Adding upstream version 0.1.1.
[debian/lxmenu-data.git] / po / nn.po
1 # translation of nn.po to Norwegian Nynorsk
2 # Norwegian (nynorsk) translation of gnome-menus.
3 # Copyright (C) Roy-Magne Mo <rmo@sunnmore.net>, 2001.
4 # Roy-Magne Mo <rmo@sunnmore.net>, 2001.
5 # Åsmund Skjæveland <aasmunds@fys.uio.no>, 2003, 2004.
6 # Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2005.
7 # Eskild Hustvedt <eskildh@gnome.org>, 2008
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: gnome-control-center 2.9.4\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2009-04-15 19:33+0200\n"
14 "PO-Revision-Date: 2008-04-07 14:30+0200\n"
15 "Last-Translator: Eskild Hustvedt <eskildh@gnome.org>\n"
16 "Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21
22 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
23 msgid "Multimedia menu"
24 msgstr "Multimedia-meny"
25
26 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
27 msgid "Sound & Video"
28 msgstr "Lyd og bilete"
29
30 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
31 msgid "Programming"
32 msgstr "Programmering"
33
34 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
35 msgid "Tools for software development"
36 msgstr "Verkty for programmering"
37
38 #: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
39 msgid "Education"
40 msgstr "Utdanning"
41
42 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
43 msgid "Games"
44 msgstr "Spel"
45
46 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
47 msgid "Games and amusements"
48 msgstr "Spel og underhalding"
49
50 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
51 msgid "Graphics"
52 msgstr "Grafikk"
53
54 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
55 msgid "Graphics applications"
56 msgstr "Grafikk-program"
57
58 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
59 msgid "Hardware"
60 msgstr "Maskinvare"
61
62 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
63 msgid "Settings for several hardware devices"
64 msgstr "Innstillingar for fleire maskinvareeiningar"
65
66 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
67 msgid "Internet and Network"
68 msgstr "Internett og nettverk"
69
70 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
71 msgid "Network-related settings"
72 msgstr "Nettverksrelaterte innstillingar"
73
74 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
75 msgid "Look and Feel"
76 msgstr "Utsjåande"
77
78 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
79 msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
80 msgstr "Innstillingar som kontrollerar skrivebordets utsjåande og oppførsel"
81
82 #: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
83 msgid "Applications"
84 msgstr "Program"
85
86 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
87 msgid "Personal preferences and administration settings"
88 msgstr "Personlege og administrative innstillingar"
89
90 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
91 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
92 msgid "System"
93 msgstr "System"
94
95 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
96 msgid "Internet"
97 msgstr "Internett"
98
99 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
100 msgid "Programs for Internet access such as web and email"
101 msgstr "Program for bruk på Internett til dømes nettlesar og e-post"
102
103 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
104 msgid "Office"
105 msgstr "Kontor"
106
107 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
108 msgid "Office Applications"
109 msgstr "Kontorprogram"
110
111 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
112 msgid "Applications that did not fit in other categories"
113 msgstr "Program som ikkje passar i andre kategoriar"
114
115 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
116 msgid "Other"
117 msgstr "Anna"
118
119 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
120 msgid "Personal"
121 msgstr "Personleg"
122
123 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
124 msgid "Personal settings"
125 msgstr "Personlege innstillingar"
126
127 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
128 msgid "Personal preferences"
129 msgstr "Personlege innstillingar"
130
131 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
132 msgid "Preferences"
133 msgstr "Innstillingar"
134
135 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
136 msgid "Administration"
137 msgstr "Administrasjon"
138
139 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
140 msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
141 msgstr "Gjer om instillingar for heile systemet (påverkar alle brukarar)"
142
143 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
144 msgid "System settings"
145 msgstr "Systeminnstillingar"
146
147 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
148 msgid "System Tools"
149 msgstr "Systemverktøy"
150
151 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
152 msgid "System configuration and monitoring"
153 msgstr "Oppsett og overvaking av systemet"
154
155 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
156 msgid "Universal Access"
157 msgstr "Tilgjenge"
158
159 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
160 msgid "Universal Access Settings"
161 msgstr "Innstillingar for tilgjenge"
162
163 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
164 msgid "Accessories"
165 msgstr "Tilbehøyr"
166
167 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
168 msgid "Desktop accessories"
169 msgstr "Tilbehøyr for skrivebordet"
170
171 #~ msgid "Universal access related preferences"
172 #~ msgstr "Innstillingar relatert til tilgjenge"
173
174 #~ msgid "Personal preferences and settings"
175 #~ msgstr "Personlege innstillingar"
176
177 #~ msgid "Menu Editor"
178 #~ msgstr "Menyredigerar"
179
180 #~ msgid "Edit Menus"
181 #~ msgstr "Rediger menyar"
182
183 #~ msgid "_Applications:"
184 #~ msgstr "_Program:"
185
186 #~ msgid "_Defaults"
187 #~ msgstr "_Forval"
188
189 #~ msgid "_Menus:"
190 #~ msgstr "_Menyar:"
191
192 #~ msgid "Name"
193 #~ msgstr "Namn"
194
195 #~ msgid "Show"
196 #~ msgstr "Vis"
197
198 #~ msgid ""
199 #~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
200 #~ "in environment"
201 #~ msgstr ""
202 #~ "Klarte ikkje finne heimemappe: ikkje satt i /etc/passwd og ingen verdi "
203 #~ "for $HOME i miljøet"
204
205 #~ msgid "Menu file"
206 #~ msgstr "Menyfil"
207
208 #~ msgid "MENU_FILE"
209 #~ msgstr "MENY_FIL"
210
211 #~ msgid "Monitor for menu changes"
212 #~ msgstr "Overvak menyen for endringar"
213
214 #~ msgid "Include <Exclude>d entries"
215 #~ msgstr "Inkluder oppføringar som har blitt ekskludert med <exclude>"
216
217 #~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
218 #~ msgstr ""
219 #~ "Inkluder oppføringar som er satt til å ikkje bli vist med NoDisplay=true"
220
221 #~ msgid "Invalid desktop file ID"
222 #~ msgstr "Ugyldig ID for desktop-fil"
223
224 #~ msgid "[Invalid Filename]"
225 #~ msgstr "[Ugyldig filnamn]"
226
227 #~ msgid " <excluded>"
228 #~ msgstr " <ekskludert>"
229
230 #~ msgid ""
231 #~ "\n"
232 #~ "\n"
233 #~ "\n"
234 #~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
235 #~ "\n"
236 #~ "\n"
237 #~ msgstr ""
238 #~ "\n"
239 #~ "\n"
240 #~ "\n"
241 #~ "==== Meny endra, lastar på nytt ===\n"
242 #~ "\n"
243 #~ "\n"
244
245 #~ msgid "Menu tree is empty"
246 #~ msgstr "Menytreet er tomt"
247
248 #~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
249 #~ msgstr "- test GNOME sin implementasjon av desktop-meny spesifikasjonen"
250
251 #~ msgid "Accessibility"
252 #~ msgstr "Tilgjenge"
253
254 #~ msgid "Desktop"
255 #~ msgstr "Skrivebord"