Adding upstream version 0.9.0.
[debian/lxpanel.git] / po / cs.po
1 # Czech translations for lxpanel package.
2 # Copyright (C) 2009 THE lxpanel'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
4 #
5 # Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2009.
6 # Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2016.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: lxpanel 0.3.99\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2016-11-01 00:50+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2016-11-01 00:05+0100\n"
13 "Last-Translator: Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>\n"
14 "Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
15 "Language: cs\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
20 "X-Generator: Lokalize 1.5\n"
21 "X-POOTLE-MTIME: 1427405508.000000\n"
22 "X-Pootle-Path: /cs/lxpanel/po/cs.po\n"
23 "X-Pootle-Revision: 134\n"
24
25 #: ../src/configurator.c:148
26 msgid ""
27 "Space reservation is not available for this panel because there is another "
28 "monitor beyond this edge and reservation would cover it if enabled."
29 msgstr ""
30 "Zamluvení místa není pro tento panel dostupné, protože za tímto okrajem je "
31 "další obrazovka a zamluvení místa by ji, kdyby bylo povoleno, překrylo."
32
33 #: ../src/configurator.c:632
34 msgid "Currently loaded plugins"
35 msgstr "Právě zavedené zásuvné moduly"
36
37 #: ../src/configurator.c:641
38 msgid "Stretch"
39 msgstr "Natáhnout"
40
41 #: ../src/configurator.c:779
42 msgid "Add plugin to panel"
43 msgstr "Přidat zásuvný modul na panel"
44
45 #: ../src/configurator.c:807
46 msgid "Available plugins"
47 msgstr "Dostupné zásuvné moduly"
48
49 #: ../src/configurator.c:1428
50 msgid "Logout command is not set"
51 msgstr "Příkaz pro ohlášení není nastaven"
52
53 #: ../src/configurator.c:1496
54 msgid "Select a directory"
55 msgstr "Vyberte adresář"
56
57 #: ../src/configurator.c:1496 ../src/configurator.c:1608
58 msgid "Select a file"
59 msgstr "Vyberte soubor"
60
61 #: ../src/configurator.c:1641
62 msgid "_Browse"
63 msgstr "_Procházet"
64
65 #: ../src/panel.c:1283
66 msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
67 msgstr "Není tu místo pro další panel. Všechny strany jsou zabrané."
68
69 #: ../src/panel.c:1309
70 msgid ""
71 "Really delete this panel?\n"
72 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
73 msgstr ""
74 "Opravdu chcete smazat tento panel?\n"
75 "<b>Varování: Tuto akci nelze vzít zpět.</b>"
76
77 #: ../src/panel.c:1311
78 msgid "Confirm"
79 msgstr "Potvrdit"
80
81 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
82 #: ../src/panel.c:1346
83 msgid "translator-credits"
84 msgstr "Michal Várady, Alois Nešpor"
85
86 #: ../src/panel.c:1351
87 msgid "LXPanel"
88 msgstr "LXPanel"
89
90 #: ../src/panel.c:1369
91 msgid "Copyright (C) 2008-2016"
92 msgstr "Copyright (C) 2008-2016"
93
94 #: ../src/panel.c:1370
95 msgid "Desktop panel for LXDE project"
96 msgstr "Panel pracovní plochy projektu LXDE"
97
98 #: ../src/panel.c:1412
99 #, c-format
100 msgid "\"%s\" Settings"
101 msgstr "Nastavení \"%s\""
102
103 #: ../src/panel.c:1433
104 msgid "Add / Remove Panel Items"
105 msgstr "Přidat / odebrat položky panelu"
106
107 #: ../src/panel.c:1441
108 #, c-format
109 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
110 msgstr "Odebrat \"%s\" z panelu"
111
112 #: ../src/panel.c:1453
113 msgid "Panel Settings"
114 msgstr "Nastavení panelu"
115
116 #: ../src/panel.c:1459
117 msgid "Create New Panel"
118 msgstr "Vytvořit nový panel"
119
120 #: ../src/panel.c:1465
121 msgid "Delete This Panel"
122 msgstr "Smazat tento panel"
123
124 #: ../src/panel.c:1476
125 msgid "About"
126 msgstr "O aplikaci"
127
128 #: ../src/panel.c:1483
129 msgid "Panel"
130 msgstr "Panel"
131
132 #: ../src/panel.c:1698 ../src/panel.c:1706 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
133 msgid "Height:"
134 msgstr "Výška:"
135
136 #: ../src/panel.c:1699 ../src/panel.c:1705 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
137 msgid "Width:"
138 msgstr "Šířka:"
139
140 #: ../src/panel.c:1700 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
141 msgid "Left"
142 msgstr "Vlevo"
143
144 #: ../src/panel.c:1701 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
145 msgid "Right"
146 msgstr "Vpravo"
147
148 #: ../src/panel.c:1707 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
149 msgid "Top"
150 msgstr "Nahoře"
151
152 #: ../src/panel.c:1708 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
153 msgid "Bottom"
154 msgstr "Dole"
155
156 #: ../src/plugin.c:348
157 msgid "No file manager is configured."
158 msgstr "Není nastaven žádný správce souborů."
159
160 #. { "configure", N_("Preferences"), configure },
161 #: ../src/gtk-run.c:398 ../src/main.c:69 ../plugins/menu.c:718
162 msgid "Run"
163 msgstr "Spustit"
164
165 #: ../src/gtk-run.c:412
166 msgid "Enter the command you want to execute:"
167 msgstr "Zadejte příkaz ke spuštění:"
168
169 #: ../src/main.c:70 ../plugins/menu.c:719
170 msgid "Restart"
171 msgstr "Restartovat"
172
173 #: ../src/main.c:71 ../plugins/menu.c:720
174 msgid "Logout"
175 msgstr "Odhlásit se"
176
177 #: ../src/main.c:323
178 #, c-format
179 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
180 msgstr ""
181 "lxpanel %s - odlehčený panel napsaný v GTK2+ pro UNIXová pracovní prostředí\n"
182
183 #: ../src/main.c:324
184 #, c-format
185 msgid "Command line options:\n"
186 msgstr "Volby příkazové řádky:\n"
187
188 #: ../src/main.c:325
189 #, c-format
190 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
191 msgstr " --help      -- zobrazí tuto nápovědu a ukončí se\n"
192
193 #: ../src/main.c:326
194 #, c-format
195 msgid " --version   -- print version and exit\n"
196 msgstr " --version   -- zobrazí informace o verzi a ukončí se\n"
197
198 #. g_print(_(" --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"));
199 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
200 #: ../src/main.c:329
201 #, c-format
202 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
203 msgstr " --profile název -- použije zadaný profil\n"
204
205 #: ../src/main.c:331
206 #, c-format
207 msgid " -h  -- same as --help\n"
208 msgstr " -h  -- stejné jako --help\n"
209
210 #: ../src/main.c:332
211 #, c-format
212 msgid " -p  -- same as --profile\n"
213 msgstr " -p  -- stejné jako --profile\n"
214
215 #: ../src/main.c:333
216 #, c-format
217 msgid " -v  -- same as --version\n"
218 msgstr " -v  -- stejné jako --version\n"
219
220 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
221 #: ../src/main.c:335
222 #, c-format
223 msgid ""
224 "\n"
225 "Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
226 "\n"
227 msgstr ""
228 "\n"
229 "Podrobnosti naleznete na webové stránce http://lxde.org/.\n"
230 "\n"
231
232 #: ../src/input-button.c:145
233 msgid "LeftBtn"
234 msgstr "Levé tlačítko"
235
236 #: ../src/input-button.c:148
237 msgid "MiddleBtn"
238 msgstr "Prostřední tlačítko"
239
240 #: ../src/input-button.c:151
241 msgid "RightBtn"
242 msgstr "Pravé tlačítko"
243
244 #: ../src/input-button.c:154
245 #, c-format
246 msgid "Btn%s"
247 msgstr "Tlačítko %s"
248
249 #: ../src/input-button.c:215
250 #, c-format
251 msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry."
252 msgstr ""
253 "Spojení kláves '%s' nelze použít jako celkovou klávesovou zkratku. Promiňte."
254
255 #: ../src/input-button.c:218 ../src/input-button.c:401
256 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
257 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
258 msgid "Error"
259 msgstr "Chyba"
260
261 #. GtkRadioButton "None"
262 #: ../src/input-button.c:315 ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
263 msgid "None"
264 msgstr "Žádný"
265
266 #: ../src/input-button.c:322
267 msgid "Custom:"
268 msgstr "Vlastní:"
269
270 #: ../src/input-button.c:399
271 #, c-format
272 msgid "Cannot assign '%s' as a global hotkey: it is already bound."
273 msgstr "'%s' nelze přiřadit jako obecnou klávesovou zkratku: Již se používá."
274
275 #: ../src/space.c:394 ../src/space.c:403
276 msgid "Spacer"
277 msgstr "Prostor"
278
279 #: ../src/space.c:396 ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
280 #: ../plugins/batt/batt.c:702
281 msgid "Size"
282 msgstr "Velikost"
283
284 #: ../src/space.c:404
285 msgid "Allocate space"
286 msgstr "Rezervovat prostor"
287
288 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../plugins/launchtaskbar.c:2417
289 msgid "Application Launch and Task Bar"
290 msgstr "Panel úloh a spouštění aplikací"
291
292 #. Launchtaskbar mode: launchbar, taskbar, or combined
293 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
294 msgid "<b>Mode:</b>"
295 msgstr "<b>Režim</b>"
296
297 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
298 msgid "Launchers"
299 msgstr "Spouštěče"
300
301 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
302 msgid "<b>Launchbar</b>"
303 msgstr "<b>Panel spouštění</b>"
304
305 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
306 msgid "Show tooltips"
307 msgstr "Zobrazovat tipy"
308
309 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
310 msgid "Icons only"
311 msgstr "Pouze ikony"
312
313 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
314 msgid "Flat buttons"
315 msgstr "Rovná tlačítka"
316
317 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
318 msgid "Show windows from all desktops"
319 msgstr "Zobrazit okna všech pracovních ploch"
320
321 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
322 msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
323 msgstr "Zobrazovat okna pouze na tom samém monitoru jako lištu úloh"
324
325 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
326 msgid "Use mouse wheel"
327 msgstr "Používat kolečko myši"
328
329 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
330 msgid "Flash when there is any window requiring attention"
331 msgstr "Blikat při žádosti okna"
332
333 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
334 msgid "Combine multiple application windows into a single button"
335 msgstr "Kombinovat více oken aplikací do jediného tlačítka"
336
337 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
338 msgid "Disable enlargement for small task icons"
339 msgstr "Vypnout zvětšení pro malé ikony"
340
341 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
342 msgid "Show task icons smaller than rest of panel icons"
343 msgstr "Ukázat ikony úloh menší než zbytek ikon v panelu"
344
345 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
346 msgid "Maximum width of task button"
347 msgstr "Maximální šířka tlačítka úlohy"
348
349 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
350 msgid "Spacing"
351 msgstr "Rozestupy"
352
353 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
354 msgid "<b>Taskbar</b>"
355 msgstr "<b>Panel úloh</b>"
356
357 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:19
358 msgid "Only Application Launch Bar"
359 msgstr "Pouze panel spouštění aplikací"
360
361 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:20
362 msgid "Only Task Bar (Window List)"
363 msgstr "Pouze panel úloh (Seznam oken)"
364
365 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:21
366 msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
367 msgstr "Integrovaný panel spouštění aplikací a panel úloh"
368
369 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
370 msgid "<b>Connection</b>"
371 msgstr "<b>Připojení</b>"
372
373 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
374 msgid "Status:"
375 msgstr "Stav:"
376
377 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
378 msgid "_Name:"
379 msgstr "_Název:"
380
381 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
382 msgid "<b>Activity</b>"
383 msgstr "<b>Aktivita</b>"
384
385 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
386 msgid "Received:"
387 msgstr "Přijato:"
388
389 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
390 msgid "Sent:"
391 msgstr "Odesláno:"
392
393 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
394 msgid "<b>Signal Strength</b>"
395 msgstr "<b>Síla signálu</b>"
396
397 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
398 #, no-c-format
399 msgid "0%"
400 msgstr "0%"
401
402 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
403 msgid "General"
404 msgstr "Obecné"
405
406 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
407 msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
408 msgstr "<b>Internetový protokol (IPv4)</b>"
409
410 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
411 msgid "Address:"
412 msgstr "Adresa:"
413
414 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
415 msgid "Destination:"
416 msgstr "Cíl:"
417
418 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../plugins/netstat/netstat.c:372
419 #: ../plugins/netstat/netstat.c:383
420 msgid "Broadcast:"
421 msgstr "Broadcast:"
422
423 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
424 msgid "Subnet Mask:"
425 msgstr "Maska podsítě:"
426
427 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
428 msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
429 msgstr "<b>Internetový protokol (IPv6)</b>"
430
431 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
432 msgid "Scope:"
433 msgstr "Rozsah:"
434
435 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
436 msgid "<b>Network Device</b>"
437 msgstr "<b>Síťové zařízení</b>"
438
439 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
440 msgid "Type:"
441 msgstr "Typ:"
442
443 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
444 msgid "Support"
445 msgstr "Podpora"
446
447 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
448 msgid "Con_figure"
449 msgstr "Kon_figurovat"
450
451 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
452 msgid "Dynamic"
453 msgstr "Dynamické"
454
455 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
456 msgid "Pixels"
457 msgstr "Pixely"
458
459 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
460 #, no-c-format
461 msgid "% Percent"
462 msgstr "% procent"
463
464 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
465 msgid "Err"
466 msgstr "Chyba"
467
468 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
469 msgid "Warn"
470 msgstr "Varování"
471
472 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
473 msgid "Info"
474 msgstr "Informace"
475
476 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
477 msgid "All"
478 msgstr "Vše"
479
480 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
481 msgid "Panel Preferences"
482 msgstr "Předvolby panelu"
483
484 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
485 msgid "Edge:"
486 msgstr "Roh:"
487
488 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1291
489 msgid "Center"
490 msgstr "Uprostřed"
491
492 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
493 msgid "Alignment:"
494 msgstr "Zarovnání:"
495
496 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
497 msgid "Margin:"
498 msgstr "Okraj:"
499
500 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
501 msgid "Monitor:"
502 msgstr "Monitor:"
503
504 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
505 msgid "<b>Position</b>"
506 msgstr "<b>Pozice</b>"
507
508 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
509 msgid "Icon size:"
510 msgstr "Velikost ikon:"
511
512 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
513 msgid "<b>Size</b>"
514 msgstr "<b>Velikost</b>"
515
516 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
517 msgid "Geometry"
518 msgstr "Geometrie"
519
520 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
521 msgid "System theme"
522 msgstr "Systémový motiv"
523
524 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
525 msgid "Solid color (with opacity)"
526 msgstr "Jediná barva (s neprůhledností)"
527
528 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1455
529 msgid "Image"
530 msgstr "Obrázek"
531
532 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
533 msgid "Select an image file"
534 msgstr "Vyberte soubor s obrázkem"
535
536 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
537 msgid "<b>Background</b>"
538 msgstr "<b>Pozadí</b>"
539
540 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
541 msgid "Custom color"
542 msgstr "Vlastní barva"
543
544 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
545 msgid "<b>Font</b>"
546 msgstr "<b>Písmo</b>"
547
548 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
549 msgid "Appearance"
550 msgstr "Vzhled"
551
552 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
553 msgid "Panel Applets"
554 msgstr "Aplety panelu"
555
556 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
557 msgid "Logout Command:"
558 msgstr "Příkaz pro odhlášení:"
559
560 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
561 msgid "Terminal Emulator:"
562 msgstr "Emulátor terminálu:"
563
564 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
565 msgid "File Manager:"
566 msgstr "Správce souborů:"
567
568 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
569 msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
570 msgstr "<b>Nastavit upřednostňované aplikace</b>"
571
572 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
573 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
574 msgstr "Správce oken bude považovat panel za dok"
575
576 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
577 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
578 msgstr "Rezervovat prostor, nezakrývat maximalizovanými okny"
579
580 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
581 msgid "<b>Properties</b>"
582 msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
583
584 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
585 msgid "Minimize panel when not in use"
586 msgstr "Minimalizovat panel, pokud se nepoužívá"
587
588 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
589 msgid "Size when minimized"
590 msgstr "Velikost při minimalizaci"
591
592 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
593 msgid "pixels"
594 msgstr "pixely"
595
596 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
597 msgid "<b>Automatic hiding</b>"
598 msgstr "<b>Automaticky skrývat</b>"
599
600 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
601 msgid "Log level"
602 msgstr "Úroveň logování"
603
604 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
605 msgid "<b>Log level</b>"
606 msgstr "<b>Úroveň logování</b>"
607
608 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
609 msgid "Advanced"
610 msgstr "Pokročilé"
611
612 #: ../plugins/cpu/cpu.c:308
613 msgid "CPU Usage Monitor"
614 msgstr "Sledování využití procesoru"
615
616 #: ../plugins/cpu/cpu.c:309 ../plugins/monitors/monitors.c:725
617 msgid "Display CPU usage"
618 msgstr "Zobrazuje využití procesoru"
619
620 #: ../plugins/deskno/deskno.c:208 ../plugins/deskno/deskno.c:228
621 msgid "Desktop Number / Workspace Name"
622 msgstr "Číslo pracovní plochy / Název pracovní plochy"
623
624 #: ../plugins/deskno/deskno.c:210 ../plugins/dclock.c:437
625 msgid "Bold font"
626 msgstr "Tučné písmo"
627
628 #: ../plugins/deskno/deskno.c:211
629 msgid "Display desktop names"
630 msgstr "Zobrazovat názvy pracovních ploch"
631
632 #: ../plugins/deskno/deskno.c:229
633 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
634 msgstr "Zobrazuje číslo pracovní plochy, od cmeury@users.sf.net"
635
636 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1781 ../plugins/launchtaskbar.c:2387
637 msgid "Application Launch Bar"
638 msgstr "Spouštěcí panel aplikací"
639
640 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1784 ../plugins/launchtaskbar.c:2397
641 msgid "Task Bar (Window List)"
642 msgstr "Panel úloh (Seznam oken)"
643
644 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1935
645 msgid "A_dd to Launcher"
646 msgstr "P_řidat do spouštěče"
647
648 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1937
649 msgid "Rem_ove from Launcher"
650 msgstr "Ode_brat ze spouštěče"
651
652 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1939
653 msgid "_New Instance"
654 msgstr "_Nová instance"
655
656 #: ../plugins/launchtaskbar.c:2388
657 msgid "Bar with buttons to launch application"
658 msgstr "Panel s tlačítko pro spouštění aplikací"
659
660 #: ../plugins/launchtaskbar.c:2398
661 msgid ""
662 "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
663 "focus"
664 msgstr ""
665 "Panel úloh zobrazuje všechna otevřená okna a umožňuje je minimalizovat, "
666 "skrýt nebo aktivovat"
667
668 #: ../plugins/launchtaskbar.c:2418
669 msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
670 msgstr ""
671 "Panel s tlačítky pro spouštění aplikací a/nebo zobrazení všech otevřených "
672 "oken"
673
674 #. Add Raise menu item.
675 #: ../plugins/task-button.c:338
676 msgid "_Raise"
677 msgstr "_Obnovit"
678
679 #. Add Restore menu item.
680 #: ../plugins/task-button.c:343
681 msgid "R_estore"
682 msgstr "O_bnovit"
683
684 #. Add Maximize menu item.
685 #: ../plugins/task-button.c:348
686 msgid "Ma_ximize"
687 msgstr "Ma_ximalizovat"
688
689 #. Add Iconify menu item.
690 #: ../plugins/task-button.c:353
691 msgid "Ico_nify"
692 msgstr "Mi_nimalizovat"
693
694 #: ../plugins/task-button.c:374
695 #, c-format
696 msgid "Workspace _%d"
697 msgstr "Pracovní plocha _%d"
698
699 #: ../plugins/task-button.c:379
700 #, c-format
701 msgid "Workspace %d"
702 msgstr "Pracovní plocha %d"
703
704 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
705 #: ../plugins/task-button.c:396
706 msgid "_All workspaces"
707 msgstr "_Všechny pracovní plochy"
708
709 #. FIXME: add "Current workspace" item, active if not on a current
710 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
711 #: ../plugins/task-button.c:404
712 msgid "_Move to Workspace"
713 msgstr "_Přesunout na pracovní plochu"
714
715 #: ../plugins/task-button.c:419
716 msgid "_Close Window"
717 msgstr "_Zavřít okno"
718
719 #: ../plugins/task-button.c:1235
720 msgid "_Close all windows"
721 msgstr "_Zavřít všechna okna"
722
723 #: ../plugins/dclock.c:431 ../plugins/dclock.c:445
724 msgid "Digital Clock"
725 msgstr "Digitální hodiny"
726
727 #: ../plugins/dclock.c:433
728 msgid "Clock Format"
729 msgstr "Formát hodin"
730
731 #: ../plugins/dclock.c:434
732 msgid "Tooltip Format"
733 msgstr "Formát tipů"
734
735 #: ../plugins/dclock.c:435
736 #, c-format
737 msgid "Format codes: man 3 strftime; %n for line break"
738 msgstr "Formátovací kódy: man 3 strftime; %n pro zalomení řádku"
739
740 #: ../plugins/dclock.c:436
741 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
742 msgstr "Akce při kliknutí (výchozí: zobrazit kalendář)"
743
744 #: ../plugins/dclock.c:438
745 msgid "Tooltip only"
746 msgstr "Pouze tip"
747
748 #: ../plugins/dclock.c:439
749 msgid "Center text"
750 msgstr "Vycentrovat text"
751
752 #: ../plugins/dclock.c:446
753 msgid "Display digital clock and tooltip"
754 msgstr "Zobrazovat digitální hodiny a tipy"
755
756 #: ../plugins/menu.c:360
757 msgid "Add to desktop"
758 msgstr "Přidat na pracovní plochu"
759
760 #: ../plugins/menu.c:367
761 msgid "Properties"
762 msgstr "Vlastnosti"
763
764 #: ../plugins/menu.c:989 ../plugins/menu.c:997
765 msgid "Menu"
766 msgstr "Nabídka"
767
768 #: ../plugins/menu.c:990 ../plugins/dirmenu.c:359
769 msgid "Icon"
770 msgstr "Ikona"
771
772 #: ../plugins/menu.c:998
773 msgid "Application Menu"
774 msgstr "Nabídka aplikací"
775
776 #: ../plugins/separator.c:73
777 msgid "Separator"
778 msgstr "Oddělovač"
779
780 #: ../plugins/separator.c:74
781 msgid "Add a separator to the panel"
782 msgstr "Přidá na panel oddělovač"
783
784 #: ../plugins/pager.c:114
785 msgid "Sorry, there was no window manager configuration program found."
786 msgstr "Promiňte, nebyl nalezen žádný program na nastavení správce oken."
787
788 #: ../plugins/pager.c:166 ../plugins/pager.c:182
789 msgid "Desktop Pager"
790 msgstr "Přepínač ploch"
791
792 #: ../plugins/pager.c:167 ../plugins/pager.c:183
793 msgid "Simple pager plugin"
794 msgstr "Jednoduchý zásuvný modul pro přepínání pracovních ploch"
795
796 #: ../plugins/tray.c:691
797 msgid "System Tray"
798 msgstr "Systémová oblast"
799
800 #: ../plugins/tray.c:692
801 msgid "System tray"
802 msgstr "Systémová oblast"
803
804 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:409
805 msgid "New session is required for this option to take effect"
806 msgstr "Je potřeba nové sezení, aby tato volba začala účinkovat"
807
808 #. dialog
809 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:590
810 msgid "Select Keyboard Model"
811 msgstr "Vybrat model klávesnice"
812
813 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:614 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:743
814 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
815 msgid "Description"
816 msgstr "Popis"
817
818 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:619 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
819 msgid "Id"
820 msgstr "ID"
821
822 #. dialog
823 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:714
824 msgid "Select Layout Change Type"
825 msgstr "Vybrat typ  rozvržení klávesnice"
826
827 #. dialog
828 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:887
829 msgid "Add Keyboard Layout"
830 msgstr "Přidat rozvržení klávesnice"
831
832 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:911 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1302
833 msgid "Flag"
834 msgstr "Vlajka"
835
836 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:916 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1306
837 msgid "Layout"
838 msgstr "Rozvržení"
839
840 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1212 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1544
841 msgid "Keyboard Layout Handler"
842 msgstr "Přepínač rozvržení klávesnice"
843
844 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1235
845 msgid "Keyboard Model"
846 msgstr "Model klávesnice"
847
848 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1256
849 msgid "Keyboard Layouts"
850 msgstr "Rozvržení klávesnice"
851
852 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1310
853 msgid "Variant"
854 msgstr "Varianta"
855
856 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1319
857 msgid "Change Layout Option"
858 msgstr "Volby změny rozvržení"
859
860 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1339
861 msgid "Advanced setxkbmap Options"
862 msgstr "Pokročilé volby pro setxkbmap"
863
864 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1360
865 msgid "Do _not reset existing options"
866 msgstr "_Nevracet nastavení stávajících voleb zpátky"
867
868 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1365
869 msgid "Keep _system layouts"
870 msgstr "Zachovat _systémové rozvržení"
871
872 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1374
873 msgid "Per Window Settings"
874 msgstr "Nastavení okna"
875
876 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1386
877 msgid "_Remember layout for each window"
878 msgstr "_Zapamatovat si rozvržení pro každé okno"
879
880 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1395
881 msgid "Show Layout as"
882 msgstr "Zobrazovat rozvržení jako"
883
884 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1456
885 msgid "Custom Image"
886 msgstr "Vlastní obrázek"
887
888 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1457
889 msgid "Text"
890 msgstr "Text"
891
892 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1483
893 msgid "Panel Icon Size"
894 msgstr "Velikost ikon panelu"
895
896 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1545
897 msgid "Handle keyboard layouts"
898 msgstr "Přepnout mezi rozvrženími klávesnic"
899
900 #: ../plugins/wincmd.c:205
901 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
902 msgstr ""
903 "Kliknutím levého tlačítka minimalizujete všechna okna.  Kliknutím "
904 "prostředním tlačítka je skryjete."
905
906 #: ../plugins/wincmd.c:243 ../plugins/wincmd.c:253
907 msgid "Minimize All Windows"
908 msgstr "Minimalizovat všechna okna"
909
910 #: ../plugins/wincmd.c:245
911 msgid "Alternately iconify/shade and raise"
912 msgstr "Alternativní minimalizace, skrytí a obnovení"
913
914 #: ../plugins/wincmd.c:254
915 msgid ""
916 "Sends commands to all desktop windows.\n"
917 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
918 msgstr ""
919 "Posílá příkazy všem oknům pracovního prostředí.\n"
920 "Podporované příkazy jsou 1) minimalizovat a 2) skrýt"
921
922 #: ../plugins/dirmenu.c:213
923 msgid "Open in _Terminal"
924 msgstr "Otevřít v _terminálu"
925
926 #: ../plugins/dirmenu.c:355 ../plugins/dirmenu.c:365
927 msgid "Directory Menu"
928 msgstr "Nabídka adresářů"
929
930 #: ../plugins/dirmenu.c:357
931 msgid "Directory"
932 msgstr "Adresář"
933
934 #: ../plugins/dirmenu.c:358
935 msgid "Label"
936 msgstr "Popisek"
937
938 #: ../plugins/dirmenu.c:366
939 msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
940 msgstr "Procházet adresářový strom přes nabídku (Autor = PCMan)"
941
942 #: ../plugins/thermal/thermal.c:564 ../plugins/thermal/thermal.c:582
943 msgid "Temperature Monitor"
944 msgstr "Sledování teploty"
945
946 #: ../plugins/thermal/thermal.c:566
947 msgid "Normal color"
948 msgstr "Vlastní barva"
949
950 #: ../plugins/thermal/thermal.c:567
951 msgid "Warning1 color"
952 msgstr "Barva nabíjení 1"
953
954 #: ../plugins/thermal/thermal.c:568
955 msgid "Warning2 color"
956 msgstr "Barva nabíjení 1"
957
958 #: ../plugins/thermal/thermal.c:569
959 msgid "Automatic sensor location"
960 msgstr "Automatické senzo umístění"
961
962 #. FIXME: if off, disable next one
963 #: ../plugins/thermal/thermal.c:570
964 msgid "Sensor"
965 msgstr "Senzor"
966
967 #. FIXME: create a list to select instead
968 #: ../plugins/thermal/thermal.c:571
969 msgid "Automatic temperature levels"
970 msgstr "Automatické úrovně teploty"
971
972 #. FIXME: if off, disable two below
973 #: ../plugins/thermal/thermal.c:572
974 msgid "Warning1 temperature"
975 msgstr "Teplota Varování1"
976
977 #: ../plugins/thermal/thermal.c:573
978 msgid "Warning2 temperature"
979 msgstr "Teplota Varování2"
980
981 #: ../plugins/thermal/thermal.c:583
982 msgid "Display system temperature"
983 msgstr "Zobrazovat teplotu systému"
984
985 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:325
986 #, c-format
987 msgid ""
988 "Frequency: %d MHz\n"
989 "Governor: %s"
990 msgstr ""
991 "Kmitočet: %d MHz\n"
992 "Ovladač: %s"
993
994 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:401
995 msgid "CPUFreq frontend"
996 msgstr "CPUFreq frontend"
997
998 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:402
999 msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
1000 msgstr "Zobrazit frekvenci CPU a povolit změnu regulátorů a frekvence"
1001
1002 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:245
1003 msgid "ALSA (or pulseaudio) had a problem. Please check the lxpanel logs."
1004 msgstr ""
1005 "ALSA (nebo pulseaudio) měla potíže. Zkontrolujte, prosím, záznamy pro "
1006 "lxpanel."
1007
1008 #. Display current level in tooltip.
1009 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:597
1010 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:952
1011 msgid "Volume control"
1012 msgstr "Ovládání hlasitosti"
1013
1014 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:680
1015 msgid ""
1016 "Error, you need to install an application to configure the sound "
1017 "(pavucontrol, alsamixer ...)"
1018 msgstr ""
1019 "Chyba, musíte nainstalovat program k nastavení zvuku (pavucontol, "
1020 "alsamixer ...)"
1021
1022 #. Create a frame as the child of the viewport.
1023 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:874
1024 msgid "Volume"
1025 msgstr "Hlasitost"
1026
1027 #. Create a check button as the child of the vertical box.
1028 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:893
1029 msgid "Mute"
1030 msgstr "Ztlumit"
1031
1032 #. Just to have these translated
1033 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1291
1034 msgid "Line"
1035 msgstr "Vstupní síla zvuku"
1036
1037 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1291
1038 msgid "LineOut"
1039 msgstr "Výstupní síla zvuku"
1040
1041 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1291
1042 msgid "Front"
1043 msgstr "Přední"
1044
1045 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1291
1046 msgid "Surround"
1047 msgstr "Okolní"
1048
1049 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1291
1050 msgid "Speaker+LO"
1051 msgstr "Reproduktor+LO"
1052
1053 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1330
1054 msgid "default"
1055 msgstr "Výchozí"
1056
1057 #. desc, index
1058 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1390
1059 msgid "Master"
1060 msgstr "Hlavní"
1061
1062 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1394
1063 msgid "PCM"
1064 msgstr "PCM"
1065
1066 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1398
1067 msgid "Headphone"
1068 msgstr "Sluchátka"
1069
1070 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1420
1071 msgid "Click for Volume Slider"
1072 msgstr "Klepnout pro posuvník hlasitosti"
1073
1074 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1424
1075 msgid "Click for Toggle Mute"
1076 msgstr "Klepnout pro přepnutí ztlumení"
1077
1078 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1428
1079 msgid "Click for Open Mixer"
1080 msgstr "Klepnout pro otevření směšovače"
1081
1082 #. setup hotkeys
1083 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1432
1084 msgid "Hotkey for Volume Up"
1085 msgstr "Klávesová zkratka pro zvýšení hlasitosti"
1086
1087 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1434
1088 msgid "Hotkey for Volume Down"
1089 msgstr "Klávesová zkratka pro snížení hlasitosti"
1090
1091 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1436
1092 msgid "Hotkey for Volume Mute"
1093 msgstr "Klávesová zkratka pro ztlumení hlasitosti"
1094
1095 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1492
1096 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1531
1097 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1552
1098 msgid "Volume Control"
1099 msgstr "Ovládání hlasitosti"
1100
1101 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1494
1102 msgid "Audio Card"
1103 msgstr "Zvuková karta"
1104
1105 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1497
1106 msgid "Channel to Operate"
1107 msgstr "Kanál k obsluhování"
1108
1109 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1505
1110 msgid "Command to Open Mixer"
1111 msgstr "Příkaz pro otevření směšovače"
1112
1113 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1520
1114 msgid "Launch Mixer"
1115 msgstr "Spustit směšovač"
1116
1117 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1532
1118 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1553
1119 msgid "Display and control volume"
1120 msgstr "Zobrazit a ovládat hlasitost"
1121
1122 #: ../plugins/netstat/netstat.c:183
1123 msgid "<Hidden Access Point>"
1124 msgstr "<Skrytý přístupový bod>"
1125
1126 #: ../plugins/netstat/netstat.c:220
1127 msgid "Wireless Networks not found in range"
1128 msgstr "V dosahu nebyly nalezeny žádné bezdrátové sítě"
1129
1130 #. Repair
1131 #: ../plugins/netstat/netstat.c:256
1132 msgid "Repair"
1133 msgstr "Opravit"
1134
1135 #. interface down
1136 #: ../plugins/netstat/netstat.c:261
1137 msgid "Disable"
1138 msgstr "Zakázat"
1139
1140 #: ../plugins/netstat/netstat.c:352
1141 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1142 msgstr "Bezdrátové připojení nemá konektivitu"
1143
1144 #: ../plugins/netstat/netstat.c:354
1145 msgid "Network cable is plugged out"
1146 msgstr "Síťový kabel byl odpojen"
1147
1148 #: ../plugins/netstat/netstat.c:356
1149 msgid "Connection has limited or no connectivity"
1150 msgstr "Omezené nebo žádné připojení"
1151
1152 #: ../plugins/netstat/netstat.c:360 ../plugins/netstat/netstat.c:371
1153 #: ../plugins/netstat/netstat.c:382
1154 msgid "IP Address:"
1155 msgstr "Adresa IP:"
1156
1157 #: ../plugins/netstat/netstat.c:361
1158 msgid "Remote IP:"
1159 msgstr "Vzdálená adresa IP:"
1160
1161 #: ../plugins/netstat/netstat.c:362 ../plugins/netstat/netstat.c:373
1162 #: ../plugins/netstat/netstat.c:384
1163 msgid "Netmask:"
1164 msgstr "Síťová maska:"
1165
1166 #: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1167 #: ../plugins/netstat/netstat.c:386
1168 msgid "Activity"
1169 msgstr "Aktivita"
1170
1171 #: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1172 #: ../plugins/netstat/netstat.c:386
1173 msgid "Sent"
1174 msgstr "Odesláno"
1175
1176 #: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1177 #: ../plugins/netstat/netstat.c:386
1178 msgid "Received"
1179 msgstr "Přijato"
1180
1181 #: ../plugins/netstat/netstat.c:364 ../plugins/netstat/netstat.c:376
1182 #: ../plugins/netstat/netstat.c:387
1183 msgid "bytes"
1184 msgstr "bajtů"
1185
1186 #: ../plugins/netstat/netstat.c:365 ../plugins/netstat/netstat.c:377
1187 #: ../plugins/netstat/netstat.c:388
1188 msgid "packets"
1189 msgstr "paketů"
1190
1191 #: ../plugins/netstat/netstat.c:368 ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
1192 msgid "Wireless"
1193 msgstr "Bezdrátová síť"
1194
1195 #: ../plugins/netstat/netstat.c:370
1196 msgid "Protocol:"
1197 msgstr "Protokol:"
1198
1199 #: ../plugins/netstat/netstat.c:374 ../plugins/netstat/netstat.c:385
1200 msgid "HW Address:"
1201 msgstr "Hardwarová adresa:"
1202
1203 #: ../plugins/netstat/netstat.c:505
1204 msgid "Manage Networks"
1205 msgstr "Správovat sítě"
1206
1207 #: ../plugins/netstat/netstat.c:506
1208 msgid "Monitor and Manage networks"
1209 msgstr "Sleduje a spravuje sítě"
1210
1211 #. create dialog
1212 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:90
1213 msgid "Setting Encryption Key"
1214 msgstr "Nastavení šifrovacího klíče"
1215
1216 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:101
1217 msgid ""
1218 "This wireless network was encrypted.\n"
1219 "You must have the encryption key."
1220 msgstr ""
1221 "Bezdrátová síť je zašifrována.\n"
1222 "Je nutné mít šifrovací klíč."
1223
1224 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:106
1225 msgid "Encryption Key:"
1226 msgstr "Šifrovací klíč:"
1227
1228 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:154 ../plugins/netstatus/netstatus.c:166
1229 msgid "Network Status Monitor"
1230 msgstr "Sledování stavu sítě"
1231
1232 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:156
1233 msgid "Interface to monitor"
1234 msgstr "Sledované zařízení"
1235
1236 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:157
1237 msgid "Config tool"
1238 msgstr "Konfigurační nástroj"
1239
1240 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:167
1241 msgid "Monitor network status"
1242 msgstr "Sleduje stav sítě"
1243
1244 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:52
1245 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:316
1246 msgid "Unknown"
1247 msgstr "Neznámý"
1248
1249 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:117
1250 msgid "Connection Properties"
1251 msgstr "Vlastnosti připojení"
1252
1253 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:123
1254 #, c-format
1255 msgid "Connection Properties: %s"
1256 msgstr "Vlastnosti připojení: %s"
1257
1258 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:136
1259 #, c-format
1260 msgid "%lu packet"
1261 msgid_plural "%lu packets"
1262 msgstr[0] "%lu paket"
1263 msgstr[1] "%lu pakety"
1264 msgstr[2] "%lu paketů"
1265
1266 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:400
1267 #, c-format
1268 msgid ""
1269 "There was an error displaying help:\n"
1270 "%s"
1271 msgstr ""
1272 "Při zobrazování nápovědy došlo k chybě:\n"
1273 "%s"
1274
1275 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:381
1276 #, c-format
1277 msgid "Network Connection: %s"
1278 msgstr "Síťové připojení: %s"
1279
1280 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:386
1281 msgid "Network Connection"
1282 msgstr "Síťové připojení"
1283
1284 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
1285 msgid "Interface"
1286 msgstr "Zařízení"
1287
1288 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:848
1289 msgid "The current interface the icon is monitoring."
1290 msgstr "Zařízení sledované ikonou."
1291
1292 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
1293 msgid "Orientation"
1294 msgstr "Orientace"
1295
1296 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
1297 msgid "The orientation of the tray."
1298 msgstr "Orientace systémové oblasti."
1299
1300 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
1301 msgid "Tooltips Enabled"
1302 msgstr "Tipy povoleny"
1303
1304 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:865
1305 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1306 msgstr "Povolit zobrazování nebo nezobrazování tipů ikon."
1307
1308 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:872
1309 msgid "Show Signal"
1310 msgstr "Zobrazit signál"
1311
1312 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:873
1313 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1314 msgstr "Zobrazovat nebo nezobrazovat sílu signálu."
1315
1316 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:982
1317 #, c-format
1318 msgid ""
1319 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1320 "\n"
1321 "%s"
1322 msgstr ""
1323 "Pro vyřešení následujících potíží kontaktujte administrátora systému:\n"
1324 "\n"
1325 "%s"
1326
1327 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1328 msgid "Name"
1329 msgstr "Název"
1330
1331 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1332 msgid "The interface name"
1333 msgstr "Název rozhraní"
1334
1335 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1336 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2080
1337 msgid "State"
1338 msgstr "Stav"
1339
1340 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1341 msgid "The interface state"
1342 msgstr "Stav rozhraní"
1343
1344 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1345 msgid "Stats"
1346 msgstr "Statistiky"
1347
1348 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1349 msgid "The interface packets/bytes statistics"
1350 msgstr "Statistika paketů a bajtů rozhraní"
1351
1352 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1353 msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1354 msgstr "Určuje, zda se rozhraní bezdrátové"
1355
1356 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1357 msgid "Signal"
1358 msgstr "Signál"
1359
1360 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1361 msgid "Wireless signal strength percentage"
1362 msgstr "Procentuální vyjádření síly signálu bezdrátového zařízení"
1363
1364 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1365 msgid "The current error condition"
1366 msgstr "Současný stav chyb"
1367
1368 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1369 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1205
1370 #, c-format
1371 msgid "Unable to open socket: %s"
1372 msgstr "Nelze otevřít soket: %s"
1373
1374 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1375 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1231
1376 #, c-format
1377 msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1378 msgstr "Chyba SIOCGIFFLAGS: %s"
1379
1380 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1381 msgid "AMPR NET/ROM"
1382 msgstr "AMPR NET/ROM"
1383
1384 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
1385 msgid "Ethernet"
1386 msgstr "Ethernet"
1387
1388 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1389 msgid "AMPR AX.25"
1390 msgstr "AMPR AX.25"
1391
1392 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1393 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
1394 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1395 msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1396
1397 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
1398 msgid "ARCnet"
1399 msgstr "ARCnet"
1400
1401 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1402 msgid "Frame Relay DLCI"
1403 msgstr "Frame Relay DLCI"
1404
1405 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1406 msgid "Metricom Starmode IP"
1407 msgstr "Metricom Starmode IP"
1408
1409 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1410 msgid "Serial Line IP"
1411 msgstr "Sériová linka IP"
1412
1413 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
1414 msgid "VJ Serial Line IP"
1415 msgstr "VJ Sériová linka IP"
1416
1417 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1418 msgid "6-bit Serial Line IP"
1419 msgstr "6bitová sériová linka IP"
1420
1421 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1422 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1423 msgstr "VJ 6bitová sériová linka IP"
1424
1425 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1426 msgid "Adaptive Serial Line IP"
1427 msgstr "Adaptivní sériová linka IP"
1428
1429 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
1430 msgid "AMPR ROSE"
1431 msgstr "AMPR ROSE"
1432
1433 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1434 msgid "Generic X.25"
1435 msgstr "Obecné X.25"
1436
1437 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1438 msgid "Point-to-Point Protocol"
1439 msgstr "Point-to-Point Protocol"
1440
1441 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
1442 msgid "(Cisco)-HDLC"
1443 msgstr "(Cisco)-HDLC"
1444
1445 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1446 msgid "LAPB"
1447 msgstr "LAPB"
1448
1449 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
1450 msgid "IPIP Tunnel"
1451 msgstr "Tunel IPIP"
1452
1453 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
1454 msgid "Frame Relay Access Device"
1455 msgstr "Zařízení protokolu Frame Relay Access"
1456
1457 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
1458 msgid "Local Loopback"
1459 msgstr "Místní smyčka"
1460
1461 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
1462 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1463 msgstr "Rozhraní Fiber Distributed Data"
1464
1465 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
1466 msgid "IPv6-in-IPv4"
1467 msgstr "IPv6-in-IPv4"
1468
1469 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1470 msgid "HIPPI"
1471 msgstr "HIPPI"
1472
1473 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
1474 msgid "Ash"
1475 msgstr "Ash"
1476
1477 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
1478 msgid "Econet"
1479 msgstr "Econet"
1480
1481 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
1482 msgid "IrLAP"
1483 msgstr "IrLAP"
1484
1485 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1163
1486 #, c-format
1487 msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1488 msgstr "Chyba SIOCGIFCONF: %s"
1489
1490 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1256
1491 #, c-format
1492 msgid "No network devices found"
1493 msgstr "Nenalezena žádná síťová zařízení"
1494
1495 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1496 #, c-format
1497 msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1498 msgstr "Nelze otevřít /proc/net/dev: %s"
1499
1500 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
1501 msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1502 msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/dev. Žádná data."
1503
1504 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
1505 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1506 msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/dev. Neznámý formát."
1507
1508 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1509 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
1510 #, c-format
1511 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1512 msgstr "Nelze zpracovat název rozhraní z '%s'"
1513
1514 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1515 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
1516 #, c-format
1517 msgid ""
1518 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1519 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1520 msgstr ""
1521 "Nelze zpracovat statistiku rozhraní z '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1522 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1523
1524 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
1525 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1526 msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/wireless. Žádná data."
1527
1528 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
1529 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1530 msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/wireless. Neznámý formát."
1531
1532 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
1533 #, c-format
1534 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1535 msgstr ""
1536 "Nelze zpracovat podrobnosti o bezdrátovém zařízení z '%s'. link_idx = %d;"
1537
1538 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
1539 #, c-format
1540 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1541 msgstr "Nelze se připojit k rozhraní, '%s'"
1542
1543 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
1544 #, c-format
1545 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1546 msgstr "Nelze poslat data ioctl zařízení, '%s'"
1547
1548 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
1549 #, c-format
1550 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1551 msgstr "Nelze zpracovat příkazový řádek '%s': %s"
1552
1553 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
1554 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1555 msgstr "Nelze zpracovat výstup aplikace 'netstat'. Neznámý formát"
1556
1557 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1558 msgid "Disconnected"
1559 msgstr "Odpojeno"
1560
1561 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1562 msgid "Idle"
1563 msgstr "Nečinný"
1564
1565 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1566 msgid "Sending"
1567 msgstr "Odesílání"
1568
1569 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1570 msgid "Receiving"
1571 msgstr "Přijímání"
1572
1573 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1574 msgid "Sending/Receiving"
1575 msgstr "Odesílání a přijímání"
1576
1577 #: ../plugins/batt/batt.c:154
1578 #, c-format
1579 msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d until full"
1580 msgstr "Baterie %d: %d%% nabito, %d:%02d do plného nabití"
1581
1582 #: ../plugins/batt/batt.c:165
1583 #, c-format
1584 msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d left"
1585 msgstr "Baterie %d: %d%% nabito, %d:%02d zbývá"
1586
1587 #: ../plugins/batt/batt.c:171
1588 #, c-format
1589 msgid "Battery %d: %d%% charged"
1590 msgstr "Baterie %d: %d%% nabito"
1591
1592 #: ../plugins/batt/batt.c:181
1593 #, c-format
1594 msgid ""
1595 "\n"
1596 "%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1597 msgstr ""
1598 "\n"
1599 "%sEnergie plná, návrh:\t\t%5d mWh"
1600
1601 #: ../plugins/batt/batt.c:183
1602 #, c-format
1603 msgid ""
1604 "\n"
1605 "%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1606 msgstr ""
1607 "\n"
1608 "%sEnergie plná:\t\t\t%5d mWh"
1609
1610 #: ../plugins/batt/batt.c:185
1611 #, c-format
1612 msgid ""
1613 "\n"
1614 "%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1615 msgstr ""
1616 "\n"
1617 "%sEnergie nyní:\t\t\t%5d mWh"
1618
1619 #: ../plugins/batt/batt.c:187
1620 #, c-format
1621 msgid ""
1622 "\n"
1623 "%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1624 msgstr ""
1625 "\n"
1626 "%sVýkon nyní:\t\t\t%5d mW"
1627
1628 #: ../plugins/batt/batt.c:190
1629 #, c-format
1630 msgid ""
1631 "\n"
1632 "%sCharge full design:\t%5d mAh"
1633 msgstr ""
1634 "\n"
1635 "%sPlné nabití, návrh:\t%5d mAh"
1636
1637 #: ../plugins/batt/batt.c:192
1638 #, c-format
1639 msgid ""
1640 "\n"
1641 "%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1642 msgstr ""
1643 "\n"
1644 "%sPlné nabití:\t\t\t%5d mAh"
1645
1646 #: ../plugins/batt/batt.c:194
1647 #, c-format
1648 msgid ""
1649 "\n"
1650 "%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1651 msgstr ""
1652 "\n"
1653 "%sNabití nyní:\t\t\t%5d mAh"
1654
1655 #: ../plugins/batt/batt.c:196
1656 #, c-format
1657 msgid ""
1658 "\n"
1659 "%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1660 msgstr ""
1661 "\n"
1662 "%sSíla proudu nyní:\t\t\t%5d mA"
1663
1664 #: ../plugins/batt/batt.c:199
1665 #, c-format
1666 msgid ""
1667 "\n"
1668 "%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1669 msgstr ""
1670 "\n"
1671 "%sNapětí:\t\t%.3lf V"
1672
1673 #: ../plugins/batt/batt.c:237
1674 msgid "No batteries found"
1675 msgstr "Nenalezeny žádné baterie"
1676
1677 #: ../plugins/batt/batt.c:534 ../plugins/batt/batt.c:667
1678 msgid "Battery low"
1679 msgstr "Prázdná baterie"
1680
1681 #: ../plugins/batt/batt.c:690 ../plugins/batt/batt.c:714
1682 msgid "Battery Monitor"
1683 msgstr "Sledování baterie"
1684
1685 #: ../plugins/batt/batt.c:692
1686 msgid "Hide if there is no battery"
1687 msgstr "Skrýt v nepřítomnosti baterie"
1688
1689 #: ../plugins/batt/batt.c:693
1690 msgid "Alarm command"
1691 msgstr "Příkaz výstrahy"
1692
1693 #: ../plugins/batt/batt.c:694
1694 msgid "Alarm time (minutes left)"
1695 msgstr "Čas výstrahy (zbývající minuty)"
1696
1697 #: ../plugins/batt/batt.c:695
1698 msgid "Background color"
1699 msgstr "Barva pozadí"
1700
1701 #: ../plugins/batt/batt.c:696
1702 msgid "Charging color 1"
1703 msgstr "Barva nabíjení 1"
1704
1705 #: ../plugins/batt/batt.c:697
1706 msgid "Charging color 2"
1707 msgstr "Barva nabíjení 2"
1708
1709 #: ../plugins/batt/batt.c:698
1710 msgid "Discharging color 1"
1711 msgstr "Barva vybíjení 1"
1712
1713 #: ../plugins/batt/batt.c:699
1714 msgid "Discharging color 2"
1715 msgstr "Barva vybíjení 2"
1716
1717 #: ../plugins/batt/batt.c:700
1718 msgid "Border width"
1719 msgstr "Šířka okraje"
1720
1721 #: ../plugins/batt/batt.c:704
1722 msgid "Show Extended Information"
1723 msgstr "Ukázat rozšířené informace"
1724
1725 #: ../plugins/batt/batt.c:705
1726 msgid "Number of battery to monitor"
1727 msgstr "Počet baterií ke sledování"
1728
1729 #: ../plugins/batt/batt.c:715
1730 msgid "Display battery status using ACPI"
1731 msgstr "Zobrazuje stav baterie pomocí rozhraní ACPI"
1732
1733 #: ../plugins/kbled/kbled.c:203 ../plugins/kbled/kbled.c:234
1734 msgid "Keyboard LED"
1735 msgstr "Diody LED na klávesnici"
1736
1737 #: ../plugins/kbled/kbled.c:205
1738 msgid "Show CapsLock"
1739 msgstr "Zobrazit CapsLock"
1740
1741 #: ../plugins/kbled/kbled.c:206
1742 msgid "Show NumLock"
1743 msgstr "Zobrazit NumLock"
1744
1745 #: ../plugins/kbled/kbled.c:207
1746 msgid "Show ScrollLock"
1747 msgstr "Zobrazit ScrollLock"
1748
1749 #: ../plugins/kbled/kbled.c:235
1750 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1751 msgstr "Indikátory přepínačů CapsLock, NumLock a ScrollLock"
1752
1753 #. A label to allow for click through
1754 #: ../plugins/indicator/indicator.c:694
1755 msgid "No Indicators"
1756 msgstr "Źádný indikátor"
1757
1758 #: ../plugins/indicator/indicator.c:863 ../plugins/indicator/indicator.c:881
1759 msgid "Indicator applets"
1760 msgstr "Ukazatel appletů"
1761
1762 #: ../plugins/indicator/indicator.c:865
1763 msgid "Indicator Applications"
1764 msgstr "Indikátor aplikace"
1765
1766 #: ../plugins/indicator/indicator.c:866
1767 msgid "Clock Indicator"
1768 msgstr "Ukazatel hodin"
1769
1770 #: ../plugins/indicator/indicator.c:867
1771 msgid "Messaging Menu"
1772 msgstr "Zprávy"
1773
1774 #: ../plugins/indicator/indicator.c:868
1775 msgid "Network Menu"
1776 msgstr "Síť"
1777
1778 #: ../plugins/indicator/indicator.c:869
1779 msgid "Session Menu"
1780 msgstr "Relace"
1781
1782 #: ../plugins/indicator/indicator.c:870
1783 msgid "Sound Menu"
1784 msgstr "Zvuk"
1785
1786 #: ../plugins/indicator/indicator.c:882
1787 msgid "Add indicator applets to the panel"
1788 msgstr "Přidat indikátor appletů na panel"
1789
1790 #: ../plugins/monitors/monitors.c:281
1791 #, c-format
1792 msgid "CPU usage: %.2f%%"
1793 msgstr "využití CPU: %.2f%%"
1794
1795 #: ../plugins/monitors/monitors.c:377
1796 #, c-format
1797 msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
1798 msgstr "využití RAM: %.1fMB (%.2f%%)"
1799
1800 #: ../plugins/monitors/monitors.c:723 ../plugins/monitors/monitors.c:808
1801 msgid "Resource monitors"
1802 msgstr "Zdroj monitorů"
1803
1804 #: ../plugins/monitors/monitors.c:726
1805 msgid "CPU color"
1806 msgstr "barva CPU"
1807
1808 #: ../plugins/monitors/monitors.c:727
1809 msgid "Display RAM usage"
1810 msgstr "Zobrazení využití RAM"
1811
1812 #: ../plugins/monitors/monitors.c:728
1813 msgid "RAM color"
1814 msgstr "barva RAM"
1815
1816 #: ../plugins/monitors/monitors.c:729
1817 msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
1818 msgstr "Akce při kliknutí (výchozí: lxtask)"
1819
1820 #: ../plugins/monitors/monitors.c:809
1821 msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1822 msgstr "Zobrazit monitory (CPU,RAM)"
1823
1824 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:52
1825 msgid "[N/A]"
1826 msgstr "[N/A]"
1827
1828 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:792
1829 msgid "Enter New Location"
1830 msgstr "Zadejte nové umístění"
1831
1832 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:806
1833 msgid "_New Location:"
1834 msgstr "_Nové umístění"
1835
1836 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:817
1837 msgid ""
1838 "Enter the:\n"
1839 "- city, or\n"
1840 "- city and state/country, or\n"
1841 "- postal code\n"
1842 "for which to retrieve the weather forecast."
1843 msgstr ""
1844 "Zadejte:\n"
1845 "- město, nebo\n"
1846 "- město a stát/zemi, nebo\n"
1847 "- poštovní směrovací číslo\n"
1848 "pro které se má získávat předpověď počasí."
1849
1850 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:854
1851 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:987
1852 msgid "You must specify a location."
1853 msgstr "Musíte zadat polohu stanoviště."
1854
1855 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:901
1856 #, c-format
1857 msgid "Location '%s' not found!"
1858 msgstr "Stanoviště '%s' nenalezeno!"
1859
1860 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1060
1861 msgid "Preferences"
1862 msgstr "Předvolby"
1863
1864 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1066
1865 msgid "Refresh"
1866 msgstr "Aktualizovat"
1867
1868 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1072
1869 msgid "Quit"
1870 msgstr "Ukončit"
1871
1872 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1229
1873 msgid "Weather Preferences"
1874 msgstr "Předvolby počasí"
1875
1876 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1243
1877 msgid "Current Location"
1878 msgstr "Nynější poloha"
1879
1880 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1247
1881 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1524
1882 msgid "None configured"
1883 msgstr "Nic nenastaveno"
1884
1885 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1249
1886 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1521
1887 msgid "_Set"
1888 msgstr "_Nastavit"
1889
1890 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1270
1891 msgid "Display"
1892 msgstr "Zobrazení"
1893
1894 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1274
1895 msgid "Name:"
1896 msgstr "Název:"
1897
1898 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1278
1899 msgid "Units:"
1900 msgstr "Jednotky:"
1901
1902 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1282
1903 msgid "_Metric (°C)"
1904 msgstr "_Metrické (°C)"
1905
1906 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1284
1907 msgid "_English (°F)"
1908 msgstr "_Anglické (°F)"
1909
1910 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1319
1911 msgid "Forecast"
1912 msgstr "Předpověď počasí"
1913
1914 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1323
1915 msgid "Updates:"
1916 msgstr "Aktualizace:"
1917
1918 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1327
1919 msgid "Ma_nual"
1920 msgstr "_Ručně"
1921
1922 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1331
1923 msgid "_Automatic, every"
1924 msgstr "_Automaticky, každých"
1925
1926 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1352
1927 msgid "minutes"
1928 msgstr "minut"
1929
1930 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1361
1931 msgid "Source:"
1932 msgstr "Zdroj:"
1933
1934 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1477
1935 msgid "C_hange"
1936 msgstr "_Změnit"
1937
1938 #. Both are available
1939 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1565
1940 #, c-format
1941 msgid "Current Conditions for %s"
1942 msgstr "Nynější podmínky pro %s"
1943
1944 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1589
1945 msgid "Location:"
1946 msgstr "Umístění:"
1947
1948 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1612
1949 msgid "Last updated:"
1950 msgstr "Poslední aktualizace:"
1951
1952 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1639
1953 msgid "Feels like:"
1954 msgstr "Připadá jako:"
1955
1956 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1664
1957 msgid "Humidity:"
1958 msgstr "Vlhkost:"
1959
1960 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1691
1961 msgid "Pressure:"
1962 msgstr "Tlak:"
1963
1964 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1718
1965 msgid "Visibility:"
1966 msgstr "Viditelnost:"
1967
1968 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1746
1969 msgid "Wind:"
1970 msgstr "Vítr:"
1971
1972 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1769
1973 msgid "Sunrise:"
1974 msgstr "Východ Slunce:"
1975
1976 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1792
1977 msgid "Sunset:"
1978 msgstr "Západ Slunce:"
1979
1980 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1898
1981 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2234
1982 #, c-format
1983 msgid "Forecast for %s unavailable."
1984 msgstr "Předpověď pro %s není dostupná."
1985
1986 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1907
1987 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2239
1988 #, c-format
1989 msgid "Location not set."
1990 msgstr "Poloha nebyla zadána."
1991
1992 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1924
1993 #, c-format
1994 msgid "Searching for '%s'..."
1995 msgstr "Hledá se '%s'..."
1996
1997 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2050
1998 #, c-format
1999 msgid "Location matches for '%s'"
2000 msgstr "Stanoviště odpovídá '%s'"
2001
2002 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2070
2003 msgid "City"
2004 msgstr "Město"
2005
2006 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2090
2007 msgid "Country"
2008 msgstr "Země"
2009
2010 #. make it nice and pretty
2011 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2221
2012 msgid "Currently in "
2013 msgstr "Nyní v "
2014
2015 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2223
2016 msgid "Today: "
2017 msgstr "Dnes: "
2018
2019 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2224
2020 msgid "Tomorrow: "
2021 msgstr "Zítra: "
2022
2023 #: ../plugins/weather/weather.c:332
2024 msgid "Weather Plugin"
2025 msgstr "Modul Počasí"
2026
2027 #: ../plugins/weather/weather.c:333
2028 msgid "Show weather conditions for a location."
2029 msgstr "Zobrazit počasí pro dané umístění."
2030
2031 #~ msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
2032 #~ msgstr ""
2033 #~ " --log <number>  -- nastaví úroveň protokolování na 0-5. 0 - žádné 5 - "
2034 #~ "podrobné\n"
2035
2036 #~ msgid "Display Image and Tooltip"
2037 #~ msgstr "Zobrazovat obrázek a tip"
2038
2039 #~ msgid "Normal"
2040 #~ msgstr "Běžný"
2041
2042 #~ msgid "Warning1"
2043 #~ msgstr "Varování1"
2044
2045 #~ msgid "Warning2"
2046 #~ msgstr "Varování2"
2047
2048 #~ msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
2049 #~ msgstr "Nepodařio se spustit nástroj pro nastavení času: %s"
2050
2051 #~ msgid "Model"
2052 #~ msgstr "Model"
2053
2054 #~ msgid "WNCKPager"
2055 #~ msgstr "WNCKPager"
2056
2057 #~ msgid "<b>Icon</b>"
2058 #~ msgstr "<b>Ikona</b>"
2059
2060 #~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
2061 #~ msgstr "Konfigurovat přepínač rozvržení klávesnice"
2062
2063 #~ msgid "image"
2064 #~ msgstr "obrázek"
2065
2066 #~ msgid "text"
2067 #~ msgstr "text"
2068
2069 #~ msgid "Per application settings"
2070 #~ msgstr "Nastavení jednotlivých aplikací"
2071
2072 #~ msgid "Default layout:"
2073 #~ msgstr "Výchozí rozvržení:"
2074
2075 #~ msgid "Available Applications"
2076 #~ msgstr "Dostupné aplikace"
2077
2078 #~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
2079 #~ msgstr "Zobrazuje teplotu systému, od kesler.daniel@gmail.com"
2080
2081 #~ msgid "Left\t"
2082 #~ msgstr "Vlevo\t"
2083
2084 #~ msgid "Top\t"
2085 #~ msgstr "Nahoře\t"
2086
2087 #~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
2088 #~ msgstr "Číslo pracovní plochy / Název pracovní plochy"
2089
2090 #~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
2091 #~ msgstr "Stará systémová oblast prostředí KDE nebo GNOME"
2092
2093 #~ msgid "Enable Image:"
2094 #~ msgstr "Povolit obrázek:"
2095
2096 #~ msgid "Enable Transparency"
2097 #~ msgstr "Povolit průhlednost"
2098
2099 #~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
2100 #~ msgstr " --configure -- spustí konfigurační nástroj\n"
2101
2102 #~ msgid " -C  -- same as --configure\n"
2103 #~ msgstr " -C  -- stejné jako --configure\n"
2104
2105 #~ msgid "Add Button"
2106 #~ msgstr "Přidat tlačítko"
2107
2108 #~ msgid "Button Properties"
2109 #~ msgstr "Vlastnosti tlačítka"
2110
2111 #~ msgid "Remove Button"
2112 #~ msgstr "Odebrat tlačítko"
2113
2114 #~ msgid "Buttons"
2115 #~ msgstr "Tlačítka"
2116
2117 #~ msgid "Show Iconified windows"
2118 #~ msgstr "Zobrazovat minimalizovaná okna"
2119
2120 #~ msgid "Show mapped windows"
2121 #~ msgstr "Zobrazit mapovaná okna"
2122
2123 #~ msgid "Where to put the panel?"
2124 #~ msgstr "Kam chcete umístit panel?"
2125
2126 #~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
2127 #~ msgstr "Baterie: %d%% nabito, %s"
2128
2129 #~ msgid "charging finished"
2130 #~ msgstr "nabíjení dokončeno"
2131
2132 #~ msgid "charging"
2133 #~ msgstr "nabíjení"