Merging upstream version 0.1.3.
[debian/lxmenu-data.git] / po / cy.po
1 # GNOME Menus in Welsh.
2 #
3 # This file is distributed under the same license as the gnome-menus package.
4 # Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2005.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: gnome-menus\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2013-11-13 23:49+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2006-03-02 12:05-0000\n"
12 "Last-Translator: Rhys Jones <rhys@sucs.org>\n"
13 "Language-Team: Welsh <cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
14 "Language: cy\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
20 msgid "Sound & Video"
21 msgstr "Sain a Fideo"
22
23 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
24 msgid "Multimedia menu"
25 msgstr "Dewislen amlgyfrwng"
26
27 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
28 msgid "Programming"
29 msgstr "Rhaglennu"
30
31 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
32 msgid "Tools for software development"
33 msgstr "Offer ar gyfer datblygu meddalwedd"
34
35 #: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
36 msgid "Education"
37 msgstr "Addysg"
38
39 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
40 msgid "Games"
41 msgstr "Gemau"
42
43 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
44 msgid "Games and amusements"
45 msgstr "Gemau a difyrrwch"
46
47 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
48 msgid "Graphics"
49 msgstr "Graffeg"
50
51 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
52 msgid "Graphics applications"
53 msgstr "Rhaglennu graffeg"
54
55 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
56 msgid "Hardware"
57 msgstr ""
58
59 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
60 msgid "Settings for several hardware devices"
61 msgstr ""
62
63 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
64 msgid "Internet and Network"
65 msgstr ""
66
67 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
68 msgid "Network-related settings"
69 msgstr ""
70
71 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
72 msgid "Look and Feel"
73 msgstr ""
74
75 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
76 msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
77 msgstr ""
78
79 #: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
80 msgid "Applications"
81 msgstr "Rhaglenni"
82
83 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
84 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
85 #, fuzzy
86 msgid "System"
87 msgstr "Offer System"
88
89 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
90 msgid "Personal preferences and administration settings"
91 msgstr "Hoffterau personol a gosodiadau gweinyddol"
92
93 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
94 msgid "Internet"
95 msgstr "Rhyngrwyd"
96
97 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
98 msgid "Programs for Internet access such as web and email"
99 msgstr "Rhaglenni ar gyfer mynediad Rhyngrwyd megis y we ac e-bost"
100
101 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
102 msgid "Office"
103 msgstr "Swyddfa"
104
105 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
106 msgid "Office Applications"
107 msgstr "Rhaglenni Swyddfa"
108
109 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
110 msgid "Other"
111 msgstr "Eraill"
112
113 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
114 msgid "Applications that did not fit in other categories"
115 msgstr "Rhaglenni nad ydynt yn ffitio yng nghategorïau eraill"
116
117 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
118 msgid "Personal"
119 msgstr ""
120
121 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
122 #, fuzzy
123 msgid "Personal settings"
124 msgstr "Hoffterau a gosodiadau personol"
125
126 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
127 msgid "Preferences"
128 msgstr "Hoffterau"
129
130 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
131 msgid "Personal preferences"
132 msgstr "Hoffterau personol"
133
134 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
135 msgid "Administration"
136 msgstr "Gweinyddiaeth"
137
138 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
139 #, fuzzy
140 msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
141 msgstr "Newid gosodiadau system-eang (sy'n effeithio pob defnyddiwr)"
142
143 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
144 msgid "System settings"
145 msgstr ""
146
147 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
148 msgid "System Tools"
149 msgstr "Offer System"
150
151 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
152 msgid "System configuration and monitoring"
153 msgstr "Cyflunio a monitro system"
154
155 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
156 msgid "Universal Access"
157 msgstr ""
158
159 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
160 #, fuzzy
161 msgid "Universal Access Settings"
162 msgstr "Gosodiadau Hygyrchedd"
163
164 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
165 msgid "Accessories"
166 msgstr "Ategolion"
167
168 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
169 msgid "Desktop accessories"
170 msgstr "Ategolion penbwrdd"
171
172 #~ msgid "Accessibility"
173 #~ msgstr "Hygyrchedd"
174
175 #~ msgid "Desktop"
176 #~ msgstr "Penbwrdd"
177
178 #~ msgid "Accessibility related preferences"
179 #~ msgstr "Hoffterau yn gysylltiedig Ã¢ hygyrchedd"
180
181 #~ msgid "Menu Editor"
182 #~ msgstr "Golygydd Dewislen"
183
184 #~ msgid "Edit Menus"
185 #~ msgstr "Golygu Dewislenni"
186
187 #~ msgid "_Applications:"
188 #~ msgstr "_Rhaglenni:"
189
190 #~ msgid "_Defaults"
191 #~ msgstr "_Rhagosodiadau"
192
193 #~ msgid "_Menus:"
194 #~ msgstr "_Dewislenni"
195
196 #~ msgid "Name"
197 #~ msgstr "Enw"
198
199 #~ msgid "Show"
200 #~ msgstr "Dangos"
201
202 #~ msgid ""
203 #~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
204 #~ "in environment"
205 #~ msgstr ""
206 #~ "Methu darganfod cyfeiriadur cartref: nid oes cofnod yn /etc/passwd na "
207 #~ "gwerth ar gyfer $HOME yn yr amgylchedd"
208
209 #~ msgid "Menu file"
210 #~ msgstr "Ffeil ddewislen"
211
212 #~ msgid "MENU_FILE"
213 #~ msgstr "FFEIL_DDEWISLEN"
214
215 #~ msgid "Monitor for menu changes"
216 #~ msgstr "Monitro newidiadau yn y ddewislen"
217
218 #~ msgid "Include <Exclude>d entries"
219 #~ msgstr "Cynnwys y cofnodion a <eithriwyd>"
220
221 #~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
222 #~ msgstr "Cynnwys y cofnodion a chanddynt NoDisplay=True"
223
224 #~ msgid "Invalid desktop file ID"
225 #~ msgstr "ID ffeil penbwrdd annilys"
226
227 #~ msgid "[Invalid Filename]"
228 #~ msgstr "[Enw Ffeil Annilys]"
229
230 #~ msgid " <excluded>"
231 #~ msgstr " <eithriwyd>"
232
233 #~ msgid ""
234 #~ "\n"
235 #~ "\n"
236 #~ "\n"
237 #~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
238 #~ "\n"
239 #~ "\n"
240 #~ msgstr ""
241 #~ "\n"
242 #~ "\n"
243 #~ "\n"
244 #~ "=== Newidiwyd y ddewislen; ail-lwytho===\n"
245 #~ "\n"
246 #~ "\n"
247
248 #~ msgid "Menu tree is empty"
249 #~ msgstr "Coeden ddewislen yn wag"
250
251 #~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
252 #~ msgstr "- profi gweithrediad GNOME o Fanyleb Dewislenni Penbwrdd"