Adding upstream version 0.1.2.
[debian/lxmenu-data.git] / po / pl.po
1 # Copyright (C) 2001-2005 Free Software Foundation, Inc.
2 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
3 # Aviary.pl
4 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
5 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
6 # gnomepl@aviary.pl
7 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: gnome-menus\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2011-07-23 11:59+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2010-01-13 23:29+0200\n"
14 "Last-Translator: Artur <mazdac@gmail.com>\n"
15 "Language-Team: Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>\n"
16 "Language: pl\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
22 "X-Poedit-Language: Polish\n"
23 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
24 "X-Poedit-Country: POLAND\n"
25 "X-Generator: Pootle 2.0.0\n"
26
27 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
28 msgid "Multimedia menu"
29 msgstr "Menu multimediów"
30
31 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
32 msgid "Sound & Video"
33 msgstr "Dźwięk i obraz"
34
35 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
36 msgid "Programming"
37 msgstr "Programowanie"
38
39 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
40 msgid "Tools for software development"
41 msgstr "Narzędzia do tworzenia oprogramowania"
42
43 #: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
44 msgid "Education"
45 msgstr "Nauka"
46
47 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
48 msgid "Games"
49 msgstr "Gry"
50
51 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
52 msgid "Games and amusements"
53 msgstr "Gry i rozrywka"
54
55 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
56 msgid "Graphics"
57 msgstr "Grafika"
58
59 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
60 msgid "Graphics applications"
61 msgstr "Programy graficzne"
62
63 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
64 msgid "Hardware"
65 msgstr "Sprzęt"
66
67 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
68 msgid "Settings for several hardware devices"
69 msgstr "Ustawienia dla wielu urządzeń"
70
71 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
72 msgid "Internet and Network"
73 msgstr "Internet i sieć"
74
75 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
76 msgid "Network-related settings"
77 msgstr "Ustawienia związane z siecią"
78
79 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
80 msgid "Look and Feel"
81 msgstr "Wygląd"
82
83 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
84 msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
85 msgstr "Ustawienia wyglądu i działania środowiska"
86
87 #: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
88 msgid "Applications"
89 msgstr "Programy"
90
91 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
92 msgid "Personal preferences and administration settings"
93 msgstr "Preferencje osobiste i ustawienia administracyjne"
94
95 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
96 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
97 msgid "System"
98 msgstr "System"
99
100 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
101 msgid "Internet"
102 msgstr "Internet"
103
104 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
105 msgid "Programs for Internet access such as web and email"
106 msgstr "Programy umożliwiające dostęp do Internetu, jak strony WWW, czy e-mail"
107
108 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
109 msgid "Office"
110 msgstr "Biuro"
111
112 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
113 msgid "Office Applications"
114 msgstr "Programy biurowe"
115
116 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
117 msgid "Applications that did not fit in other categories"
118 msgstr "Programy niepasujące do innych kategorii"
119
120 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
121 msgid "Other"
122 msgstr "Inne"
123
124 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
125 msgid "Personal"
126 msgstr "Osobiste"
127
128 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
129 msgid "Personal settings"
130 msgstr "Ustawienia osobiste"
131
132 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
133 msgid "Personal preferences"
134 msgstr "Preferencje osobiste"
135
136 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
137 msgid "Preferences"
138 msgstr "Preferencje"
139
140 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
141 msgid "Administration"
142 msgstr "Administracja"
143
144 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
145 msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
146 msgstr "Zmiana ustawień systemowych (wpływa na wszystkich użytkowników)"
147
148 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
149 msgid "System settings"
150 msgstr "Ustawienia systemowe"
151
152 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
153 msgid "System Tools"
154 msgstr "Narzędzia systemowe"
155
156 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
157 msgid "System configuration and monitoring"
158 msgstr "Monitorowanie i konfiguracja systemu"
159
160 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
161 msgid "Universal Access"
162 msgstr "Dostęp uniwersalny"
163
164 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
165 msgid "Universal Access Settings"
166 msgstr "Ustawienia uniwersalnego dostępu"
167
168 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
169 msgid "Accessories"
170 msgstr "Akcesoria"
171
172 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
173 msgid "Desktop accessories"
174 msgstr "Akcesoria pulpitu"
175
176 #~ msgid "Menu Editor"
177 #~ msgstr "Edytor menu"
178
179 #~ msgid "Edit Menus"
180 #~ msgstr "Modyfikuje menu"
181
182 #~ msgid "_Applications:"
183 #~ msgstr "Progr_amy:"
184
185 #~ msgid "_Defaults"
186 #~ msgstr "_Domyślne"
187
188 #~ msgid "_Menus:"
189 #~ msgstr "_Menu:"
190
191 #~ msgid "Name"
192 #~ msgstr "Nazwa"
193
194 #~ msgid "Show"
195 #~ msgstr "Wyświetlanie"
196
197 #~ msgid ""
198 #~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
199 #~ "in environment"
200 #~ msgstr ""
201 #~ "Nie można odnaleźć katalogu domowego: brak ustawień w /etc/passwd i "
202 #~ "wartości zmiennej środowiskowej $HOME"
203
204 #~ msgid "Menu file"
205 #~ msgstr "Plik menu"
206
207 #~ msgid "MENU_FILE"
208 #~ msgstr "PLIK_MENU"
209
210 #~ msgid "Monitor for menu changes"
211 #~ msgstr "Śledzenie zmian menu"
212
213 #~ msgid "Include <Exclude>d entries"
214 #~ msgstr "Włącznie z <wykluczonymi> elementami"
215
216 #~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
217 #~ msgstr "Włącznie z niewyświetlanymi elementami"
218
219 #~ msgid "Invalid desktop file ID"
220 #~ msgstr "Niepoprawny ID pliku pulpitu"
221
222 #~ msgid "[Invalid Filename]"
223 #~ msgstr "[Niepoprawna nazwa pliku]"
224
225 #~ msgid " <excluded>"
226 #~ msgstr " <wykluczone>"
227
228 #~ msgid ""
229 #~ "\n"
230 #~ "\n"
231 #~ "\n"
232 #~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
233 #~ "\n"
234 #~ "\n"
235 #~ msgstr ""
236 #~ "\n"
237 #~ "\n"
238 #~ "\n"
239 #~ "==== Menu uległo zmianie, ponowne wczytywanie ====\n"
240 #~ "\n"
241 #~ "\n"
242
243 #~ msgid "Menu tree is empty"
244 #~ msgstr "Drzewo menu jest puste"
245
246 #~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
247 #~ msgstr "- testuje specyfikację menu pulpitu zaimplementowaną w GNOME"
248
249 #~ msgid "Universal access related preferences"
250 #~ msgstr "Preferencje związane z uniwersalną dostępnością"
251
252 #~ msgid "Personal preferences and settings"
253 #~ msgstr "Ustawienia i osobiste preferencje"
254
255 #~ msgid "Accessibility"
256 #~ msgstr "Dostępność"
257
258 #~ msgid "Accessibility Settings"
259 #~ msgstr "Ustawienia dostępności"
260
261 #~ msgid "Desktop"
262 #~ msgstr "Pulpit"