Merging upstream version 0.8.1.
[debian/lxpanel.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of lxpanel package
2 # Copyright (C) 2006 the lxde team
3 # This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
4 # Grzegorz Gibas <amigib@gmail.com>, 2009.
5 # Artur <mazdac@gmail.com>, 2006, 2010.
6 # Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011.
7 # Piotr Sipika <Piotr.Sipika@gmail.com>, 2012, 2013.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: lxpanel 0.5.6\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2014-11-21 21:13+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2015-03-23 08:48+0000\n"
14 "Last-Translator: Piotr Strębski <strebski@o2.pl>\n"
15 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
16 "Language: pl\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
22 "X-Generator: Pootle 2.7.0-alpha1\n"
23 "X-POOTLE-MTIME: 1427100504.000000\n"
24 "X-Pootle-Path: /pl/lxpanel/po/pl.po\n"
25 "X-Pootle-Revision: 0\n"
26
27 #: ../src/configurator.c:135
28 msgid ""
29 "Space reservation is not available for this panel because there is another "
30 "monitor beyond this edge and reservation would cover it if enabled."
31 msgstr ""
32 "Zarezerwowanie przestrzeni na tym panelu nie jest możliwe, ponieważ inny "
33 "monitor jest ustawiony poza tą krawędzią, a w przypadku włączenia rezerwacji "
34 "mogłaby ona go pokryć."
35
36 #: ../src/configurator.c:605
37 msgid "Currently loaded plugins"
38 msgstr "Wczytane obecnie wtyczki"
39
40 #: ../src/configurator.c:614
41 msgid "Stretch"
42 msgstr "Rozciągnięcie"
43
44 #: ../src/configurator.c:749
45 msgid "Add plugin to panel"
46 msgstr "Dodawanie apletu"
47
48 #: ../src/configurator.c:777
49 msgid "Available plugins"
50 msgstr "Dostępne aplety"
51
52 #: ../src/configurator.c:1357
53 msgid "Logout command is not set"
54 msgstr "Nie ustalono polecenia wylogowania."
55
56 #: ../src/configurator.c:1425
57 msgid "Select a directory"
58 msgstr "Wybór katalogu"
59
60 #: ../src/configurator.c:1425 ../src/configurator.c:1540
61 msgid "Select a file"
62 msgstr "Wybór pliku"
63
64 #: ../src/configurator.c:1573
65 msgid "_Browse"
66 msgstr "_Przeglądaj"
67
68 #: ../src/panel.c:981
69 msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
70 msgstr "Brak miejsca dla kolejnego panelu. Wszystkie krawędzie są zajęte."
71
72 #: ../src/panel.c:1007
73 msgid ""
74 "Really delete this panel?\n"
75 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
76 msgstr ""
77 "Usunąć panel?\n"
78 "<b>Uwaga: tej czynności nie można cofnąć.</b>"
79
80 #: ../src/panel.c:1009
81 msgid "Confirm"
82 msgstr "Potwierdzenie"
83
84 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
85 #: ../src/panel.c:1044
86 msgid "translator-credits"
87 msgstr ""
88 "Grzegorz Gibas <amigib@gmail.com>, 2009.\n"
89 "Artur Kruszewski <mazdac@gmail.com>, 2006, 2010.\n"
90 "Piotr Strębski <strebski@o2.pl>, 2013.\n"
91 "Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011, 2014."
92
93 #: ../src/panel.c:1049
94 msgid "LXPanel"
95 msgstr "LXPanel"
96
97 # a może "Chronione Prawami Autorskimi (C) 2009-2009"
98 #: ../src/panel.c:1067
99 msgid "Copyright (C) 2008-2014"
100 msgstr "Prawa autorskie (C) 2008-2014"
101
102 #: ../src/panel.c:1068
103 msgid "Desktop panel for LXDE project"
104 msgstr "Panel pulpitu dla środowiska graficznego LXDE"
105
106 #: ../src/panel.c:1110
107 #, c-format
108 msgid "\"%s\" Settings"
109 msgstr "Ustawienia \"%s\""
110
111 #: ../src/panel.c:1130
112 msgid "Add / Remove Panel Items"
113 msgstr "Zarządzaj apletami..."
114
115 #: ../src/panel.c:1138
116 #, c-format
117 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
118 msgstr "Usuń \"%s\" z panelu"
119
120 #: ../src/panel.c:1150
121 msgid "Panel Settings"
122 msgstr "Ustawienia panelu..."
123
124 #: ../src/panel.c:1156
125 msgid "Create New Panel"
126 msgstr "Utwórz nowy panel"
127
128 #: ../src/panel.c:1162
129 msgid "Delete This Panel"
130 msgstr "Usuń panel"
131
132 #: ../src/panel.c:1173
133 msgid "About"
134 msgstr "O programie..."
135
136 #: ../src/panel.c:1180
137 msgid "Panel"
138 msgstr "Panel"
139
140 # msgid "% of edge"
141 # msgstr "% krawędźi"
142 #: ../src/panel.c:1391 ../src/panel.c:1399 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
143 msgid "Height:"
144 msgstr "Wysokość:"
145
146 #: ../src/panel.c:1392 ../src/panel.c:1398 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
147 msgid "Width:"
148 msgstr "Szerokość:"
149
150 #: ../src/panel.c:1393 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
151 msgid "Left"
152 msgstr "Lewo"
153
154 #: ../src/panel.c:1394 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
155 msgid "Right"
156 msgstr "Prawo"
157
158 #: ../src/panel.c:1400 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
159 msgid "Top"
160 msgstr "Góra"
161
162 #: ../src/panel.c:1401 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
163 msgid "Bottom"
164 msgstr "Dół"
165
166 #: ../src/plugin.c:340
167 msgid "No file manager is configured."
168 msgstr "Nie skonfigurowano menedżera plików."
169
170 #. { "configure", N_("Preferences"), configure },
171 #: ../src/gtk-run.c:377 ../src/main.c:52 ../plugins/menu.c:741
172 msgid "Run"
173 msgstr "Uruchom"
174
175 #: ../src/gtk-run.c:391
176 msgid "Enter the command you want to execute:"
177 msgstr "Proszę wprowadzić polecenie do wykonania:"
178
179 #: ../src/main.c:53 ../plugins/menu.c:742
180 msgid "Restart"
181 msgstr "Uruchom ponownie komputer"
182
183 #: ../src/main.c:54 ../plugins/menu.c:743
184 msgid "Logout"
185 msgstr "Wyloguj"
186
187 #: ../src/main.c:252
188 #, c-format
189 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
190 msgstr "lxpanel %s - lekki panel GTK2+ dla środowisk graficznych UNIX\n"
191
192 #: ../src/main.c:253
193 #, c-format
194 msgid "Command line options:\n"
195 msgstr "Opcje wiersza poleceń:\n"
196
197 #: ../src/main.c:254
198 #, c-format
199 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
200 msgstr " --help      Wypisuje komunikat pomocy i kończy działanie programu\n"
201
202 #: ../src/main.c:255
203 #, c-format
204 msgid " --version   -- print version and exit\n"
205 msgstr ""
206 " --version   Wypisuje informacje o wersji i kończy działanie programu\n"
207
208 #. g_print(_(" --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"));
209 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
210 #: ../src/main.c:258
211 #, c-format
212 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
213 msgstr " --profile NAZWA Używa profilu określonego przez NAZWA\n"
214
215 #: ../src/main.c:260
216 #, c-format
217 msgid " -h  -- same as --help\n"
218 msgstr " -h  Działa tak samo jak --help\n"
219
220 #: ../src/main.c:261
221 #, c-format
222 msgid " -p  -- same as --profile\n"
223 msgstr " -p  Działa tak samo jak --profile\n"
224
225 #: ../src/main.c:262
226 #, c-format
227 msgid " -v  -- same as --version\n"
228 msgstr " -v  Działa tak samo jak --version\n"
229
230 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
231 #: ../src/main.c:264
232 #, c-format
233 msgid ""
234 "\n"
235 "Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
236 "\n"
237 msgstr ""
238 "\n"
239 "Proszę odwiedzić witrynę http://lxde.org/, aby poznać więcej szczegółów.\n"
240 "\n"
241
242 #: ../src/input-button.c:129
243 #, c-format
244 msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry."
245 msgstr ""
246 "Kombinacja klawiszy '%s' nie może zostać użyta jako ogólny skrót klawiszowy, "
247 "przepraszamy."
248
249 #: ../src/input-button.c:132 ../src/input-button.c:331
250 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
251 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
252 msgid "Error"
253 msgstr "Błąd"
254
255 #: ../src/input-button.c:161
256 msgid "LeftBtn"
257 msgstr "Lewy przycisk"
258
259 #: ../src/input-button.c:164
260 msgid "MiddleBtn"
261 msgstr "Środkowy przycisk"
262
263 #: ../src/input-button.c:167
264 msgid "RightBtn"
265 msgstr "Prawy przycisk"
266
267 #: ../src/input-button.c:170
268 #, c-format
269 msgid "Btn%s"
270 msgstr "Przycisk %s"
271
272 #. GtkRadioButton "None"
273 #: ../src/input-button.c:250 ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
274 msgid "None"
275 msgstr "Brak"
276
277 #: ../src/input-button.c:257
278 msgid "Custom:"
279 msgstr "Własny:"
280
281 #: ../src/input-button.c:329
282 #, c-format
283 msgid "Cannot assign '%s' as a global hotkey: it is already bound."
284 msgstr ""
285 "Nie można przypisać '%s' jako ogólnego skrótu klawiszowego: jest on już "
286 "powiązany."
287
288 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../plugins/launchtaskbar.c:3553
289 msgid "Application Launch and Task Bar"
290 msgstr "Uruchamianie programów i pasek zadań"
291
292 #. Launchtaskbar mode: launchbar, taskbar, or combined
293 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
294 msgid "<b>Mode:</b>"
295 msgstr "<b>Tryb:</b>"
296
297 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
298 msgid "Launchers"
299 msgstr "Aktywatory"
300
301 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
302 msgid "<b>Launchbar</b>"
303 msgstr "<b>Pasek uruchamiania</b>"
304
305 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
306 msgid "Show tooltips"
307 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi"
308
309 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
310 msgid "Icons only"
311 msgstr "Tylko ikony"
312
313 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
314 msgid "Flat buttons"
315 msgstr "Płaskie przyciski"
316
317 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
318 msgid "Show windows from all desktops"
319 msgstr "Wyświetlane okien wszystkich obszarów roboczych"
320
321 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
322 msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
323 msgstr "Wyświetlanie okien tylko z tego samego ekranu co panel"
324
325 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
326 msgid "Use mouse wheel"
327 msgstr "Manipulowanie oknami za pomocą kółka myszy"
328
329 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
330 msgid "Flash when there is any window requiring attention"
331 msgstr "Manipulowanie oknami za pomocą kółka myszy"
332
333 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
334 msgid "Combine multiple application windows into a single button"
335 msgstr "Grupowanie wielu okien tego samego programu"
336
337 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
338 msgid "Disable enlargement for small task icons"
339 msgstr "Wyłącz powiększanie dla małych ikon zadań"
340
341 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
342 msgid "Maximum width of task button"
343 msgstr "Maksymalna szerokość przycisku zadań"
344
345 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
346 msgid "Spacing"
347 msgstr "Odstępy:"
348
349 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
350 msgid "<b>Taskbar</b>"
351 msgstr "<b>Pasek zadań</b>"
352
353 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
354 msgid "Only Application Launch Bar"
355 msgstr "Tylko pasek uruchamiania programów"
356
357 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:19
358 msgid "Only Task Bar (Window List)"
359 msgstr "Tylko pasek zadań (lista okien)"
360
361 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:20
362 msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
363 msgstr "Zintegrowany pasek uruchamiania programów i pasek zadań"
364
365 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
366 msgid "<b>Connection</b>"
367 msgstr "<b>Połączenie</b>"
368
369 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
370 msgid "Status:"
371 msgstr "Stan:"
372
373 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
374 msgid "_Name:"
375 msgstr "_Nazwa:"
376
377 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
378 msgid "<b>Activity</b>"
379 msgstr "<b>Aktywność</b>"
380
381 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
382 msgid "Received:"
383 msgstr "Odebrano:"
384
385 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
386 msgid "Sent:"
387 msgstr "Wysłano:"
388
389 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
390 msgid "<b>Signal Strength</b>"
391 msgstr "<b>Siła sygnału</b>"
392
393 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
394 #, no-c-format
395 msgid "0%"
396 msgstr "0%"
397
398 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
399 msgid "General"
400 msgstr "Ogólne"
401
402 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
403 msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
404 msgstr "<b>Protokół internetowy (IPv4)</b>"
405
406 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
407 msgid "Address:"
408 msgstr "Adres:"
409
410 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
411 msgid "Destination:"
412 msgstr "Przeznaczenie:"
413
414 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../plugins/netstat/netstat.c:364
415 #: ../plugins/netstat/netstat.c:375
416 msgid "Broadcast:"
417 msgstr "Adres rozgłoszeniowy:"
418
419 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
420 msgid "Subnet Mask:"
421 msgstr "Maska podsieci:"
422
423 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
424 msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
425 msgstr "<b>Protokół internetowy (IPv6)</b>"
426
427 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
428 msgid "Scope:"
429 msgstr "Zakres:"
430
431 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
432 msgid "<b>Network Device</b>"
433 msgstr "<b>Urządzenie sieciowe</b>"
434
435 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
436 msgid "Type:"
437 msgstr "Typ:"
438
439 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
440 msgid "Support"
441 msgstr "Obsługa"
442
443 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
444 msgid "Con_figure"
445 msgstr "Kon_figuruj"
446
447 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
448 msgid "Dynamic"
449 msgstr "Dynamicznie"
450
451 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
452 msgid "Pixels"
453 msgstr "Pikseli"
454
455 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
456 #, no-c-format
457 msgid "% Percent"
458 msgstr "Procent"
459
460 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
461 msgid "Err"
462 msgstr "Błędy"
463
464 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
465 msgid "Warn"
466 msgstr "Ostrzeżenia"
467
468 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
469 msgid "Info"
470 msgstr "Informacje"
471
472 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
473 msgid "All"
474 msgstr "Wszystkie"
475
476 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
477 msgid "Panel Preferences"
478 msgstr "Ustawienia panelu"
479
480 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
481 msgid "Edge:"
482 msgstr "Położenie:"
483
484 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
485 msgid "Center"
486 msgstr "Środek"
487
488 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
489 msgid "Alignment:"
490 msgstr "Wyrównanie:"
491
492 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
493 msgid "Margin:"
494 msgstr "Margines:"
495
496 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
497 msgid "Monitor:"
498 msgstr "Monitor:"
499
500 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
501 msgid "<b>Position</b>"
502 msgstr "<b>Pozycja</b>"
503
504 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
505 msgid "Icon size:"
506 msgstr "Rozmiar ikon:"
507
508 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
509 msgid "<b>Size</b>"
510 msgstr "<b>Rozmiar</b>"
511
512 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
513 msgid "Geometry"
514 msgstr "Geometria"
515
516 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
517 msgid "System theme"
518 msgstr "Styl systemowy"
519
520 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
521 msgid "Solid color (with opacity)"
522 msgstr "Jednolity kolor"
523
524 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1447
525 msgid "Image"
526 msgstr "Obraz"
527
528 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
529 msgid "Select an image file"
530 msgstr "Wybór obrazu"
531
532 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
533 msgid "<b>Background</b>"
534 msgstr "<b>Tło</b>"
535
536 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
537 msgid "Custom color"
538 msgstr "Własny kolor"
539
540 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../plugins/space.c:88
541 #: ../plugins/batt/batt.c:675
542 msgid "Size"
543 msgstr "Rozmiar:"
544
545 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
546 msgid "<b>Font</b>"
547 msgstr "<b>Czcionka</b>"
548
549 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
550 msgid "Appearance"
551 msgstr "Wygląd"
552
553 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
554 msgid "Panel Applets"
555 msgstr "Aplety"
556
557 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
558 msgid "Logout Command:"
559 msgstr "Polecenie wylogowania:"
560
561 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
562 msgid "Terminal Emulator:"
563 msgstr "Emulator terminala:"
564
565 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
566 msgid "File Manager:"
567 msgstr "Menedżer plików:"
568
569 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
570 msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
571 msgstr "<b>Preferowane programy</b>"
572
573 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
574 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
575 msgstr "Traktowanie panelu przez menedżery okien jako doku"
576
577 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
578 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
579 msgstr "Rezerwowanie części obszaru roboczego dla panelu"
580
581 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
582 msgid "<b>Properties</b>"
583 msgstr "<b>Właściwości</b>"
584
585 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
586 msgid "Minimize panel when not in use"
587 msgstr "Ukrywanie nie używanego panelu"
588
589 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
590 msgid "Size when minimized"
591 msgstr "Rozmiar ukrytego panelu:"
592
593 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
594 msgid "pixels"
595 msgstr "pikseli"
596
597 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
598 msgid "<b>Automatic hiding</b>"
599 msgstr "<b>Automatyczne ukrywanie</b>"
600
601 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
602 msgid "Log level"
603 msgstr "Poziom dziennika"
604
605 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
606 msgid "<b>Log level</b>"
607 msgstr "<b>Poziom dziennika</b>"
608
609 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
610 msgid "Advanced"
611 msgstr "Zaawansowane"
612
613 #: ../plugins/cpu/cpu.c:281
614 msgid "CPU Usage Monitor"
615 msgstr "Monitor obciążenia CPU"
616
617 #: ../plugins/cpu/cpu.c:282 ../plugins/monitors/monitors.c:699
618 msgid "Display CPU usage"
619 msgstr "Wyświetlanie obciążenia CPU"
620
621 #: ../plugins/deskno/deskno.c:174 ../plugins/deskno/deskno.c:194
622 msgid "Desktop Number / Workspace Name"
623 msgstr "Numer i nazwa obszaru roboczego"
624
625 #: ../plugins/deskno/deskno.c:176 ../plugins/dclock.c:424
626 msgid "Bold font"
627 msgstr "Pogrubiona czcionka"
628
629 #: ../plugins/deskno/deskno.c:177
630 msgid "Display desktop names"
631 msgstr "Wyświetlanie nazw obszarów roboczych"
632
633 #: ../plugins/deskno/deskno.c:195
634 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
635 msgstr "Wyświetla numer obszaru roboczego. Autorstwa cmeury@users.sf.net"
636
637 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1443 ../plugins/launchtaskbar.c:3525
638 msgid "Application Launch Bar"
639 msgstr "Pasek aktywatorów programów"
640
641 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1446 ../plugins/launchtaskbar.c:3534
642 msgid "Task Bar (Window List)"
643 msgstr "Przyciski okien"
644
645 #: ../plugins/launchtaskbar.c:2507
646 msgid "_Close all windows"
647 msgstr "Za_mknij wszystkie okna"
648
649 #. Add Raise menu item.
650 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3380
651 msgid "_Raise"
652 msgstr "_Rozwiń"
653
654 #. Add Restore menu item.
655 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3385
656 msgid "R_estore"
657 msgstr "_Przywróć zwykły rozmiar"
658
659 #. Add Maximize menu item.
660 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3390
661 msgid "Ma_ximize"
662 msgstr "Zm_aksymalizuj"
663
664 #. Add Iconify menu item.
665 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3395
666 msgid "Ico_nify"
667 msgstr "Zm_inimalizuj"
668
669 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3416
670 #, c-format
671 msgid "Workspace _%d"
672 msgstr "Obszar roboczy _%d"
673
674 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3421
675 #, c-format
676 msgid "Workspace %d"
677 msgstr "Obszar roboczy %d"
678
679 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
680 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3437
681 msgid "_All workspaces"
682 msgstr "_Wszystkie obszary robocze"
683
684 #. FIXME: add "Current workspace" item, active if not on a current
685 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
686 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3445
687 msgid "_Move to Workspace"
688 msgstr "_Przemieść na obszar roboczy"
689
690 #. Add Close menu item.  By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
691 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3451
692 msgid "_Close Window"
693 msgstr "Za_mknij"
694
695 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3453
696 msgid "A_dd to Launcher"
697 msgstr "_Dodaj do aktywatora"
698
699 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3454
700 msgid "Rem_ove from Launcher"
701 msgstr "_Usuń z aktywatora"
702
703 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3455
704 msgid "_New Instance"
705 msgstr "_Nowe wystąpienie"
706
707 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3526
708 msgid "Bar with buttons to launch application"
709 msgstr "Wyświetla aktywatory programów w postaci przycisków"
710
711 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3535
712 msgid ""
713 "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
714 "focus"
715 msgstr ""
716 "Pasek zadań wyświetla wszystkie otwarte okna i umożliwia manipulowanie nimi."
717
718 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3554
719 msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
720 msgstr ""
721 "Pasek z przyciskami do uruchamiania programów i/lub wyświetlania wszystkich "
722 "otwartych okien"
723
724 #: ../plugins/dclock.c:418 ../plugins/dclock.c:438
725 msgid "Digital Clock"
726 msgstr "Zegar cyfrowy"
727
728 #: ../plugins/dclock.c:420
729 msgid "Clock Format"
730 msgstr "Format wskazań:"
731
732 #: ../plugins/dclock.c:421
733 msgid "Tooltip Format"
734 msgstr "Format podpowiedzi:"
735
736 #: ../plugins/dclock.c:422
737 #, c-format
738 msgid "Format codes: man 3 strftime; %n for line break"
739 msgstr "Kody formatowania: man 3 strftime. Łamanie wierszy: %n"
740
741 #: ../plugins/dclock.c:423
742 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
743 msgstr ""
744 "Polecenie wykonywane po kliknięciu (domyślnie: wyświetlenie kalendarza)"
745
746 #: ../plugins/dclock.c:425
747 msgid "Tooltip only"
748 msgstr "Tylko podpowiedzi"
749
750 #: ../plugins/dclock.c:426
751 msgid "Center text"
752 msgstr "Wyśrodkowanie tekstu"
753
754 #: ../plugins/dclock.c:439
755 msgid "Display digital clock and tooltip"
756 msgstr "Wyświetla zegar cyfrowy i sformatowane podpowiedzi"
757
758 #: ../plugins/menu.c:382
759 msgid "Add to desktop"
760 msgstr "Dodaj do pulpitu"
761
762 #: ../plugins/menu.c:389
763 msgid "Properties"
764 msgstr "Właściwości"
765
766 #: ../plugins/menu.c:1013 ../plugins/menu.c:1027
767 msgid "Menu"
768 msgstr "Menu programów"
769
770 #: ../plugins/menu.c:1014 ../plugins/dirmenu.c:357
771 msgid "Icon"
772 msgstr "Ikona:"
773
774 #: ../plugins/menu.c:1028
775 msgid "Application Menu"
776 msgstr "Wyświetla aktywatory programów w zorganizowanym menu"
777
778 #: ../plugins/separator.c:68
779 msgid "Separator"
780 msgstr "Separator"
781
782 #: ../plugins/separator.c:69
783 msgid "Add a separator to the panel"
784 msgstr "Oddziela aplety panelu pustą przestrzenią"
785
786 #: ../plugins/pager.c:92
787 msgid "Sorry, there was no window manager configuration program found."
788 msgstr ""
789 "Przepraszamy, ale nie odnaleziono programu konfiguracyjnego menedżera okien."
790
791 #: ../plugins/pager.c:144 ../plugins/pager.c:160
792 msgid "Desktop Pager"
793 msgstr "Obszary robocze"
794
795 #: ../plugins/pager.c:145 ../plugins/pager.c:161
796 msgid "Simple pager plugin"
797 msgstr "Wyświetla zawartość obszarów roboczych"
798
799 #: ../plugins/space.c:86 ../plugins/space.c:95
800 msgid "Spacer"
801 msgstr "Odstęp"
802
803 #: ../plugins/space.c:96
804 msgid "Allocate space"
805 msgstr "Oddziela aplety panelu znakiem graficznym"
806
807 #: ../plugins/tray.c:682
808 msgid "System Tray"
809 msgstr "Obszar powiadamiania"
810
811 #: ../plugins/tray.c:683
812 msgid "System tray"
813 msgstr "Obszar powiadamiania"
814
815 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:401
816 msgid "New session is required for this option to take effect"
817 msgstr "Wprowadzenie tego ustawienia wymaga uruchomienia nowej sesji"
818
819 #. dialog
820 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:582
821 msgid "Select Keyboard Model"
822 msgstr "Wybór modelu klawiatury"
823
824 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:606 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:735
825 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:913
826 msgid "Description"
827 msgstr "Opis"
828
829 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:611 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:742
830 msgid "Id"
831 msgstr "Identyfikator"
832
833 #. dialog
834 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:706
835 msgid "Select Layout Change Type"
836 msgstr "Wybierz rodzaj zmiany układu"
837
838 #. dialog
839 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:879
840 msgid "Add Keyboard Layout"
841 msgstr "Dodaj układ klawiatury"
842
843 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:903 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1294
844 msgid "Flag"
845 msgstr "Flaga"
846
847 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:908 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1298
848 msgid "Layout"
849 msgstr "Układ"
850
851 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1204 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1536
852 msgid "Keyboard Layout Handler"
853 msgstr "Program obsługi układów klawiatury"
854
855 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1227
856 msgid "Keyboard Model"
857 msgstr "Model klawiatury"
858
859 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1248
860 msgid "Keyboard Layouts"
861 msgstr "Układy klawiatury"
862
863 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1302
864 msgid "Variant"
865 msgstr "Wariant"
866
867 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1311
868 msgid "Change Layout Option"
869 msgstr "Opcje zmiany układu"
870
871 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1331
872 msgid "Advanced setxkbmap Options"
873 msgstr "Zaawansowane opcje setxkbmap"
874
875 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1352
876 msgid "Do _not reset existing options"
877 msgstr "_Nie resetuj istniejących opcji"
878
879 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1357
880 msgid "Keep _system layouts"
881 msgstr "Zachowanie układów _systemowych"
882
883 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1366
884 msgid "Per Window Settings"
885 msgstr "Według ustawień okien"
886
887 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1378
888 msgid "_Remember layout for each window"
889 msgstr "Pamiętanie _układu dla każdego okna"
890
891 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1387
892 msgid "Show Layout as"
893 msgstr "Wyświetlaj układ jako"
894
895 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1448
896 msgid "Custom Image"
897 msgstr "Własny obraz"
898
899 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1449
900 msgid "Text"
901 msgstr "Tekst"
902
903 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1475
904 msgid "Panel Icon Size"
905 msgstr "Rozmiar ikon panelu"
906
907 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1537
908 msgid "Handle keyboard layouts"
909 msgstr "Obsługa układów klawiatury"
910
911 #: ../plugins/wincmd.c:189
912 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
913 msgstr ""
914 "Minimalizuje wszystkie okna przy użyciu prawego klawisza myszy lub zwija "
915 "przy użyciu środkowego klawisza."
916
917 #: ../plugins/wincmd.c:224 ../plugins/wincmd.c:234
918 msgid "Minimize All Windows"
919 msgstr "Minimalizowanie okien"
920
921 #: ../plugins/wincmd.c:226
922 msgid "Alternately iconify/shade and raise"
923 msgstr "Naprzemienne minimalizowanie/zwijanie i maksymalizowanie"
924
925 #: ../plugins/wincmd.c:235
926 msgid ""
927 "Sends commands to all desktop windows.\n"
928 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
929 msgstr ""
930 "Wysyła polecenia do wszystkich okien obszaru roboczego.\n"
931 "Obsługiwane polecenia: zminimalizuj wszystkie, zwiń wszystkie."
932
933 #: ../plugins/dirmenu.c:205
934 msgid "Open in _Terminal"
935 msgstr "Otwórz w _terminalu"
936
937 #: ../plugins/dirmenu.c:353 ../plugins/dirmenu.c:369
938 msgid "Directory Menu"
939 msgstr "Menu katalogu"
940
941 #: ../plugins/dirmenu.c:355
942 msgid "Directory"
943 msgstr "Katalog:"
944
945 #: ../plugins/dirmenu.c:356
946 msgid "Label"
947 msgstr "Etykiety:"
948
949 #: ../plugins/dirmenu.c:370
950 msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
951 msgstr "Przeglądaj drzewo katalogów poprzez menu (Autor = PCMan)"
952
953 #: ../plugins/thermal/thermal.c:558 ../plugins/thermal/thermal.c:576
954 msgid "Temperature Monitor"
955 msgstr "Monitor temperatury"
956
957 #: ../plugins/thermal/thermal.c:560
958 msgid "Normal color"
959 msgstr "Zwykły kolor"
960
961 #: ../plugins/thermal/thermal.c:561
962 msgid "Warning1 color"
963 msgstr "Kolor ostrzeżenia 1"
964
965 #: ../plugins/thermal/thermal.c:562
966 msgid "Warning2 color"
967 msgstr "Kolor ostrzeżenia 2"
968
969 #: ../plugins/thermal/thermal.c:563
970 msgid "Automatic sensor location"
971 msgstr "Automatyczne lokalizowanie czujnika"
972
973 #: ../plugins/thermal/thermal.c:564
974 msgid "Sensor"
975 msgstr "Czujnik"
976
977 #: ../plugins/thermal/thermal.c:565
978 msgid "Automatic temperature levels"
979 msgstr "Automatyczne poziomy temperatur"
980
981 #: ../plugins/thermal/thermal.c:566
982 msgid "Warning1 temperature"
983 msgstr "Temperatura ostrzeżenia 1"
984
985 #: ../plugins/thermal/thermal.c:567
986 msgid "Warning2 temperature"
987 msgstr "Temperatura ostrzeżenia 2"
988
989 #: ../plugins/thermal/thermal.c:577
990 msgid "Display system temperature"
991 msgstr "Wyświetla temperaturę podzespołów komputera"
992
993 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:326
994 #, c-format
995 msgid ""
996 "Frequency: %d MHz\n"
997 "Governor: %s"
998 msgstr ""
999 "Częstotliwość: %d MHz\n"
1000 "Zarządca: %s"
1001
1002 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:409
1003 msgid "CPUFreq frontend"
1004 msgstr "Nakładka CPUFreq"
1005
1006 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:410
1007 msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
1008 msgstr ""
1009 "Wyświetla częstotliwość CPU i umożliwia zmianę jego zarządcy oraz "
1010 "częstotliwości"
1011
1012 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
1013 #. Display current level in tooltip.
1014 #: ../plugins/volume/volume.c:278 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:350
1015 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:524
1016 msgid "Volume control"
1017 msgstr "Poziom głośności"
1018
1019 #: ../plugins/volume/volume.c:286 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:637
1020 msgid "Volume Control"
1021 msgstr "Regulacja głośności"
1022
1023 #. Create a frame as the child of the viewport.
1024 #: ../plugins/volume/volume-impl.c:109 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:477
1025 msgid "Volume"
1026 msgstr "Głośność"
1027
1028 #. Create a check button as the child of the vertical box.
1029 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:496
1030 msgid "Mute"
1031 msgstr "Wyciszenie"
1032
1033 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:619
1034 msgid ""
1035 "Error, you need to install an application to configure the sound "
1036 "(pavucontrol, alsamixer ...)"
1037 msgstr ""
1038 "Błąd. Aby skonfigurować dźwięk, należy zainstalować odpowiedni program "
1039 "(pavucontrol, alsamixer...)."
1040
1041 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:638
1042 msgid "Display and control volume for ALSA"
1043 msgstr "Wyświetla poziom głośności i steruje głośnością ALSA"
1044
1045 #: ../plugins/netstat/netstat.c:179
1046 msgid "<Hidden Access Point>"
1047 msgstr "<Ukryty punkt dostępowy>"
1048
1049 #: ../plugins/netstat/netstat.c:212
1050 msgid "Wireless Networks not found in range"
1051 msgstr "Nie odnaleziono bezprzewodowej sieci w zasięgu"
1052
1053 #. Repair
1054 #: ../plugins/netstat/netstat.c:248
1055 msgid "Repair"
1056 msgstr "Napraw"
1057
1058 #. interface down
1059 #: ../plugins/netstat/netstat.c:253
1060 msgid "Disable"
1061 msgstr "Wyłącz"
1062
1063 #: ../plugins/netstat/netstat.c:344
1064 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1065 msgstr "Bezprzewodowe połączenie sieciowe jest ograniczone lub brak łączności"
1066
1067 #: ../plugins/netstat/netstat.c:346
1068 msgid "Network cable is plugged out"
1069 msgstr "Kabel sieciowy jest odłączony"
1070
1071 #: ../plugins/netstat/netstat.c:348
1072 msgid "Connection has limited or no connectivity"
1073 msgstr "Połączenie sieciowe jest ograniczone lub brak połączenia"
1074
1075 #: ../plugins/netstat/netstat.c:352 ../plugins/netstat/netstat.c:363
1076 #: ../plugins/netstat/netstat.c:374
1077 msgid "IP Address:"
1078 msgstr "Adres IP:"
1079
1080 #: ../plugins/netstat/netstat.c:353
1081 msgid "Remote IP:"
1082 msgstr "Zewnętrzny adres IP:"
1083
1084 #: ../plugins/netstat/netstat.c:354 ../plugins/netstat/netstat.c:365
1085 #: ../plugins/netstat/netstat.c:376
1086 msgid "Netmask:"
1087 msgstr "Maska podsieci:"
1088
1089 #: ../plugins/netstat/netstat.c:355 ../plugins/netstat/netstat.c:367
1090 #: ../plugins/netstat/netstat.c:378
1091 msgid "Activity"
1092 msgstr "Aktywność"
1093
1094 #: ../plugins/netstat/netstat.c:355 ../plugins/netstat/netstat.c:367
1095 #: ../plugins/netstat/netstat.c:378
1096 msgid "Sent"
1097 msgstr "Wysłano"
1098
1099 #: ../plugins/netstat/netstat.c:355 ../plugins/netstat/netstat.c:367
1100 #: ../plugins/netstat/netstat.c:378
1101 msgid "Received"
1102 msgstr "Odebrano"
1103
1104 #: ../plugins/netstat/netstat.c:356 ../plugins/netstat/netstat.c:368
1105 #: ../plugins/netstat/netstat.c:379
1106 msgid "bytes"
1107 msgstr "bajtów"
1108
1109 #: ../plugins/netstat/netstat.c:357 ../plugins/netstat/netstat.c:369
1110 #: ../plugins/netstat/netstat.c:380
1111 msgid "packets"
1112 msgstr "pakietów"
1113
1114 #: ../plugins/netstat/netstat.c:360 ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
1115 msgid "Wireless"
1116 msgstr "Bezprzewodowy"
1117
1118 #: ../plugins/netstat/netstat.c:362
1119 msgid "Protocol:"
1120 msgstr "Protokół:"
1121
1122 #: ../plugins/netstat/netstat.c:366 ../plugins/netstat/netstat.c:377
1123 msgid "HW Address:"
1124 msgstr "Adres HW:"
1125
1126 #: ../plugins/netstat/netstat.c:497
1127 msgid "Manage Networks"
1128 msgstr "Zarządzaj sieciami"
1129
1130 #: ../plugins/netstat/netstat.c:498
1131 msgid "Monitor and Manage networks"
1132 msgstr "Monitoruj i zarządzaj sieciami"
1133
1134 #. create dialog
1135 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:87
1136 msgid "Setting Encryption Key"
1137 msgstr "Ustawianie kluczy szyfrujących"
1138
1139 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:98
1140 msgid ""
1141 "This wireless network was encrypted.\n"
1142 "You must have the encryption key."
1143 msgstr ""
1144 "Komunikacja w tej sieci bezprzewodowej jest zaszyfrowana.\n"
1145 "Aby nawiązać połączenie, należy wprowadzić klucz szyfrujący."
1146
1147 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:103
1148 msgid "Encryption Key:"
1149 msgstr "Klucz szyfrujący:"
1150
1151 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:152 ../plugins/netstatus/netstatus.c:164
1152 msgid "Network Status Monitor"
1153 msgstr "Monitor stanu sieci"
1154
1155 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:154
1156 msgid "Interface to monitor"
1157 msgstr "Monitorowany interfejs:"
1158
1159 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:155
1160 msgid "Config tool"
1161 msgstr "Narzędzie konfiguracji:"
1162
1163 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:165
1164 msgid "Monitor network status"
1165 msgstr "Monitoruje stan połączenia sieciowego"
1166
1167 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:52
1168 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:316
1169 msgid "Unknown"
1170 msgstr "Nieznany"
1171
1172 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:117
1173 msgid "Connection Properties"
1174 msgstr "Właściwości połączenia"
1175
1176 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:123
1177 #, c-format
1178 msgid "Connection Properties: %s"
1179 msgstr "Właściwości połączenia: %s"
1180
1181 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:136
1182 #, c-format
1183 msgid "%lu packet"
1184 msgid_plural "%lu packets"
1185 msgstr[0] "%lu pakiet"
1186 msgstr[1] "%lu pakiety"
1187 msgstr[2] "%lu pakietów"
1188
1189 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:400
1190 #, c-format
1191 msgid ""
1192 "There was an error displaying help:\n"
1193 "%s"
1194 msgstr ""
1195 "Wystąpił błąd podczas wyświetlania pomocy:\n"
1196 "%s"
1197
1198 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:381
1199 #, c-format
1200 msgid "Network Connection: %s"
1201 msgstr "Połączenie sieciowe: %s"
1202
1203 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:386
1204 msgid "Network Connection"
1205 msgstr "Połączenie sieciowe"
1206
1207 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:822
1208 msgid "Interface"
1209 msgstr "Interfejs"
1210
1211 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:823
1212 msgid "The current interface the icon is monitoring."
1213 msgstr "Interfejs aktualnie monitorowany przez ikonę."
1214
1215 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:830
1216 msgid "Orientation"
1217 msgstr "Położenie"
1218
1219 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:831
1220 msgid "The orientation of the tray."
1221 msgstr "Położenie zasobnika."
1222
1223 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
1224 msgid "Tooltips Enabled"
1225 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi"
1226
1227 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:840
1228 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1229 msgstr "Określa czy podpowiedzi ikon są włączone."
1230
1231 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
1232 msgid "Show Signal"
1233 msgstr "Pokaż sygnał"
1234
1235 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:848
1236 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1237 msgstr "Wyświetla moc sygnału"
1238
1239 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:957
1240 #, c-format
1241 msgid ""
1242 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1243 "\n"
1244 "%s"
1245 msgstr ""
1246 "Proszę skontaktować się z administratorem systemu, aby rozwiązać problem:\n"
1247 "\n"
1248 "%s"
1249
1250 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1251 msgid "Name"
1252 msgstr "Nazwa"
1253
1254 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1255 msgid "The interface name"
1256 msgstr "Nazwa interfejsu"
1257
1258 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1259 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2080
1260 msgid "State"
1261 msgstr "Stan"
1262
1263 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1264 msgid "The interface state"
1265 msgstr "Stan interfejsu"
1266
1267 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1268 msgid "Stats"
1269 msgstr "Statystyki"
1270
1271 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1272 msgid "The interface packets/bytes statistics"
1273 msgstr "Statystyki pakietów/bajtów interfejsu"
1274
1275 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1276 msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1277 msgstr "Określa, czy interfejs jest bezprzewodowy"
1278
1279 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1280 msgid "Signal"
1281 msgstr "Sygnał"
1282
1283 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1284 msgid "Wireless signal strength percentage"
1285 msgstr "Procentowa siła sygnału bezprzewodowego"
1286
1287 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1288 msgid "The current error condition"
1289 msgstr "Aktualne warunki błędu"
1290
1291 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1292 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1205
1293 #, c-format
1294 msgid "Unable to open socket: %s"
1295 msgstr "Nie można otworzyć gniazda: %s"
1296
1297 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1298 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1231
1299 #, c-format
1300 msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1301 msgstr "Błąd SIOCGIFFLAGS: %s"
1302
1303 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1304 msgid "AMPR NET/ROM"
1305 msgstr "AMPR NET/ROM"
1306
1307 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
1308 msgid "Ethernet"
1309 msgstr "Ethernet"
1310
1311 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1312 msgid "AMPR AX.25"
1313 msgstr "AMPR AX.25"
1314
1315 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1316 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
1317 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1318 msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1319
1320 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
1321 msgid "ARCnet"
1322 msgstr "ARCnet"
1323
1324 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1325 msgid "Frame Relay DLCI"
1326 msgstr "Frame Relay DLCI"
1327
1328 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1329 msgid "Metricom Starmode IP"
1330 msgstr "Metricom Starmode IP"
1331
1332 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1333 msgid "Serial Line IP"
1334 msgstr "Szeregowa linia IP"
1335
1336 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
1337 msgid "VJ Serial Line IP"
1338 msgstr "Szeregowa linia VJ IP"
1339
1340 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1341 msgid "6-bit Serial Line IP"
1342 msgstr "6-bitowa szeregowa linia IP"
1343
1344 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1345 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1346 msgstr "6-bitowa szeregowa linia VJ IP"
1347
1348 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1349 msgid "Adaptive Serial Line IP"
1350 msgstr "Dopasowywalna linia szeregowa IP"
1351
1352 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
1353 msgid "AMPR ROSE"
1354 msgstr "AMPR ROSE"
1355
1356 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1357 msgid "Generic X.25"
1358 msgstr "Zwykły X.25"
1359
1360 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1361 msgid "Point-to-Point Protocol"
1362 msgstr "Protokół punkt-punkt"
1363
1364 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
1365 msgid "(Cisco)-HDLC"
1366 msgstr "(Cisco)-HDLC"
1367
1368 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1369 msgid "LAPB"
1370 msgstr "LAPB"
1371
1372 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
1373 msgid "IPIP Tunnel"
1374 msgstr "Tunel IPIP"
1375
1376 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
1377 msgid "Frame Relay Access Device"
1378 msgstr "Urządzenie dostępowe Frame Relay"
1379
1380 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
1381 msgid "Local Loopback"
1382 msgstr "Interfejs lokalny"
1383
1384 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
1385 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1386 msgstr "Światłowodowy rozproszony interfejs danych"
1387
1388 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
1389 msgid "IPv6-in-IPv4"
1390 msgstr "IPv6-w-IPv4"
1391
1392 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1393 msgid "HIPPI"
1394 msgstr "HIPPI"
1395
1396 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
1397 msgid "Ash"
1398 msgstr "Ash"
1399
1400 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
1401 msgid "Econet"
1402 msgstr "Econet"
1403
1404 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
1405 msgid "IrLAP"
1406 msgstr "IrLAP"
1407
1408 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1163
1409 #, c-format
1410 msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1411 msgstr "Błąd SIOCGIFCONF: %s"
1412
1413 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1256
1414 #, c-format
1415 msgid "No network devices found"
1416 msgstr "Nie znaleziono urządzeń sieciowych"
1417
1418 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1419 #, c-format
1420 msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1421 msgstr "Nie można otworzyć /proc/net/dev: %s"
1422
1423 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
1424 msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1425 msgstr "Nie można przeanalizować /prov/net/dev. Brak danych."
1426
1427 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
1428 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1429 msgstr "Nie można przeanalizować /prov/net/dev. Nieznany format."
1430
1431 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1432 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
1433 #, c-format
1434 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1435 msgstr "Nie można przeanalizować nazwy interfejsu z „%s”"
1436
1437 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1438 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
1439 #, c-format
1440 msgid ""
1441 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1442 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1443 msgstr ""
1444 "Nie można przeanalizować statystyk interfejsu z „%s”. prx_idx = %d; ptx_idx "
1445 "= %d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1446
1447 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
1448 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1449 msgstr "Nie można przeanalizować /prov/net/wireless. Brak danych."
1450
1451 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
1452 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1453 msgstr "Nie można przeanalizować pliku /prov/net/wireless. Nieznany format."
1454
1455 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
1456 #, c-format
1457 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1458 msgstr ""
1459 "Nie można przeanalizować szczegółów interfejsu bezprzewodowego z „%s”. "
1460 "link_idx = %d;"
1461
1462 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
1463 #, c-format
1464 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1465 msgstr "Nie można połączyć z interfejsem, „%s”"
1466
1467 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
1468 #, c-format
1469 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1470 msgstr "Nie można wysłać ioctl do interfejsu, „%s”"
1471
1472 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
1473 #, c-format
1474 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1475 msgstr "Nie można przeanalizować wiersza poleceń „%s”: %s"
1476
1477 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
1478 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1479 msgstr "Nie można przeanalizować wyjścia „netstat”. Nieznany format"
1480
1481 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1482 msgid "Disconnected"
1483 msgstr "Rozłączony"
1484
1485 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1486 msgid "Idle"
1487 msgstr "Bezczynny"
1488
1489 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1490 msgid "Sending"
1491 msgstr "Wysyłanie"
1492
1493 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1494 msgid "Receiving"
1495 msgstr "Odbieranie"
1496
1497 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1498 msgid "Sending/Receiving"
1499 msgstr "Wysyłanie/odbieranie"
1500
1501 #: ../plugins/batt/batt.c:152
1502 #, c-format
1503 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1504 msgstr "Bateria naładowana w %d%%, pozostało do naładowania %d:%02d"
1505
1506 #: ../plugins/batt/batt.c:163
1507 #, c-format
1508 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1509 msgstr "Bateria naładowana w %d%%, pozostało %d:%02d"
1510
1511 #: ../plugins/batt/batt.c:169
1512 #, c-format
1513 msgid "Battery: %d%% charged"
1514 msgstr "Bateria naładowana w %d%%"
1515
1516 #: ../plugins/batt/batt.c:179
1517 #, c-format
1518 msgid ""
1519 "\n"
1520 "%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1521 msgstr ""
1522 "\n"
1523 "%sZnamionowa ilość energii:\t\t%5d mWh"
1524
1525 #: ../plugins/batt/batt.c:181
1526 #, c-format
1527 msgid ""
1528 "\n"
1529 "%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1530 msgstr ""
1531 "\n"
1532 "%sPełna energia:\t\t\t%5d mWh"
1533
1534 #: ../plugins/batt/batt.c:183
1535 #, c-format
1536 msgid ""
1537 "\n"
1538 "%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1539 msgstr ""
1540 "\n"
1541 "%sAktualna energia:\t\t\t%5d mWh"
1542
1543 #: ../plugins/batt/batt.c:185
1544 #, c-format
1545 msgid ""
1546 "\n"
1547 "%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1548 msgstr ""
1549 "\n"
1550 "%sAktualna moc:\t\t\t%5d mW"
1551
1552 #: ../plugins/batt/batt.c:188
1553 #, c-format
1554 msgid ""
1555 "\n"
1556 "%sCharge full design:\t%5d mAh"
1557 msgstr ""
1558 "\n"
1559 "%sProjektowane pełne ładowanie:\t%5d mAh"
1560
1561 #: ../plugins/batt/batt.c:190
1562 #, c-format
1563 msgid ""
1564 "\n"
1565 "%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1566 msgstr ""
1567 "\n"
1568 "%sPełne ładowanie:\t\t\t%5d mAh"
1569
1570 #: ../plugins/batt/batt.c:192
1571 #, c-format
1572 msgid ""
1573 "\n"
1574 "%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1575 msgstr ""
1576 "\n"
1577 "%sBieżące ładowanie:\t\t\t%5d mAh"
1578
1579 #: ../plugins/batt/batt.c:194
1580 #, c-format
1581 msgid ""
1582 "\n"
1583 "%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1584 msgstr ""
1585 "\n"
1586 "%sBieżące natężenie:\t\t\t%5d mA"
1587
1588 #: ../plugins/batt/batt.c:197
1589 #, c-format
1590 msgid ""
1591 "\n"
1592 "%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1593 msgstr ""
1594 "\n"
1595 "%sBieżące napięcie:\t\t%.3lf V"
1596
1597 #: ../plugins/batt/batt.c:235
1598 msgid "No batteries found"
1599 msgstr "Nie odnaleziono akumulatora"
1600
1601 #: ../plugins/batt/batt.c:515 ../plugins/batt/batt.c:644
1602 msgid "Battery low"
1603 msgstr "Niski poziom baterii"
1604
1605 #: ../plugins/batt/batt.c:664 ../plugins/batt/batt.c:685
1606 msgid "Battery Monitor"
1607 msgstr "Monitor baterii"
1608
1609 #: ../plugins/batt/batt.c:666
1610 msgid "Hide if there is no battery"
1611 msgstr "Ukryj, jeśli nie ma baterii"
1612
1613 #: ../plugins/batt/batt.c:667
1614 msgid "Alarm command"
1615 msgstr "Polecenie alarmu"
1616
1617 #: ../plugins/batt/batt.c:668
1618 msgid "Alarm time (minutes left)"
1619 msgstr "Czas alarmu (ilość minut do rozładowania)"
1620
1621 #: ../plugins/batt/batt.c:669
1622 msgid "Background color"
1623 msgstr "Kolor tła"
1624
1625 #: ../plugins/batt/batt.c:670
1626 msgid "Charging color 1"
1627 msgstr "Kolor ładowania 1"
1628
1629 #: ../plugins/batt/batt.c:671
1630 msgid "Charging color 2"
1631 msgstr "Kolor ładowania 2"
1632
1633 #: ../plugins/batt/batt.c:672
1634 msgid "Discharging color 1"
1635 msgstr "Kolor rozładowywania 1"
1636
1637 #: ../plugins/batt/batt.c:673
1638 msgid "Discharging color 2"
1639 msgstr "Kolor rozładowywania 2"
1640
1641 #: ../plugins/batt/batt.c:674
1642 msgid "Border width"
1643 msgstr "Grubość obramowania"
1644
1645 #: ../plugins/batt/batt.c:676
1646 msgid "Show Extended Information"
1647 msgstr "Wyświetlanie dodatkowych informacji"
1648
1649 #: ../plugins/batt/batt.c:686
1650 msgid "Display battery status using ACPI"
1651 msgstr "Wyświetla wskaźnik stanu baterii używając ACPI"
1652
1653 #: ../plugins/kbled/kbled.c:197 ../plugins/kbled/kbled.c:228
1654 msgid "Keyboard LED"
1655 msgstr "Diody klawiatury"
1656
1657 #: ../plugins/kbled/kbled.c:199
1658 msgid "Show CapsLock"
1659 msgstr "Klawisz CapsLock"
1660
1661 #: ../plugins/kbled/kbled.c:200
1662 msgid "Show NumLock"
1663 msgstr "Klawisz NumLock"
1664
1665 #: ../plugins/kbled/kbled.c:201
1666 msgid "Show ScrollLock"
1667 msgstr "Klawisz ScrollLock"
1668
1669 #: ../plugins/kbled/kbled.c:229
1670 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1671 msgstr "Wyświetla wskaźniki klawiszy CapsLock, NumLock i ScrollLock"
1672
1673 #. A label to allow for click through
1674 #: ../plugins/indicator/indicator.c:689
1675 msgid "No Indicators"
1676 msgstr "Brak wskaźników"
1677
1678 #: ../plugins/indicator/indicator.c:863 ../plugins/indicator/indicator.c:881
1679 msgid "Indicator applets"
1680 msgstr "Aplety wskaźników"
1681
1682 #: ../plugins/indicator/indicator.c:865
1683 msgid "Indicator Applications"
1684 msgstr "Wskaźnik programów"
1685
1686 #: ../plugins/indicator/indicator.c:866
1687 msgid "Clock Indicator"
1688 msgstr "Wskaźnik zegara"
1689
1690 #: ../plugins/indicator/indicator.c:867
1691 msgid "Messaging Menu"
1692 msgstr "Menu wiadomości"
1693
1694 #: ../plugins/indicator/indicator.c:868
1695 msgid "Network Menu"
1696 msgstr "Menu sieci"
1697
1698 #: ../plugins/indicator/indicator.c:869
1699 msgid "Session Menu"
1700 msgstr "Menu sesji"
1701
1702 #: ../plugins/indicator/indicator.c:870
1703 msgid "Sound Menu"
1704 msgstr "Menu dźwięku"
1705
1706 #: ../plugins/indicator/indicator.c:882
1707 msgid "Add indicator applets to the panel"
1708 msgstr "Dodaj aplet wskaźnika do panelu"
1709
1710 #: ../plugins/monitors/monitors.c:269
1711 #, c-format
1712 msgid "CPU usage: %.2f%%"
1713 msgstr "Obciążenie CPU: %.2f%%"
1714
1715 #: ../plugins/monitors/monitors.c:365
1716 #, c-format
1717 msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
1718 msgstr "Użycie pamięci: %.1fMB (%.2f%%)"
1719
1720 #: ../plugins/monitors/monitors.c:697 ../plugins/monitors/monitors.c:782
1721 msgid "Resource monitors"
1722 msgstr "Monitor zasobów"
1723
1724 #: ../plugins/monitors/monitors.c:700
1725 msgid "CPU color"
1726 msgstr "Kolor CPU"
1727
1728 #: ../plugins/monitors/monitors.c:701
1729 msgid "Display RAM usage"
1730 msgstr "Wyświetlanie użycia pamięci"
1731
1732 #: ../plugins/monitors/monitors.c:702
1733 msgid "RAM color"
1734 msgstr "Kolor pamięci operacyjnej"
1735
1736 #: ../plugins/monitors/monitors.c:703
1737 msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
1738 msgstr "Działanie wykonywane po kliknięciu (domyślnie: lxtask)"
1739
1740 #: ../plugins/monitors/monitors.c:783
1741 msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1742 msgstr "Wyświetl monitory (procesor, pamięć)"
1743
1744 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:52
1745 msgid "[N/A]"
1746 msgstr "n/d"
1747
1748 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:792
1749 msgid "Enter New Location"
1750 msgstr "Wprowadź nowe położenie"
1751
1752 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:806
1753 msgid "_New Location:"
1754 msgstr "_Nowa lokalizacja:"
1755
1756 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:817
1757 msgid ""
1758 "Enter the:\n"
1759 "- city, or\n"
1760 "- city and state/country, or\n"
1761 "- postal code\n"
1762 "for which to retrieve the weather forecast."
1763 msgstr ""
1764 "Proszę wprowadzić:\n"
1765 "- miasto, lub\n"
1766 "- miasto i województwo/kraj, lub\n"
1767 "- kod pocztowy\n"
1768 "dla którego pobrać prognozę pogody."
1769
1770 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:854
1771 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:987
1772 msgid "You must specify a location."
1773 msgstr "Należy wprowadzić lokalizacje."
1774
1775 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:901
1776 #, c-format
1777 msgid "Location '%s' not found!"
1778 msgstr "Nie odnaleziono lokalizacji „%s”!"
1779
1780 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1060
1781 msgid "Preferences"
1782 msgstr "Preferencje"
1783
1784 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1066
1785 msgid "Refresh"
1786 msgstr "Wczytaj ponownie"
1787
1788 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1072
1789 msgid "Quit"
1790 msgstr "Zakończ"
1791
1792 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1229
1793 msgid "Weather Preferences"
1794 msgstr "Preferencje pogody"
1795
1796 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1243
1797 msgid "Current Location"
1798 msgstr "Bieżąca lokalizacja"
1799
1800 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1247
1801 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1524
1802 msgid "None configured"
1803 msgstr "Nie skonfigurowano"
1804
1805 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1249
1806 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1521
1807 msgid "_Set"
1808 msgstr "_Ustaw"
1809
1810 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1270
1811 msgid "Display"
1812 msgstr "Wyświetl"
1813
1814 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1274
1815 msgid "Name:"
1816 msgstr "Nazwa:"
1817
1818 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1278
1819 msgid "Units:"
1820 msgstr "Jednostki:"
1821
1822 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1282
1823 msgid "_Metric (°C)"
1824 msgstr "_Metryczne (°C)"
1825
1826 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1284
1827 msgid "_English (°F)"
1828 msgstr "Angi_elskie (°F)"
1829
1830 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1319
1831 msgid "Forecast"
1832 msgstr "Prognoza"
1833
1834 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1323
1835 msgid "Updates:"
1836 msgstr "Aktualizacje"
1837
1838 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1327
1839 msgid "Ma_nual"
1840 msgstr "_Ręczne"
1841
1842 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1331
1843 msgid "_Automatic, every"
1844 msgstr "_Automatyczne, co"
1845
1846 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1352
1847 msgid "minutes"
1848 msgstr "minut"
1849
1850 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1361
1851 msgid "Source:"
1852 msgstr "Zasób:"
1853
1854 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1477
1855 msgid "C_hange"
1856 msgstr "_Zmień"
1857
1858 #. Both are available
1859 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1565
1860 #, c-format
1861 msgid "Current Conditions for %s"
1862 msgstr "Aktualne warunki dla %s"
1863
1864 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1589
1865 msgid "Location:"
1866 msgstr "Lokalizacja:"
1867
1868 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1612
1869 msgid "Last updated:"
1870 msgstr "Aktualizowano:"
1871
1872 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1639
1873 msgid "Feels like:"
1874 msgstr "Odczuwana temperatura:"
1875
1876 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1664
1877 msgid "Humidity:"
1878 msgstr "Wilgotność:"
1879
1880 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1691
1881 msgid "Pressure:"
1882 msgstr "Ciśnienie:"
1883
1884 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1718
1885 msgid "Visibility:"
1886 msgstr "Widoczność"
1887
1888 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1746
1889 msgid "Wind:"
1890 msgstr "Wiatr:"
1891
1892 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1769
1893 msgid "Sunrise:"
1894 msgstr "Wschód słońca:"
1895
1896 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1792
1897 msgid "Sunset:"
1898 msgstr "Zachód słońca:"
1899
1900 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1898
1901 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2234
1902 #, c-format
1903 msgid "Forecast for %s unavailable."
1904 msgstr "Prognoza dla %s niedostępna."
1905
1906 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1907
1907 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2239
1908 #, c-format
1909 msgid "Location not set."
1910 msgstr "Nie ustalono lokalizacji."
1911
1912 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1924
1913 #, c-format
1914 msgid "Searching for '%s'..."
1915 msgstr "Wyszukiwanie „%s”..."
1916
1917 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2050
1918 #, c-format
1919 msgid "Location matches for '%s'"
1920 msgstr "Nazwy lokalizacji pasujących do „%s”"
1921
1922 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2070
1923 msgid "City"
1924 msgstr "Miasto"
1925
1926 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2090
1927 msgid "Country"
1928 msgstr "Kraj"
1929
1930 #. make it nice and pretty
1931 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2221
1932 msgid "Currently in "
1933 msgstr "Aktualnie w "
1934
1935 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2223
1936 msgid "Today: "
1937 msgstr "Dziś: "
1938
1939 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2224
1940 msgid "Tomorrow: "
1941 msgstr "Jutro: "
1942
1943 #: ../plugins/weather/weather.c:312
1944 msgid "Weather Plugin"
1945 msgstr "Wtyczka pogody"
1946
1947 #: ../plugins/weather/weather.c:313
1948 msgid "Show weather conditions for a location."
1949 msgstr "Wyświetla warunki pogodowe dla danej lokalizacji."
1950
1951 #~ msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
1952 #~ msgstr ""
1953 #~ " --log NUMER Ustawia poziom raportowania, określony przez NUMER w "
1954 #~ "zakresie 0-5, gdzie 0 - brak raportowania, 5 - największa szczegółowość\n"
1955
1956 #~ msgid "Format codes: man 3 strftime; \\%n for line break"
1957 #~ msgstr "Opis formatowania: man 3 sfrtime. Łamanie wierszy: \\n"
1958
1959 #~ msgid "Normal"
1960 #~ msgstr "Normalny"
1961
1962 #~ msgid "Warning1"
1963 #~ msgstr "Pierwsze ostrzeżenie"
1964
1965 #~ msgid "Warning2"
1966 #~ msgstr "Drugie ostrzeżenie"
1967
1968 #~ msgid "Warning1 Temperature"
1969 #~ msgstr "Temperatura ostrzeżenia 1"
1970
1971 #~ msgid "Warning2 Temperature"
1972 #~ msgstr "Temperatura ostrzeżenia 2"
1973
1974 # a może "Chronione Prawami Autorskimi (C) 2009-2009"
1975 #~ msgid "Copyright (C) 2008-2013"
1976 #~ msgstr "Prawa autorskie (C) 2008-2013"
1977
1978 #~ msgid "Display Image and Tooltip"
1979 #~ msgstr "Wyświetl obraz i podpowiedź"
1980
1981 #~ msgid ""
1982 #~ "Error, you need to install an application to configure the sound "
1983 #~ "(pavucontol, alsamixer ...)"
1984 #~ msgstr ""
1985 #~ "Błąd. Aby skonfigurować dźwięk, należy zainstalować odpowiedni program "
1986 #~ "(pavucontrol, alsamixer...)."
1987
1988 #~ msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
1989 #~ msgstr "Nie udało się uruchomić narzędzia konfiguracji czasu: %s"
1990
1991 #~ msgid "Model"
1992 #~ msgstr "Model"
1993
1994 #~ msgid "Change Type"
1995 #~ msgstr "Rodzaj zmiany"
1996
1997 #~ msgid "WNCKPager"
1998 #~ msgstr "WNCKPager"
1999
2000 #~ msgid "WNCKpager plugin"
2001 #~ msgstr "Wyświetla zawartość obszarów roboczych"
2002
2003 #~ msgid "Tornado"
2004 #~ msgstr "Tornado"
2005
2006 #~ msgid "Tropical Storm"
2007 #~ msgstr "Burza Tropikalna"
2008
2009 #~ msgid "Hurricane"
2010 #~ msgstr "Huragan"
2011
2012 #~ msgid "Severe Thunderstorms"
2013 #~ msgstr "Mocne Burze"
2014
2015 #~ msgid "Mixed Rain and Snow"
2016 #~ msgstr "Deszcz ze Śniegiem"
2017
2018 #~ msgid "Mixed Rain and Sleet"
2019 #~ msgstr "Deszcz i Gołoledź"
2020
2021 #~ msgid "Mixed Snow and Sleet"
2022 #~ msgstr "Śnieg Gołoledź"
2023
2024 #~ msgid "Freezing Drizzle"
2025 #~ msgstr "Marznąca Mrzawka"
2026
2027 #~ msgid "Drizzle"
2028 #~ msgstr "Mrzawka"
2029
2030 #~ msgid "Freezing Rain"
2031 #~ msgstr "Marznący Deszcz"
2032
2033 #~ msgid "Showers"
2034 #~ msgstr "Opady"
2035
2036 #~ msgid "Snow Flurries"
2037 #~ msgstr "Opady Śniegu"
2038
2039 #~ msgid "Light Snow Showers"
2040 #~ msgstr "Lekkie Opady Śniegu"
2041
2042 #~ msgid "Blowing Snow"
2043 #~ msgstr "Silny Wiatr ze Śniegiem"
2044
2045 #~ msgid "Snow"
2046 #~ msgstr "Śnieg"
2047
2048 #~ msgid "Hail"
2049 #~ msgstr "Grad"
2050
2051 #~ msgid "Sleet"
2052 #~ msgstr "Gołoledź"
2053
2054 #~ msgid "Dust"
2055 #~ msgstr "Kurz"
2056
2057 #~ msgid "Foggy"
2058 #~ msgstr "Mglisto"
2059
2060 #~ msgid "Haze"
2061 #~ msgstr "Mgła"
2062
2063 #~ msgid "Smoky"
2064 #~ msgstr "Mglisto"
2065
2066 #~ msgid "Blustery"
2067 #~ msgstr "Zawierucha"
2068
2069 #~ msgid "Windy"
2070 #~ msgstr "Wietrznie"
2071
2072 #~ msgid "Cold"
2073 #~ msgstr "Zimno"
2074
2075 #~ msgid "Cloudy"
2076 #~ msgstr "Pochmurno"
2077
2078 #~ msgid "Mostly Cloudy"
2079 #~ msgstr "Duże Zachmurzenie"
2080
2081 #~ msgid "Partly Cloudy"
2082 #~ msgstr "Zachmurzenie Umiarkowane"
2083
2084 #~ msgid "Clear"
2085 #~ msgstr "Pogodnie"
2086
2087 #~ msgid "Sunny"
2088 #~ msgstr "Slonecznie"
2089
2090 #~ msgid "Fair"
2091 #~ msgstr "Umiarkowanie"
2092
2093 #~ msgid "Mixed Rain and Hail"
2094 #~ msgstr "Deszcz z Gradem"
2095
2096 #~ msgid "Hot"
2097 #~ msgstr "Gorąco"
2098
2099 #~ msgid "Isolated Thunderstorms"
2100 #~ msgstr "Lokalne Burze"
2101
2102 #~ msgid "Scattered Thunderstorms"
2103 #~ msgstr "Rozproszone, przelotne Burze"
2104
2105 #~ msgid "Scattered Showers"
2106 #~ msgstr "Rozproszone, przelotne Opady Deszczu"
2107
2108 #~ msgid "Heavy Snow"
2109 #~ msgstr "Silne Opady Śniegu"
2110
2111 #~ msgid "Scattered Snow Showers"
2112 #~ msgstr "Rozproszone, przelotne Opady Śniegu"
2113
2114 #~ msgid "Thundershowers"
2115 #~ msgstr "Deszcz z grzmotami"
2116
2117 #~ msgid "Snow Showers"
2118 #~ msgstr "Opady Śniegu"
2119
2120 #~ msgid "Isolated Thundershowers"
2121 #~ msgstr "Lokalne Opady deszczu z grzmotami"
2122
2123 #~ msgid "Clouds Early/Clearing Late"
2124 #~ msgstr "Pochmurno z Późniejszymi Przejaśnieniami"
2125
2126 #~ msgid "AM Snow Showers"
2127 #~ msgstr "Poranne Opady Śniegu"
2128
2129 #~ msgid "AM Showers"
2130 #~ msgstr "Poranne Opady"
2131
2132 #~ msgid "PM Snow Showers"
2133 #~ msgstr "Popołudniowe Opady Śniegu"
2134
2135 #~ msgid "PM Showers"
2136 #~ msgstr "Popołudniowe Opady"
2137
2138 #~ msgid "Snow Showers Early"
2139 #~ msgstr "Wczesne Opady Śniegu"
2140
2141 #~ msgid "Showers Early"
2142 #~ msgstr "Wczesne Opady"
2143
2144 #~ msgid "Snow Showers Late"
2145 #~ msgstr "Opady Śniegu Wieczorem"
2146
2147 #~ msgid "Showers Late"
2148 #~ msgstr "Opady Wieczorem"
2149
2150 #~ msgid "Wintry Mix"
2151 #~ msgstr "Marznący Deszcz ze Śniegiem"
2152
2153 #~ msgid "Fog Late"
2154 #~ msgstr "Mgła Wieczorem"
2155
2156 #~ msgid "Fog Early"
2157 #~ msgstr "Poranna Mgła"
2158
2159 #~ msgid "AM Fog"
2160 #~ msgstr "Poranna Mgła"
2161
2162 #~ msgid "PM Fog"
2163 #~ msgstr "Popołudniowa Mgła"
2164
2165 #~ msgid "Mist"
2166 #~ msgstr "Mżawka"
2167
2168 #~ msgid "<b>Icon</b>"
2169 #~ msgstr "<b>Ikony</b>"
2170
2171 #~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
2172 #~ msgstr "Przełącznik układów klawiatury"
2173
2174 #~ msgid "image"
2175 #~ msgstr "Ikona"
2176
2177 #~ msgid "text"
2178 #~ msgstr "Etykieta"
2179
2180 #~ msgid "Per application settings"
2181 #~ msgstr "Programy"
2182
2183 #~ msgid "Default layout:"
2184 #~ msgstr "Domyślny układ:"
2185
2186 #~ msgid "Available Applications"
2187 #~ msgstr "Dostępne programy"
2188
2189 #~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
2190 #~ msgstr "Wyświetlanie temperatury komputera dzięki kesler.daniel@gmail.com"
2191
2192 #~ msgid "Left\t"
2193 #~ msgstr "Lewa\t"
2194
2195 #~ msgid "Top\t"
2196 #~ msgstr "Górna\t"
2197
2198 #~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
2199 #~ msgstr "Nie można odnaleźć pliku pixmap: %s"
2200
2201 #~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
2202 #~ msgstr "Numer pulpitu / Nazwa przestrzeni roboczej"
2203
2204 #~ msgid ""
2205 #~ "Allows you to switch the keyboard layout and\n"
2206 #~ "displays the currently selected layout."
2207 #~ msgstr ""
2208 #~ "Umożliwia przełączanie układu klawiatury\n"
2209 #~ "i wyświetla aktualny układ."
2210
2211 #~ msgid "Other plugins available here"
2212 #~ msgstr "Inne wtyczki dostępne są tutaj"
2213
2214 #~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
2215 #~ msgstr "Stara tacka KDE/GNOME"
2216
2217 #~ msgid "Enable Image:"
2218 #~ msgstr "Włącz Obrazek:"
2219
2220 #~ msgid "Enable Transparency"
2221 #~ msgstr "Włącz przeźroczystość"
2222
2223 #~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
2224 #~ msgstr " --configure -- uruchamia narzędzie konfiguracji\n"
2225
2226 #~ msgid " -C  -- same as --configure\n"
2227 #~ msgstr " -C  -- to samo co --configure\n"
2228
2229 #~ msgid "Add Button"
2230 #~ msgstr "Dodaj Przycisk"
2231
2232 #~ msgid "Button Properties"
2233 #~ msgstr "Właściwości przycisku"
2234
2235 #~ msgid "Remove Button"
2236 #~ msgstr "Usuń Przycisk"
2237
2238 #~ msgid "Buttons"
2239 #~ msgstr "Przyciski"
2240
2241 #~ msgid "Accept SkipPager"
2242 #~ msgstr "Akceptuj SkipPager"
2243
2244 #~ msgid "Show Iconified windows"
2245 #~ msgstr "Pokaż zminimalizowane okna"
2246
2247 #~ msgid "Show mapped windows"
2248 #~ msgstr "Pokazuj zmapowane okna"
2249
2250 #~ msgid "Action"
2251 #~ msgstr "Akcja"
2252
2253 #~ msgid "Kayboard Layout switcher"
2254 #~ msgstr "Przełącznik układów klawiatury"
2255
2256 #~ msgid ""
2257 #~ "Dynamic\n"
2258 #~ "Pixels\n"
2259 #~ "% Percent"
2260 #~ msgstr ""
2261 #~ "Dynamicznie\n"
2262 #~ "Piksele\n"
2263 #~ "% procent"
2264
2265 #~ msgid ""
2266 #~ "Left\n"
2267 #~ "Center\n"
2268 #~ "Right"
2269 #~ msgstr ""
2270 #~ "Lewo\n"
2271 #~ "Środek\n"
2272 #~ "Prawo"
2273
2274 #~ msgid ""
2275 #~ "Left\n"
2276 #~ "Right\n"
2277 #~ "Top\n"
2278 #~ "Bottom"
2279 #~ msgstr ""
2280 #~ "Lewo\n"
2281 #~ "Prawo\n"
2282 #~ "Góra\n"
2283 #~ "Dół"
2284
2285 #~ msgid "Where to put the panel?"
2286 #~ msgstr "Gdzie ustawić panel?"
2287
2288 #~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
2289 #~ msgstr "Bateria: naładowana w %d%%, %s"
2290
2291 #~ msgid "charging finished"
2292 #~ msgstr "ładowanie zakończone"
2293
2294 #~ msgid "charging"
2295 #~ msgstr "ładowanie"
2296
2297 #~ msgid "Add to desktop panel"
2298 #~ msgstr "Dodaj wtyczkę do panelu"