Merging upstream version 0.5.9.
[debian/lxpanel.git] / po / nb.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-01-04 15:41+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-01-11 23:42+0200\n"
12 "Last-Translator: Sam <wilsonsamm@hotmail.com>\n"
13 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14 "Language: nb\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
20
21 #: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:319
22 msgid "Run"
23 msgstr "Kjør"
24
25 #: ../src/configurator.c:56
26 msgid "Restart"
27 msgstr "Start på nytt"
28
29 #: ../src/configurator.c:57
30 msgid "Logout"
31 msgstr "Logg ut"
32
33 #: ../src/configurator.c:468
34 msgid "Currently loaded plugins"
35 msgstr "Lastede programtillegg"
36
37 #: ../src/configurator.c:477
38 msgid "Stretch"
39 msgstr "Strekk"
40
41 #: ../src/configurator.c:596
42 msgid "Add plugin to panel"
43 msgstr "Legg tillegget til panelet"
44
45 #: ../src/configurator.c:624
46 msgid "Available plugins"
47 msgstr "Tilgjengelige tillegg"
48
49 #: ../src/configurator.c:1202
50 msgid "Logout command is not set"
51 msgstr "Utloggingskommando er ikke valgt"
52
53 #: ../src/configurator.c:1255
54 msgid "Select a directory"
55 msgstr "Velg mappe"
56
57 #: ../src/configurator.c:1255 ../src/configurator.c:1346
58 msgid "Select a file"
59 msgstr "Velg fil"
60
61 #: ../src/configurator.c:1373
62 msgid "_Browse"
63 msgstr "_Bla gjennom"
64
65 #: ../src/panel.c:651
66 msgid ""
67 "Really delete this panel?\n"
68 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
69 msgstr ""
70 "Er du sikker på at du vil slette dette panelet?\n"
71 "<b>Advarsel: denne handlingen kan ikke angres.</b>"
72
73 #: ../src/panel.c:653
74 msgid "Confirm"
75 msgstr "Bekreft"
76
77 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
78 #: ../src/panel.c:686
79 msgid "translator-credits"
80 msgstr ""
81
82 #: ../src/panel.c:691
83 msgid "LXPanel"
84 msgstr "LXPanel"
85
86 #: ../src/panel.c:693
87 msgid "Copyright (C) 2008-2011"
88 msgstr "Copyright © 2008–2011"
89
90 #: ../src/panel.c:694
91 msgid "Desktop panel for LXDE project"
92 msgstr "Skrivebordspanel for LXDE-prosjektet"
93
94 #: ../src/panel.c:717
95 msgid "Add / Remove Panel Items"
96 msgstr "Legg til/fjern panelobjekter"
97
98 #: ../src/panel.c:725
99 #, c-format
100 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
101 msgstr "Fjern «%s» fra panelet"
102
103 #: ../src/panel.c:737
104 msgid "Panel Settings"
105 msgstr "Panelinnstillinger"
106
107 #: ../src/panel.c:743
108 msgid "Create New Panel"
109 msgstr "Opprett nytt panel"
110
111 #: ../src/panel.c:754
112 msgid "Delete This Panel"
113 msgstr "Fjern dette panelet"
114
115 #: ../src/panel.c:765
116 msgid "About"
117 msgstr "Om"
118
119 #: ../src/panel.c:773
120 msgid "Panel"
121 msgstr "Panel"
122
123 #: ../src/panel.c:786
124 #, c-format
125 msgid "\"%s\" Settings"
126 msgstr "«%s»-oppsett"
127
128 #: ../src/panel.c:1042 ../src/panel.c:1050 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
129 msgid "Height:"
130 msgstr "Høyde:"
131
132 #: ../src/panel.c:1043 ../src/panel.c:1049 ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
133 msgid "Width:"
134 msgstr "Bredde:"
135
136 #: ../src/panel.c:1044 ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
137 msgid "Left"
138 msgstr "Til venstre"
139
140 #: ../src/panel.c:1045 ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
141 msgid "Right"
142 msgstr "Til høyre"
143
144 #: ../src/panel.c:1051 ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
145 msgid "Top"
146 msgstr "Oppe"
147
148 #: ../src/panel.c:1052 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
149 msgid "Bottom"
150 msgstr "Nede"
151
152 #: ../src/panel.c:1460
153 #, c-format
154 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
155 msgstr "lxpanel %s - lett GTK2+-panel for UNIX-skrivebord\n"
156
157 #: ../src/panel.c:1461
158 #, c-format
159 msgid "Command line options:\n"
160 msgstr "Kommandolinjevalg:\n"
161
162 #: ../src/panel.c:1462
163 #, c-format
164 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
165 msgstr ""
166
167 #: ../src/panel.c:1463
168 #, c-format
169 msgid " --version   -- print version and exit\n"
170 msgstr ""
171
172 #: ../src/panel.c:1464
173 #, c-format
174 msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
175 msgstr ""
176
177 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
178 #: ../src/panel.c:1466
179 #, c-format
180 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
181 msgstr ""
182
183 #: ../src/panel.c:1468
184 #, c-format
185 msgid " -h  -- same as --help\n"
186 msgstr ""
187
188 #: ../src/panel.c:1469
189 #, c-format
190 msgid " -p  -- same as --profile\n"
191 msgstr ""
192
193 #: ../src/panel.c:1470
194 #, c-format
195 msgid " -v  -- same as --version\n"
196 msgstr ""
197
198 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
199 #: ../src/panel.c:1472
200 #, c-format
201 msgid ""
202 "\n"
203 "Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
204 "\n"
205 msgstr ""
206 "\n"
207 "Se http://lxde.org/ for mer informasjon.\n"
208 "\n"
209
210 #: ../src/gtk-run.c:332
211 msgid "Enter the command you want to execute:"
212 msgstr "Skriv inn kommandoen du vil kjøre:"
213
214 #: ../data/ui/launchbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchbar.c:912
215 msgid "Application Launch Bar"
216 msgstr "Programstartlinje"
217
218 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
219 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:2
220 #, no-c-format
221 msgid "0%"
222 msgstr "0 %"
223
224 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
225 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:3
226 msgid "<b>Activity</b>"
227 msgstr "<b>Aktivitet</b>"
228
229 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
230 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:4
231 msgid "<b>Connection</b>"
232 msgstr ""
233
234 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
235 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:5
236 msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
237 msgstr "<b>Internettprotokoll (IPv4)</b>"
238
239 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
240 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:6
241 msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
242 msgstr "<b>Internettprotokoll (IPv6)</b>"
243
244 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
245 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:7
246 msgid "<b>Network Device</b>"
247 msgstr "<b>Nettverksenhet</b>"
248
249 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:8
250 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:8
251 msgid "<b>Signal Strength</b>"
252 msgstr "<b>Signalstyrke</b>"
253
254 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
255 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:9
256 msgid "Address:"
257 msgstr "Adresse:"
258
259 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:10 ../src/plugins/netstat/netstat.c:319
260 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:330
261 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:10
262 msgid "Broadcast:"
263 msgstr "Kringkasting:"
264
265 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
266 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:11
267 msgid "Con_figure"
268 msgstr "Opp_sett"
269
270 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
271 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:12
272 msgid "Destination:"
273 msgstr "Mål:"
274
275 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
276 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:13
277 msgid "General"
278 msgstr "Generelt"
279
280 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:14
281 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:14
282 msgid "Received:"
283 msgstr "Mottatt:"
284
285 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
286 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:15
287 msgid "Scope:"
288 msgstr "Omfang:"
289
290 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
291 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:16
292 msgid "Sent:"
293 msgstr "Sendt:"
294
295 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
296 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:17
297 msgid "Status:"
298 msgstr "Status:"
299
300 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
301 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:18
302 msgid "Subnet Mask:"
303 msgstr ""
304
305 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
306 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:19
307 msgid "Support"
308 msgstr "Støtte"
309
310 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
311 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:20
312 msgid "Type:"
313 msgstr "Type:"
314
315 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
316 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:21
317 msgid "_Name:"
318 msgstr "_Navn:"
319
320 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
321 #, no-c-format
322 msgid "% Percent"
323 msgstr "% prosent"
324
325 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:3
326 msgid "<b>Automatic hiding</b>"
327 msgstr "<b>Skjul automatisk</b>"
328
329 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
330 msgid "<b>Background</b>"
331 msgstr "<b>Bakgrunn</b>"
332
333 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
334 msgid "<b>Font</b>"
335 msgstr "<b>Skrift</b>"
336
337 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
338 msgid "<b>Icon</b>"
339 msgstr "<b>Ikon</b>"
340
341 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
342 msgid "<b>Position</b>"
343 msgstr "<b>Plassering</b>"
344
345 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
346 msgid "<b>Properties</b>"
347 msgstr "<b>Egenskaper</b>"
348
349 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
350 msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
351 msgstr "<b>Velg foretrukne program</b>"
352
353 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
354 msgid "<b>Size</b>"
355 msgstr "<b>Størrelse</b>"
356
357 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
358 msgid "Advanced"
359 msgstr "Avansert"
360
361 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
362 msgid "Alignment:"
363 msgstr "Justering:"
364
365 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
366 msgid "Appearance"
367 msgstr "Utseende"
368
369 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
370 msgid "Center"
371 msgstr "I midten"
372
373 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
374 msgid "Custom color"
375 msgstr "Selvvalgt farge"
376
377 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
378 msgid "Dynamic"
379 msgstr "Dynamisk"
380
381 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
382 msgid "Edge:"
383 msgstr ""
384
385 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
386 msgid "File Manager:"
387 msgstr "Filbehandler:"
388
389 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
390 msgid "Geometry"
391 msgstr "Geometri"
392
393 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
394 msgid "Image"
395 msgstr "Bilde"
396
397 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
398 msgid "Logout Command:"
399 msgstr "Utloggingskommando:"
400
401 # Var litt usikker på ordet "dokk". Ifølge KDE sine retningslinjer heter det samlevindu på Norsk Bokmål.
402 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
403 #, fuzzy
404 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
405 msgstr "Få vindusbehandlere til å håndtere panelet som samlevindu"
406
407 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
408 msgid "Margin:"
409 msgstr "Marg:"
410
411 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
412 msgid "Minimize panel when not in use"
413 msgstr "Minimer panelet når det ikke er i bruk"
414
415 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
416 msgid "Panel Applets"
417 msgstr "Panelprogram"
418
419 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
420 msgid "Panel Preferences"
421 msgstr "Paneloppsett"
422
423 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
424 msgid "Pixels"
425 msgstr "piksler"
426
427 # Var litt usikker på hvordan jeg skulle ha oversatt dette her; jeg er sikker på at originalsetningen er grammatisk feil.
428 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
429 #, fuzzy
430 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
431 msgstr ""
432 "Reserver plass på skjermen, og ikke la maksimerte vindu dekke denne plassen"
433
434 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
435 msgid "Select an image file"
436 msgstr "Velg ei bildefil"
437
438 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34 ../src/plugins/space.c:125
439 #: ../src/plugins/batt/batt.c:583
440 msgid "Size"
441 msgstr "Størrelse"
442
443 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
444 msgid "Size when minimized"
445 msgstr "Størrelse på minimert panel"
446
447 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
448 msgid "Solid color (with opacity)"
449 msgstr "Ensfarget (med gjennomsiktighet)"
450
451 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
452 msgid "System theme"
453 msgstr "Systemtema"
454
455 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
456 msgid "Terminal Emulator:"
457 msgstr "Terminalemulator:"
458
459 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
460 msgid "pixels"
461 msgstr "piksler"
462
463 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:268
464 msgid "CPU Usage Monitor"
465 msgstr "CPU-måler"
466
467 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:270 ../src/plugins/monitors/monitors.c:653
468 msgid "Display CPU usage"
469 msgstr "Vis CPU-bruk"
470
471 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:207 ../src/plugins/dclock.c:438
472 msgid "Bold font"
473 msgstr "Halvfet skrift"
474
475 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:208
476 msgid "Display desktop names"
477 msgstr "Vis skrivebordsnavn"
478
479 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:235
480 msgid "Desktop Number / Workspace Name"
481 msgstr ""
482
483 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:237
484 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
485 msgstr "Vis nummer for arbeidsområde, av cmeury@users.sf.net"
486
487 #: ../src/plugins/image.c:177
488 msgid "Display Image and Tooltip"
489 msgstr ""
490
491 #: ../src/plugins/launchbar.c:914
492 msgid "Bar with buttons to launch application"
493 msgstr ""
494
495 #. Add Raise menu item.
496 #: ../src/plugins/taskbar.c:1714
497 msgid "_Raise"
498 msgstr ""
499
500 #. Add Restore menu item.
501 #: ../src/plugins/taskbar.c:1719
502 msgid "R_estore"
503 msgstr ""
504
505 #. Add Maximize menu item.
506 #: ../src/plugins/taskbar.c:1724
507 msgid "Ma_ximize"
508 msgstr ""
509
510 #. Add Iconify menu item.
511 #: ../src/plugins/taskbar.c:1729
512 msgid "Ico_nify"
513 msgstr ""
514
515 #: ../src/plugins/taskbar.c:1748
516 #, c-format
517 msgid "Workspace _%d"
518 msgstr ""
519
520 #: ../src/plugins/taskbar.c:1753
521 #, c-format
522 msgid "Workspace %d"
523 msgstr ""
524
525 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
526 #: ../src/plugins/taskbar.c:1767
527 msgid "_All workspaces"
528 msgstr ""
529
530 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
531 #: ../src/plugins/taskbar.c:1773
532 msgid "_Move to Workspace"
533 msgstr ""
534
535 #. Add Close menu item.  By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
536 #: ../src/plugins/taskbar.c:1779
537 msgid "_Close Window"
538 msgstr ""
539
540 #: ../src/plugins/taskbar.c:1986
541 msgid "Show tooltips"
542 msgstr ""
543
544 #: ../src/plugins/taskbar.c:1987
545 msgid "Icons only"
546 msgstr ""
547
548 #: ../src/plugins/taskbar.c:1988
549 msgid "Flat buttons"
550 msgstr ""
551
552 #: ../src/plugins/taskbar.c:1989
553 msgid "Show windows from all desktops"
554 msgstr ""
555
556 #: ../src/plugins/taskbar.c:1990
557 msgid "Use mouse wheel"
558 msgstr ""
559
560 #: ../src/plugins/taskbar.c:1991
561 msgid "Flash when there is any window requiring attention"
562 msgstr "Blink når et vindu spør om oppmerksomhet"
563
564 #: ../src/plugins/taskbar.c:1992
565 msgid "Combine multiple application windows into a single button"
566 msgstr ""
567
568 #: ../src/plugins/taskbar.c:1993
569 msgid "Maximum width of task button"
570 msgstr ""
571
572 #: ../src/plugins/taskbar.c:1994
573 msgid "Spacing"
574 msgstr ""
575
576 #: ../src/plugins/taskbar.c:2047
577 msgid "Task Bar (Window List)"
578 msgstr ""
579
580 #: ../src/plugins/taskbar.c:2049
581 msgid ""
582 "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
583 "focus"
584 msgstr ""
585
586 #: ../src/plugins/dclock.c:434
587 msgid "Clock Format"
588 msgstr ""
589
590 #: ../src/plugins/dclock.c:435
591 msgid "Tooltip Format"
592 msgstr ""
593
594 #: ../src/plugins/dclock.c:436
595 msgid "Format codes: man 3 strftime; \\n for line break"
596 msgstr ""
597
598 #: ../src/plugins/dclock.c:437
599 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
600 msgstr ""
601
602 #: ../src/plugins/dclock.c:439
603 msgid "Tooltip only"
604 msgstr ""
605
606 #: ../src/plugins/dclock.c:440
607 #, fuzzy
608 msgid "Center text"
609 msgstr "I midten"
610
611 #: ../src/plugins/dclock.c:469
612 msgid "Digital Clock"
613 msgstr ""
614
615 #: ../src/plugins/dclock.c:471
616 msgid "Display digital clock and tooltip"
617 msgstr ""
618
619 #: ../src/plugins/menu.c:426
620 msgid "Add to desktop"
621 msgstr ""
622
623 #: ../src/plugins/menu.c:436
624 msgid "Properties"
625 msgstr ""
626
627 #: ../src/plugins/menu.c:1085 ../src/plugins/dirmenu.c:413
628 msgid "Icon"
629 msgstr ""
630
631 #: ../src/plugins/menu.c:1102
632 msgid "Menu"
633 msgstr ""
634
635 #: ../src/plugins/menu.c:1104
636 msgid "Application Menu"
637 msgstr ""
638
639 #: ../src/plugins/separator.c:102
640 msgid "Separator"
641 msgstr ""
642
643 #: ../src/plugins/separator.c:104
644 msgid "Add a separator to the panel"
645 msgstr ""
646
647 #: ../src/plugins/pager.c:837
648 msgid "Desktop Pager"
649 msgstr ""
650
651 #: ../src/plugins/pager.c:839
652 msgid "Simple pager plugin"
653 msgstr ""
654
655 #: ../src/plugins/space.c:143
656 msgid "Spacer"
657 msgstr ""
658
659 #: ../src/plugins/space.c:145
660 msgid "Allocate space"
661 msgstr ""
662
663 #: ../src/plugins/tray.c:737
664 msgid "System Tray"
665 msgstr ""
666
667 #: ../src/plugins/tray.c:739
668 msgid "System tray"
669 msgstr ""
670
671 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:291
672 msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
673 msgstr ""
674
675 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:306
676 msgid "Show layout as"
677 msgstr ""
678
679 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:321
680 msgid "image"
681 msgstr ""
682
683 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:322
684 msgid "text"
685 msgstr ""
686
687 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:329
688 msgid "Per application settings"
689 msgstr ""
690
691 #. Create a check button as the child of the vertical box.
692 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:344
693 msgid "_Remember layout for each application"
694 msgstr ""
695
696 #. Create a label as the child of the horizontal box.
697 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:354
698 msgid "Default layout:"
699 msgstr ""
700
701 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:405
702 msgid "Keyboard Layout Switcher"
703 msgstr ""
704
705 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:407
706 msgid "Switch between available keyboard layouts"
707 msgstr ""
708
709 #: ../src/plugins/wincmd.c:209
710 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
711 msgstr ""
712
713 #: ../src/plugins/wincmd.c:237
714 msgid "Alternately iconify/shade and raise"
715 msgstr ""
716
717 #: ../src/plugins/wincmd.c:266
718 msgid "Minimize All Windows"
719 msgstr ""
720
721 #: ../src/plugins/wincmd.c:268
722 msgid ""
723 "Sends commands to all desktop windows.\n"
724 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
725 msgstr ""
726
727 #: ../src/plugins/dirmenu.c:246
728 msgid "Open in _Terminal"
729 msgstr ""
730
731 #: ../src/plugins/dirmenu.c:411
732 msgid "Directory"
733 msgstr ""
734
735 #: ../src/plugins/dirmenu.c:412
736 msgid "Label"
737 msgstr ""
738
739 #: ../src/plugins/dirmenu.c:443
740 msgid "Directory Menu"
741 msgstr ""
742
743 #: ../src/plugins/dirmenu.c:445
744 msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
745 msgstr ""
746
747 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:396
748 msgid "Normal"
749 msgstr "Normal"
750
751 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:397
752 msgid "Warning1"
753 msgstr "Advarsel1"
754
755 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:398
756 msgid "Warning2"
757 msgstr "Advarsel2"
758
759 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:399
760 msgid "Automatic sensor location"
761 msgstr "Automatisk sensorplassering"
762
763 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:400
764 msgid "Sensor"
765 msgstr "Sensor"
766
767 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:401
768 msgid "Automatic temperature levels"
769 msgstr "Automatiske temperaturverdier"
770
771 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:402
772 msgid "Warning1 Temperature"
773 msgstr "Advarsel1 Temperatur"
774
775 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:403
776 msgid "Warning2 Temperature"
777 msgstr "Advarsel2 Temperatur"
778
779 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:445
780 msgid "Temperature Monitor"
781 msgstr "Temperaturoversikt"
782
783 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:447
784 msgid "Display system temperature"
785 msgstr ""
786
787 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
788 #. Display current level in tooltip.
789 #: ../src/plugins/volume/volume.c:300
790 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:279
791 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:449
792 msgid "Volume control"
793 msgstr "Volumkontroll"
794
795 #: ../src/plugins/volume/volume.c:312
796 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:571
797 msgid "Volume Control"
798 msgstr "Volumkontroll"
799
800 #. Create a frame as the child of the viewport.
801 #: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
802 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:407
803 msgid "Volume"
804 msgstr "Volum"
805
806 #. Create a check button as the child of the vertical box.
807 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:426
808 msgid "Mute"
809 msgstr "Demp"
810
811 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:544
812 msgid ""
813 "Error, you need to install a application to configure the sound (pavucontol, "
814 "alsamixer ...)"
815 msgstr ""
816
817 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:168
818 msgid "<Hidden Access Point>"
819 msgstr ""
820
821 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:201
822 msgid "Wireless Networks not found in range"
823 msgstr "Ingen trådløse nettverk innen rekkevidde"
824
825 #. Repair
826 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:235
827 msgid "Repair"
828 msgstr "Reparer"
829
830 #. interface down
831 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:240
832 msgid "Disable"
833 msgstr "Slå av"
834
835 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:299
836 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
837 msgstr "Trådløs tilkobling er ikke aktiv"
838
839 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:301
840 msgid "Network cable is plugged out"
841 msgstr "Nettverkskabel er plugget ut"
842
843 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:303
844 msgid "Connection has limited or no connectivity"
845 msgstr "Tilkoblingen har begrenset eller ingen signal"
846
847 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:307 ../src/plugins/netstat/netstat.c:318
848 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:329
849 msgid "IP Address:"
850 msgstr "IP Adresse:"
851
852 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
853 msgid "Remote IP:"
854 msgstr ""
855
856 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:309 ../src/plugins/netstat/netstat.c:320
857 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:331
858 msgid "Netmask:"
859 msgstr "Nettmaske:"
860
861 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
862 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
863 msgid "Activity"
864 msgstr "Aktivitet"
865
866 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
867 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
868 msgid "Sent"
869 msgstr "Sendt"
870
871 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
872 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
873 msgid "Received"
874 msgstr "Mottatt"
875
876 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:311 ../src/plugins/netstat/netstat.c:323
877 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:334
878 msgid "bytes"
879 msgstr "bytes"
880
881 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:312 ../src/plugins/netstat/netstat.c:324
882 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:335
883 msgid "packets"
884 msgstr "pakker"
885
886 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:315
887 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
888 msgid "Wireless"
889 msgstr "Trådløs"
890
891 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:317
892 msgid "Protocol:"
893 msgstr "Protokoll:"
894
895 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:321 ../src/plugins/netstat/netstat.c:332
896 msgid "HW Address:"
897 msgstr "HW-adresse:"
898
899 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:470
900 msgid "Manage Networks"
901 msgstr "Håndter nettverk"
902
903 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:472
904 msgid "Monitor and Manage networks"
905 msgstr "Overvåk og kontroller nettverk"
906
907 #. create dialog
908 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:84
909 msgid "Setting Encryption Key"
910 msgstr "Sett krypteringsnøkkel"
911
912 #. messages
913 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:94
914 msgid ""
915 "This wireless network was encrypted.\n"
916 "You must have the encryption key."
917 msgstr ""
918 "Dette trådløsenettverket er kryptert.\n"
919 "Du må ha en krypteringsnøkkel."
920
921 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:99
922 msgid "Encryption Key:"
923 msgstr "Krypteringsnøkkel:"
924
925 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
926 msgid "Interface to monitor"
927 msgstr ""
928
929 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
930 msgid "Config tool"
931 msgstr ""
932
933 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
934 msgid "Network Status Monitor"
935 msgstr ""
936
937 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
938 msgid "Monitor network status"
939 msgstr ""
940
941 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
942 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
943 msgid "Unknown"
944 msgstr ""
945
946 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
947 msgid "Connection Properties"
948 msgstr ""
949
950 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
951 #, c-format
952 msgid "Connection Properties: %s"
953 msgstr ""
954
955 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
956 #, c-format
957 msgid "%lu packet"
958 msgid_plural "%lu packets"
959 msgstr[0] ""
960 msgstr[1] ""
961
962 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
963 #, c-format
964 msgid ""
965 "There was an error displaying help:\n"
966 "%s"
967 msgstr ""
968
969 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
970 #, c-format
971 msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
972 msgstr ""
973
974 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
975 #, c-format
976 msgid "Network Connection: %s"
977 msgstr ""
978
979 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
980 msgid "Network Connection"
981 msgstr ""
982
983 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:838
984 msgid "Interface"
985 msgstr ""
986
987 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
988 msgid "The current interface the icon is monitoring."
989 msgstr ""
990
991 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:846
992 msgid "Orientation"
993 msgstr ""
994
995 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
996 msgid "The orientation of the tray."
997 msgstr ""
998
999 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
1000 msgid "Tooltips Enabled"
1001 msgstr ""
1002
1003 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
1004 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1005 msgstr ""
1006
1007 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:863
1008 msgid "Show Signal"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
1012 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1013 msgstr ""
1014
1015 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:977
1016 #, c-format
1017 msgid ""
1018 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1019 "\n"
1020 "%s"
1021 msgstr ""
1022
1023 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1024 msgid "Name"
1025 msgstr ""
1026
1027 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1028 msgid "The interface name"
1029 msgstr ""
1030
1031 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1032 msgid "State"
1033 msgstr ""
1034
1035 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1036 msgid "The interface state"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1040 msgid "Stats"
1041 msgstr ""
1042
1043 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1044 msgid "The interface packets/bytes statistics"
1045 msgstr ""
1046
1047 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1048 msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1052 msgid "Signal"
1053 msgstr ""
1054
1055 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1056 msgid "Wireless signal strength percentage"
1057 msgstr ""
1058
1059 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1060 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1061 msgid "Error"
1062 msgstr ""
1063
1064 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1065 msgid "The current error condition"
1066 msgstr ""
1067
1068 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
1069 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
1070 #, c-format
1071 msgid "Unable to open socket: %s"
1072 msgstr ""
1073
1074 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
1075 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
1076 #, c-format
1077 msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1078 msgstr ""
1079
1080 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
1081 msgid "AMPR NET/ROM"
1082 msgstr ""
1083
1084 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
1085 msgid "Ethernet"
1086 msgstr ""
1087
1088 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1089 msgid "AMPR AX.25"
1090 msgstr ""
1091
1092 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1093 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
1094 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1095 msgstr ""
1096
1097 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
1098 msgid "ARCnet"
1099 msgstr ""
1100
1101 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1102 msgid "Frame Relay DLCI"
1103 msgstr ""
1104
1105 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
1106 msgid "Metricom Starmode IP"
1107 msgstr ""
1108
1109 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1110 msgid "Serial Line IP"
1111 msgstr ""
1112
1113 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
1114 msgid "VJ Serial Line IP"
1115 msgstr ""
1116
1117 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1118 msgid "6-bit Serial Line IP"
1119 msgstr ""
1120
1121 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1122 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1123 msgstr ""
1124
1125 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1126 msgid "Adaptive Serial Line IP"
1127 msgstr ""
1128
1129 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1130 msgid "AMPR ROSE"
1131 msgstr ""
1132
1133 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
1134 msgid "Generic X.25"
1135 msgstr ""
1136
1137 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1138 msgid "Point-to-Point Protocol"
1139 msgstr ""
1140
1141 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1142 msgid "(Cisco)-HDLC"
1143 msgstr ""
1144
1145 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1146 msgid "LAPB"
1147 msgstr ""
1148
1149 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1150 msgid "IPIP Tunnel"
1151 msgstr ""
1152
1153 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
1154 msgid "Frame Relay Access Device"
1155 msgstr ""
1156
1157 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
1158 msgid "Local Loopback"
1159 msgstr ""
1160
1161 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
1162 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1163 msgstr ""
1164
1165 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
1166 msgid "IPv6-in-IPv4"
1167 msgstr ""
1168
1169 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
1170 msgid "HIPPI"
1171 msgstr ""
1172
1173 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
1174 msgid "Ash"
1175 msgstr ""
1176
1177 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
1178 msgid "Econet"
1179 msgstr ""
1180
1181 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1182 msgid "IrLAP"
1183 msgstr ""
1184
1185 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
1186 #, c-format
1187 msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
1191 #, c-format
1192 msgid "No network devices found"
1193 msgstr ""
1194
1195 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1196 #, c-format
1197 msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1198 msgstr ""
1199
1200 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
1201 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1202 msgstr ""
1203
1204 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
1205 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
1206 #, c-format
1207 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1208 msgstr ""
1209
1210 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
1211 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
1212 #, c-format
1213 msgid ""
1214 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1215 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
1219 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1220 msgstr ""
1221
1222 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
1223 #, c-format
1224 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1225 msgstr ""
1226
1227 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
1228 #, c-format
1229 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1230 msgstr ""
1231
1232 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
1233 #, c-format
1234 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1235 msgstr ""
1236
1237 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
1238 #, c-format
1239 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1240 msgstr ""
1241
1242 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
1243 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1244 msgstr ""
1245
1246 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1247 msgid "Disconnected"
1248 msgstr ""
1249
1250 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1251 msgid "Idle"
1252 msgstr ""
1253
1254 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1255 msgid "Sending"
1256 msgstr ""
1257
1258 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1259 msgid "Receiving"
1260 msgstr ""
1261
1262 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1263 msgid "Sending/Receiving"
1264 msgstr ""
1265
1266 #: ../src/plugins/batt/batt.c:132
1267 msgid "No batteries found"
1268 msgstr "Ingen batteri funnet"
1269
1270 #: ../src/plugins/batt/batt.c:176
1271 #, c-format
1272 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1273 msgstr "Batteri: %d%% oppladet, %d:%02d til det er fullladet"
1274
1275 #: ../src/plugins/batt/batt.c:187
1276 #, c-format
1277 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1278 msgstr "Batteri: %d%% oppladet, %d:%02d igjen"
1279
1280 #: ../src/plugins/batt/batt.c:193
1281 #, c-format
1282 msgid "Battery: %d%% charged"
1283 msgstr "Batteri: %d%% oppladet"
1284
1285 #: ../src/plugins/batt/batt.c:573
1286 msgid "Hide if there is no battery"
1287 msgstr "Skjul hvis maskinen er uten batteri"
1288
1289 #: ../src/plugins/batt/batt.c:575
1290 msgid "Alarm command"
1291 msgstr "Alarmkommando"
1292
1293 #: ../src/plugins/batt/batt.c:576
1294 msgid "Alarm time (minutes left)"
1295 msgstr "Alarmtid (minutter igjen)"
1296
1297 #: ../src/plugins/batt/batt.c:577
1298 msgid "Background color"
1299 msgstr "Bakgrunnsfarge"
1300
1301 #: ../src/plugins/batt/batt.c:578
1302 msgid "Charging color 1"
1303 msgstr "Oppladingsfarge 1"
1304
1305 #: ../src/plugins/batt/batt.c:579
1306 msgid "Charging color 2"
1307 msgstr "Oppladingsfarge 2"
1308
1309 #: ../src/plugins/batt/batt.c:580
1310 msgid "Discharging color 1"
1311 msgstr "Utladingsfarge 1"
1312
1313 #: ../src/plugins/batt/batt.c:581
1314 msgid "Discharging color 2"
1315 msgstr "Utladingsfarge 2"
1316
1317 #: ../src/plugins/batt/batt.c:582
1318 msgid "Border width"
1319 msgstr "Rammebredde"
1320
1321 #: ../src/plugins/batt/batt.c:612
1322 msgid "Battery Monitor"
1323 msgstr "Batteriovervåkning"
1324
1325 #: ../src/plugins/batt/batt.c:614
1326 msgid "Display battery status using ACPI"
1327 msgstr "Vis batteristatus med ACPI"
1328
1329 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:230
1330 msgid "Show CapsLock"
1331 msgstr "Vis CapsLock"
1332
1333 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:231
1334 msgid "Show NumLock"
1335 msgstr "Vis NumLock"
1336
1337 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:232
1338 msgid "Show ScrollLock"
1339 msgstr "Vis ScrollLock"
1340
1341 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:267
1342 msgid "Keyboard LED"
1343 msgstr ""
1344
1345 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:269
1346 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1347 msgstr "Indikatorer for CapsLock, NumLock, og ScrollLock"
1348
1349 #. A label to allow for click through
1350 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:561
1351 msgid "No Indicators"
1352 msgstr ""
1353
1354 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:751
1355 msgid "Indicator Applications"
1356 msgstr ""
1357
1358 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:752
1359 msgid "Clock Indicator"
1360 msgstr ""
1361
1362 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:753
1363 msgid "Messaging Menu"
1364 msgstr ""
1365
1366 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:754
1367 msgid "Network Menu"
1368 msgstr ""
1369
1370 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:755
1371 msgid "Session Menu"
1372 msgstr ""
1373
1374 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:756
1375 msgid "Sound Menu"
1376 msgstr ""
1377
1378 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:780
1379 msgid "Indicator applets"
1380 msgstr ""
1381
1382 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:782
1383 msgid "Add indicator applets to the panel"
1384 msgstr ""
1385
1386 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:654
1387 #, fuzzy
1388 msgid "CPU color"
1389 msgstr "Selvvalgt farge"
1390
1391 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:655
1392 #, fuzzy
1393 msgid "Display RAM usage"
1394 msgstr "Vis CPU-bruk"
1395
1396 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:656
1397 msgid "RAM color"
1398 msgstr ""
1399
1400 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:753
1401 #, fuzzy
1402 msgid "Resource monitors"
1403 msgstr "Temperaturoversikt"
1404
1405 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:755
1406 msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1407 msgstr ""
1408
1409 #: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:721
1410 msgid "WNCKPager"
1411 msgstr ""
1412
1413 #: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:723
1414 msgid "WNCKpager plugin"
1415 msgstr ""
1416
1417 #~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
1418 #~ msgstr "Vis systemtemperatur, av kesler.daniel@gmail.com"
1419
1420 #~ msgid "Keyboard Led"
1421 #~ msgstr "Tastaturlamper"
1422
1423 #~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
1424 #~ msgstr "Skrivebordsnummer / Navn på arbeidsområde"
1425
1426 #~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
1427 #~ msgstr "Batteri: %d%% oppladet, %s"
1428
1429 #~ msgid "charging finished"
1430 #~ msgstr "opplading fullført"
1431
1432 #~ msgid "charging"
1433 #~ msgstr "lader"