Adding debian version 0.5.5-4.
[debian/lxpanel.git] / po / nn.po
CommitLineData
1ea75322
DB
1# Translation of lxpanel to Norwegian Nynorsk
2# Copyright © 2009 Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
3# This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
4# Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2009.
10862fa6 5#
10862fa6
DB
6msgid ""
7msgstr ""
1ea75322 8"Project-Id-Version: lxpanel\n"
10862fa6 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
934ecce5
DB
10"POT-Creation-Date: 2010-02-02 01:32+0100\n"
11"PO-Revision-Date: 2009-12-31 00:14+0100\n"
1ea75322
DB
12"Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
13"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
10862fa6
DB
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
bfba7517 18"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
10862fa6
DB
19
20#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
1ea75322
DB
21#, no-c-format
22msgid "% Percent"
23msgstr "% prosent"
10862fa6
DB
24
25#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:3
1ea75322
DB
26msgid "<b>Automatic hiding</b>"
27msgstr "<b>Automatisk gøyimg</b>"
10862fa6
DB
28
29#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
1ea75322
DB
30msgid "<b>Background</b>"
31msgstr "<b>Bakgrunn</b>"
10862fa6
DB
32
33#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
1ea75322
DB
34msgid "<b>Font</b>"
35msgstr "<b>Skrift</b>"
10862fa6
DB
36
37#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
1ea75322
DB
38msgid "<b>Icon</b>"
39msgstr "<b>Ikon</b>"
10862fa6
DB
40
41#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
1ea75322
DB
42msgid "<b>Position</b>"
43msgstr "<b>Plassering</b>"
10862fa6
DB
44
45#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
1ea75322
DB
46msgid "<b>Properties</b>"
47msgstr "<b>Eigenskapar</b>"
10862fa6
DB
48
49#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
1ea75322
DB
50msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
51msgstr "<b>Vel føretrekte program</b>"
52
53#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
54msgid "<b>Size</b>"
55msgstr "<b>Storleik</b>"
10862fa6
DB
56
57#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
1ea75322
DB
58msgid "Advanced"
59msgstr "Avansert"
10862fa6 60
1ea75322
DB
61#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
62msgid "Alignment:"
63msgstr "Justering:"
64
65#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
66msgid "Appearance"
67msgstr "Utsjånad"
68
934ecce5 69#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:14 ../src/panel.c:1021
1ea75322
DB
70msgid "Bottom"
71msgstr "Nede"
10862fa6
DB
72
73#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
1ea75322
DB
74msgid "Center"
75msgstr "I midten"
10862fa6
DB
76
77#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
1ea75322
DB
78msgid "Custom color"
79msgstr "Sjølvvald farge"
10862fa6
DB
80
81#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
1ea75322
DB
82msgid "Dynamic"
83msgstr "Dynamisk"
10862fa6
DB
84
85#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
1ea75322
DB
86msgid "Edge:"
87msgstr "Plassering:"
10862fa6
DB
88
89#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
1ea75322
DB
90msgid "File Manager:"
91msgstr "Filhandsamar:"
10862fa6
DB
92
93#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
1ea75322
DB
94msgid "Geometry"
95msgstr "Geometri"
10862fa6 96
934ecce5 97#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:21 ../src/panel.c:1011 ../src/panel.c:1019
1ea75322
DB
98msgid "Height:"
99msgstr "Høgd:"
10862fa6 100
1ea75322
DB
101#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
102msgid "Image"
103msgstr "Bilete"
104
934ecce5 105#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23 ../src/panel.c:1013
1ea75322
DB
106msgid "Left"
107msgstr "Til venstre"
108
109#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
10862fa6 110msgid "Logout Command:"
1ea75322 111msgstr "Utloggingskommando:"
10862fa6 112
bfba7517 113#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
10862fa6 114msgid "Make window managers treat the panel as dock"
1ea75322 115msgstr "Få vindaugshandsamarar til å handtera panel som ein dokk"
10862fa6 116
bfba7517 117#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
10862fa6 118msgid "Margin:"
1ea75322 119msgstr "Marg:"
10862fa6 120
bfba7517 121#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
1ea75322
DB
122msgid "Minimize panel when not in use"
123msgstr "Minimer panel når det ikkje er i bruk"
10862fa6 124
bfba7517 125#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
10862fa6 126msgid "Panel Applets"
1ea75322 127msgstr "Panelprogram"
10862fa6 128
bfba7517 129#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
10862fa6 130msgid "Panel Preferences"
1ea75322 131msgstr "Paneloppsett"
10862fa6 132
bfba7517 133#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
10862fa6 134msgid "Pixels"
1ea75322 135msgstr "pikslar"
10862fa6 136
bfba7517 137#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
10862fa6 138msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
1ea75322 139msgstr "Reserver plass, og ikkje dekk av maksimerte vindauge"
10862fa6 140
934ecce5 141#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../src/panel.c:1014
1ea75322
DB
142msgid "Right"
143msgstr "Til høgre"
144
bfba7517 145#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
10862fa6 146msgid "Select an image file"
1ea75322
DB
147msgstr "Vel biletfil"
148
bfba7517 149#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
1ea75322
DB
150msgid "Size when minimized"
151msgstr "Storleik når minimert"
10862fa6 152
bfba7517 153#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
1ea75322
DB
154msgid "Solid color (with opacity)"
155msgstr "Heildekkjande farge (med gjennomsikt)"
10862fa6 156
bfba7517 157#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
1ea75322
DB
158msgid "System theme"
159msgstr "Systemtema"
10862fa6 160
bfba7517 161#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
1ea75322
DB
162msgid "Terminal Emulator:"
163msgstr "Terminalemulator:"
164
934ecce5 165#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38 ../src/panel.c:1020
bfba7517
DB
166msgid "Top"
167msgstr "Oppe"
1ea75322 168
934ecce5 169#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39 ../src/panel.c:1012 ../src/panel.c:1018
10862fa6 170msgid "Width:"
1ea75322
DB
171msgstr "Breidd:"
172
bfba7517 173#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
1ea75322
DB
174msgid "pixels"
175msgstr "pikslar"
176
177#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
bfba7517 178#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:2
1ea75322
DB
179#, no-c-format
180msgid "0%"
181msgstr "0 %"
182
183#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
bfba7517 184#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:3
1ea75322
DB
185msgid "<b>Activity</b>"
186msgstr "<b>Aktivitet</b>"
187
188#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
bfba7517 189#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:4
1ea75322
DB
190msgid "<b>Connection</b>"
191msgstr "<b>Samband</b>"
192
193#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
bfba7517 194#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:5
1ea75322
DB
195msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
196msgstr "<b>Internett-protokoll (IPv4)</b>"
197
198#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
bfba7517 199#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:6
1ea75322
DB
200msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
201msgstr "<b>Internett-protokoll (IPv6)</b>"
202
203#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
bfba7517 204#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:7
1ea75322
DB
205msgid "<b>Network Device</b>"
206msgstr "<b>Nettverkseining</b>"
207
208#: ../data/ui/netstatus.glade.h:8
bfba7517 209#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:8
1ea75322
DB
210msgid "<b>Signal Strength</b>"
211msgstr "<b>Signalstyrke</b>"
212
213#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
bfba7517 214#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:9
1ea75322
DB
215msgid "Address:"
216msgstr "Adresse:"
217
218#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10 ../src/plugins/netstat/netstat.c:319
219#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:330
bfba7517 220#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:10
1ea75322
DB
221msgid "Broadcast:"
222msgstr "Kringkasting:"
223
224#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
bfba7517 225#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:11
1ea75322
DB
226msgid "Con_figure"
227msgstr "_Set opp"
228
229#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
bfba7517 230#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:12
1ea75322
DB
231msgid "Destination:"
232msgstr "Mål:"
233
234#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
bfba7517 235#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:13
1ea75322
DB
236msgid "General"
237msgstr "Generelt"
238
239#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14
bfba7517 240#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:14
1ea75322
DB
241msgid "Received:"
242msgstr "Motteke:"
243
244#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
bfba7517 245#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:15
1ea75322
DB
246msgid "Scope:"
247msgstr "Omfang:"
248
249#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
bfba7517 250#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:16
1ea75322
DB
251msgid "Sent:"
252msgstr "Sendt:"
253
254#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
bfba7517 255#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:17
1ea75322
DB
256msgid "Status:"
257msgstr "Status:"
258
259#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
bfba7517 260#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:18
1ea75322
DB
261msgid "Subnet Mask:"
262msgstr "Subnet-maske:"
263
264#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
bfba7517 265#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:19
1ea75322
DB
266msgid "Support"
267msgstr "Støtte"
10862fa6 268
1ea75322 269#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
bfba7517 270#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:20
1ea75322
DB
271msgid "Type:"
272msgstr "Type:"
273
274#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
bfba7517 275#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:21
1ea75322
DB
276msgid "_Name:"
277msgstr "_Namn:"
278
bfba7517 279#: ../data/ui/launchbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchbar.c:831
1ea75322
DB
280msgid "Application Launch Bar"
281msgstr "Programstartlinje"
282
283#: ../data/ui/launchbar.glade.h:2
284msgid "Applications"
285msgstr "Program"
286
287#: ../data/ui/launchbar.glade.h:3
288msgid "Available Applications"
289msgstr "Tilgjengelege program"
290
291#: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:299
10862fa6 292msgid "Run"
1ea75322 293msgstr "Køyr"
10862fa6
DB
294
295#: ../src/configurator.c:56
296msgid "Restart"
1ea75322 297msgstr "Start på nytt"
10862fa6
DB
298
299#: ../src/configurator.c:57
300msgid "Logout"
1ea75322 301msgstr "Logg ut"
10862fa6 302
bfba7517 303#: ../src/configurator.c:448
10862fa6 304msgid "Currently loaded plugins"
1ea75322 305msgstr "Lasta programtillegg"
10862fa6 306
bfba7517 307#: ../src/configurator.c:457
10862fa6 308msgid "Stretch"
1ea75322 309msgstr "Strekk"
10862fa6 310
bfba7517 311#: ../src/configurator.c:562
10862fa6 312msgid "Add plugin to panel"
1ea75322 313msgstr "Legg tillegget til panelet"
10862fa6 314
bfba7517 315#: ../src/configurator.c:590
10862fa6 316msgid "Available plugins"
1ea75322 317msgstr "Tilgjengelege tillegg"
10862fa6 318
bfba7517 319#: ../src/configurator.c:1143
10862fa6 320msgid "Logout command is not set"
1ea75322 321msgstr "Utloggingskommandoen er ikkje vald"
10862fa6 322
bfba7517 323#: ../src/configurator.c:1196
1ea75322
DB
324msgid "Select a directory"
325msgstr "Vel mappe"
326
bfba7517 327#: ../src/configurator.c:1196 ../src/configurator.c:1287
10862fa6 328msgid "Select a file"
1ea75322 329msgstr "Vel fil"
10862fa6 330
bfba7517 331#: ../src/configurator.c:1314
10862fa6 332msgid "_Browse"
1ea75322 333msgstr "_Bla gjennom"
10862fa6 334
bfba7517 335#: ../src/panel.c:634
10862fa6
DB
336msgid ""
337"Really delete this panel?\n"
338"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
339msgstr ""
1ea75322
DB
340"Er du sikker på at du vil sletta dette panelet?\n"
341"<b>Åtvaring: Du kan ikkje angra denne handlinga.</b>"
10862fa6 342
bfba7517 343#: ../src/panel.c:636
10862fa6 344msgid "Confirm"
1ea75322
DB
345msgstr "Stadfest"
346
347#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
bfba7517 348#: ../src/panel.c:668
1ea75322
DB
349msgid "translator-credits"
350msgstr "Karl Ove Hufthammer"
351
bfba7517 352#: ../src/panel.c:673
1ea75322
DB
353msgid "LXPanel"
354msgstr "LXPanel"
355
bfba7517 356#: ../src/panel.c:675
1ea75322
DB
357msgid "Copyright (C) 2008-2009"
358msgstr "Copyright © 2008–2009"
10862fa6 359
bfba7517 360#: ../src/panel.c:676
1ea75322
DB
361msgid "Desktop panel for LXDE project"
362msgstr "Skrivebordspanel for LXDE-prosjektet"
363
bfba7517 364#: ../src/panel.c:699
10862fa6 365msgid "Add / Remove Panel Items"
1ea75322 366msgstr "Legg til / fjern paneloppføringar"
10862fa6 367
bfba7517 368#: ../src/panel.c:707
10862fa6
DB
369#, c-format
370msgid "Remove \"%s\" From Panel"
1ea75322 371msgstr "Fjern «%s» frå panelet"
10862fa6 372
bfba7517 373#: ../src/panel.c:719
10862fa6 374msgid "Panel Settings"
1ea75322 375msgstr "Paneloppsett"
10862fa6 376
bfba7517 377#: ../src/panel.c:725
1ea75322
DB
378msgid "Create New Panel"
379msgstr "Lag nytt panel"
380
bfba7517 381#: ../src/panel.c:736
10862fa6 382msgid "Delete This Panel"
1ea75322
DB
383msgstr "Fjern dette panelet"
384
bfba7517 385#: ../src/panel.c:747
1ea75322
DB
386msgid "About"
387msgstr "Om"
10862fa6 388
bfba7517 389#: ../src/panel.c:755
10862fa6 390msgid "Panel"
1ea75322 391msgstr "Panel"
10862fa6 392
bfba7517 393#: ../src/panel.c:768
10862fa6
DB
394#, c-format
395msgid "\"%s\" Settings"
1ea75322
DB
396msgstr "«%s»-oppsett"
397
934ecce5 398#: ../src/panel.c:1420
10862fa6
DB
399#, c-format
400msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
1ea75322 401msgstr "lxpanel %s – lett GTK2+-panel for UNIX-skrivebord\n"
10862fa6 402
934ecce5 403#: ../src/panel.c:1421
10862fa6
DB
404#, c-format
405msgid "Command line options:\n"
1ea75322 406msgstr "Kommandolinjeval:\n"
10862fa6 407
934ecce5 408#: ../src/panel.c:1422
10862fa6
DB
409#, c-format
410msgid " --help -- print this help and exit\n"
1ea75322 411msgstr " --help -- Vis denne hjelpeteksten, og så avslutt.\n"
10862fa6 412
934ecce5 413#: ../src/panel.c:1423
10862fa6
DB
414#, c-format
415msgid " --version -- print version and exit\n"
1ea75322 416msgstr " --version -- Vis versjonsinformasjon, og så avslutt.\n"
10862fa6 417
934ecce5 418#: ../src/panel.c:1424
10862fa6
DB
419#, c-format
420msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
1ea75322 421msgstr " --log <number> -- Bruk loggnivået 0–5 (0 = ingen, 5 = pratsom).\n"
10862fa6 422
1ea75322 423#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
934ecce5 424#: ../src/panel.c:1426
10862fa6
DB
425#, c-format
426msgid " --profile name -- use specified profile\n"
1ea75322 427msgstr " --profile name -- Bruk den valde profilen.\n"
10862fa6 428
934ecce5 429#: ../src/panel.c:1428
10862fa6
DB
430#, c-format
431msgid " -h -- same as --help\n"
1ea75322 432msgstr " -h -- Det same som «--help».\n"
10862fa6 433
934ecce5 434#: ../src/panel.c:1429
10862fa6
DB
435#, c-format
436msgid " -p -- same as --profile\n"
1ea75322 437msgstr " -p -- Det same som «--profile».\n"
10862fa6 438
934ecce5 439#: ../src/panel.c:1430
10862fa6
DB
440#, c-format
441msgid " -v -- same as --version\n"
1ea75322 442msgstr " -v -- Det same som «--version».\n"
10862fa6 443
1ea75322 444#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
934ecce5 445#: ../src/panel.c:1432
10862fa6
DB
446#, c-format
447msgid ""
448"\n"
449"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
450"\n"
451msgstr ""
1ea75322
DB
452"\n"
453"Sjå http://lxde.org/ for meir informasjon.\n"
454"\n"
10862fa6 455
1ea75322 456#: ../src/gtk-run.c:312
10862fa6 457msgid "Enter the command you want to execute:"
1ea75322 458msgstr "Skriv inn kommandoen du vil køyra:"
10862fa6 459
1ea75322 460#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:268
10862fa6 461msgid "CPU Usage Monitor"
1ea75322 462msgstr "Overvaking av prosessorbruk"
10862fa6 463
1ea75322 464#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:270
10862fa6 465msgid "Display CPU usage"
1ea75322 466msgstr "Vis prosessorbruk"
10862fa6 467
bfba7517
DB
468#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:207 ../src/plugins/dclock.c:314
469msgid "Bold font"
470msgstr "Halvfeit skrift"
471
472#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:208
473msgid "Display desktop names"
934ecce5 474msgstr "Vis skrivebordsnamn"
bfba7517
DB
475
476#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:235
1ea75322
DB
477msgid "Desktop Number / Workspace Name"
478msgstr "Skrivebordsnummer / namn på arbeidsområde"
10862fa6 479
bfba7517 480#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:237
10862fa6 481msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
1ea75322 482msgstr "Vis arbeidsområdenummer – av cmeury@users.sf.net"
10862fa6
DB
483
484#: ../src/plugins/image.c:177
485msgid "Display Image and Tooltip"
1ea75322 486msgstr "Vis bilete og verktøytips"
10862fa6 487
bfba7517 488#: ../src/plugins/launchbar.c:833
10862fa6 489msgid "Bar with buttons to launch application"
1ea75322 490msgstr "Linje med knappar for å starta program"
10862fa6 491
1ea75322 492#. Add Raise menu item.
934ecce5 493#: ../src/plugins/taskbar.c:1712
1ea75322
DB
494msgid "_Raise"
495msgstr "_Hev"
10862fa6 496
1ea75322 497#. Add Restore menu item.
934ecce5 498#: ../src/plugins/taskbar.c:1717
1ea75322
DB
499msgid "R_estore"
500msgstr "_Gjenopprett"
10862fa6 501
1ea75322 502#. Add Maximize menu item.
934ecce5 503#: ../src/plugins/taskbar.c:1722
1ea75322
DB
504msgid "Ma_ximize"
505msgstr "_Maksimer"
10862fa6 506
1ea75322 507#. Add Iconify menu item.
934ecce5 508#: ../src/plugins/taskbar.c:1727
1ea75322
DB
509msgid "Ico_nify"
510msgstr "M_inimer"
10862fa6 511
934ecce5 512#: ../src/plugins/taskbar.c:1746
1ea75322
DB
513#, c-format
514msgid "Workspace _%d"
515msgstr "Arbeidsområde _%d"
516
934ecce5 517#: ../src/plugins/taskbar.c:1751
10862fa6
DB
518#, c-format
519msgid "Workspace %d"
1ea75322 520msgstr "Arbeidsområde %d"
10862fa6 521
1ea75322 522#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
934ecce5 523#: ../src/plugins/taskbar.c:1765
1ea75322
DB
524msgid "_All workspaces"
525msgstr "_Alle arbeidsområde"
10862fa6 526
1ea75322 527#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
934ecce5 528#: ../src/plugins/taskbar.c:1771
1ea75322
DB
529msgid "_Move to Workspace"
530msgstr "_Flytt til arbeidsområde"
10862fa6 531
1ea75322 532#. Add Close menu item. By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
934ecce5 533#: ../src/plugins/taskbar.c:1777
1ea75322
DB
534msgid "_Close Window"
535msgstr "_Lukk vindauge"
10862fa6 536
934ecce5 537#: ../src/plugins/taskbar.c:1980
10862fa6 538msgid "Show tooltips"
1ea75322 539msgstr "Vis verktøytips"
10862fa6 540
934ecce5 541#: ../src/plugins/taskbar.c:1981
10862fa6 542msgid "Icons only"
1ea75322 543msgstr "Berre ikon"
10862fa6 544
934ecce5 545#: ../src/plugins/taskbar.c:1982
1ea75322
DB
546msgid "Flat buttons"
547msgstr "Flate knappar"
10862fa6 548
934ecce5 549#: ../src/plugins/taskbar.c:1983
10862fa6 550msgid "Show windows from all desktops"
1ea75322 551msgstr "Vis vindauge frå alle skriveborda"
10862fa6 552
934ecce5 553#: ../src/plugins/taskbar.c:1984
10862fa6 554msgid "Use mouse wheel"
1ea75322 555msgstr "Bruk mushjul"
10862fa6 556
934ecce5 557#: ../src/plugins/taskbar.c:1985
10862fa6 558msgid "Flash when there is any window requiring attention"
1ea75322 559msgstr "Blink når vindauge krev merksemd"
10862fa6 560
934ecce5 561#: ../src/plugins/taskbar.c:1986
1ea75322
DB
562msgid "Combine multiple application windows into a single button"
563msgstr "Slå saman fleire programvindauge til éin knapp"
10862fa6 564
934ecce5 565#: ../src/plugins/taskbar.c:1987
1ea75322
DB
566msgid "Maximum width of task button"
567msgstr "Maksbreidd på oppgåveknapp"
568
934ecce5 569#: ../src/plugins/taskbar.c:1988
10862fa6 570msgid "Spacing"
1ea75322 571msgstr "Mellomrom"
10862fa6 572
934ecce5 573#: ../src/plugins/taskbar.c:2045
10862fa6 574msgid "Task Bar (Window List)"
1ea75322 575msgstr "Oppgåvelinje (vindaugsliste)"
10862fa6 576
934ecce5 577#: ../src/plugins/taskbar.c:2047
10862fa6
DB
578msgid ""
579"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
580"focus"
581msgstr ""
bfba7517 582"Oppgåvelinja viser alle opne vindauge, og lèt deg minimera dei, rulla dei "
1ea75322 583"opp eller fokusera på dei"
10862fa6 584
bfba7517 585#: ../src/plugins/dclock.c:310
10862fa6 586msgid "Clock Format"
1ea75322 587msgstr "Klokkeformat"
10862fa6 588
bfba7517 589#: ../src/plugins/dclock.c:311
10862fa6 590msgid "Tooltip Format"
1ea75322 591msgstr "Verktøytipsformat"
10862fa6 592
bfba7517 593#: ../src/plugins/dclock.c:312
bfba7517 594msgid "Format codes: man 3 strftime; \\n for line break"
934ecce5 595msgstr "Formatkodar: «man 3 strftime», og «\\n» for linjeskift"
10862fa6 596
bfba7517 597#: ../src/plugins/dclock.c:313
1ea75322
DB
598msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
599msgstr "Handling ved klikk (standard: vis kalender)"
600
bfba7517 601#: ../src/plugins/dclock.c:315
bfba7517 602msgid "Tooltip only"
934ecce5 603msgstr "Berre verktøytips"
10862fa6 604
bfba7517 605#: ../src/plugins/dclock.c:343
10862fa6 606msgid "Digital Clock"
1ea75322 607msgstr "Digital klokke"
10862fa6 608
bfba7517 609#: ../src/plugins/dclock.c:345
1ea75322
DB
610msgid "Display digital clock and tooltip"
611msgstr "Vis digitalklokke og verktøytips"
10862fa6 612
bfba7517 613#: ../src/plugins/menu.c:373
10862fa6 614msgid "Add to desktop"
1ea75322 615msgstr "Legg til skrivebord"
10862fa6 616
bfba7517 617#: ../src/plugins/menu.c:383
10862fa6 618msgid "Properties"
1ea75322 619msgstr "Eigenskapar"
10862fa6 620
bfba7517 621#: ../src/plugins/menu.c:993 ../src/plugins/dirmenu.c:367
10862fa6 622msgid "Icon"
1ea75322 623msgstr "Ikon"
10862fa6 624
bfba7517 625#: ../src/plugins/menu.c:1010
10862fa6 626msgid "Menu"
1ea75322 627msgstr "Meny"
10862fa6 628
bfba7517 629#: ../src/plugins/menu.c:1012
1ea75322
DB
630msgid "Application Menu"
631msgstr "Programmeny"
10862fa6 632
1ea75322 633#: ../src/plugins/separator.c:98
10862fa6 634msgid "Separator"
1ea75322 635msgstr "Skiljelinje"
10862fa6 636
1ea75322 637#: ../src/plugins/separator.c:100
10862fa6 638msgid "Add a separator to the panel"
1ea75322 639msgstr "Legg ei skiljelinje til panelet"
10862fa6 640
1ea75322 641#: ../src/plugins/pager.c:797
10862fa6 642msgid "Desktop Pager"
1ea75322 643msgstr "Skrivebordsbytar"
10862fa6 644
1ea75322 645#: ../src/plugins/pager.c:799
10862fa6 646msgid "Simple pager plugin"
1ea75322 647msgstr "Enkel skrivebordsbytar"
10862fa6 648
1ea75322 649#: ../src/plugins/space.c:121 ../src/plugins/batt/batt.c:590
10862fa6 650msgid "Size"
1ea75322 651msgstr "Storleik"
10862fa6 652
1ea75322
DB
653#: ../src/plugins/space.c:139
654msgid "Spacer"
655msgstr "Mellomrom"
10862fa6 656
1ea75322 657#: ../src/plugins/space.c:141
10862fa6 658msgid "Allocate space"
1ea75322 659msgstr "Legg til mellomrom"
10862fa6 660
1ea75322
DB
661#: ../src/plugins/tray.c:702
662msgid "System Tray"
663msgstr "Systemtrau"
10862fa6 664
1ea75322
DB
665#: ../src/plugins/tray.c:704
666msgid "System tray"
667msgstr "Systemtrau"
10862fa6 668
1ea75322 669#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:283
10862fa6 670msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
1ea75322 671msgstr "Set opp tastaturoppsett-bytar"
10862fa6 672
1ea75322 673#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:298
10862fa6 674msgid "Show layout as"
1ea75322 675msgstr "Vis oppsettet som"
10862fa6 676
1ea75322 677#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:313
10862fa6 678msgid "image"
1ea75322 679msgstr "bilete"
10862fa6 680
1ea75322 681#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:314
10862fa6 682msgid "text"
1ea75322 683msgstr "tekst"
10862fa6 684
1ea75322 685#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:321
10862fa6 686msgid "Per application settings"
1ea75322 687msgstr "Etter programinnstillingane"
10862fa6 688
1ea75322
DB
689#. Create a check button as the child of the vertical box.
690#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:336
10862fa6 691msgid "_Remember layout for each application"
1ea75322 692msgstr "_Hugs oppsettet for kvart program"
10862fa6 693
1ea75322
DB
694#. Create a label as the child of the horizontal box.
695#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:346
10862fa6 696msgid "Default layout:"
1ea75322 697msgstr "Standardoppsett:"
10862fa6 698
1ea75322
DB
699#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:397
700msgid "Keyboard Layout Switcher"
701msgstr "Tastaturoppsett-bytar"
10862fa6 702
1ea75322 703#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:399
10862fa6 704msgid "Switch between available keyboard layouts"
1ea75322 705msgstr "Byt mellom tilgjengelege tastaturoppsett"
10862fa6 706
bfba7517 707#: ../src/plugins/wincmd.c:204
1ea75322 708msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
10862fa6 709msgstr ""
bfba7517
DB
710"Venstreklikk for å minimera alle vindauga. Midtklikk for å rulla dei opp."
711
712#: ../src/plugins/wincmd.c:234
713msgid "Alternately iconify/shade and raise"
714msgstr "Byt mellom å minimera / rulla opp og gjenoppretta"
10862fa6 715
bfba7517 716#: ../src/plugins/wincmd.c:263
10862fa6 717msgid "Minimize All Windows"
1ea75322 718msgstr "Minimer alle vindauge"
10862fa6 719
bfba7517 720#: ../src/plugins/wincmd.c:265
10862fa6
DB
721msgid ""
722"Sends commands to all desktop windows.\n"
1ea75322 723"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
10862fa6 724msgstr ""
1ea75322
DB
725"Send kommandoar til alle skrivebordsvindauga.\n"
726"Dei støtta kommandoane er «iconify» og «shade»."
10862fa6 727
1ea75322 728#: ../src/plugins/dirmenu.c:200
10862fa6 729msgid "Open in _Terminal"
1ea75322 730msgstr "Opna i _terminal"
10862fa6 731
1ea75322
DB
732#: ../src/plugins/dirmenu.c:365
733msgid "Directory"
734msgstr "Mappe"
735
736#: ../src/plugins/dirmenu.c:366
737msgid "Label"
738msgstr "Merkelapp"
739
740#: ../src/plugins/dirmenu.c:397
10862fa6 741msgid "Directory Menu"
1ea75322 742msgstr "Mappemeny"
10862fa6 743
1ea75322 744#: ../src/plugins/dirmenu.c:399
10862fa6 745msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
1ea75322 746msgstr "Bla gjennom mappetreet via ein meny (utviklar: PCMan)"
10862fa6 747
bfba7517 748#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:304
10862fa6 749msgid "Normal"
1ea75322 750msgstr "Vanleg"
10862fa6 751
bfba7517 752#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:305
10862fa6 753msgid "Warning1"
1ea75322 754msgstr "Åtvaring 1"
10862fa6 755
bfba7517 756#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:306
10862fa6 757msgid "Warning2"
1ea75322 758msgstr "Åtvaring 2"
10862fa6 759
bfba7517 760#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:307
10862fa6 761msgid "Automatic sensor location"
1ea75322 762msgstr "Automatisk sensorplassering"
10862fa6 763
bfba7517 764#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:308
10862fa6 765msgid "Sensor"
1ea75322 766msgstr "Sensor"
10862fa6 767
bfba7517 768#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:309
10862fa6 769msgid "Automatic temperature levels"
1ea75322 770msgstr "Automatiske temperaturnivå"
10862fa6 771
bfba7517 772#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:310
10862fa6 773msgid "Warning1 Temperature"
1ea75322 774msgstr "Åtvaring 1-temperatur"
10862fa6 775
bfba7517 776#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:311
10862fa6 777msgid "Warning2 Temperature"
1ea75322 778msgstr "Åtvaring 2-temperatur"
10862fa6 779
bfba7517 780#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:353
10862fa6 781msgid "Temperature Monitor"
1ea75322 782msgstr "Temperaturovervaking"
10862fa6 783
bfba7517 784#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:355
bfba7517 785msgid "Display system temperature"
934ecce5 786msgstr "Vis systemtemperaturen"
10862fa6
DB
787
788#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
1ea75322
DB
789#. Display current level in tooltip.
790#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
791#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:239
10862fa6
DB
792#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:400
793msgid "Volume control"
1ea75322 794msgstr "Lydstyrke"
10862fa6 795
1ea75322
DB
796#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
797#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:449
10862fa6 798msgid "Volume Control"
1ea75322 799msgstr "Lydstyrke"
10862fa6 800
1ea75322 801#. Create a frame as the child of the viewport.
10862fa6 802#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
1ea75322 803#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:358
10862fa6 804msgid "Volume"
1ea75322 805msgstr "Lydstyrke"
10862fa6 806
1ea75322
DB
807#. Create a check button as the child of the vertical box.
808#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:377
10862fa6 809msgid "Mute"
1ea75322 810msgstr "Demp"
10862fa6
DB
811
812#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:168
813msgid "<Hidden Access Point>"
1ea75322 814msgstr "<Gøymd tilgangspunkt>"
10862fa6
DB
815
816#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:201
817msgid "Wireless Networks not found in range"
1ea75322 818msgstr "Fann ikkje nokon trådlause nettverk"
10862fa6
DB
819
820#. Repair
821#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:235
822msgid "Repair"
1ea75322 823msgstr "Reparer"
10862fa6
DB
824
825#. interface down
826#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:240
827msgid "Disable"
1ea75322 828msgstr "Slå av"
10862fa6
DB
829
830#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:299
831msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1ea75322 832msgstr "Trådlaussambandet er ikkje kopla til noko"
10862fa6
DB
833
834#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:301
835msgid "Network cable is plugged out"
1ea75322 836msgstr "Nettverkskabelen er ikkje kopla til"
10862fa6
DB
837
838#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:303
839msgid "Connection has limited or no connectivity"
1ea75322 840msgstr "Sambandet er avgrensa eller inga tilkopling"
10862fa6
DB
841
842#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:307 ../src/plugins/netstat/netstat.c:318
843#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:329
844msgid "IP Address:"
1ea75322 845msgstr "IP-adresse:"
10862fa6
DB
846
847#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
848msgid "Remote IP:"
1ea75322 849msgstr "IP-adresse på nettet:"
10862fa6
DB
850
851#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:309 ../src/plugins/netstat/netstat.c:320
852#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:331
853msgid "Netmask:"
1ea75322 854msgstr "Nettmaske:"
10862fa6
DB
855
856#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
857#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
858msgid "Activity"
1ea75322 859msgstr "Aktivitet"
10862fa6
DB
860
861#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
862#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
863msgid "Sent"
1ea75322 864msgstr "Sendt"
10862fa6
DB
865
866#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
867#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
868msgid "Received"
1ea75322 869msgstr "Teken imot"
10862fa6
DB
870
871#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:311 ../src/plugins/netstat/netstat.c:323
872#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:334
873msgid "bytes"
1ea75322 874msgstr "byte"
10862fa6
DB
875
876#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:312 ../src/plugins/netstat/netstat.c:324
877#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:335
878msgid "packets"
1ea75322
DB
879msgstr "pakkar"
880
881#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:315
882#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
883msgid "Wireless"
884msgstr "Trådlaus"
10862fa6
DB
885
886#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:317
887msgid "Protocol:"
1ea75322 888msgstr "Protokoll:"
10862fa6
DB
889
890#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:321 ../src/plugins/netstat/netstat.c:332
891msgid "HW Address:"
1ea75322 892msgstr "HW-adresse:"
10862fa6 893
1ea75322 894#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:470
10862fa6 895msgid "Manage Networks"
1ea75322 896msgstr "Handter nettverk"
10862fa6 897
1ea75322 898#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:472
10862fa6 899msgid "Monitor and Manage networks"
1ea75322 900msgstr "Overvak og handter nettverk"
10862fa6
DB
901
902#. create dialog
903#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:84
904msgid "Setting Encryption Key"
1ea75322 905msgstr "Vel krypteringsnøkkel"
10862fa6
DB
906
907#. messages
908#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:94
909msgid ""
910"This wireless network was encrypted.\n"
911"You must have the encryption key."
912msgstr ""
1ea75322
DB
913"Dette trådlausnettverket er kryptert.\n"
914"Du må ha krypteringsnøkkelen."
10862fa6
DB
915
916#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:99
917msgid "Encryption Key:"
1ea75322 918msgstr "Krypteringsnøkkel:"
10862fa6 919
1ea75322 920#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
10862fa6 921msgid "Interface to monitor"
1ea75322 922msgstr "Grensesnittet som skal overvakast"
10862fa6 923
1ea75322 924#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
10862fa6 925msgid "Config tool"
1ea75322 926msgstr "Oppsettverktøy"
10862fa6 927
1ea75322
DB
928#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
929msgid "Network Status Monitor"
930msgstr "Overvaking av nettverksstatus"
10862fa6 931
1ea75322 932#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
10862fa6 933msgid "Monitor network status"
1ea75322 934msgstr "Overvak nettverksstatus"
10862fa6 935
1ea75322
DB
936#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
937#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
10862fa6 938msgid "Unknown"
1ea75322 939msgstr "Ukjend"
10862fa6 940
1ea75322 941#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
10862fa6 942msgid "Connection Properties"
1ea75322 943msgstr "Sambandseigenskapar"
10862fa6 944
1ea75322 945#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
10862fa6
DB
946#, c-format
947msgid "Connection Properties: %s"
1ea75322 948msgstr "Sambandseigenskapar: %s"
10862fa6 949
1ea75322 950#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
10862fa6
DB
951#, c-format
952msgid "%lu packet"
953msgid_plural "%lu packets"
1ea75322
DB
954msgstr[0] "%lu pakke"
955msgstr[1] "%lu pakkar"
10862fa6 956
1ea75322 957#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
10862fa6
DB
958#, c-format
959msgid ""
960"There was an error displaying help:\n"
961"%s"
962msgstr ""
1ea75322
DB
963"Det oppstod ein feil ved vising av hjelpa:\n"
964"%s"
10862fa6 965
1ea75322 966#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
10862fa6
DB
967#, c-format
968msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
1ea75322 969msgstr "Klarte ikkje starta tidsoppsettverktøyet: %s"
10862fa6
DB
970
971#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:379
972#, c-format
973msgid "Network Connection: %s"
1ea75322 974msgstr "Nettverkssamband: %s"
10862fa6
DB
975
976#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:384
977msgid "Network Connection"
1ea75322 978msgstr "Nettverkssamband"
10862fa6
DB
979
980#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:811
981msgid "Interface"
1ea75322 982msgstr "Grensesnitt"
10862fa6
DB
983
984#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:812
985msgid "The current interface the icon is monitoring."
1ea75322 986msgstr "Grensesnittet som ikonen skal overvaka"
10862fa6
DB
987
988#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:819
989msgid "Orientation"
1ea75322 990msgstr "Retning"
10862fa6
DB
991
992#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:820
993msgid "The orientation of the tray."
1ea75322 994msgstr "Retnings til systemtrauet"
10862fa6
DB
995
996#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:828
997msgid "Tooltips Enabled"
1ea75322 998msgstr "Verktøytips på"
10862fa6
DB
999
1000#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:829
1001msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1ea75322 1002msgstr "Kryss av her viss du vil visa verktøytips til ikona"
10862fa6
DB
1003
1004#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:836
1005msgid "Show Signal"
1ea75322 1006msgstr "Vis signalstyrke"
10862fa6
DB
1007
1008#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:837
1009msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1ea75322 1010msgstr "Kryss av her viss du vil visa signalstyrken"
10862fa6
DB
1011
1012#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:950
1013#, c-format
1014msgid ""
1015"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1016"\n"
1017"%s"
1018msgstr ""
1ea75322
DB
1019"Ta kontakt med systemadministrator for å løysa dette problemet:\n"
1020"\n"
1021"%s"
1022
1023#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1024msgid "Name"
1025msgstr "Namn"
1026
1027#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1028msgid "The interface name"
1029msgstr "Grensesnitt-namnet"
1030
1031#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1032msgid "State"
1033msgstr "Status"
1034
1035#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1036msgid "The interface state"
1037msgstr "Grensesnitt-statusen"
1038
1039#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1040msgid "Stats"
1041msgstr "Statistikk"
1042
1043#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1044msgid "The interface packets/bytes statistics"
1045msgstr "Pakke- og byte-statistikk for grensesnittet"
1046
1047#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1048msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1049msgstr "Om grensesnittet er eit trådlaust grensesnitt"
1050
1051#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1052msgid "Signal"
1053msgstr "Signalstyrke"
1054
1055#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1056msgid "Wireless signal strength percentage"
1057msgstr "Styrken til trådlaussignalet i prosent"
10862fa6 1058
1ea75322
DB
1059#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1060#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1061msgid "Error"
1062msgstr "Feil"
1063
1064#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1065msgid "The current error condition"
1066msgstr "Gjeldande feiltilstand"
1067
1068#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
1069#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
10862fa6 1070#, c-format
1ea75322
DB
1071msgid "Unable to open socket: %s"
1072msgstr "Klarte ikkje opna sokkelen: %s"
10862fa6 1073
1ea75322
DB
1074#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
1075#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
10862fa6 1076#, c-format
1ea75322
DB
1077msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1078msgstr "SIOCGIFFLAGS-feil: %s"
10862fa6 1079
1ea75322
DB
1080#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
1081msgid "AMPR NET/ROM"
1082msgstr "AMPR NET/ROM"
10862fa6 1083
1ea75322
DB
1084#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
1085msgid "Ethernet"
1086msgstr "Ethernet"
1087
1088#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1089msgid "AMPR AX.25"
1090msgstr "AMPR AX.25"
1091
1092#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1093#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
1094msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1095msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1096
1097#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
1098msgid "ARCnet"
1099msgstr "ARCnet"
1100
1101#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1102msgid "Frame Relay DLCI"
1103msgstr "Frame Relay DLCI"
1104
1105#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
1106msgid "Metricom Starmode IP"
1107msgstr "Metricom Starmode IP"
1108
1109#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1110msgid "Serial Line IP"
1111msgstr "Serielinje-IP"
1112
1113#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
1114msgid "VJ Serial Line IP"
1115msgstr "VJ serielinje-IP"
1116
1117#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1118msgid "6-bit Serial Line IP"
1119msgstr "6-bit serielinje-IP"
1120
1121#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1122msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1123msgstr "VJ 6-bit serielinje-IP"
1124
1125#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1126msgid "Adaptive Serial Line IP"
1127msgstr "Adaptiv serielinje-IP"
1128
1129#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1130msgid "AMPR ROSE"
1131msgstr "AMPR ROSE"
10862fa6 1132
1ea75322
DB
1133#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
1134msgid "Generic X.25"
1135msgstr "Generisk X.25"
1136
1137#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1138msgid "Point-to-Point Protocol"
1139msgstr "Punkt-til-punkt-protokoll"
1140
1141#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1142msgid "(Cisco)-HDLC"
1143msgstr "(Cisco)-HDLC"
1144
1145#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1146msgid "LAPB"
1147msgstr "LAPB"
1148
1149#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1150msgid "IPIP Tunnel"
1151msgstr "IPIP-tunell"
1152
1153#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
1154msgid "Frame Relay Access Device"
1155msgstr "Frame Relay Access-eining"
1156
1157#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
1158msgid "Local Loopback"
1159msgstr "Lokal sløyfe"
1160
1161#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
1162msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1163msgstr "Fiberdistribuert datagrensesnitt"
1164
1165#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
1166msgid "IPv6-in-IPv4"
1167msgstr "IPv6 i IPv4"
1168
1169#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
1170msgid "HIPPI"
1171msgstr "HIPPI"
1172
1173#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
1174msgid "Ash"
1175msgstr "Ash"
1176
1177#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
1178msgid "Econet"
1179msgstr "Econet"
1180
1181#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1182msgid "IrLAP"
1183msgstr "IrLAP"
1184
1185#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
10862fa6 1186#, c-format
1ea75322
DB
1187msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1188msgstr "SIOCGIFCONF-feil: %s"
10862fa6 1189
1ea75322 1190#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
10862fa6 1191#, c-format
1ea75322
DB
1192msgid "No network devices found"
1193msgstr "Fann ikkje nokon nettverkseiningar"
1194
1195#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1196#, c-format
1197msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1198msgstr "Klarte ikkje opna «/proc/net/dev»: %s"
1199
1200#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
1201msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1202msgstr "Klarte ikkje tolka «/proc/net/dev». Ukjent format."
1203
1204#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
1205#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
1206#, c-format
1207msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1208msgstr "Klarte ikkje tolka grensesnittnamnet frå «%s»"
1209
1210#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
1211#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
1212#, c-format
1213msgid ""
1214"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1215"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
10862fa6 1216msgstr ""
1ea75322
DB
1217"Klarte ikkje tolka grensesnittstatistikk frå «%s» (prx_idx = %d; ptx_idx = %"
1218"d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;)"
1219
1220#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
1221msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1222msgstr "Klarte ikkje tolka «/proc/net/wireless». Ukjent format."
1223
1224#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
1225#, c-format
1226msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1227msgstr "Klarte ikkje tolka trådlausdetaljar frå «%s» (link_idx = %d;)"
1228
1229#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
1230#, c-format
1231msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1232msgstr "Klarte ikkje kopla til grensesnittet, «%s»"
1233
1234#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
1235#, c-format
1236msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1237msgstr "Klarte ikkje senda ioctl til grensesnittet, «%s»"
10862fa6 1238
1ea75322 1239#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
10862fa6 1240#, c-format
1ea75322
DB
1241msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1242msgstr "Klarte ikkje tolka kommandolinja «%s»: %s"
1243
1244#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
1245msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1246msgstr "Klarte ikkje tolka utdata frå «netstat». Ukjent format."
1247
1248#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1249msgid "Disconnected"
1250msgstr "Kopla frå"
1251
1252#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1253msgid "Idle"
1254msgstr "Inaktiv"
1255
1256#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1257msgid "Sending"
1258msgstr "Sender"
1259
1260#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1261msgid "Receiving"
1262msgstr "Tek imot"
1263
1264#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1265msgid "Sending/Receiving"
1266msgstr "Sender / tek imot"
1267
1268#: ../src/plugins/batt/batt.c:131
10862fa6 1269msgid "No batteries found"
1ea75322
DB
1270msgstr "Fann ikkje nokon batteri"
1271
1272#: ../src/plugins/batt/batt.c:179
1273#, c-format
1274msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1275msgstr "Batteri: %d %% lada – %d.%02d til det er fullt"
1276
1277#: ../src/plugins/batt/batt.c:190
1278#, c-format
1279msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1280msgstr "Batteri: %d %% lada – %d.%02d igjen"
10862fa6 1281
1ea75322
DB
1282#: ../src/plugins/batt/batt.c:196
1283#, c-format
1284msgid "Battery: %d%% charged"
1285msgstr "Batteri: %d %% lada"
1286
1287#: ../src/plugins/batt/batt.c:580
10862fa6 1288msgid "Hide if there is no battery"
1ea75322 1289msgstr "Gøym viss det ikkje er noko batteri"
10862fa6 1290
1ea75322 1291#: ../src/plugins/batt/batt.c:582
10862fa6 1292msgid "Alarm command"
1ea75322 1293msgstr "Alarmkommando"
10862fa6 1294
1ea75322 1295#: ../src/plugins/batt/batt.c:583
10862fa6 1296msgid "Alarm time (minutes left)"
1ea75322 1297msgstr "Alarmtid (minutt igjen)"
10862fa6 1298
1ea75322 1299#: ../src/plugins/batt/batt.c:584
10862fa6 1300msgid "Background color"
1ea75322 1301msgstr "Bakgrunnsfarge"
10862fa6 1302
1ea75322 1303#: ../src/plugins/batt/batt.c:585
10862fa6 1304msgid "Charging color 1"
1ea75322 1305msgstr "Ladefarge 1"
10862fa6 1306
1ea75322 1307#: ../src/plugins/batt/batt.c:586
10862fa6 1308msgid "Charging color 2"
1ea75322 1309msgstr "Ladefarge 2"
10862fa6 1310
1ea75322 1311#: ../src/plugins/batt/batt.c:587
10862fa6 1312msgid "Discharging color 1"
1ea75322 1313msgstr "Utladingsfarge 1"
10862fa6 1314
1ea75322 1315#: ../src/plugins/batt/batt.c:588
10862fa6 1316msgid "Discharging color 2"
1ea75322 1317msgstr "Utladingsfarge 2"
10862fa6 1318
1ea75322 1319#: ../src/plugins/batt/batt.c:589
10862fa6 1320msgid "Border width"
1ea75322 1321msgstr "Breidd på kantlinje"
10862fa6 1322
1ea75322 1323#: ../src/plugins/batt/batt.c:619
10862fa6 1324msgid "Battery Monitor"
1ea75322 1325msgstr "Batteriovervaking"
10862fa6 1326
1ea75322 1327#: ../src/plugins/batt/batt.c:621
10862fa6 1328msgid "Display battery status using ACPI"
1ea75322 1329msgstr "Vis batteristatus med ACPI"
10862fa6 1330
1ea75322 1331#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:230
10862fa6 1332msgid "Show CapsLock"
1ea75322 1333msgstr "Vis «Caps Lock»-status"
10862fa6 1334
1ea75322 1335#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:231
10862fa6 1336msgid "Show NumLock"
1ea75322 1337msgstr "Vis «Num Lock»-status"
10862fa6 1338
1ea75322 1339#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:232
10862fa6 1340msgid "Show ScrollLock"
1ea75322 1341msgstr "Show «Scroll Lock»-status"
10862fa6 1342
1ea75322
DB
1343#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:267
1344msgid "Keyboard LED"
1345msgstr "Lysdiodar for tastatur"
10862fa6 1346
1ea75322 1347#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:269
10862fa6 1348msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1ea75322
DB
1349msgstr "Lysdiodeindikatorar for tastane «Caps Lock», «Num Lock» og «Scroll Lock»"
1350
bfba7517
DB
1351#~ msgid "Left\t"
1352#~ msgstr "Til venstre\t"
1353
1354#~ msgid "Top\t"
1355#~ msgstr "Oppe\t"
1356
1ea75322
DB
1357#~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
1358#~ msgstr "Fann ikkje biletfila: %s"