Adding upstream version 0.5.6.
[debian/lxpanel.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Artur Kruszewski <mazdac@gmail.com>, 2006.
3 # Grzegorz Gibas <amigib@gmail.com>, 2009.
4 # Copyright (C) 2006 the lxde team
5 # This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: pl\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-07-20 11:01+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-01-13 23:28+0200\n"
12 "Last-Translator: Artur <mazdac@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Polish\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: pl\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Generator: Pootle 2.0.0\n"
21 "X-Poedit-Bookmarks: 19,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"
22 "X-Poedit-Country: Poland\n"
23
24 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
25 #, no-c-format
26 msgid "% Percent"
27 msgstr "% Procent"
28
29 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:3
30 msgid "<b>Automatic hiding</b>"
31 msgstr "<b>Automatyczne ukrywanie</b>"
32
33 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
34 msgid "<b>Background</b>"
35 msgstr "<b>Tło</b>"
36
37 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
38 msgid "<b>Font</b>"
39 msgstr "<b>Czcionka</b>"
40
41 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
42 msgid "<b>Icon</b>"
43 msgstr "<b>Ikona</b>"
44
45 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
46 msgid "<b>Position</b>"
47 msgstr "<b>Pozycja</b>"
48
49 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
50 msgid "<b>Properties</b>"
51 msgstr "<b>Właściwości</b>"
52
53 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
54 msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
55 msgstr "<b>Ustaw Preferowane Aplikacje</b>"
56
57 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
58 msgid "<b>Size</b>"
59 msgstr "<b>Rozmiar</b>"
60
61 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
62 msgid "Advanced"
63 msgstr "Zaawansowane"
64
65 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
66 msgid "Alignment:"
67 msgstr "Wyrównanie:"
68
69 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
70 msgid "Appearance"
71 msgstr "Wygląd"
72
73 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:14 ../src/panel.c:1049
74 msgid "Bottom"
75 msgstr "Dolna"
76
77 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
78 msgid "Center"
79 msgstr "Środek"
80
81 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
82 msgid "Custom color"
83 msgstr "Własny kolor"
84
85 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
86 msgid "Dynamic"
87 msgstr "Dynamiczna"
88
89 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
90 msgid "Edge:"
91 msgstr "Krawędź:"
92
93 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
94 msgid "File Manager:"
95 msgstr "Menedżer Plików:"
96
97 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
98 msgid "Geometry"
99 msgstr "Geometria"
100
101 # msgid "% of edge"
102 # msgstr "% krawędźi"
103 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:21 ../src/panel.c:1039 ../src/panel.c:1047
104 msgid "Height:"
105 msgstr "Wysokość:"
106
107 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
108 msgid "Image"
109 msgstr "Obraz"
110
111 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23 ../src/panel.c:1041
112 msgid "Left"
113 msgstr "Lewa"
114
115 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
116 msgid "Logout Command:"
117 msgstr "Komenda wylogowania:"
118
119 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
120 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
121 msgstr "Pozwól menadżerowi okien traktować panel jako dok"
122
123 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
124 msgid "Margin:"
125 msgstr "Margines:"
126
127 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
128 msgid "Minimize panel when not in use"
129 msgstr "Minimalizuj panel gdy nie jest używany"
130
131 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
132 msgid "Panel Applets"
133 msgstr "Aplety Panelu"
134
135 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
136 msgid "Panel Preferences"
137 msgstr "Preferencje Panelu"
138
139 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
140 msgid "Pixels"
141 msgstr "Piksele"
142
143 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
144 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
145 msgstr "Zajmij miejsce nie przykrywane przez zmaksymalizowane okna"
146
147 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../src/panel.c:1042
148 msgid "Right"
149 msgstr "Prawa"
150
151 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
152 msgid "Select an image file"
153 msgstr "Wybierz obrazek"
154
155 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
156 msgid "Size when minimized"
157 msgstr "Rozmiar po minimalizacji"
158
159 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
160 msgid "Solid color (with opacity)"
161 msgstr "Kolor wypełnienia (z przezroczystością)"
162
163 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
164 msgid "System theme"
165 msgstr "Motyw systemowy"
166
167 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
168 msgid "Terminal Emulator:"
169 msgstr "Emulator Terminala:"
170
171 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38 ../src/panel.c:1048
172 msgid "Top"
173 msgstr "Góra"
174
175 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39 ../src/panel.c:1040 ../src/panel.c:1046
176 msgid "Width:"
177 msgstr "Szerokość:"
178
179 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
180 msgid "pixels"
181 msgstr "pikseli"
182
183 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
184 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:2
185 #, no-c-format
186 msgid "0%"
187 msgstr "0%"
188
189 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
190 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:3
191 msgid "<b>Activity</b>"
192 msgstr "<b>Aktywność</b>"
193
194 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
195 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:4
196 msgid "<b>Connection</b>"
197 msgstr "<b>Połączenie</b>"
198
199 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
200 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:5
201 msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
202 msgstr "<b>Protokół Internetowy (IPv4)</b>"
203
204 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
205 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:6
206 msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
207 msgstr "<b>Protokół Internetowy (IPv6)</b>"
208
209 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
210 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:7
211 msgid "<b>Network Device</b>"
212 msgstr "<b>Urządzenie sieciowe</b>"
213
214 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:8
215 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:8
216 msgid "<b>Signal Strength</b>"
217 msgstr "<b>Siła sygnału</b>"
218
219 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
220 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:9
221 msgid "Address:"
222 msgstr "Adres:"
223
224 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:10 ../src/plugins/netstat/netstat.c:319
225 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:330
226 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:10
227 msgid "Broadcast:"
228 msgstr "Adres rozgłoszeniowy:"
229
230 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
231 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:11
232 msgid "Con_figure"
233 msgstr "Konfiguruj"
234
235 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
236 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:12
237 msgid "Destination:"
238 msgstr "Przeznaczenie:"
239
240 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
241 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:13
242 msgid "General"
243 msgstr "Ogólne"
244
245 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:14
246 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:14
247 msgid "Received:"
248 msgstr "Odebrano:"
249
250 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
251 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:15
252 msgid "Scope:"
253 msgstr "Zakres:"
254
255 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
256 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:16
257 msgid "Sent:"
258 msgstr "Wysłano:"
259
260 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
261 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:17
262 msgid "Status:"
263 msgstr "Status:"
264
265 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
266 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:18
267 msgid "Subnet Mask:"
268 msgstr "Maska podsieci:"
269
270 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
271 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:19
272 msgid "Support"
273 msgstr "Wsparcie"
274
275 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
276 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:20
277 msgid "Type:"
278 msgstr "Typ:"
279
280 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
281 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:21
282 msgid "_Name:"
283 msgstr "_Nazwa:"
284
285 #: ../data/ui/launchbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchbar.c:887
286 msgid "Application Launch Bar"
287 msgstr "Pasek uruchamiania programów"
288
289 #: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:319
290 msgid "Run"
291 msgstr "Uruchom"
292
293 #: ../src/configurator.c:56
294 msgid "Restart"
295 msgstr "Restartuj"
296
297 #: ../src/configurator.c:57
298 msgid "Logout"
299 msgstr "Wyloguj"
300
301 #: ../src/configurator.c:448
302 msgid "Currently loaded plugins"
303 msgstr "Załadowane wtyczki"
304
305 #: ../src/configurator.c:457
306 msgid "Stretch"
307 msgstr "Rozciągnij"
308
309 #: ../src/configurator.c:559
310 msgid "Add plugin to panel"
311 msgstr "Dodaj wtyczkę do panelu"
312
313 #: ../src/configurator.c:587
314 msgid "Available plugins"
315 msgstr "Dostępne wtyczki"
316
317 #: ../src/configurator.c:1143
318 msgid "Logout command is not set"
319 msgstr "Komenda wylogowania nie jest ustawiona"
320
321 #: ../src/configurator.c:1196
322 msgid "Select a directory"
323 msgstr "Wybierz katalog"
324
325 #: ../src/configurator.c:1196 ../src/configurator.c:1287
326 msgid "Select a file"
327 msgstr "Wybierz plik"
328
329 #: ../src/configurator.c:1314
330 msgid "_Browse"
331 msgstr "_Przeglądaj"
332
333 #: ../src/panel.c:649
334 msgid ""
335 "Really delete this panel?\n"
336 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
337 msgstr ""
338 "Naprawdę usunąć ten panel?\n"
339 "<b>Uwaga: Ta operacja nie może być cofnięta</b>"
340
341 #: ../src/panel.c:651
342 msgid "Confirm"
343 msgstr "Potwierdź"
344
345 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
346 #: ../src/panel.c:683
347 msgid "translator-credits"
348 msgstr ""
349 "Grzegorz Gibas <amigib@gmail.com>, 2009.Artur Kruszewski <mazdac@gmail.com>, "
350 "2009-2010."
351
352 #: ../src/panel.c:688
353 msgid "LXPanel"
354 msgstr "LXPanel"
355
356 # a może "Chronione Prawami Autorskimi (C) 2009-2009"
357 #: ../src/panel.c:690
358 msgid "Copyright (C) 2008-2009"
359 msgstr "Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2008-2009"
360
361 #: ../src/panel.c:691
362 msgid "Desktop panel for LXDE project"
363 msgstr "Panel pulpitu dla LXDE"
364
365 #: ../src/panel.c:714
366 msgid "Add / Remove Panel Items"
367 msgstr "Dodaj/Usuń wtyczkę do/z panelu"
368
369 #: ../src/panel.c:722
370 #, c-format
371 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
372 msgstr "Usuń \"%s\" z panelu"
373
374 #: ../src/panel.c:734
375 msgid "Panel Settings"
376 msgstr "Ustawienia Panelu"
377
378 #: ../src/panel.c:740
379 msgid "Create New Panel"
380 msgstr "Stwórz Nowy Panel"
381
382 #: ../src/panel.c:751
383 msgid "Delete This Panel"
384 msgstr "Usuń Ten Panel"
385
386 #: ../src/panel.c:762
387 msgid "About"
388 msgstr "O..."
389
390 #: ../src/panel.c:770
391 msgid "Panel"
392 msgstr "Panel"
393
394 #: ../src/panel.c:783
395 #, c-format
396 msgid "\"%s\" Settings"
397 msgstr "Ustawienia \"%s\""
398
399 #: ../src/panel.c:1448
400 #, c-format
401 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
402 msgstr "lxpanel %s - lekki panel GTK2+ dla pulpitów UNIX\n"
403
404 #: ../src/panel.c:1449
405 #, c-format
406 msgid "Command line options:\n"
407 msgstr "Opcje lini komend:\n"
408
409 #: ../src/panel.c:1450
410 #, c-format
411 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
412 msgstr " --help      -- wyświetla tą pomoc i wychodzi\n"
413
414 #: ../src/panel.c:1451
415 #, c-format
416 msgid " --version   -- print version and exit\n"
417 msgstr " --version   -- wyświetla numer wersji i wychodzi\n"
418
419 #: ../src/panel.c:1452
420 #, c-format
421 msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
422 msgstr ""
423 " --log <number> -- ustawia poziom raportowania 0-5. 0 - brak 5 - wylewny\n"
424
425 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
426 #: ../src/panel.c:1454
427 #, c-format
428 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
429 msgstr " --profile nazwa -- używa określonego profilu\n"
430
431 #: ../src/panel.c:1456
432 #, c-format
433 msgid " -h  -- same as --help\n"
434 msgstr " -h  -- to samo co --help\n"
435
436 #: ../src/panel.c:1457
437 #, c-format
438 msgid " -p  -- same as --profile\n"
439 msgstr " -p  -- to samo co --profile\n"
440
441 #: ../src/panel.c:1458
442 #, c-format
443 msgid " -v  -- same as --version\n"
444 msgstr " -v  -- to samo co --version\n"
445
446 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
447 #: ../src/panel.c:1460
448 #, c-format
449 msgid ""
450 "\n"
451 "Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
452 "\n"
453 msgstr ""
454 "\n"
455 "Odwiedź http://lxde.org/ aby poznać więcej szczegółów.\n"
456 "\n"
457
458 #: ../src/gtk-run.c:332
459 msgid "Enter the command you want to execute:"
460 msgstr "Wprowadź komendę którą chcesz wykonać:"
461
462 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:268
463 msgid "CPU Usage Monitor"
464 msgstr "Monitor użycia CPU"
465
466 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:270
467 msgid "Display CPU usage"
468 msgstr "Wyświetl użycie CPU"
469
470 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:207 ../src/plugins/dclock.c:426
471 msgid "Bold font"
472 msgstr "Czcionka pogrubiona"
473
474 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:208
475 msgid "Display desktop names"
476 msgstr "Pokaż nazwy pulpitów"
477
478 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:235
479 msgid "Desktop Number / Workspace Name"
480 msgstr "Numer pulpitu / Nazwa przestrzeni roboczej"
481
482 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:237
483 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
484 msgstr "Pokaż numer przestrzeni roboczej, dzięki cmeury@users.sf.net"
485
486 #: ../src/plugins/image.c:177
487 msgid "Display Image and Tooltip"
488 msgstr "Wyświetl obraz i podpowiedź"
489
490 #: ../src/plugins/launchbar.c:889
491 msgid "Bar with buttons to launch application"
492 msgstr "Pasek z przyciskami do uruchamiania programów"
493
494 #. Add Raise menu item.
495 #: ../src/plugins/taskbar.c:1700
496 msgid "_Raise"
497 msgstr "_Rozwiń"
498
499 #. Add Restore menu item.
500 #: ../src/plugins/taskbar.c:1705
501 msgid "R_estore"
502 msgstr "Przywróć"
503
504 #. Add Maximize menu item.
505 #: ../src/plugins/taskbar.c:1710
506 msgid "Ma_ximize"
507 msgstr "Maksymalizuj"
508
509 #. Add Iconify menu item.
510 #: ../src/plugins/taskbar.c:1715
511 msgid "Ico_nify"
512 msgstr "Minimalizuj"
513
514 #: ../src/plugins/taskbar.c:1734
515 #, c-format
516 msgid "Workspace _%d"
517 msgstr "Pulpit %d"
518
519 #: ../src/plugins/taskbar.c:1739
520 #, c-format
521 msgid "Workspace %d"
522 msgstr "Pulpit %d"
523
524 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
525 #: ../src/plugins/taskbar.c:1753
526 msgid "_All workspaces"
527 msgstr "_Wszystkie pulpity"
528
529 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
530 #: ../src/plugins/taskbar.c:1759
531 msgid "_Move to Workspace"
532 msgstr "_Przenieś na inny pulpit"
533
534 #. Add Close menu item.  By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
535 #: ../src/plugins/taskbar.c:1765
536 msgid "_Close Window"
537 msgstr "_Zamknij okno"
538
539 #: ../src/plugins/taskbar.c:1968
540 msgid "Show tooltips"
541 msgstr "Pokaż podpowiedzi"
542
543 #: ../src/plugins/taskbar.c:1969
544 msgid "Icons only"
545 msgstr "Tylko ikony"
546
547 #: ../src/plugins/taskbar.c:1970
548 msgid "Flat buttons"
549 msgstr "Płaskie przyciski"
550
551 #: ../src/plugins/taskbar.c:1971
552 msgid "Show windows from all desktops"
553 msgstr "Pokaż okna ze wszystkich pulpitów"
554
555 #: ../src/plugins/taskbar.c:1972
556 msgid "Use mouse wheel"
557 msgstr "Użyj rolki myszy"
558
559 #: ../src/plugins/taskbar.c:1973
560 msgid "Flash when there is any window requiring attention"
561 msgstr "Migaj gdy okno wymaga uwagi"
562
563 #: ../src/plugins/taskbar.c:1974
564 msgid "Combine multiple application windows into a single button"
565 msgstr "Połącz wiele programów w jeden przycisk"
566
567 #: ../src/plugins/taskbar.c:1975
568 msgid "Maximum width of task button"
569 msgstr "Maksymalna szerokośc przycisku zadań"
570
571 #: ../src/plugins/taskbar.c:1976
572 msgid "Spacing"
573 msgstr "Odstępy"
574
575 #: ../src/plugins/taskbar.c:2033
576 msgid "Task Bar (Window List)"
577 msgstr "Pasek zadań (Lista okien)"
578
579 #: ../src/plugins/taskbar.c:2035
580 msgid ""
581 "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
582 "focus"
583 msgstr ""
584 "Pasek zadań pokazuje wszyski otwarte okna i umożliwia ich minimalizację, "
585 "zwinięcie lub wywołanie"
586
587 #: ../src/plugins/dclock.c:422
588 msgid "Clock Format"
589 msgstr "Format zegara"
590
591 #: ../src/plugins/dclock.c:423
592 msgid "Tooltip Format"
593 msgstr "Format podpowiedzi"
594
595 #: ../src/plugins/dclock.c:424
596 msgid "Format codes: man 3 strftime; \\n for line break"
597 msgstr "Legenda formatowania: patrz polecenie 'man 3 sfrtime'"
598
599 #: ../src/plugins/dclock.c:425
600 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
601 msgstr "Akcja po kliknięciu (domyślnie: wyświetl kalendarz)"
602
603 #: ../src/plugins/dclock.c:427
604 msgid "Tooltip only"
605 msgstr "Włącz podpowiedzi"
606
607 #: ../src/plugins/dclock.c:455
608 msgid "Digital Clock"
609 msgstr "Zegar cyfrowy"
610
611 #: ../src/plugins/dclock.c:457
612 msgid "Display digital clock and tooltip"
613 msgstr "Wyświetl zegar cyfrowy i podpowiedź"
614
615 #: ../src/plugins/menu.c:372
616 msgid "Add to desktop"
617 msgstr "Dodaj do pulpitu"
618
619 #: ../src/plugins/menu.c:382
620 msgid "Properties"
621 msgstr "Właściwości"
622
623 #: ../src/plugins/menu.c:1019 ../src/plugins/dirmenu.c:413
624 msgid "Icon"
625 msgstr "Ikona"
626
627 #: ../src/plugins/menu.c:1036
628 msgid "Menu"
629 msgstr "Menu"
630
631 #: ../src/plugins/menu.c:1038
632 msgid "Application Menu"
633 msgstr "Menu programów"
634
635 #: ../src/plugins/separator.c:98
636 msgid "Separator"
637 msgstr "Separator"
638
639 #: ../src/plugins/separator.c:100
640 msgid "Add a separator to the panel"
641 msgstr "Dodaj separator do panelu"
642
643 #: ../src/plugins/pager.c:797
644 msgid "Desktop Pager"
645 msgstr "Pager pulpitu"
646
647 #: ../src/plugins/pager.c:799
648 msgid "Simple pager plugin"
649 msgstr "Prosta wtyczka pagera"
650
651 #: ../src/plugins/space.c:121 ../src/plugins/batt/batt.c:590
652 msgid "Size"
653 msgstr "Rozmiar"
654
655 #: ../src/plugins/space.c:139
656 msgid "Spacer"
657 msgstr "Odstęp"
658
659 #: ../src/plugins/space.c:141
660 msgid "Allocate space"
661 msgstr "Przydziel miejsce"
662
663 #: ../src/plugins/tray.c:705
664 msgid "System Tray"
665 msgstr "Tacka systemowa"
666
667 #: ../src/plugins/tray.c:707
668 msgid "System tray"
669 msgstr "Tacka systemowa"
670
671 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:291
672 msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
673 msgstr "Konfiguruj przełącznik układów klawiatury"
674
675 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:306
676 msgid "Show layout as"
677 msgstr "Pokaż układ jako"
678
679 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:321
680 msgid "image"
681 msgstr "obraz"
682
683 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:322
684 msgid "text"
685 msgstr "tekst"
686
687 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:329
688 msgid "Per application settings"
689 msgstr "Ustawienia poszczególnych aplikacji"
690
691 #. Create a check button as the child of the vertical box.
692 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:344
693 msgid "_Remember layout for each application"
694 msgstr "Zapamiętaj _układ dla każdej aplikacji"
695
696 #. Create a label as the child of the horizontal box.
697 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:354
698 msgid "Default layout:"
699 msgstr "Domyślny układ:"
700
701 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:405
702 msgid "Keyboard Layout Switcher"
703 msgstr "Przełącznik układów klawiatury"
704
705 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:407
706 msgid "Switch between available keyboard layouts"
707 msgstr "Przełącz między dostępnymi układami klwiatury"
708
709 #: ../src/plugins/wincmd.c:209
710 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
711 msgstr ""
712 "Kilknij prawym klawiszem myszy aby zminimalizować, środkowym aby zwinąć "
713 "wszystkie okna."
714
715 #: ../src/plugins/wincmd.c:237
716 msgid "Alternately iconify/shade and raise"
717 msgstr "Kolejno ikonifikuj/ukrywaj i maksymalizuj"
718
719 #: ../src/plugins/wincmd.c:266
720 msgid "Minimize All Windows"
721 msgstr "Minimalizuj wszystkie okna"
722
723 #: ../src/plugins/wincmd.c:268
724 msgid ""
725 "Sends commands to all desktop windows.\n"
726 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
727 msgstr ""
728 "Wysyła komendę do wszystkich okien na pulpicie.\n"
729 "Wspierane komendy: 1)minimalizuj wszystko 2) zwiń"
730
731 #: ../src/plugins/dirmenu.c:246
732 msgid "Open in _Terminal"
733 msgstr "Otwórz w _Terminalu"
734
735 #: ../src/plugins/dirmenu.c:411
736 msgid "Directory"
737 msgstr "Katalog"
738
739 #: ../src/plugins/dirmenu.c:412
740 msgid "Label"
741 msgstr "Etykieta"
742
743 #: ../src/plugins/dirmenu.c:443
744 msgid "Directory Menu"
745 msgstr "Menu katalogu"
746
747 #: ../src/plugins/dirmenu.c:445
748 msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
749 msgstr "Przeglądaj drzewo katalogu przez menu (Autor: PCMan)"
750
751 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:304
752 msgid "Normal"
753 msgstr "Normalny"
754
755 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:305
756 msgid "Warning1"
757 msgstr "Ostrzeżenie1"
758
759 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:306
760 msgid "Warning2"
761 msgstr "Ostrzeżenie2"
762
763 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:307
764 msgid "Automatic sensor location"
765 msgstr "Automatyczne lokalizowanie czujnika"
766
767 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:308
768 msgid "Sensor"
769 msgstr "Czujnik"
770
771 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:309
772 msgid "Automatic temperature levels"
773 msgstr "Automatyczne poziomy temperatur"
774
775 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:310
776 msgid "Warning1 Temperature"
777 msgstr "Temperatura Ostrzeżenia1"
778
779 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:311
780 msgid "Warning2 Temperature"
781 msgstr "Temperatura Ostrzeżenia2"
782
783 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:353
784 msgid "Temperature Monitor"
785 msgstr "Monitor Temperatury"
786
787 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:355
788 msgid "Display system temperature"
789 msgstr "Wyświetlanie temperatury komputera dzięki kesler.daniel@gmail.com"
790
791 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
792 #. Display current level in tooltip.
793 #: ../src/plugins/volume/volume.c:300
794 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:252
795 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:422
796 msgid "Volume control"
797 msgstr "Poziom głośności"
798
799 #: ../src/plugins/volume/volume.c:312
800 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:471
801 msgid "Volume Control"
802 msgstr "Kontrola głośności"
803
804 #. Create a frame as the child of the viewport.
805 #: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
806 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:380
807 msgid "Volume"
808 msgstr "Głośność"
809
810 #. Create a check button as the child of the vertical box.
811 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:399
812 msgid "Mute"
813 msgstr "Wycisz"
814
815 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:168
816 msgid "<Hidden Access Point>"
817 msgstr "<Ukryty punkt dostępowy>"
818
819 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:201
820 msgid "Wireless Networks not found in range"
821 msgstr "Nie znaleziono bezprzewodowej sieci w zasięgu"
822
823 #. Repair
824 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:235
825 msgid "Repair"
826 msgstr "Napraw"
827
828 #. interface down
829 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:240
830 msgid "Disable"
831 msgstr "Wyłącz"
832
833 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:299
834 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
835 msgstr "Bezprzewodowe połączenie sieciowe ma ograniczoną lub brak łączności"
836
837 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:301
838 msgid "Network cable is plugged out"
839 msgstr "Kabel sieciowy jest odłączony"
840
841 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:303
842 msgid "Connection has limited or no connectivity"
843 msgstr "Połączenie sieciowe ma ograniczoną lub brak łączności"
844
845 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:307 ../src/plugins/netstat/netstat.c:318
846 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:329
847 msgid "IP Address:"
848 msgstr "Adres IP:"
849
850 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
851 msgid "Remote IP:"
852 msgstr "Zewnętrzny adres IP:"
853
854 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:309 ../src/plugins/netstat/netstat.c:320
855 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:331
856 msgid "Netmask:"
857 msgstr "Maska podsieci:"
858
859 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
860 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
861 msgid "Activity"
862 msgstr "Aktywność"
863
864 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
865 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
866 msgid "Sent"
867 msgstr "Wysłano"
868
869 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
870 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
871 msgid "Received"
872 msgstr "Odebrano"
873
874 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:311 ../src/plugins/netstat/netstat.c:323
875 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:334
876 msgid "bytes"
877 msgstr "bajtów"
878
879 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:312 ../src/plugins/netstat/netstat.c:324
880 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:335
881 msgid "packets"
882 msgstr "pakietów"
883
884 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:315
885 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
886 msgid "Wireless"
887 msgstr "Bezprzewodowy"
888
889 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:317
890 msgid "Protocol:"
891 msgstr "Protokół:"
892
893 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:321 ../src/plugins/netstat/netstat.c:332
894 msgid "HW Address:"
895 msgstr "Adres HW:"
896
897 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:470
898 msgid "Manage Networks"
899 msgstr "Zarządzaj Sieciami"
900
901 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:472
902 msgid "Monitor and Manage networks"
903 msgstr "Monitoruj i zarządzaj sieciami"
904
905 #. create dialog
906 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:84
907 msgid "Setting Encryption Key"
908 msgstr "Ustawianie kluczy szyfrujących"
909
910 #. messages
911 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:94
912 msgid ""
913 "This wireless network was encrypted.\n"
914 "You must have the encryption key."
915 msgstr ""
916 "Komunikacja w tej sieci bezprzewodowej jest zaszyfrowana.\n"
917 "Aby połączyć się z nią, musisz posiadać klucz szyfrujący."
918
919 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:99
920 msgid "Encryption Key:"
921 msgstr "Klucz szyfrujący:"
922
923 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
924 msgid "Interface to monitor"
925 msgstr "Interfejs do monitorowania"
926
927 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
928 msgid "Config tool"
929 msgstr "Narzędzie konfiguracji"
930
931 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
932 msgid "Network Status Monitor"
933 msgstr "Monitor stanu sieci"
934
935 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
936 msgid "Monitor network status"
937 msgstr "Status monitora sieci"
938
939 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
940 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
941 msgid "Unknown"
942 msgstr "Nieznany"
943
944 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
945 msgid "Connection Properties"
946 msgstr "Właściwości połączenia"
947
948 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
949 #, c-format
950 msgid "Connection Properties: %s"
951 msgstr "Właściwości połączenia: %s"
952
953 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
954 #, c-format
955 msgid "%lu packet"
956 msgid_plural "%lu packets"
957 msgstr[0] "%lu pakietów"
958 msgstr[1] "%lu pakiety"
959 msgstr[2] "%lu pakietów"
960
961 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
962 #, c-format
963 msgid ""
964 "There was an error displaying help:\n"
965 "%s"
966 msgstr ""
967 "Błąd podczas wyświetlania pomocy:\n"
968 "%s"
969
970 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
971 #, c-format
972 msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
973 msgstr "Nie udało się ueuchomić narzędzia konfiugracji czasu: %s"
974
975 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:379
976 #, c-format
977 msgid "Network Connection: %s"
978 msgstr "Połączenie sieciowe: %s"
979
980 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:384
981 msgid "Network Connection"
982 msgstr "Połączenie sieciowe"
983
984 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:811
985 msgid "Interface"
986 msgstr "Interfejs"
987
988 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:812
989 msgid "The current interface the icon is monitoring."
990 msgstr "Interfejs aktualnie monitorowany przez ikonę."
991
992 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:819
993 msgid "Orientation"
994 msgstr "Położenie"
995
996 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:820
997 msgid "The orientation of the tray."
998 msgstr "Położenie zasobnika."
999
1000 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:828
1001 msgid "Tooltips Enabled"
1002 msgstr "Włącz podpowiedzi"
1003
1004 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:829
1005 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1006 msgstr "Czy ikony podpowiedzi mają być włączone."
1007
1008 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:836
1009 msgid "Show Signal"
1010 msgstr "Pokaż sygnał"
1011
1012 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:837
1013 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1014 msgstr "Czy wyświetlić poziomu sygnału."
1015
1016 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:950
1017 #, c-format
1018 msgid ""
1019 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1020 "\n"
1021 "%s"
1022 msgstr ""
1023 "Proszę skontaktować się z administratorem systemu aby rozwiązać problem:\n"
1024 "\n"
1025 "%s"
1026
1027 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1028 msgid "Name"
1029 msgstr "Nazwa"
1030
1031 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1032 msgid "The interface name"
1033 msgstr "Nazwa interfejsu"
1034
1035 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1036 msgid "State"
1037 msgstr "Stan"
1038
1039 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1040 msgid "The interface state"
1041 msgstr "Stan interfejsu"
1042
1043 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1044 msgid "Stats"
1045 msgstr "Statystyki"
1046
1047 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1048 msgid "The interface packets/bytes statistics"
1049 msgstr "Statystyki pakietów/bajtów interfejsu"
1050
1051 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1052 msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1053 msgstr "Określa, czy interfejs jest bezprzewodowy"
1054
1055 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1056 msgid "Signal"
1057 msgstr "Sygnał"
1058
1059 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1060 msgid "Wireless signal strength percentage"
1061 msgstr "Procentowa siła sygnału bezprzewodowego"
1062
1063 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1064 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1065 msgid "Error"
1066 msgstr "Błąd"
1067
1068 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1069 msgid "The current error condition"
1070 msgstr "Aktualne warunki błędu"
1071
1072 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
1073 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
1074 #, c-format
1075 msgid "Unable to open socket: %s"
1076 msgstr "Nie można otworzyć gniazda: %s"
1077
1078 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
1079 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
1080 #, c-format
1081 msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1082 msgstr "Błąd SIOCGIFFLAGS: %s"
1083
1084 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
1085 msgid "AMPR NET/ROM"
1086 msgstr "AMPR NET/ROM"
1087
1088 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
1089 msgid "Ethernet"
1090 msgstr "Ethernet"
1091
1092 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1093 msgid "AMPR AX.25"
1094 msgstr "AMPR AX.25"
1095
1096 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1097 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
1098 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1099 msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1100
1101 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
1102 msgid "ARCnet"
1103 msgstr "ARCnet"
1104
1105 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1106 msgid "Frame Relay DLCI"
1107 msgstr "Frame Relay DLCI"
1108
1109 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
1110 msgid "Metricom Starmode IP"
1111 msgstr "Metricom Starmode IP"
1112
1113 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1114 msgid "Serial Line IP"
1115 msgstr "Szeregowa linia IP"
1116
1117 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
1118 msgid "VJ Serial Line IP"
1119 msgstr "Szeregowa linia VJ IP"
1120
1121 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1122 msgid "6-bit Serial Line IP"
1123 msgstr "6-bitowa szeregowa linia IP"
1124
1125 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1126 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1127 msgstr "6-bitowa szeregowa linia VJ IP"
1128
1129 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1130 msgid "Adaptive Serial Line IP"
1131 msgstr "Dopasowywalna linia szeregowa IP"
1132
1133 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1134 msgid "AMPR ROSE"
1135 msgstr "AMPR ROSE"
1136
1137 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
1138 msgid "Generic X.25"
1139 msgstr "Zwykły X.25"
1140
1141 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1142 msgid "Point-to-Point Protocol"
1143 msgstr "Protokół punkt-punkt"
1144
1145 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1146 msgid "(Cisco)-HDLC"
1147 msgstr "(Cisco)-HDLC"
1148
1149 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1150 msgid "LAPB"
1151 msgstr "LAPB"
1152
1153 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1154 msgid "IPIP Tunnel"
1155 msgstr "Tunel IPIP"
1156
1157 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
1158 msgid "Frame Relay Access Device"
1159 msgstr "Urządzenie dostępowe Frame Relay"
1160
1161 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
1162 msgid "Local Loopback"
1163 msgstr "Interfejs lokalny"
1164
1165 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
1166 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1167 msgstr "Światłowodowy rozproszony interfejs danych"
1168
1169 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
1170 msgid "IPv6-in-IPv4"
1171 msgstr "IPv6-w-IPv4"
1172
1173 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
1174 msgid "HIPPI"
1175 msgstr "HIPPI"
1176
1177 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
1178 msgid "Ash"
1179 msgstr "Ash"
1180
1181 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
1182 msgid "Econet"
1183 msgstr "Econet"
1184
1185 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1186 msgid "IrLAP"
1187 msgstr "IrLAP"
1188
1189 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
1190 #, c-format
1191 msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1192 msgstr "Błąd SIOCGIFCONF: %s"
1193
1194 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
1195 #, c-format
1196 msgid "No network devices found"
1197 msgstr "Nie znaleziono urządzeń sieciowych"
1198
1199 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1200 #, c-format
1201 msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1202 msgstr "Nie można otworzyć /proc/net/dev: %s"
1203
1204 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
1205 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1206 msgstr "Nie można przeanalizować /prov/net/dev. Nieznany format."
1207
1208 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
1209 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
1210 #, c-format
1211 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1212 msgstr "Nie można przeanalizować nazwy interfejsu z '%s'"
1213
1214 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
1215 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
1216 #, c-format
1217 msgid ""
1218 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1219 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1220 msgstr ""
1221 "Nie można przeanalizować statystyk interfejsu z '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx "
1222 "= %d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1223
1224 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
1225 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1226 msgstr "Nie można przeanalizować /prov/net/wireless. Nieznany format."
1227
1228 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
1229 #, c-format
1230 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1231 msgstr ""
1232 "Nie można przeanalizować szczegółów interfejsu bezprzewodowego z '%s'. "
1233 "link_idx = %d;"
1234
1235 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
1236 #, c-format
1237 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1238 msgstr "Nie można podłączyć się do interfejsu, '%s'"
1239
1240 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
1241 #, c-format
1242 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1243 msgstr "Nie można wysłać ioctl do interfejsu, '%s'"
1244
1245 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
1246 #, c-format
1247 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1248 msgstr "Nie można przeanalizować wiersza poleceń '%s': %s"
1249
1250 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
1251 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1252 msgstr "Nie można przeanalizować wyjścia 'netstat'. Nieznany format"
1253
1254 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1255 msgid "Disconnected"
1256 msgstr "Rozłączony"
1257
1258 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1259 msgid "Idle"
1260 msgstr "Bezczynny"
1261
1262 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1263 msgid "Sending"
1264 msgstr "Wysyłanie"
1265
1266 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1267 msgid "Receiving"
1268 msgstr "Odbieranie"
1269
1270 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1271 msgid "Sending/Receiving"
1272 msgstr "Wysyłanie/odbieranie"
1273
1274 #: ../src/plugins/batt/batt.c:131
1275 msgid "No batteries found"
1276 msgstr "Nie znaleziono akumulatora"
1277
1278 #: ../src/plugins/batt/batt.c:179
1279 #, c-format
1280 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1281 msgstr "Bateria: naładowana w %d%%, pozostało do naładowania %d:%02d"
1282
1283 #: ../src/plugins/batt/batt.c:190
1284 #, c-format
1285 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1286 msgstr "Bateria: naładowana w %d%%, pozostało %d:%02d"
1287
1288 #: ../src/plugins/batt/batt.c:196
1289 #, c-format
1290 msgid "Battery: %d%% charged"
1291 msgstr "Bateria: naładowana w %d%%"
1292
1293 #: ../src/plugins/batt/batt.c:580
1294 msgid "Hide if there is no battery"
1295 msgstr "Ukryj jeśli nie ma baterii"
1296
1297 #: ../src/plugins/batt/batt.c:582
1298 msgid "Alarm command"
1299 msgstr "Polecenie alarmu"
1300
1301 #: ../src/plugins/batt/batt.c:583
1302 msgid "Alarm time (minutes left)"
1303 msgstr "Czas alarmu (pozostałe minuty)"
1304
1305 #: ../src/plugins/batt/batt.c:584
1306 msgid "Background color"
1307 msgstr "Kolor tła"
1308
1309 #: ../src/plugins/batt/batt.c:585
1310 msgid "Charging color 1"
1311 msgstr "Kolor ładowania 1"
1312
1313 #: ../src/plugins/batt/batt.c:586
1314 msgid "Charging color 2"
1315 msgstr "Kolor ładowania 2"
1316
1317 #: ../src/plugins/batt/batt.c:587
1318 msgid "Discharging color 1"
1319 msgstr "Kolor rozładowywania 1"
1320
1321 #: ../src/plugins/batt/batt.c:588
1322 msgid "Discharging color 2"
1323 msgstr "Kolor rozładowywania 2"
1324
1325 #: ../src/plugins/batt/batt.c:589
1326 msgid "Border width"
1327 msgstr "Grubość obramowania"
1328
1329 #: ../src/plugins/batt/batt.c:619
1330 msgid "Battery Monitor"
1331 msgstr "Monitor baterii"
1332
1333 #: ../src/plugins/batt/batt.c:621
1334 msgid "Display battery status using ACPI"
1335 msgstr "Wyświetl stan baterii używając ACPI"
1336
1337 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:230
1338 msgid "Show CapsLock"
1339 msgstr "Pokaż CapsLock"
1340
1341 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:231
1342 msgid "Show NumLock"
1343 msgstr "Pokaż NumLock"
1344
1345 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:232
1346 msgid "Show ScrollLock"
1347 msgstr "Pokaż ScrollLock"
1348
1349 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:267
1350 msgid "Keyboard LED"
1351 msgstr "Diody klawiatury"
1352
1353 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:269
1354 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1355 msgstr "Wskaźniki klawiszy CapsLock, NumLock i ScrollLock"
1356
1357 #~ msgid "Applications"
1358 #~ msgstr "Programy"
1359
1360 #~ msgid "Available Applications"
1361 #~ msgstr "Dostępne programy"
1362
1363 #~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
1364 #~ msgstr "Wyświetlanie temperatury komputera dzięki kesler.daniel@gmail.com"
1365
1366 #~ msgid "Keyboard Led"
1367 #~ msgstr "Lampki klawiatury"
1368
1369 #~ msgid "Left\t"
1370 #~ msgstr "Lewa\t"
1371
1372 #~ msgid "Top\t"
1373 #~ msgstr "Górna\t"
1374
1375 #~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
1376 #~ msgstr "Nie można odnaleźć pliku pixmap: %s"
1377
1378 #~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
1379 #~ msgstr "Numer pulpitu / Nazwa przestrzeni roboczej"
1380
1381 #~ msgid ""
1382 #~ "Allows you to switch the keyboard layout and\n"
1383 #~ "displays the currently selected layout."
1384 #~ msgstr ""
1385 #~ "Umożliwia przełączanie układu klawiatury\n"
1386 #~ "i wyświetla aktualny układ."
1387
1388 #~ msgid "Other plugins available here"
1389 #~ msgstr "Inne wtyczki dostępne są tutaj"
1390
1391 #~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
1392 #~ msgstr "Stara tacka KDE/GNOME"
1393
1394 #~ msgid "Enable Image:"
1395 #~ msgstr "Włącz Obrazek:"
1396
1397 #~ msgid "Enable Transparency"
1398 #~ msgstr "Włącz przeźroczystość"
1399
1400 #~ msgid "Tint color:"
1401 #~ msgstr "Kolor przesłony:"
1402
1403 #~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
1404 #~ msgstr " --configure -- uruchamia narzędzie konfiguracji\n"
1405
1406 #~ msgid " -C  -- same as --configure\n"
1407 #~ msgstr " -C  -- to samo co --configure\n"
1408
1409 #~ msgid "Add Button"
1410 #~ msgstr "Dodaj Przycisk"
1411
1412 #~ msgid "Button Properties"
1413 #~ msgstr "Właściwości przycisku"
1414
1415 #~ msgid "Remove Button"
1416 #~ msgstr "Usuń Przycisk"
1417
1418 #~ msgid "Buttons"
1419 #~ msgstr "Przyciski"
1420
1421 #~ msgid "Accept SkipPager"
1422 #~ msgstr "Akceptuj SkipPager"
1423
1424 #~ msgid "Show Iconified windows"
1425 #~ msgstr "Pokaż zminimalizowane okna"
1426
1427 #~ msgid "Show mapped windows"
1428 #~ msgstr "Pokazuj zmapowane okna"
1429
1430 #~ msgid "Action"
1431 #~ msgstr "Akcja"
1432
1433 #~ msgid "Provide Menu"
1434 #~ msgstr "Użyj menu"
1435
1436 #~ msgid "Kayboard Layout switcher"
1437 #~ msgstr "Przełącznik układów klawiatury"
1438
1439 #~ msgid ""
1440 #~ "Dynamic\n"
1441 #~ "Pixels\n"
1442 #~ "% Percent"
1443 #~ msgstr ""
1444 #~ "Dynamicznie\n"
1445 #~ "Piksele\n"
1446 #~ "% procent"
1447
1448 #~ msgid ""
1449 #~ "Left\n"
1450 #~ "Center\n"
1451 #~ "Right"
1452 #~ msgstr ""
1453 #~ "Lewo\n"
1454 #~ "Środek\n"
1455 #~ "Prawo"
1456
1457 #~ msgid ""
1458 #~ "Left\n"
1459 #~ "Right\n"
1460 #~ "Top\n"
1461 #~ "Bottom"
1462 #~ msgstr ""
1463 #~ "Lewo\n"
1464 #~ "Prawo\n"
1465 #~ "Góra\n"
1466 #~ "Dół"
1467
1468 #~ msgid "Where to put the panel?"
1469 #~ msgstr "Gdzie ustawić panel?"
1470
1471 #~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
1472 #~ msgstr "Bateria: naładowana w %d%%, %s"
1473
1474 #~ msgid "charging finished"
1475 #~ msgstr "ładowanie zakończone"
1476
1477 #~ msgid "charging"
1478 #~ msgstr "ładowanie"
1479
1480 #, fuzzy
1481 #~ msgid "Add to desktop panel"
1482 #~ msgstr "Dodaj wtyczkę do panelu"