Merging upstream version 0.1.3.
[debian/lxmenu-data.git] / po / kk.po
1 # Kazakh translation for lxmenu-data.
2 # Copyright (C) 2012 The LXDE team
3 # This file is distributed under the same license as the LXDE package.
4 # Moldabekov Margulan <moldabekov@gmail.com>, 2008
5 # Erzhan Shaniev <erzhan.jktl@gmail.com>, 2008
6 # Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2008-2012.
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: master\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2013-11-13 23:49+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2012-05-01 15:10+0600\n"
14 "Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
15 "Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
16 "Language: kk\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
21 "X-Poedit-Language: Kazakh\n"
22 "X-Poedit-Country: KAZAKHSTAN\n"
23
24 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
25 msgid "Sound & Video"
26 msgstr "Аудио және видео"
27
28 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
29 msgid "Multimedia menu"
30 msgstr "Мультимедиа"
31
32 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
33 msgid "Programming"
34 msgstr "Бағдарламалау"
35
36 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
37 msgid "Tools for software development"
38 msgstr "Бағдарламаларды жасауға арналған құралдар"
39
40 #: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
41 msgid "Education"
42 msgstr "Білім алу"
43
44 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
45 msgid "Games"
46 msgstr "Ойындар"
47
48 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
49 msgid "Games and amusements"
50 msgstr "Ойын-сауық"
51
52 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
53 msgid "Graphics"
54 msgstr "Бейнелеу"
55
56 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
57 msgid "Graphics applications"
58 msgstr "Графикалық қолданбалары"
59
60 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
61 msgid "Hardware"
62 msgstr "Құрылғылар"
63
64 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
65 msgid "Settings for several hardware devices"
66 msgstr "Құрылғылар үшін баптаулар"
67
68 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
69 msgid "Internet and Network"
70 msgstr "Интернет және желі"
71
72 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
73 msgid "Network-related settings"
74 msgstr "Желіге байланысты баптаулар"
75
76 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
77 msgid "Look and Feel"
78 msgstr "Сыртқы түрі"
79
80 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
81 msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
82 msgstr "Жұмыс үстелінің сыртқы түрін мен мінез-құлығын басқаратын баптаулар"
83
84 #: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
85 msgid "Applications"
86 msgstr "Қолданбалар"
87
88 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
89 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
90 msgid "System"
91 msgstr "Жүйелік"
92
93 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
94 msgid "Personal preferences and administration settings"
95 msgstr "Жеке қалаулар және әкімшілік параметрлер"
96
97 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
98 msgid "Internet"
99 msgstr "Интернет"
100
101 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
102 msgid "Programs for Internet access such as web and email"
103 msgstr "Интернетті қолдануға арналған бағдарламалар, пошта мен браузер сияқты"
104
105 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
106 msgid "Office"
107 msgstr "Кеңселік"
108
109 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
110 msgid "Office Applications"
111 msgstr "Кеңселік қолданбалар"
112
113 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
114 msgid "Other"
115 msgstr "Басқалар"
116
117 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
118 msgid "Applications that did not fit in other categories"
119 msgstr "Басқа санаттарға жатпайтын қолданбалар"
120
121 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
122 msgid "Personal"
123 msgstr "Жеке"
124
125 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
126 msgid "Personal settings"
127 msgstr "Жеке баптаулар"
128
129 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
130 msgid "Preferences"
131 msgstr "Қалаулар"
132
133 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
134 msgid "Personal preferences"
135 msgstr "Жеке қалаулар"
136
137 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
138 msgid "Administration"
139 msgstr "Әкімшілік"
140
141 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
142 msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
143 msgstr "Жүйелік баптауларды өзгерту (барлық пайдаланушыларға әсер етеді)"
144
145 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
146 msgid "System settings"
147 msgstr "Жүйелік баптаулар"
148
149 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
150 msgid "System Tools"
151 msgstr "Жүйелік саймандар"
152
153 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
154 msgid "System configuration and monitoring"
155 msgstr "Жүйелік баптаулар мен бақылау"
156
157 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
158 msgid "Universal Access"
159 msgstr "Арнайы мүмкіндіктер"
160
161 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
162 msgid "Universal Access Settings"
163 msgstr "Арнайы мүмкіндіктер баптаулары"
164
165 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
166 msgid "Accessories"
167 msgstr "Қалыпты"
168
169 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
170 msgid "Desktop accessories"
171 msgstr "Қалыпты қолданбалар"
172
173 #~ msgid "Menu Editor"
174 #~ msgstr "Мәзір дұрыстаушысы"
175
176 #~ msgid "Edit Menus"
177 #~ msgstr "Мәзірді дұрыстау"
178
179 #~ msgid "_Applications:"
180 #~ msgstr "Айқындауыштар:"
181
182 #~ msgid "_Defaults"
183 #~ msgstr "Бастапқы қалпы"
184
185 #~ msgid "_Menus:"
186 #~ msgstr "Мәзір:"
187
188 #~ msgid "Name"
189 #~ msgstr "Аты"
190
191 #~ msgid "Show"
192 #~ msgstr "Көрсету"
193
194 #~ msgid ""
195 #~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
196 #~ "in environment"
197 #~ msgstr ""
198 #~ "Не удается найти домашний каталог: не установлен ни в /etc/passwd, ни при "
199 #~ "помощи переменной $HOME"
200
201 #~ msgid "Menu file"
202 #~ msgstr "Мәзір файлы"
203
204 #~ msgid "MENU_FILE"
205 #~ msgstr "МӘЗІР_ФАЙЛЫ"
206
207 #~ msgid "Monitor for menu changes"
208 #~ msgstr "Мәзірде болған өзгерістерді бақылау"
209
210 #~ msgid "Include <Exclude>d entries"
211 #~ msgstr "Шығарылған элементтерді іске келтіру"
212
213 #~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
214 #~ msgstr "NoDisplay=true элементтерін іске келтіру"
215
216 #~ msgid "Invalid desktop file ID"
217 #~ msgstr "Desktop-файлдың ID-і қате"
218
219 #~ msgid "[Invalid Filename]"
220 #~ msgstr "[файлдың аты дұрыс емес]"
221
222 #~ msgid " <excluded>"
223 #~ msgstr " <excluded>"
224
225 #~ msgid ""
226 #~ "\n"
227 #~ "\n"
228 #~ "\n"
229 #~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
230 #~ "\n"
231 #~ "\n"
232 #~ msgstr ""
233 #~ "\n"
234 #~ "\n"
235 #~ "\n"
236 #~ "==== Мәзір өзгертілді, жаңадан қосылуда ====\n"
237 #~ "\n"
238 #~ "\n"
239
240 #~ msgid "Menu tree is empty"
241 #~ msgstr "Мәзір ағашы бос"
242
243 #~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
244 #~ msgstr "- GNOME-да қолданылған Desktop Menu-дің тексерісі"