Adding debian version 0.1.1-1.
[debian/lxmenu-data.git] / po / sk.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1# translation of sk.po to Slovak
2# Slovak translations for gnome-menus package.
3# Copyright (C) 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the gnome-menus package.
5#
6# $Id: sk.po,v 1.11 2005/12/15 23:37:52 marcel Exp $
7#
8# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005.
9# Peter Tuharsky <tuharsky@misbb.sk>, 2007.
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: sk\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
c651baf3
DB
14"POT-Creation-Date: 2009-04-15 19:33+0200\n"
15"PO-Revision-Date: 2009-05-07 16:06+0100\n"
16"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
44e1791e
DB
17"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
22"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
23"X-Poedit-Language: Slovak\n"
24"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
25
26#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
27msgid "Multimedia menu"
28msgstr "Ponuka multimédií"
29
30#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
31msgid "Sound & Video"
32msgstr "Zvuk a video"
33
34#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
35msgid "Programming"
36msgstr "Programovanie"
37
38#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
39msgid "Tools for software development"
c651baf3 40msgstr "Nástroje na vývoj softvéru"
44e1791e
DB
41
42#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
43msgid "Education"
44msgstr "Vzdelávanie"
45
46#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
47msgid "Games"
48msgstr "Hry"
49
50#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
51msgid "Games and amusements"
52msgstr "Hry a zábava"
53
54#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
55msgid "Graphics"
56msgstr "Grafika"
57
58#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
59msgid "Graphics applications"
60msgstr "Grafické aplikácie"
61
62#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
63msgid "Hardware"
64msgstr "Hardvér"
65
66#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
67msgid "Settings for several hardware devices"
68msgstr "Nastavenia pre viacero hardvérových zariadení"
69
70#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
71msgid "Internet and Network"
c651baf3 72msgstr "Internet a sieť"
44e1791e
DB
73
74#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
75msgid "Network-related settings"
76msgstr "Nastavenia súvisiace so sieťou"
77
78#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
79msgid "Look and Feel"
c651baf3 80msgstr "Vzhľad a správanie"
44e1791e
DB
81
82#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
83msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
84msgstr "Nastavenia vzhľadu a správania pracovnej plochy"
85
86#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
87msgid "Applications"
88msgstr "Aplikácie"
89
90#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
91msgid "Personal preferences and administration settings"
92msgstr "Osobné predvoľby a správcovské nastavenia"
93
94#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
95#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
96msgid "System"
97msgstr "Systém"
98
99#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
100msgid "Internet"
101msgstr "Internet"
102
103#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
104msgid "Programs for Internet access such as web and email"
c651baf3 105msgstr "Programy pre prístup k internetu ako je www a e-mail"
44e1791e
DB
106
107#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
108msgid "Office"
109msgstr "Kancelária"
110
111#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
112msgid "Office Applications"
113msgstr "Kancelárske aplikácie"
114
115#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
116msgid "Applications that did not fit in other categories"
117msgstr "Aplikácie, ktoré nepatria do ostatných kategórií"
118
119#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
120msgid "Other"
121msgstr "Ostatné"
122
123#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
124msgid "Personal"
c651baf3 125msgstr "Osobné"
44e1791e
DB
126
127#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
128msgid "Personal settings"
129msgstr "Osobné nastavenia"
130
131#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
132msgid "Personal preferences"
133msgstr "Osobné predvoľby"
134
135#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
136msgid "Preferences"
137msgstr "Predvoľby"
138
139#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
140msgid "Administration"
141msgstr "Správa"
142
143#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
144msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
145msgstr "Zmeniť systémové nastavenia (ovplyvní všetkých používateľov)"
146
147#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
148msgid "System settings"
149msgstr "Systémové nastavenia"
150
151#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
152msgid "System Tools"
153msgstr "Systémové nástroje"
154
155#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
156msgid "System configuration and monitoring"
c651baf3 157msgstr "Konfigurácia a sledovanie systému"
44e1791e
DB
158
159#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
160msgid "Universal Access"
161msgstr "Pre postihnutých"
162
163#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
164msgid "Universal Access Settings"
c651baf3 165msgstr "Nastavenia na uľahčenie prístupu"
44e1791e
DB
166
167#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
168msgid "Accessories"
169msgstr "Príslušenstvo"
170
171#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
172msgid "Desktop accessories"
173msgstr "Príslušenstvo pracovnej plochy"
174
44e1791e 175#~ msgstr "Predvoľby súvisiace s postihnutými"
44e1791e
DB
176#~ msgid "Personal preferences and settings"
177#~ msgstr "Osobné predvoľby a nastavenia"
44e1791e
DB
178#~ msgid "Menu Editor"
179#~ msgstr "Editor ponúk"
44e1791e
DB
180#~ msgid "Edit Menus"
181#~ msgstr "Upraviť ponuky"
44e1791e
DB
182#~ msgid "_Applications:"
183#~ msgstr "_Aplikácie:"
44e1791e
DB
184#~ msgid "_Defaults"
185#~ msgstr "_Predvolené"
44e1791e
DB
186#~ msgid "_Menus:"
187#~ msgstr "_Ponuky:"
44e1791e
DB
188#~ msgid "Name"
189#~ msgstr "Názov"
44e1791e
DB
190#~ msgid "Show"
191#~ msgstr "Zobraziť"
44e1791e
DB
192#~ msgid ""
193#~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
194#~ "in environment"
195#~ msgstr ""
196#~ "Nepodarilo sa nájsť domovský priečinok: nie je nastavený v /etc/passwd a "
197#~ "nie je nastavená hodnota premennej prostredia $HOME"
44e1791e
DB
198#~ msgid "Menu file"
199#~ msgstr "Súbor ponuky"
44e1791e
DB
200#~ msgid "MENU_FILE"
201#~ msgstr "SÚBOR_PONUKY"
44e1791e
DB
202#~ msgid "Monitor for menu changes"
203#~ msgstr "Sledovanie zmien ponuky"
44e1791e
DB
204#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
205#~ msgstr "Zahrnúť <Vynechané> položky"
44e1791e
DB
206#~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
207#~ msgstr "Zahrnúť položky NoDisplay=true"
44e1791e
DB
208#~ msgid "Invalid desktop file ID"
209#~ msgstr "Neplatné ID súboru pracovnej plochy"
44e1791e
DB
210#~ msgid "[Invalid Filename]"
211#~ msgstr "[Neplatný názov súboru]"
44e1791e
DB
212#~ msgid " <excluded>"
213#~ msgstr " <vynechané>"
44e1791e
DB
214#~ msgid ""
215#~ "\n"
216#~ "\n"
217#~ "\n"
218#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
219#~ "\n"
220#~ "\n"
221#~ msgstr ""
222#~ "\n"
223#~ "\n"
224#~ "\n"
225#~ "==== Ponuka sa zmenila, načítavam znovu ====\n"
226#~ "\n"
227#~ "\n"
44e1791e
DB
228#~ msgid "Menu tree is empty"
229#~ msgstr "Strom ponuky je prázdny"
44e1791e
DB
230#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
231#~ msgstr ""
c651baf3
DB
232#~ "- testovacia implementácia GNOME Špecifikácie ponuky pracovnej plochy"
233