78681c22c2a55ab3edcdb14c2005ae49349a468a
[debian/lxmenu-data.git] / po / ky.po
1 # Translation of gnome-menus to Kirghiz
2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3 # Copyright (C) 2003,2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Timur Jamakeev <ztimur@gmail.com>, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: gnome-menus 2.12.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-04-15 19:33+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2005-10-29 09:18+0600\n"
12 "Last-Translator: Timur Jamakeev <ztimur@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Kirghiz\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
18
19 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
20 msgid "Multimedia menu"
21 msgstr "Мультимедиа"
22
23 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
24 msgid "Sound & Video"
25 msgstr "Аудио и видео"
26
27 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
28 msgid "Programming"
29 msgstr "Программалоо"
30
31 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
32 msgid "Tools for software development"
33 msgstr "Программа иштеп чыгуу аспаптары"
34
35 #: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
36 msgid "Education"
37 msgstr "Билим берүү иштемелери"
38
39 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
40 msgid "Games"
41 msgstr "Оюндар"
42
43 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
44 msgid "Games and amusements"
45 msgstr "Оюндар жана эс алуу"
46
47 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
48 msgid "Graphics"
49 msgstr "Графика"
50
51 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
52 msgid "Graphics applications"
53 msgstr "Графикалык иштемелер"
54
55 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
56 msgid "Hardware"
57 msgstr ""
58
59 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
60 msgid "Settings for several hardware devices"
61 msgstr ""
62
63 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
64 msgid "Internet and Network"
65 msgstr ""
66
67 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
68 msgid "Network-related settings"
69 msgstr ""
70
71 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
72 msgid "Look and Feel"
73 msgstr ""
74
75 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
76 msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
77 msgstr ""
78
79 #: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
80 msgid "Applications"
81 msgstr "Иштемелер"
82
83 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
84 msgid "Personal preferences and administration settings"
85 msgstr "Өздүк жактыруулар жана административдик параметрлер"
86
87 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
88 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
89 #, fuzzy
90 msgid "System"
91 msgstr "Системалык аспаптар"
92
93 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
94 msgid "Internet"
95 msgstr "Интернет"
96
97 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
98 msgid "Programs for Internet access such as web and email"
99 msgstr "Интернет менен иштөө программалары (почта, аралагыч ж.б.)"
100
101 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
102 msgid "Office"
103 msgstr "Офис"
104
105 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
106 msgid "Office Applications"
107 msgstr "Офистик иштемелер"
108
109 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
110 msgid "Applications that did not fit in other categories"
111 msgstr "Эч бир категорияга туура келбеген иштемелер"
112
113 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
114 msgid "Other"
115 msgstr "Башкалар"
116
117 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
118 msgid "Personal"
119 msgstr ""
120
121 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
122 #, fuzzy
123 msgid "Personal settings"
124 msgstr "Өздүк ырастоолор жана параметрлер"
125
126 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
127 msgid "Personal preferences"
128 msgstr "Өздүк жактыруулар"
129
130 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
131 msgid "Preferences"
132 msgstr "Ырастоолор"
133
134 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
135 msgid "Administration"
136 msgstr "Системаны башкаруу"
137
138 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
139 #, fuzzy
140 msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
141 msgstr "Системалык ырастоолорду өзгөртүү (бардык колдонуучуларга таасир этет)"
142
143 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
144 msgid "System settings"
145 msgstr ""
146
147 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
148 msgid "System Tools"
149 msgstr "Системалык аспаптар"
150
151 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
152 msgid "System configuration and monitoring"
153 msgstr "Системаны конфигурациялоо жана аны байкоо аспаптары"
154
155 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
156 msgid "Universal Access"
157 msgstr ""
158
159 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
160 #, fuzzy
161 msgid "Universal Access Settings"
162 msgstr "Ыңгайлуулуктарды ырастоо"
163
164 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
165 msgid "Accessories"
166 msgstr "Стандарттык иштемелер"
167
168 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
169 msgid "Desktop accessories"
170 msgstr "Иш столунун иштемелери"
171
172 #~ msgid "Accessibility"
173 #~ msgstr "Ыңгайлуулуктар"
174
175 #~ msgid "Desktop"
176 #~ msgstr "Иш столу"
177
178 #~ msgid "Accessibility related preferences"
179 #~ msgstr "Атайын мүмкүнчүлүктөргө байланышкан ырастоолор"
180
181 #~ msgid "Menu Editor"
182 #~ msgstr "Меню оңдогучу"
183
184 #~ msgid "Edit Menus"
185 #~ msgstr "Менюну оңдоо"
186
187 #~ msgid "_Applications:"
188 #~ msgstr "_Иштемелер:"
189
190 #~ msgid "_Defaults"
191 #~ msgstr "_Баштапкы"
192
193 #~ msgid "_Menus:"
194 #~ msgstr "_Меню:"
195
196 #~ msgid "Name"
197 #~ msgstr "Аты"
198
199 #~ msgid "Show"
200 #~ msgstr "Көрсөтүү"
201
202 #~ msgid ""
203 #~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
204 #~ "in environment"
205 #~ msgstr ""
206 #~ "Өздүк каталог табылбады: /etc/passwd ичинде дагы, $HOME өзгөрмөсү аркылуу "
207 #~ "дагы көрсөтүлгөн эмес"
208
209 #~ msgid "Menu file"
210 #~ msgstr "Меню файлы"
211
212 #~ msgid "MENU_FILE"
213 #~ msgstr "MENU_FILE"
214
215 #~ msgid "Monitor for menu changes"
216 #~ msgstr "Менюдагы өзгөрүлүүлөрдү байкоо"
217
218 #~ msgid "Include <Exclude>d entries"
219 #~ msgstr "Алынып салынган (<Exclude>) элементтерди кошуу"
220
221 #~ msgid "Invalid desktop file ID"
222 #~ msgstr "desktop-файлынын туура эмес IDси"
223
224 #~ msgid "[Invalid Filename]"
225 #~ msgstr "[туура эмес файл аты]"
226
227 #~ msgid " <excluded>"
228 #~ msgstr " <excluded>"
229
230 #~ msgid ""
231 #~ "\n"
232 #~ "\n"
233 #~ "\n"
234 #~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
235 #~ "\n"
236 #~ "\n"
237 #~ msgstr ""
238 #~ "\n"
239 #~ "\n"
240 #~ "\n"
241 #~ "==== Меню өзгөртүлдү, кайра жүктөлүүдө ====\n"
242 #~ "\n"
243 #~ "\n"
244
245 #~ msgid "Menu tree is empty"
246 #~ msgstr "Меню дарагы бош"
247
248 #~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
249 #~ msgstr ""
250 #~ "- GNOMEдо колдонулуучу Desktop Menu спецификациясынын ишке ашырылгандыгын "
251 #~ "текшерүү"