Adding debian version 0.5.4.1-1.
[debian/lxpanel.git] / po / nn.po
CommitLineData
1ea75322
DB
1# Translation of lxpanel to Norwegian Nynorsk
2# Copyright © 2009 Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
3# This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
4# Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2009.
10862fa6 5#
10862fa6
DB
6msgid ""
7msgstr ""
1ea75322 8"Project-Id-Version: lxpanel\n"
10862fa6 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
bfba7517
DB
10"POT-Creation-Date: 2009-12-13 12:49+0800\n"
11"PO-Revision-Date: 2009-08-08 12:13+0200\n"
1ea75322
DB
12"Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
13"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
10862fa6
DB
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
bfba7517 18"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
10862fa6
DB
19
20#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
1ea75322
DB
21#, no-c-format
22msgid "% Percent"
23msgstr "% prosent"
10862fa6
DB
24
25#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:3
1ea75322
DB
26msgid "<b>Automatic hiding</b>"
27msgstr "<b>Automatisk gøyimg</b>"
10862fa6
DB
28
29#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
1ea75322
DB
30msgid "<b>Background</b>"
31msgstr "<b>Bakgrunn</b>"
10862fa6
DB
32
33#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
1ea75322
DB
34msgid "<b>Font</b>"
35msgstr "<b>Skrift</b>"
10862fa6
DB
36
37#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
1ea75322
DB
38msgid "<b>Icon</b>"
39msgstr "<b>Ikon</b>"
10862fa6
DB
40
41#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
1ea75322
DB
42msgid "<b>Position</b>"
43msgstr "<b>Plassering</b>"
10862fa6
DB
44
45#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
1ea75322
DB
46msgid "<b>Properties</b>"
47msgstr "<b>Eigenskapar</b>"
10862fa6
DB
48
49#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
1ea75322
DB
50msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
51msgstr "<b>Vel føretrekte program</b>"
52
53#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
54msgid "<b>Size</b>"
55msgstr "<b>Storleik</b>"
10862fa6
DB
56
57#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
1ea75322
DB
58msgid "Advanced"
59msgstr "Avansert"
10862fa6 60
1ea75322
DB
61#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
62msgid "Alignment:"
63msgstr "Justering:"
64
65#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
66msgid "Appearance"
67msgstr "Utsjånad"
68
bfba7517 69#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:14 ../src/panel.c:1002
1ea75322
DB
70msgid "Bottom"
71msgstr "Nede"
10862fa6
DB
72
73#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
1ea75322
DB
74msgid "Center"
75msgstr "I midten"
10862fa6
DB
76
77#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
1ea75322
DB
78msgid "Custom color"
79msgstr "Sjølvvald farge"
10862fa6
DB
80
81#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
1ea75322
DB
82msgid "Dynamic"
83msgstr "Dynamisk"
10862fa6
DB
84
85#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
1ea75322
DB
86msgid "Edge:"
87msgstr "Plassering:"
10862fa6
DB
88
89#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
1ea75322
DB
90msgid "File Manager:"
91msgstr "Filhandsamar:"
10862fa6
DB
92
93#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
1ea75322
DB
94msgid "Geometry"
95msgstr "Geometri"
10862fa6 96
bfba7517 97#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:21 ../src/panel.c:992 ../src/panel.c:1000
1ea75322
DB
98msgid "Height:"
99msgstr "Høgd:"
10862fa6 100
1ea75322
DB
101#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
102msgid "Image"
103msgstr "Bilete"
104
bfba7517 105#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23 ../src/panel.c:994
1ea75322
DB
106msgid "Left"
107msgstr "Til venstre"
108
109#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
10862fa6 110msgid "Logout Command:"
1ea75322 111msgstr "Utloggingskommando:"
10862fa6 112
bfba7517 113#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
10862fa6 114msgid "Make window managers treat the panel as dock"
1ea75322 115msgstr "Få vindaugshandsamarar til å handtera panel som ein dokk"
10862fa6 116
bfba7517 117#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
10862fa6 118msgid "Margin:"
1ea75322 119msgstr "Marg:"
10862fa6 120
bfba7517 121#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
1ea75322
DB
122msgid "Minimize panel when not in use"
123msgstr "Minimer panel når det ikkje er i bruk"
10862fa6 124
bfba7517 125#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
10862fa6 126msgid "Panel Applets"
1ea75322 127msgstr "Panelprogram"
10862fa6 128
bfba7517 129#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
10862fa6 130msgid "Panel Preferences"
1ea75322 131msgstr "Paneloppsett"
10862fa6 132
bfba7517 133#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
10862fa6 134msgid "Pixels"
1ea75322 135msgstr "pikslar"
10862fa6 136
bfba7517 137#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
10862fa6 138msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
1ea75322 139msgstr "Reserver plass, og ikkje dekk av maksimerte vindauge"
10862fa6 140
bfba7517 141#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../src/panel.c:995
1ea75322
DB
142msgid "Right"
143msgstr "Til høgre"
144
bfba7517 145#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
10862fa6 146msgid "Select an image file"
1ea75322
DB
147msgstr "Vel biletfil"
148
bfba7517 149#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
1ea75322
DB
150msgid "Size when minimized"
151msgstr "Storleik når minimert"
10862fa6 152
bfba7517 153#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
1ea75322
DB
154msgid "Solid color (with opacity)"
155msgstr "Heildekkjande farge (med gjennomsikt)"
10862fa6 156
bfba7517 157#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
1ea75322
DB
158msgid "System theme"
159msgstr "Systemtema"
10862fa6 160
bfba7517 161#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
1ea75322
DB
162msgid "Terminal Emulator:"
163msgstr "Terminalemulator:"
164
bfba7517
DB
165#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38 ../src/panel.c:1001
166msgid "Top"
167msgstr "Oppe"
1ea75322 168
bfba7517 169#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39 ../src/panel.c:993 ../src/panel.c:999
10862fa6 170msgid "Width:"
1ea75322
DB
171msgstr "Breidd:"
172
bfba7517 173#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
1ea75322
DB
174msgid "pixels"
175msgstr "pikslar"
176
177#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
bfba7517 178#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:2
1ea75322
DB
179#, no-c-format
180msgid "0%"
181msgstr "0 %"
182
183#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
bfba7517 184#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:3
1ea75322
DB
185msgid "<b>Activity</b>"
186msgstr "<b>Aktivitet</b>"
187
188#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
bfba7517 189#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:4
1ea75322
DB
190msgid "<b>Connection</b>"
191msgstr "<b>Samband</b>"
192
193#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
bfba7517 194#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:5
1ea75322
DB
195msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
196msgstr "<b>Internett-protokoll (IPv4)</b>"
197
198#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
bfba7517 199#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:6
1ea75322
DB
200msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
201msgstr "<b>Internett-protokoll (IPv6)</b>"
202
203#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
bfba7517 204#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:7
1ea75322
DB
205msgid "<b>Network Device</b>"
206msgstr "<b>Nettverkseining</b>"
207
208#: ../data/ui/netstatus.glade.h:8
bfba7517 209#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:8
1ea75322
DB
210msgid "<b>Signal Strength</b>"
211msgstr "<b>Signalstyrke</b>"
212
213#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
bfba7517 214#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:9
1ea75322
DB
215msgid "Address:"
216msgstr "Adresse:"
217
218#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10 ../src/plugins/netstat/netstat.c:319
219#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:330
bfba7517 220#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:10
1ea75322
DB
221msgid "Broadcast:"
222msgstr "Kringkasting:"
223
224#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
bfba7517 225#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:11
1ea75322
DB
226msgid "Con_figure"
227msgstr "_Set opp"
228
229#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
bfba7517 230#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:12
1ea75322
DB
231msgid "Destination:"
232msgstr "Mål:"
233
234#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
bfba7517 235#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:13
1ea75322
DB
236msgid "General"
237msgstr "Generelt"
238
239#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14
bfba7517 240#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:14
1ea75322
DB
241msgid "Received:"
242msgstr "Motteke:"
243
244#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
bfba7517 245#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:15
1ea75322
DB
246msgid "Scope:"
247msgstr "Omfang:"
248
249#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
bfba7517 250#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:16
1ea75322
DB
251msgid "Sent:"
252msgstr "Sendt:"
253
254#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
bfba7517 255#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:17
1ea75322
DB
256msgid "Status:"
257msgstr "Status:"
258
259#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
bfba7517 260#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:18
1ea75322
DB
261msgid "Subnet Mask:"
262msgstr "Subnet-maske:"
263
264#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
bfba7517 265#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:19
1ea75322
DB
266msgid "Support"
267msgstr "Støtte"
10862fa6 268
1ea75322 269#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
bfba7517 270#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:20
1ea75322
DB
271msgid "Type:"
272msgstr "Type:"
273
274#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
bfba7517 275#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:21
1ea75322
DB
276msgid "_Name:"
277msgstr "_Namn:"
278
bfba7517 279#: ../data/ui/launchbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchbar.c:831
1ea75322
DB
280msgid "Application Launch Bar"
281msgstr "Programstartlinje"
282
283#: ../data/ui/launchbar.glade.h:2
284msgid "Applications"
285msgstr "Program"
286
287#: ../data/ui/launchbar.glade.h:3
288msgid "Available Applications"
289msgstr "Tilgjengelege program"
290
291#: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:299
10862fa6 292msgid "Run"
1ea75322 293msgstr "Køyr"
10862fa6
DB
294
295#: ../src/configurator.c:56
296msgid "Restart"
1ea75322 297msgstr "Start på nytt"
10862fa6
DB
298
299#: ../src/configurator.c:57
300msgid "Logout"
1ea75322 301msgstr "Logg ut"
10862fa6 302
bfba7517 303#: ../src/configurator.c:448
10862fa6 304msgid "Currently loaded plugins"
1ea75322 305msgstr "Lasta programtillegg"
10862fa6 306
bfba7517 307#: ../src/configurator.c:457
10862fa6 308msgid "Stretch"
1ea75322 309msgstr "Strekk"
10862fa6 310
bfba7517 311#: ../src/configurator.c:562
10862fa6 312msgid "Add plugin to panel"
1ea75322 313msgstr "Legg tillegget til panelet"
10862fa6 314
bfba7517 315#: ../src/configurator.c:590
10862fa6 316msgid "Available plugins"
1ea75322 317msgstr "Tilgjengelege tillegg"
10862fa6 318
bfba7517 319#: ../src/configurator.c:1143
10862fa6 320msgid "Logout command is not set"
1ea75322 321msgstr "Utloggingskommandoen er ikkje vald"
10862fa6 322
bfba7517 323#: ../src/configurator.c:1196
1ea75322
DB
324msgid "Select a directory"
325msgstr "Vel mappe"
326
bfba7517 327#: ../src/configurator.c:1196 ../src/configurator.c:1287
10862fa6 328msgid "Select a file"
1ea75322 329msgstr "Vel fil"
10862fa6 330
bfba7517 331#: ../src/configurator.c:1314
10862fa6 332msgid "_Browse"
1ea75322 333msgstr "_Bla gjennom"
10862fa6 334
bfba7517 335#: ../src/panel.c:634
10862fa6
DB
336msgid ""
337"Really delete this panel?\n"
338"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
339msgstr ""
1ea75322
DB
340"Er du sikker på at du vil sletta dette panelet?\n"
341"<b>Åtvaring: Du kan ikkje angra denne handlinga.</b>"
10862fa6 342
bfba7517 343#: ../src/panel.c:636
10862fa6 344msgid "Confirm"
1ea75322
DB
345msgstr "Stadfest"
346
347#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
bfba7517 348#: ../src/panel.c:668
1ea75322
DB
349msgid "translator-credits"
350msgstr "Karl Ove Hufthammer"
351
bfba7517 352#: ../src/panel.c:673
1ea75322
DB
353msgid "LXPanel"
354msgstr "LXPanel"
355
bfba7517 356#: ../src/panel.c:675
1ea75322
DB
357msgid "Copyright (C) 2008-2009"
358msgstr "Copyright © 2008–2009"
10862fa6 359
bfba7517 360#: ../src/panel.c:676
1ea75322
DB
361msgid "Desktop panel for LXDE project"
362msgstr "Skrivebordspanel for LXDE-prosjektet"
363
bfba7517 364#: ../src/panel.c:699
10862fa6 365msgid "Add / Remove Panel Items"
1ea75322 366msgstr "Legg til / fjern paneloppføringar"
10862fa6 367
bfba7517 368#: ../src/panel.c:707
10862fa6
DB
369#, c-format
370msgid "Remove \"%s\" From Panel"
1ea75322 371msgstr "Fjern «%s» frå panelet"
10862fa6 372
bfba7517 373#: ../src/panel.c:719
10862fa6 374msgid "Panel Settings"
1ea75322 375msgstr "Paneloppsett"
10862fa6 376
bfba7517 377#: ../src/panel.c:725
1ea75322
DB
378msgid "Create New Panel"
379msgstr "Lag nytt panel"
380
bfba7517 381#: ../src/panel.c:736
10862fa6 382msgid "Delete This Panel"
1ea75322
DB
383msgstr "Fjern dette panelet"
384
bfba7517 385#: ../src/panel.c:747
1ea75322
DB
386msgid "About"
387msgstr "Om"
10862fa6 388
bfba7517 389#: ../src/panel.c:755
10862fa6 390msgid "Panel"
1ea75322 391msgstr "Panel"
10862fa6 392
bfba7517 393#: ../src/panel.c:768
10862fa6
DB
394#, c-format
395msgid "\"%s\" Settings"
1ea75322
DB
396msgstr "«%s»-oppsett"
397
bfba7517 398#: ../src/panel.c:1401
10862fa6
DB
399#, c-format
400msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
1ea75322 401msgstr "lxpanel %s – lett GTK2+-panel for UNIX-skrivebord\n"
10862fa6 402
bfba7517 403#: ../src/panel.c:1402
10862fa6
DB
404#, c-format
405msgid "Command line options:\n"
1ea75322 406msgstr "Kommandolinjeval:\n"
10862fa6 407
bfba7517 408#: ../src/panel.c:1403
10862fa6
DB
409#, c-format
410msgid " --help -- print this help and exit\n"
1ea75322 411msgstr " --help -- Vis denne hjelpeteksten, og så avslutt.\n"
10862fa6 412
bfba7517 413#: ../src/panel.c:1404
10862fa6
DB
414#, c-format
415msgid " --version -- print version and exit\n"
1ea75322 416msgstr " --version -- Vis versjonsinformasjon, og så avslutt.\n"
10862fa6 417
bfba7517 418#: ../src/panel.c:1405
10862fa6
DB
419#, c-format
420msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
1ea75322 421msgstr " --log <number> -- Bruk loggnivået 0–5 (0 = ingen, 5 = pratsom).\n"
10862fa6 422
1ea75322 423#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
bfba7517 424#: ../src/panel.c:1407
10862fa6
DB
425#, c-format
426msgid " --profile name -- use specified profile\n"
1ea75322 427msgstr " --profile name -- Bruk den valde profilen.\n"
10862fa6 428
bfba7517 429#: ../src/panel.c:1409
10862fa6
DB
430#, c-format
431msgid " -h -- same as --help\n"
1ea75322 432msgstr " -h -- Det same som «--help».\n"
10862fa6 433
bfba7517 434#: ../src/panel.c:1410
10862fa6
DB
435#, c-format
436msgid " -p -- same as --profile\n"
1ea75322 437msgstr " -p -- Det same som «--profile».\n"
10862fa6 438
bfba7517 439#: ../src/panel.c:1411
10862fa6
DB
440#, c-format
441msgid " -v -- same as --version\n"
1ea75322 442msgstr " -v -- Det same som «--version».\n"
10862fa6 443
1ea75322 444#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
bfba7517 445#: ../src/panel.c:1413
10862fa6
DB
446#, c-format
447msgid ""
448"\n"
449"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
450"\n"
451msgstr ""
1ea75322
DB
452"\n"
453"Sjå http://lxde.org/ for meir informasjon.\n"
454"\n"
10862fa6 455
1ea75322 456#: ../src/gtk-run.c:312
10862fa6 457msgid "Enter the command you want to execute:"
1ea75322 458msgstr "Skriv inn kommandoen du vil køyra:"
10862fa6 459
1ea75322 460#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:268
10862fa6 461msgid "CPU Usage Monitor"
1ea75322 462msgstr "Overvaking av prosessorbruk"
10862fa6 463
1ea75322 464#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:270
10862fa6 465msgid "Display CPU usage"
1ea75322 466msgstr "Vis prosessorbruk"
10862fa6 467
bfba7517
DB
468#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:207 ../src/plugins/dclock.c:314
469msgid "Bold font"
470msgstr "Halvfeit skrift"
471
472#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:208
473msgid "Display desktop names"
474msgstr ""
475
476#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:235
1ea75322
DB
477msgid "Desktop Number / Workspace Name"
478msgstr "Skrivebordsnummer / namn på arbeidsområde"
10862fa6 479
bfba7517 480#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:237
10862fa6 481msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
1ea75322 482msgstr "Vis arbeidsområdenummer – av cmeury@users.sf.net"
10862fa6
DB
483
484#: ../src/plugins/image.c:177
485msgid "Display Image and Tooltip"
1ea75322 486msgstr "Vis bilete og verktøytips"
10862fa6 487
bfba7517 488#: ../src/plugins/launchbar.c:833
10862fa6 489msgid "Bar with buttons to launch application"
1ea75322 490msgstr "Linje med knappar for å starta program"
10862fa6 491
1ea75322
DB
492#. Add Raise menu item.
493#: ../src/plugins/taskbar.c:1696
494msgid "_Raise"
495msgstr "_Hev"
10862fa6 496
1ea75322
DB
497#. Add Restore menu item.
498#: ../src/plugins/taskbar.c:1701
499msgid "R_estore"
500msgstr "_Gjenopprett"
10862fa6 501
1ea75322
DB
502#. Add Maximize menu item.
503#: ../src/plugins/taskbar.c:1706
504msgid "Ma_ximize"
505msgstr "_Maksimer"
10862fa6 506
1ea75322
DB
507#. Add Iconify menu item.
508#: ../src/plugins/taskbar.c:1711
509msgid "Ico_nify"
510msgstr "M_inimer"
10862fa6 511
1ea75322
DB
512#: ../src/plugins/taskbar.c:1730
513#, c-format
514msgid "Workspace _%d"
515msgstr "Arbeidsområde _%d"
516
517#: ../src/plugins/taskbar.c:1735
10862fa6
DB
518#, c-format
519msgid "Workspace %d"
1ea75322 520msgstr "Arbeidsområde %d"
10862fa6 521
1ea75322
DB
522#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
523#: ../src/plugins/taskbar.c:1749
524msgid "_All workspaces"
525msgstr "_Alle arbeidsområde"
10862fa6 526
1ea75322
DB
527#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
528#: ../src/plugins/taskbar.c:1755
529msgid "_Move to Workspace"
530msgstr "_Flytt til arbeidsområde"
10862fa6 531
1ea75322
DB
532#. Add Close menu item. By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
533#: ../src/plugins/taskbar.c:1761
534msgid "_Close Window"
535msgstr "_Lukk vindauge"
10862fa6 536
bfba7517 537#: ../src/plugins/taskbar.c:1966
10862fa6 538msgid "Show tooltips"
1ea75322 539msgstr "Vis verktøytips"
10862fa6 540
bfba7517 541#: ../src/plugins/taskbar.c:1967
10862fa6 542msgid "Icons only"
1ea75322 543msgstr "Berre ikon"
10862fa6 544
bfba7517 545#: ../src/plugins/taskbar.c:1968
1ea75322
DB
546msgid "Flat buttons"
547msgstr "Flate knappar"
10862fa6 548
bfba7517 549#: ../src/plugins/taskbar.c:1969
10862fa6 550msgid "Show windows from all desktops"
1ea75322 551msgstr "Vis vindauge frå alle skriveborda"
10862fa6 552
bfba7517 553#: ../src/plugins/taskbar.c:1970
10862fa6 554msgid "Use mouse wheel"
1ea75322 555msgstr "Bruk mushjul"
10862fa6 556
bfba7517 557#: ../src/plugins/taskbar.c:1971
10862fa6 558msgid "Flash when there is any window requiring attention"
1ea75322 559msgstr "Blink når vindauge krev merksemd"
10862fa6 560
bfba7517 561#: ../src/plugins/taskbar.c:1972
1ea75322
DB
562msgid "Combine multiple application windows into a single button"
563msgstr "Slå saman fleire programvindauge til éin knapp"
10862fa6 564
bfba7517 565#: ../src/plugins/taskbar.c:1973
1ea75322
DB
566msgid "Maximum width of task button"
567msgstr "Maksbreidd på oppgåveknapp"
568
bfba7517 569#: ../src/plugins/taskbar.c:1974
10862fa6 570msgid "Spacing"
1ea75322 571msgstr "Mellomrom"
10862fa6 572
bfba7517 573#: ../src/plugins/taskbar.c:2031
10862fa6 574msgid "Task Bar (Window List)"
1ea75322 575msgstr "Oppgåvelinje (vindaugsliste)"
10862fa6 576
bfba7517 577#: ../src/plugins/taskbar.c:2033
10862fa6
DB
578msgid ""
579"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
580"focus"
581msgstr ""
bfba7517 582"Oppgåvelinja viser alle opne vindauge, og lèt deg minimera dei, rulla dei "
1ea75322 583"opp eller fokusera på dei"
10862fa6 584
bfba7517 585#: ../src/plugins/dclock.c:310
10862fa6 586msgid "Clock Format"
1ea75322 587msgstr "Klokkeformat"
10862fa6 588
bfba7517 589#: ../src/plugins/dclock.c:311
10862fa6 590msgid "Tooltip Format"
1ea75322 591msgstr "Verktøytipsformat"
10862fa6 592
bfba7517
DB
593#: ../src/plugins/dclock.c:312
594#, fuzzy
595msgid "Format codes: man 3 strftime; \\n for line break"
1ea75322 596msgstr "Formatkodar: man 3 strftime"
10862fa6 597
bfba7517 598#: ../src/plugins/dclock.c:313
1ea75322
DB
599msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
600msgstr "Handling ved klikk (standard: vis kalender)"
601
bfba7517
DB
602#: ../src/plugins/dclock.c:315
603#, fuzzy
604msgid "Tooltip only"
605msgstr "Verktøytips på"
10862fa6 606
bfba7517 607#: ../src/plugins/dclock.c:343
10862fa6 608msgid "Digital Clock"
1ea75322 609msgstr "Digital klokke"
10862fa6 610
bfba7517 611#: ../src/plugins/dclock.c:345
1ea75322
DB
612msgid "Display digital clock and tooltip"
613msgstr "Vis digitalklokke og verktøytips"
10862fa6 614
bfba7517 615#: ../src/plugins/menu.c:373
10862fa6 616msgid "Add to desktop"
1ea75322 617msgstr "Legg til skrivebord"
10862fa6 618
bfba7517 619#: ../src/plugins/menu.c:383
10862fa6 620msgid "Properties"
1ea75322 621msgstr "Eigenskapar"
10862fa6 622
bfba7517 623#: ../src/plugins/menu.c:993 ../src/plugins/dirmenu.c:367
10862fa6 624msgid "Icon"
1ea75322 625msgstr "Ikon"
10862fa6 626
bfba7517 627#: ../src/plugins/menu.c:1010
10862fa6 628msgid "Menu"
1ea75322 629msgstr "Meny"
10862fa6 630
bfba7517 631#: ../src/plugins/menu.c:1012
1ea75322
DB
632msgid "Application Menu"
633msgstr "Programmeny"
10862fa6 634
1ea75322 635#: ../src/plugins/separator.c:98
10862fa6 636msgid "Separator"
1ea75322 637msgstr "Skiljelinje"
10862fa6 638
1ea75322 639#: ../src/plugins/separator.c:100
10862fa6 640msgid "Add a separator to the panel"
1ea75322 641msgstr "Legg ei skiljelinje til panelet"
10862fa6 642
1ea75322 643#: ../src/plugins/pager.c:797
10862fa6 644msgid "Desktop Pager"
1ea75322 645msgstr "Skrivebordsbytar"
10862fa6 646
1ea75322 647#: ../src/plugins/pager.c:799
10862fa6 648msgid "Simple pager plugin"
1ea75322 649msgstr "Enkel skrivebordsbytar"
10862fa6 650
1ea75322 651#: ../src/plugins/space.c:121 ../src/plugins/batt/batt.c:590
10862fa6 652msgid "Size"
1ea75322 653msgstr "Storleik"
10862fa6 654
1ea75322
DB
655#: ../src/plugins/space.c:139
656msgid "Spacer"
657msgstr "Mellomrom"
10862fa6 658
1ea75322 659#: ../src/plugins/space.c:141
10862fa6 660msgid "Allocate space"
1ea75322 661msgstr "Legg til mellomrom"
10862fa6 662
1ea75322
DB
663#: ../src/plugins/tray.c:702
664msgid "System Tray"
665msgstr "Systemtrau"
10862fa6 666
1ea75322
DB
667#: ../src/plugins/tray.c:704
668msgid "System tray"
669msgstr "Systemtrau"
10862fa6 670
1ea75322 671#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:283
10862fa6 672msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
1ea75322 673msgstr "Set opp tastaturoppsett-bytar"
10862fa6 674
1ea75322 675#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:298
10862fa6 676msgid "Show layout as"
1ea75322 677msgstr "Vis oppsettet som"
10862fa6 678
1ea75322 679#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:313
10862fa6 680msgid "image"
1ea75322 681msgstr "bilete"
10862fa6 682
1ea75322 683#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:314
10862fa6 684msgid "text"
1ea75322 685msgstr "tekst"
10862fa6 686
1ea75322 687#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:321
10862fa6 688msgid "Per application settings"
1ea75322 689msgstr "Etter programinnstillingane"
10862fa6 690
1ea75322
DB
691#. Create a check button as the child of the vertical box.
692#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:336
10862fa6 693msgid "_Remember layout for each application"
1ea75322 694msgstr "_Hugs oppsettet for kvart program"
10862fa6 695
1ea75322
DB
696#. Create a label as the child of the horizontal box.
697#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:346
10862fa6 698msgid "Default layout:"
1ea75322 699msgstr "Standardoppsett:"
10862fa6 700
1ea75322
DB
701#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:397
702msgid "Keyboard Layout Switcher"
703msgstr "Tastaturoppsett-bytar"
10862fa6 704
1ea75322 705#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:399
10862fa6 706msgid "Switch between available keyboard layouts"
1ea75322 707msgstr "Byt mellom tilgjengelege tastaturoppsett"
10862fa6 708
bfba7517 709#: ../src/plugins/wincmd.c:204
1ea75322 710msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
10862fa6 711msgstr ""
bfba7517
DB
712"Venstreklikk for å minimera alle vindauga. Midtklikk for å rulla dei opp."
713
714#: ../src/plugins/wincmd.c:234
715msgid "Alternately iconify/shade and raise"
716msgstr "Byt mellom å minimera / rulla opp og gjenoppretta"
10862fa6 717
bfba7517 718#: ../src/plugins/wincmd.c:263
10862fa6 719msgid "Minimize All Windows"
1ea75322 720msgstr "Minimer alle vindauge"
10862fa6 721
bfba7517 722#: ../src/plugins/wincmd.c:265
10862fa6
DB
723msgid ""
724"Sends commands to all desktop windows.\n"
1ea75322 725"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
10862fa6 726msgstr ""
1ea75322
DB
727"Send kommandoar til alle skrivebordsvindauga.\n"
728"Dei støtta kommandoane er «iconify» og «shade»."
10862fa6 729
1ea75322 730#: ../src/plugins/dirmenu.c:200
10862fa6 731msgid "Open in _Terminal"
1ea75322 732msgstr "Opna i _terminal"
10862fa6 733
1ea75322
DB
734#: ../src/plugins/dirmenu.c:365
735msgid "Directory"
736msgstr "Mappe"
737
738#: ../src/plugins/dirmenu.c:366
739msgid "Label"
740msgstr "Merkelapp"
741
742#: ../src/plugins/dirmenu.c:397
10862fa6 743msgid "Directory Menu"
1ea75322 744msgstr "Mappemeny"
10862fa6 745
1ea75322 746#: ../src/plugins/dirmenu.c:399
10862fa6 747msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
1ea75322 748msgstr "Bla gjennom mappetreet via ein meny (utviklar: PCMan)"
10862fa6 749
bfba7517 750#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:304
10862fa6 751msgid "Normal"
1ea75322 752msgstr "Vanleg"
10862fa6 753
bfba7517 754#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:305
10862fa6 755msgid "Warning1"
1ea75322 756msgstr "Åtvaring 1"
10862fa6 757
bfba7517 758#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:306
10862fa6 759msgid "Warning2"
1ea75322 760msgstr "Åtvaring 2"
10862fa6 761
bfba7517 762#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:307
10862fa6 763msgid "Automatic sensor location"
1ea75322 764msgstr "Automatisk sensorplassering"
10862fa6 765
bfba7517 766#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:308
10862fa6 767msgid "Sensor"
1ea75322 768msgstr "Sensor"
10862fa6 769
bfba7517 770#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:309
10862fa6 771msgid "Automatic temperature levels"
1ea75322 772msgstr "Automatiske temperaturnivå"
10862fa6 773
bfba7517 774#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:310
10862fa6 775msgid "Warning1 Temperature"
1ea75322 776msgstr "Åtvaring 1-temperatur"
10862fa6 777
bfba7517 778#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:311
10862fa6 779msgid "Warning2 Temperature"
1ea75322 780msgstr "Åtvaring 2-temperatur"
10862fa6 781
bfba7517 782#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:353
10862fa6 783msgid "Temperature Monitor"
1ea75322 784msgstr "Temperaturovervaking"
10862fa6 785
bfba7517
DB
786#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:355
787#, fuzzy
788msgid "Display system temperature"
1ea75322 789msgstr "Vis systemtemperaturen – av kesler.daniel@gmail.com"
10862fa6
DB
790
791#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
1ea75322
DB
792#. Display current level in tooltip.
793#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
794#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:239
10862fa6
DB
795#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:400
796msgid "Volume control"
1ea75322 797msgstr "Lydstyrke"
10862fa6 798
1ea75322
DB
799#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
800#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:449
10862fa6 801msgid "Volume Control"
1ea75322 802msgstr "Lydstyrke"
10862fa6 803
1ea75322 804#. Create a frame as the child of the viewport.
10862fa6 805#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
1ea75322 806#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:358
10862fa6 807msgid "Volume"
1ea75322 808msgstr "Lydstyrke"
10862fa6 809
1ea75322
DB
810#. Create a check button as the child of the vertical box.
811#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:377
10862fa6 812msgid "Mute"
1ea75322 813msgstr "Demp"
10862fa6
DB
814
815#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:168
816msgid "<Hidden Access Point>"
1ea75322 817msgstr "<Gøymd tilgangspunkt>"
10862fa6
DB
818
819#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:201
820msgid "Wireless Networks not found in range"
1ea75322 821msgstr "Fann ikkje nokon trådlause nettverk"
10862fa6
DB
822
823#. Repair
824#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:235
825msgid "Repair"
1ea75322 826msgstr "Reparer"
10862fa6
DB
827
828#. interface down
829#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:240
830msgid "Disable"
1ea75322 831msgstr "Slå av"
10862fa6
DB
832
833#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:299
834msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1ea75322 835msgstr "Trådlaussambandet er ikkje kopla til noko"
10862fa6
DB
836
837#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:301
838msgid "Network cable is plugged out"
1ea75322 839msgstr "Nettverkskabelen er ikkje kopla til"
10862fa6
DB
840
841#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:303
842msgid "Connection has limited or no connectivity"
1ea75322 843msgstr "Sambandet er avgrensa eller inga tilkopling"
10862fa6
DB
844
845#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:307 ../src/plugins/netstat/netstat.c:318
846#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:329
847msgid "IP Address:"
1ea75322 848msgstr "IP-adresse:"
10862fa6
DB
849
850#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
851msgid "Remote IP:"
1ea75322 852msgstr "IP-adresse på nettet:"
10862fa6
DB
853
854#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:309 ../src/plugins/netstat/netstat.c:320
855#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:331
856msgid "Netmask:"
1ea75322 857msgstr "Nettmaske:"
10862fa6
DB
858
859#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
860#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
861msgid "Activity"
1ea75322 862msgstr "Aktivitet"
10862fa6
DB
863
864#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
865#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
866msgid "Sent"
1ea75322 867msgstr "Sendt"
10862fa6
DB
868
869#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
870#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
871msgid "Received"
1ea75322 872msgstr "Teken imot"
10862fa6
DB
873
874#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:311 ../src/plugins/netstat/netstat.c:323
875#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:334
876msgid "bytes"
1ea75322 877msgstr "byte"
10862fa6
DB
878
879#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:312 ../src/plugins/netstat/netstat.c:324
880#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:335
881msgid "packets"
1ea75322
DB
882msgstr "pakkar"
883
884#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:315
885#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
886msgid "Wireless"
887msgstr "Trådlaus"
10862fa6
DB
888
889#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:317
890msgid "Protocol:"
1ea75322 891msgstr "Protokoll:"
10862fa6
DB
892
893#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:321 ../src/plugins/netstat/netstat.c:332
894msgid "HW Address:"
1ea75322 895msgstr "HW-adresse:"
10862fa6 896
1ea75322 897#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:470
10862fa6 898msgid "Manage Networks"
1ea75322 899msgstr "Handter nettverk"
10862fa6 900
1ea75322 901#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:472
10862fa6 902msgid "Monitor and Manage networks"
1ea75322 903msgstr "Overvak og handter nettverk"
10862fa6
DB
904
905#. create dialog
906#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:84
907msgid "Setting Encryption Key"
1ea75322 908msgstr "Vel krypteringsnøkkel"
10862fa6
DB
909
910#. messages
911#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:94
912msgid ""
913"This wireless network was encrypted.\n"
914"You must have the encryption key."
915msgstr ""
1ea75322
DB
916"Dette trådlausnettverket er kryptert.\n"
917"Du må ha krypteringsnøkkelen."
10862fa6
DB
918
919#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:99
920msgid "Encryption Key:"
1ea75322 921msgstr "Krypteringsnøkkel:"
10862fa6 922
1ea75322 923#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
10862fa6 924msgid "Interface to monitor"
1ea75322 925msgstr "Grensesnittet som skal overvakast"
10862fa6 926
1ea75322 927#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
10862fa6 928msgid "Config tool"
1ea75322 929msgstr "Oppsettverktøy"
10862fa6 930
1ea75322
DB
931#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
932msgid "Network Status Monitor"
933msgstr "Overvaking av nettverksstatus"
10862fa6 934
1ea75322 935#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
10862fa6 936msgid "Monitor network status"
1ea75322 937msgstr "Overvak nettverksstatus"
10862fa6 938
1ea75322
DB
939#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
940#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
10862fa6 941msgid "Unknown"
1ea75322 942msgstr "Ukjend"
10862fa6 943
1ea75322 944#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
10862fa6 945msgid "Connection Properties"
1ea75322 946msgstr "Sambandseigenskapar"
10862fa6 947
1ea75322 948#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
10862fa6
DB
949#, c-format
950msgid "Connection Properties: %s"
1ea75322 951msgstr "Sambandseigenskapar: %s"
10862fa6 952
1ea75322 953#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
10862fa6
DB
954#, c-format
955msgid "%lu packet"
956msgid_plural "%lu packets"
1ea75322
DB
957msgstr[0] "%lu pakke"
958msgstr[1] "%lu pakkar"
10862fa6 959
1ea75322 960#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
10862fa6
DB
961#, c-format
962msgid ""
963"There was an error displaying help:\n"
964"%s"
965msgstr ""
1ea75322
DB
966"Det oppstod ein feil ved vising av hjelpa:\n"
967"%s"
10862fa6 968
1ea75322 969#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
10862fa6
DB
970#, c-format
971msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
1ea75322 972msgstr "Klarte ikkje starta tidsoppsettverktøyet: %s"
10862fa6
DB
973
974#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:379
975#, c-format
976msgid "Network Connection: %s"
1ea75322 977msgstr "Nettverkssamband: %s"
10862fa6
DB
978
979#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:384
980msgid "Network Connection"
1ea75322 981msgstr "Nettverkssamband"
10862fa6
DB
982
983#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:811
984msgid "Interface"
1ea75322 985msgstr "Grensesnitt"
10862fa6
DB
986
987#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:812
988msgid "The current interface the icon is monitoring."
1ea75322 989msgstr "Grensesnittet som ikonen skal overvaka"
10862fa6
DB
990
991#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:819
992msgid "Orientation"
1ea75322 993msgstr "Retning"
10862fa6
DB
994
995#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:820
996msgid "The orientation of the tray."
1ea75322 997msgstr "Retnings til systemtrauet"
10862fa6
DB
998
999#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:828
1000msgid "Tooltips Enabled"
1ea75322 1001msgstr "Verktøytips på"
10862fa6
DB
1002
1003#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:829
1004msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1ea75322 1005msgstr "Kryss av her viss du vil visa verktøytips til ikona"
10862fa6
DB
1006
1007#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:836
1008msgid "Show Signal"
1ea75322 1009msgstr "Vis signalstyrke"
10862fa6
DB
1010
1011#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:837
1012msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1ea75322 1013msgstr "Kryss av her viss du vil visa signalstyrken"
10862fa6
DB
1014
1015#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:950
1016#, c-format
1017msgid ""
1018"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1019"\n"
1020"%s"
1021msgstr ""
1ea75322
DB
1022"Ta kontakt med systemadministrator for å løysa dette problemet:\n"
1023"\n"
1024"%s"
1025
1026#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1027msgid "Name"
1028msgstr "Namn"
1029
1030#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1031msgid "The interface name"
1032msgstr "Grensesnitt-namnet"
1033
1034#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1035msgid "State"
1036msgstr "Status"
1037
1038#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1039msgid "The interface state"
1040msgstr "Grensesnitt-statusen"
1041
1042#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1043msgid "Stats"
1044msgstr "Statistikk"
1045
1046#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1047msgid "The interface packets/bytes statistics"
1048msgstr "Pakke- og byte-statistikk for grensesnittet"
1049
1050#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1051msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1052msgstr "Om grensesnittet er eit trådlaust grensesnitt"
1053
1054#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1055msgid "Signal"
1056msgstr "Signalstyrke"
1057
1058#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1059msgid "Wireless signal strength percentage"
1060msgstr "Styrken til trådlaussignalet i prosent"
10862fa6 1061
1ea75322
DB
1062#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1063#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1064msgid "Error"
1065msgstr "Feil"
1066
1067#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1068msgid "The current error condition"
1069msgstr "Gjeldande feiltilstand"
1070
1071#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
1072#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
10862fa6 1073#, c-format
1ea75322
DB
1074msgid "Unable to open socket: %s"
1075msgstr "Klarte ikkje opna sokkelen: %s"
10862fa6 1076
1ea75322
DB
1077#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
1078#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
10862fa6 1079#, c-format
1ea75322
DB
1080msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1081msgstr "SIOCGIFFLAGS-feil: %s"
10862fa6 1082
1ea75322
DB
1083#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
1084msgid "AMPR NET/ROM"
1085msgstr "AMPR NET/ROM"
10862fa6 1086
1ea75322
DB
1087#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
1088msgid "Ethernet"
1089msgstr "Ethernet"
1090
1091#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1092msgid "AMPR AX.25"
1093msgstr "AMPR AX.25"
1094
1095#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1096#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
1097msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1098msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1099
1100#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
1101msgid "ARCnet"
1102msgstr "ARCnet"
1103
1104#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1105msgid "Frame Relay DLCI"
1106msgstr "Frame Relay DLCI"
1107
1108#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
1109msgid "Metricom Starmode IP"
1110msgstr "Metricom Starmode IP"
1111
1112#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1113msgid "Serial Line IP"
1114msgstr "Serielinje-IP"
1115
1116#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
1117msgid "VJ Serial Line IP"
1118msgstr "VJ serielinje-IP"
1119
1120#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1121msgid "6-bit Serial Line IP"
1122msgstr "6-bit serielinje-IP"
1123
1124#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1125msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1126msgstr "VJ 6-bit serielinje-IP"
1127
1128#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1129msgid "Adaptive Serial Line IP"
1130msgstr "Adaptiv serielinje-IP"
1131
1132#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1133msgid "AMPR ROSE"
1134msgstr "AMPR ROSE"
10862fa6 1135
1ea75322
DB
1136#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
1137msgid "Generic X.25"
1138msgstr "Generisk X.25"
1139
1140#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1141msgid "Point-to-Point Protocol"
1142msgstr "Punkt-til-punkt-protokoll"
1143
1144#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1145msgid "(Cisco)-HDLC"
1146msgstr "(Cisco)-HDLC"
1147
1148#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1149msgid "LAPB"
1150msgstr "LAPB"
1151
1152#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1153msgid "IPIP Tunnel"
1154msgstr "IPIP-tunell"
1155
1156#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
1157msgid "Frame Relay Access Device"
1158msgstr "Frame Relay Access-eining"
1159
1160#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
1161msgid "Local Loopback"
1162msgstr "Lokal sløyfe"
1163
1164#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
1165msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1166msgstr "Fiberdistribuert datagrensesnitt"
1167
1168#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
1169msgid "IPv6-in-IPv4"
1170msgstr "IPv6 i IPv4"
1171
1172#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
1173msgid "HIPPI"
1174msgstr "HIPPI"
1175
1176#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
1177msgid "Ash"
1178msgstr "Ash"
1179
1180#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
1181msgid "Econet"
1182msgstr "Econet"
1183
1184#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1185msgid "IrLAP"
1186msgstr "IrLAP"
1187
1188#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
10862fa6 1189#, c-format
1ea75322
DB
1190msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1191msgstr "SIOCGIFCONF-feil: %s"
10862fa6 1192
1ea75322 1193#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
10862fa6 1194#, c-format
1ea75322
DB
1195msgid "No network devices found"
1196msgstr "Fann ikkje nokon nettverkseiningar"
1197
1198#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1199#, c-format
1200msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1201msgstr "Klarte ikkje opna «/proc/net/dev»: %s"
1202
1203#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
1204msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1205msgstr "Klarte ikkje tolka «/proc/net/dev». Ukjent format."
1206
1207#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
1208#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
1209#, c-format
1210msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1211msgstr "Klarte ikkje tolka grensesnittnamnet frå «%s»"
1212
1213#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
1214#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
1215#, c-format
1216msgid ""
1217"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1218"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
10862fa6 1219msgstr ""
1ea75322
DB
1220"Klarte ikkje tolka grensesnittstatistikk frå «%s» (prx_idx = %d; ptx_idx = %"
1221"d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;)"
1222
1223#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
1224msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1225msgstr "Klarte ikkje tolka «/proc/net/wireless». Ukjent format."
1226
1227#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
1228#, c-format
1229msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1230msgstr "Klarte ikkje tolka trådlausdetaljar frå «%s» (link_idx = %d;)"
1231
1232#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
1233#, c-format
1234msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1235msgstr "Klarte ikkje kopla til grensesnittet, «%s»"
1236
1237#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
1238#, c-format
1239msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1240msgstr "Klarte ikkje senda ioctl til grensesnittet, «%s»"
10862fa6 1241
1ea75322 1242#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
10862fa6 1243#, c-format
1ea75322
DB
1244msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1245msgstr "Klarte ikkje tolka kommandolinja «%s»: %s"
1246
1247#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
1248msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1249msgstr "Klarte ikkje tolka utdata frå «netstat». Ukjent format."
1250
1251#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1252msgid "Disconnected"
1253msgstr "Kopla frå"
1254
1255#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1256msgid "Idle"
1257msgstr "Inaktiv"
1258
1259#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1260msgid "Sending"
1261msgstr "Sender"
1262
1263#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1264msgid "Receiving"
1265msgstr "Tek imot"
1266
1267#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1268msgid "Sending/Receiving"
1269msgstr "Sender / tek imot"
1270
1271#: ../src/plugins/batt/batt.c:131
10862fa6 1272msgid "No batteries found"
1ea75322
DB
1273msgstr "Fann ikkje nokon batteri"
1274
1275#: ../src/plugins/batt/batt.c:179
1276#, c-format
1277msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1278msgstr "Batteri: %d %% lada – %d.%02d til det er fullt"
1279
1280#: ../src/plugins/batt/batt.c:190
1281#, c-format
1282msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1283msgstr "Batteri: %d %% lada – %d.%02d igjen"
10862fa6 1284
1ea75322
DB
1285#: ../src/plugins/batt/batt.c:196
1286#, c-format
1287msgid "Battery: %d%% charged"
1288msgstr "Batteri: %d %% lada"
1289
1290#: ../src/plugins/batt/batt.c:580
10862fa6 1291msgid "Hide if there is no battery"
1ea75322 1292msgstr "Gøym viss det ikkje er noko batteri"
10862fa6 1293
1ea75322 1294#: ../src/plugins/batt/batt.c:582
10862fa6 1295msgid "Alarm command"
1ea75322 1296msgstr "Alarmkommando"
10862fa6 1297
1ea75322 1298#: ../src/plugins/batt/batt.c:583
10862fa6 1299msgid "Alarm time (minutes left)"
1ea75322 1300msgstr "Alarmtid (minutt igjen)"
10862fa6 1301
1ea75322 1302#: ../src/plugins/batt/batt.c:584
10862fa6 1303msgid "Background color"
1ea75322 1304msgstr "Bakgrunnsfarge"
10862fa6 1305
1ea75322 1306#: ../src/plugins/batt/batt.c:585
10862fa6 1307msgid "Charging color 1"
1ea75322 1308msgstr "Ladefarge 1"
10862fa6 1309
1ea75322 1310#: ../src/plugins/batt/batt.c:586
10862fa6 1311msgid "Charging color 2"
1ea75322 1312msgstr "Ladefarge 2"
10862fa6 1313
1ea75322 1314#: ../src/plugins/batt/batt.c:587
10862fa6 1315msgid "Discharging color 1"
1ea75322 1316msgstr "Utladingsfarge 1"
10862fa6 1317
1ea75322 1318#: ../src/plugins/batt/batt.c:588
10862fa6 1319msgid "Discharging color 2"
1ea75322 1320msgstr "Utladingsfarge 2"
10862fa6 1321
1ea75322 1322#: ../src/plugins/batt/batt.c:589
10862fa6 1323msgid "Border width"
1ea75322 1324msgstr "Breidd på kantlinje"
10862fa6 1325
1ea75322 1326#: ../src/plugins/batt/batt.c:619
10862fa6 1327msgid "Battery Monitor"
1ea75322 1328msgstr "Batteriovervaking"
10862fa6 1329
1ea75322 1330#: ../src/plugins/batt/batt.c:621
10862fa6 1331msgid "Display battery status using ACPI"
1ea75322 1332msgstr "Vis batteristatus med ACPI"
10862fa6 1333
1ea75322 1334#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:230
10862fa6 1335msgid "Show CapsLock"
1ea75322 1336msgstr "Vis «Caps Lock»-status"
10862fa6 1337
1ea75322 1338#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:231
10862fa6 1339msgid "Show NumLock"
1ea75322 1340msgstr "Vis «Num Lock»-status"
10862fa6 1341
1ea75322 1342#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:232
10862fa6 1343msgid "Show ScrollLock"
1ea75322 1344msgstr "Show «Scroll Lock»-status"
10862fa6 1345
1ea75322
DB
1346#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:267
1347msgid "Keyboard LED"
1348msgstr "Lysdiodar for tastatur"
10862fa6 1349
1ea75322 1350#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:269
10862fa6 1351msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1ea75322
DB
1352msgstr "Lysdiodeindikatorar for tastane «Caps Lock», «Num Lock» og «Scroll Lock»"
1353
bfba7517
DB
1354#~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
1355#~ msgstr "Vis systemtemperaturen – av kesler.daniel@gmail.com"
1356
1357#~ msgid "Keyboard Led"
1358#~ msgstr "Tastaturlys"
1359
1360#~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
1361#~ msgstr "Skrivebordsnummer / namn på arbeidsområde"
1362
1363#~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
1364#~ msgstr "Batteri: %d %% lada – %s"
1365
1366#~ msgid "charging finished"
1367#~ msgstr "ferdiglada"
1368
1369#~ msgid "charging"
1370#~ msgstr "ladar"
1371
1372#~ msgid "Left\t"
1373#~ msgstr "Til venstre\t"
1374
1375#~ msgid "Top\t"
1376#~ msgstr "Oppe\t"
1377
1ea75322
DB
1378#~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
1379#~ msgstr "Fann ikkje biletfila: %s"