Adding upstream version 0.9.0.
[debian/lxpanel.git] / po / pl.po
CommitLineData
cb7f7ba8 1# Polish translation of lxpanel package
6cc5e1a6
DB
2# Copyright (C) 2006 the lxde team
3# This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
cb7f7ba8
DB
4# Grzegorz Gibas <amigib@gmail.com>, 2009.
5# Artur <mazdac@gmail.com>, 2006, 2010.
6# Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011.
6b775dbb 7# Piotr Sipika <Piotr.Sipika@gmail.com>, 2012, 2013.
6cc5e1a6
DB
8msgid ""
9msgstr ""
cb7f7ba8 10"Project-Id-Version: lxpanel 0.5.6\n"
6cc5e1a6 11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7a1c5048 12"POT-Creation-Date: 2016-10-24 21:15+0300\n"
8713e384
AG
13"PO-Revision-Date: 2015-03-23 08:48+0000\n"
14"Last-Translator: Piotr Strębski <strebski@o2.pl>\n"
19ab5cea 15"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
cb7f7ba8 16"Language: pl\n"
6cc5e1a6 17"MIME-Version: 1.0\n"
6b775dbb 18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
6cc5e1a6 19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
aaccad27
AL
20"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
8713e384
AG
22"X-Generator: Pootle 2.7.0-alpha1\n"
23"X-POOTLE-MTIME: 1427100504.000000\n"
24"X-Pootle-Path: /pl/lxpanel/po/pl.po\n"
25"X-Pootle-Revision: 0\n"
2ba86315 26
7a1c5048 27#: ../src/configurator.c:148
f7ecd6ce
AG
28msgid ""
29"Space reservation is not available for this panel because there is another "
30"monitor beyond this edge and reservation would cover it if enabled."
31msgstr ""
8713e384
AG
32"Zarezerwowanie przestrzeni na tym panelu nie jest możliwe, ponieważ inny "
33"monitor jest ustawiony poza tą krawędzią, a w przypadku włączenia rezerwacji "
34"mogłaby ona go pokryć."
6cc5e1a6 35
7a1c5048 36#: ../src/configurator.c:632
6cc5e1a6 37msgid "Currently loaded plugins"
8713e384 38msgstr "Wczytane obecnie wtyczki"
6cc5e1a6 39
7a1c5048 40#: ../src/configurator.c:641
6cc5e1a6 41msgid "Stretch"
cb7f7ba8 42msgstr "Rozciągnięcie"
6cc5e1a6 43
7a1c5048 44#: ../src/configurator.c:778
6cc5e1a6 45msgid "Add plugin to panel"
cb7f7ba8 46msgstr "Dodawanie apletu"
6cc5e1a6 47
7a1c5048 48#: ../src/configurator.c:806
6cc5e1a6 49msgid "Available plugins"
cb7f7ba8 50msgstr "Dostępne aplety"
6cc5e1a6 51
7a1c5048 52#: ../src/configurator.c:1427
6cc5e1a6 53msgid "Logout command is not set"
19ab5cea 54msgstr "Nie ustalono polecenia wylogowania."
6cc5e1a6 55
7a1c5048 56#: ../src/configurator.c:1495
2ba86315 57msgid "Select a directory"
cb7f7ba8 58msgstr "Wybór katalogu"
2ba86315 59
7a1c5048 60#: ../src/configurator.c:1495 ../src/configurator.c:1607
7486d297 61msgid "Select a file"
cb7f7ba8 62msgstr "Wybór pliku"
7486d297 63
7a1c5048 64#: ../src/configurator.c:1640
7486d297
DB
65msgid "_Browse"
66msgstr "_Przeglądaj"
67
7a1c5048 68#: ../src/panel.c:1283
6b775dbb
AG
69msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
70msgstr "Brak miejsca dla kolejnego panelu. Wszystkie krawędzie są zajęte."
71
7a1c5048 72#: ../src/panel.c:1309
6cc5e1a6
DB
73msgid ""
74"Really delete this panel?\n"
75"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
76msgstr ""
cb7f7ba8 77"Usunąć panel?\n"
19ab5cea 78"<b>Uwaga: tej czynności nie można cofnąć.</b>"
6cc5e1a6 79
7a1c5048 80#: ../src/panel.c:1311
6cc5e1a6 81msgid "Confirm"
cb7f7ba8 82msgstr "Potwierdzenie"
6cc5e1a6 83
2ba86315 84#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
7a1c5048 85#: ../src/panel.c:1346
2ba86315
DB
86msgid "translator-credits"
87msgstr ""
cb7f7ba8
DB
88"Grzegorz Gibas <amigib@gmail.com>, 2009.\n"
89"Artur Kruszewski <mazdac@gmail.com>, 2006, 2010.\n"
f7ecd6ce
AG
90"Piotr Strębski <strebski@o2.pl>, 2013.\n"
91"Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011, 2014."
2ba86315 92
7a1c5048 93#: ../src/panel.c:1351
2ba86315
DB
94msgid "LXPanel"
95msgstr "LXPanel"
96
97# a może "Chronione Prawami Autorskimi (C) 2009-2009"
7a1c5048
AG
98#: ../src/panel.c:1369
99#, fuzzy
100msgid "Copyright (C) 2008-2016"
8713e384 101msgstr "Prawa autorskie (C) 2008-2014"
cb7f7ba8 102
7a1c5048 103#: ../src/panel.c:1370
2ba86315 104msgid "Desktop panel for LXDE project"
cb7f7ba8 105msgstr "Panel pulpitu dla środowiska graficznego LXDE"
2ba86315 106
7a1c5048 107#: ../src/panel.c:1412
19ab5cea
AG
108#, c-format
109msgid "\"%s\" Settings"
8713e384 110msgstr "Ustawienia \"%s\""
19ab5cea 111
7a1c5048 112#: ../src/panel.c:1433
6cc5e1a6 113msgid "Add / Remove Panel Items"
cb7f7ba8 114msgstr "Zarządzaj apletami..."
6cc5e1a6 115
7a1c5048 116#: ../src/panel.c:1441
6cc5e1a6
DB
117#, c-format
118msgid "Remove \"%s\" From Panel"
8713e384 119msgstr "Usuń \"%s\" z panelu"
6cc5e1a6 120
7a1c5048 121#: ../src/panel.c:1453
6cc5e1a6 122msgid "Panel Settings"
f7ecd6ce 123msgstr "Ustawienia panelu..."
6cc5e1a6 124
7a1c5048 125#: ../src/panel.c:1459
2ba86315 126msgid "Create New Panel"
cb7f7ba8 127msgstr "Utwórz nowy panel"
2ba86315 128
7a1c5048 129#: ../src/panel.c:1465
6cc5e1a6 130msgid "Delete This Panel"
cb7f7ba8 131msgstr "Usuń panel"
6cc5e1a6 132
7a1c5048 133#: ../src/panel.c:1476
2ba86315 134msgid "About"
cb7f7ba8 135msgstr "O programie..."
2ba86315 136
7a1c5048 137#: ../src/panel.c:1483
6cc5e1a6 138msgid "Panel"
7486d297 139msgstr "Panel"
6cc5e1a6 140
cb7f7ba8
DB
141# msgid "% of edge"
142# msgstr "% krawędźi"
7a1c5048 143#: ../src/panel.c:1698 ../src/panel.c:1706 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
cb7f7ba8
DB
144msgid "Height:"
145msgstr "Wysokość:"
146
7a1c5048 147#: ../src/panel.c:1699 ../src/panel.c:1705 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
cb7f7ba8
DB
148msgid "Width:"
149msgstr "Szerokość:"
150
7a1c5048 151#: ../src/panel.c:1700 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
cb7f7ba8
DB
152msgid "Left"
153msgstr "Lewo"
154
7a1c5048 155#: ../src/panel.c:1701 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
cb7f7ba8
DB
156msgid "Right"
157msgstr "Prawo"
158
7a1c5048 159#: ../src/panel.c:1707 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
cb7f7ba8
DB
160msgid "Top"
161msgstr "Góra"
162
7a1c5048 163#: ../src/panel.c:1708 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
cb7f7ba8
DB
164msgid "Bottom"
165msgstr "Dół"
6cc5e1a6 166
7a1c5048 167#: ../src/plugin.c:348
f7ecd6ce
AG
168msgid "No file manager is configured."
169msgstr "Nie skonfigurowano menedżera plików."
170
171#. { "configure", N_("Preferences"), configure },
7a1c5048 172#: ../src/gtk-run.c:398 ../src/main.c:69 ../plugins/menu.c:718
f7ecd6ce
AG
173msgid "Run"
174msgstr "Uruchom"
175
7a1c5048 176#: ../src/gtk-run.c:412
f7ecd6ce
AG
177msgid "Enter the command you want to execute:"
178msgstr "Proszę wprowadzić polecenie do wykonania:"
179
7a1c5048 180#: ../src/main.c:70 ../plugins/menu.c:719
f7ecd6ce
AG
181msgid "Restart"
182msgstr "Uruchom ponownie komputer"
183
7a1c5048 184#: ../src/main.c:71 ../plugins/menu.c:720
f7ecd6ce
AG
185msgid "Logout"
186msgstr "Wyloguj"
187
7a1c5048 188#: ../src/main.c:323
6cc5e1a6
DB
189#, c-format
190msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
cb7f7ba8 191msgstr "lxpanel %s - lekki panel GTK2+ dla środowisk graficznych UNIX\n"
6cc5e1a6 192
7a1c5048 193#: ../src/main.c:324
6cc5e1a6
DB
194#, c-format
195msgid "Command line options:\n"
6b775dbb 196msgstr "Opcje wiersza poleceń:\n"
6cc5e1a6 197
7a1c5048 198#: ../src/main.c:325
6cc5e1a6
DB
199#, c-format
200msgid " --help -- print this help and exit\n"
cb7f7ba8 201msgstr " --help Wypisuje komunikat pomocy i kończy działanie programu\n"
6cc5e1a6 202
7a1c5048 203#: ../src/main.c:326
6cc5e1a6
DB
204#, c-format
205msgid " --version -- print version and exit\n"
f7ecd6ce
AG
206msgstr ""
207" --version Wypisuje informacje o wersji i kończy działanie programu\n"
6cc5e1a6 208
19ab5cea 209#. g_print(_(" --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"));
2ba86315 210#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
7a1c5048 211#: ../src/main.c:329
6cc5e1a6
DB
212#, c-format
213msgid " --profile name -- use specified profile\n"
cb7f7ba8 214msgstr " --profile NAZWA Używa profilu określonego przez NAZWA\n"
6cc5e1a6 215
7a1c5048 216#: ../src/main.c:331
6cc5e1a6
DB
217#, c-format
218msgid " -h -- same as --help\n"
cb7f7ba8 219msgstr " -h Działa tak samo jak --help\n"
6cc5e1a6 220
7a1c5048 221#: ../src/main.c:332
6cc5e1a6
DB
222#, c-format
223msgid " -p -- same as --profile\n"
cb7f7ba8 224msgstr " -p Działa tak samo jak --profile\n"
6cc5e1a6 225
7a1c5048 226#: ../src/main.c:333
6cc5e1a6
DB
227#, c-format
228msgid " -v -- same as --version\n"
cb7f7ba8 229msgstr " -v Działa tak samo jak --version\n"
6cc5e1a6 230
2ba86315 231#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
7a1c5048 232#: ../src/main.c:335
7486d297 233#, c-format
6cc5e1a6
DB
234msgid ""
235"\n"
236"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
237"\n"
238msgstr ""
239"\n"
f7ecd6ce 240"Proszę odwiedzić witrynę http://lxde.org/, aby poznać więcej szczegółów.\n"
6cc5e1a6
DB
241"\n"
242
7a1c5048 243#: ../src/input-button.c:145
f7ecd6ce 244msgid "LeftBtn"
8713e384 245msgstr "Lewy przycisk"
f7ecd6ce 246
7a1c5048 247#: ../src/input-button.c:148
f7ecd6ce 248msgid "MiddleBtn"
8713e384 249msgstr "Środkowy przycisk"
6cc5e1a6 250
7a1c5048 251#: ../src/input-button.c:151
f7ecd6ce 252msgid "RightBtn"
8713e384 253msgstr "Prawy przycisk"
f7ecd6ce 254
7a1c5048 255#: ../src/input-button.c:154
f7ecd6ce
AG
256#, c-format
257msgid "Btn%s"
8713e384 258msgstr "Przycisk %s"
f7ecd6ce 259
7a1c5048
AG
260#: ../src/input-button.c:215
261#, c-format
262msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry."
263msgstr ""
264"Kombinacja klawiszy '%s' nie może zostać użyta jako ogólny skrót klawiszowy, "
265"przepraszamy."
266
267#: ../src/input-button.c:218 ../src/input-button.c:401
268#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
269#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
270msgid "Error"
271msgstr "Błąd"
272
f7ecd6ce 273#. GtkRadioButton "None"
7a1c5048 274#: ../src/input-button.c:315 ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
f7ecd6ce
AG
275msgid "None"
276msgstr "Brak"
277
7a1c5048 278#: ../src/input-button.c:322
f7ecd6ce 279msgid "Custom:"
8713e384 280msgstr "Własny:"
f7ecd6ce 281
7a1c5048 282#: ../src/input-button.c:399
f7ecd6ce
AG
283#, c-format
284msgid "Cannot assign '%s' as a global hotkey: it is already bound."
285msgstr ""
8713e384
AG
286"Nie można przypisać '%s' jako ogólnego skrótu klawiszowego: jest on już "
287"powiązany."
f7ecd6ce 288
7a1c5048
AG
289#: ../src/space.c:394 ../src/space.c:403
290msgid "Spacer"
291msgstr "Odstęp"
292
293#: ../src/space.c:396 ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
294#: ../plugins/batt/batt.c:702
295msgid "Size"
296msgstr "Rozmiar:"
297
298#: ../src/space.c:404
299msgid "Allocate space"
300msgstr "Oddziela aplety panelu znakiem graficznym"
301
302#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../plugins/launchtaskbar.c:2401
6b775dbb
AG
303msgid "Application Launch and Task Bar"
304msgstr "Uruchamianie programów i pasek zadań"
305
19ab5cea
AG
306#. Launchtaskbar mode: launchbar, taskbar, or combined
307#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
6b775dbb
AG
308msgid "<b>Mode:</b>"
309msgstr "<b>Tryb:</b>"
310
19ab5cea 311#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
6b775dbb 312msgid "Launchers"
514580cf
DB
313msgstr "Aktywatory"
314
19ab5cea 315#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
6b775dbb
AG
316msgid "<b>Launchbar</b>"
317msgstr "<b>Pasek uruchamiania</b>"
318
19ab5cea 319#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
6b775dbb
AG
320msgid "Show tooltips"
321msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi"
322
19ab5cea 323#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
6b775dbb
AG
324msgid "Icons only"
325msgstr "Tylko ikony"
326
19ab5cea 327#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
6b775dbb
AG
328msgid "Flat buttons"
329msgstr "Płaskie przyciski"
330
19ab5cea 331#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
6b775dbb
AG
332msgid "Show windows from all desktops"
333msgstr "Wyświetlane okien wszystkich obszarów roboczych"
334
19ab5cea 335#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
6b775dbb 336msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
8713e384 337msgstr "Wyświetlanie okien tylko z tego samego ekranu co panel"
6b775dbb 338
19ab5cea 339#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
6b775dbb 340msgid "Use mouse wheel"
f7ecd6ce 341msgstr "Manipulowanie oknami za pomocą kółka myszy"
6b775dbb 342
19ab5cea 343#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
6b775dbb 344msgid "Flash when there is any window requiring attention"
f7ecd6ce 345msgstr "Manipulowanie oknami za pomocą kółka myszy"
6b775dbb 346
19ab5cea 347#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
6b775dbb
AG
348msgid "Combine multiple application windows into a single button"
349msgstr "Grupowanie wielu okien tego samego programu"
350
19ab5cea 351#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
f7ecd6ce 352msgid "Disable enlargement for small task icons"
8713e384 353msgstr "Wyłącz powiększanie dla małych ikon zadań"
f7ecd6ce
AG
354
355#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
6b775dbb 356msgid "Maximum width of task button"
8713e384 357msgstr "Maksymalna szerokość przycisku zadań"
6b775dbb 358
f7ecd6ce 359#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
6b775dbb
AG
360msgid "Spacing"
361msgstr "Odstępy:"
362
f7ecd6ce 363#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
6b775dbb
AG
364msgid "<b>Taskbar</b>"
365msgstr "<b>Pasek zadań</b>"
366
f7ecd6ce 367#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
6b775dbb
AG
368msgid "Only Application Launch Bar"
369msgstr "Tylko pasek uruchamiania programów"
370
f7ecd6ce 371#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:19
6b775dbb
AG
372msgid "Only Task Bar (Window List)"
373msgstr "Tylko pasek zadań (lista okien)"
374
f7ecd6ce 375#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:20
6b775dbb
AG
376msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
377msgstr "Zintegrowany pasek uruchamiania programów i pasek zadań"
378
eea54180
DB
379#: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
380msgid "<b>Connection</b>"
381msgstr "<b>Połączenie</b>"
382
514580cf 383#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
eea54180
DB
384msgid "Status:"
385msgstr "Stan:"
514580cf
DB
386
387#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
eea54180
DB
388msgid "_Name:"
389msgstr "_Nazwa:"
514580cf
DB
390
391#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
eea54180
DB
392msgid "<b>Activity</b>"
393msgstr "<b>Aktywność</b>"
514580cf
DB
394
395#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
eea54180
DB
396msgid "Received:"
397msgstr "Odebrano:"
514580cf
DB
398
399#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
eea54180
DB
400msgid "Sent:"
401msgstr "Wysłano:"
514580cf
DB
402
403#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
514580cf
DB
404msgid "<b>Signal Strength</b>"
405msgstr "<b>Siła sygnału</b>"
406
407#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
eea54180
DB
408#, no-c-format
409msgid "0%"
410msgstr "0%"
514580cf 411
eea54180
DB
412#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
413msgid "General"
414msgstr "Ogólne"
514580cf
DB
415
416#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
eea54180
DB
417msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
418msgstr "<b>Protokół internetowy (IPv4)</b>"
514580cf
DB
419
420#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
eea54180
DB
421msgid "Address:"
422msgstr "Adres:"
514580cf
DB
423
424#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
eea54180
DB
425msgid "Destination:"
426msgstr "Przeznaczenie:"
514580cf 427
7a1c5048
AG
428#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../plugins/netstat/netstat.c:372
429#: ../plugins/netstat/netstat.c:383
eea54180
DB
430msgid "Broadcast:"
431msgstr "Adres rozgłoszeniowy:"
514580cf
DB
432
433#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
eea54180
DB
434msgid "Subnet Mask:"
435msgstr "Maska podsieci:"
514580cf
DB
436
437#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
eea54180
DB
438msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
439msgstr "<b>Protokół internetowy (IPv6)</b>"
514580cf
DB
440
441#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
eea54180
DB
442msgid "Scope:"
443msgstr "Zakres:"
514580cf
DB
444
445#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
eea54180
DB
446msgid "<b>Network Device</b>"
447msgstr "<b>Urządzenie sieciowe</b>"
514580cf
DB
448
449#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
514580cf
DB
450msgid "Type:"
451msgstr "Typ:"
452
eea54180
DB
453#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
454msgid "Support"
455msgstr "Obsługa"
456
514580cf 457#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
eea54180
DB
458msgid "Con_figure"
459msgstr "Kon_figuruj"
460
461#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
462msgid "Dynamic"
463msgstr "Dynamicznie"
514580cf
DB
464
465#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
eea54180
DB
466msgid "Pixels"
467msgstr "Pikseli"
468
469#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
514580cf
DB
470#, no-c-format
471msgid "% Percent"
472msgstr "Procent"
473
aaccad27 474#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
aaccad27 475msgid "Err"
6b775dbb 476msgstr "Błędy"
aaccad27
AL
477
478#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
aaccad27 479msgid "Warn"
6b775dbb 480msgstr "Ostrzeżenia"
aaccad27
AL
481
482#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
483msgid "Info"
6b775dbb 484msgstr "Informacje"
aaccad27
AL
485
486#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
487msgid "All"
8713e384 488msgstr "Wszystkie"
aaccad27
AL
489
490#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
eea54180 491msgid "Panel Preferences"
f7ecd6ce 492msgstr "Ustawienia panelu"
514580cf 493
aaccad27 494#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
eea54180
DB
495msgid "Edge:"
496msgstr "Położenie:"
514580cf 497
7a1c5048 498#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
aaccad27
AL
499msgid "Center"
500msgstr "Środek"
501
502#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
514580cf
DB
503msgid "Alignment:"
504msgstr "Wyrównanie:"
505
aaccad27 506#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
eea54180
DB
507msgid "Margin:"
508msgstr "Margines:"
514580cf 509
aaccad27 510#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
6b775dbb
AG
511msgid "Monitor:"
512msgstr "Monitor:"
513
514#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
eea54180
DB
515msgid "<b>Position</b>"
516msgstr "<b>Pozycja</b>"
514580cf 517
6b775dbb 518#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
aaccad27 519msgid "Icon size:"
6b775dbb 520msgstr "Rozmiar ikon:"
514580cf 521
6b775dbb 522#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
eea54180
DB
523msgid "<b>Size</b>"
524msgstr "<b>Rozmiar</b>"
514580cf 525
6b775dbb 526#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
514580cf
DB
527msgid "Geometry"
528msgstr "Geometria"
529
6b775dbb 530#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
eea54180 531msgid "System theme"
f7ecd6ce 532msgstr "Styl systemowy"
eea54180 533
6b775dbb 534#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
eea54180
DB
535msgid "Solid color (with opacity)"
536msgstr "Jednolity kolor"
537
7a1c5048 538#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1455
514580cf
DB
539msgid "Image"
540msgstr "Obraz"
541
6b775dbb 542#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
eea54180 543msgid "Select an image file"
f7ecd6ce 544msgstr "Wybór obrazu"
514580cf 545
6b775dbb 546#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
eea54180
DB
547msgid "<b>Background</b>"
548msgstr "<b>Tło</b>"
514580cf 549
6b775dbb 550#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
eea54180
DB
551msgid "Custom color"
552msgstr "Własny kolor"
514580cf 553
6b775dbb 554#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
eea54180
DB
555msgid "<b>Font</b>"
556msgstr "<b>Czcionka</b>"
514580cf 557
6b775dbb 558#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
eea54180
DB
559msgid "Appearance"
560msgstr "Wygląd"
514580cf 561
6b775dbb 562#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
eea54180
DB
563msgid "Panel Applets"
564msgstr "Aplety"
514580cf 565
6b775dbb 566#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
eea54180
DB
567msgid "Logout Command:"
568msgstr "Polecenie wylogowania:"
569
6b775dbb 570#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
eea54180
DB
571msgid "Terminal Emulator:"
572msgstr "Emulator terminala:"
514580cf 573
6b775dbb 574#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
eea54180
DB
575msgid "File Manager:"
576msgstr "Menedżer plików:"
514580cf 577
6b775dbb 578#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
eea54180
DB
579msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
580msgstr "<b>Preferowane programy</b>"
514580cf 581
6b775dbb 582#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
eea54180 583msgid "Make window managers treat the panel as dock"
6b775dbb 584msgstr "Traktowanie panelu przez menedżery okien jako doku"
514580cf 585
6b775dbb 586#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
eea54180 587msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
f7ecd6ce 588msgstr "Rezerwowanie części obszaru roboczego dla panelu"
514580cf 589
6b775dbb 590#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
eea54180
DB
591msgid "<b>Properties</b>"
592msgstr "<b>Właściwości</b>"
514580cf 593
6b775dbb 594#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
eea54180 595msgid "Minimize panel when not in use"
f7ecd6ce 596msgstr "Ukrywanie nie używanego panelu"
eea54180 597
6b775dbb 598#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
eea54180
DB
599msgid "Size when minimized"
600msgstr "Rozmiar ukrytego panelu:"
601
6b775dbb 602#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
aaccad27
AL
603msgid "pixels"
604msgstr "pikseli"
605
6b775dbb 606#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
eea54180
DB
607msgid "<b>Automatic hiding</b>"
608msgstr "<b>Automatyczne ukrywanie</b>"
514580cf 609
6b775dbb 610#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
aaccad27 611msgid "Log level"
6b775dbb 612msgstr "Poziom dziennika"
aaccad27 613
6b775dbb 614#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
aaccad27 615msgid "<b>Log level</b>"
6b775dbb 616msgstr "<b>Poziom dziennika</b>"
aaccad27 617
6b775dbb 618#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
eea54180
DB
619msgid "Advanced"
620msgstr "Zaawansowane"
514580cf 621
7a1c5048 622#: ../plugins/cpu/cpu.c:308
6cc5e1a6 623msgid "CPU Usage Monitor"
cb7f7ba8 624msgstr "Monitor obciążenia CPU"
6cc5e1a6 625
7a1c5048 626#: ../plugins/cpu/cpu.c:309 ../plugins/monitors/monitors.c:725
6cc5e1a6 627msgid "Display CPU usage"
8713e384 628msgstr "Wyświetlanie obciążenia CPU"
6cc5e1a6 629
7a1c5048 630#: ../plugins/deskno/deskno.c:208 ../plugins/deskno/deskno.c:228
6b775dbb
AG
631msgid "Desktop Number / Workspace Name"
632msgstr "Numer i nazwa obszaru roboczego"
633
7a1c5048 634#: ../plugins/deskno/deskno.c:210 ../plugins/dclock.c:437
aa0e9095 635msgid "Bold font"
cb7f7ba8 636msgstr "Pogrubiona czcionka"
aa0e9095 637
7a1c5048 638#: ../plugins/deskno/deskno.c:211
aa0e9095 639msgid "Display desktop names"
cb7f7ba8 640msgstr "Wyświetlanie nazw obszarów roboczych"
aa0e9095 641
7a1c5048 642#: ../plugins/deskno/deskno.c:229
6cc5e1a6 643msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
8713e384 644msgstr "Wyświetla numer obszaru roboczego. Autorstwa cmeury@users.sf.net"
6cc5e1a6 645
7a1c5048 646#: ../plugins/launchtaskbar.c:1768 ../plugins/launchtaskbar.c:2371
19ab5cea 647msgid "Application Launch Bar"
8713e384 648msgstr "Pasek aktywatorów programów"
7486d297 649
7a1c5048 650#: ../plugins/launchtaskbar.c:1771 ../plugins/launchtaskbar.c:2381
19ab5cea
AG
651msgid "Task Bar (Window List)"
652msgstr "Przyciski okien"
653
7a1c5048
AG
654#: ../plugins/launchtaskbar.c:1919
655msgid "A_dd to Launcher"
656msgstr "_Dodaj do aktywatora"
657
658#: ../plugins/launchtaskbar.c:1921
659msgid "Rem_ove from Launcher"
660msgstr "_Usuń z aktywatora"
661
662#: ../plugins/launchtaskbar.c:1923
663msgid "_New Instance"
664msgstr "_Nowe wystąpienie"
665
666#: ../plugins/launchtaskbar.c:2372
667msgid "Bar with buttons to launch application"
668msgstr "Wyświetla aktywatory programów w postaci przycisków"
669
670#: ../plugins/launchtaskbar.c:2382
671msgid ""
672"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
673"focus"
674msgstr ""
675"Pasek zadań wyświetla wszystkie otwarte okna i umożliwia manipulowanie nimi."
676
677#: ../plugins/launchtaskbar.c:2402
678msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
679msgstr ""
680"Pasek z przyciskami do uruchamiania programów i/lub wyświetlania wszystkich "
681"otwartych okien"
6cc5e1a6 682
2ba86315 683#. Add Raise menu item.
7a1c5048 684#: ../plugins/task-button.c:339
2ba86315 685msgid "_Raise"
32a67dc7 686msgstr "_Rozwiń"
6cc5e1a6 687
2ba86315 688#. Add Restore menu item.
7a1c5048 689#: ../plugins/task-button.c:344
2ba86315 690msgid "R_estore"
cb7f7ba8 691msgstr "_Przywróć zwykły rozmiar"
6cc5e1a6 692
2ba86315 693#. Add Maximize menu item.
7a1c5048 694#: ../plugins/task-button.c:349
2ba86315 695msgid "Ma_ximize"
cb7f7ba8 696msgstr "Zm_aksymalizuj"
6cc5e1a6 697
2ba86315 698#. Add Iconify menu item.
7a1c5048 699#: ../plugins/task-button.c:354
2ba86315 700msgid "Ico_nify"
cb7f7ba8 701msgstr "Zm_inimalizuj"
6cc5e1a6 702
7a1c5048 703#: ../plugins/task-button.c:375
2ba86315
DB
704#, c-format
705msgid "Workspace _%d"
cb7f7ba8 706msgstr "Obszar roboczy _%d"
2ba86315 707
7a1c5048 708#: ../plugins/task-button.c:380
6cc5e1a6
DB
709#, c-format
710msgid "Workspace %d"
cb7f7ba8 711msgstr "Obszar roboczy %d"
6cc5e1a6 712
2ba86315 713#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
7a1c5048 714#: ../plugins/task-button.c:397
2ba86315 715msgid "_All workspaces"
cb7f7ba8 716msgstr "_Wszystkie obszary robocze"
6cc5e1a6 717
f7ecd6ce 718#. FIXME: add "Current workspace" item, active if not on a current
2ba86315 719#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
7a1c5048 720#: ../plugins/task-button.c:405
2ba86315 721msgid "_Move to Workspace"
cb7f7ba8 722msgstr "_Przemieść na obszar roboczy"
6cc5e1a6 723
7a1c5048 724#: ../plugins/task-button.c:420
2ba86315 725msgid "_Close Window"
cb7f7ba8 726msgstr "Za_mknij"
6cc5e1a6 727
7a1c5048
AG
728#: ../plugins/task-button.c:1238
729msgid "_Close all windows"
730msgstr "Za_mknij wszystkie okna"
6b775dbb 731
7a1c5048 732#: ../plugins/dclock.c:431 ../plugins/dclock.c:445
6b775dbb
AG
733msgid "Digital Clock"
734msgstr "Zegar cyfrowy"
735
7a1c5048 736#: ../plugins/dclock.c:433
6cc5e1a6 737msgid "Clock Format"
f7ecd6ce 738msgstr "Format wskazań:"
6cc5e1a6 739
7a1c5048 740#: ../plugins/dclock.c:434
6cc5e1a6 741msgid "Tooltip Format"
cb7f7ba8 742msgstr "Format podpowiedzi:"
6cc5e1a6 743
7a1c5048 744#: ../plugins/dclock.c:435
6b775dbb 745#, c-format
19ab5cea
AG
746msgid "Format codes: man 3 strftime; %n for line break"
747msgstr "Kody formatowania: man 3 strftime. Łamanie wierszy: %n"
6cc5e1a6 748
7a1c5048 749#: ../plugins/dclock.c:436
2ba86315 750msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
f7ecd6ce
AG
751msgstr ""
752"Polecenie wykonywane po kliknięciu (domyślnie: wyświetlenie kalendarza)"
2ba86315 753
7a1c5048 754#: ../plugins/dclock.c:438
aa0e9095 755msgid "Tooltip only"
cb7f7ba8 756msgstr "Tylko podpowiedzi"
6cc5e1a6 757
7a1c5048 758#: ../plugins/dclock.c:439
514580cf 759msgid "Center text"
aaccad27 760msgstr "Wyśrodkowanie tekstu"
514580cf 761
7a1c5048 762#: ../plugins/dclock.c:446
2ba86315 763msgid "Display digital clock and tooltip"
cb7f7ba8 764msgstr "Wyświetla zegar cyfrowy i sformatowane podpowiedzi"
6cc5e1a6 765
7a1c5048 766#: ../plugins/menu.c:360
7486d297
DB
767msgid "Add to desktop"
768msgstr "Dodaj do pulpitu"
769
7a1c5048 770#: ../plugins/menu.c:367
7486d297
DB
771msgid "Properties"
772msgstr "Właściwości"
773
7a1c5048 774#: ../plugins/menu.c:989 ../plugins/menu.c:997
6cc5e1a6 775msgid "Menu"
cb7f7ba8 776msgstr "Menu programów"
6cc5e1a6 777
7a1c5048 778#: ../plugins/menu.c:990 ../plugins/dirmenu.c:359
6b775dbb
AG
779msgid "Icon"
780msgstr "Ikona:"
781
7a1c5048 782#: ../plugins/menu.c:998
2ba86315 783msgid "Application Menu"
cb7f7ba8 784msgstr "Wyświetla aktywatory programów w zorganizowanym menu"
7486d297 785
7a1c5048 786#: ../plugins/separator.c:73
2ba86315
DB
787msgid "Separator"
788msgstr "Separator"
7486d297 789
7a1c5048 790#: ../plugins/separator.c:74
2ba86315 791msgid "Add a separator to the panel"
cb7f7ba8 792msgstr "Oddziela aplety panelu pustą przestrzenią"
7486d297 793
7a1c5048 794#: ../plugins/pager.c:114
19ab5cea
AG
795msgid "Sorry, there was no window manager configuration program found."
796msgstr ""
f7ecd6ce 797"Przepraszamy, ale nie odnaleziono programu konfiguracyjnego menedżera okien."
19ab5cea 798
7a1c5048 799#: ../plugins/pager.c:166 ../plugins/pager.c:182
2ba86315 800msgid "Desktop Pager"
cb7f7ba8 801msgstr "Obszary robocze"
7486d297 802
7a1c5048 803#: ../plugins/pager.c:167 ../plugins/pager.c:183
2ba86315 804msgid "Simple pager plugin"
cb7f7ba8 805msgstr "Wyświetla zawartość obszarów roboczych"
7486d297 806
7a1c5048 807#: ../plugins/tray.c:691
2ba86315 808msgid "System Tray"
cb7f7ba8 809msgstr "Obszar powiadamiania"
7486d297 810
7a1c5048 811#: ../plugins/tray.c:692
2ba86315 812msgid "System tray"
8713e384 813msgstr "Obszar powiadamiania"
7486d297 814
7a1c5048 815#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:409
6b775dbb 816msgid "New session is required for this option to take effect"
f7ecd6ce 817msgstr "Wprowadzenie tego ustawienia wymaga uruchomienia nowej sesji"
6b775dbb 818
aaccad27 819#. dialog
7a1c5048 820#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:590
aaccad27 821msgid "Select Keyboard Model"
6b775dbb 822msgstr "Wybór modelu klawiatury"
aaccad27 823
7a1c5048
AG
824#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:614 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:743
825#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
aaccad27 826msgid "Description"
6b775dbb
AG
827msgstr "Opis"
828
7a1c5048 829#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:619 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
6b775dbb
AG
830msgid "Id"
831msgstr "Identyfikator"
aaccad27
AL
832
833#. dialog
7a1c5048 834#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:714
aaccad27 835msgid "Select Layout Change Type"
6b775dbb 836msgstr "Wybierz rodzaj zmiany układu"
aaccad27
AL
837
838#. dialog
7a1c5048 839#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:887
aaccad27 840msgid "Add Keyboard Layout"
6b775dbb 841msgstr "Dodaj układ klawiatury"
7486d297 842
7a1c5048 843#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:911 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1302
aaccad27 844msgid "Flag"
6b775dbb 845msgstr "Flaga"
7486d297 846
7a1c5048 847#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:916 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1306
aaccad27 848msgid "Layout"
6b775dbb 849msgstr "Układ"
7486d297 850
7a1c5048 851#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1212 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1544
aaccad27 852msgid "Keyboard Layout Handler"
6b775dbb 853msgstr "Program obsługi układów klawiatury"
7486d297 854
7a1c5048 855#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1235
aaccad27 856msgid "Keyboard Model"
6b775dbb 857msgstr "Model klawiatury"
7486d297 858
7a1c5048 859#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1256
aaccad27 860msgid "Keyboard Layouts"
6b775dbb 861msgstr "Układy klawiatury"
aaccad27 862
7a1c5048 863#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1310
aaccad27 864msgid "Variant"
6b775dbb 865msgstr "Wariant"
aaccad27 866
7a1c5048 867#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1319
aaccad27 868msgid "Change Layout Option"
6b775dbb
AG
869msgstr "Opcje zmiany układu"
870
7a1c5048 871#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1339
6b775dbb
AG
872msgid "Advanced setxkbmap Options"
873msgstr "Zaawansowane opcje setxkbmap"
874
7a1c5048 875#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1360
6b775dbb
AG
876msgid "Do _not reset existing options"
877msgstr "_Nie resetuj istniejących opcji"
878
7a1c5048 879#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1365
6b775dbb 880msgid "Keep _system layouts"
8713e384 881msgstr "Zachowanie układów _systemowych"
aaccad27 882
7a1c5048 883#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1374
aaccad27 884msgid "Per Window Settings"
6b775dbb 885msgstr "Według ustawień okien"
aaccad27 886
7a1c5048 887#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1386
aaccad27 888msgid "_Remember layout for each window"
6b775dbb 889msgstr "Pamiętanie _układu dla każdego okna"
7486d297 890
7a1c5048 891#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1395
aaccad27 892msgid "Show Layout as"
8713e384 893msgstr "Wyświetlaj układ jako"
7486d297 894
7a1c5048 895#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1456
aaccad27 896msgid "Custom Image"
6b775dbb 897msgstr "Własny obraz"
7486d297 898
7a1c5048 899#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1457
aaccad27 900msgid "Text"
6b775dbb 901msgstr "Tekst"
aaccad27 902
7a1c5048 903#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1483
aaccad27 904msgid "Panel Icon Size"
6b775dbb 905msgstr "Rozmiar ikon panelu"
aaccad27 906
7a1c5048 907#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1545
aaccad27 908msgid "Handle keyboard layouts"
6b775dbb 909msgstr "Obsługa układów klawiatury"
7486d297 910
7a1c5048 911#: ../plugins/wincmd.c:205
2ba86315 912msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
6cc5e1a6 913msgstr ""
cb7f7ba8
DB
914"Minimalizuje wszystkie okna przy użyciu prawego klawisza myszy lub zwija "
915"przy użyciu środkowego klawisza."
6cc5e1a6 916
7a1c5048 917#: ../plugins/wincmd.c:243 ../plugins/wincmd.c:253
6cc5e1a6 918msgid "Minimize All Windows"
cb7f7ba8 919msgstr "Minimalizowanie okien"
6cc5e1a6 920
7a1c5048 921#: ../plugins/wincmd.c:245
6b775dbb 922msgid "Alternately iconify/shade and raise"
8713e384 923msgstr "Naprzemienne minimalizowanie/zwijanie i maksymalizowanie"
6b775dbb 924
7a1c5048 925#: ../plugins/wincmd.c:254
6cc5e1a6
DB
926msgid ""
927"Sends commands to all desktop windows.\n"
2ba86315 928"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
6cc5e1a6 929msgstr ""
cb7f7ba8
DB
930"Wysyła polecenia do wszystkich okien obszaru roboczego.\n"
931"Obsługiwane polecenia: zminimalizuj wszystkie, zwiń wszystkie."
6cc5e1a6 932
7a1c5048 933#: ../plugins/dirmenu.c:213
6cc5e1a6 934msgid "Open in _Terminal"
cb7f7ba8 935msgstr "Otwórz w _terminalu"
6cc5e1a6 936
7a1c5048 937#: ../plugins/dirmenu.c:355 ../plugins/dirmenu.c:365
6b775dbb
AG
938msgid "Directory Menu"
939msgstr "Menu katalogu"
940
7a1c5048 941#: ../plugins/dirmenu.c:357
2ba86315 942msgid "Directory"
cb7f7ba8 943msgstr "Katalog:"
2ba86315 944
7a1c5048 945#: ../plugins/dirmenu.c:358
2ba86315 946msgid "Label"
cb7f7ba8 947msgstr "Etykiety:"
2ba86315 948
7a1c5048 949#: ../plugins/dirmenu.c:366
6b775dbb
AG
950msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
951msgstr "Przeglądaj drzewo katalogów poprzez menu (Autor = PCMan)"
7486d297 952
7a1c5048 953#: ../plugins/thermal/thermal.c:564 ../plugins/thermal/thermal.c:582
19ab5cea
AG
954msgid "Temperature Monitor"
955msgstr "Monitor temperatury"
956
7a1c5048 957#: ../plugins/thermal/thermal.c:566
19ab5cea
AG
958msgid "Normal color"
959msgstr "Zwykły kolor"
7486d297 960
7a1c5048 961#: ../plugins/thermal/thermal.c:567
19ab5cea 962msgid "Warning1 color"
8713e384 963msgstr "Kolor ostrzeżenia 1"
7486d297 964
7a1c5048 965#: ../plugins/thermal/thermal.c:568
19ab5cea 966msgid "Warning2 color"
8713e384 967msgstr "Kolor ostrzeżenia 2"
7486d297 968
7a1c5048 969#: ../plugins/thermal/thermal.c:569
7486d297
DB
970msgid "Automatic sensor location"
971msgstr "Automatyczne lokalizowanie czujnika"
972
7a1c5048
AG
973#. FIXME: if off, disable next one
974#: ../plugins/thermal/thermal.c:570
7486d297
DB
975msgid "Sensor"
976msgstr "Czujnik"
977
7a1c5048
AG
978#. FIXME: create a list to select instead
979#: ../plugins/thermal/thermal.c:571
7486d297
DB
980msgid "Automatic temperature levels"
981msgstr "Automatyczne poziomy temperatur"
982
7a1c5048
AG
983#. FIXME: if off, disable two below
984#: ../plugins/thermal/thermal.c:572
19ab5cea 985msgid "Warning1 temperature"
8713e384 986msgstr "Temperatura ostrzeżenia 1"
7486d297 987
7a1c5048 988#: ../plugins/thermal/thermal.c:573
19ab5cea 989msgid "Warning2 temperature"
8713e384 990msgstr "Temperatura ostrzeżenia 2"
7486d297 991
7a1c5048 992#: ../plugins/thermal/thermal.c:583
aa0e9095 993msgid "Display system temperature"
8713e384 994msgstr "Wyświetla temperaturę podzespołów komputera"
6cc5e1a6 995
7a1c5048 996#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:325
6b775dbb
AG
997#, c-format
998msgid ""
999"Frequency: %d MHz\n"
1000"Governor: %s"
1001msgstr ""
1002"Częstotliwość: %d MHz\n"
1003"Zarządca: %s"
1004
7a1c5048 1005#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:401
6b775dbb
AG
1006msgid "CPUFreq frontend"
1007msgstr "Nakładka CPUFreq"
1008
7a1c5048 1009#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:402
6b775dbb
AG
1010msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
1011msgstr ""
8713e384 1012"Wyświetla częstotliwość CPU i umożliwia zmianę jego zarządcy oraz "
6b775dbb
AG
1013"częstotliwości"
1014
6cc5e1a6 1015#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
2ba86315 1016#. Display current level in tooltip.
7a1c5048
AG
1017#: ../plugins/volume/volume.c:282 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:597
1018#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:955
6cc5e1a6 1019msgid "Volume control"
8713e384 1020msgstr "Poziom głośności"
6cc5e1a6 1021
7a1c5048
AG
1022#: ../plugins/volume/volume.c:290 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1491
1023#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1530
1024#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1551
6cc5e1a6 1025msgid "Volume Control"
cb7f7ba8 1026msgstr "Regulacja głośności"
6cc5e1a6 1027
2ba86315 1028#. Create a frame as the child of the viewport.
7a1c5048 1029#: ../plugins/volume/volume-impl.c:115 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:874
6cc5e1a6
DB
1030msgid "Volume"
1031msgstr "Głośność"
1032
7a1c5048
AG
1033#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:245
1034msgid "ALSA (or pulseaudio) had a problem. Please check the lxpanel logs."
1035msgstr ""
6cc5e1a6 1036
7a1c5048 1037#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:680
514580cf 1038msgid ""
eea54180 1039"Error, you need to install an application to configure the sound "
19ab5cea 1040"(pavucontrol, alsamixer ...)"
514580cf 1041msgstr ""
f7ecd6ce
AG
1042"Błąd. Aby skonfigurować dźwięk, należy zainstalować odpowiedni program "
1043"(pavucontrol, alsamixer...)."
514580cf 1044
7a1c5048
AG
1045#. Create a check button as the child of the vertical box.
1046#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:893
1047msgid "Mute"
1048msgstr "Wyciszenie"
1049
1050#. Just to have these translated
1051#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
1052msgid "Line"
1053msgstr ""
1054
1055#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
1056msgid "LineOut"
1057msgstr ""
1058
1059#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
1060msgid "Front"
1061msgstr ""
1062
1063#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
1064msgid "Surround"
1065msgstr ""
1066
1067#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
1068msgid "Speaker+LO"
1069msgstr ""
1070
1071#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1332
1072msgid "default"
1073msgstr ""
1074
1075#. desc, index
1076#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1391
1077msgid "Master"
1078msgstr ""
1079
1080#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1395
1081msgid "PCM"
1082msgstr ""
1083
1084#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1399
1085msgid "Headphone"
1086msgstr ""
1087
1088#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1420
1089msgid "Click for Volume Slider"
1090msgstr ""
1091
1092#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1424
1093msgid "Click for Toggle Mute"
1094msgstr ""
1095
1096#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1428
1097msgid "Click for Open Mixer"
1098msgstr ""
1099
1100#. setup hotkeys
1101#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1432
1102msgid "Hotkey for Volume Up"
1103msgstr ""
1104
1105#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1434
1106msgid "Hotkey for Volume Down"
1107msgstr ""
1108
1109#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1436
1110msgid "Hotkey for Volume Mute"
1111msgstr ""
1112
1113#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1493
1114msgid "Audio Card"
1115msgstr ""
1116
1117#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1496
1118msgid "Channel to Operate"
1119msgstr ""
1120
1121#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1504
1122msgid "Command to Open Mixer"
1123msgstr ""
1124
1125#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1519
1126#, fuzzy
1127msgid "Launch Mixer"
1128msgstr "Aktywatory"
1129
1130#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1531
1131#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1552
1132#, fuzzy
1133msgid "Display and control volume"
8713e384 1134msgstr "Wyświetla poziom głośności i steruje głośnością ALSA"
6b775dbb 1135
7a1c5048 1136#: ../plugins/netstat/netstat.c:183
6cc5e1a6 1137msgid "<Hidden Access Point>"
7486d297 1138msgstr "<Ukryty punkt dostępowy>"
6cc5e1a6 1139
7a1c5048 1140#: ../plugins/netstat/netstat.c:220
6cc5e1a6 1141msgid "Wireless Networks not found in range"
8713e384 1142msgstr "Nie odnaleziono bezprzewodowej sieci w zasięgu"
6cc5e1a6
DB
1143
1144#. Repair
7a1c5048 1145#: ../plugins/netstat/netstat.c:256
6cc5e1a6 1146msgid "Repair"
7486d297 1147msgstr "Napraw"
6cc5e1a6
DB
1148
1149#. interface down
7a1c5048 1150#: ../plugins/netstat/netstat.c:261
6cc5e1a6 1151msgid "Disable"
7486d297
DB
1152msgstr "Wyłącz"
1153
7a1c5048 1154#: ../plugins/netstat/netstat.c:352
7486d297 1155msgid "Wireless Connection has no connectivity"
8713e384 1156msgstr "Bezprzewodowe połączenie sieciowe jest ograniczone lub brak łączności"
6cc5e1a6 1157
7a1c5048 1158#: ../plugins/netstat/netstat.c:354
6cc5e1a6 1159msgid "Network cable is plugged out"
7486d297 1160msgstr "Kabel sieciowy jest odłączony"
6cc5e1a6 1161
7a1c5048 1162#: ../plugins/netstat/netstat.c:356
6cc5e1a6 1163msgid "Connection has limited or no connectivity"
8713e384 1164msgstr "Połączenie sieciowe jest ograniczone lub brak połączenia"
6cc5e1a6 1165
7a1c5048
AG
1166#: ../plugins/netstat/netstat.c:360 ../plugins/netstat/netstat.c:371
1167#: ../plugins/netstat/netstat.c:382
6cc5e1a6 1168msgid "IP Address:"
7486d297 1169msgstr "Adres IP:"
6cc5e1a6 1170
7a1c5048 1171#: ../plugins/netstat/netstat.c:361
6cc5e1a6 1172msgid "Remote IP:"
7486d297 1173msgstr "Zewnętrzny adres IP:"
6cc5e1a6 1174
7a1c5048
AG
1175#: ../plugins/netstat/netstat.c:362 ../plugins/netstat/netstat.c:373
1176#: ../plugins/netstat/netstat.c:384
6cc5e1a6 1177msgid "Netmask:"
7486d297 1178msgstr "Maska podsieci:"
6cc5e1a6 1179
7a1c5048
AG
1180#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1181#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
2ba86315
DB
1182msgid "Activity"
1183msgstr "Aktywność"
1184
7a1c5048
AG
1185#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1186#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
2ba86315
DB
1187msgid "Sent"
1188msgstr "Wysłano"
1189
7a1c5048
AG
1190#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1191#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
2ba86315 1192msgid "Received"
32a67dc7 1193msgstr "Odebrano"
2ba86315 1194
7a1c5048
AG
1195#: ../plugins/netstat/netstat.c:364 ../plugins/netstat/netstat.c:376
1196#: ../plugins/netstat/netstat.c:387
2ba86315
DB
1197msgid "bytes"
1198msgstr "bajtów"
1199
7a1c5048
AG
1200#: ../plugins/netstat/netstat.c:365 ../plugins/netstat/netstat.c:377
1201#: ../plugins/netstat/netstat.c:388
2ba86315
DB
1202msgid "packets"
1203msgstr "pakietów"
1204
7a1c5048 1205#: ../plugins/netstat/netstat.c:368 ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
2ba86315
DB
1206msgid "Wireless"
1207msgstr "Bezprzewodowy"
1208
7a1c5048 1209#: ../plugins/netstat/netstat.c:370
2ba86315
DB
1210msgid "Protocol:"
1211msgstr "Protokół:"
1212
7a1c5048 1213#: ../plugins/netstat/netstat.c:374 ../plugins/netstat/netstat.c:385
2ba86315
DB
1214msgid "HW Address:"
1215msgstr "Adres HW:"
1216
7a1c5048 1217#: ../plugins/netstat/netstat.c:505
2ba86315 1218msgid "Manage Networks"
cb7f7ba8 1219msgstr "Zarządzaj sieciami"
2ba86315 1220
7a1c5048 1221#: ../plugins/netstat/netstat.c:506
2ba86315
DB
1222msgid "Monitor and Manage networks"
1223msgstr "Monitoruj i zarządzaj sieciami"
1224
1225#. create dialog
7a1c5048 1226#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:90
2ba86315
DB
1227msgid "Setting Encryption Key"
1228msgstr "Ustawianie kluczy szyfrujących"
1229
7a1c5048 1230#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:101
2ba86315
DB
1231msgid ""
1232"This wireless network was encrypted.\n"
1233"You must have the encryption key."
1234msgstr ""
1235"Komunikacja w tej sieci bezprzewodowej jest zaszyfrowana.\n"
cb7f7ba8 1236"Aby nawiązać połączenie, należy wprowadzić klucz szyfrujący."
2ba86315 1237
7a1c5048 1238#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:106
2ba86315
DB
1239msgid "Encryption Key:"
1240msgstr "Klucz szyfrujący:"
1241
7a1c5048 1242#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:154 ../plugins/netstatus/netstatus.c:166
19ab5cea
AG
1243msgid "Network Status Monitor"
1244msgstr "Monitor stanu sieci"
1245
7a1c5048 1246#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:156
2ba86315 1247msgid "Interface to monitor"
cb7f7ba8 1248msgstr "Monitorowany interfejs:"
2ba86315 1249
7a1c5048 1250#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:157
2ba86315 1251msgid "Config tool"
cb7f7ba8 1252msgstr "Narzędzie konfiguracji:"
2ba86315 1253
7a1c5048 1254#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:167
2ba86315 1255msgid "Monitor network status"
cb7f7ba8 1256msgstr "Monitoruje stan połączenia sieciowego"
2ba86315 1257
19ab5cea 1258#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:52
f7ecd6ce 1259#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:316
2ba86315
DB
1260msgid "Unknown"
1261msgstr "Nieznany"
1262
19ab5cea 1263#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:117
2ba86315
DB
1264msgid "Connection Properties"
1265msgstr "Właściwości połączenia"
1266
19ab5cea 1267#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:123
2ba86315
DB
1268#, c-format
1269msgid "Connection Properties: %s"
1270msgstr "Właściwości połączenia: %s"
1271
19ab5cea 1272#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:136
2ba86315
DB
1273#, c-format
1274msgid "%lu packet"
1275msgid_plural "%lu packets"
cb7f7ba8 1276msgstr[0] "%lu pakiet"
2ba86315
DB
1277msgstr[1] "%lu pakiety"
1278msgstr[2] "%lu pakietów"
1279
f7ecd6ce 1280#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:400
2ba86315
DB
1281#, c-format
1282msgid ""
1283"There was an error displaying help:\n"
1284"%s"
1285msgstr ""
cb7f7ba8 1286"Wystąpił błąd podczas wyświetlania pomocy:\n"
2ba86315
DB
1287"%s"
1288
f7ecd6ce 1289#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:381
2ba86315
DB
1290#, c-format
1291msgid "Network Connection: %s"
1292msgstr "Połączenie sieciowe: %s"
1293
f7ecd6ce 1294#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:386
2ba86315
DB
1295msgid "Network Connection"
1296msgstr "Połączenie sieciowe"
1297
7a1c5048 1298#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
2ba86315
DB
1299msgid "Interface"
1300msgstr "Interfejs"
1301
7a1c5048 1302#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:848
2ba86315
DB
1303msgid "The current interface the icon is monitoring."
1304msgstr "Interfejs aktualnie monitorowany przez ikonę."
1305
7a1c5048 1306#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
2ba86315
DB
1307msgid "Orientation"
1308msgstr "Położenie"
1309
7a1c5048 1310#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
2ba86315 1311msgid "The orientation of the tray."
32a67dc7 1312msgstr "Położenie zasobnika."
2ba86315 1313
7a1c5048 1314#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
2ba86315 1315msgid "Tooltips Enabled"
cb7f7ba8 1316msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi"
2ba86315 1317
7a1c5048 1318#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:865
2ba86315 1319msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
19ab5cea 1320msgstr "Określa czy podpowiedzi ikon są włączone."
2ba86315 1321
7a1c5048 1322#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:872
2ba86315
DB
1323msgid "Show Signal"
1324msgstr "Pokaż sygnał"
1325
7a1c5048 1326#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:873
2ba86315 1327msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
cb7f7ba8 1328msgstr "Wyświetla moc sygnału"
2ba86315 1329
7a1c5048 1330#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:982
2ba86315
DB
1331#, c-format
1332msgid ""
1333"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1334"\n"
1335"%s"
1336msgstr ""
19ab5cea 1337"Proszę skontaktować się z administratorem systemu, aby rozwiązać problem:\n"
2ba86315
DB
1338"\n"
1339"%s"
1340
19ab5cea 1341#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
2ba86315
DB
1342msgid "Name"
1343msgstr "Nazwa"
1344
19ab5cea 1345#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
2ba86315
DB
1346msgid "The interface name"
1347msgstr "Nazwa interfejsu"
1348
19ab5cea 1349#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
f7ecd6ce 1350#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2080
2ba86315
DB
1351msgid "State"
1352msgstr "Stan"
1353
19ab5cea 1354#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
2ba86315
DB
1355msgid "The interface state"
1356msgstr "Stan interfejsu"
1357
19ab5cea 1358#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
2ba86315
DB
1359msgid "Stats"
1360msgstr "Statystyki"
1361
19ab5cea 1362#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
2ba86315
DB
1363msgid "The interface packets/bytes statistics"
1364msgstr "Statystyki pakietów/bajtów interfejsu"
1365
19ab5cea 1366#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
2ba86315
DB
1367msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1368msgstr "Określa, czy interfejs jest bezprzewodowy"
1369
19ab5cea 1370#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
2ba86315
DB
1371msgid "Signal"
1372msgstr "Sygnał"
1373
19ab5cea 1374#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
2ba86315
DB
1375msgid "Wireless signal strength percentage"
1376msgstr "Procentowa siła sygnału bezprzewodowego"
1377
19ab5cea 1378#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
2ba86315
DB
1379msgid "The current error condition"
1380msgstr "Aktualne warunki błędu"
1381
19ab5cea
AG
1382#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1383#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1205
2ba86315
DB
1384#, c-format
1385msgid "Unable to open socket: %s"
1386msgstr "Nie można otworzyć gniazda: %s"
1387
19ab5cea
AG
1388#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1389#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1231
2ba86315
DB
1390#, c-format
1391msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1392msgstr "Błąd SIOCGIFFLAGS: %s"
1393
19ab5cea 1394#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
2ba86315
DB
1395msgid "AMPR NET/ROM"
1396msgstr "AMPR NET/ROM"
1397
19ab5cea 1398#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
2ba86315
DB
1399msgid "Ethernet"
1400msgstr "Ethernet"
1401
19ab5cea 1402#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
2ba86315
DB
1403msgid "AMPR AX.25"
1404msgstr "AMPR AX.25"
1405
19ab5cea
AG
1406#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1407#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
2ba86315
DB
1408msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1409msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1410
19ab5cea 1411#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
2ba86315
DB
1412msgid "ARCnet"
1413msgstr "ARCnet"
1414
19ab5cea 1415#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
2ba86315
DB
1416msgid "Frame Relay DLCI"
1417msgstr "Frame Relay DLCI"
1418
19ab5cea 1419#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
2ba86315
DB
1420msgid "Metricom Starmode IP"
1421msgstr "Metricom Starmode IP"
1422
19ab5cea 1423#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
2ba86315
DB
1424msgid "Serial Line IP"
1425msgstr "Szeregowa linia IP"
1426
19ab5cea 1427#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
2ba86315
DB
1428msgid "VJ Serial Line IP"
1429msgstr "Szeregowa linia VJ IP"
1430
19ab5cea 1431#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
2ba86315
DB
1432msgid "6-bit Serial Line IP"
1433msgstr "6-bitowa szeregowa linia IP"
1434
19ab5cea 1435#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
2ba86315
DB
1436msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1437msgstr "6-bitowa szeregowa linia VJ IP"
6cc5e1a6 1438
19ab5cea 1439#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
2ba86315
DB
1440msgid "Adaptive Serial Line IP"
1441msgstr "Dopasowywalna linia szeregowa IP"
6cc5e1a6 1442
19ab5cea 1443#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
2ba86315
DB
1444msgid "AMPR ROSE"
1445msgstr "AMPR ROSE"
6cc5e1a6 1446
19ab5cea 1447#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
2ba86315
DB
1448msgid "Generic X.25"
1449msgstr "Zwykły X.25"
6cc5e1a6 1450
19ab5cea 1451#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
2ba86315
DB
1452msgid "Point-to-Point Protocol"
1453msgstr "Protokół punkt-punkt"
6cc5e1a6 1454
19ab5cea 1455#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
2ba86315
DB
1456msgid "(Cisco)-HDLC"
1457msgstr "(Cisco)-HDLC"
6cc5e1a6 1458
19ab5cea 1459#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
2ba86315
DB
1460msgid "LAPB"
1461msgstr "LAPB"
6cc5e1a6 1462
19ab5cea 1463#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
2ba86315
DB
1464msgid "IPIP Tunnel"
1465msgstr "Tunel IPIP"
6cc5e1a6 1466
19ab5cea 1467#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
2ba86315
DB
1468msgid "Frame Relay Access Device"
1469msgstr "Urządzenie dostępowe Frame Relay"
6cc5e1a6 1470
19ab5cea 1471#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
2ba86315
DB
1472msgid "Local Loopback"
1473msgstr "Interfejs lokalny"
6cc5e1a6 1474
19ab5cea 1475#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
2ba86315
DB
1476msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1477msgstr "Światłowodowy rozproszony interfejs danych"
6cc5e1a6 1478
19ab5cea 1479#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
2ba86315
DB
1480msgid "IPv6-in-IPv4"
1481msgstr "IPv6-w-IPv4"
6cc5e1a6 1482
19ab5cea 1483#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
2ba86315
DB
1484msgid "HIPPI"
1485msgstr "HIPPI"
6cc5e1a6 1486
19ab5cea 1487#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
2ba86315
DB
1488msgid "Ash"
1489msgstr "Ash"
6cc5e1a6 1490
19ab5cea 1491#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
2ba86315
DB
1492msgid "Econet"
1493msgstr "Econet"
7486d297 1494
19ab5cea 1495#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
2ba86315
DB
1496msgid "IrLAP"
1497msgstr "IrLAP"
7486d297 1498
19ab5cea 1499#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1163
2ba86315
DB
1500#, c-format
1501msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1502msgstr "Błąd SIOCGIFCONF: %s"
6cc5e1a6 1503
19ab5cea 1504#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1256
2ba86315
DB
1505#, c-format
1506msgid "No network devices found"
1507msgstr "Nie znaleziono urządzeń sieciowych"
6cc5e1a6 1508
19ab5cea 1509#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
6cc5e1a6 1510#, c-format
2ba86315
DB
1511msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1512msgstr "Nie można otworzyć /proc/net/dev: %s"
1513
19ab5cea 1514#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
6b775dbb
AG
1515msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1516msgstr "Nie można przeanalizować /prov/net/dev. Brak danych."
1517
19ab5cea 1518#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
2ba86315
DB
1519msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1520msgstr "Nie można przeanalizować /prov/net/dev. Nieznany format."
6cc5e1a6 1521
19ab5cea
AG
1522#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1523#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
6cc5e1a6 1524#, c-format
2ba86315 1525msgid "Could not parse interface name from '%s'"
cb7f7ba8 1526msgstr "Nie można przeanalizować nazwy interfejsu z „%s”"
6cc5e1a6 1527
19ab5cea
AG
1528#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1529#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
6cc5e1a6
DB
1530#, c-format
1531msgid ""
2ba86315
DB
1532"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1533"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
6cc5e1a6 1534msgstr ""
f7ecd6ce
AG
1535"Nie można przeanalizować statystyk interfejsu z „%s”. prx_idx = %d; ptx_idx "
1536"= %d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
6cc5e1a6 1537
19ab5cea 1538#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
6b775dbb
AG
1539msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1540msgstr "Nie można przeanalizować /prov/net/wireless. Brak danych."
1541
19ab5cea 1542#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
2ba86315 1543msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
cb7f7ba8 1544msgstr "Nie można przeanalizować pliku /prov/net/wireless. Nieznany format."
6cc5e1a6 1545
19ab5cea 1546#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
6cc5e1a6 1547#, c-format
2ba86315
DB
1548msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1549msgstr ""
cb7f7ba8 1550"Nie można przeanalizować szczegółów interfejsu bezprzewodowego z „%s”. "
2ba86315 1551"link_idx = %d;"
6cc5e1a6 1552
19ab5cea 1553#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
2ba86315
DB
1554#, c-format
1555msgid "Could not connect to interface, '%s'"
cb7f7ba8 1556msgstr "Nie można połączyć z interfejsem, „%s”"
6cc5e1a6 1557
19ab5cea 1558#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
2ba86315
DB
1559#, c-format
1560msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
cb7f7ba8 1561msgstr "Nie można wysłać ioctl do interfejsu, „%s”"
6cc5e1a6 1562
19ab5cea 1563#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
2ba86315
DB
1564#, c-format
1565msgid "Could not parse command line '%s': %s"
cb7f7ba8 1566msgstr "Nie można przeanalizować wiersza poleceń „%s”: %s"
6cc5e1a6 1567
19ab5cea 1568#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
2ba86315 1569msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
cb7f7ba8 1570msgstr "Nie można przeanalizować wyjścia „netstat”. Nieznany format"
6cc5e1a6 1571
19ab5cea 1572#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
2ba86315
DB
1573msgid "Disconnected"
1574msgstr "Rozłączony"
6cc5e1a6 1575
19ab5cea 1576#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
2ba86315
DB
1577msgid "Idle"
1578msgstr "Bezczynny"
6cc5e1a6 1579
19ab5cea 1580#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
2ba86315
DB
1581msgid "Sending"
1582msgstr "Wysyłanie"
6cc5e1a6 1583
19ab5cea 1584#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
2ba86315
DB
1585msgid "Receiving"
1586msgstr "Odbieranie"
6cc5e1a6 1587
19ab5cea 1588#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
2ba86315
DB
1589msgid "Sending/Receiving"
1590msgstr "Wysyłanie/odbieranie"
6cc5e1a6 1591
7a1c5048
AG
1592#: ../plugins/batt/batt.c:154
1593#, fuzzy, c-format
1594msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d until full"
cb7f7ba8 1595msgstr "Bateria naładowana w %d%%, pozostało do naładowania %d:%02d"
6cc5e1a6 1596
7a1c5048
AG
1597#: ../plugins/batt/batt.c:165
1598#, fuzzy, c-format
1599msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d left"
cb7f7ba8 1600msgstr "Bateria naładowana w %d%%, pozostało %d:%02d"
7486d297 1601
7a1c5048
AG
1602#: ../plugins/batt/batt.c:171
1603#, fuzzy, c-format
1604msgid "Battery %d: %d%% charged"
cb7f7ba8 1605msgstr "Bateria naładowana w %d%%"
6cc5e1a6 1606
7a1c5048 1607#: ../plugins/batt/batt.c:181
6b775dbb
AG
1608#, c-format
1609msgid ""
1610"\n"
1611"%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1612msgstr ""
1613"\n"
8713e384 1614"%sZnamionowa ilość energii:\t\t%5d mWh"
6b775dbb 1615
7a1c5048 1616#: ../plugins/batt/batt.c:183
6b775dbb
AG
1617#, c-format
1618msgid ""
1619"\n"
1620"%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1621msgstr ""
1622"\n"
1623"%sPełna energia:\t\t\t%5d mWh"
1624
7a1c5048 1625#: ../plugins/batt/batt.c:185
6b775dbb
AG
1626#, c-format
1627msgid ""
1628"\n"
1629"%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1630msgstr ""
1631"\n"
8713e384 1632"%sAktualna energia:\t\t\t%5d mWh"
6b775dbb 1633
7a1c5048 1634#: ../plugins/batt/batt.c:187
6b775dbb
AG
1635#, c-format
1636msgid ""
1637"\n"
1638"%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1639msgstr ""
1640"\n"
8713e384 1641"%sAktualna moc:\t\t\t%5d mW"
6b775dbb 1642
7a1c5048 1643#: ../plugins/batt/batt.c:190
6b775dbb
AG
1644#, c-format
1645msgid ""
1646"\n"
1647"%sCharge full design:\t%5d mAh"
1648msgstr ""
1649"\n"
1650"%sProjektowane pełne ładowanie:\t%5d mAh"
1651
7a1c5048 1652#: ../plugins/batt/batt.c:192
6b775dbb
AG
1653#, c-format
1654msgid ""
1655"\n"
1656"%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1657msgstr ""
1658"\n"
1659"%sPełne ładowanie:\t\t\t%5d mAh"
1660
7a1c5048 1661#: ../plugins/batt/batt.c:194
6b775dbb
AG
1662#, c-format
1663msgid ""
1664"\n"
1665"%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1666msgstr ""
1667"\n"
1668"%sBieżące ładowanie:\t\t\t%5d mAh"
1669
7a1c5048 1670#: ../plugins/batt/batt.c:196
6b775dbb
AG
1671#, c-format
1672msgid ""
1673"\n"
1674"%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1675msgstr ""
1676"\n"
1677"%sBieżące natężenie:\t\t\t%5d mA"
1678
7a1c5048 1679#: ../plugins/batt/batt.c:199
6b775dbb
AG
1680#, c-format
1681msgid ""
1682"\n"
1683"%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1684msgstr ""
1685"\n"
1686"%sBieżące napięcie:\t\t%.3lf V"
1687
7a1c5048 1688#: ../plugins/batt/batt.c:237
6b775dbb 1689msgid "No batteries found"
8713e384 1690msgstr "Nie odnaleziono akumulatora"
6b775dbb 1691
7a1c5048 1692#: ../plugins/batt/batt.c:534 ../plugins/batt/batt.c:667
f7ecd6ce 1693msgid "Battery low"
8713e384 1694msgstr "Niski poziom baterii"
f7ecd6ce 1695
7a1c5048 1696#: ../plugins/batt/batt.c:690 ../plugins/batt/batt.c:714
6b775dbb
AG
1697msgid "Battery Monitor"
1698msgstr "Monitor baterii"
1699
7a1c5048 1700#: ../plugins/batt/batt.c:692
6cc5e1a6 1701msgid "Hide if there is no battery"
8713e384 1702msgstr "Ukryj, jeśli nie ma baterii"
6cc5e1a6 1703
7a1c5048 1704#: ../plugins/batt/batt.c:693
6cc5e1a6 1705msgid "Alarm command"
7486d297 1706msgstr "Polecenie alarmu"
6cc5e1a6 1707
7a1c5048 1708#: ../plugins/batt/batt.c:694
6cc5e1a6 1709msgid "Alarm time (minutes left)"
cb7f7ba8 1710msgstr "Czas alarmu (ilość minut do rozładowania)"
6cc5e1a6 1711
7a1c5048 1712#: ../plugins/batt/batt.c:695
6cc5e1a6 1713msgid "Background color"
7486d297 1714msgstr "Kolor tła"
6cc5e1a6 1715
7a1c5048 1716#: ../plugins/batt/batt.c:696
6cc5e1a6 1717msgid "Charging color 1"
7486d297 1718msgstr "Kolor ładowania 1"
6cc5e1a6 1719
7a1c5048 1720#: ../plugins/batt/batt.c:697
6cc5e1a6 1721msgid "Charging color 2"
7486d297 1722msgstr "Kolor ładowania 2"
6cc5e1a6 1723
7a1c5048 1724#: ../plugins/batt/batt.c:698
6cc5e1a6 1725msgid "Discharging color 1"
7486d297 1726msgstr "Kolor rozładowywania 1"
6cc5e1a6 1727
7a1c5048 1728#: ../plugins/batt/batt.c:699
6cc5e1a6 1729msgid "Discharging color 2"
7486d297 1730msgstr "Kolor rozładowywania 2"
6cc5e1a6 1731
7a1c5048 1732#: ../plugins/batt/batt.c:700
6cc5e1a6 1733msgid "Border width"
7486d297 1734msgstr "Grubość obramowania"
6cc5e1a6 1735
7a1c5048 1736#: ../plugins/batt/batt.c:704
6b775dbb 1737msgid "Show Extended Information"
8713e384 1738msgstr "Wyświetlanie dodatkowych informacji"
6cc5e1a6 1739
7a1c5048
AG
1740#: ../plugins/batt/batt.c:705
1741#, fuzzy
1742msgid "Number of battery to monitor"
1743msgstr "Monitorowany interfejs:"
1744
1745#: ../plugins/batt/batt.c:715
6cc5e1a6 1746msgid "Display battery status using ACPI"
8713e384 1747msgstr "Wyświetla wskaźnik stanu baterii używając ACPI"
6cc5e1a6 1748
7a1c5048 1749#: ../plugins/kbled/kbled.c:203 ../plugins/kbled/kbled.c:234
19ab5cea
AG
1750msgid "Keyboard LED"
1751msgstr "Diody klawiatury"
1752
7a1c5048 1753#: ../plugins/kbled/kbled.c:205
7486d297 1754msgid "Show CapsLock"
cb7f7ba8 1755msgstr "Klawisz CapsLock"
6cc5e1a6 1756
7a1c5048 1757#: ../plugins/kbled/kbled.c:206
7486d297 1758msgid "Show NumLock"
cb7f7ba8 1759msgstr "Klawisz NumLock"
6cc5e1a6 1760
7a1c5048 1761#: ../plugins/kbled/kbled.c:207
7486d297 1762msgid "Show ScrollLock"
cb7f7ba8 1763msgstr "Klawisz ScrollLock"
6cc5e1a6 1764
7a1c5048 1765#: ../plugins/kbled/kbled.c:235
7486d297 1766msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
8713e384 1767msgstr "Wyświetla wskaźniki klawiszy CapsLock, NumLock i ScrollLock"
cb7f7ba8 1768
514580cf 1769#. A label to allow for click through
7a1c5048 1770#: ../plugins/indicator/indicator.c:694
514580cf 1771msgid "No Indicators"
aaccad27 1772msgstr "Brak wskaźników"
cb7f7ba8 1773
19ab5cea
AG
1774#: ../plugins/indicator/indicator.c:863 ../plugins/indicator/indicator.c:881
1775msgid "Indicator applets"
1776msgstr "Aplety wskaźników"
1777
1778#: ../plugins/indicator/indicator.c:865
514580cf 1779msgid "Indicator Applications"
6b775dbb 1780msgstr "Wskaźnik programów"
cb7f7ba8 1781
19ab5cea 1782#: ../plugins/indicator/indicator.c:866
514580cf 1783msgid "Clock Indicator"
6b775dbb 1784msgstr "Wskaźnik zegara"
cb7f7ba8 1785
19ab5cea 1786#: ../plugins/indicator/indicator.c:867
514580cf 1787msgid "Messaging Menu"
aaccad27 1788msgstr "Menu wiadomości"
cb7f7ba8 1789
19ab5cea 1790#: ../plugins/indicator/indicator.c:868
514580cf 1791msgid "Network Menu"
6b775dbb 1792msgstr "Menu sieci"
cb7f7ba8 1793
19ab5cea 1794#: ../plugins/indicator/indicator.c:869
514580cf 1795msgid "Session Menu"
aaccad27 1796msgstr "Menu sesji"
cb7f7ba8 1797
19ab5cea 1798#: ../plugins/indicator/indicator.c:870
514580cf 1799msgid "Sound Menu"
aaccad27 1800msgstr "Menu dźwięku"
cb7f7ba8 1801
19ab5cea 1802#: ../plugins/indicator/indicator.c:882
514580cf 1803msgid "Add indicator applets to the panel"
6b775dbb 1804msgstr "Dodaj aplet wskaźnika do panelu"
cb7f7ba8 1805
7a1c5048 1806#: ../plugins/monitors/monitors.c:281
eea54180
DB
1807#, c-format
1808msgid "CPU usage: %.2f%%"
aaccad27 1809msgstr "Obciążenie CPU: %.2f%%"
eea54180 1810
7a1c5048 1811#: ../plugins/monitors/monitors.c:377
eea54180
DB
1812#, c-format
1813msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
aaccad27 1814msgstr "Użycie pamięci: %.1fMB (%.2f%%)"
eea54180 1815
7a1c5048 1816#: ../plugins/monitors/monitors.c:723 ../plugins/monitors/monitors.c:808
19ab5cea
AG
1817msgid "Resource monitors"
1818msgstr "Monitor zasobów"
1819
7a1c5048 1820#: ../plugins/monitors/monitors.c:726
514580cf 1821msgid "CPU color"
19ab5cea 1822msgstr "Kolor CPU"
cb7f7ba8 1823
7a1c5048 1824#: ../plugins/monitors/monitors.c:727
514580cf 1825msgid "Display RAM usage"
aaccad27 1826msgstr "Wyświetlanie użycia pamięci"
cb7f7ba8 1827
7a1c5048 1828#: ../plugins/monitors/monitors.c:728
514580cf 1829msgid "RAM color"
6b775dbb 1830msgstr "Kolor pamięci operacyjnej"
cb7f7ba8 1831
7a1c5048 1832#: ../plugins/monitors/monitors.c:729
eea54180 1833msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
6b775dbb 1834msgstr "Działanie wykonywane po kliknięciu (domyślnie: lxtask)"
eea54180 1835
7a1c5048 1836#: ../plugins/monitors/monitors.c:809
514580cf 1837msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
6b775dbb
AG
1838msgstr "Wyświetl monitory (procesor, pamięć)"
1839
f7ecd6ce 1840#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:52
6b775dbb 1841msgid "[N/A]"
8713e384 1842msgstr "n/d"
6b775dbb 1843
f7ecd6ce 1844#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:792
6b775dbb 1845msgid "Enter New Location"
8713e384 1846msgstr "Wprowadź nowe położenie"
6b775dbb 1847
f7ecd6ce 1848#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:806
6b775dbb 1849msgid "_New Location:"
8713e384 1850msgstr "_Nowa lokalizacja:"
6b775dbb 1851
f7ecd6ce 1852#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:817
6b775dbb
AG
1853msgid ""
1854"Enter the:\n"
1855"- city, or\n"
1856"- city and state/country, or\n"
1857"- postal code\n"
1858"for which to retrieve the weather forecast."
514580cf 1859msgstr ""
19ab5cea 1860"Proszę wprowadzić:\n"
6b775dbb
AG
1861"- miasto, lub\n"
1862"- miasto i województwo/kraj, lub\n"
1863"- kod pocztowy\n"
1864"dla którego pobrać prognozę pogody."
1865
f7ecd6ce
AG
1866#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:854
1867#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:987
6b775dbb 1868msgid "You must specify a location."
19ab5cea 1869msgstr "Należy wprowadzić lokalizacje."
6b775dbb 1870
f7ecd6ce 1871#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:901
6b775dbb
AG
1872#, c-format
1873msgid "Location '%s' not found!"
19ab5cea 1874msgstr "Nie odnaleziono lokalizacji „%s”!"
cb7f7ba8 1875
f7ecd6ce 1876#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1060
6b775dbb
AG
1877msgid "Preferences"
1878msgstr "Preferencje"
6cc5e1a6 1879
f7ecd6ce 1880#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1066
6b775dbb 1881msgid "Refresh"
19ab5cea 1882msgstr "Wczytaj ponownie"
6b775dbb 1883
f7ecd6ce 1884#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1072
6b775dbb
AG
1885msgid "Quit"
1886msgstr "Zakończ"
1887
f7ecd6ce 1888#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1229
6b775dbb 1889msgid "Weather Preferences"
f7ecd6ce 1890msgstr "Preferencje pogody"
6b775dbb 1891
f7ecd6ce 1892#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1243
6b775dbb 1893msgid "Current Location"
19ab5cea 1894msgstr "Bieżąca lokalizacja"
6b775dbb 1895
f7ecd6ce
AG
1896#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1247
1897#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1524
6b775dbb
AG
1898msgid "None configured"
1899msgstr "Nie skonfigurowano"
1900
f7ecd6ce
AG
1901#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1249
1902#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1521
6b775dbb
AG
1903msgid "_Set"
1904msgstr "_Ustaw"
1905
f7ecd6ce 1906#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1270
6b775dbb
AG
1907msgid "Display"
1908msgstr "Wyświetl"
1909
f7ecd6ce 1910#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1274
6b775dbb
AG
1911msgid "Name:"
1912msgstr "Nazwa:"
1913
f7ecd6ce 1914#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1278
6b775dbb
AG
1915msgid "Units:"
1916msgstr "Jednostki:"
1917
f7ecd6ce 1918#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1282
6b775dbb
AG
1919msgid "_Metric (°C)"
1920msgstr "_Metryczne (°C)"
1921
f7ecd6ce 1922#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1284
6b775dbb
AG
1923msgid "_English (°F)"
1924msgstr "Angi_elskie (°F)"
1925
f7ecd6ce 1926#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1319
6b775dbb
AG
1927msgid "Forecast"
1928msgstr "Prognoza"
1929
f7ecd6ce 1930#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1323
6b775dbb
AG
1931msgid "Updates:"
1932msgstr "Aktualizacje"
1933
f7ecd6ce 1934#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1327
6b775dbb
AG
1935msgid "Ma_nual"
1936msgstr "_Ręczne"
1937
f7ecd6ce 1938#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1331
6b775dbb
AG
1939msgid "_Automatic, every"
1940msgstr "_Automatyczne, co"
1941
f7ecd6ce 1942#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1352
6b775dbb
AG
1943msgid "minutes"
1944msgstr "minut"
1945
f7ecd6ce 1946#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1361
6b775dbb 1947msgid "Source:"
8713e384 1948msgstr "Zasób:"
6b775dbb 1949
f7ecd6ce 1950#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1477
6b775dbb
AG
1951msgid "C_hange"
1952msgstr "_Zmień"
1953
1954#. Both are available
f7ecd6ce 1955#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1565
6b775dbb
AG
1956#, c-format
1957msgid "Current Conditions for %s"
19ab5cea 1958msgstr "Aktualne warunki dla %s"
6b775dbb 1959
f7ecd6ce 1960#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1589
6b775dbb
AG
1961msgid "Location:"
1962msgstr "Lokalizacja:"
1963
f7ecd6ce 1964#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1612
6b775dbb
AG
1965msgid "Last updated:"
1966msgstr "Aktualizowano:"
1967
f7ecd6ce 1968#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1639
6b775dbb
AG
1969msgid "Feels like:"
1970msgstr "Odczuwana temperatura:"
1971
f7ecd6ce 1972#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1664
6b775dbb
AG
1973msgid "Humidity:"
1974msgstr "Wilgotność:"
1975
f7ecd6ce 1976#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1691
6b775dbb
AG
1977msgid "Pressure:"
1978msgstr "Ciśnienie:"
1979
f7ecd6ce 1980#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1718
6b775dbb
AG
1981msgid "Visibility:"
1982msgstr "Widoczność"
1983
f7ecd6ce 1984#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1746
6b775dbb
AG
1985msgid "Wind:"
1986msgstr "Wiatr:"
1987
f7ecd6ce 1988#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1769
6b775dbb
AG
1989msgid "Sunrise:"
1990msgstr "Wschód słońca:"
1991
f7ecd6ce 1992#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1792
6b775dbb
AG
1993msgid "Sunset:"
1994msgstr "Zachód słońca:"
1995
f7ecd6ce
AG
1996#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1898
1997#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2234
6b775dbb
AG
1998#, c-format
1999msgid "Forecast for %s unavailable."
19ab5cea 2000msgstr "Prognoza dla %s niedostępna."
6b775dbb 2001
f7ecd6ce
AG
2002#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1907
2003#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2239
6b775dbb
AG
2004#, c-format
2005msgid "Location not set."
19ab5cea 2006msgstr "Nie ustalono lokalizacji."
6b775dbb 2007
f7ecd6ce 2008#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1924
6b775dbb
AG
2009#, c-format
2010msgid "Searching for '%s'..."
19ab5cea 2011msgstr "Wyszukiwanie „%s”..."
6b775dbb 2012
f7ecd6ce 2013#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2050
6b775dbb
AG
2014#, c-format
2015msgid "Location matches for '%s'"
19ab5cea 2016msgstr "Nazwy lokalizacji pasujących do „%s”"
6b775dbb 2017
f7ecd6ce 2018#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2070
6b775dbb
AG
2019msgid "City"
2020msgstr "Miasto"
2021
f7ecd6ce 2022#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2090
6b775dbb
AG
2023msgid "Country"
2024msgstr "Kraj"
2025
2026#. make it nice and pretty
f7ecd6ce 2027#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2221
6b775dbb
AG
2028msgid "Currently in "
2029msgstr "Aktualnie w "
2030
f7ecd6ce 2031#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2223
6b775dbb
AG
2032msgid "Today: "
2033msgstr "Dziś: "
2034
f7ecd6ce 2035#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2224
6b775dbb
AG
2036msgid "Tomorrow: "
2037msgstr "Jutro: "
2038
7a1c5048 2039#: ../plugins/weather/weather.c:332
6b775dbb 2040msgid "Weather Plugin"
8713e384 2041msgstr "Wtyczka pogody"
6b775dbb 2042
7a1c5048 2043#: ../plugins/weather/weather.c:333
6b775dbb 2044msgid "Show weather conditions for a location."
8713e384 2045msgstr "Wyświetla warunki pogodowe dla danej lokalizacji."
6b775dbb 2046
19ab5cea
AG
2047#~ msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
2048#~ msgstr ""
f7ecd6ce
AG
2049#~ " --log NUMER Ustawia poziom raportowania, określony przez NUMER w "
2050#~ "zakresie 0-5, gdzie 0 - brak raportowania, 5 - największa szczegółowość\n"
19ab5cea 2051
19ab5cea
AG
2052#~ msgid "Format codes: man 3 strftime; \\%n for line break"
2053#~ msgstr "Opis formatowania: man 3 sfrtime. Łamanie wierszy: \\n"
2054
2055#~ msgid "Normal"
2056#~ msgstr "Normalny"
2057
2058#~ msgid "Warning1"
2059#~ msgstr "Pierwsze ostrzeżenie"
2060
2061#~ msgid "Warning2"
2062#~ msgstr "Drugie ostrzeżenie"
2063
2064#~ msgid "Warning1 Temperature"
2065#~ msgstr "Temperatura ostrzeżenia 1"
2066
2067#~ msgid "Warning2 Temperature"
2068#~ msgstr "Temperatura ostrzeżenia 2"
2069
2070# a może "Chronione Prawami Autorskimi (C) 2009-2009"
2071#~ msgid "Copyright (C) 2008-2013"
2072#~ msgstr "Prawa autorskie (C) 2008-2013"
2073
2074#~ msgid "Display Image and Tooltip"
2075#~ msgstr "Wyświetl obraz i podpowiedź"
2076
2077#~ msgid ""
2078#~ "Error, you need to install an application to configure the sound "
2079#~ "(pavucontol, alsamixer ...)"
2080#~ msgstr ""
2081#~ "Błąd. Aby skonfigurować dźwięk, należy zainstalować odpowiedni program "
2082#~ "(pavucontrol, alsamixer...)."
2083
19ab5cea
AG
2084#~ msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
2085#~ msgstr "Nie udało się uruchomić narzędzia konfiguracji czasu: %s"
2086
6b775dbb
AG
2087#~ msgid "Model"
2088#~ msgstr "Model"
2089
2090#~ msgid "Change Type"
2091#~ msgstr "Rodzaj zmiany"
2092
2093#~ msgid "WNCKPager"
2094#~ msgstr "WNCKPager"
2095
2096#~ msgid "WNCKpager plugin"
2097#~ msgstr "Wyświetla zawartość obszarów roboczych"
2098
2099#~ msgid "Tornado"
2100#~ msgstr "Tornado"
2101
2102#~ msgid "Tropical Storm"
2103#~ msgstr "Burza Tropikalna"
2104
2105#~ msgid "Hurricane"
2106#~ msgstr "Huragan"
2107
2108#~ msgid "Severe Thunderstorms"
2109#~ msgstr "Mocne Burze"
2110
2111#~ msgid "Mixed Rain and Snow"
2112#~ msgstr "Deszcz ze Śniegiem"
2113
2114#~ msgid "Mixed Rain and Sleet"
2115#~ msgstr "Deszcz i Gołoledź"
2116
2117#~ msgid "Mixed Snow and Sleet"
2118#~ msgstr "Śnieg Gołoledź"
2119
2120#~ msgid "Freezing Drizzle"
2121#~ msgstr "Marznąca Mrzawka"
2122
2123#~ msgid "Drizzle"
2124#~ msgstr "Mrzawka"
2125
2126#~ msgid "Freezing Rain"
2127#~ msgstr "Marznący Deszcz"
2128
2129#~ msgid "Showers"
2130#~ msgstr "Opady"
2131
2132#~ msgid "Snow Flurries"
2133#~ msgstr "Opady Śniegu"
2134
2135#~ msgid "Light Snow Showers"
2136#~ msgstr "Lekkie Opady Śniegu"
2137
2138#~ msgid "Blowing Snow"
2139#~ msgstr "Silny Wiatr ze Śniegiem"
2140
2141#~ msgid "Snow"
2142#~ msgstr "Śnieg"
2143
2144#~ msgid "Hail"
2145#~ msgstr "Grad"
2146
2147#~ msgid "Sleet"
2148#~ msgstr "Gołoledź"
2149
2150#~ msgid "Dust"
2151#~ msgstr "Kurz"
2152
2153#~ msgid "Foggy"
2154#~ msgstr "Mglisto"
2155
2156#~ msgid "Haze"
2157#~ msgstr "Mgła"
2158
2159#~ msgid "Smoky"
2160#~ msgstr "Mglisto"
2161
2162#~ msgid "Blustery"
2163#~ msgstr "Zawierucha"
2164
2165#~ msgid "Windy"
2166#~ msgstr "Wietrznie"
2167
2168#~ msgid "Cold"
2169#~ msgstr "Zimno"
2170
2171#~ msgid "Cloudy"
2172#~ msgstr "Pochmurno"
2173
2174#~ msgid "Mostly Cloudy"
2175#~ msgstr "Duże Zachmurzenie"
2176
2177#~ msgid "Partly Cloudy"
2178#~ msgstr "Zachmurzenie Umiarkowane"
2179
2180#~ msgid "Clear"
2181#~ msgstr "Pogodnie"
2182
2183#~ msgid "Sunny"
2184#~ msgstr "Slonecznie"
2185
2186#~ msgid "Fair"
2187#~ msgstr "Umiarkowanie"
2188
2189#~ msgid "Mixed Rain and Hail"
2190#~ msgstr "Deszcz z Gradem"
2191
2192#~ msgid "Hot"
2193#~ msgstr "Gorąco"
2194
2195#~ msgid "Isolated Thunderstorms"
2196#~ msgstr "Lokalne Burze"
2197
2198#~ msgid "Scattered Thunderstorms"
2199#~ msgstr "Rozproszone, przelotne Burze"
2200
2201#~ msgid "Scattered Showers"
2202#~ msgstr "Rozproszone, przelotne Opady Deszczu"
2203
2204#~ msgid "Heavy Snow"
2205#~ msgstr "Silne Opady Śniegu"
2206
2207#~ msgid "Scattered Snow Showers"
2208#~ msgstr "Rozproszone, przelotne Opady Śniegu"
2209
2210#~ msgid "Thundershowers"
2211#~ msgstr "Deszcz z grzmotami"
2212
2213#~ msgid "Snow Showers"
2214#~ msgstr "Opady Śniegu"
2215
2216#~ msgid "Isolated Thundershowers"
2217#~ msgstr "Lokalne Opady deszczu z grzmotami"
2218
2219#~ msgid "Clouds Early/Clearing Late"
2220#~ msgstr "Pochmurno z Późniejszymi Przejaśnieniami"
2221
2222#~ msgid "AM Snow Showers"
2223#~ msgstr "Poranne Opady Śniegu"
2224
2225#~ msgid "AM Showers"
2226#~ msgstr "Poranne Opady"
2227
2228#~ msgid "PM Snow Showers"
2229#~ msgstr "Popołudniowe Opady Śniegu"
2230
2231#~ msgid "PM Showers"
2232#~ msgstr "Popołudniowe Opady"
2233
2234#~ msgid "Snow Showers Early"
2235#~ msgstr "Wczesne Opady Śniegu"
2236
2237#~ msgid "Showers Early"
2238#~ msgstr "Wczesne Opady"
2239
2240#~ msgid "Snow Showers Late"
2241#~ msgstr "Opady Śniegu Wieczorem"
2242
2243#~ msgid "Showers Late"
2244#~ msgstr "Opady Wieczorem"
2245
2246#~ msgid "Wintry Mix"
2247#~ msgstr "Marznący Deszcz ze Śniegiem"
2248
2249#~ msgid "Fog Late"
2250#~ msgstr "Mgła Wieczorem"
2251
2252#~ msgid "Fog Early"
2253#~ msgstr "Poranna Mgła"
2254
2255#~ msgid "AM Fog"
2256#~ msgstr "Poranna Mgła"
2257
2258#~ msgid "PM Fog"
2259#~ msgstr "Popołudniowa Mgła"
2260
2261#~ msgid "Mist"
2262#~ msgstr "Mżawka"
4652f59b 2263
aaccad27
AL
2264#~ msgid "<b>Icon</b>"
2265#~ msgstr "<b>Ikony</b>"
2266
2267#~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
2268#~ msgstr "Przełącznik układów klawiatury"
2269
2270#~ msgid "image"
2271#~ msgstr "Ikona"
2272
2273#~ msgid "text"
2274#~ msgstr "Etykieta"
2275
2276#~ msgid "Per application settings"
2277#~ msgstr "Programy"
2278
2279#~ msgid "Default layout:"
2280#~ msgstr "Domyślny układ:"
2281
4652f59b
DB
2282#~ msgid "Available Applications"
2283#~ msgstr "Dostępne programy"
2284
aa0e9095
DB
2285#~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
2286#~ msgstr "Wyświetlanie temperatury komputera dzięki kesler.daniel@gmail.com"
2287
aa0e9095
DB
2288#~ msgid "Left\t"
2289#~ msgstr "Lewa\t"
2290
2291#~ msgid "Top\t"
2292#~ msgstr "Górna\t"
2293
2ba86315
DB
2294#~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
2295#~ msgstr "Nie można odnaleźć pliku pixmap: %s"
2296
2297#~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
2298#~ msgstr "Numer pulpitu / Nazwa przestrzeni roboczej"
2299
2300#~ msgid ""
2301#~ "Allows you to switch the keyboard layout and\n"
2302#~ "displays the currently selected layout."
2303#~ msgstr ""
2304#~ "Umożliwia przełączanie układu klawiatury\n"
2305#~ "i wyświetla aktualny układ."
2306
2307#~ msgid "Other plugins available here"
2308#~ msgstr "Inne wtyczki dostępne są tutaj"
2309
2310#~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
2311#~ msgstr "Stara tacka KDE/GNOME"
2312
2313#~ msgid "Enable Image:"
2314#~ msgstr "Włącz Obrazek:"
2315
2316#~ msgid "Enable Transparency"
2317#~ msgstr "Włącz przeźroczystość"
2318
2ba86315
DB
2319#~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
2320#~ msgstr " --configure -- uruchamia narzędzie konfiguracji\n"
2321
2322#~ msgid " -C -- same as --configure\n"
2323#~ msgstr " -C -- to samo co --configure\n"
2324
2325#~ msgid "Add Button"
2326#~ msgstr "Dodaj Przycisk"
2327
2328#~ msgid "Button Properties"
2329#~ msgstr "Właściwości przycisku"
2330
2331#~ msgid "Remove Button"
2332#~ msgstr "Usuń Przycisk"
2333
2334#~ msgid "Buttons"
2335#~ msgstr "Przyciski"
2336
2337#~ msgid "Accept SkipPager"
2338#~ msgstr "Akceptuj SkipPager"
2339
2340#~ msgid "Show Iconified windows"
2341#~ msgstr "Pokaż zminimalizowane okna"
2342
2343#~ msgid "Show mapped windows"
2344#~ msgstr "Pokazuj zmapowane okna"
2345
2346#~ msgid "Action"
2347#~ msgstr "Akcja"
2348
2ba86315
DB
2349#~ msgid "Kayboard Layout switcher"
2350#~ msgstr "Przełącznik układów klawiatury"
2351
2352#~ msgid ""
2353#~ "Dynamic\n"
2354#~ "Pixels\n"
2355#~ "% Percent"
2356#~ msgstr ""
2357#~ "Dynamicznie\n"
2358#~ "Piksele\n"
2359#~ "% procent"
2360
2361#~ msgid ""
2362#~ "Left\n"
2363#~ "Center\n"
2364#~ "Right"
2365#~ msgstr ""
2366#~ "Lewo\n"
2367#~ "Środek\n"
2368#~ "Prawo"
2369
2370#~ msgid ""
2371#~ "Left\n"
2372#~ "Right\n"
2373#~ "Top\n"
2374#~ "Bottom"
2375#~ msgstr ""
2376#~ "Lewo\n"
2377#~ "Prawo\n"
2378#~ "Góra\n"
2379#~ "Dół"
2380
2381#~ msgid "Where to put the panel?"
2382#~ msgstr "Gdzie ustawić panel?"
2383
2384#~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
2385#~ msgstr "Bateria: naładowana w %d%%, %s"
6cc5e1a6 2386
2ba86315
DB
2387#~ msgid "charging finished"
2388#~ msgstr "ładowanie zakończone"
6cc5e1a6 2389
2ba86315
DB
2390#~ msgid "charging"
2391#~ msgstr "ładowanie"
6cc5e1a6 2392
7486d297
DB
2393#~ msgid "Add to desktop panel"
2394#~ msgstr "Dodaj wtyczkę do panelu"