Adding upstream version 0.1.1.
[debian/lxmenu-data.git] / po / fi.po
1 # Finnish messages for gnome-menus
2 # Copyright (C) 2004-2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the gail package.
4 # Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2004-2005.
5 # Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2005.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnome-menus\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2009-04-15 19:33+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-02-12 20:26+0300\n"
13 "Last-Translator: Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>\n"
14 "Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19
20 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
21 msgid "Multimedia menu"
22 msgstr "Multimediavalikko"
23
24 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
25 msgid "Sound & Video"
26 msgstr "Ääni & video"
27
28 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
29 msgid "Programming"
30 msgstr "Ohjelmointi"
31
32 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
33 msgid "Tools for software development"
34 msgstr "Työkaluja sovelluskehitykseen"
35
36 #: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
37 msgid "Education"
38 msgstr "Opetusohjelmat"
39
40 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
41 msgid "Games"
42 msgstr "Pelit"
43
44 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
45 msgid "Games and amusements"
46 msgstr "Pelit ja viihde"
47
48 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
49 msgid "Graphics"
50 msgstr "Grafiikka"
51
52 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
53 msgid "Graphics applications"
54 msgstr "Grafiikkasovellukset"
55
56 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
57 msgid "Hardware"
58 msgstr "Laitteisto"
59
60 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
61 msgid "Settings for several hardware devices"
62 msgstr "Laitteiston asetukset"
63
64 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
65 msgid "Internet and Network"
66 msgstr "Internet ja verkko"
67
68 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
69 msgid "Network-related settings"
70 msgstr "Verkkoon liittyvät asetukset"
71
72 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
73 msgid "Look and Feel"
74 msgstr "Ulkoasu ja käyttötuntuma"
75
76 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
77 msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
78 msgstr "Työpöytäympäristön ulkoasua ja toimintaa ohjaavat asetukset"
79
80 #: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
81 msgid "Applications"
82 msgstr "Sovellukset"
83
84 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
85 msgid "Personal preferences and administration settings"
86 msgstr "Henkilökohtaiset ja järjestelmän asetukset"
87
88 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
89 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
90 msgid "System"
91 msgstr "Järjestelmä"
92
93 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
94 msgid "Internet"
95 msgstr "Internet"
96
97 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
98 msgid "Programs for Internet access such as web and email"
99 msgstr "Internet-sovellukset kuten selain ja sähköposti"
100
101 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
102 msgid "Office"
103 msgstr "Toimisto"
104
105 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
106 msgid "Office Applications"
107 msgstr "Toimistosovellukset"
108
109 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
110 msgid "Applications that did not fit in other categories"
111 msgstr "Muihin luokkiin sopimattomat sovellukset"
112
113 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
114 msgid "Other"
115 msgstr "Muut"
116
117 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
118 msgid "Personal"
119 msgstr "Henkilökohtaiset"
120
121 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
122 msgid "Personal settings"
123 msgstr "Henkilökohtaiset asetukset"
124
125 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
126 msgid "Personal preferences"
127 msgstr "Henkilökohtaiset valinnat"
128
129 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
130 msgid "Preferences"
131 msgstr "Asetukset"
132
133 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
134 msgid "Administration"
135 msgstr "Ylläpito"
136
137 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
138 msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
139 msgstr "Muuta järjestelmänlaajuisia asetuksia (vaikuttaa joka käyttäjään)"
140
141 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
142 msgid "System settings"
143 msgstr "Järjestelmän asetukset"
144
145 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
146 msgid "System Tools"
147 msgstr "Järjestelmätyökalut"
148
149 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
150 msgid "System configuration and monitoring"
151 msgstr "Järjestelmäasetukset ja -seuranta"
152
153 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
154 msgid "Universal Access"
155 msgstr "Esteettömyys"
156
157 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
158 msgid "Universal Access Settings"
159 msgstr "Esteettömän käytön asetukset"
160
161 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
162 msgid "Accessories"
163 msgstr "Apuohjelmat"
164
165 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
166 msgid "Desktop accessories"
167 msgstr "Työpöydän apuohjelmat"
168
169 #~ msgid "Universal access related preferences"
170 #~ msgstr "Esteettömyyteen liittyvät asetukset"
171
172 #~ msgid "Personal preferences and settings"
173 #~ msgstr "Henkilökohtaiset asetukset"
174
175 #~ msgid "Menu Editor"
176 #~ msgstr "Valikkomuokkain"
177
178 #~ msgid "Edit Menus"
179 #~ msgstr "Muokkaa valikkoja"
180
181 #~ msgid "_Applications:"
182 #~ msgstr "_Sovellukset:"
183
184 #~ msgid "_Defaults"
185 #~ msgstr "_Oletukset"
186
187 #~ msgid "_Menus:"
188 #~ msgstr "_Valikot:"
189
190 #~ msgid "Name"
191 #~ msgstr "Nimi"
192
193 #~ msgid "Show"
194 #~ msgstr "Näytä"
195
196 #~ msgid ""
197 #~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
198 #~ "in environment"
199 #~ msgstr ""
200 #~ "Kotihakemistoa ei löydy: ei asetettu tiedostossa /etc/passwd eikä $HOME "
201 #~ "muuttujalla ole arvoa"
202
203 #~ msgid "Menu file"
204 #~ msgstr "Valikkotiedosto"
205
206 #~ msgid "MENU_FILE"
207 #~ msgstr "MENU_FILE"
208
209 #~ msgid "Monitor for menu changes"
210 #~ msgstr "Tarkkaile valikkomuutoksia"
211
212 #~ msgid "Include <Exclude>d entries"
213 #~ msgstr "Näytä myös piilotetut (<Exclude>) kohdat"
214
215 #~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
216 #~ msgstr "Näytä myös \"NoDisplay=true\"-kohdat"
217
218 #~ msgid "Invalid desktop file ID"
219 #~ msgstr "Virheellinen työpöytätiedoston tunniste"
220
221 #~ msgid "[Invalid Filename]"
222 #~ msgstr "[Virheellinen tiedostonimi]"
223
224 #~ msgid " <excluded>"
225 #~ msgstr "<piilotettu>"
226
227 #~ msgid ""
228 #~ "\n"
229 #~ "\n"
230 #~ "\n"
231 #~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
232 #~ "\n"
233 #~ "\n"
234 #~ msgstr ""
235 #~ "\n"
236 #~ "\n"
237 #~ "\n"
238 #~ "==== Valikko on muuttunut, ladataan uudelleen ====\n"
239 #~ "\n"
240 #~ "\n"
241
242 #~ msgid "Menu tree is empty"
243 #~ msgstr "Valikkopuu on tyhjä"
244
245 #~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
246 #~ msgstr "- testaa Gnomen toteutusta Työpöytävalikkojen määrittelystä"
247
248 #~ msgid "Accessibility"
249 #~ msgstr "Esteettömyys"
250
251 #~ msgid "Accessibility Settings"
252 #~ msgstr "Esteettömyysasetukset"
253
254 #~ msgid "Desktop"
255 #~ msgstr "Työpöytä"