Adding upstream version 0.9.0.
[debian/lxpanel.git] / po / cs.po
CommitLineData
7486d297
DB
1# Czech translations for lxpanel package.
2# Copyright (C) 2009 THE lxpanel'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
7486d297 4#
7a1c5048
AG
5# Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2009.
6# Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2016.
7486d297
DB
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: lxpanel 0.3.99\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7a1c5048
AG
11"POT-Creation-Date: 2016-11-01 00:50+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2016-11-01 00:05+0100\n"
8713e384 13"Last-Translator: Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>\n"
7a1c5048 14"Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
cb7f7ba8 15"Language: cs\n"
7486d297
DB
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
7a1c5048 20"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
8713e384
AG
21"X-POOTLE-MTIME: 1427405508.000000\n"
22"X-Pootle-Path: /cs/lxpanel/po/cs.po\n"
23"X-Pootle-Revision: 134\n"
7486d297 24
7a1c5048 25#: ../src/configurator.c:148
f7ecd6ce
AG
26msgid ""
27"Space reservation is not available for this panel because there is another "
28"monitor beyond this edge and reservation would cover it if enabled."
29msgstr ""
7a1c5048
AG
30"Zamluvení místa není pro tento panel dostupné, protože za tímto okrajem je "
31"další obrazovka a zamluvení místa by ji, kdyby bylo povoleno, překrylo."
7486d297 32
7a1c5048 33#: ../src/configurator.c:632
7486d297
DB
34msgid "Currently loaded plugins"
35msgstr "Právě zavedené zásuvné moduly"
36
7a1c5048 37#: ../src/configurator.c:641
7486d297
DB
38msgid "Stretch"
39msgstr "Natáhnout"
40
7a1c5048 41#: ../src/configurator.c:779
7486d297 42msgid "Add plugin to panel"
cb7f7ba8 43msgstr "Přidat zásuvný modul na panel"
7486d297 44
7a1c5048 45#: ../src/configurator.c:807
7486d297
DB
46msgid "Available plugins"
47msgstr "Dostupné zásuvné moduly"
48
7a1c5048 49#: ../src/configurator.c:1428
7486d297
DB
50msgid "Logout command is not set"
51msgstr "Příkaz pro ohlášení není nastaven"
52
7a1c5048 53#: ../src/configurator.c:1496
2ba86315 54msgid "Select a directory"
aa0e9095 55msgstr "Vyberte adresář"
2ba86315 56
7a1c5048 57#: ../src/configurator.c:1496 ../src/configurator.c:1608
7486d297
DB
58msgid "Select a file"
59msgstr "Vyberte soubor"
60
7a1c5048 61#: ../src/configurator.c:1641
7486d297
DB
62msgid "_Browse"
63msgstr "_Procházet"
64
7a1c5048 65#: ../src/panel.c:1283
6b775dbb
AG
66msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
67msgstr "Není tu místo pro další panel. Všechny strany jsou zabrané."
68
7a1c5048 69#: ../src/panel.c:1309
7486d297
DB
70msgid ""
71"Really delete this panel?\n"
72"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
73msgstr ""
74"Opravdu chcete smazat tento panel?\n"
75"<b>Varování: Tuto akci nelze vzít zpět.</b>"
76
7a1c5048 77#: ../src/panel.c:1311
7486d297
DB
78msgid "Confirm"
79msgstr "Potvrdit"
80
2ba86315 81#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
7a1c5048 82#: ../src/panel.c:1346
2ba86315 83msgid "translator-credits"
aaccad27 84msgstr "Michal Várady, Alois Nešpor"
2ba86315 85
7a1c5048 86#: ../src/panel.c:1351
2ba86315 87msgid "LXPanel"
aa0e9095 88msgstr "LXPanel"
2ba86315 89
7a1c5048
AG
90#: ../src/panel.c:1369
91msgid "Copyright (C) 2008-2016"
92msgstr "Copyright (C) 2008-2016"
cb7f7ba8 93
7a1c5048 94#: ../src/panel.c:1370
2ba86315 95msgid "Desktop panel for LXDE project"
aa0e9095 96msgstr "Panel pracovní plochy projektu LXDE"
2ba86315 97
7a1c5048 98#: ../src/panel.c:1412
f7ecd6ce
AG
99#, c-format
100msgid "\"%s\" Settings"
101msgstr "Nastavení \"%s\""
102
7a1c5048 103#: ../src/panel.c:1433
7486d297 104msgid "Add / Remove Panel Items"
aaccad27 105msgstr "Přidat / odebrat položky panelu"
7486d297 106
7a1c5048 107#: ../src/panel.c:1441
7486d297
DB
108#, c-format
109msgid "Remove \"%s\" From Panel"
110msgstr "Odebrat \"%s\" z panelu"
111
7a1c5048 112#: ../src/panel.c:1453
7486d297
DB
113msgid "Panel Settings"
114msgstr "Nastavení panelu"
115
7a1c5048 116#: ../src/panel.c:1459
2ba86315
DB
117msgid "Create New Panel"
118msgstr "Vytvořit nový panel"
119
7a1c5048 120#: ../src/panel.c:1465
7486d297
DB
121msgid "Delete This Panel"
122msgstr "Smazat tento panel"
123
7a1c5048 124#: ../src/panel.c:1476
2ba86315 125msgid "About"
aa0e9095 126msgstr "O aplikaci"
2ba86315 127
7a1c5048 128#: ../src/panel.c:1483
7486d297
DB
129msgid "Panel"
130msgstr "Panel"
131
7a1c5048 132#: ../src/panel.c:1698 ../src/panel.c:1706 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
cb7f7ba8
DB
133msgid "Height:"
134msgstr "Výška:"
135
7a1c5048 136#: ../src/panel.c:1699 ../src/panel.c:1705 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
cb7f7ba8
DB
137msgid "Width:"
138msgstr "Šířka:"
139
7a1c5048 140#: ../src/panel.c:1700 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
cb7f7ba8
DB
141msgid "Left"
142msgstr "Vlevo"
143
7a1c5048 144#: ../src/panel.c:1701 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
cb7f7ba8
DB
145msgid "Right"
146msgstr "Vpravo"
147
7a1c5048 148#: ../src/panel.c:1707 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
cb7f7ba8
DB
149msgid "Top"
150msgstr "Nahoře"
151
7a1c5048 152#: ../src/panel.c:1708 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
cb7f7ba8
DB
153msgid "Bottom"
154msgstr "Dole"
155
7a1c5048 156#: ../src/plugin.c:348
f7ecd6ce
AG
157msgid "No file manager is configured."
158msgstr "Není nastaven žádný správce souborů."
159
160#. { "configure", N_("Preferences"), configure },
7a1c5048 161#: ../src/gtk-run.c:398 ../src/main.c:69 ../plugins/menu.c:718
f7ecd6ce
AG
162msgid "Run"
163msgstr "Spustit"
164
7a1c5048 165#: ../src/gtk-run.c:412
f7ecd6ce
AG
166msgid "Enter the command you want to execute:"
167msgstr "Zadejte příkaz ke spuštění:"
168
7a1c5048 169#: ../src/main.c:70 ../plugins/menu.c:719
f7ecd6ce
AG
170msgid "Restart"
171msgstr "Restartovat"
172
7a1c5048 173#: ../src/main.c:71 ../plugins/menu.c:720
f7ecd6ce
AG
174msgid "Logout"
175msgstr "Odhlásit se"
176
7a1c5048 177#: ../src/main.c:323
7486d297
DB
178#, c-format
179msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
180msgstr ""
181"lxpanel %s - odlehčený panel napsaný v GTK2+ pro UNIXová pracovní prostředí\n"
182
7a1c5048 183#: ../src/main.c:324
7486d297
DB
184#, c-format
185msgid "Command line options:\n"
186msgstr "Volby příkazové řádky:\n"
187
7a1c5048 188#: ../src/main.c:325
7486d297
DB
189#, c-format
190msgid " --help -- print this help and exit\n"
191msgstr " --help -- zobrazí tuto nápovědu a ukončí se\n"
192
7a1c5048 193#: ../src/main.c:326
7486d297
DB
194#, c-format
195msgid " --version -- print version and exit\n"
196msgstr " --version -- zobrazí informace o verzi a ukončí se\n"
197
f7ecd6ce 198#. g_print(_(" --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"));
2ba86315 199#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
7a1c5048 200#: ../src/main.c:329
7486d297
DB
201#, c-format
202msgid " --profile name -- use specified profile\n"
203msgstr " --profile název -- použije zadaný profil\n"
204
7a1c5048 205#: ../src/main.c:331
7486d297
DB
206#, c-format
207msgid " -h -- same as --help\n"
208msgstr " -h -- stejné jako --help\n"
209
7a1c5048 210#: ../src/main.c:332
7486d297
DB
211#, c-format
212msgid " -p -- same as --profile\n"
213msgstr " -p -- stejné jako --profile\n"
214
7a1c5048 215#: ../src/main.c:333
7486d297
DB
216#, c-format
217msgid " -v -- same as --version\n"
218msgstr " -v -- stejné jako --version\n"
219
2ba86315 220#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
7a1c5048 221#: ../src/main.c:335
7486d297
DB
222#, c-format
223msgid ""
224"\n"
225"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
226"\n"
227msgstr ""
228"\n"
aaccad27 229"Podrobnosti naleznete na webové stránce http://lxde.org/.\n"
7486d297
DB
230"\n"
231
7a1c5048 232#: ../src/input-button.c:145
f7ecd6ce 233msgid "LeftBtn"
8713e384 234msgstr "Levé tlačítko"
f7ecd6ce 235
7a1c5048 236#: ../src/input-button.c:148
f7ecd6ce 237msgid "MiddleBtn"
8713e384 238msgstr "Prostřední tlačítko"
f7ecd6ce 239
7a1c5048 240#: ../src/input-button.c:151
f7ecd6ce 241msgid "RightBtn"
8713e384 242msgstr "Pravé tlačítko"
f7ecd6ce 243
7a1c5048 244#: ../src/input-button.c:154
f7ecd6ce
AG
245#, c-format
246msgid "Btn%s"
8713e384 247msgstr "Tlačítko %s"
7486d297 248
7a1c5048
AG
249#: ../src/input-button.c:215
250#, c-format
251msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry."
252msgstr ""
253"Spojení kláves '%s' nelze použít jako celkovou klávesovou zkratku. Promiňte."
254
255#: ../src/input-button.c:218 ../src/input-button.c:401
256#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
257#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
258msgid "Error"
259msgstr "Chyba"
260
f7ecd6ce 261#. GtkRadioButton "None"
7a1c5048 262#: ../src/input-button.c:315 ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
f7ecd6ce
AG
263msgid "None"
264msgstr "Žádný"
265
7a1c5048 266#: ../src/input-button.c:322
f7ecd6ce 267msgid "Custom:"
8713e384 268msgstr "Vlastní:"
f7ecd6ce 269
7a1c5048 270#: ../src/input-button.c:399
f7ecd6ce
AG
271#, c-format
272msgid "Cannot assign '%s' as a global hotkey: it is already bound."
8713e384 273msgstr "'%s' nelze přiřadit jako obecnou klávesovou zkratku: Již se používá."
f7ecd6ce 274
7a1c5048
AG
275#: ../src/space.c:394 ../src/space.c:403
276msgid "Spacer"
277msgstr "Prostor"
278
279#: ../src/space.c:396 ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
280#: ../plugins/batt/batt.c:702
281msgid "Size"
282msgstr "Velikost"
283
284#: ../src/space.c:404
285msgid "Allocate space"
286msgstr "Rezervovat prostor"
287
288#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../plugins/launchtaskbar.c:2417
6b775dbb
AG
289msgid "Application Launch and Task Bar"
290msgstr "Panel úloh a spouštění aplikací"
291
f7ecd6ce
AG
292#. Launchtaskbar mode: launchbar, taskbar, or combined
293#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
6b775dbb
AG
294msgid "<b>Mode:</b>"
295msgstr "<b>Režim</b>"
296
f7ecd6ce 297#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
6b775dbb
AG
298msgid "Launchers"
299msgstr "Spouštěče"
300
f7ecd6ce 301#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
6b775dbb
AG
302msgid "<b>Launchbar</b>"
303msgstr "<b>Panel spouštění</b>"
304
f7ecd6ce 305#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
6b775dbb
AG
306msgid "Show tooltips"
307msgstr "Zobrazovat tipy"
308
f7ecd6ce 309#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
6b775dbb
AG
310msgid "Icons only"
311msgstr "Pouze ikony"
312
f7ecd6ce 313#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
6b775dbb
AG
314msgid "Flat buttons"
315msgstr "Rovná tlačítka"
316
f7ecd6ce 317#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
6b775dbb
AG
318msgid "Show windows from all desktops"
319msgstr "Zobrazit okna všech pracovních ploch"
320
f7ecd6ce 321#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
6b775dbb
AG
322msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
323msgstr "Zobrazovat okna pouze na tom samém monitoru jako lištu úloh"
324
f7ecd6ce 325#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
6b775dbb
AG
326msgid "Use mouse wheel"
327msgstr "Používat kolečko myši"
328
f7ecd6ce 329#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
6b775dbb
AG
330msgid "Flash when there is any window requiring attention"
331msgstr "Blikat při žádosti okna"
332
f7ecd6ce 333#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
6b775dbb
AG
334msgid "Combine multiple application windows into a single button"
335msgstr "Kombinovat více oken aplikací do jediného tlačítka"
336
f7ecd6ce
AG
337#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
338msgid "Disable enlargement for small task icons"
8713e384 339msgstr "Vypnout zvětšení pro malé ikony"
f7ecd6ce
AG
340
341#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
7a1c5048
AG
342msgid "Show task icons smaller than rest of panel icons"
343msgstr "Ukázat ikony úloh menší než zbytek ikon v panelu"
344
345#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
6b775dbb
AG
346msgid "Maximum width of task button"
347msgstr "Maximální šířka tlačítka úlohy"
348
7a1c5048 349#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
6b775dbb
AG
350msgid "Spacing"
351msgstr "Rozestupy"
352
7a1c5048 353#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
6b775dbb
AG
354msgid "<b>Taskbar</b>"
355msgstr "<b>Panel úloh</b>"
356
7a1c5048 357#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:19
6b775dbb
AG
358msgid "Only Application Launch Bar"
359msgstr "Pouze panel spouštění aplikací"
360
7a1c5048 361#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:20
6b775dbb
AG
362msgid "Only Task Bar (Window List)"
363msgstr "Pouze panel úloh (Seznam oken)"
364
7a1c5048 365#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:21
6b775dbb
AG
366msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
367msgstr "Integrovaný panel spouštění aplikací a panel úloh"
514580cf 368
eea54180
DB
369#: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
370msgid "<b>Connection</b>"
371msgstr "<b>Připojení</b>"
372
514580cf 373#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
eea54180
DB
374msgid "Status:"
375msgstr "Stav:"
514580cf
DB
376
377#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
eea54180
DB
378msgid "_Name:"
379msgstr "_Název:"
514580cf
DB
380
381#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
eea54180
DB
382msgid "<b>Activity</b>"
383msgstr "<b>Aktivita</b>"
514580cf
DB
384
385#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
eea54180
DB
386msgid "Received:"
387msgstr "Přijato:"
514580cf
DB
388
389#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
eea54180
DB
390msgid "Sent:"
391msgstr "Odesláno:"
514580cf
DB
392
393#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
514580cf
DB
394msgid "<b>Signal Strength</b>"
395msgstr "<b>Síla signálu</b>"
396
397#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
eea54180
DB
398#, no-c-format
399msgid "0%"
400msgstr "0%"
514580cf 401
eea54180
DB
402#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
403msgid "General"
404msgstr "Obecné"
514580cf
DB
405
406#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
eea54180
DB
407msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
408msgstr "<b>Internetový protokol (IPv4)</b>"
514580cf
DB
409
410#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
eea54180
DB
411msgid "Address:"
412msgstr "Adresa:"
514580cf
DB
413
414#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
eea54180
DB
415msgid "Destination:"
416msgstr "Cíl:"
514580cf 417
7a1c5048
AG
418#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../plugins/netstat/netstat.c:372
419#: ../plugins/netstat/netstat.c:383
eea54180
DB
420msgid "Broadcast:"
421msgstr "Broadcast:"
514580cf
DB
422
423#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
eea54180
DB
424msgid "Subnet Mask:"
425msgstr "Maska podsítě:"
514580cf
DB
426
427#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
eea54180
DB
428msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
429msgstr "<b>Internetový protokol (IPv6)</b>"
514580cf
DB
430
431#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
eea54180
DB
432msgid "Scope:"
433msgstr "Rozsah:"
514580cf
DB
434
435#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
eea54180
DB
436msgid "<b>Network Device</b>"
437msgstr "<b>Síťové zařízení</b>"
514580cf
DB
438
439#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
514580cf
DB
440msgid "Type:"
441msgstr "Typ:"
442
eea54180
DB
443#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
444msgid "Support"
445msgstr "Podpora"
446
514580cf 447#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
eea54180
DB
448msgid "Con_figure"
449msgstr "Kon_figurovat"
450
451#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
452msgid "Dynamic"
453msgstr "Dynamické"
514580cf
DB
454
455#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
eea54180
DB
456msgid "Pixels"
457msgstr "Pixely"
458
459#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
514580cf
DB
460#, no-c-format
461msgid "% Percent"
462msgstr "% procent"
463
aaccad27
AL
464#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
465msgid "Err"
466msgstr "Chyba"
467
468#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
469msgid "Warn"
470msgstr "Varování"
471
472#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
473msgid "Info"
474msgstr "Informace"
475
476#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
477msgid "All"
478msgstr "Vše"
479
480#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
eea54180
DB
481msgid "Panel Preferences"
482msgstr "Předvolby panelu"
514580cf 483
aaccad27 484#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
eea54180
DB
485msgid "Edge:"
486msgstr "Roh:"
514580cf 487
7a1c5048 488#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1291
aaccad27
AL
489msgid "Center"
490msgstr "Uprostřed"
491
492#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
514580cf
DB
493msgid "Alignment:"
494msgstr "Zarovnání:"
495
aaccad27 496#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
eea54180
DB
497msgid "Margin:"
498msgstr "Okraj:"
514580cf 499
aaccad27 500#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
6b775dbb
AG
501msgid "Monitor:"
502msgstr "Monitor:"
503
504#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
eea54180
DB
505msgid "<b>Position</b>"
506msgstr "<b>Pozice</b>"
514580cf 507
6b775dbb 508#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
aaccad27
AL
509msgid "Icon size:"
510msgstr "Velikost ikon:"
514580cf 511
6b775dbb 512#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
eea54180
DB
513msgid "<b>Size</b>"
514msgstr "<b>Velikost</b>"
514580cf 515
6b775dbb 516#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
514580cf
DB
517msgid "Geometry"
518msgstr "Geometrie"
519
6b775dbb 520#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
eea54180
DB
521msgid "System theme"
522msgstr "Systémový motiv"
523
6b775dbb 524#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
eea54180
DB
525msgid "Solid color (with opacity)"
526msgstr "Jediná barva (s neprůhledností)"
527
7a1c5048 528#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1455
514580cf
DB
529msgid "Image"
530msgstr "Obrázek"
531
6b775dbb 532#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
eea54180
DB
533msgid "Select an image file"
534msgstr "Vyberte soubor s obrázkem"
514580cf 535
6b775dbb 536#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
eea54180
DB
537msgid "<b>Background</b>"
538msgstr "<b>Pozadí</b>"
514580cf 539
6b775dbb 540#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
eea54180
DB
541msgid "Custom color"
542msgstr "Vlastní barva"
514580cf 543
6b775dbb 544#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
eea54180
DB
545msgid "<b>Font</b>"
546msgstr "<b>Písmo</b>"
514580cf 547
6b775dbb 548#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
eea54180
DB
549msgid "Appearance"
550msgstr "Vzhled"
514580cf 551
6b775dbb 552#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
eea54180
DB
553msgid "Panel Applets"
554msgstr "Aplety panelu"
514580cf 555
6b775dbb 556#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
eea54180
DB
557msgid "Logout Command:"
558msgstr "Příkaz pro odhlášení:"
559
6b775dbb 560#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
eea54180
DB
561msgid "Terminal Emulator:"
562msgstr "Emulátor terminálu:"
514580cf 563
6b775dbb 564#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
eea54180
DB
565msgid "File Manager:"
566msgstr "Správce souborů:"
514580cf 567
6b775dbb 568#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
eea54180
DB
569msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
570msgstr "<b>Nastavit upřednostňované aplikace</b>"
514580cf 571
6b775dbb 572#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
eea54180
DB
573msgid "Make window managers treat the panel as dock"
574msgstr "Správce oken bude považovat panel za dok"
514580cf 575
6b775dbb 576#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
eea54180
DB
577msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
578msgstr "Rezervovat prostor, nezakrývat maximalizovanými okny"
514580cf 579
6b775dbb 580#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
eea54180
DB
581msgid "<b>Properties</b>"
582msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
514580cf 583
6b775dbb 584#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
eea54180
DB
585msgid "Minimize panel when not in use"
586msgstr "Minimalizovat panel, pokud se nepoužívá"
587
6b775dbb 588#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
eea54180
DB
589msgid "Size when minimized"
590msgstr "Velikost při minimalizaci"
591
6b775dbb 592#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
aaccad27
AL
593msgid "pixels"
594msgstr "pixely"
595
6b775dbb 596#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
eea54180
DB
597msgid "<b>Automatic hiding</b>"
598msgstr "<b>Automaticky skrývat</b>"
514580cf 599
6b775dbb 600#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
aaccad27
AL
601msgid "Log level"
602msgstr "Úroveň logování"
603
6b775dbb 604#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
aaccad27
AL
605msgid "<b>Log level</b>"
606msgstr "<b>Úroveň logování</b>"
607
6b775dbb 608#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
eea54180
DB
609msgid "Advanced"
610msgstr "Pokročilé"
514580cf 611
7a1c5048 612#: ../plugins/cpu/cpu.c:308
7486d297
DB
613msgid "CPU Usage Monitor"
614msgstr "Sledování využití procesoru"
615
7a1c5048 616#: ../plugins/cpu/cpu.c:309 ../plugins/monitors/monitors.c:725
7486d297
DB
617msgid "Display CPU usage"
618msgstr "Zobrazuje využití procesoru"
619
7a1c5048 620#: ../plugins/deskno/deskno.c:208 ../plugins/deskno/deskno.c:228
6b775dbb
AG
621msgid "Desktop Number / Workspace Name"
622msgstr "Číslo pracovní plochy / Název pracovní plochy"
623
7a1c5048 624#: ../plugins/deskno/deskno.c:210 ../plugins/dclock.c:437
aa0e9095
DB
625msgid "Bold font"
626msgstr "Tučné písmo"
627
7a1c5048 628#: ../plugins/deskno/deskno.c:211
aa0e9095 629msgid "Display desktop names"
32a67dc7 630msgstr "Zobrazovat názvy pracovních ploch"
aa0e9095 631
7a1c5048 632#: ../plugins/deskno/deskno.c:229
7486d297
DB
633msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
634msgstr "Zobrazuje číslo pracovní plochy, od cmeury@users.sf.net"
635
7a1c5048 636#: ../plugins/launchtaskbar.c:1781 ../plugins/launchtaskbar.c:2387
f7ecd6ce
AG
637msgid "Application Launch Bar"
638msgstr "Spouštěcí panel aplikací"
7486d297 639
7a1c5048 640#: ../plugins/launchtaskbar.c:1784 ../plugins/launchtaskbar.c:2397
f7ecd6ce
AG
641msgid "Task Bar (Window List)"
642msgstr "Panel úloh (Seznam oken)"
643
7a1c5048
AG
644#: ../plugins/launchtaskbar.c:1935
645msgid "A_dd to Launcher"
646msgstr "P_řidat do spouštěče"
647
648#: ../plugins/launchtaskbar.c:1937
649msgid "Rem_ove from Launcher"
650msgstr "Ode_brat ze spouštěče"
651
652#: ../plugins/launchtaskbar.c:1939
653msgid "_New Instance"
654msgstr "_Nová instance"
655
656#: ../plugins/launchtaskbar.c:2388
657msgid "Bar with buttons to launch application"
658msgstr "Panel s tlačítko pro spouštění aplikací"
659
660#: ../plugins/launchtaskbar.c:2398
661msgid ""
662"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
663"focus"
664msgstr ""
665"Panel úloh zobrazuje všechna otevřená okna a umožňuje je minimalizovat, "
666"skrýt nebo aktivovat"
667
668#: ../plugins/launchtaskbar.c:2418
669msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
670msgstr ""
671"Panel s tlačítky pro spouštění aplikací a/nebo zobrazení všech otevřených "
672"oken"
7486d297 673
2ba86315 674#. Add Raise menu item.
7a1c5048 675#: ../plugins/task-button.c:338
2ba86315 676msgid "_Raise"
aa0e9095 677msgstr "_Obnovit"
7486d297 678
2ba86315 679#. Add Restore menu item.
7a1c5048 680#: ../plugins/task-button.c:343
2ba86315 681msgid "R_estore"
aa0e9095 682msgstr "O_bnovit"
7486d297 683
2ba86315 684#. Add Maximize menu item.
7a1c5048 685#: ../plugins/task-button.c:348
2ba86315 686msgid "Ma_ximize"
aa0e9095 687msgstr "Ma_ximalizovat"
7486d297 688
2ba86315 689#. Add Iconify menu item.
7a1c5048 690#: ../plugins/task-button.c:353
2ba86315 691msgid "Ico_nify"
aa0e9095 692msgstr "Mi_nimalizovat"
7486d297 693
7a1c5048 694#: ../plugins/task-button.c:374
aa0e9095 695#, c-format
2ba86315 696msgid "Workspace _%d"
8713e384 697msgstr "Pracovní plocha _%d"
2ba86315 698
7a1c5048 699#: ../plugins/task-button.c:379
7486d297
DB
700#, c-format
701msgid "Workspace %d"
702msgstr "Pracovní plocha %d"
703
2ba86315 704#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
7a1c5048 705#: ../plugins/task-button.c:396
2ba86315 706msgid "_All workspaces"
aa0e9095 707msgstr "_Všechny pracovní plochy"
7486d297 708
f7ecd6ce 709#. FIXME: add "Current workspace" item, active if not on a current
2ba86315 710#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
7a1c5048 711#: ../plugins/task-button.c:404
2ba86315 712msgid "_Move to Workspace"
aa0e9095 713msgstr "_Přesunout na pracovní plochu"
7486d297 714
7a1c5048 715#: ../plugins/task-button.c:419
2ba86315 716msgid "_Close Window"
aa0e9095 717msgstr "_Zavřít okno"
7486d297 718
7a1c5048
AG
719#: ../plugins/task-button.c:1235
720msgid "_Close all windows"
721msgstr "_Zavřít všechna okna"
6b775dbb 722
7a1c5048 723#: ../plugins/dclock.c:431 ../plugins/dclock.c:445
6b775dbb
AG
724msgid "Digital Clock"
725msgstr "Digitální hodiny"
726
7a1c5048 727#: ../plugins/dclock.c:433
7486d297
DB
728msgid "Clock Format"
729msgstr "Formát hodin"
730
7a1c5048 731#: ../plugins/dclock.c:434
7486d297
DB
732msgid "Tooltip Format"
733msgstr "Formát tipů"
734
7a1c5048 735#: ../plugins/dclock.c:435
8713e384 736#, c-format
f7ecd6ce 737msgid "Format codes: man 3 strftime; %n for line break"
8713e384 738msgstr "Formátovací kódy: man 3 strftime; %n pro zalomení řádku"
7486d297 739
7a1c5048 740#: ../plugins/dclock.c:436
2ba86315 741msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
aa0e9095 742msgstr "Akce při kliknutí (výchozí: zobrazit kalendář)"
2ba86315 743
7a1c5048 744#: ../plugins/dclock.c:438
aa0e9095 745msgid "Tooltip only"
32a67dc7 746msgstr "Pouze tip"
7486d297 747
7a1c5048 748#: ../plugins/dclock.c:439
514580cf 749msgid "Center text"
aaccad27 750msgstr "Vycentrovat text"
514580cf 751
7a1c5048 752#: ../plugins/dclock.c:446
2ba86315 753msgid "Display digital clock and tooltip"
aa0e9095 754msgstr "Zobrazovat digitální hodiny a tipy"
7486d297 755
7a1c5048 756#: ../plugins/menu.c:360
7486d297
DB
757msgid "Add to desktop"
758msgstr "Přidat na pracovní plochu"
759
7a1c5048 760#: ../plugins/menu.c:367
7486d297
DB
761msgid "Properties"
762msgstr "Vlastnosti"
763
7a1c5048 764#: ../plugins/menu.c:989 ../plugins/menu.c:997
7486d297
DB
765msgid "Menu"
766msgstr "Nabídka"
767
7a1c5048 768#: ../plugins/menu.c:990 ../plugins/dirmenu.c:359
6b775dbb
AG
769msgid "Icon"
770msgstr "Ikona"
771
7a1c5048 772#: ../plugins/menu.c:998
2ba86315 773msgid "Application Menu"
aa0e9095 774msgstr "Nabídka aplikací"
7486d297 775
7a1c5048 776#: ../plugins/separator.c:73
2ba86315
DB
777msgid "Separator"
778msgstr "Oddělovač"
7486d297 779
7a1c5048 780#: ../plugins/separator.c:74
2ba86315
DB
781msgid "Add a separator to the panel"
782msgstr "Přidá na panel oddělovač"
7486d297 783
7a1c5048 784#: ../plugins/pager.c:114
f7ecd6ce 785msgid "Sorry, there was no window manager configuration program found."
8713e384 786msgstr "Promiňte, nebyl nalezen žádný program na nastavení správce oken."
f7ecd6ce 787
7a1c5048 788#: ../plugins/pager.c:166 ../plugins/pager.c:182
7486d297
DB
789msgid "Desktop Pager"
790msgstr "Přepínač ploch"
791
7a1c5048 792#: ../plugins/pager.c:167 ../plugins/pager.c:183
7486d297
DB
793msgid "Simple pager plugin"
794msgstr "Jednoduchý zásuvný modul pro přepínání pracovních ploch"
795
7a1c5048 796#: ../plugins/tray.c:691
2ba86315
DB
797msgid "System Tray"
798msgstr "Systémová oblast"
7486d297 799
7a1c5048 800#: ../plugins/tray.c:692
2ba86315
DB
801msgid "System tray"
802msgstr "Systémová oblast"
7486d297 803
7a1c5048 804#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:409
6b775dbb 805msgid "New session is required for this option to take effect"
8713e384 806msgstr "Je potřeba nové sezení, aby tato volba začala účinkovat"
6b775dbb 807
aaccad27 808#. dialog
7a1c5048 809#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:590
aaccad27
AL
810msgid "Select Keyboard Model"
811msgstr "Vybrat model klávesnice"
7486d297 812
7a1c5048
AG
813#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:614 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:743
814#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
aaccad27
AL
815msgid "Description"
816msgstr "Popis"
7486d297 817
7a1c5048 818#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:619 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
6b775dbb 819msgid "Id"
8713e384 820msgstr "ID"
6b775dbb 821
aaccad27 822#. dialog
7a1c5048 823#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:714
aaccad27
AL
824msgid "Select Layout Change Type"
825msgstr "Vybrat typ rozvržení klávesnice"
7486d297 826
aaccad27 827#. dialog
7a1c5048 828#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:887
aaccad27
AL
829msgid "Add Keyboard Layout"
830msgstr "Přidat rozvržení klávesnice"
7486d297 831
7a1c5048 832#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:911 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1302
aaccad27
AL
833msgid "Flag"
834msgstr "Vlajka"
7486d297 835
7a1c5048 836#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:916 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1306
aaccad27
AL
837msgid "Layout"
838msgstr "Rozvržení"
839
7a1c5048 840#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1212 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1544
aaccad27 841msgid "Keyboard Layout Handler"
aa0e9095 842msgstr "Přepínač rozvržení klávesnice"
7486d297 843
7a1c5048 844#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1235
aaccad27
AL
845msgid "Keyboard Model"
846msgstr "Model klávesnice"
847
7a1c5048 848#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1256
aaccad27
AL
849msgid "Keyboard Layouts"
850msgstr "Rozvržení klávesnice"
851
7a1c5048 852#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1310
aaccad27
AL
853msgid "Variant"
854msgstr "Varianta"
855
7a1c5048 856#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1319
aaccad27
AL
857msgid "Change Layout Option"
858msgstr "Volby změny rozvržení"
859
7a1c5048 860#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1339
6b775dbb 861msgid "Advanced setxkbmap Options"
8713e384 862msgstr "Pokročilé volby pro setxkbmap"
6b775dbb 863
7a1c5048 864#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1360
6b775dbb 865msgid "Do _not reset existing options"
8713e384 866msgstr "_Nevracet nastavení stávajících voleb zpátky"
6b775dbb 867
7a1c5048 868#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1365
6b775dbb 869msgid "Keep _system layouts"
8713e384 870msgstr "Zachovat _systémové rozvržení"
6b775dbb 871
7a1c5048 872#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1374
aaccad27
AL
873msgid "Per Window Settings"
874msgstr "Nastavení okna"
875
7a1c5048 876#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1386
aaccad27
AL
877msgid "_Remember layout for each window"
878msgstr "_Zapamatovat si rozvržení pro každé okno"
879
7a1c5048 880#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1395
aaccad27
AL
881msgid "Show Layout as"
882msgstr "Zobrazovat rozvržení jako"
883
7a1c5048 884#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1456
aaccad27
AL
885msgid "Custom Image"
886msgstr "Vlastní obrázek"
887
7a1c5048 888#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1457
aaccad27
AL
889msgid "Text"
890msgstr "Text"
891
7a1c5048 892#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1483
aaccad27
AL
893msgid "Panel Icon Size"
894msgstr "Velikost ikon panelu"
895
7a1c5048 896#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1545
aaccad27
AL
897msgid "Handle keyboard layouts"
898msgstr "Přepnout mezi rozvrženími klávesnic"
7486d297 899
7a1c5048 900#: ../plugins/wincmd.c:205
2ba86315 901msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
7486d297 902msgstr ""
aaccad27
AL
903"Kliknutím levého tlačítka minimalizujete všechna okna. Kliknutím "
904"prostředním tlačítka je skryjete."
7486d297 905
7a1c5048 906#: ../plugins/wincmd.c:243 ../plugins/wincmd.c:253
7486d297
DB
907msgid "Minimize All Windows"
908msgstr "Minimalizovat všechna okna"
909
7a1c5048 910#: ../plugins/wincmd.c:245
6b775dbb
AG
911msgid "Alternately iconify/shade and raise"
912msgstr "Alternativní minimalizace, skrytí a obnovení"
913
7a1c5048 914#: ../plugins/wincmd.c:254
7486d297
DB
915msgid ""
916"Sends commands to all desktop windows.\n"
2ba86315 917"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
7486d297
DB
918msgstr ""
919"Posílá příkazy všem oknům pracovního prostředí.\n"
aa0e9095 920"Podporované příkazy jsou 1) minimalizovat a 2) skrýt"
7486d297 921
7a1c5048 922#: ../plugins/dirmenu.c:213
7486d297
DB
923msgid "Open in _Terminal"
924msgstr "Otevřít v _terminálu"
925
7a1c5048 926#: ../plugins/dirmenu.c:355 ../plugins/dirmenu.c:365
6b775dbb
AG
927msgid "Directory Menu"
928msgstr "Nabídka adresářů"
929
7a1c5048 930#: ../plugins/dirmenu.c:357
2ba86315 931msgid "Directory"
aa0e9095 932msgstr "Adresář"
2ba86315 933
7a1c5048 934#: ../plugins/dirmenu.c:358
2ba86315 935msgid "Label"
aa0e9095 936msgstr "Popisek"
2ba86315 937
7a1c5048 938#: ../plugins/dirmenu.c:366
6b775dbb 939msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
8713e384 940msgstr "Procházet adresářový strom přes nabídku (Autor = PCMan)"
7486d297 941
7a1c5048 942#: ../plugins/thermal/thermal.c:564 ../plugins/thermal/thermal.c:582
f7ecd6ce
AG
943msgid "Temperature Monitor"
944msgstr "Sledování teploty"
945
7a1c5048 946#: ../plugins/thermal/thermal.c:566
f7ecd6ce
AG
947msgid "Normal color"
948msgstr "Vlastní barva"
7486d297 949
7a1c5048 950#: ../plugins/thermal/thermal.c:567
f7ecd6ce
AG
951msgid "Warning1 color"
952msgstr "Barva nabíjení 1"
7486d297 953
7a1c5048 954#: ../plugins/thermal/thermal.c:568
f7ecd6ce
AG
955msgid "Warning2 color"
956msgstr "Barva nabíjení 1"
7486d297 957
7a1c5048 958#: ../plugins/thermal/thermal.c:569
7486d297
DB
959msgid "Automatic sensor location"
960msgstr "Automatické senzo umístění"
961
7a1c5048
AG
962#. FIXME: if off, disable next one
963#: ../plugins/thermal/thermal.c:570
7486d297
DB
964msgid "Sensor"
965msgstr "Senzor"
966
7a1c5048
AG
967#. FIXME: create a list to select instead
968#: ../plugins/thermal/thermal.c:571
7486d297
DB
969msgid "Automatic temperature levels"
970msgstr "Automatické úrovně teploty"
971
7a1c5048
AG
972#. FIXME: if off, disable two below
973#: ../plugins/thermal/thermal.c:572
f7ecd6ce 974msgid "Warning1 temperature"
aa0e9095 975msgstr "Teplota Varování1"
7486d297 976
7a1c5048 977#: ../plugins/thermal/thermal.c:573
f7ecd6ce 978msgid "Warning2 temperature"
aa0e9095 979msgstr "Teplota Varování2"
7486d297 980
7a1c5048 981#: ../plugins/thermal/thermal.c:583
aa0e9095 982msgid "Display system temperature"
32a67dc7 983msgstr "Zobrazovat teplotu systému"
7486d297 984
7a1c5048 985#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:325
6b775dbb
AG
986#, c-format
987msgid ""
988"Frequency: %d MHz\n"
989"Governor: %s"
990msgstr ""
8713e384
AG
991"Kmitočet: %d MHz\n"
992"Ovladač: %s"
6b775dbb 993
7a1c5048 994#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:401
6b775dbb
AG
995msgid "CPUFreq frontend"
996msgstr "CPUFreq frontend"
997
7a1c5048 998#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:402
6b775dbb
AG
999msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
1000msgstr "Zobrazit frekvenci CPU a povolit změnu regulátorů a frekvence"
1001
7a1c5048
AG
1002#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:245
1003msgid "ALSA (or pulseaudio) had a problem. Please check the lxpanel logs."
1004msgstr ""
1005"ALSA (nebo pulseaudio) měla potíže. Zkontrolujte, prosím, záznamy pro "
1006"lxpanel."
1007
2ba86315 1008#. Display current level in tooltip.
7a1c5048
AG
1009#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:597
1010#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:952
7486d297
DB
1011msgid "Volume control"
1012msgstr "Ovládání hlasitosti"
1013
7a1c5048
AG
1014#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:680
1015msgid ""
1016"Error, you need to install an application to configure the sound "
1017"(pavucontrol, alsamixer ...)"
1018msgstr ""
1019"Chyba, musíte nainstalovat program k nastavení zvuku (pavucontol, "
1020"alsamixer ...)"
7486d297 1021
2ba86315 1022#. Create a frame as the child of the viewport.
7a1c5048 1023#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:874
7486d297
DB
1024msgid "Volume"
1025msgstr "Hlasitost"
1026
2ba86315 1027#. Create a check button as the child of the vertical box.
7a1c5048 1028#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:893
7486d297
DB
1029msgid "Mute"
1030msgstr "Ztlumit"
1031
7a1c5048
AG
1032#. Just to have these translated
1033#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1291
1034msgid "Line"
1035msgstr "Vstupní síla zvuku"
1036
1037#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1291
1038msgid "LineOut"
1039msgstr "Výstupní síla zvuku"
1040
1041#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1291
1042msgid "Front"
1043msgstr "Přední"
1044
1045#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1291
1046msgid "Surround"
1047msgstr "Okolní"
1048
1049#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1291
1050msgid "Speaker+LO"
1051msgstr "Reproduktor+LO"
1052
1053#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1330
1054msgid "default"
1055msgstr "Výchozí"
1056
1057#. desc, index
1058#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1390
1059msgid "Master"
1060msgstr "Hlavní"
1061
1062#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1394
1063msgid "PCM"
1064msgstr "PCM"
1065
1066#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1398
1067msgid "Headphone"
1068msgstr "Sluchátka"
1069
1070#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1420
1071msgid "Click for Volume Slider"
1072msgstr "Klepnout pro posuvník hlasitosti"
1073
1074#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1424
1075msgid "Click for Toggle Mute"
1076msgstr "Klepnout pro přepnutí ztlumení"
1077
1078#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1428
1079msgid "Click for Open Mixer"
1080msgstr "Klepnout pro otevření směšovače"
1081
1082#. setup hotkeys
1083#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1432
1084msgid "Hotkey for Volume Up"
1085msgstr "Klávesová zkratka pro zvýšení hlasitosti"
1086
1087#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1434
1088msgid "Hotkey for Volume Down"
1089msgstr "Klávesová zkratka pro snížení hlasitosti"
1090
1091#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1436
1092msgid "Hotkey for Volume Mute"
1093msgstr "Klávesová zkratka pro ztlumení hlasitosti"
1094
1095#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1492
1096#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1531
1097#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1552
1098msgid "Volume Control"
1099msgstr "Ovládání hlasitosti"
1100
1101#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1494
1102msgid "Audio Card"
1103msgstr "Zvuková karta"
1104
1105#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1497
1106msgid "Channel to Operate"
1107msgstr "Kanál k obsluhování"
514580cf 1108
7a1c5048
AG
1109#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1505
1110msgid "Command to Open Mixer"
1111msgstr "Příkaz pro otevření směšovače"
6b775dbb 1112
7a1c5048
AG
1113#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1520
1114msgid "Launch Mixer"
1115msgstr "Spustit směšovač"
1116
1117#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1532
1118#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1553
1119msgid "Display and control volume"
1120msgstr "Zobrazit a ovládat hlasitost"
1121
1122#: ../plugins/netstat/netstat.c:183
7486d297
DB
1123msgid "<Hidden Access Point>"
1124msgstr "<Skrytý přístupový bod>"
1125
7a1c5048 1126#: ../plugins/netstat/netstat.c:220
7486d297
DB
1127msgid "Wireless Networks not found in range"
1128msgstr "V dosahu nebyly nalezeny žádné bezdrátové sítě"
1129
1130#. Repair
7a1c5048 1131#: ../plugins/netstat/netstat.c:256
7486d297
DB
1132msgid "Repair"
1133msgstr "Opravit"
1134
1135#. interface down
7a1c5048 1136#: ../plugins/netstat/netstat.c:261
7486d297
DB
1137msgid "Disable"
1138msgstr "Zakázat"
1139
7a1c5048 1140#: ../plugins/netstat/netstat.c:352
7486d297
DB
1141msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1142msgstr "Bezdrátové připojení nemá konektivitu"
1143
7a1c5048 1144#: ../plugins/netstat/netstat.c:354
7486d297
DB
1145msgid "Network cable is plugged out"
1146msgstr "Síťový kabel byl odpojen"
1147
7a1c5048 1148#: ../plugins/netstat/netstat.c:356
7486d297
DB
1149msgid "Connection has limited or no connectivity"
1150msgstr "Omezené nebo žádné připojení"
1151
7a1c5048
AG
1152#: ../plugins/netstat/netstat.c:360 ../plugins/netstat/netstat.c:371
1153#: ../plugins/netstat/netstat.c:382
7486d297
DB
1154msgid "IP Address:"
1155msgstr "Adresa IP:"
1156
7a1c5048 1157#: ../plugins/netstat/netstat.c:361
7486d297
DB
1158msgid "Remote IP:"
1159msgstr "Vzdálená adresa IP:"
1160
7a1c5048
AG
1161#: ../plugins/netstat/netstat.c:362 ../plugins/netstat/netstat.c:373
1162#: ../plugins/netstat/netstat.c:384
2ba86315
DB
1163msgid "Netmask:"
1164msgstr "Síťová maska:"
1165
7a1c5048
AG
1166#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1167#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
2ba86315
DB
1168msgid "Activity"
1169msgstr "Aktivita"
1170
7a1c5048
AG
1171#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1172#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
2ba86315
DB
1173msgid "Sent"
1174msgstr "Odesláno"
1175
7a1c5048
AG
1176#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1177#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
2ba86315
DB
1178msgid "Received"
1179msgstr "Přijato"
1180
7a1c5048
AG
1181#: ../plugins/netstat/netstat.c:364 ../plugins/netstat/netstat.c:376
1182#: ../plugins/netstat/netstat.c:387
2ba86315
DB
1183msgid "bytes"
1184msgstr "bajtů"
1185
7a1c5048
AG
1186#: ../plugins/netstat/netstat.c:365 ../plugins/netstat/netstat.c:377
1187#: ../plugins/netstat/netstat.c:388
2ba86315
DB
1188msgid "packets"
1189msgstr "paketů"
1190
7a1c5048 1191#: ../plugins/netstat/netstat.c:368 ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
2ba86315
DB
1192msgid "Wireless"
1193msgstr "Bezdrátová síť"
1194
7a1c5048 1195#: ../plugins/netstat/netstat.c:370
2ba86315
DB
1196msgid "Protocol:"
1197msgstr "Protokol:"
1198
7a1c5048 1199#: ../plugins/netstat/netstat.c:374 ../plugins/netstat/netstat.c:385
2ba86315
DB
1200msgid "HW Address:"
1201msgstr "Hardwarová adresa:"
1202
7a1c5048 1203#: ../plugins/netstat/netstat.c:505
2ba86315
DB
1204msgid "Manage Networks"
1205msgstr "Správovat sítě"
1206
7a1c5048 1207#: ../plugins/netstat/netstat.c:506
2ba86315
DB
1208msgid "Monitor and Manage networks"
1209msgstr "Sleduje a spravuje sítě"
1210
1211#. create dialog
7a1c5048 1212#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:90
2ba86315
DB
1213msgid "Setting Encryption Key"
1214msgstr "Nastavení šifrovacího klíče"
1215
7a1c5048 1216#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:101
2ba86315
DB
1217msgid ""
1218"This wireless network was encrypted.\n"
1219"You must have the encryption key."
1220msgstr ""
1221"Bezdrátová síť je zašifrována.\n"
1222"Je nutné mít šifrovací klíč."
1223
7a1c5048 1224#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:106
2ba86315
DB
1225msgid "Encryption Key:"
1226msgstr "Šifrovací klíč:"
1227
7a1c5048 1228#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:154 ../plugins/netstatus/netstatus.c:166
f7ecd6ce
AG
1229msgid "Network Status Monitor"
1230msgstr "Sledování stavu sítě"
1231
7a1c5048 1232#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:156
2ba86315
DB
1233msgid "Interface to monitor"
1234msgstr "Sledované zařízení"
1235
7a1c5048 1236#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:157
2ba86315
DB
1237msgid "Config tool"
1238msgstr "Konfigurační nástroj"
1239
7a1c5048 1240#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:167
2ba86315
DB
1241msgid "Monitor network status"
1242msgstr "Sleduje stav sítě"
1243
f7ecd6ce
AG
1244#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:52
1245#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:316
2ba86315
DB
1246msgid "Unknown"
1247msgstr "Neznámý"
1248
f7ecd6ce 1249#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:117
2ba86315
DB
1250msgid "Connection Properties"
1251msgstr "Vlastnosti připojení"
1252
f7ecd6ce 1253#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:123
2ba86315
DB
1254#, c-format
1255msgid "Connection Properties: %s"
1256msgstr "Vlastnosti připojení: %s"
1257
f7ecd6ce 1258#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:136
2ba86315
DB
1259#, c-format
1260msgid "%lu packet"
1261msgid_plural "%lu packets"
1262msgstr[0] "%lu paket"
1263msgstr[1] "%lu pakety"
1264msgstr[2] "%lu paketů"
1265
f7ecd6ce 1266#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:400
2ba86315
DB
1267#, c-format
1268msgid ""
1269"There was an error displaying help:\n"
1270"%s"
1271msgstr ""
1272"Při zobrazování nápovědy došlo k chybě:\n"
1273"%s"
1274
f7ecd6ce 1275#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:381
2ba86315
DB
1276#, c-format
1277msgid "Network Connection: %s"
1278msgstr "Síťové připojení: %s"
1279
f7ecd6ce 1280#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:386
2ba86315
DB
1281msgid "Network Connection"
1282msgstr "Síťové připojení"
1283
7a1c5048 1284#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
2ba86315
DB
1285msgid "Interface"
1286msgstr "Zařízení"
1287
7a1c5048 1288#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:848
2ba86315
DB
1289msgid "The current interface the icon is monitoring."
1290msgstr "Zařízení sledované ikonou."
1291
7a1c5048 1292#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
2ba86315
DB
1293msgid "Orientation"
1294msgstr "Orientace"
1295
7a1c5048 1296#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
2ba86315 1297msgid "The orientation of the tray."
aaccad27 1298msgstr "Orientace systémové oblasti."
2ba86315 1299
7a1c5048 1300#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
2ba86315
DB
1301msgid "Tooltips Enabled"
1302msgstr "Tipy povoleny"
1303
7a1c5048 1304#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:865
2ba86315
DB
1305msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1306msgstr "Povolit zobrazování nebo nezobrazování tipů ikon."
1307
7a1c5048 1308#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:872
2ba86315
DB
1309msgid "Show Signal"
1310msgstr "Zobrazit signál"
1311
7a1c5048 1312#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:873
2ba86315
DB
1313msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1314msgstr "Zobrazovat nebo nezobrazovat sílu signálu."
1315
7a1c5048 1316#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:982
2ba86315
DB
1317#, c-format
1318msgid ""
1319"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1320"\n"
1321"%s"
1322msgstr ""
1323"Pro vyřešení následujících potíží kontaktujte administrátora systému:\n"
1324"\n"
1325"%s"
1326
f7ecd6ce 1327#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
2ba86315 1328msgid "Name"
aa0e9095 1329msgstr "Název"
2ba86315 1330
f7ecd6ce 1331#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
2ba86315 1332msgid "The interface name"
aa0e9095 1333msgstr "Název rozhraní"
2ba86315 1334
f7ecd6ce
AG
1335#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1336#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2080
2ba86315 1337msgid "State"
aa0e9095 1338msgstr "Stav"
2ba86315 1339
f7ecd6ce 1340#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
2ba86315 1341msgid "The interface state"
aa0e9095 1342msgstr "Stav rozhraní"
2ba86315 1343
f7ecd6ce 1344#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
2ba86315 1345msgid "Stats"
aa0e9095 1346msgstr "Statistiky"
2ba86315 1347
f7ecd6ce 1348#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
2ba86315 1349msgid "The interface packets/bytes statistics"
aa0e9095 1350msgstr "Statistika paketů a bajtů rozhraní"
2ba86315 1351
f7ecd6ce 1352#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
2ba86315 1353msgid "Whether the interface is a wireless interface"
aa0e9095 1354msgstr "Určuje, zda se rozhraní bezdrátové"
2ba86315 1355
f7ecd6ce 1356#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
2ba86315 1357msgid "Signal"
aa0e9095 1358msgstr "Signál"
2ba86315 1359
f7ecd6ce 1360#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
2ba86315 1361msgid "Wireless signal strength percentage"
aa0e9095 1362msgstr "Procentuální vyjádření síly signálu bezdrátového zařízení"
2ba86315 1363
f7ecd6ce 1364#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
2ba86315 1365msgid "The current error condition"
aa0e9095 1366msgstr "Současný stav chyb"
2ba86315 1367
f7ecd6ce
AG
1368#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1369#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1205
2ba86315
DB
1370#, c-format
1371msgid "Unable to open socket: %s"
aa0e9095 1372msgstr "Nelze otevřít soket: %s"
2ba86315 1373
f7ecd6ce
AG
1374#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1375#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1231
2ba86315
DB
1376#, c-format
1377msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
aa0e9095 1378msgstr "Chyba SIOCGIFFLAGS: %s"
2ba86315 1379
f7ecd6ce 1380#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
2ba86315 1381msgid "AMPR NET/ROM"
aa0e9095 1382msgstr "AMPR NET/ROM"
2ba86315 1383
f7ecd6ce 1384#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
2ba86315 1385msgid "Ethernet"
aa0e9095 1386msgstr "Ethernet"
2ba86315 1387
f7ecd6ce 1388#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
2ba86315 1389msgid "AMPR AX.25"
aa0e9095 1390msgstr "AMPR AX.25"
2ba86315 1391
f7ecd6ce
AG
1392#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1393#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
2ba86315 1394msgid "16/4 Mbps Token Ring"
aa0e9095 1395msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
2ba86315 1396
f7ecd6ce 1397#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
2ba86315 1398msgid "ARCnet"
aa0e9095 1399msgstr "ARCnet"
2ba86315 1400
f7ecd6ce 1401#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
2ba86315 1402msgid "Frame Relay DLCI"
aa0e9095 1403msgstr "Frame Relay DLCI"
2ba86315 1404
f7ecd6ce 1405#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
2ba86315 1406msgid "Metricom Starmode IP"
aa0e9095 1407msgstr "Metricom Starmode IP"
2ba86315 1408
f7ecd6ce 1409#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
2ba86315 1410msgid "Serial Line IP"
aa0e9095 1411msgstr "Sériová linka IP"
2ba86315 1412
f7ecd6ce 1413#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
2ba86315 1414msgid "VJ Serial Line IP"
aa0e9095 1415msgstr "VJ Sériová linka IP"
7486d297 1416
f7ecd6ce 1417#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
2ba86315 1418msgid "6-bit Serial Line IP"
aa0e9095 1419msgstr "6bitová sériová linka IP"
7486d297 1420
f7ecd6ce 1421#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
2ba86315 1422msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
aa0e9095 1423msgstr "VJ 6bitová sériová linka IP"
7486d297 1424
f7ecd6ce 1425#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
2ba86315 1426msgid "Adaptive Serial Line IP"
aa0e9095 1427msgstr "Adaptivní sériová linka IP"
7486d297 1428
f7ecd6ce 1429#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
2ba86315 1430msgid "AMPR ROSE"
aa0e9095 1431msgstr "AMPR ROSE"
7486d297 1432
f7ecd6ce 1433#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
2ba86315 1434msgid "Generic X.25"
aa0e9095 1435msgstr "Obecné X.25"
7486d297 1436
f7ecd6ce 1437#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
2ba86315 1438msgid "Point-to-Point Protocol"
aa0e9095 1439msgstr "Point-to-Point Protocol"
7486d297 1440
f7ecd6ce 1441#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
2ba86315 1442msgid "(Cisco)-HDLC"
aa0e9095 1443msgstr "(Cisco)-HDLC"
7486d297 1444
f7ecd6ce 1445#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
2ba86315 1446msgid "LAPB"
aa0e9095 1447msgstr "LAPB"
7486d297 1448
f7ecd6ce 1449#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
2ba86315 1450msgid "IPIP Tunnel"
aa0e9095 1451msgstr "Tunel IPIP"
7486d297 1452
f7ecd6ce 1453#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
2ba86315 1454msgid "Frame Relay Access Device"
32a67dc7 1455msgstr "Zařízení protokolu Frame Relay Access"
7486d297 1456
f7ecd6ce 1457#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
2ba86315 1458msgid "Local Loopback"
aa0e9095 1459msgstr "Místní smyčka"
7486d297 1460
f7ecd6ce 1461#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
2ba86315 1462msgid "Fiber Distributed Data Interface"
32a67dc7 1463msgstr "Rozhraní Fiber Distributed Data"
7486d297 1464
f7ecd6ce 1465#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
2ba86315 1466msgid "IPv6-in-IPv4"
aa0e9095 1467msgstr "IPv6-in-IPv4"
7486d297 1468
f7ecd6ce 1469#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
2ba86315 1470msgid "HIPPI"
aa0e9095 1471msgstr "HIPPI"
7486d297 1472
f7ecd6ce 1473#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
2ba86315 1474msgid "Ash"
aa0e9095 1475msgstr "Ash"
7486d297 1476
f7ecd6ce 1477#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
2ba86315 1478msgid "Econet"
aa0e9095 1479msgstr "Econet"
7486d297 1480
f7ecd6ce 1481#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
2ba86315 1482msgid "IrLAP"
aa0e9095 1483msgstr "IrLAP"
7486d297 1484
f7ecd6ce 1485#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1163
2ba86315
DB
1486#, c-format
1487msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
aa0e9095 1488msgstr "Chyba SIOCGIFCONF: %s"
2ba86315 1489
f7ecd6ce 1490#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1256
aa0e9095 1491#, c-format
2ba86315 1492msgid "No network devices found"
aa0e9095 1493msgstr "Nenalezena žádná síťová zařízení"
7486d297 1494
f7ecd6ce 1495#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
7486d297 1496#, c-format
2ba86315 1497msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
aa0e9095 1498msgstr "Nelze otevřít /proc/net/dev: %s"
7486d297 1499
f7ecd6ce 1500#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
6b775dbb
AG
1501msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1502msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/dev. Žádná data."
1503
f7ecd6ce 1504#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
2ba86315 1505msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
aa0e9095 1506msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/dev. Neznámý formát."
2ba86315 1507
f7ecd6ce
AG
1508#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1509#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
7486d297 1510#, c-format
2ba86315 1511msgid "Could not parse interface name from '%s'"
aa0e9095 1512msgstr "Nelze zpracovat název rozhraní z '%s'"
7486d297 1513
f7ecd6ce
AG
1514#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1515#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
7486d297
DB
1516#, c-format
1517msgid ""
2ba86315
DB
1518"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1519"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
7486d297 1520msgstr ""
aa0e9095
DB
1521"Nelze zpracovat statistiku rozhraní z '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1522"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
7486d297 1523
f7ecd6ce 1524#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
6b775dbb
AG
1525msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1526msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/wireless. Žádná data."
1527
f7ecd6ce 1528#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
2ba86315 1529msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
aa0e9095 1530msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/wireless. Neznámý formát."
7486d297 1531
f7ecd6ce 1532#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
7486d297 1533#, c-format
2ba86315
DB
1534msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1535msgstr ""
aa0e9095 1536"Nelze zpracovat podrobnosti o bezdrátovém zařízení z '%s'. link_idx = %d;"
7486d297 1537
f7ecd6ce 1538#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
2ba86315
DB
1539#, c-format
1540msgid "Could not connect to interface, '%s'"
aa0e9095 1541msgstr "Nelze se připojit k rozhraní, '%s'"
7486d297 1542
f7ecd6ce 1543#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
2ba86315
DB
1544#, c-format
1545msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
aa0e9095 1546msgstr "Nelze poslat data ioctl zařízení, '%s'"
7486d297 1547
f7ecd6ce 1548#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
2ba86315
DB
1549#, c-format
1550msgid "Could not parse command line '%s': %s"
aa0e9095 1551msgstr "Nelze zpracovat příkazový řádek '%s': %s"
7486d297 1552
f7ecd6ce 1553#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
2ba86315 1554msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
aa0e9095 1555msgstr "Nelze zpracovat výstup aplikace 'netstat'. Neznámý formát"
7486d297 1556
f7ecd6ce 1557#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
2ba86315 1558msgid "Disconnected"
aa0e9095 1559msgstr "Odpojeno"
7486d297 1560
f7ecd6ce 1561#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
2ba86315 1562msgid "Idle"
aa0e9095 1563msgstr "Nečinný"
7486d297 1564
f7ecd6ce 1565#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
2ba86315 1566msgid "Sending"
aa0e9095 1567msgstr "Odesílání"
7486d297 1568
f7ecd6ce 1569#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
2ba86315 1570msgid "Receiving"
aa0e9095 1571msgstr "Přijímání"
7486d297 1572
f7ecd6ce 1573#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
2ba86315 1574msgid "Sending/Receiving"
aa0e9095 1575msgstr "Odesílání a přijímání"
7486d297 1576
7a1c5048 1577#: ../plugins/batt/batt.c:154
7486d297 1578#, c-format
7a1c5048
AG
1579msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d until full"
1580msgstr "Baterie %d: %d%% nabito, %d:%02d do plného nabití"
7486d297 1581
7a1c5048 1582#: ../plugins/batt/batt.c:165
7486d297 1583#, c-format
7a1c5048
AG
1584msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d left"
1585msgstr "Baterie %d: %d%% nabito, %d:%02d zbývá"
7486d297 1586
7a1c5048 1587#: ../plugins/batt/batt.c:171
7486d297 1588#, c-format
7a1c5048
AG
1589msgid "Battery %d: %d%% charged"
1590msgstr "Baterie %d: %d%% nabito"
7486d297 1591
7a1c5048 1592#: ../plugins/batt/batt.c:181
6b775dbb
AG
1593#, c-format
1594msgid ""
1595"\n"
1596"%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1597msgstr ""
8713e384
AG
1598"\n"
1599"%sEnergie plná, návrh:\t\t%5d mWh"
6b775dbb 1600
7a1c5048 1601#: ../plugins/batt/batt.c:183
6b775dbb
AG
1602#, c-format
1603msgid ""
1604"\n"
1605"%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1606msgstr ""
8713e384
AG
1607"\n"
1608"%sEnergie plná:\t\t\t%5d mWh"
6b775dbb 1609
7a1c5048 1610#: ../plugins/batt/batt.c:185
6b775dbb
AG
1611#, c-format
1612msgid ""
1613"\n"
1614"%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1615msgstr ""
8713e384
AG
1616"\n"
1617"%sEnergie nyní:\t\t\t%5d mWh"
6b775dbb 1618
7a1c5048 1619#: ../plugins/batt/batt.c:187
6b775dbb
AG
1620#, c-format
1621msgid ""
1622"\n"
1623"%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1624msgstr ""
8713e384
AG
1625"\n"
1626"%sVýkon nyní:\t\t\t%5d mW"
6b775dbb 1627
7a1c5048 1628#: ../plugins/batt/batt.c:190
6b775dbb
AG
1629#, c-format
1630msgid ""
1631"\n"
1632"%sCharge full design:\t%5d mAh"
1633msgstr ""
8713e384
AG
1634"\n"
1635"%sPlné nabití, návrh:\t%5d mAh"
6b775dbb 1636
7a1c5048 1637#: ../plugins/batt/batt.c:192
6b775dbb
AG
1638#, c-format
1639msgid ""
1640"\n"
1641"%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1642msgstr ""
8713e384
AG
1643"\n"
1644"%sPlné nabití:\t\t\t%5d mAh"
6b775dbb 1645
7a1c5048 1646#: ../plugins/batt/batt.c:194
6b775dbb
AG
1647#, c-format
1648msgid ""
1649"\n"
1650"%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1651msgstr ""
8713e384
AG
1652"\n"
1653"%sNabití nyní:\t\t\t%5d mAh"
6b775dbb 1654
7a1c5048 1655#: ../plugins/batt/batt.c:196
6b775dbb
AG
1656#, c-format
1657msgid ""
1658"\n"
1659"%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1660msgstr ""
8713e384
AG
1661"\n"
1662"%sSíla proudu nyní:\t\t\t%5d mA"
6b775dbb 1663
7a1c5048 1664#: ../plugins/batt/batt.c:199
6b775dbb
AG
1665#, c-format
1666msgid ""
1667"\n"
1668"%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1669msgstr ""
8713e384 1670"\n"
7a1c5048 1671"%sNapětí:\t\t%.3lf V"
6b775dbb 1672
7a1c5048 1673#: ../plugins/batt/batt.c:237
6b775dbb
AG
1674msgid "No batteries found"
1675msgstr "Nenalezeny žádné baterie"
1676
7a1c5048 1677#: ../plugins/batt/batt.c:534 ../plugins/batt/batt.c:667
f7ecd6ce 1678msgid "Battery low"
8713e384 1679msgstr "Prázdná baterie"
f7ecd6ce 1680
7a1c5048 1681#: ../plugins/batt/batt.c:690 ../plugins/batt/batt.c:714
6b775dbb
AG
1682msgid "Battery Monitor"
1683msgstr "Sledování baterie"
1684
7a1c5048 1685#: ../plugins/batt/batt.c:692
7486d297
DB
1686msgid "Hide if there is no battery"
1687msgstr "Skrýt v nepřítomnosti baterie"
1688
7a1c5048 1689#: ../plugins/batt/batt.c:693
7486d297
DB
1690msgid "Alarm command"
1691msgstr "Příkaz výstrahy"
1692
7a1c5048 1693#: ../plugins/batt/batt.c:694
7486d297
DB
1694msgid "Alarm time (minutes left)"
1695msgstr "Čas výstrahy (zbývající minuty)"
1696
7a1c5048 1697#: ../plugins/batt/batt.c:695
7486d297
DB
1698msgid "Background color"
1699msgstr "Barva pozadí"
1700
7a1c5048 1701#: ../plugins/batt/batt.c:696
7486d297
DB
1702msgid "Charging color 1"
1703msgstr "Barva nabíjení 1"
1704
7a1c5048 1705#: ../plugins/batt/batt.c:697
7486d297
DB
1706msgid "Charging color 2"
1707msgstr "Barva nabíjení 2"
1708
7a1c5048 1709#: ../plugins/batt/batt.c:698
7486d297
DB
1710msgid "Discharging color 1"
1711msgstr "Barva vybíjení 1"
1712
7a1c5048 1713#: ../plugins/batt/batt.c:699
7486d297
DB
1714msgid "Discharging color 2"
1715msgstr "Barva vybíjení 2"
1716
7a1c5048 1717#: ../plugins/batt/batt.c:700
7486d297
DB
1718msgid "Border width"
1719msgstr "Šířka okraje"
1720
7a1c5048 1721#: ../plugins/batt/batt.c:704
6b775dbb 1722msgid "Show Extended Information"
8713e384 1723msgstr "Ukázat rozšířené informace"
7486d297 1724
7a1c5048
AG
1725#: ../plugins/batt/batt.c:705
1726msgid "Number of battery to monitor"
1727msgstr "Počet baterií ke sledování"
1728
1729#: ../plugins/batt/batt.c:715
7486d297
DB
1730msgid "Display battery status using ACPI"
1731msgstr "Zobrazuje stav baterie pomocí rozhraní ACPI"
1732
7a1c5048 1733#: ../plugins/kbled/kbled.c:203 ../plugins/kbled/kbled.c:234
f7ecd6ce
AG
1734msgid "Keyboard LED"
1735msgstr "Diody LED na klávesnici"
1736
7a1c5048 1737#: ../plugins/kbled/kbled.c:205
7486d297
DB
1738msgid "Show CapsLock"
1739msgstr "Zobrazit CapsLock"
1740
7a1c5048 1741#: ../plugins/kbled/kbled.c:206
7486d297
DB
1742msgid "Show NumLock"
1743msgstr "Zobrazit NumLock"
1744
7a1c5048 1745#: ../plugins/kbled/kbled.c:207
7486d297
DB
1746msgid "Show ScrollLock"
1747msgstr "Zobrazit ScrollLock"
1748
7a1c5048 1749#: ../plugins/kbled/kbled.c:235
7486d297
DB
1750msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1751msgstr "Indikátory přepínačů CapsLock, NumLock a ScrollLock"
1752
514580cf 1753#. A label to allow for click through
7a1c5048 1754#: ../plugins/indicator/indicator.c:694
514580cf 1755msgid "No Indicators"
aaccad27 1756msgstr "Źádný indikátor"
cb7f7ba8 1757
f7ecd6ce
AG
1758#: ../plugins/indicator/indicator.c:863 ../plugins/indicator/indicator.c:881
1759msgid "Indicator applets"
1760msgstr "Ukazatel appletů"
1761
1762#: ../plugins/indicator/indicator.c:865
514580cf 1763msgid "Indicator Applications"
aaccad27 1764msgstr "Indikátor aplikace"
cb7f7ba8 1765
f7ecd6ce 1766#: ../plugins/indicator/indicator.c:866
514580cf 1767msgid "Clock Indicator"
aaccad27 1768msgstr "Ukazatel hodin"
cb7f7ba8 1769
f7ecd6ce 1770#: ../plugins/indicator/indicator.c:867
514580cf 1771msgid "Messaging Menu"
aaccad27 1772msgstr "Zprávy"
cb7f7ba8 1773
f7ecd6ce 1774#: ../plugins/indicator/indicator.c:868
514580cf 1775msgid "Network Menu"
aaccad27 1776msgstr "Síť"
cb7f7ba8 1777
f7ecd6ce 1778#: ../plugins/indicator/indicator.c:869
514580cf 1779msgid "Session Menu"
aaccad27 1780msgstr "Relace"
cb7f7ba8 1781
f7ecd6ce 1782#: ../plugins/indicator/indicator.c:870
514580cf 1783msgid "Sound Menu"
aaccad27 1784msgstr "Zvuk"
cb7f7ba8 1785
f7ecd6ce 1786#: ../plugins/indicator/indicator.c:882
514580cf 1787msgid "Add indicator applets to the panel"
aaccad27 1788msgstr "Přidat indikátor appletů na panel"
cb7f7ba8 1789
7a1c5048 1790#: ../plugins/monitors/monitors.c:281
eea54180
DB
1791#, c-format
1792msgid "CPU usage: %.2f%%"
aaccad27 1793msgstr "využití CPU: %.2f%%"
eea54180 1794
7a1c5048 1795#: ../plugins/monitors/monitors.c:377
eea54180
DB
1796#, c-format
1797msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
aaccad27 1798msgstr "využití RAM: %.1fMB (%.2f%%)"
eea54180 1799
7a1c5048 1800#: ../plugins/monitors/monitors.c:723 ../plugins/monitors/monitors.c:808
f7ecd6ce
AG
1801msgid "Resource monitors"
1802msgstr "Zdroj monitorů"
1803
7a1c5048 1804#: ../plugins/monitors/monitors.c:726
514580cf 1805msgid "CPU color"
aaccad27 1806msgstr "barva CPU"
cb7f7ba8 1807
7a1c5048 1808#: ../plugins/monitors/monitors.c:727
514580cf 1809msgid "Display RAM usage"
aaccad27 1810msgstr "Zobrazení využití RAM"
cb7f7ba8 1811
7a1c5048 1812#: ../plugins/monitors/monitors.c:728
514580cf 1813msgid "RAM color"
aaccad27 1814msgstr "barva RAM"
cb7f7ba8 1815
7a1c5048 1816#: ../plugins/monitors/monitors.c:729
eea54180 1817msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
aaccad27 1818msgstr "Akce při kliknutí (výchozí: lxtask)"
eea54180 1819
7a1c5048 1820#: ../plugins/monitors/monitors.c:809
514580cf 1821msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
aaccad27 1822msgstr "Zobrazit monitory (CPU,RAM)"
cb7f7ba8 1823
f7ecd6ce 1824#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:52
6b775dbb 1825msgid "[N/A]"
8713e384 1826msgstr "[N/A]"
6b775dbb 1827
f7ecd6ce 1828#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:792
6b775dbb
AG
1829msgid "Enter New Location"
1830msgstr "Zadejte nové umístění"
1831
f7ecd6ce 1832#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:806
6b775dbb
AG
1833msgid "_New Location:"
1834msgstr "_Nové umístění"
1835
f7ecd6ce 1836#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:817
6b775dbb
AG
1837msgid ""
1838"Enter the:\n"
1839"- city, or\n"
1840"- city and state/country, or\n"
1841"- postal code\n"
1842"for which to retrieve the weather forecast."
1843msgstr ""
8713e384
AG
1844"Zadejte:\n"
1845"- město, nebo\n"
1846"- město a stát/zemi, nebo\n"
1847"- poštovní směrovací číslo\n"
1848"pro které se má získávat předpověď počasí."
6b775dbb 1849
f7ecd6ce
AG
1850#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:854
1851#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:987
6b775dbb 1852msgid "You must specify a location."
8713e384 1853msgstr "Musíte zadat polohu stanoviště."
6b775dbb 1854
f7ecd6ce 1855#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:901
6b775dbb
AG
1856#, c-format
1857msgid "Location '%s' not found!"
8713e384 1858msgstr "Stanoviště '%s' nenalezeno!"
6b775dbb 1859
f7ecd6ce 1860#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1060
6b775dbb
AG
1861msgid "Preferences"
1862msgstr "Předvolby"
1863
f7ecd6ce 1864#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1066
6b775dbb
AG
1865msgid "Refresh"
1866msgstr "Aktualizovat"
1867
f7ecd6ce 1868#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1072
6b775dbb
AG
1869msgid "Quit"
1870msgstr "Ukončit"
1871
f7ecd6ce 1872#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1229
6b775dbb
AG
1873msgid "Weather Preferences"
1874msgstr "Předvolby počasí"
1875
f7ecd6ce 1876#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1243
6b775dbb 1877msgid "Current Location"
8713e384 1878msgstr "Nynější poloha"
6b775dbb 1879
f7ecd6ce
AG
1880#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1247
1881#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1524
6b775dbb
AG
1882msgid "None configured"
1883msgstr "Nic nenastaveno"
cb7f7ba8 1884
f7ecd6ce
AG
1885#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1249
1886#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1521
6b775dbb
AG
1887msgid "_Set"
1888msgstr "_Nastavit"
1889
f7ecd6ce 1890#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1270
6b775dbb
AG
1891msgid "Display"
1892msgstr "Zobrazení"
1893
f7ecd6ce 1894#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1274
6b775dbb 1895msgid "Name:"
8713e384 1896msgstr "Název:"
6b775dbb 1897
f7ecd6ce 1898#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1278
6b775dbb
AG
1899msgid "Units:"
1900msgstr "Jednotky:"
1901
f7ecd6ce 1902#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1282
6b775dbb
AG
1903msgid "_Metric (°C)"
1904msgstr "_Metrické (°C)"
1905
f7ecd6ce 1906#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1284
6b775dbb
AG
1907msgid "_English (°F)"
1908msgstr "_Anglické (°F)"
1909
f7ecd6ce 1910#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1319
6b775dbb
AG
1911msgid "Forecast"
1912msgstr "Předpověď počasí"
1913
f7ecd6ce 1914#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1323
6b775dbb
AG
1915msgid "Updates:"
1916msgstr "Aktualizace:"
1917
f7ecd6ce 1918#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1327
6b775dbb 1919msgid "Ma_nual"
8713e384 1920msgstr "_Ručně"
6b775dbb 1921
f7ecd6ce 1922#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1331
6b775dbb 1923msgid "_Automatic, every"
8713e384 1924msgstr "_Automaticky, každých"
6b775dbb 1925
f7ecd6ce 1926#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1352
6b775dbb 1927msgid "minutes"
8713e384 1928msgstr "minut"
6b775dbb 1929
f7ecd6ce 1930#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1361
6b775dbb 1931msgid "Source:"
8713e384 1932msgstr "Zdroj:"
6b775dbb 1933
f7ecd6ce 1934#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1477
6b775dbb 1935msgid "C_hange"
8713e384 1936msgstr "_Změnit"
6b775dbb
AG
1937
1938#. Both are available
f7ecd6ce 1939#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1565
6b775dbb
AG
1940#, c-format
1941msgid "Current Conditions for %s"
8713e384 1942msgstr "Nynější podmínky pro %s"
6b775dbb 1943
f7ecd6ce 1944#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1589
6b775dbb
AG
1945msgid "Location:"
1946msgstr "Umístění:"
1947
f7ecd6ce 1948#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1612
6b775dbb
AG
1949msgid "Last updated:"
1950msgstr "Poslední aktualizace:"
1951
f7ecd6ce 1952#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1639
6b775dbb
AG
1953msgid "Feels like:"
1954msgstr "Připadá jako:"
1955
f7ecd6ce 1956#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1664
6b775dbb
AG
1957msgid "Humidity:"
1958msgstr "Vlhkost:"
1959
f7ecd6ce 1960#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1691
6b775dbb
AG
1961msgid "Pressure:"
1962msgstr "Tlak:"
1963
f7ecd6ce 1964#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1718
6b775dbb
AG
1965msgid "Visibility:"
1966msgstr "Viditelnost:"
1967
f7ecd6ce 1968#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1746
6b775dbb
AG
1969msgid "Wind:"
1970msgstr "Vítr:"
1971
f7ecd6ce 1972#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1769
6b775dbb
AG
1973msgid "Sunrise:"
1974msgstr "Východ Slunce:"
1975
f7ecd6ce 1976#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1792
6b775dbb
AG
1977msgid "Sunset:"
1978msgstr "Západ Slunce:"
1979
f7ecd6ce
AG
1980#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1898
1981#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2234
6b775dbb
AG
1982#, c-format
1983msgid "Forecast for %s unavailable."
8713e384 1984msgstr "Předpověď pro %s není dostupná."
6b775dbb 1985
f7ecd6ce
AG
1986#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1907
1987#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2239
8713e384 1988#, c-format
6b775dbb 1989msgid "Location not set."
8713e384 1990msgstr "Poloha nebyla zadána."
6b775dbb 1991
f7ecd6ce 1992#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1924
6b775dbb
AG
1993#, c-format
1994msgid "Searching for '%s'..."
8713e384 1995msgstr "Hledá se '%s'..."
6b775dbb 1996
f7ecd6ce 1997#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2050
6b775dbb
AG
1998#, c-format
1999msgid "Location matches for '%s'"
8713e384 2000msgstr "Stanoviště odpovídá '%s'"
6b775dbb 2001
f7ecd6ce 2002#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2070
6b775dbb 2003msgid "City"
8713e384 2004msgstr "Město"
6b775dbb 2005
f7ecd6ce 2006#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2090
6b775dbb 2007msgid "Country"
8713e384 2008msgstr "Země"
6b775dbb
AG
2009
2010#. make it nice and pretty
f7ecd6ce 2011#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2221
6b775dbb 2012msgid "Currently in "
8713e384 2013msgstr "Nyní v "
6b775dbb 2014
f7ecd6ce 2015#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2223
6b775dbb
AG
2016msgid "Today: "
2017msgstr "Dnes: "
2018
f7ecd6ce 2019#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2224
6b775dbb
AG
2020msgid "Tomorrow: "
2021msgstr "Zítra: "
2022
7a1c5048 2023#: ../plugins/weather/weather.c:332
6b775dbb
AG
2024msgid "Weather Plugin"
2025msgstr "Modul Počasí"
2026
7a1c5048 2027#: ../plugins/weather/weather.c:333
6b775dbb
AG
2028msgid "Show weather conditions for a location."
2029msgstr "Zobrazit počasí pro dané umístění."
2030
f7ecd6ce
AG
2031#~ msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
2032#~ msgstr ""
2033#~ " --log <number> -- nastaví úroveň protokolování na 0-5. 0 - žádné 5 - "
2034#~ "podrobné\n"
2035
2036#~ msgid "Display Image and Tooltip"
2037#~ msgstr "Zobrazovat obrázek a tip"
2038
2039#~ msgid "Normal"
2040#~ msgstr "Běžný"
2041
2042#~ msgid "Warning1"
2043#~ msgstr "Varování1"
2044
2045#~ msgid "Warning2"
2046#~ msgstr "Varování2"
2047
2048#~ msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
2049#~ msgstr "Nepodařio se spustit nástroj pro nastavení času: %s"
2050
6b775dbb
AG
2051#~ msgid "Model"
2052#~ msgstr "Model"
2053
2054#~ msgid "WNCKPager"
2055#~ msgstr "WNCKPager"
aaccad27
AL
2056
2057#~ msgid "<b>Icon</b>"
2058#~ msgstr "<b>Ikona</b>"
2059
2060#~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
2061#~ msgstr "Konfigurovat přepínač rozvržení klávesnice"
2062
2063#~ msgid "image"
2064#~ msgstr "obrázek"
2065
2066#~ msgid "text"
2067#~ msgstr "text"
2068
2069#~ msgid "Per application settings"
2070#~ msgstr "Nastavení jednotlivých aplikací"
2071
2072#~ msgid "Default layout:"
2073#~ msgstr "Výchozí rozvržení:"
4652f59b
DB
2074
2075#~ msgid "Available Applications"
2076#~ msgstr "Dostupné aplikace"
2077
aa0e9095
DB
2078#~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
2079#~ msgstr "Zobrazuje teplotu systému, od kesler.daniel@gmail.com"
2080
aa0e9095
DB
2081#~ msgid "Left\t"
2082#~ msgstr "Vlevo\t"
2083
2084#~ msgid "Top\t"
2085#~ msgstr "Nahoře\t"
2086
2ba86315
DB
2087#~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
2088#~ msgstr "Číslo pracovní plochy / Název pracovní plochy"
2089
2090#~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
2091#~ msgstr "Stará systémová oblast prostředí KDE nebo GNOME"
2092
2093#~ msgid "Enable Image:"
2094#~ msgstr "Povolit obrázek:"
2095
2096#~ msgid "Enable Transparency"
2097#~ msgstr "Povolit průhlednost"
2098
2ba86315
DB
2099#~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
2100#~ msgstr " --configure -- spustí konfigurační nástroj\n"
2101
2102#~ msgid " -C -- same as --configure\n"
2103#~ msgstr " -C -- stejné jako --configure\n"
2104
2105#~ msgid "Add Button"
2106#~ msgstr "Přidat tlačítko"
2107
2108#~ msgid "Button Properties"
2109#~ msgstr "Vlastnosti tlačítka"
2110
2111#~ msgid "Remove Button"
2112#~ msgstr "Odebrat tlačítko"
2113
2114#~ msgid "Buttons"
2115#~ msgstr "Tlačítka"
2116
2117#~ msgid "Show Iconified windows"
2118#~ msgstr "Zobrazovat minimalizovaná okna"
2119
2120#~ msgid "Show mapped windows"
2121#~ msgstr "Zobrazit mapovaná okna"
2122
2ba86315
DB
2123#~ msgid "Where to put the panel?"
2124#~ msgstr "Kam chcete umístit panel?"
2125
2126#~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
2127#~ msgstr "Baterie: %d%% nabito, %s"
7486d297 2128
2ba86315
DB
2129#~ msgid "charging finished"
2130#~ msgstr "nabíjení dokončeno"
7486d297 2131
2ba86315
DB
2132#~ msgid "charging"
2133#~ msgstr "nabíjení"