Adding upstream version 0.7.2.
[debian/lxpanel.git] / po / sk.po
CommitLineData
6cc5e1a6
DB
1# Slovak translation of lxpanel
2# Copyright (C) 2006 lxde team
3# This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
cb7f7ba8 4# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009, 2010.
6cc5e1a6
DB
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: lxpanel\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6b775dbb 10"POT-Creation-Date: 2014-03-27 08:58+0100\n"
cb7f7ba8 11"PO-Revision-Date: 2010-08-08 11:30+0100\n"
6cc5e1a6
DB
12"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
13"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
cb7f7ba8 14"Language: sk\n"
6cc5e1a6 15"MIME-Version: 1.0\n"
6b775dbb 16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
6cc5e1a6 17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
cb7f7ba8
DB
18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
19"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
2ba86315 20
6b775dbb
AG
21#. { "configure", N_("Preferences"), configure },
22#: ../src/configurator.c:55 ../src/gtk-run.c:361 ../src/plugins/menu.c:770
6cc5e1a6
DB
23msgid "Run"
24msgstr "Spustiť"
25
6b775dbb 26#: ../src/configurator.c:57 ../src/plugins/menu.c:771
6cc5e1a6
DB
27msgid "Restart"
28msgstr "Reštartovať"
29
6b775dbb 30#: ../src/configurator.c:58 ../src/plugins/menu.c:772
6cc5e1a6
DB
31msgid "Logout"
32msgstr "Odhlásiť"
33
6b775dbb 34#: ../src/configurator.c:549
6cc5e1a6
DB
35msgid "Currently loaded plugins"
36msgstr "Momentálne načítané moduly"
37
6b775dbb 38#: ../src/configurator.c:558
6cc5e1a6 39msgid "Stretch"
7486d297 40msgstr "Natiahnuť"
6cc5e1a6 41
6b775dbb 42#: ../src/configurator.c:680
6cc5e1a6
DB
43msgid "Add plugin to panel"
44msgstr "Pridať modul do panela"
45
6b775dbb 46#: ../src/configurator.c:708
6cc5e1a6
DB
47msgid "Available plugins"
48msgstr "Dostupné moduly"
49
6b775dbb 50#: ../src/configurator.c:1244
6cc5e1a6
DB
51msgid "Logout command is not set"
52msgstr "Príkaz na odhlásenie nie je nastavený"
53
6b775dbb 54#: ../src/configurator.c:1312
2ba86315
DB
55msgid "Select a directory"
56msgstr "Vyberte adresár"
57
6b775dbb 58#: ../src/configurator.c:1312 ../src/configurator.c:1419
7486d297
DB
59msgid "Select a file"
60msgstr "Vyberte súbor"
61
6b775dbb 62#: ../src/configurator.c:1446
7486d297
DB
63msgid "_Browse"
64msgstr "_Prechádzať"
65
6b775dbb
AG
66#: ../src/panel.c:660
67msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
68msgstr ""
69
70#: ../src/panel.c:687
6cc5e1a6
DB
71msgid ""
72"Really delete this panel?\n"
73"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
74msgstr ""
7486d297
DB
75"Skutočne chcete zmazať tento panel?\n"
76"<b>Upozornenie: Túto operáciu nemožno vrátiť.</b>"
6cc5e1a6 77
6b775dbb 78#: ../src/panel.c:689
6cc5e1a6 79msgid "Confirm"
7486d297 80msgstr "Potvrdiť"
6cc5e1a6 81
2ba86315 82#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
6b775dbb 83#: ../src/panel.c:721
2ba86315
DB
84msgid "translator-credits"
85msgstr "Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009."
86
6b775dbb 87#: ../src/panel.c:726
2ba86315
DB
88msgid "LXPanel"
89msgstr "LXPanel"
90
6b775dbb
AG
91#: ../src/panel.c:744
92#, fuzzy
93msgid "Copyright (C) 2008-2013"
cb7f7ba8
DB
94msgstr "Copyright (C) 2008-2011"
95
6b775dbb 96#: ../src/panel.c:745
2ba86315
DB
97msgid "Desktop panel for LXDE project"
98msgstr "Panel plochy projektu LXDE"
99
6b775dbb 100#: ../src/panel.c:782
6cc5e1a6 101msgid "Add / Remove Panel Items"
7486d297 102msgstr "Pridať / odstrániť položky panela"
6cc5e1a6 103
6b775dbb 104#: ../src/panel.c:791
6cc5e1a6
DB
105#, c-format
106msgid "Remove \"%s\" From Panel"
7486d297 107msgstr "Odstrániť „%s“ z panela"
6cc5e1a6 108
6b775dbb 109#: ../src/panel.c:803
6cc5e1a6 110msgid "Panel Settings"
7486d297 111msgstr "Nastavenia panela"
6cc5e1a6 112
6b775dbb 113#: ../src/panel.c:809
2ba86315
DB
114msgid "Create New Panel"
115msgstr "Vytvoriť nový panel"
116
6b775dbb 117#: ../src/panel.c:815
6cc5e1a6 118msgid "Delete This Panel"
7486d297 119msgstr "Zmazať tento panel"
6cc5e1a6 120
6b775dbb 121#: ../src/panel.c:826
2ba86315
DB
122msgid "About"
123msgstr "O aplikácii"
124
6b775dbb 125#: ../src/panel.c:834
6cc5e1a6 126msgid "Panel"
7486d297 127msgstr "Panel"
6cc5e1a6 128
6b775dbb 129#: ../src/panel.c:847
7486d297 130#, c-format
6cc5e1a6 131msgid "\"%s\" Settings"
7486d297 132msgstr "Nastavenia „%s“"
6cc5e1a6 133
6b775dbb 134#: ../src/panel.c:1109 ../src/panel.c:1117 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
cb7f7ba8
DB
135msgid "Height:"
136msgstr "Výška:"
137
6b775dbb 138#: ../src/panel.c:1110 ../src/panel.c:1116 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
cb7f7ba8
DB
139msgid "Width:"
140msgstr "Šírka:"
141
6b775dbb 142#: ../src/panel.c:1111 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
cb7f7ba8
DB
143msgid "Left"
144msgstr "Vľavo"
145
6b775dbb 146#: ../src/panel.c:1112 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
cb7f7ba8
DB
147msgid "Right"
148msgstr "Vpravo"
149
6b775dbb 150#: ../src/panel.c:1118 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
cb7f7ba8
DB
151msgid "Top"
152msgstr "Hore"
153
6b775dbb 154#: ../src/panel.c:1119 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
cb7f7ba8
DB
155msgid "Bottom"
156msgstr "Dolu"
157
6b775dbb 158#: ../src/panel.c:1428
6cc5e1a6
DB
159#, c-format
160msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
161msgstr "lxpanel %s - odľahčený GTK2+ panel pre unixové pracovné prostredia\n"
162
6b775dbb 163#: ../src/panel.c:1429
6cc5e1a6
DB
164#, c-format
165msgid "Command line options:\n"
166msgstr "Voľby príkazového riadka:\n"
167
6b775dbb 168#: ../src/panel.c:1430
6cc5e1a6
DB
169#, c-format
170msgid " --help -- print this help and exit\n"
7486d297 171msgstr " --help -- vypísať tohto pomocníka a skončiť\n"
6cc5e1a6 172
6b775dbb 173#: ../src/panel.c:1431
6cc5e1a6
DB
174#, c-format
175msgid " --version -- print version and exit\n"
7486d297 176msgstr " --version -- vypísať verziu a skončiť\n"
6cc5e1a6 177
6b775dbb 178#: ../src/panel.c:1432
6cc5e1a6
DB
179#, c-format
180msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
2ba86315
DB
181msgstr ""
182" --log <číslo> -- nastaviť podrobnosti záznamu 0-5. 0 - žiadny 5 - "
183"podrobný\n"
6cc5e1a6 184
2ba86315 185#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
6b775dbb 186#: ../src/panel.c:1434
6cc5e1a6
DB
187#, c-format
188msgid " --profile name -- use specified profile\n"
7486d297 189msgstr " --profile meno -- použiť uvedený profil\n"
6cc5e1a6 190
6b775dbb 191#: ../src/panel.c:1436
6cc5e1a6
DB
192#, c-format
193msgid " -h -- same as --help\n"
7486d297 194msgstr " -h -- ekvivalent --help\n"
6cc5e1a6 195
6b775dbb 196#: ../src/panel.c:1437
6cc5e1a6
DB
197#, c-format
198msgid " -p -- same as --profile\n"
7486d297 199msgstr " -p -- ekvivalent --profile\n"
6cc5e1a6 200
6b775dbb 201#: ../src/panel.c:1438
6cc5e1a6
DB
202#, c-format
203msgid " -v -- same as --version\n"
7486d297 204msgstr " -v -- ekvivalent --version\n"
6cc5e1a6 205
2ba86315 206#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
6b775dbb 207#: ../src/panel.c:1440
7486d297 208#, c-format
6cc5e1a6
DB
209msgid ""
210"\n"
211"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
212"\n"
213msgstr ""
214"\n"
7486d297 215"Podrobnosti nájdete na http://lxde.org/\n"
6cc5e1a6
DB
216"\n"
217
6b775dbb
AG
218#: ../src/plugin.c:370
219msgid "No file manager is configured."
220msgstr ""
221
222#: ../src/gtk-run.c:374
6cc5e1a6
DB
223msgid "Enter the command you want to execute:"
224msgstr "Zadajte príkaz, ktorý chcete vykonať:"
225
6b775dbb
AG
226#. vim: set sw=4 et sts=4 ts=4 :
227#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchtaskbar.c:3414
228#, fuzzy
229msgid "Application Launch and Task Bar"
230msgstr "Spúšťací panel"
231
232#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:2
233#, fuzzy
234msgid "<b>Mode:</b>"
235msgstr "<b>Veľkosť</b>"
236
237#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
238msgid "Launchers"
239msgstr ""
240
241#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
242#, fuzzy
243msgid "<b>Launchbar</b>"
244msgstr "<b>Priesvitnosť</b>"
245
246#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
247msgid "Show tooltips"
248msgstr "Zobraziť bublinové tipy"
249
250#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
251msgid "Icons only"
252msgstr "Iba ikony"
253
254#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
255msgid "Flat buttons"
256msgstr "Ploché tlačidlá"
257
258#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
259msgid "Show windows from all desktops"
260msgstr "Zobraziť okná zo všetkých plôch"
261
262#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
263msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
264msgstr ""
265
266#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
267msgid "Use mouse wheel"
268msgstr "Používať koliesko myši"
269
270#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
271msgid "Flash when there is any window requiring attention"
272msgstr "Blikať, keď niektoré okno vyžaduje pozornosť"
273
274#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
275msgid "Combine multiple application windows into a single button"
276msgstr "Zoskupovať okná viacerých aplikácií do jedného tlačidla"
277
278#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
279msgid "Maximum width of task button"
280msgstr "Maximálna šírka tlačidla úlohy"
281
282#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
283msgid "Spacing"
284msgstr "Rozostupy"
285
286#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
287#, fuzzy
288msgid "<b>Taskbar</b>"
289msgstr "<b>Priesvitnosť</b>"
290
291#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
292#, fuzzy
293msgid "Only Application Launch Bar"
294msgstr "Spúšťací panel"
295
296#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
297#, fuzzy
298msgid "Only Task Bar (Window List)"
299msgstr "Panel úloh (Zoznam okien)"
300
301#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
302#, fuzzy
303msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
514580cf
DB
304msgstr "Spúšťací panel"
305
eea54180
DB
306#: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
307msgid "<b>Connection</b>"
308msgstr "<b>Pripojenie</b>"
309
514580cf 310#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
eea54180
DB
311msgid "Status:"
312msgstr "Stav:"
514580cf
DB
313
314#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
eea54180
DB
315msgid "_Name:"
316msgstr "_Názov:"
514580cf
DB
317
318#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
eea54180
DB
319msgid "<b>Activity</b>"
320msgstr "<b>Aktivita</b>"
514580cf
DB
321
322#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
eea54180
DB
323msgid "Received:"
324msgstr "Prijaté:"
514580cf
DB
325
326#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
eea54180
DB
327msgid "Sent:"
328msgstr "Poslané:"
514580cf
DB
329
330#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
514580cf
DB
331msgid "<b>Signal Strength</b>"
332msgstr "<b>Sila signálu</b>"
333
334#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
eea54180
DB
335#, no-c-format
336msgid "0%"
337msgstr "0 %"
514580cf 338
eea54180
DB
339#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
340msgid "General"
341msgstr "Všeobecné"
514580cf
DB
342
343#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
eea54180
DB
344msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
345msgstr "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
514580cf
DB
346
347#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
eea54180
DB
348msgid "Address:"
349msgstr "Adresa:"
514580cf
DB
350
351#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
eea54180
DB
352msgid "Destination:"
353msgstr "Cieľ:"
514580cf 354
aaccad27
AL
355#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../src/plugins/netstat/netstat.c:362
356#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:373
eea54180
DB
357msgid "Broadcast:"
358msgstr "Broadcast:"
514580cf
DB
359
360#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
eea54180
DB
361msgid "Subnet Mask:"
362msgstr "Maska podsiete:"
514580cf
DB
363
364#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
eea54180
DB
365msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
366msgstr "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
514580cf
DB
367
368#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
eea54180
DB
369msgid "Scope:"
370msgstr "Rozsah:"
514580cf
DB
371
372#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
eea54180
DB
373msgid "<b>Network Device</b>"
374msgstr "<b>Sieťové zariadenie</b>"
514580cf
DB
375
376#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
514580cf
DB
377msgid "Type:"
378msgstr "Typ:"
379
eea54180
DB
380#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
381msgid "Support"
382msgstr "Podpora"
383
514580cf 384#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
eea54180
DB
385msgid "Con_figure"
386msgstr "Kon_figurácia"
387
388#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
389msgid "Dynamic"
390msgstr "Dynamická"
514580cf
DB
391
392#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
eea54180
DB
393msgid "Pixels"
394msgstr "Pixelov"
395
396#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
514580cf
DB
397#, no-c-format
398msgid "% Percent"
399msgstr "% percent"
400
514580cf 401#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
aaccad27
AL
402msgid "None"
403msgstr ""
514580cf
DB
404
405#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
aaccad27
AL
406#, fuzzy
407msgid "Err"
408msgstr "Chyba"
514580cf
DB
409
410#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
aaccad27
AL
411#, fuzzy
412msgid "Warn"
413msgstr "Upozornenie1"
514580cf 414
eea54180 415#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
aaccad27
AL
416msgid "Info"
417msgstr ""
418
419#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
420msgid "All"
421msgstr ""
422
423#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
424msgid "Panel Preferences"
425msgstr "Nastavenia panelu"
426
427#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
428msgid "Edge:"
eea54180 429msgstr "Okraj:"
514580cf 430
aaccad27 431#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
514580cf
DB
432msgid "Center"
433msgstr "Stred"
434
514580cf 435#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
aaccad27
AL
436msgid "Alignment:"
437msgstr "Zarovnanie:"
514580cf
DB
438
439#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
aaccad27
AL
440msgid "Margin:"
441msgstr "Okraj:"
514580cf
DB
442
443#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
6b775dbb
AG
444#, fuzzy
445msgid "Monitor:"
446msgstr "Monitor batérie"
447
448#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
aaccad27
AL
449msgid "<b>Position</b>"
450msgstr "<b>Poloha</b>"
451
6b775dbb 452#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
aaccad27
AL
453msgid "Icon size:"
454msgstr ""
455
6b775dbb 456#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
eea54180
DB
457msgid "<b>Size</b>"
458msgstr "<b>Veľkosť</b>"
514580cf 459
6b775dbb 460#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
514580cf
DB
461msgid "Geometry"
462msgstr "Geometria"
463
6b775dbb 464#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
eea54180
DB
465msgid "System theme"
466msgstr "Vzhľad systému"
467
6b775dbb 468#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
eea54180
DB
469msgid "Solid color (with opacity)"
470msgstr "Súvislá farba (s krytím)"
471
6b775dbb 472#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1479
514580cf
DB
473msgid "Image"
474msgstr "Obrázok"
475
6b775dbb 476#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
eea54180
DB
477msgid "Select an image file"
478msgstr "Vyberte súbor obrázka"
514580cf 479
6b775dbb 480#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
eea54180
DB
481msgid "<b>Background</b>"
482msgstr "<b>Pozadie</b>"
514580cf 483
6b775dbb 484#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
eea54180
DB
485msgid "Custom color"
486msgstr "Vlastná farba"
514580cf 487
6b775dbb
AG
488#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../src/plugins/space.c:93
489#: ../src/plugins/batt/batt.c:632
eea54180
DB
490msgid "Size"
491msgstr "Veľkosť"
514580cf 492
6b775dbb 493#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
eea54180
DB
494msgid "<b>Font</b>"
495msgstr "<b>Písmo</b>"
514580cf 496
6b775dbb 497#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
eea54180
DB
498msgid "Appearance"
499msgstr "Vzhľad"
514580cf 500
6b775dbb 501#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
eea54180
DB
502msgid "Panel Applets"
503msgstr "Aplety v paneli"
514580cf 504
6b775dbb 505#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
eea54180
DB
506msgid "Logout Command:"
507msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
508
6b775dbb 509#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
eea54180
DB
510msgid "Terminal Emulator:"
511msgstr "Emulátor terminálu:"
514580cf 512
6b775dbb 513#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
eea54180
DB
514msgid "File Manager:"
515msgstr "Správca súborov:"
514580cf 516
6b775dbb 517#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
eea54180
DB
518msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
519msgstr "<b>Nastaviť preferované aplikácie</b>"
514580cf 520
6b775dbb 521#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
eea54180
DB
522msgid "Make window managers treat the panel as dock"
523msgstr "Správcovia okien majú ukotvovať panel"
514580cf 524
6b775dbb 525#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
eea54180
DB
526msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
527msgstr "Rezervovať miesto, nezakrývať maximalizovanými oknami"
514580cf 528
6b775dbb 529#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
eea54180
DB
530msgid "<b>Properties</b>"
531msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
514580cf 532
6b775dbb 533#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
eea54180
DB
534msgid "Minimize panel when not in use"
535msgstr "Minimalizovať panel, keď sa napoužíva"
536
6b775dbb 537#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
eea54180
DB
538msgid "Size when minimized"
539msgstr "Veľkosť keď je minimalizovaný"
540
6b775dbb 541#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
aaccad27
AL
542msgid "pixels"
543msgstr "pixely"
544
6b775dbb 545#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
eea54180
DB
546msgid "<b>Automatic hiding</b>"
547msgstr "<b>Automatické skrývanie</b>"
514580cf 548
6b775dbb 549#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
aaccad27
AL
550msgid "Log level"
551msgstr ""
552
6b775dbb 553#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
aaccad27
AL
554#, fuzzy
555msgid "<b>Log level</b>"
556msgstr "<b>Sieťové zariadenie</b>"
557
6b775dbb 558#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
eea54180
DB
559msgid "Advanced"
560msgstr "Pokročilé"
514580cf 561
6b775dbb 562#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:276
6cc5e1a6
DB
563msgid "CPU Usage Monitor"
564msgstr "Monitor využitia CPU"
565
6b775dbb 566#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:277 ../src/plugins/monitors/monitors.c:713
6cc5e1a6
DB
567msgid "Display CPU usage"
568msgstr "Zobraziť využitie CPU"
569
6b775dbb
AG
570#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:180 ../src/plugins/deskno/deskno.c:200
571msgid "Desktop Number / Workspace Name"
572msgstr "Číslo plochy / Názov plochy"
573
574#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:182 ../src/plugins/dclock.c:429
aa0e9095
DB
575msgid "Bold font"
576msgstr "Hrubé písmo"
577
6b775dbb 578#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:183
aa0e9095 579msgid "Display desktop names"
32a67dc7 580msgstr "Zobraziť názvy plôch"
aa0e9095 581
6b775dbb 582#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:201
6cc5e1a6
DB
583msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
584msgstr "Zobrazenie čísla plochy, cmeury@users.sf.net"
585
aaccad27 586#: ../src/plugins/image.c:161
7486d297
DB
587msgid "Display Image and Tooltip"
588msgstr "Zobraziť obrázok a bublinový tip"
589
6b775dbb
AG
590#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:2450
591#, fuzzy
592msgid "_Close all windows"
593msgstr "_Zatvoriť okno"
6cc5e1a6 594
2ba86315 595#. Add Raise menu item.
6b775dbb 596#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3243
2ba86315
DB
597msgid "_Raise"
598msgstr "_Zdvihnúť"
599
600#. Add Restore menu item.
6b775dbb 601#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3248
2ba86315
DB
602msgid "R_estore"
603msgstr "_Obnoviť"
6cc5e1a6 604
2ba86315 605#. Add Maximize menu item.
6b775dbb 606#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3253
2ba86315
DB
607msgid "Ma_ximize"
608msgstr "Ma_ximalizovať"
6cc5e1a6 609
2ba86315 610#. Add Iconify menu item.
6b775dbb 611#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3258
2ba86315
DB
612msgid "Ico_nify"
613msgstr "Iko_nifikovať"
6cc5e1a6 614
6b775dbb 615#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3277
2ba86315
DB
616#, c-format
617msgid "Workspace _%d"
618msgstr "Pracovná plocha _%d"
6cc5e1a6 619
6b775dbb 620#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3282
6cc5e1a6
DB
621#, c-format
622msgid "Workspace %d"
7486d297 623msgstr "Pracovná plocha %d"
6cc5e1a6 624
2ba86315 625#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
6b775dbb 626#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3298
2ba86315
DB
627msgid "_All workspaces"
628msgstr "Všetky pr_acovné plochy"
6cc5e1a6 629
2ba86315 630#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
6b775dbb 631#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3304
2ba86315
DB
632msgid "_Move to Workspace"
633msgstr "_Presunúť na plochu"
6cc5e1a6 634
2ba86315 635#. Add Close menu item. By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
6b775dbb 636#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3310
2ba86315
DB
637msgid "_Close Window"
638msgstr "_Zatvoriť okno"
6cc5e1a6 639
6b775dbb
AG
640#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3312
641msgid "A_dd to Launcher"
642msgstr ""
6cc5e1a6 643
6b775dbb
AG
644#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3313
645#, fuzzy
646msgid "Rem_ove from Launcher"
647msgstr "Odstrániť „%s“ z panela"
6cc5e1a6 648
6b775dbb
AG
649#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3314
650msgid "_New Instance"
651msgstr ""
6cc5e1a6 652
6b775dbb
AG
653#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3384
654msgid "Application Launch Bar"
655msgstr "Spúšťací panel"
2ba86315 656
6b775dbb
AG
657#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3385
658msgid "Bar with buttons to launch application"
659msgstr "Panel s tlačidlami pre spúšťanie aplikácií"
6cc5e1a6 660
6b775dbb 661#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3395
6cc5e1a6
DB
662msgid "Task Bar (Window List)"
663msgstr "Panel úloh (Zoznam okien)"
664
6b775dbb 665#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3396
2ba86315
DB
666msgid ""
667"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
668"focus"
669msgstr ""
32a67dc7 670"Panel úloh zobrazuje všetky otvorené okná a umožňuje ich ikonifikovať, "
2ba86315 671"zatieniť alebo aktivovať"
6cc5e1a6 672
6b775dbb
AG
673#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3415
674#, fuzzy
675msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
676msgstr "Panel s tlačidlami pre spúšťanie aplikácií"
677
678#: ../src/plugins/dclock.c:423 ../src/plugins/dclock.c:443
679msgid "Digital Clock"
680msgstr "Digitálne hodiny"
681
682#: ../src/plugins/dclock.c:425
6cc5e1a6
DB
683msgid "Clock Format"
684msgstr "Formát hodín"
685
6b775dbb 686#: ../src/plugins/dclock.c:426
6cc5e1a6
DB
687msgid "Tooltip Format"
688msgstr "Formát bublinových tipov"
689
6b775dbb
AG
690#: ../src/plugins/dclock.c:427
691#, fuzzy, c-format
692msgid "Format codes: man 3 strftime; \\%n for line break"
32a67dc7 693msgstr "Formátovacie kódy: man 3 strftime; \\n znamená nový riadok"
6cc5e1a6 694
6b775dbb 695#: ../src/plugins/dclock.c:428
2ba86315
DB
696msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
697msgstr "Operácia po kliknutí (predvolená: zobraziť kalendár)"
698
6b775dbb 699#: ../src/plugins/dclock.c:430
aa0e9095 700msgid "Tooltip only"
32a67dc7 701msgstr "Iba bublinové tipy"
6cc5e1a6 702
6b775dbb 703#: ../src/plugins/dclock.c:431
514580cf
DB
704#, fuzzy
705msgid "Center text"
706msgstr "Stred"
707
6b775dbb 708#: ../src/plugins/dclock.c:444
2ba86315 709msgid "Display digital clock and tooltip"
6cc5e1a6
DB
710msgstr "Zobraziť digitálne hodiny a bublinové tipy"
711
6b775dbb 712#: ../src/plugins/menu.c:421
7486d297
DB
713msgid "Add to desktop"
714msgstr "Pridať na plochu"
715
6b775dbb 716#: ../src/plugins/menu.c:428
7486d297
DB
717msgid "Properties"
718msgstr "Vlastnosti"
719
6b775dbb 720#: ../src/plugins/menu.c:1041 ../src/plugins/menu.c:1054
6cc5e1a6
DB
721msgid "Menu"
722msgstr "Ponuka"
723
6b775dbb
AG
724#: ../src/plugins/menu.c:1042 ../src/plugins/dirmenu.c:365
725msgid "Icon"
726msgstr "Ikona"
727
728#: ../src/plugins/menu.c:1055
2ba86315
DB
729msgid "Application Menu"
730msgstr "Aplikačné menu"
6cc5e1a6 731
6b775dbb 732#: ../src/plugins/separator.c:72
2ba86315
DB
733msgid "Separator"
734msgstr "Oddeľovač"
7486d297 735
6b775dbb 736#: ../src/plugins/separator.c:73
2ba86315
DB
737msgid "Add a separator to the panel"
738msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
7486d297 739
6b775dbb 740#: ../src/plugins/pager.c:84 ../src/plugins/pager.c:98
2ba86315
DB
741msgid "Desktop Pager"
742msgstr "Stránkovač plôch"
7486d297 743
6b775dbb 744#: ../src/plugins/pager.c:85 ../src/plugins/pager.c:99
2ba86315
DB
745msgid "Simple pager plugin"
746msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
7486d297 747
6b775dbb 748#: ../src/plugins/space.c:91 ../src/plugins/space.c:100
2ba86315
DB
749msgid "Spacer"
750msgstr "Rozostup"
7486d297 751
6b775dbb 752#: ../src/plugins/space.c:101
2ba86315
DB
753msgid "Allocate space"
754msgstr "Vyhradiť miesto"
7486d297 755
6b775dbb 756#: ../src/plugins/tray.c:709
2ba86315
DB
757msgid "System Tray"
758msgstr "Oznamovacia oblasť"
7486d297 759
6b775dbb 760#: ../src/plugins/tray.c:710
2ba86315
DB
761msgid "System tray"
762msgstr "Oznamovacia oblasť"
7486d297 763
6b775dbb
AG
764#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:451
765msgid "New session is required for this option to take effect"
766msgstr ""
767
aaccad27 768#. dialog
6b775dbb 769#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:628
aaccad27
AL
770#, fuzzy
771msgid "Select Keyboard Model"
772msgstr "LED klávesnice"
7486d297 773
6b775dbb
AG
774#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:651 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:778
775#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:954
aaccad27
AL
776#, fuzzy
777msgid "Description"
778msgstr "Cieľ:"
7486d297 779
6b775dbb
AG
780#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:656 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:785
781#, fuzzy
782msgid "Id"
783msgstr "Nečinné"
784
aaccad27 785#. dialog
6b775dbb 786#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
aaccad27
AL
787#, fuzzy
788msgid "Select Layout Change Type"
789msgstr "Vyberte súbor obrázka"
7486d297 790
aaccad27 791#. dialog
6b775dbb 792#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
aaccad27
AL
793#, fuzzy
794msgid "Add Keyboard Layout"
795msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
796
6b775dbb 797#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:944 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1327
aaccad27
AL
798msgid "Flag"
799msgstr ""
7486d297 800
6b775dbb 801#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:949 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1331
aaccad27
AL
802msgid "Layout"
803msgstr ""
7486d297 804
6b775dbb 805#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1238 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1587
aaccad27
AL
806#, fuzzy
807msgid "Keyboard Layout Handler"
7486d297
DB
808msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
809
6b775dbb 810#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1260
aaccad27
AL
811#, fuzzy
812msgid "Keyboard Model"
813msgstr "LED klávesnice"
814
6b775dbb 815#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1281
aaccad27
AL
816#, fuzzy
817msgid "Keyboard Layouts"
818msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
819
6b775dbb 820#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1335
aaccad27
AL
821msgid "Variant"
822msgstr ""
823
6b775dbb 824#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1344
aaccad27
AL
825#, fuzzy
826msgid "Change Layout Option"
827msgstr "Zmeniť ikony okna"
828
6b775dbb
AG
829#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1364
830msgid "Advanced setxkbmap Options"
831msgstr ""
832
833#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1384
834msgid "Do _not reset existing options"
835msgstr ""
836
837#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1389
838msgid "Keep _system layouts"
839msgstr ""
840
841#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1398
aaccad27
AL
842#, fuzzy
843msgid "Per Window Settings"
844msgstr "Nastavenia panela"
845
6b775dbb 846#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1410
aaccad27
AL
847#, fuzzy
848msgid "_Remember layout for each window"
849msgstr "_Pamätať si rozloženie pre každú aplikáciu samostatne"
850
6b775dbb 851#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1419
aaccad27
AL
852#, fuzzy
853msgid "Show Layout as"
854msgstr "Zobraziť rozloženie ako"
855
6b775dbb 856#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1480
aaccad27
AL
857msgid "Custom Image"
858msgstr ""
859
6b775dbb 860#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1481
aaccad27
AL
861msgid "Text"
862msgstr ""
863
6b775dbb 864#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1507
aaccad27
AL
865msgid "Panel Icon Size"
866msgstr ""
867
6b775dbb 868#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1589
aaccad27
AL
869#, fuzzy
870msgid "Handle keyboard layouts"
7486d297
DB
871msgstr "Prepínať medzi dostupnými rozloženiami klávesnice"
872
6b775dbb 873#: ../src/plugins/wincmd.c:193
2ba86315
DB
874msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
875msgstr ""
876"Po kliknutí ľavým tlačidlom zmeniť všetky okná na ikony. Stredným tlačidlom "
877"ich tieňovať."
7486d297 878
6b775dbb 879#: ../src/plugins/wincmd.c:227 ../src/plugins/wincmd.c:245
6cc5e1a6 880msgid "Minimize All Windows"
7486d297 881msgstr "Minimalizovať všetky okná"
6cc5e1a6 882
6b775dbb
AG
883#: ../src/plugins/wincmd.c:229
884msgid "Alternately iconify/shade and raise"
885msgstr "Alternatívna ikonifikácia/tieňovanie a zdvihnutie"
886
887#: ../src/plugins/wincmd.c:246
6cc5e1a6
DB
888msgid ""
889"Sends commands to all desktop windows.\n"
2ba86315 890"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
6cc5e1a6 891msgstr ""
7486d297 892"Posiela príkazy všetkým oknám plochy.\n"
2ba86315 893"Podporované príkazy sú 1) ikonifikovať a 2) tieňovať"
6cc5e1a6 894
6b775dbb 895#: ../src/plugins/dirmenu.c:208
6cc5e1a6 896msgid "Open in _Terminal"
7486d297 897msgstr "Otvoriť v _termináli"
6cc5e1a6 898
6b775dbb
AG
899#: ../src/plugins/dirmenu.c:361 ../src/plugins/dirmenu.c:377
900msgid "Directory Menu"
901msgstr "Menu adresára"
902
903#: ../src/plugins/dirmenu.c:363
2ba86315
DB
904msgid "Directory"
905msgstr "Adresár"
906
6b775dbb 907#: ../src/plugins/dirmenu.c:364
2ba86315
DB
908msgid "Label"
909msgstr "Označenie"
910
6b775dbb
AG
911#: ../src/plugins/dirmenu.c:378
912#, fuzzy
913msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
7486d297
DB
914msgstr "Prechádzať strom adresárov pomocou menu (autor: PCMan)"
915
6b775dbb 916#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:480
7486d297
DB
917msgid "Normal"
918msgstr "Normálne"
919
6b775dbb 920#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:481
7486d297
DB
921msgid "Warning1"
922msgstr "Upozornenie1"
923
6b775dbb 924#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:482
7486d297
DB
925msgid "Warning2"
926msgstr "Upozornenie2"
927
6b775dbb 928#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:483
7486d297
DB
929msgid "Automatic sensor location"
930msgstr "Automatické umiestnenie snímača"
931
6b775dbb 932#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:484
7486d297
DB
933msgid "Sensor"
934msgstr "Snímač"
935
6b775dbb 936#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:485
7486d297
DB
937msgid "Automatic temperature levels"
938msgstr "Automatické teplotné hladiny"
939
6b775dbb 940#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:486
7486d297
DB
941msgid "Warning1 Temperature"
942msgstr "Upozornenie1 Teplota"
943
6b775dbb 944#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:487
7486d297
DB
945msgid "Warning2 Temperature"
946msgstr "Upozornenie2 Teplota"
947
6b775dbb 948#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:531
7486d297
DB
949msgid "Temperature Monitor"
950msgstr "Monitor teploty"
951
6b775dbb 952#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:533
aa0e9095 953msgid "Display system temperature"
32a67dc7 954msgstr "Zobrazovanie teploty systému"
6cc5e1a6 955
6b775dbb
AG
956#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:329
957#, c-format
958msgid ""
959"Frequency: %d MHz\n"
960"Governor: %s"
961msgstr ""
962
963#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:421
964msgid "CPUFreq frontend"
965msgstr ""
966
967#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:422
968msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
969msgstr ""
970
6cc5e1a6 971#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
2ba86315
DB
972#. Display current level in tooltip.
973#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
6b775dbb
AG
974#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:363
975#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:545
6cc5e1a6 976msgid "Volume control"
7486d297 977msgstr "Ovládanie hlasitosti"
6cc5e1a6 978
2ba86315 979#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
6b775dbb 980#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:666
6cc5e1a6 981msgid "Volume Control"
7486d297 982msgstr "Ovládanie hlasitosti"
6cc5e1a6 983
2ba86315 984#. Create a frame as the child of the viewport.
7486d297 985#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
6b775dbb 986#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:503
6cc5e1a6 987msgid "Volume"
7486d297 988msgstr "Hlasitosť"
6cc5e1a6 989
2ba86315 990#. Create a check button as the child of the vertical box.
6b775dbb 991#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:522
6cc5e1a6 992msgid "Mute"
7486d297 993msgstr "Stlmiť"
6cc5e1a6 994
6b775dbb 995#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:639
514580cf 996msgid ""
eea54180
DB
997"Error, you need to install an application to configure the sound "
998"(pavucontol, alsamixer ...)"
514580cf
DB
999msgstr ""
1000
6b775dbb
AG
1001#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:668
1002msgid "Display and control volume for ALSA"
1003msgstr ""
1004
eea54180 1005#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:180
6cc5e1a6 1006msgid "<Hidden Access Point>"
7486d297 1007msgstr "<Skrytý prístupový bod>"
6cc5e1a6 1008
eea54180 1009#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:213
6cc5e1a6 1010msgid "Wireless Networks not found in range"
7486d297 1011msgstr "V dosahu neboli nájdené bezdrôtové siete"
6cc5e1a6
DB
1012
1013#. Repair
eea54180 1014#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:247
6cc5e1a6 1015msgid "Repair"
7486d297 1016msgstr "Opraviť"
6cc5e1a6
DB
1017
1018#. interface down
eea54180 1019#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:252
6cc5e1a6 1020msgid "Disable"
7486d297
DB
1021msgstr "Vypnúť"
1022
aaccad27 1023#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:342
7486d297
DB
1024msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1025msgstr "Bezdrôtové pripojenie nie je pripojené"
6cc5e1a6 1026
aaccad27 1027#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:344
6cc5e1a6 1028msgid "Network cable is plugged out"
7486d297 1029msgstr "Sieťový kábel je odpojený"
6cc5e1a6 1030
aaccad27 1031#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:346
6cc5e1a6 1032msgid "Connection has limited or no connectivity"
7486d297 1033msgstr "Pripojenie je obmedzené alebo nepripojené"
6cc5e1a6 1034
aaccad27
AL
1035#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:350 ../src/plugins/netstat/netstat.c:361
1036#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:372
6cc5e1a6 1037msgid "IP Address:"
7486d297 1038msgstr "IP adresa:"
6cc5e1a6 1039
aaccad27 1040#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:351
6cc5e1a6 1041msgid "Remote IP:"
7486d297 1042msgstr "Vzdialená IP:"
6cc5e1a6 1043
aaccad27
AL
1044#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:352 ../src/plugins/netstat/netstat.c:363
1045#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:374
6cc5e1a6 1046msgid "Netmask:"
7486d297 1047msgstr "Maska siete:"
6cc5e1a6 1048
aaccad27
AL
1049#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1050#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
6cc5e1a6 1051msgid "Activity"
7486d297 1052msgstr "Aktivita"
6cc5e1a6 1053
aaccad27
AL
1054#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1055#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
2ba86315
DB
1056msgid "Sent"
1057msgstr "Poslané"
1058
aaccad27
AL
1059#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1060#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
2ba86315
DB
1061msgid "Received"
1062msgstr "Prijaté"
1063
aaccad27
AL
1064#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:354 ../src/plugins/netstat/netstat.c:366
1065#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:377
2ba86315
DB
1066msgid "bytes"
1067msgstr "bajtov"
1068
aaccad27
AL
1069#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:355 ../src/plugins/netstat/netstat.c:367
1070#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:378
2ba86315
DB
1071msgid "packets"
1072msgstr "paketov"
1073
aaccad27 1074#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:358
2ba86315
DB
1075#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
1076msgid "Wireless"
1077msgstr "Bezdrôtové"
1078
aaccad27 1079#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:360
2ba86315
DB
1080msgid "Protocol:"
1081msgstr "Protokol:"
1082
aaccad27 1083#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:364 ../src/plugins/netstat/netstat.c:375
2ba86315
DB
1084msgid "HW Address:"
1085msgstr "HW adresa:"
1086
6b775dbb 1087#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:515
2ba86315
DB
1088msgid "Manage Networks"
1089msgstr "Spravovať siete"
1090
6b775dbb 1091#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:517
2ba86315
DB
1092msgid "Monitor and Manage networks"
1093msgstr "Monitorovať a spravovať siete"
1094
1095#. create dialog
eea54180 1096#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:86
2ba86315
DB
1097msgid "Setting Encryption Key"
1098msgstr "Nastavenie šifrovacieho kľúča"
1099
1100#. messages
eea54180 1101#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:96
2ba86315
DB
1102msgid ""
1103"This wireless network was encrypted.\n"
1104"You must have the encryption key."
1105msgstr ""
1106"Táto bezdrôtová sieť je šifrovaná.\n"
1107"Musíte mať šifrovací kľúč."
1108
eea54180 1109#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:101
2ba86315
DB
1110msgid "Encryption Key:"
1111msgstr "Šifrovací kľúč:"
1112
1113#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
1114msgid "Interface to monitor"
1115msgstr "Monitorovať rozhranie"
1116
1117#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
1118msgid "Config tool"
1119msgstr "Konfiguračný nástroj"
1120
1121#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
1122msgid "Network Status Monitor"
1123msgstr "Monitor stavu siete"
1124
1125#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
1126msgid "Monitor network status"
1127msgstr "Monitorovať stav siete"
1128
1129#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
1130#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
1131msgid "Unknown"
1132msgstr "Neznáme"
1133
1134#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
1135msgid "Connection Properties"
1136msgstr "Vlastnosti pripojenia"
1137
1138#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
1139#, c-format
1140msgid "Connection Properties: %s"
1141msgstr "Vlastnosti pripojenia: %s"
1142
1143#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
1144#, c-format
1145msgid "%lu packet"
1146msgid_plural "%lu packets"
1147msgstr[0] "%lu paket"
1148msgstr[1] "%lu pakety"
1149msgstr[2] "%lu paketov"
1150
1151#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
1152#, c-format
1153msgid ""
1154"There was an error displaying help:\n"
1155"%s"
1156msgstr ""
1157"Pri zobrazovaní pomocníka nastala chyba:\n"
1158"%s"
1159
1160#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
1161#, c-format
1162msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
1163msgstr "Nepodarilo sa spustiť nástroj na nastavenie času: %s"
1164
bc49809a 1165#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
2ba86315
DB
1166#, c-format
1167msgid "Network Connection: %s"
1168msgstr "Sieťové pripojenie: %s"
1169
bc49809a 1170#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
2ba86315
DB
1171msgid "Network Connection"
1172msgstr "Sieťové pripojenie"
1173
6b775dbb 1174#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:814
2ba86315
DB
1175msgid "Interface"
1176msgstr "Rozhranie"
1177
6b775dbb 1178#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:815
2ba86315
DB
1179msgid "The current interface the icon is monitoring."
1180msgstr "Aktuálne rozhranie, ktoré táto ikona monitoruje."
1181
6b775dbb 1182#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:822
2ba86315
DB
1183msgid "Orientation"
1184msgstr "Orientácia"
1185
6b775dbb 1186#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:823
2ba86315
DB
1187msgid "The orientation of the tray."
1188msgstr "Orientácia oznamovacej oblasti."
1189
6b775dbb 1190#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:831
2ba86315
DB
1191msgid "Tooltips Enabled"
1192msgstr "Bublinové tipy zapnuté"
1193
6b775dbb 1194#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:832
2ba86315
DB
1195msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1196msgstr "Či sú alebo nie sú zapnuté bublinové tipy."
1197
6b775dbb 1198#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
2ba86315
DB
1199msgid "Show Signal"
1200msgstr "Zobrazovať signál"
1201
6b775dbb 1202#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:840
2ba86315
DB
1203msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1204msgstr "Či sa má alebo nemá zobrazovať sila signálu."
1205
6b775dbb 1206#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:949
2ba86315
DB
1207#, c-format
1208msgid ""
1209"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1210"\n"
1211"%s"
1212msgstr ""
1213"Prosím, kontaktujte správcu svojho systému, aby vyriešil nasledovný "
1214"problém:\n"
1215"\n"
1216"%s"
1217
1218#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1219msgid "Name"
1220msgstr "Názov"
1221
1222#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1223msgid "The interface name"
1224msgstr "Názov rozhrania"
1225
1226#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
6b775dbb 1227#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2036
2ba86315
DB
1228msgid "State"
1229msgstr "Stav"
1230
1231#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1232msgid "The interface state"
1233msgstr "Stav rozhrania"
1234
1235#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1236msgid "Stats"
1237msgstr "Štatistiky"
1238
1239#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1240msgid "The interface packets/bytes statistics"
1241msgstr "Štatistika bajtov/paketov rozhrania"
1242
1243#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1244msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1245msgstr "Či je rozhranie bezdrôtové"
1246
1247#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1248msgid "Signal"
1249msgstr "Signál"
1250
1251#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1252msgid "Wireless signal strength percentage"
1253msgstr "Percentá sily bezdrôtového signálu"
1254
1255#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1256#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1257msgid "Error"
1258msgstr "Chyba"
1259
1260#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1261msgid "The current error condition"
1262msgstr "Aktuálny chybový stav"
1263
6b775dbb
AG
1264#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1265#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1206
2ba86315
DB
1266#, c-format
1267msgid "Unable to open socket: %s"
1268msgstr "Nie je možné otvoriť socket: %s"
1269
6b775dbb
AG
1270#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1271#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1232
2ba86315
DB
1272#, c-format
1273msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1274msgstr "Chyba SIOCGIFFLAGS: %s"
1275
6b775dbb 1276#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
2ba86315
DB
1277msgid "AMPR NET/ROM"
1278msgstr "AMPR NET/ROM"
1279
6b775dbb 1280#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
2ba86315
DB
1281msgid "Ethernet"
1282msgstr "Ethernet"
1283
6b775dbb 1284#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
2ba86315
DB
1285msgid "AMPR AX.25"
1286msgstr "AMPR AX.25"
1287
6b775dbb
AG
1288#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1289#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
2ba86315
DB
1290msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1291msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1292
6b775dbb 1293#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
2ba86315
DB
1294msgid "ARCnet"
1295msgstr "ARCnet"
1296
6b775dbb 1297#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
2ba86315
DB
1298msgid "Frame Relay DLCI"
1299msgstr "Frame Relay DLCI"
1300
6b775dbb 1301#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
2ba86315
DB
1302msgid "Metricom Starmode IP"
1303msgstr "Metricom Starmode IP"
1304
6b775dbb 1305#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
2ba86315
DB
1306msgid "Serial Line IP"
1307msgstr "IP na sériovej linke"
1308
6b775dbb 1309#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
2ba86315
DB
1310msgid "VJ Serial Line IP"
1311msgstr "IP na VJ sériovej linke"
1312
6b775dbb 1313#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
2ba86315
DB
1314msgid "6-bit Serial Line IP"
1315msgstr "IP na 6-bitovej sériovej linke"
1316
6b775dbb 1317#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
2ba86315
DB
1318msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1319msgstr "IP na VJ 6-bitovej sériovej linke"
1320
6b775dbb 1321#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
2ba86315
DB
1322msgid "Adaptive Serial Line IP"
1323msgstr "IP na adaptívnej sériovej linke"
6cc5e1a6 1324
6b775dbb 1325#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
2ba86315
DB
1326msgid "AMPR ROSE"
1327msgstr "AMPR ROSE"
6cc5e1a6 1328
6b775dbb 1329#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
2ba86315
DB
1330msgid "Generic X.25"
1331msgstr "Všeobecný X.25"
6cc5e1a6 1332
6b775dbb 1333#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
2ba86315
DB
1334msgid "Point-to-Point Protocol"
1335msgstr "Point-to-Point Protocol"
6cc5e1a6 1336
6b775dbb 1337#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
2ba86315
DB
1338msgid "(Cisco)-HDLC"
1339msgstr "(Cisco)-HDLC"
6cc5e1a6 1340
6b775dbb 1341#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
2ba86315
DB
1342msgid "LAPB"
1343msgstr "LAPB"
6cc5e1a6 1344
6b775dbb 1345#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
2ba86315
DB
1346msgid "IPIP Tunnel"
1347msgstr "IPIP tunel"
6cc5e1a6 1348
6b775dbb 1349#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
2ba86315
DB
1350msgid "Frame Relay Access Device"
1351msgstr "Prístupové zariadenie Frame Relay"
6cc5e1a6 1352
6b775dbb 1353#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
2ba86315
DB
1354msgid "Local Loopback"
1355msgstr "Lokálne rozhranie (loopback)"
6cc5e1a6 1356
6b775dbb 1357#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
2ba86315
DB
1358msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1359msgstr "Fiber Distributed Data Interface"
6cc5e1a6 1360
6b775dbb 1361#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
2ba86315
DB
1362msgid "IPv6-in-IPv4"
1363msgstr "IPv6-in-IPv4"
6cc5e1a6 1364
6b775dbb 1365#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
2ba86315
DB
1366msgid "HIPPI"
1367msgstr "HIPPI"
6cc5e1a6 1368
6b775dbb 1369#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
2ba86315
DB
1370msgid "Ash"
1371msgstr "Ash"
7486d297 1372
6b775dbb 1373#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
2ba86315
DB
1374msgid "Econet"
1375msgstr "Econet"
7486d297 1376
6b775dbb 1377#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
2ba86315
DB
1378msgid "IrLAP"
1379msgstr "IrLAP"
6cc5e1a6 1380
6b775dbb 1381#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1164
2ba86315
DB
1382#, c-format
1383msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1384msgstr "Chyba SIOCGIFCONF: %s"
6cc5e1a6 1385
6b775dbb 1386#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1257
2ba86315
DB
1387#, c-format
1388msgid "No network devices found"
1389msgstr "Neboli nájdené žiadne sieťové zariadenia"
6cc5e1a6 1390
2ba86315 1391#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
6cc5e1a6 1392#, c-format
2ba86315
DB
1393msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1394msgstr "Nepodarilo sa otvoriť /proc/net/dev: %s"
1395
6b775dbb
AG
1396#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
1397#, fuzzy
1398msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1399msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/dev. Neznámy formát."
1400
1401#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
2ba86315
DB
1402msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1403msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/dev. Neznámy formát."
6cc5e1a6 1404
6b775dbb
AG
1405#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1406#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
6cc5e1a6 1407#, c-format
2ba86315
DB
1408msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1409msgstr "Nepodarilo sa zistiť názov rozhrania z „%s“"
6cc5e1a6 1410
6b775dbb
AG
1411#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1412#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
6cc5e1a6
DB
1413#, c-format
1414msgid ""
2ba86315
DB
1415"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1416"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
6cc5e1a6 1417msgstr ""
cb7f7ba8
DB
1418"Nepodarili sa zistiť štatistiky rozhrania z „%s“. prx_idx = %d; ptx_idx = "
1419"%d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
6cc5e1a6 1420
6b775dbb
AG
1421#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
1422#, fuzzy
1423msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1424msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/wireless. Neznámy formát."
1425
1426#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
2ba86315
DB
1427msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1428msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/wireless. Neznámy formát."
6cc5e1a6 1429
6b775dbb 1430#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
6cc5e1a6 1431#, c-format
2ba86315
DB
1432msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1433msgstr ""
cb7f7ba8
DB
1434"Nepodarili sa zistiť podrobnosti bezdrôtového pripojenia z „%s“. link_idx = "
1435"%d;"
6cc5e1a6 1436
6b775dbb 1437#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
2ba86315
DB
1438#, c-format
1439msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1440msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k rozhraniu, „%s“"
6cc5e1a6 1441
6b775dbb 1442#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
2ba86315
DB
1443#, c-format
1444msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1445msgstr "Nepodarilo sa poslať ioctl rozhraniu, „%s“"
6cc5e1a6 1446
6b775dbb 1447#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
2ba86315
DB
1448#, c-format
1449msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1450msgstr "Nepodarilo sa analyzovať príkazový riadok „%s“: %s"
6cc5e1a6 1451
6b775dbb 1452#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
2ba86315
DB
1453msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1454msgstr "Nepodarilo sa prečítať výstup „netstat“. Neznámy formát."
6cc5e1a6 1455
2ba86315
DB
1456#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1457msgid "Disconnected"
1458msgstr "Odpojené"
6cc5e1a6 1459
2ba86315
DB
1460#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1461msgid "Idle"
1462msgstr "Nečinné"
6cc5e1a6 1463
2ba86315
DB
1464#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1465msgid "Sending"
1466msgstr "Posiela sa"
6cc5e1a6 1467
2ba86315
DB
1468#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1469msgid "Receiving"
1470msgstr "Prijíma"
6cc5e1a6 1471
2ba86315
DB
1472#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1473msgid "Sending/Receiving"
1474msgstr "Odosiela/prijíma"
6cc5e1a6 1475
6b775dbb 1476#: ../src/plugins/batt/batt.c:151
6cc5e1a6
DB
1477#, c-format
1478msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
7486d297 1479msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %d:%02d do plného nabitia"
6cc5e1a6 1480
6b775dbb 1481#: ../src/plugins/batt/batt.c:162
6cc5e1a6
DB
1482#, c-format
1483msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
7486d297 1484msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, zostáva %d:%02d"
6cc5e1a6 1485
6b775dbb 1486#: ../src/plugins/batt/batt.c:168
7486d297
DB
1487#, c-format
1488msgid "Battery: %d%% charged"
1489msgstr "Batéria: nabitá na %d %%"
1490
6b775dbb
AG
1491#: ../src/plugins/batt/batt.c:178
1492#, c-format
1493msgid ""
1494"\n"
1495"%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1496msgstr ""
1497
1498#: ../src/plugins/batt/batt.c:180
1499#, c-format
1500msgid ""
1501"\n"
1502"%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1503msgstr ""
1504
1505#: ../src/plugins/batt/batt.c:182
1506#, c-format
1507msgid ""
1508"\n"
1509"%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1510msgstr ""
1511
1512#: ../src/plugins/batt/batt.c:184
1513#, c-format
1514msgid ""
1515"\n"
1516"%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1517msgstr ""
1518
1519#: ../src/plugins/batt/batt.c:187
1520#, c-format
1521msgid ""
1522"\n"
1523"%sCharge full design:\t%5d mAh"
1524msgstr ""
1525
1526#: ../src/plugins/batt/batt.c:189
1527#, c-format
1528msgid ""
1529"\n"
1530"%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1531msgstr ""
1532
1533#: ../src/plugins/batt/batt.c:191
1534#, c-format
1535msgid ""
1536"\n"
1537"%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1538msgstr ""
1539
1540#: ../src/plugins/batt/batt.c:193
1541#, c-format
1542msgid ""
1543"\n"
1544"%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1545msgstr ""
1546
1547#: ../src/plugins/batt/batt.c:196
1548#, c-format
1549msgid ""
1550"\n"
1551"%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1552msgstr ""
1553
1554#: ../src/plugins/batt/batt.c:234
1555msgid "No batteries found"
1556msgstr "Neboli nájdené batérie"
1557
1558#: ../src/plugins/batt/batt.c:619 ../src/plugins/batt/batt.c:642
1559msgid "Battery Monitor"
1560msgstr "Monitor batérie"
1561
1562#: ../src/plugins/batt/batt.c:622
6cc5e1a6 1563msgid "Hide if there is no battery"
7486d297 1564msgstr "Skryť ak neexistujú batérie"
6cc5e1a6 1565
6b775dbb 1566#: ../src/plugins/batt/batt.c:624
6cc5e1a6 1567msgid "Alarm command"
7486d297 1568msgstr "Príkaz budíka"
6cc5e1a6 1569
6b775dbb 1570#: ../src/plugins/batt/batt.c:625
6cc5e1a6 1571msgid "Alarm time (minutes left)"
7486d297 1572msgstr "Čas budíka (zostáva minút)"
6cc5e1a6 1573
6b775dbb 1574#: ../src/plugins/batt/batt.c:626
6cc5e1a6 1575msgid "Background color"
7486d297 1576msgstr "Farba pozadia"
6cc5e1a6 1577
6b775dbb 1578#: ../src/plugins/batt/batt.c:627
6cc5e1a6 1579msgid "Charging color 1"
7486d297 1580msgstr "Farba nabíjania 1"
6cc5e1a6 1581
6b775dbb 1582#: ../src/plugins/batt/batt.c:628
6cc5e1a6 1583msgid "Charging color 2"
7486d297 1584msgstr "Farba nabíjania 2"
6cc5e1a6 1585
6b775dbb 1586#: ../src/plugins/batt/batt.c:629
6cc5e1a6 1587msgid "Discharging color 1"
7486d297 1588msgstr "Farba vybíjania 1"
6cc5e1a6 1589
6b775dbb 1590#: ../src/plugins/batt/batt.c:630
6cc5e1a6 1591msgid "Discharging color 2"
7486d297 1592msgstr "Farba vybíjania 2"
6cc5e1a6 1593
6b775dbb 1594#: ../src/plugins/batt/batt.c:631
6cc5e1a6 1595msgid "Border width"
7486d297 1596msgstr "Šírka okraja"
6cc5e1a6 1597
6b775dbb
AG
1598#: ../src/plugins/batt/batt.c:633
1599msgid "Show Extended Information"
1600msgstr ""
6cc5e1a6 1601
6b775dbb 1602#: ../src/plugins/batt/batt.c:643
6cc5e1a6 1603msgid "Display battery status using ACPI"
7486d297
DB
1604msgstr "Zobrazovať stav batérie pomocou ACPI"
1605
6b775dbb 1606#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:257
7486d297
DB
1607msgid "Show CapsLock"
1608msgstr "Zobrazovať CapsLock"
1609
6b775dbb 1610#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:258
7486d297
DB
1611msgid "Show NumLock"
1612msgstr "Zobrazovať NumLock"
6cc5e1a6 1613
6b775dbb 1614#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:259
7486d297
DB
1615msgid "Show ScrollLock"
1616msgstr "Zobrazovať ScrollLock"
1617
6b775dbb 1618#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:293
2ba86315 1619msgid "Keyboard LED"
7486d297 1620msgstr "LED klávesnice"
6cc5e1a6 1621
6b775dbb 1622#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:295
6cc5e1a6 1623msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
7486d297 1624msgstr "Indikátory stavu klávesov CapsLock, NumLock a ScrollLock"
6cc5e1a6 1625
514580cf 1626#. A label to allow for click through
eea54180 1627#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:698
514580cf
DB
1628msgid "No Indicators"
1629msgstr ""
cb7f7ba8 1630
eea54180 1631#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:897
514580cf
DB
1632#, fuzzy
1633msgid "Indicator Applications"
1634msgstr "Aplikácie"
cb7f7ba8 1635
eea54180 1636#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:898
514580cf
DB
1637msgid "Clock Indicator"
1638msgstr ""
cb7f7ba8 1639
eea54180 1640#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:899
514580cf
DB
1641msgid "Messaging Menu"
1642msgstr ""
cb7f7ba8 1643
eea54180 1644#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:900
514580cf
DB
1645#, fuzzy
1646msgid "Network Menu"
1647msgstr "Menu adresára"
cb7f7ba8 1648
eea54180 1649#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:901
514580cf
DB
1650msgid "Session Menu"
1651msgstr ""
cb7f7ba8 1652
eea54180 1653#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:902
514580cf
DB
1654#, fuzzy
1655msgid "Sound Menu"
1656msgstr "Poskytnúť ponuku"
cb7f7ba8 1657
eea54180 1658#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:928
514580cf
DB
1659msgid "Indicator applets"
1660msgstr ""
cb7f7ba8 1661
eea54180 1662#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:930
514580cf
DB
1663#, fuzzy
1664msgid "Add indicator applets to the panel"
1665msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
cb7f7ba8 1666
aaccad27 1667#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:277
eea54180
DB
1668#, c-format
1669msgid "CPU usage: %.2f%%"
1670msgstr ""
1671
aaccad27 1672#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:360
eea54180
DB
1673#, c-format
1674msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
1675msgstr ""
1676
6b775dbb 1677#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:714
514580cf
DB
1678#, fuzzy
1679msgid "CPU color"
1680msgstr "Vlastná farba"
cb7f7ba8 1681
6b775dbb 1682#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:715
514580cf
DB
1683#, fuzzy
1684msgid "Display RAM usage"
1685msgstr "Zobraziť využitie CPU"
cb7f7ba8 1686
6b775dbb 1687#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:716
514580cf
DB
1688#, fuzzy
1689msgid "RAM color"
1690msgstr "Zafarbenie:"
cb7f7ba8 1691
6b775dbb 1692#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:717
eea54180
DB
1693#, fuzzy
1694msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
1695msgstr "Operácia po kliknutí (predvolená: zobraziť kalendár)"
1696
6b775dbb 1697#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:810
514580cf
DB
1698#, fuzzy
1699msgid "Resource monitors"
1700msgstr "Monitorovať rozhranie"
cb7f7ba8 1701
6b775dbb 1702#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:812
514580cf
DB
1703msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1704msgstr ""
cb7f7ba8 1705
6b775dbb
AG
1706#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:50
1707msgid "[N/A]"
1708msgstr ""
1709
1710#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:784
1711msgid "Enter New Location"
1712msgstr ""
1713
1714#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:798
1715#, fuzzy
1716msgid "_New Location:"
1717msgstr "Sieťové pripojenie"
1718
1719#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:809
1720msgid ""
1721"Enter the:\n"
1722"- city, or\n"
1723"- city and state/country, or\n"
1724"- postal code\n"
1725"for which to retrieve the weather forecast."
1726msgstr ""
1727
1728#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:846
1729#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:979
1730msgid "You must specify a location."
1731msgstr ""
1732
1733#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:893
1734#, c-format
1735msgid "Location '%s' not found!"
1736msgstr ""
1737
1738#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1051
1739#, fuzzy
1740msgid "Preferences"
1741msgstr "Nastavenia panelu"
1742
1743#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1057
1744msgid "Refresh"
1745msgstr ""
1746
1747#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1063
1748msgid "Quit"
1749msgstr ""
1750
1751#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1160
1752#, fuzzy
1753msgid "Weather Preferences"
1754msgstr "Nastavenia panelu"
1755
1756#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1174
1757#, fuzzy
1758msgid "Current Location"
1759msgstr "Orientácia"
1760
1761#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1178
1762#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1475
1763#, fuzzy
1764msgid "None configured"
1765msgstr "Kon_figurácia"
1766
1767#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1180
1768#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1472
1769msgid "_Set"
1770msgstr ""
1771
1772#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1201
1773msgid "Display"
514580cf 1774msgstr ""
cb7f7ba8 1775
6b775dbb 1776#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1205
514580cf 1777#, fuzzy
6b775dbb
AG
1778msgid "Name:"
1779msgstr "_Názov:"
1780
1781#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1209
1782msgid "Units:"
1783msgstr ""
1784
1785#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1213
1786msgid "_Metric (°C)"
1787msgstr ""
1788
1789#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1215
1790msgid "_English (°F)"
1791msgstr ""
1792
1793#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1250
1794msgid "Forecast"
1795msgstr ""
1796
1797#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1254
1798msgid "Updates:"
1799msgstr ""
1800
1801#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1258
1802msgid "Ma_nual"
1803msgstr ""
1804
1805#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1262
1806msgid "_Automatic, every"
1807msgstr ""
1808
1809#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1278
1810msgid "minutes"
1811msgstr ""
1812
1813#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1287
1814msgid "Source:"
1815msgstr ""
1816
1817#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1428
1818msgid "C_hange"
1819msgstr ""
1820
1821#. Both are available
1822#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1519
1823#, c-format
1824msgid "Current Conditions for %s"
1825msgstr ""
1826
1827#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1543
1828#, fuzzy
1829msgid "Location:"
1830msgstr "Výučba"
1831
1832#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1566
1833msgid "Last updated:"
1834msgstr ""
1835
1836#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1593
1837msgid "Feels like:"
1838msgstr ""
1839
1840#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1618
1841msgid "Humidity:"
1842msgstr ""
1843
1844#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1645
1845#, fuzzy
1846msgid "Pressure:"
1847msgstr "IP adresa:"
1848
1849#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1672
1850msgid "Visibility:"
1851msgstr ""
1852
1853#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1700
1854msgid "Wind:"
1855msgstr ""
1856
1857#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1723
1858msgid "Sunrise:"
1859msgstr ""
1860
1861#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1746
1862msgid "Sunset:"
1863msgstr ""
1864
1865#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1854
1866#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2190
1867#, c-format
1868msgid "Forecast for %s unavailable."
1869msgstr ""
1870
1871#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1863
1872#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2195
1873#, fuzzy, c-format
1874msgid "Location not set."
1875msgstr "Príkaz na odhlásenie nie je nastavený"
1876
1877#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1880
1878#, c-format
1879msgid "Searching for '%s'..."
1880msgstr ""
1881
1882#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2006
1883#, c-format
1884msgid "Location matches for '%s'"
1885msgstr ""
1886
1887#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2026
1888msgid "City"
1889msgstr ""
1890
1891#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2046
1892msgid "Country"
1893msgstr ""
1894
1895#. make it nice and pretty
1896#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2177
1897#, fuzzy
1898msgid "Currently in "
1899msgstr "Momentálne načítané moduly"
1900
1901#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2179
1902msgid "Today: "
1903msgstr ""
1904
1905#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2180
1906msgid "Tomorrow: "
1907msgstr ""
1908
1909#: ../src/plugins/weather/weather.c:285
1910#, fuzzy
1911msgid "Weather Plugin"
514580cf 1912msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
4652f59b 1913
6b775dbb
AG
1914#: ../src/plugins/weather/weather.c:287
1915msgid "Show weather conditions for a location."
1916msgstr ""
1917
aaccad27
AL
1918#~ msgid "<b>Icon</b>"
1919#~ msgstr "<b>Ikona</b>"
1920
1921#~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
1922#~ msgstr "Nastaviť Prepínanie rozloženia klávesnice"
1923
1924#~ msgid "image"
1925#~ msgstr "obrázok"
1926
1927#~ msgid "text"
1928#~ msgstr "text"
1929
1930#~ msgid "Per application settings"
1931#~ msgstr "Podľa nastavenia aplikácie"
1932
1933#~ msgid "Default layout:"
1934#~ msgstr "Štandardné rozloženie:"
1935
4652f59b
DB
1936#~ msgid "Available Applications"
1937#~ msgstr "Dostupné aplikácie"
1938
aa0e9095
DB
1939#~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
1940#~ msgstr "Zobrazenie teploty systému, kesler.daniel@gmail.com"
1941
aa0e9095
DB
1942#~ msgid "Left\t"
1943#~ msgstr "Vľavo\t"
1944
1945#~ msgid "Top\t"
1946#~ msgstr "Hore\t"
1947
2ba86315
DB
1948#~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
1949#~ msgstr "Nebol nájdený súbor pixmap: %s"
6cc5e1a6 1950
2ba86315
DB
1951#~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
1952#~ msgstr "Č. plochy / Názov plochy"
1953
1954#~ msgid ""
1955#~ "Allows you to switch the keyboard layout and\n"
1956#~ "displays the currently selected layout."
1957#~ msgstr ""
1958#~ "Umožňuje vám prepínať rozloženie klávesnice\n"
1959#~ "zobrazuje práve vybrané rozloženie."
1960
1961#~ msgid "Other plugins available here"
1962#~ msgstr "Ostatné zásuvné moduly sú dostupné tu"
1963
1964#~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
1965#~ msgstr "Stará oznamovacia oblasť KDE/GNOME"
1966
1967#~ msgid "Enable Image:"
1968#~ msgstr "Zapnúť obrázok:"
1969
1970#~ msgid "Enable Transparency"
1971#~ msgstr "Zapnúť priesvitnosť"
1972
2ba86315
DB
1973#~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
1974#~ msgstr " --configure -- spustiť konfiguračný nástroj\n"
1975
1976#~ msgid " -C -- same as --configure\n"
1977#~ msgstr " -C -- ekvivalent --configure\n"
1978
1979#~ msgid "Add Button"
1980#~ msgstr "Pridať tlačidlo"
1981
1982#~ msgid "Button Properties"
1983#~ msgstr "Vlastnosti tlačidla"
1984
1985#~ msgid "Remove Button"
1986#~ msgstr "Odstrániť tlačidlo"
1987
1988#~ msgid "Buttons"
1989#~ msgstr "Tlačidlá"
1990
1991#~ msgid "Accept SkipPager"
1992#~ msgstr "Prijať SkipPager"
1993
1994#~ msgid "Show Iconified windows"
1995#~ msgstr "Zobraziť ikonifikované okná"
1996
1997#~ msgid "Show mapped windows"
1998#~ msgstr "Zobraziť mapované okná"
1999
2000#~ msgid "Action"
2001#~ msgstr "Činnosť"
2002
2ba86315
DB
2003#~ msgid "Kayboard Layout switcher"
2004#~ msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
2005
2006#~ msgid ""
2007#~ "Dynamic\n"
2008#~ "Pixels\n"
2009#~ "% Percent"
2010#~ msgstr ""
2011#~ "Dynamicky\n"
2012#~ "Pixelov\n"
2013#~ "% percent"
2014
2015#~ msgid ""
2016#~ "Left\n"
2017#~ "Center\n"
2018#~ "Right"
2019#~ msgstr ""
2020#~ "Vľavo\n"
2021#~ "Na stred\n"
2022#~ "Vpravo"
2023
2024#~ msgid ""
2025#~ "Left\n"
2026#~ "Right\n"
2027#~ "Top\n"
2028#~ "Bottom"
2029#~ msgstr ""
2030#~ "Vľavo\n"
2031#~ "Vpravo\n"
2032#~ "Hore\n"
2033#~ "Dolu"
2034
2035#~ msgid "Where to put the panel?"
2036#~ msgstr "Kam umiestniť panel?"
2037
2038#~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
2039#~ msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %s"
2040
2041#~ msgid "charging finished"
2042#~ msgstr "nabíjanie dokončené"
2043
2044#~ msgid "charging"
2045#~ msgstr "nabíja sa"
6cc5e1a6 2046
7486d297
DB
2047#, fuzzy
2048#~ msgid "Add to desktop panel"
2049#~ msgstr "Pridať modul do panela"
2ba86315 2050
7486d297
DB
2051#~ msgid "Development"
2052#~ msgstr "Vývoj"
2ba86315 2053
7486d297
DB
2054#~ msgid "Audio & Video"
2055#~ msgstr "Zvuk a video"
2ba86315 2056
7486d297
DB
2057#~ msgid "Graphics"
2058#~ msgstr "Grafika"
2ba86315 2059
7486d297
DB
2060#~ msgid "System Tools"
2061#~ msgstr "Systémové nástroje"
2ba86315 2062
7486d297
DB
2063#~ msgid "Office"
2064#~ msgstr "Kancelária"
2ba86315 2065
7486d297
DB
2066#~ msgid "Accessories"
2067#~ msgstr "Príslušenstvo"
2ba86315 2068
6cc5e1a6
DB
2069#~ msgid "% of edge"
2070#~ msgstr "% okraja"
2ba86315 2071
6cc5e1a6
DB
2072#~ msgid "Plugins"
2073#~ msgstr "Moduly"
2074
6cc5e1a6
DB
2075#, fuzzy
2076#~ msgid "Logout Command"
2077#~ msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
2ba86315 2078
6cc5e1a6
DB
2079#~ msgid "lxpanel configurator"
2080#~ msgstr "Konfigurátor lxpanel"
2ba86315 2081
6cc5e1a6
DB
2082#~ msgid "Set Dock Type"
2083#~ msgstr "Dokk típus beállítása"
2ba86315 2084
6cc5e1a6
DB
2085#~ msgid "_Add"
2086#~ msgstr "新增(_A)"
2ba86315 2087
6cc5e1a6
DB
2088#~ msgid "_Remove"
2089#~ msgstr "移除(_R)"
2ba86315 2090
6cc5e1a6
DB
2091#~ msgid "Right-click to get context menu. Drag & Drop to change order."
2092#~ msgstr "可以按右鍵使用選單,用拖曳改變順序"
2ba86315 2093
6cc5e1a6
DB
2094#~ msgid "Plugins..."
2095#~ msgstr "外掛..."