Adding debian version 0.5.3-1.
[debian/lxpanel.git] / po / nn.po
CommitLineData
1ea75322
DB
1# Translation of lxpanel to Norwegian Nynorsk
2# Copyright © 2009 Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
3# This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
4# Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2009.
10862fa6 5#
10862fa6
DB
6msgid ""
7msgstr ""
1ea75322 8"Project-Id-Version: lxpanel\n"
10862fa6 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
1ea75322
DB
10"POT-Creation-Date: 2009-08-03 05:22+0800\n"
11"PO-Revision-Date: 2009-07-26 12:06+0200\n"
12"Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
13"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
10862fa6
DB
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
1ea75322 18"X-Generator: Lokalize 0.3\n"
10862fa6
DB
19
20#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
1ea75322
DB
21#, no-c-format
22msgid "% Percent"
23msgstr "% prosent"
10862fa6
DB
24
25#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:3
1ea75322
DB
26msgid "<b>Automatic hiding</b>"
27msgstr "<b>Automatisk gøyimg</b>"
10862fa6
DB
28
29#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
1ea75322
DB
30msgid "<b>Background</b>"
31msgstr "<b>Bakgrunn</b>"
10862fa6
DB
32
33#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
1ea75322
DB
34msgid "<b>Font</b>"
35msgstr "<b>Skrift</b>"
10862fa6
DB
36
37#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
1ea75322
DB
38msgid "<b>Icon</b>"
39msgstr "<b>Ikon</b>"
10862fa6
DB
40
41#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
1ea75322
DB
42msgid "<b>Position</b>"
43msgstr "<b>Plassering</b>"
10862fa6
DB
44
45#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
1ea75322
DB
46msgid "<b>Properties</b>"
47msgstr "<b>Eigenskapar</b>"
10862fa6
DB
48
49#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
1ea75322
DB
50msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
51msgstr "<b>Vel føretrekte program</b>"
52
53#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
54msgid "<b>Size</b>"
55msgstr "<b>Storleik</b>"
10862fa6
DB
56
57#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
1ea75322
DB
58msgid "Advanced"
59msgstr "Avansert"
10862fa6 60
1ea75322
DB
61#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
62msgid "Alignment:"
63msgstr "Justering:"
64
65#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
66msgid "Appearance"
67msgstr "Utsjånad"
68
69#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:14 ../src/panel.c:955
70msgid "Bottom"
71msgstr "Nede"
10862fa6
DB
72
73#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
1ea75322
DB
74msgid "Center"
75msgstr "I midten"
10862fa6
DB
76
77#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
1ea75322
DB
78msgid "Custom color"
79msgstr "Sjølvvald farge"
10862fa6
DB
80
81#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
1ea75322
DB
82msgid "Dynamic"
83msgstr "Dynamisk"
10862fa6
DB
84
85#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
1ea75322
DB
86msgid "Edge:"
87msgstr "Plassering:"
10862fa6
DB
88
89#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
1ea75322
DB
90msgid "File Manager:"
91msgstr "Filhandsamar:"
10862fa6
DB
92
93#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
1ea75322
DB
94msgid "Geometry"
95msgstr "Geometri"
10862fa6 96
1ea75322
DB
97#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:21 ../src/panel.c:945 ../src/panel.c:953
98msgid "Height:"
99msgstr "Høgd:"
10862fa6 100
1ea75322
DB
101#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
102msgid "Image"
103msgstr "Bilete"
104
105#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23 ../src/panel.c:947
106msgid "Left"
107msgstr "Til venstre"
108
109#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
110msgid "Left\t"
111msgstr "Til venstre\t"
112
113#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
10862fa6 114msgid "Logout Command:"
1ea75322 115msgstr "Utloggingskommando:"
10862fa6 116
1ea75322 117#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
10862fa6 118msgid "Make window managers treat the panel as dock"
1ea75322 119msgstr "Få vindaugshandsamarar til å handtera panel som ein dokk"
10862fa6 120
1ea75322 121#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
10862fa6 122msgid "Margin:"
1ea75322 123msgstr "Marg:"
10862fa6 124
1ea75322
DB
125#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
126msgid "Minimize panel when not in use"
127msgstr "Minimer panel når det ikkje er i bruk"
10862fa6 128
1ea75322 129#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
10862fa6 130msgid "Panel Applets"
1ea75322 131msgstr "Panelprogram"
10862fa6 132
1ea75322 133#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
10862fa6 134msgid "Panel Preferences"
1ea75322 135msgstr "Paneloppsett"
10862fa6 136
1ea75322 137#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
10862fa6 138msgid "Pixels"
1ea75322 139msgstr "pikslar"
10862fa6 140
1ea75322 141#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
10862fa6 142msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
1ea75322 143msgstr "Reserver plass, og ikkje dekk av maksimerte vindauge"
10862fa6 144
1ea75322
DB
145#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33 ../src/panel.c:948
146msgid "Right"
147msgstr "Til høgre"
148
149#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
10862fa6 150msgid "Select an image file"
1ea75322
DB
151msgstr "Vel biletfil"
152
153#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
154msgid "Size when minimized"
155msgstr "Storleik når minimert"
10862fa6
DB
156
157#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
1ea75322
DB
158msgid "Solid color (with opacity)"
159msgstr "Heildekkjande farge (med gjennomsikt)"
10862fa6
DB
160
161#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
1ea75322
DB
162msgid "System theme"
163msgstr "Systemtema"
10862fa6
DB
164
165#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
1ea75322
DB
166msgid "Terminal Emulator:"
167msgstr "Terminalemulator:"
168
169#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
170msgid "Top\t"
171msgstr "Oppe\t"
172
173#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40 ../src/panel.c:946 ../src/panel.c:952
10862fa6 174msgid "Width:"
1ea75322
DB
175msgstr "Breidd:"
176
177#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
178msgid "pixels"
179msgstr "pikslar"
180
181#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
182#, no-c-format
183msgid "0%"
184msgstr "0 %"
185
186#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
187msgid "<b>Activity</b>"
188msgstr "<b>Aktivitet</b>"
189
190#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
191msgid "<b>Connection</b>"
192msgstr "<b>Samband</b>"
193
194#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
195msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
196msgstr "<b>Internett-protokoll (IPv4)</b>"
197
198#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
199msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
200msgstr "<b>Internett-protokoll (IPv6)</b>"
201
202#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
203msgid "<b>Network Device</b>"
204msgstr "<b>Nettverkseining</b>"
205
206#: ../data/ui/netstatus.glade.h:8
207msgid "<b>Signal Strength</b>"
208msgstr "<b>Signalstyrke</b>"
209
210#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
211msgid "Address:"
212msgstr "Adresse:"
213
214#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10 ../src/plugins/netstat/netstat.c:319
215#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:330
216msgid "Broadcast:"
217msgstr "Kringkasting:"
218
219#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
220msgid "Con_figure"
221msgstr "_Set opp"
222
223#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
224msgid "Destination:"
225msgstr "Mål:"
226
227#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
228msgid "General"
229msgstr "Generelt"
230
231#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14
232msgid "Received:"
233msgstr "Motteke:"
234
235#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
236msgid "Scope:"
237msgstr "Omfang:"
238
239#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
240msgid "Sent:"
241msgstr "Sendt:"
242
243#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
244msgid "Status:"
245msgstr "Status:"
246
247#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
248msgid "Subnet Mask:"
249msgstr "Subnet-maske:"
250
251#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
252msgid "Support"
253msgstr "Støtte"
10862fa6 254
1ea75322
DB
255#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
256msgid "Type:"
257msgstr "Type:"
258
259#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
260msgid "_Name:"
261msgstr "_Namn:"
262
263#: ../data/ui/launchbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchbar.c:821
264msgid "Application Launch Bar"
265msgstr "Programstartlinje"
266
267#: ../data/ui/launchbar.glade.h:2
268msgid "Applications"
269msgstr "Program"
270
271#: ../data/ui/launchbar.glade.h:3
272msgid "Available Applications"
273msgstr "Tilgjengelege program"
274
275#: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:299
10862fa6 276msgid "Run"
1ea75322 277msgstr "Køyr"
10862fa6
DB
278
279#: ../src/configurator.c:56
280msgid "Restart"
1ea75322 281msgstr "Start på nytt"
10862fa6
DB
282
283#: ../src/configurator.c:57
284msgid "Logout"
1ea75322 285msgstr "Logg ut"
10862fa6 286
1ea75322 287#: ../src/configurator.c:444
10862fa6 288msgid "Currently loaded plugins"
1ea75322 289msgstr "Lasta programtillegg"
10862fa6 290
1ea75322 291#: ../src/configurator.c:453
10862fa6 292msgid "Stretch"
1ea75322 293msgstr "Strekk"
10862fa6 294
1ea75322 295#: ../src/configurator.c:558
10862fa6 296msgid "Add plugin to panel"
1ea75322 297msgstr "Legg tillegget til panelet"
10862fa6 298
1ea75322 299#: ../src/configurator.c:586
10862fa6 300msgid "Available plugins"
1ea75322 301msgstr "Tilgjengelege tillegg"
10862fa6 302
1ea75322 303#: ../src/configurator.c:1139
10862fa6 304msgid "Logout command is not set"
1ea75322 305msgstr "Utloggingskommandoen er ikkje vald"
10862fa6 306
1ea75322
DB
307#: ../src/configurator.c:1192
308msgid "Select a directory"
309msgstr "Vel mappe"
310
311#: ../src/configurator.c:1192 ../src/configurator.c:1283
10862fa6 312msgid "Select a file"
1ea75322 313msgstr "Vel fil"
10862fa6 314
1ea75322 315#: ../src/configurator.c:1310
10862fa6 316msgid "_Browse"
1ea75322 317msgstr "_Bla gjennom"
10862fa6 318
1ea75322 319#: ../src/panel.c:590
10862fa6
DB
320msgid ""
321"Really delete this panel?\n"
322"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
323msgstr ""
1ea75322
DB
324"Er du sikker på at du vil sletta dette panelet?\n"
325"<b>Åtvaring: Du kan ikkje angra denne handlinga.</b>"
10862fa6 326
1ea75322 327#: ../src/panel.c:592
10862fa6 328msgid "Confirm"
1ea75322
DB
329msgstr "Stadfest"
330
331#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
332#: ../src/panel.c:624
333msgid "translator-credits"
334msgstr "Karl Ove Hufthammer"
335
336#: ../src/panel.c:629
337msgid "LXPanel"
338msgstr "LXPanel"
339
340#: ../src/panel.c:631
341msgid "Copyright (C) 2008-2009"
342msgstr "Copyright © 2008–2009"
10862fa6 343
1ea75322
DB
344#: ../src/panel.c:632
345msgid "Desktop panel for LXDE project"
346msgstr "Skrivebordspanel for LXDE-prosjektet"
347
348#: ../src/panel.c:655
10862fa6 349msgid "Add / Remove Panel Items"
1ea75322 350msgstr "Legg til / fjern paneloppføringar"
10862fa6 351
1ea75322 352#: ../src/panel.c:663
10862fa6
DB
353#, c-format
354msgid "Remove \"%s\" From Panel"
1ea75322 355msgstr "Fjern «%s» frå panelet"
10862fa6 356
1ea75322 357#: ../src/panel.c:675
10862fa6 358msgid "Panel Settings"
1ea75322 359msgstr "Paneloppsett"
10862fa6 360
1ea75322
DB
361#: ../src/panel.c:681
362msgid "Create New Panel"
363msgstr "Lag nytt panel"
364
365#: ../src/panel.c:692
10862fa6 366msgid "Delete This Panel"
1ea75322
DB
367msgstr "Fjern dette panelet"
368
369#: ../src/panel.c:703
370msgid "About"
371msgstr "Om"
10862fa6 372
1ea75322 373#: ../src/panel.c:711
10862fa6 374msgid "Panel"
1ea75322 375msgstr "Panel"
10862fa6 376
1ea75322 377#: ../src/panel.c:724
10862fa6
DB
378#, c-format
379msgid "\"%s\" Settings"
1ea75322
DB
380msgstr "«%s»-oppsett"
381
382#: ../src/panel.c:954
383msgid "Top"
384msgstr "Oppe"
10862fa6 385
1ea75322 386#: ../src/panel.c:1352
10862fa6
DB
387#, c-format
388msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
1ea75322 389msgstr "lxpanel %s – lett GTK2+-panel for UNIX-skrivebord\n"
10862fa6 390
1ea75322 391#: ../src/panel.c:1353
10862fa6
DB
392#, c-format
393msgid "Command line options:\n"
1ea75322 394msgstr "Kommandolinjeval:\n"
10862fa6 395
1ea75322 396#: ../src/panel.c:1354
10862fa6
DB
397#, c-format
398msgid " --help -- print this help and exit\n"
1ea75322 399msgstr " --help -- Vis denne hjelpeteksten, og så avslutt.\n"
10862fa6 400
1ea75322 401#: ../src/panel.c:1355
10862fa6
DB
402#, c-format
403msgid " --version -- print version and exit\n"
1ea75322 404msgstr " --version -- Vis versjonsinformasjon, og så avslutt.\n"
10862fa6 405
1ea75322 406#: ../src/panel.c:1356
10862fa6
DB
407#, c-format
408msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
1ea75322 409msgstr " --log <number> -- Bruk loggnivået 0–5 (0 = ingen, 5 = pratsom).\n"
10862fa6 410
1ea75322
DB
411#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
412#: ../src/panel.c:1358
10862fa6
DB
413#, c-format
414msgid " --profile name -- use specified profile\n"
1ea75322 415msgstr " --profile name -- Bruk den valde profilen.\n"
10862fa6 416
1ea75322 417#: ../src/panel.c:1360
10862fa6
DB
418#, c-format
419msgid " -h -- same as --help\n"
1ea75322 420msgstr " -h -- Det same som «--help».\n"
10862fa6 421
1ea75322 422#: ../src/panel.c:1361
10862fa6
DB
423#, c-format
424msgid " -p -- same as --profile\n"
1ea75322 425msgstr " -p -- Det same som «--profile».\n"
10862fa6 426
1ea75322 427#: ../src/panel.c:1362
10862fa6
DB
428#, c-format
429msgid " -v -- same as --version\n"
1ea75322 430msgstr " -v -- Det same som «--version».\n"
10862fa6 431
1ea75322
DB
432#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
433#: ../src/panel.c:1364
10862fa6
DB
434#, c-format
435msgid ""
436"\n"
437"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
438"\n"
439msgstr ""
1ea75322
DB
440"\n"
441"Sjå http://lxde.org/ for meir informasjon.\n"
442"\n"
10862fa6 443
1ea75322 444#: ../src/gtk-run.c:312
10862fa6 445msgid "Enter the command you want to execute:"
1ea75322 446msgstr "Skriv inn kommandoen du vil køyra:"
10862fa6 447
1ea75322 448#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:268
10862fa6 449msgid "CPU Usage Monitor"
1ea75322 450msgstr "Overvaking av prosessorbruk"
10862fa6 451
1ea75322 452#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:270
10862fa6 453msgid "Display CPU usage"
1ea75322 454msgstr "Vis prosessorbruk"
10862fa6 455
1ea75322
DB
456#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:165
457msgid "Desktop Number / Workspace Name"
458msgstr "Skrivebordsnummer / namn på arbeidsområde"
10862fa6 459
1ea75322 460#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:167
10862fa6 461msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
1ea75322 462msgstr "Vis arbeidsområdenummer – av cmeury@users.sf.net"
10862fa6
DB
463
464#: ../src/plugins/image.c:177
465msgid "Display Image and Tooltip"
1ea75322 466msgstr "Vis bilete og verktøytips"
10862fa6 467
1ea75322 468#: ../src/plugins/launchbar.c:823
10862fa6 469msgid "Bar with buttons to launch application"
1ea75322 470msgstr "Linje med knappar for å starta program"
10862fa6 471
1ea75322
DB
472#. Add Raise menu item.
473#: ../src/plugins/taskbar.c:1696
474msgid "_Raise"
475msgstr "_Hev"
10862fa6 476
1ea75322
DB
477#. Add Restore menu item.
478#: ../src/plugins/taskbar.c:1701
479msgid "R_estore"
480msgstr "_Gjenopprett"
10862fa6 481
1ea75322
DB
482#. Add Maximize menu item.
483#: ../src/plugins/taskbar.c:1706
484msgid "Ma_ximize"
485msgstr "_Maksimer"
10862fa6 486
1ea75322
DB
487#. Add Iconify menu item.
488#: ../src/plugins/taskbar.c:1711
489msgid "Ico_nify"
490msgstr "M_inimer"
10862fa6 491
1ea75322
DB
492#: ../src/plugins/taskbar.c:1730
493#, c-format
494msgid "Workspace _%d"
495msgstr "Arbeidsområde _%d"
496
497#: ../src/plugins/taskbar.c:1735
10862fa6
DB
498#, c-format
499msgid "Workspace %d"
1ea75322 500msgstr "Arbeidsområde %d"
10862fa6 501
1ea75322
DB
502#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
503#: ../src/plugins/taskbar.c:1749
504msgid "_All workspaces"
505msgstr "_Alle arbeidsområde"
10862fa6 506
1ea75322
DB
507#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
508#: ../src/plugins/taskbar.c:1755
509msgid "_Move to Workspace"
510msgstr "_Flytt til arbeidsområde"
10862fa6 511
1ea75322
DB
512#. Add Close menu item. By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
513#: ../src/plugins/taskbar.c:1761
514msgid "_Close Window"
515msgstr "_Lukk vindauge"
10862fa6 516
1ea75322 517#: ../src/plugins/taskbar.c:1972
10862fa6 518msgid "Show tooltips"
1ea75322 519msgstr "Vis verktøytips"
10862fa6 520
1ea75322 521#: ../src/plugins/taskbar.c:1973
10862fa6 522msgid "Icons only"
1ea75322 523msgstr "Berre ikon"
10862fa6 524
1ea75322
DB
525#: ../src/plugins/taskbar.c:1974
526msgid "Flat buttons"
527msgstr "Flate knappar"
10862fa6 528
1ea75322 529#: ../src/plugins/taskbar.c:1975
10862fa6 530msgid "Show windows from all desktops"
1ea75322 531msgstr "Vis vindauge frå alle skriveborda"
10862fa6 532
1ea75322 533#: ../src/plugins/taskbar.c:1976
10862fa6 534msgid "Use mouse wheel"
1ea75322 535msgstr "Bruk mushjul"
10862fa6 536
1ea75322 537#: ../src/plugins/taskbar.c:1977
10862fa6 538msgid "Flash when there is any window requiring attention"
1ea75322 539msgstr "Blink når vindauge krev merksemd"
10862fa6 540
1ea75322
DB
541#: ../src/plugins/taskbar.c:1978
542msgid "Combine multiple application windows into a single button"
543msgstr "Slå saman fleire programvindauge til éin knapp"
10862fa6 544
1ea75322
DB
545#: ../src/plugins/taskbar.c:1979
546msgid "Maximum width of task button"
547msgstr "Maksbreidd på oppgåveknapp"
548
549#: ../src/plugins/taskbar.c:1980
10862fa6 550msgid "Spacing"
1ea75322 551msgstr "Mellomrom"
10862fa6 552
1ea75322 553#: ../src/plugins/taskbar.c:2037
10862fa6 554msgid "Task Bar (Window List)"
1ea75322 555msgstr "Oppgåvelinje (vindaugsliste)"
10862fa6 556
1ea75322 557#: ../src/plugins/taskbar.c:2039
10862fa6
DB
558msgid ""
559"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
560"focus"
561msgstr ""
1ea75322
DB
562"Oppgåvelinja viser alle opne vindauge, og lèt deg ikonifisera dei, rulla dei "
563"opp eller fokusera på dei"
10862fa6 564
1ea75322 565#: ../src/plugins/dclock.c:282
10862fa6 566msgid "Clock Format"
1ea75322 567msgstr "Klokkeformat"
10862fa6 568
1ea75322 569#: ../src/plugins/dclock.c:283
10862fa6 570msgid "Tooltip Format"
1ea75322 571msgstr "Verktøytipsformat"
10862fa6 572
1ea75322
DB
573#: ../src/plugins/dclock.c:284
574msgid "Format codes: man 3 strftime"
575msgstr "Formatkodar: man 3 strftime"
10862fa6 576
1ea75322
DB
577#: ../src/plugins/dclock.c:285
578msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
579msgstr "Handling ved klikk (standard: vis kalender)"
580
581#: ../src/plugins/dclock.c:286
10862fa6 582msgid "Bold font"
1ea75322 583msgstr "Halvfeit skrift"
10862fa6 584
1ea75322 585#: ../src/plugins/dclock.c:313
10862fa6 586msgid "Digital Clock"
1ea75322 587msgstr "Digital klokke"
10862fa6 588
1ea75322
DB
589#: ../src/plugins/dclock.c:315
590msgid "Display digital clock and tooltip"
591msgstr "Vis digitalklokke og verktøytips"
10862fa6 592
1ea75322 593#: ../src/plugins/menu.c:372
10862fa6 594msgid "Add to desktop"
1ea75322 595msgstr "Legg til skrivebord"
10862fa6 596
1ea75322 597#: ../src/plugins/menu.c:382
10862fa6 598msgid "Properties"
1ea75322 599msgstr "Eigenskapar"
10862fa6 600
1ea75322 601#: ../src/plugins/menu.c:990 ../src/plugins/dirmenu.c:367
10862fa6 602msgid "Icon"
1ea75322 603msgstr "Ikon"
10862fa6 604
1ea75322 605#: ../src/plugins/menu.c:1007
10862fa6 606msgid "Menu"
1ea75322 607msgstr "Meny"
10862fa6 608
1ea75322
DB
609#: ../src/plugins/menu.c:1009
610msgid "Application Menu"
611msgstr "Programmeny"
10862fa6 612
1ea75322 613#: ../src/plugins/separator.c:98
10862fa6 614msgid "Separator"
1ea75322 615msgstr "Skiljelinje"
10862fa6 616
1ea75322 617#: ../src/plugins/separator.c:100
10862fa6 618msgid "Add a separator to the panel"
1ea75322 619msgstr "Legg ei skiljelinje til panelet"
10862fa6 620
1ea75322 621#: ../src/plugins/pager.c:797
10862fa6 622msgid "Desktop Pager"
1ea75322 623msgstr "Skrivebordsbytar"
10862fa6 624
1ea75322 625#: ../src/plugins/pager.c:799
10862fa6 626msgid "Simple pager plugin"
1ea75322 627msgstr "Enkel skrivebordsbytar"
10862fa6 628
1ea75322 629#: ../src/plugins/space.c:121 ../src/plugins/batt/batt.c:590
10862fa6 630msgid "Size"
1ea75322 631msgstr "Storleik"
10862fa6 632
1ea75322
DB
633#: ../src/plugins/space.c:139
634msgid "Spacer"
635msgstr "Mellomrom"
10862fa6 636
1ea75322 637#: ../src/plugins/space.c:141
10862fa6 638msgid "Allocate space"
1ea75322 639msgstr "Legg til mellomrom"
10862fa6 640
1ea75322
DB
641#: ../src/plugins/tray.c:702
642msgid "System Tray"
643msgstr "Systemtrau"
10862fa6 644
1ea75322
DB
645#: ../src/plugins/tray.c:704
646msgid "System tray"
647msgstr "Systemtrau"
10862fa6 648
1ea75322 649#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:283
10862fa6 650msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
1ea75322 651msgstr "Set opp tastaturoppsett-bytar"
10862fa6 652
1ea75322 653#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:298
10862fa6 654msgid "Show layout as"
1ea75322 655msgstr "Vis oppsettet som"
10862fa6 656
1ea75322 657#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:313
10862fa6 658msgid "image"
1ea75322 659msgstr "bilete"
10862fa6 660
1ea75322 661#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:314
10862fa6 662msgid "text"
1ea75322 663msgstr "tekst"
10862fa6 664
1ea75322 665#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:321
10862fa6 666msgid "Per application settings"
1ea75322 667msgstr "Etter programinnstillingane"
10862fa6 668
1ea75322
DB
669#. Create a check button as the child of the vertical box.
670#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:336
10862fa6 671msgid "_Remember layout for each application"
1ea75322 672msgstr "_Hugs oppsettet for kvart program"
10862fa6 673
1ea75322
DB
674#. Create a label as the child of the horizontal box.
675#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:346
10862fa6 676msgid "Default layout:"
1ea75322 677msgstr "Standardoppsett:"
10862fa6 678
1ea75322
DB
679#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:397
680msgid "Keyboard Layout Switcher"
681msgstr "Tastaturoppsett-bytar"
10862fa6 682
1ea75322 683#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:399
10862fa6 684msgid "Switch between available keyboard layouts"
1ea75322 685msgstr "Byt mellom tilgjengelege tastaturoppsett"
10862fa6 686
1ea75322
DB
687#: ../src/plugins/wincmd.c:171
688msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
10862fa6 689msgstr ""
1ea75322 690"Venstreklikk for å ikonifisera alle vindauga. Midtklikk for å rulla dei opp."
10862fa6 691
1ea75322 692#: ../src/plugins/wincmd.c:208
10862fa6 693msgid "Minimize All Windows"
1ea75322 694msgstr "Minimer alle vindauge"
10862fa6 695
1ea75322 696#: ../src/plugins/wincmd.c:210
10862fa6
DB
697msgid ""
698"Sends commands to all desktop windows.\n"
1ea75322 699"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
10862fa6 700msgstr ""
1ea75322
DB
701"Send kommandoar til alle skrivebordsvindauga.\n"
702"Dei støtta kommandoane er «iconify» og «shade»."
10862fa6 703
1ea75322 704#: ../src/plugins/dirmenu.c:200
10862fa6 705msgid "Open in _Terminal"
1ea75322 706msgstr "Opna i _terminal"
10862fa6 707
1ea75322
DB
708#: ../src/plugins/dirmenu.c:365
709msgid "Directory"
710msgstr "Mappe"
711
712#: ../src/plugins/dirmenu.c:366
713msgid "Label"
714msgstr "Merkelapp"
715
716#: ../src/plugins/dirmenu.c:397
10862fa6 717msgid "Directory Menu"
1ea75322 718msgstr "Mappemeny"
10862fa6 719
1ea75322 720#: ../src/plugins/dirmenu.c:399
10862fa6 721msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
1ea75322 722msgstr "Bla gjennom mappetreet via ein meny (utviklar: PCMan)"
10862fa6 723
1ea75322 724#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:283
10862fa6 725msgid "Normal"
1ea75322 726msgstr "Vanleg"
10862fa6 727
1ea75322 728#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:284
10862fa6 729msgid "Warning1"
1ea75322 730msgstr "Åtvaring 1"
10862fa6 731
1ea75322 732#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:285
10862fa6 733msgid "Warning2"
1ea75322 734msgstr "Åtvaring 2"
10862fa6 735
1ea75322 736#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:286
10862fa6 737msgid "Automatic sensor location"
1ea75322 738msgstr "Automatisk sensorplassering"
10862fa6 739
1ea75322 740#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:287
10862fa6 741msgid "Sensor"
1ea75322 742msgstr "Sensor"
10862fa6 743
1ea75322 744#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:288
10862fa6 745msgid "Automatic temperature levels"
1ea75322 746msgstr "Automatiske temperaturnivå"
10862fa6 747
1ea75322 748#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:289
10862fa6 749msgid "Warning1 Temperature"
1ea75322 750msgstr "Åtvaring 1-temperatur"
10862fa6 751
1ea75322 752#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:290
10862fa6 753msgid "Warning2 Temperature"
1ea75322 754msgstr "Åtvaring 2-temperatur"
10862fa6 755
1ea75322 756#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:332
10862fa6 757msgid "Temperature Monitor"
1ea75322 758msgstr "Temperaturovervaking"
10862fa6 759
1ea75322 760#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:334
10862fa6 761msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
1ea75322 762msgstr "Vis systemtemperaturen – av kesler.daniel@gmail.com"
10862fa6
DB
763
764#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
1ea75322
DB
765#. Display current level in tooltip.
766#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
767#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:239
10862fa6
DB
768#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:400
769msgid "Volume control"
1ea75322 770msgstr "Lydstyrke"
10862fa6 771
1ea75322
DB
772#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
773#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:449
10862fa6 774msgid "Volume Control"
1ea75322 775msgstr "Lydstyrke"
10862fa6 776
1ea75322 777#. Create a frame as the child of the viewport.
10862fa6 778#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
1ea75322 779#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:358
10862fa6 780msgid "Volume"
1ea75322 781msgstr "Lydstyrke"
10862fa6 782
1ea75322
DB
783#. Create a check button as the child of the vertical box.
784#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:377
10862fa6 785msgid "Mute"
1ea75322 786msgstr "Demp"
10862fa6
DB
787
788#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:168
789msgid "<Hidden Access Point>"
1ea75322 790msgstr "<Gøymd tilgangspunkt>"
10862fa6
DB
791
792#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:201
793msgid "Wireless Networks not found in range"
1ea75322 794msgstr "Fann ikkje nokon trådlause nettverk"
10862fa6
DB
795
796#. Repair
797#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:235
798msgid "Repair"
1ea75322 799msgstr "Reparer"
10862fa6
DB
800
801#. interface down
802#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:240
803msgid "Disable"
1ea75322 804msgstr "Slå av"
10862fa6
DB
805
806#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:299
807msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1ea75322 808msgstr "Trådlaussambandet er ikkje kopla til noko"
10862fa6
DB
809
810#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:301
811msgid "Network cable is plugged out"
1ea75322 812msgstr "Nettverkskabelen er ikkje kopla til"
10862fa6
DB
813
814#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:303
815msgid "Connection has limited or no connectivity"
1ea75322 816msgstr "Sambandet er avgrensa eller inga tilkopling"
10862fa6
DB
817
818#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:307 ../src/plugins/netstat/netstat.c:318
819#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:329
820msgid "IP Address:"
1ea75322 821msgstr "IP-adresse:"
10862fa6
DB
822
823#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
824msgid "Remote IP:"
1ea75322 825msgstr "IP-adresse på nettet:"
10862fa6
DB
826
827#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:309 ../src/plugins/netstat/netstat.c:320
828#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:331
829msgid "Netmask:"
1ea75322 830msgstr "Nettmaske:"
10862fa6
DB
831
832#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
833#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
834msgid "Activity"
1ea75322 835msgstr "Aktivitet"
10862fa6
DB
836
837#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
838#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
839msgid "Sent"
1ea75322 840msgstr "Sendt"
10862fa6
DB
841
842#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
843#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
844msgid "Received"
1ea75322 845msgstr "Teken imot"
10862fa6
DB
846
847#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:311 ../src/plugins/netstat/netstat.c:323
848#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:334
849msgid "bytes"
1ea75322 850msgstr "byte"
10862fa6
DB
851
852#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:312 ../src/plugins/netstat/netstat.c:324
853#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:335
854msgid "packets"
1ea75322
DB
855msgstr "pakkar"
856
857#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:315
858#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
859msgid "Wireless"
860msgstr "Trådlaus"
10862fa6
DB
861
862#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:317
863msgid "Protocol:"
1ea75322 864msgstr "Protokoll:"
10862fa6
DB
865
866#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:321 ../src/plugins/netstat/netstat.c:332
867msgid "HW Address:"
1ea75322 868msgstr "HW-adresse:"
10862fa6 869
1ea75322 870#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:470
10862fa6 871msgid "Manage Networks"
1ea75322 872msgstr "Handter nettverk"
10862fa6 873
1ea75322 874#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:472
10862fa6 875msgid "Monitor and Manage networks"
1ea75322 876msgstr "Overvak og handter nettverk"
10862fa6
DB
877
878#. create dialog
879#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:84
880msgid "Setting Encryption Key"
1ea75322 881msgstr "Vel krypteringsnøkkel"
10862fa6
DB
882
883#. messages
884#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:94
885msgid ""
886"This wireless network was encrypted.\n"
887"You must have the encryption key."
888msgstr ""
1ea75322
DB
889"Dette trådlausnettverket er kryptert.\n"
890"Du må ha krypteringsnøkkelen."
10862fa6
DB
891
892#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:99
893msgid "Encryption Key:"
1ea75322 894msgstr "Krypteringsnøkkel:"
10862fa6 895
1ea75322 896#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
10862fa6 897msgid "Interface to monitor"
1ea75322 898msgstr "Grensesnittet som skal overvakast"
10862fa6 899
1ea75322 900#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
10862fa6 901msgid "Config tool"
1ea75322 902msgstr "Oppsettverktøy"
10862fa6 903
1ea75322
DB
904#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
905msgid "Network Status Monitor"
906msgstr "Overvaking av nettverksstatus"
10862fa6 907
1ea75322 908#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
10862fa6 909msgid "Monitor network status"
1ea75322 910msgstr "Overvak nettverksstatus"
10862fa6 911
1ea75322
DB
912#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
913#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
10862fa6 914msgid "Unknown"
1ea75322 915msgstr "Ukjend"
10862fa6 916
1ea75322 917#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
10862fa6 918msgid "Connection Properties"
1ea75322 919msgstr "Sambandseigenskapar"
10862fa6 920
1ea75322 921#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
10862fa6
DB
922#, c-format
923msgid "Connection Properties: %s"
1ea75322 924msgstr "Sambandseigenskapar: %s"
10862fa6 925
1ea75322 926#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
10862fa6
DB
927#, c-format
928msgid "%lu packet"
929msgid_plural "%lu packets"
1ea75322
DB
930msgstr[0] "%lu pakke"
931msgstr[1] "%lu pakkar"
10862fa6 932
1ea75322 933#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
10862fa6
DB
934#, c-format
935msgid ""
936"There was an error displaying help:\n"
937"%s"
938msgstr ""
1ea75322
DB
939"Det oppstod ein feil ved vising av hjelpa:\n"
940"%s"
10862fa6 941
1ea75322 942#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
10862fa6
DB
943#, c-format
944msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
1ea75322 945msgstr "Klarte ikkje starta tidsoppsettverktøyet: %s"
10862fa6
DB
946
947#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:379
948#, c-format
949msgid "Network Connection: %s"
1ea75322 950msgstr "Nettverkssamband: %s"
10862fa6
DB
951
952#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:384
953msgid "Network Connection"
1ea75322 954msgstr "Nettverkssamband"
10862fa6
DB
955
956#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:811
957msgid "Interface"
1ea75322 958msgstr "Grensesnitt"
10862fa6
DB
959
960#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:812
961msgid "The current interface the icon is monitoring."
1ea75322 962msgstr "Grensesnittet som ikonen skal overvaka"
10862fa6
DB
963
964#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:819
965msgid "Orientation"
1ea75322 966msgstr "Retning"
10862fa6
DB
967
968#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:820
969msgid "The orientation of the tray."
1ea75322 970msgstr "Retnings til systemtrauet"
10862fa6
DB
971
972#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:828
973msgid "Tooltips Enabled"
1ea75322 974msgstr "Verktøytips på"
10862fa6
DB
975
976#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:829
977msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1ea75322 978msgstr "Kryss av her viss du vil visa verktøytips til ikona"
10862fa6
DB
979
980#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:836
981msgid "Show Signal"
1ea75322 982msgstr "Vis signalstyrke"
10862fa6
DB
983
984#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:837
985msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1ea75322 986msgstr "Kryss av her viss du vil visa signalstyrken"
10862fa6
DB
987
988#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:950
989#, c-format
990msgid ""
991"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
992"\n"
993"%s"
994msgstr ""
1ea75322
DB
995"Ta kontakt med systemadministrator for å løysa dette problemet:\n"
996"\n"
997"%s"
998
999#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1000msgid "Name"
1001msgstr "Namn"
1002
1003#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1004msgid "The interface name"
1005msgstr "Grensesnitt-namnet"
1006
1007#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1008msgid "State"
1009msgstr "Status"
1010
1011#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1012msgid "The interface state"
1013msgstr "Grensesnitt-statusen"
1014
1015#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1016msgid "Stats"
1017msgstr "Statistikk"
1018
1019#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1020msgid "The interface packets/bytes statistics"
1021msgstr "Pakke- og byte-statistikk for grensesnittet"
1022
1023#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1024msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1025msgstr "Om grensesnittet er eit trådlaust grensesnitt"
1026
1027#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1028msgid "Signal"
1029msgstr "Signalstyrke"
1030
1031#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1032msgid "Wireless signal strength percentage"
1033msgstr "Styrken til trådlaussignalet i prosent"
10862fa6 1034
1ea75322
DB
1035#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1036#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1037msgid "Error"
1038msgstr "Feil"
1039
1040#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1041msgid "The current error condition"
1042msgstr "Gjeldande feiltilstand"
1043
1044#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
1045#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
10862fa6 1046#, c-format
1ea75322
DB
1047msgid "Unable to open socket: %s"
1048msgstr "Klarte ikkje opna sokkelen: %s"
10862fa6 1049
1ea75322
DB
1050#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
1051#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
10862fa6 1052#, c-format
1ea75322
DB
1053msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1054msgstr "SIOCGIFFLAGS-feil: %s"
10862fa6 1055
1ea75322
DB
1056#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
1057msgid "AMPR NET/ROM"
1058msgstr "AMPR NET/ROM"
10862fa6 1059
1ea75322
DB
1060#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
1061msgid "Ethernet"
1062msgstr "Ethernet"
1063
1064#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1065msgid "AMPR AX.25"
1066msgstr "AMPR AX.25"
1067
1068#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1069#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
1070msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1071msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1072
1073#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
1074msgid "ARCnet"
1075msgstr "ARCnet"
1076
1077#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1078msgid "Frame Relay DLCI"
1079msgstr "Frame Relay DLCI"
1080
1081#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
1082msgid "Metricom Starmode IP"
1083msgstr "Metricom Starmode IP"
1084
1085#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1086msgid "Serial Line IP"
1087msgstr "Serielinje-IP"
1088
1089#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
1090msgid "VJ Serial Line IP"
1091msgstr "VJ serielinje-IP"
1092
1093#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1094msgid "6-bit Serial Line IP"
1095msgstr "6-bit serielinje-IP"
1096
1097#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1098msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1099msgstr "VJ 6-bit serielinje-IP"
1100
1101#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1102msgid "Adaptive Serial Line IP"
1103msgstr "Adaptiv serielinje-IP"
1104
1105#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1106msgid "AMPR ROSE"
1107msgstr "AMPR ROSE"
10862fa6 1108
1ea75322
DB
1109#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
1110msgid "Generic X.25"
1111msgstr "Generisk X.25"
1112
1113#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1114msgid "Point-to-Point Protocol"
1115msgstr "Punkt-til-punkt-protokoll"
1116
1117#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1118msgid "(Cisco)-HDLC"
1119msgstr "(Cisco)-HDLC"
1120
1121#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1122msgid "LAPB"
1123msgstr "LAPB"
1124
1125#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1126msgid "IPIP Tunnel"
1127msgstr "IPIP-tunell"
1128
1129#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
1130msgid "Frame Relay Access Device"
1131msgstr "Frame Relay Access-eining"
1132
1133#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
1134msgid "Local Loopback"
1135msgstr "Lokal sløyfe"
1136
1137#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
1138msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1139msgstr "Fiberdistribuert datagrensesnitt"
1140
1141#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
1142msgid "IPv6-in-IPv4"
1143msgstr "IPv6 i IPv4"
1144
1145#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
1146msgid "HIPPI"
1147msgstr "HIPPI"
1148
1149#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
1150msgid "Ash"
1151msgstr "Ash"
1152
1153#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
1154msgid "Econet"
1155msgstr "Econet"
1156
1157#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1158msgid "IrLAP"
1159msgstr "IrLAP"
1160
1161#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
10862fa6 1162#, c-format
1ea75322
DB
1163msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1164msgstr "SIOCGIFCONF-feil: %s"
10862fa6 1165
1ea75322 1166#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
10862fa6 1167#, c-format
1ea75322
DB
1168msgid "No network devices found"
1169msgstr "Fann ikkje nokon nettverkseiningar"
1170
1171#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1172#, c-format
1173msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1174msgstr "Klarte ikkje opna «/proc/net/dev»: %s"
1175
1176#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
1177msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1178msgstr "Klarte ikkje tolka «/proc/net/dev». Ukjent format."
1179
1180#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
1181#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
1182#, c-format
1183msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1184msgstr "Klarte ikkje tolka grensesnittnamnet frå «%s»"
1185
1186#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
1187#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
1188#, c-format
1189msgid ""
1190"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1191"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
10862fa6 1192msgstr ""
1ea75322
DB
1193"Klarte ikkje tolka grensesnittstatistikk frå «%s» (prx_idx = %d; ptx_idx = %"
1194"d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;)"
1195
1196#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
1197msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1198msgstr "Klarte ikkje tolka «/proc/net/wireless». Ukjent format."
1199
1200#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
1201#, c-format
1202msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1203msgstr "Klarte ikkje tolka trådlausdetaljar frå «%s» (link_idx = %d;)"
1204
1205#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
1206#, c-format
1207msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1208msgstr "Klarte ikkje kopla til grensesnittet, «%s»"
1209
1210#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
1211#, c-format
1212msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1213msgstr "Klarte ikkje senda ioctl til grensesnittet, «%s»"
10862fa6 1214
1ea75322 1215#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
10862fa6 1216#, c-format
1ea75322
DB
1217msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1218msgstr "Klarte ikkje tolka kommandolinja «%s»: %s"
1219
1220#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
1221msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1222msgstr "Klarte ikkje tolka utdata frå «netstat». Ukjent format."
1223
1224#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1225msgid "Disconnected"
1226msgstr "Kopla frå"
1227
1228#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1229msgid "Idle"
1230msgstr "Inaktiv"
1231
1232#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1233msgid "Sending"
1234msgstr "Sender"
1235
1236#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1237msgid "Receiving"
1238msgstr "Tek imot"
1239
1240#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1241msgid "Sending/Receiving"
1242msgstr "Sender / tek imot"
1243
1244#: ../src/plugins/batt/batt.c:131
10862fa6 1245msgid "No batteries found"
1ea75322
DB
1246msgstr "Fann ikkje nokon batteri"
1247
1248#: ../src/plugins/batt/batt.c:179
1249#, c-format
1250msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1251msgstr "Batteri: %d %% lada – %d.%02d til det er fullt"
1252
1253#: ../src/plugins/batt/batt.c:190
1254#, c-format
1255msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1256msgstr "Batteri: %d %% lada – %d.%02d igjen"
10862fa6 1257
1ea75322
DB
1258#: ../src/plugins/batt/batt.c:196
1259#, c-format
1260msgid "Battery: %d%% charged"
1261msgstr "Batteri: %d %% lada"
1262
1263#: ../src/plugins/batt/batt.c:580
10862fa6 1264msgid "Hide if there is no battery"
1ea75322 1265msgstr "Gøym viss det ikkje er noko batteri"
10862fa6 1266
1ea75322 1267#: ../src/plugins/batt/batt.c:582
10862fa6 1268msgid "Alarm command"
1ea75322 1269msgstr "Alarmkommando"
10862fa6 1270
1ea75322 1271#: ../src/plugins/batt/batt.c:583
10862fa6 1272msgid "Alarm time (minutes left)"
1ea75322 1273msgstr "Alarmtid (minutt igjen)"
10862fa6 1274
1ea75322 1275#: ../src/plugins/batt/batt.c:584
10862fa6 1276msgid "Background color"
1ea75322 1277msgstr "Bakgrunnsfarge"
10862fa6 1278
1ea75322 1279#: ../src/plugins/batt/batt.c:585
10862fa6 1280msgid "Charging color 1"
1ea75322 1281msgstr "Ladefarge 1"
10862fa6 1282
1ea75322 1283#: ../src/plugins/batt/batt.c:586
10862fa6 1284msgid "Charging color 2"
1ea75322 1285msgstr "Ladefarge 2"
10862fa6 1286
1ea75322 1287#: ../src/plugins/batt/batt.c:587
10862fa6 1288msgid "Discharging color 1"
1ea75322 1289msgstr "Utladingsfarge 1"
10862fa6 1290
1ea75322 1291#: ../src/plugins/batt/batt.c:588
10862fa6 1292msgid "Discharging color 2"
1ea75322 1293msgstr "Utladingsfarge 2"
10862fa6 1294
1ea75322 1295#: ../src/plugins/batt/batt.c:589
10862fa6 1296msgid "Border width"
1ea75322 1297msgstr "Breidd på kantlinje"
10862fa6 1298
1ea75322 1299#: ../src/plugins/batt/batt.c:619
10862fa6 1300msgid "Battery Monitor"
1ea75322 1301msgstr "Batteriovervaking"
10862fa6 1302
1ea75322 1303#: ../src/plugins/batt/batt.c:621
10862fa6 1304msgid "Display battery status using ACPI"
1ea75322 1305msgstr "Vis batteristatus med ACPI"
10862fa6 1306
1ea75322 1307#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:230
10862fa6 1308msgid "Show CapsLock"
1ea75322 1309msgstr "Vis «Caps Lock»-status"
10862fa6 1310
1ea75322 1311#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:231
10862fa6 1312msgid "Show NumLock"
1ea75322 1313msgstr "Vis «Num Lock»-status"
10862fa6 1314
1ea75322 1315#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:232
10862fa6 1316msgid "Show ScrollLock"
1ea75322 1317msgstr "Show «Scroll Lock»-status"
10862fa6 1318
1ea75322
DB
1319#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:267
1320msgid "Keyboard LED"
1321msgstr "Lysdiodar for tastatur"
10862fa6 1322
1ea75322 1323#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:269
10862fa6 1324msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1ea75322
DB
1325msgstr "Lysdiodeindikatorar for tastane «Caps Lock», «Num Lock» og «Scroll Lock»"
1326
1327#~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
1328#~ msgstr "Fann ikkje biletfila: %s"