Adding upstream version 0.1.2.
[debian/lxmenu-data.git] / po / bg.po
1 # Bulgarian translation of gnome-menus po-file.
2 # Copyright (C) 2004, 2005, 2007, 2008 Free Software Foundation
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: lxmenu-data\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2011-07-23 11:59+0200\n"
8 "PO-Revision-Date: 2010-03-31 00:22+0200\n"
9 "Last-Translator: Радослав Иванов <rec_ku@hotmail.com>\n"
10 "Language-Team: MIME-Version: 1.0\n"
11 "Language: \n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 "X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
16 "X-Poedit-Language: Bulgarian\n"
17 "X-Poedit-Country: BULGARIA\n"
18
19 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
20 msgid "Multimedia menu"
21 msgstr "Меню за мултимедия"
22
23 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
24 msgid "Sound & Video"
25 msgstr "Видео и звук"
26
27 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
28 msgid "Programming"
29 msgstr "Разработка"
30
31 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
32 msgid "Tools for software development"
33 msgstr "Инструменти за разработка на софтуер"
34
35 #: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
36 msgid "Education"
37 msgstr "Обучение"
38
39 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
40 msgid "Games"
41 msgstr "Игри"
42
43 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
44 msgid "Games and amusements"
45 msgstr "Игри и забавления"
46
47 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
48 msgid "Graphics"
49 msgstr "Графика"
50
51 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
52 msgid "Graphics applications"
53 msgstr "Програми за работа с графика"
54
55 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
56 msgid "Hardware"
57 msgstr "Хардуер"
58
59 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
60 msgid "Settings for several hardware devices"
61 msgstr "Настройки за много хардуерни устройства"
62
63 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
64 msgid "Internet and Network"
65 msgstr "Интернет и мрежа"
66
67 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
68 msgid "Network-related settings"
69 msgstr "Настройки за мрежата"
70
71 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
72 msgid "Look and Feel"
73 msgstr "Външен изглед"
74
75 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
76 msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
77 msgstr "Настройки за външния изглед и поведение на работния плот"
78
79 #: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
80 msgid "Applications"
81 msgstr "Програми"
82
83 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
84 msgid "Personal preferences and administration settings"
85 msgstr "Лични предпочитания и административни настройки"
86
87 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
88 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
89 msgid "System"
90 msgstr "Система"
91
92 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
93 msgid "Internet"
94 msgstr "Интернет"
95
96 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
97 msgid "Programs for Internet access such as web and email"
98 msgstr "Програми за работа в Интернет, например е-поща и браузър"
99
100 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
101 msgid "Office"
102 msgstr "Офис"
103
104 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
105 msgid "Office Applications"
106 msgstr "Офисни програми"
107
108 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
109 msgid "Applications that did not fit in other categories"
110 msgstr "Програми, които не принадлежат към друга категория"
111
112 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
113 msgid "Other"
114 msgstr "Други"
115
116 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
117 msgid "Personal"
118 msgstr "Лични"
119
120 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
121 msgid "Personal settings"
122 msgstr "Лични настройки"
123
124 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
125 msgid "Personal preferences"
126 msgstr "Лични предпочитания"
127
128 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
129 msgid "Preferences"
130 msgstr "Настройки"
131
132 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
133 msgid "Administration"
134 msgstr "Администрация на системата"
135
136 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
137 msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
138 msgstr ""
139 "Промяна на глобалните настройки на системата (ще се отрази на всички "
140 "потребители)"
141
142 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
143 msgid "System settings"
144 msgstr "Системни настройки"
145
146 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
147 msgid "System Tools"
148 msgstr "Системни инструменти"
149
150 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
151 msgid "System configuration and monitoring"
152 msgstr "Следене и настройване на системата"
153
154 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
155 msgid "Universal Access"
156 msgstr "Универсален достъп"
157
158 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
159 msgid "Universal Access Settings"
160 msgstr "Настройки на универсалния достъп"
161
162 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
163 msgid "Accessories"
164 msgstr "Помощни програми"
165
166 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
167 msgid "Desktop accessories"
168 msgstr "Набор от помощни програми"
169
170 #~ msgid "Menu Editor"
171 #~ msgstr "Редактор на менюта"
172
173 #~ msgid "Edit Menus"
174 #~ msgstr "Редакция на менютата"
175
176 #~ msgid "_Applications:"
177 #~ msgstr "_Програми:"
178
179 #~ msgid "_Defaults"
180 #~ msgstr "_Стандартни"
181
182 #~ msgid "_Menus:"
183 #~ msgstr "_Менюта:"
184
185 #~ msgid "Name"
186 #~ msgstr "Име"
187
188 #~ msgid "Show"
189 #~ msgstr "Показване"
190
191 #~ msgid ""
192 #~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
193 #~ "in environment"
194 #~ msgstr ""
195 #~ "Домашната папка не може да бъде намерена: не е зададена в /etc/passwd и "
196 #~ "няма стойност за $HOME в средата"
197
198 #~ msgid "Menu file"
199 #~ msgstr "Файл за меню"
200
201 #~ msgid "MENU_FILE"
202 #~ msgstr "ФАЙЛ_ЗА_МЕНЮ"
203
204 #~ msgid "Monitor for menu changes"
205 #~ msgstr "Наблюдение за промени в менюто"
206
207 #~ msgid "Include <Exclude>d entries"
208 #~ msgstr "Включване на елементите отбелязани за <пропускане>"
209
210 #~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
211 #~ msgstr "Включване на елементите отбелязани за <непоказване>"
212
213 #~ msgid "Invalid desktop file ID"
214 #~ msgstr "Невалиден идентификатор на файла .desktop"
215
216 #~ msgid "[Invalid Filename]"
217 #~ msgstr "[невалидно име на файл]"
218
219 #~ msgid " <excluded>"
220 #~ msgstr " <пропускане>"
221
222 #~ msgid ""
223 #~ "\n"
224 #~ "\n"
225 #~ "\n"
226 #~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
227 #~ "\n"
228 #~ "\n"
229 #~ msgstr ""
230 #~ "\n"
231 #~ "\n"
232 #~ "\n"
233 #~ "==== Менюто е било променено — презарежда се ====\n"
234 #~ "\n"
235 #~ "\n"
236
237 #~ msgid "Menu tree is empty"
238 #~ msgstr "Дървовидната структура на менюто е празна."
239
240 #~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
241 #~ msgstr ""
242 #~ "— тестване на реализацията на спецификацията за менюта към работния плот "
243 #~ "на GNOME"