Adding debian version 0.1.1-1.
[debian/lxmenu-data.git] / po / sl.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1msgid ""
2msgstr ""
c651baf3 3"Project-Id-Version: LXMenu-data\n"
44e1791e 4"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
c651baf3
DB
5"POT-Creation-Date: 2009-04-15 19:33+0200\n"
6"PO-Revision-Date: \n"
7"Last-Translator: Matej Gačnik <paxmanpwnz@gmail.com>\n"
8"Language-Team: Slovenian <paxmanpwnz@gmail.com>\n"
44e1791e
DB
9"MIME-Version: 1.0\n"
10"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
c651baf3 12"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
44e1791e
DB
13"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
14"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
44e1791e
DB
15
16#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
17msgid "Multimedia menu"
18msgstr "Večpredstavnostni meni"
19
20#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
21msgid "Sound & Video"
c651baf3 22msgstr "Zvok & slika"
44e1791e
DB
23
24#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
25msgid "Programming"
26msgstr "Programiranje"
27
28#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
29msgid "Tools for software development"
c651baf3 30msgstr "Orodja za razvijanje programov"
44e1791e
DB
31
32#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
33msgid "Education"
34msgstr "Izobraževanje"
35
36#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
37msgid "Games"
38msgstr "Igre"
39
40#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
41msgid "Games and amusements"
42msgstr "Igre in zabava"
43
44#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
45msgid "Graphics"
46msgstr "Grafika"
47
48#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
49msgid "Graphics applications"
50msgstr "Grafični programi"
51
52#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
53msgid "Hardware"
54msgstr "Strojna oprema"
55
56#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
57msgid "Settings for several hardware devices"
c651baf3 58msgstr "Nastavitve "
44e1791e
DB
59
60#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
61msgid "Internet and Network"
62msgstr "Internet in omrežje"
63
64#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
65msgid "Network-related settings"
66msgstr "Nastavitve omrežja"
67
68#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
69msgid "Look and Feel"
c651baf3 70msgstr "Videz"
44e1791e
DB
71
72#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
c651baf3 73#, fuzzy
44e1791e
DB
74msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
75msgstr "Nastavitve videza in obnašanja namizja"
76
77#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
78msgid "Applications"
79msgstr "Programi"
80
81#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
c651baf3 82#, fuzzy
44e1791e 83msgid "Personal preferences and administration settings"
c651baf3 84msgstr "Osebne in administrativne nastavitve"
44e1791e
DB
85
86#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
87#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
88msgid "System"
89msgstr "Sistem"
90
91#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
92msgid "Internet"
93msgstr "Internet"
94
95#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
c651baf3 96#, fuzzy
44e1791e 97msgid "Programs for Internet access such as web and email"
c651baf3 98msgstr "Programi za internetni dostop ( splet, elektronska pošta )"
44e1791e
DB
99
100#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
101msgid "Office"
102msgstr "Pisarna"
103
104#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
105msgid "Office Applications"
106msgstr "Pisarniški programi"
107
108#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
109msgid "Applications that did not fit in other categories"
c651baf3 110msgstr "Programi izven drugih kategorij"
44e1791e
DB
111
112#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
113msgid "Other"
114msgstr "Ostalo"
115
116#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
117msgid "Personal"
118msgstr "Osebno"
119
120#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
121msgid "Personal settings"
122msgstr "Osebne nastavitve"
123
124#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
125msgid "Personal preferences"
126msgstr "Osebne nastavitve"
127
128#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
129msgid "Preferences"
130msgstr "Nastavitve"
131
132#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
133msgid "Administration"
134msgstr "Administracija"
135
136#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
137msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
c651baf3 138msgstr "Spremeni sistemske spremembe ( vpliva na vse uporabnike)"
44e1791e
DB
139
140#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
141msgid "System settings"
142msgstr "Sistemske nastavitve"
143
144#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
145msgid "System Tools"
146msgstr "Sistemska orodja"
147
148#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
149msgid "System configuration and monitoring"
c651baf3 150msgstr "Nastavljanje in nadziranje sistema"
44e1791e
DB
151
152#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
153msgid "Universal Access"
c651baf3 154msgstr "Univerzalen dostop"
44e1791e
DB
155
156#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
157msgid "Universal Access Settings"
c651baf3 158msgstr "Nastavitve univerzalnega dostopa"
44e1791e
DB
159
160#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
161msgid "Accessories"
162msgstr "Pripomočki"
163
164#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
165msgid "Desktop accessories"
166msgstr "Namizni pripomočki"
167