a80e9aef0b41ea413c802f77654cae1b4a2e8dfc
[debian/lxmenu-data.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnome-menus.
2 # Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007.
4 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004, 2005, 2006.
5 #
6 # $Id: sv.po,v 1.7 2006/01/08 20:42:48 menthos Exp $
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: gnome-menus\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2011-07-23 11:59+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2007-06-19 22:29+0100\n"
14 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
15 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
16 "Language: sv\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
22 msgid "Multimedia menu"
23 msgstr "Multimediameny"
24
25 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
26 msgid "Sound & Video"
27 msgstr "Ljud och video"
28
29 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
30 msgid "Programming"
31 msgstr "Programmering"
32
33 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
34 msgid "Tools for software development"
35 msgstr "Verktyg för programutveckling"
36
37 #: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
38 msgid "Education"
39 msgstr "Utbildning"
40
41 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
42 msgid "Games"
43 msgstr "Spel"
44
45 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
46 msgid "Games and amusements"
47 msgstr "Spel och underhållning"
48
49 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
50 msgid "Graphics"
51 msgstr "Grafik"
52
53 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
54 msgid "Graphics applications"
55 msgstr "Grafikprogram"
56
57 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
58 msgid "Hardware"
59 msgstr "Hårdvara"
60
61 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
62 msgid "Settings for several hardware devices"
63 msgstr "Inställningar för ett flertal hårdvaruenheter"
64
65 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
66 msgid "Internet and Network"
67 msgstr "Internet och nätverk"
68
69 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
70 msgid "Network-related settings"
71 msgstr "Nätverksrelaterade inställningar"
72
73 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
74 msgid "Look and Feel"
75 msgstr "Utseende och beteende"
76
77 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
78 msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
79 msgstr "Inställningar som kontrollerar skrivbordets utseende och beteende"
80
81 #: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
82 msgid "Applications"
83 msgstr "Program"
84
85 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
86 msgid "Personal preferences and administration settings"
87 msgstr "Personliga inställningar och administrationsinställningar"
88
89 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
90 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
91 msgid "System"
92 msgstr "System"
93
94 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
95 msgid "Internet"
96 msgstr "Internet"
97
98 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
99 msgid "Programs for Internet access such as web and email"
100 msgstr "Program för Internetåtkomst som till exempel webben och e-post"
101
102 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
103 msgid "Office"
104 msgstr "Kontor"
105
106 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
107 msgid "Office Applications"
108 msgstr "Kontorsprogram"
109
110 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
111 msgid "Applications that did not fit in other categories"
112 msgstr "Program som inte passar in i någon annan kategori"
113
114 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
115 msgid "Other"
116 msgstr "Övriga"
117
118 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
119 msgid "Personal"
120 msgstr "Personligt"
121
122 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
123 msgid "Personal settings"
124 msgstr "Personliga inställningar"
125
126 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
127 msgid "Personal preferences"
128 msgstr "Personliga inställningar"
129
130 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
131 msgid "Preferences"
132 msgstr "Inställningar"
133
134 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
135 msgid "Administration"
136 msgstr "Administration"
137
138 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
139 msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
140 msgstr "Ändra systembreda inställningar (påverkar alla användare)"
141
142 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
143 msgid "System settings"
144 msgstr "Systeminställningar"
145
146 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
147 msgid "System Tools"
148 msgstr "Systemverktyg"
149
150 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
151 msgid "System configuration and monitoring"
152 msgstr "Systemkonfiguration och systemövervakning"
153
154 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
155 msgid "Universal Access"
156 msgstr "Allmän åtkomst"
157
158 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
159 msgid "Universal Access Settings"
160 msgstr "Inställningar för allmän åtkomst"
161
162 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
163 msgid "Accessories"
164 msgstr "Tillbehör"
165
166 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
167 msgid "Desktop accessories"
168 msgstr "Skrivbordstillbehör"
169
170 #~ msgid "Universal access related preferences"
171 #~ msgstr "Inställningar relaterade till allmän åtkomst"
172
173 #~ msgid "Personal preferences and settings"
174 #~ msgstr "Personliga inställningar"
175
176 #~ msgid "Menu Editor"
177 #~ msgstr "Menyredigerare"
178
179 #~ msgid "Edit Menus"
180 #~ msgstr "Redigera menyer"
181
182 #~ msgid "_Applications:"
183 #~ msgstr "_Program"
184
185 #~ msgid "_Defaults"
186 #~ msgstr "_Standardalternativ"
187
188 #~ msgid "_Menus:"
189 #~ msgstr "_Menyer:"
190
191 #~ msgid "Name"
192 #~ msgstr "Namn"
193
194 #~ msgid "Show"
195 #~ msgstr "Visa"
196
197 #~ msgid ""
198 #~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
199 #~ "in environment"
200 #~ msgstr ""
201 #~ "Kan inte hitta hemkatalogen: inte angiven i /etc/passwd och inget värde "
202 #~ "för $HOME i miljön"
203
204 #~ msgid "Menu file"
205 #~ msgstr "Menyfil"
206
207 #~ msgid "MENU_FILE"
208 #~ msgstr "MENYFIL"
209
210 #~ msgid "Monitor for menu changes"
211 #~ msgstr "Övervaka menyändringar"
212
213 #~ msgid "Include <Exclude>d entries"
214 #~ msgstr "Inkludera exkluderade poster"
215
216 #~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
217 #~ msgstr "Inkludera poster med NoDisplay=true"
218
219 #~ msgid "Invalid desktop file ID"
220 #~ msgstr "Ogiltigt id på desktop-fil"
221
222 #~ msgid "[Invalid Filename]"
223 #~ msgstr "[Ogiltigt filnamn]"
224
225 #~ msgid " <excluded>"
226 #~ msgstr " <exkluderad>"
227
228 #~ msgid ""
229 #~ "\n"
230 #~ "\n"
231 #~ "\n"
232 #~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
233 #~ "\n"
234 #~ "\n"
235 #~ msgstr ""
236 #~ "\n"
237 #~ "\n"
238 #~ "\n"
239 #~ "==== Menyn ändrad, läser om ====\n"
240 #~ "\n"
241 #~ "\n"
242
243 #~ msgid "Menu tree is empty"
244 #~ msgstr "Menyträdet är tomt"
245
246 #~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
247 #~ msgstr ""
248 #~ "- testa GNOME:s implementation av specifikationen för skrivbordsmenyer"
249
250 #~ msgid "Accessibility"
251 #~ msgstr "Tillgänglighet"
252
253 #~ msgid "Accessibility Settings"
254 #~ msgstr "Tillgänglighetsinställningar"
255
256 #~ msgid "Desktop"
257 #~ msgstr "Skrivbord"
258
259 #~ msgid "Personal Preferences"
260 #~ msgstr "Personliga inställningar"
261
262 #~ msgid "Applications:"
263 #~ msgstr "Program"
264
265 #~ msgid "Invalid Filename"
266 #~ msgstr "Ogiltigt filnamn"
267
268 #~ msgid "<excluded>"
269 #~ msgstr "<exkluderad>"
270
271 #~ msgid "excluded"
272 #~ msgstr "exkluderad"
273
274 #~ msgid "Excluded"
275 #~ msgstr "Exkluderad"
276
277 #~ msgid "==== Menu changed, reloading ===="
278 #~ msgstr "==== Menyn ändrad, läser om ===="
279
280 #~ msgid "Menu changed, reloading"
281 #~ msgstr "Menyn ändrad, läser om"
282
283 #~ msgid "test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
284 #~ msgstr "testa GNOMEs implementation av specifikationen för skrivbordsmenyer"
285
286 #~ msgid "Test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
287 #~ msgstr "Testa GNOMEs implementation av specifikationen för skrivbordsmenyer"
288
289 #~ msgid "Desktop Accessories"
290 #~ msgstr "Skrivbordstillbehör"
291
292 #~ msgid "Software development"
293 #~ msgstr "Programutveckling"
294
295 #~ msgid "Software Development"
296 #~ msgstr "Programutveckling"
297
298 #~ msgid "Games and Amusements"
299 #~ msgstr "Spel och underhållning"
300
301 #~ msgid "Graphics Applications"
302 #~ msgstr "Grafikprogram"
303
304 #~ msgid "Multimedia"
305 #~ msgstr "Multimedia"
306
307 #~ msgid "Office applications"
308 #~ msgstr "Kontorsprogram"