Adding debian version 0.5.6-1.
[debian/lxpanel.git] / po / nn.po
CommitLineData
1ea75322
DB
1# Translation of lxpanel to Norwegian Nynorsk
2# Copyright © 2009 Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
3# This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
4# Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2009.
10862fa6 5#
10862fa6
DB
6msgid ""
7msgstr ""
1ea75322 8"Project-Id-Version: lxpanel\n"
10862fa6 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
24d886e1 10"POT-Creation-Date: 2010-07-20 11:01+0200\n"
934ecce5 11"PO-Revision-Date: 2009-12-31 00:14+0100\n"
1ea75322
DB
12"Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
13"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
10862fa6
DB
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
bfba7517 18"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
10862fa6
DB
19
20#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
1ea75322
DB
21#, no-c-format
22msgid "% Percent"
23msgstr "% prosent"
10862fa6
DB
24
25#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:3
1ea75322
DB
26msgid "<b>Automatic hiding</b>"
27msgstr "<b>Automatisk gøyimg</b>"
10862fa6
DB
28
29#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
1ea75322
DB
30msgid "<b>Background</b>"
31msgstr "<b>Bakgrunn</b>"
10862fa6
DB
32
33#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
1ea75322
DB
34msgid "<b>Font</b>"
35msgstr "<b>Skrift</b>"
10862fa6
DB
36
37#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
1ea75322
DB
38msgid "<b>Icon</b>"
39msgstr "<b>Ikon</b>"
10862fa6
DB
40
41#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
1ea75322
DB
42msgid "<b>Position</b>"
43msgstr "<b>Plassering</b>"
10862fa6
DB
44
45#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
1ea75322
DB
46msgid "<b>Properties</b>"
47msgstr "<b>Eigenskapar</b>"
10862fa6
DB
48
49#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
1ea75322
DB
50msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
51msgstr "<b>Vel føretrekte program</b>"
52
53#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
54msgid "<b>Size</b>"
55msgstr "<b>Storleik</b>"
10862fa6
DB
56
57#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
1ea75322
DB
58msgid "Advanced"
59msgstr "Avansert"
10862fa6 60
1ea75322
DB
61#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
62msgid "Alignment:"
63msgstr "Justering:"
64
65#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
66msgid "Appearance"
67msgstr "Utsjånad"
68
24d886e1 69#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:14 ../src/panel.c:1049
1ea75322
DB
70msgid "Bottom"
71msgstr "Nede"
10862fa6
DB
72
73#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
1ea75322
DB
74msgid "Center"
75msgstr "I midten"
10862fa6
DB
76
77#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
1ea75322
DB
78msgid "Custom color"
79msgstr "Sjølvvald farge"
10862fa6
DB
80
81#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
1ea75322
DB
82msgid "Dynamic"
83msgstr "Dynamisk"
10862fa6
DB
84
85#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
1ea75322
DB
86msgid "Edge:"
87msgstr "Plassering:"
10862fa6
DB
88
89#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
1ea75322
DB
90msgid "File Manager:"
91msgstr "Filhandsamar:"
10862fa6
DB
92
93#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
1ea75322
DB
94msgid "Geometry"
95msgstr "Geometri"
10862fa6 96
24d886e1 97#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:21 ../src/panel.c:1039 ../src/panel.c:1047
1ea75322
DB
98msgid "Height:"
99msgstr "Høgd:"
10862fa6 100
1ea75322
DB
101#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
102msgid "Image"
103msgstr "Bilete"
104
24d886e1 105#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23 ../src/panel.c:1041
1ea75322
DB
106msgid "Left"
107msgstr "Til venstre"
108
109#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
10862fa6 110msgid "Logout Command:"
1ea75322 111msgstr "Utloggingskommando:"
10862fa6 112
bfba7517 113#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
10862fa6 114msgid "Make window managers treat the panel as dock"
1ea75322 115msgstr "Få vindaugshandsamarar til å handtera panel som ein dokk"
10862fa6 116
bfba7517 117#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
10862fa6 118msgid "Margin:"
1ea75322 119msgstr "Marg:"
10862fa6 120
bfba7517 121#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
1ea75322
DB
122msgid "Minimize panel when not in use"
123msgstr "Minimer panel når det ikkje er i bruk"
10862fa6 124
bfba7517 125#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
10862fa6 126msgid "Panel Applets"
1ea75322 127msgstr "Panelprogram"
10862fa6 128
bfba7517 129#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
10862fa6 130msgid "Panel Preferences"
1ea75322 131msgstr "Paneloppsett"
10862fa6 132
bfba7517 133#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
10862fa6 134msgid "Pixels"
1ea75322 135msgstr "pikslar"
10862fa6 136
bfba7517 137#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
10862fa6 138msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
1ea75322 139msgstr "Reserver plass, og ikkje dekk av maksimerte vindauge"
10862fa6 140
24d886e1 141#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../src/panel.c:1042
1ea75322
DB
142msgid "Right"
143msgstr "Til høgre"
144
bfba7517 145#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
10862fa6 146msgid "Select an image file"
1ea75322
DB
147msgstr "Vel biletfil"
148
bfba7517 149#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
1ea75322
DB
150msgid "Size when minimized"
151msgstr "Storleik når minimert"
10862fa6 152
bfba7517 153#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
1ea75322
DB
154msgid "Solid color (with opacity)"
155msgstr "Heildekkjande farge (med gjennomsikt)"
10862fa6 156
bfba7517 157#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
1ea75322
DB
158msgid "System theme"
159msgstr "Systemtema"
10862fa6 160
bfba7517 161#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
1ea75322
DB
162msgid "Terminal Emulator:"
163msgstr "Terminalemulator:"
164
24d886e1 165#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38 ../src/panel.c:1048
bfba7517
DB
166msgid "Top"
167msgstr "Oppe"
1ea75322 168
24d886e1 169#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39 ../src/panel.c:1040 ../src/panel.c:1046
10862fa6 170msgid "Width:"
1ea75322
DB
171msgstr "Breidd:"
172
bfba7517 173#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
1ea75322
DB
174msgid "pixels"
175msgstr "pikslar"
176
177#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
bfba7517 178#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:2
1ea75322
DB
179#, no-c-format
180msgid "0%"
181msgstr "0 %"
182
183#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
bfba7517 184#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:3
1ea75322
DB
185msgid "<b>Activity</b>"
186msgstr "<b>Aktivitet</b>"
187
188#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
bfba7517 189#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:4
1ea75322
DB
190msgid "<b>Connection</b>"
191msgstr "<b>Samband</b>"
192
193#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
bfba7517 194#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:5
1ea75322
DB
195msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
196msgstr "<b>Internett-protokoll (IPv4)</b>"
197
198#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
bfba7517 199#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:6
1ea75322
DB
200msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
201msgstr "<b>Internett-protokoll (IPv6)</b>"
202
203#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
bfba7517 204#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:7
1ea75322
DB
205msgid "<b>Network Device</b>"
206msgstr "<b>Nettverkseining</b>"
207
208#: ../data/ui/netstatus.glade.h:8
bfba7517 209#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:8
1ea75322
DB
210msgid "<b>Signal Strength</b>"
211msgstr "<b>Signalstyrke</b>"
212
213#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
bfba7517 214#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:9
1ea75322
DB
215msgid "Address:"
216msgstr "Adresse:"
217
218#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10 ../src/plugins/netstat/netstat.c:319
219#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:330
bfba7517 220#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:10
1ea75322
DB
221msgid "Broadcast:"
222msgstr "Kringkasting:"
223
224#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
bfba7517 225#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:11
1ea75322
DB
226msgid "Con_figure"
227msgstr "_Set opp"
228
229#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
bfba7517 230#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:12
1ea75322
DB
231msgid "Destination:"
232msgstr "Mål:"
233
234#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
bfba7517 235#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:13
1ea75322
DB
236msgid "General"
237msgstr "Generelt"
238
239#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14
bfba7517 240#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:14
1ea75322
DB
241msgid "Received:"
242msgstr "Motteke:"
243
244#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
bfba7517 245#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:15
1ea75322
DB
246msgid "Scope:"
247msgstr "Omfang:"
248
249#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
bfba7517 250#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:16
1ea75322
DB
251msgid "Sent:"
252msgstr "Sendt:"
253
254#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
bfba7517 255#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:17
1ea75322
DB
256msgid "Status:"
257msgstr "Status:"
258
259#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
bfba7517 260#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:18
1ea75322
DB
261msgid "Subnet Mask:"
262msgstr "Subnet-maske:"
263
264#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
bfba7517 265#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:19
1ea75322
DB
266msgid "Support"
267msgstr "Støtte"
10862fa6 268
1ea75322 269#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
bfba7517 270#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:20
1ea75322
DB
271msgid "Type:"
272msgstr "Type:"
273
274#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
bfba7517 275#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:21
1ea75322
DB
276msgid "_Name:"
277msgstr "_Namn:"
278
24d886e1 279#: ../data/ui/launchbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchbar.c:887
1ea75322
DB
280msgid "Application Launch Bar"
281msgstr "Programstartlinje"
282
24d886e1 283#: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:319
10862fa6 284msgid "Run"
1ea75322 285msgstr "Køyr"
10862fa6
DB
286
287#: ../src/configurator.c:56
288msgid "Restart"
1ea75322 289msgstr "Start på nytt"
10862fa6
DB
290
291#: ../src/configurator.c:57
292msgid "Logout"
1ea75322 293msgstr "Logg ut"
10862fa6 294
bfba7517 295#: ../src/configurator.c:448
10862fa6 296msgid "Currently loaded plugins"
1ea75322 297msgstr "Lasta programtillegg"
10862fa6 298
bfba7517 299#: ../src/configurator.c:457
10862fa6 300msgid "Stretch"
1ea75322 301msgstr "Strekk"
10862fa6 302
24d886e1 303#: ../src/configurator.c:559
10862fa6 304msgid "Add plugin to panel"
1ea75322 305msgstr "Legg tillegget til panelet"
10862fa6 306
24d886e1 307#: ../src/configurator.c:587
10862fa6 308msgid "Available plugins"
1ea75322 309msgstr "Tilgjengelege tillegg"
10862fa6 310
bfba7517 311#: ../src/configurator.c:1143
10862fa6 312msgid "Logout command is not set"
1ea75322 313msgstr "Utloggingskommandoen er ikkje vald"
10862fa6 314
bfba7517 315#: ../src/configurator.c:1196
1ea75322
DB
316msgid "Select a directory"
317msgstr "Vel mappe"
318
bfba7517 319#: ../src/configurator.c:1196 ../src/configurator.c:1287
10862fa6 320msgid "Select a file"
1ea75322 321msgstr "Vel fil"
10862fa6 322
bfba7517 323#: ../src/configurator.c:1314
10862fa6 324msgid "_Browse"
1ea75322 325msgstr "_Bla gjennom"
10862fa6 326
24d886e1 327#: ../src/panel.c:649
10862fa6
DB
328msgid ""
329"Really delete this panel?\n"
330"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
331msgstr ""
1ea75322
DB
332"Er du sikker på at du vil sletta dette panelet?\n"
333"<b>Åtvaring: Du kan ikkje angra denne handlinga.</b>"
10862fa6 334
24d886e1 335#: ../src/panel.c:651
10862fa6 336msgid "Confirm"
1ea75322
DB
337msgstr "Stadfest"
338
339#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
24d886e1 340#: ../src/panel.c:683
1ea75322
DB
341msgid "translator-credits"
342msgstr "Karl Ove Hufthammer"
343
24d886e1 344#: ../src/panel.c:688
1ea75322
DB
345msgid "LXPanel"
346msgstr "LXPanel"
347
24d886e1 348#: ../src/panel.c:690
1ea75322
DB
349msgid "Copyright (C) 2008-2009"
350msgstr "Copyright © 2008–2009"
10862fa6 351
24d886e1 352#: ../src/panel.c:691
1ea75322
DB
353msgid "Desktop panel for LXDE project"
354msgstr "Skrivebordspanel for LXDE-prosjektet"
355
24d886e1 356#: ../src/panel.c:714
10862fa6 357msgid "Add / Remove Panel Items"
1ea75322 358msgstr "Legg til / fjern paneloppføringar"
10862fa6 359
24d886e1 360#: ../src/panel.c:722
10862fa6
DB
361#, c-format
362msgid "Remove \"%s\" From Panel"
1ea75322 363msgstr "Fjern «%s» frå panelet"
10862fa6 364
24d886e1 365#: ../src/panel.c:734
10862fa6 366msgid "Panel Settings"
1ea75322 367msgstr "Paneloppsett"
10862fa6 368
24d886e1 369#: ../src/panel.c:740
1ea75322
DB
370msgid "Create New Panel"
371msgstr "Lag nytt panel"
372
24d886e1 373#: ../src/panel.c:751
10862fa6 374msgid "Delete This Panel"
1ea75322
DB
375msgstr "Fjern dette panelet"
376
24d886e1 377#: ../src/panel.c:762
1ea75322
DB
378msgid "About"
379msgstr "Om"
10862fa6 380
24d886e1 381#: ../src/panel.c:770
10862fa6 382msgid "Panel"
1ea75322 383msgstr "Panel"
10862fa6 384
24d886e1 385#: ../src/panel.c:783
10862fa6
DB
386#, c-format
387msgid "\"%s\" Settings"
1ea75322
DB
388msgstr "«%s»-oppsett"
389
24d886e1 390#: ../src/panel.c:1448
10862fa6
DB
391#, c-format
392msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
1ea75322 393msgstr "lxpanel %s – lett GTK2+-panel for UNIX-skrivebord\n"
10862fa6 394
24d886e1 395#: ../src/panel.c:1449
10862fa6
DB
396#, c-format
397msgid "Command line options:\n"
1ea75322 398msgstr "Kommandolinjeval:\n"
10862fa6 399
24d886e1 400#: ../src/panel.c:1450
10862fa6
DB
401#, c-format
402msgid " --help -- print this help and exit\n"
1ea75322 403msgstr " --help -- Vis denne hjelpeteksten, og så avslutt.\n"
10862fa6 404
24d886e1 405#: ../src/panel.c:1451
10862fa6
DB
406#, c-format
407msgid " --version -- print version and exit\n"
1ea75322 408msgstr " --version -- Vis versjonsinformasjon, og så avslutt.\n"
10862fa6 409
24d886e1 410#: ../src/panel.c:1452
10862fa6
DB
411#, c-format
412msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
1ea75322 413msgstr " --log <number> -- Bruk loggnivået 0–5 (0 = ingen, 5 = pratsom).\n"
10862fa6 414
1ea75322 415#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
24d886e1 416#: ../src/panel.c:1454
10862fa6
DB
417#, c-format
418msgid " --profile name -- use specified profile\n"
1ea75322 419msgstr " --profile name -- Bruk den valde profilen.\n"
10862fa6 420
24d886e1 421#: ../src/panel.c:1456
10862fa6
DB
422#, c-format
423msgid " -h -- same as --help\n"
1ea75322 424msgstr " -h -- Det same som «--help».\n"
10862fa6 425
24d886e1 426#: ../src/panel.c:1457
10862fa6
DB
427#, c-format
428msgid " -p -- same as --profile\n"
1ea75322 429msgstr " -p -- Det same som «--profile».\n"
10862fa6 430
24d886e1 431#: ../src/panel.c:1458
10862fa6
DB
432#, c-format
433msgid " -v -- same as --version\n"
1ea75322 434msgstr " -v -- Det same som «--version».\n"
10862fa6 435
1ea75322 436#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
24d886e1 437#: ../src/panel.c:1460
10862fa6
DB
438#, c-format
439msgid ""
440"\n"
441"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
442"\n"
443msgstr ""
1ea75322
DB
444"\n"
445"Sjå http://lxde.org/ for meir informasjon.\n"
446"\n"
10862fa6 447
24d886e1 448#: ../src/gtk-run.c:332
10862fa6 449msgid "Enter the command you want to execute:"
1ea75322 450msgstr "Skriv inn kommandoen du vil køyra:"
10862fa6 451
1ea75322 452#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:268
10862fa6 453msgid "CPU Usage Monitor"
1ea75322 454msgstr "Overvaking av prosessorbruk"
10862fa6 455
1ea75322 456#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:270
10862fa6 457msgid "Display CPU usage"
1ea75322 458msgstr "Vis prosessorbruk"
10862fa6 459
24d886e1 460#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:207 ../src/plugins/dclock.c:426
bfba7517
DB
461msgid "Bold font"
462msgstr "Halvfeit skrift"
463
464#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:208
465msgid "Display desktop names"
934ecce5 466msgstr "Vis skrivebordsnamn"
bfba7517
DB
467
468#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:235
1ea75322
DB
469msgid "Desktop Number / Workspace Name"
470msgstr "Skrivebordsnummer / namn på arbeidsområde"
10862fa6 471
bfba7517 472#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:237
10862fa6 473msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
1ea75322 474msgstr "Vis arbeidsområdenummer – av cmeury@users.sf.net"
10862fa6
DB
475
476#: ../src/plugins/image.c:177
477msgid "Display Image and Tooltip"
1ea75322 478msgstr "Vis bilete og verktøytips"
10862fa6 479
24d886e1 480#: ../src/plugins/launchbar.c:889
10862fa6 481msgid "Bar with buttons to launch application"
1ea75322 482msgstr "Linje med knappar for å starta program"
10862fa6 483
1ea75322 484#. Add Raise menu item.
24d886e1 485#: ../src/plugins/taskbar.c:1700
1ea75322
DB
486msgid "_Raise"
487msgstr "_Hev"
10862fa6 488
1ea75322 489#. Add Restore menu item.
24d886e1 490#: ../src/plugins/taskbar.c:1705
1ea75322
DB
491msgid "R_estore"
492msgstr "_Gjenopprett"
10862fa6 493
1ea75322 494#. Add Maximize menu item.
24d886e1 495#: ../src/plugins/taskbar.c:1710
1ea75322
DB
496msgid "Ma_ximize"
497msgstr "_Maksimer"
10862fa6 498
1ea75322 499#. Add Iconify menu item.
24d886e1 500#: ../src/plugins/taskbar.c:1715
1ea75322
DB
501msgid "Ico_nify"
502msgstr "M_inimer"
10862fa6 503
24d886e1 504#: ../src/plugins/taskbar.c:1734
1ea75322
DB
505#, c-format
506msgid "Workspace _%d"
507msgstr "Arbeidsområde _%d"
508
24d886e1 509#: ../src/plugins/taskbar.c:1739
10862fa6
DB
510#, c-format
511msgid "Workspace %d"
1ea75322 512msgstr "Arbeidsområde %d"
10862fa6 513
1ea75322 514#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
24d886e1 515#: ../src/plugins/taskbar.c:1753
1ea75322
DB
516msgid "_All workspaces"
517msgstr "_Alle arbeidsområde"
10862fa6 518
1ea75322 519#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
24d886e1 520#: ../src/plugins/taskbar.c:1759
1ea75322
DB
521msgid "_Move to Workspace"
522msgstr "_Flytt til arbeidsområde"
10862fa6 523
1ea75322 524#. Add Close menu item. By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
24d886e1 525#: ../src/plugins/taskbar.c:1765
1ea75322
DB
526msgid "_Close Window"
527msgstr "_Lukk vindauge"
10862fa6 528
24d886e1 529#: ../src/plugins/taskbar.c:1968
10862fa6 530msgid "Show tooltips"
1ea75322 531msgstr "Vis verktøytips"
10862fa6 532
24d886e1 533#: ../src/plugins/taskbar.c:1969
10862fa6 534msgid "Icons only"
1ea75322 535msgstr "Berre ikon"
10862fa6 536
24d886e1 537#: ../src/plugins/taskbar.c:1970
1ea75322
DB
538msgid "Flat buttons"
539msgstr "Flate knappar"
10862fa6 540
24d886e1 541#: ../src/plugins/taskbar.c:1971
10862fa6 542msgid "Show windows from all desktops"
1ea75322 543msgstr "Vis vindauge frå alle skriveborda"
10862fa6 544
24d886e1 545#: ../src/plugins/taskbar.c:1972
10862fa6 546msgid "Use mouse wheel"
1ea75322 547msgstr "Bruk mushjul"
10862fa6 548
24d886e1 549#: ../src/plugins/taskbar.c:1973
10862fa6 550msgid "Flash when there is any window requiring attention"
1ea75322 551msgstr "Blink når vindauge krev merksemd"
10862fa6 552
24d886e1 553#: ../src/plugins/taskbar.c:1974
1ea75322
DB
554msgid "Combine multiple application windows into a single button"
555msgstr "Slå saman fleire programvindauge til éin knapp"
10862fa6 556
24d886e1 557#: ../src/plugins/taskbar.c:1975
1ea75322
DB
558msgid "Maximum width of task button"
559msgstr "Maksbreidd på oppgåveknapp"
560
24d886e1 561#: ../src/plugins/taskbar.c:1976
10862fa6 562msgid "Spacing"
1ea75322 563msgstr "Mellomrom"
10862fa6 564
24d886e1 565#: ../src/plugins/taskbar.c:2033
10862fa6 566msgid "Task Bar (Window List)"
1ea75322 567msgstr "Oppgåvelinje (vindaugsliste)"
10862fa6 568
24d886e1 569#: ../src/plugins/taskbar.c:2035
10862fa6
DB
570msgid ""
571"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
572"focus"
573msgstr ""
bfba7517 574"Oppgåvelinja viser alle opne vindauge, og lèt deg minimera dei, rulla dei "
1ea75322 575"opp eller fokusera på dei"
10862fa6 576
24d886e1 577#: ../src/plugins/dclock.c:422
10862fa6 578msgid "Clock Format"
1ea75322 579msgstr "Klokkeformat"
10862fa6 580
24d886e1 581#: ../src/plugins/dclock.c:423
10862fa6 582msgid "Tooltip Format"
1ea75322 583msgstr "Verktøytipsformat"
10862fa6 584
24d886e1 585#: ../src/plugins/dclock.c:424
bfba7517 586msgid "Format codes: man 3 strftime; \\n for line break"
934ecce5 587msgstr "Formatkodar: «man 3 strftime», og «\\n» for linjeskift"
10862fa6 588
24d886e1 589#: ../src/plugins/dclock.c:425
1ea75322
DB
590msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
591msgstr "Handling ved klikk (standard: vis kalender)"
592
24d886e1 593#: ../src/plugins/dclock.c:427
bfba7517 594msgid "Tooltip only"
934ecce5 595msgstr "Berre verktøytips"
10862fa6 596
24d886e1 597#: ../src/plugins/dclock.c:455
10862fa6 598msgid "Digital Clock"
1ea75322 599msgstr "Digital klokke"
10862fa6 600
24d886e1 601#: ../src/plugins/dclock.c:457
1ea75322
DB
602msgid "Display digital clock and tooltip"
603msgstr "Vis digitalklokke og verktøytips"
10862fa6 604
24d886e1 605#: ../src/plugins/menu.c:372
10862fa6 606msgid "Add to desktop"
1ea75322 607msgstr "Legg til skrivebord"
10862fa6 608
24d886e1 609#: ../src/plugins/menu.c:382
10862fa6 610msgid "Properties"
1ea75322 611msgstr "Eigenskapar"
10862fa6 612
24d886e1 613#: ../src/plugins/menu.c:1019 ../src/plugins/dirmenu.c:413
10862fa6 614msgid "Icon"
1ea75322 615msgstr "Ikon"
10862fa6 616
24d886e1 617#: ../src/plugins/menu.c:1036
10862fa6 618msgid "Menu"
1ea75322 619msgstr "Meny"
10862fa6 620
24d886e1 621#: ../src/plugins/menu.c:1038
1ea75322
DB
622msgid "Application Menu"
623msgstr "Programmeny"
10862fa6 624
1ea75322 625#: ../src/plugins/separator.c:98
10862fa6 626msgid "Separator"
1ea75322 627msgstr "Skiljelinje"
10862fa6 628
1ea75322 629#: ../src/plugins/separator.c:100
10862fa6 630msgid "Add a separator to the panel"
1ea75322 631msgstr "Legg ei skiljelinje til panelet"
10862fa6 632
1ea75322 633#: ../src/plugins/pager.c:797
10862fa6 634msgid "Desktop Pager"
1ea75322 635msgstr "Skrivebordsbytar"
10862fa6 636
1ea75322 637#: ../src/plugins/pager.c:799
10862fa6 638msgid "Simple pager plugin"
1ea75322 639msgstr "Enkel skrivebordsbytar"
10862fa6 640
1ea75322 641#: ../src/plugins/space.c:121 ../src/plugins/batt/batt.c:590
10862fa6 642msgid "Size"
1ea75322 643msgstr "Storleik"
10862fa6 644
1ea75322
DB
645#: ../src/plugins/space.c:139
646msgid "Spacer"
647msgstr "Mellomrom"
10862fa6 648
1ea75322 649#: ../src/plugins/space.c:141
10862fa6 650msgid "Allocate space"
1ea75322 651msgstr "Legg til mellomrom"
10862fa6 652
24d886e1 653#: ../src/plugins/tray.c:705
1ea75322
DB
654msgid "System Tray"
655msgstr "Systemtrau"
10862fa6 656
24d886e1 657#: ../src/plugins/tray.c:707
1ea75322
DB
658msgid "System tray"
659msgstr "Systemtrau"
10862fa6 660
24d886e1 661#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:291
10862fa6 662msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
1ea75322 663msgstr "Set opp tastaturoppsett-bytar"
10862fa6 664
24d886e1 665#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:306
10862fa6 666msgid "Show layout as"
1ea75322 667msgstr "Vis oppsettet som"
10862fa6 668
24d886e1 669#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:321
10862fa6 670msgid "image"
1ea75322 671msgstr "bilete"
10862fa6 672
24d886e1 673#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:322
10862fa6 674msgid "text"
1ea75322 675msgstr "tekst"
10862fa6 676
24d886e1 677#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:329
10862fa6 678msgid "Per application settings"
1ea75322 679msgstr "Etter programinnstillingane"
10862fa6 680
1ea75322 681#. Create a check button as the child of the vertical box.
24d886e1 682#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:344
10862fa6 683msgid "_Remember layout for each application"
1ea75322 684msgstr "_Hugs oppsettet for kvart program"
10862fa6 685
1ea75322 686#. Create a label as the child of the horizontal box.
24d886e1 687#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:354
10862fa6 688msgid "Default layout:"
1ea75322 689msgstr "Standardoppsett:"
10862fa6 690
24d886e1 691#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:405
1ea75322
DB
692msgid "Keyboard Layout Switcher"
693msgstr "Tastaturoppsett-bytar"
10862fa6 694
24d886e1 695#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:407
10862fa6 696msgid "Switch between available keyboard layouts"
1ea75322 697msgstr "Byt mellom tilgjengelege tastaturoppsett"
10862fa6 698
24d886e1 699#: ../src/plugins/wincmd.c:209
1ea75322 700msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
10862fa6 701msgstr ""
bfba7517
DB
702"Venstreklikk for å minimera alle vindauga. Midtklikk for å rulla dei opp."
703
24d886e1 704#: ../src/plugins/wincmd.c:237
bfba7517
DB
705msgid "Alternately iconify/shade and raise"
706msgstr "Byt mellom å minimera / rulla opp og gjenoppretta"
10862fa6 707
24d886e1 708#: ../src/plugins/wincmd.c:266
10862fa6 709msgid "Minimize All Windows"
1ea75322 710msgstr "Minimer alle vindauge"
10862fa6 711
24d886e1 712#: ../src/plugins/wincmd.c:268
10862fa6
DB
713msgid ""
714"Sends commands to all desktop windows.\n"
1ea75322 715"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
10862fa6 716msgstr ""
1ea75322
DB
717"Send kommandoar til alle skrivebordsvindauga.\n"
718"Dei støtta kommandoane er «iconify» og «shade»."
10862fa6 719
24d886e1 720#: ../src/plugins/dirmenu.c:246
10862fa6 721msgid "Open in _Terminal"
1ea75322 722msgstr "Opna i _terminal"
10862fa6 723
24d886e1 724#: ../src/plugins/dirmenu.c:411
1ea75322
DB
725msgid "Directory"
726msgstr "Mappe"
727
24d886e1 728#: ../src/plugins/dirmenu.c:412
1ea75322
DB
729msgid "Label"
730msgstr "Merkelapp"
731
24d886e1 732#: ../src/plugins/dirmenu.c:443
10862fa6 733msgid "Directory Menu"
1ea75322 734msgstr "Mappemeny"
10862fa6 735
24d886e1 736#: ../src/plugins/dirmenu.c:445
10862fa6 737msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
1ea75322 738msgstr "Bla gjennom mappetreet via ein meny (utviklar: PCMan)"
10862fa6 739
bfba7517 740#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:304
10862fa6 741msgid "Normal"
1ea75322 742msgstr "Vanleg"
10862fa6 743
bfba7517 744#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:305
10862fa6 745msgid "Warning1"
1ea75322 746msgstr "Åtvaring 1"
10862fa6 747
bfba7517 748#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:306
10862fa6 749msgid "Warning2"
1ea75322 750msgstr "Åtvaring 2"
10862fa6 751
bfba7517 752#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:307
10862fa6 753msgid "Automatic sensor location"
1ea75322 754msgstr "Automatisk sensorplassering"
10862fa6 755
bfba7517 756#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:308
10862fa6 757msgid "Sensor"
1ea75322 758msgstr "Sensor"
10862fa6 759
bfba7517 760#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:309
10862fa6 761msgid "Automatic temperature levels"
1ea75322 762msgstr "Automatiske temperaturnivå"
10862fa6 763
bfba7517 764#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:310
10862fa6 765msgid "Warning1 Temperature"
1ea75322 766msgstr "Åtvaring 1-temperatur"
10862fa6 767
bfba7517 768#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:311
10862fa6 769msgid "Warning2 Temperature"
1ea75322 770msgstr "Åtvaring 2-temperatur"
10862fa6 771
bfba7517 772#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:353
10862fa6 773msgid "Temperature Monitor"
1ea75322 774msgstr "Temperaturovervaking"
10862fa6 775
bfba7517 776#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:355
bfba7517 777msgid "Display system temperature"
934ecce5 778msgstr "Vis systemtemperaturen"
10862fa6
DB
779
780#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
1ea75322
DB
781#. Display current level in tooltip.
782#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
24d886e1
DB
783#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:252
784#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:422
10862fa6 785msgid "Volume control"
1ea75322 786msgstr "Lydstyrke"
10862fa6 787
1ea75322 788#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
24d886e1 789#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:471
10862fa6 790msgid "Volume Control"
1ea75322 791msgstr "Lydstyrke"
10862fa6 792
1ea75322 793#. Create a frame as the child of the viewport.
10862fa6 794#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
24d886e1 795#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:380
10862fa6 796msgid "Volume"
1ea75322 797msgstr "Lydstyrke"
10862fa6 798
1ea75322 799#. Create a check button as the child of the vertical box.
24d886e1 800#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:399
10862fa6 801msgid "Mute"
1ea75322 802msgstr "Demp"
10862fa6
DB
803
804#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:168
805msgid "<Hidden Access Point>"
1ea75322 806msgstr "<Gøymd tilgangspunkt>"
10862fa6
DB
807
808#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:201
809msgid "Wireless Networks not found in range"
1ea75322 810msgstr "Fann ikkje nokon trådlause nettverk"
10862fa6
DB
811
812#. Repair
813#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:235
814msgid "Repair"
1ea75322 815msgstr "Reparer"
10862fa6
DB
816
817#. interface down
818#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:240
819msgid "Disable"
1ea75322 820msgstr "Slå av"
10862fa6
DB
821
822#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:299
823msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1ea75322 824msgstr "Trådlaussambandet er ikkje kopla til noko"
10862fa6
DB
825
826#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:301
827msgid "Network cable is plugged out"
1ea75322 828msgstr "Nettverkskabelen er ikkje kopla til"
10862fa6
DB
829
830#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:303
831msgid "Connection has limited or no connectivity"
1ea75322 832msgstr "Sambandet er avgrensa eller inga tilkopling"
10862fa6
DB
833
834#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:307 ../src/plugins/netstat/netstat.c:318
835#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:329
836msgid "IP Address:"
1ea75322 837msgstr "IP-adresse:"
10862fa6
DB
838
839#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
840msgid "Remote IP:"
1ea75322 841msgstr "IP-adresse på nettet:"
10862fa6
DB
842
843#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:309 ../src/plugins/netstat/netstat.c:320
844#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:331
845msgid "Netmask:"
1ea75322 846msgstr "Nettmaske:"
10862fa6
DB
847
848#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
849#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
850msgid "Activity"
1ea75322 851msgstr "Aktivitet"
10862fa6
DB
852
853#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
854#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
855msgid "Sent"
1ea75322 856msgstr "Sendt"
10862fa6
DB
857
858#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
859#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
860msgid "Received"
1ea75322 861msgstr "Teken imot"
10862fa6
DB
862
863#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:311 ../src/plugins/netstat/netstat.c:323
864#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:334
865msgid "bytes"
1ea75322 866msgstr "byte"
10862fa6
DB
867
868#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:312 ../src/plugins/netstat/netstat.c:324
869#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:335
870msgid "packets"
1ea75322
DB
871msgstr "pakkar"
872
873#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:315
874#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
875msgid "Wireless"
876msgstr "Trådlaus"
10862fa6
DB
877
878#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:317
879msgid "Protocol:"
1ea75322 880msgstr "Protokoll:"
10862fa6
DB
881
882#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:321 ../src/plugins/netstat/netstat.c:332
883msgid "HW Address:"
1ea75322 884msgstr "HW-adresse:"
10862fa6 885
1ea75322 886#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:470
10862fa6 887msgid "Manage Networks"
1ea75322 888msgstr "Handter nettverk"
10862fa6 889
1ea75322 890#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:472
10862fa6 891msgid "Monitor and Manage networks"
1ea75322 892msgstr "Overvak og handter nettverk"
10862fa6
DB
893
894#. create dialog
895#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:84
896msgid "Setting Encryption Key"
1ea75322 897msgstr "Vel krypteringsnøkkel"
10862fa6
DB
898
899#. messages
900#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:94
901msgid ""
902"This wireless network was encrypted.\n"
903"You must have the encryption key."
904msgstr ""
1ea75322
DB
905"Dette trådlausnettverket er kryptert.\n"
906"Du må ha krypteringsnøkkelen."
10862fa6
DB
907
908#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:99
909msgid "Encryption Key:"
1ea75322 910msgstr "Krypteringsnøkkel:"
10862fa6 911
1ea75322 912#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
10862fa6 913msgid "Interface to monitor"
1ea75322 914msgstr "Grensesnittet som skal overvakast"
10862fa6 915
1ea75322 916#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
10862fa6 917msgid "Config tool"
1ea75322 918msgstr "Oppsettverktøy"
10862fa6 919
1ea75322
DB
920#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
921msgid "Network Status Monitor"
922msgstr "Overvaking av nettverksstatus"
10862fa6 923
1ea75322 924#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
10862fa6 925msgid "Monitor network status"
1ea75322 926msgstr "Overvak nettverksstatus"
10862fa6 927
1ea75322
DB
928#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
929#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
10862fa6 930msgid "Unknown"
1ea75322 931msgstr "Ukjend"
10862fa6 932
1ea75322 933#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
10862fa6 934msgid "Connection Properties"
1ea75322 935msgstr "Sambandseigenskapar"
10862fa6 936
1ea75322 937#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
10862fa6
DB
938#, c-format
939msgid "Connection Properties: %s"
1ea75322 940msgstr "Sambandseigenskapar: %s"
10862fa6 941
1ea75322 942#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
10862fa6
DB
943#, c-format
944msgid "%lu packet"
945msgid_plural "%lu packets"
1ea75322
DB
946msgstr[0] "%lu pakke"
947msgstr[1] "%lu pakkar"
10862fa6 948
1ea75322 949#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
10862fa6
DB
950#, c-format
951msgid ""
952"There was an error displaying help:\n"
953"%s"
954msgstr ""
1ea75322
DB
955"Det oppstod ein feil ved vising av hjelpa:\n"
956"%s"
10862fa6 957
1ea75322 958#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
10862fa6
DB
959#, c-format
960msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
1ea75322 961msgstr "Klarte ikkje starta tidsoppsettverktøyet: %s"
10862fa6
DB
962
963#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:379
964#, c-format
965msgid "Network Connection: %s"
1ea75322 966msgstr "Nettverkssamband: %s"
10862fa6
DB
967
968#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:384
969msgid "Network Connection"
1ea75322 970msgstr "Nettverkssamband"
10862fa6
DB
971
972#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:811
973msgid "Interface"
1ea75322 974msgstr "Grensesnitt"
10862fa6
DB
975
976#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:812
977msgid "The current interface the icon is monitoring."
1ea75322 978msgstr "Grensesnittet som ikonen skal overvaka"
10862fa6
DB
979
980#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:819
981msgid "Orientation"
1ea75322 982msgstr "Retning"
10862fa6
DB
983
984#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:820
985msgid "The orientation of the tray."
1ea75322 986msgstr "Retnings til systemtrauet"
10862fa6
DB
987
988#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:828
989msgid "Tooltips Enabled"
1ea75322 990msgstr "Verktøytips på"
10862fa6
DB
991
992#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:829
993msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1ea75322 994msgstr "Kryss av her viss du vil visa verktøytips til ikona"
10862fa6
DB
995
996#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:836
997msgid "Show Signal"
1ea75322 998msgstr "Vis signalstyrke"
10862fa6
DB
999
1000#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:837
1001msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1ea75322 1002msgstr "Kryss av her viss du vil visa signalstyrken"
10862fa6
DB
1003
1004#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:950
1005#, c-format
1006msgid ""
1007"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1008"\n"
1009"%s"
1010msgstr ""
1ea75322
DB
1011"Ta kontakt med systemadministrator for å løysa dette problemet:\n"
1012"\n"
1013"%s"
1014
1015#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1016msgid "Name"
1017msgstr "Namn"
1018
1019#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1020msgid "The interface name"
1021msgstr "Grensesnitt-namnet"
1022
1023#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1024msgid "State"
1025msgstr "Status"
1026
1027#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1028msgid "The interface state"
1029msgstr "Grensesnitt-statusen"
1030
1031#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1032msgid "Stats"
1033msgstr "Statistikk"
1034
1035#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1036msgid "The interface packets/bytes statistics"
1037msgstr "Pakke- og byte-statistikk for grensesnittet"
1038
1039#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1040msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1041msgstr "Om grensesnittet er eit trådlaust grensesnitt"
1042
1043#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1044msgid "Signal"
1045msgstr "Signalstyrke"
1046
1047#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1048msgid "Wireless signal strength percentage"
1049msgstr "Styrken til trådlaussignalet i prosent"
10862fa6 1050
1ea75322
DB
1051#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1052#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1053msgid "Error"
1054msgstr "Feil"
1055
1056#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1057msgid "The current error condition"
1058msgstr "Gjeldande feiltilstand"
1059
1060#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
1061#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
10862fa6 1062#, c-format
1ea75322
DB
1063msgid "Unable to open socket: %s"
1064msgstr "Klarte ikkje opna sokkelen: %s"
10862fa6 1065
1ea75322
DB
1066#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
1067#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
10862fa6 1068#, c-format
1ea75322
DB
1069msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1070msgstr "SIOCGIFFLAGS-feil: %s"
10862fa6 1071
1ea75322
DB
1072#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
1073msgid "AMPR NET/ROM"
1074msgstr "AMPR NET/ROM"
10862fa6 1075
1ea75322
DB
1076#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
1077msgid "Ethernet"
1078msgstr "Ethernet"
1079
1080#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1081msgid "AMPR AX.25"
1082msgstr "AMPR AX.25"
1083
1084#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1085#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
1086msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1087msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1088
1089#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
1090msgid "ARCnet"
1091msgstr "ARCnet"
1092
1093#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1094msgid "Frame Relay DLCI"
1095msgstr "Frame Relay DLCI"
1096
1097#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
1098msgid "Metricom Starmode IP"
1099msgstr "Metricom Starmode IP"
1100
1101#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1102msgid "Serial Line IP"
1103msgstr "Serielinje-IP"
1104
1105#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
1106msgid "VJ Serial Line IP"
1107msgstr "VJ serielinje-IP"
1108
1109#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1110msgid "6-bit Serial Line IP"
1111msgstr "6-bit serielinje-IP"
1112
1113#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1114msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1115msgstr "VJ 6-bit serielinje-IP"
1116
1117#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1118msgid "Adaptive Serial Line IP"
1119msgstr "Adaptiv serielinje-IP"
1120
1121#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1122msgid "AMPR ROSE"
1123msgstr "AMPR ROSE"
10862fa6 1124
1ea75322
DB
1125#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
1126msgid "Generic X.25"
1127msgstr "Generisk X.25"
1128
1129#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1130msgid "Point-to-Point Protocol"
1131msgstr "Punkt-til-punkt-protokoll"
1132
1133#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1134msgid "(Cisco)-HDLC"
1135msgstr "(Cisco)-HDLC"
1136
1137#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1138msgid "LAPB"
1139msgstr "LAPB"
1140
1141#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1142msgid "IPIP Tunnel"
1143msgstr "IPIP-tunell"
1144
1145#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
1146msgid "Frame Relay Access Device"
1147msgstr "Frame Relay Access-eining"
1148
1149#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
1150msgid "Local Loopback"
1151msgstr "Lokal sløyfe"
1152
1153#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
1154msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1155msgstr "Fiberdistribuert datagrensesnitt"
1156
1157#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
1158msgid "IPv6-in-IPv4"
1159msgstr "IPv6 i IPv4"
1160
1161#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
1162msgid "HIPPI"
1163msgstr "HIPPI"
1164
1165#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
1166msgid "Ash"
1167msgstr "Ash"
1168
1169#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
1170msgid "Econet"
1171msgstr "Econet"
1172
1173#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1174msgid "IrLAP"
1175msgstr "IrLAP"
1176
1177#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
10862fa6 1178#, c-format
1ea75322
DB
1179msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1180msgstr "SIOCGIFCONF-feil: %s"
10862fa6 1181
1ea75322 1182#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
10862fa6 1183#, c-format
1ea75322
DB
1184msgid "No network devices found"
1185msgstr "Fann ikkje nokon nettverkseiningar"
1186
1187#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1188#, c-format
1189msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1190msgstr "Klarte ikkje opna «/proc/net/dev»: %s"
1191
1192#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
1193msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1194msgstr "Klarte ikkje tolka «/proc/net/dev». Ukjent format."
1195
1196#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
1197#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
1198#, c-format
1199msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1200msgstr "Klarte ikkje tolka grensesnittnamnet frå «%s»"
1201
1202#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
1203#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
1204#, c-format
1205msgid ""
1206"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1207"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
10862fa6 1208msgstr ""
1ea75322
DB
1209"Klarte ikkje tolka grensesnittstatistikk frå «%s» (prx_idx = %d; ptx_idx = %"
1210"d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;)"
1211
1212#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
1213msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1214msgstr "Klarte ikkje tolka «/proc/net/wireless». Ukjent format."
1215
1216#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
1217#, c-format
1218msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1219msgstr "Klarte ikkje tolka trådlausdetaljar frå «%s» (link_idx = %d;)"
1220
1221#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
1222#, c-format
1223msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1224msgstr "Klarte ikkje kopla til grensesnittet, «%s»"
1225
1226#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
1227#, c-format
1228msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1229msgstr "Klarte ikkje senda ioctl til grensesnittet, «%s»"
10862fa6 1230
1ea75322 1231#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
10862fa6 1232#, c-format
1ea75322
DB
1233msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1234msgstr "Klarte ikkje tolka kommandolinja «%s»: %s"
1235
1236#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
1237msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1238msgstr "Klarte ikkje tolka utdata frå «netstat». Ukjent format."
1239
1240#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1241msgid "Disconnected"
1242msgstr "Kopla frå"
1243
1244#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1245msgid "Idle"
1246msgstr "Inaktiv"
1247
1248#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1249msgid "Sending"
1250msgstr "Sender"
1251
1252#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1253msgid "Receiving"
1254msgstr "Tek imot"
1255
1256#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1257msgid "Sending/Receiving"
1258msgstr "Sender / tek imot"
1259
1260#: ../src/plugins/batt/batt.c:131
10862fa6 1261msgid "No batteries found"
1ea75322
DB
1262msgstr "Fann ikkje nokon batteri"
1263
1264#: ../src/plugins/batt/batt.c:179
1265#, c-format
1266msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1267msgstr "Batteri: %d %% lada – %d.%02d til det er fullt"
1268
1269#: ../src/plugins/batt/batt.c:190
1270#, c-format
1271msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1272msgstr "Batteri: %d %% lada – %d.%02d igjen"
10862fa6 1273
1ea75322
DB
1274#: ../src/plugins/batt/batt.c:196
1275#, c-format
1276msgid "Battery: %d%% charged"
1277msgstr "Batteri: %d %% lada"
1278
1279#: ../src/plugins/batt/batt.c:580
10862fa6 1280msgid "Hide if there is no battery"
1ea75322 1281msgstr "Gøym viss det ikkje er noko batteri"
10862fa6 1282
1ea75322 1283#: ../src/plugins/batt/batt.c:582
10862fa6 1284msgid "Alarm command"
1ea75322 1285msgstr "Alarmkommando"
10862fa6 1286
1ea75322 1287#: ../src/plugins/batt/batt.c:583
10862fa6 1288msgid "Alarm time (minutes left)"
1ea75322 1289msgstr "Alarmtid (minutt igjen)"
10862fa6 1290
1ea75322 1291#: ../src/plugins/batt/batt.c:584
10862fa6 1292msgid "Background color"
1ea75322 1293msgstr "Bakgrunnsfarge"
10862fa6 1294
1ea75322 1295#: ../src/plugins/batt/batt.c:585
10862fa6 1296msgid "Charging color 1"
1ea75322 1297msgstr "Ladefarge 1"
10862fa6 1298
1ea75322 1299#: ../src/plugins/batt/batt.c:586
10862fa6 1300msgid "Charging color 2"
1ea75322 1301msgstr "Ladefarge 2"
10862fa6 1302
1ea75322 1303#: ../src/plugins/batt/batt.c:587
10862fa6 1304msgid "Discharging color 1"
1ea75322 1305msgstr "Utladingsfarge 1"
10862fa6 1306
1ea75322 1307#: ../src/plugins/batt/batt.c:588
10862fa6 1308msgid "Discharging color 2"
1ea75322 1309msgstr "Utladingsfarge 2"
10862fa6 1310
1ea75322 1311#: ../src/plugins/batt/batt.c:589
10862fa6 1312msgid "Border width"
1ea75322 1313msgstr "Breidd på kantlinje"
10862fa6 1314
1ea75322 1315#: ../src/plugins/batt/batt.c:619
10862fa6 1316msgid "Battery Monitor"
1ea75322 1317msgstr "Batteriovervaking"
10862fa6 1318
1ea75322 1319#: ../src/plugins/batt/batt.c:621
10862fa6 1320msgid "Display battery status using ACPI"
1ea75322 1321msgstr "Vis batteristatus med ACPI"
10862fa6 1322
1ea75322 1323#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:230
10862fa6 1324msgid "Show CapsLock"
1ea75322 1325msgstr "Vis «Caps Lock»-status"
10862fa6 1326
1ea75322 1327#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:231
10862fa6 1328msgid "Show NumLock"
1ea75322 1329msgstr "Vis «Num Lock»-status"
10862fa6 1330
1ea75322 1331#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:232
10862fa6 1332msgid "Show ScrollLock"
1ea75322 1333msgstr "Show «Scroll Lock»-status"
10862fa6 1334
1ea75322
DB
1335#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:267
1336msgid "Keyboard LED"
1337msgstr "Lysdiodar for tastatur"
10862fa6 1338
1ea75322 1339#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:269
10862fa6 1340msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1ea75322
DB
1341msgstr "Lysdiodeindikatorar for tastane «Caps Lock», «Num Lock» og «Scroll Lock»"
1342
24d886e1
DB
1343#~ msgid "Applications"
1344#~ msgstr "Program"
1345
1346#~ msgid "Available Applications"
1347#~ msgstr "Tilgjengelege program"
1348
bfba7517
DB
1349#~ msgid "Left\t"
1350#~ msgstr "Til venstre\t"
1351
1352#~ msgid "Top\t"
1353#~ msgstr "Oppe\t"
1354
1ea75322
DB
1355#~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
1356#~ msgstr "Fann ikkje biletfila: %s"