Merging upstream version 0.5.8.
[debian/lxpanel.git] / po / cs.po
1 # Czech translations for lxpanel package.
2 # Copyright (C) 2009 THE lxpanel'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
4 # Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2009.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: lxpanel 0.3.99\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-07-29 14:22+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-03-29 22:58+0200\n"
12 "Last-Translator: <miko.vaji@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Czech\n"
14 "Language: cs\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
20
21 #: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:319
22 msgid "Run"
23 msgstr "Spustit"
24
25 #: ../src/configurator.c:56
26 msgid "Restart"
27 msgstr "Restartovat"
28
29 #: ../src/configurator.c:57
30 msgid "Logout"
31 msgstr "Odhlásit se"
32
33 #: ../src/configurator.c:448
34 msgid "Currently loaded plugins"
35 msgstr "Právě zavedené zásuvné moduly"
36
37 #: ../src/configurator.c:457
38 msgid "Stretch"
39 msgstr "Natáhnout"
40
41 #: ../src/configurator.c:559
42 msgid "Add plugin to panel"
43 msgstr "Přidat zásuvný modul na panel"
44
45 #: ../src/configurator.c:587
46 msgid "Available plugins"
47 msgstr "Dostupné zásuvné moduly"
48
49 #: ../src/configurator.c:1143
50 msgid "Logout command is not set"
51 msgstr "Příkaz pro ohlášení není nastaven"
52
53 #: ../src/configurator.c:1196
54 msgid "Select a directory"
55 msgstr "Vyberte adresář"
56
57 #: ../src/configurator.c:1196 ../src/configurator.c:1287
58 msgid "Select a file"
59 msgstr "Vyberte soubor"
60
61 #: ../src/configurator.c:1314
62 msgid "_Browse"
63 msgstr "_Procházet"
64
65 #: ../src/panel.c:649
66 msgid ""
67 "Really delete this panel?\n"
68 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
69 msgstr ""
70 "Opravdu chcete smazat tento panel?\n"
71 "<b>Varování: Tuto akci nelze vzít zpět.</b>"
72
73 #: ../src/panel.c:651
74 msgid "Confirm"
75 msgstr "Potvrdit"
76
77 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
78 #: ../src/panel.c:684
79 msgid "translator-credits"
80 msgstr "Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>"
81
82 #: ../src/panel.c:689
83 msgid "LXPanel"
84 msgstr "LXPanel"
85
86 #: ../src/panel.c:691
87 msgid "Copyright (C) 2008-2011"
88 msgstr "Copyright (C) 2008-2011"
89
90 #: ../src/panel.c:692
91 msgid "Desktop panel for LXDE project"
92 msgstr "Panel pracovní plochy projektu LXDE"
93
94 #: ../src/panel.c:715
95 msgid "Add / Remove Panel Items"
96 msgstr "Přidat nebo odebrat položky panelu"
97
98 #: ../src/panel.c:723
99 #, c-format
100 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
101 msgstr "Odebrat \"%s\" z panelu"
102
103 #: ../src/panel.c:735
104 msgid "Panel Settings"
105 msgstr "Nastavení panelu"
106
107 #: ../src/panel.c:741
108 msgid "Create New Panel"
109 msgstr "Vytvořit nový panel"
110
111 #: ../src/panel.c:752
112 msgid "Delete This Panel"
113 msgstr "Smazat tento panel"
114
115 #: ../src/panel.c:763
116 msgid "About"
117 msgstr "O aplikaci"
118
119 #: ../src/panel.c:771
120 msgid "Panel"
121 msgstr "Panel"
122
123 #: ../src/panel.c:784
124 #, c-format
125 msgid "\"%s\" Settings"
126 msgstr "Nastavení \"%s\""
127
128 #: ../src/panel.c:1040 ../src/panel.c:1048
129 msgid "Height:"
130 msgstr "Výška:"
131
132 #: ../src/panel.c:1041 ../src/panel.c:1047
133 msgid "Width:"
134 msgstr "Šířka:"
135
136 #: ../src/panel.c:1042
137 msgid "Left"
138 msgstr "Vlevo"
139
140 #: ../src/panel.c:1043
141 msgid "Right"
142 msgstr "Vpravo"
143
144 #: ../src/panel.c:1049
145 msgid "Top"
146 msgstr "Nahoře"
147
148 #: ../src/panel.c:1050
149 msgid "Bottom"
150 msgstr "Dole"
151
152 #: ../src/panel.c:1449
153 #, c-format
154 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
155 msgstr ""
156 "lxpanel %s - odlehčený panel napsaný v GTK2+ pro UNIXová pracovní prostředí\n"
157
158 #: ../src/panel.c:1450
159 #, c-format
160 msgid "Command line options:\n"
161 msgstr "Volby příkazové řádky:\n"
162
163 #: ../src/panel.c:1451
164 #, c-format
165 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
166 msgstr " --help      -- zobrazí tuto nápovědu a ukončí se\n"
167
168 #: ../src/panel.c:1452
169 #, c-format
170 msgid " --version   -- print version and exit\n"
171 msgstr " --version   -- zobrazí informace o verzi a ukončí se\n"
172
173 #: ../src/panel.c:1453
174 #, c-format
175 msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
176 msgstr ""
177 " --log <číslo>  -- nastaví úroveň protokolování na 0-5. 0 - žádné 5 - "
178 "podrobné\n"
179
180 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
181 #: ../src/panel.c:1455
182 #, c-format
183 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
184 msgstr " --profile název -- použije zadaný profil\n"
185
186 #: ../src/panel.c:1457
187 #, c-format
188 msgid " -h  -- same as --help\n"
189 msgstr " -h  -- stejné jako --help\n"
190
191 #: ../src/panel.c:1458
192 #, c-format
193 msgid " -p  -- same as --profile\n"
194 msgstr " -p  -- stejné jako --profile\n"
195
196 #: ../src/panel.c:1459
197 #, c-format
198 msgid " -v  -- same as --version\n"
199 msgstr " -v  -- stejné jako --version\n"
200
201 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
202 #: ../src/panel.c:1461
203 #, c-format
204 msgid ""
205 "\n"
206 "Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
207 "\n"
208 msgstr ""
209 "\n"
210 "Podrobnosti naleznete na webové stránce http://lxde.org/\n"
211 "\n"
212
213 #: ../src/gtk-run.c:332
214 msgid "Enter the command you want to execute:"
215 msgstr "Zadejte příkaz ke spuštění:"
216
217 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:268
218 msgid "CPU Usage Monitor"
219 msgstr "Sledování využití procesoru"
220
221 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:270
222 msgid "Display CPU usage"
223 msgstr "Zobrazuje využití procesoru"
224
225 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:207 ../src/plugins/dclock.c:426
226 msgid "Bold font"
227 msgstr "Tučné písmo"
228
229 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:208
230 msgid "Display desktop names"
231 msgstr "Zobrazovat názvy pracovních ploch"
232
233 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:235
234 msgid "Desktop Number / Workspace Name"
235 msgstr "Číslo pracovní plochy / Název pracovní plochy"
236
237 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:237
238 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
239 msgstr "Zobrazuje číslo pracovní plochy, od cmeury@users.sf.net"
240
241 #: ../src/plugins/image.c:177
242 msgid "Display Image and Tooltip"
243 msgstr "Zobrazovat obrázek a tip"
244
245 #: ../src/plugins/launchbar.c:912
246 msgid "Application Launch Bar"
247 msgstr "Spouštěcí panel aplikací"
248
249 #: ../src/plugins/launchbar.c:914
250 msgid "Bar with buttons to launch application"
251 msgstr "Panel s tlačítko pro spouštění aplikací"
252
253 #. Add Raise menu item.
254 #: ../src/plugins/taskbar.c:1714
255 msgid "_Raise"
256 msgstr "_Obnovit"
257
258 #. Add Restore menu item.
259 #: ../src/plugins/taskbar.c:1719
260 msgid "R_estore"
261 msgstr "O_bnovit"
262
263 #. Add Maximize menu item.
264 #: ../src/plugins/taskbar.c:1724
265 msgid "Ma_ximize"
266 msgstr "Ma_ximalizovat"
267
268 #. Add Iconify menu item.
269 #: ../src/plugins/taskbar.c:1729
270 msgid "Ico_nify"
271 msgstr "Mi_nimalizovat"
272
273 #: ../src/plugins/taskbar.c:1748
274 #, c-format
275 msgid "Workspace _%d"
276 msgstr "Pra_covní plocha %d"
277
278 #: ../src/plugins/taskbar.c:1753
279 #, c-format
280 msgid "Workspace %d"
281 msgstr "Pracovní plocha %d"
282
283 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
284 #: ../src/plugins/taskbar.c:1767
285 msgid "_All workspaces"
286 msgstr "_Všechny pracovní plochy"
287
288 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
289 #: ../src/plugins/taskbar.c:1773
290 msgid "_Move to Workspace"
291 msgstr "_Přesunout na pracovní plochu"
292
293 #. Add Close menu item.  By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
294 #: ../src/plugins/taskbar.c:1779
295 msgid "_Close Window"
296 msgstr "_Zavřít okno"
297
298 #: ../src/plugins/taskbar.c:1986
299 msgid "Show tooltips"
300 msgstr "Zobrazovat tipy"
301
302 #: ../src/plugins/taskbar.c:1987
303 msgid "Icons only"
304 msgstr "Pouze ikony"
305
306 #: ../src/plugins/taskbar.c:1988
307 msgid "Flat buttons"
308 msgstr "Rovná tlačítka"
309
310 #: ../src/plugins/taskbar.c:1989
311 msgid "Show windows from all desktops"
312 msgstr "Zobrazit okna všech pracovních ploch"
313
314 #: ../src/plugins/taskbar.c:1990
315 msgid "Use mouse wheel"
316 msgstr "Používat kolečko myši"
317
318 #: ../src/plugins/taskbar.c:1991
319 msgid "Flash when there is any window requiring attention"
320 msgstr "Blikat při žádosti okna"
321
322 #: ../src/plugins/taskbar.c:1992
323 msgid "Combine multiple application windows into a single button"
324 msgstr "Kombinovat více oken aplikací do jediného tlačítka"
325
326 #: ../src/plugins/taskbar.c:1993
327 msgid "Maximum width of task button"
328 msgstr "Maximální šířka tlačítka úlohy"
329
330 #: ../src/plugins/taskbar.c:1994
331 msgid "Spacing"
332 msgstr "Rozestupy"
333
334 #: ../src/plugins/taskbar.c:2051
335 msgid "Task Bar (Window List)"
336 msgstr "Panel úloh (Seznam oken)"
337
338 #: ../src/plugins/taskbar.c:2053
339 msgid ""
340 "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
341 "focus"
342 msgstr ""
343 "Panel úloh zobrazuje všechna otevřená okna a umožňuje je minimalizovat, "
344 "skrýt nebo aktivovat"
345
346 #: ../src/plugins/dclock.c:422
347 msgid "Clock Format"
348 msgstr "Formát hodin"
349
350 #: ../src/plugins/dclock.c:423
351 msgid "Tooltip Format"
352 msgstr "Formát tipů"
353
354 #: ../src/plugins/dclock.c:424
355 msgid "Format codes: man 3 strftime; \\n for line break"
356 msgstr "Kódy formátu: man 3 strftime; \\n pro zalomení řádku"
357
358 #: ../src/plugins/dclock.c:425
359 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
360 msgstr "Akce při kliknutí (výchozí: zobrazit kalendář)"
361
362 #: ../src/plugins/dclock.c:427
363 msgid "Tooltip only"
364 msgstr "Pouze tip"
365
366 #: ../src/plugins/dclock.c:455
367 msgid "Digital Clock"
368 msgstr "Digitální hodiny"
369
370 #: ../src/plugins/dclock.c:457
371 msgid "Display digital clock and tooltip"
372 msgstr "Zobrazovat digitální hodiny a tipy"
373
374 #: ../src/plugins/menu.c:423
375 msgid "Add to desktop"
376 msgstr "Přidat na pracovní plochu"
377
378 #: ../src/plugins/menu.c:433
379 msgid "Properties"
380 msgstr "Vlastnosti"
381
382 #: ../src/plugins/menu.c:1079 ../src/plugins/dirmenu.c:413
383 msgid "Icon"
384 msgstr "Ikona"
385
386 #: ../src/plugins/menu.c:1096
387 msgid "Menu"
388 msgstr "Nabídka"
389
390 #: ../src/plugins/menu.c:1098
391 msgid "Application Menu"
392 msgstr "Nabídka aplikací"
393
394 #: ../src/plugins/separator.c:102
395 msgid "Separator"
396 msgstr "Oddělovač"
397
398 #: ../src/plugins/separator.c:104
399 msgid "Add a separator to the panel"
400 msgstr "Přidá na panel oddělovač"
401
402 #: ../src/plugins/pager.c:833
403 msgid "Desktop Pager"
404 msgstr "Přepínač ploch"
405
406 #: ../src/plugins/pager.c:835
407 msgid "Simple pager plugin"
408 msgstr "Jednoduchý zásuvný modul pro přepínání pracovních ploch"
409
410 #: ../src/plugins/space.c:125 ../src/plugins/batt/batt.c:590
411 msgid "Size"
412 msgstr "Velikost"
413
414 #: ../src/plugins/space.c:143
415 msgid "Spacer"
416 msgstr "Prostor"
417
418 #: ../src/plugins/space.c:145
419 msgid "Allocate space"
420 msgstr "Rezervovat prostor"
421
422 #: ../src/plugins/tray.c:737
423 msgid "System Tray"
424 msgstr "Systémová oblast"
425
426 #: ../src/plugins/tray.c:739
427 msgid "System tray"
428 msgstr "Systémová oblast"
429
430 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:291
431 msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
432 msgstr "Konfigurovat přepínač rozvržení klávesnice"
433
434 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:306
435 msgid "Show layout as"
436 msgstr "Zobrazovat rozvržení jako"
437
438 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:321
439 msgid "image"
440 msgstr "obrázek"
441
442 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:322
443 msgid "text"
444 msgstr "text"
445
446 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:329
447 msgid "Per application settings"
448 msgstr "Nastavení jednotlivých aplikací"
449
450 #. Create a check button as the child of the vertical box.
451 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:344
452 msgid "_Remember layout for each application"
453 msgstr "_Zapamatovat si rozvržení každé aplikace"
454
455 #. Create a label as the child of the horizontal box.
456 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:354
457 msgid "Default layout:"
458 msgstr "Výchozí rozvržení:"
459
460 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:405
461 msgid "Keyboard Layout Switcher"
462 msgstr "Přepínač rozvržení klávesnice"
463
464 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:407
465 msgid "Switch between available keyboard layouts"
466 msgstr "Přepnout mezi dostupnými rozvrženími klávesnic"
467
468 #: ../src/plugins/wincmd.c:209
469 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
470 msgstr ""
471 "Kliknutím levého tlačítka minimalizujete všechna okna. Kliknutím prostředním "
472 "tlačítka je skryjete."
473
474 #: ../src/plugins/wincmd.c:237
475 msgid "Alternately iconify/shade and raise"
476 msgstr "Alternativní minimalizace, skrytí a obnovení"
477
478 #: ../src/plugins/wincmd.c:266
479 msgid "Minimize All Windows"
480 msgstr "Minimalizovat všechna okna"
481
482 #: ../src/plugins/wincmd.c:268
483 msgid ""
484 "Sends commands to all desktop windows.\n"
485 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
486 msgstr ""
487 "Posílá příkazy všem oknům pracovního prostředí.\n"
488 "Podporované příkazy jsou 1) minimalizovat a 2) skrýt"
489
490 #: ../src/plugins/dirmenu.c:246
491 msgid "Open in _Terminal"
492 msgstr "Otevřít v _terminálu"
493
494 #: ../src/plugins/dirmenu.c:411
495 msgid "Directory"
496 msgstr "Adresář"
497
498 #: ../src/plugins/dirmenu.c:412
499 msgid "Label"
500 msgstr "Popisek"
501
502 #: ../src/plugins/dirmenu.c:443
503 msgid "Directory Menu"
504 msgstr "Nabídka adresářů"
505
506 #: ../src/plugins/dirmenu.c:445
507 msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
508 msgstr "Procházení adresářové struktury v nabídce (Autor: PCMan)"
509
510 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:304
511 msgid "Normal"
512 msgstr "Běžný"
513
514 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:305
515 msgid "Warning1"
516 msgstr "varování1"
517
518 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:306
519 msgid "Warning2"
520 msgstr "Varování2"
521
522 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:307
523 msgid "Automatic sensor location"
524 msgstr "Automatické senzo umístění"
525
526 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:308
527 msgid "Sensor"
528 msgstr "Senzor"
529
530 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:309
531 msgid "Automatic temperature levels"
532 msgstr "Automatické úrovně teploty"
533
534 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:310
535 msgid "Warning1 Temperature"
536 msgstr "Teplota Varování1"
537
538 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:311
539 msgid "Warning2 Temperature"
540 msgstr "Teplota Varování2"
541
542 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:353
543 msgid "Temperature Monitor"
544 msgstr "Sledování teploty"
545
546 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:355
547 msgid "Display system temperature"
548 msgstr "Zobrazovat teplotu systému"
549
550 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
551 #. Display current level in tooltip.
552 #: ../src/plugins/volume/volume.c:300
553 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:252
554 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:422
555 msgid "Volume control"
556 msgstr "Ovládání hlasitosti"
557
558 #: ../src/plugins/volume/volume.c:312
559 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:471
560 msgid "Volume Control"
561 msgstr "Ovládání hlasitosti"
562
563 #. Create a frame as the child of the viewport.
564 #: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
565 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:380
566 msgid "Volume"
567 msgstr "Hlasitost"
568
569 #. Create a check button as the child of the vertical box.
570 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:399
571 msgid "Mute"
572 msgstr "Ztlumit"
573
574 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:168
575 msgid "<Hidden Access Point>"
576 msgstr "<Skrytý přístupový bod>"
577
578 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:201
579 msgid "Wireless Networks not found in range"
580 msgstr "V dosahu nebyly nalezeny žádné bezdrátové sítě"
581
582 #. Repair
583 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:235
584 msgid "Repair"
585 msgstr "Opravit"
586
587 #. interface down
588 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:240
589 msgid "Disable"
590 msgstr "Zakázat"
591
592 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:299
593 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
594 msgstr "Bezdrátové připojení nemá konektivitu"
595
596 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:301
597 msgid "Network cable is plugged out"
598 msgstr "Síťový kabel byl odpojen"
599
600 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:303
601 msgid "Connection has limited or no connectivity"
602 msgstr "Omezené nebo žádné připojení"
603
604 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:307 ../src/plugins/netstat/netstat.c:318
605 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:329
606 msgid "IP Address:"
607 msgstr "Adresa IP:"
608
609 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
610 msgid "Remote IP:"
611 msgstr "Vzdálená adresa IP:"
612
613 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:309 ../src/plugins/netstat/netstat.c:320
614 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:331
615 msgid "Netmask:"
616 msgstr "Síťová maska:"
617
618 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
619 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
620 msgid "Activity"
621 msgstr "Aktivita"
622
623 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
624 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
625 msgid "Sent"
626 msgstr "Odesláno"
627
628 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
629 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
630 msgid "Received"
631 msgstr "Přijato"
632
633 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:311 ../src/plugins/netstat/netstat.c:323
634 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:334
635 msgid "bytes"
636 msgstr "bajtů"
637
638 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:312 ../src/plugins/netstat/netstat.c:324
639 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:335
640 msgid "packets"
641 msgstr "paketů"
642
643 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:315
644 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
645 msgid "Wireless"
646 msgstr "Bezdrátová síť"
647
648 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:317
649 msgid "Protocol:"
650 msgstr "Protokol:"
651
652 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:319 ../src/plugins/netstat/netstat.c:330
653 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:10
654 msgid "Broadcast:"
655 msgstr "Broadcast:"
656
657 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:321 ../src/plugins/netstat/netstat.c:332
658 msgid "HW Address:"
659 msgstr "Hardwarová adresa:"
660
661 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:470
662 msgid "Manage Networks"
663 msgstr "Správovat sítě"
664
665 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:472
666 msgid "Monitor and Manage networks"
667 msgstr "Sleduje a spravuje sítě"
668
669 #. create dialog
670 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:84
671 msgid "Setting Encryption Key"
672 msgstr "Nastavení šifrovacího klíče"
673
674 #. messages
675 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:94
676 msgid ""
677 "This wireless network was encrypted.\n"
678 "You must have the encryption key."
679 msgstr ""
680 "Bezdrátová síť je zašifrována.\n"
681 "Je nutné mít šifrovací klíč."
682
683 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:99
684 msgid "Encryption Key:"
685 msgstr "Šifrovací klíč:"
686
687 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
688 msgid "Interface to monitor"
689 msgstr "Sledované zařízení"
690
691 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
692 msgid "Config tool"
693 msgstr "Konfigurační nástroj"
694
695 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
696 msgid "Network Status Monitor"
697 msgstr "Sledování stavu sítě"
698
699 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
700 msgid "Monitor network status"
701 msgstr "Sleduje stav sítě"
702
703 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
704 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
705 msgid "Unknown"
706 msgstr "Neznámý"
707
708 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
709 msgid "Connection Properties"
710 msgstr "Vlastnosti připojení"
711
712 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
713 #, c-format
714 msgid "Connection Properties: %s"
715 msgstr "Vlastnosti připojení: %s"
716
717 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
718 #, c-format
719 msgid "%lu packet"
720 msgid_plural "%lu packets"
721 msgstr[0] "%lu paket"
722 msgstr[1] "%lu pakety"
723 msgstr[2] "%lu paketů"
724
725 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
726 #, c-format
727 msgid ""
728 "There was an error displaying help:\n"
729 "%s"
730 msgstr ""
731 "Při zobrazování nápovědy došlo k chybě:\n"
732 "%s"
733
734 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
735 #, c-format
736 msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
737 msgstr "Nepodařio se spustit nástroj pro nastavení času: %s"
738
739 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
740 #, c-format
741 msgid "Network Connection: %s"
742 msgstr "Síťové připojení: %s"
743
744 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
745 msgid "Network Connection"
746 msgstr "Síťové připojení"
747
748 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:838
749 msgid "Interface"
750 msgstr "Zařízení"
751
752 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
753 msgid "The current interface the icon is monitoring."
754 msgstr "Zařízení sledované ikonou."
755
756 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:846
757 msgid "Orientation"
758 msgstr "Orientace"
759
760 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
761 msgid "The orientation of the tray."
762 msgstr "Orientace systémové oblasti"
763
764 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
765 msgid "Tooltips Enabled"
766 msgstr "Tipy povoleny"
767
768 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
769 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
770 msgstr "Povolit zobrazování nebo nezobrazování tipů ikon."
771
772 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:863
773 msgid "Show Signal"
774 msgstr "Zobrazit signál"
775
776 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
777 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
778 msgstr "Zobrazovat nebo nezobrazovat sílu signálu."
779
780 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:977
781 #, c-format
782 msgid ""
783 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
784 "\n"
785 "%s"
786 msgstr ""
787 "Pro vyřešení následujících potíží kontaktujte administrátora systému:\n"
788 "\n"
789 "%s"
790
791 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
792 msgid "Name"
793 msgstr "Název"
794
795 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
796 msgid "The interface name"
797 msgstr "Název rozhraní"
798
799 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
800 msgid "State"
801 msgstr "Stav"
802
803 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
804 msgid "The interface state"
805 msgstr "Stav rozhraní"
806
807 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
808 msgid "Stats"
809 msgstr "Statistiky"
810
811 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
812 msgid "The interface packets/bytes statistics"
813 msgstr "Statistika paketů a bajtů rozhraní"
814
815 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
816 msgid "Whether the interface is a wireless interface"
817 msgstr "Určuje, zda se rozhraní bezdrátové"
818
819 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
820 msgid "Signal"
821 msgstr "Signál"
822
823 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
824 msgid "Wireless signal strength percentage"
825 msgstr "Procentuální vyjádření síly signálu bezdrátového zařízení"
826
827 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
828 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
829 msgid "Error"
830 msgstr "Chyba"
831
832 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
833 msgid "The current error condition"
834 msgstr "Současný stav chyb"
835
836 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
837 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
838 #, c-format
839 msgid "Unable to open socket: %s"
840 msgstr "Nelze otevřít soket: %s"
841
842 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
843 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
844 #, c-format
845 msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
846 msgstr "Chyba SIOCGIFFLAGS: %s"
847
848 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
849 msgid "AMPR NET/ROM"
850 msgstr "AMPR NET/ROM"
851
852 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
853 msgid "Ethernet"
854 msgstr "Ethernet"
855
856 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
857 msgid "AMPR AX.25"
858 msgstr "AMPR AX.25"
859
860 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
861 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
862 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
863 msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
864
865 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
866 msgid "ARCnet"
867 msgstr "ARCnet"
868
869 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
870 msgid "Frame Relay DLCI"
871 msgstr "Frame Relay DLCI"
872
873 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
874 msgid "Metricom Starmode IP"
875 msgstr "Metricom Starmode IP"
876
877 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
878 msgid "Serial Line IP"
879 msgstr "Sériová linka IP"
880
881 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
882 msgid "VJ Serial Line IP"
883 msgstr "VJ Sériová linka IP"
884
885 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
886 msgid "6-bit Serial Line IP"
887 msgstr "6bitová sériová linka IP"
888
889 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
890 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
891 msgstr "VJ 6bitová sériová linka IP"
892
893 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
894 msgid "Adaptive Serial Line IP"
895 msgstr "Adaptivní sériová linka IP"
896
897 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
898 msgid "AMPR ROSE"
899 msgstr "AMPR ROSE"
900
901 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
902 msgid "Generic X.25"
903 msgstr "Obecné X.25"
904
905 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
906 msgid "Point-to-Point Protocol"
907 msgstr "Point-to-Point Protocol"
908
909 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
910 msgid "(Cisco)-HDLC"
911 msgstr "(Cisco)-HDLC"
912
913 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
914 msgid "LAPB"
915 msgstr "LAPB"
916
917 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
918 msgid "IPIP Tunnel"
919 msgstr "Tunel IPIP"
920
921 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
922 msgid "Frame Relay Access Device"
923 msgstr "Zařízení protokolu Frame Relay Access"
924
925 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
926 msgid "Local Loopback"
927 msgstr "Místní smyčka"
928
929 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
930 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
931 msgstr "Rozhraní Fiber Distributed Data"
932
933 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
934 msgid "IPv6-in-IPv4"
935 msgstr "IPv6-in-IPv4"
936
937 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
938 msgid "HIPPI"
939 msgstr "HIPPI"
940
941 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
942 msgid "Ash"
943 msgstr "Ash"
944
945 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
946 msgid "Econet"
947 msgstr "Econet"
948
949 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
950 msgid "IrLAP"
951 msgstr "IrLAP"
952
953 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
954 #, c-format
955 msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
956 msgstr "Chyba SIOCGIFCONF: %s"
957
958 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
959 #, c-format
960 msgid "No network devices found"
961 msgstr "Nenalezena žádná síťová zařízení"
962
963 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
964 #, c-format
965 msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
966 msgstr "Nelze otevřít /proc/net/dev: %s"
967
968 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
969 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
970 msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/dev. Neznámý formát."
971
972 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
973 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
974 #, c-format
975 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
976 msgstr "Nelze zpracovat název rozhraní z '%s'"
977
978 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
979 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
980 #, c-format
981 msgid ""
982 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
983 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
984 msgstr ""
985 "Nelze zpracovat statistiku rozhraní z '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
986 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
987
988 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
989 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
990 msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/wireless. Neznámý formát."
991
992 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
993 #, c-format
994 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
995 msgstr ""
996 "Nelze zpracovat podrobnosti o bezdrátovém zařízení z '%s'. link_idx = %d;"
997
998 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
999 #, c-format
1000 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1001 msgstr "Nelze se připojit k rozhraní, '%s'"
1002
1003 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
1004 #, c-format
1005 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1006 msgstr "Nelze poslat data ioctl zařízení, '%s'"
1007
1008 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
1009 #, c-format
1010 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1011 msgstr "Nelze zpracovat příkazový řádek '%s': %s"
1012
1013 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
1014 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1015 msgstr "Nelze zpracovat výstup aplikace 'netstat'. Neznámý formát"
1016
1017 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1018 msgid "Disconnected"
1019 msgstr "Odpojeno"
1020
1021 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1022 msgid "Idle"
1023 msgstr "Nečinný"
1024
1025 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1026 msgid "Sending"
1027 msgstr "Odesílání"
1028
1029 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1030 msgid "Receiving"
1031 msgstr "Přijímání"
1032
1033 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1034 msgid "Sending/Receiving"
1035 msgstr "Odesílání a přijímání"
1036
1037 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:2
1038 #, no-c-format
1039 msgid "0%"
1040 msgstr "0%"
1041
1042 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:3
1043 msgid "<b>Activity</b>"
1044 msgstr "<b>Aktivita</b>"
1045
1046 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:4
1047 msgid "<b>Connection</b>"
1048 msgstr "<b>Připojení</b>"
1049
1050 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:5
1051 msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
1052 msgstr "<b>Internetový protokol (IPv4)</b>"
1053
1054 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:6
1055 msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
1056 msgstr "<b>Internetový protokol (IPv6)</b>"
1057
1058 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:7
1059 msgid "<b>Network Device</b>"
1060 msgstr "<b>Síťové zařízení</b>"
1061
1062 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:8
1063 msgid "<b>Signal Strength</b>"
1064 msgstr "<b>Síla signálu</b>"
1065
1066 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:9
1067 msgid "Address:"
1068 msgstr "Adresa:"
1069
1070 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:11
1071 msgid "Con_figure"
1072 msgstr "Kon_figurovat"
1073
1074 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:12
1075 msgid "Destination:"
1076 msgstr "Cíl:"
1077
1078 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:13
1079 msgid "General"
1080 msgstr "Obecné"
1081
1082 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:14
1083 msgid "Received:"
1084 msgstr "Přijato:"
1085
1086 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:15
1087 msgid "Scope:"
1088 msgstr "Rozsah:"
1089
1090 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:16
1091 msgid "Sent:"
1092 msgstr "Odesláno:"
1093
1094 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:17
1095 msgid "Status:"
1096 msgstr "Stav:"
1097
1098 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:18
1099 msgid "Subnet Mask:"
1100 msgstr "Maska podsítě:"
1101
1102 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:19
1103 msgid "Support"
1104 msgstr "Podpora"
1105
1106 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:20
1107 msgid "Type:"
1108 msgstr "Typ:"
1109
1110 #: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:21
1111 msgid "_Name:"
1112 msgstr "_Název:"
1113
1114 #: ../src/plugins/batt/batt.c:131
1115 msgid "No batteries found"
1116 msgstr "Nenalezeny žádné baterie"
1117
1118 #: ../src/plugins/batt/batt.c:179
1119 #, c-format
1120 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1121 msgstr "Baterie: %d%% nabito, %d:%02d do nabití"
1122
1123 #: ../src/plugins/batt/batt.c:190
1124 #, c-format
1125 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1126 msgstr "Baterie: %d%% nabito, %d:%02d zbývá"
1127
1128 #: ../src/plugins/batt/batt.c:196
1129 #, c-format
1130 msgid "Battery: %d%% charged"
1131 msgstr "Baterie: %d%% zbývá"
1132
1133 #: ../src/plugins/batt/batt.c:580
1134 msgid "Hide if there is no battery"
1135 msgstr "Skrýt v nepřítomnosti baterie"
1136
1137 #: ../src/plugins/batt/batt.c:582
1138 msgid "Alarm command"
1139 msgstr "Příkaz výstrahy"
1140
1141 #: ../src/plugins/batt/batt.c:583
1142 msgid "Alarm time (minutes left)"
1143 msgstr "Čas výstrahy (zbývající minuty)"
1144
1145 #: ../src/plugins/batt/batt.c:584
1146 msgid "Background color"
1147 msgstr "Barva pozadí"
1148
1149 #: ../src/plugins/batt/batt.c:585
1150 msgid "Charging color 1"
1151 msgstr "Barva nabíjení 1"
1152
1153 #: ../src/plugins/batt/batt.c:586
1154 msgid "Charging color 2"
1155 msgstr "Barva nabíjení 2"
1156
1157 #: ../src/plugins/batt/batt.c:587
1158 msgid "Discharging color 1"
1159 msgstr "Barva vybíjení 1"
1160
1161 #: ../src/plugins/batt/batt.c:588
1162 msgid "Discharging color 2"
1163 msgstr "Barva vybíjení 2"
1164
1165 #: ../src/plugins/batt/batt.c:589
1166 msgid "Border width"
1167 msgstr "Šířka okraje"
1168
1169 #: ../src/plugins/batt/batt.c:619
1170 msgid "Battery Monitor"
1171 msgstr "Sledování baterie"
1172
1173 #: ../src/plugins/batt/batt.c:621
1174 msgid "Display battery status using ACPI"
1175 msgstr "Zobrazuje stav baterie pomocí rozhraní ACPI"
1176
1177 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:230
1178 msgid "Show CapsLock"
1179 msgstr "Zobrazit CapsLock"
1180
1181 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:231
1182 msgid "Show NumLock"
1183 msgstr "Zobrazit NumLock"
1184
1185 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:232
1186 msgid "Show ScrollLock"
1187 msgstr "Zobrazit ScrollLock"
1188
1189 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:267
1190 msgid "Keyboard LED"
1191 msgstr "Diody LED na klávesnici"
1192
1193 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:269
1194 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1195 msgstr "Indikátory přepínačů CapsLock, NumLock a ScrollLock"
1196
1197 #~ msgid "% Percent"
1198 #~ msgstr "% procent"
1199
1200 #~ msgid "<b>Automatic hiding</b>"
1201 #~ msgstr "<b>Automaticky skrývat</b>"
1202
1203 #~ msgid "<b>Background</b>"
1204 #~ msgstr "<b>Pozadí</b>"
1205
1206 #~ msgid "<b>Font</b>"
1207 #~ msgstr "<b>Písmo</b>"
1208
1209 #~ msgid "<b>Icon</b>"
1210 #~ msgstr "<b>Ikona</b>"
1211
1212 #~ msgid "<b>Position</b>"
1213 #~ msgstr "<b>Pozice</b>"
1214
1215 #~ msgid "<b>Properties</b>"
1216 #~ msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
1217
1218 #~ msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
1219 #~ msgstr "<b>Nastavit upřednostňované aplikace</b>"
1220
1221 #~ msgid "<b>Size</b>"
1222 #~ msgstr "<b>Velikost</b>"
1223
1224 #~ msgid "Advanced"
1225 #~ msgstr "Pokročilé"
1226
1227 #~ msgid "Alignment:"
1228 #~ msgstr "Zarovnání:"
1229
1230 #~ msgid "Appearance"
1231 #~ msgstr "Vzhled"
1232
1233 #~ msgid "Center"
1234 #~ msgstr "Uprostřed"
1235
1236 #~ msgid "Custom color"
1237 #~ msgstr "Vlastní barva"
1238
1239 #~ msgid "Dynamic"
1240 #~ msgstr "Dynamické"
1241
1242 #~ msgid "Edge:"
1243 #~ msgstr "Roh:"
1244
1245 #~ msgid "File Manager:"
1246 #~ msgstr "Správce souborů:"
1247
1248 #~ msgid "Geometry"
1249 #~ msgstr "Geometrie"
1250
1251 #~ msgid "Image"
1252 #~ msgstr "Obrázek"
1253
1254 #~ msgid "Logout Command:"
1255 #~ msgstr "Příkaz pro odhlášení:"
1256
1257 #~ msgid "Make window managers treat the panel as dock"
1258 #~ msgstr "Správce oken bude považovat panel za dok"
1259
1260 #~ msgid "Margin:"
1261 #~ msgstr "Okraj:"
1262
1263 #~ msgid "Minimize panel when not in use"
1264 #~ msgstr "Minimalizovat panel, pokud se nepoužívá"
1265
1266 #~ msgid "Panel Applets"
1267 #~ msgstr "Aplety panelu"
1268
1269 #~ msgid "Panel Preferences"
1270 #~ msgstr "Předvolby panelu"
1271
1272 #~ msgid "Pixels"
1273 #~ msgstr "Pixely"
1274
1275 #~ msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
1276 #~ msgstr "Rezervovat prostor, nezakrývat maximalizovanými okny"
1277
1278 #~ msgid "Select an image file"
1279 #~ msgstr "Vyberte soubor s obrázkem"
1280
1281 #~ msgid "Size when minimized"
1282 #~ msgstr "Velikost při minimalizaci"
1283
1284 #~ msgid "Solid color (with opacity)"
1285 #~ msgstr "Jediná barva (s neprůhledností)"
1286
1287 #~ msgid "System theme"
1288 #~ msgstr "Systémový motiv"
1289
1290 #~ msgid "Terminal Emulator:"
1291 #~ msgstr "Emulátor terminálu:"
1292
1293 #~ msgid "pixels"
1294 #~ msgstr "pixely"
1295
1296 #~ msgid "Applications"
1297 #~ msgstr "Aplikace"
1298
1299 #~ msgid "Available Applications"
1300 #~ msgstr "Dostupné aplikace"
1301
1302 #~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
1303 #~ msgstr "Zobrazuje teplotu systému, od kesler.daniel@gmail.com"
1304
1305 #~ msgid "Keyboard Led"
1306 #~ msgstr "LED diody na klávesnici"
1307
1308 #~ msgid "Left\t"
1309 #~ msgstr "Vlevo\t"
1310
1311 #~ msgid "Top\t"
1312 #~ msgstr "Nahoře\t"
1313
1314 #~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
1315 #~ msgstr "Číslo pracovní plochy / Název pracovní plochy"
1316
1317 #~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
1318 #~ msgstr "Stará systémová oblast prostředí KDE nebo GNOME"
1319
1320 #~ msgid "Enable Image:"
1321 #~ msgstr "Povolit obrázek:"
1322
1323 #~ msgid "Enable Transparency"
1324 #~ msgstr "Povolit průhlednost"
1325
1326 #~ msgid "Tint color:"
1327 #~ msgstr "Barva ostínu:"
1328
1329 #~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
1330 #~ msgstr " --configure -- spustí konfigurační nástroj\n"
1331
1332 #~ msgid " -C  -- same as --configure\n"
1333 #~ msgstr " -C  -- stejné jako --configure\n"
1334
1335 #~ msgid "Add Button"
1336 #~ msgstr "Přidat tlačítko"
1337
1338 #~ msgid "Button Properties"
1339 #~ msgstr "Vlastnosti tlačítka"
1340
1341 #~ msgid "Remove Button"
1342 #~ msgstr "Odebrat tlačítko"
1343
1344 #~ msgid "Buttons"
1345 #~ msgstr "Tlačítka"
1346
1347 #~ msgid "Show Iconified windows"
1348 #~ msgstr "Zobrazovat minimalizovaná okna"
1349
1350 #~ msgid "Show mapped windows"
1351 #~ msgstr "Zobrazit mapovaná okna"
1352
1353 #~ msgid "Action"
1354 #~ msgstr "Akce"
1355
1356 #~ msgid "Provide Menu"
1357 #~ msgstr "Poskytovat nabídku"
1358
1359 #~ msgid "Where to put the panel?"
1360 #~ msgstr "Kam chcete umístit panel?"
1361
1362 #~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
1363 #~ msgstr "Baterie: %d%% nabito, %s"
1364
1365 #~ msgid "charging finished"
1366 #~ msgstr "nabíjení dokončeno"
1367
1368 #~ msgid "charging"
1369 #~ msgstr "nabíjení"