Adding upstream version 0.5.9.
[debian/lxpanel.git] / po / sk.po
CommitLineData
6cc5e1a6
DB
1# Slovak translation of lxpanel
2# Copyright (C) 2006 lxde team
3# This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
cb7f7ba8 4# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009, 2010.
6cc5e1a6
DB
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: lxpanel\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
514580cf 10"POT-Creation-Date: 2012-01-04 15:41+0100\n"
cb7f7ba8 11"PO-Revision-Date: 2010-08-08 11:30+0100\n"
6cc5e1a6
DB
12"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
13"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
cb7f7ba8 14"Language: sk\n"
6cc5e1a6
DB
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
cb7f7ba8
DB
18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
19"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
2ba86315 20
4652f59b 21#: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:319
6cc5e1a6
DB
22msgid "Run"
23msgstr "Spustiť"
24
7486d297 25#: ../src/configurator.c:56
6cc5e1a6
DB
26msgid "Restart"
27msgstr "Reštartovať"
28
7486d297 29#: ../src/configurator.c:57
6cc5e1a6
DB
30msgid "Logout"
31msgstr "Odhlásiť"
32
514580cf 33#: ../src/configurator.c:468
6cc5e1a6
DB
34msgid "Currently loaded plugins"
35msgstr "Momentálne načítané moduly"
36
514580cf 37#: ../src/configurator.c:477
6cc5e1a6 38msgid "Stretch"
7486d297 39msgstr "Natiahnuť"
6cc5e1a6 40
514580cf 41#: ../src/configurator.c:596
6cc5e1a6
DB
42msgid "Add plugin to panel"
43msgstr "Pridať modul do panela"
44
514580cf 45#: ../src/configurator.c:624
6cc5e1a6
DB
46msgid "Available plugins"
47msgstr "Dostupné moduly"
48
514580cf 49#: ../src/configurator.c:1202
6cc5e1a6
DB
50msgid "Logout command is not set"
51msgstr "Príkaz na odhlásenie nie je nastavený"
52
514580cf 53#: ../src/configurator.c:1255
2ba86315
DB
54msgid "Select a directory"
55msgstr "Vyberte adresár"
56
514580cf 57#: ../src/configurator.c:1255 ../src/configurator.c:1346
7486d297
DB
58msgid "Select a file"
59msgstr "Vyberte súbor"
60
514580cf 61#: ../src/configurator.c:1373
7486d297
DB
62msgid "_Browse"
63msgstr "_Prechádzať"
64
514580cf 65#: ../src/panel.c:651
6cc5e1a6
DB
66msgid ""
67"Really delete this panel?\n"
68"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
69msgstr ""
7486d297
DB
70"Skutočne chcete zmazať tento panel?\n"
71"<b>Upozornenie: Túto operáciu nemožno vrátiť.</b>"
6cc5e1a6 72
514580cf 73#: ../src/panel.c:653
6cc5e1a6 74msgid "Confirm"
7486d297 75msgstr "Potvrdiť"
6cc5e1a6 76
2ba86315 77#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
514580cf 78#: ../src/panel.c:686
2ba86315
DB
79msgid "translator-credits"
80msgstr "Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009."
81
514580cf 82#: ../src/panel.c:691
2ba86315
DB
83msgid "LXPanel"
84msgstr "LXPanel"
85
514580cf 86#: ../src/panel.c:693
cb7f7ba8
DB
87msgid "Copyright (C) 2008-2011"
88msgstr "Copyright (C) 2008-2011"
89
514580cf 90#: ../src/panel.c:694
2ba86315
DB
91msgid "Desktop panel for LXDE project"
92msgstr "Panel plochy projektu LXDE"
93
514580cf 94#: ../src/panel.c:717
6cc5e1a6 95msgid "Add / Remove Panel Items"
7486d297 96msgstr "Pridať / odstrániť položky panela"
6cc5e1a6 97
514580cf 98#: ../src/panel.c:725
6cc5e1a6
DB
99#, c-format
100msgid "Remove \"%s\" From Panel"
7486d297 101msgstr "Odstrániť „%s“ z panela"
6cc5e1a6 102
514580cf 103#: ../src/panel.c:737
6cc5e1a6 104msgid "Panel Settings"
7486d297 105msgstr "Nastavenia panela"
6cc5e1a6 106
514580cf 107#: ../src/panel.c:743
2ba86315
DB
108msgid "Create New Panel"
109msgstr "Vytvoriť nový panel"
110
514580cf 111#: ../src/panel.c:754
6cc5e1a6 112msgid "Delete This Panel"
7486d297 113msgstr "Zmazať tento panel"
6cc5e1a6 114
514580cf 115#: ../src/panel.c:765
2ba86315
DB
116msgid "About"
117msgstr "O aplikácii"
118
514580cf 119#: ../src/panel.c:773
6cc5e1a6 120msgid "Panel"
7486d297 121msgstr "Panel"
6cc5e1a6 122
514580cf 123#: ../src/panel.c:786
7486d297 124#, c-format
6cc5e1a6 125msgid "\"%s\" Settings"
7486d297 126msgstr "Nastavenia „%s“"
6cc5e1a6 127
514580cf 128#: ../src/panel.c:1042 ../src/panel.c:1050 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
cb7f7ba8
DB
129msgid "Height:"
130msgstr "Výška:"
131
514580cf 132#: ../src/panel.c:1043 ../src/panel.c:1049 ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
cb7f7ba8
DB
133msgid "Width:"
134msgstr "Šírka:"
135
514580cf 136#: ../src/panel.c:1044 ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
cb7f7ba8
DB
137msgid "Left"
138msgstr "Vľavo"
139
514580cf 140#: ../src/panel.c:1045 ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
cb7f7ba8
DB
141msgid "Right"
142msgstr "Vpravo"
143
514580cf 144#: ../src/panel.c:1051 ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
cb7f7ba8
DB
145msgid "Top"
146msgstr "Hore"
147
514580cf 148#: ../src/panel.c:1052 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
cb7f7ba8
DB
149msgid "Bottom"
150msgstr "Dolu"
151
514580cf 152#: ../src/panel.c:1460
6cc5e1a6
DB
153#, c-format
154msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
155msgstr "lxpanel %s - odľahčený GTK2+ panel pre unixové pracovné prostredia\n"
156
514580cf 157#: ../src/panel.c:1461
6cc5e1a6
DB
158#, c-format
159msgid "Command line options:\n"
160msgstr "Voľby príkazového riadka:\n"
161
514580cf 162#: ../src/panel.c:1462
6cc5e1a6
DB
163#, c-format
164msgid " --help -- print this help and exit\n"
7486d297 165msgstr " --help -- vypísať tohto pomocníka a skončiť\n"
6cc5e1a6 166
514580cf 167#: ../src/panel.c:1463
6cc5e1a6
DB
168#, c-format
169msgid " --version -- print version and exit\n"
7486d297 170msgstr " --version -- vypísať verziu a skončiť\n"
6cc5e1a6 171
514580cf 172#: ../src/panel.c:1464
6cc5e1a6
DB
173#, c-format
174msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
2ba86315
DB
175msgstr ""
176" --log <číslo> -- nastaviť podrobnosti záznamu 0-5. 0 - žiadny 5 - "
177"podrobný\n"
6cc5e1a6 178
2ba86315 179#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
514580cf 180#: ../src/panel.c:1466
6cc5e1a6
DB
181#, c-format
182msgid " --profile name -- use specified profile\n"
7486d297 183msgstr " --profile meno -- použiť uvedený profil\n"
6cc5e1a6 184
514580cf 185#: ../src/panel.c:1468
6cc5e1a6
DB
186#, c-format
187msgid " -h -- same as --help\n"
7486d297 188msgstr " -h -- ekvivalent --help\n"
6cc5e1a6 189
514580cf 190#: ../src/panel.c:1469
6cc5e1a6
DB
191#, c-format
192msgid " -p -- same as --profile\n"
7486d297 193msgstr " -p -- ekvivalent --profile\n"
6cc5e1a6 194
514580cf 195#: ../src/panel.c:1470
6cc5e1a6
DB
196#, c-format
197msgid " -v -- same as --version\n"
7486d297 198msgstr " -v -- ekvivalent --version\n"
6cc5e1a6 199
2ba86315 200#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
514580cf 201#: ../src/panel.c:1472
7486d297 202#, c-format
6cc5e1a6
DB
203msgid ""
204"\n"
205"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
206"\n"
207msgstr ""
208"\n"
7486d297 209"Podrobnosti nájdete na http://lxde.org/\n"
6cc5e1a6
DB
210"\n"
211
4652f59b 212#: ../src/gtk-run.c:332
6cc5e1a6
DB
213msgid "Enter the command you want to execute:"
214msgstr "Zadajte príkaz, ktorý chcete vykonať:"
215
514580cf
DB
216#: ../data/ui/launchbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchbar.c:912
217msgid "Application Launch Bar"
218msgstr "Spúšťací panel"
219
220#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
221#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:2
222#, no-c-format
223msgid "0%"
224msgstr "0 %"
225
226#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
227#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:3
228msgid "<b>Activity</b>"
229msgstr "<b>Aktivita</b>"
230
231#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
232#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:4
233msgid "<b>Connection</b>"
234msgstr "<b>Pripojenie</b>"
235
236#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
237#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:5
238msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
239msgstr "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
240
241#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
242#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:6
243msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
244msgstr "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
245
246#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
247#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:7
248msgid "<b>Network Device</b>"
249msgstr "<b>Sieťové zariadenie</b>"
250
251#: ../data/ui/netstatus.glade.h:8
252#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:8
253msgid "<b>Signal Strength</b>"
254msgstr "<b>Sila signálu</b>"
255
256#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
257#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:9
258msgid "Address:"
259msgstr "Adresa:"
260
261#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10 ../src/plugins/netstat/netstat.c:319
262#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:330
263#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:10
264msgid "Broadcast:"
265msgstr "Broadcast:"
266
267#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
268#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:11
269msgid "Con_figure"
270msgstr "Kon_figurácia"
271
272#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
273#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:12
274msgid "Destination:"
275msgstr "Cieľ:"
276
277#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
278#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:13
279msgid "General"
280msgstr "Všeobecné"
281
282#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14
283#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:14
284msgid "Received:"
285msgstr "Prijaté:"
286
287#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
288#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:15
289msgid "Scope:"
290msgstr "Rozsah:"
291
292#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
293#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:16
294msgid "Sent:"
295msgstr "Poslané:"
296
297#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
298#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:17
299msgid "Status:"
300msgstr "Stav:"
301
302#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
303#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:18
304msgid "Subnet Mask:"
305msgstr "Maska podsiete:"
306
307#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
308#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:19
309msgid "Support"
310msgstr "Podpora"
311
312#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
313#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:20
314msgid "Type:"
315msgstr "Typ:"
316
317#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
318#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:21
319msgid "_Name:"
320msgstr "_Názov:"
321
322#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
323#, no-c-format
324msgid "% Percent"
325msgstr "% percent"
326
327#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:3
328msgid "<b>Automatic hiding</b>"
329msgstr "<b>Automatické skrývanie</b>"
330
331#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
332msgid "<b>Background</b>"
333msgstr "<b>Pozadie</b>"
334
335#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
336msgid "<b>Font</b>"
337msgstr "<b>Písmo</b>"
338
339#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
340msgid "<b>Icon</b>"
341msgstr "<b>Ikona</b>"
342
343#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
344msgid "<b>Position</b>"
345msgstr "<b>Poloha</b>"
346
347#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
348msgid "<b>Properties</b>"
349msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
350
351#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
352msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
353msgstr "<b>Nastaviť preferované aplikácie</b>"
354
355#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
356msgid "<b>Size</b>"
357msgstr "<b>Veľkosť</b>"
358
359#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
360msgid "Advanced"
361msgstr "Pokročilé"
362
363#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
364msgid "Alignment:"
365msgstr "Zarovnanie:"
366
367#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
368msgid "Appearance"
369msgstr "Vzhľad"
370
371#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
372msgid "Center"
373msgstr "Stred"
374
375#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
376msgid "Custom color"
377msgstr "Vlastná farba"
378
379#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
380msgid "Dynamic"
381msgstr "Dynamická"
382
383#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
384msgid "Edge:"
385msgstr "Okraj:"
386
387#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
388msgid "File Manager:"
389msgstr "Správca súborov:"
390
391#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
392msgid "Geometry"
393msgstr "Geometria"
394
395#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
396msgid "Image"
397msgstr "Obrázok"
398
399#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
400msgid "Logout Command:"
401msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
402
403#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
404msgid "Make window managers treat the panel as dock"
405msgstr "Správcovia okien majú ukotvovať panel"
406
407#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
408msgid "Margin:"
409msgstr "Okraj:"
410
411#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
412msgid "Minimize panel when not in use"
413msgstr "Minimalizovať panel, keď sa napoužíva"
414
415#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
416msgid "Panel Applets"
417msgstr "Aplety v paneli"
418
419#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
420msgid "Panel Preferences"
421msgstr "Nastavenia panelu"
422
423#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
424msgid "Pixels"
425msgstr "Pixelov"
426
427#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
428msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
429msgstr "Rezervovať miesto, nezakrývať maximalizovanými oknami"
430
431#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
432msgid "Select an image file"
433msgstr "Vyberte súbor obrázka"
434
435#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34 ../src/plugins/space.c:125
436#: ../src/plugins/batt/batt.c:583
437msgid "Size"
438msgstr "Veľkosť"
439
440#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
441msgid "Size when minimized"
442msgstr "Veľkosť keď je minimalizovaný"
443
444#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
445msgid "Solid color (with opacity)"
446msgstr "Súvislá farba (s krytím)"
447
448#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
449msgid "System theme"
450msgstr "Vzhľad systému"
451
452#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
453msgid "Terminal Emulator:"
454msgstr "Emulátor terminálu:"
455
456#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
457msgid "pixels"
458msgstr "pixely"
459
2ba86315 460#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:268
6cc5e1a6
DB
461msgid "CPU Usage Monitor"
462msgstr "Monitor využitia CPU"
463
514580cf 464#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:270 ../src/plugins/monitors/monitors.c:653
6cc5e1a6
DB
465msgid "Display CPU usage"
466msgstr "Zobraziť využitie CPU"
467
514580cf 468#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:207 ../src/plugins/dclock.c:438
aa0e9095
DB
469msgid "Bold font"
470msgstr "Hrubé písmo"
471
472#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:208
473msgid "Display desktop names"
32a67dc7 474msgstr "Zobraziť názvy plôch"
aa0e9095
DB
475
476#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:235
2ba86315
DB
477msgid "Desktop Number / Workspace Name"
478msgstr "Číslo plochy / Názov plochy"
6cc5e1a6 479
aa0e9095 480#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:237
6cc5e1a6
DB
481msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
482msgstr "Zobrazenie čísla plochy, cmeury@users.sf.net"
483
7486d297
DB
484#: ../src/plugins/image.c:177
485msgid "Display Image and Tooltip"
486msgstr "Zobraziť obrázok a bublinový tip"
487
cb7f7ba8 488#: ../src/plugins/launchbar.c:914
6cc5e1a6
DB
489msgid "Bar with buttons to launch application"
490msgstr "Panel s tlačidlami pre spúšťanie aplikácií"
491
2ba86315 492#. Add Raise menu item.
cb7f7ba8 493#: ../src/plugins/taskbar.c:1714
2ba86315
DB
494msgid "_Raise"
495msgstr "_Zdvihnúť"
496
497#. Add Restore menu item.
cb7f7ba8 498#: ../src/plugins/taskbar.c:1719
2ba86315
DB
499msgid "R_estore"
500msgstr "_Obnoviť"
6cc5e1a6 501
2ba86315 502#. Add Maximize menu item.
cb7f7ba8 503#: ../src/plugins/taskbar.c:1724
2ba86315
DB
504msgid "Ma_ximize"
505msgstr "Ma_ximalizovať"
6cc5e1a6 506
2ba86315 507#. Add Iconify menu item.
cb7f7ba8 508#: ../src/plugins/taskbar.c:1729
2ba86315
DB
509msgid "Ico_nify"
510msgstr "Iko_nifikovať"
6cc5e1a6 511
cb7f7ba8 512#: ../src/plugins/taskbar.c:1748
2ba86315
DB
513#, c-format
514msgid "Workspace _%d"
515msgstr "Pracovná plocha _%d"
6cc5e1a6 516
cb7f7ba8 517#: ../src/plugins/taskbar.c:1753
6cc5e1a6
DB
518#, c-format
519msgid "Workspace %d"
7486d297 520msgstr "Pracovná plocha %d"
6cc5e1a6 521
2ba86315 522#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
cb7f7ba8 523#: ../src/plugins/taskbar.c:1767
2ba86315
DB
524msgid "_All workspaces"
525msgstr "Všetky pr_acovné plochy"
6cc5e1a6 526
2ba86315 527#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
cb7f7ba8 528#: ../src/plugins/taskbar.c:1773
2ba86315
DB
529msgid "_Move to Workspace"
530msgstr "_Presunúť na plochu"
6cc5e1a6 531
2ba86315 532#. Add Close menu item. By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
cb7f7ba8 533#: ../src/plugins/taskbar.c:1779
2ba86315
DB
534msgid "_Close Window"
535msgstr "_Zatvoriť okno"
6cc5e1a6 536
cb7f7ba8 537#: ../src/plugins/taskbar.c:1986
6cc5e1a6
DB
538msgid "Show tooltips"
539msgstr "Zobraziť bublinové tipy"
540
cb7f7ba8 541#: ../src/plugins/taskbar.c:1987
6cc5e1a6
DB
542msgid "Icons only"
543msgstr "Iba ikony"
544
cb7f7ba8 545#: ../src/plugins/taskbar.c:1988
2ba86315 546msgid "Flat buttons"
7486d297 547msgstr "Ploché tlačidlá"
6cc5e1a6 548
cb7f7ba8 549#: ../src/plugins/taskbar.c:1989
6cc5e1a6
DB
550msgid "Show windows from all desktops"
551msgstr "Zobraziť okná zo všetkých plôch"
552
cb7f7ba8 553#: ../src/plugins/taskbar.c:1990
6cc5e1a6
DB
554msgid "Use mouse wheel"
555msgstr "Používať koliesko myši"
556
cb7f7ba8 557#: ../src/plugins/taskbar.c:1991
6cc5e1a6
DB
558msgid "Flash when there is any window requiring attention"
559msgstr "Blikať, keď niektoré okno vyžaduje pozornosť"
560
cb7f7ba8 561#: ../src/plugins/taskbar.c:1992
2ba86315
DB
562msgid "Combine multiple application windows into a single button"
563msgstr "Zoskupovať okná viacerých aplikácií do jedného tlačidla"
6cc5e1a6 564
cb7f7ba8 565#: ../src/plugins/taskbar.c:1993
2ba86315
DB
566msgid "Maximum width of task button"
567msgstr "Maximálna šírka tlačidla úlohy"
568
cb7f7ba8 569#: ../src/plugins/taskbar.c:1994
6cc5e1a6
DB
570msgid "Spacing"
571msgstr "Rozostupy"
572
514580cf 573#: ../src/plugins/taskbar.c:2047
6cc5e1a6
DB
574msgid "Task Bar (Window List)"
575msgstr "Panel úloh (Zoznam okien)"
576
514580cf 577#: ../src/plugins/taskbar.c:2049
2ba86315
DB
578msgid ""
579"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
580"focus"
581msgstr ""
32a67dc7 582"Panel úloh zobrazuje všetky otvorené okná a umožňuje ich ikonifikovať, "
2ba86315 583"zatieniť alebo aktivovať"
6cc5e1a6 584
514580cf 585#: ../src/plugins/dclock.c:434
6cc5e1a6
DB
586msgid "Clock Format"
587msgstr "Formát hodín"
588
514580cf 589#: ../src/plugins/dclock.c:435
6cc5e1a6
DB
590msgid "Tooltip Format"
591msgstr "Formát bublinových tipov"
592
514580cf 593#: ../src/plugins/dclock.c:436
aa0e9095 594msgid "Format codes: man 3 strftime; \\n for line break"
32a67dc7 595msgstr "Formátovacie kódy: man 3 strftime; \\n znamená nový riadok"
6cc5e1a6 596
514580cf 597#: ../src/plugins/dclock.c:437
2ba86315
DB
598msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
599msgstr "Operácia po kliknutí (predvolená: zobraziť kalendár)"
600
514580cf 601#: ../src/plugins/dclock.c:439
aa0e9095 602msgid "Tooltip only"
32a67dc7 603msgstr "Iba bublinové tipy"
6cc5e1a6 604
514580cf
DB
605#: ../src/plugins/dclock.c:440
606#, fuzzy
607msgid "Center text"
608msgstr "Stred"
609
610#: ../src/plugins/dclock.c:469
6cc5e1a6
DB
611msgid "Digital Clock"
612msgstr "Digitálne hodiny"
613
514580cf 614#: ../src/plugins/dclock.c:471
2ba86315 615msgid "Display digital clock and tooltip"
6cc5e1a6
DB
616msgstr "Zobraziť digitálne hodiny a bublinové tipy"
617
514580cf 618#: ../src/plugins/menu.c:426
7486d297
DB
619msgid "Add to desktop"
620msgstr "Pridať na plochu"
621
514580cf 622#: ../src/plugins/menu.c:436
7486d297
DB
623msgid "Properties"
624msgstr "Vlastnosti"
625
514580cf 626#: ../src/plugins/menu.c:1085 ../src/plugins/dirmenu.c:413
7486d297
DB
627msgid "Icon"
628msgstr "Ikona"
629
514580cf 630#: ../src/plugins/menu.c:1102
6cc5e1a6
DB
631msgid "Menu"
632msgstr "Ponuka"
633
514580cf 634#: ../src/plugins/menu.c:1104
2ba86315
DB
635msgid "Application Menu"
636msgstr "Aplikačné menu"
6cc5e1a6 637
cb7f7ba8 638#: ../src/plugins/separator.c:102
2ba86315
DB
639msgid "Separator"
640msgstr "Oddeľovač"
7486d297 641
cb7f7ba8 642#: ../src/plugins/separator.c:104
2ba86315
DB
643msgid "Add a separator to the panel"
644msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
7486d297 645
514580cf 646#: ../src/plugins/pager.c:837
2ba86315
DB
647msgid "Desktop Pager"
648msgstr "Stránkovač plôch"
7486d297 649
514580cf 650#: ../src/plugins/pager.c:839
2ba86315
DB
651msgid "Simple pager plugin"
652msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
7486d297 653
cb7f7ba8 654#: ../src/plugins/space.c:143
2ba86315
DB
655msgid "Spacer"
656msgstr "Rozostup"
7486d297 657
cb7f7ba8 658#: ../src/plugins/space.c:145
2ba86315
DB
659msgid "Allocate space"
660msgstr "Vyhradiť miesto"
7486d297 661
cb7f7ba8 662#: ../src/plugins/tray.c:737
2ba86315
DB
663msgid "System Tray"
664msgstr "Oznamovacia oblasť"
7486d297 665
cb7f7ba8 666#: ../src/plugins/tray.c:739
2ba86315
DB
667msgid "System tray"
668msgstr "Oznamovacia oblasť"
7486d297 669
4652f59b 670#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:291
2ba86315
DB
671msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
672msgstr "Nastaviť Prepínanie rozloženia klávesnice"
7486d297 673
4652f59b 674#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:306
2ba86315
DB
675msgid "Show layout as"
676msgstr "Zobraziť rozloženie ako"
7486d297 677
4652f59b 678#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:321
2ba86315
DB
679msgid "image"
680msgstr "obrázok"
7486d297 681
4652f59b 682#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:322
2ba86315
DB
683msgid "text"
684msgstr "text"
7486d297 685
4652f59b 686#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:329
2ba86315
DB
687msgid "Per application settings"
688msgstr "Podľa nastavenia aplikácie"
7486d297 689
2ba86315 690#. Create a check button as the child of the vertical box.
4652f59b 691#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:344
7486d297
DB
692msgid "_Remember layout for each application"
693msgstr "_Pamätať si rozloženie pre každú aplikáciu samostatne"
694
2ba86315 695#. Create a label as the child of the horizontal box.
4652f59b 696#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:354
7486d297
DB
697msgid "Default layout:"
698msgstr "Štandardné rozloženie:"
699
4652f59b 700#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:405
2ba86315 701msgid "Keyboard Layout Switcher"
7486d297
DB
702msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
703
4652f59b 704#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:407
7486d297
DB
705msgid "Switch between available keyboard layouts"
706msgstr "Prepínať medzi dostupnými rozloženiami klávesnice"
707
4652f59b 708#: ../src/plugins/wincmd.c:209
2ba86315
DB
709msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
710msgstr ""
711"Po kliknutí ľavým tlačidlom zmeniť všetky okná na ikony. Stredným tlačidlom "
712"ich tieňovať."
7486d297 713
4652f59b 714#: ../src/plugins/wincmd.c:237
aa0e9095 715msgid "Alternately iconify/shade and raise"
32a67dc7 716msgstr "Alternatívna ikonifikácia/tieňovanie a zdvihnutie"
aa0e9095 717
4652f59b 718#: ../src/plugins/wincmd.c:266
6cc5e1a6 719msgid "Minimize All Windows"
7486d297 720msgstr "Minimalizovať všetky okná"
6cc5e1a6 721
4652f59b 722#: ../src/plugins/wincmd.c:268
6cc5e1a6
DB
723msgid ""
724"Sends commands to all desktop windows.\n"
2ba86315 725"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
6cc5e1a6 726msgstr ""
7486d297 727"Posiela príkazy všetkým oknám plochy.\n"
2ba86315 728"Podporované príkazy sú 1) ikonifikovať a 2) tieňovať"
6cc5e1a6 729
4652f59b 730#: ../src/plugins/dirmenu.c:246
6cc5e1a6 731msgid "Open in _Terminal"
7486d297 732msgstr "Otvoriť v _termináli"
6cc5e1a6 733
4652f59b 734#: ../src/plugins/dirmenu.c:411
2ba86315
DB
735msgid "Directory"
736msgstr "Adresár"
737
4652f59b 738#: ../src/plugins/dirmenu.c:412
2ba86315
DB
739msgid "Label"
740msgstr "Označenie"
741
4652f59b 742#: ../src/plugins/dirmenu.c:443
6cc5e1a6 743msgid "Directory Menu"
7486d297 744msgstr "Menu adresára"
6cc5e1a6 745
4652f59b 746#: ../src/plugins/dirmenu.c:445
6cc5e1a6 747msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
7486d297
DB
748msgstr "Prechádzať strom adresárov pomocou menu (autor: PCMan)"
749
514580cf 750#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:396
7486d297
DB
751msgid "Normal"
752msgstr "Normálne"
753
514580cf 754#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:397
7486d297
DB
755msgid "Warning1"
756msgstr "Upozornenie1"
757
514580cf 758#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:398
7486d297
DB
759msgid "Warning2"
760msgstr "Upozornenie2"
761
514580cf 762#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:399
7486d297
DB
763msgid "Automatic sensor location"
764msgstr "Automatické umiestnenie snímača"
765
514580cf 766#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:400
7486d297
DB
767msgid "Sensor"
768msgstr "Snímač"
769
514580cf 770#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:401
7486d297
DB
771msgid "Automatic temperature levels"
772msgstr "Automatické teplotné hladiny"
773
514580cf 774#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:402
7486d297
DB
775msgid "Warning1 Temperature"
776msgstr "Upozornenie1 Teplota"
777
514580cf 778#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:403
7486d297
DB
779msgid "Warning2 Temperature"
780msgstr "Upozornenie2 Teplota"
781
514580cf 782#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:445
7486d297
DB
783msgid "Temperature Monitor"
784msgstr "Monitor teploty"
785
514580cf 786#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:447
aa0e9095 787msgid "Display system temperature"
32a67dc7 788msgstr "Zobrazovanie teploty systému"
6cc5e1a6
DB
789
790#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
2ba86315
DB
791#. Display current level in tooltip.
792#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
514580cf
DB
793#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:279
794#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:449
6cc5e1a6 795msgid "Volume control"
7486d297 796msgstr "Ovládanie hlasitosti"
6cc5e1a6 797
2ba86315 798#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
514580cf 799#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:571
6cc5e1a6 800msgid "Volume Control"
7486d297 801msgstr "Ovládanie hlasitosti"
6cc5e1a6 802
2ba86315 803#. Create a frame as the child of the viewport.
7486d297 804#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
514580cf 805#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:407
6cc5e1a6 806msgid "Volume"
7486d297 807msgstr "Hlasitosť"
6cc5e1a6 808
2ba86315 809#. Create a check button as the child of the vertical box.
514580cf 810#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:426
6cc5e1a6 811msgid "Mute"
7486d297 812msgstr "Stlmiť"
6cc5e1a6 813
514580cf
DB
814#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:544
815msgid ""
816"Error, you need to install a application to configure the sound (pavucontol, "
817"alsamixer ...)"
818msgstr ""
819
7486d297 820#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:168
6cc5e1a6 821msgid "<Hidden Access Point>"
7486d297 822msgstr "<Skrytý prístupový bod>"
6cc5e1a6 823
7486d297 824#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:201
6cc5e1a6 825msgid "Wireless Networks not found in range"
7486d297 826msgstr "V dosahu neboli nájdené bezdrôtové siete"
6cc5e1a6
DB
827
828#. Repair
7486d297 829#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:235
6cc5e1a6 830msgid "Repair"
7486d297 831msgstr "Opraviť"
6cc5e1a6
DB
832
833#. interface down
7486d297 834#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:240
6cc5e1a6 835msgid "Disable"
7486d297
DB
836msgstr "Vypnúť"
837
838#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:299
839msgid "Wireless Connection has no connectivity"
840msgstr "Bezdrôtové pripojenie nie je pripojené"
6cc5e1a6 841
7486d297 842#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:301
6cc5e1a6 843msgid "Network cable is plugged out"
7486d297 844msgstr "Sieťový kábel je odpojený"
6cc5e1a6 845
7486d297 846#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:303
6cc5e1a6 847msgid "Connection has limited or no connectivity"
7486d297 848msgstr "Pripojenie je obmedzené alebo nepripojené"
6cc5e1a6 849
2ba86315 850#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:307 ../src/plugins/netstat/netstat.c:318
7486d297 851#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:329
6cc5e1a6 852msgid "IP Address:"
7486d297 853msgstr "IP adresa:"
6cc5e1a6 854
7486d297 855#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
6cc5e1a6 856msgid "Remote IP:"
7486d297 857msgstr "Vzdialená IP:"
6cc5e1a6 858
2ba86315 859#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:309 ../src/plugins/netstat/netstat.c:320
7486d297 860#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:331
6cc5e1a6 861msgid "Netmask:"
7486d297 862msgstr "Maska siete:"
6cc5e1a6 863
2ba86315 864#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
7486d297 865#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
6cc5e1a6 866msgid "Activity"
7486d297 867msgstr "Aktivita"
6cc5e1a6 868
2ba86315
DB
869#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
870#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
871msgid "Sent"
872msgstr "Poslané"
873
874#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
875#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
876msgid "Received"
877msgstr "Prijaté"
878
879#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:311 ../src/plugins/netstat/netstat.c:323
880#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:334
881msgid "bytes"
882msgstr "bajtov"
883
884#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:312 ../src/plugins/netstat/netstat.c:324
885#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:335
886msgid "packets"
887msgstr "paketov"
888
889#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:315
890#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
891msgid "Wireless"
892msgstr "Bezdrôtové"
893
894#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:317
895msgid "Protocol:"
896msgstr "Protokol:"
897
898#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:321 ../src/plugins/netstat/netstat.c:332
899msgid "HW Address:"
900msgstr "HW adresa:"
901
902#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:470
903msgid "Manage Networks"
904msgstr "Spravovať siete"
905
906#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:472
907msgid "Monitor and Manage networks"
908msgstr "Monitorovať a spravovať siete"
909
910#. create dialog
911#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:84
912msgid "Setting Encryption Key"
913msgstr "Nastavenie šifrovacieho kľúča"
914
915#. messages
916#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:94
917msgid ""
918"This wireless network was encrypted.\n"
919"You must have the encryption key."
920msgstr ""
921"Táto bezdrôtová sieť je šifrovaná.\n"
922"Musíte mať šifrovací kľúč."
923
924#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:99
925msgid "Encryption Key:"
926msgstr "Šifrovací kľúč:"
927
928#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
929msgid "Interface to monitor"
930msgstr "Monitorovať rozhranie"
931
932#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
933msgid "Config tool"
934msgstr "Konfiguračný nástroj"
935
936#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
937msgid "Network Status Monitor"
938msgstr "Monitor stavu siete"
939
940#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
941msgid "Monitor network status"
942msgstr "Monitorovať stav siete"
943
944#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
945#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
946msgid "Unknown"
947msgstr "Neznáme"
948
949#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
950msgid "Connection Properties"
951msgstr "Vlastnosti pripojenia"
952
953#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
954#, c-format
955msgid "Connection Properties: %s"
956msgstr "Vlastnosti pripojenia: %s"
957
958#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
959#, c-format
960msgid "%lu packet"
961msgid_plural "%lu packets"
962msgstr[0] "%lu paket"
963msgstr[1] "%lu pakety"
964msgstr[2] "%lu paketov"
965
966#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
967#, c-format
968msgid ""
969"There was an error displaying help:\n"
970"%s"
971msgstr ""
972"Pri zobrazovaní pomocníka nastala chyba:\n"
973"%s"
974
975#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
976#, c-format
977msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
978msgstr "Nepodarilo sa spustiť nástroj na nastavenie času: %s"
979
bc49809a 980#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
2ba86315
DB
981#, c-format
982msgid "Network Connection: %s"
983msgstr "Sieťové pripojenie: %s"
984
bc49809a 985#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
2ba86315
DB
986msgid "Network Connection"
987msgstr "Sieťové pripojenie"
988
bc49809a 989#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:838
2ba86315
DB
990msgid "Interface"
991msgstr "Rozhranie"
992
bc49809a 993#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
2ba86315
DB
994msgid "The current interface the icon is monitoring."
995msgstr "Aktuálne rozhranie, ktoré táto ikona monitoruje."
996
bc49809a 997#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:846
2ba86315
DB
998msgid "Orientation"
999msgstr "Orientácia"
1000
bc49809a 1001#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
2ba86315
DB
1002msgid "The orientation of the tray."
1003msgstr "Orientácia oznamovacej oblasti."
1004
bc49809a 1005#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
2ba86315
DB
1006msgid "Tooltips Enabled"
1007msgstr "Bublinové tipy zapnuté"
1008
bc49809a 1009#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
2ba86315
DB
1010msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1011msgstr "Či sú alebo nie sú zapnuté bublinové tipy."
1012
bc49809a 1013#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:863
2ba86315
DB
1014msgid "Show Signal"
1015msgstr "Zobrazovať signál"
1016
bc49809a 1017#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
2ba86315
DB
1018msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1019msgstr "Či sa má alebo nemá zobrazovať sila signálu."
1020
bc49809a 1021#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:977
2ba86315
DB
1022#, c-format
1023msgid ""
1024"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1025"\n"
1026"%s"
1027msgstr ""
1028"Prosím, kontaktujte správcu svojho systému, aby vyriešil nasledovný "
1029"problém:\n"
1030"\n"
1031"%s"
1032
1033#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1034msgid "Name"
1035msgstr "Názov"
1036
1037#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1038msgid "The interface name"
1039msgstr "Názov rozhrania"
1040
1041#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1042msgid "State"
1043msgstr "Stav"
1044
1045#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1046msgid "The interface state"
1047msgstr "Stav rozhrania"
1048
1049#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1050msgid "Stats"
1051msgstr "Štatistiky"
1052
1053#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1054msgid "The interface packets/bytes statistics"
1055msgstr "Štatistika bajtov/paketov rozhrania"
1056
1057#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1058msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1059msgstr "Či je rozhranie bezdrôtové"
1060
1061#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1062msgid "Signal"
1063msgstr "Signál"
1064
1065#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1066msgid "Wireless signal strength percentage"
1067msgstr "Percentá sily bezdrôtového signálu"
1068
1069#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1070#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1071msgid "Error"
1072msgstr "Chyba"
1073
1074#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1075msgid "The current error condition"
1076msgstr "Aktuálny chybový stav"
1077
1078#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
1079#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
1080#, c-format
1081msgid "Unable to open socket: %s"
1082msgstr "Nie je možné otvoriť socket: %s"
1083
1084#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
1085#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
1086#, c-format
1087msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1088msgstr "Chyba SIOCGIFFLAGS: %s"
1089
1090#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
1091msgid "AMPR NET/ROM"
1092msgstr "AMPR NET/ROM"
1093
1094#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
1095msgid "Ethernet"
1096msgstr "Ethernet"
1097
1098#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1099msgid "AMPR AX.25"
1100msgstr "AMPR AX.25"
1101
1102#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1103#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
1104msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1105msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1106
1107#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
1108msgid "ARCnet"
1109msgstr "ARCnet"
1110
1111#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1112msgid "Frame Relay DLCI"
1113msgstr "Frame Relay DLCI"
1114
1115#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
1116msgid "Metricom Starmode IP"
1117msgstr "Metricom Starmode IP"
1118
1119#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1120msgid "Serial Line IP"
1121msgstr "IP na sériovej linke"
1122
1123#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
1124msgid "VJ Serial Line IP"
1125msgstr "IP na VJ sériovej linke"
1126
1127#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1128msgid "6-bit Serial Line IP"
1129msgstr "IP na 6-bitovej sériovej linke"
1130
1131#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1132msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1133msgstr "IP na VJ 6-bitovej sériovej linke"
1134
1135#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1136msgid "Adaptive Serial Line IP"
1137msgstr "IP na adaptívnej sériovej linke"
6cc5e1a6 1138
2ba86315
DB
1139#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1140msgid "AMPR ROSE"
1141msgstr "AMPR ROSE"
6cc5e1a6 1142
2ba86315
DB
1143#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
1144msgid "Generic X.25"
1145msgstr "Všeobecný X.25"
6cc5e1a6 1146
2ba86315
DB
1147#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1148msgid "Point-to-Point Protocol"
1149msgstr "Point-to-Point Protocol"
6cc5e1a6 1150
2ba86315
DB
1151#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1152msgid "(Cisco)-HDLC"
1153msgstr "(Cisco)-HDLC"
6cc5e1a6 1154
2ba86315
DB
1155#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1156msgid "LAPB"
1157msgstr "LAPB"
6cc5e1a6 1158
2ba86315
DB
1159#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1160msgid "IPIP Tunnel"
1161msgstr "IPIP tunel"
6cc5e1a6 1162
2ba86315
DB
1163#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
1164msgid "Frame Relay Access Device"
1165msgstr "Prístupové zariadenie Frame Relay"
6cc5e1a6 1166
2ba86315
DB
1167#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
1168msgid "Local Loopback"
1169msgstr "Lokálne rozhranie (loopback)"
6cc5e1a6 1170
2ba86315
DB
1171#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
1172msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1173msgstr "Fiber Distributed Data Interface"
6cc5e1a6 1174
2ba86315
DB
1175#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
1176msgid "IPv6-in-IPv4"
1177msgstr "IPv6-in-IPv4"
6cc5e1a6 1178
2ba86315
DB
1179#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
1180msgid "HIPPI"
1181msgstr "HIPPI"
6cc5e1a6 1182
2ba86315
DB
1183#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
1184msgid "Ash"
1185msgstr "Ash"
7486d297 1186
2ba86315
DB
1187#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
1188msgid "Econet"
1189msgstr "Econet"
7486d297 1190
2ba86315
DB
1191#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1192msgid "IrLAP"
1193msgstr "IrLAP"
6cc5e1a6 1194
2ba86315
DB
1195#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
1196#, c-format
1197msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1198msgstr "Chyba SIOCGIFCONF: %s"
6cc5e1a6 1199
2ba86315
DB
1200#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
1201#, c-format
1202msgid "No network devices found"
1203msgstr "Neboli nájdené žiadne sieťové zariadenia"
6cc5e1a6 1204
2ba86315 1205#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
6cc5e1a6 1206#, c-format
2ba86315
DB
1207msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1208msgstr "Nepodarilo sa otvoriť /proc/net/dev: %s"
1209
1210#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
1211msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1212msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/dev. Neznámy formát."
6cc5e1a6 1213
2ba86315
DB
1214#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
1215#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
6cc5e1a6 1216#, c-format
2ba86315
DB
1217msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1218msgstr "Nepodarilo sa zistiť názov rozhrania z „%s“"
6cc5e1a6 1219
2ba86315
DB
1220#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
1221#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
6cc5e1a6
DB
1222#, c-format
1223msgid ""
2ba86315
DB
1224"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1225"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
6cc5e1a6 1226msgstr ""
cb7f7ba8
DB
1227"Nepodarili sa zistiť štatistiky rozhrania z „%s“. prx_idx = %d; ptx_idx = "
1228"%d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
6cc5e1a6 1229
2ba86315
DB
1230#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
1231msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1232msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/wireless. Neznámy formát."
6cc5e1a6 1233
2ba86315 1234#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
6cc5e1a6 1235#, c-format
2ba86315
DB
1236msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1237msgstr ""
cb7f7ba8
DB
1238"Nepodarili sa zistiť podrobnosti bezdrôtového pripojenia z „%s“. link_idx = "
1239"%d;"
6cc5e1a6 1240
2ba86315
DB
1241#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
1242#, c-format
1243msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1244msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k rozhraniu, „%s“"
6cc5e1a6 1245
2ba86315
DB
1246#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
1247#, c-format
1248msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1249msgstr "Nepodarilo sa poslať ioctl rozhraniu, „%s“"
6cc5e1a6 1250
2ba86315
DB
1251#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
1252#, c-format
1253msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1254msgstr "Nepodarilo sa analyzovať príkazový riadok „%s“: %s"
6cc5e1a6 1255
2ba86315
DB
1256#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
1257msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1258msgstr "Nepodarilo sa prečítať výstup „netstat“. Neznámy formát."
6cc5e1a6 1259
2ba86315
DB
1260#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1261msgid "Disconnected"
1262msgstr "Odpojené"
6cc5e1a6 1263
2ba86315
DB
1264#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1265msgid "Idle"
1266msgstr "Nečinné"
6cc5e1a6 1267
2ba86315
DB
1268#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1269msgid "Sending"
1270msgstr "Posiela sa"
6cc5e1a6 1271
2ba86315
DB
1272#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1273msgid "Receiving"
1274msgstr "Prijíma"
6cc5e1a6 1275
2ba86315
DB
1276#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1277msgid "Sending/Receiving"
1278msgstr "Odosiela/prijíma"
6cc5e1a6 1279
514580cf 1280#: ../src/plugins/batt/batt.c:132
2ba86315
DB
1281msgid "No batteries found"
1282msgstr "Neboli nájdené batérie"
6cc5e1a6 1283
514580cf 1284#: ../src/plugins/batt/batt.c:176
6cc5e1a6
DB
1285#, c-format
1286msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
7486d297 1287msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %d:%02d do plného nabitia"
6cc5e1a6 1288
514580cf 1289#: ../src/plugins/batt/batt.c:187
6cc5e1a6
DB
1290#, c-format
1291msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
7486d297 1292msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, zostáva %d:%02d"
6cc5e1a6 1293
514580cf 1294#: ../src/plugins/batt/batt.c:193
7486d297
DB
1295#, c-format
1296msgid "Battery: %d%% charged"
1297msgstr "Batéria: nabitá na %d %%"
1298
514580cf 1299#: ../src/plugins/batt/batt.c:573
6cc5e1a6 1300msgid "Hide if there is no battery"
7486d297 1301msgstr "Skryť ak neexistujú batérie"
6cc5e1a6 1302
514580cf 1303#: ../src/plugins/batt/batt.c:575
6cc5e1a6 1304msgid "Alarm command"
7486d297 1305msgstr "Príkaz budíka"
6cc5e1a6 1306
514580cf 1307#: ../src/plugins/batt/batt.c:576
6cc5e1a6 1308msgid "Alarm time (minutes left)"
7486d297 1309msgstr "Čas budíka (zostáva minút)"
6cc5e1a6 1310
514580cf 1311#: ../src/plugins/batt/batt.c:577
6cc5e1a6 1312msgid "Background color"
7486d297 1313msgstr "Farba pozadia"
6cc5e1a6 1314
514580cf 1315#: ../src/plugins/batt/batt.c:578
6cc5e1a6 1316msgid "Charging color 1"
7486d297 1317msgstr "Farba nabíjania 1"
6cc5e1a6 1318
514580cf 1319#: ../src/plugins/batt/batt.c:579
6cc5e1a6 1320msgid "Charging color 2"
7486d297 1321msgstr "Farba nabíjania 2"
6cc5e1a6 1322
514580cf 1323#: ../src/plugins/batt/batt.c:580
6cc5e1a6 1324msgid "Discharging color 1"
7486d297 1325msgstr "Farba vybíjania 1"
6cc5e1a6 1326
514580cf 1327#: ../src/plugins/batt/batt.c:581
6cc5e1a6 1328msgid "Discharging color 2"
7486d297 1329msgstr "Farba vybíjania 2"
6cc5e1a6 1330
514580cf 1331#: ../src/plugins/batt/batt.c:582
6cc5e1a6 1332msgid "Border width"
7486d297 1333msgstr "Šírka okraja"
6cc5e1a6 1334
514580cf 1335#: ../src/plugins/batt/batt.c:612
6cc5e1a6 1336msgid "Battery Monitor"
7486d297 1337msgstr "Monitor batérie"
6cc5e1a6 1338
514580cf 1339#: ../src/plugins/batt/batt.c:614
6cc5e1a6 1340msgid "Display battery status using ACPI"
7486d297
DB
1341msgstr "Zobrazovať stav batérie pomocou ACPI"
1342
2ba86315 1343#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:230
7486d297
DB
1344msgid "Show CapsLock"
1345msgstr "Zobrazovať CapsLock"
1346
2ba86315 1347#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:231
7486d297
DB
1348msgid "Show NumLock"
1349msgstr "Zobrazovať NumLock"
6cc5e1a6 1350
2ba86315 1351#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:232
7486d297
DB
1352msgid "Show ScrollLock"
1353msgstr "Zobrazovať ScrollLock"
1354
2ba86315
DB
1355#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:267
1356msgid "Keyboard LED"
7486d297 1357msgstr "LED klávesnice"
6cc5e1a6 1358
2ba86315 1359#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:269
6cc5e1a6 1360msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
7486d297 1361msgstr "Indikátory stavu klávesov CapsLock, NumLock a ScrollLock"
6cc5e1a6 1362
514580cf
DB
1363#. A label to allow for click through
1364#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:561
1365msgid "No Indicators"
1366msgstr ""
cb7f7ba8 1367
514580cf
DB
1368#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:751
1369#, fuzzy
1370msgid "Indicator Applications"
1371msgstr "Aplikácie"
cb7f7ba8 1372
514580cf
DB
1373#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:752
1374msgid "Clock Indicator"
1375msgstr ""
cb7f7ba8 1376
514580cf
DB
1377#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:753
1378msgid "Messaging Menu"
1379msgstr ""
cb7f7ba8 1380
514580cf
DB
1381#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:754
1382#, fuzzy
1383msgid "Network Menu"
1384msgstr "Menu adresára"
cb7f7ba8 1385
514580cf
DB
1386#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:755
1387msgid "Session Menu"
1388msgstr ""
cb7f7ba8 1389
514580cf
DB
1390#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:756
1391#, fuzzy
1392msgid "Sound Menu"
1393msgstr "Poskytnúť ponuku"
cb7f7ba8 1394
514580cf
DB
1395#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:780
1396msgid "Indicator applets"
1397msgstr ""
cb7f7ba8 1398
514580cf
DB
1399#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:782
1400#, fuzzy
1401msgid "Add indicator applets to the panel"
1402msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
cb7f7ba8 1403
514580cf
DB
1404#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:654
1405#, fuzzy
1406msgid "CPU color"
1407msgstr "Vlastná farba"
cb7f7ba8 1408
514580cf
DB
1409#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:655
1410#, fuzzy
1411msgid "Display RAM usage"
1412msgstr "Zobraziť využitie CPU"
cb7f7ba8 1413
514580cf
DB
1414#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:656
1415#, fuzzy
1416msgid "RAM color"
1417msgstr "Zafarbenie:"
cb7f7ba8 1418
514580cf
DB
1419#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:753
1420#, fuzzy
1421msgid "Resource monitors"
1422msgstr "Monitorovať rozhranie"
cb7f7ba8 1423
514580cf
DB
1424#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:755
1425msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1426msgstr ""
cb7f7ba8 1427
514580cf
DB
1428#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:721
1429msgid "WNCKPager"
1430msgstr ""
cb7f7ba8 1431
514580cf
DB
1432#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:723
1433#, fuzzy
1434msgid "WNCKpager plugin"
1435msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
4652f59b
DB
1436
1437#~ msgid "Available Applications"
1438#~ msgstr "Dostupné aplikácie"
1439
aa0e9095
DB
1440#~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
1441#~ msgstr "Zobrazenie teploty systému, kesler.daniel@gmail.com"
1442
1443#~ msgid "Keyboard Led"
1444#~ msgstr "LED klávesnice"
1445
1446#~ msgid "Left\t"
1447#~ msgstr "Vľavo\t"
1448
1449#~ msgid "Top\t"
1450#~ msgstr "Hore\t"
1451
2ba86315
DB
1452#~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
1453#~ msgstr "Nebol nájdený súbor pixmap: %s"
6cc5e1a6 1454
2ba86315
DB
1455#~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
1456#~ msgstr "Č. plochy / Názov plochy"
1457
1458#~ msgid ""
1459#~ "Allows you to switch the keyboard layout and\n"
1460#~ "displays the currently selected layout."
1461#~ msgstr ""
1462#~ "Umožňuje vám prepínať rozloženie klávesnice\n"
1463#~ "zobrazuje práve vybrané rozloženie."
1464
1465#~ msgid "Other plugins available here"
1466#~ msgstr "Ostatné zásuvné moduly sú dostupné tu"
1467
1468#~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
1469#~ msgstr "Stará oznamovacia oblasť KDE/GNOME"
1470
1471#~ msgid "Enable Image:"
1472#~ msgstr "Zapnúť obrázok:"
1473
1474#~ msgid "Enable Transparency"
1475#~ msgstr "Zapnúť priesvitnosť"
1476
2ba86315
DB
1477#~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
1478#~ msgstr " --configure -- spustiť konfiguračný nástroj\n"
1479
1480#~ msgid " -C -- same as --configure\n"
1481#~ msgstr " -C -- ekvivalent --configure\n"
1482
1483#~ msgid "Add Button"
1484#~ msgstr "Pridať tlačidlo"
1485
1486#~ msgid "Button Properties"
1487#~ msgstr "Vlastnosti tlačidla"
1488
1489#~ msgid "Remove Button"
1490#~ msgstr "Odstrániť tlačidlo"
1491
1492#~ msgid "Buttons"
1493#~ msgstr "Tlačidlá"
1494
1495#~ msgid "Accept SkipPager"
1496#~ msgstr "Prijať SkipPager"
1497
1498#~ msgid "Show Iconified windows"
1499#~ msgstr "Zobraziť ikonifikované okná"
1500
1501#~ msgid "Show mapped windows"
1502#~ msgstr "Zobraziť mapované okná"
1503
1504#~ msgid "Action"
1505#~ msgstr "Činnosť"
1506
2ba86315
DB
1507#~ msgid "Kayboard Layout switcher"
1508#~ msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
1509
1510#~ msgid ""
1511#~ "Dynamic\n"
1512#~ "Pixels\n"
1513#~ "% Percent"
1514#~ msgstr ""
1515#~ "Dynamicky\n"
1516#~ "Pixelov\n"
1517#~ "% percent"
1518
1519#~ msgid ""
1520#~ "Left\n"
1521#~ "Center\n"
1522#~ "Right"
1523#~ msgstr ""
1524#~ "Vľavo\n"
1525#~ "Na stred\n"
1526#~ "Vpravo"
1527
1528#~ msgid ""
1529#~ "Left\n"
1530#~ "Right\n"
1531#~ "Top\n"
1532#~ "Bottom"
1533#~ msgstr ""
1534#~ "Vľavo\n"
1535#~ "Vpravo\n"
1536#~ "Hore\n"
1537#~ "Dolu"
1538
1539#~ msgid "Where to put the panel?"
1540#~ msgstr "Kam umiestniť panel?"
1541
1542#~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
1543#~ msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %s"
1544
1545#~ msgid "charging finished"
1546#~ msgstr "nabíjanie dokončené"
1547
1548#~ msgid "charging"
1549#~ msgstr "nabíja sa"
6cc5e1a6 1550
7486d297
DB
1551#, fuzzy
1552#~ msgid "Add to desktop panel"
1553#~ msgstr "Pridať modul do panela"
2ba86315 1554
7486d297
DB
1555#~ msgid "Education"
1556#~ msgstr "Výučba"
2ba86315 1557
7486d297
DB
1558#~ msgid "Development"
1559#~ msgstr "Vývoj"
2ba86315 1560
7486d297
DB
1561#~ msgid "Audio & Video"
1562#~ msgstr "Zvuk a video"
2ba86315 1563
7486d297
DB
1564#~ msgid "Graphics"
1565#~ msgstr "Grafika"
2ba86315 1566
7486d297
DB
1567#~ msgid "System Tools"
1568#~ msgstr "Systémové nástroje"
2ba86315 1569
7486d297
DB
1570#~ msgid "Office"
1571#~ msgstr "Kancelária"
2ba86315 1572
7486d297
DB
1573#~ msgid "Accessories"
1574#~ msgstr "Príslušenstvo"
2ba86315 1575
6cc5e1a6
DB
1576#~ msgid "% of edge"
1577#~ msgstr "% okraja"
2ba86315 1578
6cc5e1a6
DB
1579#~ msgid "Plugins"
1580#~ msgstr "Moduly"
1581
6cc5e1a6
DB
1582#, fuzzy
1583#~ msgid "Logout Command"
1584#~ msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
2ba86315 1585
6cc5e1a6
DB
1586#~ msgid "lxpanel configurator"
1587#~ msgstr "Konfigurátor lxpanel"
2ba86315 1588
6cc5e1a6
DB
1589#~ msgid "<b>Transparency</b>"
1590#~ msgstr "<b>Priesvitnosť</b>"
2ba86315 1591
6cc5e1a6
DB
1592#~ msgid "Change window icons"
1593#~ msgstr "Zmeniť ikony okna"
2ba86315 1594
6cc5e1a6
DB
1595#~ msgid "Set Dock Type"
1596#~ msgstr "Dokk típus beállítása"
2ba86315 1597
6cc5e1a6
DB
1598#~ msgid "_Add"
1599#~ msgstr "新增(_A)"
2ba86315 1600
6cc5e1a6
DB
1601#~ msgid "_Remove"
1602#~ msgstr "移除(_R)"
2ba86315 1603
6cc5e1a6
DB
1604#~ msgid "Right-click to get context menu. Drag & Drop to change order."
1605#~ msgstr "可以按右鍵使用選單,用拖曳改變順序"
2ba86315 1606
6cc5e1a6
DB
1607#~ msgid "Plugins..."
1608#~ msgstr "外掛..."