Adding upstream version 0.4.1+svn20090524.
[debian/lxpanel.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Artur Kruszewski <mazdac@gmail.com>, 2006.
3 # Grzegorz Gibas <amigib@gmail.com>, 2009.
4 # Copyright (C) 2006 the lxde team
5 # This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: pl\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-05-01 15:28+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-02-20 15:58-0000\n"
12 "Last-Translator: Artur Kruszewski <mazdac@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Polish\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
18 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
19 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
20 "X-Poedit-Bookmarks: 19,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"
21 "X-Poedit-Country: Poland\n"
22
23 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
24 msgid "<b>Background</b>"
25 msgstr "<b>Tło</b>"
26
27 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
28 msgid "<b>Font</b>"
29 msgstr "<b>Czcionka</b>"
30
31 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:3
32 msgid "<b>Position</b>"
33 msgstr "<b>Pozycja</b>"
34
35 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
36 msgid "<b>Properties</b>"
37 msgstr "<b>Właściwości</b>"
38
39 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
40 msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
41 msgstr "<b>Ustaw Preferowane Aplikacje</b>"
42
43 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
44 msgid "<b>Size</b>"
45 msgstr "<b>Rozmiar</b>"
46
47 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
48 msgid "Advanced"
49 msgstr "Zaawansowane"
50
51 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
52 msgid "Alignment:"
53 msgstr "Wyrównanie:"
54
55 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
56 msgid "Custom Color"
57 msgstr "Wybierz Kolor"
58
59 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
60 #, no-c-format
61 msgid ""
62 "Dynamic\n"
63 "Pixels\n"
64 "% Percent"
65 msgstr ""
66 "Dynamicznie\n"
67 "Piksele\n"
68 "% procent"
69
70 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
71 msgid "Edge:"
72 msgstr "Krawędź:"
73
74 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
75 msgid "Enable Image:"
76 msgstr "Włącz Obrazek:"
77
78 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
79 msgid "Enable Transparency"
80 msgstr "Włącz przeźroczystość"
81
82 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
83 msgid "File Manager:"
84 msgstr "Menedżer Plików:"
85
86 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
87 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:13
88 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:276
89 msgid "General"
90 msgstr "Ogólne"
91
92 # msgid "% of edge"
93 # msgstr "% krawędźi"
94 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
95 msgid "Height:"
96 msgstr "Wysokość:"
97
98 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
99 msgid ""
100 "Left\n"
101 "Center\n"
102 "Right"
103 msgstr ""
104 "Lewo\n"
105 "Środek\n"
106 "Prawo"
107
108 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
109 msgid ""
110 "Left\n"
111 "Right\n"
112 "Top\n"
113 "Bottom"
114 msgstr ""
115 "Lewo\n"
116 "Prawo\n"
117 "Góra\n"
118 "Dół"
119
120 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
121 msgid "Logout Command:"
122 msgstr "Komenda wylogowania:"
123
124 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
125 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
126 msgstr "Pozwól menadżerowi okien traktować panel jako dok"
127
128 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
129 msgid "Margin:"
130 msgstr "Margines:"
131
132 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
133 msgid "None (Use system theme)"
134 msgstr "Brak (Użyj systemowego)"
135
136 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
137 msgid "Panel Applets"
138 msgstr "Aplety Panelu"
139
140 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
141 msgid "Panel Preferences"
142 msgstr "Preferencje Panelu"
143
144 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
145 msgid "Pixels"
146 msgstr "Piksele"
147
148 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
149 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
150 msgstr "Zajmij miejsce nie przyktywane przez zmaksymalizowane okna"
151
152 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
153 msgid "Select an image file"
154 msgstr "Wybierz obrazek"
155
156 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
157 msgid "Terminal Emulator:"
158 msgstr "Emulator Terminala:"
159
160 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
161 msgid "Tint color:"
162 msgstr "Kolor przesłony:"
163
164 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
165 msgid "Width:"
166 msgstr "Szerokość:"
167
168 #: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:250
169 msgid "Run"
170 msgstr "Uruchom"
171
172 #: ../src/configurator.c:56
173 msgid "Restart"
174 msgstr "Restartuj"
175
176 #: ../src/configurator.c:57
177 msgid "Logout"
178 msgstr "Wyloguj"
179
180 #: ../src/configurator.c:403
181 msgid "Currently loaded plugins"
182 msgstr "Załadowane wtyczki"
183
184 #: ../src/configurator.c:412
185 msgid "Stretch"
186 msgstr "Rozciągnij"
187
188 #: ../src/configurator.c:510 ../src/panel.c:522
189 msgid "Add plugin to panel"
190 msgstr "Dodaj wtyczkę do panelu"
191
192 #: ../src/configurator.c:537 ../src/panel.c:545
193 msgid "Available plugins"
194 msgstr "Dostępne wtyczki"
195
196 #: ../src/configurator.c:1049
197 msgid "Logout command is not set"
198 msgstr "Komenda wylogowania nie jest ustawiona"
199
200 #: ../src/configurator.c:1098 ../src/configurator.c:1179
201 msgid "Select a file"
202 msgstr "Wybierz plik"
203
204 #: ../src/configurator.c:1197
205 msgid "_Browse"
206 msgstr "_Przeglądaj"
207
208 #: ../src/panel.c:630
209 msgid "Left"
210 msgstr "Lewa"
211
212 #: ../src/panel.c:630
213 msgid "Right"
214 msgstr "Prawa"
215
216 #: ../src/panel.c:630
217 msgid "Top"
218 msgstr "Górna"
219
220 #: ../src/panel.c:630
221 msgid "Bottom"
222 msgstr "Dolna"
223
224 #: ../src/panel.c:632 ../src/panel.c:758
225 msgid "Create New Panel"
226 msgstr "Stwórz Nowy Panel"
227
228 #: ../src/panel.c:638
229 msgid "Where to put the panel?"
230 msgstr "Gdzie ustawić panel?"
231
232 #: ../src/panel.c:696
233 msgid ""
234 "Really delete this panel?\n"
235 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
236 msgstr ""
237 "NAprawdę usunąć ten panel?\n"
238 "<b>Uwaga: Ta operacja nie może być cofnięta</b>"
239
240 #: ../src/panel.c:697
241 msgid "Confirm"
242 msgstr "Potwierdź"
243
244 #: ../src/panel.c:732
245 msgid "Add / Remove Panel Items"
246 msgstr "Dodaj/Usuń wtyczkę do/z panelu"
247
248 #: ../src/panel.c:740
249 #, c-format
250 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
251 msgstr "Usuń \"%s\" z panelu"
252
253 #: ../src/panel.c:752
254 msgid "Panel Settings"
255 msgstr "Ustawienia Panelu"
256
257 #: ../src/panel.c:769
258 msgid "Delete This Panel"
259 msgstr "Usuń Ten Panel"
260
261 #: ../src/panel.c:779
262 msgid "Panel"
263 msgstr "Panel"
264
265 #: ../src/panel.c:792
266 #, c-format
267 msgid "\"%s\" Settings"
268 msgstr "Ustawienia \"%s\""
269
270 #: ../src/panel.c:1250
271 #, c-format
272 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
273 msgstr "lxpanel %s - lekki panel GTK2+ dla pulpitów UNIX\n"
274
275 #: ../src/panel.c:1251
276 #, c-format
277 msgid "Command line options:\n"
278 msgstr "Opcje lini komend:\n"
279
280 #: ../src/panel.c:1252
281 #, c-format
282 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
283 msgstr " --help      -- wyświetla tą pomoc i wychodzi\n"
284
285 #: ../src/panel.c:1253
286 #, c-format
287 msgid " --version   -- print version and exit\n"
288 msgstr " --version   -- wyświetla numer wersji i wychodzi\n"
289
290 #: ../src/panel.c:1254
291 #, c-format
292 msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
293 msgstr ""
294 " --log <number> -- ustawia poziom raportowania 0-5. 0 - brak 5 - wylewny\n"
295
296 #: ../src/panel.c:1255
297 #, c-format
298 msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
299 msgstr " --configure -- uruchamia narzędzie konfiguracji\n"
300
301 #: ../src/panel.c:1256
302 #, c-format
303 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
304 msgstr " --profile nazwa -- używa określonego profilu\n"
305
306 #: ../src/panel.c:1258
307 #, c-format
308 msgid " -h  -- same as --help\n"
309 msgstr " -h  -- to samo co --help\n"
310
311 #: ../src/panel.c:1259
312 #, c-format
313 msgid " -p  -- same as --profile\n"
314 msgstr " -p  -- to samo co --profile\n"
315
316 #: ../src/panel.c:1260
317 #, c-format
318 msgid " -v  -- same as --version\n"
319 msgstr " -v  -- to samo co --version\n"
320
321 #: ../src/panel.c:1261
322 #, c-format
323 msgid " -C  -- same as --configure\n"
324 msgstr " -C  -- to samo co --configure\n"
325
326 #: ../src/panel.c:1262
327 #, c-format
328 msgid ""
329 "\n"
330 "Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
331 "\n"
332 msgstr ""
333 "\n"
334 "Odwiedź http://lxde.org/ aby zobaczyć szczegółową dokumentację\n"
335 "\n"
336
337 #: ../src/gtk-run.c:264
338 msgid "Enter the command you want to execute:"
339 msgstr "Wprowadź komendę którą chcesz wykonać:"
340
341 #: ../src/systray/tray.c:211
342 msgid "System Tray"
343 msgstr "Tacka systemowa"
344
345 #: ../src/systray/tray.c:213
346 msgid "Old KDE/GNOME Tray"
347 msgstr "Stara tacka KDE/GNOME"
348
349 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:226
350 msgid "CPU Usage Monitor"
351 msgstr "Monitor użycia CPU"
352
353 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:228
354 msgid "Display CPU usage"
355 msgstr "Wyświetl użycie CPU"
356
357 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:99 ../src/plugins/deskno/deskno2.c:129
358 msgid "Desktop No / Workspace Name"
359 msgstr "Pulpit Numer / Nazwa przestrzeni roboczej"
360
361 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:101 ../src/plugins/deskno/deskno2.c:131
362 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
363 msgstr "Pokaż numer przestrzeni roboczej, dzięki cmeury@users.sf.net"
364
365 #: ../src/plugins/image.c:177
366 msgid "Display Image and Tooltip"
367 msgstr "Wyświetl obraz i podpowiedź"
368
369 #: ../src/plugins/launchbar.c:146
370 msgid "Add Button"
371 msgstr "Dodaj Przycisk"
372
373 #: ../src/plugins/launchbar.c:148
374 msgid "Button Properties"
375 msgstr "Właściwości przycisku"
376
377 #.
378 #. title = g_strdup_printf( _("Remove \"%s\""), b-> );
379 #. item = gtk_image_menu_item_new_with_label( _("Remove ") );
380 #.
381 #: ../src/plugins/launchbar.c:154
382 msgid "Remove Button"
383 msgstr "Usuń Przycisk"
384
385 #. FIXME: We should have a better interface for this in the fututure.
386 #. 1. We can borrow the menu from menu plugin (PtkAppMenu).
387 #. 2. We can borrow the app chooser from PCManFM.
388 #.
389 #: ../src/plugins/launchbar.c:530
390 msgid "Select Application"
391 msgstr "Wybierz program"
392
393 #: ../src/plugins/launchbar.c:682
394 msgid "Buttons"
395 msgstr "Przyciski"
396
397 #: ../src/plugins/launchbar.c:799
398 msgid "Application Launch Bar"
399 msgstr "Pasek uruchamiania programów"
400
401 #: ../src/plugins/launchbar.c:801
402 msgid "Bar with buttons to launch application"
403 msgstr "Pasek z przyciskami do uruchamiania programów"
404
405 #: ../src/plugins/taskbar.c:1407
406 msgid "Raise"
407 msgstr "Rozwiń"
408
409 #: ../src/plugins/taskbar.c:1411
410 msgid "Restore"
411 msgstr "Przywróć"
412
413 #: ../src/plugins/taskbar.c:1415
414 msgid "Maximize"
415 msgstr "Maksymalizuj"
416
417 #: ../src/plugins/taskbar.c:1419
418 msgid "Iconify"
419 msgstr "Minimalizuj"
420
421 #: ../src/plugins/taskbar.c:1428
422 #, c-format
423 msgid "Workspace %d"
424 msgstr "Pulpit %d"
425
426 #: ../src/plugins/taskbar.c:1436
427 msgid "All workspaces"
428 msgstr "Wszystkie pulpity"
429
430 #: ../src/plugins/taskbar.c:1443
431 msgid "Move to Workspace"
432 msgstr "Przenieś na inny pulpit"
433
434 #. we want this item to be farest from mouse pointer
435 #: ../src/plugins/taskbar.c:1451
436 msgid "Close Window"
437 msgstr "Zamknij okno"
438
439 #: ../src/plugins/taskbar.c:1691
440 msgid "Show tooltips"
441 msgstr "Pokaż podpowiedzi"
442
443 #: ../src/plugins/taskbar.c:1692
444 msgid "Icons only"
445 msgstr "Tylko ikony"
446
447 #: ../src/plugins/taskbar.c:1693
448 msgid "Flat Buttons"
449 msgstr "Płaskie Przyciski"
450
451 #: ../src/plugins/taskbar.c:1694
452 msgid "Accept SkipPager"
453 msgstr "Akceptuj SkipPager"
454
455 #: ../src/plugins/taskbar.c:1695
456 msgid "Show Iconified windows"
457 msgstr "Pokaż zikonizowane okna"
458
459 #: ../src/plugins/taskbar.c:1696
460 msgid "Show mapped windows"
461 msgstr "Pokazuj zmapowane okna"
462
463 #: ../src/plugins/taskbar.c:1697
464 msgid "Show windows from all desktops"
465 msgstr "Pokaż okna ze wszystkich pulpitów"
466
467 #: ../src/plugins/taskbar.c:1698
468 msgid "Use mouse wheel"
469 msgstr "Użyj rolki myszy"
470
471 #: ../src/plugins/taskbar.c:1699
472 msgid "Flash when there is any window requiring attention"
473 msgstr "Migaj gdy okno wymaga uwagi"
474
475 #: ../src/plugins/taskbar.c:1700
476 msgid "Max width of task button"
477 msgstr "Maksymalna szerokośc przycisku zadań"
478
479 #: ../src/plugins/taskbar.c:1701
480 msgid "Spacing"
481 msgstr "Odstępy"
482
483 #: ../src/plugins/taskbar.c:1779
484 msgid "Task Bar (Window List)"
485 msgstr "Pasek zadań (Lista okien)"
486
487 #: ../src/plugins/taskbar.c:1781
488 msgid ""
489 "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
490 "focus"
491 msgstr ""
492 "Pasek zadań pokazuje wszyski otwarte okna i umożliwia ich ikonizację, "
493 "zwinięcie lub wywołanie"
494
495 #: ../src/plugins/dclock.c:279
496 msgid "Clock Format"
497 msgstr "Format zegara"
498
499 #: ../src/plugins/dclock.c:280
500 msgid "Tooltip Format"
501 msgstr "Format podpowiedzi"
502
503 #: ../src/plugins/dclock.c:281
504 msgid "Action"
505 msgstr "Akcja"
506
507 #: ../src/plugins/dclock.c:282
508 msgid "Bold font"
509 msgstr "Czcionka pogrubiona"
510
511 #: ../src/plugins/dclock.c:317
512 msgid "Digital Clock"
513 msgstr "Zegar cyfrowy"
514
515 #: ../src/plugins/dclock.c:319
516 msgid "Display Digital clock and Tooltip"
517 msgstr "Wyświetl zegar cyfrowy i podpowiedź"
518
519 #.
520 #. item = gtk_menu_item_new_with_label(_("Add to desktop panel"));
521 #. g_signal_connect(item, "activate", G_CALLBACK(on_add_menu_item_to_panel), data);
522 #. gtk_menu_shell_append(p, item);
523 #.
524 #: ../src/plugins/menu.c:370
525 msgid "Add to desktop"
526 msgstr "Dodaj do pulpitu"
527
528 #: ../src/plugins/menu.c:380
529 msgid "Properties"
530 msgstr "Właściwości"
531
532 #: ../src/plugins/menu.c:1030
533 msgid "Icon"
534 msgstr "Ikona"
535
536 #: ../src/plugins/menu.c:1041
537 msgid "Menu"
538 msgstr "Menu"
539
540 #: ../src/plugins/menu.c:1043
541 msgid "Provide Menu"
542 msgstr "Użyj menu"
543
544 #: ../src/plugins/netstatus/glade-support.c:91
545 #: ../src/plugins/netstatus/glade-support.c:115
546 #, c-format
547 msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
548 msgstr "Nie można odnaleźć pliku pixmap: %s"
549
550 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:2
551 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:272
552 #, no-c-format
553 msgid "0%"
554 msgstr "0%"
555
556 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:3
557 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:194
558 msgid "<b>Activity</b>"
559 msgstr "<b>Aktywność</b>"
560
561 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:4
562 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:131
563 msgid "<b>Connection</b>"
564 msgstr "<b>Połączenie</b>"
565
566 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:5
567 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:289
568 msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
569 msgstr "<b>Protokół Internetowy (IPv4)</b>"
570
571 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:6
572 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:376
573 msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
574 msgstr "<b>Protokół Internetowy (IPv6)</b>"
575
576 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:7
577 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:432
578 msgid "<b>Network Device</b>"
579 msgstr "<b>Urządzenie sieciowe</b>"
580
581 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:8
582 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:250
583 msgid "<b>Signal Strength</b>"
584 msgstr "<b>Siła sygnału</b>"
585
586 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:9
587 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:309
588 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:396
589 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:452
590 msgid "Address:"
591 msgstr "Adres:"
592
593 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:10
594 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:319 ../src/plugins/netstat/netstat.c:330
595 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:323
596 msgid "Broadcast:"
597 msgstr "Adres rozgłoszeniowy:"
598
599 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:11
600 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:513
601 msgid "Con_figure"
602 msgstr "Konfiguruj"
603
604 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:12
605 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:316
606 msgid "Destination:"
607 msgstr "Przeznaczenie:"
608
609 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:14
610 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:232
611 msgid "Received:"
612 msgstr "Odebrano:"
613
614 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:15
615 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:403
616 msgid "Scope:"
617 msgstr "Zakres:"
618
619 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:16
620 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:239
621 msgid "Sent:"
622 msgstr "Wysłano:"
623
624 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:17
625 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:155
626 msgid "Status:"
627 msgstr "Status:"
628
629 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:18
630 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:330
631 msgid "Subnet Mask:"
632 msgstr "Maska podsieci"
633
634 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:19
635 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:484
636 msgid "Support"
637 msgstr "Wsparcie"
638
639 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:20
640 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:477
641 msgid "Type:"
642 msgstr "Typ"
643
644 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:21
645 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:171
646 msgid "_Name:"
647 msgstr "_Nazwa:"
648
649 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
650 msgid "Name"
651 msgstr "Nazwa"
652
653 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
654 msgid "The interface name"
655 msgstr "Nazwa interfejsu"
656
657 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
658 msgid "State"
659 msgstr "Stan"
660
661 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
662 msgid "The interface state"
663 msgstr "Stan interfejsu"
664
665 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
666 msgid "Stats"
667 msgstr "Statystyki"
668
669 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
670 msgid "The interface packets/bytes statistics"
671 msgstr "Statystyki pakietów/bajtów interfejsu"
672
673 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
674 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:315
675 msgid "Wireless"
676 msgstr "Bezprzewodowy"
677
678 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
679 msgid "Whether the interface is a wireless interface"
680 msgstr "Określa, czy interfejs jest bezprzewodowy"
681
682 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
683 msgid "Signal"
684 msgstr "Sygnał"
685
686 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
687 msgid "Wireless signal strength percentage"
688 msgstr "Procentowa siła sygnału bezprzewodowego"
689
690 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
691 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
692 msgid "Error"
693 msgstr "Błąd"
694
695 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
696 msgid "The current error condition"
697 msgstr "Aktualne warunki błędu"
698
699 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
700 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
701 #, c-format
702 msgid "Unable to open socket: %s"
703 msgstr "Nie można otworzyć gniazda: %s"
704
705 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
706 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
707 #, c-format
708 msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
709 msgstr "Błąd SIOCGIFFLAGS: %s"
710
711 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
712 msgid "AMPR NET/ROM"
713 msgstr "AMPR NET/ROM"
714
715 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
716 msgid "Ethernet"
717 msgstr "Ethernet"
718
719 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
720 msgid "AMPR AX.25"
721 msgstr "AMPR AX.25"
722
723 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
724 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
725 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
726 msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
727
728 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
729 msgid "ARCnet"
730 msgstr "ARCnet"
731
732 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
733 msgid "Frame Relay DLCI"
734 msgstr "Frame Relay DLCI"
735
736 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
737 msgid "Metricom Starmode IP"
738 msgstr "Metricom Starmode IP"
739
740 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
741 msgid "Serial Line IP"
742 msgstr "Szeregowa linia IP"
743
744 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
745 msgid "VJ Serial Line IP"
746 msgstr "Szeregowa linia VJ IP"
747
748 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
749 msgid "6-bit Serial Line IP"
750 msgstr "6-bitowa szeregowa linia IP"
751
752 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
753 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
754 msgstr "6-bitowa szeregowa linia VJ IP"
755
756 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
757 msgid "Adaptive Serial Line IP"
758 msgstr "Dopasowywalna linia szeregowa IP"
759
760 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
761 msgid "AMPR ROSE"
762 msgstr "AMPR ROSE"
763
764 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
765 msgid "Generic X.25"
766 msgstr "Zwykły X.25"
767
768 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
769 msgid "Point-to-Point Protocol"
770 msgstr "Protokół punkt-punkt"
771
772 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
773 msgid "(Cisco)-HDLC"
774 msgstr "(Cisco)-HDLC"
775
776 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
777 msgid "LAPB"
778 msgstr "LAPB"
779
780 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
781 msgid "IPIP Tunnel"
782 msgstr "Tunel IPIP"
783
784 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
785 msgid "Frame Relay Access Device"
786 msgstr "Urządzenie dostępowe Frame Relay"
787
788 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
789 msgid "Local Loopback"
790 msgstr "Interfejs lokalny"
791
792 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
793 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
794 msgstr "Światłowodowy rozproszony interfejs danych"
795
796 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
797 msgid "IPv6-in-IPv4"
798 msgstr "IPv6-w-IPv4"
799
800 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
801 msgid "HIPPI"
802 msgstr "HIPPI"
803
804 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
805 msgid "Ash"
806 msgstr "Ash"
807
808 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
809 msgid "Econet"
810 msgstr "Econet"
811
812 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
813 msgid "IrLAP"
814 msgstr "IrLAP"
815
816 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
817 #, c-format
818 msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
819 msgstr "Błąd SIOCGIFCONF: %s"
820
821 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
822 #, c-format
823 msgid "No network devices found"
824 msgstr "Nie znaleziono urządzeń sieciowych"
825
826 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
827 #, c-format
828 msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
829 msgstr "Nie można otworzyć /proc/net/dev: %s"
830
831 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
832 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
833 msgstr "Nie można przeanalizować /prov/net/dev. Nieznany format."
834
835 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
836 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
837 #, c-format
838 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
839 msgstr "Nie można przeanalizować nazwy interfejsu z '%s'"
840
841 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
842 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
843 #, c-format
844 msgid ""
845 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
846 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
847 msgstr ""
848 "Nie można przeanalizować statystyk interfejsu z '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx "
849 "= %d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
850
851 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
852 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
853 msgstr "Nie można przeanalizować /prov/net/wireless. Nieznany format."
854
855 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
856 #, c-format
857 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
858 msgstr ""
859 "Nie można przeanalizować szczegółów interfejsu bezprzewodowego z '%s'. "
860 "link_idx = %d;"
861
862 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
863 #, c-format
864 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
865 msgstr "Nie można podłączyć się do interfejsu, '%s'"
866
867 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
868 #, c-format
869 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
870 msgstr "Nie można wysłać ioctl do interfejsu, '%s'"
871
872 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
873 #, c-format
874 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
875 msgstr "Nie można przeanalizować wiersza poleceń '%s': %s"
876
877 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
878 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
879 msgstr "Nie można przeanalizować wyjścia 'netstat'. Nieznany format"
880
881 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
882 msgid "Disconnected"
883 msgstr "Rozłączony"
884
885 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
886 msgid "Idle"
887 msgstr "Bezczynny"
888
889 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
890 msgid "Sending"
891 msgstr "Wysyłanie"
892
893 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
894 msgid "Receiving"
895 msgstr "Odbieranie"
896
897 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
898 msgid "Sending/Receiving"
899 msgstr "Wysyłanie/odbieranie"
900
901 #: ../src/plugins/separator.c:103
902 msgid "Separator"
903 msgstr "Separator"
904
905 #: ../src/plugins/separator.c:105
906 msgid "Add a separator to the panel"
907 msgstr "Dodaj separator do panelu"
908
909 #: ../src/plugins/pager.c:707
910 msgid "Desktop Pager"
911 msgstr "Pager pulpitu"
912
913 #: ../src/plugins/pager.c:709
914 msgid "Simple pager plugin"
915 msgstr "Prosta wtyczka pagera"
916
917 #: ../src/plugins/space.c:138 ../src/plugins/batt/batt.c:892
918 msgid "Size"
919 msgstr "Rozmiar"
920
921 #: ../src/plugins/space.c:153
922 msgid "<Space>"
923 msgstr "<Spacja>"
924
925 #: ../src/plugins/space.c:155
926 msgid "Allocate space"
927 msgstr "Przydziel miejsce"
928
929 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:241
930 msgid "Keyboard Layout Switcher"
931 msgstr "Przełącznik układów klawiatury"
932
933 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:247
934 msgid ""
935 "Allows you to switch the keyboard layout and\n"
936 "displays the currently selected layout."
937 msgstr ""
938 "Umożliwia przełączanie układu klawiatury\n"
939 "i wyświetla aktualny układ."
940
941 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:252
942 msgid "Other plugins available here"
943 msgstr "Inne wtyczki dostępne są tutaj"
944
945 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:385
946 msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
947 msgstr "Konfiguruj przełącznik układów klawiatury"
948
949 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:398
950 msgid "Show layout as"
951 msgstr "Pokaż układ jako"
952
953 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:413
954 msgid "image"
955 msgstr "obraz"
956
957 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:414
958 msgid "text"
959 msgstr "tekst"
960
961 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:418
962 msgid "Per application settings"
963 msgstr "Ustawienia poszczególnych aplikacji"
964
965 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:432
966 msgid "_Remember layout for each application"
967 msgstr "Zapamiętaj układ dla każdej aplikacji"
968
969 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:441
970 msgid "Default layout:"
971 msgstr "Domyślny układ:"
972
973 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:499
974 msgid "Kayboard Layout switcher"
975 msgstr "Przełącznik układów klawiatury"
976
977 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:501
978 msgid "Switch between available keyboard layouts"
979 msgstr "Przełącz między dostępnymi układami klwiatury"
980
981 #: ../src/plugins/wincmd.c:245
982 msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them"
983 msgstr ""
984 "Kilknij prawym klawiszem myszy aby zminimalizować, środkowym aby zwinąć "
985 "wszystkie okna."
986
987 #: ../src/plugins/wincmd.c:274
988 msgid "Minimize All Windows"
989 msgstr "Minimalizuj wszystkie okna"
990
991 #: ../src/plugins/wincmd.c:276
992 msgid ""
993 "Sends commands to all desktop windows.\n"
994 "Supported commnds are 1)toggle iconify and 2) toggle shade"
995 msgstr ""
996 "Wysyła komendę do wszystkich okien pulpity.\n"
997 "Wsppierane komendy 1)minimalizuj wszystko 2) zwiń wszystko"
998
999 #: ../src/plugins/dirmenu.c:218
1000 msgid "Open in _Terminal"
1001 msgstr "Otwórz w _Terminalu"
1002
1003 #: ../src/plugins/dirmenu.c:383
1004 msgid "Directory Menu"
1005 msgstr "Menu katalogu"
1006
1007 #: ../src/plugins/dirmenu.c:385
1008 msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
1009 msgstr "Brzeglądaj drzewo katalogu przez menu (Autor: PCMan)"
1010
1011 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:299
1012 msgid "Normal"
1013 msgstr "Normalny"
1014
1015 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:300
1016 msgid "Warning1"
1017 msgstr "Ostrzeżenie1"
1018
1019 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:301
1020 msgid "Warning2"
1021 msgstr "Ostrzeżenie2"
1022
1023 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:302
1024 msgid "Automatic sensor location"
1025 msgstr "Automatyczne lokalizowanie czujnika"
1026
1027 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:303
1028 msgid "Sensor"
1029 msgstr "Czujnik"
1030
1031 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:304
1032 msgid "Automatic temperature levels"
1033 msgstr "Automatyczne poziomy temperatur"
1034
1035 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:305
1036 #, fuzzy
1037 msgid "Warning1 Temperature"
1038 msgstr "Temperatura Ostrzeżenia1"
1039
1040 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:306
1041 #, fuzzy
1042 msgid "Warning2 Temperature"
1043 msgstr "Temperatura Ostrzeżenia1"
1044
1045 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:348
1046 msgid "Temperature Monitor"
1047 msgstr "Monitor Temperatury"
1048
1049 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:350
1050 msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
1051 msgstr "Wyświetlanie temperatury komputera dzięki kesler.daniel@gmail.com"
1052
1053 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
1054 #: ../src/plugins/volume/volume.c:305
1055 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:400
1056 msgid "Volume control"
1057 msgstr "Poziom głośności"
1058
1059 #: ../src/plugins/volume/volume.c:317
1060 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:414
1061 msgid "Volume Control"
1062 msgstr "Kontrola głośności"
1063
1064 #. create frame
1065 #: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
1066 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:310
1067 msgid "Volume"
1068 msgstr "Głośność"
1069
1070 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:327
1071 msgid "Mute"
1072 msgstr "Wycisz"
1073
1074 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:168
1075 msgid "<Hidden Access Point>"
1076 msgstr "<Ukryty punkt dostępowy>"
1077
1078 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:201
1079 msgid "Wireless Networks not found in range"
1080 msgstr "Nie znaleziono bezprzewodowej sieci w zasięgu"
1081
1082 #. Repair
1083 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:235
1084 msgid "Repair"
1085 msgstr "Napraw"
1086
1087 #. interface down
1088 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:240
1089 msgid "Disable"
1090 msgstr "Wyłącz"
1091
1092 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:299
1093 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1094 msgstr "Bezprzewodowe połączenie sieciowe ma ograniczoną lub brak łączności"
1095
1096 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:301
1097 msgid "Network cable is plugged out"
1098 msgstr "Kabel sieciowy jest odłączony"
1099
1100 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:303
1101 msgid "Connection has limited or no connectivity"
1102 msgstr "Połączenie sieciowe ma ograniczoną lub brak łączności"
1103
1104 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:307 ../src/plugins/netstat/netstat.c:318
1105 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:329
1106 msgid "IP Address:"
1107 msgstr "Adres IP:"
1108
1109 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
1110 msgid "Remote IP:"
1111 msgstr "Zewnętrzny adres IP:"
1112
1113 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:309 ../src/plugins/netstat/netstat.c:320
1114 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:331
1115 msgid "Netmask:"
1116 msgstr "Maska podsieci:"
1117
1118 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
1119 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
1120 msgid "Activity"
1121 msgstr "Aktywność"
1122
1123 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
1124 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
1125 msgid "Sent"
1126 msgstr "Wysłano"
1127
1128 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
1129 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
1130 msgid "Received"
1131 msgstr "Odebrano:"
1132
1133 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:311 ../src/plugins/netstat/netstat.c:323
1134 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:334
1135 msgid "bytes"
1136 msgstr "bajtów"
1137
1138 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:312 ../src/plugins/netstat/netstat.c:324
1139 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:335
1140 msgid "packets"
1141 msgstr "pakietów"
1142
1143 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:317
1144 msgid "Protocol:"
1145 msgstr "Protokół:"
1146
1147 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:321 ../src/plugins/netstat/netstat.c:332
1148 msgid "HW Address:"
1149 msgstr "Adres HW:"
1150
1151 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:471
1152 msgid "Manage Networks"
1153 msgstr "Zarządzaj Sieciami"
1154
1155 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:473
1156 msgid "Monitor and Manage networks"
1157 msgstr "Monitoruj i zarządzaj sieciami"
1158
1159 #. create dialog
1160 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:84
1161 msgid "Setting Encryption Key"
1162 msgstr "Ustawianie kluczy szyfrujących"
1163
1164 #. messages
1165 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:94
1166 msgid ""
1167 "This wireless network was encrypted.\n"
1168 "You must have the encryption key."
1169 msgstr ""
1170 "Komunikacja w tej sieci bezprzewodowej jest zaszyfrowana.\n"
1171 "Aby połączyć się z nią, musisz posiadać klucz szyfrujący."
1172
1173 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:99
1174 msgid "Encryption Key:"
1175 msgstr "Klucz szyfrujący:"
1176
1177 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:163
1178 msgid "Interface to monitor"
1179 msgstr "Interfejs do monitorowania"
1180
1181 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:164
1182 msgid "Config tool"
1183 msgstr "Narzędzie konfiguracji"
1184
1185 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:181
1186 msgid "Net Status Monitor"
1187 msgstr "Monitor statusu sieci"
1188
1189 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:183
1190 msgid "Monitor network status"
1191 msgstr "Status monitora sieci"
1192
1193 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:52
1194 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:311
1195 msgid "Unknown"
1196 msgstr "Nieznany"
1197
1198 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:115
1199 msgid "Connection Properties"
1200 msgstr "Właściwości połączenia"
1201
1202 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:121
1203 #, c-format
1204 msgid "Connection Properties: %s"
1205 msgstr "Właściwości połączenia: %s"
1206
1207 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:134
1208 #, c-format
1209 msgid "%lu packet"
1210 msgid_plural "%lu packets"
1211 msgstr[0] "%lu pakietów"
1212 msgstr[1] "%lu pakiety"
1213 msgstr[2] "%lu pakietów"
1214
1215 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:395
1216 #, c-format
1217 msgid ""
1218 "There was an error displaying help:\n"
1219 "%s"
1220 msgstr ""
1221 "Błąd podczas wyświetlania pomocy:\n"
1222 "%s"
1223
1224 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:579
1225 #, c-format
1226 msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
1227 msgstr "Nie udało się ueuchomić narzędzia konfiugracji czasu: %s"
1228
1229 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:379
1230 #, c-format
1231 msgid "Network Connection: %s"
1232 msgstr "Połączenie sieciowe: %s"
1233
1234 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:384
1235 msgid "Network Connection"
1236 msgstr "Połączenie sieciowe"
1237
1238 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:811
1239 msgid "Interface"
1240 msgstr "Interfejs"
1241
1242 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:812
1243 msgid "The current interface the icon is monitoring."
1244 msgstr "Interfejs aktualnie monitorowany przez ikonę."
1245
1246 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:819
1247 msgid "Orientation"
1248 msgstr "Położenie"
1249
1250 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:820
1251 msgid "The orientation of the tray."
1252 msgstr "Położenie zasobnika"
1253
1254 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:828
1255 msgid "Tooltips Enabled"
1256 msgstr "Włącz podpowiedzi"
1257
1258 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:829
1259 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1260 msgstr "Czy ikony podpowiedzi mają być włączone."
1261
1262 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:836
1263 msgid "Show Signal"
1264 msgstr "Pokaż sygnał"
1265
1266 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:837
1267 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1268 msgstr "Czy wyświetlić poziomu sygnału."
1269
1270 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:950
1271 #, c-format
1272 msgid ""
1273 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1274 "\n"
1275 "%s"
1276 msgstr ""
1277 "Proszę skontaktować się z administratorem systemu aby rozwiązać problem:\n"
1278 "\n"
1279 "%s"
1280
1281 #: ../src/plugins/batt/batt.c:384
1282 #, c-format
1283 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1284 msgstr "Bateria: naładowana w %d%%, pozostało do naładowania %d:%02d"
1285
1286 #: ../src/plugins/batt/batt.c:393
1287 #, c-format
1288 msgid "Battery: %d%% charged, %s"
1289 msgstr "Bateria: naładowana w %d%%, %s"
1290
1291 #: ../src/plugins/batt/batt.c:395
1292 msgid "charging finished"
1293 msgstr "ładowanie zakończone"
1294
1295 #: ../src/plugins/batt/batt.c:395
1296 msgid "charging"
1297 msgstr "ładowanie"
1298
1299 #: ../src/plugins/batt/batt.c:400
1300 #, c-format
1301 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1302 msgstr "Bateria: naładowana w %d%%, pozostało %d:%02d"
1303
1304 #: ../src/plugins/batt/batt.c:406
1305 #, c-format
1306 msgid "Battery: %d%% charged"
1307 msgstr "Bateria: naładowana w %d%%"
1308
1309 #: ../src/plugins/batt/batt.c:454
1310 #, c-format
1311 msgid "No batteries found"
1312 msgstr "Nie znaleziono akumulatora"
1313
1314 #: ../src/plugins/batt/batt.c:882
1315 msgid "Hide if there is no battery"
1316 msgstr "Ukryj jeśli nie ma baterii"
1317
1318 #: ../src/plugins/batt/batt.c:884
1319 msgid "Alarm command"
1320 msgstr "Polecenie alarmu"
1321
1322 #: ../src/plugins/batt/batt.c:885
1323 msgid "Alarm time (minutes left)"
1324 msgstr "Czas alarmu (pozostałe minuty)"
1325
1326 #: ../src/plugins/batt/batt.c:886
1327 msgid "Background color"
1328 msgstr "Kolor tła"
1329
1330 #: ../src/plugins/batt/batt.c:887
1331 msgid "Charging color 1"
1332 msgstr "Kolor ładowania 1"
1333
1334 #: ../src/plugins/batt/batt.c:888
1335 msgid "Charging color 2"
1336 msgstr "Kolor ładowania 2"
1337
1338 #: ../src/plugins/batt/batt.c:889
1339 msgid "Discharging color 1"
1340 msgstr "Kolor rozładowywania 1"
1341
1342 #: ../src/plugins/batt/batt.c:890
1343 msgid "Discharging color 2"
1344 msgstr "Kolor rozładowywania 2"
1345
1346 #: ../src/plugins/batt/batt.c:891
1347 msgid "Border width"
1348 msgstr "Grubość obramowania"
1349
1350 #: ../src/plugins/batt/batt.c:922
1351 msgid "Battery Monitor"
1352 msgstr "Monitor baterii"
1353
1354 #: ../src/plugins/batt/batt.c:924
1355 msgid "Display battery status using ACPI"
1356 msgstr "Wyświetl stan baterii używając ACPI"
1357
1358 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:277
1359 msgid "Show CapsLock"
1360 msgstr "Pokaż CapsLock"
1361
1362 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:278
1363 msgid "Show NumLock"
1364 msgstr "Pokaż NumLock"
1365
1366 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:279
1367 msgid "Show ScrollLock"
1368 msgstr "Pokaż ScrollLock"
1369
1370 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:289
1371 msgid "Keyboard Led"
1372 msgstr "Lampki klawiatury"
1373
1374 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:291
1375 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1376 msgstr "Wskaźniki klawiszy CapsLock, NumLock i ScrollLock"
1377
1378 #~ msgid "% Percent"
1379 #~ msgstr "% Procent"
1380
1381 #~ msgid "Center"
1382 #~ msgstr "Środek"
1383
1384 #~ msgid "Dynamic"
1385 #~ msgstr "Dynamiczna"
1386
1387 #, fuzzy
1388 #~ msgid "Add to desktop panel"
1389 #~ msgstr "Dodaj wtyczkę do panelu"