Merging upstream version 0.5.9.
[debian/lxpanel.git] / po / da.po
CommitLineData
10862fa6 1# Danish translation for lxpanel.
24d886e1 2# Copyright (C) 2010 THE lxpanel'S COPYRIGHT HOLDER
10862fa6 3# This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
24d886e1
DB
4# Vidar Jon Bauge <vidarjb@gmail.com>, 2009.
5# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
10862fa6
DB
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: lxpanel\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
f8c25730
DB
12"POT-Creation-Date: 2012-01-04 15:41+0100\n"
13"PO-Revision-Date: 2012-02-25 09:59+0200\n"
14"Last-Translator: mjjzf <mjjzf@syntaktisk.dk>\n"
24d886e1 15"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
ca14ea2b 16"Language: da\n"
10862fa6
DB
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
f8c25730 21"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
10862fa6 22
24d886e1 23#: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:319
10862fa6
DB
24msgid "Run"
25msgstr "Kør"
26
27#: ../src/configurator.c:56
28msgid "Restart"
29msgstr "Genstart"
30
31#: ../src/configurator.c:57
32msgid "Logout"
33msgstr "Log ud"
34
f8c25730 35#: ../src/configurator.c:468
10862fa6 36msgid "Currently loaded plugins"
24d886e1 37msgstr "Aktuelt indlæste udvidelsesmoduler"
10862fa6 38
f8c25730 39#: ../src/configurator.c:477
10862fa6
DB
40msgid "Stretch"
41msgstr "Stræk"
42
f8c25730 43#: ../src/configurator.c:596
10862fa6 44msgid "Add plugin to panel"
24d886e1 45msgstr "Tilføj udvidelsesmodul til panelet"
10862fa6 46
f8c25730 47#: ../src/configurator.c:624
10862fa6 48msgid "Available plugins"
24d886e1 49msgstr "Tilgængelige udvidelsesmoduler"
10862fa6 50
f8c25730 51#: ../src/configurator.c:1202
10862fa6
DB
52msgid "Logout command is not set"
53msgstr "Kommando til at logge ud er ikke valgt"
54
f8c25730 55#: ../src/configurator.c:1255
1ea75322
DB
56msgid "Select a directory"
57msgstr "Vælg mappe"
58
f8c25730 59#: ../src/configurator.c:1255 ../src/configurator.c:1346
10862fa6
DB
60msgid "Select a file"
61msgstr "Vælg en fil"
62
f8c25730 63#: ../src/configurator.c:1373
10862fa6
DB
64msgid "_Browse"
65msgstr "_Gennemse"
66
f8c25730 67#: ../src/panel.c:651
10862fa6
DB
68msgid ""
69"Really delete this panel?\n"
70"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
71msgstr ""
72"Bekræft sletning af panel.\n"
73"<b>Advarsel: Dette kan ikke fortrydes.</b>"
74
f8c25730 75#: ../src/panel.c:653
10862fa6
DB
76msgid "Confirm"
77msgstr "Bekræft"
78
1ea75322 79#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
f8c25730 80#: ../src/panel.c:686
1ea75322
DB
81msgid "translator-credits"
82msgstr ""
24d886e1
DB
83"Joe Hansen, 2010.\n"
84"Vidar Jon Bauge <vidarjb@gmail.com>.\n"
85"Charlie Tyrrestrup <chalze06@gmail.com>."
1ea75322 86
f8c25730 87#: ../src/panel.c:691
1ea75322
DB
88msgid "LXPanel"
89msgstr "LXPanel"
90
f8c25730 91#: ../src/panel.c:693
ca14ea2b
DB
92msgid "Copyright (C) 2008-2011"
93msgstr "Ophavsret 2008-2011"
94
f8c25730 95#: ../src/panel.c:694
1ea75322 96msgid "Desktop panel for LXDE project"
24d886e1 97msgstr "Panel for LXDE-projektet"
1ea75322 98
f8c25730 99#: ../src/panel.c:717
10862fa6
DB
100msgid "Add / Remove Panel Items"
101msgstr "Tilføj/fjern objekter på panelet"
102
f8c25730 103#: ../src/panel.c:725
10862fa6
DB
104#, c-format
105msgid "Remove \"%s\" From Panel"
24d886e1 106msgstr "Fjern »%s« fra panelet"
10862fa6 107
f8c25730 108#: ../src/panel.c:737
10862fa6 109msgid "Panel Settings"
24d886e1 110msgstr "Panelopsætning"
10862fa6 111
f8c25730 112#: ../src/panel.c:743
1ea75322
DB
113msgid "Create New Panel"
114msgstr "Opret nyt panel"
115
f8c25730 116#: ../src/panel.c:754
10862fa6
DB
117msgid "Delete This Panel"
118msgstr "Slet dette panel"
119
f8c25730 120#: ../src/panel.c:765
1ea75322
DB
121msgid "About"
122msgstr "Om"
123
f8c25730 124#: ../src/panel.c:773
10862fa6
DB
125msgid "Panel"
126msgstr "Panel"
127
f8c25730 128#: ../src/panel.c:786
10862fa6
DB
129#, c-format
130msgid "\"%s\" Settings"
24d886e1 131msgstr "Opsætning for »%s«"
10862fa6 132
f8c25730 133#: ../src/panel.c:1042 ../src/panel.c:1050 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
ca14ea2b
DB
134msgid "Height:"
135msgstr "Højde:"
136
f8c25730 137#: ../src/panel.c:1043 ../src/panel.c:1049 ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
ca14ea2b
DB
138msgid "Width:"
139msgstr "Bredde:"
140
f8c25730 141#: ../src/panel.c:1044 ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
ca14ea2b
DB
142msgid "Left"
143msgstr "Venstre"
144
f8c25730 145#: ../src/panel.c:1045 ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
ca14ea2b
DB
146msgid "Right"
147msgstr "Højre"
148
f8c25730 149#: ../src/panel.c:1051 ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
ca14ea2b
DB
150msgid "Top"
151msgstr "Top"
152
f8c25730 153#: ../src/panel.c:1052 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
ca14ea2b
DB
154msgid "Bottom"
155msgstr "Bund"
156
f8c25730 157#: ../src/panel.c:1460
10862fa6
DB
158#, c-format
159msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
24d886e1 160msgstr "lxpanel %s - letvægts GTK2+-panel for UNIX-skrivebord\n"
10862fa6 161
f8c25730 162#: ../src/panel.c:1461
10862fa6
DB
163#, c-format
164msgid "Command line options:\n"
165msgstr "Valg fra kommandolinjen:\n"
166
f8c25730 167#: ../src/panel.c:1462
10862fa6
DB
168#, c-format
169msgid " --help -- print this help and exit\n"
170msgstr " --help -- vis denne hjælp og afslut\n"
171
f8c25730 172#: ../src/panel.c:1463
10862fa6
DB
173#, c-format
174msgid " --version -- print version and exit\n"
175msgstr " --version -- vis version og afslut\n"
176
f8c25730 177#: ../src/panel.c:1464
10862fa6
DB
178#, c-format
179msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
24d886e1 180msgstr " --log <tal> -- set logniveau 0-5. 0 - intet 5 - snaksalig\n"
10862fa6 181
1ea75322 182#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
f8c25730 183#: ../src/panel.c:1466
10862fa6
DB
184#, c-format
185msgid " --profile name -- use specified profile\n"
24d886e1 186msgstr " --profile navn -- brug navngivet profil\n"
10862fa6 187
f8c25730 188#: ../src/panel.c:1468
10862fa6
DB
189#, c-format
190msgid " -h -- same as --help\n"
191msgstr " -h -- samme som --help\n"
192
f8c25730 193#: ../src/panel.c:1469
10862fa6
DB
194#, c-format
195msgid " -p -- same as --profile\n"
196msgstr " -p -- samme som --profile\n"
197
f8c25730 198#: ../src/panel.c:1470
10862fa6
DB
199#, c-format
200msgid " -v -- same as --version\n"
201msgstr " -v -- samme som --version\n"
202
1ea75322 203#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
f8c25730 204#: ../src/panel.c:1472
10862fa6
DB
205#, c-format
206msgid ""
207"\n"
208"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
209"\n"
210msgstr ""
211"\n"
212"Se http://lxde.org/ for nærmere oplysninger.\n"
213"\n"
214
24d886e1 215#: ../src/gtk-run.c:332
10862fa6
DB
216msgid "Enter the command you want to execute:"
217msgstr "Kommando der skal afvikles:"
218
f8c25730
DB
219#: ../data/ui/launchbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchbar.c:912
220msgid "Application Launch Bar"
221msgstr "Bjælke til programstart"
222
223#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
224#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:2
225#, no-c-format
226msgid "0%"
227msgstr "0%"
228
229#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
230#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:3
231msgid "<b>Activity</b>"
232msgstr "<b>Aktivitet</b>"
233
234#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
235#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:4
236msgid "<b>Connection</b>"
237msgstr "<b>Forbindelse</b>"
238
239#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
240#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:5
241msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
242msgstr "<b>Internetprotokol (IPv4)</b>"
243
244#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
245#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:6
246msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
247msgstr "<b>Internetprotokol (IPv6)</b>"
248
249#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
250#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:7
251msgid "<b>Network Device</b>"
252msgstr "<b>Netværksenhed</b>"
253
254#: ../data/ui/netstatus.glade.h:8
255#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:8
256msgid "<b>Signal Strength</b>"
257msgstr "<b>Signalstyrke</b>"
258
259#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
260#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:9
261msgid "Address:"
262msgstr "Addresse:"
263
264#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10 ../src/plugins/netstat/netstat.c:319
265#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:330
266#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:10
267msgid "Broadcast:"
268msgstr "Rundsending:"
269
270#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
271#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:11
272msgid "Con_figure"
273msgstr "Konf_igurer"
274
275#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
276#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:12
277msgid "Destination:"
278msgstr "Placering:"
279
280#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
281#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:13
282msgid "General"
283msgstr "Generelt"
284
285#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14
286#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:14
287msgid "Received:"
288msgstr "Modtaget:"
289
290#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
291#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:15
292msgid "Scope:"
293msgstr "Virkefelt:"
294
295#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
296#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:16
297msgid "Sent:"
298msgstr "Sendt:"
299
300#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
301#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:17
302msgid "Status:"
303msgstr "Status:"
304
305#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
306#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:18
307msgid "Subnet Mask:"
308msgstr "Undernetmaske:"
309
310#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
311#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:19
312msgid "Support"
313msgstr "Understøttelse"
314
315#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
316#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:20
317msgid "Type:"
318msgstr "Type:"
319
320#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
321#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:21
322msgid "_Name:"
323msgstr "_Navn:"
324
325#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
326#, no-c-format
327msgid "% Percent"
328msgstr "% procent"
329
330#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:3
331msgid "<b>Automatic hiding</b>"
332msgstr "<b>Skjul automatisk</b>"
333
334#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
335msgid "<b>Background</b>"
336msgstr "<b>Baggrund</b>"
337
338#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
339msgid "<b>Font</b>"
340msgstr "<b>Skrifttype</b>"
341
342#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
343msgid "<b>Icon</b>"
344msgstr "<b>Ikon</b>"
345
346#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
347msgid "<b>Position</b>"
348msgstr "<b>Placering</b>"
349
350#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
351msgid "<b>Properties</b>"
352msgstr "<b>Egenskaber</b>"
353
354#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
355msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
356msgstr "<b>Foretrukne programmer</b>"
357
358#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
359msgid "<b>Size</b>"
360msgstr "<b>Størrelse</b>"
361
362#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
363msgid "Advanced"
364msgstr "Avanceret"
365
366#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
367msgid "Alignment:"
368msgstr "Placering:"
369
370#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
371msgid "Appearance"
372msgstr "Udseende"
373
374#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
375msgid "Center"
376msgstr "Midt"
377
378#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
379msgid "Custom color"
380msgstr "Vælg en farve"
381
382#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
383msgid "Dynamic"
384msgstr "Dynamisk"
385
386#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
387msgid "Edge:"
388msgstr "Kant:"
389
390#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
391msgid "File Manager:"
392msgstr "Filhåndtering:"
393
394#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
395msgid "Geometry"
396msgstr "Ændr størrelse"
397
398#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
399msgid "Image"
400msgstr "Billede"
401
402#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
403msgid "Logout Command:"
404msgstr "Kommando til at logge ud:"
405
406#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
407msgid "Make window managers treat the panel as dock"
408msgstr "Vinduesbehandler anvender panelet som dock"
409
410#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
411msgid "Margin:"
412msgstr "Margen:"
413
414#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
415msgid "Minimize panel when not in use"
416msgstr "Minimer panelet når det ikke bruges"
417
418#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
419msgid "Panel Applets"
420msgstr "Panelprogrammer"
421
422#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
423msgid "Panel Preferences"
424msgstr "Indstillinger for panel"
425
426#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
427msgid "Pixels"
428msgstr "Billedpunkter"
429
430#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
431msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
432msgstr "Reserveret plads. Dækkes ikke af maksimerede vinduer"
433
434#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
435msgid "Select an image file"
436msgstr "Vælg en billedfil"
437
438#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34 ../src/plugins/space.c:125
439#: ../src/plugins/batt/batt.c:583
440msgid "Size"
441msgstr "Størrelse"
442
443#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
444msgid "Size when minimized"
445msgstr "Størrelse når minimeret"
446
447#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
448msgid "Solid color (with opacity)"
449msgstr "Ensfarvet (med gennemsigtighed)"
450
451#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
452msgid "System theme"
453msgstr "Systemets tema"
454
455#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
456msgid "Terminal Emulator:"
457msgstr "Terminalemulator:"
458
459#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
460msgid "pixels"
461msgstr "billedpunkter"
462
1ea75322 463#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:268
10862fa6 464msgid "CPU Usage Monitor"
24d886e1 465msgstr "CPU-belastning"
10862fa6 466
f8c25730 467#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:270 ../src/plugins/monitors/monitors.c:653
10862fa6 468msgid "Display CPU usage"
24d886e1 469msgstr "Vis CPU-belastning"
10862fa6 470
f8c25730 471#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:207 ../src/plugins/dclock.c:438
bfba7517
DB
472msgid "Bold font"
473msgstr "Fed skrifttype"
474
475#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:208
476msgid "Display desktop names"
934ecce5 477msgstr "Vis navne på skriveborde"
bfba7517
DB
478
479#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:235
1ea75322 480msgid "Desktop Number / Workspace Name"
24d886e1 481msgstr "Skrivebordsnummer/Arbejdsområdenavn"
10862fa6 482
bfba7517 483#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:237
10862fa6
DB
484msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
485msgstr "Vis nummer til arbejdsområde, af cmeury@users.sf.net"
486
487#: ../src/plugins/image.c:177
488msgid "Display Image and Tooltip"
489msgstr "Vis billede og værktøjstip"
490
ca14ea2b 491#: ../src/plugins/launchbar.c:914
10862fa6
DB
492msgid "Bar with buttons to launch application"
493msgstr "Område med knapper til start af applikationer"
494
1ea75322 495#. Add Raise menu item.
ca14ea2b 496#: ../src/plugins/taskbar.c:1714
1ea75322 497msgid "_Raise"
24d886e1 498msgstr "_Løft"
10862fa6 499
1ea75322 500#. Add Restore menu item.
ca14ea2b 501#: ../src/plugins/taskbar.c:1719
1ea75322
DB
502msgid "R_estore"
503msgstr "G_endan"
504
505#. Add Maximize menu item.
ca14ea2b 506#: ../src/plugins/taskbar.c:1724
1ea75322
DB
507msgid "Ma_ximize"
508msgstr "Maksi_mér"
10862fa6 509
1ea75322 510#. Add Iconify menu item.
ca14ea2b 511#: ../src/plugins/taskbar.c:1729
1ea75322 512msgid "Ico_nify"
24d886e1 513msgstr "_Ikonificer"
10862fa6 514
ca14ea2b 515#: ../src/plugins/taskbar.c:1748
1ea75322
DB
516#, c-format
517msgid "Workspace _%d"
24d886e1 518msgstr "Arbejdsområde _%d"
10862fa6 519
ca14ea2b 520#: ../src/plugins/taskbar.c:1753
10862fa6
DB
521#, c-format
522msgid "Workspace %d"
523msgstr "Arbejdsområde %d"
524
1ea75322 525#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
ca14ea2b 526#: ../src/plugins/taskbar.c:1767
1ea75322
DB
527msgid "_All workspaces"
528msgstr "_Alle arbejdsområder"
10862fa6 529
1ea75322 530#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
ca14ea2b 531#: ../src/plugins/taskbar.c:1773
1ea75322 532msgid "_Move to Workspace"
24d886e1 533msgstr "_Flyt til arbejdsområde"
10862fa6 534
1ea75322 535#. Add Close menu item. By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
ca14ea2b 536#: ../src/plugins/taskbar.c:1779
1ea75322 537msgid "_Close Window"
24d886e1 538msgstr "_Luk vindue"
10862fa6 539
ca14ea2b 540#: ../src/plugins/taskbar.c:1986
10862fa6
DB
541msgid "Show tooltips"
542msgstr "Vis værktøjstips"
543
ca14ea2b 544#: ../src/plugins/taskbar.c:1987
10862fa6
DB
545msgid "Icons only"
546msgstr "Kun ikoner"
547
ca14ea2b 548#: ../src/plugins/taskbar.c:1988
1ea75322 549msgid "Flat buttons"
10862fa6
DB
550msgstr "Flade knapper"
551
ca14ea2b 552#: ../src/plugins/taskbar.c:1989
10862fa6
DB
553msgid "Show windows from all desktops"
554msgstr "Vis vinduer fra alle arbejdsområder"
555
ca14ea2b 556#: ../src/plugins/taskbar.c:1990
10862fa6 557msgid "Use mouse wheel"
24d886e1 558msgstr "Brug musehjulet"
10862fa6 559
ca14ea2b 560#: ../src/plugins/taskbar.c:1991
10862fa6 561msgid "Flash when there is any window requiring attention"
24d886e1 562msgstr "Blink når et vindue anmoder om opmærksomhed"
10862fa6 563
ca14ea2b 564#: ../src/plugins/taskbar.c:1992
1ea75322 565msgid "Combine multiple application windows into a single button"
24d886e1 566msgstr "Saml flere programvinduer i en knap"
1ea75322 567
ca14ea2b 568#: ../src/plugins/taskbar.c:1993
1ea75322 569msgid "Maximum width of task button"
10862fa6
DB
570msgstr "Opgavelinjens maksimale bredde"
571
ca14ea2b 572#: ../src/plugins/taskbar.c:1994
10862fa6
DB
573msgid "Spacing"
574msgstr "Afstand"
575
f8c25730 576#: ../src/plugins/taskbar.c:2047
10862fa6 577msgid "Task Bar (Window List)"
24d886e1 578msgstr "Opgavelinje (vindueliste)"
10862fa6 579
f8c25730 580#: ../src/plugins/taskbar.c:2049
10862fa6
DB
581msgid ""
582"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
583"focus"
584msgstr ""
585"Opgavelinjen viser alle åbne vinduer, og tillader minimering, oprulning og "
586"fokus"
587
f8c25730 588#: ../src/plugins/dclock.c:434
10862fa6
DB
589msgid "Clock Format"
590msgstr "Format for klokkeslæt"
591
f8c25730 592#: ../src/plugins/dclock.c:435
10862fa6 593msgid "Tooltip Format"
24d886e1 594msgstr "Format for værktøjstip"
10862fa6 595
f8c25730 596#: ../src/plugins/dclock.c:436
bfba7517 597msgid "Format codes: man 3 strftime; \\n for line break"
24d886e1 598msgstr "Formatkoder: man 3 strftime; \\n for linjeskift"
10862fa6 599
f8c25730 600#: ../src/plugins/dclock.c:437
1ea75322 601msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
24d886e1 602msgstr "Hændelse ved klik (standard: vis kalender)"
1ea75322 603
f8c25730 604#: ../src/plugins/dclock.c:439
bfba7517 605msgid "Tooltip only"
24d886e1 606msgstr "Kun værktøjstip"
10862fa6 607
f8c25730
DB
608#: ../src/plugins/dclock.c:440
609msgid "Center text"
610msgstr "Centrer tekst"
611
612#: ../src/plugins/dclock.c:469
10862fa6
DB
613msgid "Digital Clock"
614msgstr "Digitalt ur"
615
f8c25730 616#: ../src/plugins/dclock.c:471
1ea75322 617msgid "Display digital clock and tooltip"
10862fa6
DB
618msgstr "Vis digitalt ur og værktøjstip"
619
f8c25730 620#: ../src/plugins/menu.c:426
10862fa6
DB
621msgid "Add to desktop"
622msgstr "Tilføj til skrivebordet"
623
f8c25730 624#: ../src/plugins/menu.c:436
10862fa6
DB
625msgid "Properties"
626msgstr "Egenskaber"
627
f8c25730 628#: ../src/plugins/menu.c:1085 ../src/plugins/dirmenu.c:413
10862fa6
DB
629msgid "Icon"
630msgstr "Ikon"
631
f8c25730 632#: ../src/plugins/menu.c:1102
10862fa6
DB
633msgid "Menu"
634msgstr "Menu"
635
f8c25730 636#: ../src/plugins/menu.c:1104
1ea75322 637msgid "Application Menu"
24d886e1 638msgstr "Programmenu"
10862fa6 639
ca14ea2b 640#: ../src/plugins/separator.c:102
1ea75322 641msgid "Separator"
24d886e1 642msgstr "Adskiller"
10862fa6 643
ca14ea2b 644#: ../src/plugins/separator.c:104
1ea75322 645msgid "Add a separator to the panel"
24d886e1 646msgstr "Tilføj en adskiller til panelet"
10862fa6 647
f8c25730 648#: ../src/plugins/pager.c:837
1ea75322
DB
649msgid "Desktop Pager"
650msgstr "Arbejdsområdeskifter"
10862fa6 651
f8c25730 652#: ../src/plugins/pager.c:839
1ea75322 653msgid "Simple pager plugin"
24d886e1 654msgstr "Enkelt udvidelsesmodul til skift af arbejdsområde"
10862fa6 655
ca14ea2b 656#: ../src/plugins/space.c:143
1ea75322
DB
657msgid "Spacer"
658msgstr "Adskiller"
10862fa6 659
ca14ea2b 660#: ../src/plugins/space.c:145
1ea75322
DB
661msgid "Allocate space"
662msgstr "Tildel plads"
10862fa6 663
ca14ea2b 664#: ../src/plugins/tray.c:737
1ea75322
DB
665msgid "System Tray"
666msgstr "Statusfelt"
10862fa6 667
ca14ea2b 668#: ../src/plugins/tray.c:739
1ea75322
DB
669msgid "System tray"
670msgstr "Statusfelt"
10862fa6 671
24d886e1 672#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:291
1ea75322 673msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
24d886e1 674msgstr "Konfigurer skifter for tastaturlayout"
10862fa6 675
24d886e1 676#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:306
1ea75322
DB
677msgid "Show layout as"
678msgstr "Vis layout som"
10862fa6 679
24d886e1 680#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:321
1ea75322
DB
681msgid "image"
682msgstr "billede"
10862fa6 683
24d886e1 684#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:322
1ea75322
DB
685msgid "text"
686msgstr "tekst"
10862fa6 687
24d886e1 688#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:329
1ea75322 689msgid "Per application settings"
24d886e1 690msgstr "Opsætning for hvert program"
10862fa6 691
1ea75322 692#. Create a check button as the child of the vertical box.
24d886e1 693#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:344
1ea75322 694msgid "_Remember layout for each application"
24d886e1 695msgstr "_Husk layout for hvert program"
10862fa6 696
1ea75322 697#. Create a label as the child of the horizontal box.
24d886e1 698#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:354
10862fa6 699msgid "Default layout:"
24d886e1 700msgstr "Standardlayout:"
10862fa6 701
24d886e1 702#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:405
1ea75322 703msgid "Keyboard Layout Switcher"
24d886e1 704msgstr "Skifter for tastaturlayout"
10862fa6 705
24d886e1 706#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:407
10862fa6 707msgid "Switch between available keyboard layouts"
24d886e1 708msgstr "Skift mellem tilgængelige tastaturlayout"
10862fa6 709
24d886e1 710#: ../src/plugins/wincmd.c:209
1ea75322 711msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
10862fa6 712msgstr ""
24d886e1 713"Venstreklik for at minimere alle vinduer. Klik på midten for at rulle dem op."
10862fa6 714
24d886e1 715#: ../src/plugins/wincmd.c:237
bfba7517 716msgid "Alternately iconify/shade and raise"
934ecce5 717msgstr "Skiftevis minimer/rul op og gendan"
bfba7517 718
24d886e1 719#: ../src/plugins/wincmd.c:266
10862fa6 720msgid "Minimize All Windows"
24d886e1 721msgstr "Minimer alle vinduer"
10862fa6 722
24d886e1 723#: ../src/plugins/wincmd.c:268
10862fa6
DB
724msgid ""
725"Sends commands to all desktop windows.\n"
1ea75322 726"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
10862fa6
DB
727msgstr ""
728"Sender kommandoer til alle vinduer på skrivebordet.\n"
24d886e1 729"Understøttede kommandoer: 1) Minimer og 2) Rul op"
10862fa6 730
24d886e1 731#: ../src/plugins/dirmenu.c:246
10862fa6 732msgid "Open in _Terminal"
24d886e1 733msgstr "Åbn i _terminal"
10862fa6 734
24d886e1 735#: ../src/plugins/dirmenu.c:411
1ea75322
DB
736msgid "Directory"
737msgstr "Mappe"
738
24d886e1 739#: ../src/plugins/dirmenu.c:412
1ea75322
DB
740msgid "Label"
741msgstr "Mærke"
742
24d886e1 743#: ../src/plugins/dirmenu.c:443
10862fa6
DB
744msgid "Directory Menu"
745msgstr "Menu for mapper"
746
24d886e1 747#: ../src/plugins/dirmenu.c:445
10862fa6 748msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
24d886e1 749msgstr "Gennemse mappetræet via menu (forfatter: PCMan)"
10862fa6 750
f8c25730 751#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:396
10862fa6
DB
752msgid "Normal"
753msgstr "Normal"
754
f8c25730 755#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:397
10862fa6
DB
756msgid "Warning1"
757msgstr "Advarsel1"
758
f8c25730 759#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:398
10862fa6
DB
760msgid "Warning2"
761msgstr "Advarsel2"
762
f8c25730 763#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:399
10862fa6
DB
764msgid "Automatic sensor location"
765msgstr "Automatisk placering af sensorer"
766
f8c25730 767#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:400
10862fa6
DB
768msgid "Sensor"
769msgstr "Sensor"
770
f8c25730 771#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:401
10862fa6 772msgid "Automatic temperature levels"
24d886e1 773msgstr "Automatiske temperaturniveauer"
10862fa6 774
f8c25730 775#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:402
10862fa6
DB
776msgid "Warning1 Temperature"
777msgstr "Advarsel1 temperatur"
778
f8c25730 779#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:403
10862fa6
DB
780msgid "Warning2 Temperature"
781msgstr "Advarsel2 temperatur"
782
f8c25730 783#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:445
10862fa6 784msgid "Temperature Monitor"
24d886e1 785msgstr "Temperaturovervågning"
10862fa6 786
f8c25730 787#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:447
bfba7517 788msgid "Display system temperature"
24d886e1 789msgstr "Vis systemtemperatur"
10862fa6
DB
790
791#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
1ea75322
DB
792#. Display current level in tooltip.
793#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
f8c25730
DB
794#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:279
795#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:449
10862fa6 796msgid "Volume control"
24d886e1 797msgstr "Lydstyrkekontrol"
10862fa6 798
1ea75322 799#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
f8c25730 800#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:571
10862fa6 801msgid "Volume Control"
24d886e1 802msgstr "Lydstyrkekontrol"
10862fa6 803
1ea75322 804#. Create a frame as the child of the viewport.
10862fa6 805#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
f8c25730 806#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:407
10862fa6 807msgid "Volume"
24d886e1 808msgstr "Lydstyrke"
10862fa6 809
1ea75322 810#. Create a check button as the child of the vertical box.
f8c25730 811#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:426
10862fa6
DB
812msgid "Mute"
813msgstr "Lyd fra"
814
f8c25730
DB
815#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:544
816msgid ""
817"Error, you need to install a application to configure the sound (pavucontol, "
818"alsamixer ...)"
819msgstr ""
820
10862fa6
DB
821#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:168
822msgid "<Hidden Access Point>"
24d886e1 823msgstr "<Skjult adgangspunkt>"
10862fa6
DB
824
825#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:201
826msgid "Wireless Networks not found in range"
827msgstr "Trådløse netværk ikke fundet inden rækkevidden"
828
829#. Repair
830#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:235
831msgid "Repair"
832msgstr "Reparer"
833
834#. interface down
835#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:240
836msgid "Disable"
24d886e1 837msgstr "Deaktiver"
10862fa6
DB
838
839#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:299
840msgid "Wireless Connection has no connectivity"
841msgstr "Trådløs forbindelse har ingen kontakt"
842
843#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:301
844msgid "Network cable is plugged out"
845msgstr "Et netværkskabel er fjernet"
846
847#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:303
848msgid "Connection has limited or no connectivity"
849msgstr "Forbindelsen har begrænset eller ingen kontakt"
850
851#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:307 ../src/plugins/netstat/netstat.c:318
852#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:329
853msgid "IP Address:"
24d886e1 854msgstr "IP-Addresse:"
10862fa6
DB
855
856#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
857msgid "Remote IP:"
858msgstr "Fjern IP:"
859
1ea75322
DB
860#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:309 ../src/plugins/netstat/netstat.c:320
861#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:331
862msgid "Netmask:"
863msgstr "Netmaske:"
864
865#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
866#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
867msgid "Activity"
868msgstr "Aktivititet"
869
870#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
871#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
872msgid "Sent"
873msgstr "Sendt"
874
875#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
876#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
877msgid "Received"
878msgstr "Modtaget"
879
880#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:311 ../src/plugins/netstat/netstat.c:323
881#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:334
882msgid "bytes"
24d886e1 883msgstr "byte"
1ea75322
DB
884
885#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:312 ../src/plugins/netstat/netstat.c:324
886#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:335
887msgid "packets"
888msgstr "pakker"
889
890#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:315
891#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
892msgid "Wireless"
893msgstr "Trådløs"
894
895#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:317
896msgid "Protocol:"
897msgstr "Protokol:"
898
899#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:321 ../src/plugins/netstat/netstat.c:332
900msgid "HW Address:"
24d886e1 901msgstr "HW-Addresse:"
1ea75322
DB
902
903#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:470
904msgid "Manage Networks"
24d886e1 905msgstr "Håndter netværk"
1ea75322
DB
906
907#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:472
908msgid "Monitor and Manage networks"
24d886e1 909msgstr "Overvåg og håndter netværk"
1ea75322
DB
910
911#. create dialog
912#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:84
913msgid "Setting Encryption Key"
914msgstr "Sæt krypteringsnøgle"
915
916#. messages
917#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:94
918msgid ""
919"This wireless network was encrypted.\n"
920"You must have the encryption key."
921msgstr ""
922"Dette trådløse netværk er krypteret.\n"
923"Du skal have en krypteringsnøgle."
924
925#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:99
926msgid "Encryption Key:"
927msgstr "Krypteringsnøgle:"
928
929#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
930msgid "Interface to monitor"
24d886e1 931msgstr "Grænseflade til overvågning"
1ea75322
DB
932
933#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
934msgid "Config tool"
935msgstr "Konfigurationsværktøj"
936
937#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
938msgid "Network Status Monitor"
24d886e1 939msgstr "Status for netværksovervågning"
1ea75322
DB
940
941#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
942msgid "Monitor network status"
943msgstr "Overvåg netværkets status"
944
945#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
946#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
947msgid "Unknown"
948msgstr "Ukendt"
949
950#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
951msgid "Connection Properties"
952msgstr "Egenskaber for forbindelser"
953
954#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
955#, c-format
956msgid "Connection Properties: %s"
957msgstr "Egenskaber for forbindelser: %s"
958
959#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
960#, c-format
961msgid "%lu packet"
962msgid_plural "%lu packets"
963msgstr[0] "%lu pakke"
964msgstr[1] "%lu pakker"
965
966#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
967#, c-format
968msgid ""
969"There was an error displaying help:\n"
970"%s"
971msgstr ""
972"Der opstod en fejl under visning af hjælp:\n"
973"%s"
974
975#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
976#, c-format
977msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
978msgstr "Fejl under åbning af konfigurationsværktøj til uret: %s"
979
170c1e2e 980#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
1ea75322
DB
981#, c-format
982msgid "Network Connection: %s"
24d886e1 983msgstr "Netværksforbindelse: %s"
1ea75322 984
170c1e2e 985#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
1ea75322 986msgid "Network Connection"
24d886e1 987msgstr "Netværksforbindelse"
1ea75322 988
170c1e2e 989#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:838
1ea75322
DB
990msgid "Interface"
991msgstr "Grænseflade"
992
170c1e2e 993#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
1ea75322
DB
994msgid "The current interface the icon is monitoring."
995msgstr "Den aktuelle grænseflade, der overvåges af ikonet."
996
170c1e2e 997#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:846
1ea75322
DB
998msgid "Orientation"
999msgstr "Orientering"
1000
170c1e2e 1001#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
1ea75322 1002msgid "The orientation of the tray."
24d886e1 1003msgstr "Systembakkens orientering."
1ea75322 1004
170c1e2e 1005#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
1ea75322
DB
1006msgid "Tooltips Enabled"
1007msgstr "Værktøjstips aktiveret"
1008
170c1e2e 1009#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
1ea75322 1010msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
24d886e1 1011msgstr "Hvorvidt ikonets værktøjstip er aktiveret."
1ea75322 1012
170c1e2e 1013#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:863
1ea75322
DB
1014msgid "Show Signal"
1015msgstr "Vis signal"
1016
170c1e2e 1017#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
1ea75322 1018msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
24d886e1 1019msgstr "Hvorvidt signalstyrken skal vises."
1ea75322 1020
170c1e2e 1021#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:977
1ea75322
DB
1022#, c-format
1023msgid ""
1024"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1025"\n"
1026"%s"
1027msgstr ""
24d886e1 1028"Venligst kontakt systemadministrator for at løse det følgende problem:\n"
1ea75322
DB
1029"\n"
1030"%s"
1031
1032#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1033msgid "Name"
24d886e1 1034msgstr "Navn"
1ea75322
DB
1035
1036#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1037msgid "The interface name"
1038msgstr "Navn på grænsefladen"
1039
1040#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1041msgid "State"
1042msgstr "Status"
1043
1044#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1045msgid "The interface state"
1046msgstr "Status for grænsefladen"
1047
1048#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1049msgid "Stats"
1050msgstr "Statistik"
1051
1052#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1053msgid "The interface packets/bytes statistics"
24d886e1 1054msgstr "Statistik for grænseflade i pakker/byte"
1ea75322
DB
1055
1056#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1057msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1058msgstr "Angiv om grænsefladen er trådløs"
1059
1060#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1061msgid "Signal"
1062msgstr "Signal"
1063
1064#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1065msgid "Wireless signal strength percentage"
1066msgstr "Signalstyrke i procent"
1067
1068#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1069#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1070msgid "Error"
1071msgstr "Fejl"
1072
1073#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1074msgid "The current error condition"
1075msgstr "Aktuel fejltilstand"
1076
1077#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
1078#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
1079#, c-format
1080msgid "Unable to open socket: %s"
1081msgstr "Kan ikke åbne sokkel: %s"
1082
1083#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
1084#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
1085#, c-format
1086msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1087msgstr "SIOCGIFFLAGS fejl: %s"
1088
1089#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
1090msgid "AMPR NET/ROM"
1091msgstr "AMPR NET/ROM"
1092
1093#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
1094msgid "Ethernet"
1095msgstr "Ethernet"
1096
1097#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1098msgid "AMPR AX.25"
1099msgstr "AMPR AX.25"
1100
1101#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1102#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
1103msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1104msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1105
1106#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
1107msgid "ARCnet"
1108msgstr "ARCnet"
1109
1110#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1111msgid "Frame Relay DLCI"
1112msgstr "Frame Relay DLCI"
1113
1114#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
1115msgid "Metricom Starmode IP"
1116msgstr "Metricom Starmode IP"
1117
1118#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1119msgid "Serial Line IP"
24d886e1 1120msgstr "Seriel linje-IP"
1ea75322
DB
1121
1122#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
1123msgid "VJ Serial Line IP"
24d886e1 1124msgstr "VJ Seriel linje-IP"
1ea75322
DB
1125
1126#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1127msgid "6-bit Serial Line IP"
24d886e1 1128msgstr "6-bit Seriel linje-IP"
10862fa6 1129
1ea75322
DB
1130#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1131msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
24d886e1 1132msgstr "VJ 6-bit Seriel linje-IP"
10862fa6 1133
1ea75322
DB
1134#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1135msgid "Adaptive Serial Line IP"
24d886e1 1136msgstr "Adaptive Seriel linje-IP"
10862fa6 1137
1ea75322
DB
1138#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1139msgid "AMPR ROSE"
1140msgstr "AMPR ROSE"
10862fa6 1141
1ea75322
DB
1142#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
1143msgid "Generic X.25"
1144msgstr "Generic X.25"
10862fa6 1145
1ea75322
DB
1146#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1147msgid "Point-to-Point Protocol"
24d886e1 1148msgstr "Point-to-Point-protokol"
10862fa6 1149
1ea75322
DB
1150#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1151msgid "(Cisco)-HDLC"
1152msgstr "(Cisco)-HDLC"
10862fa6 1153
1ea75322
DB
1154#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1155msgid "LAPB"
1156msgstr "LAPB"
10862fa6 1157
1ea75322
DB
1158#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1159msgid "IPIP Tunnel"
24d886e1 1160msgstr "IPIP-tunnel"
10862fa6 1161
1ea75322
DB
1162#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
1163msgid "Frame Relay Access Device"
24d886e1 1164msgstr "Frame Relay-adgangsenhed"
10862fa6 1165
1ea75322
DB
1166#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
1167msgid "Local Loopback"
1168msgstr "Lokal Loopback"
10862fa6 1169
1ea75322
DB
1170#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
1171msgid "Fiber Distributed Data Interface"
24d886e1 1172msgstr "Fiberdistribueret datagrænseflade"
10862fa6 1173
1ea75322
DB
1174#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
1175msgid "IPv6-in-IPv4"
1176msgstr "IPv6-i-IPv4"
10862fa6 1177
1ea75322
DB
1178#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
1179msgid "HIPPI"
1180msgstr "HIPPI"
10862fa6 1181
1ea75322
DB
1182#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
1183msgid "Ash"
1184msgstr "Ash"
10862fa6 1185
1ea75322
DB
1186#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
1187msgid "Econet"
1188msgstr "Econet"
10862fa6 1189
1ea75322
DB
1190#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1191msgid "IrLAP"
1192msgstr "IrLAP"
10862fa6 1193
1ea75322
DB
1194#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
1195#, c-format
1196msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1197msgstr "SIOCGIFCONF fejl: %s"
10862fa6 1198
1ea75322
DB
1199#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
1200#, c-format
1201msgid "No network devices found"
1202msgstr "Ingen netværksenheder fundet"
10862fa6 1203
1ea75322 1204#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
10862fa6 1205#, c-format
1ea75322
DB
1206msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1207msgstr "Kan ikke åbne /proc/net/dev: %s"
1208
1209#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
1210msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1211msgstr "Kunne ikke fortolke /proc/net/dev. Ukendt format."
10862fa6 1212
1ea75322
DB
1213#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
1214#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
10862fa6 1215#, c-format
1ea75322
DB
1216msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1217msgstr "Kunne ikke fortolke grænseflade navn fra '%s'"
10862fa6 1218
1ea75322
DB
1219#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
1220#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
10862fa6
DB
1221#, c-format
1222msgid ""
1ea75322
DB
1223"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1224"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
10862fa6 1225msgstr ""
ca14ea2b
DB
1226"Kunne ikke fortolke grænsefladestatistik fra '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = "
1227"%d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
10862fa6 1228
1ea75322
DB
1229#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
1230msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1231msgstr "Kunne ikke fortolke /proc/net/wireless. Ukendt format."
10862fa6 1232
1ea75322 1233#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
10862fa6 1234#, c-format
1ea75322
DB
1235msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1236msgstr "Kunne ikke fortolke detaljer om trådløs fra '%s'. link_idx = %d;"
10862fa6 1237
1ea75322
DB
1238#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
1239#, c-format
1240msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1241msgstr "Kunne ikke koble til grænseflade, '%s'"
10862fa6 1242
1ea75322
DB
1243#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
1244#, c-format
1245msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1246msgstr "Kunne ikke sende ioctl til grænseflade, '%s'"
10862fa6 1247
1ea75322
DB
1248#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
1249#, c-format
1250msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1251msgstr "Kunne ikke fortolke kommandolinje '%s': %s"
10862fa6 1252
1ea75322
DB
1253#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
1254msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
24d886e1 1255msgstr "Kunne ikke fortolke uddata for 'netstat'. Ukendt format"
10862fa6 1256
1ea75322
DB
1257#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1258msgid "Disconnected"
1259msgstr "Frakoblet"
10862fa6 1260
1ea75322
DB
1261#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1262msgid "Idle"
1263msgstr "Ledig"
10862fa6 1264
1ea75322
DB
1265#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1266msgid "Sending"
1267msgstr "Sender"
10862fa6 1268
1ea75322
DB
1269#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1270msgid "Receiving"
1271msgstr "Modtager"
10862fa6 1272
1ea75322
DB
1273#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1274msgid "Sending/Receiving"
24d886e1 1275msgstr "Sender/modtager"
10862fa6 1276
f8c25730 1277#: ../src/plugins/batt/batt.c:132
1ea75322
DB
1278msgid "No batteries found"
1279msgstr "Ingen batterier fundet"
10862fa6 1280
f8c25730 1281#: ../src/plugins/batt/batt.c:176
10862fa6
DB
1282#, c-format
1283msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1284msgstr "Batteri: %d%% opladet, %d:%02d til det er fuldt"
1285
f8c25730 1286#: ../src/plugins/batt/batt.c:187
10862fa6
DB
1287#, c-format
1288msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1289msgstr "Batteri: %d%% opladet, %d:%02d tilbage"
1290
f8c25730 1291#: ../src/plugins/batt/batt.c:193
10862fa6
DB
1292#, c-format
1293msgid "Battery: %d%% charged"
1294msgstr "Batteri: %d%% opladet"
1295
f8c25730 1296#: ../src/plugins/batt/batt.c:573
10862fa6
DB
1297msgid "Hide if there is no battery"
1298msgstr "Skjul hvis der ikke er batterier"
1299
f8c25730 1300#: ../src/plugins/batt/batt.c:575
10862fa6
DB
1301msgid "Alarm command"
1302msgstr "Kommando ved alarm"
1303
f8c25730 1304#: ../src/plugins/batt/batt.c:576
10862fa6 1305msgid "Alarm time (minutes left)"
24d886e1 1306msgstr "Alarmtidspunkt (antal minutter tilbage)"
10862fa6 1307
f8c25730 1308#: ../src/plugins/batt/batt.c:577
10862fa6
DB
1309msgid "Background color"
1310msgstr "Baggrundsfarve"
1311
f8c25730 1312#: ../src/plugins/batt/batt.c:578
10862fa6
DB
1313msgid "Charging color 1"
1314msgstr "Opladningsfarve 1"
1315
f8c25730 1316#: ../src/plugins/batt/batt.c:579
10862fa6
DB
1317msgid "Charging color 2"
1318msgstr "Opladningsfarve 2"
1319
f8c25730 1320#: ../src/plugins/batt/batt.c:580
10862fa6
DB
1321msgid "Discharging color 1"
1322msgstr "Afladningsfarve 1"
1323
f8c25730 1324#: ../src/plugins/batt/batt.c:581
10862fa6
DB
1325msgid "Discharging color 2"
1326msgstr "Afladningsfarve 2"
1327
f8c25730 1328#: ../src/plugins/batt/batt.c:582
10862fa6
DB
1329msgid "Border width"
1330msgstr "Kantbredde"
1331
f8c25730 1332#: ../src/plugins/batt/batt.c:612
10862fa6 1333msgid "Battery Monitor"
24d886e1 1334msgstr "Batteriovervågning"
10862fa6 1335
f8c25730 1336#: ../src/plugins/batt/batt.c:614
10862fa6 1337msgid "Display battery status using ACPI"
24d886e1 1338msgstr "Vis batteristatus ved hjælp af ACPI"
10862fa6 1339
1ea75322 1340#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:230
10862fa6
DB
1341msgid "Show CapsLock"
1342msgstr "Vis CapsLock"
1343
1ea75322 1344#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:231
10862fa6
DB
1345msgid "Show NumLock"
1346msgstr "Vis NumLock"
1347
1ea75322 1348#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:232
10862fa6
DB
1349msgid "Show ScrollLock"
1350msgstr "Vis ScrollLock"
1351
1ea75322
DB
1352#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:267
1353msgid "Keyboard LED"
24d886e1 1354msgstr "Tastaturindikatorer"
10862fa6 1355
1ea75322 1356#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:269
10862fa6 1357msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
24d886e1 1358msgstr "Indikatorer for tasterne CapsLock, NumLock, og ScrollLock"
ca14ea2b 1359
f8c25730
DB
1360#. A label to allow for click through
1361#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:561
1362msgid "No Indicators"
1363msgstr ""
ca14ea2b 1364
f8c25730
DB
1365#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:751
1366msgid "Indicator Applications"
1367msgstr ""
ca14ea2b 1368
f8c25730
DB
1369#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:752
1370msgid "Clock Indicator"
1371msgstr ""
ca14ea2b 1372
f8c25730
DB
1373#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:753
1374msgid "Messaging Menu"
1375msgstr ""
ca14ea2b 1376
f8c25730
DB
1377#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:754
1378#, fuzzy
1379msgid "Network Menu"
1380msgstr "Menu for mapper"
ca14ea2b 1381
f8c25730
DB
1382#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:755
1383msgid "Session Menu"
1384msgstr ""
ca14ea2b 1385
f8c25730
DB
1386#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:756
1387msgid "Sound Menu"
1388msgstr ""
ca14ea2b 1389
f8c25730
DB
1390#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:780
1391msgid "Indicator applets"
1392msgstr ""
ca14ea2b 1393
f8c25730
DB
1394#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:782
1395#, fuzzy
1396msgid "Add indicator applets to the panel"
1397msgstr "Tilføj en adskiller til panelet"
ca14ea2b 1398
f8c25730
DB
1399#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:654
1400#, fuzzy
1401msgid "CPU color"
1402msgstr "Vælg en farve"
ca14ea2b 1403
f8c25730
DB
1404#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:655
1405#, fuzzy
1406msgid "Display RAM usage"
1407msgstr "Vis CPU-belastning"
ca14ea2b 1408
f8c25730
DB
1409#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:656
1410msgid "RAM color"
1411msgstr ""
ca14ea2b 1412
f8c25730
DB
1413#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:753
1414#, fuzzy
1415msgid "Resource monitors"
1416msgstr "Grænseflade til overvågning"
ca14ea2b 1417
f8c25730
DB
1418#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:755
1419msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1420msgstr ""
ca14ea2b 1421
f8c25730
DB
1422#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:721
1423msgid "WNCKPager"
1424msgstr ""
ca14ea2b 1425
f8c25730
DB
1426#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:723
1427#, fuzzy
1428msgid "WNCKpager plugin"
1429msgstr "Enkelt udvidelsesmodul til skift af arbejdsområde"