Merging upstream version 0.7.0 (Closes: #493243, #510888, #567617, #699414, #709777...
[debian/lxpanel.git] / po / sk.po
CommitLineData
6cc5e1a6
DB
1# Slovak translation of lxpanel
2# Copyright (C) 2006 lxde team
3# This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
ca14ea2b 4# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009, 2010.
6cc5e1a6
DB
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: lxpanel\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
00916e98 10"POT-Creation-Date: 2014-03-27 08:58+0100\n"
ca14ea2b 11"PO-Revision-Date: 2010-08-08 11:30+0100\n"
6cc5e1a6
DB
12"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
13"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
ca14ea2b 14"Language: sk\n"
6cc5e1a6 15"MIME-Version: 1.0\n"
00916e98 16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
6cc5e1a6 17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
ca14ea2b
DB
18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
19"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
1ea75322 20
00916e98
AG
21#. { "configure", N_("Preferences"), configure },
22#: ../src/configurator.c:55 ../src/gtk-run.c:361 ../src/plugins/menu.c:770
6cc5e1a6
DB
23msgid "Run"
24msgstr "Spustiť"
25
00916e98 26#: ../src/configurator.c:57 ../src/plugins/menu.c:771
6cc5e1a6
DB
27msgid "Restart"
28msgstr "Reštartovať"
29
00916e98 30#: ../src/configurator.c:58 ../src/plugins/menu.c:772
6cc5e1a6
DB
31msgid "Logout"
32msgstr "Odhlásiť"
33
00916e98 34#: ../src/configurator.c:549
6cc5e1a6
DB
35msgid "Currently loaded plugins"
36msgstr "Momentálne načítané moduly"
37
00916e98 38#: ../src/configurator.c:558
6cc5e1a6 39msgid "Stretch"
10862fa6 40msgstr "Natiahnuť"
6cc5e1a6 41
00916e98 42#: ../src/configurator.c:680
6cc5e1a6
DB
43msgid "Add plugin to panel"
44msgstr "Pridať modul do panela"
45
00916e98 46#: ../src/configurator.c:708
6cc5e1a6
DB
47msgid "Available plugins"
48msgstr "Dostupné moduly"
49
00916e98 50#: ../src/configurator.c:1244
6cc5e1a6
DB
51msgid "Logout command is not set"
52msgstr "Príkaz na odhlásenie nie je nastavený"
53
00916e98 54#: ../src/configurator.c:1312
1ea75322
DB
55msgid "Select a directory"
56msgstr "Vyberte adresár"
57
00916e98 58#: ../src/configurator.c:1312 ../src/configurator.c:1419
10862fa6
DB
59msgid "Select a file"
60msgstr "Vyberte súbor"
61
00916e98 62#: ../src/configurator.c:1446
10862fa6
DB
63msgid "_Browse"
64msgstr "_Prechádzať"
65
00916e98
AG
66#: ../src/panel.c:660
67msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
68msgstr ""
69
70#: ../src/panel.c:687
6cc5e1a6
DB
71msgid ""
72"Really delete this panel?\n"
73"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
74msgstr ""
10862fa6
DB
75"Skutočne chcete zmazať tento panel?\n"
76"<b>Upozornenie: Túto operáciu nemožno vrátiť.</b>"
6cc5e1a6 77
00916e98 78#: ../src/panel.c:689
6cc5e1a6 79msgid "Confirm"
10862fa6 80msgstr "Potvrdiť"
6cc5e1a6 81
1ea75322 82#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
00916e98 83#: ../src/panel.c:721
1ea75322
DB
84msgid "translator-credits"
85msgstr "Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009."
86
00916e98 87#: ../src/panel.c:726
1ea75322
DB
88msgid "LXPanel"
89msgstr "LXPanel"
90
00916e98
AG
91#: ../src/panel.c:744
92#, fuzzy
93msgid "Copyright (C) 2008-2013"
ca14ea2b
DB
94msgstr "Copyright (C) 2008-2011"
95
00916e98 96#: ../src/panel.c:745
1ea75322
DB
97msgid "Desktop panel for LXDE project"
98msgstr "Panel plochy projektu LXDE"
99
00916e98 100#: ../src/panel.c:782
6cc5e1a6 101msgid "Add / Remove Panel Items"
10862fa6 102msgstr "Pridať / odstrániť položky panela"
6cc5e1a6 103
00916e98 104#: ../src/panel.c:791
6cc5e1a6
DB
105#, c-format
106msgid "Remove \"%s\" From Panel"
10862fa6 107msgstr "Odstrániť „%s“ z panela"
6cc5e1a6 108
00916e98 109#: ../src/panel.c:803
6cc5e1a6 110msgid "Panel Settings"
10862fa6 111msgstr "Nastavenia panela"
6cc5e1a6 112
00916e98 113#: ../src/panel.c:809
1ea75322
DB
114msgid "Create New Panel"
115msgstr "Vytvoriť nový panel"
116
00916e98 117#: ../src/panel.c:815
6cc5e1a6 118msgid "Delete This Panel"
10862fa6 119msgstr "Zmazať tento panel"
6cc5e1a6 120
00916e98 121#: ../src/panel.c:826
1ea75322
DB
122msgid "About"
123msgstr "O aplikácii"
124
00916e98 125#: ../src/panel.c:834
6cc5e1a6 126msgid "Panel"
10862fa6 127msgstr "Panel"
6cc5e1a6 128
00916e98 129#: ../src/panel.c:847
10862fa6 130#, c-format
6cc5e1a6 131msgid "\"%s\" Settings"
10862fa6 132msgstr "Nastavenia „%s“"
6cc5e1a6 133
00916e98 134#: ../src/panel.c:1109 ../src/panel.c:1117 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
ca14ea2b
DB
135msgid "Height:"
136msgstr "Výška:"
137
00916e98 138#: ../src/panel.c:1110 ../src/panel.c:1116 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
ca14ea2b
DB
139msgid "Width:"
140msgstr "Šírka:"
141
00916e98 142#: ../src/panel.c:1111 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
ca14ea2b
DB
143msgid "Left"
144msgstr "Vľavo"
145
00916e98 146#: ../src/panel.c:1112 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
ca14ea2b
DB
147msgid "Right"
148msgstr "Vpravo"
149
00916e98 150#: ../src/panel.c:1118 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
ca14ea2b
DB
151msgid "Top"
152msgstr "Hore"
153
00916e98 154#: ../src/panel.c:1119 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
ca14ea2b
DB
155msgid "Bottom"
156msgstr "Dolu"
157
00916e98 158#: ../src/panel.c:1428
6cc5e1a6
DB
159#, c-format
160msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
161msgstr "lxpanel %s - odľahčený GTK2+ panel pre unixové pracovné prostredia\n"
162
00916e98 163#: ../src/panel.c:1429
6cc5e1a6
DB
164#, c-format
165msgid "Command line options:\n"
166msgstr "Voľby príkazového riadka:\n"
167
00916e98 168#: ../src/panel.c:1430
6cc5e1a6
DB
169#, c-format
170msgid " --help -- print this help and exit\n"
10862fa6 171msgstr " --help -- vypísať tohto pomocníka a skončiť\n"
6cc5e1a6 172
00916e98 173#: ../src/panel.c:1431
6cc5e1a6
DB
174#, c-format
175msgid " --version -- print version and exit\n"
10862fa6 176msgstr " --version -- vypísať verziu a skončiť\n"
6cc5e1a6 177
00916e98 178#: ../src/panel.c:1432
6cc5e1a6
DB
179#, c-format
180msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
1ea75322
DB
181msgstr ""
182" --log <číslo> -- nastaviť podrobnosti záznamu 0-5. 0 - žiadny 5 - "
183"podrobný\n"
6cc5e1a6 184
1ea75322 185#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
00916e98 186#: ../src/panel.c:1434
6cc5e1a6
DB
187#, c-format
188msgid " --profile name -- use specified profile\n"
10862fa6 189msgstr " --profile meno -- použiť uvedený profil\n"
6cc5e1a6 190
00916e98 191#: ../src/panel.c:1436
6cc5e1a6
DB
192#, c-format
193msgid " -h -- same as --help\n"
10862fa6 194msgstr " -h -- ekvivalent --help\n"
6cc5e1a6 195
00916e98 196#: ../src/panel.c:1437
6cc5e1a6
DB
197#, c-format
198msgid " -p -- same as --profile\n"
10862fa6 199msgstr " -p -- ekvivalent --profile\n"
6cc5e1a6 200
00916e98 201#: ../src/panel.c:1438
6cc5e1a6
DB
202#, c-format
203msgid " -v -- same as --version\n"
10862fa6 204msgstr " -v -- ekvivalent --version\n"
6cc5e1a6 205
1ea75322 206#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
00916e98 207#: ../src/panel.c:1440
10862fa6 208#, c-format
6cc5e1a6
DB
209msgid ""
210"\n"
211"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
212"\n"
213msgstr ""
214"\n"
10862fa6 215"Podrobnosti nájdete na http://lxde.org/\n"
6cc5e1a6
DB
216"\n"
217
00916e98
AG
218#: ../src/plugin.c:370
219msgid "No file manager is configured."
220msgstr ""
221
222#: ../src/gtk-run.c:374
6cc5e1a6
DB
223msgid "Enter the command you want to execute:"
224msgstr "Zadajte príkaz, ktorý chcete vykonať:"
225
00916e98
AG
226#. vim: set sw=4 et sts=4 ts=4 :
227#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchtaskbar.c:3414
228#, fuzzy
229msgid "Application Launch and Task Bar"
230msgstr "Spúšťací panel"
231
232#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:2
233#, fuzzy
234msgid "<b>Mode:</b>"
235msgstr "<b>Veľkosť</b>"
236
237#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
238msgid "Launchers"
239msgstr ""
240
241#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
242#, fuzzy
243msgid "<b>Launchbar</b>"
244msgstr "<b>Priesvitnosť</b>"
245
246#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
247msgid "Show tooltips"
248msgstr "Zobraziť bublinové tipy"
249
250#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
251msgid "Icons only"
252msgstr "Iba ikony"
253
254#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
255msgid "Flat buttons"
256msgstr "Ploché tlačidlá"
257
258#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
259msgid "Show windows from all desktops"
260msgstr "Zobraziť okná zo všetkých plôch"
261
262#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
263msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
264msgstr ""
265
266#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
267msgid "Use mouse wheel"
268msgstr "Používať koliesko myši"
269
270#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
271msgid "Flash when there is any window requiring attention"
272msgstr "Blikať, keď niektoré okno vyžaduje pozornosť"
273
274#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
275msgid "Combine multiple application windows into a single button"
276msgstr "Zoskupovať okná viacerých aplikácií do jedného tlačidla"
277
278#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
279msgid "Maximum width of task button"
280msgstr "Maximálna šírka tlačidla úlohy"
281
282#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
283msgid "Spacing"
284msgstr "Rozostupy"
285
286#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
287#, fuzzy
288msgid "<b>Taskbar</b>"
289msgstr "<b>Priesvitnosť</b>"
290
291#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
292#, fuzzy
293msgid "Only Application Launch Bar"
294msgstr "Spúšťací panel"
295
296#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
297#, fuzzy
298msgid "Only Task Bar (Window List)"
299msgstr "Panel úloh (Zoznam okien)"
300
301#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
302#, fuzzy
303msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
f8c25730
DB
304msgstr "Spúšťací panel"
305
5d26221e
DB
306#: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
307msgid "<b>Connection</b>"
308msgstr "<b>Pripojenie</b>"
309
f8c25730 310#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
5d26221e
DB
311msgid "Status:"
312msgstr "Stav:"
f8c25730
DB
313
314#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
5d26221e
DB
315msgid "_Name:"
316msgstr "_Názov:"
f8c25730
DB
317
318#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
5d26221e
DB
319msgid "<b>Activity</b>"
320msgstr "<b>Aktivita</b>"
f8c25730
DB
321
322#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
5d26221e
DB
323msgid "Received:"
324msgstr "Prijaté:"
f8c25730
DB
325
326#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
5d26221e
DB
327msgid "Sent:"
328msgstr "Poslané:"
f8c25730
DB
329
330#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
f8c25730
DB
331msgid "<b>Signal Strength</b>"
332msgstr "<b>Sila signálu</b>"
333
334#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
5d26221e
DB
335#, no-c-format
336msgid "0%"
337msgstr "0 %"
f8c25730 338
5d26221e
DB
339#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
340msgid "General"
341msgstr "Všeobecné"
f8c25730
DB
342
343#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
5d26221e
DB
344msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
345msgstr "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
f8c25730
DB
346
347#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
5d26221e
DB
348msgid "Address:"
349msgstr "Adresa:"
f8c25730
DB
350
351#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
5d26221e
DB
352msgid "Destination:"
353msgstr "Cieľ:"
f8c25730 354
0f7f2ef3
AL
355#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../src/plugins/netstat/netstat.c:362
356#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:373
5d26221e
DB
357msgid "Broadcast:"
358msgstr "Broadcast:"
f8c25730
DB
359
360#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
5d26221e
DB
361msgid "Subnet Mask:"
362msgstr "Maska podsiete:"
f8c25730
DB
363
364#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
5d26221e
DB
365msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
366msgstr "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
f8c25730
DB
367
368#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
5d26221e
DB
369msgid "Scope:"
370msgstr "Rozsah:"
f8c25730
DB
371
372#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
5d26221e
DB
373msgid "<b>Network Device</b>"
374msgstr "<b>Sieťové zariadenie</b>"
f8c25730
DB
375
376#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
f8c25730
DB
377msgid "Type:"
378msgstr "Typ:"
379
5d26221e
DB
380#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
381msgid "Support"
382msgstr "Podpora"
383
f8c25730 384#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
5d26221e
DB
385msgid "Con_figure"
386msgstr "Kon_figurácia"
387
388#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
389msgid "Dynamic"
390msgstr "Dynamická"
f8c25730
DB
391
392#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
5d26221e
DB
393msgid "Pixels"
394msgstr "Pixelov"
395
396#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
f8c25730
DB
397#, no-c-format
398msgid "% Percent"
399msgstr "% percent"
400
f8c25730 401#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
0f7f2ef3
AL
402msgid "None"
403msgstr ""
f8c25730
DB
404
405#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
0f7f2ef3
AL
406#, fuzzy
407msgid "Err"
408msgstr "Chyba"
f8c25730
DB
409
410#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
0f7f2ef3
AL
411#, fuzzy
412msgid "Warn"
413msgstr "Upozornenie1"
f8c25730 414
5d26221e 415#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
0f7f2ef3
AL
416msgid "Info"
417msgstr ""
418
419#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
420msgid "All"
421msgstr ""
422
423#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
424msgid "Panel Preferences"
425msgstr "Nastavenia panelu"
426
427#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
428msgid "Edge:"
5d26221e 429msgstr "Okraj:"
f8c25730 430
0f7f2ef3 431#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
f8c25730
DB
432msgid "Center"
433msgstr "Stred"
434
f8c25730 435#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
0f7f2ef3
AL
436msgid "Alignment:"
437msgstr "Zarovnanie:"
f8c25730
DB
438
439#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
0f7f2ef3
AL
440msgid "Margin:"
441msgstr "Okraj:"
f8c25730
DB
442
443#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
00916e98
AG
444#, fuzzy
445msgid "Monitor:"
446msgstr "Monitor batérie"
447
448#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
0f7f2ef3
AL
449msgid "<b>Position</b>"
450msgstr "<b>Poloha</b>"
451
00916e98 452#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
0f7f2ef3
AL
453msgid "Icon size:"
454msgstr ""
455
00916e98 456#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
5d26221e
DB
457msgid "<b>Size</b>"
458msgstr "<b>Veľkosť</b>"
f8c25730 459
00916e98 460#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
f8c25730
DB
461msgid "Geometry"
462msgstr "Geometria"
463
00916e98 464#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
5d26221e
DB
465msgid "System theme"
466msgstr "Vzhľad systému"
467
00916e98 468#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
5d26221e
DB
469msgid "Solid color (with opacity)"
470msgstr "Súvislá farba (s krytím)"
471
00916e98 472#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1479
f8c25730
DB
473msgid "Image"
474msgstr "Obrázok"
475
00916e98 476#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
5d26221e
DB
477msgid "Select an image file"
478msgstr "Vyberte súbor obrázka"
f8c25730 479
00916e98 480#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
5d26221e
DB
481msgid "<b>Background</b>"
482msgstr "<b>Pozadie</b>"
f8c25730 483
00916e98 484#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
5d26221e
DB
485msgid "Custom color"
486msgstr "Vlastná farba"
f8c25730 487
00916e98
AG
488#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../src/plugins/space.c:93
489#: ../src/plugins/batt/batt.c:632
5d26221e
DB
490msgid "Size"
491msgstr "Veľkosť"
f8c25730 492
00916e98 493#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
5d26221e
DB
494msgid "<b>Font</b>"
495msgstr "<b>Písmo</b>"
f8c25730 496
00916e98 497#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
5d26221e
DB
498msgid "Appearance"
499msgstr "Vzhľad"
f8c25730 500
00916e98 501#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
5d26221e
DB
502msgid "Panel Applets"
503msgstr "Aplety v paneli"
f8c25730 504
00916e98 505#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
5d26221e
DB
506msgid "Logout Command:"
507msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
508
00916e98 509#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
5d26221e
DB
510msgid "Terminal Emulator:"
511msgstr "Emulátor terminálu:"
f8c25730 512
00916e98 513#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
5d26221e
DB
514msgid "File Manager:"
515msgstr "Správca súborov:"
f8c25730 516
00916e98 517#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
5d26221e
DB
518msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
519msgstr "<b>Nastaviť preferované aplikácie</b>"
f8c25730 520
00916e98 521#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
5d26221e
DB
522msgid "Make window managers treat the panel as dock"
523msgstr "Správcovia okien majú ukotvovať panel"
f8c25730 524
00916e98 525#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
5d26221e
DB
526msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
527msgstr "Rezervovať miesto, nezakrývať maximalizovanými oknami"
f8c25730 528
00916e98 529#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
5d26221e
DB
530msgid "<b>Properties</b>"
531msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
f8c25730 532
00916e98 533#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
5d26221e
DB
534msgid "Minimize panel when not in use"
535msgstr "Minimalizovať panel, keď sa napoužíva"
536
00916e98 537#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
5d26221e
DB
538msgid "Size when minimized"
539msgstr "Veľkosť keď je minimalizovaný"
540
00916e98 541#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
0f7f2ef3
AL
542msgid "pixels"
543msgstr "pixely"
544
00916e98 545#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
5d26221e
DB
546msgid "<b>Automatic hiding</b>"
547msgstr "<b>Automatické skrývanie</b>"
f8c25730 548
00916e98 549#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
0f7f2ef3
AL
550msgid "Log level"
551msgstr ""
552
00916e98 553#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
0f7f2ef3
AL
554#, fuzzy
555msgid "<b>Log level</b>"
556msgstr "<b>Sieťové zariadenie</b>"
557
00916e98 558#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
5d26221e
DB
559msgid "Advanced"
560msgstr "Pokročilé"
f8c25730 561
00916e98 562#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:276
6cc5e1a6
DB
563msgid "CPU Usage Monitor"
564msgstr "Monitor využitia CPU"
565
00916e98 566#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:277 ../src/plugins/monitors/monitors.c:713
6cc5e1a6
DB
567msgid "Display CPU usage"
568msgstr "Zobraziť využitie CPU"
569
00916e98
AG
570#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:180 ../src/plugins/deskno/deskno.c:200
571msgid "Desktop Number / Workspace Name"
572msgstr "Číslo plochy / Názov plochy"
573
574#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:182 ../src/plugins/dclock.c:429
bfba7517
DB
575msgid "Bold font"
576msgstr "Hrubé písmo"
577
00916e98 578#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:183
bfba7517 579msgid "Display desktop names"
934ecce5 580msgstr "Zobraziť názvy plôch"
bfba7517 581
00916e98 582#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:201
6cc5e1a6
DB
583msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
584msgstr "Zobrazenie čísla plochy, cmeury@users.sf.net"
585
0f7f2ef3 586#: ../src/plugins/image.c:161
10862fa6
DB
587msgid "Display Image and Tooltip"
588msgstr "Zobraziť obrázok a bublinový tip"
589
00916e98
AG
590#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:2450
591#, fuzzy
592msgid "_Close all windows"
593msgstr "_Zatvoriť okno"
6cc5e1a6 594
1ea75322 595#. Add Raise menu item.
00916e98 596#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3243
1ea75322
DB
597msgid "_Raise"
598msgstr "_Zdvihnúť"
599
600#. Add Restore menu item.
00916e98 601#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3248
1ea75322
DB
602msgid "R_estore"
603msgstr "_Obnoviť"
6cc5e1a6 604
1ea75322 605#. Add Maximize menu item.
00916e98 606#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3253
1ea75322
DB
607msgid "Ma_ximize"
608msgstr "Ma_ximalizovať"
6cc5e1a6 609
1ea75322 610#. Add Iconify menu item.
00916e98 611#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3258
1ea75322
DB
612msgid "Ico_nify"
613msgstr "Iko_nifikovať"
6cc5e1a6 614
00916e98 615#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3277
1ea75322
DB
616#, c-format
617msgid "Workspace _%d"
618msgstr "Pracovná plocha _%d"
6cc5e1a6 619
00916e98 620#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3282
6cc5e1a6
DB
621#, c-format
622msgid "Workspace %d"
10862fa6 623msgstr "Pracovná plocha %d"
6cc5e1a6 624
1ea75322 625#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
00916e98 626#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3298
1ea75322
DB
627msgid "_All workspaces"
628msgstr "Všetky pr_acovné plochy"
6cc5e1a6 629
1ea75322 630#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
00916e98 631#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3304
1ea75322
DB
632msgid "_Move to Workspace"
633msgstr "_Presunúť na plochu"
6cc5e1a6 634
1ea75322 635#. Add Close menu item. By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
00916e98 636#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3310
1ea75322
DB
637msgid "_Close Window"
638msgstr "_Zatvoriť okno"
6cc5e1a6 639
00916e98
AG
640#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3312
641msgid "A_dd to Launcher"
642msgstr ""
6cc5e1a6 643
00916e98
AG
644#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3313
645#, fuzzy
646msgid "Rem_ove from Launcher"
647msgstr "Odstrániť „%s“ z panela"
6cc5e1a6 648
00916e98
AG
649#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3314
650msgid "_New Instance"
651msgstr ""
6cc5e1a6 652
00916e98
AG
653#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3384
654msgid "Application Launch Bar"
655msgstr "Spúšťací panel"
1ea75322 656
00916e98
AG
657#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3385
658msgid "Bar with buttons to launch application"
659msgstr "Panel s tlačidlami pre spúšťanie aplikácií"
6cc5e1a6 660
00916e98 661#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3395
6cc5e1a6
DB
662msgid "Task Bar (Window List)"
663msgstr "Panel úloh (Zoznam okien)"
664
00916e98 665#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3396
1ea75322
DB
666msgid ""
667"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
668"focus"
669msgstr ""
934ecce5 670"Panel úloh zobrazuje všetky otvorené okná a umožňuje ich ikonifikovať, "
1ea75322 671"zatieniť alebo aktivovať"
6cc5e1a6 672
00916e98
AG
673#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3415
674#, fuzzy
675msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
676msgstr "Panel s tlačidlami pre spúšťanie aplikácií"
677
678#: ../src/plugins/dclock.c:423 ../src/plugins/dclock.c:443
679msgid "Digital Clock"
680msgstr "Digitálne hodiny"
681
682#: ../src/plugins/dclock.c:425
6cc5e1a6
DB
683msgid "Clock Format"
684msgstr "Formát hodín"
685
00916e98 686#: ../src/plugins/dclock.c:426
6cc5e1a6
DB
687msgid "Tooltip Format"
688msgstr "Formát bublinových tipov"
689
00916e98
AG
690#: ../src/plugins/dclock.c:427
691#, fuzzy, c-format
692msgid "Format codes: man 3 strftime; \\%n for line break"
934ecce5 693msgstr "Formátovacie kódy: man 3 strftime; \\n znamená nový riadok"
6cc5e1a6 694
00916e98 695#: ../src/plugins/dclock.c:428
1ea75322
DB
696msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
697msgstr "Operácia po kliknutí (predvolená: zobraziť kalendár)"
698
00916e98 699#: ../src/plugins/dclock.c:430
bfba7517 700msgid "Tooltip only"
934ecce5 701msgstr "Iba bublinové tipy"
6cc5e1a6 702
00916e98 703#: ../src/plugins/dclock.c:431
f8c25730
DB
704#, fuzzy
705msgid "Center text"
706msgstr "Stred"
707
00916e98 708#: ../src/plugins/dclock.c:444
1ea75322 709msgid "Display digital clock and tooltip"
6cc5e1a6
DB
710msgstr "Zobraziť digitálne hodiny a bublinové tipy"
711
00916e98 712#: ../src/plugins/menu.c:421
10862fa6
DB
713msgid "Add to desktop"
714msgstr "Pridať na plochu"
715
00916e98 716#: ../src/plugins/menu.c:428
10862fa6
DB
717msgid "Properties"
718msgstr "Vlastnosti"
719
00916e98 720#: ../src/plugins/menu.c:1041 ../src/plugins/menu.c:1054
6cc5e1a6
DB
721msgid "Menu"
722msgstr "Ponuka"
723
00916e98
AG
724#: ../src/plugins/menu.c:1042 ../src/plugins/dirmenu.c:365
725msgid "Icon"
726msgstr "Ikona"
727
728#: ../src/plugins/menu.c:1055
1ea75322
DB
729msgid "Application Menu"
730msgstr "Aplikačné menu"
6cc5e1a6 731
00916e98 732#: ../src/plugins/separator.c:72
1ea75322
DB
733msgid "Separator"
734msgstr "Oddeľovač"
10862fa6 735
00916e98 736#: ../src/plugins/separator.c:73
1ea75322
DB
737msgid "Add a separator to the panel"
738msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
10862fa6 739
00916e98 740#: ../src/plugins/pager.c:84 ../src/plugins/pager.c:98
1ea75322
DB
741msgid "Desktop Pager"
742msgstr "Stránkovač plôch"
10862fa6 743
00916e98 744#: ../src/plugins/pager.c:85 ../src/plugins/pager.c:99
1ea75322
DB
745msgid "Simple pager plugin"
746msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
10862fa6 747
00916e98 748#: ../src/plugins/space.c:91 ../src/plugins/space.c:100
1ea75322
DB
749msgid "Spacer"
750msgstr "Rozostup"
10862fa6 751
00916e98 752#: ../src/plugins/space.c:101
1ea75322
DB
753msgid "Allocate space"
754msgstr "Vyhradiť miesto"
10862fa6 755
00916e98 756#: ../src/plugins/tray.c:709
1ea75322
DB
757msgid "System Tray"
758msgstr "Oznamovacia oblasť"
10862fa6 759
00916e98 760#: ../src/plugins/tray.c:710
1ea75322
DB
761msgid "System tray"
762msgstr "Oznamovacia oblasť"
10862fa6 763
00916e98
AG
764#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:451
765msgid "New session is required for this option to take effect"
766msgstr ""
767
0f7f2ef3 768#. dialog
00916e98 769#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:628
0f7f2ef3
AL
770#, fuzzy
771msgid "Select Keyboard Model"
772msgstr "LED klávesnice"
10862fa6 773
00916e98
AG
774#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:651 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:778
775#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:954
0f7f2ef3
AL
776#, fuzzy
777msgid "Description"
778msgstr "Cieľ:"
10862fa6 779
00916e98
AG
780#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:656 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:785
781#, fuzzy
782msgid "Id"
783msgstr "Nečinné"
784
0f7f2ef3 785#. dialog
00916e98 786#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
0f7f2ef3
AL
787#, fuzzy
788msgid "Select Layout Change Type"
789msgstr "Vyberte súbor obrázka"
10862fa6 790
0f7f2ef3 791#. dialog
00916e98 792#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
0f7f2ef3
AL
793#, fuzzy
794msgid "Add Keyboard Layout"
795msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
796
00916e98 797#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:944 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1327
0f7f2ef3
AL
798msgid "Flag"
799msgstr ""
10862fa6 800
00916e98 801#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:949 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1331
0f7f2ef3
AL
802msgid "Layout"
803msgstr ""
10862fa6 804
00916e98 805#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1238 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1587
0f7f2ef3
AL
806#, fuzzy
807msgid "Keyboard Layout Handler"
10862fa6
DB
808msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
809
00916e98 810#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1260
0f7f2ef3
AL
811#, fuzzy
812msgid "Keyboard Model"
813msgstr "LED klávesnice"
814
00916e98 815#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1281
0f7f2ef3
AL
816#, fuzzy
817msgid "Keyboard Layouts"
818msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
819
00916e98 820#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1335
0f7f2ef3
AL
821msgid "Variant"
822msgstr ""
823
00916e98 824#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1344
0f7f2ef3
AL
825#, fuzzy
826msgid "Change Layout Option"
827msgstr "Zmeniť ikony okna"
828
00916e98
AG
829#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1364
830msgid "Advanced setxkbmap Options"
831msgstr ""
832
833#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1384
834msgid "Do _not reset existing options"
835msgstr ""
836
837#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1389
838msgid "Keep _system layouts"
839msgstr ""
840
841#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1398
0f7f2ef3
AL
842#, fuzzy
843msgid "Per Window Settings"
844msgstr "Nastavenia panela"
845
00916e98 846#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1410
0f7f2ef3
AL
847#, fuzzy
848msgid "_Remember layout for each window"
849msgstr "_Pamätať si rozloženie pre každú aplikáciu samostatne"
850
00916e98 851#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1419
0f7f2ef3
AL
852#, fuzzy
853msgid "Show Layout as"
854msgstr "Zobraziť rozloženie ako"
855
00916e98 856#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1480
0f7f2ef3
AL
857msgid "Custom Image"
858msgstr ""
859
00916e98 860#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1481
0f7f2ef3
AL
861msgid "Text"
862msgstr ""
863
00916e98 864#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1507
0f7f2ef3
AL
865msgid "Panel Icon Size"
866msgstr ""
867
00916e98 868#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1589
0f7f2ef3
AL
869#, fuzzy
870msgid "Handle keyboard layouts"
10862fa6
DB
871msgstr "Prepínať medzi dostupnými rozloženiami klávesnice"
872
00916e98 873#: ../src/plugins/wincmd.c:193
1ea75322
DB
874msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
875msgstr ""
876"Po kliknutí ľavým tlačidlom zmeniť všetky okná na ikony. Stredným tlačidlom "
877"ich tieňovať."
10862fa6 878
00916e98 879#: ../src/plugins/wincmd.c:227 ../src/plugins/wincmd.c:245
6cc5e1a6 880msgid "Minimize All Windows"
10862fa6 881msgstr "Minimalizovať všetky okná"
6cc5e1a6 882
00916e98
AG
883#: ../src/plugins/wincmd.c:229
884msgid "Alternately iconify/shade and raise"
885msgstr "Alternatívna ikonifikácia/tieňovanie a zdvihnutie"
886
887#: ../src/plugins/wincmd.c:246
6cc5e1a6
DB
888msgid ""
889"Sends commands to all desktop windows.\n"
1ea75322 890"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
6cc5e1a6 891msgstr ""
10862fa6 892"Posiela príkazy všetkým oknám plochy.\n"
1ea75322 893"Podporované príkazy sú 1) ikonifikovať a 2) tieňovať"
6cc5e1a6 894
00916e98 895#: ../src/plugins/dirmenu.c:208
6cc5e1a6 896msgid "Open in _Terminal"
10862fa6 897msgstr "Otvoriť v _termináli"
6cc5e1a6 898
00916e98
AG
899#: ../src/plugins/dirmenu.c:361 ../src/plugins/dirmenu.c:377
900msgid "Directory Menu"
901msgstr "Menu adresára"
902
903#: ../src/plugins/dirmenu.c:363
1ea75322
DB
904msgid "Directory"
905msgstr "Adresár"
906
00916e98 907#: ../src/plugins/dirmenu.c:364
1ea75322
DB
908msgid "Label"
909msgstr "Označenie"
910
00916e98
AG
911#: ../src/plugins/dirmenu.c:378
912#, fuzzy
913msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
10862fa6
DB
914msgstr "Prechádzať strom adresárov pomocou menu (autor: PCMan)"
915
00916e98 916#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:480
10862fa6
DB
917msgid "Normal"
918msgstr "Normálne"
919
00916e98 920#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:481
10862fa6
DB
921msgid "Warning1"
922msgstr "Upozornenie1"
923
00916e98 924#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:482
10862fa6
DB
925msgid "Warning2"
926msgstr "Upozornenie2"
927
00916e98 928#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:483
10862fa6
DB
929msgid "Automatic sensor location"
930msgstr "Automatické umiestnenie snímača"
931
00916e98 932#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:484
10862fa6
DB
933msgid "Sensor"
934msgstr "Snímač"
935
00916e98 936#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:485
10862fa6
DB
937msgid "Automatic temperature levels"
938msgstr "Automatické teplotné hladiny"
939
00916e98 940#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:486
10862fa6
DB
941msgid "Warning1 Temperature"
942msgstr "Upozornenie1 Teplota"
943
00916e98 944#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:487
10862fa6
DB
945msgid "Warning2 Temperature"
946msgstr "Upozornenie2 Teplota"
947
00916e98 948#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:531
10862fa6
DB
949msgid "Temperature Monitor"
950msgstr "Monitor teploty"
951
00916e98 952#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:533
bfba7517 953msgid "Display system temperature"
934ecce5 954msgstr "Zobrazovanie teploty systému"
6cc5e1a6 955
00916e98
AG
956#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:329
957#, c-format
958msgid ""
959"Frequency: %d MHz\n"
960"Governor: %s"
961msgstr ""
962
963#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:421
964msgid "CPUFreq frontend"
965msgstr ""
966
967#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:422
968msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
969msgstr ""
970
6cc5e1a6 971#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
1ea75322
DB
972#. Display current level in tooltip.
973#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
00916e98
AG
974#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:363
975#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:545
6cc5e1a6 976msgid "Volume control"
10862fa6 977msgstr "Ovládanie hlasitosti"
6cc5e1a6 978
1ea75322 979#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
00916e98 980#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:666
6cc5e1a6 981msgid "Volume Control"
10862fa6 982msgstr "Ovládanie hlasitosti"
6cc5e1a6 983
1ea75322 984#. Create a frame as the child of the viewport.
10862fa6 985#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
00916e98 986#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:503
6cc5e1a6 987msgid "Volume"
10862fa6 988msgstr "Hlasitosť"
6cc5e1a6 989
1ea75322 990#. Create a check button as the child of the vertical box.
00916e98 991#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:522
6cc5e1a6 992msgid "Mute"
10862fa6 993msgstr "Stlmiť"
6cc5e1a6 994
00916e98 995#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:639
f8c25730 996msgid ""
5d26221e
DB
997"Error, you need to install an application to configure the sound "
998"(pavucontol, alsamixer ...)"
f8c25730
DB
999msgstr ""
1000
00916e98
AG
1001#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:668
1002msgid "Display and control volume for ALSA"
1003msgstr ""
1004
5d26221e 1005#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:180
6cc5e1a6 1006msgid "<Hidden Access Point>"
10862fa6 1007msgstr "<Skrytý prístupový bod>"
6cc5e1a6 1008
5d26221e 1009#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:213
6cc5e1a6 1010msgid "Wireless Networks not found in range"
10862fa6 1011msgstr "V dosahu neboli nájdené bezdrôtové siete"
6cc5e1a6
DB
1012
1013#. Repair
5d26221e 1014#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:247
6cc5e1a6 1015msgid "Repair"
10862fa6 1016msgstr "Opraviť"
6cc5e1a6
DB
1017
1018#. interface down
5d26221e 1019#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:252
6cc5e1a6 1020msgid "Disable"
10862fa6
DB
1021msgstr "Vypnúť"
1022
0f7f2ef3 1023#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:342
10862fa6
DB
1024msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1025msgstr "Bezdrôtové pripojenie nie je pripojené"
6cc5e1a6 1026
0f7f2ef3 1027#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:344
6cc5e1a6 1028msgid "Network cable is plugged out"
10862fa6 1029msgstr "Sieťový kábel je odpojený"
6cc5e1a6 1030
0f7f2ef3 1031#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:346
6cc5e1a6 1032msgid "Connection has limited or no connectivity"
10862fa6 1033msgstr "Pripojenie je obmedzené alebo nepripojené"
6cc5e1a6 1034
0f7f2ef3
AL
1035#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:350 ../src/plugins/netstat/netstat.c:361
1036#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:372
6cc5e1a6 1037msgid "IP Address:"
10862fa6 1038msgstr "IP adresa:"
6cc5e1a6 1039
0f7f2ef3 1040#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:351
6cc5e1a6 1041msgid "Remote IP:"
10862fa6 1042msgstr "Vzdialená IP:"
6cc5e1a6 1043
0f7f2ef3
AL
1044#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:352 ../src/plugins/netstat/netstat.c:363
1045#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:374
6cc5e1a6 1046msgid "Netmask:"
10862fa6 1047msgstr "Maska siete:"
6cc5e1a6 1048
0f7f2ef3
AL
1049#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1050#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
6cc5e1a6 1051msgid "Activity"
10862fa6 1052msgstr "Aktivita"
6cc5e1a6 1053
0f7f2ef3
AL
1054#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1055#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
1ea75322
DB
1056msgid "Sent"
1057msgstr "Poslané"
1058
0f7f2ef3
AL
1059#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1060#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
1ea75322
DB
1061msgid "Received"
1062msgstr "Prijaté"
1063
0f7f2ef3
AL
1064#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:354 ../src/plugins/netstat/netstat.c:366
1065#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:377
1ea75322
DB
1066msgid "bytes"
1067msgstr "bajtov"
1068
0f7f2ef3
AL
1069#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:355 ../src/plugins/netstat/netstat.c:367
1070#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:378
1ea75322
DB
1071msgid "packets"
1072msgstr "paketov"
1073
0f7f2ef3 1074#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:358
1ea75322
DB
1075#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
1076msgid "Wireless"
1077msgstr "Bezdrôtové"
1078
0f7f2ef3 1079#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:360
1ea75322
DB
1080msgid "Protocol:"
1081msgstr "Protokol:"
1082
0f7f2ef3 1083#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:364 ../src/plugins/netstat/netstat.c:375
1ea75322
DB
1084msgid "HW Address:"
1085msgstr "HW adresa:"
1086
00916e98 1087#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:515
1ea75322
DB
1088msgid "Manage Networks"
1089msgstr "Spravovať siete"
1090
00916e98 1091#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:517
1ea75322
DB
1092msgid "Monitor and Manage networks"
1093msgstr "Monitorovať a spravovať siete"
1094
1095#. create dialog
5d26221e 1096#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:86
1ea75322
DB
1097msgid "Setting Encryption Key"
1098msgstr "Nastavenie šifrovacieho kľúča"
1099
1100#. messages
5d26221e 1101#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:96
1ea75322
DB
1102msgid ""
1103"This wireless network was encrypted.\n"
1104"You must have the encryption key."
1105msgstr ""
1106"Táto bezdrôtová sieť je šifrovaná.\n"
1107"Musíte mať šifrovací kľúč."
1108
5d26221e 1109#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:101
1ea75322
DB
1110msgid "Encryption Key:"
1111msgstr "Šifrovací kľúč:"
1112
1113#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
1114msgid "Interface to monitor"
1115msgstr "Monitorovať rozhranie"
1116
1117#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
1118msgid "Config tool"
1119msgstr "Konfiguračný nástroj"
1120
1121#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
1122msgid "Network Status Monitor"
1123msgstr "Monitor stavu siete"
1124
1125#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
1126msgid "Monitor network status"
1127msgstr "Monitorovať stav siete"
1128
1129#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
1130#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
1131msgid "Unknown"
1132msgstr "Neznáme"
1133
1134#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
1135msgid "Connection Properties"
1136msgstr "Vlastnosti pripojenia"
1137
1138#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
1139#, c-format
1140msgid "Connection Properties: %s"
1141msgstr "Vlastnosti pripojenia: %s"
1142
1143#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
1144#, c-format
1145msgid "%lu packet"
1146msgid_plural "%lu packets"
1147msgstr[0] "%lu paket"
1148msgstr[1] "%lu pakety"
1149msgstr[2] "%lu paketov"
1150
1151#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
1152#, c-format
1153msgid ""
1154"There was an error displaying help:\n"
1155"%s"
1156msgstr ""
1157"Pri zobrazovaní pomocníka nastala chyba:\n"
1158"%s"
1159
1160#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
1161#, c-format
1162msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
1163msgstr "Nepodarilo sa spustiť nástroj na nastavenie času: %s"
1164
170c1e2e 1165#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
1ea75322
DB
1166#, c-format
1167msgid "Network Connection: %s"
1168msgstr "Sieťové pripojenie: %s"
1169
170c1e2e 1170#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
1ea75322
DB
1171msgid "Network Connection"
1172msgstr "Sieťové pripojenie"
1173
00916e98 1174#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:814
1ea75322
DB
1175msgid "Interface"
1176msgstr "Rozhranie"
1177
00916e98 1178#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:815
1ea75322
DB
1179msgid "The current interface the icon is monitoring."
1180msgstr "Aktuálne rozhranie, ktoré táto ikona monitoruje."
1181
00916e98 1182#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:822
1ea75322
DB
1183msgid "Orientation"
1184msgstr "Orientácia"
1185
00916e98 1186#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:823
1ea75322
DB
1187msgid "The orientation of the tray."
1188msgstr "Orientácia oznamovacej oblasti."
1189
00916e98 1190#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:831
1ea75322
DB
1191msgid "Tooltips Enabled"
1192msgstr "Bublinové tipy zapnuté"
1193
00916e98 1194#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:832
1ea75322
DB
1195msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1196msgstr "Či sú alebo nie sú zapnuté bublinové tipy."
1197
00916e98 1198#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
1ea75322
DB
1199msgid "Show Signal"
1200msgstr "Zobrazovať signál"
1201
00916e98 1202#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:840
1ea75322
DB
1203msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1204msgstr "Či sa má alebo nemá zobrazovať sila signálu."
1205
00916e98 1206#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:949
1ea75322
DB
1207#, c-format
1208msgid ""
1209"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1210"\n"
1211"%s"
1212msgstr ""
1213"Prosím, kontaktujte správcu svojho systému, aby vyriešil nasledovný "
1214"problém:\n"
1215"\n"
1216"%s"
1217
1218#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1219msgid "Name"
1220msgstr "Názov"
1221
1222#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1223msgid "The interface name"
1224msgstr "Názov rozhrania"
1225
1226#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
00916e98 1227#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2036
1ea75322
DB
1228msgid "State"
1229msgstr "Stav"
1230
1231#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1232msgid "The interface state"
1233msgstr "Stav rozhrania"
1234
1235#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1236msgid "Stats"
1237msgstr "Štatistiky"
1238
1239#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1240msgid "The interface packets/bytes statistics"
1241msgstr "Štatistika bajtov/paketov rozhrania"
1242
1243#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1244msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1245msgstr "Či je rozhranie bezdrôtové"
1246
1247#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1248msgid "Signal"
1249msgstr "Signál"
1250
1251#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1252msgid "Wireless signal strength percentage"
1253msgstr "Percentá sily bezdrôtového signálu"
1254
1255#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1256#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1257msgid "Error"
1258msgstr "Chyba"
1259
1260#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1261msgid "The current error condition"
1262msgstr "Aktuálny chybový stav"
1263
00916e98
AG
1264#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1265#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1206
1ea75322
DB
1266#, c-format
1267msgid "Unable to open socket: %s"
1268msgstr "Nie je možné otvoriť socket: %s"
1269
00916e98
AG
1270#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1271#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1232
1ea75322
DB
1272#, c-format
1273msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1274msgstr "Chyba SIOCGIFFLAGS: %s"
1275
00916e98 1276#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1ea75322
DB
1277msgid "AMPR NET/ROM"
1278msgstr "AMPR NET/ROM"
1279
00916e98 1280#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
1ea75322
DB
1281msgid "Ethernet"
1282msgstr "Ethernet"
1283
00916e98 1284#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1ea75322
DB
1285msgid "AMPR AX.25"
1286msgstr "AMPR AX.25"
1287
00916e98
AG
1288#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1289#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
1ea75322
DB
1290msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1291msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1292
00916e98 1293#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
1ea75322
DB
1294msgid "ARCnet"
1295msgstr "ARCnet"
1296
00916e98 1297#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1ea75322
DB
1298msgid "Frame Relay DLCI"
1299msgstr "Frame Relay DLCI"
1300
00916e98 1301#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1ea75322
DB
1302msgid "Metricom Starmode IP"
1303msgstr "Metricom Starmode IP"
1304
00916e98 1305#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1ea75322
DB
1306msgid "Serial Line IP"
1307msgstr "IP na sériovej linke"
1308
00916e98 1309#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
1ea75322
DB
1310msgid "VJ Serial Line IP"
1311msgstr "IP na VJ sériovej linke"
1312
00916e98 1313#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1ea75322
DB
1314msgid "6-bit Serial Line IP"
1315msgstr "IP na 6-bitovej sériovej linke"
1316
00916e98 1317#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1ea75322
DB
1318msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1319msgstr "IP na VJ 6-bitovej sériovej linke"
1320
00916e98 1321#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1ea75322
DB
1322msgid "Adaptive Serial Line IP"
1323msgstr "IP na adaptívnej sériovej linke"
6cc5e1a6 1324
00916e98 1325#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
1ea75322
DB
1326msgid "AMPR ROSE"
1327msgstr "AMPR ROSE"
6cc5e1a6 1328
00916e98 1329#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1ea75322
DB
1330msgid "Generic X.25"
1331msgstr "Všeobecný X.25"
6cc5e1a6 1332
00916e98 1333#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1ea75322
DB
1334msgid "Point-to-Point Protocol"
1335msgstr "Point-to-Point Protocol"
6cc5e1a6 1336
00916e98 1337#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
1ea75322
DB
1338msgid "(Cisco)-HDLC"
1339msgstr "(Cisco)-HDLC"
6cc5e1a6 1340
00916e98 1341#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1ea75322
DB
1342msgid "LAPB"
1343msgstr "LAPB"
6cc5e1a6 1344
00916e98 1345#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
1ea75322
DB
1346msgid "IPIP Tunnel"
1347msgstr "IPIP tunel"
6cc5e1a6 1348
00916e98 1349#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
1ea75322
DB
1350msgid "Frame Relay Access Device"
1351msgstr "Prístupové zariadenie Frame Relay"
6cc5e1a6 1352
00916e98 1353#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
1ea75322
DB
1354msgid "Local Loopback"
1355msgstr "Lokálne rozhranie (loopback)"
6cc5e1a6 1356
00916e98 1357#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
1ea75322
DB
1358msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1359msgstr "Fiber Distributed Data Interface"
6cc5e1a6 1360
00916e98 1361#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
1ea75322
DB
1362msgid "IPv6-in-IPv4"
1363msgstr "IPv6-in-IPv4"
6cc5e1a6 1364
00916e98 1365#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1ea75322
DB
1366msgid "HIPPI"
1367msgstr "HIPPI"
6cc5e1a6 1368
00916e98 1369#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
1ea75322
DB
1370msgid "Ash"
1371msgstr "Ash"
10862fa6 1372
00916e98 1373#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
1ea75322
DB
1374msgid "Econet"
1375msgstr "Econet"
10862fa6 1376
00916e98 1377#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
1ea75322
DB
1378msgid "IrLAP"
1379msgstr "IrLAP"
6cc5e1a6 1380
00916e98 1381#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1164
1ea75322
DB
1382#, c-format
1383msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1384msgstr "Chyba SIOCGIFCONF: %s"
6cc5e1a6 1385
00916e98 1386#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1257
1ea75322
DB
1387#, c-format
1388msgid "No network devices found"
1389msgstr "Neboli nájdené žiadne sieťové zariadenia"
6cc5e1a6 1390
1ea75322 1391#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
6cc5e1a6 1392#, c-format
1ea75322
DB
1393msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1394msgstr "Nepodarilo sa otvoriť /proc/net/dev: %s"
1395
00916e98
AG
1396#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
1397#, fuzzy
1398msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1399msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/dev. Neznámy formát."
1400
1401#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
1ea75322
DB
1402msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1403msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/dev. Neznámy formát."
6cc5e1a6 1404
00916e98
AG
1405#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1406#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
6cc5e1a6 1407#, c-format
1ea75322
DB
1408msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1409msgstr "Nepodarilo sa zistiť názov rozhrania z „%s“"
6cc5e1a6 1410
00916e98
AG
1411#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1412#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
6cc5e1a6
DB
1413#, c-format
1414msgid ""
1ea75322
DB
1415"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1416"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
6cc5e1a6 1417msgstr ""
ca14ea2b
DB
1418"Nepodarili sa zistiť štatistiky rozhrania z „%s“. prx_idx = %d; ptx_idx = "
1419"%d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
6cc5e1a6 1420
00916e98
AG
1421#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
1422#, fuzzy
1423msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1424msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/wireless. Neznámy formát."
1425
1426#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
1ea75322
DB
1427msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1428msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/wireless. Neznámy formát."
6cc5e1a6 1429
00916e98 1430#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
6cc5e1a6 1431#, c-format
1ea75322
DB
1432msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1433msgstr ""
ca14ea2b
DB
1434"Nepodarili sa zistiť podrobnosti bezdrôtového pripojenia z „%s“. link_idx = "
1435"%d;"
6cc5e1a6 1436
00916e98 1437#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
1ea75322
DB
1438#, c-format
1439msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1440msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k rozhraniu, „%s“"
6cc5e1a6 1441
00916e98 1442#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
1ea75322
DB
1443#, c-format
1444msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1445msgstr "Nepodarilo sa poslať ioctl rozhraniu, „%s“"
6cc5e1a6 1446
00916e98 1447#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
1ea75322
DB
1448#, c-format
1449msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1450msgstr "Nepodarilo sa analyzovať príkazový riadok „%s“: %s"
6cc5e1a6 1451
00916e98 1452#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
1ea75322
DB
1453msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1454msgstr "Nepodarilo sa prečítať výstup „netstat“. Neznámy formát."
6cc5e1a6 1455
1ea75322
DB
1456#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1457msgid "Disconnected"
1458msgstr "Odpojené"
6cc5e1a6 1459
1ea75322
DB
1460#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1461msgid "Idle"
1462msgstr "Nečinné"
6cc5e1a6 1463
1ea75322
DB
1464#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1465msgid "Sending"
1466msgstr "Posiela sa"
6cc5e1a6 1467
1ea75322
DB
1468#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1469msgid "Receiving"
1470msgstr "Prijíma"
6cc5e1a6 1471
1ea75322
DB
1472#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1473msgid "Sending/Receiving"
1474msgstr "Odosiela/prijíma"
6cc5e1a6 1475
00916e98 1476#: ../src/plugins/batt/batt.c:151
6cc5e1a6
DB
1477#, c-format
1478msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
10862fa6 1479msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %d:%02d do plného nabitia"
6cc5e1a6 1480
00916e98 1481#: ../src/plugins/batt/batt.c:162
6cc5e1a6
DB
1482#, c-format
1483msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
10862fa6 1484msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, zostáva %d:%02d"
6cc5e1a6 1485
00916e98 1486#: ../src/plugins/batt/batt.c:168
10862fa6
DB
1487#, c-format
1488msgid "Battery: %d%% charged"
1489msgstr "Batéria: nabitá na %d %%"
1490
00916e98
AG
1491#: ../src/plugins/batt/batt.c:178
1492#, c-format
1493msgid ""
1494"\n"
1495"%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1496msgstr ""
1497
1498#: ../src/plugins/batt/batt.c:180
1499#, c-format
1500msgid ""
1501"\n"
1502"%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1503msgstr ""
1504
1505#: ../src/plugins/batt/batt.c:182
1506#, c-format
1507msgid ""
1508"\n"
1509"%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1510msgstr ""
1511
1512#: ../src/plugins/batt/batt.c:184
1513#, c-format
1514msgid ""
1515"\n"
1516"%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1517msgstr ""
1518
1519#: ../src/plugins/batt/batt.c:187
1520#, c-format
1521msgid ""
1522"\n"
1523"%sCharge full design:\t%5d mAh"
1524msgstr ""
1525
1526#: ../src/plugins/batt/batt.c:189
1527#, c-format
1528msgid ""
1529"\n"
1530"%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1531msgstr ""
1532
1533#: ../src/plugins/batt/batt.c:191
1534#, c-format
1535msgid ""
1536"\n"
1537"%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1538msgstr ""
1539
1540#: ../src/plugins/batt/batt.c:193
1541#, c-format
1542msgid ""
1543"\n"
1544"%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1545msgstr ""
1546
1547#: ../src/plugins/batt/batt.c:196
1548#, c-format
1549msgid ""
1550"\n"
1551"%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1552msgstr ""
1553
1554#: ../src/plugins/batt/batt.c:234
1555msgid "No batteries found"
1556msgstr "Neboli nájdené batérie"
1557
1558#: ../src/plugins/batt/batt.c:619 ../src/plugins/batt/batt.c:642
1559msgid "Battery Monitor"
1560msgstr "Monitor batérie"
1561
1562#: ../src/plugins/batt/batt.c:622
6cc5e1a6 1563msgid "Hide if there is no battery"
10862fa6 1564msgstr "Skryť ak neexistujú batérie"
6cc5e1a6 1565
00916e98 1566#: ../src/plugins/batt/batt.c:624
6cc5e1a6 1567msgid "Alarm command"
10862fa6 1568msgstr "Príkaz budíka"
6cc5e1a6 1569
00916e98 1570#: ../src/plugins/batt/batt.c:625
6cc5e1a6 1571msgid "Alarm time (minutes left)"
10862fa6 1572msgstr "Čas budíka (zostáva minút)"
6cc5e1a6 1573
00916e98 1574#: ../src/plugins/batt/batt.c:626
6cc5e1a6 1575msgid "Background color"
10862fa6 1576msgstr "Farba pozadia"
6cc5e1a6 1577
00916e98 1578#: ../src/plugins/batt/batt.c:627
6cc5e1a6 1579msgid "Charging color 1"
10862fa6 1580msgstr "Farba nabíjania 1"
6cc5e1a6 1581
00916e98 1582#: ../src/plugins/batt/batt.c:628
6cc5e1a6 1583msgid "Charging color 2"
10862fa6 1584msgstr "Farba nabíjania 2"
6cc5e1a6 1585
00916e98 1586#: ../src/plugins/batt/batt.c:629
6cc5e1a6 1587msgid "Discharging color 1"
10862fa6 1588msgstr "Farba vybíjania 1"
6cc5e1a6 1589
00916e98 1590#: ../src/plugins/batt/batt.c:630
6cc5e1a6 1591msgid "Discharging color 2"
10862fa6 1592msgstr "Farba vybíjania 2"
6cc5e1a6 1593
00916e98 1594#: ../src/plugins/batt/batt.c:631
6cc5e1a6 1595msgid "Border width"
10862fa6 1596msgstr "Šírka okraja"
6cc5e1a6 1597
00916e98
AG
1598#: ../src/plugins/batt/batt.c:633
1599msgid "Show Extended Information"
1600msgstr ""
6cc5e1a6 1601
00916e98 1602#: ../src/plugins/batt/batt.c:643
6cc5e1a6 1603msgid "Display battery status using ACPI"
10862fa6
DB
1604msgstr "Zobrazovať stav batérie pomocou ACPI"
1605
00916e98 1606#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:257
10862fa6
DB
1607msgid "Show CapsLock"
1608msgstr "Zobrazovať CapsLock"
1609
00916e98 1610#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:258
10862fa6
DB
1611msgid "Show NumLock"
1612msgstr "Zobrazovať NumLock"
6cc5e1a6 1613
00916e98 1614#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:259
10862fa6
DB
1615msgid "Show ScrollLock"
1616msgstr "Zobrazovať ScrollLock"
1617
00916e98 1618#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:293
1ea75322 1619msgid "Keyboard LED"
10862fa6 1620msgstr "LED klávesnice"
6cc5e1a6 1621
00916e98 1622#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:295
6cc5e1a6 1623msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
10862fa6 1624msgstr "Indikátory stavu klávesov CapsLock, NumLock a ScrollLock"
6cc5e1a6 1625
f8c25730 1626#. A label to allow for click through
5d26221e 1627#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:698
f8c25730
DB
1628msgid "No Indicators"
1629msgstr ""
ca14ea2b 1630
5d26221e 1631#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:897
f8c25730
DB
1632#, fuzzy
1633msgid "Indicator Applications"
1634msgstr "Aplikácie"
ca14ea2b 1635
5d26221e 1636#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:898
f8c25730
DB
1637msgid "Clock Indicator"
1638msgstr ""
ca14ea2b 1639
5d26221e 1640#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:899
f8c25730
DB
1641msgid "Messaging Menu"
1642msgstr ""
ca14ea2b 1643
5d26221e 1644#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:900
f8c25730
DB
1645#, fuzzy
1646msgid "Network Menu"
1647msgstr "Menu adresára"
ca14ea2b 1648
5d26221e 1649#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:901
f8c25730
DB
1650msgid "Session Menu"
1651msgstr ""
ca14ea2b 1652
5d26221e 1653#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:902
f8c25730
DB
1654#, fuzzy
1655msgid "Sound Menu"
1656msgstr "Poskytnúť ponuku"
ca14ea2b 1657
5d26221e 1658#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:928
f8c25730
DB
1659msgid "Indicator applets"
1660msgstr ""
ca14ea2b 1661
5d26221e 1662#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:930
f8c25730
DB
1663#, fuzzy
1664msgid "Add indicator applets to the panel"
1665msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
ca14ea2b 1666
0f7f2ef3 1667#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:277
5d26221e
DB
1668#, c-format
1669msgid "CPU usage: %.2f%%"
1670msgstr ""
1671
0f7f2ef3 1672#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:360
5d26221e
DB
1673#, c-format
1674msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
1675msgstr ""
1676
00916e98 1677#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:714
f8c25730
DB
1678#, fuzzy
1679msgid "CPU color"
1680msgstr "Vlastná farba"
ca14ea2b 1681
00916e98 1682#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:715
f8c25730
DB
1683#, fuzzy
1684msgid "Display RAM usage"
1685msgstr "Zobraziť využitie CPU"
ca14ea2b 1686
00916e98 1687#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:716
f8c25730
DB
1688#, fuzzy
1689msgid "RAM color"
1690msgstr "Zafarbenie:"
ca14ea2b 1691
00916e98 1692#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:717
5d26221e
DB
1693#, fuzzy
1694msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
1695msgstr "Operácia po kliknutí (predvolená: zobraziť kalendár)"
1696
00916e98 1697#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:810
f8c25730
DB
1698#, fuzzy
1699msgid "Resource monitors"
1700msgstr "Monitorovať rozhranie"
ca14ea2b 1701
00916e98 1702#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:812
f8c25730
DB
1703msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1704msgstr ""
ca14ea2b 1705
00916e98
AG
1706#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:50
1707msgid "[N/A]"
1708msgstr ""
1709
1710#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:784
1711msgid "Enter New Location"
1712msgstr ""
1713
1714#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:798
1715#, fuzzy
1716msgid "_New Location:"
1717msgstr "Sieťové pripojenie"
1718
1719#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:809
1720msgid ""
1721"Enter the:\n"
1722"- city, or\n"
1723"- city and state/country, or\n"
1724"- postal code\n"
1725"for which to retrieve the weather forecast."
1726msgstr ""
1727
1728#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:846
1729#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:979
1730msgid "You must specify a location."
1731msgstr ""
1732
1733#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:893
1734#, c-format
1735msgid "Location '%s' not found!"
1736msgstr ""
1737
1738#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1051
1739#, fuzzy
1740msgid "Preferences"
1741msgstr "Nastavenia panelu"
1742
1743#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1057
1744msgid "Refresh"
1745msgstr ""
1746
1747#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1063
1748msgid "Quit"
1749msgstr ""
1750
1751#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1160
1752#, fuzzy
1753msgid "Weather Preferences"
1754msgstr "Nastavenia panelu"
1755
1756#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1174
1757#, fuzzy
1758msgid "Current Location"
1759msgstr "Orientácia"
1760
1761#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1178
1762#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1475
1763#, fuzzy
1764msgid "None configured"
1765msgstr "Kon_figurácia"
1766
1767#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1180
1768#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1472
1769msgid "_Set"
1770msgstr ""
1771
1772#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1201
1773msgid "Display"
f8c25730 1774msgstr ""
ca14ea2b 1775
00916e98 1776#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1205
f8c25730 1777#, fuzzy
00916e98
AG
1778msgid "Name:"
1779msgstr "_Názov:"
1780
1781#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1209
1782msgid "Units:"
1783msgstr ""
1784
1785#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1213
1786msgid "_Metric (°C)"
1787msgstr ""
1788
1789#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1215
1790msgid "_English (°F)"
1791msgstr ""
1792
1793#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1250
1794msgid "Forecast"
1795msgstr ""
1796
1797#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1254
1798msgid "Updates:"
1799msgstr ""
1800
1801#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1258
1802msgid "Ma_nual"
1803msgstr ""
1804
1805#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1262
1806msgid "_Automatic, every"
1807msgstr ""
1808
1809#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1278
1810msgid "minutes"
1811msgstr ""
1812
1813#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1287
1814msgid "Source:"
1815msgstr ""
1816
1817#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1428
1818msgid "C_hange"
1819msgstr ""
1820
1821#. Both are available
1822#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1519
1823#, c-format
1824msgid "Current Conditions for %s"
1825msgstr ""
1826
1827#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1543
1828#, fuzzy
1829msgid "Location:"
1830msgstr "Výučba"
1831
1832#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1566
1833msgid "Last updated:"
1834msgstr ""
1835
1836#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1593
1837msgid "Feels like:"
1838msgstr ""
1839
1840#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1618
1841msgid "Humidity:"
1842msgstr ""
1843
1844#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1645
1845#, fuzzy
1846msgid "Pressure:"
1847msgstr "IP adresa:"
1848
1849#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1672
1850msgid "Visibility:"
1851msgstr ""
1852
1853#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1700
1854msgid "Wind:"
1855msgstr ""
1856
1857#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1723
1858msgid "Sunrise:"
1859msgstr ""
1860
1861#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1746
1862msgid "Sunset:"
1863msgstr ""
1864
1865#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1854
1866#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2190
1867#, c-format
1868msgid "Forecast for %s unavailable."
1869msgstr ""
1870
1871#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1863
1872#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2195
1873#, fuzzy, c-format
1874msgid "Location not set."
1875msgstr "Príkaz na odhlásenie nie je nastavený"
1876
1877#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1880
1878#, c-format
1879msgid "Searching for '%s'..."
1880msgstr ""
1881
1882#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2006
1883#, c-format
1884msgid "Location matches for '%s'"
1885msgstr ""
1886
1887#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2026
1888msgid "City"
1889msgstr ""
1890
1891#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2046
1892msgid "Country"
1893msgstr ""
1894
1895#. make it nice and pretty
1896#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2177
1897#, fuzzy
1898msgid "Currently in "
1899msgstr "Momentálne načítané moduly"
1900
1901#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2179
1902msgid "Today: "
1903msgstr ""
1904
1905#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2180
1906msgid "Tomorrow: "
1907msgstr ""
1908
1909#: ../src/plugins/weather/weather.c:285
1910#, fuzzy
1911msgid "Weather Plugin"
f8c25730 1912msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
24d886e1 1913
00916e98
AG
1914#: ../src/plugins/weather/weather.c:287
1915msgid "Show weather conditions for a location."
1916msgstr ""
1917
0f7f2ef3
AL
1918#~ msgid "<b>Icon</b>"
1919#~ msgstr "<b>Ikona</b>"
1920
1921#~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
1922#~ msgstr "Nastaviť Prepínanie rozloženia klávesnice"
1923
1924#~ msgid "image"
1925#~ msgstr "obrázok"
1926
1927#~ msgid "text"
1928#~ msgstr "text"
1929
1930#~ msgid "Per application settings"
1931#~ msgstr "Podľa nastavenia aplikácie"
1932
1933#~ msgid "Default layout:"
1934#~ msgstr "Štandardné rozloženie:"
1935
24d886e1
DB
1936#~ msgid "Available Applications"
1937#~ msgstr "Dostupné aplikácie"
1938
bfba7517
DB
1939#~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
1940#~ msgstr "Zobrazenie teploty systému, kesler.daniel@gmail.com"
1941
bfba7517
DB
1942#~ msgid "Left\t"
1943#~ msgstr "Vľavo\t"
1944
1945#~ msgid "Top\t"
1946#~ msgstr "Hore\t"
1947
1ea75322
DB
1948#~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
1949#~ msgstr "Nebol nájdený súbor pixmap: %s"
6cc5e1a6 1950
1ea75322
DB
1951#~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
1952#~ msgstr "Č. plochy / Názov plochy"
1953
1954#~ msgid ""
1955#~ "Allows you to switch the keyboard layout and\n"
1956#~ "displays the currently selected layout."
1957#~ msgstr ""
1958#~ "Umožňuje vám prepínať rozloženie klávesnice\n"
1959#~ "zobrazuje práve vybrané rozloženie."
1960
1961#~ msgid "Other plugins available here"
1962#~ msgstr "Ostatné zásuvné moduly sú dostupné tu"
1963
1964#~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
1965#~ msgstr "Stará oznamovacia oblasť KDE/GNOME"
1966
1967#~ msgid "Enable Image:"
1968#~ msgstr "Zapnúť obrázok:"
1969
1970#~ msgid "Enable Transparency"
1971#~ msgstr "Zapnúť priesvitnosť"
1972
1ea75322
DB
1973#~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
1974#~ msgstr " --configure -- spustiť konfiguračný nástroj\n"
1975
1976#~ msgid " -C -- same as --configure\n"
1977#~ msgstr " -C -- ekvivalent --configure\n"
1978
1979#~ msgid "Add Button"
1980#~ msgstr "Pridať tlačidlo"
1981
1982#~ msgid "Button Properties"
1983#~ msgstr "Vlastnosti tlačidla"
1984
1985#~ msgid "Remove Button"
1986#~ msgstr "Odstrániť tlačidlo"
1987
1988#~ msgid "Buttons"
1989#~ msgstr "Tlačidlá"
1990
1991#~ msgid "Accept SkipPager"
1992#~ msgstr "Prijať SkipPager"
1993
1994#~ msgid "Show Iconified windows"
1995#~ msgstr "Zobraziť ikonifikované okná"
1996
1997#~ msgid "Show mapped windows"
1998#~ msgstr "Zobraziť mapované okná"
1999
2000#~ msgid "Action"
2001#~ msgstr "Činnosť"
2002
1ea75322
DB
2003#~ msgid "Kayboard Layout switcher"
2004#~ msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
2005
2006#~ msgid ""
2007#~ "Dynamic\n"
2008#~ "Pixels\n"
2009#~ "% Percent"
2010#~ msgstr ""
2011#~ "Dynamicky\n"
2012#~ "Pixelov\n"
2013#~ "% percent"
2014
2015#~ msgid ""
2016#~ "Left\n"
2017#~ "Center\n"
2018#~ "Right"
2019#~ msgstr ""
2020#~ "Vľavo\n"
2021#~ "Na stred\n"
2022#~ "Vpravo"
2023
2024#~ msgid ""
2025#~ "Left\n"
2026#~ "Right\n"
2027#~ "Top\n"
2028#~ "Bottom"
2029#~ msgstr ""
2030#~ "Vľavo\n"
2031#~ "Vpravo\n"
2032#~ "Hore\n"
2033#~ "Dolu"
2034
2035#~ msgid "Where to put the panel?"
2036#~ msgstr "Kam umiestniť panel?"
2037
2038#~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
2039#~ msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %s"
2040
2041#~ msgid "charging finished"
2042#~ msgstr "nabíjanie dokončené"
2043
2044#~ msgid "charging"
2045#~ msgstr "nabíja sa"
6cc5e1a6 2046
10862fa6
DB
2047#, fuzzy
2048#~ msgid "Add to desktop panel"
2049#~ msgstr "Pridať modul do panela"
1ea75322 2050
10862fa6
DB
2051#~ msgid "Development"
2052#~ msgstr "Vývoj"
1ea75322 2053
10862fa6
DB
2054#~ msgid "Audio & Video"
2055#~ msgstr "Zvuk a video"
1ea75322 2056
10862fa6
DB
2057#~ msgid "Graphics"
2058#~ msgstr "Grafika"
1ea75322 2059
10862fa6
DB
2060#~ msgid "System Tools"
2061#~ msgstr "Systémové nástroje"
1ea75322 2062
10862fa6
DB
2063#~ msgid "Office"
2064#~ msgstr "Kancelária"
1ea75322 2065
10862fa6
DB
2066#~ msgid "Accessories"
2067#~ msgstr "Príslušenstvo"
1ea75322 2068
6cc5e1a6
DB
2069#~ msgid "% of edge"
2070#~ msgstr "% okraja"
1ea75322 2071
6cc5e1a6
DB
2072#~ msgid "Plugins"
2073#~ msgstr "Moduly"
2074
6cc5e1a6
DB
2075#, fuzzy
2076#~ msgid "Logout Command"
2077#~ msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
1ea75322 2078
6cc5e1a6
DB
2079#~ msgid "lxpanel configurator"
2080#~ msgstr "Konfigurátor lxpanel"
1ea75322 2081
6cc5e1a6
DB
2082#~ msgid "Set Dock Type"
2083#~ msgstr "Dokk típus beállítása"
1ea75322 2084
6cc5e1a6
DB
2085#~ msgid "_Add"
2086#~ msgstr "新增(_A)"
1ea75322 2087
6cc5e1a6
DB
2088#~ msgid "_Remove"
2089#~ msgstr "移除(_R)"
1ea75322 2090
6cc5e1a6
DB
2091#~ msgid "Right-click to get context menu. Drag & Drop to change order."
2092#~ msgstr "可以按右鍵使用選單,用拖曳改變順序"
1ea75322 2093
6cc5e1a6
DB
2094#~ msgid "Plugins..."
2095#~ msgstr "外掛..."