Adding upstream version 0.5.10.
[debian/lxpanel.git] / po / sk.po
CommitLineData
6cc5e1a6
DB
1# Slovak translation of lxpanel
2# Copyright (C) 2006 lxde team
3# This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
cb7f7ba8 4# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009, 2010.
6cc5e1a6
DB
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: lxpanel\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
eea54180 10"POT-Creation-Date: 2012-06-10 16:52+0200\n"
cb7f7ba8 11"PO-Revision-Date: 2010-08-08 11:30+0100\n"
6cc5e1a6
DB
12"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
13"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
cb7f7ba8 14"Language: sk\n"
6cc5e1a6
DB
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
cb7f7ba8
DB
18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
19"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
2ba86315 20
eea54180 21#: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:360
6cc5e1a6
DB
22msgid "Run"
23msgstr "Spustiť"
24
7486d297 25#: ../src/configurator.c:56
6cc5e1a6
DB
26msgid "Restart"
27msgstr "Reštartovať"
28
7486d297 29#: ../src/configurator.c:57
6cc5e1a6
DB
30msgid "Logout"
31msgstr "Odhlásiť"
32
514580cf 33#: ../src/configurator.c:468
6cc5e1a6
DB
34msgid "Currently loaded plugins"
35msgstr "Momentálne načítané moduly"
36
514580cf 37#: ../src/configurator.c:477
6cc5e1a6 38msgid "Stretch"
7486d297 39msgstr "Natiahnuť"
6cc5e1a6 40
514580cf 41#: ../src/configurator.c:596
6cc5e1a6
DB
42msgid "Add plugin to panel"
43msgstr "Pridať modul do panela"
44
514580cf 45#: ../src/configurator.c:624
6cc5e1a6
DB
46msgid "Available plugins"
47msgstr "Dostupné moduly"
48
514580cf 49#: ../src/configurator.c:1202
6cc5e1a6
DB
50msgid "Logout command is not set"
51msgstr "Príkaz na odhlásenie nie je nastavený"
52
514580cf 53#: ../src/configurator.c:1255
2ba86315
DB
54msgid "Select a directory"
55msgstr "Vyberte adresár"
56
514580cf 57#: ../src/configurator.c:1255 ../src/configurator.c:1346
7486d297
DB
58msgid "Select a file"
59msgstr "Vyberte súbor"
60
514580cf 61#: ../src/configurator.c:1373
7486d297
DB
62msgid "_Browse"
63msgstr "_Prechádzať"
64
eea54180 65#: ../src/panel.c:657
6cc5e1a6
DB
66msgid ""
67"Really delete this panel?\n"
68"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
69msgstr ""
7486d297
DB
70"Skutočne chcete zmazať tento panel?\n"
71"<b>Upozornenie: Túto operáciu nemožno vrátiť.</b>"
6cc5e1a6 72
eea54180 73#: ../src/panel.c:659
6cc5e1a6 74msgid "Confirm"
7486d297 75msgstr "Potvrdiť"
6cc5e1a6 76
2ba86315 77#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
eea54180 78#: ../src/panel.c:692
2ba86315
DB
79msgid "translator-credits"
80msgstr "Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009."
81
eea54180 82#: ../src/panel.c:697
2ba86315
DB
83msgid "LXPanel"
84msgstr "LXPanel"
85
eea54180 86#: ../src/panel.c:699
cb7f7ba8
DB
87msgid "Copyright (C) 2008-2011"
88msgstr "Copyright (C) 2008-2011"
89
eea54180 90#: ../src/panel.c:700
2ba86315
DB
91msgid "Desktop panel for LXDE project"
92msgstr "Panel plochy projektu LXDE"
93
eea54180 94#: ../src/panel.c:723
6cc5e1a6 95msgid "Add / Remove Panel Items"
7486d297 96msgstr "Pridať / odstrániť položky panela"
6cc5e1a6 97
eea54180 98#: ../src/panel.c:731
6cc5e1a6
DB
99#, c-format
100msgid "Remove \"%s\" From Panel"
7486d297 101msgstr "Odstrániť „%s“ z panela"
6cc5e1a6 102
eea54180 103#: ../src/panel.c:743
6cc5e1a6 104msgid "Panel Settings"
7486d297 105msgstr "Nastavenia panela"
6cc5e1a6 106
eea54180 107#: ../src/panel.c:749
2ba86315
DB
108msgid "Create New Panel"
109msgstr "Vytvoriť nový panel"
110
eea54180 111#: ../src/panel.c:760
6cc5e1a6 112msgid "Delete This Panel"
7486d297 113msgstr "Zmazať tento panel"
6cc5e1a6 114
eea54180 115#: ../src/panel.c:771
2ba86315
DB
116msgid "About"
117msgstr "O aplikácii"
118
eea54180 119#: ../src/panel.c:779
6cc5e1a6 120msgid "Panel"
7486d297 121msgstr "Panel"
6cc5e1a6 122
eea54180 123#: ../src/panel.c:792
7486d297 124#, c-format
6cc5e1a6 125msgid "\"%s\" Settings"
7486d297 126msgstr "Nastavenia „%s“"
6cc5e1a6 127
eea54180 128#: ../src/panel.c:1048 ../src/panel.c:1056 ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
cb7f7ba8
DB
129msgid "Height:"
130msgstr "Výška:"
131
eea54180 132#: ../src/panel.c:1049 ../src/panel.c:1055 ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
cb7f7ba8
DB
133msgid "Width:"
134msgstr "Šírka:"
135
eea54180 136#: ../src/panel.c:1050 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
cb7f7ba8
DB
137msgid "Left"
138msgstr "Vľavo"
139
eea54180 140#: ../src/panel.c:1051 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
cb7f7ba8
DB
141msgid "Right"
142msgstr "Vpravo"
143
eea54180 144#: ../src/panel.c:1057 ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
cb7f7ba8
DB
145msgid "Top"
146msgstr "Hore"
147
eea54180 148#: ../src/panel.c:1058 ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
cb7f7ba8
DB
149msgid "Bottom"
150msgstr "Dolu"
151
eea54180 152#: ../src/panel.c:1466
6cc5e1a6
DB
153#, c-format
154msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
155msgstr "lxpanel %s - odľahčený GTK2+ panel pre unixové pracovné prostredia\n"
156
eea54180 157#: ../src/panel.c:1467
6cc5e1a6
DB
158#, c-format
159msgid "Command line options:\n"
160msgstr "Voľby príkazového riadka:\n"
161
eea54180 162#: ../src/panel.c:1468
6cc5e1a6
DB
163#, c-format
164msgid " --help -- print this help and exit\n"
7486d297 165msgstr " --help -- vypísať tohto pomocníka a skončiť\n"
6cc5e1a6 166
eea54180 167#: ../src/panel.c:1469
6cc5e1a6
DB
168#, c-format
169msgid " --version -- print version and exit\n"
7486d297 170msgstr " --version -- vypísať verziu a skončiť\n"
6cc5e1a6 171
eea54180 172#: ../src/panel.c:1470
6cc5e1a6
DB
173#, c-format
174msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
2ba86315
DB
175msgstr ""
176" --log <číslo> -- nastaviť podrobnosti záznamu 0-5. 0 - žiadny 5 - "
177"podrobný\n"
6cc5e1a6 178
2ba86315 179#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
eea54180 180#: ../src/panel.c:1472
6cc5e1a6
DB
181#, c-format
182msgid " --profile name -- use specified profile\n"
7486d297 183msgstr " --profile meno -- použiť uvedený profil\n"
6cc5e1a6 184
eea54180 185#: ../src/panel.c:1474
6cc5e1a6
DB
186#, c-format
187msgid " -h -- same as --help\n"
7486d297 188msgstr " -h -- ekvivalent --help\n"
6cc5e1a6 189
eea54180 190#: ../src/panel.c:1475
6cc5e1a6
DB
191#, c-format
192msgid " -p -- same as --profile\n"
7486d297 193msgstr " -p -- ekvivalent --profile\n"
6cc5e1a6 194
eea54180 195#: ../src/panel.c:1476
6cc5e1a6
DB
196#, c-format
197msgid " -v -- same as --version\n"
7486d297 198msgstr " -v -- ekvivalent --version\n"
6cc5e1a6 199
2ba86315 200#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
eea54180 201#: ../src/panel.c:1478
7486d297 202#, c-format
6cc5e1a6
DB
203msgid ""
204"\n"
205"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
206"\n"
207msgstr ""
208"\n"
7486d297 209"Podrobnosti nájdete na http://lxde.org/\n"
6cc5e1a6
DB
210"\n"
211
eea54180 212#: ../src/gtk-run.c:373
6cc5e1a6
DB
213msgid "Enter the command you want to execute:"
214msgstr "Zadajte príkaz, ktorý chcete vykonať:"
215
514580cf
DB
216#: ../data/ui/launchbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchbar.c:912
217msgid "Application Launch Bar"
218msgstr "Spúšťací panel"
219
eea54180
DB
220#: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
221msgid "<b>Connection</b>"
222msgstr "<b>Pripojenie</b>"
223
514580cf 224#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
eea54180
DB
225msgid "Status:"
226msgstr "Stav:"
514580cf
DB
227
228#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
eea54180
DB
229msgid "_Name:"
230msgstr "_Názov:"
514580cf
DB
231
232#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
eea54180
DB
233msgid "<b>Activity</b>"
234msgstr "<b>Aktivita</b>"
514580cf
DB
235
236#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
eea54180
DB
237msgid "Received:"
238msgstr "Prijaté:"
514580cf
DB
239
240#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
eea54180
DB
241msgid "Sent:"
242msgstr "Poslané:"
514580cf
DB
243
244#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
514580cf
DB
245msgid "<b>Signal Strength</b>"
246msgstr "<b>Sila signálu</b>"
247
248#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
eea54180
DB
249#, no-c-format
250msgid "0%"
251msgstr "0 %"
514580cf 252
eea54180
DB
253#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
254msgid "General"
255msgstr "Všeobecné"
514580cf
DB
256
257#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
eea54180
DB
258msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
259msgstr "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
514580cf
DB
260
261#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
eea54180
DB
262msgid "Address:"
263msgstr "Adresa:"
514580cf
DB
264
265#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
eea54180
DB
266msgid "Destination:"
267msgstr "Cieľ:"
514580cf 268
eea54180
DB
269#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
270#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:344
271msgid "Broadcast:"
272msgstr "Broadcast:"
514580cf
DB
273
274#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
eea54180
DB
275msgid "Subnet Mask:"
276msgstr "Maska podsiete:"
514580cf
DB
277
278#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
eea54180
DB
279msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
280msgstr "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
514580cf
DB
281
282#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
eea54180
DB
283msgid "Scope:"
284msgstr "Rozsah:"
514580cf
DB
285
286#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
eea54180
DB
287msgid "<b>Network Device</b>"
288msgstr "<b>Sieťové zariadenie</b>"
514580cf
DB
289
290#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
514580cf
DB
291msgid "Type:"
292msgstr "Typ:"
293
eea54180
DB
294#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
295msgid "Support"
296msgstr "Podpora"
297
514580cf 298#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
eea54180
DB
299msgid "Con_figure"
300msgstr "Kon_figurácia"
301
302#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
303msgid "Dynamic"
304msgstr "Dynamická"
514580cf
DB
305
306#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
eea54180
DB
307msgid "Pixels"
308msgstr "Pixelov"
309
310#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
514580cf
DB
311#, no-c-format
312msgid "% Percent"
313msgstr "% percent"
314
514580cf 315#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
eea54180
DB
316msgid "Panel Preferences"
317msgstr "Nastavenia panelu"
514580cf
DB
318
319#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
eea54180
DB
320msgid "Edge:"
321msgstr "Okraj:"
514580cf
DB
322
323#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
514580cf
DB
324msgid "Alignment:"
325msgstr "Zarovnanie:"
326
eea54180
DB
327#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
328msgid "Margin:"
329msgstr "Okraj:"
514580cf 330
eea54180 331#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
514580cf
DB
332msgid "Center"
333msgstr "Stred"
334
eea54180
DB
335#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
336msgid "<b>Position</b>"
337msgstr "<b>Poloha</b>"
514580cf
DB
338
339#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
eea54180
DB
340msgid "<b>Icon</b>"
341msgstr "<b>Ikona</b>"
514580cf
DB
342
343#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
eea54180
DB
344msgid "pixels"
345msgstr "pixely"
514580cf
DB
346
347#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
eea54180
DB
348msgid "<b>Size</b>"
349msgstr "<b>Veľkosť</b>"
514580cf
DB
350
351#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
352msgid "Geometry"
353msgstr "Geometria"
354
eea54180
DB
355#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
356msgid "System theme"
357msgstr "Vzhľad systému"
358
514580cf 359#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
eea54180
DB
360msgid "Solid color (with opacity)"
361msgstr "Súvislá farba (s krytím)"
362
363#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
514580cf
DB
364msgid "Image"
365msgstr "Obrázok"
366
367#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
eea54180
DB
368msgid "Select an image file"
369msgstr "Vyberte súbor obrázka"
514580cf
DB
370
371#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
eea54180
DB
372msgid "<b>Background</b>"
373msgstr "<b>Pozadie</b>"
514580cf
DB
374
375#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
eea54180
DB
376msgid "Custom color"
377msgstr "Vlastná farba"
514580cf 378
eea54180
DB
379#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27 ../src/plugins/space.c:125
380#: ../src/plugins/batt/batt.c:583
381msgid "Size"
382msgstr "Veľkosť"
514580cf
DB
383
384#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
eea54180
DB
385msgid "<b>Font</b>"
386msgstr "<b>Písmo</b>"
514580cf
DB
387
388#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
eea54180
DB
389msgid "Appearance"
390msgstr "Vzhľad"
514580cf
DB
391
392#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
eea54180
DB
393msgid "Panel Applets"
394msgstr "Aplety v paneli"
514580cf
DB
395
396#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
eea54180
DB
397msgid "Logout Command:"
398msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
399
400#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
401msgid "Terminal Emulator:"
402msgstr "Emulátor terminálu:"
514580cf
DB
403
404#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
eea54180
DB
405msgid "File Manager:"
406msgstr "Správca súborov:"
514580cf 407
eea54180
DB
408#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
409msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
410msgstr "<b>Nastaviť preferované aplikácie</b>"
514580cf
DB
411
412#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
eea54180
DB
413msgid "Make window managers treat the panel as dock"
414msgstr "Správcovia okien majú ukotvovať panel"
514580cf
DB
415
416#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
eea54180
DB
417msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
418msgstr "Rezervovať miesto, nezakrývať maximalizovanými oknami"
514580cf
DB
419
420#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
eea54180
DB
421msgid "<b>Properties</b>"
422msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
514580cf
DB
423
424#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
eea54180
DB
425msgid "Minimize panel when not in use"
426msgstr "Minimalizovať panel, keď sa napoužíva"
427
428#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
429msgid "Size when minimized"
430msgstr "Veľkosť keď je minimalizovaný"
431
432#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
433msgid "<b>Automatic hiding</b>"
434msgstr "<b>Automatické skrývanie</b>"
514580cf
DB
435
436#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
eea54180
DB
437msgid "Advanced"
438msgstr "Pokročilé"
514580cf 439
2ba86315 440#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:268
6cc5e1a6
DB
441msgid "CPU Usage Monitor"
442msgstr "Monitor využitia CPU"
443
eea54180 444#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:270 ../src/plugins/monitors/monitors.c:711
6cc5e1a6
DB
445msgid "Display CPU usage"
446msgstr "Zobraziť využitie CPU"
447
514580cf 448#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:207 ../src/plugins/dclock.c:438
aa0e9095
DB
449msgid "Bold font"
450msgstr "Hrubé písmo"
451
452#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:208
453msgid "Display desktop names"
32a67dc7 454msgstr "Zobraziť názvy plôch"
aa0e9095
DB
455
456#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:235
2ba86315
DB
457msgid "Desktop Number / Workspace Name"
458msgstr "Číslo plochy / Názov plochy"
6cc5e1a6 459
aa0e9095 460#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:237
6cc5e1a6
DB
461msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
462msgstr "Zobrazenie čísla plochy, cmeury@users.sf.net"
463
7486d297
DB
464#: ../src/plugins/image.c:177
465msgid "Display Image and Tooltip"
466msgstr "Zobraziť obrázok a bublinový tip"
467
cb7f7ba8 468#: ../src/plugins/launchbar.c:914
6cc5e1a6
DB
469msgid "Bar with buttons to launch application"
470msgstr "Panel s tlačidlami pre spúšťanie aplikácií"
471
2ba86315 472#. Add Raise menu item.
cb7f7ba8 473#: ../src/plugins/taskbar.c:1714
2ba86315
DB
474msgid "_Raise"
475msgstr "_Zdvihnúť"
476
477#. Add Restore menu item.
cb7f7ba8 478#: ../src/plugins/taskbar.c:1719
2ba86315
DB
479msgid "R_estore"
480msgstr "_Obnoviť"
6cc5e1a6 481
2ba86315 482#. Add Maximize menu item.
cb7f7ba8 483#: ../src/plugins/taskbar.c:1724
2ba86315
DB
484msgid "Ma_ximize"
485msgstr "Ma_ximalizovať"
6cc5e1a6 486
2ba86315 487#. Add Iconify menu item.
cb7f7ba8 488#: ../src/plugins/taskbar.c:1729
2ba86315
DB
489msgid "Ico_nify"
490msgstr "Iko_nifikovať"
6cc5e1a6 491
cb7f7ba8 492#: ../src/plugins/taskbar.c:1748
2ba86315
DB
493#, c-format
494msgid "Workspace _%d"
495msgstr "Pracovná plocha _%d"
6cc5e1a6 496
cb7f7ba8 497#: ../src/plugins/taskbar.c:1753
6cc5e1a6
DB
498#, c-format
499msgid "Workspace %d"
7486d297 500msgstr "Pracovná plocha %d"
6cc5e1a6 501
2ba86315 502#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
cb7f7ba8 503#: ../src/plugins/taskbar.c:1767
2ba86315
DB
504msgid "_All workspaces"
505msgstr "Všetky pr_acovné plochy"
6cc5e1a6 506
2ba86315 507#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
cb7f7ba8 508#: ../src/plugins/taskbar.c:1773
2ba86315
DB
509msgid "_Move to Workspace"
510msgstr "_Presunúť na plochu"
6cc5e1a6 511
2ba86315 512#. Add Close menu item. By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
cb7f7ba8 513#: ../src/plugins/taskbar.c:1779
2ba86315
DB
514msgid "_Close Window"
515msgstr "_Zatvoriť okno"
6cc5e1a6 516
cb7f7ba8 517#: ../src/plugins/taskbar.c:1986
6cc5e1a6
DB
518msgid "Show tooltips"
519msgstr "Zobraziť bublinové tipy"
520
cb7f7ba8 521#: ../src/plugins/taskbar.c:1987
6cc5e1a6
DB
522msgid "Icons only"
523msgstr "Iba ikony"
524
cb7f7ba8 525#: ../src/plugins/taskbar.c:1988
2ba86315 526msgid "Flat buttons"
7486d297 527msgstr "Ploché tlačidlá"
6cc5e1a6 528
cb7f7ba8 529#: ../src/plugins/taskbar.c:1989
6cc5e1a6
DB
530msgid "Show windows from all desktops"
531msgstr "Zobraziť okná zo všetkých plôch"
532
cb7f7ba8 533#: ../src/plugins/taskbar.c:1990
6cc5e1a6
DB
534msgid "Use mouse wheel"
535msgstr "Používať koliesko myši"
536
cb7f7ba8 537#: ../src/plugins/taskbar.c:1991
6cc5e1a6
DB
538msgid "Flash when there is any window requiring attention"
539msgstr "Blikať, keď niektoré okno vyžaduje pozornosť"
540
cb7f7ba8 541#: ../src/plugins/taskbar.c:1992
2ba86315
DB
542msgid "Combine multiple application windows into a single button"
543msgstr "Zoskupovať okná viacerých aplikácií do jedného tlačidla"
6cc5e1a6 544
cb7f7ba8 545#: ../src/plugins/taskbar.c:1993
2ba86315
DB
546msgid "Maximum width of task button"
547msgstr "Maximálna šírka tlačidla úlohy"
548
cb7f7ba8 549#: ../src/plugins/taskbar.c:1994
6cc5e1a6
DB
550msgid "Spacing"
551msgstr "Rozostupy"
552
514580cf 553#: ../src/plugins/taskbar.c:2047
6cc5e1a6
DB
554msgid "Task Bar (Window List)"
555msgstr "Panel úloh (Zoznam okien)"
556
514580cf 557#: ../src/plugins/taskbar.c:2049
2ba86315
DB
558msgid ""
559"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
560"focus"
561msgstr ""
32a67dc7 562"Panel úloh zobrazuje všetky otvorené okná a umožňuje ich ikonifikovať, "
2ba86315 563"zatieniť alebo aktivovať"
6cc5e1a6 564
514580cf 565#: ../src/plugins/dclock.c:434
6cc5e1a6
DB
566msgid "Clock Format"
567msgstr "Formát hodín"
568
514580cf 569#: ../src/plugins/dclock.c:435
6cc5e1a6
DB
570msgid "Tooltip Format"
571msgstr "Formát bublinových tipov"
572
514580cf 573#: ../src/plugins/dclock.c:436
aa0e9095 574msgid "Format codes: man 3 strftime; \\n for line break"
32a67dc7 575msgstr "Formátovacie kódy: man 3 strftime; \\n znamená nový riadok"
6cc5e1a6 576
514580cf 577#: ../src/plugins/dclock.c:437
2ba86315
DB
578msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
579msgstr "Operácia po kliknutí (predvolená: zobraziť kalendár)"
580
514580cf 581#: ../src/plugins/dclock.c:439
aa0e9095 582msgid "Tooltip only"
32a67dc7 583msgstr "Iba bublinové tipy"
6cc5e1a6 584
514580cf
DB
585#: ../src/plugins/dclock.c:440
586#, fuzzy
587msgid "Center text"
588msgstr "Stred"
589
590#: ../src/plugins/dclock.c:469
6cc5e1a6
DB
591msgid "Digital Clock"
592msgstr "Digitálne hodiny"
593
514580cf 594#: ../src/plugins/dclock.c:471
2ba86315 595msgid "Display digital clock and tooltip"
6cc5e1a6
DB
596msgstr "Zobraziť digitálne hodiny a bublinové tipy"
597
514580cf 598#: ../src/plugins/menu.c:426
7486d297
DB
599msgid "Add to desktop"
600msgstr "Pridať na plochu"
601
514580cf 602#: ../src/plugins/menu.c:436
7486d297
DB
603msgid "Properties"
604msgstr "Vlastnosti"
605
eea54180 606#: ../src/plugins/menu.c:1083 ../src/plugins/dirmenu.c:413
7486d297
DB
607msgid "Icon"
608msgstr "Ikona"
609
eea54180 610#: ../src/plugins/menu.c:1100
6cc5e1a6
DB
611msgid "Menu"
612msgstr "Ponuka"
613
eea54180 614#: ../src/plugins/menu.c:1102
2ba86315
DB
615msgid "Application Menu"
616msgstr "Aplikačné menu"
6cc5e1a6 617
cb7f7ba8 618#: ../src/plugins/separator.c:102
2ba86315
DB
619msgid "Separator"
620msgstr "Oddeľovač"
7486d297 621
cb7f7ba8 622#: ../src/plugins/separator.c:104
2ba86315
DB
623msgid "Add a separator to the panel"
624msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
7486d297 625
514580cf 626#: ../src/plugins/pager.c:837
2ba86315
DB
627msgid "Desktop Pager"
628msgstr "Stránkovač plôch"
7486d297 629
514580cf 630#: ../src/plugins/pager.c:839
2ba86315
DB
631msgid "Simple pager plugin"
632msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
7486d297 633
cb7f7ba8 634#: ../src/plugins/space.c:143
2ba86315
DB
635msgid "Spacer"
636msgstr "Rozostup"
7486d297 637
cb7f7ba8 638#: ../src/plugins/space.c:145
2ba86315
DB
639msgid "Allocate space"
640msgstr "Vyhradiť miesto"
7486d297 641
cb7f7ba8 642#: ../src/plugins/tray.c:737
2ba86315
DB
643msgid "System Tray"
644msgstr "Oznamovacia oblasť"
7486d297 645
cb7f7ba8 646#: ../src/plugins/tray.c:739
2ba86315
DB
647msgid "System tray"
648msgstr "Oznamovacia oblasť"
7486d297 649
4652f59b 650#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:291
2ba86315
DB
651msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
652msgstr "Nastaviť Prepínanie rozloženia klávesnice"
7486d297 653
4652f59b 654#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:306
2ba86315
DB
655msgid "Show layout as"
656msgstr "Zobraziť rozloženie ako"
7486d297 657
4652f59b 658#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:321
2ba86315
DB
659msgid "image"
660msgstr "obrázok"
7486d297 661
4652f59b 662#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:322
2ba86315
DB
663msgid "text"
664msgstr "text"
7486d297 665
4652f59b 666#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:329
2ba86315
DB
667msgid "Per application settings"
668msgstr "Podľa nastavenia aplikácie"
7486d297 669
2ba86315 670#. Create a check button as the child of the vertical box.
4652f59b 671#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:344
7486d297
DB
672msgid "_Remember layout for each application"
673msgstr "_Pamätať si rozloženie pre každú aplikáciu samostatne"
674
2ba86315 675#. Create a label as the child of the horizontal box.
4652f59b 676#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:354
7486d297
DB
677msgid "Default layout:"
678msgstr "Štandardné rozloženie:"
679
4652f59b 680#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:405
2ba86315 681msgid "Keyboard Layout Switcher"
7486d297
DB
682msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
683
4652f59b 684#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:407
7486d297
DB
685msgid "Switch between available keyboard layouts"
686msgstr "Prepínať medzi dostupnými rozloženiami klávesnice"
687
4652f59b 688#: ../src/plugins/wincmd.c:209
2ba86315
DB
689msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
690msgstr ""
691"Po kliknutí ľavým tlačidlom zmeniť všetky okná na ikony. Stredným tlačidlom "
692"ich tieňovať."
7486d297 693
4652f59b 694#: ../src/plugins/wincmd.c:237
aa0e9095 695msgid "Alternately iconify/shade and raise"
32a67dc7 696msgstr "Alternatívna ikonifikácia/tieňovanie a zdvihnutie"
aa0e9095 697
4652f59b 698#: ../src/plugins/wincmd.c:266
6cc5e1a6 699msgid "Minimize All Windows"
7486d297 700msgstr "Minimalizovať všetky okná"
6cc5e1a6 701
4652f59b 702#: ../src/plugins/wincmd.c:268
6cc5e1a6
DB
703msgid ""
704"Sends commands to all desktop windows.\n"
2ba86315 705"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
6cc5e1a6 706msgstr ""
7486d297 707"Posiela príkazy všetkým oknám plochy.\n"
2ba86315 708"Podporované príkazy sú 1) ikonifikovať a 2) tieňovať"
6cc5e1a6 709
4652f59b 710#: ../src/plugins/dirmenu.c:246
6cc5e1a6 711msgid "Open in _Terminal"
7486d297 712msgstr "Otvoriť v _termináli"
6cc5e1a6 713
4652f59b 714#: ../src/plugins/dirmenu.c:411
2ba86315
DB
715msgid "Directory"
716msgstr "Adresár"
717
4652f59b 718#: ../src/plugins/dirmenu.c:412
2ba86315
DB
719msgid "Label"
720msgstr "Označenie"
721
4652f59b 722#: ../src/plugins/dirmenu.c:443
6cc5e1a6 723msgid "Directory Menu"
7486d297 724msgstr "Menu adresára"
6cc5e1a6 725
4652f59b 726#: ../src/plugins/dirmenu.c:445
6cc5e1a6 727msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
7486d297
DB
728msgstr "Prechádzať strom adresárov pomocou menu (autor: PCMan)"
729
eea54180 730#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:474
7486d297
DB
731msgid "Normal"
732msgstr "Normálne"
733
eea54180 734#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:475
7486d297
DB
735msgid "Warning1"
736msgstr "Upozornenie1"
737
eea54180 738#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:476
7486d297
DB
739msgid "Warning2"
740msgstr "Upozornenie2"
741
eea54180 742#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:477
7486d297
DB
743msgid "Automatic sensor location"
744msgstr "Automatické umiestnenie snímača"
745
eea54180 746#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:478
7486d297
DB
747msgid "Sensor"
748msgstr "Snímač"
749
eea54180 750#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:479
7486d297
DB
751msgid "Automatic temperature levels"
752msgstr "Automatické teplotné hladiny"
753
eea54180 754#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:480
7486d297
DB
755msgid "Warning1 Temperature"
756msgstr "Upozornenie1 Teplota"
757
eea54180 758#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:481
7486d297
DB
759msgid "Warning2 Temperature"
760msgstr "Upozornenie2 Teplota"
761
eea54180 762#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:525
7486d297
DB
763msgid "Temperature Monitor"
764msgstr "Monitor teploty"
765
eea54180 766#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:527
aa0e9095 767msgid "Display system temperature"
32a67dc7 768msgstr "Zobrazovanie teploty systému"
6cc5e1a6
DB
769
770#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
2ba86315
DB
771#. Display current level in tooltip.
772#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
eea54180
DB
773#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:339
774#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:509
6cc5e1a6 775msgid "Volume control"
7486d297 776msgstr "Ovládanie hlasitosti"
6cc5e1a6 777
2ba86315 778#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
eea54180 779#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:629
6cc5e1a6 780msgid "Volume Control"
7486d297 781msgstr "Ovládanie hlasitosti"
6cc5e1a6 782
2ba86315 783#. Create a frame as the child of the viewport.
7486d297 784#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
eea54180 785#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:467
6cc5e1a6 786msgid "Volume"
7486d297 787msgstr "Hlasitosť"
6cc5e1a6 788
2ba86315 789#. Create a check button as the child of the vertical box.
eea54180 790#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:486
6cc5e1a6 791msgid "Mute"
7486d297 792msgstr "Stlmiť"
6cc5e1a6 793
eea54180 794#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:602
514580cf 795msgid ""
eea54180
DB
796"Error, you need to install an application to configure the sound "
797"(pavucontol, alsamixer ...)"
514580cf
DB
798msgstr ""
799
eea54180 800#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:180
6cc5e1a6 801msgid "<Hidden Access Point>"
7486d297 802msgstr "<Skrytý prístupový bod>"
6cc5e1a6 803
eea54180 804#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:213
6cc5e1a6 805msgid "Wireless Networks not found in range"
7486d297 806msgstr "V dosahu neboli nájdené bezdrôtové siete"
6cc5e1a6
DB
807
808#. Repair
eea54180 809#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:247
6cc5e1a6 810msgid "Repair"
7486d297 811msgstr "Opraviť"
6cc5e1a6
DB
812
813#. interface down
eea54180 814#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:252
6cc5e1a6 815msgid "Disable"
7486d297
DB
816msgstr "Vypnúť"
817
eea54180 818#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:313
7486d297
DB
819msgid "Wireless Connection has no connectivity"
820msgstr "Bezdrôtové pripojenie nie je pripojené"
6cc5e1a6 821
eea54180 822#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:315
6cc5e1a6 823msgid "Network cable is plugged out"
7486d297 824msgstr "Sieťový kábel je odpojený"
6cc5e1a6 825
eea54180 826#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:317
6cc5e1a6 827msgid "Connection has limited or no connectivity"
7486d297 828msgstr "Pripojenie je obmedzené alebo nepripojené"
6cc5e1a6 829
eea54180
DB
830#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:321 ../src/plugins/netstat/netstat.c:332
831#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:343
6cc5e1a6 832msgid "IP Address:"
7486d297 833msgstr "IP adresa:"
6cc5e1a6 834
eea54180 835#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
6cc5e1a6 836msgid "Remote IP:"
7486d297 837msgstr "Vzdialená IP:"
6cc5e1a6 838
eea54180
DB
839#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:323 ../src/plugins/netstat/netstat.c:334
840#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:345
6cc5e1a6 841msgid "Netmask:"
7486d297 842msgstr "Maska siete:"
6cc5e1a6 843
eea54180
DB
844#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:324 ../src/plugins/netstat/netstat.c:336
845#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:347
6cc5e1a6 846msgid "Activity"
7486d297 847msgstr "Aktivita"
6cc5e1a6 848
eea54180
DB
849#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:324 ../src/plugins/netstat/netstat.c:336
850#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:347
2ba86315
DB
851msgid "Sent"
852msgstr "Poslané"
853
eea54180
DB
854#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:324 ../src/plugins/netstat/netstat.c:336
855#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:347
2ba86315
DB
856msgid "Received"
857msgstr "Prijaté"
858
eea54180
DB
859#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:325 ../src/plugins/netstat/netstat.c:337
860#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:348
2ba86315
DB
861msgid "bytes"
862msgstr "bajtov"
863
eea54180
DB
864#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:326 ../src/plugins/netstat/netstat.c:338
865#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:349
2ba86315
DB
866msgid "packets"
867msgstr "paketov"
868
eea54180 869#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:329
2ba86315
DB
870#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
871msgid "Wireless"
872msgstr "Bezdrôtové"
873
eea54180 874#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:331
2ba86315
DB
875msgid "Protocol:"
876msgstr "Protokol:"
877
eea54180 878#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:335 ../src/plugins/netstat/netstat.c:346
2ba86315
DB
879msgid "HW Address:"
880msgstr "HW adresa:"
881
eea54180 882#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:484
2ba86315
DB
883msgid "Manage Networks"
884msgstr "Spravovať siete"
885
eea54180 886#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:486
2ba86315
DB
887msgid "Monitor and Manage networks"
888msgstr "Monitorovať a spravovať siete"
889
890#. create dialog
eea54180 891#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:86
2ba86315
DB
892msgid "Setting Encryption Key"
893msgstr "Nastavenie šifrovacieho kľúča"
894
895#. messages
eea54180 896#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:96
2ba86315
DB
897msgid ""
898"This wireless network was encrypted.\n"
899"You must have the encryption key."
900msgstr ""
901"Táto bezdrôtová sieť je šifrovaná.\n"
902"Musíte mať šifrovací kľúč."
903
eea54180 904#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:101
2ba86315
DB
905msgid "Encryption Key:"
906msgstr "Šifrovací kľúč:"
907
908#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
909msgid "Interface to monitor"
910msgstr "Monitorovať rozhranie"
911
912#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
913msgid "Config tool"
914msgstr "Konfiguračný nástroj"
915
916#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
917msgid "Network Status Monitor"
918msgstr "Monitor stavu siete"
919
920#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
921msgid "Monitor network status"
922msgstr "Monitorovať stav siete"
923
924#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
925#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
926msgid "Unknown"
927msgstr "Neznáme"
928
929#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
930msgid "Connection Properties"
931msgstr "Vlastnosti pripojenia"
932
933#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
934#, c-format
935msgid "Connection Properties: %s"
936msgstr "Vlastnosti pripojenia: %s"
937
938#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
939#, c-format
940msgid "%lu packet"
941msgid_plural "%lu packets"
942msgstr[0] "%lu paket"
943msgstr[1] "%lu pakety"
944msgstr[2] "%lu paketov"
945
946#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
947#, c-format
948msgid ""
949"There was an error displaying help:\n"
950"%s"
951msgstr ""
952"Pri zobrazovaní pomocníka nastala chyba:\n"
953"%s"
954
955#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
956#, c-format
957msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
958msgstr "Nepodarilo sa spustiť nástroj na nastavenie času: %s"
959
bc49809a 960#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
2ba86315
DB
961#, c-format
962msgid "Network Connection: %s"
963msgstr "Sieťové pripojenie: %s"
964
bc49809a 965#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
2ba86315
DB
966msgid "Network Connection"
967msgstr "Sieťové pripojenie"
968
eea54180 969#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:842
2ba86315
DB
970msgid "Interface"
971msgstr "Rozhranie"
972
eea54180 973#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:843
2ba86315
DB
974msgid "The current interface the icon is monitoring."
975msgstr "Aktuálne rozhranie, ktoré táto ikona monitoruje."
976
eea54180 977#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:850
2ba86315
DB
978msgid "Orientation"
979msgstr "Orientácia"
980
eea54180 981#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:851
2ba86315
DB
982msgid "The orientation of the tray."
983msgstr "Orientácia oznamovacej oblasti."
984
eea54180 985#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:859
2ba86315
DB
986msgid "Tooltips Enabled"
987msgstr "Bublinové tipy zapnuté"
988
eea54180 989#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:860
2ba86315
DB
990msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
991msgstr "Či sú alebo nie sú zapnuté bublinové tipy."
992
eea54180 993#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:867
2ba86315
DB
994msgid "Show Signal"
995msgstr "Zobrazovať signál"
996
eea54180 997#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:868
2ba86315
DB
998msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
999msgstr "Či sa má alebo nemá zobrazovať sila signálu."
1000
eea54180 1001#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:985
2ba86315
DB
1002#, c-format
1003msgid ""
1004"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1005"\n"
1006"%s"
1007msgstr ""
1008"Prosím, kontaktujte správcu svojho systému, aby vyriešil nasledovný "
1009"problém:\n"
1010"\n"
1011"%s"
1012
1013#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1014msgid "Name"
1015msgstr "Názov"
1016
1017#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1018msgid "The interface name"
1019msgstr "Názov rozhrania"
1020
1021#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1022msgid "State"
1023msgstr "Stav"
1024
1025#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1026msgid "The interface state"
1027msgstr "Stav rozhrania"
1028
1029#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1030msgid "Stats"
1031msgstr "Štatistiky"
1032
1033#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1034msgid "The interface packets/bytes statistics"
1035msgstr "Štatistika bajtov/paketov rozhrania"
1036
1037#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1038msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1039msgstr "Či je rozhranie bezdrôtové"
1040
1041#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1042msgid "Signal"
1043msgstr "Signál"
1044
1045#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1046msgid "Wireless signal strength percentage"
1047msgstr "Percentá sily bezdrôtového signálu"
1048
1049#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1050#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1051msgid "Error"
1052msgstr "Chyba"
1053
1054#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1055msgid "The current error condition"
1056msgstr "Aktuálny chybový stav"
1057
1058#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
1059#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
1060#, c-format
1061msgid "Unable to open socket: %s"
1062msgstr "Nie je možné otvoriť socket: %s"
1063
1064#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
1065#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
1066#, c-format
1067msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1068msgstr "Chyba SIOCGIFFLAGS: %s"
1069
1070#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
1071msgid "AMPR NET/ROM"
1072msgstr "AMPR NET/ROM"
1073
1074#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
1075msgid "Ethernet"
1076msgstr "Ethernet"
1077
1078#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1079msgid "AMPR AX.25"
1080msgstr "AMPR AX.25"
1081
1082#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1083#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
1084msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1085msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1086
1087#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
1088msgid "ARCnet"
1089msgstr "ARCnet"
1090
1091#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1092msgid "Frame Relay DLCI"
1093msgstr "Frame Relay DLCI"
1094
1095#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
1096msgid "Metricom Starmode IP"
1097msgstr "Metricom Starmode IP"
1098
1099#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1100msgid "Serial Line IP"
1101msgstr "IP na sériovej linke"
1102
1103#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
1104msgid "VJ Serial Line IP"
1105msgstr "IP na VJ sériovej linke"
1106
1107#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1108msgid "6-bit Serial Line IP"
1109msgstr "IP na 6-bitovej sériovej linke"
1110
1111#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1112msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1113msgstr "IP na VJ 6-bitovej sériovej linke"
1114
1115#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1116msgid "Adaptive Serial Line IP"
1117msgstr "IP na adaptívnej sériovej linke"
6cc5e1a6 1118
2ba86315
DB
1119#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1120msgid "AMPR ROSE"
1121msgstr "AMPR ROSE"
6cc5e1a6 1122
2ba86315
DB
1123#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
1124msgid "Generic X.25"
1125msgstr "Všeobecný X.25"
6cc5e1a6 1126
2ba86315
DB
1127#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1128msgid "Point-to-Point Protocol"
1129msgstr "Point-to-Point Protocol"
6cc5e1a6 1130
2ba86315
DB
1131#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1132msgid "(Cisco)-HDLC"
1133msgstr "(Cisco)-HDLC"
6cc5e1a6 1134
2ba86315
DB
1135#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1136msgid "LAPB"
1137msgstr "LAPB"
6cc5e1a6 1138
2ba86315
DB
1139#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1140msgid "IPIP Tunnel"
1141msgstr "IPIP tunel"
6cc5e1a6 1142
2ba86315
DB
1143#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
1144msgid "Frame Relay Access Device"
1145msgstr "Prístupové zariadenie Frame Relay"
6cc5e1a6 1146
2ba86315
DB
1147#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
1148msgid "Local Loopback"
1149msgstr "Lokálne rozhranie (loopback)"
6cc5e1a6 1150
2ba86315
DB
1151#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
1152msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1153msgstr "Fiber Distributed Data Interface"
6cc5e1a6 1154
2ba86315
DB
1155#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
1156msgid "IPv6-in-IPv4"
1157msgstr "IPv6-in-IPv4"
6cc5e1a6 1158
2ba86315
DB
1159#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
1160msgid "HIPPI"
1161msgstr "HIPPI"
6cc5e1a6 1162
2ba86315
DB
1163#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
1164msgid "Ash"
1165msgstr "Ash"
7486d297 1166
2ba86315
DB
1167#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
1168msgid "Econet"
1169msgstr "Econet"
7486d297 1170
2ba86315
DB
1171#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1172msgid "IrLAP"
1173msgstr "IrLAP"
6cc5e1a6 1174
2ba86315
DB
1175#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
1176#, c-format
1177msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1178msgstr "Chyba SIOCGIFCONF: %s"
6cc5e1a6 1179
2ba86315
DB
1180#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
1181#, c-format
1182msgid "No network devices found"
1183msgstr "Neboli nájdené žiadne sieťové zariadenia"
6cc5e1a6 1184
2ba86315 1185#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
6cc5e1a6 1186#, c-format
2ba86315
DB
1187msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1188msgstr "Nepodarilo sa otvoriť /proc/net/dev: %s"
1189
1190#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
1191msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1192msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/dev. Neznámy formát."
6cc5e1a6 1193
2ba86315
DB
1194#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
1195#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
6cc5e1a6 1196#, c-format
2ba86315
DB
1197msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1198msgstr "Nepodarilo sa zistiť názov rozhrania z „%s“"
6cc5e1a6 1199
2ba86315
DB
1200#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
1201#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
6cc5e1a6
DB
1202#, c-format
1203msgid ""
2ba86315
DB
1204"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1205"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
6cc5e1a6 1206msgstr ""
cb7f7ba8
DB
1207"Nepodarili sa zistiť štatistiky rozhrania z „%s“. prx_idx = %d; ptx_idx = "
1208"%d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
6cc5e1a6 1209
2ba86315
DB
1210#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
1211msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1212msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/wireless. Neznámy formát."
6cc5e1a6 1213
2ba86315 1214#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
6cc5e1a6 1215#, c-format
2ba86315
DB
1216msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1217msgstr ""
cb7f7ba8
DB
1218"Nepodarili sa zistiť podrobnosti bezdrôtového pripojenia z „%s“. link_idx = "
1219"%d;"
6cc5e1a6 1220
2ba86315
DB
1221#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
1222#, c-format
1223msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1224msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k rozhraniu, „%s“"
6cc5e1a6 1225
2ba86315
DB
1226#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
1227#, c-format
1228msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1229msgstr "Nepodarilo sa poslať ioctl rozhraniu, „%s“"
6cc5e1a6 1230
2ba86315
DB
1231#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
1232#, c-format
1233msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1234msgstr "Nepodarilo sa analyzovať príkazový riadok „%s“: %s"
6cc5e1a6 1235
2ba86315
DB
1236#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
1237msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1238msgstr "Nepodarilo sa prečítať výstup „netstat“. Neznámy formát."
6cc5e1a6 1239
2ba86315
DB
1240#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1241msgid "Disconnected"
1242msgstr "Odpojené"
6cc5e1a6 1243
2ba86315
DB
1244#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1245msgid "Idle"
1246msgstr "Nečinné"
6cc5e1a6 1247
2ba86315
DB
1248#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1249msgid "Sending"
1250msgstr "Posiela sa"
6cc5e1a6 1251
2ba86315
DB
1252#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1253msgid "Receiving"
1254msgstr "Prijíma"
6cc5e1a6 1255
2ba86315
DB
1256#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1257msgid "Sending/Receiving"
1258msgstr "Odosiela/prijíma"
6cc5e1a6 1259
514580cf 1260#: ../src/plugins/batt/batt.c:132
2ba86315
DB
1261msgid "No batteries found"
1262msgstr "Neboli nájdené batérie"
6cc5e1a6 1263
514580cf 1264#: ../src/plugins/batt/batt.c:176
6cc5e1a6
DB
1265#, c-format
1266msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
7486d297 1267msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %d:%02d do plného nabitia"
6cc5e1a6 1268
514580cf 1269#: ../src/plugins/batt/batt.c:187
6cc5e1a6
DB
1270#, c-format
1271msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
7486d297 1272msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, zostáva %d:%02d"
6cc5e1a6 1273
514580cf 1274#: ../src/plugins/batt/batt.c:193
7486d297
DB
1275#, c-format
1276msgid "Battery: %d%% charged"
1277msgstr "Batéria: nabitá na %d %%"
1278
514580cf 1279#: ../src/plugins/batt/batt.c:573
6cc5e1a6 1280msgid "Hide if there is no battery"
7486d297 1281msgstr "Skryť ak neexistujú batérie"
6cc5e1a6 1282
514580cf 1283#: ../src/plugins/batt/batt.c:575
6cc5e1a6 1284msgid "Alarm command"
7486d297 1285msgstr "Príkaz budíka"
6cc5e1a6 1286
514580cf 1287#: ../src/plugins/batt/batt.c:576
6cc5e1a6 1288msgid "Alarm time (minutes left)"
7486d297 1289msgstr "Čas budíka (zostáva minút)"
6cc5e1a6 1290
514580cf 1291#: ../src/plugins/batt/batt.c:577
6cc5e1a6 1292msgid "Background color"
7486d297 1293msgstr "Farba pozadia"
6cc5e1a6 1294
514580cf 1295#: ../src/plugins/batt/batt.c:578
6cc5e1a6 1296msgid "Charging color 1"
7486d297 1297msgstr "Farba nabíjania 1"
6cc5e1a6 1298
514580cf 1299#: ../src/plugins/batt/batt.c:579
6cc5e1a6 1300msgid "Charging color 2"
7486d297 1301msgstr "Farba nabíjania 2"
6cc5e1a6 1302
514580cf 1303#: ../src/plugins/batt/batt.c:580
6cc5e1a6 1304msgid "Discharging color 1"
7486d297 1305msgstr "Farba vybíjania 1"
6cc5e1a6 1306
514580cf 1307#: ../src/plugins/batt/batt.c:581
6cc5e1a6 1308msgid "Discharging color 2"
7486d297 1309msgstr "Farba vybíjania 2"
6cc5e1a6 1310
514580cf 1311#: ../src/plugins/batt/batt.c:582
6cc5e1a6 1312msgid "Border width"
7486d297 1313msgstr "Šírka okraja"
6cc5e1a6 1314
514580cf 1315#: ../src/plugins/batt/batt.c:612
6cc5e1a6 1316msgid "Battery Monitor"
7486d297 1317msgstr "Monitor batérie"
6cc5e1a6 1318
514580cf 1319#: ../src/plugins/batt/batt.c:614
6cc5e1a6 1320msgid "Display battery status using ACPI"
7486d297
DB
1321msgstr "Zobrazovať stav batérie pomocou ACPI"
1322
2ba86315 1323#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:230
7486d297
DB
1324msgid "Show CapsLock"
1325msgstr "Zobrazovať CapsLock"
1326
2ba86315 1327#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:231
7486d297
DB
1328msgid "Show NumLock"
1329msgstr "Zobrazovať NumLock"
6cc5e1a6 1330
2ba86315 1331#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:232
7486d297
DB
1332msgid "Show ScrollLock"
1333msgstr "Zobrazovať ScrollLock"
1334
2ba86315
DB
1335#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:267
1336msgid "Keyboard LED"
7486d297 1337msgstr "LED klávesnice"
6cc5e1a6 1338
2ba86315 1339#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:269
6cc5e1a6 1340msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
7486d297 1341msgstr "Indikátory stavu klávesov CapsLock, NumLock a ScrollLock"
6cc5e1a6 1342
514580cf 1343#. A label to allow for click through
eea54180 1344#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:698
514580cf
DB
1345msgid "No Indicators"
1346msgstr ""
cb7f7ba8 1347
eea54180 1348#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:897
514580cf
DB
1349#, fuzzy
1350msgid "Indicator Applications"
1351msgstr "Aplikácie"
cb7f7ba8 1352
eea54180 1353#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:898
514580cf
DB
1354msgid "Clock Indicator"
1355msgstr ""
cb7f7ba8 1356
eea54180 1357#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:899
514580cf
DB
1358msgid "Messaging Menu"
1359msgstr ""
cb7f7ba8 1360
eea54180 1361#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:900
514580cf
DB
1362#, fuzzy
1363msgid "Network Menu"
1364msgstr "Menu adresára"
cb7f7ba8 1365
eea54180 1366#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:901
514580cf
DB
1367msgid "Session Menu"
1368msgstr ""
cb7f7ba8 1369
eea54180 1370#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:902
514580cf
DB
1371#, fuzzy
1372msgid "Sound Menu"
1373msgstr "Poskytnúť ponuku"
cb7f7ba8 1374
eea54180 1375#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:928
514580cf
DB
1376msgid "Indicator applets"
1377msgstr ""
cb7f7ba8 1378
eea54180 1379#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:930
514580cf
DB
1380#, fuzzy
1381msgid "Add indicator applets to the panel"
1382msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
cb7f7ba8 1383
eea54180
DB
1384#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:284
1385#, c-format
1386msgid "CPU usage: %.2f%%"
1387msgstr ""
1388
1389#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:367
1390#, c-format
1391msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
1392msgstr ""
1393
1394#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:712
514580cf
DB
1395#, fuzzy
1396msgid "CPU color"
1397msgstr "Vlastná farba"
cb7f7ba8 1398
eea54180 1399#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:713
514580cf
DB
1400#, fuzzy
1401msgid "Display RAM usage"
1402msgstr "Zobraziť využitie CPU"
cb7f7ba8 1403
eea54180 1404#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:714
514580cf
DB
1405#, fuzzy
1406msgid "RAM color"
1407msgstr "Zafarbenie:"
cb7f7ba8 1408
eea54180
DB
1409#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:715
1410#, fuzzy
1411msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
1412msgstr "Operácia po kliknutí (predvolená: zobraziť kalendár)"
1413
1414#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:808
514580cf
DB
1415#, fuzzy
1416msgid "Resource monitors"
1417msgstr "Monitorovať rozhranie"
cb7f7ba8 1418
eea54180 1419#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:810
514580cf
DB
1420msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1421msgstr ""
cb7f7ba8 1422
eea54180 1423#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:720
514580cf
DB
1424msgid "WNCKPager"
1425msgstr ""
cb7f7ba8 1426
eea54180 1427#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:722
514580cf
DB
1428#, fuzzy
1429msgid "WNCKpager plugin"
1430msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
4652f59b
DB
1431
1432#~ msgid "Available Applications"
1433#~ msgstr "Dostupné aplikácie"
1434
aa0e9095
DB
1435#~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
1436#~ msgstr "Zobrazenie teploty systému, kesler.daniel@gmail.com"
1437
1438#~ msgid "Keyboard Led"
1439#~ msgstr "LED klávesnice"
1440
1441#~ msgid "Left\t"
1442#~ msgstr "Vľavo\t"
1443
1444#~ msgid "Top\t"
1445#~ msgstr "Hore\t"
1446
2ba86315
DB
1447#~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
1448#~ msgstr "Nebol nájdený súbor pixmap: %s"
6cc5e1a6 1449
2ba86315
DB
1450#~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
1451#~ msgstr "Č. plochy / Názov plochy"
1452
1453#~ msgid ""
1454#~ "Allows you to switch the keyboard layout and\n"
1455#~ "displays the currently selected layout."
1456#~ msgstr ""
1457#~ "Umožňuje vám prepínať rozloženie klávesnice\n"
1458#~ "zobrazuje práve vybrané rozloženie."
1459
1460#~ msgid "Other plugins available here"
1461#~ msgstr "Ostatné zásuvné moduly sú dostupné tu"
1462
1463#~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
1464#~ msgstr "Stará oznamovacia oblasť KDE/GNOME"
1465
1466#~ msgid "Enable Image:"
1467#~ msgstr "Zapnúť obrázok:"
1468
1469#~ msgid "Enable Transparency"
1470#~ msgstr "Zapnúť priesvitnosť"
1471
2ba86315
DB
1472#~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
1473#~ msgstr " --configure -- spustiť konfiguračný nástroj\n"
1474
1475#~ msgid " -C -- same as --configure\n"
1476#~ msgstr " -C -- ekvivalent --configure\n"
1477
1478#~ msgid "Add Button"
1479#~ msgstr "Pridať tlačidlo"
1480
1481#~ msgid "Button Properties"
1482#~ msgstr "Vlastnosti tlačidla"
1483
1484#~ msgid "Remove Button"
1485#~ msgstr "Odstrániť tlačidlo"
1486
1487#~ msgid "Buttons"
1488#~ msgstr "Tlačidlá"
1489
1490#~ msgid "Accept SkipPager"
1491#~ msgstr "Prijať SkipPager"
1492
1493#~ msgid "Show Iconified windows"
1494#~ msgstr "Zobraziť ikonifikované okná"
1495
1496#~ msgid "Show mapped windows"
1497#~ msgstr "Zobraziť mapované okná"
1498
1499#~ msgid "Action"
1500#~ msgstr "Činnosť"
1501
2ba86315
DB
1502#~ msgid "Kayboard Layout switcher"
1503#~ msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
1504
1505#~ msgid ""
1506#~ "Dynamic\n"
1507#~ "Pixels\n"
1508#~ "% Percent"
1509#~ msgstr ""
1510#~ "Dynamicky\n"
1511#~ "Pixelov\n"
1512#~ "% percent"
1513
1514#~ msgid ""
1515#~ "Left\n"
1516#~ "Center\n"
1517#~ "Right"
1518#~ msgstr ""
1519#~ "Vľavo\n"
1520#~ "Na stred\n"
1521#~ "Vpravo"
1522
1523#~ msgid ""
1524#~ "Left\n"
1525#~ "Right\n"
1526#~ "Top\n"
1527#~ "Bottom"
1528#~ msgstr ""
1529#~ "Vľavo\n"
1530#~ "Vpravo\n"
1531#~ "Hore\n"
1532#~ "Dolu"
1533
1534#~ msgid "Where to put the panel?"
1535#~ msgstr "Kam umiestniť panel?"
1536
1537#~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
1538#~ msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %s"
1539
1540#~ msgid "charging finished"
1541#~ msgstr "nabíjanie dokončené"
1542
1543#~ msgid "charging"
1544#~ msgstr "nabíja sa"
6cc5e1a6 1545
7486d297
DB
1546#, fuzzy
1547#~ msgid "Add to desktop panel"
1548#~ msgstr "Pridať modul do panela"
2ba86315 1549
7486d297
DB
1550#~ msgid "Education"
1551#~ msgstr "Výučba"
2ba86315 1552
7486d297
DB
1553#~ msgid "Development"
1554#~ msgstr "Vývoj"
2ba86315 1555
7486d297
DB
1556#~ msgid "Audio & Video"
1557#~ msgstr "Zvuk a video"
2ba86315 1558
7486d297
DB
1559#~ msgid "Graphics"
1560#~ msgstr "Grafika"
2ba86315 1561
7486d297
DB
1562#~ msgid "System Tools"
1563#~ msgstr "Systémové nástroje"
2ba86315 1564
7486d297
DB
1565#~ msgid "Office"
1566#~ msgstr "Kancelária"
2ba86315 1567
7486d297
DB
1568#~ msgid "Accessories"
1569#~ msgstr "Príslušenstvo"
2ba86315 1570
6cc5e1a6
DB
1571#~ msgid "% of edge"
1572#~ msgstr "% okraja"
2ba86315 1573
6cc5e1a6
DB
1574#~ msgid "Plugins"
1575#~ msgstr "Moduly"
1576
6cc5e1a6
DB
1577#, fuzzy
1578#~ msgid "Logout Command"
1579#~ msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
2ba86315 1580
6cc5e1a6
DB
1581#~ msgid "lxpanel configurator"
1582#~ msgstr "Konfigurátor lxpanel"
2ba86315 1583
6cc5e1a6
DB
1584#~ msgid "<b>Transparency</b>"
1585#~ msgstr "<b>Priesvitnosť</b>"
2ba86315 1586
6cc5e1a6
DB
1587#~ msgid "Change window icons"
1588#~ msgstr "Zmeniť ikony okna"
2ba86315 1589
6cc5e1a6
DB
1590#~ msgid "Set Dock Type"
1591#~ msgstr "Dokk típus beállítása"
2ba86315 1592
6cc5e1a6
DB
1593#~ msgid "_Add"
1594#~ msgstr "新增(_A)"
2ba86315 1595
6cc5e1a6
DB
1596#~ msgid "_Remove"
1597#~ msgstr "移除(_R)"
2ba86315 1598
6cc5e1a6
DB
1599#~ msgid "Right-click to get context menu. Drag & Drop to change order."
1600#~ msgstr "可以按右鍵使用選單,用拖曳改變順序"
2ba86315 1601
6cc5e1a6
DB
1602#~ msgid "Plugins..."
1603#~ msgstr "外掛..."