií do jedného tlačidla"
324
325 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
326 msgid "Disable enlargement for small task icons"
327 msgstr ""
328
329 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
330 msgid "Maximum width of task button"
331 msgstr "Maximálna šírka tlačidla úlohy"
332
333 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
334 msgid "Spacing"
335 msgstr "Rozostupy"
336
337 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
338 #, fuzzy
339 msgid "<b>Taskbar</b>"
340 msgstr "<b>Priesvitnosť</b>"
341
342 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
343 #, fuzzy
344 msgid "Only Application Launch Bar"
345 msgstr "Spúšťací panel"
346
347 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:19
348 #, fuzzy
349 msgid "Only Task Bar (Window List)"
350 msgstr "Panel úloh (Zoznam okien)"
351
352 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:20
353 #, fuzzy
354 msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
355 msgstr "Spúšťací panel"
356
357 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
358 msgid "<b>Connection</b>"
359 msgstr "<b>Pripojenie</b>"
360
361 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
362 msgid "Status:"
363 msgstr "Stav:"
364
365 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
366 msgid "_Name:"
367 msgstr "_Názov:"
368
369 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
370 msgid "<b>Activity</b>"
371 msgstr "<b>Aktivita</b>"
372
373 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
374 msgid "Received:"
375 msgstr "Prijaté:"
376
377 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
378 msgid "Sent:"
379 msgstr "Poslané:"
380
381 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
382 msgid "<b>Signal Strength</b>"
383 msgstr "<b>Sila signálu</b>"
384
385 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
386 #, no-c-format
387 msgid "0%"
388 msgstr "0 %"
389
390 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
391 msgid "General"
392 msgstr "Všeobecné"
393
394 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
395 msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
396 msgstr "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
397
398 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
399 msgid "Address:"
400 msgstr "Adresa:"
401
402 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
403 msgid "Destination:"
404 msgstr "Cieľ:"
405
406 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../plugins/netstat/netstat.c:364
407 #: ../plugins/netstat/netstat.c:375
408 msgid "Broadcast:"
409 msgstr "Broadcast:"
410
411 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
412 msgid "Subnet Mask:"
413 msgstr "Maska podsiete:"
414
415 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
416 msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
417 msgstr "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
418
419 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
420 msgid "Scope:"
421 msgstr "Rozsah:"
422
423 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
424 msgid "<b>Network Device</b>"
425 msgstr "<b>Sieťové zariadenie</b>"
426
427 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
428 msgid "Type:"
429 msgstr "Typ:"
430
431 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
432 msgid "Support"
433 msgstr "Podpora"
434
435 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
436 msgid "Con_figure"
437 msgstr "Kon_figurácia"
438
439 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
440 msgid "Dynamic"
441 msgstr "Dynamická"
442
443 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
444 msgid "Pixels"
445 msgstr "Pixelov"
446
447 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
448 #, no-c-format
449 msgid "% Percent"
450 msgstr "% percent"
451
452 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
453 #, fuzzy
454 msgid "Err"
455 msgstr "Chyba"
456
457 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
458 #, fuzzy
459 msgid "Warn"
460 msgstr "Upozornenie1"
461
462 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
463 msgid "Info"
464 msgstr ""
465
466 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
467 msgid "All"
468 msgstr ""
469
470 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
471 msgid "Panel Preferences"
472 msgstr "Nastavenia panelu"
473
474 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
475 msgid "Edge:"
476 msgstr "Okraj:"
477
478 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
479 msgid "Center"
480 msgstr "Stred"
481
482 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
483 msgid "Alignment:"
484 msgstr "Zarovnanie:"
485
486 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
487 msgid "Margin:"
488 msgstr "Okraj:"
489
490 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
491 #, fuzzy
492 msgid "Monitor:"
493 msgstr "Monitor batérie"
494
495 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
496 msgid "<b>Position</b>"
497 msgstr "<b>Poloha</b>"
498
499 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
500 msgid "Icon size:"
501 msgstr ""
502
503 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
504 msgid "<b>Size</b>"
505 msgstr "<b>Veľkosť</b>"
506
507 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
508 msgid "Geometry"
509 msgstr "Geometria"
510
511 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
512 msgid "System theme"
513 msgstr "Vzhľad systému"
514
515 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
516 msgid "Solid color (with opacity)"
517 msgstr "Súvislá farba (s krytím)"
518
519 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1447
520 msgid "Image"
521 msgstr "Obrázok"
522
523 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
524 msgid "Select an image file"
525 msgstr "Vyberte súbor obrázka"
526
527 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
528 msgid "<b>Background</b>"
529 msgstr "<b>Pozadie</b>"
530
531 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
532 msgid "Custom color"
533 msgstr "Vlastná farba"
534
535 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../plugins/space.c:88
536 #: ../plugins/batt/batt.c:675
537 msgid "Size"
538 msgstr "Veľkosť"
539
540 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
541 msgid "<b>Font</b>"
542 msgstr "<b>Písmo</b>"
543
544 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
545 msgid "Appearance"
546 msgstr "Vzhľad"
547
548 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
549 msgid "Panel Applets"
550 msgstr "Aplety v paneli"
551
552 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
553 msgid "Logout Command:"
554 msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
555
556 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
557 msgid "Terminal Emulator:"
558 msgstr "Emulátor terminálu:"
559
560 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
561 msgid "File Manager:"
562 msgstr "Správca súborov:"
563
564 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
565 msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
566 msgstr "<b>Nastaviť preferované aplikácie</b>"
567
568 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
569 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
570 msgstr "Správcovia okien majú ukotvovať panel"
571
572 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
573 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
574 msgstr "Rezervovať miesto, nezakrývať maximalizovanými oknami"
575
576 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
577 msgid "<b>Properties</b>"
578 msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
579
580 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
581 msgid "Minimize panel when not in use"
582 msgstr "Minimalizovať panel, keď sa napoužíva"
583
584 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
585 msgid "Size when minimized"
586 msgstr "Veľkosť keď je minimalizovaný"
587
588 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
589 msgid "pixels"
590 msgstr "pixely"
591
592 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
593 msgid "<b>Automatic hiding</b>"
594 msgstr "<b>Automatické skrývanie</b>"
595
596 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
597 msgid "Log level"
598 msgstr ""
599
600 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
601 #, fuzzy
602 msgid "<b>Log level</b>"
603 msgstr "<b>Sieťové zariadenie</b>"
604
605 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
606 msgid "Advanced"
607 msgstr "Pokročilé"
608
609 #: ../plugins/cpu/cpu.c:281
610 msgid "CPU Usage Monitor"
611 msgstr "Monitor využitia CPU"
612
613 #: ../plugins/cpu/cpu.c:282 ../plugins/monitors/monitors.c:699
614 msgid "Display CPU usage"
615 msgstr "Zobraziť využitie CPU"
616
617 #: ../plugins/deskno/deskno.c:174 ../plugins/deskno/deskno.c:194
618 msgid "Desktop Number / Workspace Name"
619 msgstr "Číslo plochy / Názov plochy"
620
621 #: ../plugins/deskno/deskno.c:176 ../plugins/dclock.c:424
622 msgid "Bold font"
623 msgstr "Hrubé písmo"
624
625 #: ../plugins/deskno/deskno.c:177
626 msgid "Display desktop names"
627 msgstr "Zobraziť názvy plôch"
628
629 #: ../plugins/deskno/deskno.c:195
630 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
631 msgstr "Zobrazenie čísla plochy, cmeury@users.sf.net"
632
633 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1443 ../plugins/launchtaskbar.c:3525
634 msgid "Application Launch Bar"
635 msgstr "Spúšťací panel"
636
637 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1446 ../plugins/launchtaskbar.c:3534
638 msgid "Task Bar (Window List)"
639 msgstr "Panel úloh (Zoznam okien)"
640
641 #: ../plugins/launchtaskbar.c:2507
642 #, fuzzy
643 msgid "_Close all windows"
644 msgstr "_Zatvoriť okno"
645
646 #. Add Raise menu item.
647 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3380
648 msgid "_Raise"
649 msgstr "_Zdvihnúť"
650
651 #. Add Restore menu item.
652 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3385
653 msgid "R_estore"
654 msgstr "_Obnoviť"
655
656 #. Add Maximize menu item.
657 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3390
658 msgid "Ma_ximize"
659 msgstr "Ma_ximalizovať"
660
661 #. Add Iconify menu item.
662 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3395
663 msgid "Ico_nify"
664 msgstr "Iko_nifikovať"
665
666 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3416
667 #, c-format
668 msgid "Workspace _%d"
669 msgstr "Pracovná plocha _%d"
670
671 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3421
672 #, c-format
673 msgid "Workspace %d"
674 msgstr "Pracovná plocha %d"
675
676 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
677 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3437
678 msgid "_All workspaces"
679 msgstr "Všetky pr_acovné plochy"
680
681 #. FIXME: add "Current workspace" item, active if not on a current
682 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
683 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3445
684 msgid "_Move to Workspace"
685 msgstr "_Presunúť na plochu"
686
687 #. Add Close menu item.  By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
688 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3451
689 msgid "_Close Window"
690 msgstr "_Zatvoriť okno"
691
692 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3453
693 msgid "A_dd to Launcher"
694 msgstr ""
695
696 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3454
697 #, fuzzy
698 msgid "Rem_ove from Launcher"
699 msgstr "Odstrániť „%s“ z panela"
700
701 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3455
702 msgid "_New Instance"
703 msgstr ""
704
705 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3526
706 msgid "Bar with buttons to launch application"
707 msgstr "Panel s tlačidlami pre spúšťanie aplikácií"
708
709 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3535
710 msgid ""
711 "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
712 "focus"
713 msgstr ""
714 "Panel úloh zobrazuje všetky otvorené okná a umožňuje ich ikonifikovať, "
715 "zatieniť alebo aktivovať"
716
717 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3554
718 #, fuzzy
719 msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
720 msgstr "Panel s tlačidlami pre spúšťanie aplikácií"
721
722 #: ../plugins/dclock.c:418 ../plugins/dclock.c:438
723 msgid "Digital Clock"
724 msgstr "Digitálne hodiny"
725
726 #: ../plugins/dclock.c:420
727 msgid "Clock Format"
728 msgstr "Formát hodín"
729
730 #: ../plugins/dclock.c:421
731 msgid "Tooltip Format"
732 msgstr "Formát bublinových tipov"
733
734 #: ../plugins/dclock.c:422
735 #, fuzzy, c-format
736 msgid "Format codes: man 3 strftime; %n for line break"
737 msgstr "Formátovacie kódy: man 3 strftime; \\n znamená nový riadok"
738
739 #: ../plugins/dclock.c:423
740 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
741 msgstr "Operácia po kliknutí (predvolená: zobraziť kalendár)"
742
743 #: ../plugins/dclock.c:425
744 msgid "Tooltip only"
745 msgstr "Iba bublinové tipy"
746
747 #: ../plugins/dclock.c:426
748 #, fuzzy
749 msgid "Center text"
750 msgstr "Stred"
751
752 #: ../plugins/dclock.c:439
753 msgid "Display digital clock and tooltip"
754 msgstr "Zobraziť digitálne hodiny a bublinové tipy"
755
756 #: ../plugins/menu.c:382
757 msgid "Add to desktop"
758 msgstr "Pridať na plochu"
759
760 #: ../plugins/menu.c:389
761 msgid "Properties"
762 msgstr "Vlastnosti"
763
764 #: ../plugins/menu.c:1013 ../plugins/menu.c:1027
765 msgid "Menu"
766 msgstr "Ponuka"
767
768 #: ../plugins/menu.c:1014 ../plugins/dirmenu.c:357
769 msgid "Icon"
770 msgstr "Ikona"
771
772 #: ../plugins/menu.c:1028
773 msgid "Application Menu"
774 msgstr "Aplikačné menu"
775
776 #: ../plugins/separator.c:68
777 msgid "Separator"
778 msgstr "Oddeľovač"
779
780 #: ../plugins/separator.c:69
781 msgid "Add a separator to the panel"
782 msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
783
784 #: ../plugins/pager.c:92
785 msgid "Sorry, there was no window manager configuration program found."
786 msgstr ""
787
788 #: ../plugins/pager.c:144 ../plugins/pager.c:160
789 msgid "Desktop Pager"
790 msgstr "Stránkovač plôch"
791
792 #: ../plugins/pager.c:145 ../plugins/pager.c:161
793 msgid "Simple pager plugin"
794 msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
795
796 #: ../plugins/space.c:86 ../plugins/space.c:95
797 msgid "Spacer"
798 msgstr "Rozostup"
799
800 #: ../plugins/space.c:96
801 msgid "Allocate space"
802 msgstr "Vyhradiť miesto"
803
804 #: ../plugins/tray.c:682
805 msgid "System Tray"
806 msgstr "Oznamovacia oblasť"
807
808 #: ../plugins/tray.c:683
809 msgid "System tray"
810 msgstr "Oznamovacia oblasť"
811
812 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:401
813 msgid "New session is required for this option to take effect"
814 msgstr ""
815
816 #. dialog
817 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:582
818 #, fuzzy
819 msgid "Select Keyboard Model"
820 msgstr "LED klávesnice"
821
822 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:606 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:735
823 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:913
824 #, fuzzy
825 msgid "Description"
826 msgstr "Cieľ:"
827
828 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:611 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:742
829 #, fuzzy
830 msgid "Id"
831 msgstr "Nečinné"
832
833 #. dialog
834 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:706
835 #, fuzzy
836 msgid "Select Layout Change Type"
837 msgstr "Vyberte súbor obrázka"
838
839 #. dialog
840 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:879
841 #, fuzzy
842 msgid "Add Keyboard Layout"
843 msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
844
845 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:903 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1294
846 msgid "Flag"
847 msgstr ""
848
849 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:908 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1298
850 msgid "Layout"
851 msgstr ""
852
853 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1204 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1536
854 #, fuzzy
855 msgid "Keyboard Layout Handler"
856 msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
857
858 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1227
859 #, fuzzy
860 msgid "Keyboard Model"
861 msgstr "LED klávesnice"
862
863 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1248
864 #, fuzzy
865 msgid "Keyboard Layouts"
866 msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
867
868 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1302
869 msgid "Variant"
870 msgstr ""
871
872 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1311
873 #, fuzzy
874 msgid "Change Layout Option"
875 msgstr "Zmeniť ikony okna"
876
877 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1331
878 msgid "Advanced setxkbmap Options"
879 msgstr ""
880
881 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1352
882 msgid "Do _not reset existing options"
883 msgstr ""
884
885 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1357
886 msgid "Keep _system layouts"
887 msgstr ""
888
889 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1366
890 #, fuzzy
891 msgid "Per Window Settings"
892 msgstr "Nastavenia panela"
893
894 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1378
895 #, fuzzy
896 msgid "_Remember layout for each window"
897 msgstr "_Pamätať si rozloženie pre každú aplikáciu samostatne"
898
899 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1387
900 #, fuzzy
901 msgid "Show Layout as"
902 msgstr "Zobraziť rozloženie ako"
903
904 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1448
905 msgid "Custom Image"
906 msgstr ""
907
908 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1449
909 msgid "Text"
910 msgstr ""
911
912 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1475
913 msgid "Panel Icon Size"
914 msgstr ""
915
916 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1537
917 #, fuzzy
918 msgid "Handle keyboard layouts"
919 msgstr "Prepínať medzi dostupnými rozloženiami klávesnice"
920
921 #: ../plugins/wincmd.c:189
922 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
923 msgstr ""
924 "Po kliknutí ľavým tlačidlom zmeniť všetky okná na ikony. Stredným tlačidlom "
925 "ich tieňovať."
926
927 #: ../plugins/wincmd.c:224 ../plugins/wincmd.c:234
928 msgid "Minimize All Windows"
929 msgstr "Minimalizovať všetky okná"
930
931 #: ../plugins/wincmd.c:226
932 msgid "Alternately iconify/shade and raise"
933 msgstr "Alternatívna ikonifikácia/tieňovanie a zdvihnutie"
934
935 #: ../plugins/wincmd.c:235
936 msgid ""
937 "Sends commands to all desktop windows.\n"
938 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
939 msgstr ""
940 "Posiela príkazy všetkým oknám plochy.\n"
941 "Podporované príkazy sú 1) ikonifikovať a 2) tieňovať"
942
943 #: ../plugins/dirmenu.c:205
944 msgid "Open in _Terminal"
945 msgstr "Otvoriť v _termináli"
946
947 #: ../plugins/dirmenu.c:353 ../plugins/dirmenu.c:369
948 msgid "Directory Menu"
949 msgstr "Menu adresára"
950
951 #: ../plugins/dirmenu.c:355
952 msgid "Directory"
953 msgstr "Adresár"
954
955 #: ../plugins/dirmenu.c:356
956 msgid "Label"
957 msgstr "Označenie"
958
959 #: ../plugins/dirmenu.c:370
960 #, fuzzy
961 msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
962 msgstr "Prechádzať strom adresárov pomocou menu (autor: PCMan)"
963
964 #: ../plugins/thermal/thermal.c:558 ../plugins/thermal/thermal.c:576
965 msgid "Temperature Monitor"
966 msgstr "Monitor teploty"
967
968 #: ../plugins/thermal/thermal.c:560
969 #, fuzzy
970 msgid "Normal color"
971 msgstr "Vlastná farba"
972
973 #: ../plugins/thermal/thermal.c:561
974 #, fuzzy
975 msgid "Warning1 color"
976 msgstr "Farba nabíjania 1"
977
978 #: ../plugins/thermal/thermal.c:562
979 #, fuzzy
980 msgid "Warning2 color"
981 msgstr "Farba nabíjania 1"
982
983 #: ../plugins/thermal/thermal.c:563
984 msgid "Automatic sensor location"
985 msgstr "Automatické umiestnenie snímača"
986
987 #: ../plugins/thermal/thermal.c:564
988 msgid "Sensor"
989 msgstr "Snímač"
990
991 #: ../plugins/thermal/thermal.c:565
992 msgid "Automatic temperature levels"
993 msgstr "Automatické teplotné hladiny"
994
995 #: ../plugins/thermal/thermal.c:566
996 #, fuzzy
997 msgid "Warning1 temperature"
998 msgstr "Upozornenie1 Teplota"
999
1000 #: ../plugins/thermal/thermal.c:567
1001 #, fuzzy
1002 msgid "Warning2 temperature"
1003 msgstr "Upozornenie2 Teplota"
1004
1005 #: ../plugins/thermal/thermal.c:577
1006 msgid "Display system temperature"
1007 msgstr "Zobrazovanie teploty systému"
1008
1009 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:326
1010 #, c-format
1011 msgid ""
1012 "Frequency: %d MHz\n"
1013 "Governor: %s"
1014 msgstr ""
1015
1016 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:409
1017 msgid "CPUFreq frontend"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:410
1021 msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
1022 msgstr ""
1023
1024 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
1025 #. Display current level in tooltip.
1026 #: ../plugins/volume/volume.c:278 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:350
1027 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:524
1028 msgid "Volume control"
1029 msgstr "Ovládanie hlasitosti"
1030
1031 #: ../plugins/volume/volume.c:286 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:637
1032 msgid "Volume Control"
1033 msgstr "Ovládanie hlasitosti"
1034
1035 #. Create a frame as the child of the viewport.
1036 #: ../plugins/volume/volume-impl.c:109 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:477
1037 msgid "Volume"
1038 msgstr "Hlasitosť"
1039
1040 #. Create a check button as the child of the vertical box.
1041 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:496
1042 msgid "Mute"
1043 msgstr "Stlmiť"
1044
1045 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:619
1046 msgid ""
1047 "Error, you need to install an application to configure the sound "
1048 "(pavucontrol, alsamixer ...)"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:638
1052 msgid "Display and control volume for ALSA"
1053 msgstr ""
1054
1055 #: ../plugins/netstat/netstat.c:179
1056 msgid "<Hidden Access Point>"
1057 msgstr "<Skrytý prístupový bod>"
1058
1059 #: ../plugins/netstat/netstat.c:212
1060 msgid "Wireless Networks not found in range"
1061 msgstr "V dosahu neboli nájdené bezdrôtové siete"
1062
1063 #. Repair
1064 #: ../plugins/netstat/netstat.c:248
1065 msgid "Repair"
1066 msgstr "Opraviť"
1067
1068 #. interface down
1069 #: ../plugins/netstat/netstat.c:253
1070 msgid "Disable"
1071 msgstr "Vypnúť"
1072
1073 #: ../plugins/netstat/netstat.c:344
1074 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1075 msgstr "Bezdrôtové pripojenie nie je pripojené"
1076
1077 #: ../plugins/netstat/netstat.c:346
1078 msgid "Network cable is plugged out"
1079 msgstr "Sieťový kábel je odpojený"
1080
1081 #: ../plugins/netstat/netstat.c:348
1082 msgid "Connection has limited or no connectivity"
1083 msgstr "Pripojenie je obmedzené alebo nepripojené"
1084
1085 #: ../plugins/netstat/netstat.c:352 ../plugins/netstat/netstat.c:363
1086 #: ../plugins/netstat/netstat.c:374
1087 msgid "IP Address:"
1088 msgstr "IP adresa:"
1089
1090 #: ../plugins/netstat/netstat.c:353
1091 msgid "Remote IP:"
1092 msgstr "Vzdialená IP:"
1093
1094 #: ../plugins/netstat/netstat.c:354 ../plugins/netstat/netstat.c:365
1095 #: ../plugins/netstat/netstat.c:376
1096 msgid "Netmask:"
1097 msgstr "Maska siete:"
1098
1099 #: ../plugins/netstat/netstat.c:355 ../plugins/netstat/netstat.c:367
1100 #: ../plugins/netstat/netstat.c:378
1101 msgid "Activity"
1102 msgstr "Aktivita"
1103
1104 #: ../plugins/netstat/netstat.c:355 ../plugins/netstat/netstat.c:367
1105 #: ../plugins/netstat/netstat.c:378
1106 msgid "Sent"
1107 msgstr "Poslané"
1108
1109 #: ../plugins/netstat/netstat.c:355 ../plugins/netstat/netstat.c:367
1110 #: ../plugins/netstat/netstat.c:378
1111 msgid "Received"
1112 msgstr "Prijaté"
1113
1114 #: ../plugins/netstat/netstat.c:356 ../plugins/netstat/netstat.c:368
1115 #: ../plugins/netstat/netstat.c:379
1116 msgid "bytes"
1117 msgstr "bajtov"
1118
1119 #: ../plugins/netstat/netstat.c:357 ../plugins/netstat/netstat.c:369
1120 #: ../plugins/netstat/netstat.c:380
1121 msgid "packets"
1122 msgstr "paketov"
1123
1124 #: ../plugins/netstat/netstat.c:360 ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
1125 msgid "Wireless"
1126 msgstr "Bezdrôtové"
1127
1128 #: ../plugins/netstat/netstat.c:362
1129 msgid "Protocol:"
1130 msgstr "Protokol:"
1131
1132 #: ../plugins/netstat/netstat.c:366 ../plugins/netstat/netstat.c:377
1133 msgid "HW Address:"
1134 msgstr "HW adresa:"
1135
1136 #: ../plugins/netstat/netstat.c:497
1137 msgid "Manage Networks"
1138 msgstr "Spravovať siete"
1139
1140 #: ../plugins/netstat/netstat.c:498
1141 msgid "Monitor and Manage networks"
1142 msgstr "Monitorovať a spravovať siete"
1143
1144 #. create dialog
1145 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:87
1146 msgid "Setting Encryption Key"
1147 msgstr "Nastavenie šifrovacieho kľúča"
1148
1149 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:98
1150 msgid ""
1151 "This wireless network was encrypted.\n"
1152 "You must have the encryption key."
1153 msgstr ""
1154 "Táto bezdrôtová sieť je šifrovaná.\n"
1155 "Musíte mať šifrovací kľúč."
1156
1157 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:103
1158 msgid "Encryption Key:"
1159 msgstr "Šifrovací kľúč:"
1160
1161 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:152 ../plugins/netstatus/netstatus.c:164
1162 msgid "Network Status Monitor"
1163 msgstr "Monitor stavu siete"
1164
1165 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:154
1166 msgid "Interface to monitor"
1167 msgstr "Monitorovať rozhranie"
1168
1169 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:155
1170 msgid "Config tool"
1171 msgstr "Konfiguračný nástroj"
1172
1173 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:165
1174 msgid "Monitor network status"
1175 msgstr "Monitorovať stav siete"
1176
1177 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:52
1178 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:316
1179 msgid "Unknown"
1180 msgstr "Neznáme"
1181
1182 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:117
1183 msgid "Connection Properties"
1184 msgstr "Vlastnosti pripojenia"
1185
1186 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:123
1187 #, c-format
1188 msgid "Connection Properties: %s"
1189 msgstr "Vlastnosti pripojenia: %s"
1190
1191 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:136
1192 #, c-format
1193 msgid "%lu packet"
1194 msgid_plural "%lu packets"
1195 msgstr[0] "%lu paket"
1196 msgstr[1] "%lu pakety"
1197 msgstr[2] "%lu paketov"
1198
1199 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:400
1200 #, c-format
1201 msgid ""
1202 "There was an error displaying help:\n"
1203 "%s"
1204 msgstr ""
1205 "Pri zobrazovaní pomocníka nastala chyba:\n"
1206 "%s"
1207
1208 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:381
1209 #, c-format
1210 msgid "Network Connection: %s"
1211 msgstr "Sieťové pripojenie: %s"
1212
1213 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:386
1214 msgid "Network Connection"
1215 msgstr "Sieťové pripojenie"
1216
1217 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:822
1218 msgid "Interface"
1219 msgstr "Rozhranie"
1220
1221 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:823
1222 msgid "The current interface the icon is monitoring."
1223 msgstr "Aktuálne rozhranie, ktoré táto ikona monitoruje."
1224
1225 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:830
1226 msgid "Orientation"
1227 msgstr "Orientácia"
1228
1229 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:831
1230 msgid "The orientation of the tray."
1231 msgstr "Orientácia oznamovacej oblasti."
1232
1233 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
1234 msgid "Tooltips Enabled"
1235 msgstr "Bublinové tipy zapnuté"
1236
1237 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:840
1238 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1239 msgstr "Či sú alebo nie sú zapnuté bublinové tipy."
1240
1241 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
1242 msgid "Show Signal"
1243 msgstr "Zobrazovať signál"
1244
1245 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:848
1246 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1247 msgstr "Či sa má alebo nemá zobrazovať sila signálu."
1248
1249 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:957
1250 #, c-format
1251 msgid ""
1252 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1253 "\n"
1254 "%s"
1255 msgstr ""
1256 "Prosím, kontaktujte správcu svojho systému, aby vyriešil nasledovný "
1257 "problém:\n"
1258 "\n"
1259 "%s"
1260
1261 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1262 msgid "Name"
1263 msgstr "Názov"
1264
1265 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1266 msgid "The interface name"
1267 msgstr "Názov rozhrania"
1268
1269 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1270 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2080
1271 msgid "State"
1272 msgstr "Stav"
1273
1274 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1275 msgid "The interface state"
1276 msgstr "Stav rozhrania"
1277
1278 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1279 msgid "Stats"
1280 msgstr "Štatistiky"
1281
1282 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1283 msgid "The interface packets/bytes statistics"
1284 msgstr "Štatistika bajtov/paketov rozhrania"
1285
1286 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1287 msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1288 msgstr "Či je rozhranie bezdrôtové"
1289
1290 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1291 msgid "Signal"
1292 msgstr "Signál"
1293
1294 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1295 msgid "Wireless signal strength percentage"
1296 msgstr "Percentá sily bezdrôtového signálu"
1297
1298 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1299 msgid "The current error condition"
1300 msgstr "Aktuálny chybový stav"
1301
1302 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1303 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1205
1304 #, c-format
1305 msgid "Unable to open socket: %s"
1306 msgstr "Nie je možné otvoriť socket: %s"
1307
1308 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1309 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1231
1310 #, c-format
1311 msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1312 msgstr "Chyba SIOCGIFFLAGS: %s"
1313
1314 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1315 msgid "AMPR NET/ROM"
1316 msgstr "AMPR NET/ROM"
1317
1318 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
1319 msgid "Ethernet"
1320 msgstr "Ethernet"
1321
1322 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1323 msgid "AMPR AX.25"
1324 msgstr "AMPR AX.25"
1325
1326 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1327 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
1328 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1329 msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1330
1331 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
1332 msgid "ARCnet"
1333 msgstr "ARCnet"
1334
1335 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1336 msgid "Frame Relay DLCI"
1337 msgstr "Frame Relay DLCI"
1338
1339 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1340 msgid "Metricom Starmode IP"
1341 msgstr "Metricom Starmode IP"
1342
1343 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1344 msgid "Serial Line IP"
1345 msgstr "IP na sériovej linke"
1346
1347 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
1348 msgid "VJ Serial Line IP"
1349 msgstr "IP na VJ sériovej linke"
1350
1351 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1352 msgid "6-bit Serial Line IP"
1353 msgstr "IP na 6-bitovej sériovej linke"
1354
1355 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1356 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1357 msgstr "IP na VJ 6-bitovej sériovej linke"
1358
1359 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1360 msgid "Adaptive Serial Line IP"
1361 msgstr "IP na adaptívnej sériovej linke"
1362
1363 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
1364 msgid "AMPR ROSE"
1365 msgstr "AMPR ROSE"
1366
1367 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1368 msgid "Generic X.25"
1369 msgstr "Všeobecný X.25"
1370
1371 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1372 msgid "Point-to-Point Protocol"
1373 msgstr "Point-to-Point Protocol"
1374
1375 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
1376 msgid "(Cisco)-HDLC"
1377 msgstr "(Cisco)-HDLC"
1378
1379 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1380 msgid "LAPB"
1381 msgstr "LAPB"
1382
1383 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
1384 msgid "IPIP Tunnel"
1385 msgstr "IPIP tunel"
1386
1387 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
1388 msgid "Frame Relay Access Device"
1389 msgstr "Prístupové zariadenie Frame Relay"
1390
1391 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
1392 msgid "Local Loopback"
1393 msgstr "Lokálne rozhranie (loopback)"
1394
1395 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
1396 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1397 msgstr "Fiber Distributed Data Interface"
1398
1399 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
1400 msgid "IPv6-in-IPv4"
1401 msgstr "IPv6-in-IPv4"
1402
1403 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1404 msgid "HIPPI"
1405 msgstr "HIPPI"
1406
1407 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
1408 msgid "Ash"
1409 msgstr "Ash"
1410
1411 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
1412 msgid "Econet"
1413 msgstr "Econet"
1414
1415 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
1416 msgid "IrLAP"
1417 msgstr "IrLAP"
1418
1419 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1163
1420 #, c-format
1421 msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1422 msgstr "Chyba SIOCGIFCONF: %s"
1423
1424 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1256
1425 #, c-format
1426 msgid "No network devices found"
1427 msgstr "Neboli nájdené žiadne sieťové zariadenia"
1428
1429 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1430 #, c-format
1431 msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1432 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť /proc/net/dev: %s"
1433
1434 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
1435 #, fuzzy
1436 msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1437 msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/dev. Neznámy formát."
1438
1439 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
1440 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1441 msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/dev. Neznámy formát."
1442
1443 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1444 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
1445 #, c-format
1446 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1447 msgstr "Nepodarilo sa zistiť názov rozhrania z „%s“"
1448
1449 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1450 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
1451 #, c-format
1452 msgid ""
1453 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1454 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1455 msgstr ""
1456 "Nepodarili sa zistiť štatistiky rozhrania z „%s“. prx_idx = %d; ptx_idx = "
1457 "%d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1458
1459 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
1460 #, fuzzy
1461 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1462 msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/wireless. Neznámy formát."
1463
1464 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
1465 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1466 msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/wireless. Neznámy formát."
1467
1468 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
1469 #, c-format
1470 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1471 msgstr ""
1472 "Nepodarili sa zistiť podrobnosti bezdrôtového pripojenia z „%s“. link_idx = "
1473 "%d;"
1474
1475 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
1476 #, c-format
1477 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1478 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k rozhraniu, „%s“"
1479
1480 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
1481 #, c-format
1482 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1483 msgstr "Nepodarilo sa poslať ioctl rozhraniu, „%s“"
1484
1485 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
1486 #, c-format
1487 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1488 msgstr "Nepodarilo sa analyzovať príkazový riadok „%s“: %s"
1489
1490 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
1491 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1492 msgstr "Nepodarilo sa prečítať výstup „netstat“. Neznámy formát."
1493
1494 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1495 msgid "Disconnected"
1496 msgstr "Odpojené"
1497
1498 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1499 msgid "Idle"
1500 msgstr "Nečinné"
1501
1502 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1503 msgid "Sending"
1504 msgstr "Posiela sa"
1505
1506 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1507 msgid "Receiving"
1508 msgstr "Prijíma"
1509
1510 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1511 msgid "Sending/Receiving"
1512 msgstr "Odosiela/prijíma"
1513
1514 #: ../plugins/batt/batt.c:152
1515 #, c-format
1516 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1517 msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %d:%02d do plného nabitia"
1518
1519 #: ../plugins/batt/batt.c:163
1520 #, c-format
1521 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1522 msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, zostáva %d:%02d"
1523
1524 #: ../plugins/batt/batt.c:169
1525 #, c-format
1526 msgid "Battery: %d%% charged"
1527 msgstr "Batéria: nabitá na %d %%"
1528
1529 #: ../plugins/batt/batt.c:179
1530 #, c-format
1531 msgid ""
1532 "\n"
1533 "%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1534 msgstr ""
1535
1536 #: ../plugins/batt/batt.c:181
1537 #, c-format
1538 msgid ""
1539 "\n"
1540 "%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1541 msgstr ""
1542
1543 #: ../plugins/batt/batt.c:183
1544 #, c-format
1545 msgid ""
1546 "\n"
1547 "%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1548 msgstr ""
1549
1550 #: ../plugins/batt/batt.c:185
1551 #, c-format
1552 msgid ""
1553 "\n"
1554 "%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1555 msgstr ""
1556
1557 #: ../plugins/batt/batt.c:188
1558 #, c-format
1559 msgid ""
1560 "\n"
1561 "%sCharge full design:\t%5d mAh"
1562 msgstr ""
1563
1564 #: ../plugins/batt/batt.c:190
1565 #, c-format
1566 msgid ""
1567 "\n"
1568 "%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1569 msgstr ""
1570
1571 #: ../plugins/batt/batt.c:192
1572 #, c-format
1573 msgid ""
1574 "\n"
1575 "%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1576 msgstr ""
1577
1578 #: ../plugins/batt/batt.c:194
1579 #, c-format
1580 msgid ""
1581 "\n"
1582 "%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1583 msgstr ""
1584
1585 #: ../plugins/batt/batt.c:197
1586 #, c-format
1587 msgid ""
1588 "\n"
1589 "%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1590 msgstr ""
1591
1592 #: ../plugins/batt/batt.c:235
1593 msgid "No batteries found"
1594 msgstr "Neboli nájdené batérie"
1595
1596 #: ../plugins/batt/batt.c:515 ../plugins/batt/batt.c:644
1597 #, fuzzy
1598 msgid "Battery low"
1599 msgstr "Monitor batérie"
1600
1601 #: ../plugins/batt/batt.c:664 ../plugins/batt/batt.c:685
1602 msgid "Battery Monitor"
1603 msgstr "Monitor batérie"
1604
1605 #: ../plugins/batt/batt.c:666
1606 msgid "Hide if there is no battery"
1607 msgstr "Skryť ak neexistujú batérie"
1608
1609 #: ../plugins/batt/batt.c:667
1610 msgid "Alarm command"
1611 msgstr "Príkaz budíka"
1612
1613 #: ../plugins/batt/batt.c:668
1614 msgid "Alarm time (minutes left)"
1615 msgstr "Čas budíka (zostáva minút)"
1616
1617 #: ../plugins/batt/batt.c:669
1618 msgid "Background color"
1619 msgstr "Farba pozadia"
1620
1621 #: ../plugins/batt/batt.c:670
1622 msgid "Charging color 1"
1623 msgstr "Farba nabíjania 1"
1624
1625 #: ../plugins/batt/batt.c:671
1626 msgid "Charging color 2"
1627 msgstr "Farba nabíjania 2"
1628
1629 #: ../plugins/batt/batt.c:672
1630 msgid "Discharging color 1"
1631 msgstr "Farba vybíjania 1"
1632
1633 #: ../plugins/batt/batt.c:673
1634 msgid "Discharging color 2"
1635 msgstr "Farba vybíjania 2"
1636
1637 #: ../plugins/batt/batt.c:674
1638 msgid "Border width"
1639 msgstr "Šírka okraja"
1640
1641 #: ../plugins/batt/batt.c:676
1642 msgid "Show Extended Information"
1643 msgstr ""
1644
1645 #: ../plugins/batt/batt.c:686
1646 msgid "Display battery status using ACPI"
1647 msgstr "Zobrazovať stav batérie pomocou ACPI"
1648
1649 #: ../plugins/kbled/kbled.c:197 ../plugins/kbled/kbled.c:228
1650 msgid "Keyboard LED"
1651 msgstr "LED klávesnice"
1652
1653 #: ../plugins/kbled/kbled.c:199
1654 msgid "Show CapsLock"
1655 msgstr "Zobrazovať CapsLock"
1656
1657 #: ../plugins/kbled/kbled.c:200
1658 msgid "Show NumLock"
1659 msgstr "Zobrazovať NumLock"
1660
1661 #: ../plugins/kbled/kbled.c:201
1662 msgid "Show ScrollLock"
1663 msgstr "Zobrazovať ScrollLock"
1664
1665 #: ../plugins/kbled/kbled.c:229
1666 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1667 msgstr "Indikátory stavu klávesov CapsLock, NumLock a ScrollLock"
1668
1669 #. A label to allow for click through
1670 #: ../plugins/indicator/indicator.c:689
1671 msgid "No Indicators"
1672 msgstr ""
1673
1674 #: ../plugins/indicator/indicator.c:863 ../plugins/indicator/indicator.c:881
1675 msgid "Indicator applets"
1676 msgstr ""
1677
1678 #: ../plugins/indicator/indicator.c:865
1679 #, fuzzy
1680 msgid "Indicator Applications"
1681 msgstr "Aplikácie"
1682
1683 #: ../plugins/indicator/indicator.c:866
1684 msgid "Clock Indicator"
1685 msgstr ""
1686
1687 #: ../plugins/indicator/indicator.c:867
1688 msgid "Messaging Menu"
1689 msgstr ""
1690
1691 #: ../plugins/indicator/indicator.c:868
1692 #, fuzzy
1693 msgid "Network Menu"
1694 msgstr "Menu adresára"
1695
1696 #: ../plugins/indicator/indicator.c:869
1697 msgid "Session Menu"
1698 msgstr ""
1699
1700 #: ../plugins/indicator/indicator.c:870
1701 #, fuzzy
1702 msgid "Sound Menu"
1703 msgstr "Poskytnúť ponuku"
1704
1705 #: ../plugins/indicator/indicator.c:882
1706 #, fuzzy
1707 msgid "Add indicator applets to the panel"
1708 msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
1709
1710 #: ../plugins/monitors/monitors.c:269
1711 #, c-format
1712 msgid "CPU usage: %.2f%%"
1713 msgstr ""
1714
1715 #: ../plugins/monitors/monitors.c:365
1716 #, c-format
1717 msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
1718 msgstr ""
1719
1720 #: ../plugins/monitors/monitors.c:697 ../plugins/monitors/monitors.c:782
1721 #, fuzzy
1722 msgid "Resource monitors"
1723 msgstr "Monitorovať rozhranie"
1724
1725 #: ../plugins/monitors/monitors.c:700
1726 #, fuzzy
1727 msgid "CPU color"
1728 msgstr "Vlastná farba"
1729
1730 #: ../plugins/monitors/monitors.c:701
1731 #, fuzzy
1732 msgid "Display RAM usage"
1733 msgstr "Zobraziť využitie CPU"
1734
1735 #: ../plugins/monitors/monitors.c:702
1736 #, fuzzy
1737 msgid "RAM color"
1738 msgstr "Zafarbenie:"
1739
1740 #: ../plugins/monitors/monitors.c:703
1741 #, fuzzy
1742 msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
1743 msgstr "Operácia po kliknutí (predvolená: zobraziť kalendár)"
1744
1745 #: ../plugins/monitors/monitors.c:783
1746 msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1747 msgstr ""
1748
1749 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:52
1750 msgid "[N/A]"
1751 msgstr ""
1752
1753 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:792
1754 msgid "Enter New Location"
1755 msgstr ""
1756
1757 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:806
1758 #, fuzzy
1759 msgid "_New Location:"
1760 msgstr "Sieťové pripojenie"
1761
1762 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:817
1763 msgid ""
1764 "Enter the:\n"
1765 "- city, or\n"
1766 "- city and state/country, or\n"
1767 "- postal code\n"
1768 "for which to retrieve the weather forecast."
1769 msgstr ""
1770
1771 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:854
1772 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:987
1773 msgid "You must specify a location."
1774 msgstr ""
1775
1776 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:901
1777 #, c-format
1778 msgid "Location '%s' not found!"
1779 msgstr ""
1780
1781 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1060
1782 #, fuzzy
1783 msgid "Preferences"
1784 msgstr "Nastavenia panelu"
1785
1786 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1066
1787 msgid "Refresh"
1788 msgstr ""
1789
1790 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1072
1791 msgid "Quit"
1792 msgstr ""
1793
1794 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1229
1795 #, fuzzy
1796 msgid "Weather Preferences"
1797 msgstr "Nastavenia panelu"
1798
1799 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1243
1800 #, fuzzy
1801 msgid "Current Location"
1802 msgstr "Orientácia"
1803
1804 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1247
1805 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1524
1806 #, fuzzy
1807 msgid "None configured"
1808 msgstr "Kon_figurácia"
1809
1810 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1249
1811 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1521
1812 msgid "_Set"
1813 msgstr ""
1814
1815 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1270
1816 msgid "Display"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1274
1820 #, fuzzy
1821 msgid "Name:"
1822 msgstr "_Názov:"
1823
1824 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1278
1825 msgid "Units:"
1826 msgstr ""
1827
1828 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1282
1829 msgid "_Metric (°C)"
1830 msgstr ""
1831
1832 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1284
1833 msgid "_English (°F)"
1834 msgstr ""
1835
1836 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1319
1837 msgid "Forecast"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1323
1841 msgid "Updates:"
1842 msgstr ""
1843
1844 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1327
1845 msgid "Ma_nual"
1846 msgstr ""
1847
1848 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1331
1849 msgid "_Automatic, every"
1850 msgstr ""
1851
1852 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1352
1853 msgid "minutes"
1854 msgstr ""
1855
1856 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1361
1857 msgid "Source:"
1858 msgstr ""
1859
1860 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1477
1861 msgid "C_hange"
1862 msgstr ""
1863
1864 #. Both are available
1865 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1565
1866 #, c-format
1867 msgid "Current Conditions for %s"
1868 msgstr ""
1869
1870 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1589
1871 #, fuzzy
1872 msgid "Location:"
1873 msgstr "Výučba"
1874
1875 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1612
1876 msgid "Last updated:"
1877 msgstr ""
1878
1879 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1639
1880 msgid "Feels like:"
1881 msgstr ""
1882
1883 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1664
1884 msgid "Humidity:"
1885 msgstr ""
1886
1887 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1691
1888 #, fuzzy
1889 msgid "Pressure:"
1890 msgstr "IP adresa:"
1891
1892 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1718
1893 msgid "Visibility:"
1894 msgstr ""
1895
1896 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1746
1897 msgid "Wind:"
1898 msgstr ""
1899
1900 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1769
1901 msgid "Sunrise:"
1902 msgstr ""
1903
1904 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1792
1905 msgid "Sunset:"
1906 msgstr ""
1907
1908 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1898
1909 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2234
1910 #, c-format
1911 msgid "Forecast for %s unavailable."
1912 msgstr ""
1913
1914 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1907
1915 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2239
1916 #, fuzzy, c-format
1917 msgid "Location not set."
1918 msgstr "Príkaz na odhlásenie nie je nastavený"
1919
1920 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1924
1921 #, c-format
1922 msgid "Searching for '%s'..."
1923 msgstr ""
1924
1925 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2050
1926 #, c-format
1927 msgid "Location matches for '%s'"
1928 msgstr ""
1929
1930 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2070
1931 msgid "City"
1932 msgstr ""
1933
1934 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2090
1935 msgid "Country"
1936 msgstr ""
1937
1938 #. make it nice and pretty
1939 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2221
1940 #, fuzzy
1941 msgid "Currently in "
1942 msgstr "Momentálne načítané moduly"
1943
1944 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2223
1945 msgid "Today: "
1946 msgstr ""
1947
1948 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2224
1949 msgid "Tomorrow: "
1950 msgstr ""
1951
1952 #: ../plugins/weather/weather.c:312
1953 #, fuzzy
1954 msgid "Weather Plugin"
1955 msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
1956
1957 #: ../plugins/weather/weather.c:313
1958 msgid "Show weather conditions for a location."
1959 msgstr ""
1960
1961 #~ msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
1962 #~ msgstr ""
1963 #~ " --log <číslo>  -- nastaviť podrobnosti záznamu 0-5. 0 - žiadny 5 - "
1964 #~ "podrobný\n"
1965
1966 #~ msgid "Display Image and Tooltip"
1967 #~ msgstr "Zobraziť obrázok a bublinový tip"
1968
1969 #~ msgid "Normal"
1970 #~ msgstr "Normálne"
1971
1972 #~ msgid "Warning1"
1973 #~ msgstr "Upozornenie1"
1974
1975 #~ msgid "Warning2"
1976 #~ msgstr "Upozornenie2"
1977
1978 #~ msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
1979 #~ msgstr "Nepodarilo sa spustiť nástroj na nastavenie času: %s"
1980
1981 #~ msgid "<b>Icon</b>"
1982 #~ msgstr "<b>Ikona</b>"
1983
1984 #~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
1985 #~ msgstr "Nastaviť Prepínanie rozloženia klávesnice"
1986
1987 #~ msgid "image"
1988 #~ msgstr "obrázok"
1989
1990 #~ msgid "text"
1991 #~ msgstr "text"
1992
1993 #~ msgid "Per application settings"
1994 #~ msgstr "Podľa nastavenia aplikácie"
1995
1996 #~ msgid "Default layout:"
1997 #~ msgstr "Štandardné rozloženie:"
1998
1999 #~ msgid "Available Applications"
2000 #~ msgstr "Dostupné aplikácie"
2001
2002 #~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
2003 #~ msgstr "Zobrazenie teploty systému, kesler.daniel@gmail.com"
2004
2005 #~ msgid "Left\t"
2006 #~ msgstr "Vľavo\t"
2007
2008 #~ msgid "Top\t"
2009 #~ msgstr "Hore\t"
2010
2011 #~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
2012 #~ msgstr "Nebol nájdený súbor pixmap: %s"
2013
2014 #~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
2015 #~ msgstr "Č. plochy / Názov plochy"
2016
2017 #~ msgid ""
2018 #~ "Allows you to switch the keyboard layout and\n"
2019 #~ "displays the currently selected layout."
2020 #~ msgstr ""
2021 #~ "Umožňuje vám prepínať rozloženie klávesnice\n"
2022 #~ "zobrazuje práve vybrané rozloženie."
2023
2024 #~ msgid "Other plugins available here"
2025 #~ msgstr "Ostatné zásuvné moduly sú dostupné tu"
2026
2027 #~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
2028 #~ msgstr "Stará oznamovacia oblasť KDE/GNOME"
2029
2030 #~ msgid "Enable Image:"
2031 #~ msgstr "Zapnúť obrázok:"
2032
2033 #~ msgid "Enable Transparency"
2034 #~ msgstr "Zapnúť priesvitnosť"
2035
2036 #~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
2037 #~ msgstr " --configure -- spustiť konfiguračný nástroj\n"
2038
2039 #~ msgid " -C  -- same as --configure\n"
2040 #~ msgstr " -C  -- ekvivalent --configure\n"
2041
2042 #~ msgid "Add Button"
2043 #~ msgstr "Pridať tlačidlo"
2044
2045 #~ msgid "Button Properties"
2046 #~ msgstr "Vlastnosti tlačidla"
2047
2048 #~ msgid "Remove Button"
2049 #~ msgstr "Odstrániť tlačidlo"
2050
2051 #~ msgid "Buttons"
2052 #~ msgstr "Tlačidlá"
2053
2054 #~ msgid "Accept SkipPager"
2055 #~ msgstr "Prijať SkipPager"
2056
2057 #~ msgid "Show Iconified windows"
2058 #~ msgstr "Zobraziť ikonifikované okná"
2059
2060 #~ msgid "Show mapped windows"
2061 #~ msgstr "Zobraziť mapované okná"
2062
2063 #~ msgid "Action"
2064 #~ msgstr "Činnosť"
2065
2066 #~ msgid "Kayboard Layout switcher"
2067 #~ msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
2068
2069 #~ msgid ""
2070 #~ "Dynamic\n"
2071 #~ "Pixels\n"
2072 #~ "% Percent"
2073 #~ msgstr ""
2074 #~ "Dynamicky\n"
2075 #~ "Pixelov\n"
2076 #~ "% percent"
2077
2078 #~ msgid ""
2079 #~ "Left\n"
2080 #~ "Center\n"
2081 #~ "Right"
2082 #~ msgstr ""
2083 #~ "Vľavo\n"
2084 #~ "Na stred\n"
2085 #~ "Vpravo"
2086
2087 #~ msgid ""
2088 #~ "Left\n"
2089 #~ "Right\n"
2090 #~ "Top\n"
2091 #~ "Bottom"
2092 #~ msgstr ""
2093 #~ "Vľavo\n"
2094 #~ "Vpravo\n"
2095 #~ "Hore\n"
2096 #~ "Dolu"
2097
2098 #~ msgid "Where to put the panel?"
2099 #~ msgstr "Kam umiestniť panel?"
2100
2101 #~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
2102 #~ msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %s"
2103
2104 #~ msgid "charging finished"
2105 #~ msgstr "nabíjanie dokončené"
2106
2107 #~ msgid "charging"
2108 #~ msgstr "nabíja sa"
2109
2110 #, fuzzy
2111 #~ msgid "Add to desktop panel"
2112 #~ msgstr "Pridať modul do panela"
2113
2114 #~ msgid "Development"
2115 #~ msgstr "Vývoj"
2116
2117 #~ msgid "Audio & Video"
2118 #~ msgstr "Zvuk a video"
2119
2120 #~ msgid "Graphics"
2121 #~ msgstr "Grafika"
2122
2123 #~ msgid "System Tools"
2124 #~ msgstr "Systémové nástroje"
2125
2126 #~ msgid "Office"
2127 #~ msgstr "Kancelária"
2128
2129 #~ msgid "Accessories"
2130 #~ msgstr "Príslušenstvo"
2131
2132 #~ msgid "% of edge"
2133 #~ msgstr "% okraja"
2134
2135 #~ msgid "Plugins"
2136 #~ msgstr "Moduly"
2137
2138 #, fuzzy
2139 #~ msgid "Logout Command"
2140 #~ msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
2141
2142 #~ msgid "lxpanel configurator"
2143 #~ msgstr "Konfigurátor lxpanel"
2144
2145 #~ msgid "Set Dock Type"
2146 #~ msgstr "Dokk típus beállítása"
2147
2148 #~ msgid "_Add"
2149 #~ msgstr "新增(_A)"
2150
2151 #~ msgid "_Remove"
2152 #~ msgstr "移除(_R)"
2153
2154 #~ msgid "Right-click to get context menu. Drag & Drop to change order."
2155 #~ msgstr "可以按右鍵使用選單,用拖曳改變順序"
2156
2157 #~ msgid "Plugins..."
2158 #~ msgstr "外掛..."