Merging upstream version 0.5.9.
[debian/lxpanel.git] / po / cs.po
1 # Czech translations for lxpanel package.
2 # Copyright (C) 2009 THE lxpanel'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
4 # Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2009.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: lxpanel 0.3.99\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-01-04 15:41+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-03-29 22:58+0200\n"
12 "Last-Translator: <miko.vaji@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Czech\n"
14 "Language: cs\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
20
21 #: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:319
22 msgid "Run"
23 msgstr "Spustit"
24
25 #: ../src/configurator.c:56
26 msgid "Restart"
27 msgstr "Restartovat"
28
29 #: ../src/configurator.c:57
30 msgid "Logout"
31 msgstr "Odhlásit se"
32
33 #: ../src/configurator.c:468
34 msgid "Currently loaded plugins"
35 msgstr "Právě zavedené zásuvné moduly"
36
37 #: ../src/configurator.c:477
38 msgid "Stretch"
39 msgstr "Natáhnout"
40
41 #: ../src/configurator.c:596
42 msgid "Add plugin to panel"
43 msgstr "Přidat zásuvný modul na panel"
44
45 #: ../src/configurator.c:624
46 msgid "Available plugins"
47 msgstr "Dostupné zásuvné moduly"
48
49 #: ../src/configurator.c:1202
50 msgid "Logout command is not set"
51 msgstr "Příkaz pro ohlášení není nastaven"
52
53 #: ../src/configurator.c:1255
54 msgid "Select a directory"
55 msgstr "Vyberte adresář"
56
57 #: ../src/configurator.c:1255 ../src/configurator.c:1346
58 msgid "Select a file"
59 msgstr "Vyberte soubor"
60
61 #: ../src/configurator.c:1373
62 msgid "_Browse"
63 msgstr "_Procházet"
64
65 #: ../src/panel.c:651
66 msgid ""
67 "Really delete this panel?\n"
68 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
69 msgstr ""
70 "Opravdu chcete smazat tento panel?\n"
71 "<b>Varování: Tuto akci nelze vzít zpět.</b>"
72
73 #: ../src/panel.c:653
74 msgid "Confirm"
75 msgstr "Potvrdit"
76
77 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
78 #: ../src/panel.c:686
79 msgid "translator-credits"
80 msgstr "Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>"
81
82 #: ../src/panel.c:691
83 msgid "LXPanel"
84 msgstr "LXPanel"
85
86 #: ../src/panel.c:693
87 msgid "Copyright (C) 2008-2011"
88 msgstr "Copyright (C) 2008-2011"
89
90 #: ../src/panel.c:694
91 msgid "Desktop panel for LXDE project"
92 msgstr "Panel pracovní plochy projektu LXDE"
93
94 #: ../src/panel.c:717
95 msgid "Add / Remove Panel Items"
96 msgstr "Přidat nebo odebrat položky panelu"
97
98 #: ../src/panel.c:725
99 #, c-format
100 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
101 msgstr "Odebrat \"%s\" z panelu"
102
103 #: ../src/panel.c:737
104 msgid "Panel Settings"
105 msgstr "Nastavení panelu"
106
107 #: ../src/panel.c:743
108 msgid "Create New Panel"
109 msgstr "Vytvořit nový panel"
110
111 #: ../src/panel.c:754
112 msgid "Delete This Panel"
113 msgstr "Smazat tento panel"
114
115 #: ../src/panel.c:765
116 msgid "About"
117 msgstr "O aplikaci"
118
119 #: ../src/panel.c:773
120 msgid "Panel"
121 msgstr "Panel"
122
123 #: ../src/panel.c:786
124 #, c-format
125 msgid "\"%s\" Settings"
126 msgstr "Nastavení \"%s\""
127
128 #: ../src/panel.c:1042 ../src/panel.c:1050 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
129 msgid "Height:"
130 msgstr "Výška:"
131
132 #: ../src/panel.c:1043 ../src/panel.c:1049 ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
133 msgid "Width:"
134 msgstr "Šířka:"
135
136 #: ../src/panel.c:1044 ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
137 msgid "Left"
138 msgstr "Vlevo"
139
140 #: ../src/panel.c:1045 ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
141 msgid "Right"
142 msgstr "Vpravo"
143
144 #: ../src/panel.c:1051 ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
145 msgid "Top"
146 msgstr "Nahoře"
147
148 #: ../src/panel.c:1052 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
149 msgid "Bottom"
150 msgstr "Dole"
151
152 #: ../src/panel.c:1460
153 #, c-format
154 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
155 msgstr ""
156 "lxpanel %s - odlehčený panel napsaný v GTK2+ pro UNIXová pracovní prostředí\n"
157
158 #: ../src/panel.c:1461
159 #, c-format
160 msgid "Command line options:\n"
161 msgstr "Volby příkazové řádky:\n"
162
163 #: ../src/panel.c:1462
164 #, c-format
165 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
166 msgstr " --help      -- zobrazí tuto nápovědu a ukončí se\n"
167
168 #: ../src/panel.c:1463
169 #, c-format
170 msgid " --version   -- print version and exit\n"
171 msgstr " --version   -- zobrazí informace o verzi a ukončí se\n"
172
173 #: ../src/panel.c:1464
174 #, c-format
175 msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
176 msgstr ""
177 " --log <číslo>  -- nastaví úroveň protokolování na 0-5. 0 - žádné 5 - "
178 "podrobné\n"
179
180 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
181 #: ../src/panel.c:1466
182 #, c-format
183 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
184 msgstr " --profile název -- použije zadaný profil\n"
185
186 #: ../src/panel.c:1468
187 #, c-format
188 msgid " -h  -- same as --help\n"
189 msgstr " -h  -- stejné jako --help\n"
190
191 #: ../src/panel.c:1469
192 #, c-format
193 msgid " -p  -- same as --profile\n"
194 msgstr " -p  -- stejné jako --profile\n"
195
196 #: ../src/panel.c:1470
197 #, c-format
198 msgid " -v  -- same as --version\n"
199 msgstr " -v  -- stejné jako --version\n"
200
201 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
202 #: ../src/panel.c:1472
203 #, c-format
204 msgid ""
205 "\n"
206 "Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
207 "\n"
208 msgstr ""
209 "\n"
210 "Podrobnosti naleznete na webové stránce http://lxde.org/\n"
211 "\n"
212
213 #: ../src/gtk-run.c:332
214 msgid "Enter the command you want to execute:"
215 msgstr "Zadejte příkaz ke spuštění:"
216
217 #: ../data/ui/launchbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchbar.c:912
218 msgid "Application Launch Bar"
219 msgstr "Spouštěcí panel aplikací"
220
221 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
222 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:2
223 #, no-c-format
224 msgid "0%"
225 msgstr "0%"
226
227 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
228 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:3
229 msgid "<b>Activity</b>"
230 msgstr "<b>Aktivita</b>"
231
232 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
233 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:4
234 msgid "<b>Connection</b>"
235 msgstr "<b>Připojení</b>"
236
237 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
238 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:5
239 msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
240 msgstr "<b>Internetový protokol (IPv4)</b>"
241
242 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
243 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:6
244 msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
245 msgstr "<b>Internetový protokol (IPv6)</b>"
246
247 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
248 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:7
249 msgid "<b>Network Device</b>"
250 msgstr "<b>Síťové zařízení</b>"
251
252 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:8
253 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:8
254 msgid "<b>Signal Strength</b>"
255 msgstr "<b>Síla signálu</b>"
256
257 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
258 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:9
259 msgid "Address:"
260 msgstr "Adresa:"
261
262 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:10 ../src/plugins/netstat/netstat.c:319
263 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:330
264 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:10
265 msgid "Broadcast:"
266 msgstr "Broadcast:"
267
268 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
269 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:11
270 msgid "Con_figure"
271 msgstr "Kon_figurovat"
272
273 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
274 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:12
275 msgid "Destination:"
276 msgstr "Cíl:"
277
278 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
279 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:13
280 msgid "General"
281 msgstr "Obecné"
282
283 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:14
284 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:14
285 msgid "Received:"
286 msgstr "Přijato:"
287
288 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
289 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:15
290 msgid "Scope:"
291 msgstr "Rozsah:"
292
293 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
294 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:16
295 msgid "Sent:"
296 msgstr "Odesláno:"
297
298 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
299 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:17
300 msgid "Status:"
301 msgstr "Stav:"
302
303 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
304 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:18
305 msgid "Subnet Mask:"
306 msgstr "Maska podsítě:"
307
308 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
309 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:19
310 msgid "Support"
311 msgstr "Podpora"
312
313 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
314 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:20
315 msgid "Type:"
316 msgstr "Typ:"
317
318 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
319 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:21
320 msgid "_Name:"
321 msgstr "_Název:"
322
323 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
324 #, no-c-format
325 msgid "% Percent"
326 msgstr "% procent"
327
328 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:3
329 msgid "<b>Automatic hiding</b>"
330 msgstr "<b>Automaticky skrývat</b>"
331
332 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
333 msgid "<b>Background</b>"
334 msgstr "<b>Pozadí</b>"
335
336 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
337 msgid "<b>Font</b>"
338 msgstr "<b>Písmo</b>"
339
340 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
341 msgid "<b>Icon</b>"
342 msgstr "<b>Ikona</b>"
343
344 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
345 msgid "<b>Position</b>"
346 msgstr "<b>Pozice</b>"
347
348 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
349 msgid "<b>Properties</b>"
350 msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
351
352 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
353 msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
354 msgstr "<b>Nastavit upřednostňované aplikace</b>"
355
356 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
357 msgid "<b>Size</b>"
358 msgstr "<b>Velikost</b>"
359
360 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
361 msgid "Advanced"
362 msgstr "Pokročilé"
363
364 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
365 msgid "Alignment:"
366 msgstr "Zarovnání:"
367
368 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
369 msgid "Appearance"
370 msgstr "Vzhled"
371
372 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
373 msgid "Center"
374 msgstr "Uprostřed"
375
376 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
377 msgid "Custom color"
378 msgstr "Vlastní barva"
379
380 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
381 msgid "Dynamic"
382 msgstr "Dynamické"
383
384 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
385 msgid "Edge:"
386 msgstr "Roh:"
387
388 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
389 msgid "File Manager:"
390 msgstr "Správce souborů:"
391
392 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
393 msgid "Geometry"
394 msgstr "Geometrie"
395
396 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
397 msgid "Image"
398 msgstr "Obrázek"
399
400 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
401 msgid "Logout Command:"
402 msgstr "Příkaz pro odhlášení:"
403
404 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
405 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
406 msgstr "Správce oken bude považovat panel za dok"
407
408 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
409 msgid "Margin:"
410 msgstr "Okraj:"
411
412 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
413 msgid "Minimize panel when not in use"
414 msgstr "Minimalizovat panel, pokud se nepoužívá"
415
416 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
417 msgid "Panel Applets"
418 msgstr "Aplety panelu"
419
420 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
421 msgid "Panel Preferences"
422 msgstr "Předvolby panelu"
423
424 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
425 msgid "Pixels"
426 msgstr "Pixely"
427
428 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
429 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
430 msgstr "Rezervovat prostor, nezakrývat maximalizovanými okny"
431
432 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
433 msgid "Select an image file"
434 msgstr "Vyberte soubor s obrázkem"
435
436 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34 ../src/plugins/space.c:125
437 #: ../src/plugins/batt/batt.c:583
438 msgid "Size"
439 msgstr "Velikost"
440
441 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
442 msgid "Size when minimized"
443 msgstr "Velikost při minimalizaci"
444
445 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
446 msgid "Solid color (with opacity)"
447 msgstr "Jediná barva (s neprůhledností)"
448
449 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
450 msgid "System theme"
451 msgstr "Systémový motiv"
452
453 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
454 msgid "Terminal Emulator:"
455 msgstr "Emulátor terminálu:"
456
457 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
458 msgid "pixels"
459 msgstr "pixely"
460
461 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:268
462 msgid "CPU Usage Monitor"
463 msgstr "Sledování využití procesoru"
464
465 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:270 ../src/plugins/monitors/monitors.c:653
466 msgid "Display CPU usage"
467 msgstr "Zobrazuje využití procesoru"
468
469 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:207 ../src/plugins/dclock.c:438
470 msgid "Bold font"
471 msgstr "Tučné písmo"
472
473 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:208
474 msgid "Display desktop names"
475 msgstr "Zobrazovat názvy pracovních ploch"
476
477 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:235
478 msgid "Desktop Number / Workspace Name"
479 msgstr "Číslo pracovní plochy / Název pracovní plochy"
480
481 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:237
482 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
483 msgstr "Zobrazuje číslo pracovní plochy, od cmeury@users.sf.net"
484
485 #: ../src/plugins/image.c:177
486 msgid "Display Image and Tooltip"
487 msgstr "Zobrazovat obrázek a tip"
488
489 #: ../src/plugins/launchbar.c:914
490 msgid "Bar with buttons to launch application"
491 msgstr "Panel s tlačítko pro spouštění aplikací"
492
493 #. Add Raise menu item.
494 #: ../src/plugins/taskbar.c:1714
495 msgid "_Raise"
496 msgstr "_Obnovit"
497
498 #. Add Restore menu item.
499 #: ../src/plugins/taskbar.c:1719
500 msgid "R_estore"
501 msgstr "O_bnovit"
502
503 #. Add Maximize menu item.
504 #: ../src/plugins/taskbar.c:1724
505 msgid "Ma_ximize"
506 msgstr "Ma_ximalizovat"
507
508 #. Add Iconify menu item.
509 #: ../src/plugins/taskbar.c:1729
510 msgid "Ico_nify"
511 msgstr "Mi_nimalizovat"
512
513 #: ../src/plugins/taskbar.c:1748
514 #, c-format
515 msgid "Workspace _%d"
516 msgstr "Pra_covní plocha %d"
517
518 #: ../src/plugins/taskbar.c:1753
519 #, c-format
520 msgid "Workspace %d"
521 msgstr "Pracovní plocha %d"
522
523 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
524 #: ../src/plugins/taskbar.c:1767
525 msgid "_All workspaces"
526 msgstr "_Všechny pracovní plochy"
527
528 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
529 #: ../src/plugins/taskbar.c:1773
530 msgid "_Move to Workspace"
531 msgstr "_Přesunout na pracovní plochu"
532
533 #. Add Close menu item.  By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
534 #: ../src/plugins/taskbar.c:1779
535 msgid "_Close Window"
536 msgstr "_Zavřít okno"
537
538 #: ../src/plugins/taskbar.c:1986
539 msgid "Show tooltips"
540 msgstr "Zobrazovat tipy"
541
542 #: ../src/plugins/taskbar.c:1987
543 msgid "Icons only"
544 msgstr "Pouze ikony"
545
546 #: ../src/plugins/taskbar.c:1988
547 msgid "Flat buttons"
548 msgstr "Rovná tlačítka"
549
550 #: ../src/plugins/taskbar.c:1989
551 msgid "Show windows from all desktops"
552 msgstr "Zobrazit okna všech pracovních ploch"
553
554 #: ../src/plugins/taskbar.c:1990
555 msgid "Use mouse wheel"
556 msgstr "Používat kolečko myši"
557
558 #: ../src/plugins/taskbar.c:1991
559 msgid "Flash when there is any window requiring attention"
560 msgstr "Blikat při žádosti okna"
561
562 #: ../src/plugins/taskbar.c:1992
563 msgid "Combine multiple application windows into a single button"
564 msgstr "Kombinovat více oken aplikací do jediného tlačítka"
565
566 #: ../src/plugins/taskbar.c:1993
567 msgid "Maximum width of task button"
568 msgstr "Maximální šířka tlačítka úlohy"
569
570 #: ../src/plugins/taskbar.c:1994
571 msgid "Spacing"
572 msgstr "Rozestupy"
573
574 #: ../src/plugins/taskbar.c:2047
575 msgid "Task Bar (Window List)"
576 msgstr "Panel úloh (Seznam oken)"
577
578 #: ../src/plugins/taskbar.c:2049
579 msgid ""
580 "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
581 "focus"
582 msgstr ""
583 "Panel úloh zobrazuje všechna otevřená okna a umožňuje je minimalizovat, "
584 "skrýt nebo aktivovat"
585
586 #: ../src/plugins/dclock.c:434
587 msgid "Clock Format"
588 msgstr "Formát hodin"
589
590 #: ../src/plugins/dclock.c:435
591 msgid "Tooltip Format"
592 msgstr "Formát tipů"
593
594 #: ../src/plugins/dclock.c:436
595 msgid "Format codes: man 3 strftime; \\n for line break"
596 msgstr "Kódy formátu: man 3 strftime; \\n pro zalomení řádku"
597
598 #: ../src/plugins/dclock.c:437
599 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
600 msgstr "Akce při kliknutí (výchozí: zobrazit kalendář)"
601
602 #: ../src/plugins/dclock.c:439
603 msgid "Tooltip only"
604 msgstr "Pouze tip"
605
606 #: ../src/plugins/dclock.c:440
607 #, fuzzy
608 msgid "Center text"
609 msgstr "Uprostřed"
610
611 #: ../src/plugins/dclock.c:469
612 msgid "Digital Clock"
613 msgstr "Digitální hodiny"
614
615 #: ../src/plugins/dclock.c:471
616 msgid "Display digital clock and tooltip"
617 msgstr "Zobrazovat digitální hodiny a tipy"
618
619 #: ../src/plugins/menu.c:426
620 msgid "Add to desktop"
621 msgstr "Přidat na pracovní plochu"
622
623 #: ../src/plugins/menu.c:436
624 msgid "Properties"
625 msgstr "Vlastnosti"
626
627 #: ../src/plugins/menu.c:1085 ../src/plugins/dirmenu.c:413
628 msgid "Icon"
629 msgstr "Ikona"
630
631 #: ../src/plugins/menu.c:1102
632 msgid "Menu"
633 msgstr "Nabídka"
634
635 #: ../src/plugins/menu.c:1104
636 msgid "Application Menu"
637 msgstr "Nabídka aplikací"
638
639 #: ../src/plugins/separator.c:102
640 msgid "Separator"
641 msgstr "Oddělovač"
642
643 #: ../src/plugins/separator.c:104
644 msgid "Add a separator to the panel"
645 msgstr "Přidá na panel oddělovač"
646
647 #: ../src/plugins/pager.c:837
648 msgid "Desktop Pager"
649 msgstr "Přepínač ploch"
650
651 #: ../src/plugins/pager.c:839
652 msgid "Simple pager plugin"
653 msgstr "Jednoduchý zásuvný modul pro přepínání pracovních ploch"
654
655 #: ../src/plugins/space.c:143
656 msgid "Spacer"
657 msgstr "Prostor"
658
659 #: ../src/plugins/space.c:145
660 msgid "Allocate space"
661 msgstr "Rezervovat prostor"
662
663 #: ../src/plugins/tray.c:737
664 msgid "System Tray"
665 msgstr "Systémová oblast"
666
667 #: ../src/plugins/tray.c:739
668 msgid "System tray"
669 msgstr "Systémová oblast"
670
671 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:291
672 msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
673 msgstr "Konfigurovat přepínač rozvržení klávesnice"
674
675 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:306
676 msgid "Show layout as"
677 msgstr "Zobrazovat rozvržení jako"
678
679 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:321
680 msgid "image"
681 msgstr "obrázek"
682
683 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:322
684 msgid "text"
685 msgstr "text"
686
687 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:329
688 msgid "Per application settings"
689 msgstr "Nastavení jednotlivých aplikací"
690
691 #. Create a check button as the child of the vertical box.
692 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:344
693 msgid "_Remember layout for each application"
694 msgstr "_Zapamatovat si rozvržení každé aplikace"
695
696 #. Create a label as the child of the horizontal box.
697 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:354
698 msgid "Default layout:"
699 msgstr "Výchozí rozvržení:"
700
701 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:405
702 msgid "Keyboard Layout Switcher"
703 msgstr "Přepínač rozvržení klávesnice"
704
705 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:407
706 msgid "Switch between available keyboard layouts"
707 msgstr "Přepnout mezi dostupnými rozvrženími klávesnic"
708
709 #: ../src/plugins/wincmd.c:209
710 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
711 msgstr ""
712 "Kliknutím levého tlačítka minimalizujete všechna okna. Kliknutím prostředním "
713 "tlačítka je skryjete."
714
715 #: ../src/plugins/wincmd.c:237
716 msgid "Alternately iconify/shade and raise"
717 msgstr "Alternativní minimalizace, skrytí a obnovení"
718
719 #: ../src/plugins/wincmd.c:266
720 msgid "Minimize All Windows"
721 msgstr "Minimalizovat všechna okna"
722
723 #: ../src/plugins/wincmd.c:268
724 msgid ""
725 "Sends commands to all desktop windows.\n"
726 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
727 msgstr ""
728 "Posílá příkazy všem oknům pracovního prostředí.\n"
729 "Podporované příkazy jsou 1) minimalizovat a 2) skrýt"
730
731 #: ../src/plugins/dirmenu.c:246
732 msgid "Open in _Terminal"
733 msgstr "Otevřít v _terminálu"
734
735 #: ../src/plugins/dirmenu.c:411
736 msgid "Directory"
737 msgstr "Adresář"
738
739 #: ../src/plugins/dirmenu.c:412
740 msgid "Label"
741 msgstr "Popisek"
742
743 #: ../src/plugins/dirmenu.c:443
744 msgid "Directory Menu"
745 msgstr "Nabídka adresářů"
746
747 #: ../src/plugins/dirmenu.c:445
748 msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
749 msgstr "Procházení adresářové struktury v nabídce (Autor: PCMan)"
750
751 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:396
752 msgid "Normal"
753 msgstr "Běžný"
754
755 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:397
756 msgid "Warning1"
757 msgstr "varování1"
758
759 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:398
760 msgid "Warning2"
761 msgstr "Varování2"
762
763 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:399
764 msgid "Automatic sensor location"
765 msgstr "Automatické senzo umístění"
766
767 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:400
768 msgid "Sensor"
769 msgstr "Senzor"
770
771 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:401
772 msgid "Automatic temperature levels"
773 msgstr "Automatické úrovně teploty"
774
775 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:402
776 msgid "Warning1 Temperature"
777 msgstr "Teplota Varování1"
778
779 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:403
780 msgid "Warning2 Temperature"
781 msgstr "Teplota Varování2"
782
783 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:445
784 msgid "Temperature Monitor"
785 msgstr "Sledování teploty"
786
787 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:447
788 msgid "Display system temperature"
789 msgstr "Zobrazovat teplotu systému"
790
791 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
792 #. Display current level in tooltip.
793 #: ../src/plugins/volume/volume.c:300
794 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:279
795 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:449
796 msgid "Volume control"
797 msgstr "Ovládání hlasitosti"
798
799 #: ../src/plugins/volume/volume.c:312
800 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:571
801 msgid "Volume Control"
802 msgstr "Ovládání hlasitosti"
803
804 #. Create a frame as the child of the viewport.
805 #: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
806 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:407
807 msgid "Volume"
808 msgstr "Hlasitost"
809
810 #. Create a check button as the child of the vertical box.
811 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:426
812 msgid "Mute"
813 msgstr "Ztlumit"
814
815 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:544
816 msgid ""
817 "Error, you need to install a application to configure the sound (pavucontol, "
818 "alsamixer ...)"
819 msgstr ""
820
821 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:168
822 msgid "<Hidden Access Point>"
823 msgstr "<Skrytý přístupový bod>"
824
825 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:201
826 msgid "Wireless Networks not found in range"
827 msgstr "V dosahu nebyly nalezeny žádné bezdrátové sítě"
828
829 #. Repair
830 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:235
831 msgid "Repair"
832 msgstr "Opravit"
833
834 #. interface down
835 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:240
836 msgid "Disable"
837 msgstr "Zakázat"
838
839 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:299
840 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
841 msgstr "Bezdrátové připojení nemá konektivitu"
842
843 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:301
844 msgid "Network cable is plugged out"
845 msgstr "Síťový kabel byl odpojen"
846
847 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:303
848 msgid "Connection has limited or no connectivity"
849 msgstr "Omezené nebo žádné připojení"
850
851 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:307 ../src/plugins/netstat/netstat.c:318
852 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:329
853 msgid "IP Address:"
854 msgstr "Adresa IP:"
855
856 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
857 msgid "Remote IP:"
858 msgstr "Vzdálená adresa IP:"
859
860 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:309 ../src/plugins/netstat/netstat.c:320
861 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:331
862 msgid "Netmask:"
863 msgstr "Síťová maska:"
864
865 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
866 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
867 msgid "Activity"
868 msgstr "Aktivita"
869
870 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
871 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
872 msgid "Sent"
873 msgstr "Odesláno"
874
875 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
876 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
877 msgid "Received"
878 msgstr "Přijato"
879
880 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:311 ../src/plugins/netstat/netstat.c:323
881 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:334
882 msgid "bytes"
883 msgstr "bajtů"
884
885 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:312 ../src/plugins/netstat/netstat.c:324
886 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:335
887 msgid "packets"
888 msgstr "paketů"
889
890 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:315
891 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
892 msgid "Wireless"
893 msgstr "Bezdrátová síť"
894
895 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:317
896 msgid "Protocol:"
897 msgstr "Protokol:"
898
899 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:321 ../src/plugins/netstat/netstat.c:332
900 msgid "HW Address:"
901 msgstr "Hardwarová adresa:"
902
903 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:470
904 msgid "Manage Networks"
905 msgstr "Správovat sítě"
906
907 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:472
908 msgid "Monitor and Manage networks"
909 msgstr "Sleduje a spravuje sítě"
910
911 #. create dialog
912 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:84
913 msgid "Setting Encryption Key"
914 msgstr "Nastavení šifrovacího klíče"
915
916 #. messages
917 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:94
918 msgid ""
919 "This wireless network was encrypted.\n"
920 "You must have the encryption key."
921 msgstr ""
922 "Bezdrátová síť je zašifrována.\n"
923 "Je nutné mít šifrovací klíč."
924
925 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:99
926 msgid "Encryption Key:"
927 msgstr "Šifrovací klíč:"
928
929 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
930 msgid "Interface to monitor"
931 msgstr "Sledované zařízení"
932
933 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
934 msgid "Config tool"
935 msgstr "Konfigurační nástroj"
936
937 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
938 msgid "Network Status Monitor"
939 msgstr "Sledování stavu sítě"
940
941 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
942 msgid "Monitor network status"
943 msgstr "Sleduje stav sítě"
944
945 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
946 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
947 msgid "Unknown"
948 msgstr "Neznámý"
949
950 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
951 msgid "Connection Properties"
952 msgstr "Vlastnosti připojení"
953
954 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
955 #, c-format
956 msgid "Connection Properties: %s"
957 msgstr "Vlastnosti připojení: %s"
958
959 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
960 #, c-format
961 msgid "%lu packet"
962 msgid_plural "%lu packets"
963 msgstr[0] "%lu paket"
964 msgstr[1] "%lu pakety"
965 msgstr[2] "%lu paketů"
966
967 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
968 #, c-format
969 msgid ""
970 "There was an error displaying help:\n"
971 "%s"
972 msgstr ""
973 "Při zobrazování nápovědy došlo k chybě:\n"
974 "%s"
975
976 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
977 #, c-format
978 msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
979 msgstr "Nepodařio se spustit nástroj pro nastavení času: %s"
980
981 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
982 #, c-format
983 msgid "Network Connection: %s"
984 msgstr "Síťové připojení: %s"
985
986 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
987 msgid "Network Connection"
988 msgstr "Síťové připojení"
989
990 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:838
991 msgid "Interface"
992 msgstr "Zařízení"
993
994 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
995 msgid "The current interface the icon is monitoring."
996 msgstr "Zařízení sledované ikonou."
997
998 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:846
999 msgid "Orientation"
1000 msgstr "Orientace"
1001
1002 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
1003 msgid "The orientation of the tray."
1004 msgstr "Orientace systémové oblasti"
1005
1006 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
1007 msgid "Tooltips Enabled"
1008 msgstr "Tipy povoleny"
1009
1010 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
1011 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1012 msgstr "Povolit zobrazování nebo nezobrazování tipů ikon."
1013
1014 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:863
1015 msgid "Show Signal"
1016 msgstr "Zobrazit signál"
1017
1018 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
1019 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1020 msgstr "Zobrazovat nebo nezobrazovat sílu signálu."
1021
1022 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:977
1023 #, c-format
1024 msgid ""
1025 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1026 "\n"
1027 "%s"
1028 msgstr ""
1029 "Pro vyřešení následujících potíží kontaktujte administrátora systému:\n"
1030 "\n"
1031 "%s"
1032
1033 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1034 msgid "Name"
1035 msgstr "Název"
1036
1037 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1038 msgid "The interface name"
1039 msgstr "Název rozhraní"
1040
1041 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1042 msgid "State"
1043 msgstr "Stav"
1044
1045 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1046 msgid "The interface state"
1047 msgstr "Stav rozhraní"
1048
1049 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1050 msgid "Stats"
1051 msgstr "Statistiky"
1052
1053 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1054 msgid "The interface packets/bytes statistics"
1055 msgstr "Statistika paketů a bajtů rozhraní"
1056
1057 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1058 msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1059 msgstr "Určuje, zda se rozhraní bezdrátové"
1060
1061 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1062 msgid "Signal"
1063 msgstr "Signál"
1064
1065 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1066 msgid "Wireless signal strength percentage"
1067 msgstr "Procentuální vyjádření síly signálu bezdrátového zařízení"
1068
1069 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1070 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1071 msgid "Error"
1072 msgstr "Chyba"
1073
1074 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1075 msgid "The current error condition"
1076 msgstr "Současný stav chyb"
1077
1078 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
1079 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
1080 #, c-format
1081 msgid "Unable to open socket: %s"
1082 msgstr "Nelze otevřít soket: %s"
1083
1084 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
1085 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
1086 #, c-format
1087 msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1088 msgstr "Chyba SIOCGIFFLAGS: %s"
1089
1090 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
1091 msgid "AMPR NET/ROM"
1092 msgstr "AMPR NET/ROM"
1093
1094 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
1095 msgid "Ethernet"
1096 msgstr "Ethernet"
1097
1098 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1099 msgid "AMPR AX.25"
1100 msgstr "AMPR AX.25"
1101
1102 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1103 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
1104 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1105 msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1106
1107 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
1108 msgid "ARCnet"
1109 msgstr "ARCnet"
1110
1111 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1112 msgid "Frame Relay DLCI"
1113 msgstr "Frame Relay DLCI"
1114
1115 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
1116 msgid "Metricom Starmode IP"
1117 msgstr "Metricom Starmode IP"
1118
1119 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1120 msgid "Serial Line IP"
1121 msgstr "Sériová linka IP"
1122
1123 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
1124 msgid "VJ Serial Line IP"
1125 msgstr "VJ Sériová linka IP"
1126
1127 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1128 msgid "6-bit Serial Line IP"
1129 msgstr "6bitová sériová linka IP"
1130
1131 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1132 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1133 msgstr "VJ 6bitová sériová linka IP"
1134
1135 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1136 msgid "Adaptive Serial Line IP"
1137 msgstr "Adaptivní sériová linka IP"
1138
1139 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1140 msgid "AMPR ROSE"
1141 msgstr "AMPR ROSE"
1142
1143 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
1144 msgid "Generic X.25"
1145 msgstr "Obecné X.25"
1146
1147 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1148 msgid "Point-to-Point Protocol"
1149 msgstr "Point-to-Point Protocol"
1150
1151 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1152 msgid "(Cisco)-HDLC"
1153 msgstr "(Cisco)-HDLC"
1154
1155 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1156 msgid "LAPB"
1157 msgstr "LAPB"
1158
1159 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1160 msgid "IPIP Tunnel"
1161 msgstr "Tunel IPIP"
1162
1163 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
1164 msgid "Frame Relay Access Device"
1165 msgstr "Zařízení protokolu Frame Relay Access"
1166
1167 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
1168 msgid "Local Loopback"
1169 msgstr "Místní smyčka"
1170
1171 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
1172 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1173 msgstr "Rozhraní Fiber Distributed Data"
1174
1175 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
1176 msgid "IPv6-in-IPv4"
1177 msgstr "IPv6-in-IPv4"
1178
1179 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
1180 msgid "HIPPI"
1181 msgstr "HIPPI"
1182
1183 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
1184 msgid "Ash"
1185 msgstr "Ash"
1186
1187 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
1188 msgid "Econet"
1189 msgstr "Econet"
1190
1191 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1192 msgid "IrLAP"
1193 msgstr "IrLAP"
1194
1195 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
1196 #, c-format
1197 msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1198 msgstr "Chyba SIOCGIFCONF: %s"
1199
1200 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
1201 #, c-format
1202 msgid "No network devices found"
1203 msgstr "Nenalezena žádná síťová zařízení"
1204
1205 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1206 #, c-format
1207 msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1208 msgstr "Nelze otevřít /proc/net/dev: %s"
1209
1210 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
1211 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1212 msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/dev. Neznámý formát."
1213
1214 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
1215 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
1216 #, c-format
1217 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1218 msgstr "Nelze zpracovat název rozhraní z '%s'"
1219
1220 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
1221 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
1222 #, c-format
1223 msgid ""
1224 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1225 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1226 msgstr ""
1227 "Nelze zpracovat statistiku rozhraní z '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1228 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1229
1230 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
1231 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1232 msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/wireless. Neznámý formát."
1233
1234 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
1235 #, c-format
1236 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1237 msgstr ""
1238 "Nelze zpracovat podrobnosti o bezdrátovém zařízení z '%s'. link_idx = %d;"
1239
1240 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
1241 #, c-format
1242 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1243 msgstr "Nelze se připojit k rozhraní, '%s'"
1244
1245 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
1246 #, c-format
1247 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1248 msgstr "Nelze poslat data ioctl zařízení, '%s'"
1249
1250 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
1251 #, c-format
1252 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1253 msgstr "Nelze zpracovat příkazový řádek '%s': %s"
1254
1255 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
1256 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1257 msgstr "Nelze zpracovat výstup aplikace 'netstat'. Neznámý formát"
1258
1259 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1260 msgid "Disconnected"
1261 msgstr "Odpojeno"
1262
1263 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1264 msgid "Idle"
1265 msgstr "Nečinný"
1266
1267 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1268 msgid "Sending"
1269 msgstr "Odesílání"
1270
1271 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1272 msgid "Receiving"
1273 msgstr "Přijímání"
1274
1275 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1276 msgid "Sending/Receiving"
1277 msgstr "Odesílání a přijímání"
1278
1279 #: ../src/plugins/batt/batt.c:132
1280 msgid "No batteries found"
1281 msgstr "Nenalezeny žádné baterie"
1282
1283 #: ../src/plugins/batt/batt.c:176
1284 #, c-format
1285 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1286 msgstr "Baterie: %d%% nabito, %d:%02d do nabití"
1287
1288 #: ../src/plugins/batt/batt.c:187
1289 #, c-format
1290 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1291 msgstr "Baterie: %d%% nabito, %d:%02d zbývá"
1292
1293 #: ../src/plugins/batt/batt.c:193
1294 #, c-format
1295 msgid "Battery: %d%% charged"
1296 msgstr "Baterie: %d%% zbývá"
1297
1298 #: ../src/plugins/batt/batt.c:573
1299 msgid "Hide if there is no battery"
1300 msgstr "Skrýt v nepřítomnosti baterie"
1301
1302 #: ../src/plugins/batt/batt.c:575
1303 msgid "Alarm command"
1304 msgstr "Příkaz výstrahy"
1305
1306 #: ../src/plugins/batt/batt.c:576
1307 msgid "Alarm time (minutes left)"
1308 msgstr "Čas výstrahy (zbývající minuty)"
1309
1310 #: ../src/plugins/batt/batt.c:577
1311 msgid "Background color"
1312 msgstr "Barva pozadí"
1313
1314 #: ../src/plugins/batt/batt.c:578
1315 msgid "Charging color 1"
1316 msgstr "Barva nabíjení 1"
1317
1318 #: ../src/plugins/batt/batt.c:579
1319 msgid "Charging color 2"
1320 msgstr "Barva nabíjení 2"
1321
1322 #: ../src/plugins/batt/batt.c:580
1323 msgid "Discharging color 1"
1324 msgstr "Barva vybíjení 1"
1325
1326 #: ../src/plugins/batt/batt.c:581
1327 msgid "Discharging color 2"
1328 msgstr "Barva vybíjení 2"
1329
1330 #: ../src/plugins/batt/batt.c:582
1331 msgid "Border width"
1332 msgstr "Šířka okraje"
1333
1334 #: ../src/plugins/batt/batt.c:612
1335 msgid "Battery Monitor"
1336 msgstr "Sledování baterie"
1337
1338 #: ../src/plugins/batt/batt.c:614
1339 msgid "Display battery status using ACPI"
1340 msgstr "Zobrazuje stav baterie pomocí rozhraní ACPI"
1341
1342 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:230
1343 msgid "Show CapsLock"
1344 msgstr "Zobrazit CapsLock"
1345
1346 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:231
1347 msgid "Show NumLock"
1348 msgstr "Zobrazit NumLock"
1349
1350 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:232
1351 msgid "Show ScrollLock"
1352 msgstr "Zobrazit ScrollLock"
1353
1354 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:267
1355 msgid "Keyboard LED"
1356 msgstr "Diody LED na klávesnici"
1357
1358 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:269
1359 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1360 msgstr "Indikátory přepínačů CapsLock, NumLock a ScrollLock"
1361
1362 #. A label to allow for click through
1363 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:561
1364 msgid "No Indicators"
1365 msgstr ""
1366
1367 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:751
1368 #, fuzzy
1369 msgid "Indicator Applications"
1370 msgstr "Aplikace"
1371
1372 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:752
1373 msgid "Clock Indicator"
1374 msgstr ""
1375
1376 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:753
1377 msgid "Messaging Menu"
1378 msgstr ""
1379
1380 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:754
1381 #, fuzzy
1382 msgid "Network Menu"
1383 msgstr "Nabídka adresářů"
1384
1385 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:755
1386 msgid "Session Menu"
1387 msgstr ""
1388
1389 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:756
1390 #, fuzzy
1391 msgid "Sound Menu"
1392 msgstr "Poskytovat nabídku"
1393
1394 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:780
1395 msgid "Indicator applets"
1396 msgstr ""
1397
1398 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:782
1399 #, fuzzy
1400 msgid "Add indicator applets to the panel"
1401 msgstr "Přidá na panel oddělovač"
1402
1403 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:654
1404 #, fuzzy
1405 msgid "CPU color"
1406 msgstr "Vlastní barva"
1407
1408 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:655
1409 #, fuzzy
1410 msgid "Display RAM usage"
1411 msgstr "Zobrazuje využití procesoru"
1412
1413 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:656
1414 #, fuzzy
1415 msgid "RAM color"
1416 msgstr "Barva ostínu:"
1417
1418 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:753
1419 #, fuzzy
1420 msgid "Resource monitors"
1421 msgstr "Sledované zařízení"
1422
1423 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:755
1424 msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1425 msgstr ""
1426
1427 #: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:721
1428 msgid "WNCKPager"
1429 msgstr ""
1430
1431 #: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:723
1432 #, fuzzy
1433 msgid "WNCKpager plugin"
1434 msgstr "Jednoduchý zásuvný modul pro přepínání pracovních ploch"
1435
1436 #~ msgid "Available Applications"
1437 #~ msgstr "Dostupné aplikace"
1438
1439 #~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
1440 #~ msgstr "Zobrazuje teplotu systému, od kesler.daniel@gmail.com"
1441
1442 #~ msgid "Keyboard Led"
1443 #~ msgstr "LED diody na klávesnici"
1444
1445 #~ msgid "Left\t"
1446 #~ msgstr "Vlevo\t"
1447
1448 #~ msgid "Top\t"
1449 #~ msgstr "Nahoře\t"
1450
1451 #~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
1452 #~ msgstr "Číslo pracovní plochy / Název pracovní plochy"
1453
1454 #~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
1455 #~ msgstr "Stará systémová oblast prostředí KDE nebo GNOME"
1456
1457 #~ msgid "Enable Image:"
1458 #~ msgstr "Povolit obrázek:"
1459
1460 #~ msgid "Enable Transparency"
1461 #~ msgstr "Povolit průhlednost"
1462
1463 #~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
1464 #~ msgstr " --configure -- spustí konfigurační nástroj\n"
1465
1466 #~ msgid " -C  -- same as --configure\n"
1467 #~ msgstr " -C  -- stejné jako --configure\n"
1468
1469 #~ msgid "Add Button"
1470 #~ msgstr "Přidat tlačítko"
1471
1472 #~ msgid "Button Properties"
1473 #~ msgstr "Vlastnosti tlačítka"
1474
1475 #~ msgid "Remove Button"
1476 #~ msgstr "Odebrat tlačítko"
1477
1478 #~ msgid "Buttons"
1479 #~ msgstr "Tlačítka"
1480
1481 #~ msgid "Show Iconified windows"
1482 #~ msgstr "Zobrazovat minimalizovaná okna"
1483
1484 #~ msgid "Show mapped windows"
1485 #~ msgstr "Zobrazit mapovaná okna"
1486
1487 #~ msgid "Action"
1488 #~ msgstr "Akce"
1489
1490 #~ msgid "Where to put the panel?"
1491 #~ msgstr "Kam chcete umístit panel?"
1492
1493 #~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
1494 #~ msgstr "Baterie: %d%% nabito, %s"
1495
1496 #~ msgid "charging finished"
1497 #~ msgstr "nabíjení dokončeno"
1498
1499 #~ msgid "charging"
1500 #~ msgstr "nabíjení"