Adding upstream version 0.4.1+svn20090524.
[debian/lxpanel.git] / po / sk.po
CommitLineData
6cc5e1a6
DB
1# Slovak translation of lxpanel
2# Copyright (C) 2006 lxde team
3# This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
7486d297 4# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009.
6cc5e1a6
DB
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: lxpanel\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7486d297
DB
10"POT-Creation-Date: 2009-05-01 15:28+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2009-05-04 13:02+0100\n"
6cc5e1a6
DB
12"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
13"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
7486d297 17"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
6cc5e1a6
DB
18
19#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
20msgid "<b>Background</b>"
7486d297 21msgstr "<b>Pozadie</b>"
6cc5e1a6
DB
22
23#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
6cc5e1a6 24msgid "<b>Font</b>"
7486d297 25msgstr "<b>Písmo</b>"
6cc5e1a6
DB
26
27#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:3
28msgid "<b>Position</b>"
29msgstr "<b>Poloha</b>"
30
31#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
32msgid "<b>Properties</b>"
33msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
34
35#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
36msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
37msgstr "<b>Nastaviť preferované aplikácie</b>"
38
39#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
40msgid "<b>Size</b>"
41msgstr "<b>Veľkosť</b>"
42
43#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
44msgid "Advanced"
7486d297 45msgstr "Pokročilé"
6cc5e1a6
DB
46
47#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
48msgid "Alignment:"
49msgstr "Zarovnanie:"
50
51#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
52msgid "Custom Color"
7486d297 53msgstr "Vlastná farba"
6cc5e1a6
DB
54
55#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
56#, no-c-format
57msgid ""
58"Dynamic\n"
59"Pixels\n"
60"% Percent"
61msgstr ""
7486d297
DB
62"Dynamicky\n"
63"Pixelov\n"
64"% percent"
6cc5e1a6
DB
65
66#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
67msgid "Edge:"
68msgstr "Okraj:"
69
70#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
71msgid "Enable Image:"
7486d297 72msgstr "Zapnúť obrázok:"
6cc5e1a6
DB
73
74#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
75msgid "Enable Transparency"
76msgstr "Zapnúť priesvitnosť"
77
78#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
79msgid "File Manager:"
80msgstr "Správca súborov:"
81
82#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
7486d297 83#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:13
6cc5e1a6
DB
84#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:276
85msgid "General"
86msgstr "Všeobecné"
87
88#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
89msgid "Height:"
90msgstr "Výška:"
91
92#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
93msgid ""
94"Left\n"
95"Center\n"
96"Right"
97msgstr ""
7486d297
DB
98"Vľavo\n"
99"Na stred\n"
100"Vpravo"
6cc5e1a6
DB
101
102#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
103msgid ""
104"Left\n"
105"Right\n"
106"Top\n"
107"Bottom"
108msgstr ""
7486d297
DB
109"Vľavo\n"
110"Vpravo\n"
111"Hore\n"
112"Dolu"
6cc5e1a6
DB
113
114#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
115msgid "Logout Command:"
116msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
117
118#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
119msgid "Make window managers treat the panel as dock"
120msgstr "Správcovia okien majú ukotvovať panel"
121
122#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
123msgid "Margin:"
124msgstr "Okraj:"
125
126#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
127msgid "None (Use system theme)"
7486d297 128msgstr "Žiadny (použiť vzhľad systému)"
6cc5e1a6
DB
129
130#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
6cc5e1a6 131msgid "Panel Applets"
7486d297 132msgstr "Aplety v paneli"
6cc5e1a6
DB
133
134#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
6cc5e1a6 135msgid "Panel Preferences"
7486d297 136msgstr "Nastavenia panelu"
6cc5e1a6
DB
137
138#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
6cc5e1a6 139msgid "Pixels"
7486d297 140msgstr "Pixelov"
6cc5e1a6
DB
141
142#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
143msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
144msgstr "Rezervovať miesto, nezakrývať maximalizovanými oknami"
145
146#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
147msgid "Select an image file"
7486d297 148msgstr "Vyberte súbor obrázka"
6cc5e1a6
DB
149
150#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
151msgid "Terminal Emulator:"
152msgstr "Emulátor terminálu:"
153
154#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
155msgid "Tint color:"
156msgstr "Zafarbenie:"
157
158#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
159msgid "Width:"
160msgstr "Šírka:"
161
7486d297
DB
162#: ../src/configurator.c:54
163#: ../src/gtk-run.c:250
6cc5e1a6
DB
164msgid "Run"
165msgstr "Spustiť"
166
7486d297 167#: ../src/configurator.c:56
6cc5e1a6
DB
168msgid "Restart"
169msgstr "Reštartovať"
170
7486d297 171#: ../src/configurator.c:57
6cc5e1a6
DB
172msgid "Logout"
173msgstr "Odhlásiť"
174
7486d297 175#: ../src/configurator.c:403
6cc5e1a6
DB
176msgid "Currently loaded plugins"
177msgstr "Momentálne načítané moduly"
178
7486d297 179#: ../src/configurator.c:412
6cc5e1a6 180msgid "Stretch"
7486d297 181msgstr "Natiahnuť"
6cc5e1a6 182
7486d297
DB
183#: ../src/configurator.c:510
184#: ../src/panel.c:522
6cc5e1a6
DB
185msgid "Add plugin to panel"
186msgstr "Pridať modul do panela"
187
7486d297
DB
188#: ../src/configurator.c:537
189#: ../src/panel.c:545
6cc5e1a6
DB
190msgid "Available plugins"
191msgstr "Dostupné moduly"
192
7486d297 193#: ../src/configurator.c:1049
6cc5e1a6
DB
194msgid "Logout command is not set"
195msgstr "Príkaz na odhlásenie nie je nastavený"
196
7486d297
DB
197#: ../src/configurator.c:1098
198#: ../src/configurator.c:1179
199msgid "Select a file"
200msgstr "Vyberte súbor"
201
202#: ../src/configurator.c:1197
203msgid "_Browse"
204msgstr "_Prechádzať"
205
206#: ../src/panel.c:630
6cc5e1a6
DB
207msgid "Left"
208msgstr "Vľavo"
209
7486d297 210#: ../src/panel.c:630
6cc5e1a6
DB
211msgid "Right"
212msgstr "Vpravo"
213
7486d297 214#: ../src/panel.c:630
6cc5e1a6
DB
215msgid "Top"
216msgstr "Hore"
217
7486d297 218#: ../src/panel.c:630
6cc5e1a6
DB
219msgid "Bottom"
220msgstr "Dolu"
221
7486d297
DB
222#: ../src/panel.c:632
223#: ../src/panel.c:758
6cc5e1a6 224msgid "Create New Panel"
7486d297 225msgstr "Vytvoriť nový panel"
6cc5e1a6 226
7486d297 227#: ../src/panel.c:638
6cc5e1a6 228msgid "Where to put the panel?"
7486d297 229msgstr "Kam umiestniť panel?"
6cc5e1a6 230
7486d297 231#: ../src/panel.c:696
6cc5e1a6
DB
232msgid ""
233"Really delete this panel?\n"
234"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
235msgstr ""
7486d297
DB
236"Skutočne chcete zmazať tento panel?\n"
237"<b>Upozornenie: Túto operáciu nemožno vrátiť.</b>"
6cc5e1a6 238
7486d297 239#: ../src/panel.c:697
6cc5e1a6 240msgid "Confirm"
7486d297 241msgstr "Potvrdiť"
6cc5e1a6 242
7486d297 243#: ../src/panel.c:732
6cc5e1a6 244msgid "Add / Remove Panel Items"
7486d297 245msgstr "Pridať / odstrániť položky panela"
6cc5e1a6 246
7486d297 247#: ../src/panel.c:740
6cc5e1a6
DB
248#, c-format
249msgid "Remove \"%s\" From Panel"
7486d297 250msgstr "Odstrániť „%s“ z panela"
6cc5e1a6 251
7486d297 252#: ../src/panel.c:752
6cc5e1a6 253msgid "Panel Settings"
7486d297 254msgstr "Nastavenia panela"
6cc5e1a6 255
7486d297 256#: ../src/panel.c:769
6cc5e1a6 257msgid "Delete This Panel"
7486d297 258msgstr "Zmazať tento panel"
6cc5e1a6 259
7486d297 260#: ../src/panel.c:779
6cc5e1a6 261msgid "Panel"
7486d297 262msgstr "Panel"
6cc5e1a6 263
7486d297
DB
264#: ../src/panel.c:792
265#, c-format
6cc5e1a6 266msgid "\"%s\" Settings"
7486d297 267msgstr "Nastavenia „%s“"
6cc5e1a6 268
7486d297 269#: ../src/panel.c:1250
6cc5e1a6
DB
270#, c-format
271msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
272msgstr "lxpanel %s - odľahčený GTK2+ panel pre unixové pracovné prostredia\n"
273
7486d297 274#: ../src/panel.c:1251
6cc5e1a6
DB
275#, c-format
276msgid "Command line options:\n"
277msgstr "Voľby príkazového riadka:\n"
278
7486d297 279#: ../src/panel.c:1252
6cc5e1a6
DB
280#, c-format
281msgid " --help -- print this help and exit\n"
7486d297 282msgstr " --help -- vypísať tohto pomocníka a skončiť\n"
6cc5e1a6 283
7486d297 284#: ../src/panel.c:1253
6cc5e1a6
DB
285#, c-format
286msgid " --version -- print version and exit\n"
7486d297 287msgstr " --version -- vypísať verziu a skončiť\n"
6cc5e1a6 288
7486d297 289#: ../src/panel.c:1254
6cc5e1a6
DB
290#, c-format
291msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
7486d297 292msgstr " --log <číslo> -- nastaviť podrobnosti záznamu 0-5. 0 - žiadny 5 - podrobný\n"
6cc5e1a6 293
7486d297 294#: ../src/panel.c:1255
6cc5e1a6
DB
295#, c-format
296msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
7486d297 297msgstr " --configure -- spustiť konfiguračný nástroj\n"
6cc5e1a6 298
7486d297 299#: ../src/panel.c:1256
6cc5e1a6
DB
300#, c-format
301msgid " --profile name -- use specified profile\n"
7486d297 302msgstr " --profile meno -- použiť uvedený profil\n"
6cc5e1a6 303
7486d297 304#: ../src/panel.c:1258
6cc5e1a6
DB
305#, c-format
306msgid " -h -- same as --help\n"
7486d297 307msgstr " -h -- ekvivalent --help\n"
6cc5e1a6 308
7486d297 309#: ../src/panel.c:1259
6cc5e1a6
DB
310#, c-format
311msgid " -p -- same as --profile\n"
7486d297 312msgstr " -p -- ekvivalent --profile\n"
6cc5e1a6 313
7486d297 314#: ../src/panel.c:1260
6cc5e1a6
DB
315#, c-format
316msgid " -v -- same as --version\n"
7486d297 317msgstr " -v -- ekvivalent --version\n"
6cc5e1a6 318
7486d297 319#: ../src/panel.c:1261
6cc5e1a6
DB
320#, c-format
321msgid " -C -- same as --configure\n"
7486d297 322msgstr " -C -- ekvivalent --configure\n"
6cc5e1a6 323
7486d297
DB
324#: ../src/panel.c:1262
325#, c-format
6cc5e1a6
DB
326msgid ""
327"\n"
328"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
329"\n"
330msgstr ""
331"\n"
7486d297 332"Podrobnosti nájdete na http://lxde.org/\n"
6cc5e1a6
DB
333"\n"
334
7486d297 335#: ../src/gtk-run.c:264
6cc5e1a6
DB
336msgid "Enter the command you want to execute:"
337msgstr "Zadajte príkaz, ktorý chcete vykonať:"
338
7486d297 339#: ../src/systray/tray.c:211
6cc5e1a6
DB
340msgid "System Tray"
341msgstr "Oznamovacia oblasť"
342
7486d297 343#: ../src/systray/tray.c:213
6cc5e1a6
DB
344msgid "Old KDE/GNOME Tray"
345msgstr "Stará oznamovacia oblasť KDE/GNOME"
346
7486d297 347#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:226
6cc5e1a6
DB
348msgid "CPU Usage Monitor"
349msgstr "Monitor využitia CPU"
350
7486d297 351#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:228
6cc5e1a6
DB
352msgid "Display CPU usage"
353msgstr "Zobraziť využitie CPU"
354
7486d297 355#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:99
6cc5e1a6
DB
356#: ../src/plugins/deskno/deskno2.c:129
357msgid "Desktop No / Workspace Name"
358msgstr "Č. plochy / Názov plochy"
359
7486d297 360#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:101
6cc5e1a6
DB
361#: ../src/plugins/deskno/deskno2.c:131
362msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
363msgstr "Zobrazenie čísla plochy, cmeury@users.sf.net"
364
7486d297
DB
365#: ../src/plugins/image.c:177
366msgid "Display Image and Tooltip"
367msgstr "Zobraziť obrázok a bublinový tip"
368
369#: ../src/plugins/launchbar.c:146
6cc5e1a6 370msgid "Add Button"
7486d297 371msgstr "Pridať tlačidlo"
6cc5e1a6 372
7486d297 373#: ../src/plugins/launchbar.c:148
6cc5e1a6 374msgid "Button Properties"
7486d297 375msgstr "Vlastnosti tlačidla"
6cc5e1a6
DB
376
377#.
378#. title = g_strdup_printf( _("Remove \"%s\""), b-> );
379#. item = gtk_image_menu_item_new_with_label( _("Remove ") );
380#.
7486d297 381#: ../src/plugins/launchbar.c:154
6cc5e1a6 382msgid "Remove Button"
7486d297 383msgstr "Odstrániť tlačidlo"
6cc5e1a6
DB
384
385#. FIXME: We should have a better interface for this in the fututure.
386#. 1. We can borrow the menu from menu plugin (PtkAppMenu).
387#. 2. We can borrow the app chooser from PCManFM.
388#.
7486d297 389#: ../src/plugins/launchbar.c:530
6cc5e1a6
DB
390msgid "Select Application"
391msgstr "Vybrať aplikáciu"
392
7486d297 393#: ../src/plugins/launchbar.c:682
6cc5e1a6
DB
394msgid "Buttons"
395msgstr "Tlačidlá"
396
7486d297 397#: ../src/plugins/launchbar.c:799
6cc5e1a6
DB
398msgid "Application Launch Bar"
399msgstr "Spúšťací panel"
400
7486d297 401#: ../src/plugins/launchbar.c:801
6cc5e1a6
DB
402msgid "Bar with buttons to launch application"
403msgstr "Panel s tlačidlami pre spúšťanie aplikácií"
404
7486d297 405#: ../src/plugins/taskbar.c:1407
6cc5e1a6
DB
406msgid "Raise"
407msgstr "Zdvihnúť"
408
7486d297 409#: ../src/plugins/taskbar.c:1411
6cc5e1a6
DB
410msgid "Restore"
411msgstr "Obnoviť"
412
7486d297 413#: ../src/plugins/taskbar.c:1415
6cc5e1a6
DB
414msgid "Maximize"
415msgstr "Maximalizovať"
416
7486d297 417#: ../src/plugins/taskbar.c:1419
6cc5e1a6
DB
418msgid "Iconify"
419msgstr "Ikonifikovať"
420
7486d297 421#: ../src/plugins/taskbar.c:1428
6cc5e1a6
DB
422#, c-format
423msgid "Workspace %d"
7486d297 424msgstr "Pracovná plocha %d"
6cc5e1a6 425
7486d297 426#: ../src/plugins/taskbar.c:1436
6cc5e1a6 427msgid "All workspaces"
7486d297 428msgstr "Všetky pracovné plochy"
6cc5e1a6 429
7486d297 430#: ../src/plugins/taskbar.c:1443
6cc5e1a6 431msgid "Move to Workspace"
7486d297 432msgstr "Presunúť na plochu"
6cc5e1a6
DB
433
434#. we want this item to be farest from mouse pointer
7486d297 435#: ../src/plugins/taskbar.c:1451
6cc5e1a6
DB
436msgid "Close Window"
437msgstr "Zatvoriť okno"
438
7486d297 439#: ../src/plugins/taskbar.c:1691
6cc5e1a6
DB
440msgid "Show tooltips"
441msgstr "Zobraziť bublinové tipy"
442
7486d297 443#: ../src/plugins/taskbar.c:1692
6cc5e1a6
DB
444msgid "Icons only"
445msgstr "Iba ikony"
446
7486d297 447#: ../src/plugins/taskbar.c:1693
6cc5e1a6 448msgid "Flat Buttons"
7486d297 449msgstr "Ploché tlačidlá"
6cc5e1a6 450
7486d297 451#: ../src/plugins/taskbar.c:1694
6cc5e1a6
DB
452msgid "Accept SkipPager"
453msgstr "Prijať SkipPager"
454
7486d297 455#: ../src/plugins/taskbar.c:1695
6cc5e1a6
DB
456msgid "Show Iconified windows"
457msgstr "Zobraziť ikonifikované okná"
458
7486d297 459#: ../src/plugins/taskbar.c:1696
6cc5e1a6
DB
460msgid "Show mapped windows"
461msgstr "Zobraziť mapované okná"
462
7486d297 463#: ../src/plugins/taskbar.c:1697
6cc5e1a6
DB
464msgid "Show windows from all desktops"
465msgstr "Zobraziť okná zo všetkých plôch"
466
7486d297 467#: ../src/plugins/taskbar.c:1698
6cc5e1a6
DB
468msgid "Use mouse wheel"
469msgstr "Používať koliesko myši"
470
7486d297 471#: ../src/plugins/taskbar.c:1699
6cc5e1a6
DB
472msgid "Flash when there is any window requiring attention"
473msgstr "Blikať, keď niektoré okno vyžaduje pozornosť"
474
7486d297 475#: ../src/plugins/taskbar.c:1700
6cc5e1a6
DB
476msgid "Max width of task button"
477msgstr "Max. šírka tlačidla úlohy"
478
7486d297 479#: ../src/plugins/taskbar.c:1701
6cc5e1a6
DB
480msgid "Spacing"
481msgstr "Rozostupy"
482
7486d297 483#: ../src/plugins/taskbar.c:1779
6cc5e1a6
DB
484msgid "Task Bar (Window List)"
485msgstr "Panel úloh (Zoznam okien)"
486
7486d297
DB
487#: ../src/plugins/taskbar.c:1781
488msgid "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get focus"
489msgstr "Panel úloh zobrazuje všetky otvorené okná a umoňuje ich ikonifikovať, zatieniť alebo aktivovať"
6cc5e1a6 490
7486d297 491#: ../src/plugins/dclock.c:279
6cc5e1a6
DB
492msgid "Clock Format"
493msgstr "Formát hodín"
494
7486d297 495#: ../src/plugins/dclock.c:280
6cc5e1a6
DB
496msgid "Tooltip Format"
497msgstr "Formát bublinových tipov"
498
7486d297 499#: ../src/plugins/dclock.c:281
6cc5e1a6
DB
500msgid "Action"
501msgstr "Činnosť"
502
7486d297 503#: ../src/plugins/dclock.c:282
6cc5e1a6 504msgid "Bold font"
7486d297 505msgstr "Hrubé písmo"
6cc5e1a6 506
7486d297 507#: ../src/plugins/dclock.c:317
6cc5e1a6
DB
508msgid "Digital Clock"
509msgstr "Digitálne hodiny"
510
7486d297 511#: ../src/plugins/dclock.c:319
6cc5e1a6
DB
512msgid "Display Digital clock and Tooltip"
513msgstr "Zobraziť digitálne hodiny a bublinové tipy"
514
7486d297
DB
515#.
516#. item = gtk_menu_item_new_with_label(_("Add to desktop panel"));
517#. g_signal_connect(item, "activate", G_CALLBACK(on_add_menu_item_to_panel), data);
518#. gtk_menu_shell_append(p, item);
519#.
520#: ../src/plugins/menu.c:370
521msgid "Add to desktop"
522msgstr "Pridať na plochu"
523
524#: ../src/plugins/menu.c:380
525msgid "Properties"
526msgstr "Vlastnosti"
527
528#: ../src/plugins/menu.c:1030
529msgid "Icon"
530msgstr "Ikona"
531
532#: ../src/plugins/menu.c:1041
6cc5e1a6
DB
533msgid "Menu"
534msgstr "Ponuka"
535
7486d297 536#: ../src/plugins/menu.c:1043
6cc5e1a6
DB
537msgid "Provide Menu"
538msgstr "Poskytnúť ponuku"
539
7486d297
DB
540#: ../src/plugins/netstatus/glade-support.c:91
541#: ../src/plugins/netstatus/glade-support.c:115
542#, c-format
543msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
544msgstr "Nebol nájdený súbor pixmap: %s"
545
546#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:2
547#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:272
548#, no-c-format
549msgid "0%"
550msgstr "0 %"
551
552#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:3
553#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:194
554msgid "<b>Activity</b>"
555msgstr "<b>Aktivita</b>"
556
557#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:4
558#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:131
559msgid "<b>Connection</b>"
560msgstr "<b>Pripojenie</b>"
561
562#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:5
563#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:289
564msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
565msgstr "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
566
567#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:6
568#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:376
569msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
570msgstr "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
571
572#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:7
573#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:432
574msgid "<b>Network Device</b>"
575msgstr "<b>Sieťové zariadenie</b>"
576
577#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:8
578#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:250
579msgid "<b>Signal Strength</b>"
580msgstr "<b>Sila signálu</b>"
581
582#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:9
583#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:309
584#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:396
585#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:452
586msgid "Address:"
587msgstr "Adresa:"
588
589#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:10
590#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:319
591#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:330
592#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:323
593msgid "Broadcast:"
594msgstr "Broadcast:"
595
596#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:11
597#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:513
598msgid "Con_figure"
599msgstr "Kon_figurácia"
600
601#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:12
602#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:316
603msgid "Destination:"
604msgstr "Cieľ:"
605
606#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:14
607#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:232
608msgid "Received:"
609msgstr "Prijaté:"
610
611#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:15
612#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:403
613msgid "Scope:"
614msgstr "Rozsah:"
615
616#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:16
617#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:239
618msgid "Sent:"
619msgstr "Poslané:"
620
621#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:17
622#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:155
623msgid "Status:"
624msgstr "Stav:"
625
626#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:18
627#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:330
628msgid "Subnet Mask:"
629msgstr "Maska podsiete:"
630
631#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:19
632#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:484
633msgid "Support"
634msgstr "Podpora"
635
636#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:20
637#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:477
638msgid "Type:"
639msgstr "Typ:"
640
641#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:21
642#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:171
643msgid "_Name:"
644msgstr "_Názov:"
645
646#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
647msgid "Name"
648msgstr "Názov"
649
650#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
651msgid "The interface name"
652msgstr "Názov rozhrania"
653
654#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
655msgid "State"
656msgstr "Stav"
657
658#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
659msgid "The interface state"
660msgstr "Stav rozhrania"
661
662#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
663msgid "Stats"
664msgstr "Štatistiky"
665
666#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
667msgid "The interface packets/bytes statistics"
668msgstr "Štatistika bajtov/paketov rozhrania"
669
670#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
671#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:315
672msgid "Wireless"
673msgstr "Bezdrôtové"
674
675#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
676msgid "Whether the interface is a wireless interface"
677msgstr "Či je rozhranie bezdrôtové"
678
679#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
680msgid "Signal"
681msgstr "Signál"
682
683#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
684msgid "Wireless signal strength percentage"
685msgstr "Percentá sily bezdrôtového signálu"
686
687#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
688#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
689msgid "Error"
690msgstr "Chyba"
691
692#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
693msgid "The current error condition"
694msgstr "Aktuálny chybový stav"
695
696#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
697#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
698#, c-format
699msgid "Unable to open socket: %s"
700msgstr "Nie je možné otvoriť socket: %s"
701
702#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
703#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
704#, c-format
705msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
706msgstr "Chyba SIOCGIFFLAGS: %s"
707
708#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
709msgid "AMPR NET/ROM"
710msgstr "AMPR NET/ROM"
711
712#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
713msgid "Ethernet"
714msgstr "Ethernet"
715
716#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
717msgid "AMPR AX.25"
718msgstr "AMPR AX.25"
719
720#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
721#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
722msgid "16/4 Mbps Token Ring"
723msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
724
725#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
726msgid "ARCnet"
727msgstr "ARCnet"
728
729#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
730msgid "Frame Relay DLCI"
731msgstr "Frame Relay DLCI"
732
733#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
734msgid "Metricom Starmode IP"
735msgstr "Metricom Starmode IP"
736
737#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
738msgid "Serial Line IP"
739msgstr "IP na sériovej linke"
740
741#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
742msgid "VJ Serial Line IP"
743msgstr "IP na VJ sériovej linke"
744
745#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
746msgid "6-bit Serial Line IP"
747msgstr "IP na 6-bitovej sériovej linke"
748
749#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
750msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
751msgstr "IP na VJ 6-bitovej sériovej linke"
752
753#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
754msgid "Adaptive Serial Line IP"
755msgstr "IP na adaptívnej sériovej linke"
756
757#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
758msgid "AMPR ROSE"
759msgstr "AMPR ROSE"
760
761#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
762msgid "Generic X.25"
763msgstr "Všeobecný X.25"
764
765#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
766msgid "Point-to-Point Protocol"
767msgstr "Point-to-Point Protocol"
768
769#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
770msgid "(Cisco)-HDLC"
771msgstr "(Cisco)-HDLC"
772
773#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
774msgid "LAPB"
775msgstr "LAPB"
776
777#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
778msgid "IPIP Tunnel"
779msgstr "IPIP tunel"
780
781#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
782msgid "Frame Relay Access Device"
783msgstr "Prístupové zariadenie Frame Relay"
784
785#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
786msgid "Local Loopback"
787msgstr "Lokálne rozhranie (loopback)"
788
789#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
790msgid "Fiber Distributed Data Interface"
791msgstr "Fiber Distributed Data Interface"
792
793#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
794msgid "IPv6-in-IPv4"
795msgstr "IPv6-in-IPv4"
796
797#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
798msgid "HIPPI"
799msgstr "HIPPI"
800
801#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
802msgid "Ash"
803msgstr "Ash"
804
805#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
806msgid "Econet"
807msgstr "Econet"
808
809#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
810msgid "IrLAP"
811msgstr "IrLAP"
812
813#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
814#, c-format
815msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
816msgstr "Chyba SIOCGIFCONF: %s"
817
818#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
819#, c-format
820msgid "No network devices found"
821msgstr "Neboli nájdené žiadne sieťové zariadenia"
822
823#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
824#, c-format
825msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
826msgstr "Nepodarilo sa otvoriť /proc/net/dev: %s"
827
828#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
829msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
830msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/dev. Neznámy formát."
831
832#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
833#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
834#, c-format
835msgid "Could not parse interface name from '%s'"
836msgstr "Nepodarilo sa zistiť názov rozhrania z „%s“"
837
838#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
839#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
840#, c-format
841msgid "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
842msgstr "Nepodarili sa zistiť štatistiky rozhrania z „%s“. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
843
844#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
845msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
846msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/wireless. Neznámy formát."
847
848#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
849#, c-format
850msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
851msgstr "Nepodarili sa zistiť podrobnosti bezdrôtového pripojenia z „%s“. link_idx = %d;"
852
853#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
854#, c-format
855msgid "Could not connect to interface, '%s'"
856msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k rozhraniu, „%s“"
857
858#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
859#, c-format
860msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
861msgstr "Nepodarilo sa poslať ioctl rozhraniu, „%s“"
862
863#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
864#, c-format
865msgid "Could not parse command line '%s': %s"
866msgstr "Nepodarilo sa analyzovať príkazový riadok „%s“: %s"
867
868#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
869msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
870msgstr "Nepodarilo sa prečítať výstup „netstat“. Neznámy formát."
871
872#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
873msgid "Disconnected"
874msgstr "Odpojené"
875
876#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
877msgid "Idle"
878msgstr "Nečinné"
879
880#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
881msgid "Sending"
882msgstr "Posiela sa"
883
884#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
885msgid "Receiving"
886msgstr "Prijíma"
887
888#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
889msgid "Sending/Receiving"
890msgstr "Odosiela/prijíma"
891
6cc5e1a6
DB
892#: ../src/plugins/separator.c:103
893msgid "Separator"
894msgstr "Oddeľovač"
895
896#: ../src/plugins/separator.c:105
897msgid "Add a separator to the panel"
898msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
899
7486d297 900#: ../src/plugins/pager.c:707
6cc5e1a6
DB
901msgid "Desktop Pager"
902msgstr "Stránkovač plôch"
903
7486d297 904#: ../src/plugins/pager.c:709
6cc5e1a6
DB
905msgid "Simple pager plugin"
906msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
907
7486d297
DB
908#: ../src/plugins/space.c:138
909#: ../src/plugins/batt/batt.c:892
6cc5e1a6
DB
910msgid "Size"
911msgstr "Veľkosť"
912
7486d297 913#: ../src/plugins/space.c:153
6cc5e1a6
DB
914msgid "<Space>"
915msgstr "<Miesto>"
916
7486d297 917#: ../src/plugins/space.c:155
6cc5e1a6
DB
918msgid "Allocate space"
919msgstr "Vyhradiť miesto"
920
7486d297
DB
921#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:241
922msgid "Keyboard Layout Switcher"
923msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
924
925#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:247
926msgid ""
927"Allows you to switch the keyboard layout and\n"
928"displays the currently selected layout."
6cc5e1a6 929msgstr ""
7486d297
DB
930"Umožňuje vám prepínať rozloženie klávesnice\n"
931"zobrazuje práve vybrané rozloženie."
932
933#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:252
934msgid "Other plugins available here"
935msgstr "Ostatné zásuvné moduly sú dostupné tu"
936
937#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:385
938msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
939msgstr "Nastaviť Prepínanie rozloženia klávesnice"
940
941#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:398
942msgid "Show layout as"
943msgstr "Zobraziť rozloženie ako"
6cc5e1a6 944
7486d297
DB
945#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:413
946msgid "image"
947msgstr "obrázok"
948
949#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:414
950msgid "text"
951msgstr "text"
952
953#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:418
954msgid "Per application settings"
955msgstr "Podľa nastavenia aplikácie"
956
957#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:432
958msgid "_Remember layout for each application"
959msgstr "_Pamätať si rozloženie pre každú aplikáciu samostatne"
960
961#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:441
962msgid "Default layout:"
963msgstr "Štandardné rozloženie:"
964
965#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:499
966msgid "Kayboard Layout switcher"
967msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
968
969#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:501
970msgid "Switch between available keyboard layouts"
971msgstr "Prepínať medzi dostupnými rozloženiami klávesnice"
972
973#: ../src/plugins/wincmd.c:245
974msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them"
975msgstr "Po kliknutí ľavým tlačidlom zmeniť všetky okná na ikony. Stredným tlačidlom ich tieňovať"
976
977#: ../src/plugins/wincmd.c:274
6cc5e1a6 978msgid "Minimize All Windows"
7486d297 979msgstr "Minimalizovať všetky okná"
6cc5e1a6 980
7486d297 981#: ../src/plugins/wincmd.c:276
6cc5e1a6
DB
982msgid ""
983"Sends commands to all desktop windows.\n"
984"Supported commnds are 1)toggle iconify and 2) toggle shade"
985msgstr ""
7486d297
DB
986"Posiela príkazy všetkým oknám plochy.\n"
987"Podporované príkazy sú 1) zmeniť ikonifikáciu a 2) zmeniť tieňovanie"
6cc5e1a6 988
7486d297 989#: ../src/plugins/dirmenu.c:218
6cc5e1a6 990msgid "Open in _Terminal"
7486d297 991msgstr "Otvoriť v _termináli"
6cc5e1a6 992
7486d297 993#: ../src/plugins/dirmenu.c:383
6cc5e1a6 994msgid "Directory Menu"
7486d297 995msgstr "Menu adresára"
6cc5e1a6 996
7486d297 997#: ../src/plugins/dirmenu.c:385
6cc5e1a6 998msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
7486d297
DB
999msgstr "Prechádzať strom adresárov pomocou menu (autor: PCMan)"
1000
1001#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:299
1002msgid "Normal"
1003msgstr "Normálne"
1004
1005#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:300
1006msgid "Warning1"
1007msgstr "Upozornenie1"
1008
1009#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:301
1010msgid "Warning2"
1011msgstr "Upozornenie2"
1012
1013#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:302
1014msgid "Automatic sensor location"
1015msgstr "Automatické umiestnenie snímača"
1016
1017#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:303
1018msgid "Sensor"
1019msgstr "Snímač"
1020
1021#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:304
1022msgid "Automatic temperature levels"
1023msgstr "Automatické teplotné hladiny"
1024
1025#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:305
1026msgid "Warning1 Temperature"
1027msgstr "Upozornenie1 Teplota"
1028
1029#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:306
1030msgid "Warning2 Temperature"
1031msgstr "Upozornenie2 Teplota"
1032
1033#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:348
1034msgid "Temperature Monitor"
1035msgstr "Monitor teploty"
1036
1037#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:350
1038msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
1039msgstr "Zobrazovanie teploty systému (autor: kesler.daniel@gmail.com)"
6cc5e1a6
DB
1040
1041#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
7486d297
DB
1042#: ../src/plugins/volume/volume.c:305
1043#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:400
6cc5e1a6 1044msgid "Volume control"
7486d297 1045msgstr "Ovládanie hlasitosti"
6cc5e1a6 1046
7486d297
DB
1047#: ../src/plugins/volume/volume.c:317
1048#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:414
6cc5e1a6 1049msgid "Volume Control"
7486d297 1050msgstr "Ovládanie hlasitosti"
6cc5e1a6
DB
1051
1052#. create frame
7486d297
DB
1053#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
1054#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:310
6cc5e1a6 1055msgid "Volume"
7486d297 1056msgstr "Hlasitosť"
6cc5e1a6 1057
7486d297 1058#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:327
6cc5e1a6 1059msgid "Mute"
7486d297 1060msgstr "Stlmiť"
6cc5e1a6 1061
7486d297 1062#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:168
6cc5e1a6 1063msgid "<Hidden Access Point>"
7486d297 1064msgstr "<Skrytý prístupový bod>"
6cc5e1a6 1065
7486d297 1066#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:201
6cc5e1a6 1067msgid "Wireless Networks not found in range"
7486d297 1068msgstr "V dosahu neboli nájdené bezdrôtové siete"
6cc5e1a6
DB
1069
1070#. Repair
7486d297 1071#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:235
6cc5e1a6 1072msgid "Repair"
7486d297 1073msgstr "Opraviť"
6cc5e1a6
DB
1074
1075#. interface down
7486d297 1076#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:240
6cc5e1a6 1077msgid "Disable"
7486d297
DB
1078msgstr "Vypnúť"
1079
1080#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:299
1081msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1082msgstr "Bezdrôtové pripojenie nie je pripojené"
6cc5e1a6 1083
7486d297 1084#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:301
6cc5e1a6 1085msgid "Network cable is plugged out"
7486d297 1086msgstr "Sieťový kábel je odpojený"
6cc5e1a6 1087
7486d297 1088#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:303
6cc5e1a6 1089msgid "Connection has limited or no connectivity"
7486d297 1090msgstr "Pripojenie je obmedzené alebo nepripojené"
6cc5e1a6 1091
7486d297
DB
1092#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:307
1093#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:318
1094#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:329
6cc5e1a6 1095msgid "IP Address:"
7486d297 1096msgstr "IP adresa:"
6cc5e1a6 1097
7486d297 1098#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
6cc5e1a6 1099msgid "Remote IP:"
7486d297 1100msgstr "Vzdialená IP:"
6cc5e1a6 1101
7486d297
DB
1102#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:309
1103#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:320
1104#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:331
6cc5e1a6 1105msgid "Netmask:"
7486d297 1106msgstr "Maska siete:"
6cc5e1a6 1107
7486d297
DB
1108#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310
1109#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
1110#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
6cc5e1a6 1111msgid "Activity"
7486d297 1112msgstr "Aktivita"
6cc5e1a6 1113
7486d297
DB
1114#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310
1115#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
1116#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
6cc5e1a6 1117msgid "Sent"
7486d297 1118msgstr "Poslané"
6cc5e1a6 1119
7486d297
DB
1120#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310
1121#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
1122#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
6cc5e1a6 1123msgid "Received"
7486d297 1124msgstr "Prijaté"
6cc5e1a6 1125
7486d297
DB
1126#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:311
1127#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:323
1128#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:334
6cc5e1a6 1129msgid "bytes"
7486d297 1130msgstr "bajtov"
6cc5e1a6 1131
7486d297
DB
1132#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:312
1133#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:324
1134#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:335
6cc5e1a6 1135msgid "packets"
7486d297 1136msgstr "paketov"
6cc5e1a6 1137
7486d297 1138#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:317
6cc5e1a6 1139msgid "Protocol:"
7486d297 1140msgstr "Protokol:"
6cc5e1a6 1141
7486d297
DB
1142#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:321
1143#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:332
6cc5e1a6 1144msgid "HW Address:"
7486d297 1145msgstr "HW adresa:"
6cc5e1a6 1146
7486d297
DB
1147#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:471
1148msgid "Manage Networks"
1149msgstr "Spravovať siete"
6cc5e1a6 1150
7486d297
DB
1151#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:473
1152msgid "Monitor and Manage networks"
1153msgstr "Monitorovať a spravovať siete"
6cc5e1a6
DB
1154
1155#. create dialog
7486d297 1156#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:84
6cc5e1a6 1157msgid "Setting Encryption Key"
7486d297 1158msgstr "Nastavenie šifrovacieho kľúča"
6cc5e1a6
DB
1159
1160#. messages
7486d297 1161#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:94
6cc5e1a6
DB
1162msgid ""
1163"This wireless network was encrypted.\n"
1164"You must have the encryption key."
1165msgstr ""
7486d297
DB
1166"Táto bezdrôtová sieť je šifrovaná.\n"
1167"Musíte mať šifrovací kľúč."
6cc5e1a6 1168
7486d297 1169#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:99
6cc5e1a6 1170msgid "Encryption Key:"
7486d297 1171msgstr "Šifrovací kľúč:"
6cc5e1a6
DB
1172
1173#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:163
1174msgid "Interface to monitor"
7486d297 1175msgstr "Monitorovať rozhranie"
6cc5e1a6
DB
1176
1177#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:164
1178msgid "Config tool"
7486d297
DB
1179msgstr "Konfiguračný nástroj"
1180
1181#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:181
1182msgid "Net Status Monitor"
1183msgstr "Monitor stavu siete"
1184
1185#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:183
1186msgid "Monitor network status"
1187msgstr "Monitorovať stav siete"
6cc5e1a6
DB
1188
1189#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:52
1190#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:311
1191msgid "Unknown"
7486d297 1192msgstr "Neznáme"
6cc5e1a6
DB
1193
1194#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:115
1195msgid "Connection Properties"
7486d297 1196msgstr "Vlastnosti pripojenia"
6cc5e1a6
DB
1197
1198#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:121
1199#, c-format
1200msgid "Connection Properties: %s"
7486d297 1201msgstr "Vlastnosti pripojenia: %s"
6cc5e1a6
DB
1202
1203#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:134
1204#, c-format
1205msgid "%lu packet"
1206msgid_plural "%lu packets"
7486d297
DB
1207msgstr[0] "%lu paket"
1208msgstr[1] "%lu pakety"
1209msgstr[2] "%lu paketov"
6cc5e1a6
DB
1210
1211#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:395
1212#, c-format
1213msgid ""
1214"There was an error displaying help:\n"
1215"%s"
1216msgstr ""
7486d297
DB
1217"Pri zobrazovaní pomocníka nastala chyba:\n"
1218"%s"
6cc5e1a6
DB
1219
1220#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:579
1221#, c-format
1222msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
7486d297 1223msgstr "Nepodarilo sa spustiť nástroj na nastavenie času: %s"
6cc5e1a6
DB
1224
1225#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:379
1226#, c-format
1227msgid "Network Connection: %s"
7486d297 1228msgstr "Sieťové pripojenie: %s"
6cc5e1a6
DB
1229
1230#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:384
1231msgid "Network Connection"
7486d297 1232msgstr "Sieťové pripojenie"
6cc5e1a6
DB
1233
1234#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:811
1235msgid "Interface"
7486d297 1236msgstr "Rozhranie"
6cc5e1a6
DB
1237
1238#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:812
1239msgid "The current interface the icon is monitoring."
7486d297 1240msgstr "Aktuálne rozhranie, ktoré táto ikona monitoruje."
6cc5e1a6
DB
1241
1242#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:819
1243msgid "Orientation"
7486d297 1244msgstr "Orientácia"
6cc5e1a6
DB
1245
1246#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:820
1247msgid "The orientation of the tray."
7486d297 1248msgstr "Orientácia oznamovacej oblasti."
6cc5e1a6
DB
1249
1250#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:828
1251msgid "Tooltips Enabled"
7486d297 1252msgstr "Bublinové tipy zapnuté"
6cc5e1a6
DB
1253
1254#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:829
1255msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
7486d297 1256msgstr "Či sú alebo nie sú zapnuté bublinové tipy."
6cc5e1a6
DB
1257
1258#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:836
1259msgid "Show Signal"
7486d297 1260msgstr "Zobrazovať signál"
6cc5e1a6
DB
1261
1262#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:837
1263msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
7486d297 1264msgstr "Či sa má alebo nemá zobrazovať sila signálu."
6cc5e1a6
DB
1265
1266#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:950
1267#, c-format
1268msgid ""
1269"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1270"\n"
1271"%s"
1272msgstr ""
7486d297
DB
1273"Prosím, kontaktujte správcu svojho systému, aby vyriešil nasledovný problém:\n"
1274"\n"
1275"%s"
6cc5e1a6 1276
7486d297 1277#: ../src/plugins/batt/batt.c:384
6cc5e1a6
DB
1278#, c-format
1279msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
7486d297 1280msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %d:%02d do plného nabitia"
6cc5e1a6 1281
7486d297 1282#: ../src/plugins/batt/batt.c:393
6cc5e1a6
DB
1283#, c-format
1284msgid "Battery: %d%% charged, %s"
7486d297 1285msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %s"
6cc5e1a6 1286
7486d297 1287#: ../src/plugins/batt/batt.c:395
6cc5e1a6 1288msgid "charging finished"
7486d297 1289msgstr "nabíjanie dokončené"
6cc5e1a6 1290
7486d297
DB
1291#: ../src/plugins/batt/batt.c:395
1292msgid "charging"
1293msgstr "nabíja sa"
6cc5e1a6 1294
7486d297 1295#: ../src/plugins/batt/batt.c:400
6cc5e1a6
DB
1296#, c-format
1297msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
7486d297 1298msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, zostáva %d:%02d"
6cc5e1a6 1299
7486d297
DB
1300#: ../src/plugins/batt/batt.c:406
1301#, c-format
1302msgid "Battery: %d%% charged"
1303msgstr "Batéria: nabitá na %d %%"
1304
1305#: ../src/plugins/batt/batt.c:454
6cc5e1a6
DB
1306#, c-format
1307msgid "No batteries found"
7486d297 1308msgstr "Neboli nájdené batérie"
6cc5e1a6 1309
7486d297 1310#: ../src/plugins/batt/batt.c:882
6cc5e1a6 1311msgid "Hide if there is no battery"
7486d297 1312msgstr "Skryť ak neexistujú batérie"
6cc5e1a6 1313
7486d297 1314#: ../src/plugins/batt/batt.c:884
6cc5e1a6 1315msgid "Alarm command"
7486d297 1316msgstr "Príkaz budíka"
6cc5e1a6 1317
7486d297 1318#: ../src/plugins/batt/batt.c:885
6cc5e1a6 1319msgid "Alarm time (minutes left)"
7486d297 1320msgstr "Čas budíka (zostáva minút)"
6cc5e1a6 1321
7486d297 1322#: ../src/plugins/batt/batt.c:886
6cc5e1a6 1323msgid "Background color"
7486d297 1324msgstr "Farba pozadia"
6cc5e1a6 1325
7486d297 1326#: ../src/plugins/batt/batt.c:887
6cc5e1a6 1327msgid "Charging color 1"
7486d297 1328msgstr "Farba nabíjania 1"
6cc5e1a6 1329
7486d297 1330#: ../src/plugins/batt/batt.c:888
6cc5e1a6 1331msgid "Charging color 2"
7486d297 1332msgstr "Farba nabíjania 2"
6cc5e1a6 1333
7486d297 1334#: ../src/plugins/batt/batt.c:889
6cc5e1a6 1335msgid "Discharging color 1"
7486d297 1336msgstr "Farba vybíjania 1"
6cc5e1a6 1337
7486d297 1338#: ../src/plugins/batt/batt.c:890
6cc5e1a6 1339msgid "Discharging color 2"
7486d297 1340msgstr "Farba vybíjania 2"
6cc5e1a6 1341
7486d297 1342#: ../src/plugins/batt/batt.c:891
6cc5e1a6 1343msgid "Border width"
7486d297 1344msgstr "Šírka okraja"
6cc5e1a6 1345
7486d297 1346#: ../src/plugins/batt/batt.c:922
6cc5e1a6 1347msgid "Battery Monitor"
7486d297 1348msgstr "Monitor batérie"
6cc5e1a6 1349
7486d297 1350#: ../src/plugins/batt/batt.c:924
6cc5e1a6 1351msgid "Display battery status using ACPI"
7486d297
DB
1352msgstr "Zobrazovať stav batérie pomocou ACPI"
1353
1354#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:277
1355msgid "Show CapsLock"
1356msgstr "Zobrazovať CapsLock"
1357
1358#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:278
1359msgid "Show NumLock"
1360msgstr "Zobrazovať NumLock"
6cc5e1a6 1361
7486d297
DB
1362#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:279
1363msgid "Show ScrollLock"
1364msgstr "Zobrazovať ScrollLock"
1365
1366#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:289
6cc5e1a6 1367msgid "Keyboard Led"
7486d297 1368msgstr "LED klávesnice"
6cc5e1a6 1369
7486d297 1370#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:291
6cc5e1a6 1371msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
7486d297 1372msgstr "Indikátory stavu klávesov CapsLock, NumLock a ScrollLock"
6cc5e1a6 1373
7486d297
DB
1374#~ msgid "Center"
1375#~ msgstr "Stred"
6cc5e1a6 1376
7486d297
DB
1377#, fuzzy
1378#~ msgid "Dynamic"
6cc5e1a6
DB
1379#~ msgstr "dynamická"
1380
7486d297
DB
1381#, fuzzy
1382#~ msgid "Add to desktop panel"
1383#~ msgstr "Pridať modul do panela"
1384#~ msgid "Education"
1385#~ msgstr "Výučba"
1386#~ msgid "Development"
1387#~ msgstr "Vývoj"
1388#~ msgid "Audio & Video"
1389#~ msgstr "Zvuk a video"
1390#~ msgid "Graphics"
1391#~ msgstr "Grafika"
1392#~ msgid "System Tools"
1393#~ msgstr "Systémové nástroje"
1394#~ msgid "Office"
1395#~ msgstr "Kancelária"
1396#~ msgid "Accessories"
1397#~ msgstr "Príslušenstvo"
6cc5e1a6
DB
1398#~ msgid "pixels"
1399#~ msgstr "pixely"
6cc5e1a6
DB
1400#~ msgid "% of edge"
1401#~ msgstr "% okraja"
6cc5e1a6
DB
1402#~ msgid "Plugins"
1403#~ msgstr "Moduly"
1404
6cc5e1a6
DB
1405#, fuzzy
1406#~ msgid "Logout Command"
1407#~ msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
6cc5e1a6
DB
1408#~ msgid "lxpanel configurator"
1409#~ msgstr "Konfigurátor lxpanel"
6cc5e1a6
DB
1410#~ msgid "<b>Transparency</b>"
1411#~ msgstr "<b>Priesvitnosť</b>"
6cc5e1a6
DB
1412#~ msgid "Change window icons"
1413#~ msgstr "Zmeniť ikony okna"
6cc5e1a6
DB
1414#~ msgid "Set Dock Type"
1415#~ msgstr "Dokk típus beállítása"
6cc5e1a6
DB
1416#~ msgid "_Add"
1417#~ msgstr "新增(_A)"
6cc5e1a6
DB
1418#~ msgid "_Remove"
1419#~ msgstr "移除(_R)"
6cc5e1a6
DB
1420#~ msgid "Right-click to get context menu. Drag & Drop to change order."
1421#~ msgstr "可以按右鍵使用選單,用拖曳改變順序"
6cc5e1a6
DB
1422#~ msgid "Plugins..."
1423#~ msgstr "外掛..."
7486d297 1424