Adding upstream version 0.1.2.
[debian/lxmenu-data.git] / po / ky.po
1 # Translation of gnome-menus to Kirghiz
2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3 # Copyright (C) 2003,2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Timur Jamakeev <ztimur@gmail.com>, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: gnome-menus 2.12.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-07-23 11:59+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2005-10-29 09:18+0600\n"
12 "Last-Translator: Timur Jamakeev <ztimur@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Kirghiz\n"
14 "Language: \n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
19
20 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
21 msgid "Multimedia menu"
22 msgstr "Мультимедиа"
23
24 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
25 msgid "Sound & Video"
26 msgstr "Аудио и видео"
27
28 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
29 msgid "Programming"
30 msgstr "Программалоо"
31
32 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
33 msgid "Tools for software development"
34 msgstr "Программа иштеп чыгуу аспаптары"
35
36 #: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
37 msgid "Education"
38 msgstr "Билим берүү иштемелери"
39
40 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
41 msgid "Games"
42 msgstr "Оюндар"
43
44 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
45 msgid "Games and amusements"
46 msgstr "Оюндар жана эс алуу"
47
48 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
49 msgid "Graphics"
50 msgstr "Графика"
51
52 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
53 msgid "Graphics applications"
54 msgstr "Графикалык иштемелер"
55
56 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
57 msgid "Hardware"
58 msgstr ""
59
60 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
61 msgid "Settings for several hardware devices"
62 msgstr ""
63
64 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
65 msgid "Internet and Network"
66 msgstr ""
67
68 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
69 msgid "Network-related settings"
70 msgstr ""
71
72 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
73 msgid "Look and Feel"
74 msgstr ""
75
76 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
77 msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
78 msgstr ""
79
80 #: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
81 msgid "Applications"
82 msgstr "Иштемелер"
83
84 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
85 msgid "Personal preferences and administration settings"
86 msgstr "Өздүк жактыруулар жана административдик параметрлер"
87
88 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
89 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
90 #, fuzzy
91 msgid "System"
92 msgstr "Системалык аспаптар"
93
94 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
95 msgid "Internet"
96 msgstr "Интернет"
97
98 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
99 msgid "Programs for Internet access such as web and email"
100 msgstr "Интернет менен иштөө программалары (почта, аралагыч ж.б.)"
101
102 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
103 msgid "Office"
104 msgstr "Офис"
105
106 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
107 msgid "Office Applications"
108 msgstr "Офистик иштемелер"
109
110 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
111 msgid "Applications that did not fit in other categories"
112 msgstr "Эч бир категорияга туура келбеген иштемелер"
113
114 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
115 msgid "Other"
116 msgstr "Башкалар"
117
118 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
119 msgid "Personal"
120 msgstr ""
121
122 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
123 #, fuzzy
124 msgid "Personal settings"
125 msgstr "Өздүк ырастоолор жана параметрлер"
126
127 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
128 msgid "Personal preferences"
129 msgstr "Өздүк жактыруулар"
130
131 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
132 msgid "Preferences"
133 msgstr "Ырастоолор"
134
135 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
136 msgid "Administration"
137 msgstr "Системаны башкаруу"
138
139 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
140 #, fuzzy
141 msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
142 msgstr "Системалык ырастоолорду өзгөртүү (бардык колдонуучуларга таасир этет)"
143
144 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
145 msgid "System settings"
146 msgstr ""
147
148 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
149 msgid "System Tools"
150 msgstr "Системалык аспаптар"
151
152 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
153 msgid "System configuration and monitoring"
154 msgstr "Системаны конфигурациялоо жана аны байкоо аспаптары"
155
156 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
157 msgid "Universal Access"
158 msgstr ""
159
160 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
161 #, fuzzy
162 msgid "Universal Access Settings"
163 msgstr "Ыңгайлуулуктарды ырастоо"
164
165 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
166 msgid "Accessories"
167 msgstr "Стандарттык иштемелер"
168
169 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
170 msgid "Desktop accessories"
171 msgstr "Иш столунун иштемелери"
172
173 #~ msgid "Accessibility"
174 #~ msgstr "Ыңгайлуулуктар"
175
176 #~ msgid "Desktop"
177 #~ msgstr "Иш столу"
178
179 #~ msgid "Accessibility related preferences"
180 #~ msgstr "Атайын мүмкүнчүлүктөргө байланышкан ырастоолор"
181
182 #~ msgid "Menu Editor"
183 #~ msgstr "Меню оңдогучу"
184
185 #~ msgid "Edit Menus"
186 #~ msgstr "Менюну оңдоо"
187
188 #~ msgid "_Applications:"
189 #~ msgstr "_Иштемелер:"
190
191 #~ msgid "_Defaults"
192 #~ msgstr "_Баштапкы"
193
194 #~ msgid "_Menus:"
195 #~ msgstr "_Меню:"
196
197 #~ msgid "Name"
198 #~ msgstr "Аты"
199
200 #~ msgid "Show"
201 #~ msgstr "Көрсөтүү"
202
203 #~ msgid ""
204 #~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
205 #~ "in environment"
206 #~ msgstr ""
207 #~ "Өздүк каталог табылбады: /etc/passwd ичинде дагы, $HOME өзгөрмөсү аркылуу "
208 #~ "дагы көрсөтүлгөн эмес"
209
210 #~ msgid "Menu file"
211 #~ msgstr "Меню файлы"
212
213 #~ msgid "MENU_FILE"
214 #~ msgstr "MENU_FILE"
215
216 #~ msgid "Monitor for menu changes"
217 #~ msgstr "Менюдагы өзгөрүлүүлөрдү байкоо"
218
219 #~ msgid "Include <Exclude>d entries"
220 #~ msgstr "Алынып салынган (<Exclude>) элементтерди кошуу"
221
222 #~ msgid "Invalid desktop file ID"
223 #~ msgstr "desktop-файлынын туура эмес IDси"
224
225 #~ msgid "[Invalid Filename]"
226 #~ msgstr "[туура эмес файл аты]"
227
228 #~ msgid " <excluded>"
229 #~ msgstr " <excluded>"
230
231 #~ msgid ""
232 #~ "\n"
233 #~ "\n"
234 #~ "\n"
235 #~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
236 #~ "\n"
237 #~ "\n"
238 #~ msgstr ""
239 #~ "\n"
240 #~ "\n"
241 #~ "\n"
242 #~ "==== Меню өзгөртүлдү, кайра жүктөлүүдө ====\n"
243 #~ "\n"
244 #~ "\n"
245
246 #~ msgid "Menu tree is empty"
247 #~ msgstr "Меню дарагы бош"
248
249 #~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
250 #~ msgstr ""
251 #~ "- GNOMEдо колдонулуучу Desktop Menu спецификациясынын ишке ашырылгандыгын "
252 #~ "текшерүү"