Adding upstream version 0.1.1.
[debian/lxmenu-data.git] / po / sk.po
1 # translation of sk.po to Slovak
2 # Slovak translations for gnome-menus package.
3 # Copyright (C) 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the gnome-menus package.
5 #
6 # $Id: sk.po,v 1.11 2005/12/15 23:37:52 marcel Exp $
7 #
8 # Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
9 # Peter Tuharsky <tuharsky@misbb.sk>, 2007.
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: sk\n"
13 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14 "POT-Creation-Date: 2009-04-15 19:33+0200\n"
15 "PO-Revision-Date: 2009-05-07 16:06+0100\n"
16 "Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
17 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
23 "X-Poedit-Language: Slovak\n"
24 "X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
25
26 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
27 msgid "Multimedia menu"
28 msgstr "Ponuka multimédií"
29
30 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
31 msgid "Sound & Video"
32 msgstr "Zvuk a video"
33
34 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
35 msgid "Programming"
36 msgstr "Programovanie"
37
38 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
39 msgid "Tools for software development"
40 msgstr "Nástroje na vývoj softvéru"
41
42 #: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
43 msgid "Education"
44 msgstr "Vzdelávanie"
45
46 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
47 msgid "Games"
48 msgstr "Hry"
49
50 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
51 msgid "Games and amusements"
52 msgstr "Hry a zábava"
53
54 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
55 msgid "Graphics"
56 msgstr "Grafika"
57
58 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
59 msgid "Graphics applications"
60 msgstr "Grafické aplikácie"
61
62 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
63 msgid "Hardware"
64 msgstr "Hardvér"
65
66 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
67 msgid "Settings for several hardware devices"
68 msgstr "Nastavenia pre viacero hardvérových zariadení"
69
70 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
71 msgid "Internet and Network"
72 msgstr "Internet a sieť"
73
74 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
75 msgid "Network-related settings"
76 msgstr "Nastavenia súvisiace so sieťou"
77
78 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
79 msgid "Look and Feel"
80 msgstr "Vzhľad a správanie"
81
82 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
83 msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
84 msgstr "Nastavenia vzhľadu a správania pracovnej plochy"
85
86 #: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
87 msgid "Applications"
88 msgstr "Aplikácie"
89
90 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
91 msgid "Personal preferences and administration settings"
92 msgstr "Osobné predvoľby a správcovské nastavenia"
93
94 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
95 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
96 msgid "System"
97 msgstr "Systém"
98
99 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
100 msgid "Internet"
101 msgstr "Internet"
102
103 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
104 msgid "Programs for Internet access such as web and email"
105 msgstr "Programy pre prístup k internetu ako je www a e-mail"
106
107 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
108 msgid "Office"
109 msgstr "Kancelária"
110
111 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
112 msgid "Office Applications"
113 msgstr "Kancelárske aplikácie"
114
115 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
116 msgid "Applications that did not fit in other categories"
117 msgstr "Aplikácie, ktoré nepatria do ostatných kategórií"
118
119 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
120 msgid "Other"
121 msgstr "Ostatné"
122
123 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
124 msgid "Personal"
125 msgstr "Osobné"
126
127 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
128 msgid "Personal settings"
129 msgstr "Osobné nastavenia"
130
131 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
132 msgid "Personal preferences"
133 msgstr "Osobné predvoľby"
134
135 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
136 msgid "Preferences"
137 msgstr "Predvoľby"
138
139 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
140 msgid "Administration"
141 msgstr "Správa"
142
143 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
144 msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
145 msgstr "Zmeniť systémové nastavenia (ovplyvní všetkých používateľov)"
146
147 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
148 msgid "System settings"
149 msgstr "Systémové nastavenia"
150
151 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
152 msgid "System Tools"
153 msgstr "Systémové nástroje"
154
155 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
156 msgid "System configuration and monitoring"
157 msgstr "Konfigurácia a sledovanie systému"
158
159 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
160 msgid "Universal Access"
161 msgstr "Pre postihnutých"
162
163 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
164 msgid "Universal Access Settings"
165 msgstr "Nastavenia na uľahčenie prístupu"
166
167 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
168 msgid "Accessories"
169 msgstr "Príslušenstvo"
170
171 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
172 msgid "Desktop accessories"
173 msgstr "Príslušenstvo pracovnej plochy"
174
175 #~ msgstr "Predvoľby súvisiace s postihnutými"
176 #~ msgid "Personal preferences and settings"
177 #~ msgstr "Osobné predvoľby a nastavenia"
178 #~ msgid "Menu Editor"
179 #~ msgstr "Editor ponúk"
180 #~ msgid "Edit Menus"
181 #~ msgstr "Upraviť ponuky"
182 #~ msgid "_Applications:"
183 #~ msgstr "_Aplikácie:"
184 #~ msgid "_Defaults"
185 #~ msgstr "_Predvolené"
186 #~ msgid "_Menus:"
187 #~ msgstr "_Ponuky:"
188 #~ msgid "Name"
189 #~ msgstr "Názov"
190 #~ msgid "Show"
191 #~ msgstr "Zobraziť"
192 #~ msgid ""
193 #~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
194 #~ "in environment"
195 #~ msgstr ""
196 #~ "Nepodarilo sa nájsť domovský priečinok: nie je nastavený v /etc/passwd a "
197 #~ "nie je nastavená hodnota premennej prostredia $HOME"
198 #~ msgid "Menu file"
199 #~ msgstr "Súbor ponuky"
200 #~ msgid "MENU_FILE"
201 #~ msgstr "SÚBOR_PONUKY"
202 #~ msgid "Monitor for menu changes"
203 #~ msgstr "Sledovanie zmien ponuky"
204 #~ msgid "Include <Exclude>d entries"
205 #~ msgstr "Zahrnúť <Vynechané> položky"
206 #~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
207 #~ msgstr "Zahrnúť položky NoDisplay=true"
208 #~ msgid "Invalid desktop file ID"
209 #~ msgstr "Neplatné ID súboru pracovnej plochy"
210 #~ msgid "[Invalid Filename]"
211 #~ msgstr "[Neplatný názov súboru]"
212 #~ msgid " <excluded>"
213 #~ msgstr " <vynechané>"
214 #~ msgid ""
215 #~ "\n"
216 #~ "\n"
217 #~ "\n"
218 #~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
219 #~ "\n"
220 #~ "\n"
221 #~ msgstr ""
222 #~ "\n"
223 #~ "\n"
224 #~ "\n"
225 #~ "==== Ponuka sa zmenila, načítavam znovu ====\n"
226 #~ "\n"
227 #~ "\n"
228 #~ msgid "Menu tree is empty"
229 #~ msgstr "Strom ponuky je prázdny"
230 #~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
231 #~ msgstr ""
232 #~ "- testovacia implementácia GNOME Špecifikácie ponuky pracovnej plochy"
233