Merging upstream version 0.1.3.
[debian/lxmenu-data.git] / po / pl.po
1 # Copyright (C) 2001-2005 Free Software Foundation, Inc.
2 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
3 # Aviary.pl
4 # Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
5 # pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
6 # gnomepl@aviary.pl
7 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: gnome-menus\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2013-11-13 23:49+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2014-05-29 06:22+0000\n"
14 "Last-Translator: Piotr <strebski@o2.pl>\n"
15 "Language-Team: Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>\n"
16 "Language: pl\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
22 "X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
23 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
24 "X-POOTLE-MTIME: 1401344567.0\n"
25
26 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
27 msgid "Sound & Video"
28 msgstr "Dźwięk i wideo"
29
30 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
31 msgid "Multimedia menu"
32 msgstr "Menu multimediów"
33
34 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
35 msgid "Programming"
36 msgstr "Programowanie"
37
38 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
39 msgid "Tools for software development"
40 msgstr "Narzędzia do tworzenia oprogramowania"
41
42 #: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
43 msgid "Education"
44 msgstr "Nauka"
45
46 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
47 msgid "Games"
48 msgstr "Gry"
49
50 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
51 msgid "Games and amusements"
52 msgstr "Gry i rozrywka"
53
54 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
55 msgid "Graphics"
56 msgstr "Grafika"
57
58 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
59 msgid "Graphics applications"
60 msgstr "Programy graficzne"
61
62 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
63 msgid "Hardware"
64 msgstr "Sprzęt"
65
66 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
67 msgid "Settings for several hardware devices"
68 msgstr "Ustawienia dla wielu urządzeń"
69
70 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
71 msgid "Internet and Network"
72 msgstr "Internet i sieć"
73
74 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
75 msgid "Network-related settings"
76 msgstr "Ustawienia związane z siecią"
77
78 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
79 msgid "Look and Feel"
80 msgstr "Wygląd"
81
82 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
83 msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
84 msgstr "Ustawienia wyglądu i działania środowiska"
85
86 #: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
87 msgid "Applications"
88 msgstr "Programy"
89
90 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
91 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
92 msgid "System"
93 msgstr "System"
94
95 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
96 msgid "Personal preferences and administration settings"
97 msgstr "Preferencje osobiste i ustawienia administracyjne"
98
99 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
100 msgid "Internet"
101 msgstr "Internet"
102
103 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
104 msgid "Programs for Internet access such as web and email"
105 msgstr "Programy umożliwiające dostęp do Internetu, np. do stron WWW czy e-maila"
106
107 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
108 msgid "Office"
109 msgstr "Biuro"
110
111 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
112 msgid "Office Applications"
113 msgstr "Programy biurowe"
114
115 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
116 msgid "Other"
117 msgstr "Inne"
118
119 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
120 msgid "Applications that did not fit in other categories"
121 msgstr "Programy, które nie pasują do innych kategorii"
122
123 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
124 msgid "Personal"
125 msgstr "Osobiste"
126
127 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
128 msgid "Personal settings"
129 msgstr "Ustawienia osobiste"
130
131 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
132 msgid "Preferences"
133 msgstr "Preferencje"
134
135 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
136 msgid "Personal preferences"
137 msgstr "Preferencje osobiste"
138
139 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
140 msgid "Administration"
141 msgstr "Administracja"
142
143 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
144 msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
145 msgstr "Zmiana ustawień systemowych (wpływa na wszystkich użytkowników)"
146
147 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
148 msgid "System settings"
149 msgstr "Ustawienia systemowe"
150
151 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
152 msgid "System Tools"
153 msgstr "Narzędzia systemowe"
154
155 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
156 msgid "System configuration and monitoring"
157 msgstr "Monitorowanie i konfiguracja systemu"
158
159 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
160 msgid "Universal Access"
161 msgstr "Dostęp uniwersalny"
162
163 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
164 msgid "Universal Access Settings"
165 msgstr "Ustawienia uniwersalnego dostępu"
166
167 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
168 msgid "Accessories"
169 msgstr "Akcesoria"
170
171 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
172 msgid "Desktop accessories"
173 msgstr "Akcesoria pulpitu"
174
175 #~ msgid "Menu Editor"
176 #~ msgstr "Edytor menu"
177
178 #~ msgid "Edit Menus"
179 #~ msgstr "Modyfikuje menu"
180
181 #~ msgid "_Applications:"
182 #~ msgstr "Progr_amy:"
183
184 #~ msgid "_Defaults"
185 #~ msgstr "_Domyślne"
186
187 #~ msgid "_Menus:"
188 #~ msgstr "_Menu:"
189
190 #~ msgid "Name"
191 #~ msgstr "Nazwa"
192
193 #~ msgid "Show"
194 #~ msgstr "Wyświetlanie"
195
196 #~ msgid ""
197 #~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
198 #~ "in environment"
199 #~ msgstr ""
200 #~ "Nie można odnaleźć katalogu domowego: brak ustawień w /etc/passwd i "
201 #~ "wartości zmiennej środowiskowej $HOME"
202
203 #~ msgid "Menu file"
204 #~ msgstr "Plik menu"
205
206 #~ msgid "MENU_FILE"
207 #~ msgstr "PLIK_MENU"
208
209 #~ msgid "Monitor for menu changes"
210 #~ msgstr "Śledzenie zmian menu"
211
212 #~ msgid "Include <Exclude>d entries"
213 #~ msgstr "Włącznie z <wykluczonymi> elementami"
214
215 #~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
216 #~ msgstr "Włącznie z niewyświetlanymi elementami"
217
218 #~ msgid "Invalid desktop file ID"
219 #~ msgstr "Niepoprawny ID pliku pulpitu"
220
221 #~ msgid "[Invalid Filename]"
222 #~ msgstr "[Niepoprawna nazwa pliku]"
223
224 #~ msgid " <excluded>"
225 #~ msgstr " <wykluczone>"
226
227 #~ msgid ""
228 #~ "\n"
229 #~ "\n"
230 #~ "\n"
231 #~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
232 #~ "\n"
233 #~ "\n"
234 #~ msgstr ""
235 #~ "\n"
236 #~ "\n"
237 #~ "\n"
238 #~ "==== Menu uległo zmianie, ponowne wczytywanie ====\n"
239 #~ "\n"
240 #~ "\n"
241
242 #~ msgid "Menu tree is empty"
243 #~ msgstr "Drzewo menu jest puste"
244
245 #~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
246 #~ msgstr "- testuje specyfikację menu pulpitu zaimplementowaną w GNOME"
247
248 #~ msgid "Universal access related preferences"
249 #~ msgstr "Preferencje związane z uniwersalną dostępnością"
250
251 #~ msgid "Personal preferences and settings"
252 #~ msgstr "Ustawienia i osobiste preferencje"
253
254 #~ msgid "Accessibility"
255 #~ msgstr "Dostępność"
256
257 #~ msgid "Accessibility Settings"
258 #~ msgstr "Ustawienia dostępności"
259
260 #~ msgid "Desktop"
261 #~ msgstr "Pulpit"