Adding upstream version 0.1.
[debian/lxmenu-data.git] / po / sl.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1# Copyright (C) 2005-2007 Free Software Foundation, Inc.
2# This file is distributed under the same license as the program package.
3#
4#
5# Translators:
6# Matic Žgur <mr.zgur@gmail.com>, 2006.
7# Matej Urbančič <matej.urban@gmail.com>, 2005 - 2007.
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: gnome-menus\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2008-12-10 13:23+0800\n"
14"PO-Revision-Date: 2007-11-14 14:39+0100\n"
15"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
16"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
21"%100==4 ? 3 : 0);\n"
22"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
23"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
24"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
25
26#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
27msgid "Multimedia menu"
28msgstr "Večpredstavnostni meni"
29
30#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
31msgid "Sound & Video"
32msgstr "Zvok in video"
33
34#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
35msgid "Programming"
36msgstr "Programiranje"
37
38#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
39msgid "Tools for software development"
40msgstr "Orodja za razvoj programske opreme"
41
42#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
43msgid "Education"
44msgstr "Izobraževanje"
45
46#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
47msgid "Games"
48msgstr "Igre"
49
50#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
51msgid "Games and amusements"
52msgstr "Igre in zabava"
53
54#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
55msgid "Graphics"
56msgstr "Grafika"
57
58#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
59msgid "Graphics applications"
60msgstr "Grafični programi"
61
62#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
63msgid "Hardware"
64msgstr "Strojna oprema"
65
66#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
67msgid "Settings for several hardware devices"
68msgstr "Nastavitve več strojnih naprav"
69
70#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
71msgid "Internet and Network"
72msgstr "Internet in omrežje"
73
74#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
75msgid "Network-related settings"
76msgstr "Nastavitve omrežja"
77
78#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
79msgid "Look and Feel"
80msgstr "Videz in občutek"
81
82#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
83msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
84msgstr "Nastavitve videza in obnašanja namizja"
85
86#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
87msgid "Applications"
88msgstr "Programi"
89
90#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
91msgid "Personal preferences and administration settings"
92msgstr "Osebne izbire in skrbniške nastavitve"
93
94#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
95#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
96msgid "System"
97msgstr "Sistem"
98
99#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
100msgid "Internet"
101msgstr "Internet"
102
103#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
104msgid "Programs for Internet access such as web and email"
105msgstr "Programi za dostop do interneta kot sta brskalnik in e-pošta"
106
107#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
108msgid "Office"
109msgstr "Pisarna"
110
111#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
112msgid "Office Applications"
113msgstr "Pisarniški programi"
114
115#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
116msgid "Applications that did not fit in other categories"
117msgstr "Programi, ki ne sodijo v druge kategorije"
118
119#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
120msgid "Other"
121msgstr "Ostalo"
122
123#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
124msgid "Personal"
125msgstr "Osebno"
126
127#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
128msgid "Personal settings"
129msgstr "Osebne nastavitve"
130
131#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
132msgid "Personal preferences"
133msgstr "Osebne nastavitve"
134
135#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
136msgid "Preferences"
137msgstr "Nastavitve"
138
139#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
140msgid "Administration"
141msgstr "Administracija"
142
143#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
144msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
145msgstr "Spremeni sistemske nastavitve (za vse uporabnike)"
146
147#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
148msgid "System settings"
149msgstr "Sistemske nastavitve"
150
151#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
152msgid "System Tools"
153msgstr "Sistemska orodja"
154
155#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
156msgid "System configuration and monitoring"
157msgstr "Nastavitve in nadziranje sistema"
158
159#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
160msgid "Universal Access"
161msgstr "Splošni dostop"
162
163#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
164msgid "Universal Access Settings"
165msgstr "Splošne nastavitve dostopa"
166
167#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
168msgid "Accessories"
169msgstr "Pripomočki"
170
171#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
172msgid "Desktop accessories"
173msgstr "Namizni pripomočki"
174
175#~ msgid "Universal access related preferences"
176#~ msgstr "Splošne lastnosti dostopa"
177
178#~ msgid "Personal preferences and settings"
179#~ msgstr "Osebne nastavitve"
180
181#~ msgid "Menu Editor"
182#~ msgstr "Urejevalnik menijev"
183
184#~ msgid "Edit Menus"
185#~ msgstr "Uredi menije"
186
187#~ msgid "_Applications:"
188#~ msgstr "_Programi:"
189
190#~ msgid "_Defaults"
191#~ msgstr "_Privzeto"
192
193#~ msgid "_Menus:"
194#~ msgstr "_Menuji:"
195
196#~ msgid "Name"
197#~ msgstr "Ime"
198
199#~ msgid "Show"
200#~ msgstr "Prikaži"
201
202#~ msgid ""
203#~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
204#~ "in environment"
205#~ msgstr ""
206#~ "Ni mogoče najti domače mape: ni določena v /etc/passwd in ni vrednosti za "
207#~ "$HOME v okolju"
208
209#~ msgid "Menu file"
210#~ msgstr "Datoteka menija"
211
212#~ msgid "MENU_FILE"
213#~ msgstr "MENU_FILE"
214
215#~ msgid "Monitor for menu changes"
216#~ msgstr "Spremljaj spremembe menija"
217
218#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
219#~ msgstr "Vključi <izločene> vnose"
220
221#~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
222#~ msgstr "Vključi vnose NoDisplay=true"
223
224#~ msgid "Invalid desktop file ID"
225#~ msgstr "Napačen ID datoteke namizja"
226
227#~ msgid "[Invalid Filename]"
228#~ msgstr "[Nepravilno ime datoteke]"
229
230#~ msgid " <excluded>"
231#~ msgstr " <izločeno>"
232
233#~ msgid ""
234#~ "\n"
235#~ "\n"
236#~ "\n"
237#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
238#~ "\n"
239#~ "\n"
240#~ msgstr ""
241#~ "\n"
242#~ "\n"
243#~ "\n"
244#~ "==== Meni je spremenjen, ponovno nalaganje ====\n"
245#~ "\n"
246#~ "\n"
247
248#~ msgid "Menu tree is empty"
249#~ msgstr "Drevesna struktura menija je prazna"
250
251#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
252#~ msgstr "- testirajte GNOME-ova orodja za določanje namiznega menija"