Enabling multithreaded compilation.
[debian/lxpanel.git] / po / nn.po
CommitLineData
1ea75322
DB
1# Translation of lxpanel to Norwegian Nynorsk
2# Copyright © 2009 Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
3# This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
4# Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2009.
10862fa6 5#
10862fa6
DB
6msgid ""
7msgstr ""
1ea75322 8"Project-Id-Version: lxpanel\n"
10862fa6 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
0f7f2ef3 10"POT-Creation-Date: 2012-09-23 15:11+0200\n"
934ecce5 11"PO-Revision-Date: 2009-12-31 00:14+0100\n"
1ea75322
DB
12"Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
13"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
ca14ea2b 14"Language: nn\n"
10862fa6
DB
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
bfba7517 19"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
10862fa6 20
5d26221e 21#: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:360
10862fa6 22msgid "Run"
1ea75322 23msgstr "Køyr"
10862fa6
DB
24
25#: ../src/configurator.c:56
26msgid "Restart"
1ea75322 27msgstr "Start på nytt"
10862fa6
DB
28
29#: ../src/configurator.c:57
30msgid "Logout"
1ea75322 31msgstr "Logg ut"
10862fa6 32
0f7f2ef3 33#: ../src/configurator.c:481
10862fa6 34msgid "Currently loaded plugins"
1ea75322 35msgstr "Lasta programtillegg"
10862fa6 36
0f7f2ef3 37#: ../src/configurator.c:490
10862fa6 38msgid "Stretch"
1ea75322 39msgstr "Strekk"
10862fa6 40
0f7f2ef3 41#: ../src/configurator.c:609
10862fa6 42msgid "Add plugin to panel"
1ea75322 43msgstr "Legg tillegget til panelet"
10862fa6 44
0f7f2ef3 45#: ../src/configurator.c:637
10862fa6 46msgid "Available plugins"
1ea75322 47msgstr "Tilgjengelege tillegg"
10862fa6 48
0f7f2ef3 49#: ../src/configurator.c:1221
10862fa6 50msgid "Logout command is not set"
1ea75322 51msgstr "Utloggingskommandoen er ikkje vald"
10862fa6 52
0f7f2ef3 53#: ../src/configurator.c:1274
1ea75322
DB
54msgid "Select a directory"
55msgstr "Vel mappe"
56
0f7f2ef3 57#: ../src/configurator.c:1274 ../src/configurator.c:1365
10862fa6 58msgid "Select a file"
1ea75322 59msgstr "Vel fil"
10862fa6 60
0f7f2ef3 61#: ../src/configurator.c:1392
10862fa6 62msgid "_Browse"
1ea75322 63msgstr "_Bla gjennom"
10862fa6 64
0f7f2ef3 65#: ../src/panel.c:658
10862fa6
DB
66msgid ""
67"Really delete this panel?\n"
68"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
69msgstr ""
1ea75322
DB
70"Er du sikker på at du vil sletta dette panelet?\n"
71"<b>Åtvaring: Du kan ikkje angra denne handlinga.</b>"
10862fa6 72
0f7f2ef3 73#: ../src/panel.c:660
10862fa6 74msgid "Confirm"
1ea75322
DB
75msgstr "Stadfest"
76
77#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
0f7f2ef3 78#: ../src/panel.c:693
1ea75322
DB
79msgid "translator-credits"
80msgstr "Karl Ove Hufthammer"
81
0f7f2ef3 82#: ../src/panel.c:698
1ea75322
DB
83msgid "LXPanel"
84msgstr "LXPanel"
85
0f7f2ef3 86#: ../src/panel.c:716
ca14ea2b
DB
87msgid "Copyright (C) 2008-2011"
88msgstr "Copyright © 2008–2011"
89
0f7f2ef3 90#: ../src/panel.c:717
1ea75322
DB
91msgid "Desktop panel for LXDE project"
92msgstr "Skrivebordspanel for LXDE-prosjektet"
93
0f7f2ef3 94#: ../src/panel.c:754
10862fa6 95msgid "Add / Remove Panel Items"
1ea75322 96msgstr "Legg til / fjern paneloppføringar"
10862fa6 97
0f7f2ef3 98#: ../src/panel.c:762
10862fa6
DB
99#, c-format
100msgid "Remove \"%s\" From Panel"
1ea75322 101msgstr "Fjern «%s» frå panelet"
10862fa6 102
0f7f2ef3 103#: ../src/panel.c:774
10862fa6 104msgid "Panel Settings"
1ea75322 105msgstr "Paneloppsett"
10862fa6 106
0f7f2ef3 107#: ../src/panel.c:780
1ea75322
DB
108msgid "Create New Panel"
109msgstr "Lag nytt panel"
110
0f7f2ef3 111#: ../src/panel.c:791
10862fa6 112msgid "Delete This Panel"
1ea75322
DB
113msgstr "Fjern dette panelet"
114
0f7f2ef3 115#: ../src/panel.c:802
1ea75322
DB
116msgid "About"
117msgstr "Om"
10862fa6 118
0f7f2ef3 119#: ../src/panel.c:810
10862fa6 120msgid "Panel"
1ea75322 121msgstr "Panel"
10862fa6 122
0f7f2ef3 123#: ../src/panel.c:823
10862fa6
DB
124#, c-format
125msgid "\"%s\" Settings"
1ea75322
DB
126msgstr "«%s»-oppsett"
127
0f7f2ef3 128#: ../src/panel.c:1079 ../src/panel.c:1087 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
ca14ea2b
DB
129msgid "Height:"
130msgstr "Høgd:"
131
0f7f2ef3 132#: ../src/panel.c:1080 ../src/panel.c:1086 ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
ca14ea2b
DB
133msgid "Width:"
134msgstr "Breidd:"
135
0f7f2ef3 136#: ../src/panel.c:1081 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
ca14ea2b
DB
137msgid "Left"
138msgstr "Til venstre"
139
0f7f2ef3 140#: ../src/panel.c:1082 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
ca14ea2b
DB
141msgid "Right"
142msgstr "Til høgre"
143
0f7f2ef3 144#: ../src/panel.c:1088 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
ca14ea2b
DB
145msgid "Top"
146msgstr "Oppe"
147
0f7f2ef3 148#: ../src/panel.c:1089 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
ca14ea2b
DB
149msgid "Bottom"
150msgstr "Nede"
151
0f7f2ef3 152#: ../src/panel.c:1501
10862fa6
DB
153#, c-format
154msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
1ea75322 155msgstr "lxpanel %s – lett GTK2+-panel for UNIX-skrivebord\n"
10862fa6 156
0f7f2ef3 157#: ../src/panel.c:1502
10862fa6
DB
158#, c-format
159msgid "Command line options:\n"
1ea75322 160msgstr "Kommandolinjeval:\n"
10862fa6 161
0f7f2ef3 162#: ../src/panel.c:1503
10862fa6
DB
163#, c-format
164msgid " --help -- print this help and exit\n"
1ea75322 165msgstr " --help -- Vis denne hjelpeteksten, og så avslutt.\n"
10862fa6 166
0f7f2ef3 167#: ../src/panel.c:1504
10862fa6
DB
168#, c-format
169msgid " --version -- print version and exit\n"
1ea75322 170msgstr " --version -- Vis versjonsinformasjon, og så avslutt.\n"
10862fa6 171
0f7f2ef3 172#: ../src/panel.c:1505
10862fa6
DB
173#, c-format
174msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
1ea75322 175msgstr " --log <number> -- Bruk loggnivået 0–5 (0 = ingen, 5 = pratsom).\n"
10862fa6 176
1ea75322 177#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
0f7f2ef3 178#: ../src/panel.c:1507
10862fa6
DB
179#, c-format
180msgid " --profile name -- use specified profile\n"
1ea75322 181msgstr " --profile name -- Bruk den valde profilen.\n"
10862fa6 182
0f7f2ef3 183#: ../src/panel.c:1509
10862fa6
DB
184#, c-format
185msgid " -h -- same as --help\n"
1ea75322 186msgstr " -h -- Det same som «--help».\n"
10862fa6 187
0f7f2ef3 188#: ../src/panel.c:1510
10862fa6
DB
189#, c-format
190msgid " -p -- same as --profile\n"
1ea75322 191msgstr " -p -- Det same som «--profile».\n"
10862fa6 192
0f7f2ef3 193#: ../src/panel.c:1511
10862fa6
DB
194#, c-format
195msgid " -v -- same as --version\n"
1ea75322 196msgstr " -v -- Det same som «--version».\n"
10862fa6 197
1ea75322 198#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
0f7f2ef3 199#: ../src/panel.c:1513
10862fa6
DB
200#, c-format
201msgid ""
202"\n"
203"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
204"\n"
205msgstr ""
1ea75322
DB
206"\n"
207"Sjå http://lxde.org/ for meir informasjon.\n"
208"\n"
10862fa6 209
5d26221e 210#: ../src/gtk-run.c:373
10862fa6 211msgid "Enter the command you want to execute:"
1ea75322 212msgstr "Skriv inn kommandoen du vil køyra:"
10862fa6 213
f8c25730
DB
214#: ../data/ui/launchbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchbar.c:912
215msgid "Application Launch Bar"
216msgstr "Programstartlinje"
217
5d26221e
DB
218#: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
219msgid "<b>Connection</b>"
220msgstr "<b>Samband</b>"
221
f8c25730 222#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
5d26221e
DB
223msgid "Status:"
224msgstr "Status:"
f8c25730
DB
225
226#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
5d26221e
DB
227msgid "_Name:"
228msgstr "_Namn:"
f8c25730
DB
229
230#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
5d26221e
DB
231msgid "<b>Activity</b>"
232msgstr "<b>Aktivitet</b>"
f8c25730
DB
233
234#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
5d26221e
DB
235msgid "Received:"
236msgstr "Motteke:"
f8c25730
DB
237
238#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
5d26221e
DB
239msgid "Sent:"
240msgstr "Sendt:"
f8c25730
DB
241
242#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
f8c25730
DB
243msgid "<b>Signal Strength</b>"
244msgstr "<b>Signalstyrke</b>"
245
246#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
5d26221e
DB
247#, no-c-format
248msgid "0%"
249msgstr "0 %"
f8c25730 250
5d26221e
DB
251#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
252msgid "General"
253msgstr "Generelt"
f8c25730
DB
254
255#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
5d26221e
DB
256msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
257msgstr "<b>Internett-protokoll (IPv4)</b>"
f8c25730
DB
258
259#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
5d26221e
DB
260msgid "Address:"
261msgstr "Adresse:"
f8c25730
DB
262
263#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
5d26221e
DB
264msgid "Destination:"
265msgstr "Mål:"
f8c25730 266
0f7f2ef3
AL
267#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../src/plugins/netstat/netstat.c:362
268#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:373
5d26221e
DB
269msgid "Broadcast:"
270msgstr "Kringkasting:"
f8c25730
DB
271
272#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
5d26221e
DB
273msgid "Subnet Mask:"
274msgstr "Subnet-maske:"
f8c25730
DB
275
276#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
5d26221e
DB
277msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
278msgstr "<b>Internett-protokoll (IPv6)</b>"
f8c25730
DB
279
280#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
5d26221e
DB
281msgid "Scope:"
282msgstr "Omfang:"
f8c25730
DB
283
284#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
5d26221e
DB
285msgid "<b>Network Device</b>"
286msgstr "<b>Nettverkseining</b>"
f8c25730
DB
287
288#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
f8c25730
DB
289msgid "Type:"
290msgstr "Type:"
291
5d26221e
DB
292#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
293msgid "Support"
294msgstr "Støtte"
295
f8c25730 296#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
5d26221e
DB
297msgid "Con_figure"
298msgstr "_Set opp"
299
300#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
301msgid "Dynamic"
302msgstr "Dynamisk"
f8c25730
DB
303
304#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
5d26221e
DB
305msgid "Pixels"
306msgstr "pikslar"
307
308#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
f8c25730
DB
309#, no-c-format
310msgid "% Percent"
311msgstr "% prosent"
312
f8c25730 313#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
0f7f2ef3
AL
314msgid "None"
315msgstr ""
316
317#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
318#, fuzzy
319msgid "Err"
320msgstr "Feil"
321
322#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
323#, fuzzy
324msgid "Warn"
325msgstr "Åtvaring 1"
326
327#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
328msgid "Info"
329msgstr ""
330
331#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
332msgid "All"
333msgstr ""
334
335#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
5d26221e
DB
336msgid "Panel Preferences"
337msgstr "Paneloppsett"
f8c25730 338
0f7f2ef3 339#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
5d26221e
DB
340msgid "Edge:"
341msgstr "Plassering:"
f8c25730 342
0f7f2ef3
AL
343#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
344msgid "Center"
345msgstr "I midten"
346
347#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
f8c25730
DB
348msgid "Alignment:"
349msgstr "Justering:"
350
0f7f2ef3 351#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
5d26221e
DB
352msgid "Margin:"
353msgstr "Marg:"
f8c25730 354
0f7f2ef3 355#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
5d26221e
DB
356msgid "<b>Position</b>"
357msgstr "<b>Plassering</b>"
f8c25730 358
0f7f2ef3
AL
359#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
360msgid "Icon size:"
361msgstr ""
f8c25730 362
0f7f2ef3 363#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
5d26221e
DB
364msgid "<b>Size</b>"
365msgstr "<b>Storleik</b>"
f8c25730 366
0f7f2ef3 367#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
f8c25730
DB
368msgid "Geometry"
369msgstr "Geometri"
370
0f7f2ef3 371#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
5d26221e
DB
372msgid "System theme"
373msgstr "Systemtema"
374
0f7f2ef3 375#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
5d26221e
DB
376msgid "Solid color (with opacity)"
377msgstr "Heildekkjande farge (med gjennomsikt)"
378
0f7f2ef3 379#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1253
f8c25730
DB
380msgid "Image"
381msgstr "Bilete"
382
0f7f2ef3 383#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
5d26221e
DB
384msgid "Select an image file"
385msgstr "Vel biletfil"
f8c25730 386
0f7f2ef3 387#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
5d26221e
DB
388msgid "<b>Background</b>"
389msgstr "<b>Bakgrunn</b>"
f8c25730 390
0f7f2ef3 391#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
5d26221e
DB
392msgid "Custom color"
393msgstr "Sjølvvald farge"
f8c25730 394
0f7f2ef3
AL
395#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31 ../src/plugins/space.c:125
396#: ../src/plugins/batt/batt.c:564
5d26221e
DB
397msgid "Size"
398msgstr "Storleik"
f8c25730 399
0f7f2ef3 400#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
5d26221e
DB
401msgid "<b>Font</b>"
402msgstr "<b>Skrift</b>"
f8c25730 403
0f7f2ef3 404#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
5d26221e
DB
405msgid "Appearance"
406msgstr "Utsjånad"
f8c25730 407
0f7f2ef3 408#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
5d26221e
DB
409msgid "Panel Applets"
410msgstr "Panelprogram"
f8c25730 411
0f7f2ef3 412#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
5d26221e
DB
413msgid "Logout Command:"
414msgstr "Utloggingskommando:"
415
0f7f2ef3 416#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
5d26221e
DB
417msgid "Terminal Emulator:"
418msgstr "Terminalemulator:"
f8c25730 419
0f7f2ef3 420#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
5d26221e
DB
421msgid "File Manager:"
422msgstr "Filhandsamar:"
f8c25730 423
0f7f2ef3 424#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
5d26221e
DB
425msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
426msgstr "<b>Vel føretrekte program</b>"
f8c25730 427
0f7f2ef3 428#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
5d26221e
DB
429msgid "Make window managers treat the panel as dock"
430msgstr "Få vindaugshandsamarar til å handtera panel som ein dokk"
f8c25730 431
0f7f2ef3 432#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
5d26221e
DB
433msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
434msgstr "Reserver plass, og ikkje dekk av maksimerte vindauge"
f8c25730 435
0f7f2ef3 436#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
5d26221e
DB
437msgid "<b>Properties</b>"
438msgstr "<b>Eigenskapar</b>"
f8c25730 439
0f7f2ef3 440#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
5d26221e
DB
441msgid "Minimize panel when not in use"
442msgstr "Minimer panel når det ikkje er i bruk"
443
0f7f2ef3 444#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
5d26221e
DB
445msgid "Size when minimized"
446msgstr "Storleik når minimert"
447
0f7f2ef3
AL
448#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
449msgid "pixels"
450msgstr "pikslar"
451
452#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
5d26221e
DB
453msgid "<b>Automatic hiding</b>"
454msgstr "<b>Automatisk gøyimg</b>"
f8c25730 455
0f7f2ef3
AL
456#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
457msgid "Log level"
458msgstr ""
459
460#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
461#, fuzzy
462msgid "<b>Log level</b>"
463msgstr "<b>Nettverkseining</b>"
464
465#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
5d26221e
DB
466msgid "Advanced"
467msgstr "Avansert"
f8c25730 468
0f7f2ef3 469#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:277
10862fa6 470msgid "CPU Usage Monitor"
1ea75322 471msgstr "Overvaking av prosessorbruk"
10862fa6 472
0f7f2ef3 473#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:279 ../src/plugins/monitors/monitors.c:711
10862fa6 474msgid "Display CPU usage"
1ea75322 475msgstr "Vis prosessorbruk"
10862fa6 476
0f7f2ef3 477#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:207 ../src/plugins/dclock.c:440
bfba7517
DB
478msgid "Bold font"
479msgstr "Halvfeit skrift"
480
481#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:208
482msgid "Display desktop names"
934ecce5 483msgstr "Vis skrivebordsnamn"
bfba7517
DB
484
485#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:235
1ea75322
DB
486msgid "Desktop Number / Workspace Name"
487msgstr "Skrivebordsnummer / namn på arbeidsområde"
10862fa6 488
bfba7517 489#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:237
10862fa6 490msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
1ea75322 491msgstr "Vis arbeidsområdenummer – av cmeury@users.sf.net"
10862fa6 492
0f7f2ef3 493#: ../src/plugins/image.c:161
10862fa6 494msgid "Display Image and Tooltip"
1ea75322 495msgstr "Vis bilete og verktøytips"
10862fa6 496
ca14ea2b 497#: ../src/plugins/launchbar.c:914
10862fa6 498msgid "Bar with buttons to launch application"
1ea75322 499msgstr "Linje med knappar for å starta program"
10862fa6 500
1ea75322 501#. Add Raise menu item.
ca14ea2b 502#: ../src/plugins/taskbar.c:1714
1ea75322
DB
503msgid "_Raise"
504msgstr "_Hev"
10862fa6 505
1ea75322 506#. Add Restore menu item.
ca14ea2b 507#: ../src/plugins/taskbar.c:1719
1ea75322
DB
508msgid "R_estore"
509msgstr "_Gjenopprett"
10862fa6 510
1ea75322 511#. Add Maximize menu item.
ca14ea2b 512#: ../src/plugins/taskbar.c:1724
1ea75322
DB
513msgid "Ma_ximize"
514msgstr "_Maksimer"
10862fa6 515
1ea75322 516#. Add Iconify menu item.
ca14ea2b 517#: ../src/plugins/taskbar.c:1729
1ea75322
DB
518msgid "Ico_nify"
519msgstr "M_inimer"
10862fa6 520
ca14ea2b 521#: ../src/plugins/taskbar.c:1748
1ea75322
DB
522#, c-format
523msgid "Workspace _%d"
524msgstr "Arbeidsområde _%d"
525
ca14ea2b 526#: ../src/plugins/taskbar.c:1753
10862fa6
DB
527#, c-format
528msgid "Workspace %d"
1ea75322 529msgstr "Arbeidsområde %d"
10862fa6 530
1ea75322 531#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
ca14ea2b 532#: ../src/plugins/taskbar.c:1767
1ea75322
DB
533msgid "_All workspaces"
534msgstr "_Alle arbeidsområde"
10862fa6 535
1ea75322 536#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
ca14ea2b 537#: ../src/plugins/taskbar.c:1773
1ea75322
DB
538msgid "_Move to Workspace"
539msgstr "_Flytt til arbeidsområde"
10862fa6 540
1ea75322 541#. Add Close menu item. By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
ca14ea2b 542#: ../src/plugins/taskbar.c:1779
1ea75322
DB
543msgid "_Close Window"
544msgstr "_Lukk vindauge"
10862fa6 545
ca14ea2b 546#: ../src/plugins/taskbar.c:1986
10862fa6 547msgid "Show tooltips"
1ea75322 548msgstr "Vis verktøytips"
10862fa6 549
ca14ea2b 550#: ../src/plugins/taskbar.c:1987
10862fa6 551msgid "Icons only"
1ea75322 552msgstr "Berre ikon"
10862fa6 553
ca14ea2b 554#: ../src/plugins/taskbar.c:1988
1ea75322
DB
555msgid "Flat buttons"
556msgstr "Flate knappar"
10862fa6 557
ca14ea2b 558#: ../src/plugins/taskbar.c:1989
10862fa6 559msgid "Show windows from all desktops"
1ea75322 560msgstr "Vis vindauge frå alle skriveborda"
10862fa6 561
ca14ea2b 562#: ../src/plugins/taskbar.c:1990
10862fa6 563msgid "Use mouse wheel"
1ea75322 564msgstr "Bruk mushjul"
10862fa6 565
ca14ea2b 566#: ../src/plugins/taskbar.c:1991
10862fa6 567msgid "Flash when there is any window requiring attention"
1ea75322 568msgstr "Blink når vindauge krev merksemd"
10862fa6 569
ca14ea2b 570#: ../src/plugins/taskbar.c:1992
1ea75322
DB
571msgid "Combine multiple application windows into a single button"
572msgstr "Slå saman fleire programvindauge til éin knapp"
10862fa6 573
ca14ea2b 574#: ../src/plugins/taskbar.c:1993
1ea75322
DB
575msgid "Maximum width of task button"
576msgstr "Maksbreidd på oppgåveknapp"
577
ca14ea2b 578#: ../src/plugins/taskbar.c:1994
10862fa6 579msgid "Spacing"
1ea75322 580msgstr "Mellomrom"
10862fa6 581
f8c25730 582#: ../src/plugins/taskbar.c:2047
10862fa6 583msgid "Task Bar (Window List)"
1ea75322 584msgstr "Oppgåvelinje (vindaugsliste)"
10862fa6 585
f8c25730 586#: ../src/plugins/taskbar.c:2049
10862fa6
DB
587msgid ""
588"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
589"focus"
590msgstr ""
bfba7517 591"Oppgåvelinja viser alle opne vindauge, og lèt deg minimera dei, rulla dei "
1ea75322 592"opp eller fokusera på dei"
10862fa6 593
0f7f2ef3 594#: ../src/plugins/dclock.c:436
10862fa6 595msgid "Clock Format"
1ea75322 596msgstr "Klokkeformat"
10862fa6 597
0f7f2ef3 598#: ../src/plugins/dclock.c:437
10862fa6 599msgid "Tooltip Format"
1ea75322 600msgstr "Verktøytipsformat"
10862fa6 601
0f7f2ef3 602#: ../src/plugins/dclock.c:438
bfba7517 603msgid "Format codes: man 3 strftime; \\n for line break"
934ecce5 604msgstr "Formatkodar: «man 3 strftime», og «\\n» for linjeskift"
10862fa6 605
0f7f2ef3 606#: ../src/plugins/dclock.c:439
1ea75322
DB
607msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
608msgstr "Handling ved klikk (standard: vis kalender)"
609
0f7f2ef3 610#: ../src/plugins/dclock.c:441
bfba7517 611msgid "Tooltip only"
934ecce5 612msgstr "Berre verktøytips"
10862fa6 613
0f7f2ef3 614#: ../src/plugins/dclock.c:442
f8c25730
DB
615#, fuzzy
616msgid "Center text"
617msgstr "I midten"
618
0f7f2ef3 619#: ../src/plugins/dclock.c:471
10862fa6 620msgid "Digital Clock"
1ea75322 621msgstr "Digital klokke"
10862fa6 622
0f7f2ef3 623#: ../src/plugins/dclock.c:473
1ea75322
DB
624msgid "Display digital clock and tooltip"
625msgstr "Vis digitalklokke og verktøytips"
10862fa6 626
f8c25730 627#: ../src/plugins/menu.c:426
10862fa6 628msgid "Add to desktop"
1ea75322 629msgstr "Legg til skrivebord"
10862fa6 630
f8c25730 631#: ../src/plugins/menu.c:436
10862fa6 632msgid "Properties"
1ea75322 633msgstr "Eigenskapar"
10862fa6 634
0f7f2ef3 635#: ../src/plugins/menu.c:1084 ../src/plugins/dirmenu.c:413
10862fa6 636msgid "Icon"
1ea75322 637msgstr "Ikon"
10862fa6 638
0f7f2ef3 639#: ../src/plugins/menu.c:1101
10862fa6 640msgid "Menu"
1ea75322 641msgstr "Meny"
10862fa6 642
0f7f2ef3 643#: ../src/plugins/menu.c:1103
1ea75322
DB
644msgid "Application Menu"
645msgstr "Programmeny"
10862fa6 646
ca14ea2b 647#: ../src/plugins/separator.c:102
10862fa6 648msgid "Separator"
1ea75322 649msgstr "Skiljelinje"
10862fa6 650
ca14ea2b 651#: ../src/plugins/separator.c:104
10862fa6 652msgid "Add a separator to the panel"
1ea75322 653msgstr "Legg ei skiljelinje til panelet"
10862fa6 654
0f7f2ef3 655#: ../src/plugins/pager.c:842
10862fa6 656msgid "Desktop Pager"
1ea75322 657msgstr "Skrivebordsbytar"
10862fa6 658
0f7f2ef3 659#: ../src/plugins/pager.c:844
10862fa6 660msgid "Simple pager plugin"
1ea75322 661msgstr "Enkel skrivebordsbytar"
10862fa6 662
ca14ea2b 663#: ../src/plugins/space.c:143
1ea75322
DB
664msgid "Spacer"
665msgstr "Mellomrom"
10862fa6 666
ca14ea2b 667#: ../src/plugins/space.c:145
10862fa6 668msgid "Allocate space"
1ea75322 669msgstr "Legg til mellomrom"
10862fa6 670
0f7f2ef3 671#: ../src/plugins/tray.c:757
1ea75322
DB
672msgid "System Tray"
673msgstr "Systemtrau"
10862fa6 674
0f7f2ef3 675#: ../src/plugins/tray.c:759
1ea75322
DB
676msgid "System tray"
677msgstr "Systemtrau"
10862fa6 678
0f7f2ef3
AL
679#. dialog
680#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:513
681msgid "Select Keyboard Model"
682msgstr ""
10862fa6 683
0f7f2ef3
AL
684#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:536
685msgid "Model"
686msgstr ""
10862fa6 687
0f7f2ef3
AL
688#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:540 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:629
689#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:780
690#, fuzzy
691msgid "Description"
692msgstr "Mål:"
10862fa6 693
0f7f2ef3
AL
694#. dialog
695#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:602
696#, fuzzy
697msgid "Select Layout Change Type"
698msgstr "Vel biletfil"
10862fa6 699
0f7f2ef3
AL
700#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:625
701msgid "Change Type"
702msgstr ""
10862fa6 703
0f7f2ef3
AL
704#. dialog
705#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:747
706#, fuzzy
707msgid "Add Keyboard Layout"
708msgstr "Tastaturoppsett-bytar"
709
710#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:770 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1136
711msgid "Flag"
712msgstr ""
713
714#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:775 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1140
715msgid "Layout"
716msgstr ""
10862fa6 717
0f7f2ef3
AL
718#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1053 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1359
719#, fuzzy
720msgid "Keyboard Layout Handler"
721msgstr "Tastaturoppsett-bytar"
10862fa6 722
0f7f2ef3
AL
723#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1070
724#, fuzzy
725msgid "Keyboard Model"
726msgstr "Lysdiodar for tastatur"
727
728#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1090
729#, fuzzy
730msgid "Keyboard Layouts"
1ea75322 731msgstr "Tastaturoppsett-bytar"
10862fa6 732
0f7f2ef3
AL
733#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1144
734msgid "Variant"
735msgstr ""
736
737#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1152
738msgid "Change Layout Option"
739msgstr ""
740
741#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1172
742#, fuzzy
743msgid "Per Window Settings"
744msgstr "Paneloppsett"
745
746#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1184
747#, fuzzy
748msgid "_Remember layout for each window"
749msgstr "_Hugs oppsettet for kvart program"
750
751#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1193
752#, fuzzy
753msgid "Show Layout as"
754msgstr "Vis oppsettet som"
755
756#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1254
757msgid "Custom Image"
758msgstr ""
759
760#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1255
761msgid "Text"
762msgstr ""
763
764#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1281
765msgid "Panel Icon Size"
766msgstr ""
767
768#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1361
769#, fuzzy
770msgid "Handle keyboard layouts"
1ea75322 771msgstr "Byt mellom tilgjengelege tastaturoppsett"
10862fa6 772
24d886e1 773#: ../src/plugins/wincmd.c:209
1ea75322 774msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
10862fa6 775msgstr ""
bfba7517
DB
776"Venstreklikk for å minimera alle vindauga. Midtklikk for å rulla dei opp."
777
24d886e1 778#: ../src/plugins/wincmd.c:237
bfba7517
DB
779msgid "Alternately iconify/shade and raise"
780msgstr "Byt mellom å minimera / rulla opp og gjenoppretta"
10862fa6 781
24d886e1 782#: ../src/plugins/wincmd.c:266
10862fa6 783msgid "Minimize All Windows"
1ea75322 784msgstr "Minimer alle vindauge"
10862fa6 785
24d886e1 786#: ../src/plugins/wincmd.c:268
10862fa6
DB
787msgid ""
788"Sends commands to all desktop windows.\n"
1ea75322 789"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
10862fa6 790msgstr ""
1ea75322
DB
791"Send kommandoar til alle skrivebordsvindauga.\n"
792"Dei støtta kommandoane er «iconify» og «shade»."
10862fa6 793
24d886e1 794#: ../src/plugins/dirmenu.c:246
10862fa6 795msgid "Open in _Terminal"
1ea75322 796msgstr "Opna i _terminal"
10862fa6 797
24d886e1 798#: ../src/plugins/dirmenu.c:411
1ea75322
DB
799msgid "Directory"
800msgstr "Mappe"
801
24d886e1 802#: ../src/plugins/dirmenu.c:412
1ea75322
DB
803msgid "Label"
804msgstr "Merkelapp"
805
24d886e1 806#: ../src/plugins/dirmenu.c:443
10862fa6 807msgid "Directory Menu"
1ea75322 808msgstr "Mappemeny"
10862fa6 809
24d886e1 810#: ../src/plugins/dirmenu.c:445
10862fa6 811msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
1ea75322 812msgstr "Bla gjennom mappetreet via ein meny (utviklar: PCMan)"
10862fa6 813
5d26221e 814#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:474
10862fa6 815msgid "Normal"
1ea75322 816msgstr "Vanleg"
10862fa6 817
5d26221e 818#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:475
10862fa6 819msgid "Warning1"
1ea75322 820msgstr "Åtvaring 1"
10862fa6 821
5d26221e 822#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:476
10862fa6 823msgid "Warning2"
1ea75322 824msgstr "Åtvaring 2"
10862fa6 825
5d26221e 826#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:477
10862fa6 827msgid "Automatic sensor location"
1ea75322 828msgstr "Automatisk sensorplassering"
10862fa6 829
5d26221e 830#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:478
10862fa6 831msgid "Sensor"
1ea75322 832msgstr "Sensor"
10862fa6 833
5d26221e 834#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:479
10862fa6 835msgid "Automatic temperature levels"
1ea75322 836msgstr "Automatiske temperaturnivå"
10862fa6 837
5d26221e 838#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:480
10862fa6 839msgid "Warning1 Temperature"
1ea75322 840msgstr "Åtvaring 1-temperatur"
10862fa6 841
5d26221e 842#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:481
10862fa6 843msgid "Warning2 Temperature"
1ea75322 844msgstr "Åtvaring 2-temperatur"
10862fa6 845
5d26221e 846#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:525
10862fa6 847msgid "Temperature Monitor"
1ea75322 848msgstr "Temperaturovervaking"
10862fa6 849
5d26221e 850#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:527
bfba7517 851msgid "Display system temperature"
934ecce5 852msgstr "Vis systemtemperaturen"
10862fa6
DB
853
854#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
1ea75322
DB
855#. Display current level in tooltip.
856#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
0f7f2ef3
AL
857#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:362
858#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:544
10862fa6 859msgid "Volume control"
1ea75322 860msgstr "Lydstyrke"
10862fa6 861
1ea75322 862#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
0f7f2ef3 863#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:665
10862fa6 864msgid "Volume Control"
1ea75322 865msgstr "Lydstyrke"
10862fa6 866
1ea75322 867#. Create a frame as the child of the viewport.
10862fa6 868#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
0f7f2ef3 869#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:502
10862fa6 870msgid "Volume"
1ea75322 871msgstr "Lydstyrke"
10862fa6 872
1ea75322 873#. Create a check button as the child of the vertical box.
0f7f2ef3 874#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:521
10862fa6 875msgid "Mute"
1ea75322 876msgstr "Demp"
10862fa6 877
0f7f2ef3 878#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:638
f8c25730 879msgid ""
5d26221e
DB
880"Error, you need to install an application to configure the sound "
881"(pavucontol, alsamixer ...)"
f8c25730
DB
882msgstr ""
883
5d26221e 884#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:180
10862fa6 885msgid "<Hidden Access Point>"
1ea75322 886msgstr "<Gøymd tilgangspunkt>"
10862fa6 887
5d26221e 888#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:213
10862fa6 889msgid "Wireless Networks not found in range"
1ea75322 890msgstr "Fann ikkje nokon trådlause nettverk"
10862fa6
DB
891
892#. Repair
5d26221e 893#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:247
10862fa6 894msgid "Repair"
1ea75322 895msgstr "Reparer"
10862fa6
DB
896
897#. interface down
5d26221e 898#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:252
10862fa6 899msgid "Disable"
1ea75322 900msgstr "Slå av"
10862fa6 901
0f7f2ef3 902#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:342
10862fa6 903msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1ea75322 904msgstr "Trådlaussambandet er ikkje kopla til noko"
10862fa6 905
0f7f2ef3 906#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:344
10862fa6 907msgid "Network cable is plugged out"
1ea75322 908msgstr "Nettverkskabelen er ikkje kopla til"
10862fa6 909
0f7f2ef3 910#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:346
10862fa6 911msgid "Connection has limited or no connectivity"
1ea75322 912msgstr "Sambandet er avgrensa eller inga tilkopling"
10862fa6 913
0f7f2ef3
AL
914#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:350 ../src/plugins/netstat/netstat.c:361
915#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:372
10862fa6 916msgid "IP Address:"
1ea75322 917msgstr "IP-adresse:"
10862fa6 918
0f7f2ef3 919#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:351
10862fa6 920msgid "Remote IP:"
1ea75322 921msgstr "IP-adresse på nettet:"
10862fa6 922
0f7f2ef3
AL
923#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:352 ../src/plugins/netstat/netstat.c:363
924#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:374
10862fa6 925msgid "Netmask:"
1ea75322 926msgstr "Nettmaske:"
10862fa6 927
0f7f2ef3
AL
928#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
929#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
10862fa6 930msgid "Activity"
1ea75322 931msgstr "Aktivitet"
10862fa6 932
0f7f2ef3
AL
933#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
934#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
10862fa6 935msgid "Sent"
1ea75322 936msgstr "Sendt"
10862fa6 937
0f7f2ef3
AL
938#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
939#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
10862fa6 940msgid "Received"
1ea75322 941msgstr "Teken imot"
10862fa6 942
0f7f2ef3
AL
943#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:354 ../src/plugins/netstat/netstat.c:366
944#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:377
10862fa6 945msgid "bytes"
1ea75322 946msgstr "byte"
10862fa6 947
0f7f2ef3
AL
948#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:355 ../src/plugins/netstat/netstat.c:367
949#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:378
10862fa6 950msgid "packets"
1ea75322
DB
951msgstr "pakkar"
952
0f7f2ef3 953#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:358
1ea75322
DB
954#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
955msgid "Wireless"
956msgstr "Trådlaus"
10862fa6 957
0f7f2ef3 958#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:360
10862fa6 959msgid "Protocol:"
1ea75322 960msgstr "Protokoll:"
10862fa6 961
0f7f2ef3 962#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:364 ../src/plugins/netstat/netstat.c:375
10862fa6 963msgid "HW Address:"
1ea75322 964msgstr "HW-adresse:"
10862fa6 965
0f7f2ef3 966#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:513
10862fa6 967msgid "Manage Networks"
1ea75322 968msgstr "Handter nettverk"
10862fa6 969
0f7f2ef3 970#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:515
10862fa6 971msgid "Monitor and Manage networks"
1ea75322 972msgstr "Overvak og handter nettverk"
10862fa6
DB
973
974#. create dialog
5d26221e 975#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:86
10862fa6 976msgid "Setting Encryption Key"
1ea75322 977msgstr "Vel krypteringsnøkkel"
10862fa6
DB
978
979#. messages
5d26221e 980#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:96
10862fa6
DB
981msgid ""
982"This wireless network was encrypted.\n"
983"You must have the encryption key."
984msgstr ""
1ea75322
DB
985"Dette trådlausnettverket er kryptert.\n"
986"Du må ha krypteringsnøkkelen."
10862fa6 987
5d26221e 988#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:101
10862fa6 989msgid "Encryption Key:"
1ea75322 990msgstr "Krypteringsnøkkel:"
10862fa6 991
1ea75322 992#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
10862fa6 993msgid "Interface to monitor"
1ea75322 994msgstr "Grensesnittet som skal overvakast"
10862fa6 995
1ea75322 996#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
10862fa6 997msgid "Config tool"
1ea75322 998msgstr "Oppsettverktøy"
10862fa6 999
1ea75322
DB
1000#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
1001msgid "Network Status Monitor"
1002msgstr "Overvaking av nettverksstatus"
10862fa6 1003
1ea75322 1004#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
10862fa6 1005msgid "Monitor network status"
1ea75322 1006msgstr "Overvak nettverksstatus"
10862fa6 1007
1ea75322
DB
1008#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
1009#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
10862fa6 1010msgid "Unknown"
1ea75322 1011msgstr "Ukjend"
10862fa6 1012
1ea75322 1013#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
10862fa6 1014msgid "Connection Properties"
1ea75322 1015msgstr "Sambandseigenskapar"
10862fa6 1016
1ea75322 1017#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
10862fa6
DB
1018#, c-format
1019msgid "Connection Properties: %s"
1ea75322 1020msgstr "Sambandseigenskapar: %s"
10862fa6 1021
1ea75322 1022#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
10862fa6
DB
1023#, c-format
1024msgid "%lu packet"
1025msgid_plural "%lu packets"
1ea75322
DB
1026msgstr[0] "%lu pakke"
1027msgstr[1] "%lu pakkar"
10862fa6 1028
1ea75322 1029#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
10862fa6
DB
1030#, c-format
1031msgid ""
1032"There was an error displaying help:\n"
1033"%s"
1034msgstr ""
1ea75322
DB
1035"Det oppstod ein feil ved vising av hjelpa:\n"
1036"%s"
10862fa6 1037
1ea75322 1038#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
10862fa6
DB
1039#, c-format
1040msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
1ea75322 1041msgstr "Klarte ikkje starta tidsoppsettverktøyet: %s"
10862fa6 1042
170c1e2e 1043#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
10862fa6
DB
1044#, c-format
1045msgid "Network Connection: %s"
1ea75322 1046msgstr "Nettverkssamband: %s"
10862fa6 1047
170c1e2e 1048#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
10862fa6 1049msgid "Network Connection"
1ea75322 1050msgstr "Nettverkssamband"
10862fa6 1051
5d26221e 1052#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:842
10862fa6 1053msgid "Interface"
1ea75322 1054msgstr "Grensesnitt"
10862fa6 1055
5d26221e 1056#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:843
10862fa6 1057msgid "The current interface the icon is monitoring."
1ea75322 1058msgstr "Grensesnittet som ikonen skal overvaka"
10862fa6 1059
5d26221e 1060#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:850
10862fa6 1061msgid "Orientation"
1ea75322 1062msgstr "Retning"
10862fa6 1063
5d26221e 1064#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:851
10862fa6 1065msgid "The orientation of the tray."
1ea75322 1066msgstr "Retnings til systemtrauet"
10862fa6 1067
5d26221e 1068#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:859
10862fa6 1069msgid "Tooltips Enabled"
1ea75322 1070msgstr "Verktøytips på"
10862fa6 1071
5d26221e 1072#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:860
10862fa6 1073msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1ea75322 1074msgstr "Kryss av her viss du vil visa verktøytips til ikona"
10862fa6 1075
5d26221e 1076#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:867
10862fa6 1077msgid "Show Signal"
1ea75322 1078msgstr "Vis signalstyrke"
10862fa6 1079
5d26221e 1080#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:868
10862fa6 1081msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1ea75322 1082msgstr "Kryss av her viss du vil visa signalstyrken"
10862fa6 1083
5d26221e 1084#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:985
10862fa6
DB
1085#, c-format
1086msgid ""
1087"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1088"\n"
1089"%s"
1090msgstr ""
1ea75322
DB
1091"Ta kontakt med systemadministrator for å løysa dette problemet:\n"
1092"\n"
1093"%s"
1094
1095#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1096msgid "Name"
1097msgstr "Namn"
1098
1099#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1100msgid "The interface name"
1101msgstr "Grensesnitt-namnet"
1102
1103#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1104msgid "State"
1105msgstr "Status"
1106
1107#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1108msgid "The interface state"
1109msgstr "Grensesnitt-statusen"
1110
1111#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1112msgid "Stats"
1113msgstr "Statistikk"
1114
1115#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1116msgid "The interface packets/bytes statistics"
1117msgstr "Pakke- og byte-statistikk for grensesnittet"
1118
1119#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1120msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1121msgstr "Om grensesnittet er eit trådlaust grensesnitt"
1122
1123#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1124msgid "Signal"
1125msgstr "Signalstyrke"
1126
1127#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1128msgid "Wireless signal strength percentage"
1129msgstr "Styrken til trådlaussignalet i prosent"
10862fa6 1130
1ea75322
DB
1131#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1132#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1133msgid "Error"
1134msgstr "Feil"
1135
1136#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1137msgid "The current error condition"
1138msgstr "Gjeldande feiltilstand"
1139
1140#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
1141#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
10862fa6 1142#, c-format
1ea75322
DB
1143msgid "Unable to open socket: %s"
1144msgstr "Klarte ikkje opna sokkelen: %s"
10862fa6 1145
1ea75322
DB
1146#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
1147#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
10862fa6 1148#, c-format
1ea75322
DB
1149msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1150msgstr "SIOCGIFFLAGS-feil: %s"
10862fa6 1151
1ea75322
DB
1152#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
1153msgid "AMPR NET/ROM"
1154msgstr "AMPR NET/ROM"
10862fa6 1155
1ea75322
DB
1156#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
1157msgid "Ethernet"
1158msgstr "Ethernet"
1159
1160#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1161msgid "AMPR AX.25"
1162msgstr "AMPR AX.25"
1163
1164#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1165#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
1166msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1167msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1168
1169#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
1170msgid "ARCnet"
1171msgstr "ARCnet"
1172
1173#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1174msgid "Frame Relay DLCI"
1175msgstr "Frame Relay DLCI"
1176
1177#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
1178msgid "Metricom Starmode IP"
1179msgstr "Metricom Starmode IP"
1180
1181#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1182msgid "Serial Line IP"
1183msgstr "Serielinje-IP"
1184
1185#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
1186msgid "VJ Serial Line IP"
1187msgstr "VJ serielinje-IP"
1188
1189#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1190msgid "6-bit Serial Line IP"
1191msgstr "6-bit serielinje-IP"
1192
1193#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1194msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1195msgstr "VJ 6-bit serielinje-IP"
1196
1197#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1198msgid "Adaptive Serial Line IP"
1199msgstr "Adaptiv serielinje-IP"
1200
1201#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1202msgid "AMPR ROSE"
1203msgstr "AMPR ROSE"
10862fa6 1204
1ea75322
DB
1205#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
1206msgid "Generic X.25"
1207msgstr "Generisk X.25"
1208
1209#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1210msgid "Point-to-Point Protocol"
1211msgstr "Punkt-til-punkt-protokoll"
1212
1213#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1214msgid "(Cisco)-HDLC"
1215msgstr "(Cisco)-HDLC"
1216
1217#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1218msgid "LAPB"
1219msgstr "LAPB"
1220
1221#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1222msgid "IPIP Tunnel"
1223msgstr "IPIP-tunell"
1224
1225#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
1226msgid "Frame Relay Access Device"
1227msgstr "Frame Relay Access-eining"
1228
1229#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
1230msgid "Local Loopback"
1231msgstr "Lokal sløyfe"
1232
1233#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
1234msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1235msgstr "Fiberdistribuert datagrensesnitt"
1236
1237#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
1238msgid "IPv6-in-IPv4"
1239msgstr "IPv6 i IPv4"
1240
1241#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
1242msgid "HIPPI"
1243msgstr "HIPPI"
1244
1245#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
1246msgid "Ash"
1247msgstr "Ash"
1248
1249#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
1250msgid "Econet"
1251msgstr "Econet"
1252
1253#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1254msgid "IrLAP"
1255msgstr "IrLAP"
1256
1257#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
10862fa6 1258#, c-format
1ea75322
DB
1259msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1260msgstr "SIOCGIFCONF-feil: %s"
10862fa6 1261
1ea75322 1262#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
10862fa6 1263#, c-format
1ea75322
DB
1264msgid "No network devices found"
1265msgstr "Fann ikkje nokon nettverkseiningar"
1266
1267#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1268#, c-format
1269msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1270msgstr "Klarte ikkje opna «/proc/net/dev»: %s"
1271
1272#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
1273msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1274msgstr "Klarte ikkje tolka «/proc/net/dev». Ukjent format."
1275
1276#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
1277#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
1278#, c-format
1279msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1280msgstr "Klarte ikkje tolka grensesnittnamnet frå «%s»"
1281
1282#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
1283#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
1284#, c-format
1285msgid ""
1286"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1287"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
10862fa6 1288msgstr ""
ca14ea2b
DB
1289"Klarte ikkje tolka grensesnittstatistikk frå «%s» (prx_idx = %d; ptx_idx = "
1290"%d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;)"
1ea75322
DB
1291
1292#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
1293msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1294msgstr "Klarte ikkje tolka «/proc/net/wireless». Ukjent format."
1295
1296#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
1297#, c-format
1298msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1299msgstr "Klarte ikkje tolka trådlausdetaljar frå «%s» (link_idx = %d;)"
1300
1301#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
1302#, c-format
1303msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1304msgstr "Klarte ikkje kopla til grensesnittet, «%s»"
1305
1306#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
1307#, c-format
1308msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1309msgstr "Klarte ikkje senda ioctl til grensesnittet, «%s»"
10862fa6 1310
1ea75322 1311#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
10862fa6 1312#, c-format
1ea75322
DB
1313msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1314msgstr "Klarte ikkje tolka kommandolinja «%s»: %s"
1315
1316#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
1317msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1318msgstr "Klarte ikkje tolka utdata frå «netstat». Ukjent format."
1319
1320#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1321msgid "Disconnected"
1322msgstr "Kopla frå"
1323
1324#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1325msgid "Idle"
1326msgstr "Inaktiv"
1327
1328#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1329msgid "Sending"
1330msgstr "Sender"
1331
1332#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1333msgid "Receiving"
1334msgstr "Tek imot"
1335
1336#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1337msgid "Sending/Receiving"
1338msgstr "Sender / tek imot"
1339
0f7f2ef3 1340#: ../src/plugins/batt/batt.c:133
10862fa6 1341msgid "No batteries found"
1ea75322
DB
1342msgstr "Fann ikkje nokon batteri"
1343
0f7f2ef3 1344#: ../src/plugins/batt/batt.c:179
1ea75322
DB
1345#, c-format
1346msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1347msgstr "Batteri: %d %% lada – %d.%02d til det er fullt"
1348
0f7f2ef3 1349#: ../src/plugins/batt/batt.c:190
1ea75322
DB
1350#, c-format
1351msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1352msgstr "Batteri: %d %% lada – %d.%02d igjen"
10862fa6 1353
0f7f2ef3 1354#: ../src/plugins/batt/batt.c:196
1ea75322
DB
1355#, c-format
1356msgid "Battery: %d%% charged"
1357msgstr "Batteri: %d %% lada"
1358
0f7f2ef3 1359#: ../src/plugins/batt/batt.c:554
10862fa6 1360msgid "Hide if there is no battery"
1ea75322 1361msgstr "Gøym viss det ikkje er noko batteri"
10862fa6 1362
0f7f2ef3 1363#: ../src/plugins/batt/batt.c:556
10862fa6 1364msgid "Alarm command"
1ea75322 1365msgstr "Alarmkommando"
10862fa6 1366
0f7f2ef3 1367#: ../src/plugins/batt/batt.c:557
10862fa6 1368msgid "Alarm time (minutes left)"
1ea75322 1369msgstr "Alarmtid (minutt igjen)"
10862fa6 1370
0f7f2ef3 1371#: ../src/plugins/batt/batt.c:558
10862fa6 1372msgid "Background color"
1ea75322 1373msgstr "Bakgrunnsfarge"
10862fa6 1374
0f7f2ef3 1375#: ../src/plugins/batt/batt.c:559
10862fa6 1376msgid "Charging color 1"
1ea75322 1377msgstr "Ladefarge 1"
10862fa6 1378
0f7f2ef3 1379#: ../src/plugins/batt/batt.c:560
10862fa6 1380msgid "Charging color 2"
1ea75322 1381msgstr "Ladefarge 2"
10862fa6 1382
0f7f2ef3 1383#: ../src/plugins/batt/batt.c:561
10862fa6 1384msgid "Discharging color 1"
1ea75322 1385msgstr "Utladingsfarge 1"
10862fa6 1386
0f7f2ef3 1387#: ../src/plugins/batt/batt.c:562
10862fa6 1388msgid "Discharging color 2"
1ea75322 1389msgstr "Utladingsfarge 2"
10862fa6 1390
0f7f2ef3 1391#: ../src/plugins/batt/batt.c:563
10862fa6 1392msgid "Border width"
1ea75322 1393msgstr "Breidd på kantlinje"
10862fa6 1394
0f7f2ef3 1395#: ../src/plugins/batt/batt.c:593
10862fa6 1396msgid "Battery Monitor"
1ea75322 1397msgstr "Batteriovervaking"
10862fa6 1398
0f7f2ef3 1399#: ../src/plugins/batt/batt.c:595
10862fa6 1400msgid "Display battery status using ACPI"
1ea75322 1401msgstr "Vis batteristatus med ACPI"
10862fa6 1402
0f7f2ef3 1403#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:258
10862fa6 1404msgid "Show CapsLock"
1ea75322 1405msgstr "Vis «Caps Lock»-status"
10862fa6 1406
0f7f2ef3 1407#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:259
10862fa6 1408msgid "Show NumLock"
1ea75322 1409msgstr "Vis «Num Lock»-status"
10862fa6 1410
0f7f2ef3 1411#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:260
10862fa6 1412msgid "Show ScrollLock"
1ea75322 1413msgstr "Show «Scroll Lock»-status"
10862fa6 1414
0f7f2ef3 1415#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:295
1ea75322
DB
1416msgid "Keyboard LED"
1417msgstr "Lysdiodar for tastatur"
10862fa6 1418
0f7f2ef3 1419#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:297
10862fa6 1420msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
ca14ea2b
DB
1421msgstr ""
1422"Lysdiodeindikatorar for tastane «Caps Lock», «Num Lock» og «Scroll Lock»"
1423
f8c25730 1424#. A label to allow for click through
5d26221e 1425#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:698
f8c25730
DB
1426msgid "No Indicators"
1427msgstr ""
ca14ea2b 1428
5d26221e 1429#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:897
f8c25730
DB
1430#, fuzzy
1431msgid "Indicator Applications"
1432msgstr "Program"
ca14ea2b 1433
5d26221e 1434#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:898
f8c25730
DB
1435msgid "Clock Indicator"
1436msgstr ""
ca14ea2b 1437
5d26221e 1438#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:899
f8c25730
DB
1439msgid "Messaging Menu"
1440msgstr ""
ca14ea2b 1441
5d26221e 1442#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:900
f8c25730
DB
1443#, fuzzy
1444msgid "Network Menu"
1445msgstr "Mappemeny"
ca14ea2b 1446
5d26221e 1447#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:901
f8c25730
DB
1448msgid "Session Menu"
1449msgstr ""
ca14ea2b 1450
5d26221e 1451#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:902
f8c25730
DB
1452msgid "Sound Menu"
1453msgstr ""
ca14ea2b 1454
5d26221e 1455#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:928
f8c25730
DB
1456msgid "Indicator applets"
1457msgstr ""
ca14ea2b 1458
5d26221e 1459#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:930
f8c25730
DB
1460#, fuzzy
1461msgid "Add indicator applets to the panel"
1462msgstr "Legg ei skiljelinje til panelet"
ca14ea2b 1463
0f7f2ef3 1464#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:277
5d26221e
DB
1465#, c-format
1466msgid "CPU usage: %.2f%%"
1467msgstr ""
1468
0f7f2ef3 1469#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:360
5d26221e
DB
1470#, c-format
1471msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
1472msgstr ""
1473
1474#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:712
f8c25730
DB
1475#, fuzzy
1476msgid "CPU color"
1477msgstr "Sjølvvald farge"
ca14ea2b 1478
5d26221e 1479#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:713
f8c25730
DB
1480#, fuzzy
1481msgid "Display RAM usage"
1482msgstr "Vis prosessorbruk"
ca14ea2b 1483
5d26221e 1484#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:714
f8c25730
DB
1485msgid "RAM color"
1486msgstr ""
ca14ea2b 1487
5d26221e
DB
1488#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:715
1489#, fuzzy
1490msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
1491msgstr "Handling ved klikk (standard: vis kalender)"
1492
1493#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:808
f8c25730
DB
1494#, fuzzy
1495msgid "Resource monitors"
1496msgstr "Grensesnittet som skal overvakast"
ca14ea2b 1497
5d26221e 1498#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:810
f8c25730
DB
1499msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1500msgstr ""
ca14ea2b 1501
5d26221e 1502#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:720
f8c25730
DB
1503msgid "WNCKPager"
1504msgstr ""
1ea75322 1505
5d26221e 1506#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:722
f8c25730
DB
1507#, fuzzy
1508msgid "WNCKpager plugin"
1509msgstr "Enkel skrivebordsbytar"
24d886e1 1510
0f7f2ef3
AL
1511#~ msgid "<b>Icon</b>"
1512#~ msgstr "<b>Ikon</b>"
1513
1514#~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
1515#~ msgstr "Set opp tastaturoppsett-bytar"
1516
1517#~ msgid "image"
1518#~ msgstr "bilete"
1519
1520#~ msgid "text"
1521#~ msgstr "tekst"
1522
1523#~ msgid "Per application settings"
1524#~ msgstr "Etter programinnstillingane"
1525
1526#~ msgid "Default layout:"
1527#~ msgstr "Standardoppsett:"
1528
24d886e1
DB
1529#~ msgid "Available Applications"
1530#~ msgstr "Tilgjengelege program"
1531
bfba7517
DB
1532#~ msgid "Left\t"
1533#~ msgstr "Til venstre\t"
1534
1535#~ msgid "Top\t"
1536#~ msgstr "Oppe\t"
1537
1ea75322
DB
1538#~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
1539#~ msgstr "Fann ikkje biletfila: %s"