Adding upstream version 0.5.12.
[debian/lxpanel.git] / po / sk.po
CommitLineData
6cc5e1a6
DB
1# Slovak translation of lxpanel
2# Copyright (C) 2006 lxde team
3# This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
cb7f7ba8 4# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009, 2010.
6cc5e1a6
DB
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: lxpanel\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
aaccad27 10"POT-Creation-Date: 2012-09-23 15:11+0200\n"
cb7f7ba8 11"PO-Revision-Date: 2010-08-08 11:30+0100\n"
6cc5e1a6
DB
12"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
13"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
cb7f7ba8 14"Language: sk\n"
6cc5e1a6
DB
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
cb7f7ba8
DB
18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
19"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
2ba86315 20
eea54180 21#: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:360
6cc5e1a6
DB
22msgid "Run"
23msgstr "Spustiť"
24
7486d297 25#: ../src/configurator.c:56
6cc5e1a6
DB
26msgid "Restart"
27msgstr "Reštartovať"
28
7486d297 29#: ../src/configurator.c:57
6cc5e1a6
DB
30msgid "Logout"
31msgstr "Odhlásiť"
32
aaccad27 33#: ../src/configurator.c:481
6cc5e1a6
DB
34msgid "Currently loaded plugins"
35msgstr "Momentálne načítané moduly"
36
aaccad27 37#: ../src/configurator.c:490
6cc5e1a6 38msgid "Stretch"
7486d297 39msgstr "Natiahnuť"
6cc5e1a6 40
aaccad27 41#: ../src/configurator.c:609
6cc5e1a6
DB
42msgid "Add plugin to panel"
43msgstr "Pridať modul do panela"
44
aaccad27 45#: ../src/configurator.c:637
6cc5e1a6
DB
46msgid "Available plugins"
47msgstr "Dostupné moduly"
48
aaccad27 49#: ../src/configurator.c:1221
6cc5e1a6
DB
50msgid "Logout command is not set"
51msgstr "Príkaz na odhlásenie nie je nastavený"
52
aaccad27 53#: ../src/configurator.c:1274
2ba86315
DB
54msgid "Select a directory"
55msgstr "Vyberte adresár"
56
aaccad27 57#: ../src/configurator.c:1274 ../src/configurator.c:1365
7486d297
DB
58msgid "Select a file"
59msgstr "Vyberte súbor"
60
aaccad27 61#: ../src/configurator.c:1392
7486d297
DB
62msgid "_Browse"
63msgstr "_Prechádzať"
64
aaccad27 65#: ../src/panel.c:658
6cc5e1a6
DB
66msgid ""
67"Really delete this panel?\n"
68"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
69msgstr ""
7486d297
DB
70"Skutočne chcete zmazať tento panel?\n"
71"<b>Upozornenie: Túto operáciu nemožno vrátiť.</b>"
6cc5e1a6 72
aaccad27 73#: ../src/panel.c:660
6cc5e1a6 74msgid "Confirm"
7486d297 75msgstr "Potvrdiť"
6cc5e1a6 76
2ba86315 77#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
aaccad27 78#: ../src/panel.c:693
2ba86315
DB
79msgid "translator-credits"
80msgstr "Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009."
81
aaccad27 82#: ../src/panel.c:698
2ba86315
DB
83msgid "LXPanel"
84msgstr "LXPanel"
85
aaccad27 86#: ../src/panel.c:716
cb7f7ba8
DB
87msgid "Copyright (C) 2008-2011"
88msgstr "Copyright (C) 2008-2011"
89
aaccad27 90#: ../src/panel.c:717
2ba86315
DB
91msgid "Desktop panel for LXDE project"
92msgstr "Panel plochy projektu LXDE"
93
aaccad27 94#: ../src/panel.c:754
6cc5e1a6 95msgid "Add / Remove Panel Items"
7486d297 96msgstr "Pridať / odstrániť položky panela"
6cc5e1a6 97
aaccad27 98#: ../src/panel.c:762
6cc5e1a6
DB
99#, c-format
100msgid "Remove \"%s\" From Panel"
7486d297 101msgstr "Odstrániť „%s“ z panela"
6cc5e1a6 102
aaccad27 103#: ../src/panel.c:774
6cc5e1a6 104msgid "Panel Settings"
7486d297 105msgstr "Nastavenia panela"
6cc5e1a6 106
aaccad27 107#: ../src/panel.c:780
2ba86315
DB
108msgid "Create New Panel"
109msgstr "Vytvoriť nový panel"
110
aaccad27 111#: ../src/panel.c:791
6cc5e1a6 112msgid "Delete This Panel"
7486d297 113msgstr "Zmazať tento panel"
6cc5e1a6 114
aaccad27 115#: ../src/panel.c:802
2ba86315
DB
116msgid "About"
117msgstr "O aplikácii"
118
aaccad27 119#: ../src/panel.c:810
6cc5e1a6 120msgid "Panel"
7486d297 121msgstr "Panel"
6cc5e1a6 122
aaccad27 123#: ../src/panel.c:823
7486d297 124#, c-format
6cc5e1a6 125msgid "\"%s\" Settings"
7486d297 126msgstr "Nastavenia „%s“"
6cc5e1a6 127
aaccad27 128#: ../src/panel.c:1079 ../src/panel.c:1087 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
cb7f7ba8
DB
129msgid "Height:"
130msgstr "Výška:"
131
aaccad27 132#: ../src/panel.c:1080 ../src/panel.c:1086 ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
cb7f7ba8
DB
133msgid "Width:"
134msgstr "Šírka:"
135
aaccad27 136#: ../src/panel.c:1081 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
cb7f7ba8
DB
137msgid "Left"
138msgstr "Vľavo"
139
aaccad27 140#: ../src/panel.c:1082 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
cb7f7ba8
DB
141msgid "Right"
142msgstr "Vpravo"
143
aaccad27 144#: ../src/panel.c:1088 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
cb7f7ba8
DB
145msgid "Top"
146msgstr "Hore"
147
aaccad27 148#: ../src/panel.c:1089 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
cb7f7ba8
DB
149msgid "Bottom"
150msgstr "Dolu"
151
aaccad27 152#: ../src/panel.c:1501
6cc5e1a6
DB
153#, c-format
154msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
155msgstr "lxpanel %s - odľahčený GTK2+ panel pre unixové pracovné prostredia\n"
156
aaccad27 157#: ../src/panel.c:1502
6cc5e1a6
DB
158#, c-format
159msgid "Command line options:\n"
160msgstr "Voľby príkazového riadka:\n"
161
aaccad27 162#: ../src/panel.c:1503
6cc5e1a6
DB
163#, c-format
164msgid " --help -- print this help and exit\n"
7486d297 165msgstr " --help -- vypísať tohto pomocníka a skončiť\n"
6cc5e1a6 166
aaccad27 167#: ../src/panel.c:1504
6cc5e1a6
DB
168#, c-format
169msgid " --version -- print version and exit\n"
7486d297 170msgstr " --version -- vypísať verziu a skončiť\n"
6cc5e1a6 171
aaccad27 172#: ../src/panel.c:1505
6cc5e1a6
DB
173#, c-format
174msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
2ba86315
DB
175msgstr ""
176" --log <číslo> -- nastaviť podrobnosti záznamu 0-5. 0 - žiadny 5 - "
177"podrobný\n"
6cc5e1a6 178
2ba86315 179#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
aaccad27 180#: ../src/panel.c:1507
6cc5e1a6
DB
181#, c-format
182msgid " --profile name -- use specified profile\n"
7486d297 183msgstr " --profile meno -- použiť uvedený profil\n"
6cc5e1a6 184
aaccad27 185#: ../src/panel.c:1509
6cc5e1a6
DB
186#, c-format
187msgid " -h -- same as --help\n"
7486d297 188msgstr " -h -- ekvivalent --help\n"
6cc5e1a6 189
aaccad27 190#: ../src/panel.c:1510
6cc5e1a6
DB
191#, c-format
192msgid " -p -- same as --profile\n"
7486d297 193msgstr " -p -- ekvivalent --profile\n"
6cc5e1a6 194
aaccad27 195#: ../src/panel.c:1511
6cc5e1a6
DB
196#, c-format
197msgid " -v -- same as --version\n"
7486d297 198msgstr " -v -- ekvivalent --version\n"
6cc5e1a6 199
2ba86315 200#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
aaccad27 201#: ../src/panel.c:1513
7486d297 202#, c-format
6cc5e1a6
DB
203msgid ""
204"\n"
205"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
206"\n"
207msgstr ""
208"\n"
7486d297 209"Podrobnosti nájdete na http://lxde.org/\n"
6cc5e1a6
DB
210"\n"
211
eea54180 212#: ../src/gtk-run.c:373
6cc5e1a6
DB
213msgid "Enter the command you want to execute:"
214msgstr "Zadajte príkaz, ktorý chcete vykonať:"
215
514580cf
DB
216#: ../data/ui/launchbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchbar.c:912
217msgid "Application Launch Bar"
218msgstr "Spúšťací panel"
219
eea54180
DB
220#: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
221msgid "<b>Connection</b>"
222msgstr "<b>Pripojenie</b>"
223
514580cf 224#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
eea54180
DB
225msgid "Status:"
226msgstr "Stav:"
514580cf
DB
227
228#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
eea54180
DB
229msgid "_Name:"
230msgstr "_Názov:"
514580cf
DB
231
232#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
eea54180
DB
233msgid "<b>Activity</b>"
234msgstr "<b>Aktivita</b>"
514580cf
DB
235
236#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
eea54180
DB
237msgid "Received:"
238msgstr "Prijaté:"
514580cf
DB
239
240#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
eea54180
DB
241msgid "Sent:"
242msgstr "Poslané:"
514580cf
DB
243
244#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
514580cf
DB
245msgid "<b>Signal Strength</b>"
246msgstr "<b>Sila signálu</b>"
247
248#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
eea54180
DB
249#, no-c-format
250msgid "0%"
251msgstr "0 %"
514580cf 252
eea54180
DB
253#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
254msgid "General"
255msgstr "Všeobecné"
514580cf
DB
256
257#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
eea54180
DB
258msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
259msgstr "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
514580cf
DB
260
261#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
eea54180
DB
262msgid "Address:"
263msgstr "Adresa:"
514580cf
DB
264
265#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
eea54180
DB
266msgid "Destination:"
267msgstr "Cieľ:"
514580cf 268
aaccad27
AL
269#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../src/plugins/netstat/netstat.c:362
270#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:373
eea54180
DB
271msgid "Broadcast:"
272msgstr "Broadcast:"
514580cf
DB
273
274#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
eea54180
DB
275msgid "Subnet Mask:"
276msgstr "Maska podsiete:"
514580cf
DB
277
278#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
eea54180
DB
279msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
280msgstr "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
514580cf
DB
281
282#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
eea54180
DB
283msgid "Scope:"
284msgstr "Rozsah:"
514580cf
DB
285
286#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
eea54180
DB
287msgid "<b>Network Device</b>"
288msgstr "<b>Sieťové zariadenie</b>"
514580cf
DB
289
290#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
514580cf
DB
291msgid "Type:"
292msgstr "Typ:"
293
eea54180
DB
294#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
295msgid "Support"
296msgstr "Podpora"
297
514580cf 298#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
eea54180
DB
299msgid "Con_figure"
300msgstr "Kon_figurácia"
301
302#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
303msgid "Dynamic"
304msgstr "Dynamická"
514580cf
DB
305
306#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
eea54180
DB
307msgid "Pixels"
308msgstr "Pixelov"
309
310#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
514580cf
DB
311#, no-c-format
312msgid "% Percent"
313msgstr "% percent"
314
514580cf 315#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
aaccad27
AL
316msgid "None"
317msgstr ""
514580cf
DB
318
319#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
aaccad27
AL
320#, fuzzy
321msgid "Err"
322msgstr "Chyba"
514580cf
DB
323
324#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
aaccad27
AL
325#, fuzzy
326msgid "Warn"
327msgstr "Upozornenie1"
514580cf 328
eea54180 329#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
aaccad27
AL
330msgid "Info"
331msgstr ""
332
333#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
334msgid "All"
335msgstr ""
336
337#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
338msgid "Panel Preferences"
339msgstr "Nastavenia panelu"
340
341#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
342msgid "Edge:"
eea54180 343msgstr "Okraj:"
514580cf 344
aaccad27 345#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
514580cf
DB
346msgid "Center"
347msgstr "Stred"
348
514580cf 349#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
aaccad27
AL
350msgid "Alignment:"
351msgstr "Zarovnanie:"
514580cf
DB
352
353#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
aaccad27
AL
354msgid "Margin:"
355msgstr "Okraj:"
514580cf
DB
356
357#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
aaccad27
AL
358msgid "<b>Position</b>"
359msgstr "<b>Poloha</b>"
360
361#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
362msgid "Icon size:"
363msgstr ""
364
365#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
eea54180
DB
366msgid "<b>Size</b>"
367msgstr "<b>Veľkosť</b>"
514580cf 368
aaccad27 369#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
514580cf
DB
370msgid "Geometry"
371msgstr "Geometria"
372
aaccad27 373#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
eea54180
DB
374msgid "System theme"
375msgstr "Vzhľad systému"
376
aaccad27 377#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
eea54180
DB
378msgid "Solid color (with opacity)"
379msgstr "Súvislá farba (s krytím)"
380
aaccad27 381#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1253
514580cf
DB
382msgid "Image"
383msgstr "Obrázok"
384
aaccad27 385#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
eea54180
DB
386msgid "Select an image file"
387msgstr "Vyberte súbor obrázka"
514580cf 388
aaccad27 389#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
eea54180
DB
390msgid "<b>Background</b>"
391msgstr "<b>Pozadie</b>"
514580cf 392
aaccad27 393#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
eea54180
DB
394msgid "Custom color"
395msgstr "Vlastná farba"
514580cf 396
aaccad27
AL
397#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31 ../src/plugins/space.c:125
398#: ../src/plugins/batt/batt.c:564
eea54180
DB
399msgid "Size"
400msgstr "Veľkosť"
514580cf 401
aaccad27 402#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
eea54180
DB
403msgid "<b>Font</b>"
404msgstr "<b>Písmo</b>"
514580cf 405
aaccad27 406#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
eea54180
DB
407msgid "Appearance"
408msgstr "Vzhľad"
514580cf 409
aaccad27 410#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
eea54180
DB
411msgid "Panel Applets"
412msgstr "Aplety v paneli"
514580cf 413
aaccad27 414#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
eea54180
DB
415msgid "Logout Command:"
416msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
417
aaccad27 418#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
eea54180
DB
419msgid "Terminal Emulator:"
420msgstr "Emulátor terminálu:"
514580cf 421
aaccad27 422#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
eea54180
DB
423msgid "File Manager:"
424msgstr "Správca súborov:"
514580cf 425
aaccad27 426#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
eea54180
DB
427msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
428msgstr "<b>Nastaviť preferované aplikácie</b>"
514580cf 429
aaccad27 430#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
eea54180
DB
431msgid "Make window managers treat the panel as dock"
432msgstr "Správcovia okien majú ukotvovať panel"
514580cf 433
aaccad27 434#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
eea54180
DB
435msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
436msgstr "Rezervovať miesto, nezakrývať maximalizovanými oknami"
514580cf 437
aaccad27 438#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
eea54180
DB
439msgid "<b>Properties</b>"
440msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
514580cf 441
aaccad27 442#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
eea54180
DB
443msgid "Minimize panel when not in use"
444msgstr "Minimalizovať panel, keď sa napoužíva"
445
aaccad27 446#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
eea54180
DB
447msgid "Size when minimized"
448msgstr "Veľkosť keď je minimalizovaný"
449
aaccad27
AL
450#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
451msgid "pixels"
452msgstr "pixely"
453
454#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
eea54180
DB
455msgid "<b>Automatic hiding</b>"
456msgstr "<b>Automatické skrývanie</b>"
514580cf 457
aaccad27
AL
458#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
459msgid "Log level"
460msgstr ""
461
462#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
463#, fuzzy
464msgid "<b>Log level</b>"
465msgstr "<b>Sieťové zariadenie</b>"
466
467#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
eea54180
DB
468msgid "Advanced"
469msgstr "Pokročilé"
514580cf 470
aaccad27 471#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:277
6cc5e1a6
DB
472msgid "CPU Usage Monitor"
473msgstr "Monitor využitia CPU"
474
aaccad27 475#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:279 ../src/plugins/monitors/monitors.c:711
6cc5e1a6
DB
476msgid "Display CPU usage"
477msgstr "Zobraziť využitie CPU"
478
aaccad27 479#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:207 ../src/plugins/dclock.c:440
aa0e9095
DB
480msgid "Bold font"
481msgstr "Hrubé písmo"
482
483#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:208
484msgid "Display desktop names"
32a67dc7 485msgstr "Zobraziť názvy plôch"
aa0e9095
DB
486
487#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:235
2ba86315
DB
488msgid "Desktop Number / Workspace Name"
489msgstr "Číslo plochy / Názov plochy"
6cc5e1a6 490
aa0e9095 491#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:237
6cc5e1a6
DB
492msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
493msgstr "Zobrazenie čísla plochy, cmeury@users.sf.net"
494
aaccad27 495#: ../src/plugins/image.c:161
7486d297
DB
496msgid "Display Image and Tooltip"
497msgstr "Zobraziť obrázok a bublinový tip"
498
cb7f7ba8 499#: ../src/plugins/launchbar.c:914
6cc5e1a6
DB
500msgid "Bar with buttons to launch application"
501msgstr "Panel s tlačidlami pre spúšťanie aplikácií"
502
2ba86315 503#. Add Raise menu item.
cb7f7ba8 504#: ../src/plugins/taskbar.c:1714
2ba86315
DB
505msgid "_Raise"
506msgstr "_Zdvihnúť"
507
508#. Add Restore menu item.
cb7f7ba8 509#: ../src/plugins/taskbar.c:1719
2ba86315
DB
510msgid "R_estore"
511msgstr "_Obnoviť"
6cc5e1a6 512
2ba86315 513#. Add Maximize menu item.
cb7f7ba8 514#: ../src/plugins/taskbar.c:1724
2ba86315
DB
515msgid "Ma_ximize"
516msgstr "Ma_ximalizovať"
6cc5e1a6 517
2ba86315 518#. Add Iconify menu item.
cb7f7ba8 519#: ../src/plugins/taskbar.c:1729
2ba86315
DB
520msgid "Ico_nify"
521msgstr "Iko_nifikovať"
6cc5e1a6 522
cb7f7ba8 523#: ../src/plugins/taskbar.c:1748
2ba86315
DB
524#, c-format
525msgid "Workspace _%d"
526msgstr "Pracovná plocha _%d"
6cc5e1a6 527
cb7f7ba8 528#: ../src/plugins/taskbar.c:1753
6cc5e1a6
DB
529#, c-format
530msgid "Workspace %d"
7486d297 531msgstr "Pracovná plocha %d"
6cc5e1a6 532
2ba86315 533#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
cb7f7ba8 534#: ../src/plugins/taskbar.c:1767
2ba86315
DB
535msgid "_All workspaces"
536msgstr "Všetky pr_acovné plochy"
6cc5e1a6 537
2ba86315 538#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
cb7f7ba8 539#: ../src/plugins/taskbar.c:1773
2ba86315
DB
540msgid "_Move to Workspace"
541msgstr "_Presunúť na plochu"
6cc5e1a6 542
2ba86315 543#. Add Close menu item. By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
cb7f7ba8 544#: ../src/plugins/taskbar.c:1779
2ba86315
DB
545msgid "_Close Window"
546msgstr "_Zatvoriť okno"
6cc5e1a6 547
cb7f7ba8 548#: ../src/plugins/taskbar.c:1986
6cc5e1a6
DB
549msgid "Show tooltips"
550msgstr "Zobraziť bublinové tipy"
551
cb7f7ba8 552#: ../src/plugins/taskbar.c:1987
6cc5e1a6
DB
553msgid "Icons only"
554msgstr "Iba ikony"
555
cb7f7ba8 556#: ../src/plugins/taskbar.c:1988
2ba86315 557msgid "Flat buttons"
7486d297 558msgstr "Ploché tlačidlá"
6cc5e1a6 559
cb7f7ba8 560#: ../src/plugins/taskbar.c:1989
6cc5e1a6
DB
561msgid "Show windows from all desktops"
562msgstr "Zobraziť okná zo všetkých plôch"
563
cb7f7ba8 564#: ../src/plugins/taskbar.c:1990
6cc5e1a6
DB
565msgid "Use mouse wheel"
566msgstr "Používať koliesko myši"
567
cb7f7ba8 568#: ../src/plugins/taskbar.c:1991
6cc5e1a6
DB
569msgid "Flash when there is any window requiring attention"
570msgstr "Blikať, keď niektoré okno vyžaduje pozornosť"
571
cb7f7ba8 572#: ../src/plugins/taskbar.c:1992
2ba86315
DB
573msgid "Combine multiple application windows into a single button"
574msgstr "Zoskupovať okná viacerých aplikácií do jedného tlačidla"
6cc5e1a6 575
cb7f7ba8 576#: ../src/plugins/taskbar.c:1993
2ba86315
DB
577msgid "Maximum width of task button"
578msgstr "Maximálna šírka tlačidla úlohy"
579
cb7f7ba8 580#: ../src/plugins/taskbar.c:1994
6cc5e1a6
DB
581msgid "Spacing"
582msgstr "Rozostupy"
583
514580cf 584#: ../src/plugins/taskbar.c:2047
6cc5e1a6
DB
585msgid "Task Bar (Window List)"
586msgstr "Panel úloh (Zoznam okien)"
587
514580cf 588#: ../src/plugins/taskbar.c:2049
2ba86315
DB
589msgid ""
590"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
591"focus"
592msgstr ""
32a67dc7 593"Panel úloh zobrazuje všetky otvorené okná a umožňuje ich ikonifikovať, "
2ba86315 594"zatieniť alebo aktivovať"
6cc5e1a6 595
aaccad27 596#: ../src/plugins/dclock.c:436
6cc5e1a6
DB
597msgid "Clock Format"
598msgstr "Formát hodín"
599
aaccad27 600#: ../src/plugins/dclock.c:437
6cc5e1a6
DB
601msgid "Tooltip Format"
602msgstr "Formát bublinových tipov"
603
aaccad27 604#: ../src/plugins/dclock.c:438
aa0e9095 605msgid "Format codes: man 3 strftime; \\n for line break"
32a67dc7 606msgstr "Formátovacie kódy: man 3 strftime; \\n znamená nový riadok"
6cc5e1a6 607
aaccad27 608#: ../src/plugins/dclock.c:439
2ba86315
DB
609msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
610msgstr "Operácia po kliknutí (predvolená: zobraziť kalendár)"
611
aaccad27 612#: ../src/plugins/dclock.c:441
aa0e9095 613msgid "Tooltip only"
32a67dc7 614msgstr "Iba bublinové tipy"
6cc5e1a6 615
aaccad27 616#: ../src/plugins/dclock.c:442
514580cf
DB
617#, fuzzy
618msgid "Center text"
619msgstr "Stred"
620
aaccad27 621#: ../src/plugins/dclock.c:471
6cc5e1a6
DB
622msgid "Digital Clock"
623msgstr "Digitálne hodiny"
624
aaccad27 625#: ../src/plugins/dclock.c:473
2ba86315 626msgid "Display digital clock and tooltip"
6cc5e1a6
DB
627msgstr "Zobraziť digitálne hodiny a bublinové tipy"
628
514580cf 629#: ../src/plugins/menu.c:426
7486d297
DB
630msgid "Add to desktop"
631msgstr "Pridať na plochu"
632
514580cf 633#: ../src/plugins/menu.c:436
7486d297
DB
634msgid "Properties"
635msgstr "Vlastnosti"
636
aaccad27 637#: ../src/plugins/menu.c:1084 ../src/plugins/dirmenu.c:413
7486d297
DB
638msgid "Icon"
639msgstr "Ikona"
640
aaccad27 641#: ../src/plugins/menu.c:1101
6cc5e1a6
DB
642msgid "Menu"
643msgstr "Ponuka"
644
aaccad27 645#: ../src/plugins/menu.c:1103
2ba86315
DB
646msgid "Application Menu"
647msgstr "Aplikačné menu"
6cc5e1a6 648
cb7f7ba8 649#: ../src/plugins/separator.c:102
2ba86315
DB
650msgid "Separator"
651msgstr "Oddeľovač"
7486d297 652
cb7f7ba8 653#: ../src/plugins/separator.c:104
2ba86315
DB
654msgid "Add a separator to the panel"
655msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
7486d297 656
aaccad27 657#: ../src/plugins/pager.c:842
2ba86315
DB
658msgid "Desktop Pager"
659msgstr "Stránkovač plôch"
7486d297 660
aaccad27 661#: ../src/plugins/pager.c:844
2ba86315
DB
662msgid "Simple pager plugin"
663msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
7486d297 664
cb7f7ba8 665#: ../src/plugins/space.c:143
2ba86315
DB
666msgid "Spacer"
667msgstr "Rozostup"
7486d297 668
cb7f7ba8 669#: ../src/plugins/space.c:145
2ba86315
DB
670msgid "Allocate space"
671msgstr "Vyhradiť miesto"
7486d297 672
aaccad27 673#: ../src/plugins/tray.c:757
2ba86315
DB
674msgid "System Tray"
675msgstr "Oznamovacia oblasť"
7486d297 676
aaccad27 677#: ../src/plugins/tray.c:759
2ba86315
DB
678msgid "System tray"
679msgstr "Oznamovacia oblasť"
7486d297 680
aaccad27
AL
681#. dialog
682#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:513
683#, fuzzy
684msgid "Select Keyboard Model"
685msgstr "LED klávesnice"
7486d297 686
aaccad27
AL
687#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:536
688msgid "Model"
689msgstr ""
7486d297 690
aaccad27
AL
691#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:540 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:629
692#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:780
693#, fuzzy
694msgid "Description"
695msgstr "Cieľ:"
7486d297 696
aaccad27
AL
697#. dialog
698#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:602
699#, fuzzy
700msgid "Select Layout Change Type"
701msgstr "Vyberte súbor obrázka"
7486d297 702
aaccad27
AL
703#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:625
704msgid "Change Type"
705msgstr ""
7486d297 706
aaccad27
AL
707#. dialog
708#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:747
709#, fuzzy
710msgid "Add Keyboard Layout"
711msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
712
713#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:770 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1136
714msgid "Flag"
715msgstr ""
7486d297 716
aaccad27
AL
717#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:775 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1140
718msgid "Layout"
719msgstr ""
7486d297 720
aaccad27
AL
721#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1053 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1359
722#, fuzzy
723msgid "Keyboard Layout Handler"
7486d297
DB
724msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
725
aaccad27
AL
726#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1070
727#, fuzzy
728msgid "Keyboard Model"
729msgstr "LED klávesnice"
730
731#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1090
732#, fuzzy
733msgid "Keyboard Layouts"
734msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
735
736#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1144
737msgid "Variant"
738msgstr ""
739
740#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1152
741#, fuzzy
742msgid "Change Layout Option"
743msgstr "Zmeniť ikony okna"
744
745#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1172
746#, fuzzy
747msgid "Per Window Settings"
748msgstr "Nastavenia panela"
749
750#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1184
751#, fuzzy
752msgid "_Remember layout for each window"
753msgstr "_Pamätať si rozloženie pre každú aplikáciu samostatne"
754
755#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1193
756#, fuzzy
757msgid "Show Layout as"
758msgstr "Zobraziť rozloženie ako"
759
760#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1254
761msgid "Custom Image"
762msgstr ""
763
764#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1255
765msgid "Text"
766msgstr ""
767
768#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1281
769msgid "Panel Icon Size"
770msgstr ""
771
772#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1361
773#, fuzzy
774msgid "Handle keyboard layouts"
7486d297
DB
775msgstr "Prepínať medzi dostupnými rozloženiami klávesnice"
776
4652f59b 777#: ../src/plugins/wincmd.c:209
2ba86315
DB
778msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
779msgstr ""
780"Po kliknutí ľavým tlačidlom zmeniť všetky okná na ikony. Stredným tlačidlom "
781"ich tieňovať."
7486d297 782
4652f59b 783#: ../src/plugins/wincmd.c:237
aa0e9095 784msgid "Alternately iconify/shade and raise"
32a67dc7 785msgstr "Alternatívna ikonifikácia/tieňovanie a zdvihnutie"
aa0e9095 786
4652f59b 787#: ../src/plugins/wincmd.c:266
6cc5e1a6 788msgid "Minimize All Windows"
7486d297 789msgstr "Minimalizovať všetky okná"
6cc5e1a6 790
4652f59b 791#: ../src/plugins/wincmd.c:268
6cc5e1a6
DB
792msgid ""
793"Sends commands to all desktop windows.\n"
2ba86315 794"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
6cc5e1a6 795msgstr ""
7486d297 796"Posiela príkazy všetkým oknám plochy.\n"
2ba86315 797"Podporované príkazy sú 1) ikonifikovať a 2) tieňovať"
6cc5e1a6 798
4652f59b 799#: ../src/plugins/dirmenu.c:246
6cc5e1a6 800msgid "Open in _Terminal"
7486d297 801msgstr "Otvoriť v _termináli"
6cc5e1a6 802
4652f59b 803#: ../src/plugins/dirmenu.c:411
2ba86315
DB
804msgid "Directory"
805msgstr "Adresár"
806
4652f59b 807#: ../src/plugins/dirmenu.c:412
2ba86315
DB
808msgid "Label"
809msgstr "Označenie"
810
4652f59b 811#: ../src/plugins/dirmenu.c:443
6cc5e1a6 812msgid "Directory Menu"
7486d297 813msgstr "Menu adresára"
6cc5e1a6 814
4652f59b 815#: ../src/plugins/dirmenu.c:445
6cc5e1a6 816msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
7486d297
DB
817msgstr "Prechádzať strom adresárov pomocou menu (autor: PCMan)"
818
eea54180 819#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:474
7486d297
DB
820msgid "Normal"
821msgstr "Normálne"
822
eea54180 823#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:475
7486d297
DB
824msgid "Warning1"
825msgstr "Upozornenie1"
826
eea54180 827#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:476
7486d297
DB
828msgid "Warning2"
829msgstr "Upozornenie2"
830
eea54180 831#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:477
7486d297
DB
832msgid "Automatic sensor location"
833msgstr "Automatické umiestnenie snímača"
834
eea54180 835#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:478
7486d297
DB
836msgid "Sensor"
837msgstr "Snímač"
838
eea54180 839#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:479
7486d297
DB
840msgid "Automatic temperature levels"
841msgstr "Automatické teplotné hladiny"
842
eea54180 843#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:480
7486d297
DB
844msgid "Warning1 Temperature"
845msgstr "Upozornenie1 Teplota"
846
eea54180 847#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:481
7486d297
DB
848msgid "Warning2 Temperature"
849msgstr "Upozornenie2 Teplota"
850
eea54180 851#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:525
7486d297
DB
852msgid "Temperature Monitor"
853msgstr "Monitor teploty"
854
eea54180 855#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:527
aa0e9095 856msgid "Display system temperature"
32a67dc7 857msgstr "Zobrazovanie teploty systému"
6cc5e1a6
DB
858
859#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
2ba86315
DB
860#. Display current level in tooltip.
861#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
aaccad27
AL
862#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:362
863#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:544
6cc5e1a6 864msgid "Volume control"
7486d297 865msgstr "Ovládanie hlasitosti"
6cc5e1a6 866
2ba86315 867#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
aaccad27 868#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:665
6cc5e1a6 869msgid "Volume Control"
7486d297 870msgstr "Ovládanie hlasitosti"
6cc5e1a6 871
2ba86315 872#. Create a frame as the child of the viewport.
7486d297 873#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
aaccad27 874#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:502
6cc5e1a6 875msgid "Volume"
7486d297 876msgstr "Hlasitosť"
6cc5e1a6 877
2ba86315 878#. Create a check button as the child of the vertical box.
aaccad27 879#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:521
6cc5e1a6 880msgid "Mute"
7486d297 881msgstr "Stlmiť"
6cc5e1a6 882
aaccad27 883#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:638
514580cf 884msgid ""
eea54180
DB
885"Error, you need to install an application to configure the sound "
886"(pavucontol, alsamixer ...)"
514580cf
DB
887msgstr ""
888
eea54180 889#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:180
6cc5e1a6 890msgid "<Hidden Access Point>"
7486d297 891msgstr "<Skrytý prístupový bod>"
6cc5e1a6 892
eea54180 893#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:213
6cc5e1a6 894msgid "Wireless Networks not found in range"
7486d297 895msgstr "V dosahu neboli nájdené bezdrôtové siete"
6cc5e1a6
DB
896
897#. Repair
eea54180 898#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:247
6cc5e1a6 899msgid "Repair"
7486d297 900msgstr "Opraviť"
6cc5e1a6
DB
901
902#. interface down
eea54180 903#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:252
6cc5e1a6 904msgid "Disable"
7486d297
DB
905msgstr "Vypnúť"
906
aaccad27 907#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:342
7486d297
DB
908msgid "Wireless Connection has no connectivity"
909msgstr "Bezdrôtové pripojenie nie je pripojené"
6cc5e1a6 910
aaccad27 911#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:344
6cc5e1a6 912msgid "Network cable is plugged out"
7486d297 913msgstr "Sieťový kábel je odpojený"
6cc5e1a6 914
aaccad27 915#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:346
6cc5e1a6 916msgid "Connection has limited or no connectivity"
7486d297 917msgstr "Pripojenie je obmedzené alebo nepripojené"
6cc5e1a6 918
aaccad27
AL
919#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:350 ../src/plugins/netstat/netstat.c:361
920#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:372
6cc5e1a6 921msgid "IP Address:"
7486d297 922msgstr "IP adresa:"
6cc5e1a6 923
aaccad27 924#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:351
6cc5e1a6 925msgid "Remote IP:"
7486d297 926msgstr "Vzdialená IP:"
6cc5e1a6 927
aaccad27
AL
928#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:352 ../src/plugins/netstat/netstat.c:363
929#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:374
6cc5e1a6 930msgid "Netmask:"
7486d297 931msgstr "Maska siete:"
6cc5e1a6 932
aaccad27
AL
933#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
934#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
6cc5e1a6 935msgid "Activity"
7486d297 936msgstr "Aktivita"
6cc5e1a6 937
aaccad27
AL
938#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
939#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
2ba86315
DB
940msgid "Sent"
941msgstr "Poslané"
942
aaccad27
AL
943#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
944#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
2ba86315
DB
945msgid "Received"
946msgstr "Prijaté"
947
aaccad27
AL
948#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:354 ../src/plugins/netstat/netstat.c:366
949#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:377
2ba86315
DB
950msgid "bytes"
951msgstr "bajtov"
952
aaccad27
AL
953#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:355 ../src/plugins/netstat/netstat.c:367
954#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:378
2ba86315
DB
955msgid "packets"
956msgstr "paketov"
957
aaccad27 958#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:358
2ba86315
DB
959#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
960msgid "Wireless"
961msgstr "Bezdrôtové"
962
aaccad27 963#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:360
2ba86315
DB
964msgid "Protocol:"
965msgstr "Protokol:"
966
aaccad27 967#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:364 ../src/plugins/netstat/netstat.c:375
2ba86315
DB
968msgid "HW Address:"
969msgstr "HW adresa:"
970
aaccad27 971#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:513
2ba86315
DB
972msgid "Manage Networks"
973msgstr "Spravovať siete"
974
aaccad27 975#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:515
2ba86315
DB
976msgid "Monitor and Manage networks"
977msgstr "Monitorovať a spravovať siete"
978
979#. create dialog
eea54180 980#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:86
2ba86315
DB
981msgid "Setting Encryption Key"
982msgstr "Nastavenie šifrovacieho kľúča"
983
984#. messages
eea54180 985#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:96
2ba86315
DB
986msgid ""
987"This wireless network was encrypted.\n"
988"You must have the encryption key."
989msgstr ""
990"Táto bezdrôtová sieť je šifrovaná.\n"
991"Musíte mať šifrovací kľúč."
992
eea54180 993#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:101
2ba86315
DB
994msgid "Encryption Key:"
995msgstr "Šifrovací kľúč:"
996
997#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
998msgid "Interface to monitor"
999msgstr "Monitorovať rozhranie"
1000
1001#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
1002msgid "Config tool"
1003msgstr "Konfiguračný nástroj"
1004
1005#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
1006msgid "Network Status Monitor"
1007msgstr "Monitor stavu siete"
1008
1009#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
1010msgid "Monitor network status"
1011msgstr "Monitorovať stav siete"
1012
1013#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
1014#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
1015msgid "Unknown"
1016msgstr "Neznáme"
1017
1018#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
1019msgid "Connection Properties"
1020msgstr "Vlastnosti pripojenia"
1021
1022#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
1023#, c-format
1024msgid "Connection Properties: %s"
1025msgstr "Vlastnosti pripojenia: %s"
1026
1027#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
1028#, c-format
1029msgid "%lu packet"
1030msgid_plural "%lu packets"
1031msgstr[0] "%lu paket"
1032msgstr[1] "%lu pakety"
1033msgstr[2] "%lu paketov"
1034
1035#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
1036#, c-format
1037msgid ""
1038"There was an error displaying help:\n"
1039"%s"
1040msgstr ""
1041"Pri zobrazovaní pomocníka nastala chyba:\n"
1042"%s"
1043
1044#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
1045#, c-format
1046msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
1047msgstr "Nepodarilo sa spustiť nástroj na nastavenie času: %s"
1048
bc49809a 1049#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
2ba86315
DB
1050#, c-format
1051msgid "Network Connection: %s"
1052msgstr "Sieťové pripojenie: %s"
1053
bc49809a 1054#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
2ba86315
DB
1055msgid "Network Connection"
1056msgstr "Sieťové pripojenie"
1057
eea54180 1058#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:842
2ba86315
DB
1059msgid "Interface"
1060msgstr "Rozhranie"
1061
eea54180 1062#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:843
2ba86315
DB
1063msgid "The current interface the icon is monitoring."
1064msgstr "Aktuálne rozhranie, ktoré táto ikona monitoruje."
1065
eea54180 1066#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:850
2ba86315
DB
1067msgid "Orientation"
1068msgstr "Orientácia"
1069
eea54180 1070#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:851
2ba86315
DB
1071msgid "The orientation of the tray."
1072msgstr "Orientácia oznamovacej oblasti."
1073
eea54180 1074#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:859
2ba86315
DB
1075msgid "Tooltips Enabled"
1076msgstr "Bublinové tipy zapnuté"
1077
eea54180 1078#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:860
2ba86315
DB
1079msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1080msgstr "Či sú alebo nie sú zapnuté bublinové tipy."
1081
eea54180 1082#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:867
2ba86315
DB
1083msgid "Show Signal"
1084msgstr "Zobrazovať signál"
1085
eea54180 1086#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:868
2ba86315
DB
1087msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1088msgstr "Či sa má alebo nemá zobrazovať sila signálu."
1089
eea54180 1090#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:985
2ba86315
DB
1091#, c-format
1092msgid ""
1093"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1094"\n"
1095"%s"
1096msgstr ""
1097"Prosím, kontaktujte správcu svojho systému, aby vyriešil nasledovný "
1098"problém:\n"
1099"\n"
1100"%s"
1101
1102#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1103msgid "Name"
1104msgstr "Názov"
1105
1106#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1107msgid "The interface name"
1108msgstr "Názov rozhrania"
1109
1110#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1111msgid "State"
1112msgstr "Stav"
1113
1114#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1115msgid "The interface state"
1116msgstr "Stav rozhrania"
1117
1118#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1119msgid "Stats"
1120msgstr "Štatistiky"
1121
1122#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1123msgid "The interface packets/bytes statistics"
1124msgstr "Štatistika bajtov/paketov rozhrania"
1125
1126#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1127msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1128msgstr "Či je rozhranie bezdrôtové"
1129
1130#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1131msgid "Signal"
1132msgstr "Signál"
1133
1134#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1135msgid "Wireless signal strength percentage"
1136msgstr "Percentá sily bezdrôtového signálu"
1137
1138#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1139#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1140msgid "Error"
1141msgstr "Chyba"
1142
1143#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1144msgid "The current error condition"
1145msgstr "Aktuálny chybový stav"
1146
1147#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
1148#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
1149#, c-format
1150msgid "Unable to open socket: %s"
1151msgstr "Nie je možné otvoriť socket: %s"
1152
1153#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
1154#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
1155#, c-format
1156msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1157msgstr "Chyba SIOCGIFFLAGS: %s"
1158
1159#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
1160msgid "AMPR NET/ROM"
1161msgstr "AMPR NET/ROM"
1162
1163#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
1164msgid "Ethernet"
1165msgstr "Ethernet"
1166
1167#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1168msgid "AMPR AX.25"
1169msgstr "AMPR AX.25"
1170
1171#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1172#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
1173msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1174msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1175
1176#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
1177msgid "ARCnet"
1178msgstr "ARCnet"
1179
1180#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1181msgid "Frame Relay DLCI"
1182msgstr "Frame Relay DLCI"
1183
1184#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
1185msgid "Metricom Starmode IP"
1186msgstr "Metricom Starmode IP"
1187
1188#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1189msgid "Serial Line IP"
1190msgstr "IP na sériovej linke"
1191
1192#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
1193msgid "VJ Serial Line IP"
1194msgstr "IP na VJ sériovej linke"
1195
1196#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1197msgid "6-bit Serial Line IP"
1198msgstr "IP na 6-bitovej sériovej linke"
1199
1200#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1201msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1202msgstr "IP na VJ 6-bitovej sériovej linke"
1203
1204#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1205msgid "Adaptive Serial Line IP"
1206msgstr "IP na adaptívnej sériovej linke"
6cc5e1a6 1207
2ba86315
DB
1208#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1209msgid "AMPR ROSE"
1210msgstr "AMPR ROSE"
6cc5e1a6 1211
2ba86315
DB
1212#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
1213msgid "Generic X.25"
1214msgstr "Všeobecný X.25"
6cc5e1a6 1215
2ba86315
DB
1216#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1217msgid "Point-to-Point Protocol"
1218msgstr "Point-to-Point Protocol"
6cc5e1a6 1219
2ba86315
DB
1220#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1221msgid "(Cisco)-HDLC"
1222msgstr "(Cisco)-HDLC"
6cc5e1a6 1223
2ba86315
DB
1224#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1225msgid "LAPB"
1226msgstr "LAPB"
6cc5e1a6 1227
2ba86315
DB
1228#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1229msgid "IPIP Tunnel"
1230msgstr "IPIP tunel"
6cc5e1a6 1231
2ba86315
DB
1232#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
1233msgid "Frame Relay Access Device"
1234msgstr "Prístupové zariadenie Frame Relay"
6cc5e1a6 1235
2ba86315
DB
1236#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
1237msgid "Local Loopback"
1238msgstr "Lokálne rozhranie (loopback)"
6cc5e1a6 1239
2ba86315
DB
1240#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
1241msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1242msgstr "Fiber Distributed Data Interface"
6cc5e1a6 1243
2ba86315
DB
1244#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
1245msgid "IPv6-in-IPv4"
1246msgstr "IPv6-in-IPv4"
6cc5e1a6 1247
2ba86315
DB
1248#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
1249msgid "HIPPI"
1250msgstr "HIPPI"
6cc5e1a6 1251
2ba86315
DB
1252#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
1253msgid "Ash"
1254msgstr "Ash"
7486d297 1255
2ba86315
DB
1256#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
1257msgid "Econet"
1258msgstr "Econet"
7486d297 1259
2ba86315
DB
1260#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1261msgid "IrLAP"
1262msgstr "IrLAP"
6cc5e1a6 1263
2ba86315
DB
1264#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
1265#, c-format
1266msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1267msgstr "Chyba SIOCGIFCONF: %s"
6cc5e1a6 1268
2ba86315
DB
1269#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
1270#, c-format
1271msgid "No network devices found"
1272msgstr "Neboli nájdené žiadne sieťové zariadenia"
6cc5e1a6 1273
2ba86315 1274#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
6cc5e1a6 1275#, c-format
2ba86315
DB
1276msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1277msgstr "Nepodarilo sa otvoriť /proc/net/dev: %s"
1278
1279#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
1280msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1281msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/dev. Neznámy formát."
6cc5e1a6 1282
2ba86315
DB
1283#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
1284#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
6cc5e1a6 1285#, c-format
2ba86315
DB
1286msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1287msgstr "Nepodarilo sa zistiť názov rozhrania z „%s“"
6cc5e1a6 1288
2ba86315
DB
1289#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
1290#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
6cc5e1a6
DB
1291#, c-format
1292msgid ""
2ba86315
DB
1293"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1294"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
6cc5e1a6 1295msgstr ""
cb7f7ba8
DB
1296"Nepodarili sa zistiť štatistiky rozhrania z „%s“. prx_idx = %d; ptx_idx = "
1297"%d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
6cc5e1a6 1298
2ba86315
DB
1299#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
1300msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1301msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/wireless. Neznámy formát."
6cc5e1a6 1302
2ba86315 1303#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
6cc5e1a6 1304#, c-format
2ba86315
DB
1305msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1306msgstr ""
cb7f7ba8
DB
1307"Nepodarili sa zistiť podrobnosti bezdrôtového pripojenia z „%s“. link_idx = "
1308"%d;"
6cc5e1a6 1309
2ba86315
DB
1310#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
1311#, c-format
1312msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1313msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k rozhraniu, „%s“"
6cc5e1a6 1314
2ba86315
DB
1315#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
1316#, c-format
1317msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1318msgstr "Nepodarilo sa poslať ioctl rozhraniu, „%s“"
6cc5e1a6 1319
2ba86315
DB
1320#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
1321#, c-format
1322msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1323msgstr "Nepodarilo sa analyzovať príkazový riadok „%s“: %s"
6cc5e1a6 1324
2ba86315
DB
1325#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
1326msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1327msgstr "Nepodarilo sa prečítať výstup „netstat“. Neznámy formát."
6cc5e1a6 1328
2ba86315
DB
1329#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1330msgid "Disconnected"
1331msgstr "Odpojené"
6cc5e1a6 1332
2ba86315
DB
1333#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1334msgid "Idle"
1335msgstr "Nečinné"
6cc5e1a6 1336
2ba86315
DB
1337#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1338msgid "Sending"
1339msgstr "Posiela sa"
6cc5e1a6 1340
2ba86315
DB
1341#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1342msgid "Receiving"
1343msgstr "Prijíma"
6cc5e1a6 1344
2ba86315
DB
1345#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1346msgid "Sending/Receiving"
1347msgstr "Odosiela/prijíma"
6cc5e1a6 1348
aaccad27 1349#: ../src/plugins/batt/batt.c:133
2ba86315
DB
1350msgid "No batteries found"
1351msgstr "Neboli nájdené batérie"
6cc5e1a6 1352
aaccad27 1353#: ../src/plugins/batt/batt.c:179
6cc5e1a6
DB
1354#, c-format
1355msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
7486d297 1356msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %d:%02d do plného nabitia"
6cc5e1a6 1357
aaccad27 1358#: ../src/plugins/batt/batt.c:190
6cc5e1a6
DB
1359#, c-format
1360msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
7486d297 1361msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, zostáva %d:%02d"
6cc5e1a6 1362
aaccad27 1363#: ../src/plugins/batt/batt.c:196
7486d297
DB
1364#, c-format
1365msgid "Battery: %d%% charged"
1366msgstr "Batéria: nabitá na %d %%"
1367
aaccad27 1368#: ../src/plugins/batt/batt.c:554
6cc5e1a6 1369msgid "Hide if there is no battery"
7486d297 1370msgstr "Skryť ak neexistujú batérie"
6cc5e1a6 1371
aaccad27 1372#: ../src/plugins/batt/batt.c:556
6cc5e1a6 1373msgid "Alarm command"
7486d297 1374msgstr "Príkaz budíka"
6cc5e1a6 1375
aaccad27 1376#: ../src/plugins/batt/batt.c:557
6cc5e1a6 1377msgid "Alarm time (minutes left)"
7486d297 1378msgstr "Čas budíka (zostáva minút)"
6cc5e1a6 1379
aaccad27 1380#: ../src/plugins/batt/batt.c:558
6cc5e1a6 1381msgid "Background color"
7486d297 1382msgstr "Farba pozadia"
6cc5e1a6 1383
aaccad27 1384#: ../src/plugins/batt/batt.c:559
6cc5e1a6 1385msgid "Charging color 1"
7486d297 1386msgstr "Farba nabíjania 1"
6cc5e1a6 1387
aaccad27 1388#: ../src/plugins/batt/batt.c:560
6cc5e1a6 1389msgid "Charging color 2"
7486d297 1390msgstr "Farba nabíjania 2"
6cc5e1a6 1391
aaccad27 1392#: ../src/plugins/batt/batt.c:561
6cc5e1a6 1393msgid "Discharging color 1"
7486d297 1394msgstr "Farba vybíjania 1"
6cc5e1a6 1395
aaccad27 1396#: ../src/plugins/batt/batt.c:562
6cc5e1a6 1397msgid "Discharging color 2"
7486d297 1398msgstr "Farba vybíjania 2"
6cc5e1a6 1399
aaccad27 1400#: ../src/plugins/batt/batt.c:563
6cc5e1a6 1401msgid "Border width"
7486d297 1402msgstr "Šírka okraja"
6cc5e1a6 1403
aaccad27 1404#: ../src/plugins/batt/batt.c:593
6cc5e1a6 1405msgid "Battery Monitor"
7486d297 1406msgstr "Monitor batérie"
6cc5e1a6 1407
aaccad27 1408#: ../src/plugins/batt/batt.c:595
6cc5e1a6 1409msgid "Display battery status using ACPI"
7486d297
DB
1410msgstr "Zobrazovať stav batérie pomocou ACPI"
1411
aaccad27 1412#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:258
7486d297
DB
1413msgid "Show CapsLock"
1414msgstr "Zobrazovať CapsLock"
1415
aaccad27 1416#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:259
7486d297
DB
1417msgid "Show NumLock"
1418msgstr "Zobrazovať NumLock"
6cc5e1a6 1419
aaccad27 1420#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:260
7486d297
DB
1421msgid "Show ScrollLock"
1422msgstr "Zobrazovať ScrollLock"
1423
aaccad27 1424#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:295
2ba86315 1425msgid "Keyboard LED"
7486d297 1426msgstr "LED klávesnice"
6cc5e1a6 1427
aaccad27 1428#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:297
6cc5e1a6 1429msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
7486d297 1430msgstr "Indikátory stavu klávesov CapsLock, NumLock a ScrollLock"
6cc5e1a6 1431
514580cf 1432#. A label to allow for click through
eea54180 1433#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:698
514580cf
DB
1434msgid "No Indicators"
1435msgstr ""
cb7f7ba8 1436
eea54180 1437#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:897
514580cf
DB
1438#, fuzzy
1439msgid "Indicator Applications"
1440msgstr "Aplikácie"
cb7f7ba8 1441
eea54180 1442#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:898
514580cf
DB
1443msgid "Clock Indicator"
1444msgstr ""
cb7f7ba8 1445
eea54180 1446#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:899
514580cf
DB
1447msgid "Messaging Menu"
1448msgstr ""
cb7f7ba8 1449
eea54180 1450#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:900
514580cf
DB
1451#, fuzzy
1452msgid "Network Menu"
1453msgstr "Menu adresára"
cb7f7ba8 1454
eea54180 1455#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:901
514580cf
DB
1456msgid "Session Menu"
1457msgstr ""
cb7f7ba8 1458
eea54180 1459#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:902
514580cf
DB
1460#, fuzzy
1461msgid "Sound Menu"
1462msgstr "Poskytnúť ponuku"
cb7f7ba8 1463
eea54180 1464#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:928
514580cf
DB
1465msgid "Indicator applets"
1466msgstr ""
cb7f7ba8 1467
eea54180 1468#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:930
514580cf
DB
1469#, fuzzy
1470msgid "Add indicator applets to the panel"
1471msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
cb7f7ba8 1472
aaccad27 1473#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:277
eea54180
DB
1474#, c-format
1475msgid "CPU usage: %.2f%%"
1476msgstr ""
1477
aaccad27 1478#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:360
eea54180
DB
1479#, c-format
1480msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
1481msgstr ""
1482
1483#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:712
514580cf
DB
1484#, fuzzy
1485msgid "CPU color"
1486msgstr "Vlastná farba"
cb7f7ba8 1487
eea54180 1488#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:713
514580cf
DB
1489#, fuzzy
1490msgid "Display RAM usage"
1491msgstr "Zobraziť využitie CPU"
cb7f7ba8 1492
eea54180 1493#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:714
514580cf
DB
1494#, fuzzy
1495msgid "RAM color"
1496msgstr "Zafarbenie:"
cb7f7ba8 1497
eea54180
DB
1498#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:715
1499#, fuzzy
1500msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
1501msgstr "Operácia po kliknutí (predvolená: zobraziť kalendár)"
1502
1503#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:808
514580cf
DB
1504#, fuzzy
1505msgid "Resource monitors"
1506msgstr "Monitorovať rozhranie"
cb7f7ba8 1507
eea54180 1508#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:810
514580cf
DB
1509msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1510msgstr ""
cb7f7ba8 1511
eea54180 1512#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:720
514580cf
DB
1513msgid "WNCKPager"
1514msgstr ""
cb7f7ba8 1515
eea54180 1516#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:722
514580cf
DB
1517#, fuzzy
1518msgid "WNCKpager plugin"
1519msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
4652f59b 1520
aaccad27
AL
1521#~ msgid "<b>Icon</b>"
1522#~ msgstr "<b>Ikona</b>"
1523
1524#~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
1525#~ msgstr "Nastaviť Prepínanie rozloženia klávesnice"
1526
1527#~ msgid "image"
1528#~ msgstr "obrázok"
1529
1530#~ msgid "text"
1531#~ msgstr "text"
1532
1533#~ msgid "Per application settings"
1534#~ msgstr "Podľa nastavenia aplikácie"
1535
1536#~ msgid "Default layout:"
1537#~ msgstr "Štandardné rozloženie:"
1538
4652f59b
DB
1539#~ msgid "Available Applications"
1540#~ msgstr "Dostupné aplikácie"
1541
aa0e9095
DB
1542#~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
1543#~ msgstr "Zobrazenie teploty systému, kesler.daniel@gmail.com"
1544
aa0e9095
DB
1545#~ msgid "Left\t"
1546#~ msgstr "Vľavo\t"
1547
1548#~ msgid "Top\t"
1549#~ msgstr "Hore\t"
1550
2ba86315
DB
1551#~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
1552#~ msgstr "Nebol nájdený súbor pixmap: %s"
6cc5e1a6 1553
2ba86315
DB
1554#~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
1555#~ msgstr "Č. plochy / Názov plochy"
1556
1557#~ msgid ""
1558#~ "Allows you to switch the keyboard layout and\n"
1559#~ "displays the currently selected layout."
1560#~ msgstr ""
1561#~ "Umožňuje vám prepínať rozloženie klávesnice\n"
1562#~ "zobrazuje práve vybrané rozloženie."
1563
1564#~ msgid "Other plugins available here"
1565#~ msgstr "Ostatné zásuvné moduly sú dostupné tu"
1566
1567#~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
1568#~ msgstr "Stará oznamovacia oblasť KDE/GNOME"
1569
1570#~ msgid "Enable Image:"
1571#~ msgstr "Zapnúť obrázok:"
1572
1573#~ msgid "Enable Transparency"
1574#~ msgstr "Zapnúť priesvitnosť"
1575
2ba86315
DB
1576#~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
1577#~ msgstr " --configure -- spustiť konfiguračný nástroj\n"
1578
1579#~ msgid " -C -- same as --configure\n"
1580#~ msgstr " -C -- ekvivalent --configure\n"
1581
1582#~ msgid "Add Button"
1583#~ msgstr "Pridať tlačidlo"
1584
1585#~ msgid "Button Properties"
1586#~ msgstr "Vlastnosti tlačidla"
1587
1588#~ msgid "Remove Button"
1589#~ msgstr "Odstrániť tlačidlo"
1590
1591#~ msgid "Buttons"
1592#~ msgstr "Tlačidlá"
1593
1594#~ msgid "Accept SkipPager"
1595#~ msgstr "Prijať SkipPager"
1596
1597#~ msgid "Show Iconified windows"
1598#~ msgstr "Zobraziť ikonifikované okná"
1599
1600#~ msgid "Show mapped windows"
1601#~ msgstr "Zobraziť mapované okná"
1602
1603#~ msgid "Action"
1604#~ msgstr "Činnosť"
1605
2ba86315
DB
1606#~ msgid "Kayboard Layout switcher"
1607#~ msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
1608
1609#~ msgid ""
1610#~ "Dynamic\n"
1611#~ "Pixels\n"
1612#~ "% Percent"
1613#~ msgstr ""
1614#~ "Dynamicky\n"
1615#~ "Pixelov\n"
1616#~ "% percent"
1617
1618#~ msgid ""
1619#~ "Left\n"
1620#~ "Center\n"
1621#~ "Right"
1622#~ msgstr ""
1623#~ "Vľavo\n"
1624#~ "Na stred\n"
1625#~ "Vpravo"
1626
1627#~ msgid ""
1628#~ "Left\n"
1629#~ "Right\n"
1630#~ "Top\n"
1631#~ "Bottom"
1632#~ msgstr ""
1633#~ "Vľavo\n"
1634#~ "Vpravo\n"
1635#~ "Hore\n"
1636#~ "Dolu"
1637
1638#~ msgid "Where to put the panel?"
1639#~ msgstr "Kam umiestniť panel?"
1640
1641#~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
1642#~ msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %s"
1643
1644#~ msgid "charging finished"
1645#~ msgstr "nabíjanie dokončené"
1646
1647#~ msgid "charging"
1648#~ msgstr "nabíja sa"
6cc5e1a6 1649
7486d297
DB
1650#, fuzzy
1651#~ msgid "Add to desktop panel"
1652#~ msgstr "Pridať modul do panela"
2ba86315 1653
7486d297
DB
1654#~ msgid "Education"
1655#~ msgstr "Výučba"
2ba86315 1656
7486d297
DB
1657#~ msgid "Development"
1658#~ msgstr "Vývoj"
2ba86315 1659
7486d297
DB
1660#~ msgid "Audio & Video"
1661#~ msgstr "Zvuk a video"
2ba86315 1662
7486d297
DB
1663#~ msgid "Graphics"
1664#~ msgstr "Grafika"
2ba86315 1665
7486d297
DB
1666#~ msgid "System Tools"
1667#~ msgstr "Systémové nástroje"
2ba86315 1668
7486d297
DB
1669#~ msgid "Office"
1670#~ msgstr "Kancelária"
2ba86315 1671
7486d297
DB
1672#~ msgid "Accessories"
1673#~ msgstr "Príslušenstvo"
2ba86315 1674
6cc5e1a6
DB
1675#~ msgid "% of edge"
1676#~ msgstr "% okraja"
2ba86315 1677
6cc5e1a6
DB
1678#~ msgid "Plugins"
1679#~ msgstr "Moduly"
1680
6cc5e1a6
DB
1681#, fuzzy
1682#~ msgid "Logout Command"
1683#~ msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
2ba86315 1684
6cc5e1a6
DB
1685#~ msgid "lxpanel configurator"
1686#~ msgstr "Konfigurátor lxpanel"
2ba86315 1687
6cc5e1a6
DB
1688#~ msgid "<b>Transparency</b>"
1689#~ msgstr "<b>Priesvitnosť</b>"
2ba86315 1690
6cc5e1a6
DB
1691#~ msgid "Set Dock Type"
1692#~ msgstr "Dokk típus beállítása"
2ba86315 1693
6cc5e1a6
DB
1694#~ msgid "_Add"
1695#~ msgstr "新增(_A)"
2ba86315 1696
6cc5e1a6
DB
1697#~ msgid "_Remove"
1698#~ msgstr "移除(_R)"
2ba86315 1699
6cc5e1a6
DB
1700#~ msgid "Right-click to get context menu. Drag & Drop to change order."
1701#~ msgstr "可以按右鍵使用選單,用拖曳改變順序"
2ba86315 1702
6cc5e1a6
DB
1703#~ msgid "Plugins..."
1704#~ msgstr "外掛..."