Adding upstream version 0.1.1.
[debian/lxmenu-data.git] / po / sk.po
index 3223dea..d53bc69 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -11,9 +11,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sk\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-10 13:23+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-09-13 13:21+0100\n"
-"Last-Translator: Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-15 19:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-05-07 16:06+0100\n"
+"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr "Programovanie"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
 msgid "Tools for software development"
-msgstr "Nástroje pre vývoj softvéru"
+msgstr "Nástroje na vývoj softvéru"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
 msgid "Education"
@@ -69,7 +69,7 @@ msgstr "Nastavenia pre viacero hardvérových zariadení"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
 msgid "Internet and Network"
-msgstr "Internet a Sieť"
+msgstr "Internet a sieť"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
 msgid "Network-related settings"
@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr "Nastavenia súvisiace so sieťou"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
 msgid "Look and Feel"
-msgstr "Vzhľad a dojem"
+msgstr "Vzhľad a správanie"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
 msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
@@ -102,7 +102,7 @@ msgstr "Internet"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
 msgid "Programs for Internet access such as web and email"
-msgstr "Programy pre prístup k Internetu, ako je www a E-mail"
+msgstr "Programy pre prístup k internetu ako je www a e-mail"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
 msgid "Office"
@@ -122,7 +122,7 @@ msgstr "Ostatné"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
 msgid "Personal"
-msgstr "Osobný"
+msgstr "Osobné"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
 msgid "Personal settings"
@@ -154,7 +154,7 @@ msgstr "Systémové nástroje"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
 msgid "System configuration and monitoring"
-msgstr "Systémová konfigurácia a sledovanie"
+msgstr "Konfigurácia a sledovanie systému"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
 msgid "Universal Access"
@@ -162,7 +162,7 @@ msgstr "Pre postihnutých"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
 msgid "Universal Access Settings"
-msgstr "Nastavenia pre postihnutých"
+msgstr "Nastavenia na uľahčenie prístupu"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
 msgid "Accessories"
@@ -172,64 +172,45 @@ msgstr "Príslušenstvo"
 msgid "Desktop accessories"
 msgstr "Príslušenstvo pracovnej plochy"
 
-#~ msgid "Universal access related preferences"
 #~ msgstr "Predvoľby súvisiace s postihnutými"
-
 #~ msgid "Personal preferences and settings"
 #~ msgstr "Osobné predvoľby a nastavenia"
-
 #~ msgid "Menu Editor"
 #~ msgstr "Editor ponúk"
-
 #~ msgid "Edit Menus"
 #~ msgstr "Upraviť ponuky"
-
 #~ msgid "_Applications:"
 #~ msgstr "_Aplikácie:"
-
 #~ msgid "_Defaults"
 #~ msgstr "_Predvolené"
-
 #~ msgid "_Menus:"
 #~ msgstr "_Ponuky:"
-
 #~ msgid "Name"
 #~ msgstr "Názov"
-
 #~ msgid "Show"
 #~ msgstr "Zobraziť"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
 #~ "in environment"
 #~ msgstr ""
 #~ "Nepodarilo sa nájsť domovský priečinok: nie je nastavený v /etc/passwd a "
 #~ "nie je nastavená hodnota premennej prostredia $HOME"
-
 #~ msgid "Menu file"
 #~ msgstr "Súbor ponuky"
-
 #~ msgid "MENU_FILE"
 #~ msgstr "SÚBOR_PONUKY"
-
 #~ msgid "Monitor for menu changes"
 #~ msgstr "Sledovanie zmien ponuky"
-
 #~ msgid "Include <Exclude>d entries"
 #~ msgstr "Zahrnúť <Vynechané> položky"
-
 #~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
 #~ msgstr "Zahrnúť položky NoDisplay=true"
-
 #~ msgid "Invalid desktop file ID"
 #~ msgstr "Neplatné ID súboru pracovnej plochy"
-
 #~ msgid "[Invalid Filename]"
 #~ msgstr "[Neplatný názov súboru]"
-
 #~ msgid " <excluded>"
 #~ msgstr " <vynechané>"
-
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
 #~ "\n"
@@ -244,10 +225,9 @@ msgstr "Príslušenstvo pracovnej plochy"
 #~ "==== Ponuka sa zmenila, načítavam znovu ====\n"
 #~ "\n"
 #~ "\n"
-
 #~ msgid "Menu tree is empty"
 #~ msgstr "Strom ponuky je prázdny"
-
 #~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
 #~ msgstr ""
-#~ "- testovacia GNOME implementácia Špecifikácie ponuky pracovnej plochy"
+#~ "- testovacia implementácia GNOME Špecifikácie ponuky pracovnej plochy"
+