Adding upstream version 0.1.2.
[debian/lxmenu-data.git] / po / nn.po
1 # Translation of lxmenu-data to Norwegian Nynorsk
2 # Copyright © 2009 Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>
3 # This file is distributed under the same license as the lxmenu-data package.
4 # Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2009.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: lxmenu-data\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2011-07-23 11:59+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2009-07-27 21:31+0200\n"
13 "Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
14 "Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
15 "Language: nn\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20 "X-Generator: Lokalize 0.3\n"
21
22 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
23 msgid "Multimedia menu"
24 msgstr "Multimedieprogram"
25
26 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
27 msgid "Sound & Video"
28 msgstr "Lyd og film"
29
30 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
31 msgid "Programming"
32 msgstr "Programmering"
33
34 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
35 msgid "Tools for software development"
36 msgstr "Verktøy for programutvikling"
37
38 #: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
39 msgid "Education"
40 msgstr "Utdanning"
41
42 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
43 msgid "Games"
44 msgstr "Spel"
45
46 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
47 msgid "Games and amusements"
48 msgstr "Spel og underhaldning"
49
50 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
51 msgid "Graphics"
52 msgstr "Bilete"
53
54 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
55 msgid "Graphics applications"
56 msgstr "Biletprogram"
57
58 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
59 msgid "Hardware"
60 msgstr "Maskinvare"
61
62 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
63 msgid "Settings for several hardware devices"
64 msgstr "Innstillingar for maskinvareeiningar"
65
66 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
67 msgid "Internet and Network"
68 msgstr "Internett og nettverk"
69
70 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
71 msgid "Network-related settings"
72 msgstr "Nettverksinnstillingar"
73
74 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
75 msgid "Look and Feel"
76 msgstr "Utsjånad"
77
78 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
79 msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
80 msgstr "Innstillingar for utsjånaden og åtferda til skrivebordet"
81
82 #: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
83 msgid "Applications"
84 msgstr "Program"
85
86 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
87 msgid "Personal preferences and administration settings"
88 msgstr "Personlege og administrative innstillingar"
89
90 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
91 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
92 msgid "System"
93 msgstr "System"
94
95 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
96 msgid "Internet"
97 msgstr "Internett"
98
99 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
100 msgid "Programs for Internet access such as web and email"
101 msgstr "Program for bruk på Internett – som nettlesar og e-postprogram"
102
103 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
104 msgid "Office"
105 msgstr "Kontor"
106
107 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
108 msgid "Office Applications"
109 msgstr "Kontorprogramvare"
110
111 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
112 msgid "Applications that did not fit in other categories"
113 msgstr "Program som ikkje passar i andre kategoriar"
114
115 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
116 msgid "Other"
117 msgstr "Andre"
118
119 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
120 msgid "Personal"
121 msgstr "Personleg"
122
123 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
124 msgid "Personal settings"
125 msgstr "Personlege innstillingar"
126
127 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
128 msgid "Personal preferences"
129 msgstr "Personlege innstillingar"
130
131 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
132 msgid "Preferences"
133 msgstr "Innstillingar"
134
135 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
136 msgid "Administration"
137 msgstr "Oppsett"
138
139 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
140 msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
141 msgstr "Innstillingar for heile systemet (påverkar alle brukarane)"
142
143 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
144 msgid "System settings"
145 msgstr "Systemoppsett"
146
147 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
148 msgid "System Tools"
149 msgstr "Systemverktøy"
150
151 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
152 msgid "System configuration and monitoring"
153 msgstr "Oppsett og overvaking av systemet"
154
155 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
156 msgid "Universal Access"
157 msgstr "Tilgjenge"
158
159 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
160 msgid "Universal Access Settings"
161 msgstr "Innstillingar for tilgjenge"
162
163 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
164 msgid "Accessories"
165 msgstr "Tilbehøyr"
166
167 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
168 msgid "Desktop accessories"
169 msgstr "Tilbehøyr til skrivebordet"