Adding upstream version 0.5.8.
[debian/lxpanel.git] / po / sk.po
CommitLineData
6cc5e1a6
DB
1# Slovak translation of lxpanel
2# Copyright (C) 2006 lxde team
3# This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
cb7f7ba8 4# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009, 2010.
6cc5e1a6
DB
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: lxpanel\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
bc49809a 10"POT-Creation-Date: 2011-07-29 14:22+0200\n"
cb7f7ba8 11"PO-Revision-Date: 2010-08-08 11:30+0100\n"
6cc5e1a6
DB
12"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
13"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
cb7f7ba8 14"Language: sk\n"
6cc5e1a6
DB
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
cb7f7ba8
DB
18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
19"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
2ba86315 20
4652f59b 21#: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:319
6cc5e1a6
DB
22msgid "Run"
23msgstr "Spustiť"
24
7486d297 25#: ../src/configurator.c:56
6cc5e1a6
DB
26msgid "Restart"
27msgstr "Reštartovať"
28
7486d297 29#: ../src/configurator.c:57
6cc5e1a6
DB
30msgid "Logout"
31msgstr "Odhlásiť"
32
aa0e9095 33#: ../src/configurator.c:448
6cc5e1a6
DB
34msgid "Currently loaded plugins"
35msgstr "Momentálne načítané moduly"
36
aa0e9095 37#: ../src/configurator.c:457
6cc5e1a6 38msgid "Stretch"
7486d297 39msgstr "Natiahnuť"
6cc5e1a6 40
4652f59b 41#: ../src/configurator.c:559
6cc5e1a6
DB
42msgid "Add plugin to panel"
43msgstr "Pridať modul do panela"
44
4652f59b 45#: ../src/configurator.c:587
6cc5e1a6
DB
46msgid "Available plugins"
47msgstr "Dostupné moduly"
48
aa0e9095 49#: ../src/configurator.c:1143
6cc5e1a6
DB
50msgid "Logout command is not set"
51msgstr "Príkaz na odhlásenie nie je nastavený"
52
aa0e9095 53#: ../src/configurator.c:1196
2ba86315
DB
54msgid "Select a directory"
55msgstr "Vyberte adresár"
56
aa0e9095 57#: ../src/configurator.c:1196 ../src/configurator.c:1287
7486d297
DB
58msgid "Select a file"
59msgstr "Vyberte súbor"
60
aa0e9095 61#: ../src/configurator.c:1314
7486d297
DB
62msgid "_Browse"
63msgstr "_Prechádzať"
64
4652f59b 65#: ../src/panel.c:649
6cc5e1a6
DB
66msgid ""
67"Really delete this panel?\n"
68"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
69msgstr ""
7486d297
DB
70"Skutočne chcete zmazať tento panel?\n"
71"<b>Upozornenie: Túto operáciu nemožno vrátiť.</b>"
6cc5e1a6 72
4652f59b 73#: ../src/panel.c:651
6cc5e1a6 74msgid "Confirm"
7486d297 75msgstr "Potvrdiť"
6cc5e1a6 76
2ba86315 77#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
cb7f7ba8 78#: ../src/panel.c:684
2ba86315
DB
79msgid "translator-credits"
80msgstr "Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009."
81
cb7f7ba8 82#: ../src/panel.c:689
2ba86315
DB
83msgid "LXPanel"
84msgstr "LXPanel"
85
4652f59b 86#: ../src/panel.c:691
cb7f7ba8
DB
87msgid "Copyright (C) 2008-2011"
88msgstr "Copyright (C) 2008-2011"
89
90#: ../src/panel.c:692
2ba86315
DB
91msgid "Desktop panel for LXDE project"
92msgstr "Panel plochy projektu LXDE"
93
cb7f7ba8 94#: ../src/panel.c:715
6cc5e1a6 95msgid "Add / Remove Panel Items"
7486d297 96msgstr "Pridať / odstrániť položky panela"
6cc5e1a6 97
cb7f7ba8 98#: ../src/panel.c:723
6cc5e1a6
DB
99#, c-format
100msgid "Remove \"%s\" From Panel"
7486d297 101msgstr "Odstrániť „%s“ z panela"
6cc5e1a6 102
cb7f7ba8 103#: ../src/panel.c:735
6cc5e1a6 104msgid "Panel Settings"
7486d297 105msgstr "Nastavenia panela"
6cc5e1a6 106
cb7f7ba8 107#: ../src/panel.c:741
2ba86315
DB
108msgid "Create New Panel"
109msgstr "Vytvoriť nový panel"
110
cb7f7ba8 111#: ../src/panel.c:752
6cc5e1a6 112msgid "Delete This Panel"
7486d297 113msgstr "Zmazať tento panel"
6cc5e1a6 114
cb7f7ba8 115#: ../src/panel.c:763
2ba86315
DB
116msgid "About"
117msgstr "O aplikácii"
118
cb7f7ba8 119#: ../src/panel.c:771
6cc5e1a6 120msgid "Panel"
7486d297 121msgstr "Panel"
6cc5e1a6 122
cb7f7ba8 123#: ../src/panel.c:784
7486d297 124#, c-format
6cc5e1a6 125msgid "\"%s\" Settings"
7486d297 126msgstr "Nastavenia „%s“"
6cc5e1a6 127
cb7f7ba8
DB
128#: ../src/panel.c:1040 ../src/panel.c:1048
129msgid "Height:"
130msgstr "Výška:"
131
132#: ../src/panel.c:1041 ../src/panel.c:1047
133msgid "Width:"
134msgstr "Šírka:"
135
136#: ../src/panel.c:1042
137msgid "Left"
138msgstr "Vľavo"
139
140#: ../src/panel.c:1043
141msgid "Right"
142msgstr "Vpravo"
143
144#: ../src/panel.c:1049
145msgid "Top"
146msgstr "Hore"
147
148#: ../src/panel.c:1050
149msgid "Bottom"
150msgstr "Dolu"
151
152#: ../src/panel.c:1449
6cc5e1a6
DB
153#, c-format
154msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
155msgstr "lxpanel %s - odľahčený GTK2+ panel pre unixové pracovné prostredia\n"
156
cb7f7ba8 157#: ../src/panel.c:1450
6cc5e1a6
DB
158#, c-format
159msgid "Command line options:\n"
160msgstr "Voľby príkazového riadka:\n"
161
cb7f7ba8 162#: ../src/panel.c:1451
6cc5e1a6
DB
163#, c-format
164msgid " --help -- print this help and exit\n"
7486d297 165msgstr " --help -- vypísať tohto pomocníka a skončiť\n"
6cc5e1a6 166
cb7f7ba8 167#: ../src/panel.c:1452
6cc5e1a6
DB
168#, c-format
169msgid " --version -- print version and exit\n"
7486d297 170msgstr " --version -- vypísať verziu a skončiť\n"
6cc5e1a6 171
cb7f7ba8 172#: ../src/panel.c:1453
6cc5e1a6
DB
173#, c-format
174msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
2ba86315
DB
175msgstr ""
176" --log <číslo> -- nastaviť podrobnosti záznamu 0-5. 0 - žiadny 5 - "
177"podrobný\n"
6cc5e1a6 178
2ba86315 179#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
cb7f7ba8 180#: ../src/panel.c:1455
6cc5e1a6
DB
181#, c-format
182msgid " --profile name -- use specified profile\n"
7486d297 183msgstr " --profile meno -- použiť uvedený profil\n"
6cc5e1a6 184
cb7f7ba8 185#: ../src/panel.c:1457
6cc5e1a6
DB
186#, c-format
187msgid " -h -- same as --help\n"
7486d297 188msgstr " -h -- ekvivalent --help\n"
6cc5e1a6 189
cb7f7ba8 190#: ../src/panel.c:1458
6cc5e1a6
DB
191#, c-format
192msgid " -p -- same as --profile\n"
7486d297 193msgstr " -p -- ekvivalent --profile\n"
6cc5e1a6 194
cb7f7ba8 195#: ../src/panel.c:1459
6cc5e1a6
DB
196#, c-format
197msgid " -v -- same as --version\n"
7486d297 198msgstr " -v -- ekvivalent --version\n"
6cc5e1a6 199
2ba86315 200#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
cb7f7ba8 201#: ../src/panel.c:1461
7486d297 202#, c-format
6cc5e1a6
DB
203msgid ""
204"\n"
205"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
206"\n"
207msgstr ""
208"\n"
7486d297 209"Podrobnosti nájdete na http://lxde.org/\n"
6cc5e1a6
DB
210"\n"
211
4652f59b 212#: ../src/gtk-run.c:332
6cc5e1a6
DB
213msgid "Enter the command you want to execute:"
214msgstr "Zadajte príkaz, ktorý chcete vykonať:"
215
2ba86315 216#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:268
6cc5e1a6
DB
217msgid "CPU Usage Monitor"
218msgstr "Monitor využitia CPU"
219
2ba86315 220#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:270
6cc5e1a6
DB
221msgid "Display CPU usage"
222msgstr "Zobraziť využitie CPU"
223
4652f59b 224#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:207 ../src/plugins/dclock.c:426
aa0e9095
DB
225msgid "Bold font"
226msgstr "Hrubé písmo"
227
228#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:208
229msgid "Display desktop names"
32a67dc7 230msgstr "Zobraziť názvy plôch"
aa0e9095
DB
231
232#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:235
2ba86315
DB
233msgid "Desktop Number / Workspace Name"
234msgstr "Číslo plochy / Názov plochy"
6cc5e1a6 235
aa0e9095 236#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:237
6cc5e1a6
DB
237msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
238msgstr "Zobrazenie čísla plochy, cmeury@users.sf.net"
239
7486d297
DB
240#: ../src/plugins/image.c:177
241msgid "Display Image and Tooltip"
242msgstr "Zobraziť obrázok a bublinový tip"
243
cb7f7ba8
DB
244#: ../src/plugins/launchbar.c:912
245msgid "Application Launch Bar"
246msgstr "Spúšťací panel"
247
248#: ../src/plugins/launchbar.c:914
6cc5e1a6
DB
249msgid "Bar with buttons to launch application"
250msgstr "Panel s tlačidlami pre spúšťanie aplikácií"
251
2ba86315 252#. Add Raise menu item.
cb7f7ba8 253#: ../src/plugins/taskbar.c:1714
2ba86315
DB
254msgid "_Raise"
255msgstr "_Zdvihnúť"
256
257#. Add Restore menu item.
cb7f7ba8 258#: ../src/plugins/taskbar.c:1719
2ba86315
DB
259msgid "R_estore"
260msgstr "_Obnoviť"
6cc5e1a6 261
2ba86315 262#. Add Maximize menu item.
cb7f7ba8 263#: ../src/plugins/taskbar.c:1724
2ba86315
DB
264msgid "Ma_ximize"
265msgstr "Ma_ximalizovať"
6cc5e1a6 266
2ba86315 267#. Add Iconify menu item.
cb7f7ba8 268#: ../src/plugins/taskbar.c:1729
2ba86315
DB
269msgid "Ico_nify"
270msgstr "Iko_nifikovať"
6cc5e1a6 271
cb7f7ba8 272#: ../src/plugins/taskbar.c:1748
2ba86315
DB
273#, c-format
274msgid "Workspace _%d"
275msgstr "Pracovná plocha _%d"
6cc5e1a6 276
cb7f7ba8 277#: ../src/plugins/taskbar.c:1753
6cc5e1a6
DB
278#, c-format
279msgid "Workspace %d"
7486d297 280msgstr "Pracovná plocha %d"
6cc5e1a6 281
2ba86315 282#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
cb7f7ba8 283#: ../src/plugins/taskbar.c:1767
2ba86315
DB
284msgid "_All workspaces"
285msgstr "Všetky pr_acovné plochy"
6cc5e1a6 286
2ba86315 287#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
cb7f7ba8 288#: ../src/plugins/taskbar.c:1773
2ba86315
DB
289msgid "_Move to Workspace"
290msgstr "_Presunúť na plochu"
6cc5e1a6 291
2ba86315 292#. Add Close menu item. By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
cb7f7ba8 293#: ../src/plugins/taskbar.c:1779
2ba86315
DB
294msgid "_Close Window"
295msgstr "_Zatvoriť okno"
6cc5e1a6 296
cb7f7ba8 297#: ../src/plugins/taskbar.c:1986
6cc5e1a6
DB
298msgid "Show tooltips"
299msgstr "Zobraziť bublinové tipy"
300
cb7f7ba8 301#: ../src/plugins/taskbar.c:1987
6cc5e1a6
DB
302msgid "Icons only"
303msgstr "Iba ikony"
304
cb7f7ba8 305#: ../src/plugins/taskbar.c:1988
2ba86315 306msgid "Flat buttons"
7486d297 307msgstr "Ploché tlačidlá"
6cc5e1a6 308
cb7f7ba8 309#: ../src/plugins/taskbar.c:1989
6cc5e1a6
DB
310msgid "Show windows from all desktops"
311msgstr "Zobraziť okná zo všetkých plôch"
312
cb7f7ba8 313#: ../src/plugins/taskbar.c:1990
6cc5e1a6
DB
314msgid "Use mouse wheel"
315msgstr "Používať koliesko myši"
316
cb7f7ba8 317#: ../src/plugins/taskbar.c:1991
6cc5e1a6
DB
318msgid "Flash when there is any window requiring attention"
319msgstr "Blikať, keď niektoré okno vyžaduje pozornosť"
320
cb7f7ba8 321#: ../src/plugins/taskbar.c:1992
2ba86315
DB
322msgid "Combine multiple application windows into a single button"
323msgstr "Zoskupovať okná viacerých aplikácií do jedného tlačidla"
6cc5e1a6 324
cb7f7ba8 325#: ../src/plugins/taskbar.c:1993
2ba86315
DB
326msgid "Maximum width of task button"
327msgstr "Maximálna šírka tlačidla úlohy"
328
cb7f7ba8 329#: ../src/plugins/taskbar.c:1994
6cc5e1a6
DB
330msgid "Spacing"
331msgstr "Rozostupy"
332
cb7f7ba8 333#: ../src/plugins/taskbar.c:2051
6cc5e1a6
DB
334msgid "Task Bar (Window List)"
335msgstr "Panel úloh (Zoznam okien)"
336
cb7f7ba8 337#: ../src/plugins/taskbar.c:2053
2ba86315
DB
338msgid ""
339"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
340"focus"
341msgstr ""
32a67dc7 342"Panel úloh zobrazuje všetky otvorené okná a umožňuje ich ikonifikovať, "
2ba86315 343"zatieniť alebo aktivovať"
6cc5e1a6 344
4652f59b 345#: ../src/plugins/dclock.c:422
6cc5e1a6
DB
346msgid "Clock Format"
347msgstr "Formát hodín"
348
4652f59b 349#: ../src/plugins/dclock.c:423
6cc5e1a6
DB
350msgid "Tooltip Format"
351msgstr "Formát bublinových tipov"
352
4652f59b 353#: ../src/plugins/dclock.c:424
aa0e9095 354msgid "Format codes: man 3 strftime; \\n for line break"
32a67dc7 355msgstr "Formátovacie kódy: man 3 strftime; \\n znamená nový riadok"
6cc5e1a6 356
4652f59b 357#: ../src/plugins/dclock.c:425
2ba86315
DB
358msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
359msgstr "Operácia po kliknutí (predvolená: zobraziť kalendár)"
360
4652f59b 361#: ../src/plugins/dclock.c:427
aa0e9095 362msgid "Tooltip only"
32a67dc7 363msgstr "Iba bublinové tipy"
6cc5e1a6 364
4652f59b 365#: ../src/plugins/dclock.c:455
6cc5e1a6
DB
366msgid "Digital Clock"
367msgstr "Digitálne hodiny"
368
4652f59b 369#: ../src/plugins/dclock.c:457
2ba86315 370msgid "Display digital clock and tooltip"
6cc5e1a6
DB
371msgstr "Zobraziť digitálne hodiny a bublinové tipy"
372
cb7f7ba8 373#: ../src/plugins/menu.c:423
7486d297
DB
374msgid "Add to desktop"
375msgstr "Pridať na plochu"
376
cb7f7ba8 377#: ../src/plugins/menu.c:433
7486d297
DB
378msgid "Properties"
379msgstr "Vlastnosti"
380
cb7f7ba8 381#: ../src/plugins/menu.c:1079 ../src/plugins/dirmenu.c:413
7486d297
DB
382msgid "Icon"
383msgstr "Ikona"
384
cb7f7ba8 385#: ../src/plugins/menu.c:1096
6cc5e1a6
DB
386msgid "Menu"
387msgstr "Ponuka"
388
cb7f7ba8 389#: ../src/plugins/menu.c:1098
2ba86315
DB
390msgid "Application Menu"
391msgstr "Aplikačné menu"
6cc5e1a6 392
cb7f7ba8 393#: ../src/plugins/separator.c:102
2ba86315
DB
394msgid "Separator"
395msgstr "Oddeľovač"
7486d297 396
cb7f7ba8 397#: ../src/plugins/separator.c:104
2ba86315
DB
398msgid "Add a separator to the panel"
399msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
7486d297 400
cb7f7ba8 401#: ../src/plugins/pager.c:833
2ba86315
DB
402msgid "Desktop Pager"
403msgstr "Stránkovač plôch"
7486d297 404
cb7f7ba8 405#: ../src/plugins/pager.c:835
2ba86315
DB
406msgid "Simple pager plugin"
407msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
7486d297 408
cb7f7ba8 409#: ../src/plugins/space.c:125 ../src/plugins/batt/batt.c:590
2ba86315
DB
410msgid "Size"
411msgstr "Veľkosť"
7486d297 412
cb7f7ba8 413#: ../src/plugins/space.c:143
2ba86315
DB
414msgid "Spacer"
415msgstr "Rozostup"
7486d297 416
cb7f7ba8 417#: ../src/plugins/space.c:145
2ba86315
DB
418msgid "Allocate space"
419msgstr "Vyhradiť miesto"
7486d297 420
cb7f7ba8 421#: ../src/plugins/tray.c:737
2ba86315
DB
422msgid "System Tray"
423msgstr "Oznamovacia oblasť"
7486d297 424
cb7f7ba8 425#: ../src/plugins/tray.c:739
2ba86315
DB
426msgid "System tray"
427msgstr "Oznamovacia oblasť"
7486d297 428
4652f59b 429#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:291
2ba86315
DB
430msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
431msgstr "Nastaviť Prepínanie rozloženia klávesnice"
7486d297 432
4652f59b 433#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:306
2ba86315
DB
434msgid "Show layout as"
435msgstr "Zobraziť rozloženie ako"
7486d297 436
4652f59b 437#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:321
2ba86315
DB
438msgid "image"
439msgstr "obrázok"
7486d297 440
4652f59b 441#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:322
2ba86315
DB
442msgid "text"
443msgstr "text"
7486d297 444
4652f59b 445#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:329
2ba86315
DB
446msgid "Per application settings"
447msgstr "Podľa nastavenia aplikácie"
7486d297 448
2ba86315 449#. Create a check button as the child of the vertical box.
4652f59b 450#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:344
7486d297
DB
451msgid "_Remember layout for each application"
452msgstr "_Pamätať si rozloženie pre každú aplikáciu samostatne"
453
2ba86315 454#. Create a label as the child of the horizontal box.
4652f59b 455#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:354
7486d297
DB
456msgid "Default layout:"
457msgstr "Štandardné rozloženie:"
458
4652f59b 459#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:405
2ba86315 460msgid "Keyboard Layout Switcher"
7486d297
DB
461msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
462
4652f59b 463#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:407
7486d297
DB
464msgid "Switch between available keyboard layouts"
465msgstr "Prepínať medzi dostupnými rozloženiami klávesnice"
466
4652f59b 467#: ../src/plugins/wincmd.c:209
2ba86315
DB
468msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
469msgstr ""
470"Po kliknutí ľavým tlačidlom zmeniť všetky okná na ikony. Stredným tlačidlom "
471"ich tieňovať."
7486d297 472
4652f59b 473#: ../src/plugins/wincmd.c:237
aa0e9095 474msgid "Alternately iconify/shade and raise"
32a67dc7 475msgstr "Alternatívna ikonifikácia/tieňovanie a zdvihnutie"
aa0e9095 476
4652f59b 477#: ../src/plugins/wincmd.c:266
6cc5e1a6 478msgid "Minimize All Windows"
7486d297 479msgstr "Minimalizovať všetky okná"
6cc5e1a6 480
4652f59b 481#: ../src/plugins/wincmd.c:268
6cc5e1a6
DB
482msgid ""
483"Sends commands to all desktop windows.\n"
2ba86315 484"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
6cc5e1a6 485msgstr ""
7486d297 486"Posiela príkazy všetkým oknám plochy.\n"
2ba86315 487"Podporované príkazy sú 1) ikonifikovať a 2) tieňovať"
6cc5e1a6 488
4652f59b 489#: ../src/plugins/dirmenu.c:246
6cc5e1a6 490msgid "Open in _Terminal"
7486d297 491msgstr "Otvoriť v _termináli"
6cc5e1a6 492
4652f59b 493#: ../src/plugins/dirmenu.c:411
2ba86315
DB
494msgid "Directory"
495msgstr "Adresár"
496
4652f59b 497#: ../src/plugins/dirmenu.c:412
2ba86315
DB
498msgid "Label"
499msgstr "Označenie"
500
4652f59b 501#: ../src/plugins/dirmenu.c:443
6cc5e1a6 502msgid "Directory Menu"
7486d297 503msgstr "Menu adresára"
6cc5e1a6 504
4652f59b 505#: ../src/plugins/dirmenu.c:445
6cc5e1a6 506msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
7486d297
DB
507msgstr "Prechádzať strom adresárov pomocou menu (autor: PCMan)"
508
aa0e9095 509#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:304
7486d297
DB
510msgid "Normal"
511msgstr "Normálne"
512
aa0e9095 513#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:305
7486d297
DB
514msgid "Warning1"
515msgstr "Upozornenie1"
516
aa0e9095 517#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:306
7486d297
DB
518msgid "Warning2"
519msgstr "Upozornenie2"
520
aa0e9095 521#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:307
7486d297
DB
522msgid "Automatic sensor location"
523msgstr "Automatické umiestnenie snímača"
524
aa0e9095 525#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:308
7486d297
DB
526msgid "Sensor"
527msgstr "Snímač"
528
aa0e9095 529#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:309
7486d297
DB
530msgid "Automatic temperature levels"
531msgstr "Automatické teplotné hladiny"
532
aa0e9095 533#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:310
7486d297
DB
534msgid "Warning1 Temperature"
535msgstr "Upozornenie1 Teplota"
536
aa0e9095 537#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:311
7486d297
DB
538msgid "Warning2 Temperature"
539msgstr "Upozornenie2 Teplota"
540
aa0e9095 541#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:353
7486d297
DB
542msgid "Temperature Monitor"
543msgstr "Monitor teploty"
544
aa0e9095 545#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:355
aa0e9095 546msgid "Display system temperature"
32a67dc7 547msgstr "Zobrazovanie teploty systému"
6cc5e1a6
DB
548
549#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
2ba86315
DB
550#. Display current level in tooltip.
551#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
4652f59b
DB
552#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:252
553#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:422
6cc5e1a6 554msgid "Volume control"
7486d297 555msgstr "Ovládanie hlasitosti"
6cc5e1a6 556
2ba86315 557#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
4652f59b 558#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:471
6cc5e1a6 559msgid "Volume Control"
7486d297 560msgstr "Ovládanie hlasitosti"
6cc5e1a6 561
2ba86315 562#. Create a frame as the child of the viewport.
7486d297 563#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
4652f59b 564#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:380
6cc5e1a6 565msgid "Volume"
7486d297 566msgstr "Hlasitosť"
6cc5e1a6 567
2ba86315 568#. Create a check button as the child of the vertical box.
4652f59b 569#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:399
6cc5e1a6 570msgid "Mute"
7486d297 571msgstr "Stlmiť"
6cc5e1a6 572
7486d297 573#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:168
6cc5e1a6 574msgid "<Hidden Access Point>"
7486d297 575msgstr "<Skrytý prístupový bod>"
6cc5e1a6 576
7486d297 577#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:201
6cc5e1a6 578msgid "Wireless Networks not found in range"
7486d297 579msgstr "V dosahu neboli nájdené bezdrôtové siete"
6cc5e1a6
DB
580
581#. Repair
7486d297 582#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:235
6cc5e1a6 583msgid "Repair"
7486d297 584msgstr "Opraviť"
6cc5e1a6
DB
585
586#. interface down
7486d297 587#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:240
6cc5e1a6 588msgid "Disable"
7486d297
DB
589msgstr "Vypnúť"
590
591#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:299
592msgid "Wireless Connection has no connectivity"
593msgstr "Bezdrôtové pripojenie nie je pripojené"
6cc5e1a6 594
7486d297 595#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:301
6cc5e1a6 596msgid "Network cable is plugged out"
7486d297 597msgstr "Sieťový kábel je odpojený"
6cc5e1a6 598
7486d297 599#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:303
6cc5e1a6 600msgid "Connection has limited or no connectivity"
7486d297 601msgstr "Pripojenie je obmedzené alebo nepripojené"
6cc5e1a6 602
2ba86315 603#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:307 ../src/plugins/netstat/netstat.c:318
7486d297 604#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:329
6cc5e1a6 605msgid "IP Address:"
7486d297 606msgstr "IP adresa:"
6cc5e1a6 607
7486d297 608#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
6cc5e1a6 609msgid "Remote IP:"
7486d297 610msgstr "Vzdialená IP:"
6cc5e1a6 611
2ba86315 612#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:309 ../src/plugins/netstat/netstat.c:320
7486d297 613#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:331
6cc5e1a6 614msgid "Netmask:"
7486d297 615msgstr "Maska siete:"
6cc5e1a6 616
2ba86315 617#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
7486d297 618#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
6cc5e1a6 619msgid "Activity"
7486d297 620msgstr "Aktivita"
6cc5e1a6 621
2ba86315
DB
622#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
623#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
624msgid "Sent"
625msgstr "Poslané"
626
627#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
628#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
629msgid "Received"
630msgstr "Prijaté"
631
632#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:311 ../src/plugins/netstat/netstat.c:323
633#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:334
634msgid "bytes"
635msgstr "bajtov"
636
637#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:312 ../src/plugins/netstat/netstat.c:324
638#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:335
639msgid "packets"
640msgstr "paketov"
641
642#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:315
643#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
644msgid "Wireless"
645msgstr "Bezdrôtové"
646
647#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:317
648msgid "Protocol:"
649msgstr "Protokol:"
650
cb7f7ba8
DB
651#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:319 ../src/plugins/netstat/netstat.c:330
652#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:10
653msgid "Broadcast:"
654msgstr "Broadcast:"
655
2ba86315
DB
656#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:321 ../src/plugins/netstat/netstat.c:332
657msgid "HW Address:"
658msgstr "HW adresa:"
659
660#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:470
661msgid "Manage Networks"
662msgstr "Spravovať siete"
663
664#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:472
665msgid "Monitor and Manage networks"
666msgstr "Monitorovať a spravovať siete"
667
668#. create dialog
669#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:84
670msgid "Setting Encryption Key"
671msgstr "Nastavenie šifrovacieho kľúča"
672
673#. messages
674#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:94
675msgid ""
676"This wireless network was encrypted.\n"
677"You must have the encryption key."
678msgstr ""
679"Táto bezdrôtová sieť je šifrovaná.\n"
680"Musíte mať šifrovací kľúč."
681
682#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:99
683msgid "Encryption Key:"
684msgstr "Šifrovací kľúč:"
685
686#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
687msgid "Interface to monitor"
688msgstr "Monitorovať rozhranie"
689
690#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
691msgid "Config tool"
692msgstr "Konfiguračný nástroj"
693
694#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
695msgid "Network Status Monitor"
696msgstr "Monitor stavu siete"
697
698#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
699msgid "Monitor network status"
700msgstr "Monitorovať stav siete"
701
702#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
703#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
704msgid "Unknown"
705msgstr "Neznáme"
706
707#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
708msgid "Connection Properties"
709msgstr "Vlastnosti pripojenia"
710
711#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
712#, c-format
713msgid "Connection Properties: %s"
714msgstr "Vlastnosti pripojenia: %s"
715
716#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
717#, c-format
718msgid "%lu packet"
719msgid_plural "%lu packets"
720msgstr[0] "%lu paket"
721msgstr[1] "%lu pakety"
722msgstr[2] "%lu paketov"
723
724#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
725#, c-format
726msgid ""
727"There was an error displaying help:\n"
728"%s"
729msgstr ""
730"Pri zobrazovaní pomocníka nastala chyba:\n"
731"%s"
732
733#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
734#, c-format
735msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
736msgstr "Nepodarilo sa spustiť nástroj na nastavenie času: %s"
737
bc49809a 738#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
2ba86315
DB
739#, c-format
740msgid "Network Connection: %s"
741msgstr "Sieťové pripojenie: %s"
742
bc49809a 743#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
2ba86315
DB
744msgid "Network Connection"
745msgstr "Sieťové pripojenie"
746
bc49809a 747#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:838
2ba86315
DB
748msgid "Interface"
749msgstr "Rozhranie"
750
bc49809a 751#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
2ba86315
DB
752msgid "The current interface the icon is monitoring."
753msgstr "Aktuálne rozhranie, ktoré táto ikona monitoruje."
754
bc49809a 755#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:846
2ba86315
DB
756msgid "Orientation"
757msgstr "Orientácia"
758
bc49809a 759#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
2ba86315
DB
760msgid "The orientation of the tray."
761msgstr "Orientácia oznamovacej oblasti."
762
bc49809a 763#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
2ba86315
DB
764msgid "Tooltips Enabled"
765msgstr "Bublinové tipy zapnuté"
766
bc49809a 767#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
2ba86315
DB
768msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
769msgstr "Či sú alebo nie sú zapnuté bublinové tipy."
770
bc49809a 771#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:863
2ba86315
DB
772msgid "Show Signal"
773msgstr "Zobrazovať signál"
774
bc49809a 775#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
2ba86315
DB
776msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
777msgstr "Či sa má alebo nemá zobrazovať sila signálu."
778
bc49809a 779#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:977
2ba86315
DB
780#, c-format
781msgid ""
782"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
783"\n"
784"%s"
785msgstr ""
786"Prosím, kontaktujte správcu svojho systému, aby vyriešil nasledovný "
787"problém:\n"
788"\n"
789"%s"
790
791#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
792msgid "Name"
793msgstr "Názov"
794
795#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
796msgid "The interface name"
797msgstr "Názov rozhrania"
798
799#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
800msgid "State"
801msgstr "Stav"
802
803#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
804msgid "The interface state"
805msgstr "Stav rozhrania"
806
807#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
808msgid "Stats"
809msgstr "Štatistiky"
810
811#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
812msgid "The interface packets/bytes statistics"
813msgstr "Štatistika bajtov/paketov rozhrania"
814
815#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
816msgid "Whether the interface is a wireless interface"
817msgstr "Či je rozhranie bezdrôtové"
818
819#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
820msgid "Signal"
821msgstr "Signál"
822
823#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
824msgid "Wireless signal strength percentage"
825msgstr "Percentá sily bezdrôtového signálu"
826
827#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
828#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
829msgid "Error"
830msgstr "Chyba"
831
832#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
833msgid "The current error condition"
834msgstr "Aktuálny chybový stav"
835
836#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
837#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
838#, c-format
839msgid "Unable to open socket: %s"
840msgstr "Nie je možné otvoriť socket: %s"
841
842#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
843#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
844#, c-format
845msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
846msgstr "Chyba SIOCGIFFLAGS: %s"
847
848#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
849msgid "AMPR NET/ROM"
850msgstr "AMPR NET/ROM"
851
852#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
853msgid "Ethernet"
854msgstr "Ethernet"
855
856#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
857msgid "AMPR AX.25"
858msgstr "AMPR AX.25"
859
860#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
861#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
862msgid "16/4 Mbps Token Ring"
863msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
864
865#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
866msgid "ARCnet"
867msgstr "ARCnet"
868
869#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
870msgid "Frame Relay DLCI"
871msgstr "Frame Relay DLCI"
872
873#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
874msgid "Metricom Starmode IP"
875msgstr "Metricom Starmode IP"
876
877#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
878msgid "Serial Line IP"
879msgstr "IP na sériovej linke"
880
881#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
882msgid "VJ Serial Line IP"
883msgstr "IP na VJ sériovej linke"
884
885#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
886msgid "6-bit Serial Line IP"
887msgstr "IP na 6-bitovej sériovej linke"
888
889#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
890msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
891msgstr "IP na VJ 6-bitovej sériovej linke"
892
893#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
894msgid "Adaptive Serial Line IP"
895msgstr "IP na adaptívnej sériovej linke"
6cc5e1a6 896
2ba86315
DB
897#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
898msgid "AMPR ROSE"
899msgstr "AMPR ROSE"
6cc5e1a6 900
2ba86315
DB
901#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
902msgid "Generic X.25"
903msgstr "Všeobecný X.25"
6cc5e1a6 904
2ba86315
DB
905#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
906msgid "Point-to-Point Protocol"
907msgstr "Point-to-Point Protocol"
6cc5e1a6 908
2ba86315
DB
909#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
910msgid "(Cisco)-HDLC"
911msgstr "(Cisco)-HDLC"
6cc5e1a6 912
2ba86315
DB
913#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
914msgid "LAPB"
915msgstr "LAPB"
6cc5e1a6 916
2ba86315
DB
917#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
918msgid "IPIP Tunnel"
919msgstr "IPIP tunel"
6cc5e1a6 920
2ba86315
DB
921#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
922msgid "Frame Relay Access Device"
923msgstr "Prístupové zariadenie Frame Relay"
6cc5e1a6 924
2ba86315
DB
925#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
926msgid "Local Loopback"
927msgstr "Lokálne rozhranie (loopback)"
6cc5e1a6 928
2ba86315
DB
929#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
930msgid "Fiber Distributed Data Interface"
931msgstr "Fiber Distributed Data Interface"
6cc5e1a6 932
2ba86315
DB
933#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
934msgid "IPv6-in-IPv4"
935msgstr "IPv6-in-IPv4"
6cc5e1a6 936
2ba86315
DB
937#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
938msgid "HIPPI"
939msgstr "HIPPI"
6cc5e1a6 940
2ba86315
DB
941#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
942msgid "Ash"
943msgstr "Ash"
7486d297 944
2ba86315
DB
945#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
946msgid "Econet"
947msgstr "Econet"
7486d297 948
2ba86315
DB
949#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
950msgid "IrLAP"
951msgstr "IrLAP"
6cc5e1a6 952
2ba86315
DB
953#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
954#, c-format
955msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
956msgstr "Chyba SIOCGIFCONF: %s"
6cc5e1a6 957
2ba86315
DB
958#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
959#, c-format
960msgid "No network devices found"
961msgstr "Neboli nájdené žiadne sieťové zariadenia"
6cc5e1a6 962
2ba86315 963#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
6cc5e1a6 964#, c-format
2ba86315
DB
965msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
966msgstr "Nepodarilo sa otvoriť /proc/net/dev: %s"
967
968#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
969msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
970msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/dev. Neznámy formát."
6cc5e1a6 971
2ba86315
DB
972#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
973#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
6cc5e1a6 974#, c-format
2ba86315
DB
975msgid "Could not parse interface name from '%s'"
976msgstr "Nepodarilo sa zistiť názov rozhrania z „%s“"
6cc5e1a6 977
2ba86315
DB
978#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
979#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
6cc5e1a6
DB
980#, c-format
981msgid ""
2ba86315
DB
982"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
983"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
6cc5e1a6 984msgstr ""
cb7f7ba8
DB
985"Nepodarili sa zistiť štatistiky rozhrania z „%s“. prx_idx = %d; ptx_idx = "
986"%d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
6cc5e1a6 987
2ba86315
DB
988#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
989msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
990msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/wireless. Neznámy formát."
6cc5e1a6 991
2ba86315 992#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
6cc5e1a6 993#, c-format
2ba86315
DB
994msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
995msgstr ""
cb7f7ba8
DB
996"Nepodarili sa zistiť podrobnosti bezdrôtového pripojenia z „%s“. link_idx = "
997"%d;"
6cc5e1a6 998
2ba86315
DB
999#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
1000#, c-format
1001msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1002msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k rozhraniu, „%s“"
6cc5e1a6 1003
2ba86315
DB
1004#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
1005#, c-format
1006msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1007msgstr "Nepodarilo sa poslať ioctl rozhraniu, „%s“"
6cc5e1a6 1008
2ba86315
DB
1009#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
1010#, c-format
1011msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1012msgstr "Nepodarilo sa analyzovať príkazový riadok „%s“: %s"
6cc5e1a6 1013
2ba86315
DB
1014#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
1015msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1016msgstr "Nepodarilo sa prečítať výstup „netstat“. Neznámy formát."
6cc5e1a6 1017
2ba86315
DB
1018#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1019msgid "Disconnected"
1020msgstr "Odpojené"
6cc5e1a6 1021
2ba86315
DB
1022#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1023msgid "Idle"
1024msgstr "Nečinné"
6cc5e1a6 1025
2ba86315
DB
1026#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1027msgid "Sending"
1028msgstr "Posiela sa"
6cc5e1a6 1029
2ba86315
DB
1030#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1031msgid "Receiving"
1032msgstr "Prijíma"
6cc5e1a6 1033
2ba86315
DB
1034#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1035msgid "Sending/Receiving"
1036msgstr "Odosiela/prijíma"
6cc5e1a6 1037
cb7f7ba8
DB
1038#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:2
1039#, no-c-format
1040msgid "0%"
1041msgstr "0 %"
1042
1043#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:3
1044msgid "<b>Activity</b>"
1045msgstr "<b>Aktivita</b>"
1046
1047#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:4
1048msgid "<b>Connection</b>"
1049msgstr "<b>Pripojenie</b>"
1050
1051#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:5
1052msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
1053msgstr "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
1054
1055#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:6
1056msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
1057msgstr "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
1058
1059#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:7
1060msgid "<b>Network Device</b>"
1061msgstr "<b>Sieťové zariadenie</b>"
1062
1063#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:8
1064msgid "<b>Signal Strength</b>"
1065msgstr "<b>Sila signálu</b>"
1066
1067#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:9
1068msgid "Address:"
1069msgstr "Adresa:"
1070
1071#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:11
1072msgid "Con_figure"
1073msgstr "Kon_figurácia"
1074
1075#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:12
1076msgid "Destination:"
1077msgstr "Cieľ:"
1078
1079#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:13
1080msgid "General"
1081msgstr "Všeobecné"
1082
1083#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:14
1084msgid "Received:"
1085msgstr "Prijaté:"
1086
1087#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:15
1088msgid "Scope:"
1089msgstr "Rozsah:"
1090
1091#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:16
1092msgid "Sent:"
1093msgstr "Poslané:"
1094
1095#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:17
1096msgid "Status:"
1097msgstr "Stav:"
1098
1099#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:18
1100msgid "Subnet Mask:"
1101msgstr "Maska podsiete:"
1102
1103#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:19
1104msgid "Support"
1105msgstr "Podpora"
1106
1107#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:20
1108msgid "Type:"
1109msgstr "Typ:"
1110
1111#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:21
1112msgid "_Name:"
1113msgstr "_Názov:"
1114
2ba86315
DB
1115#: ../src/plugins/batt/batt.c:131
1116msgid "No batteries found"
1117msgstr "Neboli nájdené batérie"
6cc5e1a6 1118
2ba86315 1119#: ../src/plugins/batt/batt.c:179
6cc5e1a6
DB
1120#, c-format
1121msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
7486d297 1122msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %d:%02d do plného nabitia"
6cc5e1a6 1123
2ba86315 1124#: ../src/plugins/batt/batt.c:190
6cc5e1a6
DB
1125#, c-format
1126msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
7486d297 1127msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, zostáva %d:%02d"
6cc5e1a6 1128
2ba86315 1129#: ../src/plugins/batt/batt.c:196
7486d297
DB
1130#, c-format
1131msgid "Battery: %d%% charged"
1132msgstr "Batéria: nabitá na %d %%"
1133
2ba86315 1134#: ../src/plugins/batt/batt.c:580
6cc5e1a6 1135msgid "Hide if there is no battery"
7486d297 1136msgstr "Skryť ak neexistujú batérie"
6cc5e1a6 1137
2ba86315 1138#: ../src/plugins/batt/batt.c:582
6cc5e1a6 1139msgid "Alarm command"
7486d297 1140msgstr "Príkaz budíka"
6cc5e1a6 1141
2ba86315 1142#: ../src/plugins/batt/batt.c:583
6cc5e1a6 1143msgid "Alarm time (minutes left)"
7486d297 1144msgstr "Čas budíka (zostáva minút)"
6cc5e1a6 1145
2ba86315 1146#: ../src/plugins/batt/batt.c:584
6cc5e1a6 1147msgid "Background color"
7486d297 1148msgstr "Farba pozadia"
6cc5e1a6 1149
2ba86315 1150#: ../src/plugins/batt/batt.c:585
6cc5e1a6 1151msgid "Charging color 1"
7486d297 1152msgstr "Farba nabíjania 1"
6cc5e1a6 1153
2ba86315 1154#: ../src/plugins/batt/batt.c:586
6cc5e1a6 1155msgid "Charging color 2"
7486d297 1156msgstr "Farba nabíjania 2"
6cc5e1a6 1157
2ba86315 1158#: ../src/plugins/batt/batt.c:587
6cc5e1a6 1159msgid "Discharging color 1"
7486d297 1160msgstr "Farba vybíjania 1"
6cc5e1a6 1161
2ba86315 1162#: ../src/plugins/batt/batt.c:588
6cc5e1a6 1163msgid "Discharging color 2"
7486d297 1164msgstr "Farba vybíjania 2"
6cc5e1a6 1165
2ba86315 1166#: ../src/plugins/batt/batt.c:589
6cc5e1a6 1167msgid "Border width"
7486d297 1168msgstr "Šírka okraja"
6cc5e1a6 1169
2ba86315 1170#: ../src/plugins/batt/batt.c:619
6cc5e1a6 1171msgid "Battery Monitor"
7486d297 1172msgstr "Monitor batérie"
6cc5e1a6 1173
2ba86315 1174#: ../src/plugins/batt/batt.c:621
6cc5e1a6 1175msgid "Display battery status using ACPI"
7486d297
DB
1176msgstr "Zobrazovať stav batérie pomocou ACPI"
1177
2ba86315 1178#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:230
7486d297
DB
1179msgid "Show CapsLock"
1180msgstr "Zobrazovať CapsLock"
1181
2ba86315 1182#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:231
7486d297
DB
1183msgid "Show NumLock"
1184msgstr "Zobrazovať NumLock"
6cc5e1a6 1185
2ba86315 1186#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:232
7486d297
DB
1187msgid "Show ScrollLock"
1188msgstr "Zobrazovať ScrollLock"
1189
2ba86315
DB
1190#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:267
1191msgid "Keyboard LED"
7486d297 1192msgstr "LED klávesnice"
6cc5e1a6 1193
2ba86315 1194#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:269
6cc5e1a6 1195msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
7486d297 1196msgstr "Indikátory stavu klávesov CapsLock, NumLock a ScrollLock"
6cc5e1a6 1197
cb7f7ba8
DB
1198#~ msgid "% Percent"
1199#~ msgstr "% percent"
1200
1201#~ msgid "<b>Automatic hiding</b>"
1202#~ msgstr "<b>Automatické skrývanie</b>"
1203
1204#~ msgid "<b>Background</b>"
1205#~ msgstr "<b>Pozadie</b>"
1206
1207#~ msgid "<b>Font</b>"
1208#~ msgstr "<b>Písmo</b>"
1209
1210#~ msgid "<b>Icon</b>"
1211#~ msgstr "<b>Ikona</b>"
1212
1213#~ msgid "<b>Position</b>"
1214#~ msgstr "<b>Poloha</b>"
1215
1216#~ msgid "<b>Properties</b>"
1217#~ msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
1218
1219#~ msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
1220#~ msgstr "<b>Nastaviť preferované aplikácie</b>"
1221
1222#~ msgid "<b>Size</b>"
1223#~ msgstr "<b>Veľkosť</b>"
1224
1225#~ msgid "Advanced"
1226#~ msgstr "Pokročilé"
1227
1228#~ msgid "Alignment:"
1229#~ msgstr "Zarovnanie:"
1230
1231#~ msgid "Appearance"
1232#~ msgstr "Vzhľad"
1233
1234#~ msgid "Center"
1235#~ msgstr "Stred"
1236
1237#~ msgid "Custom color"
1238#~ msgstr "Vlastná farba"
1239
1240#~ msgid "Dynamic"
1241#~ msgstr "Dynamická"
1242
1243#~ msgid "Edge:"
1244#~ msgstr "Okraj:"
1245
1246#~ msgid "File Manager:"
1247#~ msgstr "Správca súborov:"
1248
1249#~ msgid "Geometry"
1250#~ msgstr "Geometria"
1251
1252#~ msgid "Image"
1253#~ msgstr "Obrázok"
1254
1255#~ msgid "Logout Command:"
1256#~ msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
1257
1258#~ msgid "Make window managers treat the panel as dock"
1259#~ msgstr "Správcovia okien majú ukotvovať panel"
1260
1261#~ msgid "Margin:"
1262#~ msgstr "Okraj:"
1263
1264#~ msgid "Minimize panel when not in use"
1265#~ msgstr "Minimalizovať panel, keď sa napoužíva"
1266
1267#~ msgid "Panel Applets"
1268#~ msgstr "Aplety v paneli"
1269
1270#~ msgid "Panel Preferences"
1271#~ msgstr "Nastavenia panelu"
1272
1273#~ msgid "Pixels"
1274#~ msgstr "Pixelov"
1275
1276#~ msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
1277#~ msgstr "Rezervovať miesto, nezakrývať maximalizovanými oknami"
1278
1279#~ msgid "Select an image file"
1280#~ msgstr "Vyberte súbor obrázka"
1281
1282#~ msgid "Size when minimized"
1283#~ msgstr "Veľkosť keď je minimalizovaný"
1284
1285#~ msgid "Solid color (with opacity)"
1286#~ msgstr "Súvislá farba (s krytím)"
1287
1288#~ msgid "System theme"
1289#~ msgstr "Vzhľad systému"
1290
1291#~ msgid "Terminal Emulator:"
1292#~ msgstr "Emulátor terminálu:"
1293
1294#~ msgid "pixels"
1295#~ msgstr "pixely"
1296
4652f59b
DB
1297#~ msgid "Applications"
1298#~ msgstr "Aplikácie"
1299
1300#~ msgid "Available Applications"
1301#~ msgstr "Dostupné aplikácie"
1302
aa0e9095
DB
1303#~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
1304#~ msgstr "Zobrazenie teploty systému, kesler.daniel@gmail.com"
1305
1306#~ msgid "Keyboard Led"
1307#~ msgstr "LED klávesnice"
1308
1309#~ msgid "Left\t"
1310#~ msgstr "Vľavo\t"
1311
1312#~ msgid "Top\t"
1313#~ msgstr "Hore\t"
1314
2ba86315
DB
1315#~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
1316#~ msgstr "Nebol nájdený súbor pixmap: %s"
6cc5e1a6 1317
2ba86315
DB
1318#~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
1319#~ msgstr "Č. plochy / Názov plochy"
1320
1321#~ msgid ""
1322#~ "Allows you to switch the keyboard layout and\n"
1323#~ "displays the currently selected layout."
1324#~ msgstr ""
1325#~ "Umožňuje vám prepínať rozloženie klávesnice\n"
1326#~ "zobrazuje práve vybrané rozloženie."
1327
1328#~ msgid "Other plugins available here"
1329#~ msgstr "Ostatné zásuvné moduly sú dostupné tu"
1330
1331#~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
1332#~ msgstr "Stará oznamovacia oblasť KDE/GNOME"
1333
1334#~ msgid "Enable Image:"
1335#~ msgstr "Zapnúť obrázok:"
1336
1337#~ msgid "Enable Transparency"
1338#~ msgstr "Zapnúť priesvitnosť"
1339
1340#~ msgid "Tint color:"
1341#~ msgstr "Zafarbenie:"
1342
1343#~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
1344#~ msgstr " --configure -- spustiť konfiguračný nástroj\n"
1345
1346#~ msgid " -C -- same as --configure\n"
1347#~ msgstr " -C -- ekvivalent --configure\n"
1348
1349#~ msgid "Add Button"
1350#~ msgstr "Pridať tlačidlo"
1351
1352#~ msgid "Button Properties"
1353#~ msgstr "Vlastnosti tlačidla"
1354
1355#~ msgid "Remove Button"
1356#~ msgstr "Odstrániť tlačidlo"
1357
1358#~ msgid "Buttons"
1359#~ msgstr "Tlačidlá"
1360
1361#~ msgid "Accept SkipPager"
1362#~ msgstr "Prijať SkipPager"
1363
1364#~ msgid "Show Iconified windows"
1365#~ msgstr "Zobraziť ikonifikované okná"
1366
1367#~ msgid "Show mapped windows"
1368#~ msgstr "Zobraziť mapované okná"
1369
1370#~ msgid "Action"
1371#~ msgstr "Činnosť"
1372
1373#~ msgid "Provide Menu"
1374#~ msgstr "Poskytnúť ponuku"
1375
1376#~ msgid "Kayboard Layout switcher"
1377#~ msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
1378
1379#~ msgid ""
1380#~ "Dynamic\n"
1381#~ "Pixels\n"
1382#~ "% Percent"
1383#~ msgstr ""
1384#~ "Dynamicky\n"
1385#~ "Pixelov\n"
1386#~ "% percent"
1387
1388#~ msgid ""
1389#~ "Left\n"
1390#~ "Center\n"
1391#~ "Right"
1392#~ msgstr ""
1393#~ "Vľavo\n"
1394#~ "Na stred\n"
1395#~ "Vpravo"
1396
1397#~ msgid ""
1398#~ "Left\n"
1399#~ "Right\n"
1400#~ "Top\n"
1401#~ "Bottom"
1402#~ msgstr ""
1403#~ "Vľavo\n"
1404#~ "Vpravo\n"
1405#~ "Hore\n"
1406#~ "Dolu"
1407
1408#~ msgid "Where to put the panel?"
1409#~ msgstr "Kam umiestniť panel?"
1410
1411#~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
1412#~ msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %s"
1413
1414#~ msgid "charging finished"
1415#~ msgstr "nabíjanie dokončené"
1416
1417#~ msgid "charging"
1418#~ msgstr "nabíja sa"
6cc5e1a6 1419
7486d297
DB
1420#, fuzzy
1421#~ msgid "Add to desktop panel"
1422#~ msgstr "Pridať modul do panela"
2ba86315 1423
7486d297
DB
1424#~ msgid "Education"
1425#~ msgstr "Výučba"
2ba86315 1426
7486d297
DB
1427#~ msgid "Development"
1428#~ msgstr "Vývoj"
2ba86315 1429
7486d297
DB
1430#~ msgid "Audio & Video"
1431#~ msgstr "Zvuk a video"
2ba86315 1432
7486d297
DB
1433#~ msgid "Graphics"
1434#~ msgstr "Grafika"
2ba86315 1435
7486d297
DB
1436#~ msgid "System Tools"
1437#~ msgstr "Systémové nástroje"
2ba86315 1438
7486d297
DB
1439#~ msgid "Office"
1440#~ msgstr "Kancelária"
2ba86315 1441
7486d297
DB
1442#~ msgid "Accessories"
1443#~ msgstr "Príslušenstvo"
2ba86315 1444
6cc5e1a6
DB
1445#~ msgid "% of edge"
1446#~ msgstr "% okraja"
2ba86315 1447
6cc5e1a6
DB
1448#~ msgid "Plugins"
1449#~ msgstr "Moduly"
1450
6cc5e1a6
DB
1451#, fuzzy
1452#~ msgid "Logout Command"
1453#~ msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
2ba86315 1454
6cc5e1a6
DB
1455#~ msgid "lxpanel configurator"
1456#~ msgstr "Konfigurátor lxpanel"
2ba86315 1457
6cc5e1a6
DB
1458#~ msgid "<b>Transparency</b>"
1459#~ msgstr "<b>Priesvitnosť</b>"
2ba86315 1460
6cc5e1a6
DB
1461#~ msgid "Change window icons"
1462#~ msgstr "Zmeniť ikony okna"
2ba86315 1463
6cc5e1a6
DB
1464#~ msgid "Set Dock Type"
1465#~ msgstr "Dokk típus beállítása"
2ba86315 1466
6cc5e1a6
DB
1467#~ msgid "_Add"
1468#~ msgstr "新增(_A)"
2ba86315 1469
6cc5e1a6
DB
1470#~ msgid "_Remove"
1471#~ msgstr "移除(_R)"
2ba86315 1472
6cc5e1a6
DB
1473#~ msgid "Right-click to get context menu. Drag & Drop to change order."
1474#~ msgstr "可以按右鍵使用選單,用拖曳改變順序"
2ba86315 1475
6cc5e1a6
DB
1476#~ msgid "Plugins..."
1477#~ msgstr "外掛..."