Adding upstream version 0.1.2.
[debian/lxmenu-data.git] / po / sv.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1# Swedish messages for gnome-menus.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007.
4# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004, 2005, 2006.
5#
6# $Id: sv.po,v 1.7 2006/01/08 20:42:48 menthos Exp $
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gnome-menus\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
0e006e30 12"POT-Creation-Date: 2011-07-23 11:59+0200\n"
44e1791e
DB
13"PO-Revision-Date: 2007-06-19 22:29+0100\n"
14"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
15"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
0e006e30 16"Language: sv\n"
44e1791e
DB
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
22msgid "Multimedia menu"
23msgstr "Multimediameny"
24
25#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
26msgid "Sound & Video"
27msgstr "Ljud och video"
28
29#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
30msgid "Programming"
31msgstr "Programmering"
32
33#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
34msgid "Tools for software development"
35msgstr "Verktyg för programutveckling"
36
37#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
38msgid "Education"
39msgstr "Utbildning"
40
41#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
42msgid "Games"
43msgstr "Spel"
44
45#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
46msgid "Games and amusements"
47msgstr "Spel och underhållning"
48
49#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
50msgid "Graphics"
51msgstr "Grafik"
52
53#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
54msgid "Graphics applications"
55msgstr "Grafikprogram"
56
57#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
58msgid "Hardware"
59msgstr "Hårdvara"
60
61#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
62msgid "Settings for several hardware devices"
63msgstr "Inställningar för ett flertal hårdvaruenheter"
64
65#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
66msgid "Internet and Network"
67msgstr "Internet och nätverk"
68
69#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
70msgid "Network-related settings"
71msgstr "Nätverksrelaterade inställningar"
72
73#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
74msgid "Look and Feel"
75msgstr "Utseende och beteende"
76
77#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
78msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
79msgstr "Inställningar som kontrollerar skrivbordets utseende och beteende"
80
81#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
82msgid "Applications"
83msgstr "Program"
84
85#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
86msgid "Personal preferences and administration settings"
87msgstr "Personliga inställningar och administrationsinställningar"
88
89#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
90#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
91msgid "System"
92msgstr "System"
93
94#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
95msgid "Internet"
96msgstr "Internet"
97
98#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
99msgid "Programs for Internet access such as web and email"
100msgstr "Program för Internetåtkomst som till exempel webben och e-post"
101
102#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
103msgid "Office"
104msgstr "Kontor"
105
106#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
107msgid "Office Applications"
108msgstr "Kontorsprogram"
109
110#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
111msgid "Applications that did not fit in other categories"
112msgstr "Program som inte passar in i någon annan kategori"
113
114#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
115msgid "Other"
116msgstr "Övriga"
117
118#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
119msgid "Personal"
120msgstr "Personligt"
121
122#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
123msgid "Personal settings"
124msgstr "Personliga inställningar"
125
126#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
127msgid "Personal preferences"
128msgstr "Personliga inställningar"
129
130#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
131msgid "Preferences"
132msgstr "Inställningar"
133
134#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
135msgid "Administration"
136msgstr "Administration"
137
138#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
139msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
140msgstr "Ändra systembreda inställningar (påverkar alla användare)"
141
142#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
143msgid "System settings"
144msgstr "Systeminställningar"
145
146#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
147msgid "System Tools"
148msgstr "Systemverktyg"
149
150#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
151msgid "System configuration and monitoring"
152msgstr "Systemkonfiguration och systemövervakning"
153
154#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
155msgid "Universal Access"
156msgstr "Allmän åtkomst"
157
158#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
159msgid "Universal Access Settings"
160msgstr "Inställningar för allmän åtkomst"
161
162#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
163msgid "Accessories"
164msgstr "Tillbehör"
165
166#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
167msgid "Desktop accessories"
168msgstr "Skrivbordstillbehör"
169
170#~ msgid "Universal access related preferences"
171#~ msgstr "Inställningar relaterade till allmän åtkomst"
172
173#~ msgid "Personal preferences and settings"
174#~ msgstr "Personliga inställningar"
175
176#~ msgid "Menu Editor"
177#~ msgstr "Menyredigerare"
178
179#~ msgid "Edit Menus"
180#~ msgstr "Redigera menyer"
181
182#~ msgid "_Applications:"
183#~ msgstr "_Program"
184
185#~ msgid "_Defaults"
186#~ msgstr "_Standardalternativ"
187
188#~ msgid "_Menus:"
189#~ msgstr "_Menyer:"
190
191#~ msgid "Name"
192#~ msgstr "Namn"
193
194#~ msgid "Show"
195#~ msgstr "Visa"
196
197#~ msgid ""
198#~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
199#~ "in environment"
200#~ msgstr ""
201#~ "Kan inte hitta hemkatalogen: inte angiven i /etc/passwd och inget värde "
202#~ "för $HOME i miljön"
203
204#~ msgid "Menu file"
205#~ msgstr "Menyfil"
206
207#~ msgid "MENU_FILE"
208#~ msgstr "MENYFIL"
209
210#~ msgid "Monitor for menu changes"
211#~ msgstr "Övervaka menyändringar"
212
213#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
214#~ msgstr "Inkludera exkluderade poster"
215
216#~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
217#~ msgstr "Inkludera poster med NoDisplay=true"
218
219#~ msgid "Invalid desktop file ID"
220#~ msgstr "Ogiltigt id på desktop-fil"
221
222#~ msgid "[Invalid Filename]"
223#~ msgstr "[Ogiltigt filnamn]"
224
225#~ msgid " <excluded>"
226#~ msgstr " <exkluderad>"
227
228#~ msgid ""
229#~ "\n"
230#~ "\n"
231#~ "\n"
232#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
233#~ "\n"
234#~ "\n"
235#~ msgstr ""
236#~ "\n"
237#~ "\n"
238#~ "\n"
239#~ "==== Menyn ändrad, läser om ====\n"
240#~ "\n"
241#~ "\n"
242
243#~ msgid "Menu tree is empty"
244#~ msgstr "Menyträdet är tomt"
245
246#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
247#~ msgstr ""
248#~ "- testa GNOME:s implementation av specifikationen för skrivbordsmenyer"
249
250#~ msgid "Accessibility"
251#~ msgstr "Tillgänglighet"
252
253#~ msgid "Accessibility Settings"
254#~ msgstr "Tillgänglighetsinställningar"
255
256#~ msgid "Desktop"
257#~ msgstr "Skrivbord"
258
259#~ msgid "Personal Preferences"
260#~ msgstr "Personliga inställningar"
261
262#~ msgid "Applications:"
263#~ msgstr "Program"
264
265#~ msgid "Invalid Filename"
266#~ msgstr "Ogiltigt filnamn"
267
268#~ msgid "<excluded>"
269#~ msgstr "<exkluderad>"
270
271#~ msgid "excluded"
272#~ msgstr "exkluderad"
273
274#~ msgid "Excluded"
275#~ msgstr "Exkluderad"
276
277#~ msgid "==== Menu changed, reloading ===="
278#~ msgstr "==== Menyn ändrad, läser om ===="
279
280#~ msgid "Menu changed, reloading"
281#~ msgstr "Menyn ändrad, läser om"
282
283#~ msgid "test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
284#~ msgstr "testa GNOMEs implementation av specifikationen för skrivbordsmenyer"
285
286#~ msgid "Test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
287#~ msgstr "Testa GNOMEs implementation av specifikationen för skrivbordsmenyer"
288
289#~ msgid "Desktop Accessories"
290#~ msgstr "Skrivbordstillbehör"
291
292#~ msgid "Software development"
293#~ msgstr "Programutveckling"
294
295#~ msgid "Software Development"
296#~ msgstr "Programutveckling"
297
298#~ msgid "Games and Amusements"
299#~ msgstr "Spel och underhållning"
300
301#~ msgid "Graphics Applications"
302#~ msgstr "Grafikprogram"
303
304#~ msgid "Multimedia"
305#~ msgstr "Multimedia"
306
307#~ msgid "Office applications"
308#~ msgstr "Kontorsprogram"