Adding upstream version 0.7.0.
[debian/lxpanel.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of lxpanel package
2 # Copyright (C) 2006 the lxde team
3 # This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
4 # Grzegorz Gibas <amigib@gmail.com>, 2009.
5 # Artur <mazdac@gmail.com>, 2006, 2010.
6 # Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011.
7 # Piotr Sipika <Piotr.Sipika@gmail.com>, 2012, 2013.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: lxpanel 0.5.6\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2014-03-27 08:58+0100\n"
14 "PO-Revision-Date: 2014-04-07 09:41+0000\n"
15 "Last-Translator: Piotr <strebski@o2.pl>\n"
16 "Language: pl\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
22 "X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
23 "X-POOTLE-MTIME: 1396863717.0\n"
24
25 #. { "configure", N_("Preferences"), configure },
26 #: ../src/configurator.c:55 ../src/gtk-run.c:361 ../src/plugins/menu.c:770
27 msgid "Run"
28 msgstr "Uruchom"
29
30 #: ../src/configurator.c:57 ../src/plugins/menu.c:771
31 msgid "Restart"
32 msgstr "Uruchom ponownie komputer"
33
34 #: ../src/configurator.c:58 ../src/plugins/menu.c:772
35 msgid "Logout"
36 msgstr "Wyloguj"
37
38 #: ../src/configurator.c:549
39 msgid "Currently loaded plugins"
40 msgstr "Wczytane wtyczki"
41
42 #: ../src/configurator.c:558
43 msgid "Stretch"
44 msgstr "Rozciągnięcie"
45
46 #: ../src/configurator.c:680
47 msgid "Add plugin to panel"
48 msgstr "Dodawanie apletu"
49
50 #: ../src/configurator.c:708
51 msgid "Available plugins"
52 msgstr "Dostępne aplety"
53
54 #: ../src/configurator.c:1244
55 msgid "Logout command is not set"
56 msgstr "Nie ustawiono polecenia wylogowania."
57
58 #: ../src/configurator.c:1312
59 msgid "Select a directory"
60 msgstr "Wybór katalogu"
61
62 #: ../src/configurator.c:1312 ../src/configurator.c:1419
63 msgid "Select a file"
64 msgstr "Wybór pliku"
65
66 #: ../src/configurator.c:1446
67 msgid "_Browse"
68 msgstr "_Przeglądaj"
69
70 #: ../src/panel.c:660
71 msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
72 msgstr "Brak miejsca dla kolejnego panelu. Wszystkie krawędzie są zajęte."
73
74 #: ../src/panel.c:687
75 msgid ""
76 "Really delete this panel?\n"
77 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
78 msgstr ""
79 "Usunąć panel?\n"
80 "<b>Uwaga: tej operacji nie można cofnąć.</b>"
81
82 #: ../src/panel.c:689
83 msgid "Confirm"
84 msgstr "Potwierdzenie"
85
86 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
87 #: ../src/panel.c:721
88 msgid "translator-credits"
89 msgstr ""
90 "Grzegorz Gibas <amigib@gmail.com>, 2009.\n"
91 "Artur Kruszewski <mazdac@gmail.com>, 2006, 2010.\n"
92 "Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011.\n"
93 "Piotr Strębski <strebski@o2.pl>, 2013."
94
95 #: ../src/panel.c:726
96 msgid "LXPanel"
97 msgstr "LXPanel"
98
99 # a może "Chronione Prawami Autorskimi (C) 2009-2009"
100 #: ../src/panel.c:744
101 msgid "Copyright (C) 2008-2013"
102 msgstr "Prawa autorskie (C) 2008-2013"
103
104 #: ../src/panel.c:745
105 msgid "Desktop panel for LXDE project"
106 msgstr "Panel pulpitu dla środowiska graficznego LXDE"
107
108 #: ../src/panel.c:782
109 msgid "Add / Remove Panel Items"
110 msgstr "Zarządzaj apletami..."
111
112 #: ../src/panel.c:791
113 #, c-format
114 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
115 msgstr "Usuń aplet „%s”"
116
117 #: ../src/panel.c:803
118 msgid "Panel Settings"
119 msgstr "Preferencje panelu..."
120
121 #: ../src/panel.c:809
122 msgid "Create New Panel"
123 msgstr "Utwórz nowy panel"
124
125 #: ../src/panel.c:815
126 msgid "Delete This Panel"
127 msgstr "Usuń panel"
128
129 #: ../src/panel.c:826
130 msgid "About"
131 msgstr "O programie..."
132
133 #: ../src/panel.c:834
134 msgid "Panel"
135 msgstr "Panel"
136
137 #: ../src/panel.c:847
138 #, c-format
139 msgid "\"%s\" Settings"
140 msgstr "Preferencje apletu „%s”..."
141
142 # msgid "% of edge"
143 # msgstr "% krawędźi"
144 #: ../src/panel.c:1109 ../src/panel.c:1117 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
145 msgid "Height:"
146 msgstr "Wysokość:"
147
148 #: ../src/panel.c:1110 ../src/panel.c:1116 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
149 msgid "Width:"
150 msgstr "Szerokość:"
151
152 #: ../src/panel.c:1111 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
153 msgid "Left"
154 msgstr "Lewo"
155
156 #: ../src/panel.c:1112 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
157 msgid "Right"
158 msgstr "Prawo"
159
160 #: ../src/panel.c:1118 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
161 msgid "Top"
162 msgstr "Góra"
163
164 #: ../src/panel.c:1119 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
165 msgid "Bottom"
166 msgstr "Dół"
167
168 #: ../src/panel.c:1428
169 #, c-format
170 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
171 msgstr "lxpanel %s - lekki panel GTK2+ dla środowisk graficznych UNIX\n"
172
173 #: ../src/panel.c:1429
174 #, c-format
175 msgid "Command line options:\n"
176 msgstr "Opcje wiersza poleceń:\n"
177
178 #: ../src/panel.c:1430
179 #, c-format
180 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
181 msgstr " --help      Wypisuje komunikat pomocy i kończy działanie programu\n"
182
183 #: ../src/panel.c:1431
184 #, c-format
185 msgid " --version   -- print version and exit\n"
186 msgstr ""
187 " --version   Wypisuje informacje o wersji i kończy działanie programu\n"
188
189 #: ../src/panel.c:1432
190 #, c-format
191 msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
192 msgstr ""
193 " --log NUMER Ustawia poziom raportowania, określony przez NUMER w zakresie "
194 "0-5, gdzie 0 - brak raportowania, 5 - największa szczegółowość\n"
195
196 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
197 #: ../src/panel.c:1434
198 #, c-format
199 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
200 msgstr " --profile NAZWA Używa profilu określonego przez NAZWA\n"
201
202 #: ../src/panel.c:1436
203 #, c-format
204 msgid " -h  -- same as --help\n"
205 msgstr " -h  Działa tak samo jak --help\n"
206
207 #: ../src/panel.c:1437
208 #, c-format
209 msgid " -p  -- same as --profile\n"
210 msgstr " -p  Działa tak samo jak --profile\n"
211
212 #: ../src/panel.c:1438
213 #, c-format
214 msgid " -v  -- same as --version\n"
215 msgstr " -v  Działa tak samo jak --version\n"
216
217 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
218 #: ../src/panel.c:1440
219 #, c-format
220 msgid ""
221 "\n"
222 "Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
223 "\n"
224 msgstr ""
225 "\n"
226 "Proszę odwiedzić witrynę http://lxde.org/ aby poznać więcej szczegółów.\n"
227 "\n"
228
229 #: ../src/plugin.c:370
230 msgid "No file manager is configured."
231 msgstr "Nie skonfigurowano menedżera plików."
232
233 #: ../src/gtk-run.c:374
234 msgid "Enter the command you want to execute:"
235 msgstr "Proszę wprowadzić polecenie do wykonania:"
236
237 #. vim: set sw=4 et sts=4 ts=4 :
238 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchtaskbar.c:3414
239 msgid "Application Launch and Task Bar"
240 msgstr "Uruchamianie programów i pasek zadań"
241
242 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:2
243 msgid "<b>Mode:</b>"
244 msgstr "<b>Tryb:</b>"
245
246 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
247 msgid "Launchers"
248 msgstr "Aktywatory"
249
250 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
251 msgid "<b>Launchbar</b>"
252 msgstr "<b>Pasek uruchamiania</b>"
253
254 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
255 msgid "Show tooltips"
256 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi"
257
258 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
259 msgid "Icons only"
260 msgstr "Tylko ikony"
261
262 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
263 msgid "Flat buttons"
264 msgstr "Płaskie przyciski"
265
266 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
267 msgid "Show windows from all desktops"
268 msgstr "Wyświetlane okien wszystkich obszarów roboczych"
269
270 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
271 msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
272 msgstr "Pokazuj tylko okna na tym samym monitorze jako pasek zadań"
273
274 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
275 msgid "Use mouse wheel"
276 msgstr "Manipulowanie oknami za pomocą rolki myszy"
277
278 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
279 msgid "Flash when there is any window requiring attention"
280 msgstr "Miganie okien wymagających uwagi użytkownika"
281
282 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
283 msgid "Combine multiple application windows into a single button"
284 msgstr "Grupowanie wielu okien tego samego programu"
285
286 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
287 msgid "Maximum width of task button"
288 msgstr "Maksymalna szerokość przycisku zadań:"
289
290 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
291 msgid "Spacing"
292 msgstr "Odstępy:"
293
294 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
295 msgid "<b>Taskbar</b>"
296 msgstr "<b>Pasek zadań</b>"
297
298 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
299 msgid "Only Application Launch Bar"
300 msgstr "Tylko pasek uruchamiania programów"
301
302 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
303 msgid "Only Task Bar (Window List)"
304 msgstr "Tylko pasek zadań (lista okien)"
305
306 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
307 msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
308 msgstr "Zintegrowany pasek uruchamiania programów i pasek zadań"
309
310 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
311 msgid "<b>Connection</b>"
312 msgstr "<b>Połączenie</b>"
313
314 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
315 msgid "Status:"
316 msgstr "Stan:"
317
318 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
319 msgid "_Name:"
320 msgstr "_Nazwa:"
321
322 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
323 msgid "<b>Activity</b>"
324 msgstr "<b>Aktywność</b>"
325
326 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
327 msgid "Received:"
328 msgstr "Odebrano:"
329
330 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
331 msgid "Sent:"
332 msgstr "Wysłano:"
333
334 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
335 msgid "<b>Signal Strength</b>"
336 msgstr "<b>Siła sygnału</b>"
337
338 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
339 #, no-c-format
340 msgid "0%"
341 msgstr "0%"
342
343 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
344 msgid "General"
345 msgstr "Ogólne"
346
347 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
348 msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
349 msgstr "<b>Protokół internetowy (IPv4)</b>"
350
351 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
352 msgid "Address:"
353 msgstr "Adres:"
354
355 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
356 msgid "Destination:"
357 msgstr "Przeznaczenie:"
358
359 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../src/plugins/netstat/netstat.c:362
360 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:373
361 msgid "Broadcast:"
362 msgstr "Adres rozgłoszeniowy:"
363
364 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
365 msgid "Subnet Mask:"
366 msgstr "Maska podsieci:"
367
368 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
369 msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
370 msgstr "<b>Protokół internetowy (IPv6)</b>"
371
372 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
373 msgid "Scope:"
374 msgstr "Zakres:"
375
376 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
377 msgid "<b>Network Device</b>"
378 msgstr "<b>Urządzenie sieciowe</b>"
379
380 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
381 msgid "Type:"
382 msgstr "Typ:"
383
384 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
385 msgid "Support"
386 msgstr "Obsługa"
387
388 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
389 msgid "Con_figure"
390 msgstr "Kon_figuruj"
391
392 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
393 msgid "Dynamic"
394 msgstr "Dynamicznie"
395
396 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
397 msgid "Pixels"
398 msgstr "Pikseli"
399
400 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
401 #, no-c-format
402 msgid "% Percent"
403 msgstr "Procent"
404
405 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
406 msgid "None"
407 msgstr "Brak"
408
409 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
410 msgid "Err"
411 msgstr "Błędy"
412
413 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
414 msgid "Warn"
415 msgstr "Ostrzeżenia"
416
417 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
418 msgid "Info"
419 msgstr "Informacje"
420
421 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
422 msgid "All"
423 msgstr "Wszystko"
424
425 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
426 msgid "Panel Preferences"
427 msgstr "Preferencje panelu"
428
429 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
430 msgid "Edge:"
431 msgstr "Położenie:"
432
433 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
434 msgid "Center"
435 msgstr "Środek"
436
437 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
438 msgid "Alignment:"
439 msgstr "Wyrównanie:"
440
441 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
442 msgid "Margin:"
443 msgstr "Margines:"
444
445 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
446 msgid "Monitor:"
447 msgstr "Monitor:"
448
449 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
450 msgid "<b>Position</b>"
451 msgstr "<b>Pozycja</b>"
452
453 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
454 msgid "Icon size:"
455 msgstr "Rozmiar ikon:"
456
457 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
458 msgid "<b>Size</b>"
459 msgstr "<b>Rozmiar</b>"
460
461 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
462 msgid "Geometry"
463 msgstr "Geometria"
464
465 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
466 msgid "System theme"
467 msgstr "Motyw systemowy"
468
469 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
470 msgid "Solid color (with opacity)"
471 msgstr "Jednolity kolor"
472
473 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1479
474 msgid "Image"
475 msgstr "Obraz"
476
477 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
478 msgid "Select an image file"
479 msgstr "Wybierz obrazek"
480
481 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
482 msgid "<b>Background</b>"
483 msgstr "<b>Tło</b>"
484
485 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
486 msgid "Custom color"
487 msgstr "Własny kolor"
488
489 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../src/plugins/space.c:93
490 #: ../src/plugins/batt/batt.c:632
491 msgid "Size"
492 msgstr "Rozmiar:"
493
494 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
495 msgid "<b>Font</b>"
496 msgstr "<b>Czcionka</b>"
497
498 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
499 msgid "Appearance"
500 msgstr "Wygląd"
501
502 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
503 msgid "Panel Applets"
504 msgstr "Aplety"
505
506 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
507 msgid "Logout Command:"
508 msgstr "Polecenie wylogowania:"
509
510 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
511 msgid "Terminal Emulator:"
512 msgstr "Emulator terminala:"
513
514 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
515 msgid "File Manager:"
516 msgstr "Menedżer plików:"
517
518 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
519 msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
520 msgstr "<b>Preferowane programy</b>"
521
522 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
523 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
524 msgstr "Traktowanie panelu przez menedżery okien jako doku"
525
526 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
527 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
528 msgstr "Rezerwowanie obszaru pulpitu dla panelu"
529
530 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
531 msgid "<b>Properties</b>"
532 msgstr "<b>Właściwości</b>"
533
534 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
535 msgid "Minimize panel when not in use"
536 msgstr "Minimalizuj panel, gdy nie jest w użyciu"
537
538 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
539 msgid "Size when minimized"
540 msgstr "Rozmiar ukrytego panelu:"
541
542 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
543 msgid "pixels"
544 msgstr "pikseli"
545
546 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
547 msgid "<b>Automatic hiding</b>"
548 msgstr "<b>Automatyczne ukrywanie</b>"
549
550 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
551 msgid "Log level"
552 msgstr "Poziom dziennika"
553
554 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
555 msgid "<b>Log level</b>"
556 msgstr "<b>Poziom dziennika</b>"
557
558 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
559 msgid "Advanced"
560 msgstr "Zaawansowane"
561
562 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:276
563 msgid "CPU Usage Monitor"
564 msgstr "Monitor obciążenia CPU"
565
566 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:277 ../src/plugins/monitors/monitors.c:713
567 msgid "Display CPU usage"
568 msgstr "Wyświetla przebieg obciążenia CPU"
569
570 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:180 ../src/plugins/deskno/deskno.c:200
571 msgid "Desktop Number / Workspace Name"
572 msgstr "Numer i nazwa obszaru roboczego"
573
574 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:182 ../src/plugins/dclock.c:429
575 msgid "Bold font"
576 msgstr "Pogrubiona czcionka"
577
578 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:183
579 msgid "Display desktop names"
580 msgstr "Wyświetlanie nazw obszarów roboczych"
581
582 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:201
583 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
584 msgstr ""
585 "Wyświetla nazwę i numer obszaru roboczego. Autorstwa cmeury@users.sf.net."
586
587 #: ../src/plugins/image.c:161
588 msgid "Display Image and Tooltip"
589 msgstr "Wyświetl obraz i podpowiedź"
590
591 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:2450
592 msgid "_Close all windows"
593 msgstr "Za_mknij wszystkie okna"
594
595 #. Add Raise menu item.
596 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3243
597 msgid "_Raise"
598 msgstr "_Rozwiń"
599
600 #. Add Restore menu item.
601 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3248
602 msgid "R_estore"
603 msgstr "_Przywróć zwykły rozmiar"
604
605 #. Add Maximize menu item.
606 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3253
607 msgid "Ma_ximize"
608 msgstr "Zm_aksymalizuj"
609
610 #. Add Iconify menu item.
611 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3258
612 msgid "Ico_nify"
613 msgstr "Zm_inimalizuj"
614
615 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3277
616 #, c-format
617 msgid "Workspace _%d"
618 msgstr "Obszar roboczy _%d"
619
620 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3282
621 #, c-format
622 msgid "Workspace %d"
623 msgstr "Obszar roboczy %d"
624
625 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
626 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3298
627 msgid "_All workspaces"
628 msgstr "_Wszystkie obszary robocze"
629
630 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
631 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3304
632 msgid "_Move to Workspace"
633 msgstr "_Przemieść na obszar roboczy"
634
635 #. Add Close menu item.  By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
636 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3310
637 msgid "_Close Window"
638 msgstr "Za_mknij"
639
640 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3312
641 msgid "A_dd to Launcher"
642 msgstr "_Dodaj do wyzwalacza"
643
644 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3313
645 msgid "Rem_ove from Launcher"
646 msgstr "_Usuń z wyzwalacza"
647
648 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3314
649 msgid "_New Instance"
650 msgstr "_Nowe wystąpienie"
651
652 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3384
653 msgid "Application Launch Bar"
654 msgstr "Aktywatory"
655
656 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3385
657 msgid "Bar with buttons to launch application"
658 msgstr "Wyświetla aktywatory programów w postaci przycisków"
659
660 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3395
661 msgid "Task Bar (Window List)"
662 msgstr "Przyciski okien"
663
664 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3396
665 msgid ""
666 "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
667 "focus"
668 msgstr "Wyświetla wszystkie otwarte okna i umożliwia manipulowanie nimi."
669
670 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3415
671 msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
672 msgstr ""
673 "Pasek z przyciskami do uruchamiania programów i/lub wszystkich otwartych "
674 "okien"
675
676 #: ../src/plugins/dclock.c:423 ../src/plugins/dclock.c:443
677 msgid "Digital Clock"
678 msgstr "Zegar cyfrowy"
679
680 #: ../src/plugins/dclock.c:425
681 msgid "Clock Format"
682 msgstr "Format zegara:"
683
684 #: ../src/plugins/dclock.c:426
685 msgid "Tooltip Format"
686 msgstr "Format podpowiedzi:"
687
688 #: ../src/plugins/dclock.c:427
689 #, c-format
690 msgid "Format codes: man 3 strftime; \\%n for line break"
691 msgstr "Opis formatowania: man 3 sfrtime. Łamanie wierszy: \\n"
692
693 #: ../src/plugins/dclock.c:428
694 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
695 msgstr ""
696 "Polecenie wykonywane po kliknięciu\n"
697 "(domyślnie wyświetlenie kalendarza):"
698
699 #: ../src/plugins/dclock.c:430
700 msgid "Tooltip only"
701 msgstr "Tylko podpowiedzi"
702
703 #: ../src/plugins/dclock.c:431
704 msgid "Center text"
705 msgstr "Wyśrodkowanie tekstu"
706
707 #: ../src/plugins/dclock.c:444
708 msgid "Display digital clock and tooltip"
709 msgstr "Wyświetla zegar cyfrowy i sformatowane podpowiedzi"
710
711 #: ../src/plugins/menu.c:421
712 msgid "Add to desktop"
713 msgstr "Dodaj do pulpitu"
714
715 #: ../src/plugins/menu.c:428
716 msgid "Properties"
717 msgstr "Właściwości"
718
719 #: ../src/plugins/menu.c:1041 ../src/plugins/menu.c:1054
720 msgid "Menu"
721 msgstr "Menu programów"
722
723 #: ../src/plugins/menu.c:1042 ../src/plugins/dirmenu.c:365
724 msgid "Icon"
725 msgstr "Ikona:"
726
727 #: ../src/plugins/menu.c:1055
728 msgid "Application Menu"
729 msgstr "Wyświetla aktywatory programów w zorganizowanym menu"
730
731 #: ../src/plugins/separator.c:72
732 msgid "Separator"
733 msgstr "Separator"
734
735 #: ../src/plugins/separator.c:73
736 msgid "Add a separator to the panel"
737 msgstr "Oddziela aplety panelu pustą przestrzenią"
738
739 #: ../src/plugins/pager.c:84 ../src/plugins/pager.c:98
740 msgid "Desktop Pager"
741 msgstr "Obszary robocze"
742
743 #: ../src/plugins/pager.c:85 ../src/plugins/pager.c:99
744 msgid "Simple pager plugin"
745 msgstr "Wyświetla zawartość obszarów roboczych"
746
747 #: ../src/plugins/space.c:91 ../src/plugins/space.c:100
748 msgid "Spacer"
749 msgstr "Odstęp"
750
751 #: ../src/plugins/space.c:101
752 msgid "Allocate space"
753 msgstr "Oddziela aplety panelu znakiem graficznym"
754
755 #: ../src/plugins/tray.c:709
756 msgid "System Tray"
757 msgstr "Obszar powiadamiania"
758
759 #: ../src/plugins/tray.c:710
760 msgid "System tray"
761 msgstr "Wyświetla ikony powiadamiania programów"
762
763 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:451
764 msgid "New session is required for this option to take effect"
765 msgstr "Konieczne jest uruchomienie nowej sesji, aby ta opcja odniosła skutek"
766
767 #. dialog
768 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:628
769 msgid "Select Keyboard Model"
770 msgstr "Wybór modelu klawiatury"
771
772 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:651 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:778
773 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:954
774 msgid "Description"
775 msgstr "Opis"
776
777 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:656 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:785
778 msgid "Id"
779 msgstr "Identyfikator"
780
781 #. dialog
782 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
783 msgid "Select Layout Change Type"
784 msgstr "Wybierz rodzaj zmiany układu"
785
786 #. dialog
787 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
788 msgid "Add Keyboard Layout"
789 msgstr "Dodaj układ klawiatury"
790
791 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:944 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1327
792 msgid "Flag"
793 msgstr "Flaga"
794
795 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:949 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1331
796 msgid "Layout"
797 msgstr "Układ"
798
799 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1238 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1587
800 msgid "Keyboard Layout Handler"
801 msgstr "Program obsługi układów klawiatury"
802
803 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1260
804 msgid "Keyboard Model"
805 msgstr "Model klawiatury"
806
807 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1281
808 msgid "Keyboard Layouts"
809 msgstr "Układy klawiatury"
810
811 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1335
812 msgid "Variant"
813 msgstr "Wariant"
814
815 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1344
816 msgid "Change Layout Option"
817 msgstr "Opcje zmiany układu"
818
819 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1364
820 msgid "Advanced setxkbmap Options"
821 msgstr "Zaawansowane opcje setxkbmap"
822
823 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1384
824 msgid "Do _not reset existing options"
825 msgstr "_Nie resetuj istniejących opcji"
826
827 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1389
828 msgid "Keep _system layouts"
829 msgstr "Zachowaj układy _systemowe"
830
831 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1398
832 msgid "Per Window Settings"
833 msgstr "Według ustawień okien"
834
835 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1410
836 msgid "_Remember layout for each window"
837 msgstr "Pamiętanie _układu dla każdego okna"
838
839 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1419
840 msgid "Show Layout as"
841 msgstr "Pokazuj układ jako"
842
843 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1480
844 msgid "Custom Image"
845 msgstr "Własny obraz"
846
847 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1481
848 msgid "Text"
849 msgstr "Tekst"
850
851 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1507
852 msgid "Panel Icon Size"
853 msgstr "Rozmiar ikon panelu"
854
855 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1589
856 msgid "Handle keyboard layouts"
857 msgstr "Obsługa układów klawiatury"
858
859 #: ../src/plugins/wincmd.c:193
860 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
861 msgstr ""
862 "Minimalizuje wszystkie okna przy użyciu prawego klawisza myszy lub zwija "
863 "przy użyciu środkowego klawisza."
864
865 #: ../src/plugins/wincmd.c:227 ../src/plugins/wincmd.c:245
866 msgid "Minimize All Windows"
867 msgstr "Minimalizowanie okien"
868
869 #: ../src/plugins/wincmd.c:229
870 msgid "Alternately iconify/shade and raise"
871 msgstr "Kolejno ikonifikuj/ukrywaj i maksymalizuj"
872
873 #: ../src/plugins/wincmd.c:246
874 msgid ""
875 "Sends commands to all desktop windows.\n"
876 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
877 msgstr ""
878 "Wysyła polecenia do wszystkich okien obszaru roboczego.\n"
879 "Obsługiwane polecenia: zminimalizuj wszystkie, zwiń wszystkie."
880
881 #: ../src/plugins/dirmenu.c:208
882 msgid "Open in _Terminal"
883 msgstr "Otwórz w _terminalu"
884
885 #: ../src/plugins/dirmenu.c:361 ../src/plugins/dirmenu.c:377
886 msgid "Directory Menu"
887 msgstr "Menu katalogu"
888
889 #: ../src/plugins/dirmenu.c:363
890 msgid "Directory"
891 msgstr "Katalog:"
892
893 #: ../src/plugins/dirmenu.c:364
894 msgid "Label"
895 msgstr "Etykiety:"
896
897 #: ../src/plugins/dirmenu.c:378
898 msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
899 msgstr "Przeglądaj drzewo katalogów poprzez menu (Autor = PCMan)"
900
901 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:480
902 msgid "Normal"
903 msgstr "Normalny"
904
905 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:481
906 msgid "Warning1"
907 msgstr "Pierwsze ostrzeżenie"
908
909 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:482
910 msgid "Warning2"
911 msgstr "Drugie ostrzeżenie"
912
913 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:483
914 msgid "Automatic sensor location"
915 msgstr "Automatyczne lokalizowanie czujnika"
916
917 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:484
918 msgid "Sensor"
919 msgstr "Czujnik"
920
921 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:485
922 msgid "Automatic temperature levels"
923 msgstr "Automatyczne poziomy temperatur"
924
925 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:486
926 msgid "Warning1 Temperature"
927 msgstr "Temperatura ostrzeżenia 1"
928
929 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:487
930 msgid "Warning2 Temperature"
931 msgstr "Temperatura ostrzeżenia 2"
932
933 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:531
934 msgid "Temperature Monitor"
935 msgstr "Monitor temperatury"
936
937 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:533
938 msgid "Display system temperature"
939 msgstr ""
940 "Wyświetla temperaturę podzespołów komputera. Autor: kesler.daniel@gmail.com"
941
942 #: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:329
943 #, c-format
944 msgid ""
945 "Frequency: %d MHz\n"
946 "Governor: %s"
947 msgstr ""
948 "Częstotliwość: %d MHz\n"
949 "Zarządca: %s"
950
951 #: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:421
952 msgid "CPUFreq frontend"
953 msgstr "Nakładka CPUFreq"
954
955 #: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:422
956 msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
957 msgstr ""
958 "Wyświetlaj częstotliwość CPU i miej możliwość zmieniania zarządców i "
959 "częstotliwości"
960
961 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
962 #. Display current level in tooltip.
963 #: ../src/plugins/volume/volume.c:300
964 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:363
965 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:545
966 msgid "Volume control"
967 msgstr "Poziom głośności: "
968
969 #: ../src/plugins/volume/volume.c:312
970 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:666
971 msgid "Volume Control"
972 msgstr "Regulacja głośności"
973
974 #. Create a frame as the child of the viewport.
975 #: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
976 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:503
977 msgid "Volume"
978 msgstr "Głośność"
979
980 #. Create a check button as the child of the vertical box.
981 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:522
982 msgid "Mute"
983 msgstr "Wyciszenie"
984
985 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:639
986 msgid ""
987 "Error, you need to install an application to configure the sound "
988 "(pavucontol, alsamixer ...)"
989 msgstr ""
990 "Błąd. Aby skonfigurować dźwięk, należy zainstalować odpowiedni program "
991 "(pavucontrol, alsamixer...)."
992
993 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:668
994 msgid "Display and control volume for ALSA"
995 msgstr "Wyświetl i kontroluj głośność dla ALSA"
996
997 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:180
998 msgid "<Hidden Access Point>"
999 msgstr "<Ukryty punkt dostępowy>"
1000
1001 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:213
1002 msgid "Wireless Networks not found in range"
1003 msgstr "Nie znaleziono bezprzewodowej sieci w zasięgu"
1004
1005 #. Repair
1006 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:247
1007 msgid "Repair"
1008 msgstr "Napraw"
1009
1010 #. interface down
1011 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:252
1012 msgid "Disable"
1013 msgstr "Wyłącz"
1014
1015 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:342
1016 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1017 msgstr "Bezprzewodowe połączenie sieciowe ma ograniczoną lub brak łączności"
1018
1019 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:344
1020 msgid "Network cable is plugged out"
1021 msgstr "Kabel sieciowy jest odłączony"
1022
1023 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:346
1024 msgid "Connection has limited or no connectivity"
1025 msgstr "Połączenie sieciowe ma ograniczoną lub brak łączności"
1026
1027 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:350 ../src/plugins/netstat/netstat.c:361
1028 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:372
1029 msgid "IP Address:"
1030 msgstr "Adres IP:"
1031
1032 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:351
1033 msgid "Remote IP:"
1034 msgstr "Zewnętrzny adres IP:"
1035
1036 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:352 ../src/plugins/netstat/netstat.c:363
1037 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:374
1038 msgid "Netmask:"
1039 msgstr "Maska podsieci:"
1040
1041 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1042 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
1043 msgid "Activity"
1044 msgstr "Aktywność"
1045
1046 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1047 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
1048 msgid "Sent"
1049 msgstr "Wysłano"
1050
1051 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1052 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
1053 msgid "Received"
1054 msgstr "Odebrano"
1055
1056 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:354 ../src/plugins/netstat/netstat.c:366
1057 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:377
1058 msgid "bytes"
1059 msgstr "bajtów"
1060
1061 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:355 ../src/plugins/netstat/netstat.c:367
1062 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:378
1063 msgid "packets"
1064 msgstr "pakietów"
1065
1066 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:358
1067 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
1068 msgid "Wireless"
1069 msgstr "Bezprzewodowy"
1070
1071 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:360
1072 msgid "Protocol:"
1073 msgstr "Protokół:"
1074
1075 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:364 ../src/plugins/netstat/netstat.c:375
1076 msgid "HW Address:"
1077 msgstr "Adres HW:"
1078
1079 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:515
1080 msgid "Manage Networks"
1081 msgstr "Zarządzaj sieciami"
1082
1083 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:517
1084 msgid "Monitor and Manage networks"
1085 msgstr "Monitoruj i zarządzaj sieciami"
1086
1087 #. create dialog
1088 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:86
1089 msgid "Setting Encryption Key"
1090 msgstr "Ustawianie kluczy szyfrujących"
1091
1092 #. messages
1093 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:96
1094 msgid ""
1095 "This wireless network was encrypted.\n"
1096 "You must have the encryption key."
1097 msgstr ""
1098 "Komunikacja w tej sieci bezprzewodowej jest zaszyfrowana.\n"
1099 "Aby nawiązać połączenie, należy wprowadzić klucz szyfrujący."
1100
1101 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:101
1102 msgid "Encryption Key:"
1103 msgstr "Klucz szyfrujący:"
1104
1105 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
1106 msgid "Interface to monitor"
1107 msgstr "Monitorowany interfejs:"
1108
1109 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
1110 msgid "Config tool"
1111 msgstr "Narzędzie konfiguracji:"
1112
1113 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
1114 msgid "Network Status Monitor"
1115 msgstr "Monitor stanu sieci"
1116
1117 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
1118 msgid "Monitor network status"
1119 msgstr "Monitoruje stan połączenia sieciowego"
1120
1121 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
1122 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
1123 msgid "Unknown"
1124 msgstr "Nieznany"
1125
1126 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
1127 msgid "Connection Properties"
1128 msgstr "Właściwości połączenia"
1129
1130 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
1131 #, c-format
1132 msgid "Connection Properties: %s"
1133 msgstr "Właściwości połączenia: %s"
1134
1135 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
1136 #, c-format
1137 msgid "%lu packet"
1138 msgid_plural "%lu packets"
1139 msgstr[0] "%lu pakiet"
1140 msgstr[1] "%lu pakiety"
1141 msgstr[2] "%lu pakietów"
1142
1143 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
1144 #, c-format
1145 msgid ""
1146 "There was an error displaying help:\n"
1147 "%s"
1148 msgstr ""
1149 "Wystąpił błąd podczas wyświetlania pomocy:\n"
1150 "%s"
1151
1152 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
1153 #, c-format
1154 msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
1155 msgstr "Nie udało się uruchomić narzędzia konfiguracji czasu: %s"
1156
1157 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
1158 #, c-format
1159 msgid "Network Connection: %s"
1160 msgstr "Połączenie sieciowe: %s"
1161
1162 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
1163 msgid "Network Connection"
1164 msgstr "Połączenie sieciowe"
1165
1166 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:814
1167 msgid "Interface"
1168 msgstr "Interfejs"
1169
1170 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:815
1171 msgid "The current interface the icon is monitoring."
1172 msgstr "Interfejs aktualnie monitorowany przez ikonę."
1173
1174 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:822
1175 msgid "Orientation"
1176 msgstr "Położenie"
1177
1178 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:823
1179 msgid "The orientation of the tray."
1180 msgstr "Położenie zasobnika."
1181
1182 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:831
1183 msgid "Tooltips Enabled"
1184 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi"
1185
1186 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:832
1187 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1188 msgstr "Określa czy podpowiedzi ikony są włączone."
1189
1190 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
1191 msgid "Show Signal"
1192 msgstr "Pokaż sygnał"
1193
1194 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:840
1195 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1196 msgstr "Wyświetla moc sygnału"
1197
1198 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:949
1199 #, c-format
1200 msgid ""
1201 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1202 "\n"
1203 "%s"
1204 msgstr ""
1205 "Proszę skontaktować się z administratorem systemu aby rozwiązać problem:\n"
1206 "\n"
1207 "%s"
1208
1209 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1210 msgid "Name"
1211 msgstr "Nazwa"
1212
1213 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1214 msgid "The interface name"
1215 msgstr "Nazwa interfejsu"
1216
1217 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1218 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2036
1219 msgid "State"
1220 msgstr "Stan"
1221
1222 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1223 msgid "The interface state"
1224 msgstr "Stan interfejsu"
1225
1226 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1227 msgid "Stats"
1228 msgstr "Statystyki"
1229
1230 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1231 msgid "The interface packets/bytes statistics"
1232 msgstr "Statystyki pakietów/bajtów interfejsu"
1233
1234 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1235 msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1236 msgstr "Określa, czy interfejs jest bezprzewodowy"
1237
1238 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1239 msgid "Signal"
1240 msgstr "Sygnał"
1241
1242 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1243 msgid "Wireless signal strength percentage"
1244 msgstr "Procentowa siła sygnału bezprzewodowego"
1245
1246 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1247 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1248 msgid "Error"
1249 msgstr "Błąd"
1250
1251 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1252 msgid "The current error condition"
1253 msgstr "Aktualne warunki błędu"
1254
1255 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1256 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1206
1257 #, c-format
1258 msgid "Unable to open socket: %s"
1259 msgstr "Nie można otworzyć gniazda: %s"
1260
1261 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1262 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1232
1263 #, c-format
1264 msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1265 msgstr "Błąd SIOCGIFFLAGS: %s"
1266
1267 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1268 msgid "AMPR NET/ROM"
1269 msgstr "AMPR NET/ROM"
1270
1271 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
1272 msgid "Ethernet"
1273 msgstr "Ethernet"
1274
1275 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1276 msgid "AMPR AX.25"
1277 msgstr "AMPR AX.25"
1278
1279 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1280 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
1281 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1282 msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1283
1284 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
1285 msgid "ARCnet"
1286 msgstr "ARCnet"
1287
1288 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1289 msgid "Frame Relay DLCI"
1290 msgstr "Frame Relay DLCI"
1291
1292 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1293 msgid "Metricom Starmode IP"
1294 msgstr "Metricom Starmode IP"
1295
1296 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1297 msgid "Serial Line IP"
1298 msgstr "Szeregowa linia IP"
1299
1300 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
1301 msgid "VJ Serial Line IP"
1302 msgstr "Szeregowa linia VJ IP"
1303
1304 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1305 msgid "6-bit Serial Line IP"
1306 msgstr "6-bitowa szeregowa linia IP"
1307
1308 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1309 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1310 msgstr "6-bitowa szeregowa linia VJ IP"
1311
1312 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1313 msgid "Adaptive Serial Line IP"
1314 msgstr "Dopasowywalna linia szeregowa IP"
1315
1316 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
1317 msgid "AMPR ROSE"
1318 msgstr "AMPR ROSE"
1319
1320 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1321 msgid "Generic X.25"
1322 msgstr "Zwykły X.25"
1323
1324 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1325 msgid "Point-to-Point Protocol"
1326 msgstr "Protokół punkt-punkt"
1327
1328 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
1329 msgid "(Cisco)-HDLC"
1330 msgstr "(Cisco)-HDLC"
1331
1332 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1333 msgid "LAPB"
1334 msgstr "LAPB"
1335
1336 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
1337 msgid "IPIP Tunnel"
1338 msgstr "Tunel IPIP"
1339
1340 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
1341 msgid "Frame Relay Access Device"
1342 msgstr "Urządzenie dostępowe Frame Relay"
1343
1344 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
1345 msgid "Local Loopback"
1346 msgstr "Interfejs lokalny"
1347
1348 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
1349 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1350 msgstr "Światłowodowy rozproszony interfejs danych"
1351
1352 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
1353 msgid "IPv6-in-IPv4"
1354 msgstr "IPv6-w-IPv4"
1355
1356 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1357 msgid "HIPPI"
1358 msgstr "HIPPI"
1359
1360 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
1361 msgid "Ash"
1362 msgstr "Ash"
1363
1364 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
1365 msgid "Econet"
1366 msgstr "Econet"
1367
1368 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
1369 msgid "IrLAP"
1370 msgstr "IrLAP"
1371
1372 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1164
1373 #, c-format
1374 msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1375 msgstr "Błąd SIOCGIFCONF: %s"
1376
1377 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1257
1378 #, c-format
1379 msgid "No network devices found"
1380 msgstr "Nie znaleziono urządzeń sieciowych"
1381
1382 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1383 #, c-format
1384 msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1385 msgstr "Nie można otworzyć /proc/net/dev: %s"
1386
1387 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
1388 msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1389 msgstr "Nie można przeanalizować /prov/net/dev. Brak danych."
1390
1391 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
1392 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1393 msgstr "Nie można przeanalizować /prov/net/dev. Nieznany format."
1394
1395 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1396 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
1397 #, c-format
1398 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1399 msgstr "Nie można przeanalizować nazwy interfejsu z „%s”"
1400
1401 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1402 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
1403 #, c-format
1404 msgid ""
1405 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1406 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1407 msgstr ""
1408 "Nie można przeanalizować statystyk interfejsu z „%s”. prx_idx = %d; ptx_idx "
1409 "= %d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1410
1411 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
1412 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1413 msgstr "Nie można przeanalizować /prov/net/wireless. Brak danych."
1414
1415 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
1416 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1417 msgstr "Nie można przeanalizować pliku /prov/net/wireless. Nieznany format."
1418
1419 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
1420 #, c-format
1421 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1422 msgstr ""
1423 "Nie można przeanalizować szczegółów interfejsu bezprzewodowego z „%s”. "
1424 "link_idx = %d;"
1425
1426 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
1427 #, c-format
1428 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1429 msgstr "Nie można połączyć z interfejsem, „%s”"
1430
1431 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
1432 #, c-format
1433 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1434 msgstr "Nie można wysłać ioctl do interfejsu, „%s”"
1435
1436 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
1437 #, c-format
1438 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1439 msgstr "Nie można przeanalizować wiersza poleceń „%s”: %s"
1440
1441 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
1442 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1443 msgstr "Nie można przeanalizować wyjścia „netstat”. Nieznany format"
1444
1445 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1446 msgid "Disconnected"
1447 msgstr "Rozłączony"
1448
1449 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1450 msgid "Idle"
1451 msgstr "Bezczynny"
1452
1453 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1454 msgid "Sending"
1455 msgstr "Wysyłanie"
1456
1457 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1458 msgid "Receiving"
1459 msgstr "Odbieranie"
1460
1461 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1462 msgid "Sending/Receiving"
1463 msgstr "Wysyłanie/odbieranie"
1464
1465 #: ../src/plugins/batt/batt.c:151
1466 #, c-format
1467 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1468 msgstr "Bateria naładowana w %d%%, pozostało do naładowania %d:%02d"
1469
1470 #: ../src/plugins/batt/batt.c:162
1471 #, c-format
1472 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1473 msgstr "Bateria naładowana w %d%%, pozostało %d:%02d"
1474
1475 #: ../src/plugins/batt/batt.c:168
1476 #, c-format
1477 msgid "Battery: %d%% charged"
1478 msgstr "Bateria naładowana w %d%%"
1479
1480 #: ../src/plugins/batt/batt.c:178
1481 #, c-format
1482 msgid ""
1483 "\n"
1484 "%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1485 msgstr ""
1486 "\n"
1487 "%sProjektowana pełna energia:\t\t%5d mWh"
1488
1489 #: ../src/plugins/batt/batt.c:180
1490 #, c-format
1491 msgid ""
1492 "\n"
1493 "%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1494 msgstr ""
1495 "\n"
1496 "%sPełna energia:\t\t\t%5d mWh"
1497
1498 #: ../src/plugins/batt/batt.c:182
1499 #, c-format
1500 msgid ""
1501 "\n"
1502 "%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1503 msgstr ""
1504 "\n"
1505 "%sBieżąca energia:\t\t\t%5d mWh"
1506
1507 #: ../src/plugins/batt/batt.c:184
1508 #, c-format
1509 msgid ""
1510 "\n"
1511 "%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1512 msgstr ""
1513 "\n"
1514 "%sBieżąca moc:\t\t\t%5d mW"
1515
1516 #: ../src/plugins/batt/batt.c:187
1517 #, c-format
1518 msgid ""
1519 "\n"
1520 "%sCharge full design:\t%5d mAh"
1521 msgstr ""
1522 "\n"
1523 "%sProjektowane pełne ładowanie:\t%5d mAh"
1524
1525 #: ../src/plugins/batt/batt.c:189
1526 #, c-format
1527 msgid ""
1528 "\n"
1529 "%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1530 msgstr ""
1531 "\n"
1532 "%sPełne ładowanie:\t\t\t%5d mAh"
1533
1534 #: ../src/plugins/batt/batt.c:191
1535 #, c-format
1536 msgid ""
1537 "\n"
1538 "%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1539 msgstr ""
1540 "\n"
1541 "%sBieżące ładowanie:\t\t\t%5d mAh"
1542
1543 #: ../src/plugins/batt/batt.c:193
1544 #, c-format
1545 msgid ""
1546 "\n"
1547 "%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1548 msgstr ""
1549 "\n"
1550 "%sBieżące natężenie:\t\t\t%5d mA"
1551
1552 #: ../src/plugins/batt/batt.c:196
1553 #, c-format
1554 msgid ""
1555 "\n"
1556 "%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1557 msgstr ""
1558 "\n"
1559 "%sBieżące napięcie:\t\t%.3lf V"
1560
1561 #: ../src/plugins/batt/batt.c:234
1562 msgid "No batteries found"
1563 msgstr "Nie znaleziono akumulatora"
1564
1565 #: ../src/plugins/batt/batt.c:619 ../src/plugins/batt/batt.c:642
1566 msgid "Battery Monitor"
1567 msgstr "Monitor baterii"
1568
1569 #: ../src/plugins/batt/batt.c:622
1570 msgid "Hide if there is no battery"
1571 msgstr "Ukryj jeśli nie ma baterii"
1572
1573 #: ../src/plugins/batt/batt.c:624
1574 msgid "Alarm command"
1575 msgstr "Polecenie alarmu"
1576
1577 #: ../src/plugins/batt/batt.c:625
1578 msgid "Alarm time (minutes left)"
1579 msgstr "Czas alarmu (ilość minut do rozładowania)"
1580
1581 #: ../src/plugins/batt/batt.c:626
1582 msgid "Background color"
1583 msgstr "Kolor tła"
1584
1585 #: ../src/plugins/batt/batt.c:627
1586 msgid "Charging color 1"
1587 msgstr "Kolor ładowania 1"
1588
1589 #: ../src/plugins/batt/batt.c:628
1590 msgid "Charging color 2"
1591 msgstr "Kolor ładowania 2"
1592
1593 #: ../src/plugins/batt/batt.c:629
1594 msgid "Discharging color 1"
1595 msgstr "Kolor rozładowywania 1"
1596
1597 #: ../src/plugins/batt/batt.c:630
1598 msgid "Discharging color 2"
1599 msgstr "Kolor rozładowywania 2"
1600
1601 #: ../src/plugins/batt/batt.c:631
1602 msgid "Border width"
1603 msgstr "Grubość obramowania"
1604
1605 #: ../src/plugins/batt/batt.c:633
1606 msgid "Show Extended Information"
1607 msgstr "Pokaż rozszerzone informacje"
1608
1609 #: ../src/plugins/batt/batt.c:643
1610 msgid "Display battery status using ACPI"
1611 msgstr "Wyświetla wskaźnik stanu baterii używając ACPI."
1612
1613 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:257
1614 msgid "Show CapsLock"
1615 msgstr "Klawisz CapsLock"
1616
1617 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:258
1618 msgid "Show NumLock"
1619 msgstr "Klawisz NumLock"
1620
1621 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:259
1622 msgid "Show ScrollLock"
1623 msgstr "Klawisz ScrollLock"
1624
1625 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:293
1626 msgid "Keyboard LED"
1627 msgstr "Diody klawiatury"
1628
1629 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:295
1630 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1631 msgstr "Wyświetla wskaźniki stanu klawiszy CapsLock, NumLock i ScrollLock."
1632
1633 #. A label to allow for click through
1634 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:698
1635 msgid "No Indicators"
1636 msgstr "Brak wskaźników"
1637
1638 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:897
1639 msgid "Indicator Applications"
1640 msgstr "Wskaźnik programów"
1641
1642 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:898
1643 msgid "Clock Indicator"
1644 msgstr "Wskaźnik zegara"
1645
1646 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:899
1647 msgid "Messaging Menu"
1648 msgstr "Menu wiadomości"
1649
1650 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:900
1651 msgid "Network Menu"
1652 msgstr "Menu sieci"
1653
1654 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:901
1655 msgid "Session Menu"
1656 msgstr "Menu sesji"
1657
1658 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:902
1659 msgid "Sound Menu"
1660 msgstr "Menu dźwięku"
1661
1662 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:928
1663 msgid "Indicator applets"
1664 msgstr "Aplety wskaźników"
1665
1666 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:930
1667 msgid "Add indicator applets to the panel"
1668 msgstr "Dodaj aplet wskaźnika do panelu"
1669
1670 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:277
1671 #, c-format
1672 msgid "CPU usage: %.2f%%"
1673 msgstr "Obciążenie CPU: %.2f%%"
1674
1675 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:360
1676 #, c-format
1677 msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
1678 msgstr "Użycie pamięci: %.1fMB (%.2f%%)"
1679
1680 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:714
1681 msgid "CPU color"
1682 msgstr "Kolor procesorów"
1683
1684 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:715
1685 msgid "Display RAM usage"
1686 msgstr "Wyświetlanie użycia pamięci"
1687
1688 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:716
1689 msgid "RAM color"
1690 msgstr "Kolor pamięci operacyjnej"
1691
1692 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:717
1693 msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
1694 msgstr "Działanie wykonywane po kliknięciu (domyślnie: lxtask)"
1695
1696 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:810
1697 msgid "Resource monitors"
1698 msgstr "Monitor zasobów"
1699
1700 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:812
1701 msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1702 msgstr "Wyświetl monitory (procesor, pamięć)"
1703
1704 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:50
1705 msgid "[N/A]"
1706 msgstr "--"
1707
1708 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:784
1709 msgid "Enter New Location"
1710 msgstr "Wprowadź Nową Lokalizację"
1711
1712 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:798
1713 msgid "_New Location:"
1714 msgstr "_Nowa Lokalizacja:"
1715
1716 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:809
1717 msgid ""
1718 "Enter the:\n"
1719 "- city, or\n"
1720 "- city and state/country, or\n"
1721 "- postal code\n"
1722 "for which to retrieve the weather forecast."
1723 msgstr ""
1724 "Wprowadź:\n"
1725 "- miasto, lub\n"
1726 "- miasto i województwo/kraj, lub\n"
1727 "- kod pocztowy\n"
1728 "dla którego pobrać prognozę pogody."
1729
1730 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:846
1731 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:979
1732 msgid "You must specify a location."
1733 msgstr "Musisz wprowadzić lokalizacje."
1734
1735 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:893
1736 #, c-format
1737 msgid "Location '%s' not found!"
1738 msgstr "Nie znaleziono lokalizacji '%s'!"
1739
1740 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1051
1741 msgid "Preferences"
1742 msgstr "Preferencje"
1743
1744 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1057
1745 msgid "Refresh"
1746 msgstr "Odśwież"
1747
1748 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1063
1749 msgid "Quit"
1750 msgstr "Zakończ"
1751
1752 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1160
1753 msgid "Weather Preferences"
1754 msgstr "Preferencje Prognozy Pogody"
1755
1756 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1174
1757 msgid "Current Location"
1758 msgstr "Bieżąca Lokalizacja"
1759
1760 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1178
1761 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1475
1762 msgid "None configured"
1763 msgstr "Nie skonfigurowano"
1764
1765 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1180
1766 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1472
1767 msgid "_Set"
1768 msgstr "_Ustaw"
1769
1770 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1201
1771 msgid "Display"
1772 msgstr "Wyświetl"
1773
1774 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1205
1775 msgid "Name:"
1776 msgstr "Nazwa:"
1777
1778 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1209
1779 msgid "Units:"
1780 msgstr "Jednostki:"
1781
1782 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1213
1783 msgid "_Metric (°C)"
1784 msgstr "_Metryczne (°C)"
1785
1786 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1215
1787 msgid "_English (°F)"
1788 msgstr "Angi_elskie (°F)"
1789
1790 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1250
1791 msgid "Forecast"
1792 msgstr "Prognoza"
1793
1794 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1254
1795 msgid "Updates:"
1796 msgstr "Aktualizacje"
1797
1798 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1258
1799 msgid "Ma_nual"
1800 msgstr "_Ręczne"
1801
1802 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1262
1803 msgid "_Automatic, every"
1804 msgstr "_Automatyczne, co"
1805
1806 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1278
1807 msgid "minutes"
1808 msgstr "minut"
1809
1810 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1287
1811 msgid "Source:"
1812 msgstr "Źródło:"
1813
1814 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1428
1815 msgid "C_hange"
1816 msgstr "_Zmień"
1817
1818 #. Both are available
1819 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1519
1820 #, c-format
1821 msgid "Current Conditions for %s"
1822 msgstr "Warunki Aktualne dla %s"
1823
1824 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1543
1825 msgid "Location:"
1826 msgstr "Lokalizacja:"
1827
1828 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1566
1829 msgid "Last updated:"
1830 msgstr "Aktualizowano:"
1831
1832 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1593
1833 msgid "Feels like:"
1834 msgstr "Odczuwana temperatura:"
1835
1836 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1618
1837 msgid "Humidity:"
1838 msgstr "Wilgotność:"
1839
1840 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1645
1841 msgid "Pressure:"
1842 msgstr "Ciśnienie:"
1843
1844 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1672
1845 msgid "Visibility:"
1846 msgstr "Widoczność"
1847
1848 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1700
1849 msgid "Wind:"
1850 msgstr "Wiatr:"
1851
1852 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1723
1853 msgid "Sunrise:"
1854 msgstr "Wschód słońca:"
1855
1856 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1746
1857 msgid "Sunset:"
1858 msgstr "Zachód słońca:"
1859
1860 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1854
1861 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2190
1862 #, c-format
1863 msgid "Forecast for %s unavailable."
1864 msgstr "Prognoza dla %s nie jest dostępna."
1865
1866 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1863
1867 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2195
1868 #, c-format
1869 msgid "Location not set."
1870 msgstr "Lokalizacji nie ustawiono."
1871
1872 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1880
1873 #, c-format
1874 msgid "Searching for '%s'..."
1875 msgstr "Szukam '%s'..."
1876
1877 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2006
1878 #, c-format
1879 msgid "Location matches for '%s'"
1880 msgstr "Nazwy lokalizacji podobnych do '%s'"
1881
1882 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2026
1883 msgid "City"
1884 msgstr "Miasto"
1885
1886 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2046
1887 msgid "Country"
1888 msgstr "Kraj"
1889
1890 #. make it nice and pretty
1891 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2177
1892 msgid "Currently in "
1893 msgstr "Aktualnie w "
1894
1895 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2179
1896 msgid "Today: "
1897 msgstr "Dziś: "
1898
1899 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2180
1900 msgid "Tomorrow: "
1901 msgstr "Jutro: "
1902
1903 #: ../src/plugins/weather/weather.c:285
1904 msgid "Weather Plugin"
1905 msgstr "Wtyczka Pogody"
1906
1907 #: ../src/plugins/weather/weather.c:287
1908 msgid "Show weather conditions for a location."
1909 msgstr "Przedstawia warunki pogodowe dla danej lokalizacji."
1910
1911 #~ msgid "Model"
1912 #~ msgstr "Model"
1913
1914 #~ msgid "Change Type"
1915 #~ msgstr "Rodzaj zmiany"
1916
1917 #~ msgid "WNCKPager"
1918 #~ msgstr "WNCKPager"
1919
1920 #~ msgid "WNCKpager plugin"
1921 #~ msgstr "Wyświetla zawartość obszarów roboczych"
1922
1923 #~ msgid "Tornado"
1924 #~ msgstr "Tornado"
1925
1926 #~ msgid "Tropical Storm"
1927 #~ msgstr "Burza Tropikalna"
1928
1929 #~ msgid "Hurricane"
1930 #~ msgstr "Huragan"
1931
1932 #~ msgid "Severe Thunderstorms"
1933 #~ msgstr "Mocne Burze"
1934
1935 #~ msgid "Mixed Rain and Snow"
1936 #~ msgstr "Deszcz ze Śniegiem"
1937
1938 #~ msgid "Mixed Rain and Sleet"
1939 #~ msgstr "Deszcz i Gołoledź"
1940
1941 #~ msgid "Mixed Snow and Sleet"
1942 #~ msgstr "Śnieg Gołoledź"
1943
1944 #~ msgid "Freezing Drizzle"
1945 #~ msgstr "Marznąca Mrzawka"
1946
1947 #~ msgid "Drizzle"
1948 #~ msgstr "Mrzawka"
1949
1950 #~ msgid "Freezing Rain"
1951 #~ msgstr "Marznący Deszcz"
1952
1953 #~ msgid "Showers"
1954 #~ msgstr "Opady"
1955
1956 #~ msgid "Snow Flurries"
1957 #~ msgstr "Opady Śniegu"
1958
1959 #~ msgid "Light Snow Showers"
1960 #~ msgstr "Lekkie Opady Śniegu"
1961
1962 #~ msgid "Blowing Snow"
1963 #~ msgstr "Silny Wiatr ze Śniegiem"
1964
1965 #~ msgid "Snow"
1966 #~ msgstr "Śnieg"
1967
1968 #~ msgid "Hail"
1969 #~ msgstr "Grad"
1970
1971 #~ msgid "Sleet"
1972 #~ msgstr "Gołoledź"
1973
1974 #~ msgid "Dust"
1975 #~ msgstr "Kurz"
1976
1977 #~ msgid "Foggy"
1978 #~ msgstr "Mglisto"
1979
1980 #~ msgid "Haze"
1981 #~ msgstr "Mgła"
1982
1983 #~ msgid "Smoky"
1984 #~ msgstr "Mglisto"
1985
1986 #~ msgid "Blustery"
1987 #~ msgstr "Zawierucha"
1988
1989 #~ msgid "Windy"
1990 #~ msgstr "Wietrznie"
1991
1992 #~ msgid "Cold"
1993 #~ msgstr "Zimno"
1994
1995 #~ msgid "Cloudy"
1996 #~ msgstr "Pochmurno"
1997
1998 #~ msgid "Mostly Cloudy"
1999 #~ msgstr "Duże Zachmurzenie"
2000
2001 #~ msgid "Partly Cloudy"
2002 #~ msgstr "Zachmurzenie Umiarkowane"
2003
2004 #~ msgid "Clear"
2005 #~ msgstr "Pogodnie"
2006
2007 #~ msgid "Sunny"
2008 #~ msgstr "Slonecznie"
2009
2010 #~ msgid "Fair"
2011 #~ msgstr "Umiarkowanie"
2012
2013 #~ msgid "Mixed Rain and Hail"
2014 #~ msgstr "Deszcz z Gradem"
2015
2016 #~ msgid "Hot"
2017 #~ msgstr "Gorąco"
2018
2019 #~ msgid "Isolated Thunderstorms"
2020 #~ msgstr "Lokalne Burze"
2021
2022 #~ msgid "Scattered Thunderstorms"
2023 #~ msgstr "Rozproszone, przelotne Burze"
2024
2025 #~ msgid "Scattered Showers"
2026 #~ msgstr "Rozproszone, przelotne Opady Deszczu"
2027
2028 #~ msgid "Heavy Snow"
2029 #~ msgstr "Silne Opady Śniegu"
2030
2031 #~ msgid "Scattered Snow Showers"
2032 #~ msgstr "Rozproszone, przelotne Opady Śniegu"
2033
2034 #~ msgid "Thundershowers"
2035 #~ msgstr "Deszcz z grzmotami"
2036
2037 #~ msgid "Snow Showers"
2038 #~ msgstr "Opady Śniegu"
2039
2040 #~ msgid "Isolated Thundershowers"
2041 #~ msgstr "Lokalne Opady deszczu z grzmotami"
2042
2043 #~ msgid "Clouds Early/Clearing Late"
2044 #~ msgstr "Pochmurno z Późniejszymi Przejaśnieniami"
2045
2046 #~ msgid "AM Snow Showers"
2047 #~ msgstr "Poranne Opady Śniegu"
2048
2049 #~ msgid "AM Showers"
2050 #~ msgstr "Poranne Opady"
2051
2052 #~ msgid "PM Snow Showers"
2053 #~ msgstr "Popołudniowe Opady Śniegu"
2054
2055 #~ msgid "PM Showers"
2056 #~ msgstr "Popołudniowe Opady"
2057
2058 #~ msgid "Snow Showers Early"
2059 #~ msgstr "Wczesne Opady Śniegu"
2060
2061 #~ msgid "Showers Early"
2062 #~ msgstr "Wczesne Opady"
2063
2064 #~ msgid "Snow Showers Late"
2065 #~ msgstr "Opady Śniegu Wieczorem"
2066
2067 #~ msgid "Showers Late"
2068 #~ msgstr "Opady Wieczorem"
2069
2070 #~ msgid "Wintry Mix"
2071 #~ msgstr "Marznący Deszcz ze Śniegiem"
2072
2073 #~ msgid "Fog Late"
2074 #~ msgstr "Mgła Wieczorem"
2075
2076 #~ msgid "Fog Early"
2077 #~ msgstr "Poranna Mgła"
2078
2079 #~ msgid "AM Fog"
2080 #~ msgstr "Poranna Mgła"
2081
2082 #~ msgid "PM Fog"
2083 #~ msgstr "Popołudniowa Mgła"
2084
2085 #~ msgid "Mist"
2086 #~ msgstr "Mżawka"
2087
2088 #~ msgid "<b>Icon</b>"
2089 #~ msgstr "<b>Ikony</b>"
2090
2091 #~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
2092 #~ msgstr "Przełącznik układów klawiatury"
2093
2094 #~ msgid "image"
2095 #~ msgstr "Ikona"
2096
2097 #~ msgid "text"
2098 #~ msgstr "Etykieta"
2099
2100 #~ msgid "Per application settings"
2101 #~ msgstr "Programy"
2102
2103 #~ msgid "Default layout:"
2104 #~ msgstr "Domyślny układ:"
2105
2106 #~ msgid "Available Applications"
2107 #~ msgstr "Dostępne programy"
2108
2109 #~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
2110 #~ msgstr "Wyświetlanie temperatury komputera dzięki kesler.daniel@gmail.com"
2111
2112 #~ msgid "Left\t"
2113 #~ msgstr "Lewa\t"
2114
2115 #~ msgid "Top\t"
2116 #~ msgstr "Górna\t"
2117
2118 #~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
2119 #~ msgstr "Nie można odnaleźć pliku pixmap: %s"
2120
2121 #~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
2122 #~ msgstr "Numer pulpitu / Nazwa przestrzeni roboczej"
2123
2124 #~ msgid ""
2125 #~ "Allows you to switch the keyboard layout and\n"
2126 #~ "displays the currently selected layout."
2127 #~ msgstr ""
2128 #~ "Umożliwia przełączanie układu klawiatury\n"
2129 #~ "i wyświetla aktualny układ."
2130
2131 #~ msgid "Other plugins available here"
2132 #~ msgstr "Inne wtyczki dostępne są tutaj"
2133
2134 #~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
2135 #~ msgstr "Stara tacka KDE/GNOME"
2136
2137 #~ msgid "Enable Image:"
2138 #~ msgstr "Włącz Obrazek:"
2139
2140 #~ msgid "Enable Transparency"
2141 #~ msgstr "Włącz przeźroczystość"
2142
2143 #~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
2144 #~ msgstr " --configure -- uruchamia narzędzie konfiguracji\n"
2145
2146 #~ msgid " -C  -- same as --configure\n"
2147 #~ msgstr " -C  -- to samo co --configure\n"
2148
2149 #~ msgid "Add Button"
2150 #~ msgstr "Dodaj Przycisk"
2151
2152 #~ msgid "Button Properties"
2153 #~ msgstr "Właściwości przycisku"
2154
2155 #~ msgid "Remove Button"
2156 #~ msgstr "Usuń Przycisk"
2157
2158 #~ msgid "Buttons"
2159 #~ msgstr "Przyciski"
2160
2161 #~ msgid "Accept SkipPager"
2162 #~ msgstr "Akceptuj SkipPager"
2163
2164 #~ msgid "Show Iconified windows"
2165 #~ msgstr "Pokaż zminimalizowane okna"
2166
2167 #~ msgid "Show mapped windows"
2168 #~ msgstr "Pokazuj zmapowane okna"
2169
2170 #~ msgid "Action"
2171 #~ msgstr "Akcja"
2172
2173 #~ msgid "Kayboard Layout switcher"
2174 #~ msgstr "Przełącznik układów klawiatury"
2175
2176 #~ msgid ""
2177 #~ "Dynamic\n"
2178 #~ "Pixels\n"
2179 #~ "% Percent"
2180 #~ msgstr ""
2181 #~ "Dynamicznie\n"
2182 #~ "Piksele\n"
2183 #~ "% procent"
2184
2185 #~ msgid ""
2186 #~ "Left\n"
2187 #~ "Center\n"
2188 #~ "Right"
2189 #~ msgstr ""
2190 #~ "Lewo\n"
2191 #~ "Środek\n"
2192 #~ "Prawo"
2193
2194 #~ msgid ""
2195 #~ "Left\n"
2196 #~ "Right\n"
2197 #~ "Top\n"
2198 #~ "Bottom"
2199 #~ msgstr ""
2200 #~ "Lewo\n"
2201 #~ "Prawo\n"
2202 #~ "Góra\n"
2203 #~ "Dół"
2204
2205 #~ msgid "Where to put the panel?"
2206 #~ msgstr "Gdzie ustawić panel?"
2207
2208 #~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
2209 #~ msgstr "Bateria: naładowana w %d%%, %s"
2210
2211 #~ msgid "charging finished"
2212 #~ msgstr "ładowanie zakończone"
2213
2214 #~ msgid "charging"
2215 #~ msgstr "ładowanie"
2216
2217 #~ msgid "Add to desktop panel"
2218 #~ msgstr "Dodaj wtyczkę do panelu"