9ab1a3293869893ad46aa442d942c5688d7e9095
[debian/lxmenu-data.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnome-menus.
2 # Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007.
4 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004, 2005, 2006.
5 #
6 # $Id: sv.po,v 1.7 2006/01/08 20:42:48 menthos Exp $
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: gnome-menus\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2009-04-15 19:33+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2007-06-19 22:29+0100\n"
14 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
15 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
21 msgid "Multimedia menu"
22 msgstr "Multimediameny"
23
24 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
25 msgid "Sound & Video"
26 msgstr "Ljud och video"
27
28 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
29 msgid "Programming"
30 msgstr "Programmering"
31
32 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
33 msgid "Tools for software development"
34 msgstr "Verktyg för programutveckling"
35
36 #: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
37 msgid "Education"
38 msgstr "Utbildning"
39
40 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
41 msgid "Games"
42 msgstr "Spel"
43
44 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
45 msgid "Games and amusements"
46 msgstr "Spel och underhållning"
47
48 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
49 msgid "Graphics"
50 msgstr "Grafik"
51
52 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
53 msgid "Graphics applications"
54 msgstr "Grafikprogram"
55
56 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
57 msgid "Hardware"
58 msgstr "Hårdvara"
59
60 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
61 msgid "Settings for several hardware devices"
62 msgstr "Inställningar för ett flertal hårdvaruenheter"
63
64 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
65 msgid "Internet and Network"
66 msgstr "Internet och nätverk"
67
68 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
69 msgid "Network-related settings"
70 msgstr "Nätverksrelaterade inställningar"
71
72 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
73 msgid "Look and Feel"
74 msgstr "Utseende och beteende"
75
76 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
77 msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
78 msgstr "Inställningar som kontrollerar skrivbordets utseende och beteende"
79
80 #: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
81 msgid "Applications"
82 msgstr "Program"
83
84 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
85 msgid "Personal preferences and administration settings"
86 msgstr "Personliga inställningar och administrationsinställningar"
87
88 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
89 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
90 msgid "System"
91 msgstr "System"
92
93 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
94 msgid "Internet"
95 msgstr "Internet"
96
97 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
98 msgid "Programs for Internet access such as web and email"
99 msgstr "Program för Internetåtkomst som till exempel webben och e-post"
100
101 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
102 msgid "Office"
103 msgstr "Kontor"
104
105 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
106 msgid "Office Applications"
107 msgstr "Kontorsprogram"
108
109 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
110 msgid "Applications that did not fit in other categories"
111 msgstr "Program som inte passar in i någon annan kategori"
112
113 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
114 msgid "Other"
115 msgstr "Övriga"
116
117 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
118 msgid "Personal"
119 msgstr "Personligt"
120
121 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
122 msgid "Personal settings"
123 msgstr "Personliga inställningar"
124
125 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
126 msgid "Personal preferences"
127 msgstr "Personliga inställningar"
128
129 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
130 msgid "Preferences"
131 msgstr "Inställningar"
132
133 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
134 msgid "Administration"
135 msgstr "Administration"
136
137 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
138 msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
139 msgstr "Ändra systembreda inställningar (påverkar alla användare)"
140
141 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
142 msgid "System settings"
143 msgstr "Systeminställningar"
144
145 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
146 msgid "System Tools"
147 msgstr "Systemverktyg"
148
149 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
150 msgid "System configuration and monitoring"
151 msgstr "Systemkonfiguration och systemövervakning"
152
153 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
154 msgid "Universal Access"
155 msgstr "Allmän åtkomst"
156
157 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
158 msgid "Universal Access Settings"
159 msgstr "Inställningar för allmän åtkomst"
160
161 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
162 msgid "Accessories"
163 msgstr "Tillbehör"
164
165 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
166 msgid "Desktop accessories"
167 msgstr "Skrivbordstillbehör"
168
169 #~ msgid "Universal access related preferences"
170 #~ msgstr "Inställningar relaterade till allmän åtkomst"
171
172 #~ msgid "Personal preferences and settings"
173 #~ msgstr "Personliga inställningar"
174
175 #~ msgid "Menu Editor"
176 #~ msgstr "Menyredigerare"
177
178 #~ msgid "Edit Menus"
179 #~ msgstr "Redigera menyer"
180
181 #~ msgid "_Applications:"
182 #~ msgstr "_Program"
183
184 #~ msgid "_Defaults"
185 #~ msgstr "_Standardalternativ"
186
187 #~ msgid "_Menus:"
188 #~ msgstr "_Menyer:"
189
190 #~ msgid "Name"
191 #~ msgstr "Namn"
192
193 #~ msgid "Show"
194 #~ msgstr "Visa"
195
196 #~ msgid ""
197 #~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
198 #~ "in environment"
199 #~ msgstr ""
200 #~ "Kan inte hitta hemkatalogen: inte angiven i /etc/passwd och inget värde "
201 #~ "för $HOME i miljön"
202
203 #~ msgid "Menu file"
204 #~ msgstr "Menyfil"
205
206 #~ msgid "MENU_FILE"
207 #~ msgstr "MENYFIL"
208
209 #~ msgid "Monitor for menu changes"
210 #~ msgstr "Övervaka menyändringar"
211
212 #~ msgid "Include <Exclude>d entries"
213 #~ msgstr "Inkludera exkluderade poster"
214
215 #~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
216 #~ msgstr "Inkludera poster med NoDisplay=true"
217
218 #~ msgid "Invalid desktop file ID"
219 #~ msgstr "Ogiltigt id på desktop-fil"
220
221 #~ msgid "[Invalid Filename]"
222 #~ msgstr "[Ogiltigt filnamn]"
223
224 #~ msgid " <excluded>"
225 #~ msgstr " <exkluderad>"
226
227 #~ msgid ""
228 #~ "\n"
229 #~ "\n"
230 #~ "\n"
231 #~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
232 #~ "\n"
233 #~ "\n"
234 #~ msgstr ""
235 #~ "\n"
236 #~ "\n"
237 #~ "\n"
238 #~ "==== Menyn ändrad, läser om ====\n"
239 #~ "\n"
240 #~ "\n"
241
242 #~ msgid "Menu tree is empty"
243 #~ msgstr "Menyträdet är tomt"
244
245 #~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
246 #~ msgstr ""
247 #~ "- testa GNOME:s implementation av specifikationen för skrivbordsmenyer"
248
249 #~ msgid "Accessibility"
250 #~ msgstr "Tillgänglighet"
251
252 #~ msgid "Accessibility Settings"
253 #~ msgstr "Tillgänglighetsinställningar"
254
255 #~ msgid "Desktop"
256 #~ msgstr "Skrivbord"
257
258 #~ msgid "Personal Preferences"
259 #~ msgstr "Personliga inställningar"
260
261 #~ msgid "Applications:"
262 #~ msgstr "Program"
263
264 #~ msgid "Invalid Filename"
265 #~ msgstr "Ogiltigt filnamn"
266
267 #~ msgid "<excluded>"
268 #~ msgstr "<exkluderad>"
269
270 #~ msgid "excluded"
271 #~ msgstr "exkluderad"
272
273 #~ msgid "Excluded"
274 #~ msgstr "Exkluderad"
275
276 #~ msgid "==== Menu changed, reloading ===="
277 #~ msgstr "==== Menyn ändrad, läser om ===="
278
279 #~ msgid "Menu changed, reloading"
280 #~ msgstr "Menyn ändrad, läser om"
281
282 #~ msgid "test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
283 #~ msgstr "testa GNOMEs implementation av specifikationen för skrivbordsmenyer"
284
285 #~ msgid "Test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
286 #~ msgstr "Testa GNOMEs implementation av specifikationen för skrivbordsmenyer"
287
288 #~ msgid "Desktop Accessories"
289 #~ msgstr "Skrivbordstillbehör"
290
291 #~ msgid "Software development"
292 #~ msgstr "Programutveckling"
293
294 #~ msgid "Software Development"
295 #~ msgstr "Programutveckling"
296
297 #~ msgid "Games and Amusements"
298 #~ msgstr "Spel och underhållning"
299
300 #~ msgid "Graphics Applications"
301 #~ msgstr "Grafikprogram"
302
303 #~ msgid "Multimedia"
304 #~ msgstr "Multimedia"
305
306 #~ msgid "Office applications"
307 #~ msgstr "Kontorsprogram"