Merging upstream version 0.5.9.
[debian/lxpanel.git] / po / cs.po
CommitLineData
10862fa6
DB
1# Czech translations for lxpanel package.
2# Copyright (C) 2009 THE lxpanel'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
4# Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2009.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: lxpanel 0.3.99\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
f8c25730 10"POT-Creation-Date: 2012-01-04 15:41+0100\n"
24d886e1 11"PO-Revision-Date: 2010-03-29 22:58+0200\n"
ca14ea2b 12"Last-Translator: <miko.vaji@gmail.com>\n"
10862fa6 13"Language-Team: Czech\n"
ca14ea2b 14"Language: cs\n"
10862fa6
DB
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
24d886e1 19"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
10862fa6 20
24d886e1 21#: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:319
10862fa6
DB
22msgid "Run"
23msgstr "Spustit"
24
25#: ../src/configurator.c:56
26msgid "Restart"
27msgstr "Restartovat"
28
29#: ../src/configurator.c:57
30msgid "Logout"
31msgstr "Odhlásit se"
32
f8c25730 33#: ../src/configurator.c:468
10862fa6
DB
34msgid "Currently loaded plugins"
35msgstr "Právě zavedené zásuvné moduly"
36
f8c25730 37#: ../src/configurator.c:477
10862fa6
DB
38msgid "Stretch"
39msgstr "Natáhnout"
40
f8c25730 41#: ../src/configurator.c:596
10862fa6 42msgid "Add plugin to panel"
ca14ea2b 43msgstr "Přidat zásuvný modul na panel"
10862fa6 44
f8c25730 45#: ../src/configurator.c:624
10862fa6
DB
46msgid "Available plugins"
47msgstr "Dostupné zásuvné moduly"
48
f8c25730 49#: ../src/configurator.c:1202
10862fa6
DB
50msgid "Logout command is not set"
51msgstr "Příkaz pro ohlášení není nastaven"
52
f8c25730 53#: ../src/configurator.c:1255
1ea75322 54msgid "Select a directory"
bfba7517 55msgstr "Vyberte adresář"
1ea75322 56
f8c25730 57#: ../src/configurator.c:1255 ../src/configurator.c:1346
10862fa6
DB
58msgid "Select a file"
59msgstr "Vyberte soubor"
60
f8c25730 61#: ../src/configurator.c:1373
10862fa6
DB
62msgid "_Browse"
63msgstr "_Procházet"
64
f8c25730 65#: ../src/panel.c:651
10862fa6
DB
66msgid ""
67"Really delete this panel?\n"
68"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
69msgstr ""
70"Opravdu chcete smazat tento panel?\n"
71"<b>Varování: Tuto akci nelze vzít zpět.</b>"
72
f8c25730 73#: ../src/panel.c:653
10862fa6
DB
74msgid "Confirm"
75msgstr "Potvrdit"
76
1ea75322 77#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
f8c25730 78#: ../src/panel.c:686
1ea75322 79msgid "translator-credits"
bfba7517 80msgstr "Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>"
1ea75322 81
f8c25730 82#: ../src/panel.c:691
1ea75322 83msgid "LXPanel"
bfba7517 84msgstr "LXPanel"
1ea75322 85
f8c25730 86#: ../src/panel.c:693
ca14ea2b
DB
87msgid "Copyright (C) 2008-2011"
88msgstr "Copyright (C) 2008-2011"
89
f8c25730 90#: ../src/panel.c:694
1ea75322 91msgid "Desktop panel for LXDE project"
bfba7517 92msgstr "Panel pracovní plochy projektu LXDE"
1ea75322 93
f8c25730 94#: ../src/panel.c:717
10862fa6
DB
95msgid "Add / Remove Panel Items"
96msgstr "Přidat nebo odebrat položky panelu"
97
f8c25730 98#: ../src/panel.c:725
10862fa6
DB
99#, c-format
100msgid "Remove \"%s\" From Panel"
101msgstr "Odebrat \"%s\" z panelu"
102
f8c25730 103#: ../src/panel.c:737
10862fa6
DB
104msgid "Panel Settings"
105msgstr "Nastavení panelu"
106
f8c25730 107#: ../src/panel.c:743
1ea75322
DB
108msgid "Create New Panel"
109msgstr "Vytvořit nový panel"
110
f8c25730 111#: ../src/panel.c:754
10862fa6
DB
112msgid "Delete This Panel"
113msgstr "Smazat tento panel"
114
f8c25730 115#: ../src/panel.c:765
1ea75322 116msgid "About"
bfba7517 117msgstr "O aplikaci"
1ea75322 118
f8c25730 119#: ../src/panel.c:773
10862fa6
DB
120msgid "Panel"
121msgstr "Panel"
122
f8c25730 123#: ../src/panel.c:786
10862fa6
DB
124#, c-format
125msgid "\"%s\" Settings"
126msgstr "Nastavení \"%s\""
127
f8c25730 128#: ../src/panel.c:1042 ../src/panel.c:1050 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
ca14ea2b
DB
129msgid "Height:"
130msgstr "Výška:"
131
f8c25730 132#: ../src/panel.c:1043 ../src/panel.c:1049 ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
ca14ea2b
DB
133msgid "Width:"
134msgstr "Šířka:"
135
f8c25730 136#: ../src/panel.c:1044 ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
ca14ea2b
DB
137msgid "Left"
138msgstr "Vlevo"
139
f8c25730 140#: ../src/panel.c:1045 ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
ca14ea2b
DB
141msgid "Right"
142msgstr "Vpravo"
143
f8c25730 144#: ../src/panel.c:1051 ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
ca14ea2b
DB
145msgid "Top"
146msgstr "Nahoře"
147
f8c25730 148#: ../src/panel.c:1052 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
ca14ea2b
DB
149msgid "Bottom"
150msgstr "Dole"
151
f8c25730 152#: ../src/panel.c:1460
10862fa6
DB
153#, c-format
154msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
155msgstr ""
156"lxpanel %s - odlehčený panel napsaný v GTK2+ pro UNIXová pracovní prostředí\n"
157
f8c25730 158#: ../src/panel.c:1461
10862fa6
DB
159#, c-format
160msgid "Command line options:\n"
161msgstr "Volby příkazové řádky:\n"
162
f8c25730 163#: ../src/panel.c:1462
10862fa6
DB
164#, c-format
165msgid " --help -- print this help and exit\n"
166msgstr " --help -- zobrazí tuto nápovědu a ukončí se\n"
167
f8c25730 168#: ../src/panel.c:1463
10862fa6
DB
169#, c-format
170msgid " --version -- print version and exit\n"
171msgstr " --version -- zobrazí informace o verzi a ukončí se\n"
172
f8c25730 173#: ../src/panel.c:1464
10862fa6
DB
174#, c-format
175msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
176msgstr ""
177" --log <číslo> -- nastaví úroveň protokolování na 0-5. 0 - žádné 5 - "
178"podrobné\n"
179
1ea75322 180#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
f8c25730 181#: ../src/panel.c:1466
10862fa6
DB
182#, c-format
183msgid " --profile name -- use specified profile\n"
184msgstr " --profile název -- použije zadaný profil\n"
185
f8c25730 186#: ../src/panel.c:1468
10862fa6
DB
187#, c-format
188msgid " -h -- same as --help\n"
189msgstr " -h -- stejné jako --help\n"
190
f8c25730 191#: ../src/panel.c:1469
10862fa6
DB
192#, c-format
193msgid " -p -- same as --profile\n"
194msgstr " -p -- stejné jako --profile\n"
195
f8c25730 196#: ../src/panel.c:1470
10862fa6
DB
197#, c-format
198msgid " -v -- same as --version\n"
199msgstr " -v -- stejné jako --version\n"
200
1ea75322 201#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
f8c25730 202#: ../src/panel.c:1472
10862fa6
DB
203#, c-format
204msgid ""
205"\n"
206"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
207"\n"
208msgstr ""
209"\n"
210"Podrobnosti naleznete na webové stránce http://lxde.org/\n"
211"\n"
212
24d886e1 213#: ../src/gtk-run.c:332
10862fa6
DB
214msgid "Enter the command you want to execute:"
215msgstr "Zadejte příkaz ke spuštění:"
216
f8c25730
DB
217#: ../data/ui/launchbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchbar.c:912
218msgid "Application Launch Bar"
219msgstr "Spouštěcí panel aplikací"
220
221#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
222#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:2
223#, no-c-format
224msgid "0%"
225msgstr "0%"
226
227#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
228#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:3
229msgid "<b>Activity</b>"
230msgstr "<b>Aktivita</b>"
231
232#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
233#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:4
234msgid "<b>Connection</b>"
235msgstr "<b>Připojení</b>"
236
237#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
238#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:5
239msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
240msgstr "<b>Internetový protokol (IPv4)</b>"
241
242#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
243#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:6
244msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
245msgstr "<b>Internetový protokol (IPv6)</b>"
246
247#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
248#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:7
249msgid "<b>Network Device</b>"
250msgstr "<b>Síťové zařízení</b>"
251
252#: ../data/ui/netstatus.glade.h:8
253#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:8
254msgid "<b>Signal Strength</b>"
255msgstr "<b>Síla signálu</b>"
256
257#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
258#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:9
259msgid "Address:"
260msgstr "Adresa:"
261
262#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10 ../src/plugins/netstat/netstat.c:319
263#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:330
264#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:10
265msgid "Broadcast:"
266msgstr "Broadcast:"
267
268#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
269#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:11
270msgid "Con_figure"
271msgstr "Kon_figurovat"
272
273#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
274#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:12
275msgid "Destination:"
276msgstr "Cíl:"
277
278#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
279#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:13
280msgid "General"
281msgstr "Obecné"
282
283#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14
284#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:14
285msgid "Received:"
286msgstr "Přijato:"
287
288#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
289#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:15
290msgid "Scope:"
291msgstr "Rozsah:"
292
293#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
294#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:16
295msgid "Sent:"
296msgstr "Odesláno:"
297
298#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
299#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:17
300msgid "Status:"
301msgstr "Stav:"
302
303#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
304#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:18
305msgid "Subnet Mask:"
306msgstr "Maska podsítě:"
307
308#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
309#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:19
310msgid "Support"
311msgstr "Podpora"
312
313#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
314#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:20
315msgid "Type:"
316msgstr "Typ:"
317
318#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
319#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:21
320msgid "_Name:"
321msgstr "_Název:"
322
323#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
324#, no-c-format
325msgid "% Percent"
326msgstr "% procent"
327
328#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:3
329msgid "<b>Automatic hiding</b>"
330msgstr "<b>Automaticky skrývat</b>"
331
332#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
333msgid "<b>Background</b>"
334msgstr "<b>Pozadí</b>"
335
336#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
337msgid "<b>Font</b>"
338msgstr "<b>Písmo</b>"
339
340#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
341msgid "<b>Icon</b>"
342msgstr "<b>Ikona</b>"
343
344#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
345msgid "<b>Position</b>"
346msgstr "<b>Pozice</b>"
347
348#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
349msgid "<b>Properties</b>"
350msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
351
352#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
353msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
354msgstr "<b>Nastavit upřednostňované aplikace</b>"
355
356#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
357msgid "<b>Size</b>"
358msgstr "<b>Velikost</b>"
359
360#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
361msgid "Advanced"
362msgstr "Pokročilé"
363
364#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
365msgid "Alignment:"
366msgstr "Zarovnání:"
367
368#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
369msgid "Appearance"
370msgstr "Vzhled"
371
372#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
373msgid "Center"
374msgstr "Uprostřed"
375
376#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
377msgid "Custom color"
378msgstr "Vlastní barva"
379
380#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
381msgid "Dynamic"
382msgstr "Dynamické"
383
384#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
385msgid "Edge:"
386msgstr "Roh:"
387
388#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
389msgid "File Manager:"
390msgstr "Správce souborů:"
391
392#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
393msgid "Geometry"
394msgstr "Geometrie"
395
396#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
397msgid "Image"
398msgstr "Obrázek"
399
400#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
401msgid "Logout Command:"
402msgstr "Příkaz pro odhlášení:"
403
404#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
405msgid "Make window managers treat the panel as dock"
406msgstr "Správce oken bude považovat panel za dok"
407
408#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
409msgid "Margin:"
410msgstr "Okraj:"
411
412#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
413msgid "Minimize panel when not in use"
414msgstr "Minimalizovat panel, pokud se nepoužívá"
415
416#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
417msgid "Panel Applets"
418msgstr "Aplety panelu"
419
420#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
421msgid "Panel Preferences"
422msgstr "Předvolby panelu"
423
424#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
425msgid "Pixels"
426msgstr "Pixely"
427
428#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
429msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
430msgstr "Rezervovat prostor, nezakrývat maximalizovanými okny"
431
432#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
433msgid "Select an image file"
434msgstr "Vyberte soubor s obrázkem"
435
436#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34 ../src/plugins/space.c:125
437#: ../src/plugins/batt/batt.c:583
438msgid "Size"
439msgstr "Velikost"
440
441#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
442msgid "Size when minimized"
443msgstr "Velikost při minimalizaci"
444
445#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
446msgid "Solid color (with opacity)"
447msgstr "Jediná barva (s neprůhledností)"
448
449#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
450msgid "System theme"
451msgstr "Systémový motiv"
452
453#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
454msgid "Terminal Emulator:"
455msgstr "Emulátor terminálu:"
456
457#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
458msgid "pixels"
459msgstr "pixely"
460
1ea75322 461#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:268
10862fa6
DB
462msgid "CPU Usage Monitor"
463msgstr "Sledování využití procesoru"
464
f8c25730 465#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:270 ../src/plugins/monitors/monitors.c:653
10862fa6
DB
466msgid "Display CPU usage"
467msgstr "Zobrazuje využití procesoru"
468
f8c25730 469#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:207 ../src/plugins/dclock.c:438
bfba7517
DB
470msgid "Bold font"
471msgstr "Tučné písmo"
472
473#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:208
474msgid "Display desktop names"
934ecce5 475msgstr "Zobrazovat názvy pracovních ploch"
bfba7517
DB
476
477#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:235
1ea75322 478msgid "Desktop Number / Workspace Name"
10862fa6
DB
479msgstr "Číslo pracovní plochy / Název pracovní plochy"
480
bfba7517 481#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:237
10862fa6
DB
482msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
483msgstr "Zobrazuje číslo pracovní plochy, od cmeury@users.sf.net"
484
485#: ../src/plugins/image.c:177
10862fa6 486msgid "Display Image and Tooltip"
bfba7517 487msgstr "Zobrazovat obrázek a tip"
10862fa6 488
ca14ea2b 489#: ../src/plugins/launchbar.c:914
10862fa6
DB
490msgid "Bar with buttons to launch application"
491msgstr "Panel s tlačítko pro spouštění aplikací"
492
1ea75322 493#. Add Raise menu item.
ca14ea2b 494#: ../src/plugins/taskbar.c:1714
1ea75322 495msgid "_Raise"
bfba7517 496msgstr "_Obnovit"
10862fa6 497
1ea75322 498#. Add Restore menu item.
ca14ea2b 499#: ../src/plugins/taskbar.c:1719
1ea75322 500msgid "R_estore"
bfba7517 501msgstr "O_bnovit"
10862fa6 502
1ea75322 503#. Add Maximize menu item.
ca14ea2b 504#: ../src/plugins/taskbar.c:1724
1ea75322 505msgid "Ma_ximize"
bfba7517 506msgstr "Ma_ximalizovat"
10862fa6 507
1ea75322 508#. Add Iconify menu item.
ca14ea2b 509#: ../src/plugins/taskbar.c:1729
1ea75322 510msgid "Ico_nify"
bfba7517 511msgstr "Mi_nimalizovat"
10862fa6 512
ca14ea2b 513#: ../src/plugins/taskbar.c:1748
bfba7517 514#, c-format
1ea75322 515msgid "Workspace _%d"
bfba7517 516msgstr "Pra_covní plocha %d"
1ea75322 517
ca14ea2b 518#: ../src/plugins/taskbar.c:1753
10862fa6
DB
519#, c-format
520msgid "Workspace %d"
521msgstr "Pracovní plocha %d"
522
1ea75322 523#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
ca14ea2b 524#: ../src/plugins/taskbar.c:1767
1ea75322 525msgid "_All workspaces"
bfba7517 526msgstr "_Všechny pracovní plochy"
10862fa6 527
1ea75322 528#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
ca14ea2b 529#: ../src/plugins/taskbar.c:1773
1ea75322 530msgid "_Move to Workspace"
bfba7517 531msgstr "_Přesunout na pracovní plochu"
10862fa6 532
1ea75322 533#. Add Close menu item. By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
ca14ea2b 534#: ../src/plugins/taskbar.c:1779
1ea75322 535msgid "_Close Window"
bfba7517 536msgstr "_Zavřít okno"
10862fa6 537
ca14ea2b 538#: ../src/plugins/taskbar.c:1986
10862fa6
DB
539msgid "Show tooltips"
540msgstr "Zobrazovat tipy"
541
ca14ea2b 542#: ../src/plugins/taskbar.c:1987
10862fa6
DB
543msgid "Icons only"
544msgstr "Pouze ikony"
545
ca14ea2b 546#: ../src/plugins/taskbar.c:1988
1ea75322 547msgid "Flat buttons"
10862fa6
DB
548msgstr "Rovná tlačítka"
549
ca14ea2b 550#: ../src/plugins/taskbar.c:1989
10862fa6
DB
551msgid "Show windows from all desktops"
552msgstr "Zobrazit okna všech pracovních ploch"
553
ca14ea2b 554#: ../src/plugins/taskbar.c:1990
10862fa6
DB
555msgid "Use mouse wheel"
556msgstr "Používat kolečko myši"
557
ca14ea2b 558#: ../src/plugins/taskbar.c:1991
10862fa6
DB
559msgid "Flash when there is any window requiring attention"
560msgstr "Blikat při žádosti okna"
561
ca14ea2b 562#: ../src/plugins/taskbar.c:1992
1ea75322 563msgid "Combine multiple application windows into a single button"
bfba7517 564msgstr "Kombinovat více oken aplikací do jediného tlačítka"
1ea75322 565
ca14ea2b 566#: ../src/plugins/taskbar.c:1993
1ea75322 567msgid "Maximum width of task button"
10862fa6
DB
568msgstr "Maximální šířka tlačítka úlohy"
569
ca14ea2b 570#: ../src/plugins/taskbar.c:1994
10862fa6
DB
571msgid "Spacing"
572msgstr "Rozestupy"
573
f8c25730 574#: ../src/plugins/taskbar.c:2047
10862fa6
DB
575msgid "Task Bar (Window List)"
576msgstr "Panel úloh (Seznam oken)"
577
f8c25730 578#: ../src/plugins/taskbar.c:2049
10862fa6
DB
579msgid ""
580"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
581"focus"
582msgstr ""
583"Panel úloh zobrazuje všechna otevřená okna a umožňuje je minimalizovat, "
584"skrýt nebo aktivovat"
585
f8c25730 586#: ../src/plugins/dclock.c:434
10862fa6
DB
587msgid "Clock Format"
588msgstr "Formát hodin"
589
f8c25730 590#: ../src/plugins/dclock.c:435
10862fa6
DB
591msgid "Tooltip Format"
592msgstr "Formát tipů"
593
f8c25730 594#: ../src/plugins/dclock.c:436
bfba7517 595msgid "Format codes: man 3 strftime; \\n for line break"
934ecce5 596msgstr "Kódy formátu: man 3 strftime; \\n pro zalomení řádku"
10862fa6 597
f8c25730 598#: ../src/plugins/dclock.c:437
1ea75322 599msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
bfba7517 600msgstr "Akce při kliknutí (výchozí: zobrazit kalendář)"
1ea75322 601
f8c25730 602#: ../src/plugins/dclock.c:439
bfba7517 603msgid "Tooltip only"
934ecce5 604msgstr "Pouze tip"
10862fa6 605
f8c25730
DB
606#: ../src/plugins/dclock.c:440
607#, fuzzy
608msgid "Center text"
609msgstr "Uprostřed"
610
611#: ../src/plugins/dclock.c:469
10862fa6
DB
612msgid "Digital Clock"
613msgstr "Digitální hodiny"
614
f8c25730 615#: ../src/plugins/dclock.c:471
1ea75322 616msgid "Display digital clock and tooltip"
bfba7517 617msgstr "Zobrazovat digitální hodiny a tipy"
10862fa6 618
f8c25730 619#: ../src/plugins/menu.c:426
10862fa6
DB
620msgid "Add to desktop"
621msgstr "Přidat na pracovní plochu"
622
f8c25730 623#: ../src/plugins/menu.c:436
10862fa6
DB
624msgid "Properties"
625msgstr "Vlastnosti"
626
f8c25730 627#: ../src/plugins/menu.c:1085 ../src/plugins/dirmenu.c:413
10862fa6
DB
628msgid "Icon"
629msgstr "Ikona"
630
f8c25730 631#: ../src/plugins/menu.c:1102
10862fa6
DB
632msgid "Menu"
633msgstr "Nabídka"
634
f8c25730 635#: ../src/plugins/menu.c:1104
1ea75322 636msgid "Application Menu"
bfba7517 637msgstr "Nabídka aplikací"
10862fa6 638
ca14ea2b 639#: ../src/plugins/separator.c:102
1ea75322
DB
640msgid "Separator"
641msgstr "Oddělovač"
10862fa6 642
ca14ea2b 643#: ../src/plugins/separator.c:104
1ea75322
DB
644msgid "Add a separator to the panel"
645msgstr "Přidá na panel oddělovač"
10862fa6 646
f8c25730 647#: ../src/plugins/pager.c:837
10862fa6
DB
648msgid "Desktop Pager"
649msgstr "Přepínač ploch"
650
f8c25730 651#: ../src/plugins/pager.c:839
10862fa6
DB
652msgid "Simple pager plugin"
653msgstr "Jednoduchý zásuvný modul pro přepínání pracovních ploch"
654
ca14ea2b 655#: ../src/plugins/space.c:143
1ea75322 656msgid "Spacer"
bfba7517 657msgstr "Prostor"
10862fa6 658
ca14ea2b 659#: ../src/plugins/space.c:145
10862fa6
DB
660msgid "Allocate space"
661msgstr "Rezervovat prostor"
662
ca14ea2b 663#: ../src/plugins/tray.c:737
1ea75322
DB
664msgid "System Tray"
665msgstr "Systémová oblast"
10862fa6 666
ca14ea2b 667#: ../src/plugins/tray.c:739
1ea75322
DB
668msgid "System tray"
669msgstr "Systémová oblast"
10862fa6 670
24d886e1 671#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:291
10862fa6 672msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
bfba7517 673msgstr "Konfigurovat přepínač rozvržení klávesnice"
10862fa6 674
24d886e1 675#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:306
10862fa6 676msgid "Show layout as"
bfba7517 677msgstr "Zobrazovat rozvržení jako"
10862fa6 678
24d886e1 679#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:321
10862fa6 680msgid "image"
bfba7517 681msgstr "obrázek"
10862fa6 682
24d886e1 683#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:322
10862fa6 684msgid "text"
bfba7517 685msgstr "text"
10862fa6 686
24d886e1 687#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:329
10862fa6 688msgid "Per application settings"
bfba7517 689msgstr "Nastavení jednotlivých aplikací"
10862fa6 690
1ea75322 691#. Create a check button as the child of the vertical box.
24d886e1 692#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:344
10862fa6 693msgid "_Remember layout for each application"
bfba7517 694msgstr "_Zapamatovat si rozvržení každé aplikace"
10862fa6 695
1ea75322 696#. Create a label as the child of the horizontal box.
24d886e1 697#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:354
10862fa6 698msgid "Default layout:"
bfba7517 699msgstr "Výchozí rozvržení:"
10862fa6 700
24d886e1 701#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:405
1ea75322 702msgid "Keyboard Layout Switcher"
bfba7517 703msgstr "Přepínač rozvržení klávesnice"
10862fa6 704
24d886e1 705#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:407
10862fa6 706msgid "Switch between available keyboard layouts"
bfba7517 707msgstr "Přepnout mezi dostupnými rozvrženími klávesnic"
10862fa6 708
24d886e1 709#: ../src/plugins/wincmd.c:209
1ea75322 710msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
10862fa6
DB
711msgstr ""
712"Kliknutím levého tlačítka minimalizujete všechna okna. Kliknutím prostředním "
bfba7517 713"tlačítka je skryjete."
10862fa6 714
24d886e1 715#: ../src/plugins/wincmd.c:237
bfba7517 716msgid "Alternately iconify/shade and raise"
934ecce5 717msgstr "Alternativní minimalizace, skrytí a obnovení"
bfba7517 718
24d886e1 719#: ../src/plugins/wincmd.c:266
10862fa6
DB
720msgid "Minimize All Windows"
721msgstr "Minimalizovat všechna okna"
722
24d886e1 723#: ../src/plugins/wincmd.c:268
10862fa6
DB
724msgid ""
725"Sends commands to all desktop windows.\n"
1ea75322 726"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
10862fa6
DB
727msgstr ""
728"Posílá příkazy všem oknům pracovního prostředí.\n"
bfba7517 729"Podporované příkazy jsou 1) minimalizovat a 2) skrýt"
10862fa6 730
24d886e1 731#: ../src/plugins/dirmenu.c:246
10862fa6
DB
732msgid "Open in _Terminal"
733msgstr "Otevřít v _terminálu"
734
24d886e1 735#: ../src/plugins/dirmenu.c:411
1ea75322 736msgid "Directory"
bfba7517 737msgstr "Adresář"
1ea75322 738
24d886e1 739#: ../src/plugins/dirmenu.c:412
1ea75322 740msgid "Label"
bfba7517 741msgstr "Popisek"
1ea75322 742
24d886e1 743#: ../src/plugins/dirmenu.c:443
10862fa6
DB
744msgid "Directory Menu"
745msgstr "Nabídka adresářů"
746
24d886e1 747#: ../src/plugins/dirmenu.c:445
10862fa6
DB
748msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
749msgstr "Procházení adresářové struktury v nabídce (Autor: PCMan)"
750
f8c25730 751#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:396
10862fa6
DB
752msgid "Normal"
753msgstr "Běžný"
754
f8c25730 755#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:397
10862fa6
DB
756msgid "Warning1"
757msgstr "varování1"
758
f8c25730 759#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:398
10862fa6
DB
760msgid "Warning2"
761msgstr "Varování2"
762
f8c25730 763#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:399
10862fa6
DB
764msgid "Automatic sensor location"
765msgstr "Automatické senzo umístění"
766
f8c25730 767#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:400
10862fa6
DB
768msgid "Sensor"
769msgstr "Senzor"
770
f8c25730 771#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:401
10862fa6
DB
772msgid "Automatic temperature levels"
773msgstr "Automatické úrovně teploty"
774
f8c25730 775#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:402
10862fa6 776msgid "Warning1 Temperature"
bfba7517 777msgstr "Teplota Varování1"
10862fa6 778
f8c25730 779#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:403
10862fa6 780msgid "Warning2 Temperature"
bfba7517 781msgstr "Teplota Varování2"
10862fa6 782
f8c25730 783#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:445
10862fa6
DB
784msgid "Temperature Monitor"
785msgstr "Sledování teploty"
786
f8c25730 787#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:447
bfba7517 788msgid "Display system temperature"
934ecce5 789msgstr "Zobrazovat teplotu systému"
10862fa6
DB
790
791#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
1ea75322
DB
792#. Display current level in tooltip.
793#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
f8c25730
DB
794#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:279
795#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:449
10862fa6
DB
796msgid "Volume control"
797msgstr "Ovládání hlasitosti"
798
1ea75322 799#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
f8c25730 800#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:571
10862fa6
DB
801msgid "Volume Control"
802msgstr "Ovládání hlasitosti"
803
1ea75322 804#. Create a frame as the child of the viewport.
10862fa6 805#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
f8c25730 806#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:407
10862fa6
DB
807msgid "Volume"
808msgstr "Hlasitost"
809
1ea75322 810#. Create a check button as the child of the vertical box.
f8c25730 811#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:426
10862fa6
DB
812msgid "Mute"
813msgstr "Ztlumit"
814
f8c25730
DB
815#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:544
816msgid ""
817"Error, you need to install a application to configure the sound (pavucontol, "
818"alsamixer ...)"
819msgstr ""
820
10862fa6
DB
821#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:168
822msgid "<Hidden Access Point>"
823msgstr "<Skrytý přístupový bod>"
824
825#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:201
826msgid "Wireless Networks not found in range"
827msgstr "V dosahu nebyly nalezeny žádné bezdrátové sítě"
828
829#. Repair
830#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:235
831msgid "Repair"
832msgstr "Opravit"
833
834#. interface down
835#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:240
836msgid "Disable"
837msgstr "Zakázat"
838
839#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:299
840msgid "Wireless Connection has no connectivity"
841msgstr "Bezdrátové připojení nemá konektivitu"
842
843#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:301
844msgid "Network cable is plugged out"
845msgstr "Síťový kabel byl odpojen"
846
847#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:303
848msgid "Connection has limited or no connectivity"
849msgstr "Omezené nebo žádné připojení"
850
851#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:307 ../src/plugins/netstat/netstat.c:318
852#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:329
853msgid "IP Address:"
854msgstr "Adresa IP:"
855
856#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
857msgid "Remote IP:"
858msgstr "Vzdálená adresa IP:"
859
1ea75322
DB
860#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:309 ../src/plugins/netstat/netstat.c:320
861#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:331
862msgid "Netmask:"
863msgstr "Síťová maska:"
864
865#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
866#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
867msgid "Activity"
868msgstr "Aktivita"
869
870#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
871#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
872msgid "Sent"
873msgstr "Odesláno"
874
875#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
876#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
877msgid "Received"
878msgstr "Přijato"
879
880#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:311 ../src/plugins/netstat/netstat.c:323
881#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:334
882msgid "bytes"
883msgstr "bajtů"
884
885#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:312 ../src/plugins/netstat/netstat.c:324
886#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:335
887msgid "packets"
888msgstr "paketů"
889
890#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:315
891#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
892msgid "Wireless"
893msgstr "Bezdrátová síť"
894
895#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:317
896msgid "Protocol:"
897msgstr "Protokol:"
898
899#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:321 ../src/plugins/netstat/netstat.c:332
900msgid "HW Address:"
901msgstr "Hardwarová adresa:"
902
903#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:470
904msgid "Manage Networks"
905msgstr "Správovat sítě"
906
907#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:472
908msgid "Monitor and Manage networks"
909msgstr "Sleduje a spravuje sítě"
910
911#. create dialog
912#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:84
913msgid "Setting Encryption Key"
914msgstr "Nastavení šifrovacího klíče"
915
916#. messages
917#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:94
918msgid ""
919"This wireless network was encrypted.\n"
920"You must have the encryption key."
921msgstr ""
922"Bezdrátová síť je zašifrována.\n"
923"Je nutné mít šifrovací klíč."
924
925#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:99
926msgid "Encryption Key:"
927msgstr "Šifrovací klíč:"
928
929#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
930msgid "Interface to monitor"
931msgstr "Sledované zařízení"
932
933#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
934msgid "Config tool"
935msgstr "Konfigurační nástroj"
936
937#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
1ea75322
DB
938msgid "Network Status Monitor"
939msgstr "Sledování stavu sítě"
940
941#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
942msgid "Monitor network status"
943msgstr "Sleduje stav sítě"
944
945#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
946#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
947msgid "Unknown"
948msgstr "Neznámý"
949
950#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
951msgid "Connection Properties"
952msgstr "Vlastnosti připojení"
953
954#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
955#, c-format
956msgid "Connection Properties: %s"
957msgstr "Vlastnosti připojení: %s"
958
959#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
960#, c-format
961msgid "%lu packet"
962msgid_plural "%lu packets"
963msgstr[0] "%lu paket"
964msgstr[1] "%lu pakety"
965msgstr[2] "%lu paketů"
966
967#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
968#, c-format
969msgid ""
970"There was an error displaying help:\n"
971"%s"
972msgstr ""
973"Při zobrazování nápovědy došlo k chybě:\n"
974"%s"
975
976#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
977#, c-format
978msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
979msgstr "Nepodařio se spustit nástroj pro nastavení času: %s"
980
170c1e2e 981#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
1ea75322
DB
982#, c-format
983msgid "Network Connection: %s"
984msgstr "Síťové připojení: %s"
985
170c1e2e 986#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
1ea75322
DB
987msgid "Network Connection"
988msgstr "Síťové připojení"
989
170c1e2e 990#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:838
1ea75322
DB
991msgid "Interface"
992msgstr "Zařízení"
993
170c1e2e 994#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
1ea75322
DB
995msgid "The current interface the icon is monitoring."
996msgstr "Zařízení sledované ikonou."
997
170c1e2e 998#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:846
1ea75322
DB
999msgid "Orientation"
1000msgstr "Orientace"
1001
170c1e2e 1002#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
1ea75322
DB
1003msgid "The orientation of the tray."
1004msgstr "Orientace systémové oblasti"
1005
170c1e2e 1006#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
1ea75322
DB
1007msgid "Tooltips Enabled"
1008msgstr "Tipy povoleny"
1009
170c1e2e 1010#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
1ea75322
DB
1011msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1012msgstr "Povolit zobrazování nebo nezobrazování tipů ikon."
1013
170c1e2e 1014#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:863
1ea75322
DB
1015msgid "Show Signal"
1016msgstr "Zobrazit signál"
1017
170c1e2e 1018#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
1ea75322
DB
1019msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1020msgstr "Zobrazovat nebo nezobrazovat sílu signálu."
1021
170c1e2e 1022#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:977
1ea75322
DB
1023#, c-format
1024msgid ""
1025"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1026"\n"
1027"%s"
1028msgstr ""
1029"Pro vyřešení následujících potíží kontaktujte administrátora systému:\n"
1030"\n"
1031"%s"
1032
1033#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1ea75322 1034msgid "Name"
bfba7517 1035msgstr "Název"
1ea75322
DB
1036
1037#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1038msgid "The interface name"
bfba7517 1039msgstr "Název rozhraní"
1ea75322
DB
1040
1041#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1ea75322 1042msgid "State"
bfba7517 1043msgstr "Stav"
1ea75322
DB
1044
1045#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1046msgid "The interface state"
bfba7517 1047msgstr "Stav rozhraní"
1ea75322
DB
1048
1049#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1ea75322 1050msgid "Stats"
bfba7517 1051msgstr "Statistiky"
1ea75322
DB
1052
1053#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1054msgid "The interface packets/bytes statistics"
bfba7517 1055msgstr "Statistika paketů a bajtů rozhraní"
1ea75322
DB
1056
1057#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1058msgid "Whether the interface is a wireless interface"
bfba7517 1059msgstr "Určuje, zda se rozhraní bezdrátové"
1ea75322
DB
1060
1061#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1ea75322 1062msgid "Signal"
bfba7517 1063msgstr "Signál"
1ea75322
DB
1064
1065#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1066msgid "Wireless signal strength percentage"
bfba7517 1067msgstr "Procentuální vyjádření síly signálu bezdrátového zařízení"
1ea75322
DB
1068
1069#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1070#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1071msgid "Error"
bfba7517 1072msgstr "Chyba"
1ea75322
DB
1073
1074#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1ea75322 1075msgid "The current error condition"
bfba7517 1076msgstr "Současný stav chyb"
1ea75322
DB
1077
1078#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
1079#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
1080#, c-format
1081msgid "Unable to open socket: %s"
bfba7517 1082msgstr "Nelze otevřít soket: %s"
1ea75322
DB
1083
1084#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
1085#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
1086#, c-format
1087msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
bfba7517 1088msgstr "Chyba SIOCGIFFLAGS: %s"
1ea75322
DB
1089
1090#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
1091msgid "AMPR NET/ROM"
bfba7517 1092msgstr "AMPR NET/ROM"
1ea75322
DB
1093
1094#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
1095msgid "Ethernet"
bfba7517 1096msgstr "Ethernet"
1ea75322
DB
1097
1098#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1099msgid "AMPR AX.25"
bfba7517 1100msgstr "AMPR AX.25"
1ea75322
DB
1101
1102#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1103#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
1104msgid "16/4 Mbps Token Ring"
bfba7517 1105msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1ea75322
DB
1106
1107#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
1108msgid "ARCnet"
bfba7517 1109msgstr "ARCnet"
1ea75322
DB
1110
1111#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1112msgid "Frame Relay DLCI"
bfba7517 1113msgstr "Frame Relay DLCI"
1ea75322
DB
1114
1115#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
1116msgid "Metricom Starmode IP"
bfba7517 1117msgstr "Metricom Starmode IP"
1ea75322
DB
1118
1119#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1120msgid "Serial Line IP"
bfba7517 1121msgstr "Sériová linka IP"
1ea75322
DB
1122
1123#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
1124msgid "VJ Serial Line IP"
bfba7517 1125msgstr "VJ Sériová linka IP"
10862fa6 1126
1ea75322
DB
1127#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1128msgid "6-bit Serial Line IP"
bfba7517 1129msgstr "6bitová sériová linka IP"
10862fa6 1130
1ea75322
DB
1131#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1132msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
bfba7517 1133msgstr "VJ 6bitová sériová linka IP"
10862fa6 1134
1ea75322
DB
1135#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1136msgid "Adaptive Serial Line IP"
bfba7517 1137msgstr "Adaptivní sériová linka IP"
10862fa6 1138
1ea75322
DB
1139#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1140msgid "AMPR ROSE"
bfba7517 1141msgstr "AMPR ROSE"
10862fa6 1142
1ea75322
DB
1143#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
1144msgid "Generic X.25"
bfba7517 1145msgstr "Obecné X.25"
10862fa6 1146
1ea75322
DB
1147#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1148msgid "Point-to-Point Protocol"
bfba7517 1149msgstr "Point-to-Point Protocol"
10862fa6 1150
1ea75322
DB
1151#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1152msgid "(Cisco)-HDLC"
bfba7517 1153msgstr "(Cisco)-HDLC"
10862fa6 1154
1ea75322
DB
1155#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1156msgid "LAPB"
bfba7517 1157msgstr "LAPB"
10862fa6 1158
1ea75322
DB
1159#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1160msgid "IPIP Tunnel"
bfba7517 1161msgstr "Tunel IPIP"
10862fa6 1162
1ea75322
DB
1163#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
1164msgid "Frame Relay Access Device"
934ecce5 1165msgstr "Zařízení protokolu Frame Relay Access"
10862fa6 1166
1ea75322
DB
1167#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
1168msgid "Local Loopback"
bfba7517 1169msgstr "Místní smyčka"
10862fa6 1170
1ea75322
DB
1171#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
1172msgid "Fiber Distributed Data Interface"
934ecce5 1173msgstr "Rozhraní Fiber Distributed Data"
10862fa6 1174
1ea75322
DB
1175#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
1176msgid "IPv6-in-IPv4"
bfba7517 1177msgstr "IPv6-in-IPv4"
10862fa6 1178
1ea75322
DB
1179#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
1180msgid "HIPPI"
bfba7517 1181msgstr "HIPPI"
10862fa6 1182
1ea75322
DB
1183#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
1184msgid "Ash"
bfba7517 1185msgstr "Ash"
10862fa6 1186
1ea75322 1187#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
1ea75322 1188msgid "Econet"
bfba7517 1189msgstr "Econet"
10862fa6 1190
1ea75322
DB
1191#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1192msgid "IrLAP"
bfba7517 1193msgstr "IrLAP"
10862fa6 1194
1ea75322
DB
1195#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
1196#, c-format
1197msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
bfba7517 1198msgstr "Chyba SIOCGIFCONF: %s"
1ea75322
DB
1199
1200#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
bfba7517 1201#, c-format
1ea75322 1202msgid "No network devices found"
bfba7517 1203msgstr "Nenalezena žádná síťová zařízení"
10862fa6 1204
1ea75322 1205#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
10862fa6 1206#, c-format
1ea75322 1207msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
bfba7517 1208msgstr "Nelze otevřít /proc/net/dev: %s"
10862fa6 1209
1ea75322
DB
1210#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
1211msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
bfba7517 1212msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/dev. Neznámý formát."
1ea75322
DB
1213
1214#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
1215#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
10862fa6 1216#, c-format
1ea75322 1217msgid "Could not parse interface name from '%s'"
bfba7517 1218msgstr "Nelze zpracovat název rozhraní z '%s'"
10862fa6 1219
1ea75322
DB
1220#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
1221#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
10862fa6
DB
1222#, c-format
1223msgid ""
1ea75322
DB
1224"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1225"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
10862fa6 1226msgstr ""
bfba7517
DB
1227"Nelze zpracovat statistiku rozhraní z '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1228"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
10862fa6 1229
1ea75322
DB
1230#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
1231msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
bfba7517 1232msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/wireless. Neznámý formát."
10862fa6 1233
1ea75322 1234#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
10862fa6 1235#, c-format
1ea75322
DB
1236msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1237msgstr ""
bfba7517 1238"Nelze zpracovat podrobnosti o bezdrátovém zařízení z '%s'. link_idx = %d;"
10862fa6 1239
1ea75322
DB
1240#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
1241#, c-format
1242msgid "Could not connect to interface, '%s'"
bfba7517 1243msgstr "Nelze se připojit k rozhraní, '%s'"
10862fa6 1244
1ea75322
DB
1245#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
1246#, c-format
1247msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
bfba7517 1248msgstr "Nelze poslat data ioctl zařízení, '%s'"
10862fa6 1249
1ea75322
DB
1250#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
1251#, c-format
1252msgid "Could not parse command line '%s': %s"
bfba7517 1253msgstr "Nelze zpracovat příkazový řádek '%s': %s"
10862fa6 1254
1ea75322
DB
1255#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
1256msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
bfba7517 1257msgstr "Nelze zpracovat výstup aplikace 'netstat'. Neznámý formát"
10862fa6 1258
1ea75322
DB
1259#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1260msgid "Disconnected"
bfba7517 1261msgstr "Odpojeno"
10862fa6 1262
1ea75322
DB
1263#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1264msgid "Idle"
bfba7517 1265msgstr "Nečinný"
10862fa6 1266
1ea75322
DB
1267#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1268msgid "Sending"
bfba7517 1269msgstr "Odesílání"
10862fa6 1270
1ea75322 1271#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1ea75322 1272msgid "Receiving"
bfba7517 1273msgstr "Přijímání"
10862fa6 1274
1ea75322
DB
1275#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1276msgid "Sending/Receiving"
bfba7517 1277msgstr "Odesílání a přijímání"
10862fa6 1278
f8c25730 1279#: ../src/plugins/batt/batt.c:132
1ea75322
DB
1280msgid "No batteries found"
1281msgstr "Nenalezeny žádné baterie"
1282
f8c25730 1283#: ../src/plugins/batt/batt.c:176
10862fa6
DB
1284#, c-format
1285msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1286msgstr "Baterie: %d%% nabito, %d:%02d do nabití"
1287
f8c25730 1288#: ../src/plugins/batt/batt.c:187
10862fa6
DB
1289#, c-format
1290msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1291msgstr "Baterie: %d%% nabito, %d:%02d zbývá"
1292
f8c25730 1293#: ../src/plugins/batt/batt.c:193
10862fa6
DB
1294#, c-format
1295msgid "Battery: %d%% charged"
1296msgstr "Baterie: %d%% zbývá"
1297
f8c25730 1298#: ../src/plugins/batt/batt.c:573
10862fa6
DB
1299msgid "Hide if there is no battery"
1300msgstr "Skrýt v nepřítomnosti baterie"
1301
f8c25730 1302#: ../src/plugins/batt/batt.c:575
10862fa6
DB
1303msgid "Alarm command"
1304msgstr "Příkaz výstrahy"
1305
f8c25730 1306#: ../src/plugins/batt/batt.c:576
10862fa6
DB
1307msgid "Alarm time (minutes left)"
1308msgstr "Čas výstrahy (zbývající minuty)"
1309
f8c25730 1310#: ../src/plugins/batt/batt.c:577
10862fa6
DB
1311msgid "Background color"
1312msgstr "Barva pozadí"
1313
f8c25730 1314#: ../src/plugins/batt/batt.c:578
10862fa6
DB
1315msgid "Charging color 1"
1316msgstr "Barva nabíjení 1"
1317
f8c25730 1318#: ../src/plugins/batt/batt.c:579
10862fa6
DB
1319msgid "Charging color 2"
1320msgstr "Barva nabíjení 2"
1321
f8c25730 1322#: ../src/plugins/batt/batt.c:580
10862fa6
DB
1323msgid "Discharging color 1"
1324msgstr "Barva vybíjení 1"
1325
f8c25730 1326#: ../src/plugins/batt/batt.c:581
10862fa6
DB
1327msgid "Discharging color 2"
1328msgstr "Barva vybíjení 2"
1329
f8c25730 1330#: ../src/plugins/batt/batt.c:582
10862fa6
DB
1331msgid "Border width"
1332msgstr "Šířka okraje"
1333
f8c25730 1334#: ../src/plugins/batt/batt.c:612
10862fa6
DB
1335msgid "Battery Monitor"
1336msgstr "Sledování baterie"
1337
f8c25730 1338#: ../src/plugins/batt/batt.c:614
10862fa6
DB
1339msgid "Display battery status using ACPI"
1340msgstr "Zobrazuje stav baterie pomocí rozhraní ACPI"
1341
1ea75322 1342#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:230
10862fa6
DB
1343msgid "Show CapsLock"
1344msgstr "Zobrazit CapsLock"
1345
1ea75322 1346#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:231
10862fa6
DB
1347msgid "Show NumLock"
1348msgstr "Zobrazit NumLock"
1349
1ea75322 1350#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:232
10862fa6
DB
1351msgid "Show ScrollLock"
1352msgstr "Zobrazit ScrollLock"
1353
1ea75322 1354#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:267
1ea75322 1355msgid "Keyboard LED"
bfba7517 1356msgstr "Diody LED na klávesnici"
10862fa6 1357
1ea75322 1358#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:269
10862fa6
DB
1359msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1360msgstr "Indikátory přepínačů CapsLock, NumLock a ScrollLock"
1361
f8c25730
DB
1362#. A label to allow for click through
1363#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:561
1364msgid "No Indicators"
1365msgstr ""
ca14ea2b 1366
f8c25730
DB
1367#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:751
1368#, fuzzy
1369msgid "Indicator Applications"
1370msgstr "Aplikace"
ca14ea2b 1371
f8c25730
DB
1372#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:752
1373msgid "Clock Indicator"
1374msgstr ""
ca14ea2b 1375
f8c25730
DB
1376#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:753
1377msgid "Messaging Menu"
1378msgstr ""
ca14ea2b 1379
f8c25730
DB
1380#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:754
1381#, fuzzy
1382msgid "Network Menu"
1383msgstr "Nabídka adresářů"
ca14ea2b 1384
f8c25730
DB
1385#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:755
1386msgid "Session Menu"
1387msgstr ""
ca14ea2b 1388
f8c25730
DB
1389#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:756
1390#, fuzzy
1391msgid "Sound Menu"
1392msgstr "Poskytovat nabídku"
ca14ea2b 1393
f8c25730
DB
1394#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:780
1395msgid "Indicator applets"
1396msgstr ""
ca14ea2b 1397
f8c25730
DB
1398#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:782
1399#, fuzzy
1400msgid "Add indicator applets to the panel"
1401msgstr "Přidá na panel oddělovač"
ca14ea2b 1402
f8c25730
DB
1403#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:654
1404#, fuzzy
1405msgid "CPU color"
1406msgstr "Vlastní barva"
ca14ea2b 1407
f8c25730
DB
1408#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:655
1409#, fuzzy
1410msgid "Display RAM usage"
1411msgstr "Zobrazuje využití procesoru"
ca14ea2b 1412
f8c25730
DB
1413#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:656
1414#, fuzzy
1415msgid "RAM color"
1416msgstr "Barva ostínu:"
ca14ea2b 1417
f8c25730
DB
1418#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:753
1419#, fuzzy
1420msgid "Resource monitors"
1421msgstr "Sledované zařízení"
ca14ea2b 1422
f8c25730
DB
1423#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:755
1424msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1425msgstr ""
ca14ea2b 1426
f8c25730
DB
1427#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:721
1428msgid "WNCKPager"
1429msgstr ""
ca14ea2b 1430
f8c25730
DB
1431#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:723
1432#, fuzzy
1433msgid "WNCKpager plugin"
1434msgstr "Jednoduchý zásuvný modul pro přepínání pracovních ploch"
24d886e1
DB
1435
1436#~ msgid "Available Applications"
1437#~ msgstr "Dostupné aplikace"
1438
bfba7517
DB
1439#~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
1440#~ msgstr "Zobrazuje teplotu systému, od kesler.daniel@gmail.com"
1441
1442#~ msgid "Keyboard Led"
1443#~ msgstr "LED diody na klávesnici"
1444
1445#~ msgid "Left\t"
1446#~ msgstr "Vlevo\t"
1447
1448#~ msgid "Top\t"
1449#~ msgstr "Nahoře\t"
1450
1ea75322
DB
1451#~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
1452#~ msgstr "Číslo pracovní plochy / Název pracovní plochy"
1453
1454#~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
1455#~ msgstr "Stará systémová oblast prostředí KDE nebo GNOME"
1456
1457#~ msgid "Enable Image:"
1458#~ msgstr "Povolit obrázek:"
1459
1460#~ msgid "Enable Transparency"
1461#~ msgstr "Povolit průhlednost"
1462
1ea75322
DB
1463#~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
1464#~ msgstr " --configure -- spustí konfigurační nástroj\n"
1465
1466#~ msgid " -C -- same as --configure\n"
1467#~ msgstr " -C -- stejné jako --configure\n"
1468
1469#~ msgid "Add Button"
1470#~ msgstr "Přidat tlačítko"
1471
1472#~ msgid "Button Properties"
1473#~ msgstr "Vlastnosti tlačítka"
1474
1475#~ msgid "Remove Button"
1476#~ msgstr "Odebrat tlačítko"
1477
1478#~ msgid "Buttons"
1479#~ msgstr "Tlačítka"
1480
1481#~ msgid "Show Iconified windows"
1482#~ msgstr "Zobrazovat minimalizovaná okna"
1483
1484#~ msgid "Show mapped windows"
1485#~ msgstr "Zobrazit mapovaná okna"
1486
1487#~ msgid "Action"
1488#~ msgstr "Akce"
1489
1ea75322
DB
1490#~ msgid "Where to put the panel?"
1491#~ msgstr "Kam chcete umístit panel?"
1492
1493#~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
1494#~ msgstr "Baterie: %d%% nabito, %s"
10862fa6 1495
1ea75322
DB
1496#~ msgid "charging finished"
1497#~ msgstr "nabíjení dokončeno"
10862fa6 1498
1ea75322
DB
1499#~ msgid "charging"
1500#~ msgstr "nabíjení"